E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 4 din 25 februarie 1994

privind efectuarea si controlul operatiunilor de decontare intre societatile bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 72 din 22 martie 1994


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 2 si 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, precum si ale art. 21 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, decontarile intre societatile bancare se vor efectua potrivit prezentului regulament.
    Art. 2
    Decontarile intre unitatile aceleiasi societati bancare, denumite in continuare decontari intrabancare, se efectueaza prin sistemul propriu al fiecarei societati bancare, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul regulament.
    Art. 3
    Decontarile intre societatile bancare, denumite in continuare decontari interbancare, se pot realiza prin intermediul conturilor curente deschise la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei sau prin intermediul conturilor pe care societatile bancare si le deschid reciproc, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul regulament.
    Art. 4
    Directia contabilitatii generale din Banca Nationala a Romaniei poate aproba, pentru societatile bancare nou-infiintate si numai pentru o perioada de timp determinata, efectuarea decontarilor intrabancare ale acestora prin sistemul de decontari intrabancare al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 5
    Societatilor bancare le este interzis sa initieze operatiuni de decontare in numele Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 2
    Decontari interbancare in cadrul aceluiasi judet

    Art. 6
    (1) Documentele privind plati emise de agentii economici si alti clienti ai societatilor bancare, referitoare la decontari interbancare in cadrul aceluiasi judet, se grupeaza, de catre unitatea societatii bancare care initiaza operatiunea, pe unitati bancare destinatare. Astfel grupate, documentele se totalizeaza in benzi de control, al caror total se preia in dispozitii de plata centralizatoare. Pe banda de control, in mod obligatoriu, se va inscrie, cu cerneala, numarul documentelor preluate (n documente).
    (2) In scopul urgentarii inregistrarii operatiunilor in conturile agentilor economici, unitatile bancare care au cont deschis la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor proceda dupa cum urmeaza:
    a) unitatea bancara care initiaza operatiunea va preda documentele de decontare si banda de control direct unitatii bancare beneficiare, cel mai tarziu in ziua urmatoare celei in care a fost debitat contul platitorului. Operatiunea se va efectua zilnic intre orele 12,30 - 14,00, la sediul sucursalei Bancii Nationale a Romaniei, sub supravegherea unui reprezentant al acesteia;
    b) dispozitia de plata centralizatoare se va intocmi in 4 exemplare: exemplarul 1 se retine la sucursala Bancii Nationale a Romaniei, ca act de debit, exemplarul 2 se anexeaza la extrasul de cont al unitatii bancare beneficiare, exemplarul 3 se anexeaza la extrasul de cont al unitatii bancare platitoare, iar ultimul exemplar se preda bancii beneficiare impreuna cu documentele si banda de control;
    c) schimbul de documente intre unitatile bancare partenere se consemneaza, de catre reprezentantul Bancii Nationale a Romaniei, intr-un borderou, conform modelului din anexa nr. 1*).
    (3) Unitatile bancare (filiale si agentii) care nu au cont deschis la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor proceda dupa cum urmeaza:
    a) in situatia in care filiala sau agentia care a initiat operatiunea are cont deschis la filiala sau la agentia beneficiara, documentele se vor deconta prin depunerea acestora la unitatea bancara beneficiara cel mai tarziu in ziua urmatoare celei in care a fost debitat contul platitorului;
    b) daca filiala sau agentia care a initiat operatiunea nu are cont deschis la filiala sau agentia beneficiara, documentele se vor transmite sucursalei de care apartine filiala sau agentia initiatoare prin sistemul propriu de decontari intrabancare in vederea decontarii acestora potrivit prevederilor alin. (2) de mai sus. Transmiterea documentelor respective se va face cel mai tarziu in ziua urmatoare celei in care a fost debitat contul platitorului.
    (4) Modul de completare a dispozitiei de plata centralizatoare este prezentat in anexa nr. 2*).

    CAP. 3
    Decontari interbancare intre judete diferite

    Art. 7
    (1) Decontarile interbancare intre judete diferite se realizeaza prin transferul sumelor intre societatile bancare partenere, dupa caz, astfel:
    a) la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie;
    b) la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care s-a initiat operatiunea;
    c) prin sistemul de decontari intrabancare al Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Decontarile interbancare prin transferul sumelor intre societatile bancare partenere la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie se realizeaza in toate cazurile in care societatea bancara care a initiat operatiunea are o sucursala in judetul de destinatie. In acest scop, unitatea societatii bancare care a initiat operatiunea grupeaza documentele de decontare pe judete de destinatie. Astfel grupate, documentele de decontare se transmit (letric, telex, telegrafic, fax etc.), prin sistemul propriu de decontari intrabancare, sucursalei din judetul de destinatie a societatii bancare care a initiat operatiunea, cel mai tarziu in ziua urmatoare celei in care s-a facut inregistrarea in contul clientului propriu. La primirea documentelor, sucursala societatii bancare grupeaza documentele pe unitati bancare beneficiare. Astfel grupate, documentele se totalizeaza in benzi de control, total care se preia in dispozitii de plata centralizatoare. Pe banda de control, in mod obligatoriu, se va inscrie, cu cerneala, numarul documentelor preluate (n documente). Decontarea documentelor in favoarea unitatii bancare beneficiare se va face cel mai tarziu in ziua urmatoare primirii acestora, urmandu-se procedurile prevazute la art. 6 alin. (2). Modul de completare a dispozitiei de plata centralizatoare este prezentat in anexa nr. 3*).
    (3) Decontarile interbancare prin transferul sumelor intre societatile bancare partenere, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care s-a initiat operatiunea, se realizeaza in cazul in care societatea bancara care a initiat operatiunea nu are sucursala in judetul de destinatie. In aceste conditii, unitatea societatii bancare grupeaza documentele pe societati bancare destinatare. Astfel grupate, documentele se totalizeaza in benzi de control, total care se preia in dispozitia de plata centralizatoare, care urmeaza a se deconta in favoarea sucursalei societatii bancare destinatare din judetul in care s-a initiat operatiunea. Pe banda de control se va inscrie, cu cerneala, numarul documentelor preluate (n documente). Decontarea documentelor se va face cel mai tarziu in ziua urmatoare celei in care a fost debitat contul platitorului, urmandu-se procedurile prevazute la art. 6 alin. (2). La primirea documentelor, sucursala societatii bancare destinatare procedeaza la gruparea lor pe unitati bancare beneficiare si le transmite acestora (telex, telegrafic, letric) prin sistemul propriu de decontari, cel mai tarziu in ziua urmatoare primirii documentelor. Modul de completare a dispozitiei de plata centralizatoare este prezentat in anexa nr. 4*).
    (4) Decontarile interbancare prin transferul sumelor intre societatile bancare partenere prin sistemul de decontari intrabancare al Bancii Nationale a Romaniei se realizeaza in cazul in care societatea bancara care a initiat operatiunea nu are sucursala in judetul de destinatie, iar societatea bancara destinatara nu are sucursala in judetul in care s-a initiat operatiunea. In acest caz, unitatea bancara care initiaza operatiunea grupeaza documentele de decontare pe unitati bancare destinatare, separat documentele de debit de cele de credit, iar in cazul acestora din urma, pe modalitati de transmitere. Grupate astfel, documentele se totalizeaza in benzi de control, total care se preia in dispozitii de plata centralizatoare. Dispozitiile de plata centralizatoare se depun de catre unitatea societatii bancare care a initiat operatiunea la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judet, cel mai tarziu in ziua urmatoare inregistrarii documentelor in contul clientilor proprii. Sucursala Bancii Nationale a Romaniei, dupa verificarea documentelor, intocmeste aviz O.I.S. de creditare, in care sediul B este sucursala Bancii Nationale a Romaniei la care isi are deschis contul curent unitatea bancara beneficiara a sumei. Avizul O.I.S. se va intocmi prin inscrierea fiecarui document. Modul de completare a dispozitiei de plata centralizatoare este prezentat in anexa nr. 5*). Pentru documentele de plata a caror valoare individuala este de cel putin 5 milioane lei se vor intocmi dispozitii de plata centralizatoare distincte, in vederea transmiterii lor prin telex, fax, etc. de catre sucursalele Bancii Nationale a Romaniei.
------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.

    CAP. 4
    Dispozitii comune

    Art. 8
    Documentele intocmite de agentii economici privind operatiuni de creditare se anexeaza la dispozitia de plata centralizatoare, intr-un singur exemplar. La dispozitiile de plata se anexeaza documentele de plata admise de normele in vigoare.
    Art. 9
    In cazul operatiunilor pentru care Banca Nationala a Romaniei nu percepe comision (venituri ale bugetului de stat, plati pentru constituirea fondului de ajutor de somaj, plati in contul fondului extrabugetar al statului etc.), unitatile bancare intocmesc dispozitii de plata distincte.
    Art. 10
    (1) In vederea accelerarii decontarilor in economie, societatile bancare au obligatia sa isi organizeze un sistem informational si sa isi stabileasca un asemenea program de lucru la ghiseu, care sa asigure:
    a) inregistrarea documentelor in conturile agentilor economici in ziua in care au fost introduse in banca, daca sunt indeplinite conditiile necesare in acest scop (corectitudinea intocmirii documentelor, existenta disponibilului in cont etc.);
    b) depunerea, respectiv transmiterea documentelor in termenele prevazute in prezentul regulament;
    c) transmiterea documentelor prin sistemul propriu de decontari intrabancare cel mai tarziu in ziua urmatoare inregistrarilor in conturile agentilor economici sau in contul unitatii bancare, in situatia prevazuta la art. 7 alin. (3);
    d) inregistrarea documentelor in conturile agentilor economici, cel mai tarziu in ziua ridicarii extraselor de cont de la sucursala Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia unitatilor bancare care au sediul in alta localitate decat resedinta de judet si care vor asigura inregistrarea documentelor cel mai tarziu in ziua urmatoare ridicarii extrasului de cont. Ridicarea extraselor de cont se face zilnic.
    (2) Societatile bancare au obligatia de a lua masurile ce se impun sau de a propune Bancii Nationale a Romaniei adoptarea unor masuri care sa aiba ca efect reducerea duratei decontarilor.
    (3) Sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei are urmatoarele obligatii:
    a) de a efectua controlul de forma asupra dispozitiilor de plata centralizatoare, urmand ca delegatul unitatii bancare beneficiare sa efectueze controlul de fond si sa verifice concordanta documentelor anexate cu dispozitia de plata centralizatoare;
    b) de a verifica daca dispozitiile de plata centralizatoare au fost corect intocmite;
    c) de a restitui, fara a le inregistra, dispozitiile de plata centralizatoare care nu sunt corect intocmite;
    d) de a inregistra, in ziua primirii, dispozitiile de plata centralizatoare, atat in conturile societatii bancare care initiaza operatiunea, cat si in conturile societatii bancare partenere;
    e) de a transmite prin telex dispozitiile de plata centralizatoare si documentele anexate intocmite in acest scop.
    Art. 11
    (1) In circuit intrabancar, documentele de valori de cel putin 5 milioane lei se vor deconta in mod obligatoriu prin telex, fax, telefon sau prin orice alta modalitate care sa asigure receptia la sediul unitatii bancare destinatare in ziua transmiterii.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul decontarilor interbancare, pe tot parcursul intrabancar al documentelor.
    (3) Societatile bancare vor organiza reteaua proprie de transmitere a informatiilor, astfel incat sa fie evitat pericolul fraudelor si al inregistrarilor eronate.
    Art. 12
    Societatile bancare sunt obligate sa inscrie pe documentele receptionate pe circuit intrabancar (avize O.I.S., D.R.S. etc.) data primirii (receptionarii) acestora.
    Art. 13
    (1) Banca Nationala a Romaniei, prin persoanele imputernicite in acest scop conform legii, verifica la sediul unitatilor societatilor bancare respectarea prevederilor prezentului regulament si, in mod deosebit, a termenelor prevazute la art. 10. De asemenea, se va verifica nivelul si evolutia sumelor in expeditie, respectiv daca punctajul si lichidarea acestor sume se fac corect si la timp.
    (2) Verificarea se efectueaza prin sondaj, cel putin o data pe trimestru, la fiecare sucursala, filiala sau agentie a societatii bancare. Rezultatele verificarii vor fi consemnate intr-un proces-verbal, intocmit in doua exemplare, dintre care unul ramane la unitatea verificata. Nu vor fi incluse in sondaj documentele a caror intarziere in decontare a fost sanctionata potrivit art. II din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994.
    (3) Verificarea fiecarei operatiuni de decontare va cuprinde toate etapele care sunt parcurse in cadrul unitatilor aceleiasi societati bancare.
    (4) Pentru documentele de decontare a caror evidenta, lacunar sau gresit intocmita, nu permite determinarea duratei parcursului postal, acesta va fi considerat, din oficiu, o zi lucratoare.
    Art. 14
    (1) Documentele privind sumele care urmeaza a se incasa de la alte unitati bancare se pot transmite prin posta sau se pot preda direct acesteia din urma. Decontarea sumelor in cauza se va face din initiativa unitatii platitoare, astfel:
    a) pentru documentele avand la baza un titlu executoriu, cel mai tarziu in ziua urmatoare celei in care au fost primite, daca exista disponibil in conturile platitorilor, sau zilnic, prin decontarea cu prioritate din disponibilul creat;
    b) pentru restul documentelor, cel mai tarziu in ziua urmatoare celei in care documentele au fost depuse la banca de catre platitor.
    (2) Dupa debitarea contului platitorului, decontarea intra/sau interbancara se efectueaza cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    (3) Filele cec fara limita de suma care urmeaza sa se deconteze din conturile unitatilor bancare se vor prelua intr-o dispozitie de incasare centralizatoare, banda de control urmand sa faca obiectul schimbului de documente prevazut la art. 6 alin. (2).

    CAP. 5
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 15
    Constituie contraventie la prezentul regulament nerespectarea art. 10 - 12 si se sanctioneaza astfel:
    a) cu avertisment scris, in cazul in care abaterile constatate au un caracter vadit accidental, iar unitatea societatii bancare a dovedit preocupare in scurtarea duratei decontarilor sub termenele limita prevazute la art. 10;
    b) cu amenda de 0,5% din sumele nedecontate in termen, pentru fiecare zi de intarziere peste duratele stabilite la art. 10 si pentru fiecare document verificat prin sondaj potrivit art. 13, care nu respecta termenele prevazute la art. 10;
    c) cu amenda de la 1 milion lei la 20 milioane lei, in cazul in care nerespectarea disciplinei decontarilor are caracter repetat si vadit sistematic, precum si pentru neprezentarea la sucursala Bancii Nationale a Romaniei in vederea participarii la schimbul de documente;
    d) cu amenda de la 50.000 lei la 500.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 12.
    Art. 16
    (1) Sanctiunile prevazute la art. 15 lit. a), b) si d) se aplica de catre persoanele imputernicite cu efectuarea verificarilor la sediul unitatilor societatilor bancare.
    (2) Sanctiunile prevazute la art. 15 lit. c) se aplica, la propunerea directorilor sucursalelor judetene ale Bancii Nationale a Romaniei, de catre persoanele special imputernicite de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Prevederile prezentului regulament se aplica corespunzator si in cazul in care societatile bancare stabilesc de comun acord sa efectueze decontarile interbancare prin alte modalitati decat cele din prezentul regulament.
    Art. 18
    Prin sistemul de decontari intrabancare al Bancii Nationale a Romaniei se vor derula numai operatiunile prevazute la art. 7 alin. (4) din prezentul regulament, precum si alte operatiuni aprobate expres de aceasta.
    Art. 19
    Prezentul regulament intra in vigoare la data de 15 martie 1994. La aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea Regulamentul nr. I/1045/1992 privind efectuarea si controlul operatiunilor de decontare intre societatile bancare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 20 iunie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 Presedintele Consiliului de administratie
                      al Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Regulament 4/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 4 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu