Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 9 din 30 iunie 1995

privind uniformizarea si informatizarea sistemului de raportare a societatilor bancare catre Banca Nationala a Romaniei

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 168 din  1 august 1995


SmartCity3


    Art. 1
    In conformitate cu art. 15, 30 si 31 din Legea nr. 33/1991 si cu art. 26 din Legea nr. 34/1991, societatile bancare vor furniza informatii integrate privind activitatea lor, urmand standardele si modelul operational stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 2
    Toate societatile bancare autorizate sa functioneze in Romania vor indeplini cerintele de implementare stabilite de Banca Nationala a Romaniei prin prezenta norma si anexele acesteia, incepand cu data intrarii in vigoare a acestora.
    Art. 3
    Societatile bancare sunt raspunzatoare pentru furnizarea de informatii complete, corecte si la timp. In acest scop, ele vor numi un coordonator informational, comunicand aceasta Bancii Nationale a Romaniei, si vor intreprinde toate masurile tehnice si organizatorice, asigurand resursele umane si materiale necesare, pentru a permite coordonatorului informatic conlucrarea cu toate departamentele implicate, furnizand informatiile cerute in forma si conform reperelor orare stabilite de Banca Nationala a Romaniei. Aceste informatii vor trebui validate, respectiv corectate, corespunzator, in fiecare zi lucratoare, de catre coordonatorul informational, in limita reperelor orare stabilite de prezenta norma.
    Art. 4
    Participantii la procesul de transmitere si prelucrare a raportarilor, atat din partea societatilor bancare implicate, cat si din partea Bancii Nationale a Romaniei, sunt obligati sa respecte prevederile art. 46, 47 si 48 din Legea nr. 33/1991 privind confidentialitatea.
    Art. 5
    Nerespectarea prevederilor acestor norme constituite contraventie si se va sanctiona conform art. 50 din Legea nr. 33/1991. Constatarea contraventiilor se va face de catre Directia de Control din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, directorul si directorii adjuncti ai acesteia fiind imputerniciti in acest sens.
    Art. 6
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 reglementeaza modul de lucru si esalonarea in timp a proceselor si fac parte integranta din prezenta norma.
    Art. 7
    Prezenta norma intra in vigoare la 180 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Cu incepere de la aceeasi data, se abroga orice prevedere contrara.

                 Presedintele Consiliului de administratie
                      al Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 1

                 Cerinte privind dotarea tehnica

    Liniile telefonice
    Fiecare banca comerciala va trebui sa dispuna de doua linii telefonice distincte si directe, amplasate in acelasi loc cu celelalte resurse de operare si transmisie, umane si materiale. Prima linie va fi utilizata numai pentru contactul telefonic dintre Banca Nationala a Romaniei si personalul bancii comerciale. Cea de-a doua va fi utilizata numai pentru transmisiile de date si primirea mesajelor din partea Bancii Nationale a Romaniei. Aceste linii telefonice vor fi folosite exclusiv pentru sistemul informatic de raportare, nu si pentru alte scopuri.

    Tehnica de calcul
    Pentru a asigura stocarea si procesarea datelor este necesar un PC compatibil IBM-AT sau PS/2, echipat cu minimum 4 MBytes de RAM, un hard-disc de minimum 100 MBytes si sistemul de operare MS-DOS versiunea 4.0 (sau mai mare). Acest PC trebuie sa fie exclusiv dedicat sistemului informatic de raportare.

    Modem
    Este necesar un modem dedicat, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
    - compatibil Hayes;
    - suport pentru V.32 standard, V.42 si V.42 bis;
    - rata transmisiei: 9600 bps.
    La cerere, Banca Nationala a Romaniei poate recomanda, in baza experientei acumulate, tipuri de modemuri conforme cerintelor. Modemul va fi exclusiv dedicat sistemului informatic de raportare.

    Software de comunicatie
    Pentru a asigura interfata cu Banca Nationala a Romaniei este necesara achizitionarea licentei programului de comunicatii PC ANYWHERE, versiunea 5.0. Fisierele-program necesare comunicatiilor vor fi furnizate de catre Banca Nationala a Romaniei, in faza de implementare si testare a proiectului.

    Software de procesare date
    Informatiile, asa cum  sunt detaliate in anexa nr. 2 referitoare la cerintele privind datele raportate trebuie sa fie colectate, verificate si transpuse in fisiere corespunzator formatate pentru transmisie. Software-ul prin care se realizeaza aceasta este in intregime la discretia fiecarei banci in parte, dar trebuie sa duca la indeplinirea tuturor cerintelor privind fisierele de date.
    Intregul echipament, inclusiv accesul la liniile telefonice, trebuie configurat astfel incat sa permita atat transmisiile zilnice catre Banca Nationala a Romaniei, cat si transmisia saptamanala. Echipamentul va fi de asemenea complet accesibil coordonatorului informational si deservit corespunzator de personalul tehnic de intretinere, pentru a se asigura o functionare sigura, astfel incat schimbul de informatii sa se faca in limitele de timp si in conditiile de calitate cerute, chiar si in eventualitatea unor defectiuni survenite la una dintre componentele sistemului.

    ANEXA 2

                    Cerintele privind datele raportate

    S-au identificat informatiile bancare generale, atat pentru mediul bancar actual, cat si pentru unele posibile activitati viitoare. Aceasta poate fi considerata o lista principala a activitatilor bancare. Informatiile sunt orientate catre activitatea propriu-zisa a societatii bancare, deci vor varia de la o societate bancara la alta. Fiecare societate bancara va trebui, ca parte a procesului de implementare, sa identifice din lista toate elementele care reflecta activitatile sale specifice. Daca societatea bancara isi modifica sau isi completeaza activitatea, trebuie sa includa automat informatiile nou-aparute in respectivul moment.
    Exista trei tipuri de fisiere:
    - zilnice - pentru raportarea interbancara a bancilor romanesti;
    - balanta saptamanala informativa, incluzand activele, pasivele, fondurile proprii, veniturile si cheltuielile principale;
    - raportarea lunara incluzand totalul activelor, pasivelor, fondurilor proprii, veniturilor si cheltuielilor.
    Principalele categorii de active, pasive, fonduri proprii, venituri si cheltuieli sunt:
    - imprumuturi;
    - elemente specifice imprumuturilor comerciale;
    - depozite;
    - numerar;
    - investitii;
    - valuta.
    Informatiile vor fi identificate prin coduri "Terri S. Chung" indicand active, imprumut etc. Un fisier continand toate codurile admise va fi furnizat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru includerea sa in softul de procesare date, ca parte a procesului de implementare.
    Toate datele solicitate la un moment dat prin prezentul sistem de raportare automat, precum si codurile corespunzatoare vor fi incluse in Manualul de raportari de date B.N.R. ce va fi pus la dispozitia societatilor bancare si adaptat continuu (prin includerea datelor nou-solicitate si excluderea datelor ce nu mai prezinta interes).

    ANEXA 3

           Procedurile de implementare la nivel de banca comerciala

    Fiecare societate bancara in parte va parcurge un program de implementare, care va permite testarea componentelor de procesare a datelor si transmisie inaintea trecerii in faza operationala. Faza operationala va inlocui actualele raportari, furnizand datele financiare cerute doar prin transmisii.
    Procedurile de implementare vor include:
    - intalniri cu coordonatorul informational al societatii bancare si echipa sa, precum si prezentarea echipamentelor;
    - confirmarea cerintelor de echipament;
    - furnizarea fisierelor-program de interfata cu softul de comunicatii;
    - testarea telecomunicatiilor;
    - identificarea tuturor elementelor cerute societatii bancare pentru raportarea zilnica, saptamanala si lunara;
    - testarea generarii fisierului in formatul cerut;
    - testarea transmisiei si procesarii mesajelor de raspuns;
    - stabilirea unor date-test pentru procesarea in paralel a informatiilor zilnice, saptamanale si lunare;
    - procesarea paralela a datelor, pentru perioada corespunzatoare de timp, pentru a se confirma corectitudinea datelor de catre toate departamentele interesate ale Bancii Nationale a Romaniei;
    - testarea finala intre Banca Nationala a Romaniei si societatea bancara;
    - inceperea fazei operationale si eliminarea raportarilor pe suport hartie pentru rapoartele definite.
    Din aceasta anexa face parte si formularul preimplementare. Formularul preimplementare, completat corespunzator de catre societatea bancara si semnat de presedintele acesteia, trebuie returnat Bancii Nationale a Romaniei prin posta, pana la data de 1 septembrie 1995, pentru includerea in programul de implementare. Adresa pe care se returneaza formularul este:

    Banca Nationala a Romaniei
    Directia de Informatica si Procesare Statistica
    (Sistemul de Raportare de Date Automat)
    Str. Lipscani nr. 25
    Sectorul 3
    Bucuresti.

                     FORMULAR PREIMPLEMENTARE

    NUMELE SOCIETATII BANCARE: .........................................
    ADRESA: ............................................................
    NUMELE COORDONATORULUI INFORMATIONAL AL SOCIETATII BANCARE: ........
    ....................................................................
    TITLUL COORDONATORULUI: ............................................
    TELEFON NO.: ..................
    FAX NO.: ......................
    DIRECTIA: ..........................................................

    NUMELE COORDONATORULUI INFORMATIONAL DE REZERVA NO. 1:
    ....................................................................
    TITLUL COORDONATORULUI: ............................................
    TELEFON NO.: ..................
    FAX NO.: ......................
    DIRECTIA: ..........................................................

    NUMELE COORDONATORULUI INFORMATIONAL DE REZERVA NO. 2:
    ....................................................................
    TITLUL COORDONATORULUI: ...........................................
    TELEFON NO.: ..................
    FAX NO.: ......................
    DIRECTIA: ..........................................................
    MARCA SI MODELUL PC: ...............................................
    MARCA SI MODELUL MODEM: ............................................
    NUMARUL DE TELEFON: ................................................
    AMPLASAMENTUL ECHIPAMENTULUI: ......................................
    LICENTA PC ANYWHERE NO.: ...........................................
    SOFTWARE PROCESARE DATE: ...........................................
    ANALISTUL DE SISTEM PENTRU SOFT: ...................................
    TELEFONUL ANALISTULUI DE SISTEM: ...................................

                                                       ..................
        .............................                         DATA
        PRESEDINTELE SOCIETATII BANCARE

    ANEXA 4

           Reglementari privind esalonarea in timp a raportarii

    Diferite compartimente ale societatilor bancare furnizeaza informatii directiilor corespunzatoare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei. Sursele din cadrul societatilor bancare vor ramane neschimbate in cadrul noului sistem, dar societatile bancare vor trebui sa stabileasca un punct central pentru coordonarea tuturor informatiilor furnizate Bancii Nationale a Romaniei - punct/post denumit "Coordonator informational al bancii comerciale". Acesta va trebui sa se asigure ca datele furnizate zilnic, saptamanal, lunar si anual, satisfac cerintele informationale stabilite. Aceasta presupune ca informatiile necesare sa fie raportate conform planificarii si in formatul de transmisie stabilit.
    Raportarea datelor zilnice.
    Informatiile care se raporteaza zilnic reprezinta pozitia zilnica interbancara.
    Informatiile se refera la ziua precedenta si se transmit pana la ora 10.00 a.m. din ziua urmatoare.
    Raportarea datelor saptamanale/lunare
    Raportarea saptamanala este similara celei lunare in privinta detaliilor si include cea mai mare parte din informatiile care sunt cuprinse in aceasta faza a proiectului informational, fiind formulate sub forma categoriilor de baza ale activitatii bancare (active, pasive, fonduri proprii, venituri si cheltuieli). Raportarea saptamanala corespunde urmatoarelor perioade de activitate din cadrul lunii (in cazul in care data de raportare cade intr-o zi nelucratoare, data la care se refera raportarea este ultima zi lucratoare):
    - a 7-a zi a lunii sau ultima zi lucratoare dinainte;
    - a 14-a zi a lunii sau ultima zi lucratoare dinainte;
    - a 23-a zi a lunii sau ultima zi lucratoare dinainte;
    - ultima zi a lunii sau ultima zi lucratoare dinainte.
    Datele aferente acestor perioade de raportare se raporteaza in dimineata celei de-a 4-a zi lucratoare de dupa perioada de raportare de mai sus.
    Raportarea anuala
    Raportarea anuala cuprinde cateva elemente aditionale fata de cele saptamanale si lunare. Termenul limita pentru aceasta raportare este acelasi ca si cel pentru sfarsitul lunii, chiar daca este sfarsitul de an. Astfel, societatile bancare trebuie sa identifice datele aditionale pentru raportarea anuala si sa le includa in raportarea referitoare la luna decembrie.
    Elementele din datele mentionate mai sus au fost identificate, definite, codificate si formulate in vederea transmiterii electronice, in cadrul unor formate de fisier prestabilite.SmartCity5

COMENTARII la Norma 9/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 9 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 9/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu