E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 759 din 25 septembrie 1995

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 231 din  6 octombrie 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Organizare

    Art. 1
    Sunt obligate la plata impozitului pe profit asocierile dintre persoane fizice romane si persoane juridice romane care nu dau nastere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate, atat in Romania, cat si in strainatate, denumite contribuabili. In acest caz, impozitul datorat se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica.
    Art. 2
    Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit Trezoreria statului pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei, institutiile publice pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 10/1991 privind finantele publice, daca legea nu prevede altfel.
    Art. 3
    Contribuabilii avizati si atestati de Ministerul Finantelor in conditiile legii, care obtin venituri si in domeniul jocurilor de noroc, precum si cei care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte si a cluburilor de noapte, platesc o cota aditionala de impozit de 22% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor realizate din aceste activitati in volumul total al veniturilor.
    Art. 4
    Prin agricultura se intelege activitatea desfasurata in domeniul culturii vegetale, cresterii animalelor pentru prasila, productie, reproductie, selectie si in piscicultura, din care se obtin materii prime, cu sau fara prelucrarea ulterioara a acestora pe capacitati proprii.
    Face exceptie de la alineatul precedent cultura florilor, a plantelor ornamentale si a tutunului.
    Art. 5
    Contribuabilii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 se grupeaza, din punct de vedere fiscal, in contribuabili mici si contribuabili mari.
    Art. 6
    Contribuabilii prevazuti la art. 1 din prezenta hotarare sunt considerati contribuabili mici.

    CAP. 2
    Tehnica de calcul

    Art. 7
    Elementele patrimoniale din bilantul de la sfarsitul anului, care se actualizeaza la inflatie, se dimensioneaza in functie de soldul acestora de la inceputul anului si de modificarile, intrarile, respectiv iesirile, care au loc in cursul anului fiscal.
    Art. 8
    (1) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile pentru care nu se admit deduceri sunt:
    a) impozitul pe profit datorat, precum si impozitul pe venit realizat din strainatate, mentionat la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994;
    b) amortizarea peste limitele prevazute de ordonanta sus-mentionata;
    c) amenzile sau penalitatile datorate catre autoritatilor romane sau straine;
    d) cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distractii si altele asemenea, care depasesc limitele prevazute de legea bugetara anuala pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate;
    e) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si a provizioanelor peste limita legala, cu exceptia celor create de banci in limita a 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform prevederilor legale in materie precum si a fondului de rezerva, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social;
    f) sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetare anuale.
    (2) Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile in limita cotei prevazute in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    (3) Suma maxima a cheltuielilor cu dobanzile, care poate fi dedusa de catre contribuabili, este o suma egala cu suma veniturilor din dobanzi, plus 20% din alte venituri ale acestora pentru anul fiscal curent.
    Cheltuielile cu dobanzile ramase nedeductibile se repartizeaza in anul urmator, daca sunt deductibile in conformitate cu alineatul precedent.
    Prevederile alin. (3) nu se aplica societatilor bancare si institutiilor financiare organizate potrivit legii.
    Dobanzile aferente creditelor externe si interne garantate de stat sau de o institutie financiara abilitata prin lege sa acorde garantii in numele si in contul statului, inclusiv cele aferente creditelor acordate in baza Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
    Art. 9
    Contribuabilii care au in componenta unitati fara personalitate juridica determina limitele cheltuielilor deductibile la nivelul unitatii cu personalitate juridica.
    Art. 10
    Amortizarea pentru fiecare grupa se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare, mentionata la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, asupra soldului grupei de la sfarsitul anului fiscal.
    Art. 11
    Deducerea amortizarii se determina, potrivit normelor legale, pentru fiecare grupa.
    Art. 12
    Cand valoarea mijloacelor fixe instrainate in timpul anului fiscal este mai mare decat soldul grupei la sfarsitul anului fiscal, surplusul rezultat se include in venituri si soldul grupei este zero.
    Art. 13
    Daca soldul grupei la sfarsitul anului fiscal, dupa deducerea amortizarii aferente acestei perioade, este mai mic de 200.000 lei, se deduce intreaga suma a soldului.
    Art. 14
    Cheltuielile de intretinere si reparatii sunt deductibile la calculul profitului impozabil, atat la contribuabilii mari, cat si la contribuabilii mici.
    Art. 15
    Contribuabilii definiti la art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 datoreaza impozit pentru activitatile desfasurate in Romania.
    Art. 16
    Impozitul pe profit pentru anul fiscal precedent inseamna suma obligatiei fiscale din acel an, fara a lua in calcul deducerile pentru platile in avans ale impozitului care s-au efectuat in acel an, diminuat cu suma creditului fiscal extern aferent anului fiscal respectiv.
    Daca nivelul lunar al platii in avans, determinat potrivit art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, este mai mare decat impozitul pe profit aferent lunii, calculat prin aplicarea cotei de impozit la profitul lunar inregistrat in evidenta contabila, se va efectua plata in avans la nivelul impozitului calculat conform acestui alineat fara ca aceasta sa se actualizeze la inflatie. Nivelul platii in avans astfel determinat se comunica organelor fiscale in evidenta carora se afla contribuabilul pana la data stabilita de efectuare a platii. Comunicarea se efectueaza si in cazul in care contribuabilul inregistreaza pierderi.
    Nivelul calculat al platii lunare in avans se diminueaza cu suma aferenta reducerii prevazute la art. 50 din Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza.
    Art. 17
    In cazul in care un contribuabil este parte la o tranzactie cu o persoana fizica sau juridica sau cu o entitate fara personalitate juridica, care participa sub orice forma la conducerea, controlul sau capitalul contribuabilului, sau daca acestia sunt controlati in comun, valoarea care va fi recunoscuta de catre autoritatea fiscala este valoarea de piata a tranzactiei.
    In acelasi mod se procedeaza si atunci cand contribuabilul sau cealalta persoana ori entitate sunt asociati, respectiv actionari in comun si nu detin controlul, asa cum este prevazut mai sus.

    CAP. 3
    Determinarea veniturilor persoanelor nerezidente

    Art. 18
    Venitul este aferent unei activitati desfasurate in Romania, daca este:
    a) atribuibil unui sediu permanent din Romania al unei persoane juridice sau fizice nerezidente;
    b) platit persoanelor juridice sau fizice nerezidente, pentru serviciile prestate in Romania;
    c) obtinut din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania, inclusiv inchirierea in scopul utilizarii unei asemenea proprietati si castigul obtinut prin instrainarea unui drept asupra unei astfel de proprietati;
    d) platit ca urmare a exploatarii resurselor naturale localizate in Romania, inclusiv castigul obtinut din vanzarea unui drept aferent unor asemenea resurse naturale;
    e) obtinut din instrainarea unui drept de proprietate;
    f) obtinut din instrainarea de catre un rezident roman, persoana juridica, a unei proprietati situate in strainatate, alta decat activele aferente desfasurarii unei activitati in afara teritoriului Romaniei;
    g) obtinut din dobanda, in cazul in care: datoria este garantata cu proprietati imobiliare situate in Romania; debitorul este o persoana juridica sau fizica rezidenta in Romania; creditul se refera la o afacere desfasurata in Romania.
    Art. 19
    Orice alt venit care nu este mentionat la art. 18 din prezenta hotarare este venit realizat pe teritoriul Romaniei, daca este platit de un rezident roman, de sau prin intermediul unui sediu permanent in Romania.
    Art. 20
    Prin rezident se intelege o persoana juridica romana sau orice persoana fizica domiciliata in Romania sau care este prezenta in Romania pentru o perioada sau perioade care depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat precum si o entitate descrisa in art. 1 din prezenta hotarare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 21
    Termenul de solutionare a cererii de revizuire a impunerii facute de organul fiscal, inregistrata la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, precum si a contestatiilor inregistrate la Ministerul Finantelor, incepe sa curga de la data la care contribuabilul a depus documentatia, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor pentru solutionarea cauzei conform legii.
    Art. 22
    Contestatiile aflate pe rol la organele administrative si judiciare se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare la data constatarii faptei.
    Art. 23
    Procedura fiscala care se aplica este cea prevazuta pentru impozitul pe profit, reglementata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 70/1994.
    Art. 24
    Contribuabilii mari, asa cum sunt definiti in Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, care, incepand cu data de 1 ianuarie 1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, au inregistrat pierderi in evidenta contabila, nu mai au obligatia de a efectua, in perioada sus-mentionata, plati lunare in avans in contul impozitului pe profit.
    Art. 25
    Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu profiturile aferente lunii in care aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 26
    Prevederile contrare prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    p. Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Nicolae Constantinescu,
                    secretar de stat
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 759/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 759 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu