E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 4 din  1 februarie 2002

privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate, intocmirea unor situatii financiar-contabile si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiare la banci

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din 20 februarie 2002


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, precum si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
    in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Planul de conturi bancar, si pe cele ale Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci, dupa cum urmeaza:

    I. Reglementari privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea situatiilor financiar-contabile de catre banci, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor straine
    1. Inregistrarea esalonarii pe cheltuieli a contributiei platite in avans la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar operatiunea referitoare la esalonarea pe cheltuieli, in perioadele sau exercitiile financiare viitoare, a contributiei platite in avans la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996, se inregistreaza in contabilitate astfel:

    627 "Cheltuieli cu alte impozite,  = 3538 "Fonduri speciale - taxe si
        taxe si varsaminte asimilate",        varsaminte asimilate",
        analitic distinct                     analitic distinct

                                  concomitent

    3538 "Fonduri speciale - taxe si   =  375 "Cheltuieli inregistrate
         varsaminte asimilate",               in avans",
         analitic distinct                    analitic distinct

    2. Inregistrarea in contabilitate a unor operatiuni privind distribuirea tichetelor de masa acordate salariatilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
    Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator.
    Totodata, potrivit art. 5 alin. (1) din aceasta lege, angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare.
    Metodologia de inregistrare in contabilitate a operatiunilor privind achizitionarea si utilizarea tichetelor de masa este cea prevazuta la pct. 2 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2000 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci, cu precizarea ca operatiunea referitoare la distribuirea de catre angajatori in ultima decada a lunii curente a tichetelor de masa aferente lunii viitoare se inregistreaza in contabilitate astfel:
    - inregistrarea tichetelor de masa aferente lunii viitoare, distribuite in ultima decada a lunii curente

    375 "Cheltuieli inregistrate in    = 367 "Alte stocuri si asimilate",
        avans"                               analitic distinct
                                             "Tichete de masa"

    - includerea pe cheltuieli, in luna urmatoare, a contravalorii tichetelor de masa distribuite

    633 "Cheltuieli privind alte       = 375 "Cheltuieli inregistrate in avans"
        stocuri"

    3. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii, aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 122/2001
    In conformitate cu prevederile art. 4^1 alin. (1) din Legea nr. 122/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii, sumele incasate de Banca Agricola - S.A. din rambursarea creditelor si a dobanzilor aferente, care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria <<pierdere>> la Banca Agricola - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, evidentiate in contabilitatea Bancii Agricole - S.A. pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a ordonantei de urgenta, vor fi utilizate de aceasta pentru acoperirea pierderilor.
    In conditiile in care in evidenta contabila a Bancii Agricole - S.A. sumele respective incasate din rambursarea creditelor si a dobanzilor aferente au fost transpuse, la data de 31 decembrie 1997, in contul 3566 "Alti creditori diversi", analitic distinct (cont in care s-au inregistrat in continuare aceste sume), prevazut de Planul de conturi bancar, operatiunea de acoperire a pierderii contabile reportate cu sumele respective incasate, efectuata potrivit prevederilor art. 4^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se inregistreaza prin articolul contabil: 3566 "Alti creditori diversi", analitic distinct = 581 "Rezultatul reportat".
    4. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
    In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, "Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale, stabilita anual pentru conditii normale de munca".
    Pentru evidentierea in contabilitatea bancilor, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale bancilor straine, denumite in continuare banci, a contributiei individuale de asigurari sociale datorate de asigurati, conform prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, se va utiliza contul sintetic de gradul III 35212 care se va denumi "Contributia personalului la asigurarile sociale" si se va dezvolta in doua analitice distincte, intitulate "Contributia personalului pentru pensia suplimentara" si, respectiv, "Contributia individuala de asigurari sociale".
    In aceste conditii, in cadrul continutului si instrumentarii contului 3521 "Asigurari sociale" expresia "contributia personalului pentru pensia suplimentara" se inlocuieste cu expresia "contributia personalului la asigurarile sociale".
    5. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2001
    5.1. Inregistrarea sumelor aferente reducerii cu 50% a impozitului pe profit pentru profitul utilizat pentru investitii in active corporale si necorporale
    In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2001, impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul utilizat in anul fiscal curent pentru investitii in active corporale si necorporale, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, destinate activitatilor pentru care contribuabilul este autorizat. Reducerea se calculeaza incepand cu profitul realizat dupa data de 1 ianuarie 2001. Reducerile prevazute la alin. (2) se calculeaza lunar, iar sumele aferente reducerii se repartizeaza ca surse proprii de finantare.
    Sumele aferente reducerii cu 50% a impozitului pe profit pentru profitul utilizat pentru investitii in active corporale si necorporale, potrivit prevederilor mentionate, se evidentiaza in contabilitatea bancilor, la incheierea exercitiului financiar, in creditul contului 519 "Alte rezerve", analitic distinct, in contrapartida cu debitul contului 592 "Repartizarea profitului".
    In timpul exercitiului financiar sumele aferente reducerii nu se vor inregistra in contabilitate, acestea inscriindu-se numai din punct de vedere fiscal in declaratia de impunere pentru determinarea profitului impozabil.
    5.2. Inregistrarea diferentelor de curs valutar rezultate din evaluarea, in conformitate cu actele normative in vigoare, a disponibilului in devize
    Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2001, "diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea, in conformitate cu actele normative in vigoare, a disponibilului in devize sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Sumele respective se repartizeaza in contul <<Alte rezerve>>, analitic distinct".
    Pentru aplicarea unitara a acestor prevederi bancile vor avea in vedere urmatoarele:
    5.2.1. Pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, respectiv 31 august 2001, nivelul disponibilitatilor in devize detinute de banci, pentru care diferentele de curs valutar din evaluare sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile, dupa caz, este dat de rezultatul pozitiv al diferentei dintre pozitia de schimb operationala lunga pe fiecare deviza, determinata conform Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si suma aferenta disponibilitatilor in devize, reprezentand aport la capitalul social in devize/capitalul de dotare in devize si prime de emisiune platite in devize.
    Incepand cu 31 august 2001, avand in vedere ca prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 s-a abrogat Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, nivelul disponibilitatilor in devize detinute de banci, pentru care diferentele de curs valutar din evaluare sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile, dupa caz, este dat de pozitia de schimb operationala lunga pe fiecare deviza, determinata pe baza datelor din contabilitate, respectiv de rezultatul pozitiv al diferentei dintre soldul creditor al contului 3721 "Pozitie de schimb" pe o anumita deviza si suma reprezentand totalul soldurilor debitoare ale conturilor 3041, 3045, 411, 412, 413, 415 si 421 pe deviza in cauza. Metodologia de stabilire si inregistrare in contabilitate a diferentelor dintre sumele rezultate din evaluarea conturilor 3721 "Pozitie de schimb" (operationala lunga) si sumele inscrise in conturile corespunzatoare "Contravaloarea pozitiei de schimb" este cea prevazuta de Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997.
    La determinarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro se vor avea in vedere urmatoarele:
    - pozitiile de schimb aferente valutelor statelor participante la euro intra in componenta pozitiei de schimb aferente euro;
    - pozitia de schimb operationala lunga aferenta euro este data de rezultatul pozitiv al diferentei dintre suma soldurilor creditoare ale conturilor 3721 "Pozitie de schimb" (operationale) deschise pe fiecare valuta a statelor participante la euro si pe euro si suma soldurilor debitoare ale conturilor 3721 "Pozitie de schimb" (operationale) deschise pe fiecare valuta a statelor participante la euro si pe euro, dupa caz. In acest scop soldurile conturilor 3721 "Pozitie de schimb" (operationale) deschise pe fiecare dintre valutele statelor participante la euro vor fi convertite in euro prin utilizarea paritatilor fixe intre aceste valute si euro, stabilite de C.E.E.
    La incheierea exercitiului financiar sumele reprezentand profit (diferenta pozitiva dintre veniturile din diferente de curs valutar si cheltuielile din diferente de curs valutar), rezultate din evaluarea disponibilitatilor in devize, si care se regasesc in profitul net al perioadei dupa repartizarea profitului brut pe destinatiile prevazute de lege, se evidentiaza in contabilitate in creditul contului 519 "Alte rezerve", analitic distinct, in contrapartida cu debitul contului 592 "Repartizarea profitului", analitic distinct. In situatia in care se inregistreaza pierdere contabila si diferente favorabile din reevaluarea disponibilitatilor in devize, neimpozabile, se efectueaza articolul contabil 581 "Rezultatul reportat" = 519 "Alte rezerve", analitic distinct. Sumele reprezentand diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile, rezultate din evaluarea disponibilitatilor in devize detinute de banci, sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil lunar, cumulat de la inceputul anului, respectiv de la data de 19 aprilie 2001 (pentru exercitiul financiar 2001).
    Veniturile neimpozabile si cheltuielile nedeductibile sunt incluse in situatiile financiar-contabile mod. 4080 si mod. 4180 "Contul de profit si pierderi" in cadrul pozitiilor "Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj" (cod pozitie - X6B), respectiv "Cheltuieli din operatiunile de schimb si arbitraj" (cod pozitie - T6B) si sunt luate in calcul la determinarea profitului brut, care reprezinta baza de calcul lunara a fondului de rezerva, constituit de banci conform Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    5.2.2. Prevederile Legii nr. 189/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit se aplica incepand cu data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv 19 aprilie 2001.
    5.2.3. Potrivit prevederilor art. 41 lit. e) din Legea bancara nr. 58/1998, diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului pot fi incluse in rezerve si utilizate pentru majorarea capitalului social.
    In categoria rezervelor utilizate pentru majorarea capitalului social se includ si rezervele prevazute la pct. 1 din Legea nr. 189/2001.
    5.2.4. Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancara nr. 58/1998, "Sucursalele din Romania ale bancilor straine pot majora capitalul de dotare si cu rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital de dotare in valuta in conditiile stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei".
    Astfel, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in domeniu (Norma nr. 9/2000 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine), una dintre sursele de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine este si cea reprezentand rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital de dotare in valuta.
    In baza acestor reglementari sucursalele bancilor straine vor evidentia diferentele rezultate din evaluarea disponibilitatilor in devize in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct. Operatiunea de majorare a capitalului de dotare din diferentele rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta, reprezentand capital de dotare in valuta, se va reflecta in contabilitate prin urmatorul articol contabil:

    519 "Alte rezerve",                = 502 "Elemente asimilate capitalului"
        analitic distinct

    6. Aspecte contabile privind punerea in circulatie a bancnotelor si monedelor euro incepand cu data de 1 ianuarie 2002
    Potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 974/98 din 3 mai 1998 privind introducerea euro, incepand cu data de 1 ianuarie 2002 sunt puse in circulatie bancnotele si monedele euro, acestea fiind singurele bancnote si monede cu putere de circulatie in statele participante la euro. Totusi bancnotele si monedele nationale ale statelor participante la euro au putere de circulatie si dupa data de 1 ianuarie 2002, pe o perioada de timp limitata si care este diferita in cadrul tarilor participante.
    Totodata, potrivit art. 14 din reglementarea mentionata, in cazul in care, la sfarsitul perioadei de tranzitie (31 decembrie 2001), in cadrul unor instrumente legale exista referiri la valutele nationale ale statelor participante la euro, aceste referiri se vor citi ca referiri la euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.
    In vederea evidentierii in contabilitate a operatiunilor cu moneda unica europeana euro, bancile vor avea in vedere urmatoarele:
    6.1. Evidentierea in contabilitate a bancnotelor si a monedelor euro pana in momentul in care acestea dobandesc putere de circulatie
    Bancnotele si monedele euro fara putere de circulatie, achizitionate, vor fi evidentiate in contul 367 "Alte stocuri si asimilate", analitic distinct.
    In momentul in care bancnotele si monedele respective dobandesc putere de circulatie (1 ianuarie 2002), acestea vor fi evidentiate in contul 101 "Casa", analitic distinct, efectuandu-se articolul contabil: 101 "Casa", analitic distinct = 367 "Alte stocuri si asimilate", analitic distinct.
    6.2. Evidentierea in contabilitate a conversiei in euro a elementelor de activ si de pasiv din bilant si in afara bilantului, exprimate in valutele statelor participante la euro la sfarsitul exercitiului financiar 2001.
    Pentru transpunerea soldurilor conturilor deschise pe valute ale statelor participante la euro, din balantele de verificare intocmite la 31 decembrie 2001, in conturi deschise pe euro incepand cu data de 1 ianuarie 2002, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E., bancile vor utiliza conturile distincte "bilant de inchidere" si "bilant de deschidere", prevazute de Planul de conturi bancar.
    Soldul contului 3721 "Pozitie de schimb" pe euro, deschis la inceputul exercitiului financiar 2002, va fi dat de soldul net al patrimoniului in euro, calculat la inceputul exercitiului financiar 2002, si nu de suma algebrica a soldurilor conturilor 3721 "Pozitie de schimb" deschise pe euro si pe valutele statelor participante la euro (convertite in euro conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.), din balantele de verificare intocmite la data de 31 decembrie 2001.
    Soldul contului 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" aferent euro, deschis la inceputul exercitiului financiar 2002, va fi egal cu suma algebrica a soldurilor conturilor 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb", aferente euro si valutelor statelor participante la euro, din balantele de verificare intocmite la data de 31 decembrie 2001.
    Dupa data de 1 ianuarie 2002 operatiunile efectuate pe baza unor documente justificative care contin referiri la valutele nationale ale statelor participante la euro vor fi evidentiate in contabilitate in euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.
    6.3. Evidentierea in contabilitate, dupa data de 1 ianuarie 2002, a bancnotelor si monedelor nationale ale statelor participante la euro.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 bancnotele si monedele nationale ale statelor participante la euro vor fi evidentiate in euro in contul 101 "Casa", analitice distincte, pentru fiecare valuta a statelor participante la euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.
    Din momentul in care bancnotele si monedele respective nu mai au putere de circulatie, acestea vor fi evidentiate in contul 367 "Alte stocuri si asimilate", analitice distincte, pentru fiecare valuta a statelor participante la euro.
    6.4. Evidentierea in contabilitate a operatiunilor de preschimbare in euro a bancnotelor si monedelor nationale ale statelor participante la euro dupa data de 1 ianuarie 2002.
    Operatiunile de preschimbare in euro a bancnotelor si monedelor nationale ale statelor participante la euro, detinute de catre clientela nebancara, se inregistreaza in contabilitate astfel:

    101 "Casa", analitic distinct,     = 101 "Casa", analitic   - contravaloarea
        euro cu defalcare pe fiecare         distinct, euro     in euro a
        valuta preschimbata a statelor                          bancnotelor/
        participante la euro                                    monedelor
                                                                preschimbate

    7. Inregistrarea unor operatiuni privind creditele consortiale
    Avand in vedere conturile prevazute la Planul de conturi bancar, evidentierea unor operatiuni referitoare la creditele consortiale se efectueaza in contabilitate astfel:
    7.1. Credite consortiale contabilizate la banca sef de fila

    - inregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor (cota-parte)
    90319 "Alte deschideri de credite  = 999 "Contrapartida"
          confirmate"

    - garantii primite de la alte banci (ceilalti participanti)

    999 "Contrapartida"                = 912 "Cautiuni, avaluri si alte garantii
                                             primite de la alte banci"

    - garantii date altor banci (ceilalti participanti)

    9119 "Alte garantii date altor     = 999 "Contrapartida"
         banci"

    - incasarea comisioanelor de finantare si virarea cotelor de comisioane cuvenite celorlalti participanti

        - in lei
    2511 "Conturi curente"             =                %
                                         70712 "Venituri din angajamentele de
                                               finantare in favoarea clientelei"
                                         111 "Cont curent la Banca Nationala
                                             a Romaniei"

        - in devize
    2511 "Conturi curente"             =                %
                                         3721 "Pozitie de schimb"
                                         121 "Conturi de corespondent la banci
                                             (nostro)"
                                         122 "Conturi de corespondent ale
                                             bancilor (loro)"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70712 "Venituri din angajamentele de
         de schimb"                            finantare in favoarea clientelei"

    - plata comisioanelor de garantie catre participantii de la care s-au primit garantii

        - in lei
    60721 "Cheltuieli cu angajamentele = 111 "Cont curent la Banca Nationala
          de garantie primite de la          a Romaniei"
          alte banci"

        - in devize
    3721 "Pozitie de schimb"           =                %
                                         121 "Conturi de corespondent
                                             la banci (nostro)"
                                         122 "Conturi de corespondent
                                             ale bancilor (loro)"

                                concomitent

    60721 "Cheltuieli cu angajamentele = 3722 "Contravaloarea pozitiei
          de garantie primite de la           de schimb"
          alte banci"

    - acordarea creditelor
                    %                  = 2511 "Conturi curente"
    2021 "Credite de trezorerie"
    2031 "Credite pentru export"
    2041 "Credite pentru echipament"
    2051 "Credite investitori"
    2052 "Credite promotori"
    2061 "Alte credite acordate
         clientelei"
    111 "Cont curent la Banca
        Nationala a Romaniei"
    121 "Conturi de corespondent
        la banci (nostro)"
    122 "Conturi de corespondent
        ale bancilor (loro)"

                                concomitent

    999 "Contrapartida"                = 90319 "Alte deschideri
                                               de credite confirmate"

    - dobanzi calculate cuvenite

        - in lei
    2027 "Creante atasate"             = 70213 "Dobanzi de la creditele
                                               de trezorerie"
    2037 "Creante atasate"             = 70214 "Dobanzi de la creditele
                                               pentru export"
    2047 "Creante atasate"             = 70215 "Dobanzi de la creditele
                                               pentru echipament"
    2057 "Creante atasate"             = 70216 "Dobanzi de la creditele
                                               pentru bunuri imobiliare"
    2067 "Creante atasate"             = 70217 "Dobanzi de la alte credite
                                               acordate clientelei"

        - in devize
    2027 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70213 "Dobanzi de la creditele
         de schimb"                            de trezorerie"
    2037 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70214 "Dobanzi de la creditele
         de schimb"                            pentru export"
    2047 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70215 "Dobanzi de la creditele
         de schimb"                            pentru echipament"
    2057 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70216 "Dobanzi de la creditele
         de schimb"                            pentru bunuri imobiliare"
    2067 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70217 "Dobanzi de la alte credite
         de schimb"                            acordate clientelei"

    - incasarea dobanzilor si virarea cotelor-parti celorlalti participanti

    2511 "Conturi curente"             =                %
                                         2027 "Creante atasate"
                                         2037 "Creante atasate"
                                         2047 "Creante atasate"
                                         2057 "Creante atasate"
                                         2067 "Creante atasate"
                                         111 "Cont curent la Banca Nationala
                                             a Romaniei"
                                         121 "Conturi de corespondent
                                             la banci (nostro)"
                                         122 "Conturi de corespondent
                                             ale bancilor (loro)"

    - rambursarea creditelor si virarea cotelor-parti celorlalti participanti

    2511 "Conturi curente"             =                %
                                         2021 "Credite de trezorerie"
                                         2031 "Credite pentru export"
                                         2041 "Credite pentru echipament"
                                         2051 "Credite investitori"
                                         2052 "Credite promotori"
                                         2061 "Alte credite acordate clientelei"
                                         111 "Cont curent la
                                             Banca Nationala a Romaniei"
                                         121 "Conturi de corespondent
                                             la banci (nostro)"
                                         122 "Conturi de corespondent
                                             ale bancilor (loro)"

                                concomitent

    - restituirea garantiilor primite de la alte banci (ceilalti participanti)

    912 "Cautiuni, avaluri si alte     = 999 "Contrapartida"
        garantii primite de la
        alte banci"

    - primirea garantiilor date altor banci (ceilalti participanti)

    999 "Contrapartida"                = 9119 "Alte garantii date altor banci"

    7.2. Credite consortiale contabilizate la ceilalti participanti

    - inregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor (cota-parte)

    90319 "Alte deschideri de          = 999 "Contrapartida"
          credite confirmate"

    - garantii date altor banci (sef de fila si/sau ceilalti participanti)

    9119 "Alte garantii date           = 999 "Contrapartida"
         altor banci"

    - garantii primite de la alte banci (sef de fila si/sau ceilalti participanti)

    999 "Contrapartida"                = 912 "Cautiuni, avaluri si alte garantii
                                             primite de la alte banci"

    - incasarea comisioanelor de finantare si de garantie

        - in lei
    111 "Cont curent la Banca          =                %
        Nationala a Romaniei"            70712 "Venituri din angajamentele de
                                               finantare in favoarea clientelei"
                                         70721 "Venituri din angajamentele de
                                               garantie in favoarea altor banci"

        - in devize
               %                       = 3721 "Pozitie de schimb"
    121 "Conturi de corespondent la
        banci (nostro)"
    122 "Conturi de corespondent ale
        bancilor (loro)"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      =                %
         de schimb"                      70712 "Venituri din angajamentele de
                                               finantare in favoarea clientelei"
                                         70721 "Venituri din angajamentele de
                                               garantie in favoarea altor banci"

    - acordarea creditelor
                  %                    = 111 "Cont curent la Banca Nationala
                                             a Romaniei"
    2021 "Credite de trezorerie"         121 "Conturi de corespondent la banci
                                             (nostro)"
    2031 "Credite pentru export"         122 "Conturi de corespondent ale
                                             bancilor (loro)"
    2041 "Credite pentru echipament"
    2051 "Credite investitori"
    2052 "Credite promotori"
    2061 "Alte credite acordate
         clientelei"

                                concomitent

    999 "Contrapartida"                = 90319 "Alte deschideri de credite
                                               confirmate"

    - dobanzi calculate cuvenite

        - in lei
    2027 "Creante atasate"             = 70213 "Dobanzi de la creditele de
                                               trezorerie"
    2037 "Creante atasate"             = 70214 "Dobanzi de la creditele pentru
                                               export"
    2047 "Creante atasate"             = 70215 "Dobanzi de la creditele pentru
                                               echipament"
    2057 "Creante atasate"             = 70216 "Dobanzi de la creditele
                                               pentru bunuri imobiliare"
    2067 "Creante atasate"             = 70217 "Dobanzi de la alte credite
                                               acordate clientelei"

        - in devize
    2027 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70213 "Dobanzi de la creditele de
         de schimb"                            trezorerie"
    2037 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70214 "Dobanzi de la creditele pentru
         de schimb"                            export"
    2047 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70215 "Dobanzi de la creditele pentru
         de schimb"                            echipament"
    2057 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70216 "Dobanzi de la creditele
         de schimb"                            pentru bunuri imobiliare"
    2067 "Creante atasate"             = 3721 "Pozitie de schimb"

                                concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      = 70217 "Dobanzi de la alte credite
         de schimb"                            acordate clientelei"

    - incasarea dobanzilor cuvenite
    111 "Cont curent la Banca          =                %
        Nationala a Romaniei"            2027 "Creante atasate"
    121 "Conturi de corespondent la      2037 "Creante atasate"
        banci (nostro)"                  2047 "Creante atasate"
    122 "Conturi de corespondent         2057 "Creante atasate"
        ale bancilor (loro)"             2067 "Creante atasate"

    - rambursarea creditelor
    111 "Cont curent la Banca          =                %
        Nationala a Romaniei"            2021 "Credite de trezorerie"
    121 "Conturi de corespondent la      2031 "Credite pentru export"
        banci (nostro)"                  2041 "Credite pentru echipament"
    122 "Conturi de corespondent ale     2051 "Credite investitori"
        bancilor (loro)"                 2052 "Credite promotori"
                                         2061 "Alte credite acordate clientelei"

                                concomitent

    - primirea garantiilor date altor banci (sef de fila si/sau ceilalti participanti)
    999 "Contrapartida"                = 9119 "Alte garantii date altor banci"

    - restituirea garantiilor primite de la alte banci (sef de fila si/sau ceilalti participanti)
    912 "Cautiuni, avaluri si alte     = 999 "Contrapartida"
        garantii primite de la
        alte banci"

    8. Inregistrarea operatiunilor de vanzare-cumparare a mijloacelor fixe cu plata in rate
    8.1. Inregistrarea operatiunilor de vanzare a mijloacelor fixe cu plata in rate

    - inregistrarea facturii pentru mijloace fixe vandute cu plata in rate
    3556 "Debitori diversi"   =          %                  - valoarea totala a
                                                            facturii
                                7461 "Venituri din cesiunea - valoarea
                                     imobilizarilor         mijlocului fix
                                     necorporale si         vandut, mai putin
                                     corporale"             T.V.A. si dobanda de
                                                            incasat
                                     35327 "T.V.A.          - T.V.A. colectata
                                     colectata"             aferenta avansului
                                                            incasat
                                     35328 "T.V.A.          - T.V.A. neexigibila
                                     neexigibila"           aferenta ratelor
                                                            scadente in
                                                            perioadele urmatoare
                                376 "Venituri inregistrate  - dobanda de incasat
                                    in avans"               aferenta ratelor

    - inregistrarea avansului incasat
               %              = 3556 "Debitori diversi"     - valoarea
    111 "Cont curent la                                     avansului, inclusiv
        Banca Nationala a                                   T.V.A. colectata
        Romaniei"                                           aferenta avansului
    121 "Conturi de
        corespondent la banci
        (nostro)"
    122 "Conturi de
        corespondent ale
        bancilor (loro)"
    2511 "Conturi curente"

    - inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe vandute cu plata in rate
               %              = 4422 "Mijloace fixe"        - valoarea
                                                            mijloacelor fixe
    4612 "Amortizarea                                       - amortizarea
         imobilizarilor                                     cumulata
         corporale"
    6461 "Pierderi din                                      - valoarea
         cesiunea                                           neamortizata
         imobilizarilor
         necorporale si
         corporale"
                                        sau

               %              = 4522 "Mijloace fixe"        - valoarea
                                                            mijloacelor fixe
    4622 "Amortizarea                                       - amortizarea
         imobilizarilor                                     cumulata
         corporale"
    6461 "Pierderi din                                      - valoarea
         cesiunea                                           neamortizata
         imobilizarilor
         necorporale si
         corporale"

    - inregistrarea incasarii ratei si a dobanzii
              %               = 3556 "Debitori diversi"     - valoarea ratei,
                                                            T.V.A. aferenta
                                                            ratei si dobanda
    111 "Cont curent la
        Banca Nationala
        a Romaniei"
    121 "Conturi de
        corespondent la
        banci (nostro)"
    122 "Conturi de
        corespondent ale
        bancilor (loro)"
    2511 "Conturi curente"

                                concomitent

    376 "Venituri             =            %                - valoarea dobanzii
        inregistrate in
        avans"
                                70179 "Venituri diverse
                                      din dobanzi"
                                70279 "Venituri diverse
                                      din dobanzi"

                                concomitent

    35328 "T.V.A.             = 35327 "T.V.A. colectata"    - T.V.A. aferenta
          neexigibila"                                      ratei

    8.2. Inregistrarea operatiunilor de cumparare a mijloacelor fixe cu plata in rate

    - inregistrarea facturii furnizorului
                  %           = 3566 "Alti creditori        - valoarea totala a
                                     diversi"               facturii
    4422 "Mijloace fixe"                                    - valoarea
    4522 "Mijloace fixe"                                    mijlocului fix
    35326 "T.V.A.                                           - T.V.A. deductibila
          deductibila"                                      aferenta avansului
                                                            platit
    35328 "T.V.A.                                           - T.V.A. neexigibila
          neexigibila"                                      aferenta ratelor
                                                            scadente in
                                                            perioadele urmatoare
    375 "Cheltuieli                                         - dobanda de platit
        inregistrate in                                     aferenta ratelor
        avans"

    - inregistrarea achitarii avansului
    3566 "Alti creditori      =             %               - valoarea avansului
         diversi"                                           platit, inclusiv
                                                            T.V.A.
                                111 "Cont curent la         deductibila aferenta
                                    Banca Nationala a       avansului
                                    Romaniei"
                                121 "Conturi de
                                    corespondent la banci
                                    (nostro)"
                                122 "Conturi de
                                    corespondent ale
                                    bancilor (loro)"
                                2511 "Conturi curente"

    - inregistrarea achitarii ratei si a dobanzii aferente
    3566 "Alti creditori      =            %                - valoarea ratei si
         diversi"                                           a dobanzii
                                111 "Cont curent la Banca
                                    Nationala a Romaniei"
                                121 "Conturi de
                                    corespondent la banci
                                    (nostro)"
                                122 "Conturi de
                                    corespondent ale
                                    bancilor (loro)"
                                2511 "Conturi curente"

                                concomitent

                %             = 375 "Cheltuieli             - valoarea dobanzii
                                    inregistrate in avans"
    60179 "Cheltuieli diverse
          cu dobanzile"
    60279 "Cheltuieli diverse
          cu dobanzile"

                                concomitent

    35326 "T.V.A.             = 35328 "T.V.A. neexigibila"  - T.V.A. aferenta
          deductibila"                                      ratei scadente

    8.3. Tratamentul fiscal al veniturilor, respectiv cheltuielilor din operatiunile de vanzare-cumparare cu plata in rate, precum si al taxei pe valoarea adaugata, se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale in vigoare.
    9. Reglementari privind intocmirea situatiilor financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului" si mod. - 4090 "Indicatori de activitate"
    Avand in vedere prevederile Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale simplificate ale agentilor economici pe anul 2001, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 460.040/2002, incepand cu situatiile financiar-contabile aferente exercitiului financiar 2001 modelul situatiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului" si cel al situatiei financiar-contabile mod. - 4090 "Indicatori de activitate" referitor la platile restante prevazute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci, se modifica si sunt cele prezentate in anexa nr. 1 si, respectiv, in anexa nr. 2 la prezenta circulara.

    II. Masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiare de catre bancile, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor straine, in conditiile modificarii si completarii Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001
    10. Intocmirea situatiilor financiare anuale
    10.1. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, bancile au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale in domeniu si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
    10.2. Bancile organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimentele distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.
    11. Depunerea situatiilor financiare anuale
    11.1. In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si avand in vedere prevederile Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci, cate un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune de catre banci la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si la Directia de supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, inclusiv de bancile care urmeaza sa retrateze situatiile financiare anuale pana la 30 septembrie anul urmator.
    11.2. Potrivit prevederilor art. 180 din Legea privind societatile comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, bancile au obligatia sa depuna la Oficiul registrului comertului o copie de pe bilantul contabil si contul de profit si pierdere, vizat potrivit prevederilor din lege, la care se anexeaza raportul administratorilor si raportul auditorilor, respectiv al cenzorilor, precum si procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    12. Pe linia organizarii si conducerii contabilitatii
    12.1. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
    Pentru necesitati proprii de informare bancile pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o moneda stabila.
    12.2. Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    12.3. Bancile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare, cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, in vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reala a patrimoniului.
    Inventarierea se efectueaza in conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.
    12.4. Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de activ si de pasiv detinute se face in conformitate cu prevederile pct. 212 din Planul de conturi bancar si ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.
    12.5. Pentru asigurarea imaginii fidele a pozitiei financiare, in cazul constatarii unor deprecieri, acestea vor fi evidentiate astfel incat sa se reflecte situatia reala existenta, indiferent de situatia economica a bancii respective, chiar si in cazul in care aceste cheltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal.
    Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie de catre banci la sfarsitul exercitiului financiar, pentru acele elemente din situatiile financiare anuale a caror realizare sau plata este incerta ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare.
    Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri de provizioane, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    Din punct de vedere fiscal sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai provizioanele constituite potrivit Hotararii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    12.6. Evaluarea bunurilor produse de banca se face la costul de productie care cuprinde cheltuielile directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia produselor stocate. La determinarea costului de productie trebuie avute in vedere prevederile pct. 16 lit. a) din cap. I "Dispozitii generale" din Planul de conturi bancar, potrivit carora cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura, de regula, nu se includ in costurile de productie. Aceste elemente se reflecta direct in rezultatul exercitiului.
    12.7. Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa, determinata pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.
    12.8. Bancile care opteaza pentru reevaluarea imobilizarilor corporale efectueaza aceasta operatiune in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, ale Normelor privind reevaluarea imobilizarilor corporale, prezentate in anexa care face parte integranta din aceasta hotarare, precum si ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2000 privind reevaluarea de catre banci a imobilizarilor corporale.
    12.9. Rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale, stabilite in baza actelor normative mentionate la pct. 12.8, sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie, dupa caz.
    12.10. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza astfel:
    12.10.1. La bancile cu capital integral sau majoritar de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001.
    Reflectarea in contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevazute la art. 1 din ordonanta mentionata se efectueaza astfel:
    a) constituirea rezervelor legale
    - constituirea fondului de rezerva

    592 "Repartizarea profitului"      = 5121 "Rezerve legale din profitul brut"

    - constituirea rezervei generale pentru riscul de credit

    592 "Repartizarea profitului"      = 5141 "Rezerva generala pentru riscul
                                              de credit din profitul brut"

    b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

    592 "Repartizarea profitului"      = 581 "Rezultatul reportat"

    c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

    592 "Repartizarea profitului"      = 519 "Alte rezerve", analitice distincte

    d) alte repartizari prevazute de lege*1)
    e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

    592 "Repartizarea profitului"      = 3513 "Participarea personalului la
                                              profit"

    f) minimum 50% dividende cuvenite bugetului de stat, in cazul bancilor cu capital integral sau majoritar de stat

    592 "Repartizarea profitului"      = 354 "Dividende de plata"

    g) profituri repartizate ca surse proprii de finantare

    592 "Repartizarea profitului"      = 519 "Alte rezerve"
------------
    *1) Inregistrarea in contabilitate se efectueaza in functie de prevederile legale.

    12.10.2. La bancile cu capital privat, conform hotararii adunarii generale a actionarilor
    12.11. Sumele din profitul net repartizate pentru participarea salariatilor la profit vor fi inregistrate in contabilitate, efectuandu-se articolul contabil:

    592 "Repartizarea profitului"        = 3513 "Participarea personalului
                                                la profit".

    12.12. Bancile care au efectuat in anul 2001 cheltuieli ce au ca sursa de finantare subventii de la bugetul de stat sau sume provenite din contributii financiare nerambursabile evidentiaza sumele de incasat in baza decontului intocmit si aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:

    3534 "Subventii"                     = 7493 "Venituri din subventii
                                                de exploatare"

    In cazul in care subventiile incasate depasesc nivelul cheltuielilor aferente, diferenta se inregistreaza in contul 376 "Venituri inregistrate in avans".
    Subventiile trebuie transferate in contul de profit si pierdere ca venit, pe o baza sistematica si rationala, pe masura ce sunt inregistrate si cheltuielile aferente.
    12.13. Subventiile de primit pentru investitii, inclusiv sumele provenite din contributii financiare nerambursabile, se reflecta in contabilitatea bancilor in contul 541 "Subventii pentru investitii". Aceste sume vor fi reluate la venituri pe masura amortizarii imobilizarilor respective.
    12.14. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate in contabilitate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate in anul in care se constata, potrivit prevederilor art. 1 pct. 8 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2001 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci, iar din punct de vedere fiscal se va depune o declaratie care sa rectifice calculul impozitului pe profit al exercitiului financiar la care se refera eroarea constatata.
    12.15. Atunci cand influentele asupra veniturilor si cheltuielilor prezentate in contul de profit si pierdere, rezultate din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29, pot fi identificate pentru anul in curs, se procedeaza la intocmirea si prezentarea unui cont de profit si pierdere retratat. In aceasta situatie influentele aferente anului curent se inregistreaza in conturi de venituri si cheltuieli, iar influentele aferente anilor anteriori celui retratat se evidentiaza in contul 5812 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29". Daca acest lucru nu este posibil, contul de profit si pierdere din situatiile financiare retratate este acelasi cu cel intocmit potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si ale Planului de conturi bancar.
    Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul retratat conform Standardelor Internationale de Contabilitate se va intocmi pe baza datelor financiar-contabile existente inainte de retratare.
    12.16. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in situatiile financiare anuale ale unei banci, intocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata intr-o coloana separata, cu exceptia situatiilor financiare retratate, care prezinta numai informatii aferente anului curent.
    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre banci, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor straine a prevederilor prezentei circulare.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 69 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice dispozitii contrare.

                  GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                          MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

    ANEXA 1

                  REPARTIZAREA PROFITULUI - mod. 4084 -

                                                         __
    DENUMIREA BANCII: ........................          | N| National*) [   ]
                                                        |__|
                                                 __ __  |__|            [   ]
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod banca: [_,_,_,_,_]  | 0| 1| | G| Global*)   [ 3 ] TM
                                                |__|__| |__|
 ___________
| mod. 4084 |                                                     - mii lei -
|___________|__________________________________________________________________
|             Denumirea indicatorilor                       |   Cod   |  Sume  |
|                                                           | pozitie |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|                          A                                |    B    |    1   |
|___________________________________________________________|_________|________|
| REPARTIZARI DIN PROFIT                                    |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
| Rezerve legale                                            |  110    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
| Rezerva generala pentru riscul de credit                  |  111    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti      |  112    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
| Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare    |  113    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
| Alte repartizari prevazute de lege                        |  114    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
| Participarea salariatilor la profit                       |  115    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
| Dividende de platit, din care:                            |  116    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|  - dividende cuvenite statului                            |  117    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|  - dividende cuvenite A.P.A.P.S.                          |  118    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|  - dividende cuvenite S.I.F.                              |  119    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|  - dividende cuvenite regiilor autonome                   |  120    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|  - dividende cuvenite societatilor comerciale, din care:  |  121    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|    - dividende cuvenite societatilor comerciale           |  122    |        |
|      nerezidente                                          |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|  - dividende cuvenite societatilor cooperatiste           |  123    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|  - dividende cuvenite altor societati                     |  124    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|  - dividende cuvenite persoanelor fizice, din care:       |  125    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|    - dividende cuvenite persoanelor fizice nerezidente    |  126    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
| PROFIT NEREPARTIZAT                                       |  127    |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
    *) "G" - se completeaza de catre bancile persoane juridice romane.
    *) "N" - se completeaza de sucursalele din Romania ale bancilor straine.

           Administrator,                  Conducatorul compartimentului
       (conducatorul bancii)                      financiar-contabil,
   .............................          ..................................
        (numele, prenumele,                (numele, prenumele si semnatura)
   semnatura si stampila bancii)

    ANEXA 2

                                                        __
    DENUMIREA BANCII: ........................         | N| National    [   ]
                                                       |__|
                                                       | S| Strainatate [   ]
                                                __ __  |__|
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod banca: [_,_,_,_,_] | 0| 1| | G| Global      [ 3 ] TM
                                               |__|__| |__|
 ___________
| mod. 4090 |                                                     - mii lei -
|___________|__________________________________________________________________
|                                      |       |       |        din care:      |
|                                      |       |       |_______________________|
|            PLATI RESTANTE            |  Cod  | Total |  pentru   | pentru    |
|                                      |pozitie|  col. |activitatea| investitii|
|                                      |       | 2 + 3 |  curenta  |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|                 A                    |   B   |   1   |     2     |     3     |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|PLATI RESTANTE - TOTAL                |  601  |       |           |           |
|(poz. 602+606+612 la 616+621+622+627),|       |       |           |           |
|din care:                             |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|   Furnizori restanti - TOTAL         |  602  |       |           |           |
|   (poz. 603 la 605), din care:       |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - peste 30 de zile                |  603  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - peste 90 de zile                |  604  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - peste 1 an                      |  605  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|   Obligatii restante fata de bugetul |  606  |       |           |           |
|   asigurarilor sociale - TOTAL       |       |       |           |           |
|   (poz. 607 la 611), din care:       |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - contributii pentru asigurari    |  607  |       |           |           |
|      sociale de stat datorate de     |       |       |           |           |
|      angajatori, salariati si alte   |       |       |           |           |
|      persoane asimilate              |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - contributii pentru Fondul       |  608  |       |           |           |
|      asigurarilor sociale de sanatate|       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - contributia pentru pensia       |  609  |       |           |           |
|      suplimentara                    |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - contributii pentru ajutorul     |  610  |       |           |           |
|      de somaj                        |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - alte datorii sociale            |  611  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|  Obligatii restante fata de bugetele |  612  |       |           |           |
|  fondurilor speciale                 |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|  Obligatii restante fata de alti     |  613  |       |           |           |
|  creditori                           |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|  Impozite si taxe neplatite la       |  614  |       |           |           |
|  termenul stabilit la bugetul de stat|       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|  Impozite si taxe neplatite la       |  615  |       |           |           |
|  termenul stabilit la bugetele locale|       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|  Imprumuturi primite, nerambursate la|  616  |       |           |           |
|  scadenta - TOTAL (poz. 617 la 620), |       |       |           |           |
|  din care:                           |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - restante pana la 30 de zile     |  617  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - restante dupa 30 de zile        |  618  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - restante dupa 90 de zile        |  619  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - restante dupa 1 an              |  620  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|  Dobanzi neplatite aferente          |  621  |       |           |           |
|  imprumuturilor primite              |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|  Depozite banesti primite,           |  622  |       |           |           |
|  nerambursate la scadenta - TOTAL    |       |       |           |           |
|  (poz. 623 la 626), din care:        |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - restante pana la 30 de zile     |  623  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - restante dupa 30 de zile        |  624  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - restante dupa 90 de zile        |  625  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|    - restante dupa 1 an              |  626  |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|
|  Dobanzi neplatite aferente          |  627  |       |           |           |
| depozitelor banesti primite          |       |       |           |           |
|______________________________________|_______|_______|___________|___________|SmartCity5

COMENTARII la Circulara 4/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 4 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 4/2002
OUG 210 2000
privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordin 1418 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordonanţa 39 1996
privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu