E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 3 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 51 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 52 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 56 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 57 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 77 1994
OUG 38 1997 modifica Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 1 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 2 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 7 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 8 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 9 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 10 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 29 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 30 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 31 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 32 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 33 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 35 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 abrogă articolul 36 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 37 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 38 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 39 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 48 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 49 din actul Legea 77 1994
Articolul 1 din actul OUG 38 1997 modifica articolul 50 din actul Legea 77 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 38 din 10 iulie 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 150 din 11 iulie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 11 august 1994, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
    "Lege privind participarea salariatilor, membrilor consiliului de administratie si/sau managerilor la cumpararea de actiuni emise de societatile comerciale care se privatizeaza"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de societatile comerciale constituite in baza cap. III din Legea nr. 15/1990, salariatii, membrii consiliului de administratie si/sau managerii acestora pot constitui asociatii potrivit prevederilor prezentei legi.
    In acest scop, prin prezenta lege se reglementeaza:
    a) participarea salariatilor, membrilor consiliului de administratie si/sau managerilor la cumpararea de actiuni;
    b) participarea salariatilor la cumpararea de actiuni.
    Lista societatilor comerciale care se privatizeaza conform prezentei legi se stabileste si se publica de catre Fondul Proprietatii de Stat, luand in considerare valoarea capitalului social, numarul de asociati, situatia financiara si cota de actiuni detinuta de stat."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Asociatia este o persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, constituita din persoanele prevazute la art. 3 din prezenta lege, in scopul dobandirii de actiuni emise de societatile comerciale, in vederea privatizarii lor.
    In cadrul unei societati comerciale se pot constitui una sau mai multe asociatii, formate, dupa caz, din:
    a) salariati, fosti salariati si pensionari ai respectivei societati comerciale;
    b) membrii consiliului de administratie si/sau managerii societatii comerciale, precum si salariatii."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Pot face parte dintr-o asociatie, dupa caz:
    a) salariatii societatii comerciale, cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata;
    b) salariatii societatii comerciale cu contract individual de munca incheiat pe durata determinata, cu program de lucru normal sau de cel putin o jumatate de norma;
    c) fostii salariati si pensionarii care au avut ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala;
    d) membrii consiliului de administratie si/sau managerii societatii comerciale.
    Persoanele prevazute la alin. 1 nu pot face parte decat dintr-o singura asociatie. Nu beneficiaza de prevederile alin. 1 lit. c) fostii salariati carora li s-a desfacut contractul individual de munca din motive imputabile lor.
    La inscrierea in asociatie, fiecare solicitant va prezenta, in scris, o declaratie, pe propria raspundere, ca nu face parte si dintr-o alta asociatie constituita in vederea dobandirii de actiuni.
    Lista persoanelor care si-au declarat participarea la asociatie va fi afisata la sediul societatii comerciale care se privatizeaza, cu minimum 5 zile inainte de convocarea primei adunari generale constitutive a unei asociatii."
    5. Alineatul 2 al articolului 5 se abroga.
    6. Alineatul 2 al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate se acopera de catre societatea comerciala in conditiile art. 26 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare."
    7. Dupa alineatul 2 al articolului 7 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Studiul de fezabilitate va fi depus la sediul societatii comerciale, precum si la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat sau al filialelor sale teritoriale."
    8. Punctul 2 al alineatului 1 al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "2. daca cel putin 30% din numarul total al persoanelor prevazute la art. 3 au depus cereri de admitere in asociatie, comitetul de initiativa convoaca adunarea generala constitutiva;"
    9. Litera f) a articolului 9 se abroga.
    10. Dupa litera h) a articolului 9 se introduce litera h^1), care va avea urmatorul cuprins:
    "h^1) conditiile in care se redistribuie actiunile pentru care nu s-a efectuat plata sau care au devenit disponibile ca urmare a pierderii calitatii de asociat;"
    11. Alineatul 3 al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Patrimoniul initial al asociatiei se constituie din sume depuse de membrii asociatiei."
    12. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    O asociatie dobandeste, prin negociere directa sau prin licitatie, actiuni emise de o societate comerciala la care statul este actionar si gestionate de Fondul Proprietatii de Stat, prin utilizarea urmatoarelor modalitati de plata:
    1. plata in rate, cu avans din surse proprii;
    2. plata in rate, cu avans din sume obtinute prin credit contractat cu o societate bancara;
    3. plata integrala.
    Vanzarea se face la pretul cel mai bun, cu luarea in considerare a conditiilor de piata."
    13. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare intre Fondul Proprietatii de Stat si asociatie, membrii asociatiei care nu achita avansul aferent actiunilor subscrise vor pune la dispozitia asociatiei aceste actiuni, in vederea redistribuirii lor in cadrul asociatiei.
    Redistribuirea actiunilor prevazute la alin. 1 se poate face numai cu aprobarea adunarii generale a asociatiei.
    In caz de neplata de catre o asociatie, la scadenta, a trei rate succesive, contractul de vanzare-cumparare este de drept reziliat, iar actiunile neplatite vor fi vandute de catre Fondul Proprietatii de Stat altei asociatii, constituita in cadrul aceleiasi societatii comerciale, sau unei alte persoane fizice sau juridice, romana sau straina, pe baza de licitatie.
    In situatia in care cumparatorul actiunilor neachitate este o alta asociatie dintre cele prevazute la alin. 3, aceasta va beneficia de facilitatile acordate cumparatorului initial, in conditiile mentinerii garantiilor instituite asupra actiunilor.
    In cazul in care actiunile sunt cumparate de o persoana fizica sau juridica, romana ori straina, pretul acestora va fi achitat integral.
    Sumele aferente vor fi varsate in contul Fondului Proprietatii de Stat si vor urma regimul stabilit prin Legea nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Dupa plata ratei scadente si neachitate de asociatie sau dupa plata integrala a pretului actiunilor, noul detinator devine proprietarul actiunilor si solicita modificarea corespunzatoare a inregistrarilor in registrul actionarilor."
    14. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile art. 29 pct. 1 si 2 sunt transmise membrilor asociatiei numai dupa plata integrala a pretului.
    Pana la plata integrala a pretului, asociatia are drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale, corespunzator numarului de actiuni platite."
    15. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile art. 29 pct. 2 pot fi utilizate pentru a garanta creditele contractate."
    16. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile art. 29 pct. 1 si 2 se inscriu in registrul actionarilor societatii comerciale. Asociatia va figura in registrul actionarilor si se va inscrie in Registrul comertului la pozitia <<Actionari>>, pana la plata integrala a pretului."
    17. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Actiunile sunt nominative sau preferentiale si se pot transmite pe durata existentei societatii comerciale, in conditiile legislatiei in vigoare."
    18. Articolul 36 se abroga.
    19. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Vanzarea actiunilor dobandite potrivit art. 29 pct. 3 din prezenta lege, precum si a acelora achitate se face la bursa de valori sau pe piata organizata extrabursiera, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994."
    20. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Adunarea generala a asociatilor aproba programul de distribuire a actiunilor, potrivit optiunilor fiecarui membru al asociatiei.
    Criteriile de distribuire a actiunilor se stabilesc in raport cu:
    a) vechimea in societatea comerciala;
    b) veniturile provenite din drepturile salariale;
    c) alte conditii aprobate de adunarea generala a asociatilor."
    21. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Asociatia se dizolva in urmatoarele cazuri:
    a) cand scopul pentru care a fost constituita a fost realizat, toate datoriile contractate au fost platite, iar actiunile au fost distribuite membrilor acesteia. In acest caz, la propunerea consiliului de administratie, adunarea generala a asociatilor poate hotari dizolvarea asociatiei;
    b) cand numarul membrilor sai scade sub cota de 30%, prevazuta la art. 8 alin. 1 pct. 2. In acest caz, adunarea generala a asociatilor va putea hotari dizolvarea asociatiei numai dupa ce a stabilit, impreuna cu Fondul Proprietatii de Stat si cu ceilalti creditori, modalitatile de stingere a datoriilor fata de acestia."
    22. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Asociatia va negocia cu Fondul Proprietatii de Stat contractul de vanzare-cumparare de actiuni, dupa incheierea procedurii de negociere directa sau in urma adjudecarii unei licitatii, stabilindu-se, de comun acord:
    a) obiectul contractului;
    b) termenul;
    c) pretul de cumparare, modalitatea de plata, avansul initial si esalonarea ratelor, dupa caz."
    23. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    Dupa inscrierea in Registrul comertului, prin grija administratorilor, a mentiunilor privind modificarile intervenite in participarea la capitalul social, asociatia isi exercita drepturile de actionar in raport cu numarul si cu cota de actiuni dobandite."
    24. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Societatea comerciala care se privatizeaza prin cumpararea de actiuni de la Fondul Proprietatii de Stat de catre asociatiile constituite in conformitate cu prevederile prezentei legi beneficiaza, pe toata durata achitarii ratelor, in conditiile prevazute in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, de o reducere cu 30% a impozitului pe profit, corespunzator cotei de actiuni dobandite.
    Dividendele aferente actiunilor dobandite in conditiile prezentei legi sunt neimpozabile, pe durata prevazuta la alin. 1."
    25. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Veniturile financiare realizate de societatea comerciala prin facilitatile fiscale prevazute la art. 50 se transfera asociatiei/asociatiilor si se utilizeaza exclusiv pentru plata ratelor, a dobanzilor si pentru rambursarea creditelor contractate de asociatie pentru cumpararea de actiuni."
    26. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Fondul Proprietatii de Stat poate acorda asociatiilor constituite potrivit prezentei legi, dupa criteriile stabilite de consiliul sau de administratie si pe principii comerciale, urmatoarele facilitati:
    a) achitarea unui avans minim de 20-40% din pretul de vanzare a actiunilor, in functie de domeniul de activitate;
    b) plata in rate, esalonate pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
    c) perceperea unei dobanzi anuale de 30% din dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei, medie pe ultimele 12 luni anterioare datei la care se achita fiecare rata.
    Facilitatile prevazute la alineatul precedent se acorda numai in urmatoarele situatii:
    a) vanzarea are ca obiect actiuni nominative, aferente unei cote de cel mult 33% din valoarea capitalului social al unei societati comerciale, dar nu mai putin de 5% din aceasta;
    b) vanzarea are ca obiect parti sociale reprezentand o cota valorica de pana la 100% din capitalul social."
    27. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Privatizare va elabora normele metodologice de aplicare, pe care le va supune Guvernului spre aprobare."
    28. Dupa alineatul 1 al articolului 57 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile prezentei legi se aplica, in mod corespunzator, si in cazul in care asociatiile salariatilor participa la cumpararea de parti sociale ale societatilor comerciale care se privatizeaza."
    Art. 2
    Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                     PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul reformei,
                           Ulm Spineanu

                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Mircea Ciumara

                           Presedintele Agentiei Nationale
                           pentru Privatizare,
                           Valentin IonescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 38/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 38 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu