E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 39 din 14 iulie 2005

privind cinematografia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 704 din  4 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza cadrul general de desfasurare a activitatilor din domeniul cinematografiei, sustinerea dezvoltarii industriei filmului, a culturii si educatiei cinematografice in Romania, modul de constituire si de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea si arhivarea creatiilor cinematografice nationale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale, precum si organizarea Centrului National al Cinematografiei ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul cinematografiei.
    Art. 2
    Reglementarea activitatilor din domeniul cinematografiei are, in principal, urmatoarele obiective:
    a) dezvoltarea industriei filmului din Romania si sustinerea formarii profesionale in domeniu;
    b) incurajarea initiativei private in domeniile creatiei, finantarii, productiei, distribuirii si exploatarii filmelor romanesti sau realizate cu participare romaneasca;
    c) afirmarea identitatii culturale nationale si a minoritatilor nationale din Romania prin realizarea filmelor cinematografice si promovarea acestora in circuitul mondial de valori;
    d) promovarea unui sistem concurential deschis de acces la modalitatile de credit financiar din Fondul cinematografic;
    e) dezvoltarea cooperarii cinematografice europene si internationale;
    f) protejarea, dezvoltarea si punerea in valoare a patrimoniului cinematografiei nationale.
    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) cinematografie - industrie culturala, de importanta nationala, care creeaza plusvaloare prin exploatarea si raspandirea diversitatii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea si exploatarea filmelor cinematografice si include totalitatea activitatilor si persoanelor care activeaza in acest domeniu;
    b) film cinematografic, denumit in continuare film - produsul finit al unor lucrari artistice si tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de fictiune, de animatie, documentare, de orice durata si pe orice suport, si care sunt puse initial in valoare prin proiectia pe ecran in sali sau in gradini de spectacol cinematografic ori in alte spatii destinate acestui scop;
    c) film romanesc - film realizat cu participare artistica si tehnica preponderent romaneasca, potrivit criteriilor prevazute in regulamentul emis pe baza si pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante, denumit in continuare regulament;
    d) film in coproductie - film in care participarea romaneasca la costurile totale ale productiei nu poate fi mai mica de 20% pentru coproductiile bilaterale si, respectiv, 10% pentru coproductiile multilaterale, cu respectarea conditiilor prevazute in regulament;
    e) film de arta - film care, prin calitatea lui artistica, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice si a diversitatii culturale nationale, europene si universale;
    f) producator - persoana fizica sau persoana juridica autorizata ca atare, inscrisa in Registrul cinematografiei, care initiaza si sustine in nume propriu realizarea unui film, asigurand in acest scop conditiile financiare, organizatorice si tehnice necesare;
    g) coproducator - persoana fizica sau persoana juridica autorizata, care participa cu mijloace tehnice si/sau financiare la realizarea unui film; in cazul persoanelor fizice sau juridice romane, acestea trebuie sa fie inscrise in Registrul cinematografiei;
    h) producator delegat (persoana delegata) - persoana fizica desemnata de toti coproducatorii, care desfasoara actiunile specifice producatorului, in numele acestuia;
    i) producator executiv - persoana fizica, angajata de producator, care, in limita bugetului acordat de acesta, coordoneaza si raspunde de realizarea efectiva a filmului in parametrii artistici, financiari si organizatorici stabiliti;
    j) finantator - persoana fizica sau juridica care participa la finantarea unui film si nu are drepturi asupra negativului acestuia;
    k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii, precum si alte persoane fizice care contribuie in mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
    l) credit direct - creditul financiar rambursabil, fara dobanda, acordat din Fondul cinematografic in urma castigarii unui concurs pentru productia de film si dezvoltarea de proiecte, in conformitate cu prevederile regulamentului;
    m) sprijin financiar nerambursabil - sume nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, sprijinul financiar automat pentru succes de public si calitate artistica, pentru distribuirea si exploatarea in cinematografe a filmelor romanesti sau cu participare romaneasca ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri si targuri de profil, precum si pentru sustinerea unor programe de cultura si educatie cinematografica sau pentru functionarea cinematografului de arta;
    n) distribuitor de filme - persoana fizica sau persoana juridica autorizata ca atare, inscrisa in Registrul cinematografiei, al carei obiect de activitate este distribuirea filmelor;
    o) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiectii pe ecrane catre public, a unui film in cinematografe sau in alte spatii definite ca atare, vanzari de licente catre posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum si importul si exportul de filme;
    p) cinematograf - orice spatiu dotat cu echipament cinematografic in vederea prezentarii publice, prin proiectie pe ecrane, a unui film si unde se incaseaza contravaloarea biletelor de intrare;
    r) cinematograf de arta - cinematograful care difuzeaza film de arta intr-o proportie de minimum 60% din programul anual de spectacole, din care cel putin jumatate este rezervata filmului european si/sau romanesc;
    s) filme dificile si cu buget redus - filme care prezinta urmatoarele caracteristici: filme de lung metraj de debut, filme de lung metraj de interes cultural national, filme de lung metraj de mare complexitate si a caror realizare prezinta un grad sporit de dificultate, filme de scurt metraj, documentare si animatie;
    s) dezvoltare de proiect consta in activitatile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, intocmirea bugetului si a planului de finantare, identificarea surselor de finantare, precum si orice alte activitati dedicate acestui scop;
    t) productie de film - totalitatea operatiunilor desfasurate din prima zi a pregatirilor pana in ultima zi din postproductie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;
    t) costuri directe - cheltuielile efectuate, inregistrate, evidentiate si justificate pe baza de acte contabile prevazute, intocmite si emise potrivit legii; modul de inregistrare in contabilitate se face conform legii si regulamentului.

    CAP. 2
    Centrul National al Cinematografiei

    Art. 4
    (1) Centrul National al Cinematografiei se reorganizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul cinematografiei, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) Centrul National al Cinematografiei are sediul in municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 - 6, sectorul 1.
    (3) Activitatea Centrului National al Cinematografiei, precum si a unitatilor din subordine se finanteaza din venituri proprii si din subventii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 5
    (1) Centrul National al Cinematografiei este coordonat de un consiliu de administratie, denumit in continuare Consiliu, compus din 7 membri.
    (2) Membrii Consiliului sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, pentru o perioada de 2 ani.
    (3) Din componenta Consiliului fac parte:
    a) 5 membri numiti la propunerea uniunilor si asociatiilor din domeniul cinematografiei;
    b) un membru propus de Ministerul Culturii si Cultelor;
    c) directorul general al Centrului National al Cinematografiei.
    (4) Membrii Consiliului sunt retribuiti cu o indemnizatie lunara de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului National al Cinematografiei.
    (5) Centrul National al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor in urma unui concurs organizat potrivit legii.
    (6) Directorul general al Centrului National al Cinematografiei este, de drept, presedintele Consiliului.
    (7) Directorul general al Centrului National al Cinematografiei este ordonator secundar de credite si reprezinta institutia in raporturile sale cu tertii.
    (8) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general al Centrului National al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual.
    (9) Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei, precum si atributiile Consiliului se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 6
    (1) Centrul National al Cinematografiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza, sub coordonarea Ministerului Culturii si Cultelor, strategia si politicile sectoriale in domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;
    2. elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii si Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul sau de activitate;
    3. emite, potrivit prezentei ordonante, norme si metodologii privind desfasurarea activitatilor din domeniul cinematografiei;
    4. emite reglementari, norme si instructiuni pentru institutiile din subordine;
    5. participa, impreuna cu Ministerul Culturii si Cultelor si Ministerul Afacerilor Externe, la initierea si la negocierea conventiilor, acordurilor si a altor intelegeri internationale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonante;
    6. propune Ministerului Culturii si Cultelor incheierea unor conventii, acorduri si a altor intelegeri de cooperare internationala, precum si aderarea sau, dupa caz, ratificarea conventiilor internationale din domeniul sau de competenta;
    7. emite norme, asigura organizarea, functionarea si administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidenta pentru persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei;
    8. emite norme si asigura, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum si a salilor si gradinilor de spectacol cinematografic sau a oricaror alte spatii in care se prezinta proiectii publice de filme, in functie de nivelul dotarilor tehnice si al facilitatilor de confort si de vizionare oferite publicului;
    9. suspenda sau retrage clasificarile stabilite, in cazul nerespectarii conditiilor prevazute prin normele si metodologiile emise;
    10. administreaza si exploateaza patrimoniul national al cinematografiei, potrivit prezentei ordonante;
    11. asigura, in conditiile prezentei ordonante, resursele financiare necesare pentru conservarea, intretinerea si modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul national al cinematografiei;
    12. poate inchiria sau concesiona bunuri din patrimoniul national al cinematografiei, potrivit prezentei ordonante;
    13. poate aloca resurse financiare in vederea conservarii, restaurarii si valorificarii filmelor cinematografice romanesti, precum si a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale;
    14. asigura colectarea si administrarea eficienta a Fondului cinematografic, potrivit prezentei ordonante;
    15. initiaza reglementarile necesare si asigura organizarea si desfasurarea evaluarii si selectionarii, intr-un sistem concurential deschis, a proiectelor cinematografice, in vederea acordarii sprijinului financiar, in conditiile prezentei ordonante;
    16. acorda, in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante, credite directe pentru productia de film si dezvoltarea de proiecte;
    17. acorda sprijin financiar nerambursabil pentru sustinerea unor programe de cultura si educatie cinematografica, pentru distribuirea si exploatarea filmelor romanesti in tara si in strainatate, precum si pentru cinematograful de arta;
    18. analizeaza modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic si ia masurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora in situatia nerespectarii prevederilor legale si a clauzelor contractelor de creditare;
    19. poate acorda sprijin financiar, in conditiile prezentei ordonante, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor si a cineastilor romani la manifestari interne si internationale de profil, prin organizarea de standuri, manifestari si actiuni promotionale in cadrul acestora;
    20. initiaza, organizeaza si sprijina financiar, in conditiile prezentei ordonante, orice alte forme de punere in valoare a creatiei cinematografice romanesti si a patrimoniului national al cinematografiei;
    21. acorda anual Premiul National al Cinematografiei si poate institui premii pentru creatia si productia de filme romanesti;
    22. elaboreaza indicatori statistici de specialitate si asigura colectarea datelor statistice pentru domeniul sau de activitate;
    23. editeaza, publica si comercializeaza Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicatii de specialitate si poate sprijini editarea unor asemenea publicatii;
    24. poate initia si comercializa, direct sau in colaborare, transpuneri ale filmelor romanesti din patrimoniul cinematografiei nationale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislatiei privind drepturile de autor si drepturile conexe;
    25. stabileste, cu aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor, preturile si tarifele pentru serviciile pe care le presteaza, precum si pentru cele prestate de institutiile din subordine;
    26. organizeaza si finanteaza activitatile de formare si perfectionare profesionala a persoanelor care exercita meserii specifice domeniului cinematografiei si pentru care nu exista forme speciale de scolarizare si elibereaza in acest scop atestate profesionale;
    27. colaboreaza, in conditiile prezentei ordonante, cu organizatiile neguvernamentale, sindicatele si patronatele din domeniul cinematografiei, precum si cu alte structuri ale societatii civile, controleaza si asigura respectarea reglementarilor in domeniul cinematografiei, aplica sanctiunile contraventionale prevazute de prezenta ordonanta;
    28. acorda sprijin de specialitate producatorilor, distribuitorilor si exploatantilor de cinematografe pentru accesul la formele de finantare interne si internationale;
    29. propune Ministerului Culturii si Cultelor reprezentanti ai Romaniei in organismele internationale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;
    30. avizeaza si aproba, in calitate de autoritate nationala competenta, cererile de acceptare la regimul juridic de coproductie cinematografica europeana.
    (2) Centrul National al Cinematografiei indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale, in scopul dezvoltarii cinematografiei nationale si al promovarii filmului romanesc.

    CAP. 3
    Arhiva Nationala de Filme

    Art. 7
    In subordinea Centrului National al Cinematografiei functioneaza Arhiva Nationala de Filme, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica.
    Art. 8
    Arhiva Nationala de Filme indeplineste functia de depozit legal si voluntar si are ca principale atributii colectarea, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a filmelor, documentelor scrise si de orice alta natura ale culturii cinematografice romanesti si universale, precum si organizarea si sprijinirea, prin Cinemateca Romana, a promovarii culturii cinematografice in Romania.
    Art. 9
    (1) Arhiva Nationala de Filme se finanteaza prin bugetul Centrului National al Cinematografiei.
    (2) Arhiva Nationala de Filme este condusa de un director, care indeplineste functia de ordonator tertiar de credite.
    Art. 10
    (1) In cadrul Arhivei Nationale de Filme functioneaza Cinemateca Romana si Laboratorul de Restaurare a Peliculei.
    (2) Cinemateca Romana functioneaza si isi desfasoara programele de cultura cinematografica in salile de cinema: "UNION" si "EFORIE" din municipiul Bucuresti.
    (3) Arhiva Nationala de Filme are in administrare salile de cinema: "UNION", "EFORIE" si "STUDIO" din municipiul Bucuresti.
    (4) In vederea sustinerii si dezvoltarii culturii cinematografice si a promovarii filmului romanesc, Arhiva Nationala de Filme poate infiinta filiale ale Cinematecii Romane in alte localitati din tara.
    Art. 11
    Organizarea si functionarea Arhivei Nationale de Filme se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

    CAP. 4
    Fondul cinematografic

    Art. 12
    (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltarii activitatii cinematografice, precum si pentru indeplinirea atributiilor ce revin Centrului National al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic.
    (2) Fondul cinematografic se constituie din venituri proprii realizate potrivit prevederilor prezentei ordonante si din sume alocate Centrului National al Cinematografiei de la bugetul de stat.
    (3) Centrul National al Cinematografiei poate utiliza veniturile proprii colectate la Fondul cinematografic si pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal si materiale necesare pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor ce ii revin potrivit prezentei ordonante.
    Art. 13
    (1) Veniturile proprii care se colecteaza in contul Fondului cinematografic se constituie din urmatoarele surse:
    a) venituri obtinute din administrarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale, care se afla in proprietatea publica sau privata a statului, conform prezentei ordonante;
    b) venituri obtinute din inchirierea si concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate in administrarea sa, potrivit prezentei ordonante.
    c) tarife pentru efectuarea operatiunilor de clasificare si inregistrare in cadrul Registrului cinematografiei; tarifele se stabilesc si se actualizeaza periodic prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea directorului general al Centrului National al Cinematografiei;
    d) colectarea unei contributii de 2% din pretul de vanzare si/sau de inchiriere al casetelor video inregistrate, DVD-urilor sau al oricarui alt material, care se adauga la pretul acestora, platibila de operatorul economic care face vanzarea si/sau inchirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video inregistrate sau DVD-uri sunt obligati sa transmita Centrului National al Cinematografiei lista contractelor de vanzare si/sau de inchiriere incheiate, cuprinzand valoarea acestora si datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentand si licentele pentru titlurile respective; in cazul filmelor cu interdictie de vizionare pentru minori, contributia este de 10%;
    e) colectarea unei contributii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, care se adauga la acest pret si care se incaseaza de la agentul de publicitate, sau de firma intermediara cumparatoare a minutelor de publicitate; acestea sunt obligate sa transmita Centrului National al Cinematografiei lista cu contractele incheiate, cuprinzand valoarea acestora si denumirea agentilor vanzatori; obligatia de plata revine agentiei de publicitate sau firmei intermediare cumparatoare a minutelor de publicitate, dupa caz;
    f) colectarea unei contributii de 3% in cazul vanzarilor barter, care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv, in cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar in care se difuzeaza publicitatea; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de agentul de publicitate sau, dupa caz, de agentul intermediar;
    g) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate vandute din spatiul programului propriu de catre societatile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru productia de programe, si care se adauga acestui pret; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu, cu respectarea conditiilor prevazute la lit. d) - f);
    h) colectarea unei contributii de 3% din incasarile provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen si pe orice fel de suport, in cinematografe sau in alte spatii destinate vizionarii cu public; contributia revine in proportie de 50% distribuitorilor si de 50% exploatantilor si va fi achitata de exploatant;
    i) o contributie de 1% aplicata asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru transmisia prin cablu a emisiunilor de televiziune si satelit;
    j) colectarea unei contributii de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea, acordata pe baza de licitatie, a drepturilor de difuzare si exploatare a filmelor romanesti din patrimoniul cinematografiei nationale, cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
    k) colectarea unei contributii de 1% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizeaza jocuri de noroc. Plata se va face pana la data de 31 mai a anului in curs, pentru anul precedent;
    l) realizarea altor activitati specifice, precum si acceptarea de donatii si sponsorizari;
    m) dobanda aferenta disponibilitatilor din contul de venituri proprii ale Centrului National al Cinematografiei, aflat in Trezoreria Statului;
    n) alte venituri dobandite in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Sumele datorate pentru contributiile stabilite la alin. (1) lit. d) - i) reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Contributiile prevazute la alin. (1) lit. d) - i) se aplica asupra incasarilor totale realizate, din care s-a dedus TVA-ul aferent si/sau impozitul pe spectacol, precum si taxa de timbru cinematografic.
    Art. 14
    Operatorii economici sunt obligati sa declare si sa vireze Centrului National al Cinematografiei sumele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d) - j), pana la data de 25 a lunii curente, pentru luna anterioara, precum si sa depuna lista contractelor incheiate, prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d) - j), cu mentionarea valorii acestora.
    Art. 15
    (1) Pentru virarea cu intarziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile legale privind regimul impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
    (2) Pentru urmarirea incasarii sumelor datorate, Centrul National al Cinematografiei este autorizat sa aplice procedurile de executare silita, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    (3) Dobanzile si penalitatile de intarziere, incasate in conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic si se utilizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
    Art. 16
    (1) Persoanele juridice autorizate, prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d) - i), pot opta pentru finantarea directa a productiei de filme, in conditiile prezentei ordonante, cu pana la jumatate din suma datorata, la solicitarea producatorilor, cu notificarea Centrului National al Cinematografiei.
    (2) Persoanele fizice si juridice autorizate, prevazute la art. 13 alin. (1) lit. h), pot opta, cu notificarea Centrului National al Cinematografiei, pentru finantarea directa a productiei sau distribuirii de filme romanesti, in conditiile prezentei ordonante.
    (3) Sumele neutilizate se vireaza in contul de venituri proprii al Centrului National al Cinematografiei, pana la data de 31 decembrie a anului in curs.
    (4) Notificarile formulate potrivit alin. (1) vor fi depuse trimestrial la Centrul National al Cinematografiei.
    (5) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1) si (2) vor fi scazute din cuantumul contributiei datorate Fondului cinematografic, in conditiile prezentei ordonante.
    (6) Bugetele filmelor finantate in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie aprobate de Centrul National al Cinematografiei, pe baza listelor de preturi unitare medii de piata pentru echipamente si utilaje, laborator, aparatura de preluare sunet si montaj, in conformitate cu regulamentul.
    (7) Operatorii economici care intentioneaza sa participe la selectia de proiecte cinematografice, organizata potrivit prezentei ordonante, si care au in patrimoniu echipamente de filmare sunt obligati sa comunice, pana la data de 31 martie a fiecarui an, lista de preturi pentru echipamente si utilaje, aparatura de preluare a sunetului si de montaj. Preturile pentru laborator vor fi cele comunicate de laboratoarele care functioneaza in Romania.
    (8) Contributia persoanelor fizice si juridice prevazute la alin. (1) si (2) reprezinta participarea operatorilor economici respectivi la productia sau distribuirea filmului, nefiind inclusa in cuantumul creditului direct acordat conform prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 17
    (1) Pentru sustinerea productiei nationale de film cinematografic, Societatea Romana de Televiziune va contribui cu o suma reprezentand 15% din veniturile proprii realizate din publicitate.
    (2) Societatea Romana de Televiziune poate opta pentru finantarea directa a productiei de filme, in conditiile prezentei ordonante, cu pana la jumatate din suma datorata la solicitarea producatorilor, cu notificarea Centrului National al Cinematografiei.
    (3) Sumele neutilizate se vireaza in contul de venituri proprii al Centrului National al Cinematografiei, pana cel mai tarziu la data de 31 martie a anului in curs, pentru anul precedent.
    Art. 18
    La sfarsitul fiecarui an, suma reprezentand veniturile proprii, ramasa neutilizata din Fondul cinematografic, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

    CAP. 5
    Mecanisme si modalitati de finantare a unor activitati din Fondul cinematografic

    SECTIUNEA 1
    Finantarea prin acordarea de credit direct

    Art. 19
    Centrul National al Cinematografiei acorda, din Fondul cinematografic, in conditiile prezentei ordonante, credite directe persoanelor fizice si juridice autorizate si inscrise in Registrul cinematografiei.
    Art. 20
    (1) Creditul direct se acorda, in conditiile prezentei ordonante, pentru:
    a) productia de filme de toate genurile: de fictiune, documentar, de animatie;
    b) dezvoltarea proiectelor de film.
    (2) Creditul direct se acorda de Centrul National al Cinematografiei in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante si ale regulamentului.
    (3) Creditul direct pentru productie nu poate depasi 50% din valoarea totala a bugetului de cheltuieli de productie.
    (4) Sunt exceptate de la limita prevazuta la alin. (3) filmele dificile si cu buget redus.
    Art. 21
    (1) Pot solicita credit direct pentru productie si dezvoltare de proiect persoanele fizice si persoanele juridice autorizate care au castigat o sesiune de selectie si indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt inscrise in Registrul cinematografiei;
    b) au un capital social de minimum 20.000 lei RON, in cazul persoanelor juridice, respectiv prezinta o scrisoare de garantie bancara, in echivalent suma, emisa in favoarea Centrului National al Cinematografiei, in cazul persoanelor fizice;
    c) asigura o contributie proprie de minimum 6% din bugetul total al productiei filmului, in numerar, servicii sau in natura, in conditiile art. 16 alin. (5) si (6);
    d) in cazul coproductiilor cinematografice, contributia proprie de minimum 6% se refera la participarea partii romane;
    e) au obtinut, in conditiile prezentei ordonante, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum si dreptul de exploatare al filmului produs;
    f) prezinta dosarul proiectului intocmit in conformitate cu prevederile regulamentului;
    g) includ in devizul de productie al filmului costuri care nu pot depasi urmatoarele cote maximale:
    - 10% pentru onorariul societatilor producatoare;
    - 10% pentru cheltuieli neprevazute;
    - 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor, precum si pentru cesiunea drepturilor provenite din aceasta activitate;
    - 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului, precum si a dialogurilor si cesiunea drepturilor provenite din aceasta activitate;
    - 4% pentru producatorul executiv;
    - 4% pentru onorariul pentru muzica original compusa;
    h) includ in devizul de productie al filmului costuri la echipamente si materiale, conform art. 16 alin. (5) si (6);
    i) fac dovada ca nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si la Fondul cinematografic, cu exceptia ratelor scadente la contractele incheiate cu Centrul National al Cinematografiei si aflate in derulare.
    (2) Producatorul poate cheltui minimum 20% din bugetul unui film pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comert Liber. Conditia de teritorialitate este indeplinita daca din bugetul filmului se cheltuie pana la maximum 80% pe teritoriul Romaniei.
    (3) Creditul direct pentru productia unui film se acorda exclusiv pentru proiectele declarate castigatoare ale concursurilor de selectie si nu este transmisibil, cu exceptia cazurilor speciale prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 22
    (1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda in cadrul sesiunilor de concurs pentru proiectele cinematografice, pe baza evaluarilor pe care comisiile le fac, potrivit prevederilor regulamentului.
    (2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acorda numai pentru filmele de lung metraj de fictiune, documentare sau de animatie.
    (3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare si prospectii necesare scrierii scenariului, angajarea de specialisti dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului.
    (4) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi inscrise in mod obligatoriu la concursurile de selectie pentru productie a proiectelor cinematografice, in termen de maximum un an de la incheierea contractului de creditare pentru dezvoltare.
    (5) In cazul in care proiectul respectiv nu este declarat castigator la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat sa il restituie.
    (6) In cazul proiectelor castigatoare, suma acordata drept credit de dezvoltare se cumuleaza cu creditul de productie acordat proiectului si se acorda in conditiile prevazute la art. 20 alin. (3) si (4).
    (7) Creditul pentru dezvoltare de proiect nu poate depasi cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de productie al unui film de fictiune, documentar sau de animatie, dupa caz, realizat in anul precedent.
    (8) Creditul pentru dezvoltare de proiect este netransmisibil, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 23
    Cuantumul maxim de creditare care se poate acorda in conditiile prezentei ordonante este de 80% din valoarea devizului filmului.
    Art. 24
    Centrul National al Cinematografiei poate acorda credit direct in cazul productiilor internationale de film care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) coproducatori sunt persoane fizice sau juridice romane, autorizate ca atare si inscrise in Registrul cinematografiei;
    b) coproducatorii romani au participat si au castigat o sesiune de selectie, in conditiile prezentei ordonante;
    c) coproducatorii romani au o participare de minimum 10% din bugetul de productie al filmului, in cazul coproductiilor multilaterale, si de minimum 20% din bugetul de productie al filmului, in cazul coproductiilor bilaterale, in conditiile prevazute in regulament;
    d) coproducatorii detin, pe baza de contract de coproductie, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzator contributiei fiecaruia, si sunt detinatori ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul Romaniei;
    e) coproducatorii isi asuma obligatia ca, pe genericul filmului si in toate materialele publicitare, sa mentioneze faptul ca filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului National al Cinematografiei;
    f) utilizarea creditului acordat de Centrul National al Cinematografiei se face in proportie de maximum 80% pe teritoriul Romaniei;
    g) creditul direct pentru coproductii internationale nu poate depasi 65% din contributia partii romane la realizarea filmului, cu exceptia filmelor prevazute la art. 20 alin. (4).

    SECTIUNEA a 2-a
    Finantarea prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil

    Art. 25
    Centrul National al Cinematografiei acorda din Fondul cinematografic, in conditiile prezentei ordonante, sprijin financiar nerambursabil persoanelor fizice si juridice autorizate si inscrise in Registrul cinematografiei.
    Art. 26
    (1) Sprijinul financiar nerambursabil se acorda, in conditiile prezentei ordonante, pentru:
    a) incurajarea realizatorilor si producatorilor filmelor cu succes de public;
    b) incurajarea realizatorilor si producatorilor filmelor de valoare artistica deosebita, recunoscute ca atare pe plan international;
    c) distribuirea filmelor romanesti de toate genurile: de fictiune, documentar, animatie;
    d) incurajarea functionarii cinematografelor de arta si a programarii filmelor in acestea;
    e) organizarea sau participarea la festivaluri si targuri de filme, interne si internationale;
    f) sustinerea unor programe de cultura si educatie cinematografica.
    (2) Acordarea de sprijin financiar nerambursabil se face in conformitate cu prevederile prezentei ordonante si ale regulamentului.
    (3) Sprijinul financiar nerambursabil se acorda la cerere, conform regulamentului, de catre Consiliu.
    Art. 27
    (1) Sprijin financiar automat pentru succes de public se acorda producatorilor si regizorilor unui film realizat in conditiile prezentei ordonante, denumit film de referinta, care a realizat in salile de cinematograf sau alte sali destinate vizionarii cu public un numar de spectatori platitori definit ca prag de referinta.
    (2) Pragul de referinta pentru filmele romanesti se stabileste de catre Centrul National al Cinematografiei la inceputul fiecarui an, pe baza datelor statistice inregistrate in salile de cinematograf din Romania, in anul precedent, reprezentand media numarului de spectatori inregistrati la aceasta categorie de filme.
    (3) Modalitatea de calcul al sprijinului este prevazuta in regulament.
    (4) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acorda numai la cererea producatorului, exclusiv pentru productia unui nou film, in conditiile prezentei ordonante.
    (5) Aceasta suma se acorda separat, in proportie egala producatorului si regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, daca acesta a fost declarat castigator al concursului de selectie organizat in conditiile prezentei ordonante.
    (6) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acorda producatorilor doar pentru filmele romanesti sau in coproductie cu participare romaneasca.
    (7) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acorda regizorilor in situatia filmelor in coproductie cu participare romaneasca doar in cazul in care au incheiate contracte ferme.
    (8) Sprijinul financiar automat pentru succes de public este un sprijin financiar nerambursabil.
    Art. 28
    (1) Sprijin financiar automat pentru calitatea artistica a filmului se acorda producatorilor si regizorilor unui film, realizat in conditiile prezentei ordonante, care a fost selectionat sau premiat la festivalurile internationale de categoria A.
    (2) Cuantumul acestui sprijin este echivalent cu sprijinul financiar automat pentru succes de public, ce se poate acorda in anul respectiv.
    (3) Aceasta suma se acorda separat, in proportie egala producatorului si regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, daca acesta a fost declarat castigator al concursului de selectie organizat in conditiile prezentei ordonante.
    (4) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistica se acorda numai la cererea producatorului, exclusiv pentru productia unui nou film, in conditiile prezentei ordonante.
    (5) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistica se acorda producatorilor doar pentru filmele romanesti sau in coproductie cu participare romaneasca.
    (6) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistica se acorda regizorilor in situatia filmelor in coproductie cu participare romaneasca doar in cazul in care au incheiate contracte ferme.
    (7) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistica este un sprijin financiar nerambursabil.
    Art. 29
    (1) Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea si exploatarea filmelor romanesti persoanele fizice si persoanele juridice autorizate ca atare, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt inscrise in Registrul cinematografiei;
    b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON), in cazul distribuitorilor si exploatantilor, persoane juridice, sau prezinta o scrisoare de garantie bancara, in echivalent suma, emisa in favoarea Centrului National al Cinematografiei, in cazul persoanelor fizice;
    c) asigura un aport propriu de 6% din valoarea devizului in numerar sau in echivalent servicii;
    d) au obtinut, in conditiile prezentei ordonante, acordul scris al producatorului in vederea distribuirii si exploatarii filmului;
    e) prezinta dosarul intocmit in conformitate cu prevederile regulamentului;
    f) includ in deviz costuri care nu pot sa depaseasca urmatoarele cote maximale:
    - 7,5% pentru onorariul societatilor de distribuire;
    - 5% cheltuieli neprevazute.
    (2) Distribuitorul poate cheltui minimum 20% din bugetul de distribuire al unui film romanesc pe teritoriul statelor membre al Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comert Liber. Conditia de teritorialitate este indeplinita daca din bugetul filmului se cheltuie pana la maximum 80% pe teritoriul Romaniei.
    (3) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea si exploatarea unui film nu este transmisibil, cu exceptia cazurilor speciale prevazute de prezenta ordonanta.
    (4) Sprijinul nerambursabil pentru distribuirea unui film romanesc sau cu participare romaneasca se poate acorda cu cel mult 6 luni de la termenul de incepere a distribuirii acestuia.
    (5) In cazul filmelor romanesti sau al filmelor cu participare majoritar romaneasca, se poate acorda sprijin nerambursabil si pentru distribuirea si exploatarea filmelor cinematografice in afara Romaniei.
    Art. 30
    Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru functionarea cinematografului de arta persoanele fizice si persoanele juridice autorizate ca atare, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt inscrise in Registrul cinematografiei;
    b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON) in cazul persoanelor juridice sau prezinta o scrisoare de garantie bancara in echivalent suma, emisa in favoarea Centrului National al Cinematografiei, in cazul persoanelor fizice;
    c) prezinta dosarul intocmit in conformitate cu regulamentul;
    d) difuzeaza film de arta in proportie de minimum 60% din programul anual, din care cel putin jumatate este consacrat filmului european sau romanesc.
    Art. 31
    (1) Sprijinul financiar nerambursabil se acorda pe baza unui contract incheiat cu Centrul National al Cinematografiei.
    (2) Sprijinul financiar nerambursabil, cu exceptia sprijinului financiar automat pentru succes de public si pentru calitatea artistica a filmului, se acorda in transe de plata, cu conditia ca prima dintre acestea sa nu depaseasca 30% din totalul finantarii aprobate, iar ultima sa fie de cel putin 15% .
    (3) Ultima transa se acorda numai dupa incheierea activitatii si prezentarea documentelor justificative cu privire la costurile efectuate si a raportului de evaluare a proiectului derulat.
    (4) Sprijinul financiar nerambursabil nu poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor salariale sau a altor debite ale beneficiarilor finantarii ori pentru obtinerea de profit.
    (5) Modul de utilizare a sprijinului financiar nerambursabil este supus controlului Centrului National al Cinematografiei, precum si al autoritatilor publice cu atributii in domeniul financiar-bugetar.

    CAP. 6
    Concursul de proiecte cinematografice

    Art. 32
    (1) Acordarea creditului direct pentru dezvoltarea proiectelor si pentru productia filmelor se face ca urmare a castigarii unor concursuri de selectie a proiectelor cinematografice.
    (2) Concursul de proiecte cinematografice se organizeaza de doua ori pe an si se desfasoara potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si ale regulamentului.
    Art. 33
    Concursurile de selectie a proiectelor cinematografice se organizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
    a) libertatea de creatie, de exprimare artistica si de comunicare publica a filmelor cinematografice;
    b) primordialitatea valorii artistice in cadrul selectiei si promovarii proiectelor cinematografice;
    c) incurajarea coproductiilor cinematografice internationale;
    d) incurajarea debuturilor in cinematografie.
    Art. 34
    (1) La concursurile de selectie a proiectelor cinematografice pot participa persoane fizice si juridice romane, autorizate ca producator de filme si inregistrate in Registrul cinematografiei, ale caror proiecte indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in regulament.
    (2) Persoanele fizice si juridice care nu au respectat prevederile prezentei ordonante si obligatiile stabilite prin contractele aflate in derulare cu Centrul National al Cinematografiei nu pot beneficia de credite din Fondul cinematografic.
    Art. 35
    (1) In conditiile prezentei ordonante sunt eligibile proiectele cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj, fictiune, animatie si documentare, cu o durata de minimum 70 de minute, si a filmelor de scurt metraj de fictiune, animatie si documentare, cu o durata de maximum 60 de minute.
    (2) Concursul de selectie a proiectelor cinematografice se organizeaza in doua sectiuni: sectiunea filmelor de fictiune de lung sau scurt metraj si sectiunea filmelor documentare si de animatie.
    Art. 36
    La data anuntarii publice a concursului, directorul general al Centrului National al Cinematografiei numeste secretariatul tehnic al concursului, alcatuit din 3 persoane.
    Art. 37
    (1) Organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunta prin mijloacele de informare in masa, prin publicarea in cel putin 3 ziare cu acoperire nationala, prin publicare pe site si prin afisare la sediul Centrului National al Cinematografiei, cu cel putin 30 de zile inainte de data limita de depunere a dosarelor de concurs.
    (2) La data anuntarii publice a concursului, Centrul National al Cinematografiei va comunica si valoarea totala a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs.
    (3) Din totalul fondurilor se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de fictiune de debut, minimum 5% pentru filme de scurt metraj de fictiune si 15% pentru filmele documentare si filmele de animatie.
    Art. 38
    (1) Proiectele cinematografice de lung metraj de fictiune, care urmeaza sa beneficieze de credite financiare pentru productie, trebuie sa fie prezentate la premiera, prin proiectie pe ecrane, in copie standard de 35 mm sau proiectie digitala.
    (2) Filmele de scurt metraj, documentare si cele de animatie pot fi prezentate la premiera si pe suport video betacam, digibeta sau HD.
    Art. 39
    (1) In vederea participarii la concursul de proiecte cinematografice, producatorii de filme vor intocmi dosarul de scenariu de film si dosarul de proiect.
    (2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului.
    (3) Dosarele de scenariu se depun sub forma securizata, fara sa contina numele scenaristului, regizorului, producatorului sau alt indiciu care ar face posibila identificarea acestora.
    (4) Selectia proiectelor cinematografice se face de doua comisii, astfel:
    a) o comisie formata din 5 membri pentru sectiunea filmelor de fictiune, de lung si scurt metraj;
    b) o comisie formata din 3 membri pentru sectiunea filmelor documentare si de animatie.
    (5) Comisia de selectie pentru sectiunea filmelor de fictiune va fi sprijinita in activitatea sa de catre o comisie ajutatoare de lectori fara drept de vot.
    (6) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de catre membrii comisiei de selectie.
    (7) Comisia de lectori analizeaza scenariile de filme si intocmeste referate de specialitate, pe care le pune la dispozitie membrilor comisiei de selectie.
    (8) Organizarea si functionarea comisiilor de selectie si a comisiei de lectori se stabilesc prin regulament.
    Art. 40
    (1) Componenta comisiilor de selectie a proiectelor cinematografice se stabileste, pentru fiecare sesiune de concurs, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (2) Membrii comisiilor de selectie sunt desemnati pentru doua sesiuni de concurs.
    (3) Membrii comisiei de lectori pot fi desemnati pentru doua sesiuni de concursuri succesive.
    (4) Persoanele propuse atat pentru comisiile de selectie, cat si pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele de gradul unu nu pot participa in nici o calitate la realizarea unui proiect cinematografic inscris in sesiunea respectiva de concurs.
    (5) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiilor, pe perioada sesiunilor de concurs membrii acestora vor fi remunerati din bugetul Centrului National al Cinematografiei.
    Art. 41
    (1) Comisiile de selectie evalueaza si selecteaza proiectele cinematografice care au indeplinit conditiile de eligibilitate si stabilesc rezultatele concursului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare:
    a) calitatea scenariului;
    b) calitatea regizorului;
    c) calitatea producatorului.
    (2) Ponderea acestor criterii in evaluarea si selectarea proiectelor cinematografice se stabileste prin regulament.
    (3) Pentru creditul direct de dezvoltare de proiect, criteriile de evaluare sunt:
    a) calitatea sinopsisului sau scenariul, daca este finalizat si se doreste rescrierea lui, in cazul filmelor de fictiune;
    b) calitatea descrierii proiectului, in cazul filmelor documentare sau de animatie;
    c) calitatea scenaristului;
    d) calitatea producatorului.
    Art. 42
    La incheierea etapei de selectie a proiectelor cinematografice, respectiv a celei de acordare a creditelor directe pentru dezvoltare de proiect, comisiile de selectie vor emite hotarari cu privire la selectia acestora.
    Art. 43
    (1) Proiectele de film selectionate vor fi clasificate in functie de ordinea descrescatoare a punctajului final obtinut, pe liste separate, pentru urmatoarele categorii de filme, dupa cum urmeaza:
    a) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj;
    b) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj, de debut;
    c) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de scurt metraj de fictiune;
    d) lista proiectelor selectionate pentru filmele documentare si de animatie;
    e) lista proiectelor selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect.
    (2) Hotararile comisiilor de selectie reprezinta inscrisul care certifica selectionarea proiectelor pentru faza de finantare si se transmit directorului general al Centrului National al Cinematografiei.
    Art. 44
    (1) In etapa de finantare Consiliul analizeaza dosarele proiectelor cinematografice in ordinea descrescatoare a punctajelor finale, stabilite prin hotararea comisiei de selectie.
    (2) Consiliul decide cuantumul creditului ce se acorda pentru productia de filme proiectelor selectionate in functie de urmatoarele criterii:
    a) ierarhizarea proiectelor cinematografice selectionate prin hotararea comisiei de selectie;
    b) devizul de productie sau al dezvoltarii de proiect, dupa caz;
    c) planul de finantare;
    d) planul de productie;
    e) modul de derulare a contractelor anterioare incheiate intre Centrul National al Cinematografiei si producatorul proiectului cinematografic, daca este cazul.
    (3) Pentru fiecare proiect analizat se intocmeste un raport de acordare a creditului financiar.
    Art. 45
    Cuantumul maxim care se poate aloca unui producator persoana fizica sau juridica autorizata, ca atare, din totalul fondurilor alocate de Centrul National al Cinematografiei pentru fiecare sesiune de concurs se comunica inainte de fiecare sesiune.
    Art. 46
    In cazul in care producatorul unui proiect castigator al concursului decide inlocuirea regizorului, aceasta inlocuire se poate face numai in cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Consiliului.
    Art. 47
    (1) Comisia de selectie si Consiliul se vor intruni in termen de maximum doua zile dupa incheierea etapei de finantare, pentru adoptarea unei hotarari finale cu privire la rezultatele concursului de selectie a proiectelor cinematografice si de acordare a creditelor financiare.
    (2) Proiectele care au fost selectionate si care au obtinut credite financiare sunt declarate castigatoare ale concursului.
    Art. 48
    (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecarui proiect castigator, vor fi facute publice prin afisare la sediul Centrului National al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum si intr-un ziar cu acoperire nationala, in termen de 5 zile de la redactarea hotararii finale a comisiei de selectie si a Consiliului.
    (2) Hotararea de acordare a creditelor directe pentru productie este valabila 12 luni de la data comunicarii, pentru o productie exclusiv romaneasca, si 24 de luni pentru proiectele ce se realizeaza in coproductie cu participare romaneasca, interval in care trebuie asigurata finantarea proiectului si trebuie incheiat contractul de creditare.
    (3) Beneficiarii creditelor, precum si persoanele desemnate in calitate de producator nu pot solicita noi credite pana la semnarea contractelor de creditare a proiectului in curs.
    (4) In cazuri bine justificate, directorul general al Centrului National al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevazut la alin. (2), de maximum 3 luni, respectiv 6 luni.
    Art. 49
    Centrul National al Cinematografiei este obligat sa comunice in scris solicitantilor de credite, in termen de 7 zile calendaristice, hotararea de acordare a creditelor financiare directe.
    Art. 50
    (1) Nerespectarea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta privind acordarea creditului direct pentru productie si dezvoltare de proiect poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la anuntarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii si Cultelor.
    (2) Ministrul culturii si cultelor va numi prin ordin o comisie de solutionare a contestatiilor, formata din 5 membri.
    (3) Comisia de solutionare a contestatiilor se pronunta in termen de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiilor.
    (4) Hotararile comisiei de contestatie pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, in 30 de zile de la comunicare.
    (5) Decizia Curtii de Apel Bucuresti emisa in solutionarea acestor contestatii este definitiva si irevocabila.
    Art. 51
    (1) Creditul direct pentru productie si creditul pentru dezvoltare de proiecte de film se acorda pe baza unui contract incheiat intre Centrul National al Cinematografiei si persoana fizica sau juridica autorizata ca atare, care l-a solicitat.
    (2) Contractele se incheie numai dupa verificarea dosarului financiar al proiectului de film de catre Consiliu, dosar prin care trebuie sa se ateste faptul ca finantarea integrala a proiectului, atat ca sume, cat si ca termene, este asigurata.
    (3) Productia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru productie, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum si al sprijinului pentru calitatea artistica trebuie sa inceapa in maximum 6 luni de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie sa depaseasca 2 ani de la acea data, pentru o productie exclusiv romaneasca.
    (4) Productia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru productie, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum si al sprijinului pentru calitatea artistica trebuie sa inceapa in maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie sa depaseasca 3 ani de la aceasta data, pentru proiectele realizate in coproductie cu participare romaneasca.
    Art. 52
    (1) Creditul direct pentru productie se aloca astfel:
    a) pana la 50% din suma alocata la inceputul perioadei de pregatire;
    b) diferenta de pana la 50% din valoarea ramasa se aloca pe parcursul realizarii proiectului:
    - pana la 20% la solicitarea producatorului sau a producatorului delegat, la jumatatea filmarilor, pe baza rapoartelor de productie semnate de regizor si producator sau, in functie de caz, de producatorul delegat;
    - pana la 20% la solicitarea producatorului, la sfarsitul filmarilor, pe baza rapoartelor de productie si a procesului-verbal de incheiere a filmarilor, semnate de regizor si producator;
    - 10% la solicitarea producatorului, odata cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative: predarea copiei standard sau a matritei video; predarea unui audit care sa certifice corecta utilizare a creditului, participarea financiara a coproducatorilor/finantatorilor proiectului, precum si aportul producatorului si prezentarea unui contract de distribuire.
    (2) Alocarea ultimei transe de creditare se face numai in urma unui audit financiar, realizat si predat de producator, care sa certifice corecta utilizare a creditelor acordate.
    Art. 53
    Directorul general al Centrului National al Cinematografiei poate sa suspende sau, dupa caz, sa rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit si poate declansa procedura executarii silite, potrivit prezentei ordonante, in urmatoarele situatii:
    a) beneficiarul creditului direct nu prezinta Centrului National al Cinematografiei situatia cheltuielilor efectuate si documentele justificative, in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii;
    b) beneficiarul creditului direct nu respecta obligatiile contractuale asumate fata de Centrul National al Cinematografiei.
    Art. 54
    (1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispozitiilor prezentei ordonante, este obligat sa tina evidenta contabila a incasarilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, in cont analitic distinct, pe toata durata returnarii creditului.
    (2) Beneficiarul creditului direct este obligat sa puna la dispozitie Centrului National al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.
    Art. 55
    (1) Creditul direct pentru productie si dezvoltare, acordat in conditiile prezentei ordonante, se ramburseaza Centrului National al Cinematografiei din veniturile obtinute de beneficiarul creditului, exclusiv prin valorificarea filmului realizat cu acest credit.
    (2) Rambursarea se face incepand de la primul leu incasat, procentual, din toate veniturile realizate de filmul care a obtinut creditarea, din toate formele de exploatare audiovizuala, cinematograf, video, televiziune, piata interna sau cea internationala, procentul de rambursare fiind egal cu procentul de creditare a proiectului respectiv de catre Centrul National al Cinematografiei.
    (3) Durata de rambursare a creditului direct pentru productie este de 7 ani.
    (4) In cazul nerambursarii integrale a creditului direct pentru productie, dupa expirarea perioadei de 7 ani, Centrul National al Cinematografiei va prelua, in baza unui protocol incheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului respectiv, pana la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe baza unei "Scrisori de acces" la laborator pentru efectuarea de noi copii, semnate de producator.
    (5) La data semnarii protocolului prevazut la alin. (4), suma nerambursata se stinge ca datorie. In cazul coproductiilor cu parteneri straini, prevederile alin. (4) se refera la partea de finantare romaneasca.
------------
    *) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, era trecut in mod eronat "art. (4)" in loc de "alin. (4)".

    (6) Producatorii, persoane fizice sau juridice, care au obtinut credit direct sunt obligati sa raporteze periodic Centrului National al Cinematografiei veniturile realizate de filmul respectiv, in toate formele de exploatare, cinematograf, video, TV si orice alta forma de prezentare, atat pe teritoriul Romaniei, cat si peste hotare.
    (7) Aceasta raportare se face lunar in primul an de exploatare a filmului, trimestrial in urmatorii 2 ani si anual dupa cel de-al treilea an de exploatare. Raportarile se fac pe formulare speciale aprobate de Centrul National al Cinematografiei.
    (8) Neraportarea acestor venituri, pentru o perioada mai lunga de 3 luni in primul an, 6 luni in anii 2 si 3 si un an in urmatorii ani de creditare, duce la rezilierea automata a contractului de creditare si la obligarea debitorului la plata integrala a soldului creditului respectiv.
    Art. 56
    Transferul sumelor reprezentand ratele scadente la creditele acordate, prevazute la art. 55 alin. (2), se face trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui in care s-au incasat veniturile realizate din exploatarea filmului, potrivit dispozitiilor art. 55 alin. (7).
    Art. 57
    (1) In conditiile prezentei ordonante, dreptul de proprietate asupra negativului filmului apartine producatorului.
    (2) Pana la restituirea creditului, negativul si toate materialele primare ale filmului realizat cu credit de la Fondul cinematografic se vor depune intr-un laborator agreat de Centrul National al Cinematografiei, care este cosemnatar al actului de depunere.
    (3) Cazurile in care Centrul National al Cinematografiei poate aproba transmiterea unui proiect spre productia unui alt producator sunt:
    a) incapacitatea de plata;
    b) reorganizarea judiciara sau falimentul;
    c) retragerea din proiect a unui coproducator sau finantator.
    Art. 58
    (1) Nu pot participa la concursurile de selectie pentru obtinerea de credite acordate din Fondul cinematografic:
    a) proiectele autorilor care ocupa functii de director general al Centrului National al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societatilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care detin alte functii de conducere din cadrul Centrului National al Cinematografiei si al societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de membri ai comisiilor de selectie, pentru perioada succesiva a doua sesiuni de concurs, precum si de functionari publici in cadrul Ministerului Culturii si Cultelor;
    b) proiectele cinematografice care propaga defaimarea tarii sau a natiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constitutionale, care incita la razboi, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuala, la separatism teritorial;
    c) proiectele de film care contin, in imagini ori in limbaj, elemente cu caracter pornografic sau obscen;
    d) proiectele cinematografice care prejudiciaza demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si dreptul acesteia la propria imagine;
    e) proiectele cinematografice care incita, direct sau indirect, la violenta;
    f) proiectele cinematografice cu caracter de propaganda electorala, politica sau religioasa.
    (2) Nu pot participa la concursurile de selectie pentru obtinerea de credite acordate din Fondul cinematografic studiourile cinematografice cu capital integral de stat.
    (3) Studiourile cinematografice cu capital integral de stat pot participa la concursurile de selectie pentru obtinerea de credite acordate din Fondul cinematografic, in calitate de coproducator.
    Art. 59
    (1) Autoritatile administratiei publice locale pot sustine, in conditiile prezentei ordonante, construirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin inchirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc sa investeasca in acest domeniu.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale vor acorda facilitati pentru desfasurarea filmarilor si a altor activitati de productie cinematografica, in cazul filmelor romanesti sau realizate in coproductie cu participare romaneasca.
    Art. 60
    (1) Pentru incurajarea distribuirii filmului romanesc, exploatantii de sali si gradini de cinematograf au obligatia de a asigura minimum 5% din numarul anual de spectacole cu productii cinematografice romanesti, din care cel putin 1% la orele de maxima audienta, putand beneficia de sprijin financiar nerambursabil in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Salile de cinematograf care vor asigura minimum 10% din numarul anual de spectacole cu productii cinematografice romanesti vor beneficia de o reducere de 50% a contributiei prevazute la art. 13.
    Art. 61
    Televiziunile generaliste au obligatia sa asigure minimum 5% din timpul de transmisie, cu exceptia programelor de stiri, evenimente sportive, jocuri si reclama, pentru difuzarea productiilor cinematografice romanesti, din care cel putin 1% la orele de maxima audienta.
    Art. 62
    (1) In vederea sprijinirii activitatii cinematografice, operatorii economici care au ca obiect de activitate principal si sunt direct implicati in productia, distribuirea si exploatarea de filme cinematografice, inscrisi ca atare in Registrul cinematografiei, pot beneficia de scutirea de la plata taxelor vamale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Tarifului vamal de import al Romaniei pentru importurile de utilaje si echipamente cinematografice, pelicula si substante de procesare care nu se produc in tara, alte bunuri folosite in industria cinematografica.
    (2) In vederea sprijinirii activitatii cinematografice, operatorii economici direct implicati in productia si finantarea de filme, inscrisi ca atare in Registrul cinematografiei, sunt scutiti de la plata impozitului pe profit a cotei-parti din profitul brut reinvestit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor alin. (2), Centrul National al Cinematografiei va emite un "Certificat de investitor" pentru producator, respectiv "Certificat de finantator" pentru coproducator sau finantator, in care sunt precizate urmatoarele date:
    a) numele persoanei juridice si datele de identificare;
    b) numarul de inscriere in Registrul cinematografiei, in cazul producatorului si coproducatorului, sau contractul, in cazul finantatorului;
    c) valoarea creditului direct obtinut;
    d) valoarea totala a bugetului estimativ al productiei si valoarea costurilor directe de productie;
    e) valoarea totala a investitiei sau a finantarii.
    (4) Certificatele prevazute la alin. (3) vor fi depuse la organele fiscale de catre persoanele juridice, odata cu celelalte declaratii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Patrimoniul national al cinematografiei si modul de administrare a acestuia

    Art. 63
    (1) Se afla in proprietatea publica a statului urmatoarele categorii de bunuri:
    a) filme de toate genurile: lungmetraje si scurtmetraje de fictiune, documentare sau de animatie, precum si materialele lor primare de imagine si sunet, mixajele de sunet realizate pana in anul 1997 cu finantare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unitati de stat sau de la bugetul Centrului National al Cinematografiei;
    b) materialele documentare, precum: fotografii, afise, scenarii, partituri si alte asemenea bunuri legate de istoria filmului romanesc, aflate in cadrul Arhivei Nationale de Filme;
    c) sediile si anexele in care isi desfasoara activitatea Centrul National al Cinematografiei;
    d) sediile si anexele in care isi desfasoara activitatea Arhiva Nationala de Filme;
    e) salile de cinematograf "Union", "Eforie" si "Studio" din municipiul Bucuresti.
    (2) Bunurile din patrimoniul public al statului enumerate la alin. (1) lit. a) si c) se afla in administrarea Centrului National al Cinematografiei, iar cele enumerate la alin. (1) lit. b) si e) se afla in administrarea Arhivei Nationale de Filme.
    Art. 64
    Mixajele magnetice, materialele si bunurile ramase in urma productiilor romanesti, realizate in conditiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestatii internationale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzita, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achizitionate si confectionate pe costurile filmelor respective si aflate in orice loc de depozitare, se afla in patrimoniul privat al statului si in administrarea Centrului National al Cinematografiei.
    Art. 65
    (1) Se afla in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romania-Film" salile si gradinile de spectacol cinematografic, precum si terenurile aferente acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    (2) Se afla in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romania-Film" Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogosoaia din municipiul Bucuresti.
    Art. 66
    Se afla in proprietatea privata a statului sediile, cladirile cu alta destinatie, precum si terenurile aferente acestora, aflate in patrimoniul Studioului Cinematografic "Sahia Film" - S.A., Studioului Cinematografic "Rofilm" - S.A. si al Studioului Cinematografic "Animafilm" - S.A., societati ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 67
    (1) Diminuarea participatiei statului la unitatile aflate sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevazute la art. 66, precum si vanzarea salilor si gradinilor de spectacol cinematografic si terenurilor aferente acestora, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romania-Film", se poate face, pe baza unei strategii emise de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Strategia va cuprinde modalitati de realizare a privatizarii, respectiv a vanzarii, prin:
    a) vanzarea de actiuni;
    b) vanzarea salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, sediilor, cladirilor cu alta destinatie, precum si a altor bunuri proprietate privata a statului catre utilizatorii actuali;
    c) majorarea capitalului social prin aport de capital privat;
    d) incheierea unor contracte de asociere cu investitori privati in scopul realizarii de investitii in domeniu;
    e) orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a) - d).
    (3) Strategia de privatizare se aproba in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentei ordonante.

    CAP. 8
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 68
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON) nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante privind:
    a) inregistrarea in Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei;
    b) desfasurarea oricaror activitati de distributie, difuzare sau exploatare de filme cinematografice, indiferent de suportul de transpunere al acestora, fara certificat de clasificare emis de Centrul National al Cinematografiei;
    c) exploatarea, inclusiv prin comercializare si/sau inchiriere de videograme, a filmelor cinematografice in alte conditii decat cele prevazute in certificatul de clasificare;
    d) exploatarea salilor si/sau gradinilor de spectacole cinematografice fara certificatul de clasificare emis de Centrul National al Cinematografiei;
    e) exploatarea, prin proiectie publica, comercializare si/sau inchiriere de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate in limba romana.
    Art. 69
    Constatarea contraventiilor si sanctionarea incalcarii prevederilor prezentei ordonante se fac de catre Centrul National al Cinematografiei sau de organele de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor:
    a) la cererea unei autoritati publice;
    b) din oficiu;
    c) ca urmare a plangerii depuse de o persoana fizica sau juridica prejudiciata in mod direct prin incalcarea prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 70
    Contraventiilor prevazute la art. 68 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 71
    (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
    (2) Cuantumul amenzilor contraventionale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 72
    In cazul nerespectarii prevederilor prezentei ordonante si a normelor metodologice care reglementeaza functionarea si administrarea Registrului cinematografiei, Centrul National al Cinematografiei poate dispune suspendarea sau retragerea certificatului de inscriere sau de clasificare in Registrul cinematografiei si de incetare imediata a activitatilor pentru care s-a dispus masura respectiva.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 73
    (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Centrul National al Cinematografiei va elabora regulamentul prevazut de prezenta ordonanta privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice in vederea acordarii de credite financiare directe pentru dezvoltarea de proiecte, productie si distribuire de filme.
    (2) Proiectul regulamentului mentionat la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) In acelasi termen Centrul National al Cinematografiei va elabora si va supune spre aprobare Ministerului Culturii si Cultelor normele si instructiunile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 74
    (1) Operatiunile de inscriere si de clasificare efectuate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, functionarea si administrarea Registrului cinematografiei, care isi pastreaza valabilitatea, nu vor fi modificate pana la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate.
    (2) Se excepteaza de la obtinerea clasificarii filmele cinematografice care se prezinta in cadrul unor festivaluri cinematografice internationale, schimburi culturale, alte manifestari oficiale organizate in Romania sau in strainatate.
    Art. 75
    (1) Centrul National al Cinematografiei organizeaza activitati de formare si perfectionare profesionala, precum si eliberarea de certificate de atestare de libera practica in meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu exista forme de scolarizare in invatamantul de stat.
    (2) In acest scop, pe langa Centrul National al Cinematografiei se constituie comisii de specialisti din care fac parte reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (3) Comisiile prevazute la alin. (2) se constituie prin ordin comun al ministrilor de resort, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    (4) Comisiile isi vor desfasura activitatea la sediul Centrului National al Cinematografiei, care va asigura secretariatul tehnic.
    (5) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiilor, membrii acestora vor fi remunerati conform prevederilor legale.
    Art. 76
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va introduce in codul clasificarii ocupatiilor din Romania, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, profesiile si meseriile specifice domeniului cinematografic, in acord cu legislatia europeana in materie.
    Art. 77
    Plata cotizatiilor datorate de catre Centrul National al Cinematografiei si Arhiva Nationala de Filme catre organismele internationale de profil se suporta din bugetul Centrului National al Cinematografiei.
    Art. 78
    (1) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune sunt obligate ca, in cadrul grilelor de programe, sa rezerve spatiul publicistic necesar promovarii premierelor cinematografice romanesti, realizate in conditiile prezentei ordonante.
    (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Centrul National al Cinematografiei, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune vor stabili, in baza unui protocol, modalitatile si spatiul acordat in grila de programe pentru promovarea filmului romanesc.
    (3) Publicitatea difuzata in conditiile alin. (1) nu constituie publicitate comerciala.
    Art. 79
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 80
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul culturii si cultelor,
                       Ioan Onisei,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Anton Anton,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    SALILE SI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC CARE SE AFLA IN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI SI IN ADMINISTRAREA R.A.D.E.F. "Romania-Film"

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Adresa             |         Denumirea       |    Numar de   |
|crt.|                               |                         |     locuri    |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  0 |               1               |             2           |       3       |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  1 | Judetul Alba, municipiul Alba | COLUMNA                 |           500 |
|    | Iulia, Str. Zorilor nr. 8     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  2 | Judetul Alba, municipiul Alba | Cinematograful-gradina  |           750 |
|    | Iulia, str. M. Viteazul nr. 31| CETATE                  |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  3 | Judetul Alba, municipiul Alba | DACIA                   |           500 |
|    | Iulia, Bd. Victoriei nr. 25   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  4 | Judetul Alba, municipiul Aiud,| PROGRESUL               |           350 |
|    | Str. Bailor nr. 42            |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  5 | Judetul Alba, orasul Cugir,   | PATRIA                  |           399 |
|    | str. Al. Sahia nr. 24         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  6 | Judetul Alba, orasul Zlatna,  | MUNCITORUL              |           241 |
|    | str. Avram Iancu nr. 6        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  7 | Judetul Alba, orasul Teius,   | VICTORIA                |           219 |
|    | Str. Clujului nr. 90          |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  8 | Judetul Arad, municipiul Arad,| ARTA - complex          |      250 + 60 |
|    | str. Vasile Alecsandri nr. 2  | cinematografic cu 2 sali|               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|  9 | Judetul Arad, municipiul Arad,| Gradina de vara ARTA    |           445 |
|    | str. Vasile Alecsandri nr. 2  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 10 | Judetul Arad, municipiul Arad,| STUDIO                  |           587 |
|    | str. Vasile Goldis nr. 1 - 3  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 11 | Judetul Arad, municipiul Arad,| MURESUL                 |           465 |
|    | Bd. Revolutiei nr. 98         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 12 | Judetul Arad, municipiul Arad,| GRADISTE                |           310 |
|    | str. P. Rares nr. 25          |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 13 | Judetul Arad, municipiul Arad,| PROGRESUL               |           232 |
|    | str. Calea Timisorii nr. 32   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 14 | Judetul Arad, municipiul Arad,| SOLIDARITATEA           |           261 |
|    | Str. Codrului nr. 1           |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 15 | Judetul Arad, municipiul Arad,| DACIA                   |           741 |
|    | Bd. Revolutiei nr. 49 - 53    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 16 | Judetul Arad, orasul          | POPULAR                 |           200 |
|    | Chisineu-Cris, Str. Infratirii|                         |               |
|    | nr. 66                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 17 | Judetul Arad, orasul          | Gradina de vara POPULAR |           300 |
|    | Chisineu-Cris, Str. Infratirii|                         |               |
|    | nr. 66                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 18 | Judetul Arad, orasul Nadlac,  | NADLAC                  |           280 |
|    | Str. Victoriei nr. 32         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 19 | Judetul Arad, orasul Santana, | POPULAR                 |           220 |
|    | Str. Muncii nr. 58            |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 20 | Judetul Arad, orasul Lipova,  | MURESUL                 |           374 |
|    | str. N. Titulescu nr. 10      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 21 | Judetul Arad, comuna Pecica,  | DACIA                   |           279 |
|    | str. Bella Breiner nr. 16     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 22 | Judetul Arad, comuna Ghioroc  | GHIOROC                 |           186 |
|    | nr. 86                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 23 | Judetul Arges, municipiul     | BUCURESTI               |           459 |
|    | Pitesti, calea Bucuresti nr. 2|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 24 | Judetul Arges, municipiul     | MODERN                  |           351 |
|    | Pitesti, Str. Victoriei nr. 20|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 25 | Judetul Arges, municipiul     | DACIA                   |           501 |
|    | Pitesti, cartier Craiovei     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 26 | Judetul Arges, municipiul     | BALADA                  |           150 |
|    | Campulung, cartier Visoi III  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 27 | Judetul Arges, municipiul     | MUSCELUL                |           315 |
|    | Campulung, str. D.I. Berechet |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 28 | Judetul Arges, municipiul     | Gradina de vara MUSCELUL|           150 |
|    | Campulung, str. D.I. Berechet |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 29 | Judetul Bacau, municipiul     | ORIZONT                 |           500 |
|    | Bacau, str. Marasesti nr. 165 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 30 | Judetul Bacau, municipiul     | FORUM                   |           410 |
|    | Bacau, str. Marasesti nr. 4   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 31 | Judetul Bacau, municipiul     | ORION                   |           419 |
|    | Bacau, str. M. Eminescu nr. 33|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 32 | Judetul Bacau, municipiul     | CENTRAL                 |           650 |
|    | Bacau, str. N Balcescu nr. 12 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 33 | Judetul Bacau, municipiul     | CAPITOL                 |           457 |
|    | Onesti, Str. Postei nr. 3     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 34 | Judetul Bacau, municipiul     | OITUZ                   |           353 |
|    | Onesti, bd. Oituz nr. 25      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 35 | Judetul Bacau, orasul Targu   | URANUS                  |           285 |
|    | Ocna, str. C. Dionisie nr. 1  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 36 | Judetul Bihor, municipiul     | LIBERTATEA - complex    |           961 |
|    | Oradea, Str. Independentei    | cinematografic cu 3 sali|               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 37 | Judetul Bihor, municipiul     | TRANSILVANIA            |           399 |
|    | Oradea, P-ta Regele Ferdinand |                         |               |
|    | nr. 2                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 38 | Judetul Bihor, municipiul     | PATRIA                  |           652 |
|    | Oradea, Str. Transilvaniei    |                         |               |
|    | nr. 4                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 39 | Judetul Bihor, municipiul     | CRISANA                 |           450 |
|    | Oradea, Str. Republicii nr. 77|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 40 | Judetul Bihor, municipiul     | BIHORUL                 |           501 |
|    | Beius, str. Andrei Saguna     |                         |               |
|    | nr. 2                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 41 | Judetul Bihor, municipiul     | VICTORIA                |           325 |
|    | Salonta, P-ta Libertatii      |                         |               |
|    | nr. 14                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 42 | Judetul Bihor, orasul Alesd,  | Cabina de proiectie     |             0 |
|    | str. Bobalna nr. 10           | cinema PACEA            |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 43 | Judetul Bistrita-Nasaud,      | DACIA - complex         |   383 + 207 + |
|    | municipiul Bistrita,          | cinematografic cu 3 sali|         150   |
|    | bd. Decebal nr. 3 - 5         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 44 | Judetul Bistrita-Nasaud,      | BULEVARD                |           200 |
|    | municipiul Bistrita,          |                         |               |
|    | Str. Republicii nr. 39        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 45 | Judetul Bistrita-Nasaud,      | TINERETULUI             |           150 |
|    | municipiul Bistrita,          |                         |               |
|    | str. Gh. Sincai nr. 22        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 46 | Judetul Bistrita-Nasaud,      | FLACARA                 |           331 |
|    | orasul Nasaud,                |                         |               |
|    | Str. Granicerului nr. 24      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 47 | Judetul Bistrita-Nasaud,      | TIHUTA                  |           161 |
|    | comuna Prundu Bargaului,      |                         |               |
|    | Str. Principala nr. 35        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 48 | Judetul Botosani, municipiul  | UNIREA                  |           500 |
|    | Botosani, Str. Unirii nr. 24  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 49 | Judetul Botosani, municipiul  | LUCEAFARUL              |           150 |
|    | Botosani, str. Dobrogeanu     |                         |               |
|    | Gherea nr. 3                  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 50 | Judetul Botosani, municipiul  | MELODIA                 |           355 |
|    | Dorohoi, str. A.I. Cuza nr. 22|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 51 | Judetul Botosani, municipiul  | CULTURAL                |           355 |
|    | Dorohoi, str. D-tru Furtuna   |                         |               |
|    | nr. 3                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 52 | Judetul Botosani, orasul      | PATRIA                  |           300 |
|    | Saveni, str. Centrala nr. 12  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 53 | Judetul Botosani, orasul      | PRUTUL                  |           309 |
|    | Stefanesti                    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 54 | Judetul Braila, municipiul    | LIRA - complex          |      399 + 79 |
|    | Braila, str. Cojocari nr. 21  | cinematografic cu 2 sali|               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 55 | Judetul Braila, municipiul    | CENTRAL                 |           656 |
|    | Braila, calea Galati nr. 10   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 56 | Judetul Braila, municipiul    | BULEVARD                |           754 |
|    | Braila, Bd. Independentei     |                         |               |
|    | nr. 57                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 57 | Judetul Braila, municipiul    | UNIREA                  |           336 |
|    | Braila, str. Aleea            |                         |               |
|    | Cinematografului nr. 5        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 58 | Judetul Braila, municipiul    | Gradina de vara CENTRAL |          1000 |
|    | Braila, calea Galati nr. 5    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 59 | Judetul Braila, municipiul    | PESCARUS                |           355 |
|    | Braila, cartier Viziru I      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 60 | Judetul Brasov, municipiul    | PATRIA                  |           789 |
|    | Brasov, bd. 15 Noiembrie      |                         |               |
|    | nr. 50                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 61 | Judetul Brasov, municipiul    | MODERN - complex        |           705 |
|    | Brasov, Str. Grivitei nr. 47  | cinematografic cu 3 sali|               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 62 | Judetul Brasov, municipiul    | COSMOS                  |           500 |
|    | Brasov, str. Uranus nr. 1     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 63 | Judetul Brasov, municipiul    | ROYAL                   |           510 |
|    | Brasov, Str. Muresenilor nr. 7|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 64 | Judetul Brasov, municipiul    | ASTRA                   |           505 |
|    | Brasov, Str. Lunga nr. 1      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 65 | Judetul Brasov, municipiul    | TRANSILVANIA            |           350 |
|    | Fagaras, str. 13 Decembrie    |                         |               |
|    | bloc 100                      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 66 | Judetul Brasov, municipiul    | NEGOIUL                 |           501 |
|    | Fagaras, Str. Republicii      |                         |               |
|    | nr. 21                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 67 | Judetul Brasov, municipiul    | MAGURA                  |           311 |
|    | Codlea, Str. Lunga nr. 131    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 68 | Judetul Brasov, orasul Rupea, | POPULAR                 |           346 |
|    | Str. Republicii nr. 143       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 69 | Municipiul Bucuresti,         | PATRIA                  |          1387 |
|    | sectorul 1, bd. Gh. Magheru   |                         |               |
|    | nr. 12 - 14                   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 70 | Municipiul Bucuresti,         | SCALA                   |           900 |
|    | sectorul 1, bd. Gh. Magheru   |                         |               |
|    | nr. 2 - 4                     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 71 | Municipiul Bucuresti,         | EXCELSIOR               |           801 |
|    | sectorul 1, bd. Ion Mihalache |                         |               |
|    | nr. 174                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 72 | Municipiul Bucuresti,         | DACIA                   |           150 |
|    | sectorul 1, calea Grivitei    |                         |               |
|    | nr. 137                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 73 | Municipiul Bucuresti,         | GRIVITA                 |           150 |
|    | sectorul 1, calea Grivitei    |                         |               |
|    | nr. 166                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 74 | Municipiul Bucuresti,         | COTROCENI               |           150 |
|    | sectorul 1, sos. Cotroceni    |                         |               |
|    | nr. 9                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 75 | Municipiul Bucuresti,         | GIULESTI                |           350 |
|    | sectorul 1, calea Giulesti    |                         |               |
|    | nr. 56 A                      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 76 | Municipiul Bucuresti,         | FEROVIAR                |             - |
|    | sectorul 1, calea Grivitei    |                         |               |
|    | nr. 80                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 77 | Municipiul Bucuresti,         | Gradina PARC            |           150 |
|    | sectorul 1, Bd. Poligrafiei   |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 78 | Municipiul Bucuresti,         | FLOREASCA               |           150 |
|    | sectorul 2, str. S.V.         |                         |               |
|    | Rahmaninov nr. 2              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 79 | Municipiul Bucuresti,         | MELODIA                 |           150 |
|    | sectorul 2, sos. Stefan cel   |                         |               |
|    | Mare nr. 131                  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 80 | Municipiul Bucuresti,         | EUROPA (MIORITA)        |           536 |
|    | sectorul 2, Calea Mosilor     |                         |               |
|    | nr. 127                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 81 | Municipiul Bucuresti,         | POPULAR                 |           150 |
|    | sectorul 2, str. Matasari     |                         |               |
|    | nr. 31                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 82 | Municipiul Bucuresti,         | COSMOS                  |           150 |
|    | sectorul 2, sos. Pantelimon   |                         |               |
|    | nr. 357 A                     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 83 | Municipiul Bucuresti,         | LUCEAFARUL              |           802 |
|    | sectorul 3, bd. I.C. Bratianu |                         |               |
|    | nr. 6                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 84 | Municipiul Bucuresti,         | GLORIA                  |           652 |
|    | sectorul 3, aleea Bucovina    |                         |               |
|    | nr. 7                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 85 | Municipiul Bucuresti,         | Gradina de vara         |           150 |
|    | sectorul 3, aleea Stanila     | GLORIA-TITAN            |               |
|    | nr. 2                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 86 | Municipiul Bucuresti,         | MUNCA                   |           150 |
|    | sectorul 3, sos. Mihai Bravu  |                         |               |
|    | nr. 221                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 87 | Municipiul Bucuresti,         | DOINA                   |           150 |
|    | sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 88 | Municipiul Bucuresti,         | Gradina de vara DOINA   |           150 |
|    | sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 89 | Municipiul Bucuresti,         | MODERN                  |           150 |
|    | sectorul 4, Bd. Libertatii    |                         |               |
|    | nr. 1A                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 90 | Municipiul Bucuresti,         | FLAMURA                 |           900 |
|    | sectorul 4, Sos. Giurgiului   |                         |               |
|    | nr. 119                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 91 | Municipiul Bucuresti,         | CULTURAL                |           525 |
|    | sectorul 4, bd. Al. Obregia   |                         |               |
|    | nr. 31                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 92 | Municipiul Bucuresti,         | Gradina de vara MODERN  |           150 |
|    | sectorul 4, str. 11 Iunie     |                         |               |
|    | nr. 79                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 93 | Municipiul Bucuresti,         | BUCURESTI               |          1015 |
|    | sectorul 5, bd. Regina        |                         |               |
|    | Elisabeta nr. 26              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 94 | Municipiul Bucuresti,         | FESTIVAL                |           817 |
|    | sectorul 5, bd. Regina        |                         |               |
|    | Elisabeta nr. 34              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 95 | Municipiul Bucuresti,         | CORSO                   |           150 |
|    | sectorul 5, bd. Regina        |                         |               |
|    | Elisabeta nr. 27              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 96 | Municipiul Bucuresti,         | CAPITOL                 |           150 |
|    | sectorul 5, bd. Regina        |                         |               |
|    | Elisabeta nr. 36              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 97 | Municipiul Bucuresti,         | Gradina de vara CAPITOL |           150 |
|    | sectorul 5, bd. Regina        |                         |               |
|    | Elisabeta nr. 36              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 98 | Municipiul Bucuresti,         | LUMINA                  |           500 |
|    | sectorul 5, bd. Regina        |                         |               |
|    | Elisabeta nr. 32              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
| 99 | Municipiul Bucuresti,         | LIRA                    |           150 |
|    | sectorul 5, calea 13          |                         |               |
|    | Septembrie nr. 196            |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|100 | Municipiul Bucuresti,         | Gradina de vara LIRA    |           150 |
|    | sectorul 5, calea 13          |                         |               |
|    | Septembrie nr. 196            |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|101 | Municipiul Bucuresti,         | DRUMUL SARII            |           150 |
|    | sectorul 6, Drumul Sarii nr. 8|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|102 | Municipiul Bucuresti,         | FAVORIT                 |           944 |
|    | sectorul 6, Drumul Taberei    |                         |               |
|    | nr. 24A                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|103 | Judetul Buzau, municipiul     | DACIA                   |           642 |
|    | Buzau, Piata Daciei nr. 1     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|104 | Judetul Buzau, municipiul     | TINERETULUI             |           454 |
|    | Buzau, str. N. Balcescu nr. 36|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|105 | Judetul Buzau, municipiul     | Gradina de vara         |           150 |
|    | Buzau, str. N. Balcescu nr. 36| TINERETULUI             |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|106 | Judetul Buzau, municipiul     | Gradina de vara         |           150 |
|    | Ramnicu Sarat, str. N.        |                         |               |
|    | Balcescu nr. 2 bis            |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|107 | Judetul Buzau, municipiul     | PROGRESUL               |           320 |
|    | Ramnicu Sarat, Str. Victoriei |                         |               |
|    | nr. 36                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|108 | Judetul Buzau, comuna Merei,  | MONTEORU                |           250 |
|    | sat Monteoru                  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|109 | Judetul Buzau, comuna Merei,  | Gradina de vara MONTEORU|           150 |
|    | sat Monteoru                  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|110 | Judetul Calarasi, municipiul  | ORIZONT                 |           450 |
|    | Calarasi, Str. Prelungirii    |                         |               |
|    | Bucuresti nr. 2               |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|111 | Judetul Calarasi, municipiul  | VICTORIA                |           150 |
|    | Calarasi, bd. 1 Mai nr. 2 - in|                         |               |
|    | curs de transfer la alte loc. |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|112 | Judetul Calarasi, municipiul  | FLACARA                 |           150 |
|    | Oltenita, Bd. Republicii      |                         |               |
|    | nr. 154                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|113 | Judetul Calarasi, municipiul  | Gradina de vara FLACARA |           150 |
|    | Oltenita, str. Flacara nr. 1  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|114 | Judetul Caras-Severin,        | DACIA                   |           634 |
|    | municipiul Resita,            |                         |               |
|    | Str. Republicii nr. 15        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|115 | Judetul Caras-Severin,        | TINERETULUI             |           522 |
|    | municipiul Caransebes,        |                         |               |
|    | P-ta Revolutiei nr. 2         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|116 | Judetul Caras-Severin, orasul | HERCULES                |           453 |
|    | Baile Herculane, str. 1 Mai   |                         |               |
|    | nr. 5                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|117 | Judetul Caras-Severin,        | ASTRA                   |           300 |
|    | orasul Bocsa, str. 1 Decembrie|                         |               |
|    | nr. 24                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|118 | Judetul Caras-Severin,        | CARAS                   |           302 |
|    | orasul Oravita, str. 1        |                         |               |
|    | Decembrie nr. 57              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|119 | Judetul Caras-Severin,        | DANUBIUS                |           350 |
|    | Localitatea Moldova Veche,    |                         |               |
|    | str. Cosbuc                   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|120 | Judetul Cluj, municipiul      | VICTORIA                |           464 |
|    | Cluj-Napoca, Bd. Eroilor      |                         |               |
|    | nr. 51                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|121 | Judetul Cluj, municipiul      | REPUBLICA               |          1010 |
|    | Cluj-Napoca, P-ta Mihai       |                         |               |
|    | Viteazul nr. 11               |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|122 | Judetul Cluj, municipiul      | ARTA                    |           300 |
|    | Cluj-Napoca,                  |                         |               |
|    | Str. Universitatii nr. 3      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|123 | Judetul Cluj, municipiul      | FAVORIT                 |           294 |
|    | Cluj-Napoca, str. Horea       |                         |               |
|    | nr. 4 - 6                     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|124 | Judetul Cluj, municipiul      | TIMPURI NOI             |           280 |
|    | Cluj-Napoca, P-ta Unirii      |                         |               |
|    | nr. 24                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|125 | Judetul Cluj, municipiul      | DACIA - complex         |     400 + 250 |
|    | Cluj-Napoca, str. Lingurari   | cinematografic cu 2 sali|               |
|    | F.N.                          |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|126 | Judetul Cluj, municipiul      | MARASTI - complex       |     350 + 150 |
|    | Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu| cinematografic cu 2 sali|               |
|    | F.N.                          |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|127 | Judetul Cluj, municipiul      | FOX                     |           255 |
|    | Turda, Str. Castanilor nr. 1  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|128 | Judetul Cluj, municipiul      | TINERETULUI - complex   |     350 + 150 |
|    | Turda, Str. Tineretului nr. 1 | cinematografic cu 2 sali|               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|129 | Judetul Cluj, municipiul      | Gradina de vara PACEA   |           150 |
|    | Turda, Str. Republicii nr. 38 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|130 | Judetul Cluj, municipiul Dej, | ARTA                    |           500 |
|    | P-ta 16 Februarie nr. 3       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|131 | Judetul Cluj, municipiul Dej, | BOBALNA                 |           300 |
|    | Str. Mioritei nr. 1           |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|132 | Judetul Cluj, municipiul      | PACEA                   |           300 |
|    | Gherla, p-ta Stefan cel Mare  |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|133 | Judetul Constanta, municipiul | REPUBLICA               |          1000 |
|    | Constanta, bd. Ferdinand      |                         |               |
|    | nr. 56                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|134 | Judetul Constanta, municipiul | STUDIO (POPULAR)        |           465 |
|    | Constanta, bd. Tomis nr. 46   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|135 | Judetul Constanta, municipiul | DACIA                   |           650 |
|    | Constanta, bd. Tomis nr. 235  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|136 | Judetul Constanta, municipiul | BULEVARD                |           257 |
|    | Constanta, bd. Mamaia nr. 169A|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|137 | Judetul Constanta, municipiul | Gradina de vara TOMIS   |          2527 |
|    | Constanta, bd. Ferdinand      |                         |               |
|    | nr. 9A                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|138 | Judetul Constanta, municipiul | PESCARUS                |           300 |
|    | Mangalia, Str. Rozelor nr. 1A |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|139 | Judetul Constanta, localitatea| EFORIE SUD              |           188 |
|    | Eforie Sud, Bd. Republicii    |                         |               |
|    | nr. 41                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|140 | Judetul Constanta, localitatea| Gradina de vara NEON    |          1682 |
|    | Eforie Nord                   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|141 | Judetul Constanta, localitatea| Gradina de vara PERLA   |          1694 |
|    | Eforie Nord                   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|142 | Judetul Constanta, municipiul | Gradina de vara FARUL   |          1142 |
|    | Mangalia, str. Mihai Viteazul |                         |               |
|    | F.N.                          |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|143 | Judetul Constanta, municipiul | Gradina de vara VENUS   |          1258 |
|    | Mangalia, statiune Venus      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|144 | Judetul Constanta, municipiul | Gradina de vara SATURN  |           954 |
|    | Mangalia, statiune Saturn     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|145 | Judetul Constanta, municipiul | Gradina de vara JUPITER |          1077 |
|    | Mangalia, statiune Jupiter    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|146 | Judetul Constanta, localitatea| Gradina de vara ALBATROS|          1625 |
|    | Mamaia, bd. Mamaia nr. 1      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|147 | Judetul Constanta, localitatea| Gradina de vara         |          1513 |
|    | Eforie Sud,                   | EFORIE SUD              |               |
|    | str. T. Vladimirescu nr. 2    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|148 | Judetul Constanta, municipiul | DOBROGEA                |           503 |
|    | Medgidia, Str. Republicii     |                         |               |
|    | nr. 14                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|149 | Judetul Constanta, orasul     | LUMINA                  |           299 |
|    | Negru Voda, Str. Constantei   |                         |               |
|    | nr. 34                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|150 | Judetul Covasna, municipiul   | ARTA                    |           500 |
|    | Sfantu Gheorghe, str. Korosi  |                         |               |
|    | Cs. Sandor nr. 10             |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|151 | Judetul Covasna, municipiul   | VICTORIA                |           300 |
|    | Covasna, str. Gh. Doja nr. 1  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|152 | Judetul Covasna, municipiul   | PETOFI                  |           300 |
|    | Targu Secuiesc, str. Kossuth  |                         |               |
|    | Lajos nr. 2                   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|153 | Judetul Dambovita, municipiul | INDEPENDENTA            |           668 |
|    | Targoviste, Str. Independentei|                         |               |
|    | nr. 2                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|154 | Judetul Dambovita, orasul     | GLORIA                  |           300 |
|    | Gaesti, str. 13 Decembrie 1918|                         |               |
|    | nr. 6                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|155 | Judetul Dambovita, orasul     | MUNCA                   |           350 |
|    | Moreni, str. Lct. Pantea Ion  |                         |               |
|    | nr. 8                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|156 | Judetul Dolj, municipiul      | PATRIA                  |           950 |
|    | Craiova, str. A.I. Cuza nr. 19|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|157 | Judetul Dolj, municipiul      | Gradina de vara PATRIA  |           950 |
|    | Craiova, Str. Unirii nr. 82   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|158 | Judetul Dolj, municipiul      | MODERN                  |           520 |
|    | Craiova, str. Madona Dudu     |                         |               |
|    | nr. 3 - 5                     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|159 | Judetul Dolj, municipiul      | JEAN NEGULESCU          |           382 |
|    | Craiova, str. A.I. Cuza nr. 3 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|160 | Judetul Dolj, municipiul      | Gradina de vara         |           150 |
|    | Craiova, str. M. Kogalniceanu | JEAN NEGULESCU          |               |
|    | nr. 2 - 4                     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|161 | Judetul Dolj, municipiul      | CRAIOVITA               |           504 |
|    | Craiova, bd. Oltenia F.N.     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|162 | Judetul Dolj, municipiul      | LUMINA                  |           248 |
|    | Craiova, str. Drumul Jiului   |                         |               |
|    | nr. 2                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|163 | Judetul Dolj, orasul Filiasi, | INDEPENDENTA            |           500 |
|    | Str. Stadionului nr. 2        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|164 | Judetul Galati, municipiul    | TIGLINA                 |           800 |
|    | Galati, Str. Brailei nr. 165  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|165 | Judetul Galati, municipiul    | DOINA                   |           600 |
|    | Galati, str. Gh. Asachi nr. 60|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|166 | Judetul Galati, municipiul    | Gradina de vara CENTRAL |          2000 |
|    | Galati, str. Lahovary nr. 4   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|167 | Judetul Galati, municipiul    | DACIA                   |           500 |
|    | Galati, Str. Otelarilor nr. 11|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|168 | Judetul Galati, municipiul    | REPUBLICA               |           851 |
|    | Galati, str. Domneasca nr. 35 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|169 | Judetul Galati, municipiul    | FLACARA                 |           500 |
|    | Galati, bd. Henri Coanda nr. 7|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|170 | Judetul Galati, municipiul    | ARTA                    |           370 |
|    | Tecuci, str. Ion Petrovici    |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|171 | Judetul Giurgiu, municipiul   | BUCURESTI               |           420 |
|    | Giurgiu, str. Mircea cel      |                         |               |
|    | Batran nr. 16                 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|172 | Judetul Giurgiu, municipiul   | Gradina de vara         |           200 |
|    | Giurgiu, Str. Mircea cel      | BUCURESTI               |               |
|    | Batran nr. 16                 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|173 | Judetul Gorj, municipiul Targu| VICTORIA                |           440 |
|    | Jiu, Str. Siretului nr. 8A    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|174 | Judetul Gorj, municipiul      | MINERUL                 |           500 |
|    | Motru, Str. Trandafirilor     |                         |               |
|    | nr. 16                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|175 | Judetul Harghita, municipiul  | TRANSILVANIA            |           501 |
|    | Miercurea-Ciuc, str. Majlath  |                         |               |
|    | Gustav nr. 2                  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|176 | Judetul Harghita, municipiul  | HARGHITA                |           150 |
|    | Miercurea-Ciuc, str. Petofi   |                         |               |
|    | Sandor nr. 38                 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|177 | Judetul Harghita, municipiul  | CALIMAN                 |           302 |
|    | Toplita, str. N. Balcescu     |                         |               |
|    | nr. 35                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|178 | Judetul Harghita, municipiul  | MIORITA                 |           400 |
|    | Gheorghieni, Str. Libertatii  |                         |               |
|    | nr. 22                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|179 | Judetul Harghita, municipiul  | STUDIO                  |           501 |
|    | Odorheiu Secuiesc,            |                         |               |
|    | Str. Rakoczi Ferencz nr. 3    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|180 | Judetul Harghita, orasul      | ARTA                    |           355 |
|    | Cristuru Secuiesc,            |                         |               |
|    | P-ta Libertatii nr. 35        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|181 | Judetul Harghita, comuna      | CULTURAL                |           300 |
|    | Ciumani, Str. Principala      |                         |               |
|    | nr. 256                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|182 | Judetul Hunedoara, municipiul | PATRIA                  |           482 |
|    | Deva, bd. 1 Decembrie nr. 5   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|183 | Judetul Hunedoara, municipiul | FLACARA                 |           421 |
|    | Hunedoara, bd. Dacia nr. 5    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|184 | Judetul Hunedoara, municipiul | MODERN                  |           500 |
|    | Hunedoara, Str. Arenei nr. 3  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|185 | Judetul Hunedoara, municipiul | PARANGUL                |           500 |
|    | Petrosani, Aleea Poporului    |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|186 | Judetul Hunedoara, municipiul | VICTORIA                |           546 |
|    | Petrosani, str. 1 Decembrie   |                         |               |
|    | nr. 89                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|187 | Judetul Hunedoara, municipiul | UNIREA                  |           350 |
|    | Petrosani, Str. Aviatorilor   |                         |               |
|    | nr. 2                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|188 | Judetul Hunedoara, municipiul | CULTURAL                |           501 |
|    | Lupeni, str. T. Vladimirescu  |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|189 | Judetul Hunedoara, municipiul | PATRIA                  |           485 |
|    | Orastie, str. N. Balcescu     |                         |               |
|    | nr. 5                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|190 | Judetul Hunedoara, municipiul | ZARAND                  |           623 |
|    | Brad, Str. Motilor nr. 13     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|191 | Judetul Hunedoara, municipiul | LUCEAFARUL              |           355 |
|    | Vulcan, str. M. Viteazul      |                         |               |
|    | nr. 18                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|192 | Judetul Hunedoara, orasul     | DACIA                   |           353 |
|    | Hateg, str. T. Vladimirescu   |                         |               |
|    | nr. 3                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|193 | Judetul Hunedoara, orasul     | RETEZATUL               |           355 |
|    | Uricani, Str. Muncii nr. 19   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|194 | Judetul Hunedoara, orasul     | MINERUL                 |           300 |
|    | Lonea, Str. Republicii nr. 22 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|195 | Judetul Hunedoara, comuna     | LUMINA                  |           300 |
|    | Ilia, Str. Libertatii nr. 10  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|196 | Judetul Ialomita, municipiul  | GALAX                   |           500 |
|    | Slobozia, Bd. Unirii nr. 19   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|197 | Judetul Ialomita, municipiul  | IALOMITA                |           360 |
|    | Slobozia, str. M. Basarab     |                         |               |
|    | nr. 132                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|198 | Judetul Ialomita, municipiul  | Gradina de vara         |           600 |
|    | Slobozia, str. M. Basarab     | AMFITEATRU              |               |
|    | nr. 132                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|199 | Judetul Ialomita, municipiul  | PACEA                   |           250 |
|    | Urziceni, str. Bucuresti      |                         |               |
|    | nr. 27                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|200 | Judetul Ialomita, orasul Amara| Gradina de vara AMARA   |          1000 |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|201 | Judetul Iasi, municipiul Iasi,| VICTORIA                |           902 |
|    | P-ta Unirii nr. 5             |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|202 | Judetul Iasi, municipiul Iasi,| COPOU                   |           500 |
|    | bd. Copou nr. 48              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|203 | Judetul Iasi, municipiul Iasi,| DACIA                   |           500 |
|    | P-ta Voievozilor nr. 14       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|204 | Judetul Iasi, municipiul Iasi,| TINERETULUI             |           150 |
|    | str. Al. Lapusneanu nr. 18    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|205 | Judetul Iasi, municipiul Iasi,| REPUBLICA               |           858 |
|    | str. Al. Lapusneanu nr. 12    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|206 | Judetul Iasi, orasul Harlau,  | 1 MAI                   |           392 |
|    | str. Bogdan Voda nr. 2        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|207 | Judetul Agricol Ilfov, orasul | LIBERTATII              |           150 |
|    | Buftea, sos. Bucuresti -      |                         |               |
|    | Targoviste nr. 123            |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|208 | Judetul Maramures, municipiul | DACIA                   |           800 |
|    | Baia Mare, P-ta Revolutiei    |                         |               |
|    | nr. 7                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|209 | Judetul Maramures, municipiul | MINERUL                 |           549 |
|    | Baia Mare, P-ta Libertatii    |                         |               |
|    | nr. 7                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|210 | Judetul Maramures, municipiul | UNIREA                  |           350 |
|    | Sighetul Marmatiei,           |                         |               |
|    | str. Bogdan Voda nr. A1       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|211 | Judetul Maramures, municipiul | MUNCITORESC             |           497 |
|    | Sighetul Marmatiei,           |                         |               |
|    | Str. Libertatii nr. 1         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|212 | Judetul Maramures, orasul Baia| MINERUL                 |           298 |
|    | Sprie, str. Sasar nr. 4       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|213 | Judetul Maramures, orasul     | CHIOARUL                |           298 |
|    | Somcuta Mare, str. Ioan       |                         |               |
|    | Buteanu nr. 1                 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|214 | Judetul Maramures, comuna     | TISA                    |           200 |
|    | Campulung la Tisa,            |                         |               |
|    | Str. Principala nr. 852       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|215 | Judetul Mehedinti, municipiul | PORTILE DE FIER         |           483 |
|    | Drobeta-Turnu Severin,        |                         |               |
|    | calea Traian nr. 65           |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|216 | Judetul Mehedinti, municipiul | Gradina de vara         |          1200 |
|    | Drobeta-Turnu Severin,        | PORTILE DE FIER         |               |
|    | bd. Carol nr. 7               |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|217 | Judetul Mehedinti, municipiul | FLACARA                 |           150 |
|    | Drobeta-Turnu Severin,        |                         |               |
|    | Bd. Revolutiei nr. 22         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|218 | Judetul Mehedinti, municipiul | DUNAREA                 |           345 |
|    | Orsova, centrul Civic nr. 52  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|219 | Judetul Mures, municipiul     | ARTA                    |           742 |
|    | Targu Mures,                  |                         |               |
|    | P-ta Trandafirilor nr. 35 - 37|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|220 | Judetul Mures, municipiul     | SELECT                  |           300 |
|    | Targu Mures,                  |                         |               |
|    | P-ta Trandafirilor nr. 49     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|221 | Judetul Mures, municipiul     | TINERETULUI             |           200 |
|    | Targu Mures,                  |                         |               |
|    | P-ta Trandafirilor nr. 13     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|222 | Judetul Mures, municipiul     | PATRIA                  |           500 |
|    | Reghin, str. Petru Maior      |                         |               |
|    | nr. 58                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|223 | Judetul Mures, orasul Sovata, | DOINA                   |           328 |
|    | str. M. Eminescu nr. 10       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|224 | Judetul Mures, orasul Ludus,  | FLACARA                 |           300 |
|    | Str. Republicii nr. 14        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|225 | Judetul Neamt, municipiul     | DACIA                   |           650 |
|    | Piatra Neamt, str. Stefan cel |                         |               |
|    | Mare nr. 14                   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|226 | Judetul Neamt, municipiul     | COZLA - complex         |     350 + 150 |
|    | Piatra Neamt, str. 1 Decembrie| cinematografic cu 2 sali|               |
|    | 1918 nr. 7                    |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|227 | Judetul Neamt, municipiul     | PIETRICICA              |           500 |
|    | Piatra Neamt, p-ta M.         |                         |               |
|    | Kogalniceanu nr. 4            |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|228 | Judetul Neamt, municipiul     | FLACARA                 |           390 |
|    | Roman, str. Stefan cel Mare   |                         |               |
|    | nr. 211                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|229 | Judetul Neamt, municipiul     | UNIREA                  |           500 |
|    | Roman, str. N. Titulescu nr. 4|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|230 | Judetul Neamt, orasul Targu   | OZANA                   |           351 |
|    | Neamt, str. M. Kogalniceanu   |                         |               |
|    | nr. 2                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|231 | Judetul Olt, municipiul       | ALUTUS                  |           612 |
|    | Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 28 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|232 | Judetul Olt, municipiul       | LUMINA                  |           300 |
|    | Slatina, str. Dinu Lipatti    |                         |               |
|    | nr. 30                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|233 | Judetul Olt, municipiul       | VICTORIA                |           150 |
|    | Slatina, str. Lipscani nr. 42 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|234 | Judetul Olt, municipiul       | CENTRAL                 |           299 |
|    | Caracal, Str. Victoriei nr. 8 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|235 | Judetul Olt, municipiul       | FLACARA                 |           501 |
|    | Caracal, str. Antonius        |                         |               |
|    | Caracalla nr. 5               |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|236 | Judetul Olt, orasul Corabia,  | DUNAREA                 |           150 |
|    | str. Carpati nr. 112          |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|237 | Judetul Olt, orasul Bals,     | MODERN                  |           500 |
|    | str. N. Balcescu nr. 2        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|238 | Judetul Prahova, municipiul   | PATRIA                  |          1000 |
|    | Ploiesti, P-ta Victoriei nr. 4|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|239 | Judetul Prahova, municipiul   | MODERN - complex        |     400 + 269 |
|    | Ploiesti, Str. Inelului nr. 3 | cinematografic cu 2     |               |
|    |                               | sali + gr.              |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|240 | Judetul Prahova, municipiul   | ARO cu gradina          |           271 |
|    | Ploiesti, str. Romana nr. 32  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|241 | Judetul Prahova, municipiul   | TINERETULUI             |           227 |
|    | Ploiesti, str. Stefan cel Mare|                         |               |
|    | nr. 8                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|242 | Judetul Prahova, municipiul   | CENTRAL                 |           469 |
|    | Campina, bd. Carol nr. 69     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|243 | Judetul Prahova, orasul       | PERLA - complex cinemat.|     250 + 270 |
|    | Sinaia, str. Carol I nr. 25   | cu 2 sali               |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|244 | Judetul Prahova, orasul Azuga,| CONCORDIA               |           223 |
|    | Str. Postavariei nr. 1        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|245 | Judetul Prahova, orasul Mizil,| FAVORIT                 |           300 |
|    | str. M. Bravu nr. 108         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|246 | Judetul Prahova, orasul       | UNIREA                  |           300 |
|    | Slanic, Str. Slanicului nr. 13|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|247 | Judetul Salaj, municipiul     | SCALA                   |           500 |
|    | Zalau, str. Simion Barnutiu   |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|248 | Judetul Salaj, orasul Simleul | MAGURA                  |           300 |
|    | Silvaniei, p-ta Iuliu Maniu   |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|249 | Judetul Salaj, orasul         | SILVANIA                |           327 |
|    | Cehu Silvaniei, str. Gh. Pop  |                         |               |
|    | de Basesti nr. 1              |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|250 | Judetul Satu Mare, municipiul | LUCEAFARUL              |           500 |
|    | Satu Mare, bd. L. Blaga nr. 1 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|251 | Judetul Satu Mare, municipiul | VICTORIA                |           337 |
|    | Satu Mare, P-ta Pacii nr. 1   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|252 | Judetul Satu Mare, municipiul | POPULAR                 |           150 |
|    | Satu Mare, str. Stefan cel    |                         |               |
|    | Mare nr. 18                   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|253 | Judetul Satu Mare, municipiul | ARTA                    |           160 |
|    | Carei, str. 25 Octombrie nr. 1|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|254 | Judetul Sibiu, municipiul     | PACEA                   |           634 |
|    | Sibiu, str. N. Balcescu nr. 29|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|255 | Judetul Sibiu, municipiul     | ARTA                    |           238 |
|    | Sibiu, piata Aurel Vlaicu     |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|256 | Judetul Sibiu, municipiul     | PROGRESUL               |           567 |
|    | Medias, str. I.G. Duca nr. 11 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|257 | Judetul Sibiu, orasul         | POPULAR                 |           453 |
|    | Cisnadie, Str. Cetatii nr. 15 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|258 | Judetul Suceava, municipiul   | MODERN                  |           501 |
|    | Suceava, str. Petru Rares     |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|259 | Judetul Suceava, municipiul   | ARTA                    |           150 |
|    | Suceava, str. Gh. Deja nr. 5  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|260 | Judetul Suceava, municipiul   | DOINA                   |           450 |
|    | Falticeni, Str. Republicii    |                         |               |
|    | nr. 276                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|261 | Judetul Suceava, municipiul   | DORNA                   |           300 |
|    | Vatra Dornei, str. Mihai      |                         |               |
|    | Eminescu nr. 36               |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|262 | Judetul Suceava, municipiul   | MOLDOVA                 |           298 |
|    | Campulung Moldovenesc,        |                         |               |
|    | Cal. Transilvaniei nr. 35     |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|263 | Judetul Suceava, municipiul   | LUCEAFARUL              |           150 |
|    | Campulung Moldovenesc,        |                         |               |
|    | Cal. Transilvaniei nr. 2      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|264 | Judetul Suceava, orasul Gura  | LUMINA                  |           150 |
|    | Humorului, P-ta Republicii    |                         |               |
|    | nr. 15                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|265 | Judetul Suceava, comuna Vama, | VAMA                    |           150 |
|    | sat Vama                      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|266 | Judetul Teleorman, municipiul | TURRIS                  |           500 |
|    | Turnu Magurele, str. Vlad     |                         |               |
|    | Tepes bloc 32                 |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|267 | Judetul Teleorman, municipiul | MODERN                  |           480 |
|    | Rosiori de Vede, str. Carpati |                         |               |
|    | nr. 10                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|268 | Judetul Teleorman, orasul     | UNIREA                  |           150 |
|    | Zimnicea, str. Mihai Viteazul |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|269 | Judetul Timis, municipiul     | CAPITOL                 |          1079 |
|    | Timisoara, bd. C.D. Loga nr. 2|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|270 | Judetul Timis, municipiul     | Gradina de vara CAPITOL |          2500 |
|    | Timisoara, bd. C.D. Loga nr. 2|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|271 | Judetul Timis, municipiul     | DACIA                   |           500 |
|    | Timisoara, Str. Zborului nr.  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|272 | Judetul Timis, municipiul     | STUDIO                  |           708 |
|    | Timisoara, str. Lenau nr. 2   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|273 | Judetul Timis, municipiul     | TIMIS                   |           770 |
|    | Timisoara, Bd. Revolutiei     |                         |               |
|    | nr. 7                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|274 | Judetul Timis, municipiul     | VICTORIA                |           355 |
|    | Timisoara, str. Porumbescu    |                         |               |
|    | nr. 2                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|275 | Judetul Timis, municipiul     | ARTA                    |           400 |
|    | Timisoara, str. Vacarescu     |                         |               |
|    | nr. 18                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|276 | Judetul Timis, municipiul     | Gradina de vara ARTA    |           150 |
|    | Timisoara, str. Vacarescu     |                         |               |
|    | nr. 18                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|277 | Judetul Timis, municipiul     | UNIREA                  |           350 |
|    | Timisoara, str. Mures nr. 3   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|278 | Judetul Timis, municipiul     | FRATELIA                |           288 |
|    | Timisoara, str. Izlaz nr. 40  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|279 | Judetul Timis, municipiul     | FREIDORF                |           330 |
|    | Timisoara, str. N. Andreescu  |                         |               |
|    | nr. 97                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|280 | Judetul Timis, municipiul     | VICTORIA                |           331 |
|    | Lugoj, str. Alex. Mocioni     |                         |               |
|    | nr. 5                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|281 | Judetul Timis, orasul         | Gradina de vara SELECT  |           150 |
|    | Sannicolaul Mare, str. V.     |                         |               |
|    | Babes nr. 8                   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|282 | Judetul Timis, orasul         | URANIA                  |           511 |
|    | Jimbolia, Str. Republicii     |                         |               |
|    | nr. 37                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|283 | Judetul Timis, orasul         | Gradina de vara URANIA  |           150 |
|    | Jimbolia, Str. Republicii     |                         |               |
|    | nr. 37                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|284 | Judetul Timis, orasul Recas,  | AMFORA                  |           258 |
|    | str. Crisan nr. 113           |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|285 | Judetul Timis, comuna         | MARA                    |           316 |
|    | Carpinis, Str. Principala     |                         |               |
|    | nr. 96                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|286 | Judetul Timis, comuna Varias, | STEAUA                  |           324 |
|    | Str. Principala nr. 29 A      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|287 | Judetul Timis, comuna Periam  | MUNCITORESC             |           274 |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|288 | Judetul Timis, comuna Periam  | Gradina de vara         |           150 |
|    |                               | MUNCITORESC             |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|289 | Judetul Timis, comuna Dudestii| LIBERTATEA              |           296 |
|    | Vechi                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|290 | Judetul Timis, comuna Cenad   | CULTURAL                |           423 |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|291 | Judetul Timis, comuna Teramia | LUCEAFARUL              |           396 |
|    | Mare                          |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|292 | Judetul Timis, sat Grabati    | ROMANTA                 |           268 |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|293 | Judetul Timis, sat Gottlob    | GOTTLOB                 |           180 |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|294 | Judetul Timis, sat Tomnatic   | 1 MAI                   |           235 |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|295 | Judetul Tulcea, municipiul    | Gradina de vara DACIA   |          1121 |
|    | Tulcea, Str. Isaccei nr. 16   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|296 | Judetul Tulcea, municipiul    | SELECT - complex        |      380 + 55 |
|    | Tulcea, Str. Isaccei nr. 6 A -| cinemat. cu 2 sali      |               |
|    | in curs de predare L10/2001   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|297 | Judetul Tulcea, municipiul    | TINERETULUI             |           350 |
|    | Tulcea, str. Babadag nr. 4 A  |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|298 | Judetul Tulcea, orasul Macin, | REPUBLICA               |           300 |
|    | Str. Florilor nr. 4           |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|299 | Judetul Tulcea, orasul        | HERACLEEA               |           350 |
|    | Babadag, str. Mihai Viteazul  |                         |               |
|    | nr. 82                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|300 | Judetul Valcea, municipiul    | FLACARA                 |           362 |
|    | Ramnicu Valcea,               |                         |               |
|    | Str. Tineretului nr. 1        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|301 | Judetul Valcea, municipiul    | PROGRESUL               |           298 |
|    | Dragasani, str. Gib Mihaescu  |                         |               |
|    | nr. 31                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|302 | Judetul Valcea, localitatea   | COZIA                   |           266 |
|    | Caciulata, str. Calea lui     |                         |               |
|    | Traian nr. 782                |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|303 | Judetul Valcea, orasul        | DACIA                   |           261 |
|    | Olanesti, Str. Bailor nr. 4   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|304 | Judetul Valcea, orasul        | Gradina de vara DACIA   |           670 |
|    | Olanesti, str. T. Vladimirescu|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|305 | Judetul Valcea, orasul        | OLTUL                   |           281 |
|    | Calimanesti, str. Calea lui   |                         |               |
|    | Traian                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|306 | Judetul Valcea, orasul Horezu,| MIORITA                 |           290 |
|    | str. T. Vladimirescu nr. 45   |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|307 | Judetul Valcea, orasul Govora | PARC                    |           320 |
|    | Bai, Str. Parcului            |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|308 | Judetul Valcea, orasul        | OLTETUL                 |           200 |
|    | Balcesti                      |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|309 | Judetul Vaslui, municipiul    | INDEPENDENTA            |           650 |
|    | Vaslui, Str. Victoriei nr. 100|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|310 | Judetul Vaslui, municipiul    | MODERN                  |           501 |
|    | Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo |                         |               |
|    | nr. 80                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|311 | Judetul Vaslui, municipiul    | VICTORIA                |           397 |
|    | Barlad, Str. Republicii       |                         |               |
|    | nr. 250                       |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|312 | Judetul Vaslui, municipiul    | BARLADUL                |           450 |
|    | Barlad, Str. Republicii nr. 83|                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|313 | Judetul Vaslui, municipiul    | DACIA - complex         |     311 + 151 |
|    | Husi, str. G-ral Teleman      | cinematografic cu 2 sali|               |
|    | nr. 15                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|314 | Judetul Vrancea, municipiul   | UNIREA                  |           100 |
|    | Focsani, Str. Republicii      |                         |               |
|    | nr. 18                        |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|315 | Judetul Vrancea, municipiul   | Gradina de vara         |          1350 |
|    | Focsani, parc N. Balcescu     |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|316 | Judetul Vrancea, municipiul   | DOINA                   |           300 |
|    | Adjud, str. V. Alecsandri     |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|317 | Judetul Vrancea, orasul       | REPUBLICA               |           350 |
|    | Panciu, Bd. Independentei     |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|
|318 | Judetul Vrancea, orasul       | VICTORIA                |           350 |
|    | Marasesti, Str. Republicii    |                         |               |
|    | nr. 1                         |                         |               |
|____|_______________________________|_________________________|_______________|



SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 39/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 39 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu