E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Norma 8 1999 abrogat de articolul 20 din actul Norma 12 2003
Articolul 11 din actul Norma 8 1999 modificat de Norma 8 2003
Articolul 4 din actul Norma 8 1999 modificat de Norma 8 2003
Articolul 9 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 10 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 12 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 15 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 1 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 2 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 3 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 1 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 1 din actul Norma 8 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 2 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 3 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 4 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 5 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 6 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 7 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 8 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 20 2002
Articolul 1 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 11 2002
Articolul 3 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 11 2002
Articolul 1 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 11 2002
Articolul 2 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 11 2002
Articolul 5 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Circulara 5 2001
Articolul 7 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Circulara 5 2001
Articolul 12 din actul Norma 8 1999 modificat de articolul 1 din actul Circulara 5 2001
Norma 8 1999 in legatura cu Norma 2 2000
Norma 8 1999 in legatura cu Regulament 2 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 8 din 26 aprilie 1999

privind limitarea riscului de credit al bancilor

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din  1 iunie 1999

    Prezentele norme reglementeaza supravegherea de catre Banca Nationala a Romaniei a solvabilitatii, a expunerilor mari si a imprumuturilor acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia si se aplica bancilor, persoane juridice romane.
    In temeiul art. 26 alin. (1) si (2) lit. a) si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si al art. 38 alin. 1 si 2, art. 45 lit. a), b) si c), art. 47 si al art. 50 din Legea bancara nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, si avand in vedere prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344 din 1 august 1997, precum si modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1

    Art. 1
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme (filiala, capital, actionar semnificativ, conducatorii bancii, societate aflata sub control efectiv, expunere) au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea bancara nr. 58/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999.
    De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) tarile din categoria A - tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (O.E.C.D.);
    b) tarile din categoria B - toate tarile, cu exceptia celor din categoria A si a Romaniei;
    c) bancile de dezvoltare multilaterala - Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare; Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare; Corporatia Internationala de Finantare; Banca Interamericana pentru Dezvoltare; Corporatia Interamericana pentru Investitii; Banca Asiatica pentru Dezvoltare; Banca Africana pentru Dezvoltare; Consiliul Fondului de Restructurare pentru Europa; Banca Nordica pentru Investitii; Banca pentru Dezvoltare din Caraibe; Fondul European pentru Investitii;
    d) capital propriu - are semnificatia prevazuta de normele Bancii Nationale a Romaniei privind fondurile proprii ale bancilor;
    e) fonduri proprii - au semnificatia prevazuta de normele Bancii Nationale a Romaniei privind fondurile proprii ale bancilor;
    f) expunere bruta - activele bancii la valoarea neta (respectiv dupa deducerea elementelor de pasiv rectificative) si elementele in afara bilantului, prezentate in anexa nr. 1b);
    g) expunere neta - expunerea neta din active bilantiere si din elemente in afara bilantului;
    h) expunere neta din active bilantiere - activele bancii la valoarea neta (respectiv dupa deducerea elementelor de pasiv rectificative), ponderate in functie de gradul lor de risc de credit, corespunzator criteriilor de incadrare prezentate in anexa nr. 1a);
    i) expunere neta din elemente in afara bilantului - elementele in afara bilantului, transformate in echivalent credit in functie de gradul lor de risc de transformare in credit, corespunzator criteriilor de incadrare prevazute in anexa nr. 1b), si ponderate in functie de gradul lor de risc de credit, corespunzator criteriilor de incadrare prezentate in anexa nr. 1a);
    j) un singur debitor - orice persoana sau grup de persoane fizice si/sau juridice fata de care banca are o expunere si care sunt legate economic intre ele in sensul ca:
    - una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;
    - nivelul cumulat al imprumuturilor acordate reprezinta un singur risc de credit pentru banca, intrucat persoanele sunt legate intr-o asemenea masura incat, daca unele dintre ele vor intampina dificultati de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultati similare. In cazul acestor persoane vor fi luate in considerare, alternativ sau cumulativ, urmatoarele situatii:
    - sunt afiliate;
    - au aceeasi conducere;
    - garantii incrucisate;
    - interdependenta comerciala directa, care nu poate fi substituita intr-un termen scurt;
    - sunt membrii aceleiasi familii;
    k) afiliate - doua societati comerciale care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
    - una este filiala celeilalte;
    - sunt filiale ale aceleiasi societati sau se afla sub controlul comun al altei societati;
    l) expunere mare - expunere neta fata de un singur debitor, a carei valoare reprezinta cel putin 10% din fondurile proprii ale bancii;
    m) entitate de risc - orice persoana fizica sau entitate, cu sau fara personalitate juridica, care concentreaza risc de credit;
    n) persoane aflate in relatii speciale cu banca:
    1. reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat in adunarea generala a actionarilor bancii;
    2. administratorii bancii (inclusiv conducatorii bancii) si cenzorii, persoane fizice, ai bancii, precum si persoanele fizice desemnate sa reprezinte societatile de expertiza contabila, care au calitatea de cenzor sau de auditor independent al bancii;
    3. cenzorii, persoane juridice, ai bancii si auditorul independent al bancii;
    4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozitiilor legale in vigoare (comisia de supraveghere speciala a bancii, comisia de privatizare a bancii etc.);
    5. orice actionar, persoana juridica, ce exercita controlul efectiv asupra bancii, actionarii unei astfel de persoane juridice, care detin cel putin 10% din capital, si administratorii acesteia;
    6. orice actionar semnificativ al bancii;
    7. orice actionar care si-a desemnat un reprezentant avand una dintre calitatile prevazute la lit. n) pct. 1 - 3;
    8. orice societate comerciala la al carei capital social banca are o participatie de cel putin 10%;
    9. orice societate comerciala la care una dintre persoanele prevazute la lit. n) pct. 1 - 8 detine controlul efectiv;
    10. personalul Bancii Nationale a Romaniei care exercita atributii de control sau de supraveghere bancara;
    11. membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei;
    12. familiile persoanelor fizice prevazute la lit. n) pct. 1, 2, 4 - 7, 10 si 11;
    o) familie - sotii, rudele si afinii de gradul intai;
    p) personal propriu - salariatii angajati cu contract individual de munca, cu exceptia conducatorilor bancii;
    q) acordare de imprumuturi in conditii de favoare:
    1. incheierea unei tranzactii care, prin natura, scop, caracteristici sau risc, nu ar fi fost incheiata de banca cu clientii cu care nu se afla in relatii speciale;
    2. perceperea sau acceptarea de dobanzi, comisioane, alte taxe sau acceptarea de garantii mai mici decat cele cerute altor categorii de clienti;
    r) imprumuturile acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia - expunerea bruta fata de aceste persoane;
    s) imprumuturile nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia - expunerea neta fata de aceste persoane.
    Art. 2
    In vederea limitarii riscului de credit, bancile sunt obligate:
    a) sa dispuna de proceduri administrative si de control intern adecvate, care sa permita supravegherea si gestionarea riscului de credit, precum si incadrarea permanenta a indicatorilor de solvabilitate, a expunerilor mari si a imprumuturilor acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia, in limitele prevazute de prezentele norme;
    b) sa asigure o evidenta extracontabila corespunzatoare, care sa stea la baza intocmirii raportarilor de prudenta bancara prevazute de prezentele norme, astfel:
    1. pentru conturile de activ si cele de pasiv rectificative aferente acestora, evidentiate in activul bilantului:
    1.1. evidenta se va tine pe entitati de risc, pentru care se vor inregistra distinct sumele aferente;
    1.2. sumele de la pct. 1.1. se vor evidentia, la randul lor, pe grade de risc de credit, in urmatoarele rubrici distincte:
    - "Grad de risc de credit 0%";
    - "Grad de risc de credit 20%";
    - "Grad de risc de credit 50%";
    - "Grad de risc de credit 100%";
    2. pentru conturile de activ in afara bilantului, prezentate in anexa nr. 1b);
    2.1. evidenta se va tine pe entitati de risc, pentru care se vor inregistra distinct sumele aferente;
    2.2. sumele de la pct. 2.1. se vor evidentia, la randul lor, pe grade de risc de transformare in credit a elementelor in afara bilantului, in urmatoarele rubrici distincte:
    - "Echivalent credit 0%";
    - "Echivalent credit 50%";
    - "Echivalent credit 100%";
    2.3. sumele de la pct. 2.2. se vor evidentia pe grade de risc de credit, in urmatoarele rubrici distincte:
    - "Grad de risc de credit 0%";
    - "Grad de risc de credit 20%";
    - "Grad de risc de credit 50%";
    - "Grad de risc de credit 100%";
    c) sa codifice, sa denumeasca si sa tina evidenta, extracontabil, pentru fiecare grup de persoane fizice si/sau juridice care reprezinta un singur debitor; codul va fi format dintr-o secventa alfanumerica unica si data inregistrarii grupului in evidenta bancii si se va pastra atata timp cat modificarile in structura grupului nu sunt semnificative;
    d) sa codifice si sa tina evidenta, extracontabil, a fiecarei persoane fizice sau juridice care reprezinta un singur debitor sau care intra in componenta unui grup de persoane fizice sau juridice care reprezinta un singur debitor si/sau in componenta grupului persoanelor aflate in relatii speciale cu banca si/sau in componenta grupului format din personalul propriu si familiile acestuia; codul va fi format dintr-o secventa alfanumerica unica si data inregistrarii persoanei fizice sau juridice ca debitor al bancii si se va pastra in permanenta. In cazul persoanelor fizice si juridice, secventa alfanumerica unica va fi reprezentata de codul numeric personal si, respectiv, de codul fiscal;
    e) sa incheie tranzactii care conduc la expuneri mari numai pe baza unei decizii luate de consiliul de administratie; decizia consiliului de administratie se va baza pe un raport al comitetului de risc, care va cuprinde cel putin analiza tranzactiei, a situatiei financiare si a bonitatii persoanelor fizice sau juridice reprezentand un singur debitor, precum si analiza structurii grupului de persoane fizice si/sau juridice, in cazul in care acesta reprezinta un singur debitor;
    f) sa acorde imprumuturi persoanelor cu care se afla in relatii speciale numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administratie; decizia consiliului de administratie se va baza pe un raport al directiilor de specialitate, care va cuprinde descrierea naturii relatiei speciale in cauza, analiza tranzactiei, a situatiei financiare si a bonitatii persoanelor aflate in relatii speciale cu banca; se excepteaza de la aplicarea acestor prevederi salariatii bancii, inclusiv familiile acestora, care se incadreaza in prevederile art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 7;
    g) sa acorde imprumuturi personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, numai pe baza unor norme interne aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 3
    In scopul determinarii indicatorilor de solvabilitate, al caror mod de calcul este prevazut la art. 4 din prezentele norme, expunerilor mari si imprumuturilor nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia, bancile vor avea in vedere urmatoarele:
    a) activele bancii vor fi grupate pe entitati de risc, precum si pe categorii de risc de credit, potrivit criteriilor de incadrare prezentate in anexa nr. 1a);
    b) in cazul garantiilor cu un grad de risc mai mare decat cel al contrapartidei, gradul de risc atribuit va fi cel aferent contrapartidei;
    c) in cazul unui element de activ garantat cu unul dintre tipurile de garantii prevazute in anexa nr. 1a), caruia ii corespunde un grad de risc mai mic decat cel corespunzator contrapartidei, partea garantata a elementului de activ respectiv se va inregistra in categoria cu grad de risc mai mic, iar partea negarantata a elementului de activ se va inregistra in categoria corespunzatoare gradului de risc aferent contrapartidei;
    d) in cazul unui element de activ garantat cu doua sau mai multe dintre tipurile de garantii prevazute in anexa nr. 1a), acestea se vor lua in considerare incepand cu cele care permit incadrarea activului respectiv in categoriile cu riscul de credit cel mai mic;
    e) in cazul titlurilor date cu imprumut, entitatea de risc, precum si gradul de risc de credit aferent acesteia se vor determina luandu-se in considerare gradul de risc de credit cel mai mare dintre gradul de risc de credit aferent emitentului si gradul de risc de credit aferent imprumutatului, urmand ca, in situatia in care titlurile date cu imprumut sunt garantate cu unul dintre tipurile de garantii prevazute in anexa nr. 1a), sa se aplice in mod corespunzator prevederile lit. b), c) si d). In situatia in care emitentul si imprumutatul au acelasi grad de risc de credit, entitatea de risc va fi imprumutatul;
    f) pentru elementele de pasiv rectificative entitatea de risc va fi aceeasi cu cea a elementelor de activ pe care le corecteaza, iar incadrarea pe categorii de risc de credit se va face in categoriile de risc de credit corespunzatoare elementelor de activ pe care le corecteaza, incepand cu categoria cu riscul cel mai mare;
    g) elementele in afara bilantului vor fi grupate pe entitati de risc, precum si pe categorii de risc de transformare in credit, potrivit criteriilor de incadrare prezentate in anexa nr. 1b), dupa care vor fi considerate elemente de bilant, vor fi incadrate in categorii de risc de credit, potrivit criteriilor prezentate in anexa nr. 1a), si li se vor aplica in mod corespunzator prevederile lit. b), c) si d); in cazul titlurilor vandute cu posibilitate de rascumparare, pentru care optiunea de rascumparare a fost ferm exprimata, entitatea de risc va fi emitentul acestor titluri, iar gradul de risc de credit va fi cel aferent emitentului respectiv.

    CAP. 2

    Sectiunea I
    Supravegherea indicatorilor de solvabilitate
    Art. 4
    Limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport intre nivelul fondurilor proprii si expunerea neta, va fi de 12%, iar limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport intre nivelul capitalului propriu si expunerea neta, va fi de 8% .
    Art. 5
    Bancile vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare nivelul indicatorilor de solvabilitate prin intermediul formularului "Solvabilitatea bancilor", al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Formularele "Structura activelor din bilant" si "Structura elementelor in afara bilantului" se vor completa avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) vor cuprinde ansamblul teritoriului national si toate subunitatile din strainatate ale bancii - la nivelul global al bancii "G";
    b) vor cuprinde toate operatiunile, in toate monedele, evaluate in contravaloare lei;
    c) codurile pozitiilor vor fi cele prevazute in modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si in normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, fiind utilizate pentru a evidentia corelatiile existente intre sumele inregistrate in soldurile conturilor corespunzatoare si:
    - totalul sumelor nete rezultate in urma incadrarii pe grade de risc de credit a activelor aferente pozitiei respective (tabelul "Structura activelor");
    - totalul sumelor detaliate pe grade de risc de credit corespunzatoare rubricilor de echivalent credit, aferente pozitiei respective (tabelul "Structura elementelor in afara bilantului").
    Formularul va fi transmis lunar Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare, in termen de 25 de zile de la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.

    Sectiunea a II-a
    Supravegherea expunerilor mari
    Art. 6
    Nivelul unei expuneri mari nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii, iar suma totala a expunerilor mari nu va putea depasi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale bancii.
    Art. 7
    Bancile vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare nivelul expunerilor mari prin intermediul formularului "Situatia expunerilor mari", al carui model este prevazut in anexa nr. 3a) la prezentele norme si al formularului "Structura grupurilor care reprezinta un singur debitor, fata de care banca inregistreaza expuneri mari", al carui model este prevazut in anexa nr. 3b) la prezentele norme.
    Formularele vor fi transmise lunar, in termen de 25 de zile de la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.

    Sectiunea a III-a
    Supravegherea imprumuturilor acordate persoanelor aflate in relatii speciale, personalului propriu, precum si familiilor acestuia
    Art. 8
    Bancile nu vor acorda imprumuturi persoanelor cu care se afla in relatii speciale, precizate la art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 1 - 4.
    Art. 9
    Bancile nu vor acorda imprumuturi in conditii de favoare persoanelor cu care se afla in relatii speciale, precizate la art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 5 - 12 si nici personalului propriu si familiilor acestuia.
    Art. 10
    Suma totala a imprumuturilor nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, precizate la art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 5 - 12, nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii.
    Art. 11
    Suma totala a imprumuturilor nete acordate de banca personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, nu poate depasi 5% din fondurile proprii ale bancii.
    Art. 12
    Bancile vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare nivelul imprumuturilor nete acordate persoanelor cu care se afla in relatii speciale si, respectiv, cel al imprumuturilor nete acordate personalului propriu, precum si familiilor acestuia, prin intermediul formularului "Situatia imprumuturilor nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia", al carui model este prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme.
    Formularul va fi transmis lunar, in termen de 25 de zile de la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 13
    Pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme bancile vor dispune de evidentele contabile si extracontabile precizate la art. 2 lit. b), c) si d).
    Art. 14
    Bancile se vor incadra in limitele de prudenta bancara prevazute de prezentele norme, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestora. In aceasta perioada bancile nu vor incheia tranzactii care sa conduca la:
    - aparitia unor cazuri de depasire a limitelor admise pentru indicatorii de prudenta bancara reglementati de prezentele norme;
    - cresterea nivelurilor indicatorilor de prudenta bancara care, ca urmare a aplicarii metodologiilor de determinare a acestora reglementate de prezentele norme, nu se incadreaza in limitele admise prevazute la art. 4, 6, 10 si 11.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Formularele de raportare prevazute la art. 5, 7 si 12 din prezentele norme se intocmesc pe baza datelor inscrise in evidenta contabila si in evidentele extracontabile si se semneaza de catre conducatorul bancii si de catre seful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele imputernicite in acest scop.
    Art. 16
    Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 17
    Prezentele norme intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 18
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/1992 privind imprumuturile mari acordate clientilor de catre societatile bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 13 august 1992, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1992 privind imprumuturile acordate debitorilor aflati in relatii speciale cu societatile bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 290 din 19 noiembrie 1992, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1994 privind solvabilitatea societatilor bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 22 martie 1994, art. II din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1997 privind unele reglementari referitoare la determinarea fondurilor proprii de catre societatile bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, si Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 28 martie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

                             p. GUVERNATORUL
                       BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                            EMIL IOTA GHIZARI,
                              VICEGUVERNATOR

    ANEXA 1a)

                                CRITERII
      de incadrare a elementelor de activ in categorii de risc de credit
 ____________________________________________________________________________
|Gradul   |                                                                  |
|de risc  |                   Elemente luate in calcul                       |
|de credit|                                                                  |
|_________|__________________________________________________________________|
|   0%    |1. numerar si valori din aur, metale si pietre pretioase          |
|         |__________________________________________________________________|
|         |2. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in  |
|         |   mod expres, irevocabil si neconditionat de catre sau garantate |
|         |   cu titluri emise de administratia publica centrala de          |
|         |   specialitate a statului roman sau de Banca Nationala a Romaniei|
|         |__________________________________________________________________|
|         |3. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in  |
|         |   mod expres, irevocabil si neconditionat de catre sau garantate |
|         |   cu titluri emise de administratii centrale, banci centrale din |
|         |   tarile din categoria A sau Comunitatile Europene               |
|         |__________________________________________________________________|
|         |4. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor  |
|         |   centrale sau bancilor centrale din tarile din categoria B,     |
|         |   exprimate si finantate in moneda nationala a debitorilor       |
|         |__________________________________________________________________|
|         |5. elemente de activ constituind creante garantate in mod expres, |
|         |   irevocabil si neconditionat de catre administratiile centrale  |
|         |   sau bancile centrale din tarile din categoria B, exprimate si  |
|         |   finantate in moneda nationala comuna garantului si debitorului |
|         |__________________________________________________________________|
|         |6. elemente de activ garantate cu depozite colaterale plasate la  |
|         |   banca insasi sau cu certificate de depozit sau instrumente     |
|         |   similare emise de banca insasi si incredintate acesteia        |
|         |__________________________________________________________________|
|         |7. elemente de activ deduse din fondurile proprii                 |
|_________|__________________________________________________________________|
|   20%   |8. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in  |
|         |   mod expres, irevocabil si neconditionat de catre sau garantate |
|         |   cu titluri emise de bancile de dezvoltare multilaterala sau de |
|         |   Banca Europeana de Investitii                                  |
|         |__________________________________________________________________|
|         |9. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in  |
|         |   mod expres, irevocabil si neconditionat de catre               |
|         |   administratiile locale din Romania                             |
|         |__________________________________________________________________|
|         |10. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre bancile din  |
|         |    Romania                                                       |
|         |__________________________________________________________________|
|         |11. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre              |
|         |   administratiile regionale sau locale din tarile din categoria A|
|         |__________________________________________________________________|
|         |12. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre bancile din  |
|         |    tarile din categoria A                                        |
|         |__________________________________________________________________|
|         |13. elemente de activ constituind creante, cu scadenta de maximum |
|         |    un an, asupra sau garantate in mod expres, irevocabil si      |
|         |    neconditionat de catre bancile din tarile din categoria B     |
|         |__________________________________________________________________|
|         |14. elemente in curs de incasare (cecuri si alte valori)          |
|_________|__________________________________________________________________|
|   50%   |15. credite acordate persoanelor fizice, garantate cu ipoteci in  |
|         |    favoarea bancii, de ranguri superioare ipotecilor instituite  |
|         |    in favoarea altor creditori, asupra locuintelor ce sunt sau   |
|         |    vor fi ocupate de debitor sau ce sunt date cu chirie de catre |
|         |    acesta                                                        |
|         |__________________________________________________________________|
|         |16. venituri de primit                                            |
|_________|__________________________________________________________________|
|  100%   |17. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor |
|         |    centrale sau bancilor centrale din tarile din categoria B, cu |
|         |    exceptia celor exprimate si finantate in moneda nationala a   |
|         |    debitorului                                                   |
|         |__________________________________________________________________|
|         |18. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor |
|         |    regionale sau locale din tarile din categoria B               |
|         |__________________________________________________________________|
|         |19. elemente de activ constituind creante, cu scadenta mai mare de|
|         |    un an, asupra bancilor din tarile din categoria B             |
|_________|__________________________________________________________________|
|         |20. elemente de activ constituind creante asupra sectorului       |
|         |    nebancar din tarile din categoria A sau B ori din Romania     |
|         |__________________________________________________________________|
|         |21. imobilizari corporale                                         |
|         |__________________________________________________________________|
|         |22. alte active                                                   |
|_________|__________________________________________________________________|

    ANEXA 1b)

                                 CRITERII
de incadrare a elementelor in afara bilantului in categorii de risc de transformare in credit
 ____________________________________________________________________________
|Grad de risc   |                                                            |
|de transformare|              Elemente in afara bilantului                  |
|  in credit    |                                                            |
|_______________|____________________________________________________________|
|    100%       |1. angajamente in favoarea altor banci                      |
|               |____________________________________________________________|
|               |2. angajamente in favoarea clientelei                       |
|_______________|____________________________________________________________|
|               |3. titluri vandute cu posibilitate de rascumparare, pentru  |
|               |   care optiunea de rascumparare a fost ferm exprimata      |
|               |____________________________________________________________|
|               |4. angajamente indoielnice                                  |
|               |____________________________________________________________|
|               |5. alte angajamente date                                    |
|_______________|____________________________________________________________|
|     50%       |6. cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci      |
|               |____________________________________________________________|
|               |7. garantii date pentru clientela                           |
|               |____________________________________________________________|
|               |8. titluri vandute cu posibilitate de rascumparare, pentru  |
|               |   care optiunea de rascumparare nu a fost ferm exprimata   |
|_______________|____________________________________________________________|
|      0%       |9. titluri date in garantie                                 |
|_______________|____________________________________________________________|

    ANEXA 2

                        SOLVABILITATEA BANCILOR
                   I. Structura activelor din bilant

    Denumirea bancii ....................
    Data raportarii: [ / / ]

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Sume aferente gradului de risc de credit 0%, inregistrate in soldurile
        conturilor de activ
    D - Sume aferente gradului de risc de credit 0%, inregistrate in soldurile
        conturilor de pasiv rectificative
    E - Sume nete col. 3 = col. 1 - col. 2
    F - Sume aferente gradului de risc de credit 20%, inregistrate in soldurile
        conturilor de activ
    G - Sume aferente gradului de risc de credit 20%, inregistrate in soldurile
        conturilor de pasiv rectificative
    H - Sume nete col. 6 = col. 4 - col. 5
    I - Sume aferente gradului de risc de credit 50%, inregistrate in soldurile
        conturilor de activ
    J - Sume aferente gradului de risc de credit 50%, inregistrate in soldurile
        conturilor de pasiv rectificative
    K - Sume nete col. 9 = col. 7 - col. 8
    L - Sume aferente gradului de risc de credit 100%, inregistrate in
        soldurile conturilor de activ
    M - Sume aferente gradului de risc de credit 100%, inregistrate in
        soldurile conturilor de pasiv rectificative
    N - Sume nete col. 12 = col. 10 - col. 11
    O - Expunere neta din active bilantiere col. 13*)

                                                              - mii lei -
 _____________________________________________________________________________
|                   |       |Grad de  |Grad de   |Grad de   |Grad de    |     |
|                   |       |risc de  |risc de   |risc de   |risc de    |     |
|                   |       |credit 0%|credit 20%|credit 50%|credit 100%|     |
|      ACTIV        |Cod    |_________|__________|__________|___________|     |
|                   |pozitie|  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|                   |       |C | D| E | F | G | H| I | J| K | L | M | N | O*) |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|        A          |   B   |1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8| 9 | 10| 11| 12|  13 |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|OPERATIUNI DE      |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|TREZORERIE SI      |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|OPERATIUNI         |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|INTERBANCARE       |  A01  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Casa si alte     |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  valori           |  A10  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Cont curent la   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  banci centrale   |  A20  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Conturi de       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  corespondent la  |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  banci            |  A25  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Depozite la banci|  A101 |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Credite acordate |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  bancilor         |  A30  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Valori primite in|       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  pensiune         |  A40  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Valori de        |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  recuperat        |  A50  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante restante |  A102 |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante          |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  indoielnice      |  A70  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante atasate  |  A90  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|OPERATIUNI CU      |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|CLIENTELA          |  B01  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Credite acordate |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  clientelei       |  B03  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Credite acordate |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  clientelei       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  financiare       |  B80  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Valori primite   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  in pensiune      |  B85  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Conturi curente  |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  debitoare        |  B99  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Valori de        |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  recuperat        |  B9J  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante restante |  B102 |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante          |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  indoielnice      |  B9K  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante atasate  |  B9V  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|OPERATIUNI CU      |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|TITLURI SI         |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|OPERATIUNI DIVERSE |  C0A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Titluri primite  |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  in pensiune      |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  livrata          |  C1A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Titluri de       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  tranzactie       |  C2A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Titluri de       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  plasament        |  C3A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Titluri de       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  investitii       |  C4A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Conturi de       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  decontare privind|       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  operatiunile cu  |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  titluri          |  E6A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Decontari        |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  intrabancare     |  E7A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Debitori         |  E123 |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Conturi de       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  stocuri          |  E70  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Conturi de       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  regularizare     |  E8A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante restante |  E104 |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante          |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  indoielnice      |  E90  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante atasate  |  E97  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|VALORI IMOBILIZATE |  F01  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Credite          |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  subordonate      |  F02  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Parti in cadrul  |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  societatilor     |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  comerciale       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  legate, titluri  |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  de participare   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  si titluri ale   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  activitatii de   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  portofoliu       |  F10  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Dotari pentru    |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  unitatile proprii|       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  din strainatate  |  F50  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Imobilizari in   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  curs, imobilizari|       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  ale activitatii  |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  de exploatare,   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  imobilizari in   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  afara activitatii|       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  de exploatare    |  F6A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Leasing si       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  operatiuni       |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  asimilate        |  F7A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Locatie simpla   |  F80  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante restante |  F102 |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante          |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  indoielnice      |  F9A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Creante atasate  |  F97  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|ACTIONARI SAU      |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|ASOCIATI           |  L0C  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|TOTAL:             |  L98  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
    *) col. 13 = col. 3 x 0% + col. 6 x 20% + col. 9 x 50% + col. 12 x 100% .

                II. Structura elementelor in afara bilantului

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Sume aferente gradului de risc de credit 0%
    D - Sume aferente gradului de risc de credit 20%
    E - Sume aferente gradului de risc de credit 50%
    F - Sume aferente gradului de risc de credit 100%
    G - Expunere neta din elemente in afara bilantului col. 13*)
                                                               - mii lei -
 _____________________________________________________________________________
|                   |       | Echivalent  | Echivalent  |  Echivalent   |     |
|                   |       | credit 0%   | credit 50%  |  credit 100%  |     |
| Elemente in afara |Cod    |_____________|_____________|_______________|     |
| bilantului        |pozitie|  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|                   |       |C | D| E | F | C | D| E | F| C | D | E | F | G*) |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|         A         |   B   |1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8| 9 | 10| 11| 12|  13 |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Angajamente in   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  favoarea altor   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  banci            |  N1B  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Angajamente in   |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  favoarea         |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  clientelei       |  N1R  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Cautiuni, avaluri|       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  si alte garantii |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  date altor banci |  N3B  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Garantii date    |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  pentru clientela |  N5A  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Titluri de primit| N8B*)|  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Angajamente date | P120  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|- Angajamente      |       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|  indoielnice      |  Q80  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
|  TOTAL:           |   X   |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |     |
|___________________|_______|__|__|___|___|___|__|___|__|___|___|___|___|_____|
    *) col. 13 = 0% x (col. 1 x 0% + col. 2 x 20% + col. 3 x 50% + col. 4 x 100%) + 50% x (col. 5 x 0% + col. 6 x 20% + col. 7 x 50% + col. 8 x 100%) + 100% x (col. 9 x 0% + col. 10 x 20% + col. 11 x 50% + col. 12 x 100%).
    *) La aceasta pozitie nu se va lua in calcul soldul contului 9219 "Alte titluri de primit".

             III. Calcularea indicatorilor de solvabilitate
 __________________________________________________________________________
|Total capital propriu                                     |       |       |
|(formularul "Calculul fondurilor proprii", rd. 35, col. 3)|   1   |       |
|__________________________________________________________|_______|_______|
|Total fonduri proprii                                     |       |       |
|(formularul "Calculul fondurilor proprii", rd. 44, col. 3)|   2   |       |
|__________________________________________________________|_______|_______|
|Total expunere neta din active bilantiere                 |       |       |
|(formularul I, rd. "TOTAL", col. 13)                      |   3   |       |
|__________________________________________________________|_______|_______|
|Total expunere neta din elemente in afara bilantului      |       |       |
|(formularul II, rd. "TOTAL", col. 13)                     |   4   |       |
|__________________________________________________________|_______|_______|
|INDICATOR DE SOLVABILITATE (minimum 8%)                   |       |       |
|rd. 5 = rd. 1 x 100/(rd. 3 + rd. 4)                       |   5   |       |
|__________________________________________________________|_______|_______|
|INDICATOR DE SOLVABILITATE (minimum 12%)                  |       |       |
|rd. 6 = rd. 2 x 100/(rd. 3 + rd. 4)                       |   6   |       |
|__________________________________________________________|_______|_______|

        Conducatorul bancii,                           Intocmit de:
 ................................               Numele si prenumele: .......
 (numele, prenumele si semnatura)               Telefon/interior: ..........

                               Conducatorul
                             compartimentului
                            financiar-contabil,
                      ................................
                      (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 3a)

                                 SITUATIA
                         privind expunerile mari

    Denumirea bancii ..............
    Data raportarii: [ / / ]

                                                              - mii lei -
 ___________________________________________________________________________
|Fonduri proprii | 10% din fondurile| 20% din fondurile | 800% din fondurile|
|      (FP)      |      proprii     |      proprii      |       proprii     |
|________________|__________________|___________________|___________________|
|                |                  |                   |                   |
|________________|__________________|___________________|___________________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - din elemente de activ bilantiere
    E - din elemente evidentiate in afara bilantului
    F - Total col. 3 = col. 1 + col. 2
    G - Total col. 6 = col. 4 + col. 5
                                                              - mii lei -
 ________________________________________________________________________
|    |"Un singur debitor"| Expunere bruta  | Expunere neta   |  % din    |
|    |___________________|_________________|_________________| fondurile |
|Nr. |       |           |  D  |  E  |  F  |  D  |  E  |  G  | proprii   |
|crt.|       |           |     |     |     |     |     |     | col. 7 =  |
|    | Cod   | Denumire  |     |     |     |     |     |     | col. 6 x  |
|    |       |           |     |     |     |     |     |     | 100/FP    |
|____|_______|___________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|___________|
| A  |   B   |     C     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |     7     |
|____|_______|___________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|___________|
|    |       |           |     |     |     |     |     |     |           |
|____|_______|___________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|___________|
|    |       |  TOTAL:   |     |     |     |     |     |     |           |
|____|_______|___________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|___________|

        Conducatorul bancii,                           Intocmit de:
 ................................               Numele si prenumele: .......
 (numele, prenumele si semnatura)               Telefon/interior: ..........

                               Conducatorul
                             compartimentului
                            financiar-contabil,
                      ................................
                      (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 3b)

                             STRUCTURA
grupurilor care reprezinta "un singur debitor", fata de care banca inregistreaza expuneri mari

    Denumirea bancii ............
    Data raportarii: [ / / ]
 __________________________________________________________________________
|Nr. |Grup de persoane fizice |      Persoane fizice sau juridice din      |
|crt.|si/sau juridice         |             componenta grupului            |
|    |________________________|____________________________________________|
|    |  Cod  |    Denumire    | Nr. crt.|      Cod        |   Denumire     |
|____|_______|________________|_________|_________________|________________|
| 0  |   1   |       2        |    3    |        4        |       5        |
|____|_______|________________|_________|_________________|________________|
|    |       |                |         |                 |                |
|    |       |                |_________|_________________|________________|
|    |       |                |         |                 |                |
|    |       |                |_________|_________________|________________|
|    .       .                .         .                 .                |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|    .       .                .         .                 .                |
|    .       .                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|    .       .                .         .                 .                |
|    .       .                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|    .       .                .         .                 .                |
|____._______.________________._________._________________.________________|

        Conducatorul bancii,                           Intocmit de:
 ................................               Numele si prenumele: .......
 (numele, prenumele si semnatura)               Telefon/interior: ..........

                               Conducatorul
                             compartimentului
                            financiar-contabil,
                      ................................
                      (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 4

                              SITUATIA
privind imprumuturile nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestuia

    Denumirea bancii ............
    Data raportarii: [ / / ]

                                                              - mii lei -
 _________________________________________________________________________
|Fonduri proprii (FP)| 5% din fondurile proprii| 20% din fondurile proprii|
|____________________|_________________________|__________________________|
|                    |                         |                          |
|____________________|_________________________|__________________________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - din elemente de activ bilantiere
    D - din elemente evidentiate in afara bilantului
    E - Total col. 3 = col. 1 + col. 2
    F - Total col. 6 = col. 4 + col. 5
                                                             - mii lei -
 _________________________________________________________________________
|    |                      | Expunere bruta | Expunere neta  |  % din    |
|    |                      |________________|________________| fondurile |
|Nr. |                      |    |     |     |    |     |     | proprii   |
|crt.|       Grupul         |    |     |     |    |     |     | col. 7 =  |
|    |                      | C  |  D  |  E  | C  |  D  |  F  | col. 6 x  |
|    |                      |    |     |     |    |     |     | 100/FP    |
|____|______________________|____|_____|_____|____|_____|_____|___________|
| A  |         B            |  1 |  2  |  3  |  4 |  5  |  6  |      7    |
|____|______________________|____|_____|_____|____|_____|_____|___________|
| 1. | Persoanele aflate in |    |     |     |    |     |     |           |
|    | relatii speciale,    |    |     |     |    |     |     |           |
|    | prevazute la art. 1  |    |     |     |    |     |     |           |
|    | alin. 2 lit. n) pct. |    |     |     |    |     |     |           |
|    | 5 - 12               |    |     |     |    |     |     |           |
|____|______________________|____|_____|_____|____|_____|_____|___________|
| 2. | Personalul propriu si|    |     |     |    |     |     |           |
|    | familiile acestuia   |    |     |     |    |     |     |           |
|____|______________________|____|_____|_____|____|_____|_____|___________|

        Conducatorul bancii,                           Intocmit de:
 ................................               Numele si prenumele: .......
 (numele, prenumele si semnatura)               Telefon/interior: ..........

                               Conducatorul
                             compartimentului
                            financiar-contabil,
                      ................................
                      (numele, prenumele si semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Norma 8/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 8 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 8/1999
Norma 12 2003
privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit
Norma 8 2003
privind modificarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare
Norma 20 2002
pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Norma 11 2002
pentru completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor
Circulara 5 2001
pentru modificarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor
Norma 2 2000
pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Regulament 2 2000
privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu