E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 122 din 29 martie 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 160 din 29 martie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 23 noiembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) In vederea privatizarii Bancii Agricole - S.A. se mandateaza Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in calitate de actionar majoritar al statului, sa propuna adunarii generale extraordinare a actionarilor majorarea capitalului social al bancii, astfel incat sa fie acoperite integral pierderile din activitatea trecuta a bancii, potrivit standardelor contabile romanesti."
    2. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Participarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in calitate de actionar majoritar al statului, la majorarea capitalului social al Bancii Agricole - S.A. se va realiza prin titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice, in valoare de 3.944 miliarde lei. Emisiunea titlurilor de stat se va efectua in urmatoarele conditii:"
    3. Literele b), c) si d) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) titlurile de stat au scadenta de 30 de luni de la data emisiunii si vor fi luate in calculul lichiditatii curente a Bancii Agricole - S.A.;
    c) titlurile de stat sunt nenegociabile pana la data semnarii contractului de privatizare a Bancii Agricole - S.A. si vor fi utilizate, prin vanzare, doar catre Banca Nationala a Romaniei, numai pentru rambursarea creditelor speciale acordate de aceasta Bancii Agricole - S.A., precum si a dobanzilor aferente. Diferenta va putea fi utilizata pentru acoperirea eventualelor retrageri ale depunerilor clientelei facute dupa momentul emiterii titlurilor de stat si pana in momentul privatizarii, prin vanzarea acestor titluri de stat catre Banca Nationala a Romaniei. Dupa data semnarii contractului de privatizare titlurile de stat sunt negociabile;
    d) titlurile de stat sunt purtatoare de dobanda calculata si platita trimestrial in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului expirat, a carei rata se situeaza la nivelul ratei dobanzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile, lansata de Ministerul Finantelor Publice anterior trimestrului pentru care se calculeaza si se plateste dobanda. Plata dobanzii pentru trimestrul IV al anului 2000 se efectueaza in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului finantelor publice de aprobare a prospectului de emisiune al titlurilor de stat."
    4. Alineatul (3) al articolului 2 se abroga.
    5. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Se mandateaza Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in calitate de actionar majoritar al statului la Banca Agricola - S.A., sa propuna adunarii generale a actionarilor aprobarea transferului cu plata, din proprietatea Bancii Agricole - S.A. in domeniul public al statului si in administrarea de catre Regia Autonoma <<Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat>>, al cladirilor pentru birouri si utilitati social-economice, impreuna cu terenurile si dotarile aferente, prevazute in lista cuprinsa in anexa*) care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. Predarea-preluarea bunurilor se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate. Transferul se efectueaza la valoarea de inventar, in limita unui plafon total de 730 miliarde lei."
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    6. Dupa alineatul (1) al articolului 3 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Protocolul de predare-preluare in domeniul public al statului a cladirilor pentru birouri si utilitati social-economice, impreuna cu terenurile si dotarile aferente, prevazute in anexa <<Lista cuprinzand cladirile pentru birouri, utilitati social-economice, dotarile si terenurile aferente, supuse transferului cu plata in proprietatea privata a statului>> la prezenta ordonanta de urgenta, se incheie in termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
    7. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Plata activelor fixe prevazute la alin. (1) se va face dupa incheierea protocolului de predare-primire prin titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1)."
    8. Alineatele (3) si (4) ale articolului 3 se abroga.
    9. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    (1) Sumele incasate de Banca Agricola - S.A. din rambursarea creditelor si a dobanzilor aferente, care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria <<pierdere>> la Banca Agricola - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, evidentiate in contabilitatea Bancii Agricole - S.A. pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, vor fi utilizate de aceasta pentru acoperirea pierderilor.
    (2) Restul creditelor si dobanzilor clasificate in categoria <<pierdere>>, care urmeaza sa se recupereze conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997, vor fi predate Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare."
    10. Anexa "Lista cuprinzand cladirile pentru birouri, utilitati social-economice, dotarile si terenurile aferente, supuse transferului cu plata in proprietatea privata a statului", va avea urmatorul cuprins:

    ANEXA 1

                               LISTA
cuprinzand cladirile pentru birouri, utilitati social-economice, dotarile si terenurile aferente, supuse transferului cu plata in proprietatea privata a statului

            A) SITUATIA CLADIRILOR DISPONIBILIZATE INTEGRAL

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I  - An constr.
    II - Suprafata totala mp
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Judet      |    Adresa   | I  |  II  |    Caracteristici   |Valoare |
|crt.|   Localitate   |             |    |      |     tehnice ale     |inventar|
|    |                |             |    |      |      imobilelor     |mil. lei|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  0 |     1          |       2     | 3  |  5   |          4          |   6    |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL ALBA    |             |    |      |                     |        |
|  1 |Alba Iulia (S.v)|Str. Iuliu   |1970|      |Etajele 3, 5 si 6 in |        |
|    |                |Maniu 13     |    |      |imobil comun cu alte |        |
|    |                |             |    |      |institutii, (13,8    |        |
|    |                |             |    |      |mp cota indiviza     |        |
|    |                |             |    |      |neinclusa in         |        |
|    |                |             |    |      |suprafata -  totala) |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  4174,2|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 384,4|                     |  3994,7|
|    | - terenuri     |             |    | 108,0|Proprietate          |    30,8|
|    | - utilitati    |             |    |      |Dispozitiv alarma    |    39,5|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier si obiecte  |   109,2|
|    |                |             |    |      |de inventar          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL ARAD    |             |    |      |                     |        |
|  2 |Vinga           |Com. Vinga   |1920|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |478          |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   151,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  97,0|                     |   115,9|
|    | - terenuri     |             |    | 203,5|Proprietate          |    24,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, casa de    |    11,3|
|    |                |             |    |      |bani                 |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  3 |Pecica          |Com. Pecica  |1945|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |             |    |      |S+P                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1224,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 415,0|                     |  1018,6|
|    | - terenuri     |             |    | 792,0|Proprietate          |   118,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica     |    30,9|
|    | - dotari       |             |    |      |Casa de bani si      |    56,3|
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL ARGES   |             |    |      |                     |        |
|  4 |Campulung       |Str. Matei   |1995|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Basarab 68   |    |      |S+P+4                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  9399,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1560,0|                     |  8969,0|
|    | - terenuri     |             |    |      |Concesionate         |        |
|    | - utilitati    |             |    | 283,0|                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |   430,3|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  5 |Topoloveni      |Calea        |1996|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Bucuresti    |    |      |D+P+2                |        |
|    |                |107A         |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  6615,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1323,0|                     |  6218,3|
|    | - terenuri     |             |    |1500,0|Concesionat          |     7,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |Diverse utilitati    |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse dotari si    |   389,6|
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL BACAU   |             |    |      |                     |        |
|  6 |Buhusi          |Str. N.      |1986|      |Spatiu la parter,    |        |
|    |                |Balcescu     |    |      |bloc locuinte        |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   915,4|
|    | - cladiri      |             |    | 279,7|                     |   864,4|
|    | - terenuri     |             |    | 120,3|Terenul nu este      |    37,0|
|    |                |             |    |      |cuprins in valoarea  |        |
|    |                |             |    |      |cladirii             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Casa de bani,        |    14,0|
|    |                |             |    |      |sistem de alarma,    |        |
|    |                |             |    |      |glasvand, fichet     |        |
|    |                |             |    |      |metalic, s.a.        |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  7 |Podul Turcului  |Str. T.      |1993|      |Spatiu la parter,    |        |
|    |                |Vladimirescu |    |      |bloc locuinte        |        |
|    |                |117          |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   252,2|
|    | - cladiri      |             |    |  70,0|                     |   252,2|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL BIHOR   |             |    |      |                     |        |
|  8 |Suncuius        |Str. Unirii  |1981|      |Parterul unui bloc   |        |
|    |                |20           |    |      |P+3                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   314,2|
|    | - cladiri      |             |    | 226,0|                     |   302,8|
|    | - terenuri     |             |    | 173,0|In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier             |    11,4|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|  9 |Diosig          |Str.         |1975|      |Parterul unui bloc   |        |
|    |                |Livezilor 94 |    |      |P+2                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   496,5|
|    | - cladiri      |             |    | 179,0|                     |   441,8|
|    | - terenuri     |             |    | 250,0|Proprietate          |    31,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier             |    23,5|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 10 |Stei            |Str. Cuza    |1997|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Voda 1       |    |      |S+P+1+M              |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1899,8|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 571,0|                     |  1707,2|
|    | - terenuri     |             |    | 205,0|Proprietate          |     1,7|
|    | - utilitati    |             |    |      |Cazan incalzire,     |   139,4|
|    |                |             |    |      |mobilier si altele   |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Imprejmuiri, alte    |    51,5|
|    |                |             |    |      |amenajari            |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL BOTOSANI|             |    |      |                     |        |
| 11 |Cotusca         |Com. Cotusca |1971|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |             |    |      |parter               |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   564,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 115,0|                     |   372,1|
|    | - terenuri     |             |    |      |Proprietate          |   166,8|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Casa de bani si      |    26,0|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 12 |Trusesti        |Com. Trusesti|1950|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |             |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  2382,6|
|    | - cladiri      |             |    |1004,4|                     |  1955,7|
|    | - terenuri     |             |    |2961,0|Proprietate          |   400,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mijloace fixe si     |    26,7|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL BUZAU   |             |    |      |                     |        |
| 13 |Ramnicu Sarat   |Str.         |1995|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Victoriei 104|    |      |S+P+1                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     | 12390,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1423,8|                     | 11927,2|
|    | - terenuri     |             |    |1350,5|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |   292,6|
|    |                |             |    |      |alte utilitati       |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, obiecte de |   170,9|
|    |                |             |    |      |inventar, imprejmuiri|        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 14 |Buzau           |Str. Nicolae |1979|      |Parter si etajul 1 in|        |
|    |                |Balcescu 43  |    |      |cladire individuala  |        |
|    |                |             |    |      |S+P+1                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  2261,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 505,0|                     |  2215,1|
|    | - terenuri     |             |    |  70,5|Proprietate          |    13,7|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, obiecte de |    32,7|
|    |                |             |    |      |inventar, alte       |        |
|    |                |             |    |      |amenajari            |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |CARAS-SEVERIN   |             |    |      |                     |        |
| 15 |Resita - garaje |Piata 1 Dec. |1998|      |Ansamblu de garaje la|        |
|    |                |1918 4       |    |      |subsolul unui imobil |        |
|    |                |             |    |      |S+P+10, pereti din   |        |
|    |                |             |    |      |beton armat          |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    56,8|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  29,9|                     |    56,4|
|    | - terenuri     |             |    |      |Proprietate          |     0,4|
|    | - utilitati    |             |    |      |Racord termoficare,  |        |
|    |                |             |    |      |apa canal si iluminat|        |
|    |                |             |    |      |electric             |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 16 |Bocsa           |Str.         |1996|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Funicularului|    |      |P+1                  |        |
|    |                |67           |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  3692,2|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1080,0|                     |  3692,2|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |        |
|    |                |             |    |      |centrala             |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL CALARASI|             |    |      |                     |        |
| 17 |Jegalia - total |Com. Jegalia |1964|      |Cladire individuala P|   255,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 708,4|                     |   178,8|
|    | - terenuri     |             |    |2536,0|Proprietate          |    76,7|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |CONSTANTA       |             |    |      |                     |        |
| 18 |Cogealac        |Str. Garii   |1973|      |Spatiul de la demisol|        |
|    |                |nr. 12       |    |      |si etaj 1 in cladire |        |
|    |                |             |    |      |birouri D+P+2        |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1514,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 412,7|                     |  1155,9|
|    | - terenuri     |             |    | 663,0|Proprietate (in      |   122,9|
|    |                |             |    |      |litigiu)             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |    77,7|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, inventar   |   158,4|
|    |                |             |    |      |gospodaresc,         |        |
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL COVASNA |             |    |      |                     |        |
| 19 |Sfantu Gheorghe |Str. Gabor   |1973|      |Spatiul de la demisol|        |
|    |(S.v.)          |Aron 1       |    |      |si etaj 1 in cladire |        |
|    |                |             |    |      |birouri D+P+2        |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  3215,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 718,8|                     |  2763,3|
|    | - terenuri     |             |    | 404,0|Proprietate in       |    83,5|
|    |                |             |    |      |indiviziune          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, inventar   |   369,2|
|    |                |             |    |      |gospodaresc          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |DAMBOVITA       |             |    |      |                     |        |
| 20 |Pucioasa        |Str.         |1994|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Republicii 1 |    |      |S+P+1                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  2913,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 604,0|                     |  2295,5|
|    | - terenuri     |             |    | 235,0|proprietate          |    50,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica -   |   175,3|
|    |                |             |    |      |cazan, alte utilitati|        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |   392,1|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 21 |Targoviste      |Str. Avram   |1997|      |Parter bloc locuinte |        |
|    |(fost filiala)  |Iancu 3      |    |      |proprietate personala|        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1142,0|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 276,0|                     |   880,0|
|    | - terenuri     |             |    |  85,2|Proprietate          |    26,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse dotari       |   235,5|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 22 |Gaiesti         |Str. 13      |1998|      |Cladire S+P+1        |        |
|    |                |Decembrie 84 |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  8026,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1581,0|                     |  6542,0|
|    | - terenuri     |             |    |2489,0|Proprietate          |   241,8|
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica     |    80,8|
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse dotari       |  1162,1|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL DOLJ    |             |    |      |                     |        |
| 23 |Segarcea        |Str. Unirii  |1998|      |Cladire S+P+1        |        |
|    |                |90           |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     | 16248,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1444,0|                     | 16013,0|
|    | - terenuri     |             |    |      |Proprietate          |    61,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, dulapuri   |   174,3|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 24 |Celaru - total  |Com. Celaru  |1976|      |Cladire individuala  |   951,9|
|    |                |             |    |      |P+1 cu teren aferent |        |
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 272,0|                     |   920,8|
|    | - terenuri     |             |    | 475,0|Proprietate          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Centrala telefonica, |    31,1|
|    |                |             |    |      |casa de bani,        |        |
|    |                |             |    |      |mobilier,            |        |
|    |                |             |    |      |imprejmuire, etc.    |        | |____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL GALATI  |             |    |      |                     |        |
| 25 |Tg. Bujor       |Str.         |1962|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |G-ral Eremia |    |      |S+P+1                |        |
|    |                |Grigorescu 77|    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1165,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 348,0|                     |   933,4|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |   140,0|
|    |                |             |    |      |centrala telefonica, |        |
|    |                |             |    |      |sistem alarma        |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, alte dotari|    92,5|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 26 |Liesti - total  |Com. Liesti  |1979|      |Cladire individuala  |  1225,5|
|    |                |             |    |      |cu un nivel          |        |
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 488,5|                     |   873,3|
|    | - terenuri     |             |    |2078,4|Proprietate          |   302,6|
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala telefonica  |    25,3|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, alte dotari|    24,3|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 27 |Cudalbi - total |Com. Cudalbi |1972|      |Parter bloc P+2      |   328,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 160,8|                     |   320,0|
|    | - terenuri     |             |    |  58,6|Proprietate cota     |        |
|    |                |             |    |      |indiviza             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, alte dotari|     8,4|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 28 |Tg. Carbunesti  |Str. Eroilor |1994|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |6            |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   506,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 307,2|                     |   468,0|
|    | - terenuri     |             |    | 190,0|Proprietate          |    12,0|
|    | - utilitati    |             |    |      |Garaj structura      |    24,2|
|    |                |             |    |      |metalica             |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Conform listei       |     2,5|
|    |                |             |    |      |inventar             |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 29 |Bumbesti Pitic  |Com. Bumbesti|1974|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Pitic        |    |      |parter               |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    88,6|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 163,0|                     |    56,7|
|    | - terenuri     |             |    | 600,0|Proprietate          |     4,8|
|    | - utilitati    |             |    |      |Imprejmuiri, magazie |    26,2|
|    |                |             |    |      |lemn, alte utilitati |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Conform listei       |     0,9|
|    |                |             |    |      |inventar             |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL HARGHITA|             |    |      |                     |        |
| 30 |Sanmartin       |Str.         |1980|      |Parter bloc P+3      |        |
|    |                |Principala   |    |      |                     |        |
|    |                |392          |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   339,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 118,0|                     |   290,5|
|    | - terenuri     |             |    |  71,0|In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Mobilier, alte       |    48,9|
|    |                |             |    |      |utilitati            |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |HUNEDOARA       |             |    |      |                     |        |
| 31 |Baru Mare       |Str.         |1998|      |Parter bloc caramida |        |
|    |                |Principala   |    |      |                     |        |
|    |                |bl. F        |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   367,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 148,0|                     |   367,3|
|    | - terenuri     |             |    |      |Proprietate in cota  |        |
|    |                |             |    |      |parte indiviza 695/94|        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL IALOMITA|             |    |      |                     |        |
| 32 |Cazanesti       |Com.         |1970|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Cazanesti    |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   738,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 281,1|                     |   526,6|
|    | - terenuri     |             |    |1231,0|Proprietate          |   143,1|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    68,8|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL IASI    |             |    |      |                     |        |
| 33 |Tg. Frumos      |Str.         |1995|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Cuza Voda 40B|    |      |S+P+3                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1992,2|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1229,6|                     |  1427,8|
|    | - terenuri     |             |    | 768,0|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mijloace fixe si     |   564,4|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 34 |Tibanesti       |Com.         |1986|      |Spatiu la parter in  |        |
|    |                |Tibanesti    |    |      |bloc P+3             |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   192,6|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 251,1|                     |   170,9|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Casa de bani si      |    21,7|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 35 |Mircesti - total|Com. Mircesti|1985|      |Cladire individuala  |   804,7|
|    |                |             |    |      |P+1                  |        |
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 115,0|                     |   777,9|
|    | - terenuri     |             |    | 627,0|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Casa de bani, sistem |    26,8|
|    |                |             |    |      |alarma               |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 36 |Vladeni         |Com. Vladeni |1985|      |Parter partial in    |        |
|    |                |             |    |      |bloc P+3             |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    38,8|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 135,9|                     |    38,8|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |MEHEDINTI       |             |    |      |                     |        |
| 37 |Drobeta Turnu   |Str. Iulius  |1994|      |Spatiu amenajat la   |        |
|    |Severin         |Cezar 3      |    |      |parter bloc locuinte,|        |
|    |                |             |    |      |intrare separata     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   492,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 142,9|                     |   444,4|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta, cota   |        |
|    |                |             |    |      |indiviza             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    48,0|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL MURES   |             |    |      |                     |        |
| 38 |Iernut          |Str. Dacia   |1997|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Traiana 4    |    |      |S+P+1                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  9268,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1554,0|                     |  9056,4|
|    | - terenuri     |             |    |1500,0|Concesionat pe 25 ani|        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mijloace fixe si     |   212,1|
|    |                |             |    |      |obiecte de inventar  |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL OLT     |             |    |      |                     |        |
| 39 |Caracal         |Str. Cuza    |1994|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Voda 8       |    |      |S+P+2                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  7906,0|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |1531,0|                     |  7750,8|
|    | - terenuri     |             |    |1500,0|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Bufet, mobilier      |   155,2|
|    |                |             |    |      |divers               |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |SATU MARE       |             |    |      |                     |        |
| 40 |Livada          |Str. Satu    |1991|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Mare 20      |    |      |S+P+E+M              |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1560,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 421,8|                     |  1240,9|
|    | - terenuri     |             |    | 250,0|In folosinta pe      |        |
|    |                |             |    |      |durata constructiei  |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |   234,4|
|    |                |             |    |      |alte utilitati       |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, casa de    |    85,4|
|    |                |             |    |      |bani, imprejmuiri    |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 41 |Supur           |Com. Supuru  |1994|      |Parter cladire       |        |
|    |                |de Jos       |    |      |individuala          |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   488,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 216,0|                     |   338,7|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Diverse              |    27,8|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, casa de    |   122,2|
|    |                |             |    |      |bani, imprejmuiri    |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL SUCEAVA |             |    |      |                     |        |
| 42 |Plesesti        |Com.         |1970|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Vulturesti   |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1482,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 480,0|                     |  1440,7|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica     |    21,2|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, fichet     |    21,0|
|    |                |             |    |      |metalic, imprejmuiri |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 43 |Bogdanesti      |Com.         |1959|      |Parter cladire       |        |
|    |                |Bogdanesti   |    |      |individuala          |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   302,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 130,0|                     |   237,1|
|    | - terenuri     |             |    | 500,0|Proprietate          |    10,0|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, sistem     |    55,6|
|    |                |             |    |      |alarma, casa de bani,|        |
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 44 |Calafindesti    |Com.         |1974|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Calafindesti |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   360,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 132,0|                     |   342,1|
|    | - terenuri     |             |    | 700,0|Proprietate          |     7,2|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier             |    11,0|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 45 |Dolhesti        |Com.         |1973|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Dolhesti     |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    57,5|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 132,0|                     |    57,5|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 46 |Garaj Suceava   |Str.         |1968|      |Parter cladire       |        |
|    |                |Ana Ipatescu |    |      |individuala          |        |
|    | - total        |2            |    |      |                     |    18,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  42,0|                     |    18,7|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL         |             |    |      |                     |        |
|    |TELEORMAN       |             |    |      |                     |        |
| 47 |Alexandria      |Str. Ion     |1978|      |Etajul 2 in cladire  |        |
|    |                |Creanga      |    |      |P+6                  |        |
|    |                |52 - 54      |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1132,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 569,2|                     |   902,6|
|    | - terenuri     |             |    | 174,6|Proprietate cota     |     8,4|
|    |                |             |    |      |indiviza             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |   221,7|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 48 |Draganesti      |Com.         |1963|      |Cladire individuala  |        |
|    |Vlasca          |Draganesti   |    |      |D+P                  |        |
|    |                |Vlasca       |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1369,1|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 511,1|                     |  1297,2|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    71,9|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 49 |Vartoape - total|Com. Vartoape|1960|      |Cladire individuala P|   627,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 276,0|                     |   627,3|
|    | - terenuri     |             |    | 700,0|Proprietate fara     |        |
|    |                |             |    |      |valoare              |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 50 |Garaj           |Sos. Tr.     |1978|      |Cladire individuala  |        |
|    |Alexandria      |Magurele FN  |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    22,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  35,5|                     |    19,5|
|    | - terenuri     |             |    |  66,0|Proprietate cota     |     3,2|
|    |                |             |    |      |indiviza             |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 51 |Piatra - total  |Com. Piatra  |1976|      |Cladire individuala  |   352,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 251,3|                     |   294,3|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Retea                |    42,8|
|    |                |             |    |      |telecomunicatii,     |        |
|    |                |             |    |      |casa de bani         |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Imprejmuiri          |    15,2|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL TIMIS   |             |    |      |                     |        |
| 52 |Garaje          |Bd. C.D. Loga|1998|      |Constructie caramida |        |
|    |Timisoara       |40           |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |    34,1|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  45,6|                     |    34,1|
|    | - terenuri     |             |    |  49,6|Inchiriat            |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 53 |Lugoj           |Str.         |1998|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Timisorii    |    |      |S+P+2+M              |        |
|    |                |27 - 33      |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     | 20058,4|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |2118,0|                     | 14147,0|
|    | - terenuri     |             |    |1197,8|Proprietate          |    32,2|
|    |                |             |    |      |(360 m.p.)           |        |
|    |                |             |    |      |concesionat          |        |
|    |                |             |    |      |(837,8 m.p.)         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica,    |  4417,8|
|    |                |             |    |      |centrala telefonica, |        |
|    |                |             |    |      |sistem alarma        |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse dotari si    |  1461,4|
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 54 |Garaje Lugoj    |Str.         |1998|      |Constructie metalica |        |
|    |                |Timisorii    |    |      |                     |        |
|    |                |27 - 33      |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   213,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |  64,2|                     |   213,3|
|    | - terenuri     |             |    |  64,2|Concesionat          |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 55 |Gataia          |Str. Carpati |1995|      |Cladire parter       |        |
|    |                |10           |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   430,2|
|    | - cladiri      |             |    | 128,8|                     |   430,2|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL TULCEA  |             |    |      |                     |        |
| 56 |Horia           |Com. Horia   |1975|      |Cladire P+1          |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   792,2|
|    | - cladiri      |             |    | 422,0|                     |   704,6|
|    | - terenuri     |             |    | 843,0|Proprietate          |    87,6|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 57 |Pecineaga       |Com.         |1981|      |Cladire parter       |        |
|    |                |Pecineaga    |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   531,4|
|    | - cladiri      |             |    | 237,0|                     |   453,1|
|    | - terenuri     |             |    | 703,0|Proprietate          |    78,3|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL VASLUI  |             |    |      |                     |        |
| 58 |Murgeni         |Str.         |1959|      |Doua corpuri cladire |        |
|    |                |Principala 1 |    |      |parter               |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   133,5|
|    | - cladiri      |             |    | 308,0|                     |   125,0|
|    | - terenuri     |             |    | 917,0|Proprietate          |     8,5|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |JUDETUL VRANCEA |             |    |      |                     |        |
| 59 |Focsani         |Str. Cuza    |1986|      |Parter bloc          |        |
|    |                |Voda 28      |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   447,9|
|    | - cladiri      |             |    | 159,0|                     |   420,1|
|    | - terenuri     |             |    |      |In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    27,8|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 60 |Focsani         |Str. Maresal |1986|      |Parter bloc          |        |
|    |                |Antonescu 21 |    |      |                     |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  1232,8|
|    | - cladiri      |             |    | 307,0|                     |  1031,0|
|    | - terenuri     |             |    | 513,0|Proprietate          |    82,4|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier,            |   119,4|
|    |                |             |    |      |imprejmuiri          |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 61 |Dumbraveni      |Com.         |1982|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Dumbraveni   |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  2019,9|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 210,0|                     |  1062,8|
|    | - terenuri     |             |    |6511,0|Proprietate          |   751,0|
|    | - utilitati    |             |    |      |Diverse              |    15,5|
|    | - dotari       |             |    |      |Mobilier, imprejmuiri|   190,6|
|    |                |             |    |      |si alte amenajari    |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 62 |Maicanesti      |Com.         |1974|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |Maicanesti   |    |      |P+1                  |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |   514,0|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 263,0|                     |   258,8|
|    | - terenuri     |             |    |2881,0|Proprietate          |   239,0|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     |        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |    16,2|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |MUNICIPIUL      |             |    |      |                     |        |
|    |BUCURESTI       |             |    |      |                     |        |
| 63 |Adm. Centrala   |Str. Smardan |1900|      |Cladire individuala  |        |
|    |                |3            |    |      |S+P+4                |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |108584,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |5274,0|                     |108584,3|
|    | - terenuri     |             |    | 880,0|In folosinta         |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Centrala termica gaze|        |
|    | - dotari       |             |    |      |Diverse              |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
| 64 |Adm. Centrala   |Str. Traian  |1997|      |Parter in bloc L111B |        |
|    |                |             |    |      |tronson 1/2 si 2 P+4 |        |
|    | - total        |             |    |      |                     |  3798,3|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    | 168,5|                     |  3798,3|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |        |
|    | - utilitati    |             |    |      |Ascensor persoane    |        |
|    | - dotari       |             |    |      |                     |        |
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|
|    |TOTAL A)        |             |    |      |                     |261066,7|
|    |din care:       |             |    |      |                     |        |
|    | - cladiri      |             |    |      |                     |236434,9|
|    | - terenuri     |             |    |      |                     |  3265,4|
|    | - utilitati    |             |    |      |                     | 10393,0|
|    | - dotari       |             |    |      |                     | 10973,4|
|____|________________|_____________|____|______|_____________________|________|

                              B. SITUATIA
                    CLADIRILOR DISPONIBILIZATE PARTIAL
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     JUDETUL/     |     Adresa       |   An   | Suprafata |   Suprafata  |
|crt.|   Localitatea    |                  | constr.|  totala   | disponibiliz.|
|    |                  |                  |        |           |    (m.p.)    |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|  0 |        1         |       2          |     3  |      4    |       5      |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL ALBA      |                  |        |           |              |
|  1 |Blaj - total      |Str. Timotei      |  1994  |  1,024.80 |       774.80 |
|    |din care:         |Cipariu nr.       |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL ARAD      |                  |        |           |              |
|  2 |Sebis - total     |Str. Republicii   |  1995  |    880.00 |       236.00 |
|    |din care:         |25 A              |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL BIHOR     |                  |        |           |              |
|  3 |Sacuieni - total  |Str. Morii 16     |  1950  |    608.00 |       328.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL BOTOSANI  |                  |        |           |              |
|  4 |Bucecea - total   |Com. Bucecea      |  1975  |    285.00 |       142.50 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL BRASOV    |                  |        |           |              |
|  5 |Brasov - total    |Str. Kogalniceanu |  2000  |  2,423.00 |       283.00 |
|    |din care:         |3 (co             |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|  6 |Fagaras - total   |Str. Republicii 27|  1920  |    531.00 |       258.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL BRAILA    |                  |        |           |              |
|  7 |Faurei - total    |Str. Republicii 46|  1957  |    854.00 |       264.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL CARAS     |                  |        |           |              |
|  8 |Oravita - total   |Str. 1 Dec. 1918  |  1914  |    984.00 |       642.70 |
|    |din care:         |nr. 1             |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL CALARASI  |                  |        |           |              |
|  9 |Oltenita - total  |Str. Cuza Voda 131|  1969  |  1,890.28 |     1,507.20 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 10 |Lehliu - total    |Str. Industriei 1 |  1994  |  1,526.83 |       752.97 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL CLUJ      |                  |        |           |              |
| 11 |Gherla - total    |Str. P-ta         |  1923  |    607.30 |       104.19 |
|    |din care:         |Libertatii 2      |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 12 |Turda - total     |Str. P-ta Romana  |  1996  |  1,504.00 |       976.00 |
|    |din care:         |15B               |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL COVASNA   |                  |        |           |              |
| 13 |Covasna - total   |Str. Gh. Doja 2A  |  1995  |  1,603.00 |       759.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL GALATI    |                  |        |           |              |
| 14 |Galati - total    |Str. Ada Marinescu|  1984  |    210.00 |       104.00 |
|    |din care:         |232               |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL GIURGIU   |                  |        |           |              |
| 15 |Hotarele - total  |Sat Heresti       |  1962  |    480.00 |       251.60 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL HUNEDOARA |                  |        |           |              |
| 16 |Deva - total      |Str. Iuliu Maniu  |  1998  |  2,687.00 |       992.00 |
|    |din care:         |18                |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 17 |Hateg - total     |Str. Bisericilor 2|  1900  |    625.14 |       100.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 18 |Orastie - total   |Str. N. Balcescu 4|  1910  |    450.56 |        74.20 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 19 |Calan - total     |Str. Independentei|  1962  |    250.00 |       125.00 |
|    |din care:         |13                |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL IALOMITA  |                  |        |           |              |
| 20 |Slobozia - total  |B-dul Chimiei     |  1997  |  2,939.66 |     1,489.60 |
|    |din care:         |2 - 4             |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 21 |Fetesti - total   |Str. Ceahlau 1 - 3|  1996  |  1,318.00 |       725.70 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL IASI      |                  |        |           |              |
| 22 |Iasi - total      |Str. Sf. Lazar    |  1998  |  6,440.00 |     4,803.00 |
|    |din care:         |nr. 3             |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 23 |Harlau - total    |Str. Stefan cel   |  1993  |    463.00 |       187.50 |
|    |din care:         |Mare 37           |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL MURES     |                  |        |           |              |
| 24 |Sighisoara - total|str. Justitiei 7  |  1914  |  2,038.00 |     1,317.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 25 |Reghin - total    |Str. Republicii 1A|  1995  |    920.00 |       230.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 26 |Tarnaveni - total |Str. 22 Dec. nr. 2|  1994  |    802.00 |       168.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL NEAMT     |                  |        |           |              |
| 27 |Tg. Neamt - total |Str. M. Eminescu, |  1994  |    873.22 |       603.24 |
|    |din care:         |Bl M11            |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL OLT       |                  |        |           |              |
| 28 |Slatina - total   |Str. Unirii 2B    |  1981  |    814.78 |       582.95 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 29 |Corabia - total   |Str. Carpati nr. 5|  1995  |  1,582.00 |     1,033.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 30 |Bals - total      |Str. N. Balcescu  |  1987  |    730.00 |       376.00 |
|    |din care:         |6B                |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL PRAHOVA   |                  |        |           |              |
| 31 |Ploiesti (S.v.) - |Str. Independentei|  1887  |    987.50 |       834.00 |
|    |total             |12                |        |           |              |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL SUCEAVA   |                  |        |           |              |
| 32 |Suceava - total   |Bd. 1 Mai 5A      |  1996  |           |              |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |  5,443.00 |     2,858.00 |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 33 |Radauti - total   |Str. Piata Unirii |  1996  |  1,904.00 |       728.00 |
|    |din care:         |nr. 33            |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL TELEORMAN |                  |        |           |              |
| 34 |Alexandria - total|Str. Av. Al.      |  1998  |  2,684.00 |     1,874.00 |
|    |din care:         |Colfescu nr. 6    |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 35 |Zimnicea - total  |Str. Primaverii   |  1983  |    691.66 |       363.98 |
|    |din care:         |nr. 2             |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL TIMIS     |                  |        |           |              |
| 36 |Deta - total      |Victoriei nr. 3A  |  1995  |  1,419.00 |       755.00 |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |JUDETUL VASLUI    |                  |        |           |              |
| 37 |Barlad - total    |Str. Republicii   |  1995  |  2,915.00 |     1,747.00 |
|    |din care:         |nr. 235           |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |ADMINISTRATIA     |                  |        |           |              |
|    |CENTRALA          |                  |        |           |              |
| 38 |Bucuresti - total |Str. M. Basarab   |  1997  |    189.53 |       105.20 |
|    |din care:         |71, Bl. L111A -   |        |           |              |
|    |                  |Sect. 3           |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
| 39 |Bucuresti - total |Str. M. Basarab   |  1997  |    426.20 |       316.35 |
|    |din care:         |73, Bl. L113A -   |        |           |              |
|    |                  |Sect. 3           |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|
|    |TOTAL B.          |                  |    x   |      x    |       x      |
|    |din care:         |                  |        |           |              |
|    |    - cladiri     |                  |        |           |              |
|    |    - terenuri    |                  |        |           |              |
|    |    - utilitati   |                  |        |           |              |
|    |    - dotari      |                  |        |           |              |
|____|__________________|__________________|________|___________|______________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     JUDETUL/     |       Caracteristici        |       Valoare          |
|crt.|   Localitatea    |          tehnice            |________________________|
|    |                  |       ale imobilelor        |  Total   |  din care:  |
|    |                  |                             |          |_____________|
|    |                  |                             |          |  pt. spatii |
|    |                  |                             |          |disponibiliz.|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|  0 |        1         |               6             |     7    |      8      |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL ALBA      |                             |          |             |
|  1 |Blaj - total      |                             | 2,807.30 |     2,595.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |     2,122.30|
|    |                  |S+P+1                        |          |             |
|    |    - terenuri    |                             |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |        31.50|
|    |    - dotari      |                             |          |       441.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL ARAD      |                             |          |             |
|  2 |Sebis - total     |                             | 3,118.00 |       858.10|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |       836.20|
|    |                  |P+2                          |          |             |
|    |    - terenuri    |                             |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        21.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL BIHOR     |                             |          |             |
|  3 |Sacuieni - total  |                             | 1,654.10 |       989.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+1    |          |       892.30|
|    |    - terenuri    |proprietate 600 mp           |          |        86.70|
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        10.70|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL BOTOSANI  |                             |          |             |
|  4 |Bucecea - total   |                             |   844.90 |       438.50|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |Spatiu in cladire P+1        |          |       358.00|
|    |    - terenuri    |in proprietate 200 mp        |          |        26.80|
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        53.70|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL BRASOV    |                             |          |             |
|  5 |Brasov - total    |                             | 30,784.50|     3,523.10|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+D+P+9    |          |     3,245.20|
|    |    - terenuri    |concesionat cota parte din   |          |             |
|    |                  |2255 mp                      |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       277.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|  6 |Fagaras - total   |                             |  3,879.50|     2,127.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire indiv. S+P+1         |          |     1,885.00|
|    |    - terenuri    |in propr. 347 mp - cota      |          |       242.90|
|    |                  |parte indiviza               |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL BRAILA    |                             |          |             |
|  7 |Faurei - total    |                             |  2,841.00|       947.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala P+1      |          |       874.20|
|    |    - terenuri    |in proprietate cota parte    |          |        73.70|
|    |                  |500 mp                       |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL CARAS     |                             |          |             |
|  8 |Oravita - total   |                             |  3,244.60|     2,137.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire S+P+1+M              |          |     2,119.20|
|    |    - terenuri    |proprietate cota parte       |          |        13.00|
|    |                  |indiviza                     |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |         5.70|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL CALARASI  |                             |          |             |
|  9 |Oltenita - total  |                             |  6,189.20|     5,048.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala P+1      |          |     4,307.00|
|    |    - terenuri    |in proprietate 2619,13 mp    |          |       555.60|
|    |    - utilitati   |centrala termica             |          |       180.90|
|    |    - dotari      |                             |          |         5.10|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 10 |Lehliu - total    |                             |  5,409.20|     2,751.30|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+1    |          |     2,662.30|
|    |    - terenuri    |concesionat 2000 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        89.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL CLUJ      |                             |          |             |
| 11 |Gherla - total    |                             |  1,658.60|       302.30|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+1      |          |       298.40|
|    |    - terenuri    |proprietate in cota indiviza |          |         3.90|
|    |                  |53,01 mp                     |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 12 |Turda - total     |                             |  6,764.50|     4,210.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu S+D+P+M in bloc loc. 8|          |     4,113.70|
|    |                  |et.                          |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat 487.0 mp         |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        97.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL COVASNA   |                             |          |             |
| 13 |Covasna - total   |                             |  4,554.50|     2,412.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individ.   |          |     2,156.60|
|    |                  |S+P+2+M                      |          |             |
|    |    - terenuri    |cota parte 282,67 mp         |          |         4.00|
|    |                  |Concesionat                  |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |       160.80|
|    |    - dotari      |                             |          |        91.30|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL GALATI    |                             |          |             |
| 14 |Galati - total    |                             |  1,230.40|       613.20|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu la parter in bloc     |          |       609.30|
|    |                  |S+P+10                       |          |             |
|    |    - terenuri    |Cota indiviza 18,05 mp       |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |         3.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL GIURGIU   |                             |          |             |
| 15 |Hotarele - total  |                             |  1,080.00|       563.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire parter     |          |       561.60|
|    |    - terenuri    |cota indiviza 3000 mp in     |          |         2.30|
|    |                  |proprietate                  |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL HUNEDOARA |                             | 23,762.60|     9,021.30|
| 16 |Deva - total      |                             |          |             |
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+2      |          |     8,772.80|
|    |    - terenuri    |concesionat 480 mp           |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       248.50|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 17 |Hateg - total     |                             |  1,111.40|       203.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire din piatra |          |       178.00|
|    |                  |si caramida                  |          |             |
|    |    - terenuri    |in proprietate cota parte    |          |        25.60|
|    |                  |63,5 mp                      |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 18 |Orastie - total   |                             |  1,209.40|       200.00|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu parter in cladire     |          |       199.20|
|    |                  |S+P+1                        |          |             |
|    |    - terenuri    |proprietate in cota parte    |          |         0.80|
|    |                  |34,2 mp                      |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 19 |Calan - total     |                             |    734.20|       373.50|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu la parter in bloc de  |          |       367.10|
|    |                  |locuinte                     |          |             |
|    |    - terenuri    |proprietate in cota indiviza |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |         6.40|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL IALOMITA  |                             |          |             |
| 20 |Slobozia - total  |                             | 13,632.10|     6,963.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+2    |          |     6,583.80|
|    |    - terenuri    |concesionat 1500 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |        44.70|
|    |    - dotari      |                             |          |       335.10|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 21 |Fetesti - total   |                             |  3,558.00|     2,309.50|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladiri individuale S+P+1    |          |     1,959.10|
|    |    - terenuri    |concesionat 724 mp           |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |        84.00|
|    |    - dotari      |                             |          |       266.40|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL IASI      |                             | 62,065.10|    47,218.00|
| 22 |Iasi - total      |                             |          |             |
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+5      |          |    46,300.00|
|    |    - terenuri    |concesionat 2500 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       918.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 23 |Harlau - total    |                             |  1,937.00|       808.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |P+1 in cladiri cu 8 etaje    |          |       784.40|
|    |    - terenuri    |concesionat 25 mp. Cota parte|          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        24.30|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL MURES     |                             |          |             |
| 24 |Sighisoara - total|                             |  5,247.00|     3,580.80|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+1      |          |     3,507.20|
|    |    - terenuri    |teren in propr. cota parte   |          |             |
|    |                  |440 mp                       |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        73.60|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 25 |Reghin - total    |                             |  3,063.00|       786.10|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |       765.90|
|    |                  |S+P+2                        |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat 97,2 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        20.20|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 26 |Tarnaveni - total |                             |  2,649.00|       554.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu S+P in bloc de        |          |       554.90|
|    |                  |locuinte                     |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat 118,8 mp         |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL NEAMT     |                             |          |             |
| 27 |Tg. Neamt - total |                             |  2,492.50|     1,899.90|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in bloc de locuinte   |          |     1,721.90|
|    |                  |S+P+M                        |          |             |
|    |    - terenuri    |in folosinta 100,54 mp       |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       178.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL OLT       |                             |          |             |
| 28 |Slatina - total   |                             |  3,765.20|     3,025.50|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu S+P+1 in bloc cu 4    |          |     2,693.90|
|    |    - terenuri    |224,75 proprietate in cota   |          |        50.70|
|    |                  |indiviza                     |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |        91.00|
|    |    - dotari      |                             |          |       189.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 29 |Corabia - total   |                             |  7,700.40|     5,367.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |     5,161.70|
|    |                  |S+P+2                        |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat 1500 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       205.90|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 30 |Bals - total      |                             |  3,024.20|     1,592.00|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire individuala|          |     1,557.70|
|    |                  |P+1                          |          |             |
|    |    - terenuri    |teren propr. privata a       |          |             |
|    |                  |vanzator cladire             |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        34.30|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL PRAHOVA   |                             |          |             |
| 31 |Ploiesti          |                             |          |             |
|    |(S.v.) - total    |                             |  1,909.00|     2,769.80|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire in ansamblu de S+P+1 |          |     1,609.20|
|    |    - terenuri    |proprietate 623 mp           |          |       181.00|
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       979.60|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL SUCEAVA   |                             |          |             |
| 32 |Suceava - total   |                             |          |    14,225.20|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire S+P+5                | 26,905.00|    14,127.20|
|    |    - terenuri    |concesionat 520 mp           |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |        98.00|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 33 |Radauti - total   |                             |  6,537.10|     3,147.10|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+1    |          |     2,498.50|
|    |    - terenuri    |in proprietate 360 mp        |          |        27.80|
|    |    - utilitati   |                             |          |        87.20|
|    |    - dotari      |                             |          |       533.60|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL TELEORMAN |                             |          |             |
| 34 |Alexandria - total|                             | 24,707.80|    20,009.30|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire D+P+2      |          |    16,274.10|
|    |    - terenuri    |concesionat 1213,4 mp        |          |             |
|    |                  |achitat anticipat            |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |     2,439.70|
|    |    - dotari      |                             |          |     1,295.50|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 35 |Zimnicea - total  |                             |  2,473.50|       711.40|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+1      |          |       531.60|
|    |    - terenuri    |in proprietate 156 mp        |          |             |
|    |                  |Cota indiviza                |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       179.80|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL TIMIS     |                             |          |             |
| 36 |Deta - total      |                             |  4,235.50|     2,384.00|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |spatiu in cladire S+P+2+M    |          |     2,253.70|
|    |    - terenuri    |concesionat 760,3 mp         |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       130.30|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |JUDETUL VASLUI    |                             |          |             |
| 37 |Barlad - total    |                             | 17,171.00|    10,402.70|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |cladire individuala S+P+2    |          |    10,290.50|
|    |    - terenuri    |concesionat 2292 mp          |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |       112.20|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |ADMINISTRATIA     |                             |          |             |
|    |CENTRALA          |                             |          |             |
| 38 |Bucuresti - total |la parter in bloc de P+4     |  4,272.40|     2,371.40|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |                             |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat                  |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
| 39 |Bucuresti - total |la parter in bloc de P+4     |  9,607.40|     7,131.20|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |                             |          |             |
|    |    - terenuri    |concesionat                  |          |             |
|    |    - utilitati   |                             |          |             |
|    |    - dotari      |                             |          |             |
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|
|    |TOTAL B.          |             x               |     x    |   176,578.60|
|    |din care:         |                             |          |             |
|    |    - cladiri     |                             |          |    165.236,3|
|    |    - terenuri    |                             |          |      1.294,8|
|    |    - utilitati   |                             |          |      3.119,8|
|    |    - dotari      |                             |          |      6.927,7|
|____|__________________|_____________________________|__________|_____________|

            C) SITUATIA SPATIILOR SOCIALE DISPONIBILIZATE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Judet/Localitate    |   Denumire     |      Adresa       |   An    |
|crt.|                          |                |                   | constr. |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|  0 |           1              |       3        |         2         |    4    |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |I. SPATII HOTELIERE       |                |                   |         |
|    | BRASOV                   |                |                   |         |
|  1 |Predeal - total           |Vila            |Str. M. Saulescu   | 1995    |
|    |                          |                |nr. 71             |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | CONSTANTA                |                |                   |         |
|  2 |Eforie Sud - total        |Complex hotelier|Str. Inginerilor   | 1970    |
|    |                          |Flamingo        |nr. 2              |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|  3 |Mangalia - total          |Hotel Zefir     |Str. Teilor nr. 7  | 1959    |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | COVASNA                  |                |                   |         |
|  4 |Covasna - total           |Minihotel       |Str. Gh. Doja nr.  | 1995    |
|    |                          |                |2A                 |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | MURES                    |                |                   |         |
|  5 |Sovata - total            |Minihotel       |Str. Trandafirilor | 1915 si |
|    |                          |                |nr. 90             | amenaj. |
|    |                          |                |                   |reparatii|
|    |                          |                |                   |  1995   |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | SUCEAVA                  |                |                   |         |
|  6 |Vatra Dornei - total      |Minihotel       |Str. T.            | 1926 si |
|    |                          |                |Vladimirescu nr. 10| amenaj. |
|    |                          |                |                   | 1994    |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | TOTAL I                  |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |II. LOCUINTE              |                |                   |         |
|    |ARGES                     |                |                   |         |
|  7 |Pitesti - total           |1 ap. 2 cam.    |Str. Popa Sapca,   | 1985    |
|    |                          |                |Bl. D1, Sc. D,     |         |
|    |                          |                |Ap. 3              |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |BACAU                     |                |                   |         |
|  8 |Comuna Podu Turcului      |6 ap. x 2 cam. +|Str.               | 1993    |
|    |                          |2 ap. x 3 cam.  |Tudor Vladimirescu |         |
|    |                          |                |nr. 117            |         |
|    | - total                  |                |                   |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|  9 |Com. Sascut - total       |9 ap. x 2 cam. +|Str. Pietii        | 1997    |
|    |din care:                 |3 ap. x 3 cam.  |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | BRAILA                   |                |                   |         |
| 10 |Braila - total            |1 ap. 2 cam.    |Str. Unirii nr. 72,| 1980    |
|    |                          |                |Bl. Turn, et. 2,   |         |
|    |din care:                 |                |Ap. 9              |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | CARAS-SEVERIN            |                |                   |         |
| 11 |Bozovici - total          |1 ap. 3 cam.    |Str. M. Eminescu   | 1998    |
|    |                          |                |nr. 250B, Bl. IF,  |         |
|    |din care:                 |                |Ap. 10             |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | CLUJ                     |                |                   |         |
| 12 |Cluj - total              |1 Ap. 3 camere  |Str. N. Titulescu  | 1988    |
|    |                          |                |nr. 24, ap. 25     |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | CONSTANTA                |                |                   |         |
| 13 |Com. Baneasa - total      |Locuinta        |Str. Trandafirilor | 1956    |
|    |                          |                |nr. 79             |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | GALATI                   |                |                   |         |
| 14 |Tg. Bujor - total         |2 ap. x 2 cam. +|Str. G-ral Eremia  | 1962    |
|    |                          |2 ap. x 3 cam.  |Grigorescu nr. 77  |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | MEHEDINTI                |                |                   |         |
| 15 |Strehaia - total          |1 ap. 3 cam.    |Str. Unirii nr. 1A,| 1994    |
|    |                          |                |Bl. A1, Sc. 2,     |         |
|    |din care:                 |                |Et. 1, Ap. 3       |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | PRAHOVA                  |                |                   |         |
| 16 |Ploiesti - total          |1 ap. 4 cam.    |Str. Independentei | 1987    |
|    |din care:                 |                |nr. 12             |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
| 17 |Urlati - total            |Casa individuala|Str. T.            | 1957    |
|    |                          |cu destinatie de|Vladimirescu nr. 13|         |
|    |din care:                 |locuinta        |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | SUCEAVA                  |                |                   |         |
| 18 |Com. Udesti - total       |1 ap. 3 cam.    |Com. Udesti        | 1980    |
|    |din care:      |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    | TIMIS                    |                |                   |         |
| 19 |Lugoj - total             |Spatii locuibile|Str. Timisorii     | 1998    |
|    |                          |                |nr. 27 - 33        |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
| 20 |Deta - total              |1 ap. 2 cam.    |Str. Victoriei     | 1995    |
|    |                          |1 ap. 3 cam.    |nr. 3              |         |
|    |                          |1 ap. 4 cam.    |                   |         |
|    |                          |(inchiriat)     |                   |         |
|    |                          |1 ap. 5 cam.    |                   |         |
|    |din care:                 |(inchiriat)     |                   |         |
|    | - cladiri                |                |                   |         |
|    | - terenuri               |                |                   |         |
|    | - utilitati              |                |                   |         |
|    | - dotari                 |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |TOTAL II                  |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|
|    |TOTAL C                   |                |                   |         |
|    |din care:                 |                |                   |         |
|    | cladiri                  |                |                   |         |
|    | terenuri                 |                |                   |         |
|    | utilitati                |                |                   |         |
|    | dotari                   |                |                   |         |
|____|__________________________|________________|___________________|_________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Judet/Localitate      |  Caracteristici tehnice  |Supraf.| Val. inv. |
|crt.|                          |     ale imobilelor       |  mp   |- mil. lei-|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|  0 |           1              |             5            |   6   |     7     |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    |I. SPATII HOTELIERE       |                          |       |           |
|    | BRASOV                   |                          |       |           |
|  1 |Predeal - total           |                          | 443,00|    5425,20|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala       | 443,00|    4686,70|
|    |                          |compusa D+P+E+M           |       |           |
|    | - terenuri               |teren proprietate (240 mp)|       |           |
|    |                          |valoarea inclusa in pretul|       |           |
|    |                          |cladirii                  |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |      93,00|
|    | - dotari                 |                          |       |     645,50|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | CONSTANTA                |                          |       |           |
|  2 |Eforie Sud - total        |                          |6873,00|   89670,60|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Hotel P+6 si restaurant,  |6873,00|   76338,10|
|    |                          |centrala termica 180 mp,  |       |           |
|    |                          |instal. tehnica solara    |       |           |
|    |                          |- 81 mp, spalatorie +     |       |           |
|    |                          |garaje, piscina, terenuri |       |           |
|    |                          |tenis, inst. sonorizare,  |       |           |
|    |                          |inst. electrica,          |       |           |
|    |                          |pardoseala calda          |       |           |
|    | - terenuri               |                          |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |    3982,40|
|    | - dotari                 |                          |       |    9350,10|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|  3 |Mangalia - total          |                          |1037,00|    6923,10|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire P+3 + dotari.     |1037,00|    6163,50|
|    | - terenuri               |                          |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |     759,60|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | COVASNA                  |                          |       |           |
|  4 |Covasna - total           |Cladire individuala P+5   | 947,00|    1415,70|
|    |din care:                 |tip bloc locuinte compus  |       |           |
|    |                          |dintr-un ap. cu 3 camere  |       |           |
|    |                          |si 10 ap. cu o camera,    |       |           |
|    |                          |spatiu receptie si pod    |       |           |
|    |                          |mansardabil. Utilitati:   |       |           |
|    |                          |ascensor persoane, inst.  |       |           |
|    |                          |cablu TV, centr. termica  |       |           |
|    |                          |alim. en. electrica, apa, |       |           |
|    |                          |gaz metan, retele         |       |           |
|    |                          |subterane de              |       |           |
|    |                          |telecomunicatii urbane si |       |           |
|    |                          |interurbane + dotari.     |       |           |
|    | - cladiri                |                          | 947,00|    1018,10|
|    | - terenuri               |Teren concesionat pe toata|       |       3,60|
|    |                          |perioada existentei       |       |           |
|    |                          |cladiri (253 mp).         |       |           |
|    |                          |Cheltuieli anticipate cu  |       |           |
|    |                          |taxa de concesionare teren|       |           |
|    |                          |(253 mp).                 |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |     112,30|
|    | - dotari                 |                          |       |     281,70|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | MURES                    |                          |       |           |
|  5 |Sovata - total            |                          | 713,10|    4346,70|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala S+P+E,| 713,10|    4225,30|
|    |                          |Racord gaze, termoficare, |       |           |
|    |                          |apa, canal, linii telef.  |       |           |
|    |                          |sistem securitate +       |       |           |
|    |                          |dotari. Minihotelul este  |       |           |
|    |                          |situat la etaj iar la     |       |           |
|    |                          |subsol - 2 bucatarii,     |       |           |
|    |                          |2 sali sport, 2 magazii.  |       |           |
|    | - terenuri               |teren concesionat pe 99   |       |           |
|    |                          |ani (3834 mp) achitat     |       |           |
|    |                          |integral,                 |       |           |
|    | - utilitati              |alte amenajari: 2 terenuri|       |      79,00|
|    |                          |de sport 930 mp           |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      42,40|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|  6 | SUCEAVA                  |                          |       |           |
|    |Vatra Dornei - total      |                          | 443,00|    1380,80|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Etaj + mansarda corp comun| 443,00|    1200,00|
|    |                          |cu sediul agentiei +      |       |           |
|    |                          |dotari                    |       |           |
|    | - terenuri               |terenul nu este           |       |           |
|    |                          |proprietatea bancii       |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |     180,80|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | TOTAL I                  |                          |       |  109162,10|
|___ |__________________________|__________________________|_______|___________|
|    |II. LOCUINTE              |                          |       |           |
|    | ARGES                    |                          |       |           |
|  7 |Pitesti - total           |                          |  62,00|      27,60|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Doua camere + dependinte  |  62,00|      27,60|
|    |                          |decomandat parter, Bl.    |       |           |
|    |                          |P+4, fond nou (1980) din  |       |           |
|    |                          |prefabricate beton        |       |           |
|    | - terenuri               |teren proprietate 7 mp    |       |           |
|    |                          |cota indiviza             |       |           |
|    | - utilitati              |racord la termoficare,    |       |           |
|    |                          |racord la reteaua de      |       |           |
|    |                          |energie electrica, gaze   |       |           |
|    | - dotari                 |pardoseli reci cu mozaic, |       |           |
|    |                          |linoleum, partial faianta |       |           |
|    |                          |la bucatarie              |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | BACAU                    |                          |       |           |
|  8 |Comuna Podu Turcului -    |                          | 809,00|    1228,10|
|    |total                     |                          |       |           |
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Apart. situate in cladire | 809,00|    1222,30|
|    |                          |P+2 cu destin. sediu      |       |           |
|    |                          |bancar. Apart. au intrare |       |           |
|    |                          |separata.                 |       |           |
|    | - terenuri               |Teren concesionat integral|       |           |
|    |                          |(1264 mp)                 |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |       5,80|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|  9 |Com. Sascut - total       |                          | 934,00|    1643,70|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Apart. sunt situate in    | 934,00|    1597,20|
|    |                          |cladire individuala P+3 si|       |           |
|    |                          |au intrare separata       |       |           |
|    | - terenuri               |Teren cota indiviza       |       |      46,50|
|    |                          |(293,31 mp )              |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | BRAILA                   |                          |       |           |
| 10 |Braila - total            |                          |  61,00|      63,40|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ap. situat in bloc P+10   |  61,00|      63,40|
|    | - terenuri               |teren in cota indiviza    |       |           |
|    |                          |(in folosinta 29 mp)      |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | CARAS-SEVERIN            |                          |       |           |
| 11 |Bozovici - total          |                          |  84,46|      52,90|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ap. 3 camere in cladire   |  84,46|      42,40|
|    |                          |S+P+2, boxa la subsol de  |       |           |
|    |                          |16,20 mp + dotari         |       |           |
|    | - terenuri               |                          |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      10,50|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | CLUJ                     |                          |       |           |
| 12 |Cluj - total              |                          |  67,37|     249,00|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ap. 3 camere in bloc P+4  |  67,37|     196,40|
|    | - terenuri               |teren atribuit in         |       |           |
|    |                          |folosinta (21 mp)         |       |           |
|    | - utilitati              |racord gaze, termoficare, |       |           |
|    |                          |apa, canal, en. electrica,|       |           |
|    |                          |de la reteaua orasului    |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      52,60|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | CONSTANTA                |                          |       |           |
| 13 |Com. Baneasa - total      |                          | 190,00|     742,00|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala P+1   | 190,00|     683,60|
|    |                          |+ dotari                  |       |           |
|    | - terenuri               |Teren propr. 152 mp       |       |      23,10|
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      36,20|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | GALATI                   |                          |       |           |
| 14 |Tg. Bujor - total         |                          | 282,70|     772,90|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |4 apart. situate la et. 1 | 282,70|     758,30|
|    |                          |in cladire cu destinatie  |       |           |
|    |                          |initiala spatiu bancar,   |       |           |
|    |                          |acces separat prin spatele|       |           |
|    |                          |cladirii si casa scarii   |       |           |
|    | - terenuri               |                          |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      14,60|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | MEHEDINTI                |                          |       |           |
| 15 |Strehaia - total          |                          |  75,70|     268,70|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ap. situat in bloc cu P+4 |  75,70|     254,70|
|    |                          |la et. 1 + dotari         |       |           |
|    | - terenuri               |Teren in folosinta - cota |       |           |
|    |                          |indiviza                  |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |      14,00|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | PRAHOVA                  |                          |       |           |
| 16 |Ploiesti - total          |                          | 129,00|     330,00|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala S+P   | 129,00|     194,00|
|    | - terenuri               |teren proprietate (468 mp)|       |     136,00|
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
| 17 |Urlati - total            |                          |  70,00|     107,60|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Cladire individuala parter|  70,00|      80,60|
|    |                          |2 camere + dependinte     |       |           |
|    | - terenuri               |teren in proprietate      |       |      27,00|
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | SUCEAVA                  |                          |       |           |
| 18 |Com. Udesti - total       |                          |  68,80|      35,70|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Etajul 1 dintr-o cladire  |  68,80|      35,70|
|    |                          |situata in localit. Udesti|       |           |
|    | - terenuri               |terenul nu este propriet. |       |           |
|    |                          |bancii                    |       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    | TIMIS                    |                          |       |           |
| 19 |Lugoj - total             |                          | 405,00|     625,00|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ansamblu S+P+2Et+M        | 405,00|     625,00|
|    | - terenuri               |teren concesionat (405 mp)|       |           |
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |           |
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
| 20 |Deta - total              |                          | 423,00|     695,50|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | - cladiri                |Ansamblu S+P+1E+M si      | 423,00|     547,00|
|    |                          |dotari                    |       |           |
|    | - terenuri               |Teren proprietate (526 mp)|       |      34,30|
|    | - utilitati              |                          |       |           |
|    | - dotari                 |                          |       |     114,20|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    |TOTAL II                  |                          |       |    6843,00|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|
|    |TOTAL C                   |                          |       |  116005,10|
|    |din care:                 |                          |       |           |
|    | cladiri                  |                          |       |   99.959,9|
|    | terenuri                 |                          |       |      270,5|
|    | utilitati                |                          |       |    4.266,7|
|    | dotari                   |                          |       |   11.508,0|
|____|__________________________|__________________________|_______|___________|

                   D) SITUATIA INVESTITIILOR IN CURS
 ______________________________________________________________
|    |                     |                  | Caracteristici |
|Nr. |       JUDET         |     Adresa       |     tehnice    |
|crt.|    LOCALITATEA      |                  |   (suprafata)  |
|    |                     |                  |        mp      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|  0 |               1     |        2         |        3       |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL ALBA         |                  |                |
|  1.|Alba Iulia           |I.C. Bratianu 20  | S+M+P+4E       |
|    | - constructie noua  |                  |      2118,00   |
|    | - teren             |                  |       699,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL ARAD         |                  |                |
|  2.|Arad                 |Str. Lacului      | S+P+2E         |
|    | - constructie noua  |                  |      2550,00   |
|    | - teren             |                  |       817,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|  3.|Nadlac               |Victoriei 45 - 47 | P+2E           |
|    | - constructie noua  |                  |      1740,00   |
|    | - teren             |                  |      1260,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL BACAU        |                  |                |
|  4.|Onesti               |Republicii 43     | S+P+2E         |
|    | - constructie noua  |                  |      1696,00   |
|    | - teren             |                  |      1853,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL BIHOR        |                  |                |
|  5.|Alesd                |Bobalna 23 - 25   | D+M+P+1E       |
|    | - constructie noua  |                  |      1775,00   |
|    | - teren             |                  |      1645,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL BOTOSANI     |                  |                |
|  6.|Saveni               |Localitatea Saveni| P+1            |
|    | - structura de      |                  |                |
|    |   constructie       |                  |       932,80   |
|    | - teren             |                  |       233,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|  7.|JUDETUL BRASOV       |                  |                |
|    |Brasov               |Kogalniceanu 3    | D+P+9E         |
|    | - hotel             |                  |      2775,00   |
|    | - teren             |                  |       800,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL BRAILA       |                  |                |
|  8.|Braila               |M. Sebastian      |      1242,00   |
|    |                     |17 - 19           |                |
|____|_____________________|__________________|________________|
|  9.|Ianca                |Sarateni nr. 1    | P+1E           |
|    |- cladire + extindere|                  |       813,00   |
|    | - teren             |                  |       607,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL CALARASI     |                  |                |
| 10.|Budesti              |Com. Budesti      | S+P+1E         |
|    | - constructie noua  |                  |       960,00   |
|    | - teren             |                  |      2000,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL CLUJ         |                  |                |
| 11.|Cluj                 |Cuza Voda 1       | D+P+M+5E       |
|    | - constructie noua  |                  |      2600,00   |
|    | - teren             |                  |       784,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL DAMBOVITA    |                  |                |
| 12.|Titu                 |Garii nr. 2       | P+1E           |
|    | - constructie noua  |                  |       585,20   |
|    | - teren             |                  |      1413,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 13.|JUDETUL NEAMT        |                  |                |
|    |Piatra Neamt         |Cuza Voda         | S+P+4E         |
|    | - constructie noua  |                  |      3342,00   |
|    | - teren             |                  |       800,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 14.|Roznov               |                  | S+P+2E         |
|    | - constructie noua  |                  |      1340,00   |
|    | - teren             |                  |      1910,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL PRAHOVA      |                  |                |
| 15.|Puchenii Mari        |Com. Puchenii Mari| P (casa)       |
|    |                     |                  |       382,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 16.|Breaza               |Republicii 17     | S+P+1E         |
|    | - imobil            |                  |       458,00   |
|    | - teren             |                  |      2250,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 17.|Mizil                |Unirii 14         | S+P+M+1E       |
|    | - constructie noua  |                  |      1775,00   |
|    | - teren             |                  |       970,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL SIBIU        |                  |                |
| 18.|Sibiu                |Calea Dumbravii   | 2S+P+M+5E      |
|    | - constructie noua  |                  |      3400,00   |
|    | - teren             |                  |       932,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL TULCEA       |                  |                |
| 19.|Tulcea               |Salciilor 9       | S+P+4E+Ms      |
|    | - constructie noua  |                  |      2290,00   |
|    | - teren proprietate |                  |       388,00   |
|    | - teren concesionat |                  |       480,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 20.|Macin                |1 Dec. nr. 49 - 53| D+P+1E         |
|    | - constructie noua  |                  |      1403,00   |
|    | - teren             |                  |      1500,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL VASLUI       |                  |                |
| 21.|Vaslui               |Stefan cel Mare 39| S+P+2E         |
|    | - constructie noua  |                  |      2828,00   |
|    | - teren             |                  |      2538,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL VALCEA       |                  |                |
| 22.|Valcea - teren       |G-ral Praporgescu |      1094,00   |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 23.|Calimanesti          |Calea lui Traian  |                |
|    |                     |295 bl. 3         | S+P            |
|    | - structura bloc    |                  |       885,00   |
|    | - teren             |                  |      1160,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |JUDETUL VRANCEA      |                  |                |
| 24.|Vidra                |Comuna Vidra      | S+P+1E         |
|    |                     |Vrancea           |         -      |
|    | - constructie noua  |                  |      1220,00   |
|    | - teren             |                  |       760,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |ADMINISTRATIA        |                  |                |
|    |CENTRALA             |                  |                |
| 25.|Magazin Sora         |Calea Grivitei 140| S+P            |
|    | - imobil            |                  |      1033,50   |
|    | - teren             |                  |       223,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
| 26.|Hotel Dunarea        |Calea Grivitei 140| S+P+7E         |
|    | - imobil            |                  |      2866,00   |
|    | - teren             |                  |       595,00   |
|    | - dotari            |                  |         -      |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |TOTAL D              |                  |                |
|    |Din care:            |                  |                |
|    |        - cladiri    |                  |                |
|    |        - terenuri   |                  |                |
|    |        - utilitati  |                  |                |
|    |        - dotari     |                  |                |
|____|_____________________|__________________|________________|
|    |TOTAL A+B+C+D        |                  |                |
|    |Din care: |                  |                |
|    |        - cladiri    |                  |                |
|    |        - terenuri   |                  |                |
|    |        - utilitati  |                  |                |
|    |        - dotari     |                  |                |
|____|_____________________|__________________|________________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    JUDET     |         Stadiu          | Valoare |    Cost   |Investitie|
|crt.| LOCALITATEA  |          fizic          |contabila| estimativ |specifica |
|    |              |                         |  bruta  |   pentru  |   USD/mp |
|    |              |                         |mil. lei |finalizarea|   Supr.  |
|    |              |                         |         |lucrarilor |  Constr. |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|  0 |       1      |            4            |     5   |      6    |     7    |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL ALBA  |                         |         |           |          |
|  1.|Alba Iulia    |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Partea de 2118 mp sistata|17.631,00|   5.142,00|    337,30|
|    |   noua       |dintr-o investitie de    |         |           |          |
|    |              |4118 mp; structura si    |         |           |          |
|    |              |inchiderile exterioare   |         |           |          |
|    |              |terminate, sediul de     |         |           |          |
|    |              |banca este pus in        |         |           |          |
|    |              |functiune                |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani - cota indiviza din  |         |           |          |
|    |              |1360 mp concesiune       |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL ARAD  |                         |         |           |          |
|  2.|Arad          |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  |15.592,00|  25.220,00|    247,80|
|    |   noua       |terminata, inchideri 60%,|         |           |          |
|    |              |instalatii 80%           |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    31,10|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         |15.623,10|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|  3.|Nadlac        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura terminata, fara| 2.949,20|  18.399,00|     68,70|
|    |   noua       |inchideri si             |         |           |          |
|    |              |compartimentari          |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL BACAU |                         |         |           |          |
|  4.|Onesti        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Investitie executata 85% | 9.238,70|   7.851,00|    220,70|
|    |   noua       |                         |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         | 1.016,30|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         |10.255,00|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL BIHOR |                         |         |           |          |
|  5.|Alesd         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura terminata,     | 2.323,30|  13.513,00|     53,00|
|    |   noua       |inchideri 80%            |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |BOTOSANI      |                         |         |           |          |
|  6.|Saveni        |                         |         |           |          |
|    | - structura  |Structura, fara finisaje |   455,20|   5.045,00|     19,80|
|    |de constructie|si instalatii            |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL BRASOV|                         |         |           |          |
|  7.|Brasov        |                         |         |           |          |
|    | - hotel      |Spatiul de cazare        |42.952,80|  25.390,00|    627,20|
|    |              |(et. 3 - 9): structura   |         |           |          |
|    |              |terminata, finisaje si   |         |           |          |
|    |              |instalatii executate 50% |         |           |          |
|    | - teren      |Corp de legatura         |         |           |          |
|    |              |structura terminata,     |         |           |          |
|    |              |instalatii executate 80% |         |           |          |
|    |              |Cota indiviza din        |         |           |          |
|    |              |suprafata totala         |         |           |          |
|    |              |concesionata 2255 mp     |         |           |          |
|    | - dotari     |                         | 3.108,40|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         |46.061,20|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL BRAILA|                         |         |           |          |
|  8.|Braila        |Teren                    | 1.314,00|      -    |     -    |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|  9.|Ianca         |                         |         |           |          |
|    | - cladire +  |Structura (lucrari de    | 6.453,00|   5.627,00|    321,60|
|    |   extindere  |consolidare executate),  |         |           |          |
|    |              |la extinderea spatiului  |         |           |          |
|    |              |existent s-a realizat    |         |           |          |
|    |              |structura de rezistenta  |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |CALARASI      |                         |         |           |          |
| 10.|Budesti       |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  | 3.309,40|   5.785,00|    139,70|
|    |   noua       |80%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL CLUJ  |                         |         |           |          |
| 11.|Cluj          |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Partea de 2600 mp        |19.929,70|  38.300,00|    310,60|
|    |   noua       |suprafata utila sistata, |         |           |          |
|    |              |dintr-o investitie totala|         |           |          |
|    |              |de 3782 mp; Structura de |         |           |          |
|    |              |rezistenta realizata,    |         |           |          |
|    |              |lucrari de inchideri ext.|         |           |          |
|    |              |90%, instalatii de 10%;  |         |           |          |
|    |              |sediul de banca este in  |         |           |          |
|    |              |curs de finisare         |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani - cota indiviza din  |         |           |          |
|    |              |1140 mp concesionata     |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |DAMBOVITA     |                         |         |           |          |
| 12.|Titu          |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  |   825,60|  20.896,00|     57,20|
|    |   noua       |80%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat inclus in |         |           |          |
|    |              |investitie               |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |     -   |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL NEAMT |                         |         |           |          |
| 13.|Piatra Neamt  |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  | 4.327,20|  46.927,00|     52,50|
|    |   noua       |realizata, inchideri ext.|         |           |          |
|    |              |25%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 14.|Roznov        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  | 3.146,00|   4.110,00|     95,10|
|    |   noua       |si inchideri ext.        |         |           |          |
|    |              |realizate,               |         |           |          |
|    |              |compartimentari si       |         |           |          |
|    |              |finisaje 90%             |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |PRAHOVA       |                         |         |           |          |
| 15.|Puchenii Mari |Pusa in functiune,       | 1.845,90|     200,00|    195,80|
|    |              |finisaje 80% . Terenul   |         |           |          |
|    |              |nu este in proprietatea  |         |           |          |
|    |              |bancii                   |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |   146,10|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         | 1.992,00|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 16.|Breaza        |                         |         |           |          |
|    | - imobil     |Imobil cumparat, achitat | 2.500,00|     655,00|    221,20|
|    |              |partial 75%              |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat inclus in |         |           |          |
|    |              |pretul imobilului        |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 17.|Mizil         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  | 6.366,60|  15.647,00|    145,30|
|    |   noua       |realizata, inchideri ext.|         |           |          |
|    |              |45%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL SIBIU |                         |         |           |          |
| 18.|Sibiu         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Parte de 3400 mp sistata |14.172,50|  50.776,00|    168,90|
|    |  noua        |dintr-o investitie de    |         |           |          |
|    |              |5509 mp. Structura de    |         |           |          |
|    |              |rezistenta realizata,    |         |           |          |
|    |              |inchideri si finisaje    |         |           |          |
|    |              |cca. 35%                 |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe     |         |           |          |
|    |              |durata existentei        |         |           |          |
|    |              |constructiei 462 mp, iar |         |           |          |
|    |              |470 mp concesiune        |         |           |          |
|    |              |indiviza                 |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL TULCEA|                         |         |           |          |
| 19.|Tulcea        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta, |13.199,00|  20.111,00|    233,60|
|    |   noua       |inchideri realizate      |         |           |          |
|    |              |finisaje si instalatii   |         |           |          |
|    |              |cca. 60%                 |         |           |          |
|    | - teren      |Teren proprietate si     |    34,00|           |          |
|    |   proprietate|concesiune               |---------|           |          |
|    | - teren      |                         |13.233,00|           |          |
|    |   concesionat|                         |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 20.|Macin         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  |  2176,20|   5.798,00|     62,90|
|    |   noua       |si inchideri realizate,  |         |           |          |
|    |              |finisaje si instalatii   |         |           |          |
|    |              |40%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL VASLUI|                         |         |           |          |
| 21.|Vaslui        |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura de rezistenta  |13.112,00|  45.815,00|    187,90|
|    |   noua       |realizata, inchideri ext.|         |           |          |
|    |              |60%, finisaje si         |         |           |          |
|    |              |instalatii 15%           |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat           | 1.015,00|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         |14.127,20|           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL VALCEA|                         |         |           |          |
| 22.|Valcea        |                         |         |           |          |
|    | - teren      |Teren + proiect tehnic   | 1.685,90|    -      |     -    |
|    |              |executat si achitat      |         |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 23.|Calimanesti   |                         |         |           |          |
|    | - structura  |Structura cumparata,     | 1.863,70|  10.204,00|     85,30|
|    |   bloc       |inchideri executate 20%  |         |           |          |
|    | - teren      |Teren in folosinta,      |         |           |          |
|    |              |indiviziune cu           |         |           |          |
|    |              |proprietarii             |         |           |          |
|    |              |apartamentelor           |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |JUDETUL       |                         |         |           |          |
|    |VRANCEA       |                         |         |           |          |
| 24.|Vidra         |                         |         |           |          |
|    | - constructie|Structura si inchideri   | 2.668,20|   2.850,00|     88,60|
|    |   noua       |ext. realizate, finisaje |         |           |          |
|    |              |si instalatii 80%        |         |           |          |
|    | - teren      |Teren concesionat pe 99  |         |           |          |
|    |              |ani                      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |   223,80|           |          |
|    |              |                         |---------|           |          |
|    |              |                         | 2.892,00|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |ADMINISTRATIA |                         |         |           |          |
|    |CENTRALA      |                         |         |           |          |
| 25.|Magazin Sora  |                         |         |           |          |
|    | - imobil     |Cladire cumparata,       |13.788,00|  16.700,00|    540.60|
|    |              |consolidata 10%          |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat inclus in |         |           |          |
|    |              |pretul constructiei      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
| 26.|Hotel Dunarea |                         |         |           |          |
|    | - imobil     |Cladire cumparata;       |19.112,90|  42.412,00|    270,20|
|    |              |lucrari pregatitoare     |         |           |          |
|    |              |pentru consolidare 67%;  |         |           |          |
|    |              |lucrari de consolidare   |         |           |          |
|    |              |10%                      |         |           |          |
|    | - teren      |Teren cumparat inclus in |         |           |          |
|    |              |pretul constructiei      |         |           |          |
|    | - dotari     |                         |    -    |           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |TOTAL D       |                         |228.512,9|           |          |
|    |Din care:     |                         |         |           |          |
|    | - cladiri    |                         |219.938,6|           |          |
|    | - terenuri   |                         |  4.048,9|           |          |
|    | - utilitati  |                         |    -    |           |          |
|    | - dotari     |                         |  4.525,4|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|
|    |TOTAL A+B+C+D |                         |782.163,3|           |          |
|    |Din care:     |                         |         |           |          |
|    | - cladiri    |                         |721.569,7|           |          |
|    | - terenuri   |                         |  8.879,6|           |          |
|    | - utilitati  |                         | 17.779,5|           |          |
|    | - dotari     |                         | 33.934,5|           |          |
|____|______________|_________________________|_________|___________|__________|

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 122/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 122 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu