E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Norma 12 2003 in legatura cu Norma 15 2004
Articolul 2 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 2 din actul Norma 12 2003 articole noi... articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 3 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 8 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 9 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 10 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 11 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 13 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 17 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 6 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 18 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 19 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 20 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 20 din actul Norma 12 2003 articole noi... articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 1 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 2 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 4 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 5 din actul Norma 12 2003 modificat de articolul 1 din actul Norma 9 2004
Articolul 18 din actul Norma 12 2003 modificat de Rectificare 9 2004
Articolul 5 din actul Norma 12 2003 modificat de Rectificare 9 2004
Norma 12 2003 in legatura cu Norma 5 2004
Articolul 19 din actul Norma 12 2003 modificat de Circulara 12 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 12 din 15 decembrie 2003

privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 21 ianuarie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 38 alin. 1 si 2, art. 45 lit. a) si c), art. 66, 68^1, 83^6 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2003, precum si ale art. 3 alin. 2, art. 171 alin. 2 si ale art. 284 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 50 alin. 1 din Legea nr. 101/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 93 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Sfera de aplicare
    Prezentele norme se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si reglementeaza supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari, pe baza individuala si consolidata.
    Art. 2
    Definitii
    Termenii si expresiile urmatoare au semnificatia prevazuta de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare: institutie de credit, autorizatie, sucursala, autoritate competenta, institutie financiara, stat membru de origine, stat membru gazda, control, societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe.
    De asemenea, pentru scopul aplicarii prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. zona A - toate statele membre si toate celelalte tari care sunt membre depline ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.), precum si acele tari care au incheiat acorduri speciale de imprumut cu Fondul Monetar International (F.M.I.) in cadrul acordurilor generale de imprumut ale F.M.I., precum si Romania. Totusi, orice tara care isi reesaloneaza datoria publica externa este exclusa din zona A pe o perioada de 5 ani;
    2. zona B - toate tarile care nu sunt incluse in zona A;
    3. institutii de credit din zona A - toate institutiile de credit autorizate in statele membre, in conformitate cu art. 4 din Directiva nr. 2.000/12/EC, inclusiv sucursalele lor in tari terte, si toate societatile private si institutiile publice care corespund definitiei institutiei de credit si autorizate in alte tari din zona A, inclusiv sucursalele lor, precum si toate institutiile de credit autorizate in Romania, in conformitate cu normele Bancii Nationale a Romaniei care reglementeaza autorizarea institutiilor de credit, inclusiv sucursalele lor;
    4. institutii de credit din zona B - toate societatile private si institutiile publice, autorizate in afara zonei A, care corespund definitiei institutiei de credit, inclusiv sucursalele lor din zona A;
    5. sector nebancar - toti imprumutatii, altii decat institutiile de credit, asa cum au fost definite la pct. 3 si 4, banci centrale, administratiile centrale, regionale si locale, Comunitatile Europene, Banca Europeana de Investitii (BEI) si bancile de dezvoltare multilaterala, asa cum sunt ele definite la pct. 6;
    6. banci de dezvoltare multilaterala - Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiara Internationala, Banca Interamericana de Dezvoltare, Banca Asiatica de Dezvoltare, Banca Africana de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordica de Investitii, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Fondul European de Investitii si Corporatia Interamericana de Investitii;
    7. elemente din afara bilantului, care prezinta un risc ridicat, un risc mediu, un risc moderat si un risc scazut - elementele mentionate la art. 6 pct. 2 si care sunt prezentate in anexa nr. I;
    8. expuneri - reprezinta, in scopul aplicarii prevederilor art. 8, 9 si 10, activele si elementele din afara bilantului, nete de provizioane, mentionate la art. 6 si in anexele nr. I si III, fara aplicarea ponderarilor sau gradelor de risc prevazute; riscurile mentionate in anexa nr. III trebuie calculate in conformitate cu metoda descrisa in anexa nr. II; vor fi excluse din definirea expunerilor elementele deduse din fondurile proprii; expunerile nu vor cuprinde:
    - in cazul operatiunilor pe curs de schimb, expunerile inregistrate in cursul normal al decontarii pe durata a 48 de ore de la efectuarea platii; sau
    - in cazul operatiunilor de cumparare sau de vanzare de titluri, expunerile inregistrate in cursul normal al decontarii pe perioada a 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii ori de la data efectuarii livrarii, in functie de care dintre aceste operatiuni a intervenit mai devreme;
    9. un singur debitor - orice persoana sau grup de persoane fizice si/sau juridice fata de care institutia de credit are o expunere si:
    - care constituie, daca nu se dovedeste altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele detine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau
    - intre care nu exista o relatie de control in sensul exprimat la prima liniuta, dar care trebuie sa fie considerate ca reprezentand un singur risc, deoarece intre ele exista asemenea legaturi incat, daca una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, exista o probabilitate considerabila ca cealalta sau toate celelalte sa se confrunte cu dificultati de rambursare;
    10. burse recunoscute - reprezinta burse recunoscute de Banca Nationala a Romaniei, care:
    a) functioneaza regulat;
    b) au reguli, stabilite sau aprobate de autoritatile competente din tara de origine a bursei, care definesc atat conditiile de functionare a bursei, conditiile de acces pe aceasta bursa, cat si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un contract inainte de a putea fi efectiv tranzactionat pe bursa;
    c) dispun de un mecanism de compensare care prevede ca acele contracte care sunt mentionate in anexa nr. III sunt supuse cerintelor in materie de marje zilnice ce ofera o protectie adecvata in opinia autoritatilor competente;
    11. societate-mama - in scopul supravegherii pe baza consolidata si al controlului expunerilor mari, reprezinta o societate-mama in sensul prevazut de normele Bancii Nationale a Romaniei care stabilesc regulile generale de consolidare;
    12. filiala - in scopul supravegherii pe baza consolidata si al controlului expunerilor mari, reprezinta o societate-filiala in sensul prevazut de normele Bancii Nationale a Romaniei care stabilesc regulile generale de consolidare.

    CAP. 2
    Indicatorul de solvabilitate

    Art. 3
    Principii generale
    1. Indicatorul de solvabilitate exprima fondurile proprii, asa cum sunt definite in normele Bancii Nationale a Romaniei care reglementeaza fondurile proprii ale institutiilor de credit, ca proportie din totalul activelor si elementelor din afara bilantului, nete de provizioane, ajustate in functie de risc conform cu art. 5.
    2. Indicatorii de solvabilitate ai institutiilor de credit vor fi calculati pe baza individuala.
    3. Indicatorii de solvabilitate ai institutiilor de credit care sunt societati-mama vor fi calculati pe baza consolidata, in conformitate cu metodele stabilite in prezentele norme, in normele Bancii Nationale a Romaniei care stabilesc regulile generale de consolidare, precum si in normele Bancii Nationale a Romaniei care stabilesc regulile contabile de consolidare.
    4. De asemenea, in scopul supravegherii repartizarii adecvate a capitalului in cadrul unui grup bancar, Banca Nationala a Romaniei poate solicita, in conformitate cu prevederile art. 13, unei societati-mama, care este institutie de credit, si calcularea unui indicator subconsolidat atat in ceea ce priveste societatea-mama, cat si in ceea ce priveste oricare dintre filialele acesteia care se supun autorizarii si supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.
    5. Institutiile de credit vor raporta Bancii Nationale a Romaniei, trimestrial, indicatorii de solvabilitate calculati pe baza individuala, potrivit pct. 2, si, semestrial, indicatorii de solvabilitate calculati pe baza consolidata potrivit pct. 3.
    In ceea ce priveste indicatorii de solvabilitate calculati pe baza subconsolidata, prevazuti la pct. 4, raportarea se va efectua potrivit prevederilor art. 13.
    6. Activele si elementele din afara bilantului vor fi evaluate in conformitate cu reglementarile contabile armonizate cu Directiva nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit.
    Art. 4
    Numaratorul indicatorului de solvabilitate: fonduri proprii
    Fondurile proprii, asa cum sunt definite in normele Bancii Nationale a Romaniei care reglementeaza fondurile proprii ale institutiilor de credit, constituie numaratorul indicatorului de solvabilitate.
    Art. 5
    Numitorul indicatorului de solvabilitate: active si elemente din afara bilantului, ajustate in functie de risc
    1. In conformitate cu dispozitiile art. 6, se atribuie elementelor de activ grade de risc de credit exprimate prin ponderi procentuale. Valoarea din bilant a fiecarui activ va fi inmultita cu ponderea adecvata pentru a se obtine o valoare ajustata in functie de risc.
    2. In cazul elementelor din afara bilantului, enumerate in anexa nr. I, se va efectua un calcul in doua etape, descris la art. 6 pct. 2.
    3. In cazul elementelor din afara bilantului, mentionate la art. 6 pct. 3, costurile potentiale de inlocuire a contractelor, in cazul neonorarii obligatiei de catre contrapartida, se calculeaza prin aplicarea metodei descrise in anexa nr. II. Aceste costuri vor fi inmultite cu ponderile aferente contrapartidei care figureaza la art. 6 pct. 1, cu exceptia ponderilor de 100% care vor fi inlocuite cu ponderi de 50% pentru a se obtine valori ajustate in functie de risc.
    4. Suma valorilor ponderate in functie de risc ale activelor si elementelor din afara bilantului, mentionate la pct. 2 si 3, constituie numitorul indicatorului de solvabilitate.
    Art. 6
    Ponderi de risc
    1. Urmatoarele ponderi se vor aplica diferitelor categorii de active:
    a) Pondere zero
    1. numerar si elemente echivalente;
    2. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor centrale si bancilor centrale din zona A;
    3. elemente de activ constituind creante asupra Comunitatilor Europene;
    4. elemente de activ constituind creante garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre administratiile centrale si bancile centrale din zona A sau de Comunitatile Europene;
    5. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor centrale si bancilor centrale din zona B, exprimate si finantate in moneda nationala a imprumutatului;
    6. elemente de activ constituind creante garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre administratiile centrale si bancile centrale din zona B, exprimate si finantate in moneda nationala comuna garantului si imprumutatului;
    7. elemente de activ garantate, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, printr-un colateral sub forma de titluri emise de administratiile centrale sau de bancile centrale din zona A ori de titluri emise de Comunitatile Europene sau de depozite in numerar plasate la institutia imprumutatoare sau de certificate de depozit ori de instrumente similare emise de catre institutia imprumutatoare si incredintate acesteia;
    8. elemente de activ deduse din fondurile proprii.
    b) Pondere 20%
    1. elemente de activ constituind creante asupra BEI;
    2. elemente de activ constituind creante asupra bancilor de dezvoltare multilaterala;
    3. elemente de activ constituind creante garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre BEI;
    4. elemente de activ constituind creante garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre bancile de dezvoltare multilaterala;
    5. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor regionale sau locale din zona A;
    6. elemente de activ constituind creante garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre administratiile regionale sau locale din zona A;
    7. elemente de activ constituind creante asupra institutiilor de credit din zona A, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii;
    8. elemente de activ constituind creante cu scadenta reziduala mai mica ori egala cu un an, asupra institutiilor de credit din zona B, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii;
    9. elemente de activ garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre institutiile de credit din zona A;
    10. elemente de activ constituind creante cu scadenta reziduala mai mica sau egala cu un an si care sunt garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre institutii de credit din zona B;
    11. elemente de activ garantate, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, cu colateral sub forma de titluri emise de BEI sau de bancile de dezvoltare multilaterala;
    12. elemente reprezentand numerar in curs de incasare.
    c) Pondere 50%
    1. imprumuturi integral garantate, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, cu ipoteci in favoarea institutiei de credit, de ranguri superioare ipotecilor instituite in favoarea altor creditori asupra unei proprietati rezidentiale care este sau va fi ocupata ori data cu chirie de imprumutat. Valoarea proprietatii va fi calculata pe baza unor criterii de evaluare riguros definite prin dispozitii legislative, reglementari sau prin prevederi administrative, care, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, sunt considerate adecvate. Evaluarea va fi efectuata cel putin o data pe an.
    Imprumuturi integral garantate, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, cu actiuni in societati finlandeze din domeniul locativ care functioneaza in conformitate cu Legea finlandeza privind societatile din domeniul locativ din 1991 sau cu legislatia echivalenta ulterioara, acordate in legatura cu proprietati rezidentiale care sunt ori vor fi ocupate sau date cu chirie de imprumutat. Titluri acoperite cu creante ipotecare (mortgage-backed securities) - care pot fi tratate in acelasi mod cu imprumuturile acordate, mentionate la primul alineat, daca acestea sunt echivalente in ceea ce priveste riscul de credit. Institutiile de credit trebuie sa se asigure in special ca:
    (i) aceste titluri sunt complet si direct acoperite printr-un ansamblu de ipoteci care sunt de aceeasi natura cu cele definite la primul alineat si sunt perfect sanatoase, din punct de vedere al capacitatii de rambursare a creditului ipotecar, in momentul crearii titlurilor acoperite cu creante ipotecare;
    (ii) un drept de rang superior celor instituite in favoarea altor creditori asupra activelor ipotecate este detinut fie direct de investitorii in titluri acoperite cu creante ipotecare, fie in contul lor printr-un administrator fiduciar (trustee) sau un reprezentant mandatat, in aceeasi proportie ca si cea a titlurilor detinute;
    2. cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate, care nu au fost deduse din fondurile proprii: aceste active sunt supuse ponderarii care corespunde contrapartidei in cazul in care institutia de credit este in masura sa o determine in conformitate cu reglementarile contabile armonizate cu Directiva nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit; daca nu se poate determina contrapartida, se aplica o pondere fixa de 50% .
    d) Pondere 100%
    1. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor centrale si bancilor centrale din zona B, cu exceptia cazului in care sunt exprimate si finantate in moneda nationala a imprumutatului;
    2. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor regionale sau locale din zona B;
    3. elemente de activ constituind creante cu scadenta reziduala mai mare de un an, asupra institutiilor de credit din zona B;
    4. elemente de activ constituind creante asupra sectoarelor nebancare din zona A si din zona B;
    5. imobilizari corporale, in sensul reglementarilor contabile armonizate cu Directiva nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;
    6. portofolii de actiuni, participatii si alte elemente componente ale fondurilor proprii ale altor institutii de credit, care nu sunt deduse din fondurile proprii ale institutiilor creditoare;
    7. toate celelalte active, cu exceptia celor care sunt deduse din fondurile proprii.
    2. Tratamentul descris mai jos se aplica elementelor din afara bilantului, altele decat cele mentionate la pct. 3. In prima etapa aceste elemente vor fi incadrate in functie de categoriile de risc care figureaza in anexa nr. I. Elementele care prezinta risc maxim vor fi luate in calcul la valoarea lor totala; elementele care prezinta un risc mediu, intr-un procent de 50% din valoarea lor totala; cele care prezinta un risc moderat, intr-un procent de 20%, in timp ce valoarea elementelor care prezinta un risc scazut va fi considerata zero. A doua etapa consta in inmultirea valorilor elementelor din afara bilantului, ajustate in modul descris mai sus, cu ponderile aferente contrapartidelor relevante, in conformitate cu tratamentul prevazut pentru elementele de activ de la pct. 1. In cazul acordurilor de vanzare si rascumparare de active (repo) si al angajamentelor ferme de cumparare la termen, ponderile vor fi cele atasate activelor in cauza si nu contrapartidelor din tranzactii. Partea capitalului subscris si nevarsat la Fondul European de Investitii va fi ponderata cu 20% .
    3. Metoda prevazuta in anexa nr. II va fi aplicata elementelor din afara bilantului, enumerate in anexa nr. III, cu exceptia:
    - contractelor tranzactionate pe burse recunoscute;
    - contractelor pe cursul de schimb (fara contractele pe aur) a caror scadenta initiala este de 14 zile calendaristice sau mai putin.
    4. In cazul in care elementele din afara bilantului sunt garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat, ele vor fi ponderate ca si cand acestea ar fi fost asumate fata de garant si nu fata de contrapartida. In cazul in care expunerea potentiala rezultata din tranzactiile din afara bilantului este garantata integral, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, cu oricare dintre activele recunoscute ca si colateral la pct. 1 lit. a) subpct. 7 si pct. 1 lit. b) subpct. 11, ponderea aplicata va fi zero sau de 20%, in functie de colateralul in discutie.
    Se va aplica o pondere de 50% elementelor din afara bilantului, reprezentate de garantii avand caracterul substitutelor de credit si care sunt integral garantate, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, cu ipoteci care indeplinesc conditiile de la pct. 1 lit. c) subpct. 1, cu conditia ca garantul sa beneficieze de un drept direct asupra unui asemenea colateral.
    5. In cazul in care elementele de activ si elementele din afara bilantului beneficiaza de o pondere mai mica datorita existentei garantiilor directe, exprese, irevocabile si neconditionate sau colateralului acceptabil in opinia Bancii Nationale a Romaniei, ponderea mai mica va fi aplicata doar partii care este garantata sau care este acoperita integral de colateral.
    Art. 7
    Nivelul indicatorului de solvabilitate
    1. Institutiile de credit sunt obligate sa mentina in permanenta indicatorul definit la art. 3 la un nivel de cel putin 12% .
    2. In cazul in care indicatorul scade sub nivelul de 12%, institutiile de credit in cauza vor lua masurile adecvate in vederea restabilirii, cat mai repede cu putinta, a nivelului minim al acestui indicator.

    CAP. 3
    Expuneri mari

    Art. 8
    Raportarea expunerilor mari
    1. Expunerea unei institutii de credit fata de un singur debitor este considerata ca fiind expunere mare atunci cand valoarea acesteia este egala sau depaseste 10% din fondurile proprii ale institutiei de credit respective.
    2. O institutie de credit va raporta Bancii Nationale a Romaniei orice expunere mare, asa cum este aceasta definita la pct. 1.
    Raportarea tuturor expunerilor mari se va efectua trimestrial.
    3. Institutiile de credit vor dispune de proceduri administrative si contabile sanatoase, impreuna cu mecanisme adecvate de control intern, in scopul identificarii si inregistrarii tuturor expunerilor mari si a schimbarilor care pot interveni asupra lor, in conformitate cu definitiile si cerintele din prezentele norme, si pentru monitorizarea acestor expuneri in functie de politica fiecarei institutii de credit in materie de expuneri.
    Art. 9
    Limitele aplicabile expunerilor mari
    1. O institutie de credit nu poate inregistra o expunere fata de un singur debitor, a carei valoare depaseste 25% din fondurile proprii.
    2. In cazul in care acest un singur debitor are in componenta sa cel putin un membru al grupului institutiei de credit raportoare, iar membrul respectiv este societatea-mama, filiala a societatii-mama sau filiala a institutiei de credit raportoare, procentul prevazut la pct. 1 va fi redus la 20% .
    3. Valoarea cumulata a expunerilor mari ale unei institutii de credit nu poate depasi 800% din fondurile ei proprii.
    4. O institutie de credit trebuie sa respecte in permanenta limitele cu referire la expunerile mari, stabilite la pct. 1, 2 si 3. Daca, intr-un caz exceptional, expunerile depasesc aceste limite, este necesara raportarea imediata a acestei situatii Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, care poate acorda, atunci cand circumstantele o justifica, un termen limita pana la care institutia de credit sa se conformeze cu limitele impuse.
    5. Banca Nationala a Romaniei poate recunoaste, la solicitarea unei institutii de credit, exceptarea de la aplicarea pct. 1, 2 si 3 a expunerilor inregistrate fata de membrii grupului institutiei de credit, prevazuti la pct. 2, care sunt inclusi in supravegherea pe baza consolidata careia i se supune respectiva institutie de credit, in conditiile in care aceasta este efectuata in conformitate cu legislatia relevanta din Romania, Directiva nr. 2000/12/EC sau cu standardele echivalente in vigoare intr-o tara terta si, totodata, exista masuri care sa asigure repartizarea adecvata a riscurilor in interiorul grupului.
    6. Pentru fiecare dintre expunerile de mai jos se va excepta de la aplicarea prevederilor pct. 1, 2 si 3 partea calculata ca diferenta intre valoarea expunerii respective si rezultatul inmultirii acesteia cu ponderea aferenta:
    a) Pondere 0%
    1. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri inregistrate fata de administratiile centrale si bancile centrale ale tarilor din zona A;
    2. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri inregistrate fata de Comunitatile Europene;
    3. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de administratiile centrale si bancile centrale din zona A sau de Comunitatile Europene;
    4. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri inregistrate fata de administratiile centrale sau bancile centrale din zona B, exprimate si finantate in moneda nationala a imprumutatului;
    5. elemente de activ si elemente din afara bilantului constituind expuneri garantate, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, printr-un colateral sub forma de titluri emise de administratiile centrale, bancile centrale din zona A sau Comunitatile Europene ori sub forma de depozite in numerar plasate la institutia imprumutatoare, certificate de depozit sau instrumente similare emise de institutia imprumutatoare si incredintate acesteia.
    b) Pondere 20%
    1. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri inregistrate fata de institutiile de credit din zona A, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii;
    2. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri inregistrate fata de institutiile de credit din zona B, cu scadenta reziduala mai mica sau egala cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii.
    3. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri inregistrate fata de administratiile regionale sau locale din zona A;
    4. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre administratiile regionale sau locale din zona A.
    c) Pondere 50%
    1. imprumuturi garantate, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, cu ipoteci in favoarea institutiei de credit, de ranguri superioare ipotecilor instituite in favoarea altor creditori asupra proprietatii rezidentiale; totusi valoarea exceptata nu va putea depasi 50% din valoarea proprietatii rezidentiale. Valoarea proprietatii va fi calculata, pe baza unor criterii de evaluare riguros definite prin dispozitii legislative, reglementari sau prin prevederi administrative, care, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, sunt considerate adecvate. Evaluarea va fi efectuata cel putin o data pe an. In aplicarea prezentului punct, prin proprietate rezidentiala se intelege acel spatiu rezidential care este sau va fi ocupat ori dat cu chirie de catre imprumutat;
    2. imprumuturi garantate, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, cu participatii in societati finlandeze din domeniul locativ care functioneaza in conformitate cu Legea finlandeza privind societatile din domeniul locativ din 1991 sau cu legislatia echivalenta ulterioara;
    3. elementele din afara bilantului cu risc moderat, mentionate in anexa nr. I.
    d) Pondere 100%
    1. expunerile din elemente de activ si elemente din afara bilantului, care nu sunt mentionate mai sus.
    7. In cazul in care o expunere fata de un client este garantata de o terta parte, institutiile de credit pot considera expunerea ca fiind asumata fata de terta parte si nu fata de client, daca expunerea este garantata, in mod adecvat in opinia Bancii Nationale a Romaniei, direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre aceasta terta parte.
    Art. 10
    Supravegherea expunerilor mari pe baza consolidata si pe baza individuala
    Respectarea obligatiilor prevazute la art. 8 si 9 va fi monitorizata pe baza individuala si consolidata, in conformitate cu normele Bancii Nationale a Romaniei care stabilesc regulile generale de consolidare.

    CAP. 4
    Dispozitii specifice retelelor cooperatiste de credit

    Art. 11
    Supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari
    In cazul retelelor cooperatiste de credit, supravegherea pe baza individuala a solvabilitatii si expunerilor mari ale cooperativelor de credit va fi efectuata de catre casa centrala a acestora.
    In acest scop casa centrala va emite norme care vor fi elaborate pe baza principiilor prevazute de prezentele norme si care vor fi transmise spre avizare Bancii Nationale a Romaniei.
    Supravegherea pe baza individuala si, daca este cazul, consolidata a solvabilitatii si expunerilor mari ale caselor centrale ale retelelor cooperatiste de credit se realizeaza de catre Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu metodele stabilite in prezentele norme, in normele Bancii Nationale a Romaniei care stabilesc regulile generale de consolidare, precum si in normele Bancii Nationale a Romaniei care stabilesc regulile contabile de consolidare.
    Supravegherea fiecarei retele cooperatiste de credit se realizeaza de catre Banca Nationala a Romaniei pe baza situatiei financiare agregate intocmite de catre casa centrala a acesteia in conformitate cu normele Bancii Nationale a Romaniei care stabilesc regulile contabile de consolidare.
    Art. 12
    Cerinte de raportare la nivelul retelelor cooperatiste de credit
    Pe langa raportarile prevazute la art. 15 si 16, casele centrale ale cooperativelor de credit vor transmite semestrial Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere formularele prevazute in anexele nr. IV si nr. V, intocmite la nivelul retelei, astfel:
    - prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, in termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc; si
    - in forma letrica, in termen de 20 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc.

    CAP. 5
    Dispozitii de aplicare

    Art. 13
    Atributii ale Bancii Nationale a Romaniei
    In scopul aplicarii prezentelor norme, Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul Directiei supraveghere, va exercita urmatoarele atributii:
    a) stabilirea si actualizarea listei cu bursele recunoscute de Banca Nationala a Romaniei; lista initiala nu va avea caracter exhaustiv, urmand a fi actualizata de catre Directia supraveghere ori de cate ori aceasta va considera necesar sau atunci cand, in urma analizei, solicitata de o institutie de credit, aceasta va decide ca o bursa care nu este inclusa in lista mentionata indeplineste conditiile prevazute la art. 2 pct. 10;
    b) stabilirea de cerinte in aplicarea prevederilor art. 3 pct. 4 si pct. 5 alin. 2;
    c) stabilirea de exceptii in aplicarea prevederilor art. 9 pct. 5;
    d) avizarea normelor mentionate la art. 11 alin. 2.
    Art. 14
    Considerente privind elementele din afara bilantului
    Avand in vedere ca, in contextul supravegherii pe baza consolidata, aplicarea prezentelor norme presupune o incadrare cat mai uniforma a operatiunilor desfasurate de institutii de credit ce opereaza pe piete supuse unor reglementari diferite, in anexa nr. VI a fost prevazuta o lista, cu caracter orientativ, ce contine principalele categorii de elemente din afara bilantului impreuna cu caracteristicile definitorii ale acestora, precum si o serie de considerente privind tratarea acestora din punct de vedere al riscului de credit.
    Art. 15
    Cerinte de raportare a indicatorului de solvabilitate
    In aplicarea prevederilor art. 3 pct. 5 alin. 1 institutiile de credit vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere formularele prevazute in anexa nr. IV, astfel:
    - prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, in termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc; si
    - in forma letrica, in termen de 20 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc.
    Art. 16
    Cerinte de raportare a expunerilor mari
    In aplicarea prevederilor art. 10 institutiile de credit vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere formularele prevazute in anexa nr. V, astfel:
    - prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, in termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc; si
    - in forma letrica, in termen de 20 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc.
    Art. 17
    Cerinte suplimentare de raportare
    Directia supraveghere poate solicita institutiilor de credit orice informatii suplimentare pe care le considera relevante pentru scopul supravegherii solvabilitatii si expunerilor mari. In acest sens, Directia supraveghere va comunica institutiilor de credit in cauza toate elementele necesare raportarii informatiilor mentionate, respectiv formularul de raportare, modalitatea de transmitere, precum si periodicitatea, daca este cazul.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 18
    Sanctiuni si masuri
    Nerespectarea de catre institutiile de credit a prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 alin. 2 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 19
    Intrarea in vigoare
    Prezentele norme intra in vigoare la data de 1 iulie 2004, cu exceptia dispozitiilor referitoare la supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari pe baza consolidata, care se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2005.
    Art. 20
    Norme abrogate
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 245 din 1 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

                     Presedintele Consiliului de administratie
                         al Bancii Nationale a Romaniei,
                                Mugur Isarescu,
                                  guvernator

    ANEXA 1

                   CLASIFICAREA ELEMENTELOR DIN AFARA BILANTULUI

    Risc maxim:
    - garantii avand caracter de substitut de credit;
    - acceptari;
    - andosari de efecte care nu poarta numele altei institutii de credit;
    - tranzactii cu recurs;
    - scrisori de credit standby irevocabile avand caracter de substitut de credit;
    - angajamente ferme de cumparare la termen;
    - depozite forward forward;
    - partea neplatita a actiunilor si titlurilor partial platite;
    - facilitati de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilitati de garantare sau acceptare) cu caracter irevocabil si a caror utilizare este certa;
    - alte elemente purtatoare de risc maxim.

    Risc mediu:
    - credite documentare emise si confirmate;
    - garantii cunoscute pe plan international sub denumirea de warranties, indemnities (inclusiv tender bonds, performance bonds, customs bonds si tax bonds) si alte garantii care nu au caracter de substitut de credit;
    - acorduri de vanzare de active cu optiune de rascumparare;
    - scrisori de credit standby irevocabile care nu au caracter de substitut de credit;
    - facilitati de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilitati de garantare sau acceptare) cu o scadenta initiala mai mare de un an;
    - facilitati de emisiune de efecte (Note Issuance Facilities - NIF) si facilitati reinnoibile de preluare ferma (Revolving Underwriting Facilities - RUF);
    - alte elemente purtatoare de risc mediu.

    Risc moderat:
    - credite documentare in care bunurile supuse livrarii reprezinta colateral si alte tranzactii care se lichideaza de la sine;
    - alte elemente purtatoare de risc moderat.

    Risc scazut:
    - facilitati de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilitati de garantare sau acceptare) cu o scadenta initiala mai mica sau egala cu un an;
    - facilitati de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilitati de garantare sau acceptare) care pot fi anulate neconditionat in orice moment fara notificare si care sunt acordate de catre institutia de credit in mod justificat, in opinia Bancii Nationale a Romaniei;
    - alte elemente cu risc scazut.

    ANEXA 2

                  TRATAREA ELEMENTELOR DIN AFARA BILANTULUI

    1. Metoda abordarii prin "marcare la piata"
    Etapa (a): prin atasarea valorilor curente de pe piata contractelor (marcarea la piata), se obtine costul curent de inlocuire a tuturor contractelor cu valori pozitive.
    Etapa (b): pentru a obtine valoarea expunerii de credit potentiale viitoare (exceptand contractele swap intr-o singura deviza pe rate ale dobanzii variabile - single-currency "floating/floating" interest rate swaps - caz in care va fi calculat numai costul curent de inlocuire), valorile notionalului sau valorile suport sunt inmultite cu urmatoarele procente:

    Tabel 1(a, b)

_____________________________________________________________________________
Scadenta          Contracte  Contracte  Contracte   Contracte    Contracte
reziduala(c)      pe rata    pe cursul  pe actiuni  pe metale    pe marfuri,
                  dobanzii   de schimb              pretioase,   altele decat
                             si pe aur              cu exceptia  metalele
                                                    aurului      pretioase
_____________________________________________________________________________
Pana la un an       0%          1%          6%          7%           10%
inclusiv
_____________________________________________________________________________
Intre 1 si 5 ani    0,5%        5%          8%          7%           12%
inclusiv
_____________________________________________________________________________
Peste 5 ani         1,5%        7,5%       10%          8%           15%
_____________________________________________________________________________

    a) Contractele care nu se incadreaza in nici una dintre cele 5 categorii indicate in acest tabel vor fi tratate ca si contractele pe marfuri, altele decat metalele pretioase.
    b) Pentru contractele care implica schimburi multiple ale principalului, procentele vor fi inmultite cu numarul de plati ramase de efectuat in conformitate cu contractul.
    c) Pentru contractele structurate astfel incat expunerile ramase, ulterioare datelor de plata specificate, sa fie regularizate si la care termenii sunt revizuiti astfel incat valoarea de piata a contractelor la acele date specificate este zero, scadenta reziduala va fi egala cu timpul ramas pana la urmatoarea data de revizuire. In cazul contractelor pe rata dobanzii care indeplinesc aceste criterii si au o scadenta ramasa mai mare de un an, procentul nu va mai fi mai mic de 0,5% .
    Etapa (c): costul potential de inlocuire, obtinut ca suma dintre costul curent de inlocuire si expunerea de credit potentiala viitoare, este inmultit:
    - in cazul determinarii indicatorului de solvabilitate - cu ponderile de risc alocate pentru contrapartidele relevante prevazute la art. 6;
    - in cazul determinarii expunerilor mari - cu ponderile alocate pentru contrapartidele relevante prevazute la art. 9 pct. 6 si 7, cu exceptia ponderilor de 100% care vor fi inlocuite cu ponderi de 50%, avandu-se in vedere si prevederile art. 6 pct. 3.
    In vederea aplicarii acestei metode institutiile de credit trebuie sa se asigure ca suma notionalului care trebuie luata in considerare este un etalon adecvat pentru riscul inerent contractului. In cazul in care, de exemplu, contractul permite multiplicarea fluxurilor de numerar, suma notionalului trebuie ajustata pentru a putea lua in considerare efectele multiplicarii asupra structurii riscului acelui contract.

    2. Compensare bilaterala contractuala (contracte de novatie si alte acorduri de compensare bilaterala)

    a) Tipuri de compensare bilaterala recunoscute
    In scopul acestui punct prin contrapartida se intelege orice entitate (inclusiv persoane fizice) care are capacitatea de a incheia un acord de compensare bilaterala contractuala.
    Se considera ca fiind diminuatoare de risc urmatoarele tipuri de compensari bilaterale contractuale:
    (i) contracte bilaterale de novatie intre o institutie de credit si contrapartida sa, prin care creantele si obligatiile reciproce sunt automat amalgamate intr-o asemenea maniera incat aceasta novatie stabileste o singura suma neta de fiecare data cand se aplica novatia si astfel creeaza un singur nou contract obligatoriu din punct de vedere legal care anuleaza contractele anterioare;
    (ii) alte acorduri bilaterale incheiate intre o institutie de credit si contrapartida sa.

    b) Conditii de recunoastere
    Se considera compensarea bilaterala contractuala ca fiind diminuatoare de risc numai in urmatoarele conditii:
    (i) o institutie de credit trebuie sa aiba un acord de compensare bilaterala contractuala cu contrapartida sa, care creeaza o singura obligatie legala, acoperind toate tranzactiile incluse, astfel incat, in situatia in care contrapartida nu isi indeplineste obligatiile datorita incapacitatii de plata, falimentului, lichidarii sau oricarei alte situatii similare, institutia de credit va avea dreptul de a primi sau obligatia de a plati numai suma neta a valorilor pozitive si negative, marcate la piata, ale tranzactiilor individuale incluse;
    (ii) o institutie de credit trebuie sa fi facut disponibile autoritatii competente considerente legale justificate si scrise, astfel incat, in cazul unui diferend, instantele competente si autoritatile administrative vor constata, in cazurile descrise la pct. (i), ca creantele si obligatiile institutiei de credit vor fi limitate la suma neta, asa cum este descris la pct. (i), sub incidenta:
    - legii jurisdictiei in care contrapartida a fost infiintata si, daca este implicata sucursala straina a unei societati, de asemenea sub incidenta legii jurisdictiei in care este localizata sucursala;
    - legii care guverneaza tranzactiile individuale incluse; si
    - legii care guverneaza orice contract sau acord necesar efectuarii compensarii bilaterale contractuale;
    (iii) o institutie de credit trebuie sa aiba implementate proceduri care sa asigure ca validitatea legala a compensarii sale bilaterale contractuale este tinuta sub observatie avand in vedere modificarile posibile ale legilor relevante.
    In cazul in care sunt implicate alte jurisdictii, compensarea bilaterala contractuala trebuie sa fie legal valida sub incidenta legii fiecarei jurisdictii. Banca Nationala a Romaniei va recunoaste ca diminuator de risc un acord de compensare bilaterala contractuala, numai daca acesta este valid din punct de vedere legal in ambele jurisdictii implicate si daca este recunoscut de ambele autoritati competente implicate.
    Banca Nationala a Romaniei poate accepta considerente legale justificate, in functie de diferite tipuri de compensari bilaterale contractuale.
    Nu poate fi recunoscut ca diminuator de risc nici un contract care contine o prevedere ce permite unei contrapartide care nu se afla in incapacitate de plata sa faca numai plati limitate sau sa nu faca nici o plata in contul averii contrapartidei aflate in procedura de faliment, chiar daca aceasta din urma este creditor net (walkaway clause).
    Se vor considera ca diminuatoare de risc acordurile de compensare bilaterala contractuala care acopera contracte pe cursul de schimb cu scadenta initiala de pana la 14 zile calendaristice inclusiv, contracte options vandute sau elemente similare din afara bilantului la care prevederile prezentei anexe nu se aplica intrucat acestea implica un risc de credit neglijabil sau nu implica risc de credit. Totusi, avand in vedere faptul ca, in functie de valoarea de piata pozitiva sau negativa a acestor contracte, includerea lor intr-un alt acord de compensare bilaterala poate duce la cresterea sau diminuarea cerintelor de capital, institutiile de credit vor trebui sa aplice un tratament coerent in ceea ce priveste utilizarea acordurilor de compensare bilaterala, mentionate, la cresterea sau diminuarea cerintelor de capital, in caz contrar acordurile amintite nefiind considerate ca diminuatoare de risc.

    c) Efecte ale recunoasterii
    (i) Contracte de novatie
    Ponderarea va fi aplicata de preferat sumelor nete unice stabilite prin contractele de novatie, decat sumelor brute implicate. Astfel, in aplicarea metodei prevazute la pct. 1, la
    - etapa (a): costul curent de inlocuire, iar la
    - etapa (b): sumele notionale sau valorile suport pot fi obtinute tinandu-se cont de contractul de novatie.
    (ii) Alte acorduri de compensare bilaterala
    In aplicarea metodei de la pct. 1:
    - la etapa (a) costul curent de inlocuire pentru contractele incluse intr-un acord de compensare bilaterala poate fi obtinut prin luarea in considerare a costului net de inlocuire ipotetic actual care rezulta din acord; in cazul in care compensarea bilaterala duce la o obligatie neta pentru institutia de credit care calculeaza costul net de inlocuire, costul curent de inlocuire este luat in calcul la valoarea zero;
    - la etapa (b) valoarea expunerii de credit potentiale viitoare pentru toate contractele incluse intr-un acord de compensare bilaterala poate fi redusa in conformitate cu urmatoarea ecuatie:

    ECP red = 0,4 x ECP brut + 0,6 x RNB x ECP brut,

    unde:
    - ECP red = valoarea redusa a expunerii de credit potentiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartida data, incluse intr-un acord de compensare bilaterala valid din punct de vedere legal;
    - ECP brut = totalul valorilor aferente expunerilor de credit potentiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartida data, care sunt incluse intr-un acord de compensare bilaterala, valid din punct de vedere legal, si care sunt calculate prin inmultirea valorilor lor notionale cu procentele stabilite in tabelul 1;
    - RNB = raportul net-brut: calculat de institutia de credit, fie prin:
    (i) calcul separat: cota din costul net de inlocuire a tuturor contractelor incluse intr-un acord de compensare bilaterala, valid din punct de vedere legal, cu o contrapartida data (numarator) si costul de inlocuire brut a tuturor contractelor incluse intr-un acord de compensare bilaterala, valid din punct de vedere legal, cu acea contrapartida (numitor); fie prin
    (ii) calcul agregat: cota din suma costului net de inlocuire, calculat pe o baza bilaterala pentru toate contrapartidele tinand cont de contractele incluse in acorduri de compensare bilaterala, valide din punct de vedere legal (numarator), si costul brut de inlocuire a tuturor contractelor incluse in acordurile de compensare bilaterala, valide din punct de vedere legal (numitor).
    Institutiile de credit vor utiliza metoda aleasa in mod uniform.
    Pentru calculul expunerii de credit potentiale viitoare, corespunzator formulei de mai sus, contractele perfect corespondente care sunt incluse in acordul de compensare bilaterala pot fi luate in considerare ca un singur contract cu un notional echivalent cu rezultatele nete. Contractele perfect corespondente sunt contracte la termen pe cursul de schimb sau contracte similare in care notionalul este echivalent cu fluxurile de numerar daca acestea devin scadente la aceeasi data a valutei si sunt exprimate total sau partial in aceeasi deviza.

    ANEXA 3

                    TIPURI DE ELEMENTE DIN AFARA BILANTULUI

    1. Contracte pe rata dobanzii
    a) contracte swap intr-o singura deviza pe rata dobanzii (single-currency interest rate swaps);
    b) contracte swap de baza (basis-swaps);
    c) forward rate agreements (FRA);
    d) contracte futures pe rata dobanzii (interest-rate futures);
    e) contracte options pe rata dobanzii, cumparate (interest-rate options purchased);
    f) alte contracte de natura similara.

    2. Contracte pe cursul de schimb si contracte pe aur:
    a) contracte swap in devize diferite pe rata dobanzii (cross-currency interest rate swaps);
    b) contracte forward pe cursul de schimb (forward foreign-exchange contracts);
    c) contracte futures pe devize (currency futures);
    d) contracte options pe devize, cumparate (currency options purchased);
    e) alte contracte de natura similara;
    f) contracte pe aur de natura similara celor de la lit. a) - e).

    3. Contracte de natura similara celor de la pct. 1 lit. a) - e) si pct. 2 lit. a) - d) privind alte elemente de referinta sau indici, referitoare la:
    a) actiuni;
    b) metale pretioase, cu exceptia aurului;
    c) marfuri, altele decat metalele pretioase;
    d) alte contracte de natura similara.

    ANEXA 4 *3)

    *3) Anexa nr. IV este reprodusa in facsimil.

                                   Situatia
                            privind solvabilitatea

    Cod raportare*1): [  ]
    Data raportarii: [ / / ]
    Denumirea institutiei de credit raportoare: ...............................
    Entitati incluse in perimetrul de consolidare*2): .........................
     _______________________________________________
    |Nr. |                 Denumire                 |
    |crt.|                                          |
    |____|__________________________________________|
    |  0 |                     1                    |
    |____|__________________________________________|
    |    |                                          |
    |____|__________________________________________|

                                 Tabel 1*

                                                                - mil. lei -
 ______________________________________________________________________________
|Ponderi|        Elemente din afara bilantului         |Valoarea   |Valoarea   |
|       |                                              |elementelor|ponderata a|
|       |                                              |din afara  |elementelor|
|       |                                              |bilantului |din afara  |
|       |                                              |           |bilantului |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|   1   |                     2                        |     3     |     4     |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|  100% |Risc maxim                                    |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Garantii avand caracter de substitut de credit|           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Acceptari                                     |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Andosari de efecte care nu poarta numele altei|           |           |
|       |institutii de credit                          |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Tranzactii cu recurs                          |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Scrisori de credit standby irevocabile avand  |           |           |
|       |caracter de substitut de credit               |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Angajamente ferme de cumparare la termen      |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Depozite forward forward                      |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Partea neplatita a actiunilor si titlurilor   |           |           |
|       |partial platite                               |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Facilitati de credit neutilizate (angajamente |           |           |
|       |de creditare, de achizitionare de titluri, sau|           |           |
|       |angajamente de furnizare de facilitati de     |           |           |
|       |garantare sau acceptare) cu caracter          |           |           |
|       |irevocabil si a caror utilizare este certa    |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
    *1) Codul raportarii - cod alfanumeric, stabilit de catre institutia de credit raportoare, care sa permita identificarea in mod unic a unei raportari in cazul in care aceasta este transmisa pe suport hartie. Astfel, codul va fi alocat in functie de data raportarii, denumirea institutiei de credit raportoare si perimetrul de consolidare si va fi inscris pe fiecare dintre paginile raportarii.
    *2) In cazul raportarilor intocmite la nivelul retelelor cooperatiste de credit de catre casele centrale ale acestora, se va citi "Organizatii cooperatiste de credit din cadrul retelei:".

    Cod raportare: [ ......... ]
 ______________________________________________________________________________
|       |Alte elemente purtatoare de risc maxim        |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|   50% |Risc mediu                                    |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Credite documentare emise si confirmate       |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Garantii cunoscute pe plan international sub  |           |           |
|       |denumirea de warranties, indemnities (inclusiv|           |           |
|       |tender bonds, performance bonds, customs bonds|           |           |
|       |si tax bonds) si alte garantii care nu au     |           |           |
|       |caracter de substitut de credit               |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Acorduri de vanzare de active cu optiune de   |           |           |
|       |rascumparare                                  |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Scrisori de credit standby irevocabile care nu|           |           |
|       |au caracter de substitut de credit            |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Facilitati de credit neutilizate (angajamente |           |           |
|       |de creditare, de achizitionare de titluri, sau|           |           |
|       |angajamente de furnizare de facilitati de     |           |           |
|       |garantare sau acceptare) cu o scadenta        |           |           |
|       |initiala mai mare de un an                    |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Facilitati de emisiune de efecte (Note        |           |           |
|       |issuance facilities - NIF) si facilitati      |           |           |
|       |reinnoibile de preluare ferma (Revolving      |           |           |
|       |underwriting facilities - RUF)                |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Alte elemente purtatoare de risc moderat      |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|   20% |Risc moderat                                  |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Credite documentare in care bunurile supuse   |           |           |
|       |livrarii reprezinta colateral si alte         |           |           |
|       |tranzactii care se lichideaza de la sine      |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Alte elemente purtatoare de risc moderat      |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|    0% |Risc scazut                                   |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Facilitati de credit neutilizate (angajamente |           |           |
|       |de creditare, de achizitionare de titluri, sau|           |           |
|       |angajamente de furnizare de facilitati de     |           |           |
|       |garantare sau acceptare) cu o scadenta        |           |           |
|       |initiala mai mica sau egala cu un an sau care |           |           |
|       |pot fi anulate neconditionat in orice moment  |           |           |
|       |fara notificare                               |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|       |Alte elemente cu risc scazut                  |           |           |
|_______|______________________________________________|___________|___________|
|                       Total                          |           |           |
|______________________________________________________|___________|___________|
    * Tabelul reprezinta situatia agregata a informatiilor rezultate in urma aplicarii primei etape prevazute la art. 6 pct. 2.

                                 Tabel 2*

                                                              - mil. lei -
 ______________________________________________________________________________
|                       Tipuri de contracte                       |Cost curent |
|                                                                 |de inlocuire|
|_________________________________________________________________|____________|
|                              1                                  |      2     |
|_________________________________________________________________|____________|
| 1. Contracte pe rata dobanzii:                                  |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    a) contracte swap intr-o singura deviza pe rata dobanzii     |            |
|       (single-currency interest rate swaps)                     |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    b) contracte swap de baza (basis-swaps)                      |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    c) forward rate agreements (FRA)                             |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    d) contracte futures pe rata dobanzii (interest-rate futures)|            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    e) contracte options pe rata dobanzii, cumparate             |            |
|       (interest-rate options purchased)                         |            |
|_________________________________________________________________|____________|

    Cod raportare: [ ......... ]
 ______________________________________________________________________________
|    f) alte contracte de natura similara                         |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 2. Contracte pe cursul de schimb si contracte pe aur:           |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    a) contracte swap in devize diferite pe rata dobanzii        |            |
|       (cross-currency interest rate swaps)                      |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    b) contracte forward pe cursul de schimb (forward            |            |
|       foreign-exchange contracts)                               |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    c) contracte futures pe devize (currency futures)            |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    d) contracte options pe devize, cumparate (currency options  |            |
|       purchased)                                                |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    e) alte contracte de natura similara                         |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    f) contracte pe aur de natura similara celor de la lit. (a)  |            |
|       la (e)                                                    |            |
|_________________________________________________________________|____________|
| 3. Contracte de natura similara celor de la punctul 1 lit. (a)  |            |
|    la lit. (e) si punctul 2 lit (a) la lit. (d) privind alte    |            |
|    elemente de referinta sau indici, referitoare la: |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    a) actiuni                                                   |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    b) metale pretioase cu exceptia aurului                      |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    c) marfuri altele decat metalele pretioase                   |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|    d) alte contracte de natura similara                         |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|                       Total                                     |            |
|_________________________________________________________________|____________|
    * Tabelul reprezinta situatia agregata a informatiilor rezultate in urma aplicarii etapei a) prevazuta la pct. 1 din cadrul Anexei II.

                                Tabel 3*

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Valoare notional sau valoare suport
    B - Valoare expunere de credit potentiala viitoare

                                                                 - mil. lei -
 ______________________________________________________________________________
|           |Contracte |Contracte |Contracte |Contracte |Contracte |           |
|           |pe rata   |pe cursul |pe actiuni|pe metale |pe        |           |
|           |dobanzii  |de schimb |          |pretioase |marfuri   |           |
|           |          |si pe aur |          |cu        |altele    |           |
| Scadenta  |          |          |          |exceptia  |decat     |   Total   |
| reziduala |          |          |          |aurului   |metalele  | expuneri  |
|           |          |          |          |          |pretioase | de credit |
|           |__________|__________|__________|__________|__________| potentiale|
|           |  % | A| B|  % | A| B|  % | A| B|  % | A| B|  % | A| B|  viitoare |
|___________|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|___________|
|     1     |  2 | 3| 4|  5 | 6| 7|  8 | 9|10| 11 |12|13| 14 |15|16|    17     |
|___________|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|___________|
|Pana la un | 0  |  |  |  1 |  |  |  6 |  |  |  7 |  |  | 10 |  |  |           |
|an inclusiv|    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |           |
|___________|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|___________|
|Intre 1 si | 0,5|  |  |  5 |  |  |  8 |  |  |  7 |  |  | 12 |  |  |           |
|5 ani      |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |           |
|inclusiv   |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |           |
|___________|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|___________|
|Peste 5 ani| 1,5|  |  | 7,5|  |  | 10 |  |  |  8 |  |  | 15 |  |  |           |
|___________|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|___________|
|Total      | X  |  |  | X  |  |  |  X |  |  |  X |  |  |  X |  |  |           |
|___________|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|___________|
    * Tabelul reprezinta situatia agregata a informatiilor rezultate in urma aplicarii etapei b) prevazute la pct. 1 din cadrul Anexei II.

    Cod raportare: [..........]

                                  Tabel 4*

    Semnificatia coloanei V din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - Valoarea ajustata in functie de contrapartida

                                                                  - mil. lei -
 ______________________________________________________________________________
| Ponderi |        Elemente de activ        | Valoarea  | Valoarea  |Valoarea  |
| de risc |                                 |elementelor|ponderata a|costurilor|
|         |                                 | de activ  |elementelor|potentiale|
|         |                                 |           | din afara |   de     |
|         |                                 |           |bilantului |inlocuire |
|         |                                 |     ______|     ______|     _____|
|         |                                 |    |   V  |    |   V  |    |  V  |
|_________|_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|    1    |                 2               |  3 |   4  |  5 |   6  |  7 |  8  |
|_________|_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|    0%   | 1. numerar si elemente          |    |      |    |      |    |     |
|         |    echivalente                  |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 2. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante asupra               |    |      |    |      |    |     |
|         |    administratiilor centrale si |    |      |    |      |    |     |
|         |    bancilor centrale din zona A |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 3. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante asupra Comunitatilor |    |      |    |      |    |     |
|         |    Europene                     |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 4. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante garantate in mod     |    |      |    |      |    |     |
|         |    direct, expres, irevocabil si|    |      |    |      |    |     |
|         |    neconditionat de catre       |    |      |    |      |    |     |
|         |    administratiile centrale si  |    |      |    |      |    |     |
|         |    bancile centrale din zona A  |    |      |    |      |    |     |
|         |    sau de Comunitatile Europene |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 5. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante asupra               |    |      |    |      |    |     |
|         |    administratiilor centrale si |    |      |    |      |    |     |
|         |    bancilor centrale din zona B,|    |      |    |      |    |     |
|         |    exprimate si finantate in    |    |      |    |      |    |     |
|         |    moneda nationala a           |    |      |    |      |    |     |
|         |    imprumutatului               |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 6. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante garantate in mod     |    |      |    |      |    |     |
|         |    direct, expres, irevocabil si|    |      |    |      |    |     |
|         |    neconditionat de catre       |    |      |    |      |    |     |
|         |    administratiile centrale si  |    |      |    |      |    |     |
|         |    bancile centrale din zona B, |    |      |    |      |    |     |
|         |    exprimate si finantate in    |    |      |    |      |    |     |
|         |    moneda nationala comuna      |    |      |    |      |    |     |
|         |    garantului si imprumutatului |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 7. elemente de activ garantate, |    |      |    |      |    |     |
|         |    in mod adecvat in opinia     |    |      |    |      |    |     |
|         |    Bancii Nationale a Romaniei, |    |      |    |      |    |     |
|         |    printr-un colateral sub forma|    |      |    |      |    |     |
|         |    de titluri emise de          |    |      |    |      |    |     |
|         |    administratiile centrale sau |    |      |    |      |    |     |
|         |    de bancile centrale din zona |    |      |    |      |    |     |
|         |    A, sau de titluri emise de   |    |      |    |      |    |     |
|         |    Comunitatile Europene, sau de|    |      |    |      |    |     |
|         |    depozite in numerar plasate  |    |      |    |      |    |     |
|         |    la institutia imprumutatoare,|    |      |    |      |    |     |
|         |    sau de certificate de        |    |      |    |      |    |     |
|         |    depozit sau de instrumente   |    |      |    |      |    |     |
|         |    similare emise de catre      |    |      |    |      |    |     |
|         |    institutia imprumutatoare si |    |      |    |      |    |     |
|         |    incredintate acesteia        |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 8. elemente de activ deduse din |    |      |    |      |    |     |
|         |    fondurile proprii            |    |      |    |      |    |     |
|_________|_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|   20%   | 1. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante asupra BEI           |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 2. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante asupra bancilor      |    |      |    |      |    |     |
|         |    multilaterale de dezvoltare  |    |      |    |      |    |     |
|_________|_________________________________|____|______|____|______|____|_____|

    Cod raportare: [..........]

 ______________________________________________________________________________
|         | 3. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante garantate in mod     |    |      |    |      |    |     |
|         |    direct, expres, irevocabil   |    |      |    |      |    |     |
|         |    si neconditionat de catre BEI|    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 4. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante garantate in mod     |    |      |    |      |    |     |
|         |    direct, expres, irevocabil si|    |      |    |      |    |     |
|         |    neconditionat de catre       |    |      |    |      |    |     |
|         |    bancile de dezvoltare        |    |      |    |      |    |     |
|         |    multilaterala                |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 5. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante asupra               |    |      |    |      |    |     |
|         |    administratiilor regionale   |    |      |    |      |    |     |
|         |    sau locale din zona A        |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 6. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante garantate in mod     |    |      |    |      |    |     |
|         |    direct, expres, irevocabil si|    |      |    |      |    |     |
|         |    neconditionat de catre       |    |      |    |      |    |     |
|         |    administratiile regionale sau|    |      |    |      |    |     |
|         |    locale din zona A            |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 7. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante asupra institutiilor |    |      |    |      |    |     |
|         |    de credit din zona A dar care|    |      |    |      |    |     |
|         |    nu constituie fonduri proprii|    |      |    |      |    |     |
|         |    ale acestor institutii       |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 8. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante cu scadenta reziduala|    |      |    |      |    |     |
|         |    mai mica sau egala cu un an, |    |      |    |      |    |     |
|         |    asupra institutiilor de      |    |      |    |      |    |     |
|         |    credit din zona B, dar care  |    |      |    |      |    |     |
|         |    nu constituie fonduri proprii|    |      |    |      |    |     |
|         |    ale acestor institutii       |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 9. elemente de activ garantate  |    |      |    |      |    |     |
|         |    in mod direct, expres,       |    |      |    |      |    |     |
|         |    irevocabil si neconditionat  |    |      |    |      |    |     |
|         |    de catre institutiile de     |    |      |    |      |    |     |
|         |    credit din zona A            |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         |10. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante cu scadenta reziduala|    |      |    |      |    |     |
|         |    mai mica sau egala cu un an  |    |      |    |      |    |     |
|         |    si care sunt garantate in mod|    |      |    |      |    |     |
|         |    direct, expres, irevocabil si|    |      |    |      |    |     |
|         |    neconditionat de catre       |    |      |    |      |    |     |
|         |    institutii de credit din     |    |      |    |      |    |     |
|         |    zona B                       |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         |11. elemente de activ garantate, |    |      |    |      |    |     |
|         |    in mod adecvat in opinia     |    |      |    |      |    |     |
|         |    Bancii Nationale a Romaniei, |    |      |    |      |    |     |
|         |    cu colateral sub forma de    |    |      |    |      |    |     |
|         |    titluri emise de BEI sau de  |    |      |    |      |    |     |
|         |    bancile de dezvoltare        |    |      |    |      |    |     |
|         |    multilaterala                |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         |12. elemente reprezentand numerar|    |      |    |      |    |     |
|         |    in curs de incasare          |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         |13. Partea capitalului subscris  |    |      |    |      |    |     |
|         |    si nevarsat la Fondul        |    |      |    |      |    |     |
|         |    European de Investitii       |    |      |    |      |    |     |
|_________|_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|   50%   | 1. Imprumuturi integral         |    |      |    |      |    |     |
|         |    garantate, in mod adecvat in |    |      |    |      |    |     |
|         |    opinia Bancii Nationale a    |    |      |    |      |    |     |
|         |    Romaniei, cu ipoteci in      |    |      |    |      |    |     |
|         |    favoarea institutiei de      |    |      |    |      |    |     |
|         |    credit, de ranguri           |    |      |    |      |    |     |
|         |    superioare ipotecilor        |    |      |    |      |    |     |
|         |    instituite in favoarea       |    |      |    |      |    |     |
|         |    altor creditori asupra unei  |    |      |    |      |    |     |
|         |    proprietati rezidentiale     |    |      |    |      |    |     |
|         |    care este sau va fi ocupata  |    |      |    |      |    |     |
|         |    sau data cu chirie de        |    |      |    |      |    |     |
|         |    imprumutat                   |    |      |    |      |    |     |
|_________|_________________________________|____|______|____|______|____|_____|

    Cod raportare: [..........]

 ______________________________________________________________________________
|         | 2. Imprumuturi integral         |    |      |    |      |    |     |
|         |    garantate, in mod adecvat    |    |      |    |      |    |     |
|         |    in opinia Bancii Nationale a |    |      |    |      |    |     |
|         |    Romaniei, cu actiuni in      |    |      |    |      |    |     |
|         |    societati finlandeze din     |    |      |    |      |    |     |
|         |    domeniul locativ care        |    |      |    |      |    |     |
|         |    functioneaza in conformitate |    |      |    |      |    |     |
|         |    cu Legea finlandeza privind  |    |      |    |      |    |     |
|         |    societatile din domeniul     |    |      |    |      |    |     |
|         |    locativ din 1991 sau cu      |    |      |    |      |    |     |
|         |    legislatia echivalenta       |    |      |    |      |    |     |
|         |    ulterioara, acordate in      |    |      |    |      |    |     |
|         |    legatura cu proprietati      |    |      |    |      |    |     |
|         |    rezidentiale care sunt sau   |    |      |    |      |    |     |
|         |    vor fi ocupate sau date cu   |    |      |    |      |    |     |
|         |    chirie de imprumutat         |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 3. "Titluri acoperite cu creante|    |      |    |      |    |     |
|         |    ipotecare" (mortgage-backed  |    |      |    |      |    |     |
|         |    securities)                  |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 4. cheltuieli inregistrate in   |    |      |    |      |    |     |
|         |    avans si venituri angajate,  |    |      |    |      |    |     |
|         |    care nu au fost deduse din   |    |      |    |      |    |     |
|         |    fondurile proprii, pentru    |    |      |    |      |    |     |
|         |    care nu se poate determina   |    |      |    |      |    |     |
|         |    contrapartida                |    |      |    |      |    |     |
|_________|_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
| 100%,   | 1. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|respectiv|    creante asupra               |    |      |    |      |    |     |
|50% in   |    administratiilor centrale si |    |      |    |      |    |     |
|cazul    |    bancilor centrale din zona B,|    |      |    |      |    |     |
|col. 8   |    cu exceptia cazului in care  |    |      |    |      |    |     |
|         |    sunt exprimate si finantate  |    |      |    |      |    |     |
|         |    in moneda nationala a        |    |      |    |      |    |     |
|         |    imprumutatului               |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 2. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante asupra               |    |      |    |      |    |     |
|         |    administratiilor regionale   |    |      |    |      |    |     |
|         |    sau locale din zona B        |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 3. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante cu scadenta reziduala|    |      |    |      |    |     |
|         |    mai mare de un an, asupra    |    |      |    |      |    |     |
|         |    institutiilor de credit din  |    |      |    |      |    |     |
|         |    zona B                       |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 4. elemente de activ constituind|    |      |    |      |    |     |
|         |    creante asupra sectoarelor   |    |      |    |      |    |     |
|         |    nebancare din zona A si din  |    |      |    |      |    |     |
|         |    zona B                       |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 5. imobilizari corporale        |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 6. portofolii de actiuni,       |    |      |    |      |    |     |
|         |    participatii si alte elemente|    |      |    |      |    |     |
|         |    componente ale fondurilor    |    |      |    |      |    |     |
|         |    proprii ale altor institutii |    |      |    |      |    |     |
|         |    de credit, care nu sunt      |    |      |    |      |    |     |
|         |    deduse din fondurile proprii |    |      |    |      |    |     |
|         |    ale institutiilor creditoare |    |      |    |      |    |     |
|         |_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|         | 7. toate celelalte active cu    |    |      |    |      |    |     |
|         |    exceptia celor care sunt     |    |      |    |      |    |     |
|         |    deduse din fondurile proprii |    |      |    |      |    |     |
|_________|_________________________________|____|______|____|______|____|_____|
|                      Total                |    |      |    |      |    |     |
|___________________________________________|____|______|____|______|____|_____|
    * Tabelul reprezinta situatia agregata a informatiilor rezultate in urma aplicarii:
    - prevederilor art. 5 pct. 1 (col. 3 si col. 4)
    - etapelor prevazute la art. 6 pct. 2 (col. 5 si col. 6)
    - etapei c), prevazuta la pct. 1 din cadrul Anexei II

    Cod raportare: [..........]

                                 Tabel 5

                                                         - mil. lei -
 ______________________________________________________________________
| Numarator: Fonduri proprii                          |                |
|_____________________________________________________|________________|
| Numitor: Totalul activelor si elementelor din afara |                |
| bilantului, ajustate in functie de risc (Tabelul 4: |                |
| Total col. 4 + Total col. 6 + Total col. 8)         |                |
|_____________________________________________________|________________|
| Indicatorul de solvabilitate: minim 12%             |                |
| (Numarator * 100/Numitor)                           |                |
|_____________________________________________________|________________|

                            Tabel de corelatii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                 Corelatii                               |
|crt.|                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1 | Tabel 1: col. 4                  = Tabel 1: col. 1 * col. 3             |
|____|_________________________________________________________________________|
|  2 | Tabel 1: Total col. 4            = Tabel 4: Total col. 5                |
|____|_________________________________________________________________________|
|  3 | Tabel 3: col. 4                  = Tabel 3: col. 2 * col. 3             |
|____|_________________________________________________________________________|
|  4 | Tabel 3: col. 7                  = Tabel 3: col. 5 * col. 6             |
|____|_________________________________________________________________________|
|  5 | Tabel 3: col. 10                 = Tabel 3: col. 8 * col. 9             |
|____|_________________________________________________________________________|
|  6 | Tabel 3: col. 13                 = Tabel 3: col. 11 * col. 12           |
|____|_________________________________________________________________________|
|  7 | Tabel 3: col. 16                 = Tabel 3: col. 14 * col. 15           |
|____|_________________________________________________________________________|
|  8 | Tabel 3: col. 17                 = Tabel 3: col. 4 + col. 7 + col. 10 + |
|    |                                    col. 13 + col. 16                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  9 | Tabel 2: Total col. 2 + Tabel 3:                                        |
|    | Total col. 17                    = Tabel 4: Total col. 7                |
|____|_________________________________________________________________________|
| 10 | Tabel 4: Total col. 3            = Total active bilantiere              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 11 | Tabel 4: col. 4                  = Tabel 4: col. 1 * col. 3             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 12 | Tabel 4: col. 6                  = Tabel 4: col. 1 * col. 5             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 13 | Tabel 4: col. 8                  = Tabel 4: col. 1 * col. 7             |
|____|_________________________________________________________________________|

  Conducatorul institutiei de credit,   Intocmit de: ..........................
  ..................................    Numele si prenumele: ..................
  (numele, prenumele si semnatura)      Telefon/interior: .....................

    ANEXA 5 *2)

    *2) Anexa nr. V este reprodusa in facsimil.

                      Situatia privind expunerile mari

    Cod raportare: [ ]
    Data raportarii: [  /  /  ]
    Denumirea institutiei de credit raportoare: ....................
    Entitati incluse in perimetrul de consolidare:*1)
 ___________________________________________
|Nr. |              Denumire                |
|crt.|                                      |
|____|______________________________________|
|  0 |                 1                    |
|____|______________________________________|
|____|______________________________________|
|____|______________________________________|

                                                                  - mil. lei -
 ______________________________________________________________________________
| Fonduri proprii |   10% din    |   20% din    |   25% din    |   800% din    |
|      (FP)       |   fondurile  |   fondurile  |   fondurile  |   fondurile   |
|                 |   proprii    |   proprii    |   proprii    |   proprii     |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|_________________|______________|______________|______________|_______________|

                                                                  - mil. lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  "Un singur  |Expunere |Expunere exceptata|Expunere supusa|Limita       |
|crt.|   debitor"   |  mare   |de la aplicarea   |   limitarii   |aplicabila* |
|    |______________|         |limitelor,        |_______________|             |
|    |Cod* |Denumire|         |potrivit art. 9   |valoare  |  %  |             |
|    |     |        |         |pct. 5 si pct. 6  |absoluta | din |             |
|    |     |        |         |                  |(col. 3 -|  FP |             |
|    |     |        |         |                  |col. 4)  |     |             |
|____|_____|________|_________|__________________|_________|_____|_____________|
|  0 |  1  |   2    |    3    |        4         |    5    |   6 |      7      |
|____|_____|________|_________|__________________|_________|_____|_____________|
|____|_____|________|_________|__________________|_________|_____|_____________|
|____|_____|________|_________|__________________|_________|_____|_____________|
|____|_____|________|_________|__________________|_________|_____|_____________|
|        TOTAL      |         |                  |         |     |    800%     |
|___________________|_________|__________________|_________|_____|_____________|
    *1) In cazul raportarilor intocmite la nivelul retelelor cooperatiste de credit de catre casele centrale ale acestora, se va citi "Organizatii cooperatiste de credit din cadrul retelei:".
    * Rubrica va fi completata cu coduri care vor fi stabilite de catre institutia de credit astfel incat acestea sa permita identificarea unica a fiecarui "un singur debitor".
    * Rubricile acestei coloane vor fi completate cu urmatoarele valori:
    "20%" - in cazul in care se aplica prevederile art. 9 pct. 2 si nu se aplica
            prevederile art. 9 pct. 5 sau
          - in cazul in care se aplica prevederile art. 9 pct. 5 iar "un singur
            debitor" are in componenta si un membru/membrii de alt tip decat cei
            mentionati la art. 9 pct. 2
    "25%" - in cazul in care se aplica prevederile art. 9 pct. 1 iar "un singur
            debitor" nu are in componenta sa nici un membru/membrii de tipul
            celor mentionati la art. 9 pct. 2
    "-"   - in cazul in care se aplica prevederile art. 9 pct. 5 iar "un singur
            debitor" are in componenta exclusiv un membru/membrii de tipul celor
            mentionati la art. 9 pct. 2

    Cod raportare: [.............]

    Structura grupurilor care reprezinta "un singur debitor" fata de care institutia de credit inregistreaza expuneri mari

     ___________________________________________________
    |Nr. | "Un singur          |     Debitori din       |
    |crt.|       debitor"      |  componenta grupului   |
    |    |_____________________|________________________|
    |    |  Cod*   | Denumire  |Nr. | Cod*  | Denumire |
    |    |         |           |crt.|        |          |
    |____|_________|___________|____|________|__________|
    | 0  |   1     |     2     |  3 |   4    |     5    |
    |____|_________|___________|____|________|__________|
    |    |         |           |____|________|__________|
    |    |         |           |____|________|__________|
    |....|.........|...........|....|........|..........|
    |    :         :           :....:........:..........|
    |    :         :           :....:........:..........|
    |____:_________:___________:____:________:__________|

    Conducatorul institutiei de credit,   Intocmit de: .......................
    ..................................    Numele si prenumele: ...............
     (numele, prenumele si semnatura)     Telefon/interior: ..................

------------
    * Rubrica va fi completata cu coduri care vor fi stabilite de catre institutia de credit astfel incat acestea sa permita identificarea unica a fiecarui grup de clienti reprezentand "un singur debitor".
    * Rubrica va fi completata cu coduri care vor fi stabilite de catre institutia de credit astfel incat acestea sa permita identificarea unica a fiecarui client din cadrul unui grup de clienti reprezentand "un singur debitor".

    ANEXA 6

    SECTIUNEA 1
    Glosar de termeni

    I. Garantii si obligatii contingente similare

    Acestea sunt cele mai traditionale expuneri extrabilantiere, prin care o institutie de credit a subscris obligatiile unei terte parti asumandu-si riscul. Neonorarea obligatiilor de plata de catre contrapartida in numele careia a fost scrisa garantia poate declansa o pierdere imediata sau, mai uzual, va rezulta in achizitia unei creante substandard, respectiv care este foarte probabil sa genereze pierderi. Multe dintre aceste operatiuni sunt substitute directe de credit. Exemple si definitii ale celor mai tipice tipuri de expuneri din aceasta categorie sunt prezentate mai jos.
    1. Garantie: o operatiune a unei institutii de credit de a-si asuma obligatiile curente ale unei terte parti si de a duce la indeplinire aceste obligatii in cazul in care partea terta nu reuseste respectarea obligatiilor sale.
    2. Acceptari: o obligatie a unei institutii de credit de a plati la scadenta valoarea nominala a unei cambii, in mod normal, cand aceasta acopera vanzarea unor bunuri.
    3. Tranzactii cu recurs: un aranjament prin care o institutie de credit vinde un credit sau un alt activ din portofoliul sau catre o terta parte, dar retine o obligatie prin care isi asuma riscul de credit in cazul in care imprumutatul nu isi respecta obligatiile de plata ori in cazul in care valoarea activului se deterioreaza. Tipic, aceste aranjamente implica vanzarea activului aflat in prealabil in proprietatea institutiei de credit ("activ vandut cu recurs"). Ele pot, de asemenea, sa ia forma contractelor options de vanzare, unde detinatorul activului este indreptatit sa retrocedeze institutiei de credit activul, daca, de exemplu, calitatea de credit a acestuia se deterioreaza.
    4. Scrisori de credit stand-by: o obligatie a institutiei de credit fata de un beneficiar determinat de a executa sau de a oferi o compensatie rezultata din prevederile contractelor suport la care acestea se refera, daca clientul institutiei de credit nu este capabil sa le indeplineasca. Contractele suport pot implica operatiuni financiare sau nefinanciare, ca de exemplu: plata instrumentului de debit al clientului, livrarea marfii sau finalizarea unui contract de constructie. Aria obligatiilor incluse in aceasta sfera poate fi foarte larga, de la o garantie conventionala pana la angajamentul de a prelua un instrument de debit. Daca clientul nu indeplineste obligatiile, institutia de credit poate avea un drept preferential asupra activelor lui.
    5. Scrisori de credit documentar: o scrisoare de credit care garanteaza plata de catre emitent sau institutia de credit initiatoare in favoarea unui exportator in schimbul prezentarii documentelor de transport si a altor documente. In cazul emiterii acesteia de catre institutia de credit a importatorului, aceasta poate fi "confirmata" de catre institutia de credit a exportatorului. Confirmarea ofera o garantare aditionala de plata. In Statele Unite ale Americii aceste instrumente sunt cunoscute mai ales sub numele de "scrisori de credit comerciale".
    6. Warranties si indemnities: o contragarantie oferita de o institutie de credit prin care clientul va plati o suma compensatorie daca bunurile livrate sau serviciile (inclusiv contracte financiare) prestate unei terte parti nu indeplinesc conditiile specifice din contract (de exemplu performance bonds). De asemenea, acestea includ orice garantie generala ca un client va plati unei terte parti in anumite situatii, de exemplu custom bonds si tax bonds.
    7. Andosari: o garantie (sau warrant) de a plati, la scadenta, valoarea nominala a unei cambii (de exemplu prin andosare in aval). Unele tipuri de andosari folosite in unele tari sunt de fapt acceptari. Totusi, a devenit normal in multe tari ca, atunci cand o cambie este scontata in piata, vanzatorul sa adauge andosarea lui. In cazul falimentului celorlalte parti (tragatorul, trasul si andosantii anteriori, daca au existat), andosantului, in calitatea lui de fost detinator al cambiei, i se poate cere sa execute plata cambiei.

    II. Angajamente

    In acest caz o institutie de credit se angajeaza la o tranzactie viitoare care in mod normal va duce la achizitionarea de catre institutia de credit a unei expuneri de credit (fie un activ sau posibil o garantie) la o data viitoare. In anumite cazuri angajamentul este obligatoriu pentru ambele parti si poate exista o data predeterminata la care acesta trebuie exercitat. In alte cazuri angajamentul este obligatoriu doar pentru institutia de credit, iar contrapartida poate sa aleaga daca sau cand sa ceara institutiei de credit sa isi duca la indeplinire angajamentul. In cazul acestor angajamente institutia de credit va fi solicitata sa avanseze fonduri sau sa ofere o garantie in situatiile in care alte parti au refuzat sa o faca (de exemplu, RUF-uri). In cele din urma, exista si angajamente mai putin obligatorii atunci cand o institutie de credit a deschis o linie de credit sau o facilitate de overdraft, dar are dreptul sa retraga aceasta facilitate in anumite cazuri (in special in cazul in care bonitatea potentialului client s-a deteriorat).
    Totusi, delimitarea dintre diferitele tipuri de angajamente, in special cele care sunt in practica irevocabile si cele care pot fi revocate de catre institutia de credit, poate fi neclara.
    a) Angajamente irevocabile
    1. Acorduri de vanzare si rascumparare de active (repo): un aranjament prin care o institutie de credit vinde unei terte parti un imprumut, titlu sau activ fix cu angajamentul de a rascumpara activul dupa o anumita perioada de timp sau ca urmare a producerii unui eveniment.
    2. Angajamente ferme de cumparare la termen: un angajament de a cumpara un imprumut, titlu sau activ fix la o data viitoare specificata, de regula in conditii prestabilite.
    3. Depozite forward forward: un acord intre doua parti, prin care una va plati si cealalta va primi o rata de dobanda convenita, aferenta unui depozit care va fi plasat in viitor de catre una dintre parti la cealalta la o anumita data predeterminata. Asemenea depozite se deosebesc de FRA-uri prin faptul ca, in cazul depozitelor forward forward, depozitele sunt efectiv plasate.
    4. Actiuni si titluri partial platite: in situatia in care numai o parte din pretul de emisiune sau valoarea nominala a unui titlu cumparat a fost subscrisa, iar emitentul poate solicita plata partii ramase (sau a unei rate ulterioare), fie la o data prestabilita la momentul emisiunii, fie la o data nespecificata din viitor.
    5. Facilitati stand-by: un angajament irevocabil de creditare la solicitarea imprumutatului, in conformitate cu facilitatea acordata. In aceasta categorie se includ facilitati bancare stand-by (bank stand-by facilities) si, in Statele Unite ale Americii, linii de credit reinnoibile irevocabile (irrevocable revolving lines of credit).
    6. Facilitati de emisiune de efecte (Note Issuance Facilities - NIF) si facilitati reinnoibile de preluare ferma (Revolving Underwriting Facilities - RUF): un aranjament prin care un imprumutat poate atrage fonduri pana la o limita prescrisa de-a lungul unei perioade prin emisiuni repetate pe piata, de exemplu bilete la ordin cu scadenta la 3 sau 6 luni. Daca, la orice moment dat, instrumentele de debit nu pot fi plasate pe piata la un pret minim, un grup care subscrie se obliga sa le cumpere la un pret prestabilit. Riscul posibil pentru institutii de credit rezulta din rolul pe care si-l asuma prin subscrierea unei asemenea emisiuni. Exista multe variante de RUF-uri incluzand RUF-uri transferabile (Transferable Revolving Underwriting Facilities - TRUFs) si facilitati cu componente multiple (Multiple Component Facilities) prin care imprumutatul poate atrage fonduri intr-o varietate de moduri (inclusiv Euro-notes, avansuri si acceptari bancare pe termen scurt). O facilitate de certificate de depozit Roly-Poly (Roly-Poly CD facility) implica emiterea de certificate de depozit pe o baza similara NIF-urilor.
    b) Angajamente revocabile
    1. Linii de credit revocabile (Credit Lines): o facilitate de linie de credit pentru care institutia de credit nu s-a angajat ferm, deschisa de catre aceasta in favoarea unei alte institutii de credit sau unui client.
    2. Facilitati de overdraft neutilizate revocabile (Undrawn Overdraft Facilities): facilitati revizuibile de acordare de imprumuturi, institutia de credit avand posibilitatea de a retrage angajamentul.

    III. Tranzactii pe curs de schimb, rata a dobanzii si indici bursieri

    Acestea sunt reprezentate, in principal, de contracte ce au la baza rata dobanzii, cursul de schimb sau indicii bursieri, in cele mai multe cazuri purtatoare de obligatii pentru ambele parti, iar in unele cazuri exercitabile numai la initiativa unei parti (de exemplu contracte options). Cu exceptia swap-urilor pe devize, in general, nu sunt implicate transferuri ale principalului. In cazul in care tranzactia este neacoperita (respectiv, este destinata in mod deliberat pentru a deschide o expunere) sau acoperita (pentru a neutraliza o pozitie), institutia de credit este vulnerabila fata de bonitatea contrapartidei (abilitatea de a-si indeplini obligatiile contractuale) si va fi expusa fata de o expunere neasteptata si neintentionata in cazul in care contrapartida nu isi indeplineste obligatiile. Aceasta expunere poate fi masurata teoretic in termeni ai costului de inlocuire a fluxurilor de numerar nerealizate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre contrapartida.
    1. Tranzactii forward pe curs de schimb (Forward foreign exchange transactions): un contract prin care urmeaza sa se plateasca si sa se primeasca sume specificate dintr-o deviza in schimbul alteia, la o data viitoare si la o rata de schimb prestabilita. Inrautatirea situatiei financiare a uneia dintre parti inainte de scadenta expune cealalta parte la un risc de schimb.
    2. Swap-uri de devize si pe rata dobanzii (Currency and interest-rate swaps): intr-un swap de devize doua parti convin contractual sa schimbe fluxurile de numerar - de valoare prezenta neta egala - ale anumitor active sau obligatii care sunt exprimate in monede diferite. In swap-ul pe rata dobanzii clasic (cunoscut sub denumirea plain vanilla) doua parti convin contractual sa schimbe plati ale dobanzii (si uneori ale principalului) aferente aceleiasi sume de indatorare si cu aceleasi date de plata, una dintre parti efectuand plati ale dobanzii la o rata fixa in schimbul platii dobanzii, la o rata variabila, efectuata de cealalta parte, si invers. Swap-urile de baza (Basis Swaps - swap-uri de rate variabile bazate pe diferiti indici, de exemplu prime against LIBOR) si swap-urile pe rata dobanzii si in devize combinate (cross-currency interest-rate swaps, cunoscute si sub denumirea circus swaps) sunt, de asemenea, comune si exista numeroase variatii care conduc la tranzactii swap de o mare complexitate, ce implica mai multe contrapartide. Institutiile de credit actioneaza in mod frecvent ca intermediari intre participantii la aceste tranzactii si fie garanteaza fiecare participant impotriva riscului de neplata al celuilalt, fie indeplineste rolul de contrapartida pentru fiecare dintre participanti. In unele cazuri institutiile de credit pot opta sa transforme structura portofoliului de devize sau rate ale dobanzii prin incheierea de tranzactii swap fara incheierea unei alte tranzactii de contrabalansare cu o alta parte. Riscurile apar pentru institutiile de credit ca urmare a deschiderii de pozitii prin incheierea de astfel de tranzactii swap si ca urmare a posibilitatii ca neonorarea obligatiilor de plata ale contrapartidei sa conduca la aparitia de expuneri neasteptate sau neprevazute, din cursul de schimb sau din rata dobanzii, pe durata operatiunii de swap.
    3. Contracte futures pe devize (Currency futures): acestea sunt contracte tranzactionate la bursa cu scopul livrarii unei sume standardizate dintr-o anumita deviza la o data viitoare prestabilita. Pretul pentru acea deviza este convenit in ziua in care contractul este cumparat sau vandut. Ca si in cazul contractelor forward, castigurile sau pierderile sunt inregistrate ca rezultat al fluctuatiilor ulterioare ale devizei. Spre deosebire de pietele forward, contractele futures sunt tranzactionabile reflectand standardizarea marimii contractului, a caracteristicilor si a datei de livrare. Bursele solicita zilnic marcarea la piata a castigurilor si pierderilor.
    4. Contracte options pe devize (Currency Options): un contract options permite detinatorului sa schimbe (sau sa aleaga sa nu schimbe) o anumita suma dintr-o deviza pentru o alta la o rata prestabilita, de-a lungul unei anumite perioade de timp in viitor. In cazul institutiei care emite contractul options, riscul consta in expunerea sa fata de fluctuatii ale cursului de schimb intre cele doua devize (un risc de piata). Pentru o institutie de credit care achizitioneaza un contract options, riscul consta in capacitatea contrapartidei de a-si onora obligatia (un risc de credit). Contractele options pot fi contractate direct intre contrapartide la buna intelegere (over the counter - OTC) sau prin burse recunoscute. Acestea din urma au termene si date de livrare standardizate si sunt tranzactionabile.
    5. Contracte FRA (Forward rate agreements): un contract intre doua parti care este similar cu un depozit forward forward, cu exceptia faptului ca la scadenta nici un depozit nu este plasat de una dintre parti la cealalta, de fapt avand loc doar o decontare in numerar a diferentei dintre rata dobanzii stabilita in contract si rata dobanzii curenta pe piata.
    6. Contracte futures pe rata dobanzii (Interest rate futures): acestea sunt similare cu contractele futures pe devize, cu exceptia faptului ca aceste contracte se refera la livrarea unui numar standardizat dintr-un anumit titlu, de obicei certificate de trezorerie, obligatiuni guvernamentale si certificate de depozit bancare. Castigurile sau pierderile sunt inregistrate ca rezultat al modificarilor succesive ale ratei dobanzii.
    7. Contracte options pe rata dobanzii (Interest rate options): contracte similare cu contractele options pe devize. Cumparatorul contractului options are dreptul (dar nu si obligatia) sa se fixeze la un nivel predeterminat al ratei dobanzii pe o perioada in viitor (in mod obisnuit dobanda LIBOR sau pretul unui titlu al Trezoreriei S.U.A.). La fel ca si in cazul contractelor options pe devize, acest instrument poate fi tranzactionat fie pe o piata la buna intelegere (OTC), fie pe o bursa (in acest ultim caz ele sunt exprimate fie ca un contract options pe un titlu sau pe un contract futures). Cumparatorul unui contract options pe rata dobanzii este expus fata de capacitatea contrapartidei de a-si indeplini obligatiile contractuale. Emitentul contractului options pe rata dobanzii este expus la modificarile ratei dobanzii. Unele contracte options pe rata dobanzii sunt vandute ca pachete de produse impreuna cu alte instrumente ale pietei de capital, de exemplu FRN-uri (Floating rate notes) limitative, respectiv unde exista o limita superioara absoluta a ratei dobanzii platibile la un FRN. Garantiile pe rata dobanzii (Interest rate guaranties - IRG), cunoscute si sub denumirea de acorduri limitative pe rata dobanzii (interest rate capping agreements), sunt, de asemenea, o forma de contracte options pe rata dobanzii. In aceste acorduri, o institutie, contra unui comision, garanteaza rata dobanzii unui imprumut care poate fi acordat de o alta institutie. Un contract de tip "banda" (collar) este similar cu un contract "la limita" (cap), cu deosebirea ca rata dobanzii este supusa unei limite atat superioare, cat si inferioare. IRG-urile pot, de asemenea, sa fie vandute independent de un imprumut suport si pot fi emise fie ca o garantie a imprumutatului, fie a imprumutatorului.
    8. Contracte futures pe indici bursieri (Stock index futures): contracte similare cu cele futures pe devize si rata dobanzii, cu exceptia faptului ca elementul suport al contractului este un indice bursier (de exemplu S&P sau Financial Times). Castigurile sau pierderile sunt inregistrate ca rezultat al modificarilor valorii indicelui.
    9. Contracte options pe indici bursieri (Stock index options): contracte similare cu contractele options pe devize si rata dobanzii, cu diferenta ca contractele options pe indici bursieri sunt in general instrumente tranzactionate la bursa, chiar daca in principiu nu exista nici un motiv pentru care acestea sa nu poata fi tranzactionate si pe piete la buna intelegere (OTC). Contractul options da dreptul cumparatorului sa obtina un profit in numerar rezultat din evolutia unui anumit indice bursier sau sa cumpere ori sa vanda un contract futures pe indici bursieri (contract options pe futures - futures options).

    SECTIUNEA a 2-a
    Considerente privind tratarea elementelor din afara bilantului din punct de vedere al riscului de credit

    I. Garantii si obligatii contingente similare

    1. Garantiile si acceptarile (care, in unele tari, sunt raportate in bilant) sunt obligatii prin care o institutie de credit isi asuma riscul aferent unei terte parti. Astfel, acestea sunt privite ca substitute directe de credit, iar riscul de credit este echivalent celui aferent unui imprumut acordat imprumutatului final sau trasului instrumentului in cazul unei acceptari (risc maxim).
    2. Tranzactiile cu recurs, prin care o institutie de credit retine riscul de credit aferent activului vandut catre o terta parte, au devenit recent din ce in ce mai semnificative pe masura ce institutiile de credit au fost constranse sa respecte cerinte de capital mai stringente si, ca o consecinta, au cautat sa inlature active din bilant. Acolo unde vanzatorul retine riscul de credit, aceste instrumente sunt considerate a fi incadrate in categoria de risc maxim. In unele tari activele vandute cu posibilitate de rascumparare trebuie sa fie raportate in bilantul institutiei de credit vanzatoare.
    3. In mod particular, institutiile de credit din America de Nord inregistreaza expuneri foarte mari in afara bilantului sub forma scrisorilor de credit stand-by. Asemenea instrumente pot indeplini diferite functii, cele mai intalnite fiind mentionate in glosar. Aceste functii iau fie forma garantiilor, unde, de exemplu, un imprumutat, care nu este de prim rang, utilizeaza numele unei institutii de credit pentru a emite instrumente de debit (comercial paper) in conditii de prim rang, fie sub forma de warranties, indemnities si performance bonds. Este necesara astfel efectuarea unei deosebiri intre astfel de instrumente, din punct de vedere al functiilor lor, si considerand pe cele cu caracter de garantii ca purtand risc de credit maxim, iar pe cele cu caracter de warranties, indemnities si performance bonds ca purtand risc de credit mediu.
    4. Principala dificultate in ceea ce priveste scrisorile de credit documentar (scrisori de credit comercial in S.U.A.) consta in stabilirea nivelului necesar de provizioane, daca este cazul, pentru a raspunde scadentelor in general scurte ale acestor expuneri, precum si colateralului care le garanteaza in mod uzual (acesta ia forma intrarii in posesie a bunurilor ce urmeaza a fi livrate, dar care nu intotdeauna va permite institutiei de credit sa recupereze mai mult decat o anumita parte din pierderile sale, in conditiile in care efectuarea vanzarii bunurilor cu care se garanteaza se poate dovedi a fi dificila). In timp ce riscul de credit este, in principiu, echivalent cu cel aferent unui credit comercial, scadenta scurta, protectia partiala conferita de colateral si pierderile relativ mici inregistrate statistic sugereaza ca asemenea tranzactii poarta, in practica, un risc mediu sau moderat. Atunci cand o institutie de credit a confirmat un credit documentar emis de catre alta institutie de credit, riscul de credit reprezinta o expunere fata de institutia de credit emitenta.
    5. Warranties, indemnities si performance bonds sunt, in principiu, asemanatoare garantiilor in sensul ca riscul de credit consta in capacitatea unei terte parti (clientul institutiei de credit) de a-si indeplini obligatiile, dar acestea nu sunt in general substitute directe de credit (in orice caz, unele instrumente de tipul warranties si indemnities prezinta caracteristici ale garantiilor si ar trebui tratate ca substitute de credit - risc maxim). Acestea nu se refera la o obligatie financiara existenta, ci mai degraba la capacitatea unui client de a-si indeplini obligatiile uzuale de activitate si sunt uneori referitoare la contracte specifice. Asemenea activitati, considerate in mod agregat, nu par a implica institutiile de credit in pierderi semnificative si ar putea fi privite in consecinta ca purtand risc mediu. Intr-un numar redus de tari institutiile de credit au suferit pierderi din performance bonds, acestea putand fi considerate ca avand un risc maxim.
    6. Termenul andosare are intelesuri diferite pe diferite piete, astfel incat este necesar ca institutiile de credit sa distinga esenta tranzactiilor. O andosare pura "per aval", de exemplu, este foarte asemanatoare unei acceptari si astfel poarta risc de credit maxim. Acolo unde, pe de alta parte, un efect de comert a fost deja acceptat de catre o alta institutie de credit - sau de mai multe institutii de credit - riscul de credit poate fi considerat scazut, desi nu chiar neglijabil, si reprezinta in mod esential un risc bancar.

    II. Angajamente

    In acest caz este util de a incerca realizarea unei distinctii intre angajamentele care in practica sunt pentru o institutie de credit obligatorii in toate situatiile (angajamente irevocabile) si cele din care o institutie de credit se poate retrage fara a fi penalizata - de mentionat situatiile referitoare la eventualitatea deteriorarii bonitatii imprumutatului potential (angajamente revocabile), desi este recunoscut ca aceasta distinctie poate fi dificil de realizat in practica in anumite situatii. In delimitarea angajamentelor revocabile de cele irevocabile, poate fi imprudent sa se puna prea multa baza pe clauzele referitoare la modificari adverse materiale si alte modalitati de protectie similare, avand in vedere faptul ca, in practica, pot dovedi ca ofera foarte putina protectie fata de riscul de credit ce se agraveaza.
    a) Angajamente irevocabile
    In principiu acestea se pot imparti in doua categorii distincte:
    - angajamente irevocabile cu drepturi de exercitare sau tragere certa (dar nu neaparat o anumita data pentru efectuarea tragerii), unde este cunoscut in avans ca angajamentul va fi cu siguranta utilizat integral; in acest caz o institutie de credit este efectiv expusa la riscul de credit maxim;
    - angajamente irevocabile cu drepturi de exercitare sau tragere incerte, unde tragerea este pe de-a-ntregul la discretia unei alte parti si este neclar daca si in ce masura expunerea din credit se va materializa; in asemenea cazuri, este necesar sa se tina seama de probabilitatea si momentul aproximativ al oricarei trageri, precum si de calitatea activului la momentul tragerii.
    Anumite tipuri de angajamente irevocabile pot sa prevada drepturi de tragere certe sau incerte.
    1. Acordurile de vanzare si rascumparare de active (repos) sunt aranjamente foarte frecvente in anumite tari, incheiate mai ales pentru scopuri de trezorerie, si incep sa devina mai comune in altele, pe masura ce activitatea de creditare devine tot mai titlurizata (securitised). Acolo unde activul in cauza este sigur ca va reveni la institutia de credit vanzatoare la o data prestabilita, riscul de credit al activului vandut ramane in esenta la institutia de credit vanzatoare, respectiv risc maxim. Un risc de credit aditional apare din posibilitatea neonorarii obligatiilor de plata de catre contrapartida implicata in tranzactia repo, de obicei un dealer specializat in tranzactii cu titluri. Marimea potentiala a acestei din urma expuneri va depinde, printre altele, de tipul titlului vandut cu rascumparare, aranjamentele privind marja si platile dobanzii, scadenta tranzactiei si fluctuatiile pretului pe piata. Expunerea in acest caz este costul net de inlocuire a activului subiect al tranzactiei repo, in cazul in care contrapartida nu isi onoreaza obligatiile de plata. Angajamentele ferme de cumparare la termen sunt mai putin intalnite decat tranzactiile repo, dar riscul de credit este in principiu acelasi, respectiv risc maxim. Nu se considera prudent a se contrabalansa vanzarile viitoare cu cumpararile viitoare in evaluarea riscului de credit decat daca tranzactiile sunt incheiate cu aceeasi contrapartida si, chiar si in acest caz, pot fi probleme de natura legala ce trebuie luate in considerare.
    2. Depozitele forward forward la rate ale dobanzii prestabilite devin mai putin intalnite pe masura ce institutiile de credit recurg in schimb la FRA-uri. Institutia de credit care s-a angajat prin contract sa plaseze depozitul este expusa integral la riscul de credit fata de contrapartida. Pentru institutia de credit care s-a angajat prin contract sa accepte depozitul, neindeplinirea obligatiei de catre contrapartida de a executa plasamentul va rezulta intr-o modificare neprevazuta a expunerii institutiei de credit din rata dobanzii (precum si intr-o problema de finantare) si poate implica un cost de inlocuire.
    3. Actiunile si titlurile partial platite, platibile in rate, nu sunt uzuale in multe tari - in Marea Britanie titlurile de stat sunt uneori emise intr-o forma ce permite plata partiala in rate fixe dupa o schema stabilita la momentul emiterii, iar aceasta tehnica este utilizata uneori pe piata Euro-bond-urilor. Intrucat momentul tragerii este cert, angajamentele de aceasta natura poarta un risc de credit maxim. In trecut, instrumentele de debit cu rata variabila (floating rate notes) au fost emise in forma partial-platita cu solicitarea platilor ulterioare la discretia emitentului. Intrucat in cazul mentionat nu este cunoscut daca si cand poate fi solicitata efectuarea platilor, angajamentele de acest tip poarta un risc de credit nedeterminat de natura similara NIF-urilor si RUF-urilor.
    4. Facilitati stand-by si alte angajamente de credit similare implica un risc de credit, dar marimea expunerii finale poate varia, in timp ce calitatea expunerii va depinde de circumstantele in care facilitatea este probabil sa fie utilizata. Riscul de credit inregistrat de institutia de credit poate fi privit ca risc mediu daca exista o probabilitate rezonabila ca numai o parte din angajament va fi vreodata utilizata.
    5. Un risc similar rezulta din subscrierea de NIF-uri si RUF-uri. In aceasta situatie, expunerea de credit pentru cel care subscrie se materializeaza atunci cand piata nu mai cumpara sau accepta instrumentele emitentului in limitele de pret convenite. Cu toate acestea, riscul este semnificativ mai ridicat decat in cazul subscrierii conventionale, din moment ce angajamentul in mod normal suporta emisiuni continue pe termen scurt pe o perioada de mai multi ani. Mai mult, daca facilitatea este utilizata, institutiei de credit i se poate cere sa preia un risc de credit ce a fost deja refuzat de altii. In unele tari asemenea angajamente sunt considerate ca echivalente garantiilor. Exista un echilibru ce trebuie atins intre posibilitatea ca numai un procent relativ redus din angajamentele agregate sa fie utilizat si posibilitatea ca orice active achizitionate prin aceste angajamente sa fie substandard, fiind deja refuzate de alte parti. Ca un control aditional al acestor expuneri, institutiile de credit pot stabili o limita generala asupra totalului de astfel de angajamente pe care sunt pregatite sa le accepte.
    b) Angajamente revocabile
    Pentru instrumente cum ar fi liniile de credit si facilitatile de overdraft neutilizate, care nu reprezinta obligatii ferme asupra institutiei de credit, caz in care aceasta mentine controlul absolut cu privire la posibilitatea de a retrage angajamentul in cazul unei deteriorari a calitatii creditului, nu exista un risc de credit imediat. Totusi, pentru ca institutiile de credit sa fie capabile sa foloseasca aceasta facilitate la maximum, acestea au nevoie de sisteme eficiente de monitorizare a evolutiei bonitatii contrapartidelor.SmartCity5

COMENTARII la Norma 12/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 12 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 12/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu