E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 37 din actul Legea 33 1991 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 178 2004
Legea 33 1991 abrogat de articolul 94 din actul Legea 58 1998
Articolul 8 din actul Legea 33 1991 modificat de Legea 36 1997
Articolul 8 din actul Legea 33 1991 modificat de Ordonanţa 40 1996
Legea 33 1991 modificat de Ordonanţa 39 1996
Legea 33 1991 modificat de Ordonanţa 39 1996
Articolul 37 din actul Legea 33 1991 abrogat de articolul 52 din actul Ordonanţa 39 1996
Legea 33 1991 in legatura cu articolul 8 din actul Hotărârea 759 1995
Articolul 50 din actul Legea 33 1991 in legatura cu Circulara 35 1995
Articolul 51 din actul Legea 33 1991 in legatura cu Circulara 35 1995
Articolul 50 din actul Legea 33 1991 in legatura cu Norma 14 1995
Legea 33 1991 in legatura cu Norma 11 1995
Legea 33 1991 in legatura cu Norma 9 1995
Articolul 13 din actul Legea 33 1991 in legatura cu Norma 6 1995
Legea 33 1991 in legatura cu Hotărârea 973 1994
Articolul 27 din actul Legea 33 1991 abrogat de articolul 41 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 27 din actul Legea 33 1991 modificat de articolul 37 din actul Ordonanţa 70 1994
Legea 33 1991 in legatura cu Norma 14 1994
Legea 33 1991 in legatura cu Ordin 123 1994
Legea 33 1991 in legatura cu Regulament 4 1994
Articolul 15 din actul Legea 33 1991 in legatura cu Norma 2 1994
Legea 33 1991 in legatura cu Norma 4 1994
Legea 33 1991 in legatura cu articolul 1 din actul Regulament 4 1993
Legea 33 1991 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 64 1993
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 33 din 29 martie 1991

privind activitatea bancara

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din  3 aprilie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Activitatea bancara in Romania se desfasoara prin Banca Nationala a Romaniei si prin societati bancare constituite, in baza Legii nr. 31/1990, ca societati comerciale.
    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei este banca centrala a statului roman, avind personalitate juridica. Ea este organul unic de emisiune al statului si stabileste reglementarile in domeniile: monetar, de credit, valutar si de plati. Banca Nationala a Romaniei refinanteaza societatile bancare si asigura lichiditati sistemului bancar.
    Banca Nationala a Romaniei asigura supravegherea activitatii tuturor societatilor bancare.
    Totodata, Banca Nationala a Romaniei va promova, reglementa si supraveghea activitatile de intermediere bancara.
    Atributiile Bancii Nationale a Romaniei sint prevazute in statutul de organizare si functionare aprobat prin lege.
    Art. 3
    Societatile bancare sint persoane juridice al caror obiect principal de activitate il constituie atragerea de fonduri de la persoane juridice si fizice, sub forma de depozite sau instrumente nenegociabile, platibile la vedere sau la termen, precum si acordarea de credite.
    Art. 4
    Structura organizatorica, conducerea si administrarea societatilor bancare se stabilesc prin statutele proprii.
    Societatea bancara este angajata numai prin semnaturile a cel putin doi conducatori avind functiile stabilite prin statutele proprii.

    SECTIUNEA I
    Societatile bancare, persoane juridice romane
    Art. 5
    Societatile bancare, persoane juridice romane, se constituie cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale; ele nu pot fi constituite sub forma de societati cu raspundere limitata. Societatile bancare se pot constitui si functiona numai pe baza autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 6
    Documentatia care trebuie prezentata pentru solicitarea autorizatiei si conditiile in care aceasta poate fi acordata vor fi stabilite prin norme de Banca Nationala a Romaniei.
    Banca Nationala a Romaniei va stabili norme privind volumul minim al capitalului social si cota minima de varsamint la momentul subscrierii, care nu poate fi mai mica de 50%, precum si perioada de subscriere.
    Art. 7
    Conditiile in care autorizatia poate fi retrasa, atit in cazurile cind retragerea este impusa de lege, cit si atunci cind ea este ceruta de societatea bancara respectiva, se stabilesc prin norme de Banca Nationala a Romaniei.
    Toate autorizatiile emise si cele in vigoare vor fi evidentiate de Banca Nationala a Romaniei intr-un registru, care va fi accesibil permanent publicului.
    Art. 8
    Capitalul social subscris trebuie varsat integral in termen de pina la doi ani de la data constituirii societatii bancare.
    Capitalul social subscris trebuie varsat in forma baneasca.
    Art. 9
    Dupa constituirea legala, societatea bancara va trebui sa se identifice in mod clar, in toate actele ei oficiale, printr-un minimum de date: denumirea completa si firma sociala, capitalul social subscris, adresa sediului principal, numarul si data inmatricularii in registrul comertului.
    Art. 10
    In cazul fuziunii, dizolvarii, lichidarii sau falimentului societatilor bancare, se aplica prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si normele speciale si avizele exprese ale Bancii Nationale a Romaniei, avindu-se in vedere caracterul specific al operatiunilor bancare.
    Art. 11
    Fuziunea a doua sau mai multor societati bancare se decide de catre fiecare societate bancara, conform statutului propriu. In prealabil inceperii activitatii sale, societatea bancara rezultata ca urmare a fuziunii este obligata sa obtina autorizatia Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 12
    Societatilor bancare li se interzice sa incheie contracte sau intelegeri, sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura pozitii dominante pe piata monetara, financiara sau valutara ori sa se angajeze in operatiuni pentru a obtine neloial avantaje pentru ele sau pentru terte persoane.
    Banca Nationala a Romaniei are dreptul sa introduca actiune in justitie ori de cite ori constata incalcarea prevederilor prezentului articol.

    SECTIUNEA a II-a
    Regimul filialelor si sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
    Art. 13
    Infiintarea, functionarea si lichidarea filialelor din Romania ale societatilor bancare, persoane juridice straine, se efectueaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, dupa recunoasterea acestor societati bancare ca persoane juridice straine, in conditiile stabilite de dreptul roman.
    Deschiderea in Romania de sucursale ale unor banci persoane juridice straine are loc in conformitate cu prevederile legislatiei privind functionarea in Romania a reprezentantelor firmelor si organizatiilor economice straine.
    Art. 14
    Exercitarea profesiunii bancare si operatiunile de banca ale filialelor si sucursalelor prevazute la art. 13 al prezentei legi sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, in concordanta cu politica acesteia fata de activitatea bancilor straine in Romania.

    CAP. 2
    Activitatea bancara

    Art. 15
    In activitatea lor, societatile bancare se vor supune reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei pentru aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plati, de asigurare a prudentei bancare si de supraveghere a societatilor bancare.
    Art. 16
    Toate societatile bancare sint obligate sa deschida conturi curente la Banca Nationala a Romaniei si sa mentina rezerve minime obligatorii potrivit reglementarilor date de aceasta.
    Art. 17
    Societatile bancare pot deschide la Banca Nationala a Romaniei si alte conturi, in conditiile stabilite de aceasta.
    Art. 18
    Societatile bancare pot efectua operatiuni de depozite la vedere si la termen, in cont, cu numerar si cu titluri constind in atragerea resurselor banesti de la persoane juridice si fizice, in vederea pastrarii si fructificarii lor. Depozitele pot fi purtatoare de dobinda.
    Art. 19
    Prin credit pe termen scurt se intelege orice fel de operatiune de imprumut de sume de bani pe o durata ce nu depaseste 12 luni. Imprumuturile a caror durata de rambursare este intre un an si cinci ani sint credite pe termen mediu, iar cele care depasesc durata de cinci ani sint credite pe termen lung.
    La acordarea creditelor, societatile bancare vor urmari ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadenta. In acest scop, acestea pot cere solicitantilor garantarea imprumutului cu bunuri mobile si imobile.
    Art. 20
    Dupa aprobarea unui credit, societatile bancare nu pot anula sau reduce cuantumul acestuia decit in cazuri justificate, determinate de furnizarea de catre debitor a unor date nereale, si numai dupa expirarea unui termen de preaviz de minimum 5 zile, care va fi comunicat in scris debitorului.
    Societatile bancare pot intrerupe imediat, fara preaviz, utilizarea de catre debitor a unui credit aprobat, in cazul in care debitorul a incalcat conditiile contractului de credit sau in cazul in care situatia economica si financiara a acestuia nu mai asigura conditii de rambursare.
    Art. 21
    Toate operatiunile de credit si garantie ale societatilor bancare vor trebui consemnate in documente contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Copiile acestor documente vor trebui pastrate de catre societatile bancare si puse la dispozitia personalului autorizat al Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acestuia.
    Art. 22
    Societatile bancare pot cumpara, vinde, tine in custodie si administra active monetare, pot executa transferuri, operatiuni de clearing si alte operatiuni de virament, pe cont propriu sau in contul tertilor.
    Art. 23
    Societatile bancare pot primi titluri in gaj sau in pastrare. Aceste titluri nu pot fi gajate de societatea bancara primitoare, iar aceasta nu poate exercita dreptul de vot aferent respectivelor titluri.
    Art. 24
    Societatile bancare pot efectua, potrivit legii si in limitele autorizatiei acordate si ale mijloacelor de care dispun, operatiuni si activitati conexe ca: operatiuni valutare; operatiuni cu metale pretioase, cu obiecte confectionate din acestea si cu alte valori cu grad mare de lichiditate; plasamentul, subscrierea, gestionarea, pastrarea si comertul cu titluri; consulting bancar; garantii; mandatari, precum si alte activitati legale care pot fi asumate pe cont propriu sau in contul clientilor.
    Art. 25
    Societatea bancara nu poate desfasura urmatoarele operatiuni:
    a) angajarea in tranzactii cu bunuri mobile si imobile. Se excepteaza tranzactiile cu imobile necesare desfasurarii activitatii societatii bancare si pentru folosinta salariatilor, precum si tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor;
    b) achizitionarea propriilor actiuni sau gajarea lor in contul datoriilor bancii. Se excepteaza rascumpararea actiunilor proprii in vederea reducerii capitalului social, care va face obiectul autorizarii prealabile din partea Bancii Nationale a Romaniei;
    c) acordarea de imprumuturi clientilor, conditionata de vinzarea sau cumpararea actiunilor bancii;
    d) primirea de depozite, titluri sau alte valori, cind societatea bancara se afla in stare de incetare de plati;
    e) angajarea in operatiuni de depozit, daca majoritatea depozitelor provin de la angajatii bancii. Se excepteaza operatiunile fondurilor de plasament si alte operatiuni financiare bazate pe principiul mutualitatii.
    Art. 26
    Prin autorizatiile de functionare pot fi specificate operatiuni si activitati interzise, altele decit cele mentionate in art. 25 al prezentei legi.
    Art. 27
    Societatile bancare vor repartiza 20% din profitul brut anual pentru constituirea de rezerve, pina cind fondul astfel constituit egaleaza capitalul, apoi maximum 10% pina in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decit capitalul. Dupa atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se va face din profitul net, pe baza hotaririi consiliilor de administratie ale societatilor bancare.
    Societatile bancare isi pot constitui fonduri de risc pentru acoperirea eventualelor credite care nu mai pot fi recuperate, atit din profiturile brute in limita a 0,5% din totalul creditelor acordate, cit si din cele nete, precum si alte fonduri.

    CAP. 3
    Reglementarea si supravegherea activitatii bancare

    Art. 28
    Participarea unei societati bancare la o firma sau intreprindere al carei obiect de activitate nu are legatura cu activitatea bancara nu poate depasi 20% din capitalul firmei sau intreprinderii respective.
    Art. 29
    Imprumuturile acordate de o societate bancara unui singur debitor nu pot depasi, cumulate, 20% din capitalul si rezervele societatii bancare respective.
    Se considera un singur debitor orice persoana sau grup de persoane fizice sau juridice care sint legate economic intre ele. Imprumuturile acordate debitorilor aflati in relatii speciale cu societatea bancara sau personalul acesteia, inclusiv familiale, vor fi permise numai in conditiile reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 30
    Societatile bancare sint obligate sa comunice Bancii Nationale a Romaniei creditele acordate clientilor lor, care depasesc suma minima pentru raportare stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 31
    Societatile bancare sint obligate sa prezinte lunar Bancii Nationale a Romaniei situatiile lor financiare, constind din elemente ale bilantului si contului de profit si pierderi, precum si alte date cerute de Banca Nationala a Romaniei.
    Societatea bancara conducatoare a unui grup de banci va prezenta datele prevazute in alineatul precedent atit pentru propria sa unitate, cit si pentru intregul grup.
    Art. 32
    Societatile bancare sint obligate sa permita Bancii Nationale a Romaniei sa le examineze evidentele, conturile si operatiunile, exclusiv pentru indeplinirea scopurilor supravegherii bancare.
    Art. 33
    Casele de economii, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit, alte societati de credit, precum si fondurile de plasament sint supravegheate si de catre organismele de supraveghere ale propriilor asociatii.
    Art. 34
    Banca Nationala a Romaniei este singurul agent al statului insarcinat sa supravegheze tranzactiile valutare efectuate de societatile bancare, in care scop va stabili modul de raportare a acestora.
    Art. 35
    Ministerul Finantelor va sesiza Banca Nationala a Romaniei despre neregulile de ordin fiscal comise de societatile bancare.
    Art. 36
    Pentru supravegherea societatilor bancare romane care functioneaza in strainatate, Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu autoritatile de supraveghere bancara ale statelor respective.
    Informatii referitoare la bancile straine care desfasoara activitati in Romania pot fi furnizate autoritatilor de supraveghere bancara din tara de origine, numai in conditii de reciprocitate.

    CAP. 4
    Asigurarea depozitelor

    Art. 37
    In scopul protejarii drepturilor deponentilor, se pot constitui unu sau mai multe fonduri pentru asigurarea depozitelor banesti detinute de societatile bancare in favoarea persoanelor fizice.
    Aceste fonduri vor putea fi constituite de catre institutii financiare publice sau private ori de statul roman. Ele vor functiona pe baza autorizatiei date de Banca Nationala a Romaniei si sub supravegherea acesteia.
    Fiecare societate bancara care beneficiaza de o astfel de asigurare a depozitelor va mentiona acest lucru in mod distinct pe antetul ei si la sediile acesteia.

    CAP. 5
    Casele de compensatii interbancare

    Art. 38
    In vederea compensarii si decontarii globale a creantelor reciproce ale societatilor bancare, se pot infiinta case de compensatii interbancare.
    Art. 39
    In afara compensarilor si decontarilor multilaterale intre banci, casele de compensatii interbancare pot facilita efectuarea imprumuturilor reciproce intre banci pe termen de o zi lucratoare.
    Art. 40
    Casele de compensatii se infiinteaza in baza Legii nr. 31/1990 si functioneaza pe baza autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei si a normelor de lucru specifice aprobate de catre aceasta.

    CAP. 6
    Bilantul, contul de profit si pierderi si controlul acestora

    Art. 41
    In conformitate cu statutul si normele proprii, Banca Nationala a Romaniei va stabili reguli privind bilantul societatilor bancare, contul de profit si pierderi, tinerea contabilitatii si efectuarea controlului acestora.
    Art. 42
    Bilantul societatii bancare si contul de profit si pierderi nu vor fi acceptate ca avind valabilitate legala de catre autoritatile in drept, fara sa fi fost verificate si semnate de comisia de cenzori a societatii bancare.
    Art. 43
    Pentru verificarea si confirmarea bilantului, societatile bancare vor putea utiliza contabili autorizati si experti contabili.
    Art. 44
    Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate de societatea bancara in cel mai scurt timp dupa aprobarea lor de catre adunarea generala a actionarilor sau de alt organ de conducere, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si reglementarilor specifice emise de Banca Nationala a Romaniei.

    CAP. 7
    Personalul societatilor bancare

    Art. 45
    Conducatorii unei societati bancare raspund pentru activitatea lor profesionala in fata adunarii generale a actionarilor si a Bancii Nationale a Romaniei. Ei trebuie sa fie persoane cu o buna reputatie, care sa nu fi suferit sau sa nu fi cauzat prin activitatea lor falimente bancare. Banca Nationala a Romaniei poate sa stabileasca si alte reguli si norme etice si profesionale pentru calitatea si activitatea unui conducator de societate bancara, precum si pentru activitatea personalului bancar.

    CAP. 8
    Secretul profesional in activitatea bancara

    Art. 46
    Personalul unei societati bancare supuse prevederilor prezentei legi nu are dreptul de a folosi sau dezvalui, nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului vreunei societati bancare sau vreunui client al acesteia. Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care obtin informatii, de natura celor aratate, din rapoarte ori alte lucrari oficiale.
    Art. 47
    Orice membru al unui consiliu de administratie, precum si toate persoanele care participa la activitatea societatilor bancare sint obligate sa pastreze secretul profesional. Dezvaluirea secretului profesional se poate face numai in cadrul unei proceduri judiciare, in conformitate cu autorizarea consiliului de administratie al societatii bancare caruia i se solicita aceasta.
    Personalul societatii bancare nu poate uza, in folos personal, de informatiile bancare pe care le detine sau de care a luat cunostinta in orice mod.
    Prevederile alin. 1 si 2 se aplica si persoanelor care obtin, din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte si alte lucrari oficiale, informatii de natura celor aratate mai sus.
    Art. 48
    Numele depunatorului sau titularul contului, precum si operatiunile inregistrate in conturile lui constituie secrete profesionale.

    CAP. 9
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 49
    Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit prevederilor legii penale si conditiilor in care au fost savirsite, nu sint infractiuni:
    a) nerespectarea normelor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi;
    b) efectuarea de operatiuni fictive si fara acoperire reala.
    Art. 50
    In cazurile contraventiilor prevazute la articolul precedent se poate aplica, numai persoanelor juridice, una din urmatoarele sanctiuni:
    a) avertisment scris;
    b) obligarea societatii bancare aflate in culpa sa ia masuri de remediere a efectelor contraventiei, inclusiv impunerea de masuri pentru limitarea operatiunilor societatii;
    c) aplicarea de amenzi care nu pot depasi 1% din capitalul social al bancii, daca, desi avertizata, societatea bancara continua contraventia;
    d) retragerea autorizatiei.
    Art. 51
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 49 si, respectiv, art. 50 se fac de persoane anume imputernicite de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    Impotriva procesului-verbal de contraventie se poate face plingere la judecatoria in raza careia s-a savirsit contraventia. Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind constatarea si solutionarea contraventiilor.
    Amenzile incasate se fac venit la bugetul administratiei centrale de stat.
    Art. 52
    In cazul incalcarii grave a normelor de prudenta bancara, Banca Nationala a Romaniei poate decide, de la caz la caz, masuri speciale de supraveghere si conservare a societatii bancare pentru a pastra, a remedia si a restabili pozitia financiara a respectivei societati bancare.

    CAP. 10
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 53
    Societatile bancare pot sa organizeze o asociatie profesionala care sa le reprezinte interesele colective fata de autoritatile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociatiei si publicul si sa organizeze serviciile de interes comun. Asociatia profesionala a bancilor va colabora cu Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 54
    Fondatorii unei societati bancare, precum si administratorii, directorii si cenzorii acesteia, care vor tainui situatia de incetare de plati sau vor incalca autorizatia acordata si prevederile prezentei legi, vor fi decazuti din calitatea lor prin hotarire a Bancii Nationale a Romaniei, chiar si inainte de deschiderea actiunii judiciare.
    Art. 55
    Punerea de acord cu prevederile prezentei legi a situatiei activelor si pasivelor societatilor bancare deja existente se va face potrivit unui grafic stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 56
    Se interzice oricarei firme sau agent economic care nu are autorizatie de functionare ca societate bancara sau personalului lor sa utilizeze o denumire, o forma de publicitate, precum si orice expresie care ar putea sa sugereze ideea ca este o societate bancara.
    Art. 57
    Toate modificarile organizatorice intervenite in activitatea societatilor bancare se supun prevederilor referitoare la publicitate din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
    Art. 58
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 59
    In termenul prevazut la art. 58, Banca Nationala a Romaniei va elabora regulamente in aplicarea prevederilor prezentei legi.
    Art. 60
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 61 din 27 februarie 1974 privind autorizarea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si Bancii Romane de Comert Exterior de a acorda dobinzi la disponibilitatile din conturile in valuta, publicat in Buletinul Oficial nr. 25 din 1 martie 1974, Decretul nr. 160 din 7 mai 1986 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Financiar-Bancar, publicat in Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 25 martie 1991.

                     PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                                MARTIAN DAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 martie 1991.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind activitatea bancara si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                          PRESEDINTELE ROMANIEI
                               ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 33/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 33 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 33/1991
Legea 178 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Legea 58 1998
Legea bancara
Legea 36 1997
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la majorarea capitalului social al societatilor bancare
Ordonanţa 40 1996
privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la majorarea capitalului social al societatilor bancare
Ordonanţa 39 1996
privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar*)
Ordonanţa 39 1996
privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Hotărârea 759 1995
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
Circulara 35 1995
privind asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru limitarea riscurilor de credit si mentinerea in permanenta a nivelului minim de solvabilitate
Norma 14 1995
privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de catre societatile bancare
Norma 11 1995
privind urmarirea operatiunilor banci-clienti in cadrul Sistemului Informatic al Pietei Valutare Interbancare
Norma 9 1995
privind uniformizarea si informatizarea sistemului de raportare a societatilor bancare catre Banca Nationala a Romaniei
Norma 6 1995
privind autorizarea societatilor bancare
Hotărârea 973 1994
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Norma 14 1994
privind autorizarea societatilor bancare
Ordin 123 1994
privind componenta Comisiei de licitatii valutare, insarcinata cu organizarea si desfasurarea sedintelor de licitatii valutare
Regulament 4 1994
privind efectuarea si controlul operatiunilor de decontare intre societatile bancare
Norma 2 1994
privind fondurile proprii ale societatilor bancare
Norma 4 1994
privind solvabilitatea societatilor bancare
Regulament 4 1993
privind rezervele obligatorii ale societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei
Hotărârea 64 1993
privind incuviintarea Comisiei pentru buget, finante si banci de a porni o ancheta
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu