E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 2 din  7 aprilie 2000

privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 316 din  7 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 26 alin. (2) lit. a) si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si al art. 38 alin. 1 si al art. 45 lit. e) din Legea bancara nr. 58/1998 si avand in vedere prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile ulterioare, precum si ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament se aplica bancilor, persoane juridice romane, si reglementeaza:
    - clasificarea creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar;
    - clasificarea creditelor acordate altor banci si a plasamentelor constituite la acestea;
    - constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.
    Art. 2
    Notiunile credit si plasament au semnificatiile prevazute la art. 1 lit. e), respectiv lit. f), din Normele metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 pentru aplicarea prezentului regulament.
    De asemenea, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) serviciul datoriei - capacitatea debitorului de a-si onora datoria la scadenta, exprimata ca numar de zile de intarziere la plata de la data scadentei;
    b) initiere de proceduri judiciare - cel putin una dintre urmatoarele masuri luate in scopul recuperarii creantelor:
    1. fata de debitor:
    - acceptarea de catre instanta a cererii introductive depuse de banca, de un tert sau de debitorul insusi pentru declansarea procedurii de reorganizare judiciara sau a procedurii de faliment;
    - declansarea procedurii de executare silita a patrimoniului in cazul persoanelor fizice;
    2. fata de contract:
    - investirea cu formula executorie a contractului de credit, precum si a contractelor de garantie, daca este cazul;
    - investirea cu formula executorie a hotararii judecatoresti definitive ce dispune asupra contractului de credit, precum si contractelor de garantie, daca este cazul, sau asupra contractului de plasament.

    II. Clasificarea creditelor si plasamentelor

    Art. 3
    Creditele si plasamentele se clasifica in urmatoarele categorii:
    - standard;
    - in observatie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);
    - substandard;
    - indoielnic;
    - pierdere.
    Art. 4
    Clasificarea creditelor si plasamentelor se face prin aplicarea simultana a urmatoarelor criterii:
    - serviciul datoriei;
    - initierea de proceduri judiciare.
    Corespondenta dintre categoriile de clasificare si criterii este prevazuta in tabelele nr. 1 si 2 din anexa.
    Art. 5
    Creditele acordate unui debitor si/sau plasamentele constituite la acesta se incadreaza intr-o singura categorie de clasificare pe baza principiului declasarii prin contaminare, respectiv prin luarea in considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

    III. Determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit

    Art. 6
    Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent unui credit sau unui plasament se vor parcurge urmatoarele etape:
    1. incadrarea creditului sau a plasamentului in categoriile de risc de credit corespunzatoare prin aplicarea prevederilor art. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor referitoare la incadrarea in categorii de risc de credit a elementelor de activ din bilant, precum si a celor din afara bilantului, asimilate acestora;
    2. determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit prin totalizarea sumelor evidentiate in rubricile corespunzatoare gradelor de risc de credit, astfel:
    2.1. neponderate in functie de gradul de risc de credit - in cazul unui credit sau al unui plasament clasificat in categoria "pierdere";
    2.2. ponderate in functie de gradul de risc de credit - in cazul unui credit sau al unui plasament clasificat in una dintre celelalte categorii de clasificare prevazute;
    3. aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul obtinute; corespondenta dintre categoriile de clasificare si coeficientii de provizionare este prevazuta in tabelul nr. 3 din anexa.

    IV. Constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

    Art. 7
    Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se refera la crearea acestora si se va realiza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentand nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.
    Art. 8
    Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se refera la modificarea nivelului existent al acestora, in vederea restabilirii egalitatii intre nivelul existent si cel al necesarului, si se va realiza prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentand diferenta dintre nivelul existent in sold al provizioanelor specifice de risc de credit si nivelul necesarului.
    Art. 9
    Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se refera la anularea provizioanelor specifice de risc de credit in cazul realizarii riscului de credit si se va realiza prin reluarea pe venituri a sumei reprezentand nivelul existent in sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor si/sau plasamentelor care se scot in afara bilantului.
    Art. 10
    Bancile vor constitui si/sau vor regulariza lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor si plasamentelor evidentiate in sold la finele lunii respective prin includerea pe cheltuielile si/sau prin reluarea pe veniturile lunii pentru care se face raportarea, indiferent de rezultatul financiar al perioadei inregistrat de banca.
    Art. 11
    Bancile vor constitui, regulariza si utiliza provizioanele specifice de risc de credit, utilizand moneda de exprimare a creditelor si/sau a plasamentelor pe care le corecteaza.
    Art. 12
    Bancile vor proceda la scoaterea in afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament in urmatoarele cazuri:
    1. cel putin una dintre sumele respective inregistreaza un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile;
    2. s-a investit cu formula executorie:
    - contractul de credit, precum si contractele de garantie, daca este cazul;
    - hotararea judecatoreasca definitiva ce dispune asupra contractului de credit, precum si asupra contractelor de garantie, daca este cazul, sau asupra contractului de plasament;
    3. s-a declansat procedura de executare silita a patrimoniului in cazul persoanelor fizice;
    4. s-a declansat procedura de reorganizare judiciara sau procedura de faliment impotriva debitorului.
    Art. 13
    Operatiunile de scoatere in afara bilantului, efectuate in cursul lunii ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 12, vor fi precedate, in fiecare caz, de incadrarea sumelor respective in categoria "pierdere" si de constituirea sau de regularizarea, dupa caz, a provizioanelor specifice de risc de credit.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1994 privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 22 martie 1994, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/1995 privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de catre societatile bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995, Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1999 privind constituirea de catre banci, persoane juridice romane, de provizioane specifice de risc pentru dobanzile neincasate la scadenta, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la alte banci, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 26 aprilie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.
    De asemenea, la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se modifica si se completeaza prevederile Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1998 privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile, dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 11 noiembrie 1998.
    Art. 15
    Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 16
    Prezentul regulament intra in vigoare pe data de 1 octombrie 2000.

                              GUVERNATORUL
                       BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                           EMIL IOTA GHIZARI

    ANEXA 1

    Tabelul nr. 1 - Criterii de incadrare pe categorii de clasificare a creditelor, pentru sectorul nebancar
__________________________________________________________________________
         \     Initiere de
           \    proceduri
             \  judiciare
 Serviciul     \                 s-au initiat           nu s-au initiat
 datoriei        \            proceduri judiciare     proceduri judiciare
___________________\______________________________________________________
 maximum 15 zile                   pierdere               standard
 16 - 30 de zile                   pierdere               in observatie
 31 - 60 de zile                   pierdere               substandard
 61 - 90 de zile                   pierdere               indoielnic
 minimum 91 de zile                pierdere               pierdere
__________________________________________________________________________

    Tabelul nr. 2 - Criterii de incadrare pe categorii de clasificare a creditelor si plasamentelor, pentru sectorul bancar
__________________________________________________________________________
         \     Initiere de
           \    proceduri
             \  judiciare
 Serviciul     \                 s-au initiat           nu s-au initiat
 datoriei        \            proceduri judiciare     proceduri judiciare
___________________\______________________________________________________
 maximum 3 zile                    pierdere               standard
 4 - 15 zile                       pierdere               substandard
 16 - 30 de zile                   pierdere               indoielnic
 minimum 31 de zile                pierdere               pierdere
__________________________________________________________________________

    Tabelul nr. 3 - Coeficienti de provizionare aferenti categoriilor de clasificare
__________________________________________________________________________
  Categoria de clasificare                    Coeficientul
__________________________________________________________________________
        standard                                   0
        in observatie                              0,05
        substandard                                0,2
        indoielnic                                 0,5
        pierdere                                   1
__________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Regulament 2/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 2 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 2/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu