E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 2 din 30 ianuarie 2001

privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 95 bis  din 23 februarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, modificata si completata prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si pe cele ale modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

    1. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 1.396/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2000
    Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Planul de conturi bancar, operatiunile decurgand din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 1.396/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 se inregistreaza in contabilitate astfel:
    a) Majorarile de intarziere prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2000, reflectate in creditul contului 3539 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" si, respectiv, in bilantul contabil la 31 decembrie 1999:

    3539 "Alte datorii si creante      =    7717 "Alte venituri exceptionale
          cu bugetul statului"                    din operatiuni de gestiune"

                                  concomitent

    9982 "Alte valori date"            =    999 "Contrapartida"

    b) Majorarile de intarziere inregistrate in perioada 1 ianuarie - 15 decembrie 2000 in creditul contului 3539 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" (articol contabil 6717 "Alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune" = 3539 "Alte datorii si creante cu bugetul statului") vor fi stornate prin efectuarea aceluiasi articol contabil in rosu sau cu semnul minus astfel:

    6717 "Alte cheltuieli exceptionale =    3539 "Alte datorii si creante
          privind operatiunile de                 cu bugetul statului"
          gestiune"

                                  concomitent

    9982 "Alte valori date"            =    999 "Contrapartida"

    c) Majorarile de intarziere calculate de banci, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor straine, pe propria raspundere, potrivit art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2000, si neinregistrate in conturi bilantiere se vor reflecta in debitul contului 9982 "Alte valori date" in corespondenta cu creditul contului 999 "Contrapartida".
    d) La data de 15 decembrie 2000 sumele evidentiate in debitul contului 9982 "Alte valori date" se vor regulariza astfel:
    - majorarile de intarziere scutite la plata ca urmare a achitarii debitelor la termenele si in conditiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 se vor evidentia in creditul contului 9982 "Alte valori date" in corespondenta cu debitul contului 999 "Contrapartida";
    - majorarile de intarziere aferente debitelor neachitate in conditiile prevazute la art. 4 sau 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 se vor evidentia in creditul contului 9982 "Alte valori date" in corespondenta cu debitul contului 999 "Contrapartida" si, concomitent, in conturi bilantiere, efectuandu-se articolul contabil:

    6717 "Alte cheltuieli exceptionale =    3539 "Alte datorii si creante
          privind operatiunile de                 cu bugetul statului"
          gestiune"

    Majorarile de intarziere astfel evidentiate se vor reflecta in bilantul contabil la 31 decembrie 2000.

    2. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii
    Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi bancar, operatiunile decurgand din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii se inregistreaza in contabilitate astfel:
    - primirea de catre Banca Agricola - S.A. a titlurilor de stat emise de Ministerul Finantelor

                %                      =    356 "Creditori diversi",
    3021 "Titluri de tranzactie"                 analitic distinct
    3031 "Titluri de plasament"
    3041 "Titluri de investitii"

    - vanzarea titlurilor de stat Bancii Nationale a Romaniei pentru rambursarea creditului special acordat de aceasta Bancii Agricole - S.A.

    111 "Cont curent la Banca          =                %
         Nationala a Romaniei"              3021 "Titluri de tranzactie"
                                            3031 "Titluri de plasament"

                                  concomitent

    112 "Imprumuturi de refinantare    =    111 "Cont curent la Banca Nationala
         de la Banca Nationala                   a Romaniei"
         a Romaniei"

    - vanzarea titlurilor de stat Bancii Nationale a Romaniei pentru acoperirea eventualelor retrageri ale depunerilor clientelei

    111 "Cont curent la Banca          =                %
         Nationala a Romaniei"              3021 "Titluri de tranzactie"
                                            3031 "Titluri de plasament"

                                  concomitent

                %                      =    2511 "Conturi curente"
    25172 "Datorii atasate"
    2531 "Depozite la vedere"
    2532 "Depozite la termen"
    2541 "Certificate de depozit"
    2542 "Carnete si librete de
          economii"
    2547 "Datorii atasate"

                                  concomitent

    2511 "Conturi curente"             =                %
                                            101 "Casa"
                                            111 "Cont curent la Banca Nationala
                                                 a Romaniei"
                                            121 "Conturi de corespondent la
                                                 banci (nostro)"
                                            122 "Conturi de corespondent ale
                                                 bancilor (loro)"
                                            2511 "Conturi curente"

    - varsarea de catre investitor intr-un cont de blocare a sumei negociate ca pret al privatizarii bancii

                %                      =    1323 "Depozite colaterale ale
    111 "Cont curent la Banca                     bancilor"
         Nationala a Romaniei"
    121 "Conturi de corespondent la
         banci (nostro)"
    122 "Conturi de corespondent ale
         bancilor (loro)"
                                      sau

    2511 "Conturi curente"             =    2533 "Depozite colaterale"

    - majorarea capitalului social al Bancii Agricole - S.A. dupa varsarea de catre investitor intr-un cont de blocare a sumei negociate ca pret al privatizarii bancii

    508 "Actionari sau asociati"       =    5011 "Capital subscris nevarsat"

                                  concomitent

    356 "Creditori diversi",           =    508 "Actionari sau asociati"
         analitic distinct
                                  concomitent

    5011 "Capital subscris nevarsat"   =    5012 "Capital subscris varsat"

    - virarea sumelor varsate de catre investitor catre Fondul Proprietatii de Stat

    1323 "Depozite colaterale ale      =                %
          bancilor"                         111 "Cont curent la Banca Nationala
                                                 a Romaniei"
                                            121 "Conturi de corespondent la
                                                 banci (nostro)"
                                            122 "Conturi de corespondent ale
                                                 bancilor (loro)"
                                            2511 "Conturi curente"

                                      sau

    2533 "Depozite colaterale"         =                %
                                            111 "Cont curent la Banca Nationala
                                                 a Romaniei"
                                            121 "Conturi de corespondent la
                                                 banci (nostro)"
                                            122 "Conturi de corespondent ale
                                                 bancilor (loro)"
                                            2511 "Conturi curente"

    - evidentierea titlurilor de stat pana la transferul efectiv al activelor fixe

                %                      =    356 "Creditori diversi",
    3021 "Titluri de tranzactie"                 analitic distinct
    3031 "Titluri de plasament"
    3041 "Titluri de investitii"

    - transferul activelor fixe la valoarea de inventar

    3556 "Alti debitori diversi"       =                %
                                            7461 "Venituri din cesiunea
                                                  imobilizarilor necorporale
                                                  si corporale"
                                            35327 "T.V.A. colectata"

                                  concomitent

    356 "Creditori diversi",           =    3556 "Alti debitori diversi"
         analitic distinct

                                  concomitent

                %                      =    442 "Imobilizari corporale ale
    461 "Amortizari privind                      activitatii de exploatare"
         imobilizarile activitatii
         de exploatare"
    6461 "Pierderi din cesiunea
          imobilizarilor necorporale
          si corporale"

                                  concomitent

                %                      =    452 "Imobilizari corporale in afara
    462 "Amortizari privind                      activitatii de exploatare"
         imobilizarile in afara
         activitatii de exploatare"
    6461 "Pierderi din cesiunea
          imobilizarilor necorporale
          si corporale"

                                  concomitent

    6461 "Pierderi din cesiunea        =    432 "Imobilizari corporale in curs"
          imobilizarilor necorporale
          si corporale"

    - regularizarea eventualelor diferente constatate in timpul procesului de predare-primire a activelor fixe in limita plafonului prevazut la art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210/2000:
        - in cazul in care valoarea constatata este superioara celei precizate la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 se vor efectua inregistrarile contabile prezentate mai sus referitoare la evidentierea titlurilor de stat pana la transferul efectiv al activelor fixe, precum si la transferul activelor fixe la valoarea de inventar;
        - in cazul in care valoarea constatata este inferioara celei precizate la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210/2000, se vor corecta in mod corespunzator inregistrarile contabile privind titlurile de stat emise in plus si dobanda calculata de Banca Agricola - S.A. pe perioada detinerii.

    3. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.169/2000 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996
    In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, "Diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social se vor inregistra, incepand cu bilantul contabil aferent exercitiului financiar cu termen de intocmire si de depunere, potrivit legii, pana la data de 15 aprilie 1996, in contul <<Alte rezerve>>, analitic distinct, fara a fi influentate rezultatele financiare ale agentilor economici. Aceste sume nu vor putea fi utilizate in alte scopuri".
    Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.169/2000 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, "Incepand cu data de 15 decembrie 2000, prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si diferentelor de curs valutar aferente primelor de emisiune platite in valuta al caror echivalent in lei este evidentiat in contul <<Prime de emisiune sau de aport>>, analitic distinct, sau care a fost utilizat pentru majorarea capitalului social".
    3.1. Pentru evidentierea distincta, in afara bilantului, a primelor de emisiune platite in devize, in cadrul contului sintetic de gradul I - 998 "Alte conturi de evidenta" se deschide contul sintetic de gradul II - 9984 "Prime de emisiune platite in devize".

    Continut:

    9984 - valoarea primelor de emisiune platite in devize

    Contul 9984 "Prime de emisiune platite in devize"
    Contul 9984 "Prime de emisiune platite in devize" este un cont de pasiv.
    Se crediteaza cu sumele reprezentand prime de emisiune platite in devize.
    Se debiteaza cu primele de emisiune platite in devize incluse in capitalul social in devize sau utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de constituire neamortizate.
    Soldul contului reprezinta prime de emisiune platite in devize.
    3.2. Metodologia de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social, prevazuta la pct. 2.3 din Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27/1998, la pct. 8 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2000 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci, precum si in Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 29/2000 privind modificarea metodologiei de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social/capitalul de dotare, se aplica in mod corespunzator si diferentelor de curs valutar aferente primelor de emisiune platite in devize, cu urmatoarele precizari:
    - diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social si prime de emisiune platite in devize se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitice distincte deschise pe diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social si, respectiv, aferente disponibilitatilor in devize reprezentand prime de emisiune platite in devize;
    - nivelul disponibilitatilor in devize, altele decat euro sau valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social si prime de emisiune platite in devize, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitice distincte, este dat de suma soldurilor creditoare ale conturilor 99832 "Capital social subscris si varsat in devize" si 9984 "Prime de emisiune platite in devize", daca aceasta suma este egala sau mai mica decat "pozitia de schimb operationala lunga" inregistrata pe deviza respectiva; in caz contrar nivelul disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social si prime de emisiune platite in devize, pentru care diferentele de curs valutar se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitice distincte, se limiteaza la nivelul "pozitiei de schimb operationale lungi" inregistrate pe deviza respectiva, iar ordinea in care se inregistreaza aceste diferente este urmatoarea: diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social si, respectiv, diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand prime de emisiune platite in devize;
    - nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro, reprezentand aport la capitalul social si prime de emisiune platite in devize, pentru care diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitice distincte, este dat de suma soldurilor creditoare ale conturilor 99832 "Capital social subscris si varsat in devize" si 9984 "Prime de emisiune platite in devize", deschise pe euro si/sau pe fiecare valuta a statelor participante la euro si transformate, dupa caz, in echivalent euro, daca aceasta suma este egala sau mai mica decat suma "pozitiilor de schimb operationale lungi" inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro; in caz contrar nivelul disponibilitatilor in euro si/sau in valutele statelor participante la euro reprezentand aport la capitalul social si prime de emisiune platite in devize, pentru care diferentele de curs valutar se inregistreaza in contul 519 "Alte rezerve", analitice distincte, se limiteaza la nivelul sumei "pozitiilor de schimb operationale lungi" inregistrate pe euro si/sau pe valutele statelor participante la euro si transformate in echivalent euro, iar ordinea in care se inregistreaza aceste diferente este urmatoarea: diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand aport la capitalul social si, respectiv, diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand prime de emisiune platite in devize;
    - pentru determinarea la sfarsitul lunii decembrie 2000 a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand prime de emisiune platite in devize al caror echivalent in lei este evidentiat la data de 15 decembrie 2000 in contul 5111 "Prime de emisiune sau de aport", analitic distinct, sau care a fost utilizat pentru majorarea capitalului social se utilizeaza cursurile de schimb ale pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din data de 15 decembrie 2000 si cursul de schimb al pietei valutare din ultima zi bancara lucratoare a lunii decembrie 2000.
    3.3. Inregistrarea in contabilitate la data de 15 decembrie 2000 a primelor de emisiune platite in devize al caror echivalent in lei este evidentiat in contul 5111 "Prime de emisiune sau de aport", analitic distinct, sau care a fost utilizat pentru majorarea capitalului social
    - inregistrarea primelor de emisiune platite in devize al caror echivalent in lei este evidentiat in contul 5111 "Prime de emisiune sau de aport", analitic distinct

    999 "Contrapartida"                =    9984 "Prime de emisiune platite
                                                  in devize"

    - inregistrarea primelor de emisiune platite in devize al caror echivalent in lei a fost utilizat pentru majorarea capitalului social

    999 "Contrapartida"                =    99832 "Capital social subscris si
                                                   varsat in devize"

    3.4. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni cu prime de emisiune, cu plata in devize
    - subscrierea capitalului social prin emisiune de actiuni cu prime de emisiune, cu plata in devize

    508 "Actionari sau asociati"  = 3721 "Pozitie de schimb"  - valoarea de
                                                                emisiune, de
                                                                platit in devize
                             concomitent

    3722 "Contravaloarea          =             %             - valoarea de
          pozitiei de schimb"                                   emisiune, in lei
                                    5011 "Capital subscris    - valoarea
                                          nevarsat"             nominala, in lei
                                    5111 "Prime de emisiune   - excedentul
                                          sau de aport"         dintre valoarea
                                                                de emisiune si
                                                                valoarea
                                                                nominala, in lei
                             concomitent

    999 "Contrapartida"           = 99831 "Capital social     - valoarea
                                           subscris si          capitalului
                                           nevarsat             social, de
                                           in devize"           varsat in devize

    - varsarea capitalului social si a primelor de emisiune, in devize

                %                 = 508 "Actionari sau        - valoarea de
                                         asociati"              emisiune,
                                                                platita in
                                                                devize
    101 "Casa"
    121 "Conturi de corespondent
         la banci (nostro)"
    122 "Conturi de corespondent
         ale bancilor (loro)"
    2511 "Conturi curente"

                             concomitent

    5011 "Capital subscris        = 5012 "Capital subscris    - valoarea
          nevarsat"                       varsat"               nominala, in lei

                             concomitent

    99831 "Capital social         = 999 "Contrapartida"       - valoarea
           subscris si nevarsat                                 capitalului
           in devize"                                           social varsat
                                                                in devize
                             concomitent

    999 "Contrapartida"           = 99832 "Capital social     - valoarea
                                           subscris si varsat   capitalului
                                           in devize"           social varsat
                                                                in devize
                             concomitent

    999 "Contrapartida"           = 9984 "Prime de emisiune   - valoarea
                                          platite in devize"    primelor de
                                                                emisiune platite
                                                                in devize

    - deducerea cheltuielilor de constituire neamortizate din primele de emisiune integral incasate

    5111 "Prime de emisiune       = 4412 "Cheltuieli de       - valoarea
          sau de aport"                   constituire"          cheltuielilor de
                                                                constituire
                                                                neamortizate
                                                                deduse din
                                                                primele de
                                                                emisiune
                             concomitent

    9984 "Prime de emisiune       = 999 "Contrapartida"       - valoarea
          platite in devize"                                    primelor de
                                                                emisiune platite
                                                                in devize,
                                                                utilizate pentru
                                                                acoperirea
                                                                cheltuielilor de
                                                                constituire
                                                                neamortizate

    - majorarea capitalului social cu primele de emisiune

    5111 "Prime de emisiune       = 5012 "Capital subscris    - echivalentul in
          sau de aport"                   varsat"               lei al primelor
                                                                de emisiune
                                                                platite in
                                                                devize, utilizat
                                                                pentru majorarea
                                                                capitalului
                                                                social
                             concomitent

    9984 "Prime de emisiune       = 999 "Contrapartida"       - valoarea
          platite in devize"                                    primelor de
                                                                emisiune platite
                                                                in devize,
                                                                utilizate pentru
                                                                majorarea
                                                                capitalului
                                                                social
                             concomitent

    999 "Contrapartida"           = 99832 "Capital social     - valoarea
                                           subscris si varsat   primelor de
                                           in devize"           emisiune platite
                                                                in devize,
                                                                utilizate pentru
                                                                majorarea
                                                                capitalului
                                                                social

    3.5. In vederea prezentarii sumelor reprezentand prime de emisiune platite in devize, in situatia mod. - 4000 "Situatia patrimoniului", prevazuta in Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, denumite in continuare Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci, se introduce urmatoarea pozitie:
    Q117 - "Prime de emisiune platite in devize" (ct. 9984).
    Ca urmare a completarilor efectuate modelul situatiei - mod. - 4000 "Situatia patrimoniului" Fila 03 este cel prevazut in anexa nr. 1 la prezenta circulara.

    4. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile de creditare si de depozit acordate de aceasta bancilor si a Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei
    Potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000, in categoria operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor de creditare se includ si cele referitoare la acordarea de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare, precum si la facilitatea de creditare - credit lombard - acordata de Banca Nationala a Romaniei.
    In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, in scopul limitarii riscului de sistem bancar si de plati, in mod exceptional si numai de la caz la caz, Banca Nationala a Romaniei poate acorda bancilor si alte credite negarantate sau garantate cu alte active decat cele prevazute la art. 20 din aceasta lege.
    4.1. Pentru evidentierea distincta a creditelor colateralizate cu active eligibile pentru garantare, a creditelor lombard si a altor credite acordate de Banca Nationala a Romaniei, in cadrul contului sintetic de gradul I - 112 "Imprumuturi de refinantare de la Banca Nationala a Romaniei", in locul conturilor sintetice de gradul II - 1121 "Imprumuturi structurale", 1122 "Imprumuturi de licitatie", 1123 "Imprumuturi speciale" si 1124 "Imprumuturi lombard (overdraft)", se deschid urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
    - 1121 "Imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare";
    - 1122 "Imprumuturi lombard";
    - 1123 "Alte imprumuturi".

    Continut:

    1121 - imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare primite de banci, in conditiile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei;
    1122 - imprumuturi lombard primite de banci, in conditiile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei;
    1123 - alte imprumuturi primite de banci de la Banca Nationala a Romaniei, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.
    Contul 1121 "Imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare"
    Contul 1122 "Imprumuturi lombard"
    Contul 1123 "Alte imprumuturi"
    Conturile 1121 "Imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare", 1122 "Imprumuturi lombard" si 1123 "Alte imprumuturi" sunt conturi de pasiv.
    Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - sumele primite de banca de la Banca Nationala a Romaniei, reprezentand imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare, imprumuturi lombard, precum si alte imprumuturi.
    Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    111, 121, 122 - sumele rambursate de banca, reprezentand imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare, imprumuturi lombard, precum si alte imprumuturi, primite de la Banca Nationala a Romaniei.
    Soldul conturilor reprezinta imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare, imprumuturi lombard, precum si alte imprumuturi primite de la Banca Nationala a Romaniei, neajunse la scadenta.
    4.2. In vederea prezentarii sumelor reprezentand credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare, credite lombard si alte credite acordate de Banca Nationala a Romaniei, modelele situatiilor financiar-contabile mod. - 4012 "Operatiuni de finantare cu bancile si institutiile financiare rezidente" si mod. - 4028 "Repartizarea plasamentelor, resurselor si angajamentelor din afara bilantului in functie de durata ramasa de scurs", prevazute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci, se modifica dupa cum urmeaza:
    - in cadrul modelului situatiei financiar-contabile mod. - 4012 "Operatiuni de finantare cu bancile si institutiile financiare rezidente", pozitiile G106 "Imprumuturi structurale de la banci centrale", G107 "Imprumuturi de licitatie de la banci centrale", G108 "Imprumuturi speciale de la banci centrale" si G109 "Imprumuturi lombard (overdraft) de la banci centrale" se inlocuiesc cu urmatoarele:
    G106 "Imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare de la banci centrale" (ct. 1121);
    G107 "Imprumuturi lombard de la banci centrale" (ct. 1122);
    G108 "Alte imprumuturi de la banci centrale" (ct. 1123);
    - in cadrul modelului situatiei financiar-contabile mod. - 4028 "Repartizarea plasamentelor, resurselor si angajamentelor din afara bilantului in functie de durata ramasa de scurs", pozitiile 301 "imprumuturi structurale", 302 "imprumuturi de licitatie", 303 "imprumuturi speciale" si 304 "imprumuturi lombard" se inlocuiesc cu urmatoarele:
    301 "imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare" (ct. 1121);
    302 "imprumuturi lombard" (ct. 1122);
    303 "alte imprumuturi" (ct. 1123).
    Ca urmare a modificarilor de mai sus, modelul documentului mod. - 4012 "Operatiuni de finantare cu bancile si institutiile financiare rezidente" si modelul situatiei privind resursele, din documentul mod. - 4028 "Repartizarea plasamentelor, resurselor si angajamentelor din afara bilantului in functie de durata ramasa de scurs" sunt cele prevazute in anexele nr. 2 si, respectiv, nr. 3 la prezenta circulara.
    Concordantele intre pozitiile 300 "Banci centrale" si 316 "Datorii privind bancile - la termen" din cadrul documentului mod. - 4200 "Bilant publicabil" si Planul de conturi bancar se modifica astfel:
_____________________________________________________________________________
         COD POZITIE                           PLAN DE CONTURI
_____________________________________________________________________________
300 - Banci centrale               1122 + ex. 1172
_____________________________________________________________________________
316 - Datorii privind bancile      1121 + 1123 + ex. 1172 + 1322 + 1323 +
      La termen                    ex. 1327 + 1422 + 1423 + ex. 1427 + 1522 +
                                   ex. 1527 + ex. 30121 + ex. 30127
_____________________________________________________________________________

    Corelatiile intre pozitiile G106 "Imprumuturi structurale de la banci centrale", G107 "Imprumuturi de licitatie de la banci centrale", G108 "Imprumuturi speciale de la banci centrale" si G109 "Imprumuturi lombard (overdraft) de la banci centrale" din cadrul documentului mod. - 4012 "Operatiuni de finantare cu bancile si institutiile financiare rezidente" si pozitia G20 "Imprumuturi de refinantare de la banci centrale" din cadrul documentului mod. - 4000 "Situatia patrimoniului" se modifica astfel:
    - document in lei
_____________________________________________________________________
          - mod. 4012 -             relatia      - mod. 4000 -
_____________________________________________________________________
Fila 01 - suma coloanelor 1,                  Fila 02, coloana 1
2, 3 si 4
G106 + G107 + G108                     =      G20
_____________________________________________________________________

    - document in devize
    Aceleasi corelatii ca la documentul in lei, luand pentru documentul - mod. 4000 - coloana 3 din Fila 02.
    Corelatiile intre pozitiile 301 "imprumuturi structurale", 302 "imprumuturi de licitatie", 303 "imprumuturi speciale" si 304 "imprumuturi lombard (overdraft)" din cadrul documentului mod. - 4028 "Repartizarea plasamentelor, resurselor si angajamentelor din afara bilantului in functie de durata ramasa de scurs" si pozitia G20 "Imprumuturi de refinantare de la banci centrale" din cadrul documentului mod. - 4000 "Situatia patrimoniului" se modifica astfel:
    - document in lei
_____________________________________________________________________
          - mod. 4028 -             relatia       - mod. 4000 -
_____________________________________________________________________
Fila 01 - suma coloanelor 1,                  Fila 02, coloana 1 si 2
2, 3, 4, 5 si 6
301 + 302 + 303                     </=       G20
_____________________________________________________________________

    - document in devize
    Aceleasi corelatii ca la documentul in lei, luand pentru documentul - mod. 4000 - suma coloanelor 3 si 4 din Fila 02.
    Corelatiile intre pozitiile 301 "imprumuturi structurale", 302 "imprumuturi de licitatie", 303 "imprumuturi speciale" si 304 "imprumuturi lombard (overdraft)" din cadrul documentului mod. - 4028 "Repartizarea plasamentelor, resurselor si angajamentelor din afara bilantului in functie de durata ramasa de scurs" si pozitia G20 "Imprumuturi de refinantare de la banci centrale" din cadrul documentului mod. - 4100 "Situatia patrimoniului" se modifica astfel:
_____________________________________________________________________
          - mod. 4028 -             relatia      - mod. 4100 -
_____________________________________________________________________
Fila 01 - suma coloanelor 1,                  Fila 02, coloana 1
2, 3, 4, 5 si 6
301 + 302 + 303                     </=       G20
_____________________________________________________________________

    5. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
    Potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 bancile vor proceda la scoaterea in afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament in urmatoarele cazuri:
    a) cel putin una dintre sumele respective inregistreaza un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile;
    b) s-a investit cu formula executorie:
    - contractul de credit, precum si contractele de garantie, daca este cazul;
    - hotararea judecatoreasca definitiva ce dispune asupra contractului de credit, precum si asupra contractelor de garantie, daca este cazul, sau asupra contractului de plasament;
    c) s-a declansat procedura de executare silita a patrimoniului in cazul persoanelor fizice;
    d) s-a declansat procedura de reorganizare judiciara sau procedura de faliment impotriva debitorului.
    Totodata operatiunile de scoatere in afara bilantului, efectuate in cursul lunii ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute mai sus, vor fi precedate, in fiecare caz, de incadrarea sumelor respective in categoria "pierdere" si de constituirea sau de regularizarea, dupa caz, a provizioanelor specifice de risc de credit.
    Avand in vedere conturile prevazute de Planul de conturi bancar, operatiunile privind scoaterea in afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament se inregistreaza in contabilitate astfel:
    5.1. In ceea ce priveste constituirea sau regularizarea, dupa caz, a provizioanelor specifice de risc de credit si de dobanda
    - constituirea sau regularizarea, dupa caz, a provizioanelor specifice de risc de credit si de dobanda, in lei

    6611 "Cheltuieli cu provizioane    =    1911 "Provizioane specifice de risc
          specifice de risc de credit"            de credit"
    6612 "Cheltuieli cu provizioane    =    1912 "Provizioane specifice de risc
          specifice de risc de                    de dobanda"
          dobanda"
    6621 "Cheltuieli cu provizioane    =    2911 "Provizioane specifice de risc
          specifice de risc de credit"            de credit"
    6622 "Cheltuieli cu provizioane    =    2912 "Provizioane specifice de risc
          specifice de risc de                    de dobanda"
          dobanda"

    - constituirea sau regularizarea, dupa caz, a provizioanelor specifice de risc de credit si de dobanda, in devize

    3721 "Pozitie de schimb"           =    1911 "Provizioane specifice de risc
                                                  de credit"
                                  concomitent

    6611 "Cheltuieli cu provizioane    =    3722 "Contravaloarea pozitiei de
          specifice de risc de credit"            schimb"
    3721 "Pozitie de schimb"           =    1912 "Provizioane specifice de risc
                                                  de dobanda"

                                  concomitent

    6612 "Cheltuieli cu provizioane    =    3722 "Contravaloarea pozitiei de
          specifice de risc de                    schimb"
          dobanda"
    3721 "Pozitie de schimb"           =    2911 "Provizioane specifice de risc
                                                  de credit"
                                  concomitent

    6621 "Cheltuieli cu provizioane    =    3722 "Contravaloarea pozitiei de
          specifice de risc de credit"            schimb"
    3721 "Pozitie de schimb"           =    2912 "Provizioane specifice de risc
                                                  de dobanda"
                                  concomitent

    6622 "Cheltuieli cu provizioane    =    3722 "Contravaloarea pozitiei de
          specifice de risc de                    schimb"
          dobanda"

    5.2. In ceea ce priveste scoaterea in afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament in situatia in care cel putin una dintre sumele respective inregistreaza un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile, precum si in situatia in care s-a declansat procedura de executare silita a patrimoniului, in cazul persoanelor fizice, respectiv procedura de reorganizare judiciara sau procedura de faliment impotriva debitorului
    - trecerea la pierderi a plasamentelor si creditelor curente, restante, indoielnice si a dobanzilor aferente acestor creante, in lei, precum si inregistrarea acestora in contul in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare", analitice distincte pe fiecare debitor si categorie de creante

    667 "Pierderi din creante          =                %
         nerecuperabile acoperite cu        1311 "Depozite la vedere la banci"
         provizioane"                       1312 "Depozite la termen la banci"
                                            1317 "Creante atasate"
                                            141 "Credite acordate bancilor"
                                            151 "Valori primite in pensiune"
                                            18X "Creante restante si
                                                 indoielnice"
                                            20X "Credite acordate clientelei"
                                            231 "Credite acordate clientelei
                                                 financiare"
                                            241 "Valori primite in pensiune"
                                            251X "Conturi curente"
                                            28X "Creante restante si
                                                 indoielnice"
                                  concomitent

    99319 "Alte creante scoase din     =    999 "Contrapartida"
           activ, urmarite in
           continuare"

    - trecerea la pierderi a plasamentelor si creditelor curente, restante, indoielnice, in devize, si a dobanzilor aferente acestor creante, in devize, precum si inregistrarea lor in contul in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare", analitice distincte pe fiecare debitor si categorie de creante

    3721 "Pozitie de schimb"           =                %
                                            1311 "Depozite la vedere la banci"
                                            1312 "Depozite la termen la banci"
                                            1317 "Creante atasate"
                                            141 "Credite acordate bancilor"
                                            151 "Valori primite in pensiune"
                                            18X "Creante restante si
                                                 indoielnice"
                                            20X "Credite acordate clientelei"
                                            231 "Credite acordate clientelei
                                                 financiare"
                                            241 "Valori primite in pensiune"
                                            251X "Conturi curente"
                                            28X "Creante restante si
                                                 indoielnice"
                                  concomitent

    667 "Pierderi din creante          =    3722 "Contravaloarea pozitiei de
         nerecuperabile acoperite cu              schimb"
         provizioane"
                                  concomitent

    99319 "Alte creante scoase din     =    999 "Contrapartida"
           activ, urmarite in
           continuare"

    - anularea provizioanelor constituite in lei, aferente plasamentelor si creditelor curente, restante, indoielnice si a dobanzilor aferente acestor creante, in lei

    1911 "Provizioane specifice de     =    7611 "Venituri din provizioane
          risc de credit"                         specifice de risc de credit"
    1912 "Provizioane specifice de     =    7612 "Venituri din provizioane
          risc de dobanda"                        specifice de risc de dobanda"
    2911 "Provizioane specifice de     =    7621 "Venituri din provizioane
          risc de credit"                         specifice de risc de credit"
    2912 "Provizioane specifice de     =    7622 "Venituri din provizioane
          risc de dobanda"                        specifice de risc de dobanda"

    - anularea provizioanelor constituite in devize, aferente plasamentelor si creditelor curente, restante, indoielnice si a dobanzilor aferente acestor creante, in devize

    1911 "Provizioane specifice de     =    3721 "Pozitie de schimb"
          risc de credit"

                                  concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      =    7611 "Venituri din provizioane
          de schimb"                              specifice de risc de credit"
    1912 "Provizioane specifice        =    3721 "Pozitie de schimb"
          de risc de dobanda"

                                  concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      =    7612 "Venituri din provizioane
          de schimb"                              specifice de risc de dobanda"
    2911 "Provizioane specifice        =    3721 "Pozitie de schimb"
          de risc de credit"

                                  concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      =    7621 "Venituri din provizioane
          de schimb"                              specifice de risc de credit"
    2912 "Provizioane specifice        =    3721 "Pozitie de schimb"
          de risc de dobanda"

                                  concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      =    7622 "Venituri din provizioane
          de schimb"                              specifice de risc de dobanda"

    - inregistrarea dobanzilor aferente, calculate dupa scoaterea in afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament, in cazul in care cel putin una dintre sumele respective inregistreaza un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile, precum si in situatia in care s-a declansat procedura de executare silita a patrimoniului, in cazul persoanelor fizice, respectiv procedura de reorganizare judiciara sau procedura de faliment impotriva debitorului

    9937 "Creante atasate"             =    999 "Contrapartida"

    5.3. In ceea ce priveste scoaterea in afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament in situatia investirii cu formula executorie a contractului de credit, precum si a contractelor de garantie, daca este cazul, sau a investirii cu formula executorie a hotararii judecatoresti definitive ce dispune asupra contractului de credit, precum si asupra contractelor de garantie, daca este cazul, sau asupra contractului de plasament
    - inregistrarea creditelor si depozitelor interbancare pentru care s-a solicitat investirea cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit sau de plasament

    1821 "Creante indoielnice"         =                %
                                            1311 "Depozite la vedere la banci"
                                            1312 "Depozite la termen la banci"
                                            1411 "Credite de pe o zi pe alta
                                                  acordate bancilor"
                                            1412 "Credite la termen acordate
                                                  bancilor"
                                            1413 "Credite financiare acordate
                                                  bancilor"
                                            1511 "Valori primite in pensiune
                                                  de pe o zi pe alta"
                                            1512 "Valori primite in pensiune
                                                  la termen"
                                            1811 "Creante restante"

    - inregistrarea dobanzilor aferente creditelor si depozitelor interbancare pentru care s-a solicitat investirea cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit sau de plasament

    1822 "Dobanzi indoielnice"         =                %
                                            1317 "Creante atasate"
                                            1417 "Creante atasate"
                                            1517 "Creante atasate"
                                            1812 "Dobanzi restante"
                                            1817 "Creante atasate"

    - inregistrarea creditelor acordate clientelei pentru care s-a solicitat investirea cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit

    2821 "Creante indoielnice"         =                %
                                            2011 "Creante comerciale"
                                            2021 "Credite de trezorerie"
                                            2031 "Credite pentru export"
                                            2041 "Credite pentru echipament"
                                            2051 "Credite investitori"
                                            2052 "Credite promotori"
                                            2061 "Alte credite acordate
                                                  clientelei"
                                            2311 "Credite de pe o zi pe alta
                                                  acordate clientelei
                                                  financiare"
                                            2312 "Credite la termen acordate
                                                  clientelei financiare"
                                            2411 "Valori primite in pensiune
                                                  de pe o zi pe alta"
                                            2412 "Valori primite in pensiune
                                                  la termen"
                                            2511 "Conturi curente"
                                            2811 "Creante restante"

    - inregistrarea dobanzilor aferente creditelor acordate clientelei pentru care s-a solicitat investirea cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit

    2822 "Dobanzi indoielnice"         =                %
                                            2017 "Creante atasate"
                                            2027 "Creante atasate"
                                            2037 "Creante atasate"
                                            2047 "Creante atasate"
                                            2057 "Creante atasate"
                                            2067 "Creante atasate"
                                            2317 "Creante atasate"
                                            2417 "Creante atasate"
                                            25171 "Creante atasate"
                                            2812 "Dobanzi restante"
                                            2817 "Creante atasate"

    - trecerea la pierderi a creditelor, precum si a dobanzilor aferente acestora, in lei, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum si inregistrarea in conturi in afara bilantului a acestor creante

    667 "Pierderi din creante          =                %
         nerecuperabile acoperite cu        1821 "Creante indoielnice"
         provizioane"                       1822 "Dobanzi indoielnice"
                                            1827 "Creante atasate"
                                            2821 "Creante indoielnice"
                                            2822 "Dobanzi indoielnice"
                                            2827 "Creante atasate"

                                  concomitent

                %                      =    999 "Contrapartida"
    99311 "Credite aferente
           contractelor de credit
           investite cu formula
           executorie, urmarite in
           continuare"
    99312 "Valori primite in pensiune
           aferente contractelor de
           credit investite cu formula
           executorie, urmarite in
           continuare"
    99317 "Dobanzi aferente
           contractelor de credit
           investite cu formula
           executorie, urmarite in
           continuare"

    - trecerea la pierderi a plasamentelor, precum si a dobanzilor aferente acestora, in lei, la data investirii cu formula executorie a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de plasament, precum si inregistrarea acestora in contul in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare", analitice distincte pe fiecare debitor si categorie de creante

    667 "Pierderi din creante          =                %
         nerecuperabile acoperite cu        1821 "Creante indoielnice"
         provizioane"                       1822 "Dobanzi indoielnice"
                                            1827 "Creante atasate"

                                  concomitent

    99319 "Alte creante scoase din     =    999 "Contrapartida"
           activ, urmarite in
           continuare"

    - trecerea la pierderi a creditelor, precum si a dobanzilor aferente acestora, in devize, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum si inregistrarea in conturi in afara bilantului a acestor creante

    3721 "Pozitie de schimb"           =                %
                                            1821 "Creante indoielnice"
                                            1822 "Dobanzi indoielnice"
                                            1827 "Creante atasate"
                                            2821 "Creante indoielnice"
                                            2822 "Dobanzi indoielnice"
                                            2827 "Creante atasate"

                                  concomitent

    667 "Pierderi din creante          =    3722 "Contravaloarea pozitiei de
         nerecuperabile acoperite cu              schimb"
         provizioane"

                                  concomitent

                %                      =    999 "Contrapartida"
    99311 "Credite aferente
           contractelor de credit
           investite cu formula
           executorie, urmarite in
           continuare"
    99312 "Valori primite in pensiune
           aferente contractelor de
           credit investite cu formula
           executorie, urmarite in
           continuare"
    99317 "Dobanzi aferente
           contractelor de credit
           investite cu formula
           executorie, urmarite in
           continuare"

    - trecerea la pierderi a plasamentelor, precum si a dobanzilor aferente acestora, in devize, la data investirii cu formula executorie a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de plasament, precum si inregistrarea acestora in contul in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare", analitice distincte pe fiecare debitor si categorie de creante

    3721 "Pozitie de schimb"           =                %
                                            1821 "Creante indoielnice"
                                            1822 "Dobanzi indoielnice"
                                            1827 "Creante atasate"

                                  concomitent

    667 "Pierderi din creante          =    3722 "Contravaloarea pozitiei de
         nerecuperabile acoperite cu              schimb"
         provizioane"

                                  concomitent

    99319 "Alte creante scoase din     =    999 "Contrapartida"
           activ, urmarite in
           continuare"

    - anularea provizioanelor constituite in lei, aferente plasamentelor, creditelor si dobanzilor aferente acestor creante, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit sau asupra contractelor de plasament

    1911 "Provizioane specifice de     =    7611 "Venituri din provizioane
          risc de credit"                         specifice de risc de credit"
    1912 "Provizioane specifice de     =    7612 "Venituri din provizioane
          risc de dobanda"                        specifice de risc de dobanda"
    2911 "Provizioane specifice de     =    7621 "Venituri din provizioane
          risc de credit"                         specifice de risc de credit"
    2912 "Provizioane specifice de     =    7622 "Venituri din provizioane
          risc de dobanda"                        specifice de risc de dobanda"

    - anularea provizioanelor constituite in devize, aferente plasamentelor, creditelor si dobanzilor aferente acestor creante, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit sau asupra contractelor de plasament

    1911 "Provizioane specifice de     =    3721 "Pozitie de schimb"
          risc de credit"

                                  concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      =    7611 "Venituri din provizioane
          de schimb"                              specifice de risc de credit"
    1912 "Provizioane specifice        =    3721 "Pozitie de schimb"
          de risc de dobanda"

                                  concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      =    7612 "Venituri din provizioane
          de schimb"                              specifice de risc de dobanda"
    2911 "Provizioane specifice        =    3721 "Pozitie de schimb"
          de risc de credit"

                                  concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      =    7621 "Venituri din provizioane
          de schimb"                              specifice de risc de credit"
    2912 "Provizioane specifice        =    3721 "Pozitie de schimb"
          de risc de dobanda"

                                  concomitent

    3722 "Contravaloarea pozitiei      =    7622 "Venituri din provizioane
          de schimb"                              specifice de risc de dobanda"

    - inregistrarea dobanzilor aferente calculate dupa scoaterea in afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament in cazul investirii cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit sau asupra contractelor de plasament

    9937 "Creante atasate"             =    999 "Contrapartida"

    5.4. In ceea ce priveste inregistrarea sumelor reprezentand creditele si dobanzile aferente, in situatia investirii cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, care anterior au fost inregistrate in afara bilantului, deoarece una dintre sumele aferente creditelor respective a inregistrat un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile

    999 "Contrapartida"                =    99319 "Alte creante scoase din
                                                   activ, urmarite in
                                                   continuare"

                                  concomitent

                %                      =    999 "Contrapartida"
    99311 "Credite aferente
           contractelor de credit
           investite cu formula
           executorie, urmarite in
           continuare"
    99312 "Valori primite in pensiune
           aferente contractelor de
           credit investite cu formula
           executorie, urmarite in
           continuare"
    99317 "Dobanzi aferente
           contractelor de credit
           investite cu formula
           executorie, urmarite in
           continuare"

    5.5. In ceea ce priveste inregistrarea in contul in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare", analitice distincte pe fiecare debitor si categorie de creante, a sumelor reprezentand credite si dobanzi aferente, in situatia in care s-a declansat procedura de executare silita a patrimoniului, in cazul persoanelor fizice, respectiv procedura de reorganizare judiciara sau procedura de faliment impotriva debitorului, care anterior au fost inregistrate in afara bilantului datorita investirii cu formula executorie a contractelor de credit sau a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit

    999 "Contrapartida"                =                %
                                            99311 "Credite aferente contractelor
                                                   de credit investite cu
                                                   formula executorie, urmarite
                                                   in continuare"
                                            99312 "Valori primite in pensiune
                                                   aferente contractelor de
                                                   credit investite cu
                                                   formula executorie, urmarite
                                                   in continuare"
                                            99317 "Dobanzi aferente contractelor
                                                   de credit investite cu
                                                   formula executorie, urmarite
                                                   in continuare"

                                  concomitent

    99319 "Alte creante scoase din     =    999 "Contrapartida"
           activ, urmarite in
           continuare"

    6. Inregistrarea unor operatiuni privind titlurile cumparate si vandute de banca clientelei
    Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi bancar, operatiunile privind titlurile cumparate si vandute de banca clientelei se inregistreaza in contabilitate astfel:
    - valoarea de achizitie a titlurilor de tranzactie cumparate (pretul de achizitie si cheltuielile de achizitie, precum si dobanzile calculate pentru perioada scursa - in cazul titlurilor de tranzactie cu venit fix), precum si valoarea de achizitie a titlurilor de tranzactie cumparate cu posibilitate de rascumparare

    3021 "Titluri de tranzactie"       =    2511 "Conturi curente"

    - valoarea de inregistrare a titlurilor de tranzactie vandute, a celor vandute cu posibilitate de rascumparare, precum si valoarea de inregistrare a titlurilor de tranzactie cumparate cu posibilitate de rascumparare si rascumparate

    2511 "Conturi curente"             =    3021 "Titluri de tranzactie"

    - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata si vandute cu posibilitate de rascumparare, inclusiv cele vandute pe descoperit de titluri

    2511 "Conturi curente"             =    30272 "Alte datorii privind
                                                   titlurile"

    - valoarea titlurilor primite in pensiune livrata, vandute cu posibilitate de rascumparare si rascumparate, inclusiv a celor vandute pe descoperit de titluri si rascumparate

    30272 "Alte datorii privind        =    2511 "Conturi curente"
           titlurile"

    - dobanzile platite aferente titlurilor luate cu imprumut

    30277 "Datorii atasate"            =    2511 "Conturi curente"

    - valoarea de achizitie a titlurilor de plasament cumparate (exclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa - in cazul titlurilor de plasament cu venit fix), precum si valoarea de achizitie a titlurilor de plasament cumparate cu posibilitate de rascumparare

    3031 "Titluri de plasament"        =    2511 "Conturi curente"

    - valoarea de inregistrare a titlurilor de plasament vandute, a celor vandute cu posibilitate de rascumparare, precum si valoarea de inregistrare a titlurilor de plasament cumparate cu posibilitate de rascumparare si rascumparate

    2511 "Conturi curente"             =    3031 "Titluri de plasament"

    - sume platite privind titlurile de plasament achizitionate

    3036 "Varsaminte de efectuat       =    2511 "Conturi curente"
          privind titlurile de
          plasament"

    - creante din dobanzi calculate pentru perioada scursa (cuponul scurs), constatate la achizitionarea titlurilor de plasament

    3037 "Creante atasate"             =    2511 "Conturi curente"

    - valoarea de achizitie a titlurilor de investitii cumparate (exclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa), precum si valoarea de achizitie a titlurilor de investitii cumparate cu posibilitate de rascumparare

    3041 "Titluri de investitii"       =    2511 "Conturi curente"

    - creante din dobanzi calculate pentru perioada scursa (cuponul scurs), constatate la achizitionarea titlurilor de investitii

    3047 "Creante atasate"             =    2511 "Conturi curente"

    7. Inregistrarea creantelor atasate privind titlurile reclasate
    Potrivit prevederilor Planului de conturi bancar, bancile analizeaza periodic portofoliul lor de titluri de tranzactie si reclaseaza titlurile detinute, dupa caz, in titluri de plasament sau in titluri de investitii. Titlurile de plasament si titlurile de investitii provenite din portofoliul titlurilor de tranzactie se inregistreaza in contabilitate la valoarea (cursul) din ziua transferului (pretul pietei), iar titlurile de investitii provenite din portofoliul titlurilor de plasament se inregistreaza la valoarea lor de achizitie.
    Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi bancar, creantele atasate privind titlurile de investitii provenite din portofoliul titlurilor de plasament se inregistreaza in contabilitate astfel:

    3047 "Creante atasate"             =    3037 "Creante atasate"

    8. Modalitatea de corectare a eventualelor erori constatate in contabilitate
    In conformitate cu prevederile art. 27 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, eventualele erori constatate in contabilitate dupa aprobarea si depunerea bilantului contabil se corecteaza in anul in care acestea se constata, bilanturile contabile ale exercitiilor anterioare nemaiputand fi modificate.
    La efectuarea corecturilor in contabilitate bancile vor avea in vedere prevederile pct. 202 din Planul de conturi bancar, cu mentiunea ca in ceea ce priveste corectarea in anul curent a cheltuielilor sau veniturilor inregistrate eronat in anii anteriori se efectueaza prin inregistrarea sumelor respective la cheltuieli exceptionale (6717 "Alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune") sau la venituri exceptionale (7717 "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune"), dupa caz.

    9. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind repartizarea profitului si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre bancile care inregistreaza pierderi ca urmare a repartizarii profitului brut pe destinatiile prevazute de lege si a inregistrarii cheltuielilor cu impozitul pe profit
    Potrivit prevederilor art. 43 din Legea bancara nr. 58/1998 bancile repartizeaza 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10% pana in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net.
    Totodata bancile repartizeaza din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, in limita a 2% din soldul creditelor acordate.
    In situatia in care la sfarsitul exercitiului financiar, dupa repartizarea profitului brut la fondul de rezerva si la rezerva generala pentru riscul de credit se inregistreaza un rezultat net (pierdere) ca urmare a evidentierii cheltuielilor cu impozitul pe profit, se va proceda la efectuarea articolului contabil 591 "Profit sau pierdere" = 592 "Repartizarea profitului" cu suma repartizata pentru constituirea fondului de rezerva si a rezervei generale pentru riscul de credit, dupa stabilirea rezultatului net.
    Pierderile inregistrate in exercitiul curent vor ramane evidentiate in contul 591 "Profit sau pierdere", urmand ca in exercitiul urmator sa fie preluate in contul 581 "Rezultatul reportat", acoperirea acestora urmand sa se faca potrivit prevederilor legale.
    In ceea ce priveste intocmirea situatiilor financiar-contabile se vor avea in vedere urmatoarele:
    - la pozitia L91 "Profit sau pierdere" din situatiile financiar-contabile mod. - 4000 "Situatia patrimoniului", mod. - 4100 "Situatia patrimoniului" si mod. - 4021 "Capitaluri proprii, asimilate si provizioane", precum si la pozitia 510 "Profit sau pierdere" din situatia financiar-contabila mod. - 4200 "Bilant publicabil" va fi evidentiata suma reprezentand rezultatul net al exercitiului financiar, influentat cu sumele repartizate din profitul brut potrivit prevederilor legale;
    - in situatiile financiar-contabile mod. - 4080 "Contul de profit si pierderi" si mod. - 4180 "Contul de profit si pierderi" si, respectiv, in situatia financiar-contabila mod. - 4290 "Contul de profit si pierderi publicabil" se introduc urmatoarele pozitii:
        - V97 "Repartizarea profitului" si, respectiv, 493 "Repartizarea profitului", in care se vor evidentia sumele repartizate din profitul brut potrivit prevederilor legale;
        - V98 "Rezultatul net al exercitiului (pierdere) dupa repartizarea profitului brut pe destinatiile prevazute de lege" si, respectiv, 495 "Rezultatul net al exercitiului (pierdere) dupa repartizarea profitului brut pe destinatiile prevazute de lege", in care se va evidentia rezultatul net al exercitiului influentat cu repartizarile din profitul brut, astfel incat aceasta suma sa fie egala cu rezultatul exercitiului evidentiat la pozitia L91 "Profit sau pierdere" din situatiile financiar-contabile mod. - 4000 "Situatia patrimoniului", mod. - 4100 "Situatia patrimoniului" si mod. - 4021 "Capitaluri proprii, asimilate si provizioane", precum si la pozitia 510 "Profit sau pierdere" din situatia financiar-contabila mod. - 4200 "Bilant publicabil";
    - in situatia financiar-contabila mod. - 4084 "Repartizarea profitului", la pozitiile 110 "Rezerve legale" si 111 "Rezerva generala pentru riscul de credit" se vor inscrie sumele repartizate din profitul brut potrivit prevederilor legale.
    Astfel, in cazul bancilor care la sfarsitul exercitiului financiar, dupa repartizarea profitului brut la fondul de rezerva si la rezerva generala pentru riscul de credit inregistreaza un rezultat net (pierdere) ca urmare a evidentierii cheltuielilor cu impozitul pe profit, modelele situatiilor financiar-contabile mod. - 4080 "Contul de profit si pierderi" Fila 3, mod. - 4180 "Contul de profit si pierderi" Fila 3 si mod. - 4290 "Contul de profit si pierderi publicabil" sunt cele prevazute in anexele nr. 4, 6 si, respectiv, 7 la prezenta circulara, iar corelatia intre pozitia 490 "Rezultatul net al exercitiului" din cadrul documentului mod. - 4290 "Contul de profit si pierderi publicabil" si pozitia 510 din cadrul documentului mod. - 4200 "Bilant publicabil" se inlocuieste cu urmatoarea:
_____________________________________________
- mod. 4290 -      relatia      - mod. 4200 -
_____________________________________________
   Fila 01                        Fila 02
   495                =           510
_____________________________________________

    10. Reglementari privind intocmirea situatiei mod. - 4090 "Indicatori de activitate" prevazut in Modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998
    Potrivit prevederilor art. 45 si 50 din Legea bancara nr. 58/1998 bancile trebuie sa respecte reglementarile Bancii Nationale a Romaniei referitoare la expunerea maxima fata de un singur debitor, precum si la imprumuturile acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca sau personalului acesteia, inclusiv familiilor acestora. Astfel, potrivit prevederilor Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, nivelul unei expuneri mari nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii, iar imprumuturile acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca si personalului acesteia, inclusiv familiilor acestora, pot fi acordate in conditiile specificate la art. 8 - 11 din respectivele norme.
    In conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2000 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine, sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine sunt contravaloarea in lei a sumelor in devize, puse la dispozitie sucursalei, cu caracter permanent, de banca straina de care apartine, rezervele constituite din profitul net, existente in sold potrivit ultimului bilant contabil, pe baza aprobarii bancii straine de care apartine, precum si rezervele in influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital de dotare in valuta.
    Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, in scopul oferirii de informatii detaliate privind situatia imprumuturilor acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca sau personalului acesteia, inclusiv familiilor acestora, precum si asupra capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine, autorizate sa functioneze in Romania, continutul datelor privind situatia creditelor si imprumuturilor, capitalul social, capitalul de dotare si al celor privind investitiile straine in Romania, din situatia mod. - 4090 "Indicatori de activitate", se modifica si se completeaza, incepand cu situatiile financiar-contabile pentru anul 2000, astfel:

    Date privind situatia creditelor si imprumuturilor
    Credite:
    Cuprinde soldul creditelor la finele perioadei de raportare, acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca sau personalului acesteia, inclusiv familiilor acestora, asa cum este reglementat prin normele Bancii Nationale a Romaniei.
    Imprumuturi:
    Cuprinde expunerile mari la finele perioadei de raportare, stabilite conform normelor Bancii Nationale a Romaniei, soldul imprumuturilor in contul datoriei publice, precum si alte categorii de imprumuturi.

    Date privind capitalul social si capitalul de dotare
    Capital social:
    Cuprinde pe linii structura actionariatului bancii, persoana juridica romana, grupata pe anumite categorii de persoane juridice si fizice, iar pe coloane, soldul capitalului social subscris si varsat la inceputul anului si la sfarsitul perioadei.
    Capital de dotare:
    Cuprinde pe linii sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine, iar pe coloane, soldul capitalului de dotare la inceputul anului si la sfarsitul perioadei.

    Datele privind investitiile straine in Romania
    Capital social:
    Cuprinde informatii cu privire la investitiile straine in Romania, respectiv participarile de capital strain detinute in capitalul social al bancilor, persoane juridice romane.
    Capital de dotare:
    Cuprinde informatii cu privire la investitiile straine in Romania, respectiv fondurile bancilor straine, aflate la dispozitia sucursalelor acestora din Romania si care indeplinesc conditiile pentru a fi evidentiate in capitalul de dotare.
    Ca urmare a completarilor si modificarilor de mai sus, modelul situatiei privind datele referitoare la credite si imprumuturi, capitalul social, capitalul de dotare si la investitiile straine in Romania, din situatia mod. - 4090 "Indicatori de activitate", este cel prevazut in anexa nr. 5 la prezenta circulara.
    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre banci, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor straine a prevederilor prezentei circulare.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancara nr. 58/1998.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice dispozitii contrare.

                 p. GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             EMIL IOTA GHIZARI

    ANEXA 1

                     SITUATIA PATRIMONIULUI - mod. 4000 -
                                                   ___
    DENUMIREA BANCII: ....................        | N | National [   ]
                                        ___ ___   |___|          [   ]
    Data:           Cod                | 0 | 3 |  |___|
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  |___|          [ 3 ] TM

    Semnificatia coloanelor a si b din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Rezidenti
    b - Nerezidenti
 __________
| mod 4000 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                        |       |  Lei  | Devize |   Total    |
|      CONTURI IN AFARA BILANTULUI       |  Cod  |_______|________|            |
|                                        |pozitie| a | b | a |  b |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|                    A                   |   B   | 1 | 2 | 3 |  4 |     5      |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| ANGAJAMENTE DE FINANTARE               |  -    |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Angajamente in favoarea altor banci  | N1B   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Angajamente primite de la alte banci | N1M   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Angajamente in favoarea clientelei   | N1R   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Angajamente primite de la clientela  |       |   |   |   |    |            |
|   financiara si institutiile           |       |   |   |   |    |            |
|   administratiei publice               | N2Y   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| ANGAJAMENTE DE GARANTIE                |   -   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Cautiuni, avaluri si alte garantii   |       |   |   |   |    |            |
|   date altor banci                     | N3B   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Cautiuni, avaluri si alte garantii   |       |   |   |   |    |            |
|   primite de la alte banci             | N4A   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Garantii date pentru clientela       | N5A   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Garantii primite de la clientela     | N7A   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE          |  -    |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Titluri de primit                    | N8B   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   -  Titluri vandute cu posibilitate   |       |   |   |   |    |            |
|      de rascumparare                   | N8Q   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Alte titluri de primit             | N8Z   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Titluri de livrat                    | N9B   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Titluri cumparate cu posibilitate  |       |   |   |   |    |            |
|     de rascumparare                    | N9Q   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Alte titluri de livrat               | N9Z   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| OPERATIUNI IN DEVIZE                   |  -    |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Operatiuni de schimb la vedere       |       |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Lei cumparati si inca neprimiti    | P1C   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Devize cumparate si inca neprimite | P1G   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Lei vanduti si inca nelivrati      | P1M   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Devize vandute si inca nelivrate   | P1R   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Operatiuni privind devizele date si  |       |   |   |   |    |            |
|   luate cu imprumut                    |  -    |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Devize date cu imprumut si inca    |       |   |   |   |    |            |
|     nelivrate                          | P2C   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Devize luate cu imprumut si inca   |       |   |   |   |    |            |
|     neprimite                          | P2G   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Operatiuni de schimb la termen       |  -    |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Lei de primit contra devize de     |       |   |   |   |    |            |
|     livrat                             | P3C   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Devize de livrat contra lei de     |       |   |   |   |    |            |
|     primit                             | P101  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Devize de primit contra lei de     |       |   |   |   |    |            |
|     livrat                             | P4A   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Lei de livrat contra devize de     |       |   |   |   |    |            |
|     primit                             | P102  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Devize de primit contra devize de  |       |   |   |   |    |            |
|     livrat                             | P5A   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Devize de livrat contra devize de  |       |   |   |   |    |            |
|     primit                             | P6A   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Report/deport calculat anticipat     |  -    |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - de primit                          | P8B   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - de platit                          | P8E   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Dobanzi neajunse la scadenta in      |       |   |   |   |    |            |
|   devize acoperite la termen           |  -    |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - de incasat                         | P9B   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - de platit                          | P9E   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Conturi de ajustare devize (+/-)*)   | P9T   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| ANGAJAMENTE DIVERSE                    |  -    |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Redevente, locatii de gestiune,      |       |   |   |   |    |            |
|   chirii si alte datorii asimilate     | P103  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Titluri primite in garantie          | P104  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Titluri date in garantie             | P105  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Alte angajamente diverse date        | P106  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Alte angajamente diverse primite     | P111  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| ANGAJAMENTE INDOIELNICE                | Q80   |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| CONTURI DE EVIDENTA                    |  -    |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Mijloace fixe luate cu chirie        | Q101  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Valori primite in pastrare sau       |       |   |   |   |    |            |
|   custodie                             | Q102  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Creante scoase din activ, urmarite   |       |   |   |   |    |            |
|   in continuare, din care:             | Q103  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Creante scoase din activ, urmarite |       |   |   |   |    |            |
|     in continuare potrivit             |       |   |   |   |    |            |
|     dispozitiilor legale               | Q108  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|     - Credite aferente contractelor de |       |   |   |   |    |            |
|       credit investite cu formula      |       |   |   |   |    |            |
|       executorie, urmarite in          |       |   |   |   |    |            |
|       continuare                       | Q109  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|     - Valori primite in pensiune       |       |   |   |   |    |            |
|       aferente contractelor de credit  |       |   |   |   |    |            |
|       investite cu formula executorie, |       |   |   |   |    |            |
|       urmarite in continuare           | Q110  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|     - Titluri primite in pensiune      |       |   |   |   |    |            |
|       livrata aferente contractelor    |       |   |   |   |    |            |
|       de credit investite cu formula   |       |   |   |   |    |            |
|       executorie, urmarite in          |       |   |   |   |    |            |
|       continuare                       | Q111  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|     - Dobanzi aferente contractelor de |       |   |   |   |    |            |
|       credit investite cu formula      |       |   |   |   |    |            |
|       executorie, urmarite in          |       |   |   |   |    |            |
|       continuare                       | Q112  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|     - Alte creante scoase din activ,   |       |   |   |   |    |            |
|       urmarite in continuare           | Q113  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
|   - Creante atasate                    | Q114  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Debitori din penalitati pretinse     | Q104  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Amortizarea aferenta gradului de     |       |   |   |   |    |            |
|   neutilizare a mijloacelor fixe       | Q105  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Alte valori primite                  | Q106  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Alte valori date                     | Q107  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Capital social subscris si varsat in |       |   |   |   |    |            |
|   devize                               | Q115  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Capital de dotare in devize          | Q116  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
| - Prime de emisie platite in devize    | Q117  |   |   |   |    |            |
|________________________________________|_______|___|___|___|____|____________|
    *) Sumele negative trebuie sa fie precedate de semnul (-)

               ADMINISTRATOR,            CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
           (CONDUCATORUL BANCII)              FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura     Numele, prenumele si semnatura
            si stampila bancii

    ANEXA 2

               OPERATIUNI DE FINANTARE CU BANCILE SI INSTITUTIILE
                       FINANCIARE REZIDENTE - mod. 4012 -
                                                   ___
    DENUMIREA BANCII: ....................        | N | National [ 1 ] lei
                                        ___ ___   |___|          [ 2 ] devize
    Data:           Cod                | 0 | 1 |  |___|
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  |___|          [   ]

 __________
| mod 4012 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                               |       |    BANCI SI INSTITUTII FINANCIARE    |
|                               |       |               REZIDENTE              |
|                               |  Cod  |______________________________________|
|                               |pozitie|        |     |          |  Societati |
|                               |       |        |     |          | financiare |
|                               |       | Banci  |Banci|Trezorerii|    si      |
|                               |       |centrale|     | publice  | institutii |
|                               |       |        |     |          | financiare |
|                               |       |        |     |          |specializate|
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
|                A              |   B   |   1    |  2  |    3     |     4      |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
|              ACTIV            |       |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Cont curent la banci centrale |  A211 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Depozite la vedere la banci   |       |        |     |          |            |
| centrale                      |  A212 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Depozite la termen la banci   |       |        |     |          |            |
| centrale                      |  A213 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Depozite colaterale la banci  |       |        |     |          |            |
| centrale                      |  A214 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Conturi ce corespondent la    |       |        |     |          |            |
| banci                         |  A25  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Depozite la vedere la banci   |  A103 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Depozite la termen la banci   |  A104 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Depozite colaterale la banci  |  A105 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Credite de pe o zi pe alta    |       |        |     |          |            |
| acordate bancilor             |  A32  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Credite la termen acordate    |       |        |     |          |            |
| bancilor                      |  A33  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Valori primite in pensiune de |       |        |     |          |            |
| pe o zi pe alta               |  A41  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Valori primite in pensiune    |       |        |     |          |            |
| la termen                     |  A42  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Creante restante              |  A102 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Creante indoielnice           |  A70  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Credite subordonate la termen |  F03  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Credite subordonate pe durata |       |        |     |          |            |
| nedeterminata                 |  F05  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Creante restante privind      |       |        |     |          |            |
| creditele subordonate         |  F103 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Creante indoielnice privind   |       |        |     |          |            |
| creditele subordonate         |  F09  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
|              PASIV            |       |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Imprumuturi colateralizate cu |       |        |     |          |            |
| active eligibile pentru       |       |        |     |          |            |
| garantare de la banci centrale|  G106 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Imprumuturi lombard de la     |       |        |     |          |            |
| banci centrale                |  G107 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Alte imprumuturi de la banci  |       |        |     |          |            |
| centrale                      |  G108 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Conturi de corespondent ale   |       |        |     |          |            |
| bancilor                      |  G25  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Depozite la vedere ale        |       |        |     |          |            |
| bancilor                      |  G102 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Depozite la termen ale        |       |        |     |          |            |
| bancilor                      |  G103 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Depozite colaterale ale       |       |        |     |          |            |
| bancilor                      |  G104 |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Imprumuturi de pe o zi pe     |       |        |     |          |            |
| alta primite de la banci      |  G32  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Imprumuturi la termen primite |       |        |     |          |            |
| de la banci                   |  G33  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Valori date in pensiune de pe |       |        |     |          |            |
| o zi pe alta                  |  G41  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Valori date in pensiune la    |       |        |     |          |            |
| termen                        |  G42  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Imprumuturi subordonate la    |       |        |     |          |            |
| termen                        |  L5D  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|
| Imprumuturi subordonate pe    |       |        |     |          |            |
| durata nedeterminata          |  L5N  |        |     |          |            |
|_______________________________|_______|________|_____|__________|____________|

               ADMINISTRATOR,            CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
           (CONDUCATORUL BANCII)              FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura     Numele, prenumele si semnatura
            si stampila bancii

    ANEXA 3
                                                   ___
    DENUMIREA BANCII: ....................        | N | National [ 1 ] lei
                                        ___ ___   |___|          [ 2 ] devize
    Data:           Cod                | 0 | 1 |  |___|
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  | G | Global   [   ]
                                                  |___|
 __________
| mod 4028 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                              |       |        DURATA RAMASA DE SCURS         |
|                              |  Cod  |_______________________________________|
|        RESURSE               |pozitie|      |1 luna|3 luni|6 luni|1 an |     |
|                              |       | D=/< |<D=/< |<D=/< |<D=/< |<D=/<| D > |
|                              |       |1 luna|3 luni|6 luni|1 an  |5 ani|5 ani|
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|               A              |   B   |   1  |   2  |  3   |  4   |  5  |  6  |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
| OPERATIUNI DE TREZORERIE SI  |       |      |      |      |      |     |     |
| OPERATIUNI INTERBANCARE      |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Imprumuturi de refinantare  |       |      |      |      |      |     |     |
|  de la banci centrale        |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - imprumuturi colateralizate|       |      |      |      |      |     |     |
|    cu active eligibile pentru|       |      |      |      |      |     |     |
|    garantare                 |  301  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - imprumuturi lombard       |  302  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - alte imprumuturi          |  303  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Depozite la termen ale      |       |      |      |      |      |     |     |
|  bancilor                    |  311  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Depozite colaterale ale     |       |      |      |      |      |     |     |
|  bancilor                    |  312  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Imprumuturi la termen       |       |      |      |      |      |     |     |
|  primite de la banci         |  321  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Imprumuturi financiare      |       |      |      |      |      |     |     |
|  primite de la banci         |  322  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Valori date in pensiune la  |       |      |      |      |      |     |     |
|  termen                      |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - banci centrale            |  331  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - banci                     |  332  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
| OPERATIUNI CU CLIENTELA      |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
| IMPRUMUTURI PRIMITE DE LA    |       |      |      |      |      |     |     |
| CLIENTELA FINANCIARA         |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Imprumuturi la termen de    |       |      |      |      |      |     |     |
|  la clientela financiara     |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - OPCVM                     |  401  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - institutii financiare,    |       |      |      |      |      |     |     |
|    altele decat bancile      |  402  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
| VALORI DATE IN PENSIUNE      |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Valori date in pensiune la  |       |      |      |      |      |     |     |
|  termen                      |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - OPCVM                     |  411  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - institutii financiare,    |       |      |      |      |      |     |     |
|    altele decat bancile      |  412  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - clientela nefinanciara    |  413  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
| CONTURI DE DEPOZITE ALE      |       |      |      |      |      |     |     |
| CLIENTELEI                   |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Depozite la termen          |  421  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Depozite colaterale         |  422  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Certificate de depozit      |  423  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Carnete si librete de       |       |      |      |      |      |     |     |
|  economii                    |  424  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
| OPERATIUNI CU TITLURI        |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Titluri date in pensiune    |       |      |      |      |      |     |     |
|  livrata                     |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - banci                     |  501  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - OPCVM                     |  502  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - institutii financiare,    |       |      |      |      |      |     |     |
|    altele decat bancile      |  503  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - clientela nefinanciara    |  504  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  Datorii constituite prin    |       |      |      |      |      |     |     |
|  titluri                     |       |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - titluri de piata          |       |      |      |      |      |     |     |
|    interbancara              |  521  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - titluri de creante        |       |      |      |      |      |     |     |
|    negociabile               |  522  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - obligatiuni               |  523  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
|  - alte datorii constituite  |       |      |      |      |      |     |     |
|    prin titluri              |  524  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
| DATORII SUBORDONATE LA TERMEN|  530  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|
| FONDURI PUBLICE ALOCATE      |  540  |      |      |      |      |     |     |
|______________________________|_______|______|______|______|______|_____|_____|

    ANEXA 4

                CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI - mod. 4080 -
                                                   ___
    DENUMIREA BANCII: ....................        | N | National [   ]
                                        ___ ___   |___|          [   ]
    Data:           Cod                | 0 | 3 |  |___|
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  |___|          [ 3 ] TM

 __________
| mod 4080 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                   |  Cod  |                  |
|                                                   |pozitie|      Suma        |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|                          A                        |   B   |        1         |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL CURENT                                 |       |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|            PROFIT                                 |  Z131 |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|            PIERDERE                               |  V164 |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL EXCEPTIONAL                            |       |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|            PROFIT                                 |  Z132 |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|            PIERDERE                               |  V165 |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI                   |       |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|            PROFIT                                 |  Z133 |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|            PIERDERE                               |  V166 |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Impozitul pe profit                               |  V92  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI                    |       |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|            PROFIT                                 |  Z95  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|            PIERDERE                               |  V95  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Repartizarea profitului                           |  V97  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PIERDERE) DUPA    |       |                  |
| REPARTIZAREA PROFITULUI BRUT PE DESTINATIILE      |       |                  |
| PREVAZUTE DE LEGE                                 |  V98  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|

               ADMINISTRATOR,            CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
           (CONDUCATORUL BANCII)              FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura     Numele, prenumele si semnatura
            si stampila bancii

    ANEXA 5
                                                   ___
    DENUMIREA BANCII: ....................        | N | National    [   ]
                                                  |___|
                                        ___ ___   | S | Strainatate [   ]
    Data:           Cod                | 0 | 1 |  |___|
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  | G | Global      [ 3 ] TM
                                                  |___|
 __________
| mod 4090 |
|__________|___________________________________________________________________
|                                                   |  Cod  |    Realizari     |
|        DATE PRIVIND SITUATIA CREDITELOR SI        |pozitie|     aferente     |
|                   IMPRUMUTURILOR                  |       |   perioadei de   |
|                                                   |       |    raportare     |
|                                                   |       |    - mii lei -   |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|                          A                        |   B   |         1        |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Credite acordate, nerambursate la scadenta - TOTAL|       |                  |
| (poz. 302 la 307), din care:                      |  301  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - pana la 30 zile                               |  302  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - 30 - 90 zile                                  |  303  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - 90 - 180 zile                                 |  304  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - 180 - 270 zile                                |  305  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - 270 - 360 zile                                |  306  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - peste 1 an                                    |  307  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Dobanzi restante neincasate aferente creditelor   |       |                  |
| acordate                                          |  308  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Credite acordate debitorilor aflati in relatii    |       |                  |
| speciale cu banca - TOTAL (poz. 310 la 321),      |       |                  |
| din care:                                         |  309  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate reprezentantilor Fondului    |       |                  |
|     Proprietatii de Stat in adunarea generala a   |       |                  |
|     actionarilor bancii                           |  310  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate administratorilor bancii     |       |                  |
|     (inclusiv conducatorilor bancii) si           |       |                  |
|     cenzorilor, persoane fizice, ai bancii,       |       |                  |
|     precum si persoanelor fizice desemnate sa     |       |                  |
|     reprezinte societatile de expertiza contabila,|       |                  |
|     care au calitatea de cenzor sau de auditor    |       |                  |
|     independent al bancii                         |  311  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate cenzorilor, persoane         |       |                  |
|     juridice, ale bancii si auditorului           |       |                  |
|     independent al bancii                         |  312  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate membrilor unor comisii       |       |                  |
|     special constituite potrivit dispozitiilor    |       |                  |
|     legale in vigoare (comisia de supraveghere    |       |                  |
|     speciala a bancii, comisia de privatizare a   |       |                  |
|     bancii etc.)                                  |  313  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate actionarilor, persoane       |       |                  |
|     juridice, ce exercita controlul efectiv asupra|       |                  |
|     bancii, actionarilor unei astfel de persoane  |       |                  |
|     juridice, care detin cel putin 10% din        |       |                  |
|     capital, si administratorilor acesteia        |  314  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate actionarilor semnificativi   |       |                  |
|     ai bancii                                     |  315  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate actionarilor care si-au      |       |                  |
|     desemnat un reprezentant avand una din        |       |                  |
|     calitatile prevazute la poz. 310 - 312        |  316  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate societatilor comerciale la   |       |                  |
|     al caror capital social banca are o           |       |                  |
|     participatie de cel putin 10%                 |  317  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate societatilor comerciale la   |       |                  |
|     care una din persoanele prevazute la          |       |                  |
|     poz. 310 - 317 detin controlul efectiv        |  318  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate Personalului Bancii          |       |                  |
|     Nationale a Romaniei care exercita atributii  |       |                  |
|     de control sau de supraveghere bancara        |  319  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate membrilor Consiliului de     |       |                  |
|     administratie al Bancii Nationale a Romaniei  |  320  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - credite acordate familiilor persoanelor       |       |                  |
|     fizice prevazute la poz. 310, 311, 313 - 316, |       |                  |
|     319 si 320                                    |  321  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Credite acordate personalului propriu si          |       |                  |
| familiilor acestuia                               |  322  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Imprumuturi mari acordate clientilor - TOTAL,     |  323  |                  |
| din care:                                         |       |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   - imprumuturi mari, ce depasesc 20% din         |       |                  |
|     fondurile proprii ale bancii                  |  324  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Imprumuturi pentru datoria publica - TOTAL        |       |                  |
| (poz. 326 + 329 + 330), din care:                 |  325  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   Imprumuturi in contul datoriei publice interne, |       |                  |
|   conform Legii nr. 7/1992 - total                |       |                  |
|   (poz. 327 + 328), din care:                     |  326  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|     - aferente creditelor pentru investitii       |       |                  |
|       devenite neperformante si pierderi preluate |       |                  |
|       la datoria publica interna, conform         |       |                  |
|       Legii nr. 7/1992                            |  327  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|     - aferente creditelor pentru exporturi si     |       |                  |
|       lucrari de constructii-montaj, pe baza de   |       |                  |
|       acorduri guvernamentale, comerciale si de   |       |                  |
|       cooperare cu alte tari, devenite            |       |                  |
|       neperformante, preluate la datoria publica  |       |                  |
|       interna, conform Legii nr. 7/1992           |  328  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   Imprumuturi in contul datoriei publice interne, |       |                  |
|   conform Ordonantei Guvernului nr. 1/1994        |  329  |                  | |___________________________________________________|_______|__________________|
|   Alte imprumuturi acordate in contul datoriei    |       |                  |
|   publice interne, conform prevederilor legale    |  330  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Imprumut pentru finantarea investitiei Krivoi-Rog,|       |                  |
| conform Legii nr. 95/1993                         |  331  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|

                                                   ___
    DENUMIREA BANCII: ....................        | N | National    [   ]
                                                  |___|
                                                  | S | Strainatate [   ]
                                        ___ ___   |___|
    Data:           Cod                | 0 | 1 |  | G | Global      [ 3 ] TM
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  |___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - in devize (echivalent mii lei)
    II - in devize (echivalent USD)

 __________
| mod 4090 |
|__________|___________________________________________________________________
|                                  |       |       Capital social subscris     |
|                                  |       |___________________________________|
|                                  |       |     Inceputul   |    Sfarsitul    |
|                                  |  Cod  |      anului     |    perioadei    |
|      DATE PRIVIND CAPITALUL      |pozitie|_________________|_________________|
|              SOCIAL              |       |TOTAL| din care: |TOTAL| din care: |
|                                  |       |     |___________|     |___________|
|                                  |       |-mii |     |     |-mii |     |     |
|                                  |       | lei-|  I  | II  | lei-|  I  | II  |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|                A                 |   B   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Capital social, din care:        |  401  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - F.P.S.                         |  402  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - S.I.F.                         |  403  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - regii autonome                 |  404  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - societati si companii          |       |     |     |     |     |     |     |
| comerciale rezidente             |  405  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - societati si companii          |       |     |     |     |     |     |     |
| comerciale nerezidente           |  406  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - persoane fizice rezidente      |  407  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - persoane fizice nerezidente    |  408  |     |     |     |     |     |     |
|==============================================================================|
|                                  |       |       Capital social varsat       |
|                                  |       |___________________________________|
|                                  |       |     Inceputul   |    Sfarsitul    |
|                                  |  Cod  |      anului     |    perioadei    |
|      DATE PRIVIND CAPITALUL      |pozitie|_________________|_________________|
|              SOCIAL              |       |TOTAL| din care: |TOTAL| din care: |
|                                  |       |     |___________|     |___________|
|                                  |       |-mii |     |     |-mii |     |     |
|                                  |       | lei-|  I  | II  | lei-|  I  | II  |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|                A                 |   B   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Capital social, din care:        |  420  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - F.P.S.                         |  421  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - S.I.F.                         |  422  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - regii autonome                 |  423  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - societati si companii          |       |     |     |     |     |     |     |
| comerciale rezidente             |  424  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - societati si companii          |       |     |     |     |     |     |     |
| comerciale nerezidente           |  425  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - persoane fizice rezidente      |  426  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - persoane fizice nerezidente    |  427  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 ______________________________________________________________________________
|                                  |       |         Capital de dotare         |
|                                  |       |___________________________________|
|                                  |       |     Inceputul   |    Sfarsitul    |
|                                  |  Cod  |      anului     |    perioadei    |
|      DATE PRIVIND CAPITALUL      |pozitie|_________________|_________________|
|            DE DOTARE             |       |TOTAL| din care: |TOTAL| din care: |
|                                  |       |     |___________|     |___________|
|                                  |       |-mii |     |     |-mii |     |     |
|                                  |       | lei-|  I  | II  | lei-|  I  | II  |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|                A                 |   B   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Capital de dotare, din care      |  430  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - sumele in devize, puse la      |       |     |     |     |     |     |     |
| dispozitia sucursalei, cu        |       |     |     |     |     |     |     |
| caracter permanent, de catre     |       |     |     |     |     |     |     |
| banca straina de care apartine   |  431  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - rezerve constituite din        |       |     |     |     |     |     |     |
| profitul net, existente in       |       |     |     |     |     |     |     |
| sold potrivit ultimului bilant   |       |     |     |     |     |     |     |
| contabil, pe baza aprobarii      |       |     |     |     |     |     |     |
| bancii straine de care apartine  |  432  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| - rezerve din influente de curs  |       |     |     |     |     |     |     |
| valutar aferente aprecierii      |       |     |     |     |     |     |     |
| disponibilitatilor in valuta     |       |     |     |     |     |     |     |
| reprezentand capital de          |       |     |     |     |     |     |     |
| dotare in valuta                 |  433  |     |     |     |     |     |     |
|__________________________________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

                                                   ___
    DENUMIREA BANCII: ....................        | N | National
                                                  |___|
                                                  | S | Strainatate
                                        ___ ___   |___|
    Data:           Cod                | 0 | 1 |  | G | Global
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  |___|
 __________
| mod 4090 |
|__________|___________________________________________________________________
|             DATE PRIVIND INVESTITIILE             |  Cod  |  Suma in devize  |
|                 STRAINE IN ROMANIA                |pozitie|   (echivalent    |
|          (banci persoane juridice romane)         |       |   dolari SUA)    |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|                          A                        |   B   |         1        |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Total capital social varsat de investitorul       |       |                  |
| strain, pana la inceputul anului                  |  501  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Cresterea capitalului varsat de investitorul      |       |                  |
| strain in cursul perioadei (poz. 503 la 506)      |  502  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|  - cumparari de actiuni                           |  503  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - dividende reinvestite                           |  504  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - conversii de imprumuturi in actiuni             |  505  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - alte modalitati                                 |  506  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Descresterea capitalului social varsat de         |       |                  |
| investitorul strain in cursul perioadei (poz.     |       |                  |
| 508 la 510)                                       |  507  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - vanzari de actiuni                              |  508  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - restituiri de capital                           |  509  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - alte modalitati                                 |  510  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Total capital social varsat de investitorul       |       |                  |
| strain, la sfarsitul perioadei (poz. 501 + 502 -  |       |                  |
| 507)                                              |  511  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Cota de participare a investitorului strain (%)   |  512  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Imprumuturi acordate de investitorul strain       |  513  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|

 ______________________________________________________________________________
|             DATE PRIVIND INVESTITIILE             |  Cod  |  Suma in devize  |
|                 STRAINE IN ROMANIA                |pozitie|   (echivalent    |
|          (sucursale ale bancilor straine)         |       |    dolari SUA)   |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|                          A                        |   B   |         1        |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Total capital de dotare varsat de investitorul    |       |                  |
| strain, pana la inceputul anului                  |  520  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Cresterea capitalului de dotare varsat de         |       |                  |
| investitorul strain in cursul perioadei (poz. 522 |       |                  |
| la 525)                                           |  521  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - sumele in devize puse la dispozitia sucursalei, |       |                  |
| cu caracter permanent, de catre banca straina de  |       |                  |
| care apartine                                     |  522  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - rezerve constituite din profitul net, existente |       |                  |
| in sold potrivit ultimului bilant contabil, pe    |       |                  |
| baza aprobarii bancii straine de care apartine    |  523  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - rezerve din influente de curs valutar aferente  |       |                  |
| aprecierii disponibilitatilor in valuta           |       |                  |
| reprezentand capital de dotare in valuta          |  524  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - alte modalitati                                 |  525  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Descresterea capitalului de dotare varsat de      |       |                  |
| investitorul strain in cursul perioadei           |       |                  |
| (poz. 527 + 528)                                  |  526  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - restituiri de sume in devize puse la dispozitia |       |                  |
| sucursalei, cu caracter permanent, de catre banca |       |                  |
| straina de care apartine                          |  527  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| - alte modalitati                                 |  528  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Total capital de dotare varsat de investitorul    |       |                  |
| strain la sfarsitul perioadei (poz. 520 + 521 -   |       |                  |
| 526)                                              |  529  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|


    ANEXA 6

                     CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI - mod. 4180 -

                                                   ___
                                                  |   |             [   ]
    DENUMIREA BANCII: ....................        |___|
    Unitatea din strainatate: ............        | S | Strainatate [   ]
                                        ___ ___   |___|
    Data:           Cod                | 0 | 3 |  | G | Global      [ 3 ] TM
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  |___|
 __________
| mod 4180 |                                                      - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                                   |  Cod  |       Sume       |
|                                                   |pozitie|                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|                          A                        |   B   |         1        |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL CURENT                                 |       |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   PROFIT                                          | Z131  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   PIERDERE                                        | V164  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL EXCEPTIONAL                            |       |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   PROFIT                                          | Z132  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   PIERDERE                                        | V165  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI                   |       |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   PROFIT                                          | Z133  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   PIERDERE                                        | V166  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Impozitul pe profit                               |  V92  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI                    |       |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   PROFIT                                          |  V95  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
|   PIERDERE                                        |  V95  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| Repartizarea profitului                           |  V97  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PIERDERE) DUPA    |       |                  |
| REPARTIZAREA PROFITULUI BRUT PE DESTINATIILE      |       |                  |
| PREVAZUTE DE LEGE                                 |  V98  |                  |
|___________________________________________________|_______|__________________|

               ADMINISTRATOR,            CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
           (CONDUCATORUL BANCII)              FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura     Numele, prenumele si semnatura
            si stampila bancii

    ANEXA 7

                 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI PUBLICABIL - mod. 4290 -

    JUDETUL __________________|_|_|     FORMA DE PROPRIETATE _____________|_|_|
    DENUMIREA BANCII: _____________     ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
    ADRESA LOC: _______, sector ___     preponderenta) ________________________
    STR.: ______________ nr.: _____     Cod grupa CAEN _________________|_|_|_|
    TELEFONUL: _______ FAXUL: _____     CODUL FISCAL _____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    NUMARUL DIN REGISTRUL
    COMERTULUI ____________________
                                                   ___
                                                  | N | National*)  [   ]
                                                  |___|
                                                  |   |             [   ]
                                        ___ ___   |___|
    Data:           Cod                | 0 | 1 |  | G | Global*)    [ 3 ] TM
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  |___|
 __________
| mod 4080 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                            |  Cod  | EXERCITIUL | EXERCITIUL |
|                                            |pozitie|      N     |   N - 1    |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|                   A                        |   B   |      1     |     2      |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|VENITURI SI CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA|       |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   + DOBANZI SI VENITURI ASIMILATE          |  010  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + Dobanzi si venituri asimilate privind    |       |            |            |
| operatiunile cu bancile                    |  012  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + Dobanzi si venituri asimilate privind    |       |            |            |
| operatiunile cu clientela                  |  014  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + Dobanzi si venituri asimilate privind    |       |            |            |
| obligatiunile si alte titluri cu venit fix |  016  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + Alte dobanzi si venituri asimilate       |  018  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   - DOBANZI SI CHELTUIELI ASIMILATE        |  020  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Dobanzi si cheltuieli asimilate privind  |       |            |            |
| operatiunile cu bancile                    |  022  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Dobanzi si cheltuieli asimilate privind  |       |            |            |
| operatiunile cu clientela                  |  024  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Dobanzi si cheltuieli asimilate privind  |       |            |            |
| obligatiunile si alte titluri cu venit fix |  026  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Alte dobanzi si cheltuieli asimilate     |  028  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   + VENITURI DIN OPERATIUNILE DE LEASING SI|       |            |            |
|   LOCATIE CU 0PTIUNE DE CUMPARARE          |  030  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   - CHELTUIELI DIN OPERATIUNILE DE LEASING |       |            |            |
|   SI LOCATIE CU 0PTIUNE DE CUMPARARE       |  040  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   + VENITURI DIN OPERATIUNILE DE LOCATIE   |       |            |            |
|   SIMPLA                                   |  050  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   - CHELTUIELI DIN OPERATIUNILE DE LOCATIE |       |            |            |
|   SIMPLA                                   |  060  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   + VENITURI PRIVIND TITLURILE CU VENIT    |       |            |            |
|   VARIABIL                                 |  070  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   + COMISIOANE (VENITURI)                  |  080  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   - COMISIOANE (CHELTUIELI)                |  090  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   + PROFIT DIN OPERATIUNI FINANCIARE       |  100  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + Profit din operatiuni cu titluri de      |       |            |            |
| tranzactie                                 |  102  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + Profit din operatiuni cu titluri de      |       |            |            |
| plasament                                  |  104  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + Profit din operatiuni de schimb          |  106  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   - PIERDERI DIN OPERATIUNI FINANCIARE     |  110  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Pierderi din operatiuni cu titluri de    |       |            |            |
| tranzactie                                 |  112  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Pierderi din operatiuni cu titluri de    |       |            |            |
| plasament                                  |  114  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Pierderi din operatiuni de schimb        |  118  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|

    *) "G" - se completeaza de catre bancile persoane juridice romane
       "N" - se completeaza de sucursalele din Romania ale bancilor straine

                                                   ___
                                                  | N | National [   ]
                                                  |___|
                                                  |   |          [   ]
                                        ___ ___   |___|
    Data:           Cod                | 0 | 1 |  | G | Global   [ 3 ] TM
    [_._]_._[_._]   banca: [_._._._._] |___|___|  |___|
 __________
| mod 4290 |                                                        - mii lei -
|__________|___________________________________________________________________
|                                            |  Cod  | EXERCITIUL | EXERCITIUL |
|                                            |pozitie|     N      |   N - 1    |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|                   A                        |   B   |      1     |     2      |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| ALTE VENITURI SI CHELTUIELI CURENTE        |       |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   + ALTE VENITURI DE EXPLOATARE            |  300  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + Alte venituri de exploatare bancara      |  310  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + Alte venituri de exploatare nebancara    |  320  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   - CHELTUIELI GENERALE DE EXPLOATARE      |  330  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Cheltuieli cu personalul                 |  333  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Alte cheltuieli administrative           |  336  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI          |       |            |            |
|     PROVIZIOANELE PENTRU IMOBILIZARI       |       |            |            |
|     NECORPORALE SI CORPORALE               |  340  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|   - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE          |  350  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Alte cheltuieli de exploatare bancara    |  360  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - Alte cheltuieli de exploatare nebancara  |  370  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + PROFIT DIN CORECTII ASUPRA VALORII       |       |            |            |
|   CREANTELOR DIN BILANT SI ELEMENTELOR DIN |       |            |            |
|   AFARA BILANTULUI                         |  380  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - PIERDERI DIN CORECTII ASUPRA VALORII     |       |            |            |
|   CREANTELOR DIN BILANT SI ELEMENTELOR DIN |       |            |            |
|   AFARA BILANTULUI                         |  390  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + PROFIT DIN CORECTII ASUPRA VALORII       |       |            |            |
|   IMOBILIZARILOR FINANCIARE                |  400  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - PIERDERI DIN CORECTII ASUPRA VALORII     |       |            |            |
|   IMOBILIZARILOR FINANCIARE                |  410  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE  |       |            |            |
|   PENTRU RISCUL DE CREDIT                  |  430  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| +/- REZULTATUL CURENT                      |  440  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| VENITURI SI CHELTUIELI EXCEPTIONALE        |       |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| + VENITURI EXCEPTIONALE                    |  450  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| - CHELTUIELI EXCEPTIONALE                  |  460  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| +/- REZULTATUL EXCEPTIONAL                 |  470  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| IMPOZITUL PE PROFIT                        |  480  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| +/- REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI         |  490  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
| REPARTIZAREA PROFITULUI                    |  493  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|
|  REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PIERDERE) |       |            |            |
|  DUPA REPARTIZAREA PROFITULUI BRUT PE      |       |            |            |
|  DESTINATIILE PREVAZUTE DE LEGE            |  495  |            |            |
|____________________________________________|_______|____________|____________|

               ADMINISTRATOR,            CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
           (CONDUCATORUL BANCII)              FINANCIAR-CONTABIL,
       Numele, prenumele, semnatura          Numele, prenumele si
            si stampila bancii                    semnatura

                          VERIFICAT SI CERTIFICAT,
                         potrivit legii, de catre:

      CENZORII BANCII sau                  CALITATEA              SEMNATURA SI
 ALTE PERSOANE CARE INDEPLINESC   (expert contabil, contabil         PARAFA
    ATRIBUTIILE CENZORILOR        contabil autorizat cu studii
     (numele si prenumele,         superioare, societate de
    denumirea societatii de          expertiza contabila)
     expertiza contabila)
 ..............................   ............................   .............
 ..............................   ............................   .............
 ..............................   ............................   .............SmartCity5

COMENTARII la Circulara 2/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 2 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 2/2001
Hotărârea 1169 2000
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996
OUG 210 2000
privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii
Ordin 1396 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
OUG 163 2000
pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
Regulament 2 2000
privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Regulament 1 2000
privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile de creditare si de depozit acordate de aceasta bancilor
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 362 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1524 1998
privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Legea 58 1998
Legea bancara
Ordin 344 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Ordin 1418 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Hotărârea 252 1996
privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu