E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 210 din 15 noiembrie 2000

privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 601 din 23 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) In vederea privatizarii Bancii Agricole - S.A. se mandateaza Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de actionar majoritar, sa propuna adunarii generale extraordinare a actionarilor majorarea capitalului social al bancii, astfel incat sa fie acoperite integral pierderile din activitatea anterioara a bancii, potrivit standardelor contabile romanesti.
    (2) Dupa aprobarea propunerii prevazute la alin. (1) majorarea capitalului social se va face prin emiterea de noi actiuni cu o valoare de emisiune egala cu valoarea nominala, respectiv 1.000 lei/actiune.
    Art. 2
    (1) Participarea Fondului Proprietatii de Stat, in calitate de actionar majoritar, la majorarea capitalului social al Bancii Agricole - S.A. se va realiza prin titluri de stat emise de Ministerul Finantelor, in valoare de 3.944 miliarde lei. Emisiunea titlurilor de stat se va efectua in urmatoarele conditii:
    a) titlurile de stat se emit cu data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe numele Bancii Agricole - S.A.;
    b) titlurile de stat au scadenta de 30 de luni de la data emisiunii si vor fi luate in calculul lichiditatii curente a Bancii Agricole - S.A. de la data semnarii contractului de privatizare;
    c) titlurile de stat sunt nenegociabile pana la data semnarii contractului de privatizare a Bancii Agricole - S.A. si vor fi utilizate, prin vanzare doar catre Banca Nationala a Romaniei, numai pentru rambursarea creditului special acordat de aceasta Bancii Agricole - S.A. si pentru acoperirea eventualelor retrageri ale depunerilor clientelei. Dupa data semnarii contractului de privatizare titlurile de stat sunt negociabile;
    d) titlurile de stat sunt purtatoare de dobanda calculata si platita trimestrial, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului expirat, si a carei rata se situeaza la nivelul ratei dobanzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile, lansata de Ministerul Finantelor anterior perioadei pentru care se calculeaza si se plateste dobanda.
    (2) Banca Agricola - S.A. va inregistra sumele prevazute la alin. (1) intr-un analitic distinct al contului 356 "Creditori diversi".
    (3) Formalitatile de majorare a capitalului social al Bancii Agricole - S.A. vor fi demarate numai dupa varsarea de catre investitor intr-un cont de blocare (escrow account) a sumei negociate ca pret al privatizarii bancii.
    Art. 3
    (1) Se mandateaza Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de actionar majoritar la Banca Agricola - S.A., sa propuna adunarii generale a actionarilor aprobarea transferului cu plata, din proprietatea Bancii Agricole - S.A. in domeniul public al statului, al cladirilor pentru birouri si utilitati social-economice, impreuna cu terenurile si dotarile aferente, prevazute in lista cuprinsa in anexa*) care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. Transferul se efectueaza la valoarea de inventar, in limita unui plafon total de 650 miliarde lei.
    (2) Plata activelor fixe prevazute la alin. (1) se va face prin titluri de stat emise de Ministerul Finantelor in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1).
    (3) Pana la transferul efectiv al activelor fixe prevazute la alin. (1) titlurile de stat se evidentiaza de Banca Agricola - S.A. intr-un analitic distinct al contului 356 "Creditori diversi", care se va debita pe masura predarii-primirii activelor fixe.
    (4) Eventualele diferente constatate in timpul procesului de predare-primire, in limita unui plafon de 50 miliarde lei, se regularizeaza dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care valoarea constatata este superioara celei precizate la alin. (1) se vor emite suplimentar titluri de stat in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1);
    b) in caz contrar vor fi anulate titlurile de stat emise in plus si dobanda calculata de Banca Agricola - S.A. pe perioada detinerii, fara a se calcula penalizari.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 4
    (1) Operatiunea prevazuta la art. 2 se va face prin derogare de la prevederile art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 40 si 41 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, si ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2000 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine.
    (2) Majorarea capitalului social nu face obiectul unei oferte publice in sensul prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificarile ulterioare, fiind adresata in exclusivitate actionarilor Bancii Agricole - S.A. la data de referinta.
    Art. 5
    In scopul reglementarii adecvate a raporturilor dintre membrii Comitetului de administrare a Bancii Agricole - S.A. si Banca Nationala a Romaniei, art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/1999 privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 2 noiembrie 1999, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Dezvoltare Regionala,
                       Mihai David

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                       Emil Iota Ghizari

                       p. Presedintele Consiliului de administratie
                       al Fondului Proprietatii de Stat,
                       Victor Eros

    ANEXA 1

                               LISTA
cuprinzand cladirile pentru birouri, utilitati social-economice, dotarile si terenurile aferente, supuse transferului cu plata in proprietatea privata a statului

            A) Situatia cladirilor disponibilizate integral

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I  - An constr.
    II - Suprafata totala mp
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Judet      |    Adresa   | I  |  II  |    Caracteristici   |Valoare |
|crt.|   Localitate   |             |    |      |     tehnice ale     |inventar|
|    |                |             |    |      |      imobilelor     |mii. lei|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  0 |     1          |       2     | 3  |  4   |        5            |   6    |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL ALBA    |             |    |      |                     |        |
|  1 |Alba Iulia (S.v)|Str. Iuliu   |1970|      |Etajele 3, 5 si 6 in |        |
|    |                |Maniu 13     |    |      |imobil comun cu alte |        |
|    |                |             |    |      |institutii, (13,8    |        |
|    |                |             |    |      |mp cota indiviza     |        |
|    |                |             |    |      |neinclusa in         |        |
|    |                |             |    |      |suprafata -  totala) |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  4174,2|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 384,4|                     |  3994,7|
|    | - terenuri     |             |    | 108,0|Proprietate          |    30,8|
|    | - utilitati    |             |    |      |Dispozitiv alarma    |    39,5|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier si obiecte  |   109,2|
|    |                |             |    |      |de inventar          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL ARAD    |             |    |      |                     |        |
|  2 |Vinga           |Com. Vinga   |1920|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |478          |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   151,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  97,0|                     |   115,9|
|    | - terenuri     |             |    | 203,5|Proprietate          |    24,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, casa de    |    11,3|
|    |                |             |    |      |bani                 |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  3 |Pecica          |Com. Pecica  |1945|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |             |    |      |S+P                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1224,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 415,0|                     |  1018,6|
|    | - terenuri     |             |    | 792,0|Proprietate          |   118,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica     |    30,9|
|    | - dotari       |             |    |      |Casa de bani si      |    56,3|
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL ARGES   |             |    |      |                     |        |
|  4 |Campulung       |Str. Matei   |1995|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Basarab 68   |    |      |S+P+4                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  9399,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1560,0|                     |  8969,0|
|    | - terenuri     |             |    |      |Concesionate         |        |
|    | - utilitati    |             |    | 283,0|                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |   430,3|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  5 |Topoloveni      |Calea        |1996|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Bucuresti    |    |      |D+P+2                |        |
|    |                |107A         |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  6615,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1323,0|                     |  6218,3|
|    | - terenuri     |             |    |1500,0|Concesionat          |     7,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |Diverse utilitati    |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse dotari si    |   389,6|
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL BACAU   |             |    |      |                     |        |
|  6 |Buhusi          |Str. N.      |1986|      |Spatiu la parter,    |        |
|    |                |Balcescu     |    |      |bloc locuinte        |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   915,4|
|    | - cladiri      |             |    | 279,7|                     |   864,4|
|    | - terenuri     |             |    | 120,3|Terenul nu este      |    37,0|
|    |                |             |    |      |cuprins in valoarea  |        |
|    |                |             |    |      |cladirii             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Casa de bani,        |    14,0|
|    |                |             |    |      |sistem de alarma,    |        |
|    |                |             |    |      |glasvand, fichet     |        |
|    |                |             |    |      |metalic, s.a.        |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  7 |Podul Turcului  |Str. T.      |1993|      |Spatiu la parter,    |        |
|    |                |Vladimirescu |    |      |bloc locuinte        |        |
|    |                |117          |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   252,2|
|    | - cladiri      |             |    |  70,0|                     |   252,2|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL BIHOR   |             |    |      |                     |        |
|  8 |Sunculus        |Str. Unirii  |1981|      |Parterul unui bloc   |        |
|    |                |20           |    |      |P+3                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   314,2|
|    | - cladiri      |             |    | 226,0|                     |   302,8|
|    | - terenuri     |             |    | 173,0|In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier             |    11,4|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  9 |Diosig          |Str.         |1975|      |Parterul unui bloc   |        |
|    |                |Livezilor 94 |    |      |P+2                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   496,5|
|    | - cladiri      |             |    | 179,0|                     |   441,8|
|    | - terenuri     |             |    | 250,0|Proprietate          |    31,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier             |    23,5|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 10 |Stei            |Str. Cuza    |1997|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Voda 1       |    |      |S+P+1+M              |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1899,8|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 571,0|                     |  1707,2|
|    | - terenuri     |             |    | 205,0|Proprietate          |     1,7|
|    | - utilitati    |             |    |      |Cazan incalzire,     |   139,4|
|    |                |             |    |      |mobilier si altele   |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Imprejmuiri, alte    |    51,5|
|    |                |             |    |      |amenajari            |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL BOTOSANI|             |    |      |                     |        |
| 11 |Cotusca         |Com. Cotusca |1971|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |             |    |      |parter               |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   564,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 115,0|                     |   372,1|
|    | - terenuri     |             |    |      |Proprietate          |   166,8|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Casa de bani si      |    26,0|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 12 |Trusesti        |Com. Trusesti|1950|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |             |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  2382,6|
|    | - cladiri      |             |    |1004,4|                     |  1955,7|
|    | - terenuri     |             |    |2961,0|Proprietate          |   400,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mijloace fixe si     |    26,7|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL BUZAU   |             |    |      |                     |        |
| 13 |Ramnicu Sarat   |Str.         |1995|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Victoriei 104|    |      |S+P+1                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     | 12390,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1423,8|                     | 11927,2|
|    | - terenuri     |             |    |1350,5|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |   292,6|
|    |                |             |    |      |alte utilitati       |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, obiecte de |   170,9|
|    |                |             |    |      |inventar, imprejmuiri|        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 14 |Buzau           |Str. Nicolae |1979|      |Parter si etajul 1 in|        |
|    |                |Balcescu 43  |    |      |cladire individuala  |        |
|    |                |             |    |      |S+P+1                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  2261,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 505,0|                     |  2215,1|
|    | - terenuri     |             |    |  70,5|Proprietate          |    13,7|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, obiecte de |    32,7|
|    |                |             |    |      |inventar, alte       |        |
|    |                |             |    |      |amenajari            |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL CARAS   |             |    |      |                     |        |
|    |SEVERIN         |             |    |      |                     |        |
| 15 |Resita - garaje |Piata 1 Dec. |1998|      |Ansamblu de garaje la|        |
|    |                |1918 4       |    |      |subsolul unui imobil |        |
|    |                |             |    |      |S+P+10, pereti din   |        |
|    |                |             |    |      |beton armat          |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    56,8|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  29,9|                     |    56,4|
|    | - terenuri     |             |    |      |Proprietate          |     0,4|
|    | - utilitati    |             |    |      |Racord termoficare,  |        |
|    |                |             |    |      |apa canal si iluminat|        |
|    |                |             |    |      |electric             |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 16 |Bocsa           |Str.         |1996|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Funicularului|    |      |P+1                  |        |
|    |                |67           |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  3692,2|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1080,0|                     |  3692,2|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |        |
|    |                |             |    |      |centrala             |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL CALARASI|             |    |      |                     |        |
| 17 |Jegalia - total |Com. Jegalia |1964|      |Cladire individuala P|   255,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 708,4|                     |   178,8|
|    | - terenuri     |             |    |2536,0|Proprietate          |    76,7|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |CONSTANTA       |             |    |      |                     |        |
| 18 |Cogealac        |Str. Garii   |1973|      |Spatiul de la demisol|        |
|    |                |nr. 12       |    |      |si etaj 1 in cladire |        |
|    |                |             |    |      |birouri D+P+2        |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1514,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 412,7|                     |  1155,9|
|    | - terenuri     |             |    | 663,0|Proprietate (in      |   122,9|
|    |                |             |    |      |litigiu)             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |    77,7|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, inventar   |   158,4|
|    |                |             |    |      |gospodaresc,         |        |
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL COVASNA |             |    |      |                     |        |
| 19 |Sfantu Gheorghe |Str. Gabor   |1973|      |Spatiul de la demisol|        |
|    |(S.v.)          |Aron 1       |    |      |si etaj 1 in cladire |        |
|    |                |             |    |      |birouri D+P+2        |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  3215,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 718,8|                     |  2763,3|
|    | - terenuri     |             |    | 404,0|Proprietate in       |    83,5|
|    |                |             |    |      |indiviziune          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, inventar   |   369,2|
|    |                |             |    |      |gospodaresc,         |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |DAMBOVITA       |             |    |      |                     |        |
| 20 |Pucioasa        |Str.         |1994|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Republicii 1 |    |      |S+P+1                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  2913,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 604,0|                     |  2295,5|
|    | - terenuri     |             |    | 235,0|proprietate          |    50,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica -   |   175,3|
|    |                |             |    |      |cazan, alte utilitati|        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |   392,1|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 21 |Targoviste      |Str. Avram   |1997|      |Parter bloc locuinte |        |
|    |(fost filiala)  |Iancu 3      |    |      |proprietate personala|        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1142,0|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 276,0|                     |   880,0|
|    | - terenuri     |             |    |  85,2|Proprietate          |    26,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse dotari       |   235,5|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 22 |Gaiesti         |Str. 13      |1998|      |Cladire S+P+1        |        |
|    |                |Decembrie 84 |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  8026,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1581,0|                     |  6542,0|
|    | - terenuri     |             |    |2489,0|Proprietate          |   241,8|
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica     |    80,8|
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse dotari       |  1162,1|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL DOLJ    |             |    |      |                     |        |
| 23 |Segarcea        |Str. Unirii  |1998|      |Cladire S+P+1        |        |
|    |                |90           |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     | 16248,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1444,0|                     | 16013,0|
|    | - terenuri     |             |    |      |Proprietate          |    61,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, dulapuri   |   174,3|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 24 |Celaru - total  |Com. Celaru  |1976|      |Cladire individuala  |   951,9|
|    |                |             |    |      |P+1 cu teren aferent |        |
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 272,0|                     |   920,8|
|    | - terenuri     |             |    | 475,0|Proprietate          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Centrala telefonica, |    31,1|
|    |                |             |    |      |casa de bani,        |        |
|    |                |             |    |      |mobilier,            |        |
|    |                |             |    |      |imprejmuire, etc.    |        | |____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL GALATI  |             |    |      |                     |        |
| 25 |Tg. Bujor       |Str.         |1962|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |G-ral Eremia |    |      |S+P+1                |        |
|    |                |Grigorescu 77|    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1165,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 348,0|                     |   933,4|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |   140,0|
|    |                |             |    |      |centrala telefonica, |        |
|    |                |             |    |      |sistem alarma        |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, alte dotari|    92,5|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 26 |Liesti - total  |Com. Liesti  |1979|      |Cladire individuala  |  1225,5|
|    |                |             |    |      |cu un nivel          |        |
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 488,5|                     |   873,3|
|    | - terenuri     |             |    |2078,4|Proprietate          |   302,6|
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala telefonica  |    25,3|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, alte dotari|    24,3|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 27 |Cudalbi - total |Com. Cudalbi |1972|      |Parter bloc P+2      |   328,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 160,8|                     |   320,0|
|    | - terenuri     |             |    |  58,6|Proprietate cota     |        |
|    |                |             |    |      |indiviza             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, alte dotari|     8,4|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 28 |Tg. Carbunesti  |Str. Eroilor |1994|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |6            |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   506,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 307,2|                     |   468,0|
|    | - terenuri     |             |    | 190,0|Proprietate          |    12,0|
|    | - utilitati    |             |    |      |Garaj structura      |    24,2|
|    |                |             |    |      |metalica             |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Conform listei       |     2,5|
|    |                |             |    |      |inventar             |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 29 |Bumbesti Pitic  |Com. Bumbesti|1974|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Pitic        |    |      |parter               |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    88,6|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 163,0|                     |    56,7|
|    | - terenuri     |             |    | 600,0|Proprietate          |     4,8|
|    | - utilitati    |             |    |      |Imprejmuiri, magazie |    26,2|
|    |                |             |    |      |lemn, alte utilitati |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Conform listei       |     0,9|
|    |                |             |    |      |inventar             |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL HARGHITA|             |    |      |                     |        |
| 30 |Sanmartin       |Str.         |1980|      |Parter bloc P+3      |        |
|    |                |Principala   |    |      |                     |        |
|    |                |392          |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   339,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 118,0|                     |   290,5|
|    | - terenuri     |             |    |  71,0|In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Mobilier, alte       |    48,9|
|    |                |             |    |      |utilitati            |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |HUNEDOARA       |             |    |      |                     |        |
| 31 |Banu Mare       |Str.         |1998|      |Parter bloc caramida |        |
|    |                |Principala   |    |      |                     |        |
|    |                |bl. F        |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   367,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 148,0|                     |   367,3|
|    | - terenuri     |             |    |      |Proprietate in cota  |        |
|    |                |             |    |      |parte indiviza 695/94|        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL IALOMITA|             |    |      |                     |        |
| 32 |Cazanesti       |Com.         |1970|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Cazanesti    |    |      |                     |        |
|    | - total*)      |             |    |      |                     |   738,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 281,1|                     |   526,6|
|    | - terenuri     |             |    |1231,0|Proprietate          |   143,1|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    68,8|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL IASI    |             |    |      |                     |        |
| 33 |Tg. Frumos      |Str.         |1995|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Cuza Voda 40B|    |      |S+P+3                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1992,2|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1229,6|                     |  1427,8|
|    | - terenuri     |             |    | 768,0|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mijloace fixe si     |   564,4|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 34 |Tibanesti       |Com.         |1986|      |Spatiu la parter in  |        |
|    |                |Tibanesti    |    |      |bloc P+3             |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   192,6|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 251,1|                     |   170,9|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Casa de bani si      |    21,7|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 35 |Mircesti - total|Com. Mircesti|1985|      |Cladire individuala  |   804,7|
|    |                |             |    |      |P+1                  |        |
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 115,0|                     |   777,9|
|    | - terenuri     |             |    | 627,0|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Casa de bani, sistem |    26,8|
|    |                |             |    |      |alarma               |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 36 |Vladeni         |Com. Vladeni |1985|      |Parter partial in    |        |
|    |                |             |    |      |bloc P+3             |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    38,8|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 135,9|                     |    38,8|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |MEHEDINTI       |             |    |      |                     |        |
| 37 |Drobeta Turnu   |Str. Iulius  |1994|      |Spatiu amenajat la   |        |
|    |Severin         |Cezar 3      |    |      |parter bloc locuinte,|        |
|    |                |             |    |      |intrare separata     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   492,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 142,9|                     |   444,4|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta, cota   |        |
|    |                |             |    |      |indiviza             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    48,0|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL MURES   |             |    |      |                     |        |
| 38 |Iernut          |Str. Dacia   |1997|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Traiana 4    |    |      |S+P+1                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  9268,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1554,0|                     |  9056,4|
|    | - terenuri     |             |    |1500,0|Concesionat pe 25 ani|        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mijloace fixe si     |   212,1|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL OLT     |             |    |      |                     |        |
| 39 |Caracal         |Str. Cuza    |1994|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Voda 8       |    |      |S+P+2                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  7906,0|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1531,0|                     |  7750,8|
|    | - terenuri     |             |    |1500,0|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Bufet, mobilier      |   155,2|
|    |                |             |    |      |divers               |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |SATU MARE       |             |    |      |                     |        |
| 40 |Livada          |Str. Satu    |1991|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Mare 20      |    |      |S+P+E+M              |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1560,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 421,8|                     |  1240,9|
|    | - terenuri     |             |    | 250,0|In folosinta pe      |        |
|    |                |             |    |      |durata constructiei  |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |   234,4|
|    |                |             |    |      |alte utilitati       |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, casa de    |    85,4|
|    |                |             |    |      |bani, imprejmuiri    |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 41 |Supur           |Com. Supuru  |1994|      |Parter cladire       |        |
|    |                |de jos       |    |      |individuala          |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   488,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 216,0|                     |   338,7|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Diverse              |    27,8|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, casa de    |   122,2|
|    |                |             |    |      |bani, imprejmuiri    |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL SUCEAVA |             |    |      |                     |        |
| 42 |Plesesti        |Com.         |1970|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Vulturesti   |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1482,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 480,0|                     |  1440,7|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica     |    21,2|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, fichet     |    21,0|
|    |                |             |    |      |metalic, imprejmuiri |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 43 |Bogdanesti      |Com.         |1959|      |Parter cladire       |        |
|    |                |Bogdanesti   |    |      |individuala          |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   302,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 130,0|                     |   237,1|
|    | - terenuri     |             |    | 500,0|Proprietate          |    10,0|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, sistem     |    55,6|
|    |                |             |    |      |alarma, casa de bani,|        |
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 44 |Calafindesti    |Com.         |1974|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Calafindesti |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   360,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 132,0|                     |   342,1|
|    | - terenuri     |             |    | 700,0|Proprietate          |     7,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier             |    11,0|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 45 |Dolhesti        |Com.         |1973|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Dolhesti     |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    57,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 132,0|                     |    57,5|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 46 |Garaj Suceava   |Str.         |1968|      |Parter cladire       |        |
|    |                |Ana Ipatescu |    |      |individuala          |        |
|    | - total        |2            |    |      |                     |    18,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  42,0|                     |    18,7|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |TELEORMAN       |             |    |      |                     |        |
| 47 |Alexandria      |Str. Ion     |1978|      |Etajul 2 in cladire  |        |
|    |                |Creanga      |    |      |P+6                  |        |
|    |                |52 - 54      |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1132,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 569,2|                     |   902,6|
|    | - terenuri     |             |    | 174,6|Proprietate cota     |     8,4|
|    |                |             |    |      |indiviza             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |   221,7|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 48 |Draganesti      |Com.         |1963|      |Cladire individuala  |        |
|    |Vlasca          |Draganesti   |    |      |D+P                  |        |
|    |                |Vlasca       |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1369,1|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 511,1|                     |  1297,2|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    71,9|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 49 |Vartoape - total|Com. Vartoape|1960|      |Cladire individuala P|   627,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 276,0|                     |   627,3|
|    | - terenuri     |             |    | 700,0|Proprietate fara     |        |
|    |                |             |    |      |valoare              |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 50 |Garaj           |Sos. Tr.     |1978|      |Cladire individuala  |        |
|    |Alexandria      |Magurele FN  |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    22,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  35,5|                     |    19,5|
|    | - terenuri     |             |    |  66,0|Proprietate cota     |     3,2|
|    |                |             |    |      |indiviza             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 51 |Piatra - total  |Com. Piatra  |1976|      |Cladire individuala  |   352,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 251,3|                     |   294,3|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Retea                |    42,8|
|    |                |             |    |      |telecomunicatii,     |        |
|    |                |             |    |      |casa de bani         |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Imprejmuiri          |    15,2|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL TIMIS   |             |    |      |                     |        |
| 52 |Garaje          |Bd. C.D. Loga|1998|      |Constructie caramida |        |
|    |Timisoara       |40           |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    34,1|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  45,6|                     |    34,1|
|    | - terenuri     |             |    |  49,6|Inchiriat            |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 53 |Lugoj           |Str.         |1998|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Timisorii    |    |      |S+P+2+M              |        |
|    |                |27 - 33      |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     | 20058,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |2118,0|                     | 14147,0|
|    | - terenuri     |             |    |1197,8|Proprietate (360 mp) |    32,2|
|    |                |             |    |      |concesionat (837,8   |        |
|    |                |             |    |      |mp)                  |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |  4417,8|
|    |                |             |    |      |centrala telefonica, |        |
|    |                |             |    |      |sistem alarma        |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse dotari si    |  1461,4|
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 54 |Garaje Lugoj    |Str.         |1998|      |Constructie metalica |        |
|    |                |Timisorii    |    |      |                     |        |
|    |                |27 - 33      |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   213,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  64,2|                     |   213,3|
|    | - terenuri     |             |    |  64,2|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 55 |Gataia          |Str. Carpati |1995|      |Cladire parter       |        |
|    |                |10           |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   430,2|
|    | - cladiri      |             |    | 128,8|                     |   430,2|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL TULCEA  |             |    |      |                     |        |
| 56 |Horia           |Com. Horia   |1975|      |Cladire P+1          |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   792,2|
|    | - cladiri      |             |    | 422,0|                     |   704,6|
|    | - terenuri     |             |    | 843,0|Proprietate          |    87,6|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 57 |Pecineaga       |Com.         |1981|      |Cladire parter       |        |
|    |                |Pecineaga    |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   531,4|
|    | - cladiri      |             |    | 237,0|                     |   453,1|
|    | - terenuri     |             |    | 703,0|Proprietate          |    78,3|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL VASLUI  |             |    |      |                     |        |
| 58 |Murgeni         |Str.         |1959|      |Doua corpuri cladire |        |
|    |                |Principala 1 |    |      |parter               |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   133,5|
|    | - cladiri      |             |    | 308,0|                     |   125,0|
|    | - terenuri     |             |    | 917,0|Proprietate          |     8,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL VRANCEA |             |    |      |                     |        |
| 59 |Focsani         |Str. Cuza    |1986|      |Parter bloc          |        |
|    |                |Voda 28      |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   447,9|
|    | - cladiri      |             |    | 159,0|                     |   420,1|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    27,8|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 60 |Focsani         |Str. Maresal |1986|      |Parter bloc          |        |
|    |                |Antonescu 21 |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1232,8|
|    | - cladiri      |             |    | 307,0|                     |  1031,0|
|    | - terenuri     |             |    | 513,0|Proprietate          |    82,4|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier,            |   119,4|
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 61 |Dumbraveni      |Com.         |1982|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Dumbraveni   |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  2019,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 210,0|                     |  1062,8|
|    | - terenuri     |             |    |6511,0|Proprietate          |   751,0|
|    | - utilitati    |             |    |      |Diverse              |    15,5|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, imprejmuiri|   190,6|
|    |                |             |    |      |si alte amenajari    |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 62 |Maicanesti      |Com.         |1974|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Maicanesti   |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   514,0|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 263,0|                     |   258,8|
|    | - terenuri     |             |    |2881,0|Proprietate          |   239,0|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    16,2|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |MUNICIPIUL      |             |    |      |                     |        |
|    |BUCURESTI       |             |    |      |                     |        |
| 63 |Adm. Centrala   |Str. Smardan |1900|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |3            |    |      |S+P+4                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |108584,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |5274,0|                     |108584,3|
|    | - terenuri     |             |    | 880,0|In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica gaze|        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 64 |Adm. Centrala   |Str. Traian  |1997|      |Parter in bloc L111B |        |
|    |                |             |    |      |tronson 1/2 si 2 P+4 |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  3798,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 168,5|                     |  3798,3|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Ascensor persoane    |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |TOTAL A)        |             |    |      |                     |261066,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |      |                     |236434,9|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |  3265,4|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     | 10393,0|
|    | - dotari       |             |    |      |                     | 10973,4|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|

             B) Situatia cladirilor disponibilizate partial
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     JUDETUL/     |     Adresa       |   An   | Suprafata |   Suprafata  |
|crt.|   Localitatea    |                  | constr.|  totala   | disponibiliz.|
|    |                  |                  |        |           |      (mp)    |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|  0 |        1         |       2          |     3  |      4    |       5      |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL ALBA      |                  |        |           |              |
|  1 |Blaj - total      |Str. Timotei      |  1994  |  1,024.80 |       774.80 |
|    |din care:         |Cipariu           |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL ARAD      |                  |        |           |              |
|  2 |Sebis - total     |Str. Republicii   |  1995  |    880.00 |       236.00 |
|    |din care:         |25 A              |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL BIHOR     |                  |        |           |              |
|  3 |Sacuieni - total  |Str. Morii 16     |  1950  |    608.00 |       328.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL BOTOSANI  |                  |        |           |              |
|  4 |Bucecea - total   |Com. Bucecea      |  1975  |    285.00 |       142.50 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL BRASOV    |                  |        |           |              |
|  5 |Brasov - total    |Str. Kogalniceanu |  2000  |  2,423.00 |       283.00 |
|    |din care:         |3                 |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|  6 |Fagaras - total   |Str. Republicii 27|  1920  |    531.00 |       258.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL BRAILA    |                  |        |           |              |
|  7 |Faurei - total    |Str. Republicii 46|  1957  |    854.00 |       264.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL CARAS     |                  |        |           |              |
|  8 |Oravita - total   |Str. 1 Dec. 1918  |  1914  |    984.00 |       642.70 |
|    |din care:         |nr. 1             |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL CALARASI  |                  |        |           |              |
|  9 |Oltenita - total  |Str. Cuza Voda 131|  1969  |  1,890.28 |     1,507.20 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 10 |Lehliu - total    |Str. Industriei 1 |  1994  |  1,526.83 |       752.97 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL CLUJ      |                  |        |           |              |
| 11 |Gherla - total    |Str. P-ta         |  1923  |    607.30 |       104.19 |
|    |din care:         |Libertatii 2      |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 12 |Turda - total     |Str. P-ta Romana  |  1996  |  1,504.00 |       976.00 |
|    |din care:         |15B               |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL COVASNA   |                  |        |           |              |
| 13 |Covasna - total   |Str. Gh. Doja 2A  |  1995  |  1,603.00 |       759.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL GALATI    |                  |        |           |              |
| 14 |Galati - total    |Str. Ada Marinescu|  1984  |    210.00 |       104.00 |
|    |din care:         |232               |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL GIURGIU   |                  |        |           |              |
| 15 |Hotarele - total  |Sat Heresti       |  1962  |    480.00 |       251.60 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL HUNEDOARA |                  |        |           |              |
| 16 |Deva - total      |Str. Iuliu Maniu  |  1998  |  2,687.00 |       992.00 |
|    |din care:         |18                |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 17 |Hateg - total     |Str. Bisericilor 2|  1900  |    625.14 |       100.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 18 |Orastie - total   |Str. N. Balcescu 4|  1910  |    450.56 |        74.20 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 19 |Calan - total     |Str. Independentei|  1962  |    250.00 |       125.00 |
|    |din care:         |13                |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL IALOMITA  |                  |        |           |              |
| 20 |Slobozia - total  |B-dul Chimiei     |  1997  |  2,939.66 |     1,489.60 |
|    |din care:         |2 - 4             |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 21 |Fetesti - total   |Str. Ceahlau 1 - 3|  1996  |  1,318.00 |       725.70 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL IASI      |                  |        |           |              |
| 22 |Iasi - total      |Str. Sf. Lazar    |  1998  |  6,440.00 |     4,803.00 |
|    |din care:         |nr. 3             |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 23 |Harlau - total    |Str. Stefan cel   |  1993  |    463.00 |       187.50 |
|    |din care:         |Mare 37           |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL MURES     |                  |        |           |              |
| 24 |Sighisoara - total|Str. Justitiei 7  |  1914  |  2,038.00 |     1,317.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 25 |Reghin - total    |Str. Republicii 1A|  1995  |    920.00 |       230.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 26 |Tarnaveni - total |Str. 22 Dec. nr. 2|  1994  |    802.00 |       168.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL NEAMT     |                  |        |           |              |
| 27 |Tg. Neamt - total |Str. M. Eminescu, |  1994  |    873.22 |       603.24 |
|    |din care:         |Bl M11            |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL OLT       |                  |        |           |              |
| 28 |Slatina - total   |Str. Unirii 2B    |  1981  |    814.78 |       582.95 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 29 |Corabia - total   |Str. Carpati nr. 5|  1995  |  1,582.00 |     1,033.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 30 |Bals - total      |Str. N. Balcescu  |  1987  |    730.00 |       376.00 |
|    |din care:         |6B                |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL PRAHOVA   |                  |        |           |              |
| 31 |Ploiesti (S.v.) - |Str. Independentei|  1887  |    987.50 |       834.00 |
|    |total             |12                |        |           |              |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL SUCEAVA   |                  |        |           |              |
| 32 |Suceava - total   |Bd. 1 Mai 5A      |  1996  |           |              |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |  5,443.00 |     2,858.00 |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 33 |Radauti - total   |Str. Piata Unirii |  1996  |  1,904.00 |       728.00 |
|    |din care:         |nr. 33            |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL TELEORMAN |                  |        |           |              |
| 34 |Alexandria - total|Str. Av. Al.      |  1998  |  2,684.00 |     1,874.00 |
|    |din care:         |Colfescu nr. 6    |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 35 |Zimnicea - total  |Str. Primaverii   |  1983  |    691.66 |       363.98 |
|    |din care:         |nr. 2             |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL TIMIS     |                  |        |           |              |
| 36 |Deta - total      |Victoriei nr. 3A  |  1995  |  1,419.00 |       755.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL VASLUI    |                  |        |           |              |
| 37 |Barlad - total    |Str. Republicii   |  1995  |  2,915.00 |     1,747.00 |
|    |din care:         |nr. 235           |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |ADMINISTRATIA     |                  |        |           |              |
|    |CENTRALA          |                  |        |           |              |
| 38 |Bucuresti - total |Str. M. Basarab   |  1997  |    189.53 |       105.20 |
|    |din care:         |71, Bl. L111A -   |        |           |              |
|    |                  |Sect. 3           |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 39 |Bucuresti - total |Str. M. Basarab   |  1997  |    426.20 |       316.35 |
|    |din care:         |73, Bl. L113A -   |        |           |              |
|    |                  |Sect. 3           |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |TOTAL B.          |                  |    x   |      x    |       x      |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     JUDETUL/     |       Caracteristici        |       Valoarea         |
|crt.|   Localitatea    |          tehnice            |________________________|
|    |                  |       ale imobilelor        |  Total   |  din care:  |
|    |                  |                             |          |  pt. spatii |
|    |                  |                             |          |disponibiliz.|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|  0 |        1         |               6             |     7    |      8      |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL ALBA      |                             |          |             |
|  1 |Blaj - total      |                             | 2,807.30 |     2,595.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |     2,122.30|
|    |                  |S+P+1                        |          |             |
|    |    - terenuri    |                             |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |        31.50|
|    |    - dotari      |                             |          |       441.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL ARAD      |                             |          |             |
|  2 |Sebis - total     |                             | 3,118.00 |       858.10|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |       836.20|
|    |                  |P+2                          |          |             |
|    |    - terenuri    |                             |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        21.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL BIHOR     |                             |          |             |
|  3 |Sacuieni - total  |                             | 1,654.10 |       989.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+1    |          |       892.30|
|    |    - terenuri    |proprietate 600 mp           |          |        86.70|
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        10.70|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL BOTOSANI  |                             |          |             |
|  4 |Bucecea - total   |                             |   844.90 |       438.50|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |Spatiu in cladire P+1        |          |       358.00|
|    |    - terenuri    |in proprietate 200 mp        |          |        26.80|
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        53.70|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL BRASOV    |                             |          |             |
|  5 |Brasov - total    |                             | 30,784.50|     3,523.10|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+D+P+9    |          |     3,245.20|
|    |    - terenuri    |concesionat cota parte din   |          |             |
|    |                  |2255 mp                      |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       277.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|  6 |Fagaras - total   |                             |  3,879.50|     2,127.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire indiv. S+P+1         |          |     1,885.00|
|    |    - terenuri    |in propr. 347 mp - cota      |          |       242.90|
|    |                  |parte indiviza               |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL BRAILA    |                             |          |             |
|  7 |Faurei - total    |                             |  2,841.00|       947.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala P+1      |          |       874.20|
|    |    - terenuri    |in proprietate cota parte    |          |        73.70|
|    |                  |500 mp                       |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL CARAS     |                             |          |             |
|  8 |Oravita - total   |                             |  3,244.60|     2,137.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire S+P+1+M              |          |     2,119.20|
|    |    - terenuri    |proprietate cota parte       |          |        13.00|
|    |                  |indiviza                     |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |         5.70|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL CALARASI  |                             |          |             |
|  9 |Oltenita - total  |                             |  6,189.20|     5,048.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala P+1      |          |     4,307.00|
|    |    - terenuri    |in proprietate 2619,13 mp    |          |       555.60|
|    |    - utilitati   |centrala termica             |          |       180.90|
|    |    - dotari      |                             |          |         5.10|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 10 |Lehliu - total    |                             |  5,409.20|     2,751.30|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+1    |          |     2,662.30|
|    |    - terenuri    |concesionat 2000 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        89.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL CLUJ      |                             |          |             |
| 11 |Gherla - total    |                             |  1,658.60|       302.30|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+1      |          |       298.40|
|    |    - terenuri    |proprietate in cota indiviza |          |         3.90|
|    |                  |53,01 mp                     |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 12 |Turda - total     |                             |  6,764.50|     4,210.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu S+D+P+M in bloc loc. 8|          |     4,113.70|
|    |                  |et.                          |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat 487.0 mp         |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        97.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL COVASNA   |                             |          |             |
| 13 |Covasna - total   |                             |  4,554.50|     2,412.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individ.   |          |     2,156.60|
|    |                  |S+P+2+M                      |          |             |
|    |    - terenuri    |cota parte 282,67 mp         |          |         4.00|
|    |                  |Concesionat                  |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |       160.80|
|    |    - dotari      |                             |          |        91.30|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL GALATI    |                             |          |             |
| 14 |Galati - total    |                             |  1,230.40|       613.20|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu la parter in bloc     |          |       609.30|
|    |                  |S+P+10                       |          |             |
|    |    - terenuri    |Cota indiviza 18,05 mp       |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |         3.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL GIURGIU   |                             |          |             |
| 15 |Hotarele - total  |                             |  1,080.00|       563.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire parter     |          |       561.60|
|    |    - terenuri    |cota indiviza 3000 mp in     |          |         2.30|
|    |                  |proprietate                  |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL HUNEDOARA |                             | 23,762.60|     9,021.30|
| 16 |Deva - total      |                             |          |             |
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+2      |          |     8,772.80|
|    |    - terenuri    |concesionat 480 mp           |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       248.50|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 17 |Hateg - total     |                             |  1,111.40|       203.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire din piatra |          |       178.00|
|    |                  |si caramida                  |          |             |
|    |    - terenuri    |in proprietate cota parte    |          |        25.60|
|    |                  |63,5 mp                      |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 18 |Orastie - total   |                             |  1,209.40|       200.00|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu parter in cladire     |          |       199.20|
|    |                  |S+P+1                        |          |             |
|    |    - terenuri    |proprietate in cota parte    |          |         0.80|
|    |                  |34,2 mp                      |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 19 |Calan - total     |                             |    734.20|       373.50|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu la parter in bloc de  |          |       367.10|
|    |                  |locuinte                     |          |             |
|    |    - terenuri    |proprietate in cota indiviza |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |         6.40|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL IALOMITA  |                             |          |             |
| 20 |Slobozia - total  |                             | 13,632.10|     6,963.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+2    |          |     6,583.80|
|    |    - terenuri    |concesionat 1500 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |        44.70|
|    |    - dotari      |                             |          |       335.10|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 21 |Fetesti - total   |                             |  3,558.00|     2,309.50|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladiri individuale S+P+1    |          |     1,959.10|
|    |    - terenuri    |concesionat 724 mp           |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |        84.00|
|    |    - dotari      |                             |          |       266.40|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL IASI      |                             | 62,065.10|    47,218.00|
| 22 |Iasi - total      |                             |          |             |
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladiri S+P+5      |          |    46,300.00|
|    |    - terenuri    |concesionat 2500 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       918.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 23 |Harlau - total    |                             |  1,937.00|       808.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |P+1 in cladiri cu 8 etaje    |          |       784.40|
|    |    - terenuri    |concesionat 25 mp. Cota parte|          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        24.30|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL MURES     |                             |          |             |
| 24 |Sighisoara - total|                             |  5,247.00|     3,580.80|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+1      |          |     3,507.20|
|    |    - terenuri    |teren in propr. cota parte   |          |             |
|    |                  |440 mp                       |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        73.60|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 25 |Reghin - total    |                             |  3,063.00|       786.10|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |       765.90|
|    |                  |S+P+2                        |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat 97,2 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        20.20|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 26 |Tarnaveni - total |                             |  2,649.00|       554.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu S+P in bloc de        |          |       554.90|
|    |                  |locuinte                     |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat 118,8 mp         |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL NEAMT     |                             |          |             |
| 27 |Tg. Neamt - total |                             |  2,492.50|     1,899.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in bloc de locuinte   |          |     1,721.90|
|    |                  |S+P+M                        |          |             |
|    |    - terenuri    |in folosinta 100,54 mp       |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       178.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL OLT       |                             |          |             |
| 28 |Slatina - total   |                             |  3,765.20|     3,025.50|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu S+P+1 in bloc cu 4    |          |     2,693.90|
|    |    - terenuri    |224,75 proprietate in cota   |          |        50.70|
|    |                  |indiviza                     |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |        91.00|
|    |    - dotari      |                             |          |       189.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 29 |Corabia - total   |                             |  7,700.40|     5,367.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |     5,161.70|
|    |                  |S+P+2                        |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat 1500 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       205.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 30 |Bals - total      |                             |  3,024.20|     1,592.00|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |     1,557.70|
|    |                  |P+1                          |          |             |
|    |    - terenuri    |teren propr. privata a       |          |             |
|    |                  |vanzator cladire             |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        34.30|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL PRAHOVA   |                             |          |             |
| 31 |Ploiesti          |                             |          |             |
|    |(S.v.) - total    |                             |  1,909.00|     2,769.80|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire in ansamblu de S+P+1 |          |     1,609.20|
|    |    - terenuri    |proprietate 623 mp           |          |       181.00|
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       979.60|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL SUCEAVA   |                             |          |             |
| 32 |Suceava - total   |                             |          |    14,225.20|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire S+P+5                | 26,905.00|    14,127.20|
|    |    - terenuri    |concesionat 520 mp           |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        98.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 33 |Radauti - total   |                             |  6,537.10|     3,147.10|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+1    |          |     2,498.50|
|    |    - terenuri    |in proprietate 360 mp        |          |        27.80|
|    |    - utilitati   |                             |          |        87.20|
|    |    - dotari      |                             |          |       533.60|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL TELEORMAN |                             |          |             |
| 34 |Alexandria - total|                             | 24,707.80|    20,009.30|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire D+P+2      |          |    16,274.10|
|    |    - terenuri    |concesionat 1213,4 mp        |          |             |
|    |                  |achitat anticipat            |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |     2,439.70|
|    |    - dotari      |                             |          |     1,295.50|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 35 |Zimnicea - total  |                             |  2,473.50|       711.40|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+1      |          |       531.60|
|    |    - terenuri    |in proprietate 156 mp        |          |             |
|    |                  |Cota indiviza                |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       179.80|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL TIMIS     |                             |          |             |
| 36 |Deta - total      |                             |  4,235.50|     2,384.00|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+2+M    |          |     2,253.70|
|    |    - terenuri    |concesionat 760,3 mp         |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       130.30|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL VASLUI    |                             |          |             |
| 37 |Barlad - total    |                             | 17,171.00|    10,402.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+2    |          |    10,290.50|
|    |    - terenuri    |concesionat 2292 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       112.20|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |ADMINISTRATIA     |                             |          |             |
|    |CENTRALA          |                             |          |             |
| 38 |Bucuresti - total |la parter in bloc de P+4     |  4,272.40|     2,371.40|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |                             |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat                  |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 39 |Bucuresti - total |la parter in bloc de P+4     |  9,607.40|     7,131.20|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |                             |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat                  |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |TOTAL B.          |             x               |     x    |   176,578.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |                             |          |    165,236,3|
|    |    - terenuri    |                             |          |      1.294,8|
|    |    - utilitati   |                             |          |      3.119,8|
|    |    - dotari      |                             |          |      6.927,7|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|

            C) Situatia spatiilor sociale disponibilizate
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Judet/Localitate    |   Denumire     |      Adresa       |   An    |
|crt.|                          |                |                   | constr. |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|  0 |           1              |       2        |         3         |    4    |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |I. SPATII HOTELIERE       |                |                   |         |
|    | BRASOV                   |                |                   |         |
|  1 |Predeal - total           |Vila            |Str. M. Saulescu   | 1995    |
|    |                          |                |nr. 71             |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | CONSTANTA                |                |                   |         |
|  2 |Eforie Sud - total        |Complex hotelier|Str. Inginerilor   | 1970    |
|    |                          |Flamingo        |nr. 2              |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|  3 |Mangalia - total          |Hotel Zefir     |Str. Teilor nr. 7  | 1959    |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | COVASNA                  |                |                   |         |
|  4 |Covasna - total           |Minihotel       |Str. Gh. Doja nr.  | 1995    |
|    |                          |                |2A                 |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | MURES                    |                |                   |         |
|  5 |Sovata - total            |Minihotel       |Str. Trandafirilor | 1915 si |
|    |                          |                |nr. 90             | amenaj. |
|    |                          |                |                   |reparatii|
|    |                          |                |                   |  1995   |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | SUCEAVA                  |                |                   |         |
|  6 |Vatra Dornei - total      |Minihotel       |Str. T.            | 1926 si |
|    |                          |                |Vladimirescu nr. 10| amenaj. |
|    |                          |                |                   | 1994    |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | TOTAL I                  |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |II. LOCUINTE              |                |                   |         |
|    |ARGES                     |                |                   |         |
|  7 |Pitesti - total           |1 ap. 2 cam.    |Str. Popa Sapca,   | 1985    |
|    |                          |                |Bl. D1, Sc. D,     |         |
|    |                          |                |Ap. 3              |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |BACAU                     |                |                   |         |
|  8 |Comuna Podu Turcului      |6 ap. x 2 cam. +|Str.               | 1993    |
|    |                          |2 ap. x 3 cam.  |Tudor Vladimirescu |         |
|    |                          |                |nr. 117            |         |
|    | - total                  |                |                   |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|  9 |Com. Sascut - total       |9 ap. x 2 cam. +|Str. Pietii        | 1997    |
|    |din care:                 |3 ap. x 3 cam.  |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | BRAILA                   |                |                   |         |
| 10 |Braila - total            |1 ap. 2 cam.    |Str. Unirii nr. 72,| 1980    |
|    |                          |                |Bl. Turn, et. 2,   |         |
|    |din care:                 |                |Ap. 9              |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | CARAS-SEVERIN            |                |                   |         |
| 11 |Bozovici - total          |1 ap. 3 cam.    |Str. M. Eminescu   | 1998    |
|    |                          |                |nr. 250B, Bl. IF,  |         |
|    |din care:                 |                |Ap. 10             |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | CLUJ                     |                |                   |         |
| 12 |Cluj - total              |1 Ap. 3 camere  |Str. N. Titulescu  | 1988    |
|    |                          |                |nr. 24, ap. 25     |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | CONSTANTA                |                |                   |         |
| 13 |Com. Baneasa - total      |Locuinta        |Str. Trandafirilor | 1956    |
|    |                          |                |nr. 79             |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | GALATI                   |                |                   |         |
| 14 |Tg. Bujor - total         |2 ap. x 2 cam. +|Str. G-ral Eremia  | 1962    |
|    |                          |2 ap. x 3 cam.  |Grigorescu nr. 77  |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | MEHEDINTI                |                |                   |         |
| 15 |Strehaia - total          |1 ap. 3 cam.    |Str. Unirii nr. 1A,| 1994    |
|    |                          |                |Bl. A1, Sc. 2,     |         |
|    |din care:                 |                |Et. 1, Ap. 3       |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | PRAHOVA                  |                |                   |         |
| 16 |Ploiesti - total          |1 ap. 4 cam.    |Str. Independentei | 1987    |
|    |din care:                 |                |nr. 12             |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
| 17 |Urlati - total            |Casa individuala|Str. T.            | 1957    |
|    |                          |cu destinatie de|Vladimirescu nr. 13|         |
|    |din care:                 |locuinta        |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | SUCEAVA                  |                |                   |         |
| 18 |Com. Udesti - total       |1 ap. 3 cam.    |Com. Udesti        | 1980    |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | TIMIS                    |                |                   |         |
| 19 |Lugoj - total             |Spatii locuibile|Str. Timisorii nr. | 1998    |
|    |                          |                |27 - 33            |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
| 20 |Deta - total              |1 ap. 2 cam.    |Str. Victoriei nr. | 1995    |
|    |                          |1 ap. 3 cam.    |3                  |         |
|    |                          |1 ap. 4 cam.    |                   |         |
|    |                          |(inchiriat)     |                   |         |
|    |                          |1 ap. 5 cam.    |                   |         |
|    |din care:                 |(inchiriat)     |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |TOTAL II                  |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |TOTAL C                   |                |                   |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | cladiri                  |                |                   |         |
|    | terenuri                 |                |                   |         |
|    | utilitati                |                |                   |         |
|    | dotari                   |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Judet/Localitate      |  Caracteristici tehnice  |Supraf.| Val. inv. |
|crt.|                          |     ale imobilelor       |  mp   |- mii lei -|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|  0 |           1              |             5            |   6   |     7     |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    |I. SPATII HOTELIERE       |                          |       |           |
|    | BRASOV                   |                          |       |           |
|  1 |Predeal - total           |                          | 443,00|    5425,20|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala       | 443,00|    4686,70|
|    |                          |compusa D+P+E+M           |       |           |
|    | - terenuri               |teren proprietate (240 mp |       |           |
|    |                          |valoarea inclusa in pretul|       |           |
|    |                          |cladirii                  |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |      93,00|
|    | - dotari                 |                          |       |     645,50|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | CONSTANTA                |                          |       |           |
|  2 |Eforie Sud - total        |                          |6873,00|   89670,60|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Hotel P+6 si restaurant,  |6873,00|   76338,10|
|    |                          |centrala termica 180 mp,  |       |           |
|    |                          |instal. tehnica solara -  |       |           |
|    |                          |81 mp, spalatorie +       |       |           |
|    |                          |garaje, piscina, terenuri |       |           |
|    |                          |tenis, inst. sonorizare,  |       |           |
|    |                          |inst. electrica,          |       |           |
|    |                          |pardoseala calda          |       |           |
|    | - terenuri               |                          |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |    3982,40|
|    | - dotari                 |                          |       |    9350,10|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|  3 |Mangalia - total          |                          |1037,00|    6923,10|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire P+3 + dotari.     |1037,00|    6163,50|
|    | - terenuri               |                          |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |     759,60|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | COVASNA                  |                          |       |           |
|  4 |Covasna - total           |Cladire individuala P+5   | 947,00|    1415,70|
|    |din care:                 |tip bloc locuinte compus  |       |           |
|    |                          |dintr-un ap. cu 3 camere  |       |           |
|    |                          |si 10 ap. cu o camera,    |       |           |
|    |                          |spatiu receptie si pod    |       |           |
|    |                          |mansardabil. Utilitati:   |       |           |
|    |                          |ascensor persoane, inst.  |       |           |
|    |                          |cablu TV, centr. termica  |       |           |
|    |                          |alim. en. electrica, apa, |       |           |
|    |                          |gaz metan, retele         |       |           |
|    |                          |subterane de              |       |           |
|    |                          |telecomunicatii urbane si |       |           |
|    |                          |interurbane + dotari.     |       |           |
|    | - cladiri                |                          | 947,00|    1018,10|
|    | - terenuri               |Teren concesionat pe toata|       |       3,60|
|    |                          |perioada existentei       |       |           |
|    |                          |cladiri (253 mp).         |       |           |
|    |                          |Cheltuieli anticipate cu  |       |           |
|    |                          |taxa de concesionare teren|       |           |
|    |                          |(253 mp).                 |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |     112,30|
|    | - dotari                 |                          |       |     281,70|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | MURES                    |                          |       |           |
|  5 |Sovata - total            |                          | 713,10|    4346,70|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala S+P+E,| 713,10|    4225,30|
|    |                          |Racord gaze, termoficare, |       |           |
|    |                          |apa canal, linii telef.   |       |           |
|    |                          |sistem securitate +       |       |           |
|    |                          |dotari. Minihotelul este  |       |           |
|    |                          |situat la etaj iar la     |       |           |
|    |                          |subsol - 2 bucatarii,     |       |           |
|    |                          |2 sali sport, 2 magazii.  |       |           |
|    | - terenuri               |teren concesionat pe 99   |       |           |
|    |                          |ani (3834 mp) achitat     |       |           |
|    |                          |integral,                 |       |           |
|    | - utilitati              |alte amenajari: 2 terenuri|       |      79,00|
|    |                          |de sport 930 mp           |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      42,40|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|  6 | SUCEAVA                  |                          |       |           |
|    |Vatra Dornei - total      |                          | 443,00|    1380,80|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Etaj + mansarda corp comun| 443,00|    1200,00|
|    |                          |cu sediul agentiei +      |       |           |
|    |                          |dotari                    |       |           |
|    | - terenuri               |terenul nu este           |       |           |
|    |                          |proprietatea bancii       |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |     180,80|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | TOTAL I                  |                          |       |  109162,10|
|___ |__________________________|__________________________|_______|___________|
|    |II. LOCUINTE              |                          |       |           |
|    | ARGES                    |                          |       |           |
|  7 |Pitesti - total           |                          |  62,00|      27,60|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Doua camere + dependinte  |  62,00|      27,60|
|    |                          |decomandat parter, Bl.    |       |           |
|    |                          |P+4, fond nou (1980) din  |       |           |
|    |                          |prefabricate beton        |       |           |
|    | - terenuri               |teren proprietate 7 mp    |       |           |
|    |                          |cota indiviza             |       |           |
|    | - utilitati              |racord la termoficare,    |       |           |
|    |                          |racord la reteaua de      |       |           |
|    |                          |energie electrica, gaze   |       |           |
|    | - dotari                 |pardoseli reci cu mozaic, |       |           |
|    |                          |linoleum, partial faianta |       |           |
|    |                          |la bucatarie              |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | BACAU                    |                          |       |           |
|  8 |Comuna Podu Turcului -    |                          | 809,00|    1228,10|
|    |total                     |                          |       |           |
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Apart. situate in cladire | 809,00|    1222,30|
|    |                          |P+2 cu destin. sediu      |       |           |
|    |                          |bancar. Apart. au intrare |       |           |
|    |                          |separata.                 |       |           |
|    | - terenuri               |Teren concesionat integral|       |           |
|    |                          |(1264 mp)                 |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |       5,80|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|  9 |Com. Sascut - total       |                          | 934,00|    1643,70|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Apart. sunt situate in    | 934,00|    1597,20|
|    |                          |cladire individuala P+3   |       |           |
|    |                          |si au intrare separata    |       |           |
|    | - terenuri               |Teren cota indiviza       |       |      46,50|
|    |                          |(293,31 mp )              |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | BRAILA                   |                          |       |           |
| 10 |Braila - total            |                          |  61,00|      63,40|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ap. situat in bloc P+10   |  61,00|      63,40|
|    | - terenuri               |teren in cota indiviza    |       |           |
|    |                          |(in folosinta 29 mp)      |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | CARAS-SEVERIN            |                          |       |           |
| 11 |Bozovici - total          |                          |  84,46|      52,90|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ap. 3 camere in cladire   |  84,46|      42,40|
|    |                          |S+P+2, boxa la subsol de  |       |           |
|    |                          |16,20 mp + dotari         |       |           |
|    | - terenuri               |                          |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      10,50|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | CLUJ                     |                          |       |           |
| 12 |Cluj - total              |                          |  67,37|     249,00|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ap. 3 camere in bloc P+4  |  67,37|     196,40|
|    | - terenuri               |teren atribuit in         |       |           |
|    |                          |folosinta (21 mp)         |       |           |
|    | - utilitati              |racord gaze, termoficare, |       |           |
|    |                          |apa, canal, en. electrica,|       |           |
|    |                          |de la reteaua orasului    |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      52,60|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | CONSTANTA                |                          |       |           |
| 13 |Com. Baneasa - total      |                          | 190,00|     742,00|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala       | 190,00|     683,60|
|    |                          |P+1+ dotari               |       |           |
|    | - terenuri               |Teren propr. 152 mp       |       |      23,10|
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      36,20|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | GALATI                   |                          |       |           |
| 14 |Tg. Bujor - total         |                          | 282,70|     772,90|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |4 apart. situate la et. 1 | 282,70|     758,30|
|    |                          |in cladire cu destinatie  |       |           |
|    |                          |initiala spatiu bancar,   |       |           |
|    |                          |acces separat prin spatele|       |           |
|    |                          |cladirii si casa scarii   |       |           |
|    | - terenuri               |                          |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      14,60|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | MEHEDINTI                |                          |       |           |
| 15 |Strehaia - total          |                          |  75,70|     268,70|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ap. situat in bloc cu P+4 |  75,70|     254,70|
|    |                          |la et. 1 + dotari         |       |           |
|    | - terenuri               |Teren in folosinta - cota |       |           |
|    |                          |indiviza                  |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      14,00|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | PRAHOVA                  |                          |       |           |
| 16 |Ploiesti - total          |                          | 129,00|     330,00|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala S+P   | 129,00|     194,00|
|    | - terenuri               |teren proprietate (468 mp)|       |     136,00|
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
| 17 |Urlati - total            |                          |  70,00|     107,60|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala parter|  70,00|      80,60|
|    |                          |2 camere + dependinte     |       |           |
|    | - terenuri               |teren in proprietate      |       |      27,00|
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | SUCEAVA                  |                          |       |           |
| 18 |Com. Udesti - total       |                          |  68,80|      35,70|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Etajul 1 dintr-o cladire  |  68,80|      35,70|
|    |                          |situata in localit. Udesti|       |           |
|    | - terenuri               |terenul nu este propriet. |       |           |
|    |                          |bancii                    |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | TIMIS                    |                          |       |           |
| 19 |Lugoj - total             |                          | 405,00|     625,00|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ansamblu S+P+2Et+M        | 405,00|     625,00|
|    | - terenuri               |teren concesionat (405 mp)|       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
| 20 |Deta - total              |                          | 423,00|     695,50|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ansamblu S+P+1E+M si      | 423,00|     547,00|
|    |                          |dotari                    |       |           |
|    | - terenuri               |Teren proprietate (526 mp)|       |      34,30|
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |     114,20|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    |TOTAL II                  |                          |       |    6843,00|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    |TOTAL C                   |                          |       |  116005,10|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | cladiri                  |                          |       |   99.959,9|
|    | terenuri                 |                          |       |      270,5|
|    | utilitati                |                          |       |    4.266,7|
|    | dotari                   |                          |       |   11.508,0|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|

                   D) Situatia investitiilor in curs
 ______________________________________________________________
|    |                     |                  | Caracteristici |
|Nr. |       JUDET         |     Adresa       |     tehnice    |
|crt.|    LOCALITATEA      |                  |   (suprafata)  |
|    |                     |                  |        mp      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|  0 |               1     |        2         |        3       |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL ALBA         |                  |                |
|  1.|Alba Iulia           |I.C. Bratianu 20  | S+M+P+4E       |
|    | - constructie noua  |                  |      2118,00   |
|    | - teren             |                  |       699,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL ARAD         |                  |                |
|  2.|Arad                 |Str. Lacului      | S+P+2E         |
|    | - constructie noua  |                  |      2550,00   |
|    | - teren             |                  |       817,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|  3.|Nadlac               |Victoriei 45 - 47 | P+2E           |
|    | - constructie noua  |                  |      1740,00   |
|    | - teren             |                  |      1260,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|   .|JUDETUL BACAU        |                  |                |
|  4.|Onesti               |Republicii 43     | S+P+2E         |
|    | - constructie noua  |                  |      1696,00   |
|    | - teren             |                  |      1853,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL BIHOR        |                  |                |
|  5.|Alesd                |Bobalna 23 - 25   | D+M+P+1E       |
|    | - constructie noua  |                  |      1775,00   |
|    | - teren             |                  |      1645,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL BOTOSANI     |                  |                |
|  6.|Saveni - structura de|Localitatea Saveni| P+1            |
|    |         constructie |                  |       932,80   |
|    | - teren             |                  |       233,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|  7.|JUDETUL BRASOV       |                  |                |
|    |Brasov               |Kogalniceanu 3    | D+P+9E         |
|    | - hotel             |                  |      2775,00   |
|    | - teren             |                  |       800,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL BRAILA       |                  |                |
|  8.|Braila               |M. Sebastian      |      1242,00   |
|    |                     |17 - 19           |                |
|____|_____________________|__________________|________________|
|  9.|Ianca - cladire +    |Sarateni nr. 1    | P+1E           |
|    |        extindere    |                  |       813,00   |
|    | - teren             |                  |       607,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL CALARASI     |                  |                |
| 10.|Budesti              |Com. Budesti      | S+P+1E         |
|    | - constructie noua  |                  |       960,00   |
|    | - teren             |                  |      2000,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL CLUJ         |                  |                |
| 11.|Cluj                 |Cuza Voda 1       | D+P+M+5E       |
|    | - constructie noua  |                  |      2600,00   |
|    | - teren             |                  |       784,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL DAMBOVITA    |                  |                |
| 12.|Titu                 |Garii nr. 2       | P+1E           |
|    | - constructie noua  |                  |       585,20   |
|    | - teren             |                  |      1413,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 13.|JUDETUL NEAMT        |                  |                |
|    |Piatra Neamt         |Cuza Voda         | S+P+4E         |
|    | - constructie noua  |                  |      3342,00   |
|    | - teren             |                  |       800,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 14.|Roznov               |                  | S+P+2E         |
|    | - constructie noua  |                  |      1340,00   |
|    | - teren             |                  |      1910,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL PRAHOVA      |                  |                |
| 15.|Puchenii Mari        |Com. Puchenii Mari| P (casa)       |
|    |                     |                  |       382,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 16.|Breaza               |Republicii 17     | S+P+1E         |
|    | - imobil            |                  |       458,00   |
|    | - teren             |                  |      2250,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 17.|Mizil                |Unirii 14         | S+P+M+1E       |
|    | - constructie noua  |                  |      1775,00   |
|    | - teren             |                  |       970,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL SIBIU        |                  |                |
| 18.|Sibiu                |Calea Dumbravii   | 2S+P+M+5E      |
|    | - constructie noua  |                  |      3400,00   |
|    | - teren             |                  |       932,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL TULCEA       |                  |                |
| 19.|Tulcea               |Salciilor 9       | S+P+4E+Ms      |
|    | - constructie noua  |                  |      2290,00   |
|    | - teren proprietate |                  |       388,00   |
|    | - teren concesionat |                  |       480,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 20.|Macin                |1 Dec. nr. 49 - 53| D+P+1E         |
|    | - constructie noua  |                  |      1403,00   |
|    | - teren             |                  |      1500,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL VASLUI       |                  |                |
| 21.|Vaslui               |Stefan cel Mare 39| S+P+2E         |
|    | - constructie noua  |                  |      2828,00   |
|    | - teren             |                  |      2538,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL VALCEA       |                  |                |
| 22.|Valcea - teren       |G-ral Praporgescu |      1094,00   |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 23.|Calimanesti          |Calea lui Traian  |                |
|    |                     |295 bl. 3         | S+P            |
|    | - structura bloc    |                  |       885,00   |
|    | - teren             |                  |      1160,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL VRANCEA      |                  |                |
| 24.|Vidra                |Com. Vidra Vrancea| S+P+1E         |
|    | - constructie noua  |                  |      1220,00   |
|    | - teren             |                  |       760,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |ADMINISTRATIA        |                  |                |
|    |CENTRALA             |                  |                |
| 25.|Magazin Sora         |Calea Grivitei 140| S+P            |
|    | - imobil            |                  |      1033,50   |
|    | - teren             |                  |       223,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 26.|Hotel Dunarea        |Calea Grivitei 140| S+P+7E         |
|    | - imobil            |                  |      2866,00   |
|    | - teren             |                  |       595,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |TOTAL D              |                  |                |
|    |Din care: |                  |                |
|    |        - cladiri    |                  |                |
|    |        - terenuri   |                  |                |
|    |        - utilitati  |                  |                |
|    |        - dotari     |                  |                |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |TOTAL A+B+C+D        |                  |                |
|    |Din care: |                  |                |
|    |        - cladiri    |                  |                |
|    |        - terenuri   |                  |                |
|    |        - utilitati  |                  |                |
|    |        - dotari     |                  |                |
|____|_____________________|__________________|________________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    JUDET     |         Stadiu          | Valoare |    Cost   |Investitie|
|crt.| LOCALITATEA  |          fizic          |contabila| estimativ |specifica |
|    |              |                         |  bruta  |   pentru  |   USD/   |
|    |              |                         |mii. lei |finalizarea| mp supr. |
|    |              |                         |         |lucrarilor | constr.  |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|  0 |       1      |            4            |     5   |      6    |     7    |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL ALBA  |                         |         |           |          |
|  1.|Alba Iulia    |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Partea de 2118 mp sistata|17.631,00|   5.142,00|    337,30|
|    |   noua       |dintr-o investitie de    |         |           |          |
|    |              |4118 mp; structura si    |         |           |          |
|    |              |inchiderile exterioare   |         |           |          |
|    |              |terminate, sediul de     |         |           |          |
|    |              |banca este pus in        |         |           |          |
|    |              |functiune                |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani - cota indiviza din  |         |           |          |
|    |              |1360 mp concesiune       |         |           |          |
|    | - dotari     |            -            |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL ARAD  |                         |         |           |          |
|  2.|Arad          |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  |15.592,00|  25.220,00|    247,80|
|    |   noua       |terminata, inchideri 60%,|         |           |          |
|    |              |instalatii 80%           |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    31,10|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         |15.623,10|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|  3.|Nadlac        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura terminata, fara| 2.949,20|  18.399,00|     68,70|
|    |   noua       |inchideri si             |         |           |          |
|    |              |compartimentari          |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL BACAU |                         |         |           |          |
|  4.|Onesti        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Investitie executata 85% | 9.238,70|   7.851,00|    220,70|
|    |   noua       |                         |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         | 1.016,30|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         |10.255,00|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL BIHOR |                         |         |           |          |
|  5.|Alesd         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura terminata,     | 2.323,30|  13.513,00|     53,00|
|    |   noua       |inchideri 80%            |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |BOTOSANI      |                         |         |           |          |
|  6.|Saveni        |                         |         |           |          |
|    | - structura  |Structura, fara finisaje |   455,20|   5.045,00|     19,80|
|    |de constructie|si instalatii            |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL BRASOV|                         |         |           |          |
|  7.|Brasov        |                         |         |           |          |
|    | - hotel      |Spatiul de cazare        |42.952,80|  25.390,00|    627,20|
|    |              |(et. 3 - 9): structura   |         |           |          |
|    |              |terminata, finisaje si   |         |           |          |
|    |              |instalatii executate 50% |         |           |          |
|    | - teren      |Corp de legatura         |         |           |          |
|    |              |structura terminata,     |         |           |          |
|    |              |instalatii executate 80% |         |           |          |
|    |              |Cota indiviza din        |         |           |          |
|    |              |suprafata totala         |         |           |          |
|    |              |concesionata 2255 mp     |         |           |          |
|    | - dotari     |                         | 3.108,40|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         |46.061,20|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL BRAILA|                         |         |           |          |
|  8.|Braila        |Teren                    | 1.314,00|      -    |     -    |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|  9.|Ianca         |                         |         |           |          |
|    | - cladire +  |Structura (lucrari de    | 6.453,00|   5.627,00|    321,60|
|    |   extindere  |consolidare executate),  |         |           |          |
|    |              |la extinderea spatiului  |         |           |          |
|    |              |existent s-a realizat    |         |           |          |
|    |              |structura de rezistenta  |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |CALARASI      |                         |         |           |          |
| 10.|Budesti       |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  | 3.309,40|   5.785,00|    139,70|
|    |   noua       |80%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL CLUJ  |                         |         |           |          |
| 11.|Cluj          |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Partea de 2600 mp        |19.929,70|  38.300,00|    310,60|
|    |   noua       |suprafata utila sistata, |         |           |          |
|    |              |dintr-o investitie totala|         |           |          |
|    |              |de 3782 mp; Structura de |         |           |          |
|    |              |rezistenta realizata,    |         |           |          |
|    |              |lucrari de inchideri ext.|         |           |          |
|    |              |90%, instalatii de 10%;  |         |           |          |
|    |              |sediul de banca este in  |         |           |          |
|    |              |curs de finisare         |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani - cota indiviza din  |         |           |          |
|    |              |1140 mp concesionata     |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |DAMBOVITA     |                         |         |           |          |
| 12.|Titu          |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  |   825,60|  20.896,00|     57,20|
|    |   noua       |80%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat inclus in |         |           |          |
|    |              |investitie               |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |     -   |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL NEAMT |                         |         |           |          |
| 13.|Piatra Neamt  |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  | 4.327,20|  46.927,00|     52,50|
|    |   noua       |realizata, inchideri ext.|         |           |          |
|    |              |25%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 14.|Roznov        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  | 3.146,00|   4.110,00|     95,10|
|    |   noua       |si inchideri ext.        |         |           |          |
|    |              |realizate,               |         |           |          |
|    |              |compartimentari si       |         |           |          |
|    |              |finisaje 90%             |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |PRAHOVA       |                         |         |           |          |
| 15.|Puchenii Mari |Pusa in functiune,       | 1.845,90|     200,00|    195,80|
|    |              |finisaje 80% . Terenul   |         |           |          |
|    |              |nu este in proprietatea  |         |           |          |
|    |              |bancii                   |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |   146,10|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         | 1.992,00|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 16.|Breaza        |                         |         |           |          |
|    | - imobil     |Imobil cumparat, achitat | 2.500,00|     655,00|    221,20|
|    |              |partial 75%              |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat inclus in |         |           |          |
|    |              |pretul imobilului        |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 17.|Mizil         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  | 6.366,60|  15.647,00|    145,30|
|    |   noua       |realizata, inchideri ext.|         |           |          |
|    |              |45%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL SIBIU |                         |         |           |          |
| 18.|Sibiu         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Parte de 3400 mp sistata |14.172,50|  50.776,00|    168,90|
|    |  noua        |dintr-o investitie de    |         |           |          |
|    |              |5509 mp. Structura de    |         |           |          |
|    |              |rezistenta realizata,    |         |           |          |
|    |              |inchideri si finisaje    |         |           |          |
|    |              |cca. 35%                 |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe     |         |           |          |
|    |              |durata existentei        |         |           |          |
|    |              |constructiei 462 mp, iar |         |           |          |
|    |              |470 mp concesiune        |         |           |          |
|    |              |indiviza                 |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL TULCEA|                         |         |           |          |
| 19.|Tulcea        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta, |13.199,00|  20.111,00|    233,60|
|    |   noua       |inchideri realizate      |         |           |          |
|    |              |finisaje si instalatii   |         |           |          |
|    |              |cca. 60%                 |         |           |          |
|    | - teren      |Teren proprietate si     |    34,00|           |          |
|    |   proprietate|concesiune               |---------|           |          |
|    | - teren      |                         |13.233,00|           |          |
|    |   concesionat|                         |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |   -     |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 20.|Macin         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  |  2176,20|   5.798,00|     62,90|
|    |   noua       |si inchideri realizate,  |         |           |          |
|    |              |finisaje si instalatii   |         |           |          |
|    |              |40%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL VASLUI|                         |         |           |          |
| 21.|Vaslui        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  |13.112,00|  45.815,00|    187,90|
|    |   noua       |realizata, inchideri ext.|         |           |          |
|    |              |60%, finisaje si         |         |           |          |
|    |              |instalatii 15%           |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat           | 1.015,00|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         |14.127,20|           |          |
|    | - dotari     |                         |   -     |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL VALCEA|                         |         |           |          |
| 22.|Valcea        |                         |         |           |          |
|    | - teren      |Teren + proiect tehnic   | 1.685,90|    -      |     -    |
|    |              |executat si achitat      |         |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 23.|Calimanesti   |                         |         |           |          |
|    | - structura  |Structura cumparata,     | 1.863,70|  10.204,00|     85,30|
|    |   bloc       |inchideri executate 20%  |         |           |          |
|    | - teren      |Teren in folosinta,      |         |           |          |
|    |              |indiviziune cu           |         |           |          |
|    |              |proprietarii             |         |           |          |
|    |              |apartamentelor           |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |VRANCEA       |                         |         |           |          |
| 24.|Vidra         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura si inchideri   | 2.668,20|   2.850,00|     88,60|
|    |   noua       |ext. realizate, finisaje |         |           |          |
|    |              |si instalatii 80%        |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |   223,80|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         | 2.892,00|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |ADMINISTRATIA |                         |         |           |          |
|    |CENTRALA      |                         |         |           |          |
| 25.|Magazin Sora  |                         |         |           |          |
|    | - imobil     |Cladire cumparata,       |13.788,00|  16.700,00|    540.60|
|    |              |consolidata 10%          |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat inclus in |         |           |          |
|    |              |pretul constructiei      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 26.|Hotel Dunarea |                         |         |           |          |
|    | - imobil     |Cladire cumparata;       |19.112,90|  42.412,00|    270,20|
|    |              |lucrari pregatitoare     |         |           |          |
|    |              |pentru consolidare 67%;  |         |           |          |
|    |              |lucrari de consolidare   |         |           |          |
|    |              |10%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat inclus in |         |           |          |
|    |              |pretul constructiei      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |TOTAL D       |                         |228.512,9|           |          |
|    |Din care:     |                         |         |           |          |
|    | - cladiri    |                         |219.938,6|           |          |
|    | - terenuri   |                         |  4.048,9|           |          |
|    | - utilitati  |                         |    -    |           |          |
|    | - dotari     |                         |  4.525,4|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |TOTAL A+B+C+D |                         |782.163,3|           |          |
|    |Din care:     |                         |         |           |          |
|    | - cladiri    |                         |721.569,7|           |          |
|    | - terenuri   |                         |  8.879,6|           |          |
|    | - utilitati  |                         | 17.779,5|           |          |
|    |   dotari     |                         | 33.934,5|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 210/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 210 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 210/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu