E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 adauga dupa articolul 4 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 adauga dupa articolul 46 din actul Legea 184 2001
Articolul 2 din actul Legea 43 2004 republica Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 adauga dupa articolul 8 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 10 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 14 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 abrogă articolul 15 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 16 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 17 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 18 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 19 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 20 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 23 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 24 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 25 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 26 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 28 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 31 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 33 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 35 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 39 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 40 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 43 2004 modifica articolul 45 din actul Legea 184 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 43 din 17 martie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din 23 martie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 18 aprilie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de arhitect si constituirea Ordinului Arhitectilor din Romania, ca forma de organizare independenta, nonprofit, autonoma, apolitica si de interes public."
    2. Alineatul (2) al articolului 3 se abroga.
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Poarta titlul de arhitect absolventul cu diploma de licenta sau alt document similar eliberat de institutiile de invatamant superior de arhitectura recunoscute de statul roman."
    4. Dupa articolul 4 se introduc articolele 4^1 si 4^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    (1) Poarta titlul de arhitect si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni absolventi cu diploma de licenta sau alt document similar eliberat de o institutie de invatamant superior de arhitectura recunoscute in unul dintre statele de mai sus.
    (2) Poarta titlul de arhitect si absolventul cu diploma de licenta sau alt document similar obtinut in cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare fara frecventa in domeniul arhitecturii de catre persoane care au dobandit nivelul minim necesar de cunostinte, desi nu au fost respectate conditiile referitoare la durata minima a studiilor. Aceste persoane trebuie sa aiba o experienta profesionala de minimum 7 ani sub indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura sau a unei firme de arhitectura si sa promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obtinerea diplomei de licenta sau a altui document similar conform prevederilor alin. (1).
    (3) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni au dreptul la utilizarea titlului lor legal academic si, unde este cazul, la abrevierea folosita in statul de provenienta, in limba acelui stat.
    (4) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni autorizati sa poarte titlul de arhitect ca urmare a unui act normativ special al statului respectiv care abiliteaza autoritatile competente sa confere acest titlu personalitatilor care s-au distins in mod deosebit prin realizari in domeniul arhitecturii vor putea utiliza acest titlu in Romania.
    Art. 4^2
    Prin hotarare a Guvernului se stabilesc conditiile in care acordarea titlului de arhitect pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni nu se realizeaza automat, precum si procedura necesara in aceste cazuri."
    5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Activitatea arhitectului in domeniile arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului consta in:
    a) proiectarea, consilierea, asistenta tehnica si supravegherea lucrarilor de constructii, restaurari de monumente, peisagistica, design, amenajari si decoratiuni interioare, scenografie si alte asemenea activitati;
    b) studiul, cercetarea, planificarea, consilierea si reglementarea specifica in domeniile arhitecturii, urbanismului, amenajarii teritoriului, constructiilor, utilizarii materialelor de constructie si tehnologiilor specifice;
    c) verificarea, avizarea, aprobarea, controlul si expertiza tehnica a proiectelor de arhitectura."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Exercitarea profesiei de arhitect se face atat in sectorul privat, cat si in sectorul public, conform prevederilor legale."
    7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care il exercita a intregii responsabilitati profesionale fata de client si autoritatile publice cu privire la calitatea solutiilor propuse, cu respectarea legislatiei in domeniu."
    8. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Exercitarea dreptului de semnatura implica independenta in luarea deciziilor cu caracter profesional."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatura sau de un conductor arhitect cu drept de semnatura.
    (2) Arhitectul si conductorul arhitect dobandesc drept de semnatura, acordat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania, daca indeplinesc conditiile de onorabilitate si de stagiu profesional. Dobandirea dreptului de semnatura atrage obligatoriu inscrierea acestora in Tabloul National al Arhitectilor.
    (3) Conditia de onorabilitate prevazuta la alin. (2) se considera a fi indeplinita:
    a) daca arhitectului solicitant al dreptului de semnatura nu i-a fost interzisa definitiv sau temporar exercitarea profesiei prin hotarare judecatoreasca definitiva, ca pedeapsa complementara pentru savarsirea unei infractiuni in legatura cu exercitarea profesiei;
    b) daca arhitectul solicitant al dreptului de semnatura nu a savarsit abateri disciplinare care au fost sanctionate de Ordinul Arhitectilor din Romania cu retragerea definitiva a dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi.
    (4) Dreptul de semnatura al conductorilor arhitecti se exercita pe teritoriul Romaniei si este limitat la categoriile de lucrari pentru care legea recunoaste acest drept.
    (5) Dobandirea dreptului de semnatura se face in baza unei cereri adresate Ordinului Arhitectilor din Romania, insotita de copia diplomei la care se face referire la art. 4, respectiv la art. 4^1, cazierul judiciar si dovada efectuarii stagiului profesional, impreuna cu portofoliul cuprinzand lucrarile la care solicitantul a colaborat in perioada de stagiu.
    (6) Procedura de acordare a dreptului de semnatura trebuie finalizata in termen de maximum 3 luni de la data prezentarii documentatiei complete de catre solicitant."
    10. Dupa articolul 8 se introduc articolele 8^1 si 8^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 8^1
    (1) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni care solicita stabilirea in Romania si indeplinesc conditiile prevazute la art. 4^1 sau 4^2 referitoare la detinerea titlului de arhitect vor dobandi drept de semnatura in aceleasi conditii cu cetatenii romani, cu respectarea prevederilor art. 8.
    (2) Arhitectii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, cei ai statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni care au dreptul de a exercita profesia de arhitect in unul dintre aceste state si nu solicita stabilirea in Romania, ci doar dreptul de a presta temporar servicii in domeniul arhitecturii pe teritoriul Romaniei vor dobandi drept de semnatura prin inregistrarea automata si temporara la Ordinul Arhitectilor din Romania, cu aceleasi drepturi si obligatii pe perioada prestarii de servicii. Documentele necesare inregistrarii in acest caz sunt:
    a) declaratie cu privire la serviciile ce urmeaza a fi prestate, daca acestea implica executia unor proiecte pe teritoriul Romaniei;
    b) certificat emis de autoritatea competenta din statul de provenienta, care sa ateste dreptul solicitantului de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestuia; acest certificat trebuie sa fie prezentat la cel mult 12 luni de la data eliberarii sale de catre autoritatea competenta din statul de provenienta;
    c) certificat emis de autoritatea competenta din statul de provenienta, care sa ateste faptul ca solicitantul detine acele diplome sau alte documente doveditoare ale calificarii profesionale care indeplinesc criteriile legislatiei europene in domeniu.
    (3) Ordinul Arhitectilor din Romania va accepta ca dovada de onorabilitate un document emis cetateanului unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene de catre autoritatea competenta din statul de provenienta a acestuia; acest document trebuie sa fie prezentat la cel mult 3 luni de la data eliberarii sale de catre autoritatea competenta din statul de provenienta.
    (4) Pentru dobandirea dreptului de semnatura, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European sau cetatenii elvetieni vor prezenta un certificat emis de autoritatea competenta din statul de provenienta, care atesta efectuarea unei perioade corespunzatoare de stagiu sau experienta profesionala adecvata cu o durata echivalenta stagiului in statul respectiv si care confera acestora aceleasi drepturi ca si cetatenilor romani care au efectuat stagiul.
    (5) Ordinul Arhitectilor din Romania va pune la dispozitia persoanelor interesate informatii privind legislatia nationala specifica si Codul deontologic al profesiei de arhitect.
    Art. 8^2
    Conditiile in care arhitectii cetateni ai altor state in afara celor la care se face referire la art. 4^1 pot dobandi drept de semnatura in Romania si pot cere inscrierea in Tabloul National al Arhitectilor vor fi stabilite, in conditii de reciprocitate, prin conventii incheiate de statul roman cu statele respective."
    11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) In vederea dobandirii dreptului de semnatura arhitectul absolvent, potrivit prevederilor art. 4, isi poate desfasura activitatea profesionala ca stagiar pe o perioada de 2 ani, in conditiile legii, sub indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura.
    (2) Dupa implinirea perioadei de stagiu prevazute la alin. (1), arhitectii stagiari pot primi drept de semnatura in conditiile art. 8 sau ale art. 8^1, dupa caz.
    (3) Pentru absolventii de arhitectura cu diploma de master sau doctor in domeniu, durata stagiului se reduce la un an."
    12. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Arhitectii stagiari pot semna in perioada stagiaturii studii, planuri si proiecte proprii, care nu presupun eliberarea unei autorizatii de construire."
    13. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Dreptul de semnatura se poate exercita in cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societatilor comerciale de proiectare sau altor forme de asociere constituite conform legii.
    (2) Indiferent de formele de exercitare a profesiei precizate la alin. (1), arhitectii cu drept de semnatura pot dobandi calitatea de proiectant general.
    ...........................................................................
    (4) Persoanele juridice prevazute la alin. (1), care nu au in cadrul personalului un arhitect cu drept de semnatura si care desfasoara activitati de proiectare, au obligatia ca, pentru intocmirea documentatiilor de urbanism si a proiectelor de arhitectura supuse aprobarii sau autorizarii, sa foloseasca pe baze contractuale serviciile unui arhitect cu drept de semnatura."
    14. Alineatele (1) si (3) ale articolului 14 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Modalitatea de exercitare a profesiei se declara de catre arhitect si se inregistreaza la Ordinul Arhitectilor din Romania.
    ...........................................................................
    (3) Raporturile contractuale se stabilesc intre biroul individual si client sau, in cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc intre unul dintre birourile individuale implicate si client."
    15. Articolul 15 se abroga.
    16. La articolul 16, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta. Ordinul Arhitectilor din Romania, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al Ministerului Culturii si Cultelor, stabileste lista onorariilor de referinta, care vor fi puse la dispozitia oricarui client;"
    17. Literele b) si f) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) sa respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect si Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania;
    ...........................................................................
    f) sa serveasca interesele clientului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale;"
    18. La articolul 18, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) dupa 6 luni, in caz de neplata fara justificare a cotizatiilor anuale catre Ordinul Arhitectilor din Romania, pana la achitarea lor integrala;"
    19. Alineatul (2) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Incetarea dreptului de semnatura atrage pierderea calitatii de membru al Ordinului Arhitectilor din Romania si radierea din Tabloul National al Arhitectilor."
    20. Titlul sectiunii 1 a capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA 1
    Atributiile si organizarea Ordinului Arhitectilor din Romania"

    21. La articolul 20, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Ordinul Arhitectilor din Romania, denumit in continuare Ordinul, se infiinteaza in conditiile legii ca organizatie profesionala, nonprofit, cu personalitate juridica de drept privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si independenta. Ordinul are rolul de a reprezenta si ocroti, la nivel national si international, interesele profesiei de arhitect.
    ...........................................................................
    (3) Din Ordin fac parte arhitectii si conductorii arhitecti cu sau fara drept de semnatura, urbanisti fara drept de semnatura sau carora le-a fost acordat, in conditiile legii, drept de semnatura similar conductorilor arhitecti, stagiarii si orice detinator al titlului de arhitect, la cererea acestora.
    ...........................................................................
    (5) Ordinul are obligatia de a publica anual, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Tabloul National al Arhitectilor, Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania, Codul deontologic al profesiei de arhitect si lista onorariilor de referinta."
    22. La articolul 21, litera e) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "e) acorda arhitectilor dreptul de semnatura si gestioneaza Tabloul National al Arhitectilor."
    23. La articolul 23, litera b) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) Consiliul national;
    ...........................................................................
    (2) Persoanele alese in Consiliul national, in Colegiul director sau ca presedinte al Ordinului au un mandat de 4 ani. Ele nu pot exercita mai mult de doua mandate consecutiv."
    24. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Conferinta nationala a Ordinului este constituita din membri delegati, cu drept de reprezentare proportionala, ai filialelor teritoriale. Filiala teritoriala va asigura participarea la Conferinta nationala a Ordinului cel putin a unui reprezentant al fiecarui judet cuprins in filiala."
    25. La articolul 25, litera d) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "d) alege si revoca membrii Consiliului national al Ordinului;"
    26. La articolul 25, literele f) si h) ale alineatului (1) se abroga.
    27. La articolul 25, litera i) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "i) aproba valoarea onorariilor de referinta si a cotizatiilor anuale unice pentru categoriile de membri ai Ordinului, dupa caz.
    (2) Conferinta nationala a Ordinului este legal constituita la prima convocare in prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, la a doua convocare, dupa cel putin doua saptamani, Conferinta nationala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti."
    28. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Intre reuniunile Conferintei nationale, activitatea Ordinului va fi coordonata de Consiliul national, doua treimi din numarul membrilor acestuia trebuind sa fie arhitecti cu drept de semnatura.
    (2) Componenta Consiliului national va asigura reprezentativitatea proportionala a membrilor filialelor teritoriale.
    (3) Fiecare filiala teritoriala stabileste prin hotarare proprie candidatii propusi pentru Consiliul national."
    29. Alineatul (2) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Colegiul director este ales cu votul majoritatii membrilor Consiliului national."
    30. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 31 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) La nivelul judetelor cu cel putin 50 de membri, precum si in municipiul Bucuresti se vor infiinta prin libera asociere filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe arhitectii domiciliati in raza teritoriala a judetului.
    (2) Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 50 de membri, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea arhitectilor cu domiciliile in judete limitrofe, pana cand numarul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.
    (3) In cadrul unui judet sau intr-o zona formata din doua sau mai multe judete limitrofe, precum si in municipiul Bucuresti se poate infiinta o singura filiala a Ordinului."
    31. La articolul 33, alineatele (2) si (3) se abroga.
    32. Alineatele (4) si (5) ale articolului 33 vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Tabloul National al Arhitectilor va cuprinde arhitecti cu drept de semnatura si conductori arhitecti cu drept de semnatura si va fi organizat pe specializari.
    (5) Inregistrarea in Tabloul National al Arhitectilor permite exercitarea profesiei in intreaga tara."
    33. La articolul 35, literele e) si f) ale alineatului (2) se abroga.
    34. Alineatul (4) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. c) si d) se aplica de Consiliul national al Ordinului, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplina, in baza hotararii comisiei de disciplina la nivel national."
    35. La articolul 35, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:
    "(7) In conditiile neinceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de 2 ani de la savarsirea lor."
    36. Alineatul (1) al articolului 39 se abroga.
    37. Alineatul (4) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Tehnicienii arhitecti, absolventi ai Scolii Tehnice de Arhitectura si Constructia Oraselor - STACO - pana in anul 1973 inclusiv, cu o practica profesionala de cel putin 7 ani, care, prin completarea studiilor, dobandesc diploma de conductor arhitect, vor primi drept de semnatura fara efectuarea unei alte perioade de practica profesionala."
    38. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    In cazul licitatiilor si al concursurilor de solutii in domeniul arhitecturii si urbanismului, cel putin o treime din numarul membrilor comisiei de evaluare sau ai juriului trebuie sa fie arhitecti cu drept de semnatura, dintre care un reprezentant al Ordinului si un reprezentant al unei institutii de invatamant superior de arhitectura acreditate de statul roman."
    39. Dupa articolul 46, se introduc articolele 46^1 si 46^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    In termen de 3 luni*) de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor cuprinde:
    a) metodologia de recunoastere automata a diplomelor de licenta si a altor documente similare eliberate de institutiile de invatamant superior de arhitectura, recunoscute de statul roman sau de statele membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiana;
    b) metodologia si institutiile competente pentru eliberarea documentelor necesare obtinerii dreptului de semnatura in conformitate cu prevederile art. 8 si 8^1;
    c) autoritatea abilitata sa emita documentele necesare arhitectilor cetateni romani care doresc sa exercite profesiunea in statele membre ale Uniunii Europene, in statele membre ale Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana.
------------
    *) Termenul de 3 luni curge de la data publicarii Legii nr. 43/2004 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 23 martie 2004.

    Art. 46^2
    (1) Prevederile art. 4, 4^1 si 8^1, precum si cele care fac trimitere la acestea se aplica cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenilor elvetieni de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (2) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenilor elvetieni li se vor recunoaste calificarile profesionale prin echivalarea studiilor, potrivit legii."
    Art. 2
    Legea nr. 184/2001, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 43/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 43 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu