E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 311 2015
Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 187 2012
Ordonanţa 39 1996 a se vedea Regulament 1 2012
Ordonanţa 39 1996 modificat de Ordonanţa 1 2012
Ordonanţa 39 1996 completat de Ordonanţa 1 2012
Ordonanţa 39 1996 modificat de Ordonanţa 13 2011
Ordonanţa 39 1996 completat de Ordonanţa 13 2011
Ordonanţa 39 1996 modificat de OUG 131 2010
Ordonanţa 39 1996 completat de OUG 131 2010
Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 44 2010
Ordonanţa 39 1996 completat de Legea 44 2010
Ordonanţa 39 1996 modificat de OUG 80 2009
Ordonanţa 39 1996 completat de OUG 80 2009
Ordonanţa 39 1996 completat de OUG 129 2008
Ordonanţa 39 1996 completat de Legea 129 2008
Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 238 2005
Ordonanţa 39 1996 completat de Legea 238 2005
Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 178 2004
Ordonanţa 39 1996 completat de Legea 178 2004
Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 571 2003
Ordonanţa 39 1996 in legatura cu articolul 1 din actul Circulara 4 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 301 2001
Articolul 17 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 301 2001
Articolul 18 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 301 2001
Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 301 2001
Ordonanţa 39 1996 modificat de OUG 20 2000
Articolul 10 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de OUG 20 2000
Articolul 14 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de OUG 20 2000
Ordonanţa 39 1996 modificat de OUG 110 1999
Articolul 9 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 110 1999
Articolul 10 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 110 1999
Articolul 12 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 110 1999
Articolul 14 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 110 1999
Articolul 15 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 110 1999
Articolul 16 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 110 1999
Articolul 17 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 110 1999
Articolul 18 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 110 1999
Articolul 19 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de articolul 1 din actul OUG 110 1999
Ordonanţa 39 1996 aprobat de Legea 88 1997
Articolul 4 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 9 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 10 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 14 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 15 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 30 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 31 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 33 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 37 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 40 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Articolul 41 din actul Ordonanţa 39 1996 modificat de Legea 88 1997
Ordonanţa 39 1996 aprobat cu modificari de Legea 89 1997
Ordonanţa 39 1996 in legatura cu Statut 0 1996
Ordonanţa 39 1996 republicat de Ordonanţa 39 1996
Ordonanţa 39 1996 republicat de Ordonanţa 39 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 39 din 28 august 1996

privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 30 august 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se infiinteaza Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fondul.
    (2) Fondul se constituie ca persoana juridica de drept public. Organizarea si functionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de Banca Nationala a Romaniei, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului.
    (3) Sediul Fondului este in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea depozitelor constituite la societatile bancare de catre deponenti persoane fizice, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in prezenta ordonanta.
    (2) In intelesul acestei ordonante, depozit inseamna orice sold creditor ce rezulta din sume depuse intr-un cont bancar de orice tip, deschis in numele unei sau al mai multor persoane fizice, supuse rambursarii catre deponent de catre societatea bancara in conformitate cu legea si cu termenii contractuali aplicabili.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si sumelor reprezentate de certificate de depozit nominative emise de o societate bancara, dar nu si sumelor reprezentate de alte titluri de credit emise de aceeasi societate bancara sau obligatiilor ce rezulta din accepte proprii sau bilete la ordin in circulatie.
    (4) In intelesul prezentei ordonante, sumele prevazute la alin. (2) nu sunt considerate drept depozite atat timp cat ele servesc drept garantie pentru operatiuni desfasurate de deponent cu respectiva societate bancara.
    (5) In intelesul prezentei ordonante, sumele reprezentand active ale fondurilor de investitii nu sunt considerate depozite.

    CAP. 2
    Societatile bancare participante si depozitele garantate

    Art. 3
    Toate societatile bancare, persoane juridice romane, si sucursalele bancilor straine, care sunt sau vor fi autorizate sa primeasca fonduri de la persoane fizice in conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, (denumite, in continuare, societati bancare) sunt obligate sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, in conformitate cu prevederile art. 7.
    Art. 4
    (1) Fondul garanteaza, in limitele prevazute de prezenta ordonanta, depozitele detinute de rezidenti si nerezidenti, exprimate in moneda nationala sau straina.
    (2) Urmatoarele depozite nu vor fi garantate de catre Fond:
    a) depozitele membrilor consiliului de administratie, ai comitetului de directie si ai comisiei de cenzori ale societatii bancare;
    b) depozitele expertilor contabili, insarcinati cu certificarea bilantului contabil al societatii bancare;
    c) depozitele persoanelor fizice care detin actiuni ce reprezinta mai mult de 5% din capitalul societatii bancare;
    d) depozite ale sotilor, rudelor si afinilor pana la gradul al doilea inclusiv, ale persoanelor enumerate la lit. a), b) si c) de mai sus;
    e) depozite ale unor terte persoane fizice care actioneaza in contul persoanelor prevazute la lit. a), b) si c);
    f) depozite ale persoanelor fizice ce detin functii similare cu cele enumerate la lit. a), b) si c) in alte societati comerciale din cadrul aceluiasi grup de societati comerciale sau intr-o societate comerciala detinand o participatie de control in societatea bancara;
    g) depozite ale persoanelor fizice care au obtinut in mod special, de la aceeasi societate bancara, dobanzi sau alte avantaje financiare in conditii preferentiale. In intelesul prezentei ordonante, se considera conditii preferentiale obtinerea de catre un deponent persoana fizica, din partea unei societati bancare, a unor rate de dobanda sau a altor avantaje financiare ce depasesc nivelurile practicate de respectiva societate bancara pentru depozite de aceeasi natura, aceeasi moneda, aceeasi categorie, aceeasi durata si aceeasi suma si care au contribuit la agravarea situatiei financiare a societatii bancare. Fondul poate stabili prin reglementarile sale si alte criterii ce vor fi luate in considerare in definirea conditiilor preferentiale.

    CAP. 3
    Nivelul garantarii depozitelor

    Art. 5
    (1) In cazul in care o societate bancara nu este in masura sa isi onoreze obligatiile fata de deponentii sai, Fondul va garanta plata catre deponenti a fondurilor depozitate, indiferent de moneda in care este constituit depozitul ori de numarul sau marimea depozitelor, in limita unui plafon de garantare de 10.000.000 lei pe deponent.
    (2) Fondul este autorizat sa modifice anual marimea plafonului de garantare prevazut la alin. (1), prin indexarea acestuia cu indicele inflatiei. Suma rezultata din calcul va fi rotunjita la cea mai apropiata mie de lei.
    (3) Plafonul de garantare mentionat la alin. (1) va include si dobanda ce se datoreaza la aceste depozite pana la data stabilita la art. 16 din prezenta ordonanta si se va aplica sumei totale a obligatiei unei societati bancare fata de un deponent, calculata in conformitate cu prevederile art. 6.
    (4) Depozitele in valuta vor fi garantate prin plata echivalentului lor in lei, calculata in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2).
    Art. 6
    (1) Suma totala a obligatiei unei societati bancare fata de un deponent se va stabili prin insumarea tuturor depozitelor detinute de acesta, inclusiv a dobanzii datorate si neplatite la data stabilirii indisponibilitatii depozitelor.
    (2) Calcularea in lei a obligatiei in valuta se va efectua utilizandu-se cursul in lei, publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru respectiva moneda straina, in vigoare la data indisponibilitatii depozitelor.
    (3) In cazul in care societatea bancara detine o creanta asupra unui deponent, suma prevazuta la alin. (1) va fi redusa in mod corespunzator cu suma obligatiei acestui deponent fata de societatea bancara in cauza.
    (4) In cazul unui depozit comun, unde exista mai multi detinatori ai creantei, partea fiecarui detinator individual va fi luata in considerare pentru determinarea sumei totale mentionate la alin (1). In absenta unei prevederi contrare a contractului de depozit, depozitul comun va fi divizat in parti egale intre deponenti.
    (5) In cazul in care depozitul a fost contractat in favoarea unei terte persoane (beneficiarul), aceasta persoana va beneficia de garantare cu conditia ca ea sa fi fost identificata sau sa fie identificabila inainte de data la care a fost luata decizia privind indisponibilitatea depozitelor. In cazul in care exista mai multi beneficiari se vor aplica regulile pentru depozitul comun.

    CAP. 4
    Resursele financiare si indatorarea Fondului

    Art. 7
    (1) Fondul va avea urmatoarele resurse financiare:
    a) contributia initiala a societatilor bancare;
    b) contributii anuale si speciale ale societatilor bancare;
    c) imprumuturi;
    d) venituri din lichidarea creantelor sale;
    e) venituri din investirea resurselor sale;
    f) alte venituri (donatii, subventii bugetare).
    (2) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), d) si f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate in conditiile stabilite de prezenta ordonanta.
    (3) Resursele financiare prevazute la alin (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.
    Art. 8
    (1) In termen de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, societatile bancare, persoane juridice romane, vor plati o contributie initiala prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. a) echivalenta cu 1% din capitalul lor social subscris, inregistrat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) In cazul sucursalelor bancilor straine, contributia initiala va fi echivalenta cu 1% din valoarea capitalului social minim prevazut pentru o societate bancara, persoana juridica romana, pentru a fi autorizata sa desfasoare activitate bancara.
    (3) Societatile bancare care vor fi autorizate sa desfasoare activitate bancara dupa intrarea in vigoare a acestei ordonante vor plati contributiile initiale prevazute la alin. (1) si (2) in termen de 10 zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei.
    (4) In cazul in care o societate bancara nu plateste contributia initiala in intervalul de timp stabilit prin prezenta ordonanta, la cererea Fondului, Banca Nationala a Romaniei va debita contul curent al societatii bancare in cauza cu sumele datorate.
    (5) Contributia initiala platita de societatile bancare va fi recunoscuta drept cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal.
    (6) Societatile bancare ce vor rezulta ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalitati de transformare sunt scutite de la plata contributiei initiale.
    Art. 9
    (1) Fiecare societate bancara va plati Fondului o contributie anuala in valoare de 0,3% din suma totala a depozitelor persoanelor fizice, existenta in sold la data de 31 decembrie a anului precedent. Echivalentul in lei al depozitelor in valuta se va calcula utilizandu-se cursul in lei al respectivei monede straine, valabil la acea data, comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Contributia anuala a fiecarei societati bancare se stabileste pe baza declaratiilor transmise de catre aceasta Fondului, prin intermediul unui formular, ale carui format si data de raportare se vor stabili de catre Fond. Comisia de cenzori a societatii bancare, precum si auditorii externi ai acesteia au obligatia de a verifica corectitudinea datelor inscrise in formular.
    (3) Contributia anuala pe care trebuie sa o plateasca o societate bancara nou-autorizata in cursul anului de raportare se va calcula prin inmultirea cotei de 1/365 din contributia determinata conform prevederilor alin. (1) cu numarul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Nationala a Romaniei pana la sfarsitul anului.
    (4) Fiecare societate bancara este obligata sa plateasca contributia sa anuala in termenul stabilit de Consiliul de administratie al Fondului, dar nu mai tarziu de data de 31 martie a anului urmator celui de raportare. In conditiile in care plata contributiei anuale nu se va efectua la termen se vor aplica prevederile art. 8 alin. (4).
    (5) Fondul este autorizat sa majoreze contributia anuala ce trebuie platita de catre o societate bancara pana la nivelul de 0,6%, daca aceasta se angajeaza in politici bancare riscante si nesanatoase ce pot fi stabilite ca atare de Fond in reglementarile sale. Aceasta majorare nu va putea avea loc inainte de a se obtine acordul Bancii Nationale a Romaniei si a se da dreptul societatii bancare in cauza sa-si exprime opinia.
    (6) In cazul in care Consiliul de administratie al Fondului va decide majorarea contributiei anuale in conditiile prevazute la alin. (5), acesta va incunostinta societatea bancara respectiva despre decizia sa cu cel putin o luna inainte de expirarea anului de raportare.
    (7) Contributiile anuale efectuate de societatile bancare vor fi recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.
    Art. 10
    (1) In cazul in care resursele Fondului sunt insuficiente pentru a rambursa depozitele garantate de acesta, societatile bancare vor plati o contributie speciala in conditiile ce vor fi stabilite de catre Consiliul de administratie al Fondului. Nivelul contributiei va fi calculat pe baza depozitelor inregistrate in ultima zi a lunii precedente. Echivalentul in lei al depozitelor in valuta va fi calculat utilizandu-se cursul comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru respectiva moneda straina, valabil la acea data.
    (2) Nivelul contributiei speciale platite in cadrul unui exercitiu financiar nu poate fi mai mare decat dublul contributiei anuale platite in exercitiul financiar respectiv.
    (3) Contributiile speciale efectuate de societatile bancare in conditiile prevazute la alin. (1) de mai sus vor fi recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.
    Art. 11
    Plata contributiilor societatilor bancare se va efectua prin creditarea contului Fondului deschis la Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 12
    (1) Cand Fondul a acumulat un nivel de resurse care depaseste 10% din totalul depozitelor persoanelor fizice aflate in sistemul bancar la acea data, Consiliul de administratie al Fondului poate decide sa suspende plata contributiilor anuale.
    (2) In conditiile in care resursele Fondului au scazut sub nivelul prevazut la alin. (1), plata contributiilor anuale va fi reluata.
    Art. 13
    Contributiile facute de societatile bancare nu se restituie, inclusiv in cazul lichidarii judiciare sau dizolvarii unei societati bancare.
    Art. 14
    (1) Fondul poate contracta imprumuturile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) numai daca activele sale nu sunt suficiente pentru a acoperi in intregime obligatiile sale efective.
    (2) Fondul poate imprumuta de la stat, de la Banca Nationala a Romaniei si de la alte institutii financiare.
    (3) Fondul poate cere Guvernului sa garanteze imprumuturile sale, acesta din urma fiind obligat sa ia o decizie in aceasta privinta in termen de 7 zile de la data cererii.

    CAP. 5
    Conturi bancare si utilizarea resurselor Fondului

    Art. 15
    (1) Fondul are cont curent deschis la Banca Nationala a Romaniei, care poate plati dobanda asupra soldului creditor al acestui cont in conditiile stabilite de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Fondul va investi resursele financiare disponibile in titluri de stat, titluri garantate de stat si in obligatiuni ale Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depasi veniturile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. e).
    (4) Profiturile Fondului obtinute prin diferenta dintre veniturile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. e) si cheltuielile sale curente vor fi utilizate pentru constituirea unui fond anual de premiere a salariatilor, prin aplicarea unei cote de 2% asupra acestora, iar suma ramasa va fi repartizata pentru realizarea investitiilor si reintregirea surselor pentru garantarea depozitelor in sistemul bancar in conformitate cu deciziile Consiliului de administratie al Fondului.

    CAP. 6
    Plata depozitelor garantate

    Art. 16
    (1) Fondul va compensa plata depozitelor, atunci cand acestea devin indisponibile.
    (2) Depozitele sunt considerate indisponibile la data cand:
    a) societatea bancara nu este in masura, datorita unor motive care sunt legate direct de situatia sa financiara, sa ramburseze depozitele conform conditiilor legale si contractuale aplicabile si Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu reglementarile sale, a decis sa revoce autorizatia de functionare a acestei societati bancare;
    b) instanta judecatoreasca a hotarat lichidarea judiciara a unei societati bancare.
    Art. 17
    (1) In cazul indisponibilitatii depozitelor, Fondul va fixa o limita de timp in cadrul careia lichidatorul va trebui sa-i trimita o situatie completa privind persoanele fizice garantate de Fond si suma totala a depozitelor fiecarui deponent garantat la data cand depozitele au devenit indisponibile.
    (2) Fondul este obligat sa publice la sediul tuturor unitatilor teritoriale ale societatii bancare si in cel putin doua ziare de circulatie nationala, atat informatii privind indisponibilitatea depozitelor, cat si date privind operatiunea de compensare a depozitelor, perioada in cursul careia va avea loc compensarea, numele societatilor bancare care vor fi mandatate sa faca plata. De asemenea, vor fi facute publice conditiile ce trebuie indeplinite si formalitatile de urmat pentru a se obtine compensatia.
    Art. 18
    (1) Fondul va verifica creantele deponentilor in raport cu depozitele indisponibile si le va plati intr-un termen de cel mult 3 luni de la data cand depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 16.
    (2) In situatii exceptionale si de la caz la caz, cu acordul Bancii Nationale a Romaniei, Fondul va putea acorda trei prelungiri fara ca vreuna dintre acestea sa poata depasi 3 luni.
    (3) Prelungirile prevazute la alineatul de mai sus nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza beneficiul garantiei unui deponent care nu a fost in masura sa-si valorifice la timp dreptul sau la o compensatie in contul garantiei. Daca un deponent nu va putea prezenta o cerere pentru a obtine compensatia in intervalul de timp prevazut la alin. (1) si (2), din motive pentru care in opinia Fondului nu poate fi facut responsabil, Fondul va putea plati compensatia si dupa expirarea intervalului amintit mai sus, dar nu mai tarziu de 3 ani de la inceperea platii compensatiilor.
    Art. 19
    Fondul se subroga in drepturile deponentilor pentru o suma egala cu platile pe care le-a efectuat pentru compensarea depozitelor garantate.
    Art. 20
    Fondul va notifica deponentii asupra sumelor pe care le vor primi, precum si asupra modalitatii, locului si datei platii.
    Art. 21
    Fondul poate mandata una sau mai multe societati bancare sa efectueze plata depozitelor garantate in conditiile ce vor fi stabilite de acesta.
    Art. 22
    Plata depozitelor garantate va fi facuta in lei.
    Art. 23
    Obligatia societatii bancare fata de deponentii sai se reduce cu suma corespunzatoare platilor efectuate de Fond pentru compensarea depozitelor garantate.
    Art. 24
    Fondul va informa periodic lichidatorul societatii bancare asupra sumelor platite deponentilor de catre Fond.
    Art. 25
    Creantele deponentilor, altele decat cele platite de Fond, vor fi compensate din averea societatii bancare in conformitate cu prevederile legale privind reorganizarea si lichidarea judiciara a societatilor comerciale.

    CAP. 7
    Administratia Fondului

    Art. 26
    (1) Fondul este administrat de un consiliu de administratie format din 7 membri.
    (2) Consiliul de administratie este compus din:
    a) trei membri numiti de Banca Nationala a Romaniei. Unul dintre acestia este prim-viceguvernator sau viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei si va fi numit din oficiu presedinte al Consiliului de administratie al Fondului;
    b) doi membri numiti de Asociatia Romana a Bancilor;
    c) un membru numit de Ministerul Finantelor;
    d) un membru numit de Ministerul Justitiei.
    (3) Membrii Consiliului de administratie sunt numiti pentru un mandat de 3 ani care poate fi reinnoit.
    (4) Membrii consiliului de administratie ale caror mandate au expirat vor ramane in functie pana la numirea succesorilor lor.
    (5) Presedintele consiliului de administratie poate fi inlocuit, in caz de absenta sau de imposibilitate temporara de a participa, de un membru al consiliului de administratie numit de el sau, in absenta acestei numiri, de cel mai in varsta membru.
    (6) In caz de deces, incompatibilitate sau imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului de catre unul dintre membrii consiliului de administratie, o persoana va fi numita in conditiile alin. (2) pentru durata restanta a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata de 90 de zile consecutive.
    (7) Membrii Consiliului de administratie al Fondului primesc o indemnizatie in limita a 20% din salariul directorului general executiv al Fondului.
    Art. 27
    Membrii consiliului de administratie trebuie sa fie cetateni romani, domiciliati in Romania, in varsta de minimum 35 de ani, cu o buna reputatie si activitate profesionala in domeniile economic, financiar, bancar sau juridic, avand o pregatire in specialitate de minimum 5 ani.
    Art. 28
    (1) Membrii consiliului de administratie:
    a) nu pot fi soti, rude sau afini pana la gradul al doilea intre ei;
    b) nu trebuie sa fi fost declarati faliti;
    c) nu trebuie sa aiba, cazier judiciar.
    (2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului nu pot lua parte la luarea deciziilor privind o societate bancara unde este angajata una dintre persoanele mentionate la alin. (1) lit. a).
    Art. 29
    Calitatea de membru al consiliului de administratie inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
    b) prin demisie;
    c) la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment din cele prevazute la art. 28 alin. (1);
    d) prin inlocuire conform art. 26 alin. (6);
    e) prin revocare de catre institutia care i-a numit in conditiile art. 26 alin. (2).
    Art. 30
    (1) Consiliul de administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna in sedinta ordinara.
    (2) Consiliul de administratie poate fi convocat in sedinta extraordinara de catre presedinte din proprie initiativa sau la cererea oricarui membru al consiliului de administratie.
    (3) Consiliul de administratie trebuie sa fie convocat in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei.
    (4) Convocarea trebuie sa contina ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei, precum si locul de desfasurare a sedintei.
    (5) Sedintele vor avea loc la sediul Fondului sau in orice alt loc unde s-a convenit.
    (6) In situatia care solicita actiuni urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuata verbal.
    (7) Consiliul de administratie delibereaza in mod valabil, in prezenta a cel putin 4 dintre membrii sai.
    (8) Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritate simpla de voturi din totalul membrilor acestuia.
    (9) Consiliul de administratie numeste un secretar pentru fiecare sedinta, pentru intocmirea proceselor-verbale ce vor cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de toti cei care au participat la sedinta.
    Art. 31
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) administreaza si controleaza activitatea Fondului si a directorului general executiv;
    b) propune Bancii Nationale a Romaniei pentru aprobare statutul Fondului si aproba reglementarile interne ale acestuia;
    c) aproba structura organizatorica a Fondului si salariile personalului Fondului, care vor fi corelate cu salariile personalului Bancii Nationale a Romaniei;
    d) numeste si elibereaza din functie directorul general executiv;
    e) asigura publicarea listei initiale a societatilor bancare si a modificarilor ulterioare ale acesteia:
    f) obtine de la Banca Nationala a Romaniei si de la societatile bancare documentele si informatiile necesare functionarii in bune conditii a Fondului;
    g) aproba bilantul, contul de profit si pierderi si bugetul de venituri si cheltuieli ale Fondului;
    h) decide asupra majorarii contributiilor in conformitate cu art. 9 alin. (5);
    i) decide asupra suspendarii contributiilor in conformitate cu art. 12 alin. (1);
    j) hotaraste politica de urmat in ceea ce priveste stabilirea contributiilor speciale si a nivelului acestora;
    k) decide asupra recurgerii la imprumuturi de catre Fond;
    l) stabileste si verifica modul de respectare a criteriilor privind investirea resurselor financiare disponibile ale Fondului;
    m) asigura indeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea platilor prevazute de prezenta ordonanta, in cazul indisponibilitatii depozitelor;
    n) solicita efectuarea de audit extern la societatile bancare;
    o) aproba contractarea, cu persoane fizice si juridice, romane sau straine, de servicii de asistenta de specialitate;
    p) exercita orice alte atributii ale Fondului prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 32
    Presedintele consiliului de administratie aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie si il informeaza asupra modului de realizare a acestora, in care scop are urmatoarele competente si atributii:
    a) prezinta consiliului de administratie proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul anual de activitate;
    b) controleaza activitatea directorului general executiv;
    c) indeplineste orice atributie data in sarcina sa de consiliul de administratie.
    Art. 33
    Directorul general executiv conduce operativ activitatea curenta a aparatului Fondului. Competentele si atributiile sale sunt urmatoarele:
    a) angajeaza si reprezinta Fondul in relatiile cu persoanele fizice si juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti;
    b) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si al raportului anual de activitate pe care le prezinta presedintelui consiliului de administratie;
    c) angajeaza si concediaza salariatii Fondului;
    d) angajeaza cheltuielile legate de functionarea aparatului propriu al Fondului;
    e) prezinta consiliului de administratie sau presedintelui acestuia lucrarile intocmite de organele de executie, asigurand aprobarea acestora, transmiterea lor pentru executare sau comunicarea la alte organe;
    f) angajeaza colaboratori externi pentru anumite activitati;
    g) exercita orice alte atributii ce-i sunt delegate de consiliul de administratie si de presedintele acestuia.

    CAP. 8
    Situatii financiare anuale si controlul acestora

    Art. 34
    Fondul organizeaza si tine evidenta contabila potrivit normelor emise de Fond, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor.
    Art. 35
    (1) Fondul va avea 3 cenzori si tot atatia supleanti, care vor fi alesi de catre Consiliul de administratie al Fondului. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (2) Cenzorii Fondului trebuie sa fie experti contabili.
    (3) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa stabilita de consiliul de administratie.
    (4) Cenzorii isi vor exercita personal mandatul lor.
    (5) In caz de moarte, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Art. 36
    Cenzorii Fondului sunt obligati:
    a) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului Fondului sa fie indeplinite de administratori;
    b) sa certifice indemnizatia administratorilor;
    c) sa ia parte la intrunirile consiliului de administratie, putand cere sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    d) sa certifice situatiile financiare anuale - bilant, cont de profit si pierderi - care se vor supune aprobarii Consiliului de administratie al Fondului;
    e) sa intocmeasca un raport general asupra situatiilor financiare anuale prezentate consiliului de administratie si, daca este cazul, rapoarte speciale in cadrul aplicarii prevederilor legale.
    Art. 37
    Pentru verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale, Fondul va putea utiliza experti contabili independenti sau societati comerciale de expertiza contabila.
    Art. 38
    Exercitiul financiar al Fondului incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Fondului.
    Art. 39
    Bilantul contabil anual va fi aprobat de Consiliul de administratie al Fondului in conformitate cu normele legale in vigoare. Totodata, Consiliul de administratie al Fondului va prezenta Bancii Nationale a Romaniei un raport anual de activitate cel mai tarziu pana la data de 30 aprilie. Acest raport va fi dat publicitatii.

    CAP. 9
    Informatii care se vor comunica Fondului

    Art. 40
    (1) La cererea Consiliului de administratie al Fondului, Banca Nationala a Romaniei va comunica orice informatii disponibile pe care le apreciaza ca necesare pentru indeplinirea atributiilor acestuia.
    (2) Fondul poate cere societatilor bancare doar informatiile care sunt necesare pentru indeplinirea atributiilor sale si care nu sunt disponibile la Banca Nationala a Romaniei.
    (3) Informatiile obtinute vor fi utilizate de catre Fond, exclusiv pentru indeplinirea atributiilor sale.
    Art. 41
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Fondul poate numi un auditor sau o alta persoana sa examineze evidentele contabile ale unei societatii bancare. O asemenea examinare poate avea loc numai dupa obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) In cadrul examinarii mentionate la alin. (1) de mai sus, Fondul sau persoana mandatata de acesta poate sa solicite membrilor consiliului de administratie si salariatilor societatii bancare, precum si auditorilor acestei societati orice informatii necesare pentru calculul depozitelor garantate.
    Art. 42
    Membrii consiliului de administratie si salariatii Fondului, cat si celelalte persoane angajate de catre Fond au obligatia de a nu dezvalui informatiile obtinute in cursul activitatii lor decat in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 10
    Informatii pentru deponenti

    Art. 43
    (1) Societatile bancare sunt obligate sa comunice deponentilor toate informatiile de care acestia au nevoie referitoare la Fond, in special cele privind tipurile de depozite garantate, nivelul si modul de calcul al garantiei, conditiile si formalitatile ce trebuie indeplinite pentru a se obtine o compensatie din partea Fondului.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie disponibile la toate sediile societatilor bancare, intr-un loc accesibil deponentilor, si sa fie prezentate intr-o forma usor de inteles.
    (3) Fondul va stabili reguli de prezentare a informatiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 44
    Societatile bancare nu au dreptul sa faca anunturi catre public in care sa se prevada alte tipuri de depozite garantate sau niveluri de garantare a depozitelor persoanelor fizice mai mari decat cele stabilite conform prezentei ordonante.

    CAP. 11
    Sanctiuni

    Art. 45
    (1) Daca o societate bancara nu-si indeplineste obligatiile ce-i revin in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, Banca Nationala a Romaniei, la solicitarea Fondului, poate proceda la modificarea autorizatiei de functionare a societatii bancare respective in sensul retragerii dreptului acesteia de a atrage depozite de la persoanele fizice.
    (2) Depozitele constituite inaintea datei de modificare a autorizatiei de functionare in conditiile alin. (1) raman garantate pana la scadenta lor.
    Art. 46
    Societatea bancara careia i-a fost modificata autorizatia de functionare de catre Banca Nationala Romaniei va continua sa fie obligata sa plateasca contributia anuala pentru exercitiul financiar in cursul caruia a avut loc modificarea autorizatiei de functionare.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    Art. 47
    Fondul este scutit de orice impozite si taxe privind activitatea sa.
    Art. 48
    Fondul este scutit de plata oricaror comisioane pentru operatiunile efectuate de Banca Nationala a Romaniei in contul sau.
    Art. 49
    Cheltuielile privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului aferente primului sau exercitiu financiar vor fi finantate din profitul net al Bancii Nationale a Romaniei pe anul 1996. Aceste cheltuieli vor fi rambursate Bancii Nationale a Romaniei de catre Fond, de indata ce acesta va obtine venituri prin plata contributiilor in conformitate cu art. 7.
    Art. 50
    Prima intrunire a Consiliului de administratie al Fondului se va tine in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 51
    Fondul va elabora statutul sau si reglementari in aplicarea prevederilor prezentei ordonante, in termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 52
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 37 din Legea nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 3 aprilie 1991.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                        Guvernatorul Bancii
                        Nationale a Romaniei,
                        Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 39/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 39 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 39/1996
Legea 311 2015
Legea 187 2012
Regulament 1 2012
Ordonanţa 1 2012
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit
Ordonanţa 13 2011
privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
OUG 131 2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Legea 44 2010
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
OUG 80 2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
OUG 129 2008
pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Legea 129 2008
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 27 iunie 2007 si la Bucuresti la 12 iulie 2007, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002
Legea 238 2005
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Legea 178 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Legea 571 2003
Codul fiscal actualizat la data 31.12.2010
Circulara 4 2002
privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate, intocmirea unor situatii financiar-contabile si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiare la banci
Legea 301 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
OUG 20 2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobata si modificata prin Legea nr. 88/1997 si ulterior modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/1999
OUG 110 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Legea 88 1997
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Legea 89 1997
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1996 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare
Statut 0 1996
Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Ordonanţa 39 1996
privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Ordonanţa 39 1996
privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu