E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 abrogă articolul 11 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 adauga dupa articolul 24 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 31 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 adauga dupa articolul 34 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 abrogă articolul 35 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 abrogă articolul 37 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 39 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 40 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 41 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 42 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 43 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 45 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 46 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 adauga dupa articolul 46 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 abrogă articolul 47 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 abrogă articolul 49 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 50 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 modifica articolul 51 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 abrogă articolul 52 din actul Ordonanţa 39 1996
Articolul 2 din actul Legea 178 2004 modifica Ordonanţa 39 1996
Legea 178 2004 modifica Ordonanţa 39 1996
Legea 178 2004 completeaza Ordonanţa 39 1996
Articolul 1 din actul Legea 178 2004 in legatura cu articolul 37 din actul Legea 33 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 178 din 17 mai 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 489 din  1 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Fondul se constituie ca persoana juridica de drept public. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin statut propriu aprobat de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului, cu avizul consultativ al Asociatiei Romane a Bancilor."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Scopul Fondului este:
    a) garantarea depozitelor constituite la institutiile de credit autorizate in conditiile legii si efectuarea platilor sub forma compensatiilor catre persoane fizice, persoane juridice ori entitati fara personalitate juridica, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in prezenta ordonanta;
    b) desfasurarea activitatii, in cazul desemnarii sale ca administrator special ori ca lichidator al institutiilor de credit; modul de desemnare si activitatea Fondului in astfel de calitati sunt cele stabilite de lege.
    (2) In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) depozit - orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, aflate intr-un cont bancar de orice tip, inclusiv cont comun, ori din situatii tranzitorii provenind din operatiuni bancare si pe care o institutie de credit il datoreaza titularului de cont, in conformitate cu conditiile legale si contractuale aplicabile, precum si orice datorie a institutiei de credit evidentiata printr-un certificat emis de aceasta, cu exceptia obligatiunilor cumparate de organismele de plasament colectiv. In scopul calcularii soldului creditor, se aplica regulile si reglementarile privind compensarea conform conditiilor legale si contractuale aplicabile unui depozit;
    b) depozit garantat - depozitul a carui restituire este garantata pana la concurenta plafonului de garantare;
    c) depozit negarantat - depozitul a carui restituire nu este garantata de Fond - depozit exclus - si care se recupereaza din averea institutiei de credit declarate in stare de faliment in procesul lichidarii, in conformitate cu dispozitiile legale;
    d) depozit indisponibil - depozitul datorat si platibil, care nu a fost onorat de o institutie de credit pana la data deschiderii procedurii falimentului institutiei de credit;
    e) data indisponibilizarii depozitelor - data deschiderii procedurii falimentului institutiei de credit debitoare;
    f) compensatie - suma depozitului garantat care, in cazul indisponibilitatii sale, se plateste de catre Fond deponentului garantat, pana la concurenta obligatiei totale a unei institutii de credit fata de deponentul garantat, dar nu mai mult de limita maxima a plafonului de garantare, indiferent de moneda, numarul sau marimea depozitelor garantate, deschise la o institutie de credit;
    g) deponent garantat - titularul depozitului garantat;
    h) plafon de garantare - nivelul maxim al garantarii per deponent, stabilit conform legii;
    i) baza de calcul a contributiei - soldul total in lei, reprezentand depozitele garantate, in lei si in valuta convertibila, aflate in evidenta bancilor, persoane juridice romane, a sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, a retelelor organizatiilor cooperatiste de credit, respectiv a caselor centrale ale cooperativelor de credit si ale cooperativelor de credit afiliate acestora, a altor institutii de credit.
    Soldul total in lei este stabilit pentru data de 31 decembrie a fiecarui an. Echivalentul in lei al depozitelor in valuta se calculeaza prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data;
    j) contributie - suma nerambursabila datorata Fondului, conform legii, de catre institutiile de credit autorizate sa atraga depozite, care se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul definite la lit. i), stabilita pentru anul precedent platii contributiei;
    k) cont comun - contul deschis in numele a doua sau mai multor persoane ori contul asupra caruia doua sau mai multe persoane au drept de operare, drept ce poate fi exercitat sub semnatura a cel putin uneia dintre aceste persoane;
    l) institutia de credit, sucursala, statul membru au intelesul prevazut de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Toate institutiile de credit autorizate de catre autoritatea competenta romana sa primeasca depozite de la public, inclusiv sucursalele acestora cu sediul in strainatate, sunt obligate sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, in conformitate cu prevederile art. 7. Exceptie fac institutiile de credit pentru care exista garantia statului pentru depozitele atrase.
    (2) Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit avand sediul in state membre ale Uniunii Europene vor inceta sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Participarea poate continua, la cerere, numai in cazul in care respectiva sucursala participa la o schema de garantare in tara de origine, membra a Uniunii Europene, care asigura un nivel de garantare inferior celui prevazut de prezenta ordonanta; participarea va fi numai pentru diferenta de garantie pentru cele doua niveluri.
    (3) Sucursalele din strainatate ale institutiilor de credit cu sediul in Romania, incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pot participa, la cerere, pentru diferenta de garantie, la schema de garantare a depozitelor din statul unde isi desfasoara activitatea, in cazul in care Fondul asigura un nivel de garantare inferior celui din statul in care opereaza sucursala."
    4. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Lista depozitelor negarantate este prevazuta in anexa care face parte integranta din legea de aprobare a prezentei ordonante."
    5. Dupa alineatul (2) al articolului 4 se introduc alineatele (3) - (6) cu urmatorul cuprins:
    "(3) La deschiderea conturilor, titularii de conturi vor declara, pe propria raspundere, incadrarea sau nu in categoria de clienti ale caror depozite sunt garantate sau nu, conform legii.
    (4) Titularii de conturi care au conturi deschise in evidenta institutiilor de credit, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, vor depune la ghiseul institutiei de credit unde au deschis contul declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (3).
    (5) Titularii de conturi care au conturi deschise in evidenta institutiilor de credit si la care, ulterior depunerii declaratiei pe propria raspundere, au aparut modificari ce au condus la schimbarea incadrarii initiale, au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la modificare, sa prezinte institutiei de credit o noua declaratie in care sa mentioneze noua incadrare.
    (6) Institutiile de credit vor lua masurile necesare pentru tinerea evidentei declaratiilor si incadrarea in termenele prevazute pentru depunerea acestora."
    6. Alineatele (1) si (2) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) In cazul in care pentru o institutie de credit s-a deschis procedura falimentului, Fondul plateste depozitele garantate in moneda nationala - leu, sub forma compensatiilor, in limita plafonului de garantare, catre deponentii garantati, indiferent de moneda de constituire a depozitului ori de numarul depozitelor. Incepand cu data de 1 iulie 2004, deponentii garantati sunt atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice, inclusiv entitatile fara personalitate juridica, altele decat titularii depozitelor mentionati in anexa la legea de modificare si completare a prezentei ordonante. Plafonul per deponent garantat se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu data intrarii in vigoare a legii de modificare si completare a prezentei ordonante, echivalentul in lei a 6.000 euro;
    b) incepand cu 1 ianuarie 2005, echivalentul in lei a 10.000 euro;
    c) incepand cu 1 ianuarie 2006, echivalentul in lei a 15.000 euro;
    d) incepand cu 1 ianuarie 2007, echivalentul in lei a 20.000 euro.
    (2) Echivalentul in lei al plafonului de garantare si al depozitelor in valuta se calculeaza la data indisponibilizarii depozitelor, respectiv la data deschiderii procedurii falimentului, prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data."
    7. Alineatele (4) si (5) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul unui cont comun, in situatia in care exista mai multi deponenti, cota-parte a fiecarui deponent va fi luata in considerare pentru determinarea limitelor prevazute la alin. (1), art. 5 alin. (1) si (2), si art. 18 alin. (1). In absenta unei prevederi contrare, soldul contului comun va fi divizat in parti egale intre deponenti. Pentru calcularea limitelor mentionate, depozitele contului comun vor fi tratate ca si cand ar fi fost plasate de un singur deponent.
    (5) Daca deponentul nu este indreptatit la sumele aflate intr-un cont, persoana care este indreptatita este acoperita de garantie, cu conditia ca aceasta persoana sa fi fost identificata sau sa fie identificabila inaintea datei indisponibilizarii depozitelor. Daca exista mai multe persoane care sunt indreptatite, cota-parte a fiecareia, conform mecanismelor prin care sunt administrate sumele, este luata in considerare la stabilirea limitelor prevazute la alin. (4). Aceasta prevedere nu se aplica societatilor de investitii colective."
    8. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Fondul are urmatoarele resurse financiare:
    a) contributiile initiale, anuale, inclusiv contributiile majorate si speciale ale institutiilor de credit;
    b) incasarile din recuperarea creantelor Fondului, provenite din plata de compensatii la depozitele garantate, ca urmare a subrogarii in drepturile deponentilor garantati sau ca urmare a recuperarilor din platile efectuate in calitate de administrator special sau in cadrul activitatii de lichidare, in cazul in care Fondul a fost desemnat in aceste calitati;
    c) imprumuturi:
    1. de la institutii de credit, de la societati financiare si de la alte institutii, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei;
    2. imprumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului;
    d) alte resurse - donatii, sponsorizari, asistenta financiara;
    e) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;
    f) alte venituri, stabilite conform legii."
    9. Alineatele (1) - (3) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Institutiile de credit platesc Fondului contributiile prevazute la art. 7 alin. (1) in moneda nationala - leu.
    (2) Plata contributiilor initiale anuale, a contributiilor anuale majorate si a celor speciale ale institutiilor de credit se efectueaza prin creditarea conturilor curente ale Fondului. Cuantumul contributiei initiale ce trebuie platita de catre institutiile de credit se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) bancile, persoane juridice romane, platesc o contributie initiala echivalenta cu 1% din capitalul social subscris si varsat, prevazut in actul constitutiv;
    b) sucursalele bancilor, persoane juridice straine, autorizate sa functioneze in Romania, platesc o contributie initiala echivalenta cu 1% din capitalul de dotare prevazut in documentele de autorizare;
    c) casele centrale ale cooperativelor de credit platesc o contributie initiala de 1% din capitalul agregat varsat al retelei;
    d) celelalte institutii de credit platesc o contributie initiala echivalenta cu 1% din capitalul social subscris si varsat, prevazut in actul constitutiv.
    (3) Contributia initiala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei."
    10. Alineatele (1), (2), (3), (5) si (6) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Fiecare institutie de credit, cu exceptiile prevazute la art. 3, va plati Fondului o contributie anuala reprezentand urmatoarele cote din baza de calcul a contributiei stabilite pentru anul precedent anului de plata, dupa cum urmeaza:
    a) 0,5% in anul 2005;
    b) 0,4% in anul 2006;
    c) 0,3% incepand cu anul 2007.
    (2) Contributia anuala a fiecarei institutii de credit se stabileste pe baza declaratiilor transmise de catre aceasta Fondului, prin intermediul unui formular, ale carui format si data de raportare se vor stabili de catre Fond.
    (3) Contributia anuala pe care trebuie sa o plateasca o institutie de credit nou-autorizata in cursul anului de raportare se va calcula prin inmultirea cotei de 1/365 din contributia determinata conform prevederilor alin. (1) cu numarul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Nationala a Romaniei pana la sfarsitul anului. In cazul in care o institutie de credit este declarata in stare de faliment, contributia anuala care trebuie platita se calculeaza prin inmultirea cotei de 1/365 din contributia determinata conform prevederilor alin. (1) cu numarul de zile de la inceputul anului pana la data deschiderii procedurii falimentului; in aceasta situatie, daca nu s-a platit, contributia anuala se recupereaza de catre Fond in conditiile art. 8 alin. (4) ori din averea institutiei de credit aflate in faliment, atunci cand nu s-a putut recupera in conditiile art. 8 alin. (4).
    ...........................................................................
    (5) Fondul este autorizat sa majoreze contributia anuala ce trebuie platita de o institutie de credit pana la urmatoarele niveluri din baza de calcul a contributiei stabilite pentru anul precedent anului de plata daca, potrivit reglementarilor emise de Fond si reglementarilor prudentiale stabilite de Banca Nationala a Romaniei, rezulta ca aceasta s-a angajat in politici riscante si nesanatoase:
    a) 1,0% in anul 2005;
    b) 0,8% in anul 2006;
    c) 0,6% incepand cu anul 2007.
    (6) In cazul in care Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei va decide majorarea contributiei anuale in conditiile prevazute la alin. (5), institutia de credit respectiva va fi instiintata despre decizia sa cu cel putin o luna inainte de expirarea anului de raportare."
    11. Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) In cazul in care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei apreciaza ca resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor de plata, acesta poate stabili plata unei contributii speciale de catre fiecare institutie de credit, egala cu pana la nivelul contributiei anuale aferente exercitiului financiar respectiv. In conditiile in care plata contributiei speciale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 8 alin. (4).
    (2) Cuantumul efectiv al contributiei speciale, precum si termenul de plata a acesteia se stabilesc de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei."
    12. Articolul 11 se abroga.
    13. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) In situatia in care Fondul a acumulat un nivel de resurse care depaseste 10% din totalul depozitelor garantate aflate in sistemul bancar la acea data, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate decide suspendarea platii contributiilor anuale."
    14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Fondul poate contracta imprumuturile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) numai daca resursele sale nu sunt suficiente pentru acoperirea obligatiilor de plata."
    15. Alineatele (2) si (4) ale articolului 14 se abroga.
    16. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Fondul poate sa deschida conturi, dupa caz, la institutii de credit si institutii financiare din tara si din strainatate.
    (2) Resursele financiare disponibile, prevazute la art. 7 alin. (1), pot fi investite de Fond in:
    a) titluri de stat, titluri garantate de stat si titluri de valoare emise de Banca Nationala a Romaniei;
    b) depozite la termen la institutii de credit, depozite ce nu pot depasi 25% din volumul resurselor disponibile. Selectarea institutiilor de credit pentru depozitele la termen se va face urmarindu-se minimizarea riscului plasamentelor respective potrivit normelor stabilite de Banca Nationala a Romaniei. Expunerea Fondului pentru fiecare institutie de credit nu poate depasi 10% din volumul resurselor disponibile;
    c) titluri de stat emise de statele membre ale Uniunii Europene, titluri emise de bancile centrale ale acestora si titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii, investitii care pot fi efectuate incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (3) Profitul Fondului, obtinut ca diferenta intre veniturile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. e) si cheltuielile acestuia, este neimpozabil si este repartizat pentru constituirea unui fond anual de participare la profit, in limita unei cote de pana la 1% din profit, cu aprobarea Consiliului de administratie al Fondului, iar diferenta va fi utilizata in totalitate pentru reintregirea resurselor Fondului destinate platii depozitelor garantate."
    17. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Fondul va efectua plata compensatiilor pentru depozitele garantate, atunci cand acestea devin indisponibile.
    (2) Depozitele sunt considerate indisponibile de la data deschiderii procedurii falimentului institutiei de credit.
    (3) Desemnarea institutiilor de credit, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul de administratie al Fondului, se va face, in termen de pana la 10 zile de la data deschiderii procedurii, prin licitatie publica."
    18. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) In termen de 30 de zile de la data desemnarii de catre instanta a lichidatorului, altul decat Fondul, acesta transmite Fondului lista cuprinzand persoanele fizice si persoanele juridice, conform legii, care au constituit depozite garantate, suma totala a depozitelor garantate ale fiecarui deponent si a obligatiilor acestuia fata de institutia de credit, in conformitate cu necesitatile si solicitarile Fondului. Termenul de 30 de zile pentru intocmirea listei este valabil si pentru Fond, in situatia in care acesta a fost desemnat lichidator.
    (2) Fondul este obligat sa publice la sediul tuturor unitatilor teritoriale ale institutiilor de credit pentru care s-a deschis procedura falimentului, pe site-ul Fondului si in cel putin doua ziare de circulatie nationala atat informatii privind indisponibilitatea depozitelor, cat si informatii privind plata compensatiilor, perioada in cursul careia va avea loc plata compensatiilor, institutiile de credit, inclusiv unitatile teritoriale ale acestora, care vor fi mandatate sa efectueze plata. De asemenea, vor fi facute publice, respectiv vor fi comunicate deponentilor, la cerere, informatii despre documentele si conditiile ce trebuie indeplinite, precum si formalitatile de urmat pentru obtinerea compensatiei."
    19. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Pe baza datelor din lista intocmita conform prevederilor art. 17 alin. (1) Fondul stabileste pentru fiecare deponent compensatia, respectiv lista de plata a compensatiilor, ce va fi transmisa institutiei/institutiilor de credit mandatate sa efectueze platile catre deponentii garantati. Plata compensatiilor catre deponentii garantati se va efectua in termen de cel mult doua luni de la data primirii de la lichidator a listei prevazute la art. 17 alin. (1), dar nu mai mult de 3 luni de la data indisponibilizarii depozitelor. Compensatiile platite sunt exceptate de orice plati, precum comisioane, taxe ori impozite.
    (2) In situatii exceptionale si in cazuri speciale Fondul poate solicita Bancii Nationale a Romaniei o prelungire a termenului de plata. Nici o astfel de prelungire nu poate depasi 3 luni. Banca Nationala a Romaniei poate, la cererea Fondului, sa acorde cel mult doua prelungiri.
    (3) Prelungirile de termene de plata prevazute la alin. (2) nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza beneficiul garantiei unui deponent care nu a fost in masura sa isi valorifice dreptul sau la plata unei compensatii in termenele de mai sus. Fondul va putea plati compensatiile si dupa expirarea termenelor de mai sus, dar nu mai tarziu de 3 ani de la inceperea platii compensatiilor.
    (4) Daca un deponent sau orice persoana indreptatita ori interesata de suma aflata intr-un cont se afla in cercetare penala in legatura cu o infractiune decurgand din sau avand legatura cu spalarea banilor, Fondul poate suspenda orice plata, la solicitarea organelor abilitate legal, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive."
    20. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Fondul se subroga in drepturile deponentilor pentru o suma egala cu suma garantata. In acest scop Fondul inregistreaza, potrivit art. 88 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, in registrul grefei tribunalului, suma depozitelor pe care urmeaza a le plati deponentilor, rezultata din situatia intocmita de lichidatorul bancii, conform art. 17 alin. (1)."
    21. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Fondul va furniza deponentilor, prin cel putin doua ziare de circulatie nationala si pe site-ul Fondului, informatii referitoare la:
    a) incheierea perioadei de plata prin unitatile institutiilor de credit mandatate;
    b) posibilitatea obtinerii direct de la Fond a compensatiilor neachitate, precum si modalitatile de plata;
    c) termenul-limita de obtinere a compensatiilor;
    d) documentele, conditiile si formalitatile necesare pentru obtinerea compensatiei."
    22. Dupa articolul 24 se introduce articolul 24^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 24^1
    (1) Pentru realizarea obiectivelor procedurii de lichidare, Fondul poate angaja prin contract persoane fizice, firme sau institutii specializate in activitatea de lichidare ori consultanta in acest domeniu. Desemnarea institutiei sau firmei se va face prin licitatie publica.
    (2) In cazul persoanelor fizice, plata contravalorii prestatiilor se va stabili prin negociere, sub forma unei sume forfetare ori a unor procente din valoarea recuperata, procente ce pot fi diferentiate in functie de conditiile stabilite de Fond pentru prestatiile respective."
    23. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:
    "Conducerea si administrarea Fondului"
    24. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Fondul este administrat de un consiliu de administratie format din 7 membri.
    (2) Consiliul de administratie este compus din:
    a) 3 membri numiti de Banca Nationala a Romaniei, dintre care unul va fi numit presedintele Consiliului de administratie al Fondului;
    b) 2 membri numiti de Asociatia Romana a Bancilor;
    c) un membru numit de Ministerul Finantelor Publice;
    d) un membru numit de Ministerul Justitiei.
    (3) Membrii Consiliului de administratie al Fondului sunt numiti pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit.
    (4) Membrii consiliului de administratie ale caror mandate au expirat vor ramane in functie pana la numirea succesorilor lor.
    (5) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului poate fi inlocuit, in caz de absenta sau de imposibilitate temporara de a participa, de un membru al consiliului de administratie numit de el sau, in absenta acestei numiri, de cel mai in varsta membru al consiliului de administratie.
    (6) In caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului de catre unul dintre membrii Consiliului de administratie al Fondului, numirea inlocuitorului se face in conditiile alin. (2) pentru durata ramasa a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata de 90 de zile consecutive.
    (7) Membrii Consiliului de administratie al Fondului primesc o indemnizatie in limita a 20% din salariul directorului general executiv al Fondului."
    25. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului trebuie sa fie rezidenti in Romania, licentiati in domeniul economic sau juridic, cu o buna reputatie si onorabilitate si cu experienta profesionala de minimum 5 ani in domeniul financiar-bancar, sa nu li se fi retras in ultimii 5 ani aprobarea de conducatori, in cazul celor care au fost numiti anterior conducatori de institutii financiare."
    26. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Calitatea de membru al Consiliului de administratie al Fondului inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la incheierea mandatului;
    b) prin demisie;
    c) in caz de incompatibilitate;
    d) prin inlocuire, conform art. 26 alin. (6);
    e) in cazurile prevazute la art. 28 alin. (1);
    f) prin revocare.
    (2) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de administratie al Fondului se face in aceleasi conditii ca si la numirea acestora, caz in care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere in termen de 10 zile."
    27. Alineatul (9) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    "(9) Procesul-verbal al sedintei, care contine ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate, daca este cazul, se semneaza de catre toti membrii prezenti la sedinta."
    28. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Atributiile Consiliului de administratie al Fondului sunt urmatoarele:
    a) analizeaza, avizeaza si propune Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei spre aprobare:
    1. statutul Fondului si reglementarile elaborate de Fond in aplicarea legii;
    2. structura organizatorica si de personal, precum si politica salariala;
    3. bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului;
    4. majorarea contributiilor, in conformitate cu art. 9 alin. (5);
    5. suspendarea si reluarea contributiilor, in conformitate cu art. 12;
    6. stabilirea contributiilor speciale, nivelul acestora si termenul de plata, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) si (2);
    7. propunerile cu privire la efectuarea imprumuturilor, inclusiv prin emiterea de titluri de valoare, de catre Fond;
    8. raportul anual de activitate si situatiile financiare anuale;
    b) analizeaza si aproba:
    1. numirea si eliberarea din functie a directorului general si a adjunctilor acestuia;
    2. modalitatile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare, in scopul fructificarii resurselor financiare disponibile ale Fondului, precum si rapoartele referitoare la operatiunile de investire a resurselor financiare ale acestuia;
    3. desemnarea Fondului ca administrator special ori ca lichidator la institutiile de credit;
    4. contractarea, cu persoane fizice si juridice, romane sau straine, de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistenta si consultanta de specialitate, pe baza de licitatie publica;
    5. cererile de oferta si ofertele institutiilor de credit, in cazul tranzactiilor privind achizitionarea de active si asumarea de pasive, conform reglementarilor legale privind procedura falimentului institutiilor de credit;
    6. rapoartele intocmite de Fond, in calitate de lichidator sau de administrator special, conform prevederilor legale;
    7. raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari pe baza de licitatie;
    8. sistemul de control intern, inclusiv auditul intern;
    9. implicatiile asupra Fondului ale hotararii judecatoresti privind inceperea procedurii falimentului si stabilirea masurilor de luat, pe baza propunerilor directorului general, cu privire la modalitatile de lichidare a institutiilor de credit declarate in stare de faliment, respectiv cu privire la plata compensatiilor catre deponenti;
    10. solicitarile Fondului cu privire la primirea de la Banca Nationala a Romaniei si de la institutiile de credit participante a documentelor si informatiilor necesare functionarii in bune conditii a acestuia;
    11. exercita orice alte sarcini prevazute de lege sau date de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei."
    29. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului are urmatoarele atributii:
    a) stabileste ordinea de zi si convoaca consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legii;
    b) conduce lucrarile sedintelor Consiliului de administratie al Fondului;
    c) solicita directorului general sau, in lipsa acestuia, inlocuitorilor sai, prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;
    d) numeste un membru al Consiliului de administratie al Fondului, care il inlocuieste in cazul imposibilitatii temporare de participare;
    e) face propuneri de numire in functie pentru directorul general si adjunctii acestuia;
    f) semneaza contractele de munca cu membrii conducerii executive si le stabileste salariile de incadrare, precum si indemnizatiile respective;
    g) acorda prime si alte stimulente conducerii executive si aproba propunerile de premiere a personalului, prezentate de directorul general;
    h) asigura prezentarea la Consiliul de administratie al Fondului a bugetului de venituri si cheltuieli, situatiilor financiare anuale, raportului anual de activitate, precum si a propunerii privind alocarea profitului Fondului;
    i) controleaza activitatea directorului general;
    j) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de administratie al Fondului si informarea in plen asupra modului de realizare a acestora;
    k) exercita orice alte sarcini in aplicarea prevederilor legale sau date de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei ori Consiliul de administratie al Fondului.
    (2) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului impreuna cu directorul general inainteaza si prezinta, dupa caz, Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei materialele prevazute la art. 31 lit. a). Propune spre aprobare Consiliului de administratie al Fondului masurile ce se impun pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor trasate de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei."
    30. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Directorul general al Fondului conduce operativ activitatea curenta a acestuia, asigura indeplinirea hotararilor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si Consiliului de administratie al Fondului si informeaza asupra modului de realizare a acestora. Directorul general al Fondului are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Fondul in raporturile cu Banca Nationala a Romaniei, institutiile de credit, ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, alte persoane fizice si juridice, romane sau straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
    b) propune Consiliului de administratie al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevazute la art. 31 lit. a) si b);
    c) asigura publicarea listei institutiilor de credit ai caror clienti beneficiaza de garantarea rambursarii depozitelor si a modificarilor ulterioare ale acesteia;
    d) asigura indeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea platilor prevazute de lege, in cazul indisponibilizarii depozitelor;
    e) supravegheaza procesele de administrare speciala, de lichidare si de plata a compensatiilor deponentilor garantati si dispune asupra masurilor de luat;
    f) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor Fondului;
    g) angajeaza cheltuielile legate de functionarea Fondului;
    h) asigura organizarea si exercitarea controlului intern si auditului intern, in conformitate cu normele emise de Fond;
    i) incheie contracte de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistenta si de consultanta de specialitate cu persoane fizice si juridice romane si straine;
    j) indeplineste orice alta atributie data in aplicarea prevederilor legale ori data in sarcina sa de Consiliul de administratie al Fondului."
    31. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Fondul are obligatia organizarii si conducerii contabilitatii, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor proprii in domeniu avizate de Banca Nationala a Romaniei si de Ministerul Finantelor Publice."
    32. Dupa articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 34^1
    In vederea indeplinirii atributiilor sale, Fondul trebuie sa dispuna de mecanisme adecvate de control intern si audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, in concordanta cu reglementarile legale."
    33. Articolul 35 se abroga.
    34. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) In scopul auditarii situatiilor financiare, Fondul va incheia contract cu un auditor financiar, persoana juridica autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, potrivit legii.
    (2) Raportul auditorului financiar, impreuna cu opinia sa, va fi prezentat Consiliului de administratie al Fondului, respectiv Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei."
    35. Articolul 37 se abroga.
    36. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Exercitiul financiar al Fondului incepe la data de 1 ianuarie si se termina la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Fondului."
    37. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    (1) Situatiile financiare anuale se aproba de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului.
    (2) Raportul anual de activitate, impreuna cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, precum si raportul auditorului financiar se vor da publicitatii potrivit legii."
    38. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) La cererea Consiliului de administratie al Fondului, Banca Nationala a Romaniei va comunica orice informatii disponibile pe care le apreciaza ca necesare pentru indeplinirea atributiilor Fondului.
    (2) La cererea Consiliului de administratie al Fondului, institutiile de credit vor comunica orice informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor Fondului si care nu sunt disponibile la Banca Nationala a Romaniei.
    (3) Informatiile obtinute vor fi utilizate de catre Fond, exclusiv pentru indeplinirea atributiilor sale."
    39. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Fondul va putea sa incheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, pentru examinarea evidentelor contabile ale unei institutii de credit. Necesitatea examinarii si desemnarii auditorilor vor fi supuse aprobarii Bancii Nationale a Romaniei."
    40. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului, salariatii Fondului, precum si celelalte persoane angajate de catre Fond au obligatia de a nu dezvalui secretul profesional asupra informatiilor obtinute in cursul activitatii lor, decat in conditiile prevazute de Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare."
    41. Alineatul (1) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    (1) Institutiile de credit sunt obligate sa comunice deponentilor toate informatiile referitoare la schema de garantare de care acestia au nevoie, in special cele privind tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensatiilor - depozite negarantate -, nivelul plafonului de garantare, modul de calcul al compensatiei, documentele, conditiile si formalitatile ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de compensatiile platite de catre Fond, intervalul de timp in care pot fi platite compensatiile pentru depozitele garantate."
    42. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Daca o institutie de credit nu se conformeaza obligatiilor care ii revin in calitate de participant la Fond, acesta va notifica Bancii Nationale a Romaniei, in vederea luarii tuturor masurilor necesare, inclusiv limitarea dreptului institutiei de credit de a atrage depozite de la public si retragerea autorizatiei de functionare.
    (2) Depozitele constituite la institutia de credit respectiva inaintea luarii masurilor prevazute la alin. (1) raman garantate de catre Fond pana la data la care acestea devin indisponibile."
    43. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    Institutia de credit careia i s-au aplicat sanctiunile prevazute la art. 45 alin. (1) va fi obligata in continuare sa isi plateasca obligatiile corespunzatoare pentru exercitiul financiar in cursul caruia i s-au aplicat aceste sanctiuni."
    44. Dupa articolul 46 se introduce articolul 46^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    Fondul si Banca Nationala a Romaniei, dupa caz, sunt imputernicite sa emita reglementarile necesare pentru a pune in aplicare si a impune respectarea prevederilor legislatiei referitoare la activitatea Fondului. Reglementarile elaborate de Fond pot fi sub forma de regulamente, norme, ordine, circulare si comunicate si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Reglementarile sub forma de regulamente si norme se aproba de Banca Nationala a Romaniei."
    45. Articolele 47 si 49 se abroga.
    46. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Prima intrunire a Consiliului de administratie al Fondului se va tine in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de modificare si completare a prezentei ordonante."
    47. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Fondul va elabora statutul sau si reglementari in aplicarea prevederilor legii de modificare si completare a prezentei ordonante, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia."
    48. Articolul 52 se abroga.
    Art. 2
    Sintagmele societate bancara/banca si derivatele acestora din textul Ordonantei Guvernului nr. 39/1996, republicata, vor fi inlocuite cu sintagma institutie de credit.
    Art. 3
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2004.
    (2) Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                           p. PRESEDINTELE SENATUI,
                               DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                VIOREL HREBENCIUC

    ANEXA 1

                         LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE

    1. Depozite plasate de catre persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit in faliment, respectiv: administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii independenti, actionarii semnificativi, deponentii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup, familiile persoanelor fizice de mai sus - sotii, precum si rudele si afinii de gradul intai, persoanele terte care actioneaza in numele deponentilor mentionati, precum si societatile din acelasi grup
    2. Depozite ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv entitati fara personalitate juridica care au obtinut, pe baza individuala, rate de dobanda si concesii financiare care au contribuit la agravarea situatiei financiare a institutiei de credit
    3. Depozite ale institutiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora
    4. Depozite ale institutiilor financiare
    5. Depozite ale societatilor de asigurare-reasigurare, inclusiv intermediarii in asigurari
    6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, precum fonduri mutuale, societati de investitii
    7. Depozite ale fondurilor de pensii
    8. Depozite ale autoritatilor publice centrale si locale
    9. Depozite ale regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale, altele decat microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii
    10. Depozite nenominative
    11. Depozite colaterale, reprezentand garantii constituite pentru operatiunile care au fost desfasurate de deponent cu institutia de credit declarata in stare de faliment
    12. Datorii de natura obligatara, precum si obligatii care izvorasc din accepte proprii si bilete la ordin emise de institutia de credit
    13. Depozite rezultate din tranzactii pentru care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare de bani.SmartCity5

COMENTARII la Legea 178/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 178 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu