E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 1 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 adauga dupa articolul 1 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 2 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 3 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 4 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 5 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 6 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 7 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 8 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 9 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 10 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 12 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 15 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 1 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 2 din actul Norma 8 1999
Articolul 1 din actul Norma 20 2002 modifica articolul 3 din actul Norma 8 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 20 din 27 decembrie 2002

pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE:     BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 17 din 14 ianuarie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 38 alin. (1) si ale art. 45 lit. a), c) si d) din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 3 alin. (2), ale art. 164 si ale art. 171 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, precum si ale Planului de conturi pentru institutiile de credit si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si ale art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    Art. 1
    Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Normele nr. 8/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 245 din 1 iunie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
    "Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit"
    2. Preambulul va avea urmatorul cuprins:
    "Avand in vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 38 alin. (1) si ale art. 45 lit. a, c) si d) din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 3 alin. (2), ale art. 164 si ale art. 171 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, precum si ale Planului de conturi pentru institutiile de credit si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,"
    3. In cuprinsul Normelor nr. 8/1999 termenul banca se inlocuieste cu expresia institutie de credit.
    4. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezentele norme reglementeaza supravegherea de catre Banca Nationala a Romaniei a solvabilitatii, a expunerilor mari si a imprumuturilor acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia si se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane."
    5. Dupa articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1^1
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme (filiala, capital, actionar semnificativ, persoana, conducatorii bancii, conducatorii cooperativei de credit, conducatorii casei centrale, societate aflata sub control efectiv, expunere) au semnificatia prevazuta de Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002.
    Pentru termenii si expresiile urmatoare: instrumente financiare derivate, futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobanzii, forward rate agreements, swap pe rata dobanzii, notional, piete organizate, piete la buna intelegere se vor avea in vedere semnificatiile prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate.
    Pentru termenii forward pe cursul de schimb si swap pe devize se vor avea in vedere semnificatiile prevazute pentru operatiuni de schimb la termen, respectiv pentru swap de trezorerie si swap financiar de devize, prevazute la pct. 164 si, respectiv, pct. 182 si 183 din Planul de conturi pentru institutiile de credit si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) tarile din categoria A - tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD);
    b) tarile din categoria B - toate tarile, cu exceptia celor din categoria A si a Romaniei;
    c) bancile de dezvoltare multilaterala: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare; Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare; Corporatia Internationala de Finantare; Banca Interamericana pentru Dezvoltare; Corporatia Interamericana pentru Investitii; Banca Asiatica pentru Dezvoltare; Banca Africana pentru Dezvoltare; Consiliul Fondului de Restructurare pentru Europa; Banca Nordica pentru Investitii; Banca pentru Dezvoltare din Caraibe; Fondul European pentru Investitii;
    d) institutii de credit - banci si organizatii cooperatiste de credit, autorizate sa functioneze in conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002;
    e) membru semnificativ - persoana care detine cel putin 5% din capitalul social al unei organizatii cooperatiste de credit;
    f) capital propriu - are semnificatia prevazuta de normele Bancii Nationale a Romaniei privind fondurile proprii ale institutiilor de credit;
    g) fonduri proprii - au semnificatia prevazuta de normele Bancii Nationale a Romaniei privind fondurile proprii ale institutiilor de credit;
    h) expunere bruta - activele institutiei de credit la valoarea neta (respectiv dupa deducerea elementelor de pasiv rectificative) si elementele in afara bilantului prezentate in anexa nr. 1b);
    i) expunere neta - expunerea neta din active bilantiere si din elemente in afara bilantului;
    j) expunere neta din active bilantiere - activele institutiei de credit la valoarea neta (respectiv dupa deducerea elementelor de pasiv rectificative), ponderate in functie de gradul lor de risc de credit, corespunzator criteriilor de incadrare prezentate in anexa nr. 1a);
    k) expunere neta din elemente in afara bilantului - elementele in afara bilantului, transformate in echivalent credit in functie de gradul lor de risc de transformare in credit, corespunzator criteriilor de incadrare prevazute in anexa nr. 1b), si ponderate in functie de gradul lor de risc de credit, corespunzator criteriilor de incadrare prezentate in anexa nr. 1a);
    l) un singur debitor - orice persoana sau grup de persoane fizice si/sau juridice fata de care institutia de credit are o expunere si care sunt legate economic intre ele in sensul ca:
    - una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;
    - nivelul cumulat al imprumuturilor acordate reprezinta un singur risc de credit pentru institutia de credit, intrucat persoanele sunt legate intr-o asemenea masura incat, daca unele dintre ele vor intampina dificultati de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultati similare. In cazul acestor persoane se vor lua in considerare, alternativ sau cumulativ, urmatoarele situatii:
    - sunt afiliate;
    - au aceeasi conducere;
    - garantii incrucisate;
    - interdependenta comerciala directa, care nu poate fi substituita intr-un termen scurt;
    - sunt membrii aceleiasi familii;
    m) afiliate - doua societati comerciale care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
    - una este filiala celeilalte;
    - sunt filiale ale aceleiasi societati sau se afla sub controlul comun al altei societati;
    n) expunere mare - expunere neta fata de un singur debitor, a carei valoare reprezinta cel putin 10% din fondurile proprii ale institutiei de credit;
    o) entitate de risc - orice persoana fizica sau entitate, cu sau fara personalitate juridica, care concentreaza risc de credit;
    p) persoane aflate in relatii speciale cu banca:
    1. reprezentantii Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in adunarea generala a actionarilor bancii;
    2. administratorii bancii (inclusiv conducatorii bancii) si auditorii financiari, persoane fizice, ai bancii, precum si persoanele fizice desemnate sa reprezinte societatile de audit financiar care au calitatea de auditor financiar;
    3. auditorii financiari, persoane juridice autorizate care asigura bancii, pe baza contractuala, servicii de audit financiar;
    4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozitiilor legale in vigoare (comisia de supraveghere speciala a bancii, comisia de privatizare a bancii etc.);
    5. orice actionar persoana juridica ce exercita controlul efectiv asupra bancii, actionarii unei astfel de persoane juridice, care detin cel putin 10% din capital, si administratorii acesteia;
    6. orice actionar semnificativ al bancii;
    7. orice actionar care si-a desemnat un reprezentant avand una dintre calitatile prevazute la pct. 1, 2 si 3;
    8. orice societate comerciala la al carei capital social banca are o participatie de cel putin 10%;
    9. orice societate comerciala la care una dintre persoanele prevazute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 detine controlul efectiv;
    10. personalul Bancii Nationale a Romaniei care exercita atributii de control sau de supraveghere bancara;
    11. membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei;
    12. familiile persoanelor fizice prevazute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 si 11;
    q) persoane aflate in relatii speciale cu cooperativa de credit:
    1. administratorii cooperativei de credit (inclusiv conducatorii cooperativei de credit);
    2. cenzorii, persoane fizice, ai cooperativei de credit, in cazul cooperativelor de credit la care auditarea financiara este efectuata de cenzori, sau persoanele fizice desemnate sa reprezinte societatile de expertiza contabila care au calitatea de auditor financiar al cooperativei de credit;
    3. auditorul financiar al cooperativei de credit;
    4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozitiilor legale in vigoare (comisia de supraveghere speciala a cooperativelor de credit etc.);
    5. orice membru semnificativ al cooperativei de credit;
    6. orice membru cooperator care si-a desemnat un reprezentant avand una dintre calitatile prevazute la pct. 2;
    7. orice societate comerciala la care una dintre persoanele prevazute la pct. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 detine controlul efectiv;
    8. personalul Bancii Nationale a Romaniei si al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata, care exercita atributii de control sau de supraveghere bancara;
    9. membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata;
    10. familiile persoanelor fizice prevazute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 8 si 9;
    r) persoane aflate in relatii speciale cu casele centrale ale cooperativelor de credit:
    1. administratorii casei centrale (inclusiv conducatorii casei centrale);
    2. persoanele fizice desemnate sa reprezinte societatile de expertiza contabila care au calitatea de auditor financiar al casei centrale;
    3. auditorul financiar al casei centrale;
    4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozitiilor legale in vigoare (comisia de supraveghere speciala a casei centrale etc.);
    5. orice cooperativa de credit ce exercita controlul efectiv asupra casei centrale, membrii cooperatori ai unei astfel de cooperative de credit care detin cel putin 10% din capital si administratorii acesteia (inclusiv conducatorii);
    6. orice cooperativa de credit, membru semnificativ al casei centrale;
    7. orice cooperativa de credit care si-a desemnat un reprezentant avand una dintre calitatile prevazute la pct. 1 si 2;
    8. orice societate comerciala la al carei capital social casa centrala are o participatie de cel putin 10%;
    9. orice societate comerciala la care una dintre persoanele prevazute la pct. 1, 2, 3, 4 si 5 (persoane fizice) si la pct. 8 detine controlul efectiv;
    10. personalul Bancii Nationale a Romaniei care exercita atributii de control sau de supraveghere bancara;
    11. membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei;
    12. familiile persoanelor fizice prevazute la pct. 1, 2, 4, 5, 10 si 11;
    s) familie - sotii, rudele si afinii de gradul unu;
    t) personal propriu - salariatii angajati cu contract individual de munca, cu exceptia conducatorilor institutiei de credit;
    u) acordare de imprumuturi in conditii de favoare:
    1. incheierea unei tranzactii care prin natura, scop, caracteristici sau risc nu ar fi fost incheiata de institutia de credit cu clientii cu care nu se afla in relatii speciale;
    2. perceperea sau acceptarea de dobanzi, comisioane, alte taxe sau acceptarea de garantii mai mici decat cele cerute altor categorii de clienti;
    v) imprumuturile acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia - expunerea bruta fata de aceste persoane;
    w) imprumuturile nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia - expunerea neta fata de aceste persoane;
    x) costul de inlocuire a instrumentelor financiare derivate - pretul de piata al contractelor cu valoare pozitiva (diferenta favorabila dintre fluxurile ce se vor schimba intre parti);
    y) expunerea potentiala viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit - valoarea obtinuta prin ponderarea sumei notionalului (principal) cu coeficientii prezentati in anexa nr. 1c);
    z) rata dobanzii de referinta - rata spot a dobanzii interbancare pentru depozitele plasate, stabilita in functie de moneda in care este denominat contractul, respectiv EURIBOR pentru EUR, LIBOR pentru USD etc.; pentru contractele denominate in moneda nationala rata dobanzii de referinta este media aritmetica simpla intre BUBID si BUBOR;
    aa) fluxuri nete viitoare - diferenta dintre sumele de platit si sumele de incasat, denominate in aceeasi moneda, calculate pentru durata de viata reziduala a instrumentelor financiare derivate respective."
    6. La articolul 2, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa asigure o evidenta extracontabila corespunzatoare care sa stea la baza intocmirii raportarilor de prudenta bancara prevazute de prezentele norme;"
    7. La articolul 2 litera d) se introduce un paragraf nou cu urmatorul cuprins:
    "In cazul grupurilor de persoane fizice sau juridice care reprezinta un singur debitor fata de organizatiile cooperatiste de credit dintr-o retea, sarcina de asigurare a unicitatii componentei acestor grupuri revine casei centrale;"
    8. La articolul 2, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) sa acorde imprumuturi persoanelor cu care se afla in relatii speciale numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administratie; decizia consiliului de administratie se va baza pe un raport al directiilor de specialitate, care va cuprinde descrierea naturii relatiei speciale in cauza, analiza tranzactiei, a situatiei financiare si a bonitatii persoanelor aflate in relatii speciale cu institutia de credit; se excepteaza de la aplicarea acestor prevederi salariatii institutiei de credit, inclusiv familiile acestora, care se incadreaza, dupa caz, in prevederile art. 1^1 alin. 4 lit. p) pct. 7, respectiv lit. q) pct. 6 si lit. r) pct. 7;"
    9. La articolul 2, litera g) va avea urmatorul cuprins:
    "g) sa acorde imprumuturi personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, numai pe baza unor norme interne;"
    10. La articolul 2 se introduce litera h) cu urmatorul cuprins:
    "h) procedurile si normele interne prevazute la lit. a), respectiv lit. g), vor fi aprobate, in cazul bancilor, de consiliul de administratie al acestora, iar in cazul organizatiilor cooperatiste de credit, de consiliul de administratie al caselor centrale.
    In cazul organizatiilor cooperatiste de credit procedurile si normele interne mentionate vor fi elaborate de casele centrale ale cooperativelor de credit. In cazul prevederilor ce pot fi aplicate de catre toate organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele se va dispune aplicarea lor la nivelul intregii retele (nu numai la nivelul unora dintre organizatiile cooperatiste de credit)."
    11. La articolul 3 litera g) alineatul 6 se inlocuieste sintagma tabelul II^1 din anexa nr. 2 cu sintagma anexa nr. 1c).
    12. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport intre nivelul fondurilor proprii si expunerea neta, va fi de 12%, iar limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport intre nivelul capitalului propriu si expunerea neta, va fi de 8% . Aceste limite se aplica bancilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit si retelelor organizatiilor cooperatiste de credit."
    13. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Bancile si casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere nivelul indicatorilor de solvabilitate prin intermediul formularului <<Solvabilitate>>, al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Formularele <<Structura activelor din bilant>> si <<Structura elementelor in afara bilantului>> se vor completa avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) vor cuprinde ansamblul teritoriului national si toate subunitatile din strainatate ale institutiei de credit - la nivelul global al institutiei de credit <<G>>;
    b) vor cuprinde toate operatiunile, in toate monedele, evaluate in contravaloarea in lei;
    c) codurile pozitiilor vor fi cele prevazute in modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit si in normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, fiind utilizate pentru a evidentia corelatiile existente intre sumele inregistrate in soldurile conturilor corespunzatoare si:
    - totalul sumelor nete rezultate in urma incadrarii pe grade de risc de credit a activelor aferente pozitiei respective (tabelul <<Structura activelor>>);
    - totalul sumelor detaliate pe grade de risc de credit corespunzatoare rubricilor de echivalent credit, aferente pozitiei respective (tabelul <<Structura elementelor in afara bilantului>>).
    In cazul organizatiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situatiile mentionate, intocmite pentru:
    - cooperativele de credit, in cazurile in care acestea nu se incadreaza in limitele minime admise;
    - casele centrale ale cooperativelor de credit;
    - intreaga retea (in vederea intocmirii raportarilor la nivelul retelei se va avea in vedere excluderea operatiunilor desfasurate intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele).
    Formularul va fi transmis lunar, in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea."
    14. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Nivelul unei expuneri mari nu poate depasi 20% din fondurile proprii, iar suma totala a expunerilor mari nu va putea depasi de 8 ori nivelul fondurilor proprii. Aceste limite se aplica bancilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit si retelelor organizatiilor cooperatiste de credit."
    15. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Bancile si casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere nivelul expunerilor mari prin intermediul formularului <<Situatia privind expunerile mari>>, al carui model este prevazut in anexa nr. 3a) la prezentele norme, si al formularului <<Structura grupurilor care reprezinta un singur debitor, fata de care se inregistreaza expuneri mari>>, al carui model este prevazut in anexa nr. 3b) la prezentele norme.
    In cazul organizatiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situatiile mentionate, intocmite pentru:
    - cooperativele de credit, in cazurile in care acestea nu se incadreaza in limitele maxime admise;
    - casele centrale ale cooperativelor de credit;
    - intreaga retea (in vederea intocmirii raportarilor la nivelul retelei se va avea in vedere excluderea operatiunilor desfasurate intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele).
    Formularele vor fi transmise lunar, in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea."
    16. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Bancile nu vor putea inregistra imprumuturi acordate persoanelor cu care se afla in relatii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. p) pct. 1, 2, 3 si 4.
    Cooperativele de credit nu vor putea inregistra imprumuturi acordate persoanelor cu care se afla in relatii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. q) pct. 2, 3 si 4.
    Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor putea inregistra imprumuturi acordate persoanelor cu care se afla in relatii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. r) pct. 1, 2, 3 si 4."
    17. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Bancile nu vor acorda imprumuturi in conditii de favoare persoanelor cu care se afla in relatii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. p) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12, si nici personalului propriu si familiilor acestuia.
    Cooperativele de credit nu vor acorda imprumuturi in conditii de favoare persoanelor cu care se afla in relatii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. q) pct. 1 si 5, 6, 7, 8, 9 si 10, si nici personalului propriu si familiilor acestuia.
    Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor acorda imprumuturi in conditii de favoare persoanelor cu care se afla in relatii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. r) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12, si nici personalului propriu si familiilor acestuia."
    18. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Suma totala a imprumuturilor nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu institutia de credit, precizate la art. 9, nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale institutiei de credit."
    19. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Bancile si casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere nivelul imprumuturilor nete acordate persoanelor cu care se afla in relatii speciale si, respectiv, cel al imprumuturilor nete acordate personalului propriu, precum si familiilor acestuia, prin intermediul formularului <<Situatia privind imprumuturile nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia>>, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme.
    In cazul organizatiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situatiile mentionate, intocmite pentru:
    - cooperativele de credit, in cazurile in care acestea nu se incadreaza in limitele maxime admise;
    - casele centrale ale cooperativelor de credit.
    Formularul va fi transmis lunar, in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea."
    20. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Formularele de raportare prevazute la art. 5, 7 si 12 se intocmesc pe baza datelor inscrise in evidenta contabila si evidentele extracontabile si se semneaza de conducatorul bancii sau al casei centrale si de seful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele imputernicite in acest scop."
    21. Anexa nr. 1a) va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 1a)*)

    *) Anexa nr. 1a) este reprodusa in facsimil.

                                CRITERII
       de incadrare a elementelor de activ in categorii de risc de credit

 ______________________________________________________________________________
|Gradul   |                                                                    |
|de risc  |                     Elemente luate in calcul                       |
|de credit|                                                                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|   0%    | 1. numerar si valori din aur, metale si pietre pretioase;          |
|         |____________________________________________________________________|
|         | 2. elemente de activ constituind creante asupra, sau garantate in  |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre, sau garantate |
|         |    cu titluri emise de Administratia publica centrala de           |
|         |    specialitate a statului roman sau de Banca Nationala a Romaniei;|
|         |____________________________________________________________________|
|         | 3. elemente de activ constituind creante asupra, sau garantate in  |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre, sau garantate |
|         |    cu titluri emise de administratii centrale, banci centrale din  |
|         |    tarile din categoria A sau Comunitatile Europene;               |
|         |____________________________________________________________________|
|         | 4. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor   |
|         |    centrale sau bancilor centrale din tarile din categoria B,      |
|         |    exprimate si finantate in moneda nationala a debitorilor;       |
|         |____________________________________________________________________|
|         | 5. elemente de activ constituind creante garantate in mod expres,  |
|         |    irevocabil si neconditionat de catre administratiile centrale   |
|         |    sau bancile centrale din tarile din categoria B, exprimate si   |
|         |    finantate in moneda nationala comuna garantului si debitorului; |
|         |____________________________________________________________________|
|         | 6. elemente de activ garantate cu depozite colaterale plasate la   |
|         |    institutia de credit insasi, sau cu certificate de depozit sau  |
|         |    instrumente similare emise de institutia de credit insasi si    |
|         |    incredintate acesteia;                                          |
|         |____________________________________________________________________|
|         | 7. elemente de activ deduse din fondurile proprii.                 |
|_________|____________________________________________________________________|
|   20%   | 8. elemente de activ constituind creante asupra, sau garantate in  |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre, sau garantate |
|         |    cu titluri emise de bancile de dezvoltare multilaterala sau     |
|         |    Banca Europeana de Investitii;                                  |
|         |____________________________________________________________________|
|         | 9. elemente de activ constituind creante asupra, sau garantate in  |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre administratiile|
|         |    locale din Romania;                                             |
|         |____________________________________________________________________|
|         |10. elemente de activ constituind creante asupra, sau garantate in  |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre bancile din    |
|         |    Romania;                                                        |
|         |____________________________________________________________________|
|         |11. elemente de activ constituind creante asupra, sau garantate in  |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre administratiile|
|         |    regionale sau locale din tarile din categoria A;                |
|         |____________________________________________________________________|
|         |12. elemente de activ constituind creante asupra, sau garantate in  |
|         |    mod expres, irevocabil si neconditionat de catre bancile din    |
|         |    tarile din categoria A;                                         |
|         |____________________________________________________________________|
|         |13. elemente de activ constituind creante, cu scadenta de maximum   |
|         |    1 an, asupra, sau garantate in mod expres, irevocabil si        |
|         |    neconditionat de catre bancile din tarile din categoria B;      |
|         |____________________________________________________________________|
|         |14. elemente in curs de incasare (cecuri si alte valori).           |
|         |____________________________________________________________________|
|         |15. elemente de activ reprezentand creante asupra caselor de        |
|         |    compensatie aferente pietelor organizate;                       |
|_________|____________________________________________________________________|
|   50%   |16. credite acordate persoanelor fizice, garantate cu ipoteci in    |
|         |    favoarea bancii, de ranguri superioare ipotecilor instituite in |
|         |    favoarea altor creditori, asupra locuintelor ce sunt sau vor fi |
|         |    ocupate de debitor sau ce sunt date cu chirie de catre acesta;  |
|         |____________________________________________________________________|
|         |17. venituri de primit.                                             |
|_________|____________________________________________________________________|
|  100%   |18. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor   |
|         |    centrale, sau bancilor centrale din tarile din categoria B, cu  |
|         |    exceptia celor exprimate si finantate in moneda nationala a     |
|         |    debitorului;                                                    |
|         |____________________________________________________________________|
|         |19. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor   |
|         |    regionale sau locale din tarile din categoria B;                |
|         |____________________________________________________________________|
|         |20. elemente de activ constituind creante, cu scadenta mai mare de  |
|         |    1 an, asupra bancilor din tarile din categoria B;               |
|         |____________________________________________________________________|
|         |21. elemente de activ constituind creante asupra entitatilor        |
|         |    economice din afara sectorului institutiilor de credit din      |
|         |    tarile din categoria A sau B, sau din Romania;                  |
|         |____________________________________________________________________|
|         |22. imobilizari corporale;                                          |
|         |____________________________________________________________________|
|         |23. alte active;"                                                   |
|_________|____________________________________________________________________|

    22. Anexa nr. 1b) va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1b)

                                 CRITERII
de incadrare a elementelor in afara bilantului in categorii de risc de transformare in credit

 ___________________________________________________________________________
|Grad de risc   |                                                           |
|de transformare|                Elemente in afara bilantului               |
|in credit      |                                                           |
|_______________|___________________________________________________________|
|    100%       | 1. angajamente in favoarea altor banci                    |
|               |___________________________________________________________|
|               | 2. angajamente in favoarea clientelei                     |
|               |___________________________________________________________|
|               | 3. titluri vandute cu posibilitate de rascumparare, pentru|
|               |    care optiunea de rascumparare a fost ferm exprimata    |
|               |___________________________________________________________|
|               | 4. angajamente indoielnice                                |
|               |___________________________________________________________|
|               | 5. alte angajamente date                                  |
|               |___________________________________________________________|
|               | 6. instrumente financiare derivate                        |
|_______________|___________________________________________________________|
|     50%       | 7. cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci    |
|               |___________________________________________________________|
|               | 8. garantii date pentru clientela                         |
|               |___________________________________________________________|
|               | 9. titluri vandute cu posibilitate de rascumparare, pentru|
|               |    care optiunea de rascumparare nu a fost ferm exprimata |
|_______________|___________________________________________________________|
|      0%       |10. titluri date in garantie"                              |
|_______________|___________________________________________________________|

    23. Dupa anexa nr. 1b) se introduce anexa nr. 1c) cu urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1c)

                                  COEFICIENTII
pentru determinarea expunerii potentiale viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit

 ______________________________________________________________________________
|         Maturitate         |Contracte pe rata  |Contracte pe cursul de schimb|
|                            |dobanzii (futures, |(forward, futures si swap pe |
|                            |swap si FRA)       |devize)                      |
|____________________________|___________________|_____________________________|
|Pana la 1 luna              |       0,6%        |             1,6%            |
|____________________________|___________________|_____________________________|
|Intre 1 - 3 luni            |       1,1%        |             2,1%            |
|____________________________|___________________|_____________________________|
|Intre 3 - 6 luni            |       1,5%        |             2,5%            |
|____________________________|___________________|_____________________________|
|Intre 6 - 12 luni           |       2,2%        |             3,2%            |
|____________________________|___________________|_____________________________|
|Pentru fiecare an aditional |       1,0%        |             2,0%"           |
|____________________________|___________________|_____________________________|

    24. Anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 2

                             SOLVABILITATE

    I. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANT

    Denumirea institutiei de credit/retelei:
    Data raportarii: [ / /  ]

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I    - Sume aferente gradului de risc de credit 0%, inregistrate in soldurile conturilor de activ
    II   - Sume aferente gradului de risc de credit 0%, inregistrate in soldurile conturilor de pasiv rectificative
    III  - Sume nete
           col. 3 = col. 1 - col. 2
    IV   - Sume aferente gradului de risc de credit 20%, inregistrate in soldurile conturilor de activ
    V    - Sume aferente gradului de risc de credit 20%, inregistrate in soldurile conturilor de pasiv rectificative
    VI   - Sume nete
           col. 6 = col. 4 - col. 5
    VII  - Sume aferente gradului de risc de credit 50%, inregistrate in soldurile conturilor de activ
    VIII - Sume aferente gradului de risc de credit 50%, inregistrate in soldurile conturilor de pasiv rectificative
    IX   - Sume nete
           col. 9 = col. 7 - col. 8
    X    - Sume aferente gradului de risc de credit 100%, inregistrate in soldurile conturilor de activ
    XI   - Sume aferente gradului de risc de credit 100%, inregistrate in soldurile conturilor de pasiv rectificative
    XII  - Sume nete
           col. 12 = col. 10 - col. 11
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|      ACTIV       |Cod    | Grad de |Grad de |  Grad de  | Grad de |Expunere  |
|                  |pozitie| risc de |risc de |  risc de  | risc de |neta din  |
|                  |       | credit  |credit  |  credit   | credit  |active    |
|                  |       |   0%    |  20%   |    50%    |   100%  |bilantiere|
|                  |       |_________|________|___________|_________|          |
|                  |       |I |II|III|IV| V|VI|VII|VIII|IX|X |XI|XII| col. 13*)|
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|        A         |   B   |1 | 2| 3 | 4| 5| 6| 7 |  8 | 9|10|11| 12|    13    |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|OPERATIUNI DE     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|TREZORERIE SI     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|OPERATIUNI        |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|INTERBANCARE      |  A01  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Casa si alte    |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|valori            |  A10  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|  - Casa          |  A11  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|  - Alte valori   |  A19  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Cont curent la  |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|banci centrale    |  A20  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Conturi de      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|corespondent la   |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|institutii de     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|credit (nostro)   |  A25  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Depozite la     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|institutii de     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|credit            |  A101 |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Credite acordate|       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|institutiilor de  |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|credit            |  A30  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Valori primite  |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|in pensiune       |  A40  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Valori de       |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|recuperat         |  A50  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Operatiuni intre|       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|organizatiile     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|cooperatiste de   |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|credit din cadrul |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|aceleiasi retele  |  A60  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante restante|  A102 |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante         |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|indoielnice       |  A70  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante atasate |  A90  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|OPERATIUNI CU     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|CLIENTELA         |  B01  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante         |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|comerciale        |  B10  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Credite de      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|trezorerie        |  B3A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Credite pentru  |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|export            |  B20  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Credite pentru  |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|echipament        |  B4A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Credite pentru  |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|bunuri imobiliare |  B5A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Alte credite    |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|acordate          |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|clientelei        |  B7A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Credite acordate|       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|clientelei        |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|financiare        |  B80  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Valori primite  |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|in pensiune       |  B85  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Conturi curente |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|debitoare         |  B99  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Valori de       |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|recuperat         |  B9J  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante restante|  B102 |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante         |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|indoielnice       |  B9K  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante atasate |  B9V  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|OPERATIUNI CU     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|TITLURI SI        |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|OPERATIUNI DIVERSE|  C0A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Titluri primite |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|in pensiune       |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|livrata           |  C1A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Titluri de      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|tranzactie        |  C2A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Titluri de      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|plasament         |  C3A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Titluri de      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|investitii        |  C4A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Conturi de      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|decontare privind |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|operatiunile cu   |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|titluri           |  E6A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Decontari       |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|intrabancare si   |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|intre             |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|organizatiile     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|cooperatiste de   |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|credit din cadrul |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|aceleiasi retele  |  E7A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Personal si     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|conturi asimilate |  E101 |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Asigurari       |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|sociale, protectie|       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|sociala si conturi|       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|asimilate         |  E102 |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Bugetul         |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|statului, fonduri |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|speciale si       |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|conturi asimilate |  E103 |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Debitori diversi|  E7H  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Conturi de      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|stocuri           |  E70  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Conturi de      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|regularizare      |  E8A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante restante|  E104 |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante         |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|indoielnice       |  E90  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante atasate |  E97  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|VALORI IMOBILIZATE|  F01  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Credite         |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|subordonate       |  F02  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Parti in cadrul |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|societatilor      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|comerciale legate,|       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|titluri de        |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|participare si    |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|titluri ale       |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|activitatii de    |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|portofoliu        |  F10  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Dotari pentru   |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|unitatile proprii |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|din strainatate   |  F50  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Imobilizari in  |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|curs, imobilizari |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|ale activitatii de|       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|exploatare,       |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|imobilizari in    |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|afara activitatii |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|de exploatare     |  F6A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Leasing si      |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|operatiuni        |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|  asimilate       |  F7A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Locatie simpla  |  F80  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante restante|  F102 |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante         |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|indoielnice       |  F9A  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|- Creante atasate |  F97  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|ACTIONARI SAU     |       |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|ASOCIATI          |  L0C  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
|TOTAL             |  L98  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |          |
|__________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|____|__|__|__|___|__________|
    *) col. 13 = col. 3 x 0% + col. 6 x 20% + col. 9 x 50% + col. 12 x 100%

    II. STRUCTURA ELEMENTELOR IN AFARA BILANTULUI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Sume aferente gradului de risc de credit 0%
    II - Sume aferente gradului de risc de credit 20%
    III - Sume aferente gradului de risc de credit 50%
    IV - Sume aferente gradului de risc de credit 100%
    V - Expunere neta din elemente in afara bilantului col. 13*)
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| Elemente in afara  |Cod    | Echivalent | Echivalent | Echivalent |Expunere  |
| bilantului         |pozitie| credit 0%  | credit 50% | credit 100%| neta din |
|                    |       |____________|____________|____________| elemente |
|                    |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  | in afara |
|                    |       |I |II|III|IV| I|II|III|IV| I|II|III|IV|bilantului|
|                    |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  | col. 13*)|
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|         A          |   B   |1 | 2| 3 | 4| 5| 6| 7 | 8| 9|10| 11|12|    13    |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|- Angajamente in    |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|favoarea altor      |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|institutii de credit|  N1B  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|- Angajamente in    |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|favoarea clientelei |  N1R  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|- Cautiuni, avaluri |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|si alte garantii    |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|date altor          |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|institutii de credit|  N3B  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|- Garantii date     |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|pentru clientela    |  N5A  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|- Titluri de primit | N8B*)|  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|- Alte angajamente  |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|diverse date        | P106  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|- Angajamente       |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|indoielnice         |  Q80  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|- Angajamente       |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|privind             |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|instrumentele       |       |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|financiare derivate |   X   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
|TOTAL               |   X   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |          |
|____________________|_______|__|__|___|__|__|__|___|__|__|__|___|__|__________|
    *) col. 13 = 0% x (col. 1 x 0% + col. 2 x 20% + col. 3 x 50% + col. 4 x 100%) + 50% x (col. 5 x 0% + col. 6 x 20% + col. 7 x 50% + col. 8 x 100%) + 100% x (col. 9 x 0% + col. 10 x 20% + col. 11 x 50% + col. 12 x 100%)
    *) la aceasta pozitie nu se va lua in calcul soldul contului 9219 "Alte titluri de primit"

    III. CALCULAREA INDICATORILOR DE SOLVABILITATE

 ______________________________________________________________________________
|Total capital propriu                                     |       |           |
|(formularul "Calculul fondurilor proprii", rd. 35, col. 3)|   1   |           |
|__________________________________________________________|_______|___________|
|Total fonduri proprii                                     |       |           |
|(formularul "Calculul fondurilor proprii", rd. 44, col. 3)|   2   |           |
|__________________________________________________________|_______|___________|
|Total expunere neta din active bilantiere                 |       |           |
|(formularul I, rd. "TOTAL", col. 13)                      |   3   |           |
|__________________________________________________________|_______|___________|
|Total expunere neta din elemente in afara bilantului      |       |           |
|(formularul II, rd. "TOTAL", col. 13)                     |   4   |           |
|__________________________________________________________|_______|___________|
|INDICATOR DE SOLVABILITATE (min. 8%)                      |       |           |
|Rd. 5 = rd. 1 x 100/(rd. 3 + rd. 4)                       |   5   |           |
|__________________________________________________________|_______|___________|
|INDICATOR DE SOLVABILITATE (min. 12%)                     |       |           |
|Rd. 6 = rd. 2 x 100/(rd. 3 + rd. 4)                       |   6   |           |
|__________________________________________________________|_______|___________|

        CONDUCATORUL               CONDUCATORUL              INTOCMIT DE:
   BANCII/CASEI CENTRALE,        COMPARTIMENTULUI      ________________________
                                 FINANCIAR-CONTABIL,   NUME: ..................
                                                       TELEFON/INTERIOR: ......
                           (nume, prenume, semnatura)  ________________________"
(nume, prenume, semnatura)

    25. Anexa nr. 3a) va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 3a)*)

    *) Anexa nr. 3a) este reprodusa in facsimil.

                                SITUATIA
                         privind expunerile mari

    Denumirea institutiei de credit/retelei: ............
    Data raportarii: [ / /  ]
                                                              - mii lei -
 ___________________________________________________________________________
|Fonduri proprii (FP)|     10% din     |     20% din     |     800% din     |
|                    |fondurile proprii|fondurile proprii|fondurile proprii |
|____________________|_________________|_________________|__________________|
|                    |                 |                 |                  |
|____________________|_________________|_________________|__________________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - din elemente de activ bilantiere
    II  - din elemente evidentiate in afara bilantului
                                                               - mii lei -
 ___________________________________________________________________________
|    | "Un singur debitor"  |  Expunere bruta  |  Expunere neta   | % din   |
|    |______________________|__________________|__________________|fondurile|
|Nr. | Cod |    Denumire    |  I | II |  Total |  I | II |  Total |proprii  |
|crt.|     |                |    |    |col. 3 =|    |    |col. 6 =|col. 7 = |
|    |     |                |    |    |col. 1 +|    |    |col. 4 +|col. 6 x |
|    |     |                |    |    |col. 2  |    |    |col. 5  |100/FP   |
|____|_____|________________|____|____|________|____|____|________|_________|
| A  |  B  |        C       |  1 |  2 |    3   |  4 |  5 |    6   |    7    |
|____|_____|________________|____|____|________|____|____|________|_________|
|____|_____|________________|____|____|________|____|____|________|_________|
|____|_____|________________|____|____|________|____|____|________|_________|
|____|_____|________________|____|____|________|____|____|________|_________|
|    |            Total     |    |    |        |    |    |        |         |
|____|______________________|____|____|________|____|____|________|_________|

        CONDUCATORUL              CONDUCATORUL             INTOCMIT DE:
   BANCII/CASEI CENTRALE,       COMPARTIMENTULUI      _______________________
                               FINANCIAR-CONTABIL,    NUME: .................
                                                      TELEFON/INTERIOR: ...."
                          (nume, prenume, semnatura)  _______________________
(nume, prenume, semnatura)

    26. Anexa nr. 3b) va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 3b)*)

    *) Anexa nr. 3b) este reprodusa in facsimil.

                             STRUCTURA
grupurilor care reprezinta <<un singur debitor>>, fata de care se inregistreaza expuneri mari

    Denumirea institutiei de credit/retelei: .........
    Data raportarii: [ / /  ]

 ___________________________________________________________________________
|Nr. | Grup de persoane fizice |        Persoane fizice sau juridice        |
|crt.| si/sau juridice         |          componente ale grupului           |
|    |_________________________|____________________________________________|
|    |  Cod  |    Denumire     | Nr. crt.|      Cod        |   Denumire     |
|____|_______|_________________|_________|_________________|________________|
| 0  |   1   |        2        |    3    |        4        |       5        |
|____|_______|_________________|_________|_________________|________________|
|    |       |                 |_________|_________________|________________|
|    |       |                 |_________|_________________|________________|
|....:.......:.................:.........:.................:................|
|    :       :                 :.........:.................:................|
|    :       :                 :.........:.................:................|
|    :       :                 :.........:.................:................|
|___________________________________________________________________________|

        INTOCMIT DE:
  _________________________
  NUME: ...................
  TELEFON/INTERIOR: .......
  _________________________

          CONDUCATORUL                  CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
      BANCII/CASEI CENTRALE,                  FINANCIAR-CONTABIL,

                                          (nume, prenume, semnatura)"
    (nume, prenume, semnatura)

    27. Anexa nr. 4 va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                              SITUATIA
privind imprumuturile nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia

    Denumirea institutiei de credit: .........
    Data raportarii: [ / /  ]
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| Fonduri proprii (FP)  | 5% din fondurile proprii | 20% din fondurile proprii |
|_______________________|__________________________|___________________________|
|                       |                          |                           |
|_______________________|__________________________|___________________________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - din elemente de activ bilantiere
    II - din elemente evidentiate in afara bilantului
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           Grupul            | Expunere bruta | Expunere neta  | % din   |
|crt.|                             |________________|________________|fondurile|
|    |                             | I | II|  Total | I | II|  Total |proprii  |
|    |                             |   |   |col. 3 =|   |   |col. 6 =|col. 7 = |
|    |                             |   |   |col. 1 +|   |   |col. 4 +|col. 6 x |
|    |                             |   |   |col. 2  |   |   |col. 5  |100/FP   |
|____|_____________________________|___|___|________|___|___|________|_________|
| A  |            B                | 1 |  2|    3   | 4 |  5|    6   |    7    |
|____|_____________________________|___|___|________|___|___|________|_________|
| 1. |Persoanele aflate in relatii |   |   |        |   |   |        |         |
|    |speciale, prevazute, dupa    |   |   |        |   |   |        |         |
|    |caz, la:                     |   |   |        |   |   |        |         |
|    |- art. 1^1, alin. 4, lit. p),|   |   |        |   |   |        |         |
|    |  pct. 5 - 12;               |   |   |        |   |   |        |         |
|    |- art. 1^1, alin. 4, lit. q),|   |   |        |   |   |        |         |
|    |  pct. 1 si 5 - 10;          |   |   |        |   |   |        |         |
|    |- art. 1^1, alin. 4, lit. r),|   |   |        |   |   |        |         |
|    |  pct. 5 - 12.               |   |   |        |   |   |        |         |
|____|_____________________________|___|___|________|___|___|________|_________|
| 2. |Personalul propriu si        |   |   |        |   |   |        |         |
|    |familiile acestuia           |   |   |        |   |   |        |         |
|____|_____________________________|___|___|________|___|___|________|_________|

        CONDUCATORUL             CONDUCATORUL               INTOCMIT DE:
   BANCII/CASEI CENTRALE,      COMPARTIMENTULUI       _________________________
                              FINANCIAR-CONTABIL,     NUME: ...................
                                                      TELEFON/INTERIOR: ......."
                                                      _________________________
                           (nume, prenume, semnatura)
(nume, prenume, semnatura)

    Art. 2
    Pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme organizatiile cooperatiste de credit vor dispune de evidentele extracontabile precizate la art. 2 lit. b), c) si d).
    Art. 3
    Organizatiile cooperatiste de credit se vor incadra in limitele de prudenta bancara prevazute de prezentele norme, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestora. In aceasta perioada organizatiile cooperatiste de credit nu vor incheia tranzactii care sa conduca la:
    - aparitia de cazuri de depasire a limitelor admise pentru indicatorii de prudenta bancara reglementati de prezentele norme;
    - cresterea nivelurilor indicatorilor de prudenta bancara care, ca urmare a aplicarii metodologiilor de determinare a acestora, reglementate de prezentele norme, nu se incadreaza in limitele admise prevazute la art. 4, 6, 10 si 11.
    Art. 4
    Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 189, 190 si 191 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002.
    Art. 5
    Prezentele norme intra in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2003.

               p. GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                                MIHAI BOGZASmartCity5

COMENTARII la Norma 20/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 20 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu