E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 759 din 25 septembrie 1995

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 231 din  6 octombrie 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Organizare

    Art. 1
    Sunt obligate la plata impozitului pe profit asocierile dintre persoane fizice romane si persoane juridice romane care nu dau nastere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate, atat in Romania, cat si in strainatate, denumite contribuabili. In acest caz, impozitul datorat se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica.
    Art. 2
    Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit Trezoreria statului pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei, institutiile publice pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 10/1991 privind finantele publice, daca legea nu prevede altfel.
    Art. 3
    Contribuabilii avizati si atestati de Ministerul Finantelor in conditiile legii, care obtin venituri si in domeniul jocurilor de noroc, precum si cei care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte si a cluburilor de noapte, platesc o cota aditionala de impozit de 22% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor realizate din aceste activitati in volumul total al veniturilor.
    Art. 4
    Prin agricultura se intelege activitatea desfasurata in domeniul culturii vegetale, cresterii animalelor pentru prasila, productie, reproductie, selectie si in piscicultura, din care se obtin materii prime, cu sau fara prelucrarea ulterioara a acestora pe capacitati proprii.
    Face exceptie de la alineatul precedent cultura florilor, a plantelor ornamentale si a tutunului.
    Art. 5
    Contribuabilii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 se grupeaza, din punct de vedere fiscal, in contribuabili mici si contribuabili mari.
    Art. 6
    Contribuabilii prevazuti la art. 1 din prezenta hotarare sunt considerati contribuabili mici.

    CAP. 2
    Tehnica de calcul

    Art. 7
    Elementele patrimoniale din bilantul de la sfarsitul anului, care se actualizeaza la inflatie, se dimensioneaza in functie de soldul acestora de la inceputul anului si de modificarile, intrarile, respectiv iesirile, care au loc in cursul anului fiscal.
    Art. 8
    (1) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile pentru care nu se admit deduceri sunt:
    a) impozitul pe profit datorat, precum si impozitul pe venit realizat din strainatate, mentionat la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994;
    b) amortizarea peste limitele prevazute de ordonanta sus-mentionata;
    c) amenzile sau penalitatile datorate catre autoritatilor romane sau straine;
    d) cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distractii si altele asemenea, care depasesc limitele prevazute de legea bugetara anuala pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate;
    e) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si a provizioanelor peste limita legala, cu exceptia celor create de banci in limita a 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform prevederilor legale in materie precum si a fondului de rezerva, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social;
    f) sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetare anuale.
    (2) Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile in limita cotei prevazute in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    (3) Suma maxima a cheltuielilor cu dobanzile, care poate fi dedusa de catre contribuabili, este o suma egala cu suma veniturilor din dobanzi, plus 20% din alte venituri ale acestora pentru anul fiscal curent.
    Cheltuielile cu dobanzile ramase nedeductibile se repartizeaza in anul urmator, daca sunt deductibile in conformitate cu alineatul precedent.
    Prevederile alin. (3) nu se aplica societatilor bancare si institutiilor financiare organizate potrivit legii.
    Dobanzile aferente creditelor externe si interne garantate de stat sau de o institutie financiara abilitata prin lege sa acorde garantii in numele si in contul statului, inclusiv cele aferente creditelor acordate in baza Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
    Art. 9
    Contribuabilii care au in componenta unitati fara personalitate juridica determina limitele cheltuielilor deductibile la nivelul unitatii cu personalitate juridica.
    Art. 10
    Amortizarea pentru fiecare grupa se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare, mentionata la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, asupra soldului grupei de la sfarsitul anului fiscal.
    Art. 11
    Deducerea amortizarii se determina, potrivit normelor legale, pentru fiecare grupa.
    Art. 12
    Cand valoarea mijloacelor fixe instrainate in timpul anului fiscal este mai mare decat soldul grupei la sfarsitul anului fiscal, surplusul rezultat se include in venituri si soldul grupei este zero.
    Art. 13
    Daca soldul grupei la sfarsitul anului fiscal, dupa deducerea amortizarii aferente acestei perioade, este mai mic de 200.000 lei, se deduce intreaga suma a soldului.
    Art. 14
    Cheltuielile de intretinere si reparatii sunt deductibile la calculul profitului impozabil, atat la contribuabilii mari, cat si la contribuabilii mici.
    Art. 15
    Contribuabilii definiti la art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 datoreaza impozit pentru activitatile desfasurate in Romania.
    Art. 16
    Impozitul pe profit pentru anul fiscal precedent inseamna suma obligatiei fiscale din acel an, fara a lua in calcul deducerile pentru platile in avans ale impozitului care s-au efectuat in acel an, diminuat cu suma creditului fiscal extern aferent anului fiscal respectiv.
    Daca nivelul lunar al platii in avans, determinat potrivit art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, este mai mare decat impozitul pe profit aferent lunii, calculat prin aplicarea cotei de impozit la profitul lunar inregistrat in evidenta contabila, se va efectua plata in avans la nivelul impozitului calculat conform acestui alineat fara ca aceasta sa se actualizeze la inflatie. Nivelul platii in avans astfel determinat se comunica organelor fiscale in evidenta carora se afla contribuabilul pana la data stabilita de efectuare a platii. Comunicarea se efectueaza si in cazul in care contribuabilul inregistreaza pierderi.
    Nivelul calculat al platii lunare in avans se diminueaza cu suma aferenta reducerii prevazute la art. 50 din Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza.
    Art. 17
    In cazul in care un contribuabil este parte la o tranzactie cu o persoana fizica sau juridica sau cu o entitate fara personalitate juridica, care participa sub orice forma la conducerea, controlul sau capitalul contribuabilului, sau daca acestia sunt controlati in comun, valoarea care va fi recunoscuta de catre autoritatea fiscala este valoarea de piata a tranzactiei.
    In acelasi mod se procedeaza si atunci cand contribuabilul sau cealalta persoana ori entitate sunt asociati, respectiv actionari in comun si nu detin controlul, asa cum este prevazut mai sus.

    CAP. 3
    Determinarea veniturilor persoanelor nerezidente

    Art. 18
    Venitul este aferent unei activitati desfasurate in Romania, daca este:
    a) atribuibil unui sediu permanent din Romania al unei persoane juridice sau fizice nerezidente;
    b) platit persoanelor juridice sau fizice nerezidente, pentru serviciile prestate in Romania;
    c) obtinut din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania, inclusiv inchirierea in scopul utilizarii unei asemenea proprietati si castigul obtinut prin instrainarea unui drept asupra unei astfel de proprietati;
    d) platit ca urmare a exploatarii resurselor naturale localizate in Romania, inclusiv castigul obtinut din vanzarea unui drept aferent unor asemenea resurse naturale;
    e) obtinut din instrainarea unui drept de proprietate;
    f) obtinut din instrainarea de catre un rezident roman, persoana juridica, a unei proprietati situate in strainatate, alta decat activele aferente desfasurarii unei activitati in afara teritoriului Romaniei;
    g) obtinut din dobanda, in cazul in care: datoria este garantata cu proprietati imobiliare situate in Romania; debitorul este o persoana juridica sau fizica rezidenta in Romania; creditul se refera la o afacere desfasurata in Romania.
    Art. 19
    Orice alt venit care nu este mentionat la art. 18 din prezenta hotarare este venit realizat pe teritoriul Romaniei, daca este platit de un rezident roman, de sau prin intermediul unui sediu permanent in Romania.
    Art. 20
    Prin rezident se intelege o persoana juridica romana sau orice persoana fizica domiciliata in Romania sau care este prezenta in Romania pentru o perioada sau perioade care depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat precum si o entitate descrisa in art. 1 din prezenta hotarare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 21
    Termenul de solutionare a cererii de revizuire a impunerii facute de organul fiscal, inregistrata la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, precum si a contestatiilor inregistrate la Ministerul Finantelor, incepe sa curga de la data la care contribuabilul a depus documentatia, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor pentru solutionarea cauzei conform legii.
    Art. 22
    Contestatiile aflate pe rol la organele administrative si judiciare se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare la data constatarii faptei.
    Art. 23
    Procedura fiscala care se aplica este cea prevazuta pentru impozitul pe profit, reglementata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 70/1994.
    Art. 24
    Contribuabilii mari, asa cum sunt definiti in Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, care, incepand cu data de 1 ianuarie 1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, au inregistrat pierderi in evidenta contabila, nu mai au obligatia de a efectua, in perioada sus-mentionata, plati lunare in avans in contul impozitului pe profit.
    Art. 25
    Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu profiturile aferente lunii in care aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 26
    Prevederile contrare prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    p. Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Nicolae Constantinescu,
                    secretar de stat
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 759/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 759 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu