Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. I/1045 din 11 iunie 1992

privind efectuarea si controlul operatiunilor de decontare intre societatile bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din 20 iunie 1992


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 2 si 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, precum si ale art. 21 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, decontarile intre societatile bancare se vor efectua potrivit prezentului regulament.
    Art. 2
    Decontarile intre unitatile aceleiasi societati bancare (denumite in continuare decontari intrabancare) se efectueaza prin sistemul propriu al fiecarei societati bancare, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul regulament.
    Art. 3
    Decontarile intre societatile bancare (denumite in continuare decontari interbancare) se pot realiza prin intermediul conturilor curente deschise la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei sau prin intermediul conturilor pe care societatile bancare le deschid reciproc, cu respectarea prevederilor art. 10 al prezentului regulament.
    Art. 4
    Directia contabilitatii generale si decontarilor bancare din Banca Nationala a Romaniei poate aproba, pentru societatile bancare nou infiintate si numai pentru o perioada de timp determinata, efectuarea decontarilor intrabancare ale acestora prin sistemul de decontari intrabancare al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 5
    Societatilor bancare (centrale, sucursale, filiale) le este interzis sa initieze operatiuni de decontare in numele Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 2
    Decontari interbancare in cadrul aceluiasi judet

    Art. 6
    (1) Documentele emise de agentii economici si alti clienti ai societatilor bancare privind decontari interbancare in cadrul aceluiasi judet se grupeaza de unitatea societatii bancare care initiaza operatiunea, pe unitati bancare destinatare, separat documentele de debit de cele de credit, iar in cadrul acestora din urma, filialele societatilor bancare vor proceda si la gruparea documentelor pe modalitati de transmitere - telegrafic, telex sau letric. Astfel grupate, documentele se totalizeaza in benzi de control, al caror total se preia in dispozitii de incasare (plata) centralizatoare.
    (2) Transferul sumelor intre unitatile bancare partenere se realizeaza astfel:
    a) in cazul in care unitatea bancara care a initiat operatiunea are sediul in aceeasi localitate cu sucursala Bancii Nationale a Romaniei la care are deschis contul curent - prin depunerea dispozitiei de plata (incasare) centralizatoare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei;
    b) in cazul in care unitatea bancara care a initiat operatiunea are sediul in alta localitate decit sucursala Bancii Nationale a Romaniei la care are deschis contul curent - prin transmitere (telex, telegrafic sau fax, dupa caz), remitere postala sau depunerea dispozitiei de plata centralizatoare si prin remiterea sau depunerea dispozitiei de incasare centralizatoare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) O data cu dispozitia de plata (incasare) centralizatoare se vor depune, transmite sau remite, dupa caz, anexate la aceasta, si documentele de decontare si benzile de control.
    (4) In cazul transmiterii telex, telegrafic sau fax, sucursala Bancii Nationale a Romaniei preia dispozitiile aferente documentelor intr-o banda de control, confrunta totalul benzii cu valoarea dispozitiei de plata centralizatoare, dupa care procedeaza la inregistrarea acesteia din urma. Banda de control, la care se vor anexa dispozitiile aferente documentelor de decontare, se preda unitatii bancare destinatare, o data cu extrasul de cont. Exemplarul nr. 2 (rosu) al dispozitiei de plata centralizatoare, purtind mentiunea "CONFIRMARE", documentele anexate si banda de control se remit de filiala care a initiat operatiunea prin posta, direct unitatii bancare beneficiare. Exemplarul nr. 1 (negru) al dispozitiei de plata centralizatoare, purtind aceeasi mentiune, se remite sucursalei Bancii Nationale a Romaniei la care filiala care a initiat operatiunea are deschis cont curent.
    (5) Modul de completare a dispozitiei de plata (incasare) centralizatoare este prezentat in anexa nr. 1*).
    (6) In scopul urgentarii efectuarii operatiunilor in conturile agentilor economici, in cazurile cind unitatile societatilor bancare partenere au sediul in aceeasi localitate, unitatea bancara care initiaza operatiunea poate preda documentele de decontare si banda de control direct unitatii bancare beneficiare. In aceasta situatie, dispozitia de plata/incasare se va intocmi in 4 exemplare, ultimul exemplar urmind a fi depus la banca beneficiara impreuna cu documentele introduse de agentii economici si banda de control. Primirea acestui set de documente va fi confirmata prin semnatura contabilului sef (sau a inlocuitorului de drept al acestuia) si stampila unitatii, pe exemplarul nr. 1 (negru) al dispozitiei de plata/incasare centralizatoare care se va depune sau, in cazul filialelor, transmite, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei.
-------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.

    CAP. 3
    Decontari interbancare intre judete diferite

    Art. 7
    (1) Decontarile interbancare intre judete diferite se realizeaza prin transferul sumelor intre societatile bancare partenere, dupa caz, astfel:
    - la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie;
    - la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care s-a initiat operatiunea;
    - prin sistemul de decontari intrabancare al Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Decontarile interbancare prin transferul sumelor intre societatile bancare, partenere, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie se realizeaza in toate cazurile in care societatea bancara care a initiat operatiunea are o sucursala in judetul de destinatie. In acest scop, unitatea societatii bancare care a initiat operatiunea grupeaza documentele de decontare pe judete de destinatie. Astfel grupate, documentele de decontare se transmit (letric, telex, telegrafic sau fax), prin sistemul propriu de decontari intrabancare, sucursalei din judetul de destinatie a societatii bancare care a initiat operatiunea. La primirea documentelor, sucursala societatii bancare grupeaza documentele pe unitati bancare beneficiare, separat documentele de credit de cele de debit. Astfel grupate, documentele se totalizeaza in benzi de control al caror total se preia in dispozitii de plata (incasare) centralizatoare care, insotite de documentele anexate si benzile de control, se depun la sucursala Bancii Nationale a Romaniei, in vederea inregistrarii. In vederea urgentarii inregistrarii sumelor in conturile agentilor economici, banda de control si documentele care fac obiectul dispozitiei de plata (incasare) centralizatoare, care urmeaza a se deconta cu o sucursala a altei societati bancare, se pot preda acesteia din urma. Primirea documentelor si a benzii de control va fi confirmata prin semnatura contabilului sef (sau a inlocuitorului de drept al acestuia), pe exemplarul nr. 1 (negru) al dispozitiei de plata (incasare) centralizatoare, care se va depune la sucursala Bancii Nationale a Romaniei. Modul de completare a dispozitiei de plata (incasare) centralizatoare este prezentat in anexa nr. 2*).
    (3) Decontarile interbancare prin transferul sumelor intre societati bancare, partenere, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care s-a initiat operatiunea se realizeaza in cazul in care societatea bancara care a initiat operatiunea nu are sucursala in judetul de destinatie. In aceste conditii, unitatea societatii bancare grupeaza documentele de decontare pe societati bancare destinatare, separat documentele de credit de cele de debit. Astfel grupate, documentele se totalizeaza in benzi de control al caror total se preia in dispozitia de plata (incasare) centralizatoare care, impreuna cu documentele anexate si benzile de control, se depun la sucursala Bancii Nationale a Romaniei la care unitatea bancara care a initiat operatiunea are deschis cont curent. Daca operatiunea a fost initiata de o sucursala a unei societati bancare, pentru urgentarea inregistrarii sumelor in conturile agentilor economici, documentele si benzile de control anexate la dispozitia de plata (incasare) centralizatoare se pot prezenta sucursalei societatii bancare din judetul in care s-a initiat operatiunea. Primirea documentelor si a benzii de control va fi confirmata prin semnatura contabilului sef (sau a inlocuitorului de drept al acestuia), pe exemplarul nr. 1 (negru) al dispozitiei de plata (incasare) centralizatoare, care se va depune in aceeasi zi, de catre sucursala societatii bancare care a initiat-o, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei. Sucursala Bancii Nationale a Romaniei procedeaza la inregistrarea dispozitiei de plata (incasare) centralizatoare in debitul (creditul) contului curent al unitatii bancare care a initiat operatiunea si in creditul (debitul) contului curent al sucursalei societatii bancare destinatare din judetul in care s-a initiat operatiunea. La primirea documentelor, sucursala societatii bancare destinatare procedeaza la gruparea lor pe unitati bancare destinatare si le transmite acestora (telex, telegrafic, letric) prin sistemul propriu de decontari. Modul de completare a dispozitiei de plata/incasare centralizatoare este prezentat in anexa nr. 3*).
    (4) Decontarile interbancare prin transferul sumelor intre societatile bancare, partenere, prin sistemul de decontari intrabancare al Bancii Nationale a Romaniei se realizeaza in cazul in care societatea bancara care a initiat operatiunea nu are sucursala in judetul de destinatie, iar societatea bancara destinatara nu are sucursala in judetul in care s-a initiat operatiunea. In acest caz, unitatea bancara care initiaza operatiunea grupeaza documentele de decontare pe unitati bancare destinatare, separat documentele de debit de cele de credit, iar in cazul acestora din urma, pe modalitati de transmitere. Grupate astfel, documentele se totalizeaza in benzi de control. Totalul benzilor de control se preia in dispozitii de plata/incasare centralizatoare. Dispozitiile de plata/incasare centralizatoare se depun de catre unitatea societatii bancare care a initiat operatiunea la sucursala Bancii Nationale a Romaniei, care verifica documentele si intocmeste aviz OIS de creditare/debitare. In cadrul acestei operatiuni sediul B este sucursala Bancii Nationale a Romaniei la care isi are deschis contul curent unitatea bancara beneficiara de suma. In aviz se va inscrie totalul documentelor, respectiv valoarea dispozitiei de plata/incasare centralizatoare. Modul de completare a dispozitiei de plata/incasare centralizatoare este prezentat in anexa nr. 4*).
-------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.

    CAP. 4
    Dispozitii comune

    Art. 8
    Documentele intocmite de agentii economici privind operatiuni de creditare, precum si cecurile de decontare se anexeaza la dispozitia de plata/incasare centralizatoare, intr-un singur exemplar, iar restul documentelor de debitare, in 2 exemplare. La dispozitiile de plata/incasare se anexeaza documentele de decontare admise de normele in vigoare.
    Art. 9
    In cazul operatiunilor pentru care Banca Nationala a Romaniei nu percepe comision (venituri ale bugetului de stat, plati pentru constituirea fondului de ajutor de somaj, plati in contul fondului extrabugetar al statului etc.), unitatile bancare intocmesc dispozitii de plata distincte.
    Art. 10
    (1) In vederea accelerarii decontarilor in economie, societatile bancare au obligatia sa isi organizeze un sistem informational si sa isi stabileasca un asemenea program de lucru la ghiseu, care sa permita:
    - inregistrarea documentelor in conturile agentilor economici, in ziua in care au fost introduse in banca, daca sint indeplinite conditiile necesare in acest scop (corectitudinea intocmirii documentelor, existenta disponibilului in cont etc.);
    - gruparea documentelor, dupa caz, pe judete de destinatie (art. 7 alin. 2), pe societati bancare destinatare (art. 7 alin. 3), sau pe unitati bancare destinatare sau beneficiare (art. 7 alin. 2, 3 si 4), in ziua primirii documentelor;
    - depunerea (in cazul sucursalelor societatilor bancare), respectiv remiterea sau transmiterea (in cazul filialelor) a dispozitiei de plata (incasare) centralizatoare, cel mai tirziu in prima zi lucratoare dupa primirea documentelor de decontare de la clienti (agenti economici) sau prin sistemul propriu de decontare;
    - remiterea documentelor prin sistemul propriu de decontari intrabancare cel mai tirziu in ziua urmatoare inregistrarii lor in conturile agentilor economici;
    - inregistrarea documentelor in conturile agentilor economici, cel mai tirziu in ziua urmatoare primirii extraselor de cont de la Banca Nationala a Romaniei;
    - transferul sumelor prin sistemul propriu de decontari intrabancare (situatie prevazuta la art. 7 alin. (2)) sa se faca cel mai tirziu in ziua urmatoare primirii extrasului de cont de la Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Termenele prevazute la alin. (1) sint maximale.
    (3) Societatile bancare pot propune Bancii Nationale a Romaniei adoptarea altor masuri care sa aiba ca efect reducerea duratei decontarilor.
    (4) Sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei are obligatia:
    a) de a verifica:
    - daca dispozitiile de plata/incasare centralizatoare au fost corect intocmite;
    - daca documentele anexate la dispozitia de plata/incasare centralizatoare au fost corect grupate;
    - daca valoarea documentelor anexate la dispozitia de plata/incasare centralizatoare a fost preluata corect in banda de control si daca totalul benzii de control corespunde cu valoarea dispozitiei de plata/incasare centralizatoare;
    - daca dispozitiile de plata/incasare centralizatoare neinsotite de documentele de decontare si benzi de control au fost confirmate pe verso in conditiile stabilite prin prezentul regulament;
    b) de a restitui, fara a le inregistra, documentele care nu sint intocmite corect;
    c) de a inregistra, in ziua primirii, dispozitiile de plata/incasare centralizatoare depuse de societatile bancare care initiaza operatiunea, atit in conturile acestora, cit si in conturile societatilor bancare partenere.
    Art. 11
    Societatile bancare vor pastra, timp de cel putin 90 de zile, documentatia care atesta respectarea termenelor prevazute la art. 10 (registre de corespondenta, recipise postale etc.).
    Art. 12
    (1) Banca Nationala a Romaniei, prin persoanele imputernicite in acest scop conform legii, verifica la sediul unitatilor societatilor bancare respectarea prevederilor prezentului regulament si, in mod deosebit, a termenelor prevazute la art. 10.
    (2) Verificarea se efectueaza prin sondaj, cel putin o data pe trimestru, la fiecare sucursala, filiala sau agentie a societatii bancare. Rezultatele verificarii vor fi consemnate intr-un proces-verbal, intocmit in 2 exemplare, din care unul ramine la unitatea verificata.
    (3) Verificarea fiecarei operatiuni de decontare va cuprinde toate etapele care sint parcurse in cadrul unitatilor aceleiasi societati bancare.
    (4) Pentru documentele de decontare a caror evidenta, lacunar sau gresit intocmita, nu permite determinarea parcursului postal, acesta va fi considerat din oficiu o zi lucratoare.

    CAP. 5
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 13
    Constituie contraventie la prezentul regulament nerespectarea prevederilor art. 10 si art. 11 si se sanctioneaza astfel:
    a) cu avertisment scris, in cazul in care abaterile constatate au un caracter vadit accidental, iar unitatea societatii bancare a dovedit preocupare in scurtarea duratei decontarilor sub termenele limita prevazute la art. 10;
    b) cu amenda de 0,1% din sumele nedecontate in termen, pentru fiecare zi de intirziere peste duratele stabilite la art. 10 si pentru fiecare document, verificat prin sondaj potrivit art. 12, care nu respecta termenele prevazute la art. 10;
    c) cu amenda de la 1 milion la 20 milioane lei, in cazul in care nerespectarea disciplinei decontarilor are caracter vadit sistematic.
    Art. 14
    (1) Sanctiunile prevazute la art. 13 lit. a) si b) se aplica de catre persoanele imputernicite cu efectuarea verificarilor la sediul unitatilor societatilor bancare.
    (2) Sanctiunile prevazute la art. 13 lit. c) se aplica, la propunerea directorilor sucursalelor judetene ale Bancii Nationale a Romaniei, de catre persoanele special imputernicite de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 49, 50 si 51 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 15
    Prevederile prezentului regulament se aplica corespunzator si in cazul in care societatile bancare stabilesc de comun acord sa efectueze decontarile interbancare prin alte sisteme decit cel al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 16
    Prin sistemul de decontari intrabancare al Bancii Nationale a Romaniei se vor derula si operatiunile privind transferul de disponibilitati intre subunitatile aceleiasi societati bancare (inclusiv transferul sumelor in vederea inchiderii conturilor de decontari intrabancare ale societatilor bancare), precum si eventualele rambursari de credite efectuate de subunitati in favoarea societatii bancare centrale.
    Art. 17
    Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 iulie 1992. La aceeasi data se anuleaza Normele nr. VI/3149/1991 privind efectuarea si controlul operatiunilor de decontare intre societatile bancare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 18
    Sanctiunile prevazute la art. 13 se aplica numai pentru operatiunile initiate incepind cu data de 1 iulie 1992.

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Regulament 1045/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 1045 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu