Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 746 din 24 iunie 2009

pentru modificarea anexei nr. 98 la Hotararea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 474 din 9 iulie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zau de Câmpie" la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA (Anexa nr. 98 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zau de Câmpie

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumirea actului de proprietate sau a altor acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

Drum comunal 113

Zau-Bărboşi,   DC   113   km   0-6 pietruit, lăţime 6 m, la intersecţie cu DJ 151

1998

6304000

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform HG

540/2000, anexa nr. 3

2

1.3.7.1

Drum vicinal    în comuna Zau de Câmpie

tarlaua Bota L = 6683 ml, l = 4m, îmbrăcăminte de balast,  piatră şi pământ

1968

945902

Domeniul public al comunei Zau de Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

3

1.3.7.1

Drum vicinal    în comuna    Zau de Câmpie

tarlaua Dosul Secuiului L = 4725 ml, l  = 4m, îmbrăcăminte de  balast, piatră şi pământ

1968

668769

Domeniul public al comunei Zau de Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

4

1.3.7.1

Drum vicinal    în comuna    Zau de Câmpie

tarlaua Bujor I L = 18125 ml, l = 4m, îmbrăcăminte de pământ

1968

2565385

Domeniul public al comunei Zau de Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

5

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Bota, Hăzăşoaia L= 7603 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de balast şi pământ

1968

1076117

Domeniul public al comunei Zau de Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

6

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Bujor II şi Bujor I L = 8554 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

1210720

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

7

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Sub Pădure Hodaie

L = 5265 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de piatră şi pământ

1968

745200

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

8

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Hodaie L = 3765 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

532892

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

9

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Babe L = 7750 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de piatră,  balast şi pământ

1968

1096923

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

10

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Râturi -Gaura Sângerului- Bârsana  L = 8348 ml,  l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

1181563

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

11

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Gaura Sângerului

L = 4413 ml, l = 4 m îmbrăcăminte de balast şi pământ

1968

624609

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

12

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Gaura Sângerului

L= 5315 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

752277

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

13

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Şes L = 4985 ml,

l=4 m, îmbrăcăminte de piatră şi

pământ

1968

705569

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

14

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Şes L = 4873 ml,

l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

689717

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

15

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Oarza L = 7180 ml, I = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

1016246

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

16

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Ştefăneaca L = 6046 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1965

855742

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. art. 8 şi 22

17

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Deasupra Fermei

L = 4775 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

675846

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. art. 8 şi 22

18

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Tăul Popii Dos L = 6370 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

901600

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. art. 8 şi 22

19

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Tăul Popii Feţe şi Stupini L = 3198 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

452640

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

20

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Lânga CFR L = 1025 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

145077

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

21

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Din fundul Cireţii L = 1845 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

261138

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

22

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Intre Cărări L = 2005 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

283785

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

23

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Şes L = 563 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

79686

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

24

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua După Vie, L = 855 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

121015

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

25

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua La Cripta, L = 720 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

101908

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

26

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Titineia, L = 1005 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

142246

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

27

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Ciretea, L = 2934 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

415274

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

28

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Strâmta, L = 2433 ml, l = 4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

344363

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

29

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Mălăişte,   L=2510 ml, l=4 m, îmbrăcăminte de pământ

1965

355262

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

30

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Tău,       L=50  ml,   l=4  m, îmbrăcăminte de pământ

1968

7077

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

31

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Podei,    L=3172 ml, l=4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

448960

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

32

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Feirea,    L=2010 ml, l=4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

284492

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

33

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Podei-Zăhăneşti,   L=1417 ml, l=4 m,   îmbrăcăminte de pământ

1968

200560

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

34

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Valea Moga,   L=705 ml, l=4 m,   îmbrăcăminte de pământ

1968

99785

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

35

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Fânaţe,   L=2227 ml, l=4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

315206

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

36

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Fânaţe,    L=4098 ml, l=4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

580025

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

37

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Valea Carelor,    L=1250 ml, l=4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

176923

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

38

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Pământurile Lungi

L=1980 ml, l=4 m, îmbrăcăminte de

pământ

1968

280246

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

39

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua La Cruce,   L=4683 ml,

l= 4 m, îmbrăcăminte de pământ şi

piatră

1968

662825

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

40

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Cânepişti,

L=1385 ml, l=4 m,   îmbrăcăminte de pământ

1968

196031

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

41

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Ciretiş,

L=1980 ml, l=4 m,   îmbrăcăminte de pământ

1968

280246

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

42

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Răcoarea,

L=1018 ml, l=4 m,   îmbrăcăminte de pământ

1968

144086

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

43

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Sub Pădure,   L=4455 ml, l= 4 m, îmbrăcăminte de pământ şi pietriş

1968

630554

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

44

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Malea,    L=4232 ml, l= 4 m, îmbrăcăminte de pământ şi pietriş

1968

598991

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

45

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua Gureţ,    L=2815 ml, l=4 m, îmbrăcăminte de pământ

1968

398431

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

46

1.3.7.1

Drum    vicinal    în comuna    Zau    de Câmpie

tarlaua De către Papiu,

L=3280 ml, l=4 m, îmbrăcăminte de

pământ

1968

464246

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

47

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Amorului, L=166ml, l=5 m, îmbrăcăminte de balast

1968

29369

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

48

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie str. Babe, L=1829ml, l=5m, îmbrăcăminte de balast

1968

323592

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

49

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Bercului, L=259 ml, l=5 m îmbrăcăminte de balast

1968

45823

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

50

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie str. Bârsana, L=316 ml, l=5m îmbrăcăminte de balast

1968

55908

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

51

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Bujorilor, L=503 ml, l=5 m îmbrăcăminte de balast

1968

88992

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

52

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie

Str. Câmpului, L=2300 ml, l=5 m

îmbrăcăminte de balast,  beton şi

pământ

1968

406923

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

53

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Dealului, L=118ml, l=5m îmbrăcăminte de balast

1968

20877

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

54

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Florilor, L=249 ml, l= 5 m îmbrăcăminte de balast

1968

44054

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

55

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Frasinului, L=242 ml, l=5 m îmbrăcăminte de balast

1968

42815

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

56

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Izvorului, L=297 ml, l=5 m îmbrăcăminte de balast

1968

52546

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

57

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Lalelelor, L= 166 ml, l=5m îmbrăcăminte de balast

1968

29369

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

58

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Libertăţii, L=480 ml, l=5 m îmbrăcăminte de balast

1968

84923

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

59

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie str. Mihail Eminescu, L=192ml, l=5m îmbrăcăminte de balast

1974

33969

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

60

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie str. Moinesti, L=508 ml, l=5 m îmbrăcăminte de balast

1968

89877

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

61

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Parcului, L=153ml, l=5m îmbrăcăminte de balast şi asfalt

1970

27069

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

62

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Pârâului, L=1275 ml, l=5 m îmbrăcăminte de balast

1968

225577

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

63

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Plopilor, L=114ml, l=5m îmbrăcăminte de balast

1968

20169

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

64

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Pompierilor, L=162ml, l=5m îmbrăcăminte de balast

1968

28662

Domeniul publicai comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

65

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Salcâmilor, L= 1493 ml, I = 5 m îmbrăcăminte de balast

1968

264146

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

66

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Sportului, L = 326ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast

1968

57677

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

67

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Stufului, L = 347ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast şi pământ

1968

61392

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

68

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Şesului, L = 252 ml, l = 5 m îmbrăcăminte de balast şi pământ

1968

44585

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

69

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Trandafirilor, L = 852ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast

1968

150738

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

70

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Unirii, L= 148 ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast

1968

26185

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

71

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie str. Văleni, L= 1036 ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast

1968

183292

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

72

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Viilor, L= 102 ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast

1968

18046

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

73

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie Str. Zorilor, L = 398ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast

1968

70415

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

74

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Localitatea Zau de Câmpie str. Moine, L = 2633 ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast

1968

465838

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

75

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Satul Bărboşi Sub Pădure,

L = 2600 ml, l = 5m

îmbrăcăminte de balast

1968

460000

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

76

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Satul Stefăneaca, L = 2398 ml, l = 5m îmbrăcăminte de pământ

1957

424262

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

77

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Satul Ciretea, L = 4800 ml, l = 5m

îmbrăcăminte de balast

1968

849231

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

78

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Satul Malea,

L= 1800 ml, l = 5m

îmbrăcăminte de balast

1968

318462

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

79

1.3.7.1

Stradă   neasfaltată (DC 115)

Satul Tău,

L= 1500 ml, l = 5m

îmbrăcăminte de balast

1968

265385

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

80

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Satul Botei,

L = 3600 ml, l = 5m

îmbrăcăminte de balast

1968

636923

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

81

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Satul Bujor-Hodaie, L= 1346 ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast

1968

238138

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

0

1

2

3

4

5

6

82

1.3.7.1

Stradă neasfaltată

Satul Gaura Sângerului, L= 1094 ml, l = 5m îmbrăcăminte de balast

1968

193695

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, administrator CL, conform OG 43/1997, art. 8 şi 22

83

1.6.2

Parc Bărboşi

Situat în centrul satului Bărboşi, în suprafaţă de 1000 mp, învecinat cu N - Păcurar Ioan, S - Nemeş Alexandru,   E -  Iclănzan  Vasile, V - magazin sătesc

2008

4000

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

84

1.3.17.2

Pod mare

1 buc. 10 x 4 m - Bărboşi, situat în satul Bărboşi

1975

634680

Domeniul public al comunei Zau de Câmpie, conform HCL Zau de

Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

85

1.3.17.2

Podeţe

93 buc. cu 465 ml, situate în comuna Zau de Câmpie

1975

325500

Domeniul public al comunei Zau de Câmpie, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, administrator Consiliul

Local

86

1.8.6

Conductă alimentare cu apă

1800 ml, situată pe str. Republicii şi Călăraşi   din   localitatea   Zau   de Câmpie

1992

972000

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

87

1.8.3

Cişmele

7 buc. care sunt repartizate astfel: 3 buc. pe str. Călăraşi, 4 buc. pe Str. Republicii, în localitatea Zau de Câmpie

1992

11424

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

88

1.8.1.1

Rezervoare      apă potabilă

3   buc.   fontă,   situate   în   Oarza, localitatea Zau de Câmpie, folosite pentru captări de apă

1992

252270

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

89

Teren intravilan Zau de Câmpie

5000 mp Oarza, învecinat cu

N - Boandă Zachei, S - Cişmaş

Leontina, E - Boandă Petru,

V - Cosma Emil

1992

41578

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

90

1.5.14

Punct colectare şi depozitare deşeuri

2000 mp str. Moineşti, localitatea Zau de Câmpie, învecinat cu V - drum de exploatare, S şi N - păşune, E - Delean Traian

1985

48574

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

91

1.5.14

Punct colectare şi depozitare deşeuri

2000 mp satul Bărboşi, Podul lui Crai, N - drum de exploatare, S - HC, E - drum de exploatare, V - drum de exploatare

1985

31776

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

0

1

2

3

4

5

6

92

1.5.9.

Piaţă

Diverse     construcţii,     situate    în

localitatea Zau de Câmpie,

Str. Republicii, învecinate cu:

N - Urcan Augustin,

S - Oprea Liviu,

V - drum de exploatare,

E -DJ 151

1953

124000

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

93

1.5.9

Teren aferent pieţei agroalimentare

Situat în localitatea Zau de Câmpie, suprafaţă de 5600 mp, Str. Republicii, învecinat cu: N - Urcan Augustin, S - Oprea Liviu, V - drum de exploatare, E -DJ 151

1953

44800

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

94

1.6.2

Parc     public     în localitatea Zau de Câmpie

5000 mp, centrul localităţii Zau de Câmpie, învecinat cu: N - DJ 151, S - bloc de locuinţe, E - Roşea Dumitru, V - Biserica Reformată

1979

108800

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

95

1.6.2

Parc Bârsana

Situat în localitatea Zau de Câmpie, suprafaţă de 26600 mp în Bârsana, învecinat cu: N - pădure, S - Centrul de Plasament nr. 7 Zau de Câmpie, V - pădure, E - pădure

1960

985040

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

96

1.6.8

Rezervaţie botanică

Suprafaţa de 35000 mp, situată în satul Botei, învecinată la: N - Demeter Gheorghe, S    -    pădure,    E    -    Demeter Gheorghe, V - comuna Valea Largă

1926

853290

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

97

1.6.2

Clădire sport

Suprafaţa desfăşurată de 70 mp, Str. Parcului nr. 8, localitatea Zau de Câmpie, situată pe terenul de sport, fundaţie beton, pereţi din cărămidă, planşeu din lemn acoperit cu ţiglă

1988

345000

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

98

1.6.2

Teren aferent bazei sportive

Suprafaţa de 13750 mp, situată în

localitatea Zau de Câmpie,

Str. Parcului nr. 8, învecinată cu:

N - str. Bârsana, S - pădure,

E - Moldovan Valentin,

V -Str. Parcului

1988

110000

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001 şi HCL Zau de Câmpie nr. 20/3.09.2008,

modificate prin HCL nr. 7/2009

99

Teren intravilan

Teren intravilan, situat în localitatea Zau   de   Câmpie,   Str.   Zorilor,   în suprafaţă de 724 mp, învecinat cu: N -Str. Zorilor, S - HC, E -DJ 151, V -Buţurcă Mihai

1960

5792

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

100

1.6.4

Clădire (foste birouri CAP)

Suprafaţa de 84 mp, situată în Str. Republicii nr. 74, localitatea Zau de Câmpie, fundaţie din beton, pereţii din cărămidă, acoperită cu ţiglă

1991

18527

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

0

1

2

3

4

5

6

101

1.6.4

Teren aferent

300 mp, situat în localitatea Zau de Câmpie,   Str.   Republicii   nr.   74, învecinat cu: N - Iclănzan Alin, S - Zurgălău Floarea, E - DJ 151, V -curte fost CAP

1991

2400

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

102

1.6.4

Teren          aferent (clădire   fost   post poliţie)

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Trandafirilor nr. 9, suprafaţă de 700 mp, învecinat cu: N - Brutăria, S - Biserica Reformată, E - Str. Trandafirilor, V - Grama Ioan

1905

5740

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

103

1.6.2

Clădire         Cămin Cultural    Zau    de Câmpie

Situată în localitatea Zau de Câmpie, Str. Trandafirilor nr. 1, suprafaţă de 755 mp, fundaţie beton, zidărie din cărămidă, planşeu beton, acoperiş ţiglă, 400 locuri

1996

862650

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

104

1.6.2

Teren          aferent Căminului  Cultural Zau de Câmpie

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Trandafirilor nr. 1, în suprafaţă de 3000 mp, învecinat la: N - Biserica Reformată, S - Str. Izvorului, E - str. Călăraşi, V - Varga Ştefan

1996

24600

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001 şi HCL Zau de Câmpie nr. 24/30.09.2008,

modificate prin HCL nr. 7/2009

105

1.8.3

Izvor şi  teren aferent acestuia în satul Botei

Izvor şi teren extravilan, situat în satul Botei, în suprafaţă de 150 mp, învecinat cu: N - Cocoara Eugen, S - Cocoara Nicolae, E - DJ 151, V - Ştef Cornelia

1960

600

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

106

1.6.2.

Clădire         Cămin Cultural Bărboşi

Situat în satul Bărboşi, în suprafaţă de 198 mp, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperiş de ţiglă

1912

12810

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL Zau de Câmpie

nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

107

1.6.2

Teren aferent Căminului  Cultural Bărboşi

Situat în satul Bărboşi, în suprafaţă de 3000 mp, învecinat cu: N şi V - Moldovan Gheorghe, E - Drum comunal 113, S - Ghemeş Viorica

1912

24000

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

108

1.6.4

Clădire administrativă

Sediul Primăriei Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 18, în suprafaţă de 320 mp, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, planşeu din lemn, acoperiş din ţiglă

1905

23685

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

109

1.6.4

Teren aferent clădirii administrative

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 18, în suprafaţă de 2000 mp, învecinat cu: N - Grebenişan Grigore, S - Grama Marta, E - DJ 151, V - Moldovan Ioan

1905

16400

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

110

1.6.2

Clădire Şcoala Generală   Zau   de Câmpie clasele V-VIII

Situată în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 58, în suprafaţă de 1058 mp, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperiş ţiglă

1965

546754

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001 şi art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

0

1

2

3

4

5

6

111

1.6.2

Teren aferent clădire Şcoala Generală   Zau   de Câmpie clasele V-VIII

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 58, suprafaţa de 4000 mp, învecinat cu: N - Mureşan Alexandru şi Cismaş Leontina, S - Goga Octavian', E - DJ 151, V - Libertăţii

1965

32800

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001 şi art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

112

1.6.2

Clădire        Şcoala Generală   Zau   de Câmpie clasele I-IV

Situată în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 27, în suprafaţă de 299 mp, fundaţie beton, zidărie din cărămidă,   planşeu   din   lemn   şi acoperiş cu ţiglă

1890

221180

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001 şi art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

113

1.6.2

Teren aferent Şcoala Generală Zau    de    Câmpie, clasele I-IV

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 27, suprafaţa de 4400 mp, DJ 151, V - DJ 151,' E - Baza de recepţie

1890

35480

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001 şi art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

114

1.8.3

Izvor şi teren aferent acestuia în str. Călăraşi

Izvor şi teren intravilan situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Călăraşi, în suprafaţă de 150 mp, învecinate cu: N - Braşovean Anica, S - Anca Otilia, E - DJ 151 C, V -Anca Otilia

1960

600

Domeniul public al comunei Zau de Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

115

1.6.2

Clădire        Şcoala „Bota"

Situată în  satul  Botei   nr.   1, în suprafaţă de 176 mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, acoperiş de ţiglă

1948

125000

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi

art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

116

1.6.2

Teren  aferent clădire Şcoala „Bota"

Situat  în   satul   Botei   nr.   1,   în suprafaţă de 3000 mp, învecinat la: N - drum de exploatare, S - Covaci loan, E - DJ151, V - Covaci loan

1948

19250

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

117

1.6.2

Clădire        Şcoala Ciretea

Situată în satul Ciretea, în suprafaţă de 167 mp, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperiş cu ţiglă

1880

110120

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi art. 166 alin. 41 din  Legea nr. 84/1995

118

1.6.2

Teren aferent Şcolii din Ciretea

Situat în satul Ciretea în suprafaţă de 200 mp, învecinat cu: N - Muresan Românuţ, S - Mureşan Simion, E - drum de exploatare, V - Mureşan Românuţ

1880

1240

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

119

1.6.2

Clădire        Şcoala Bărboşi

Situată în satul Bărboşi nr. 44, în suprafaţă de 602 mp,   fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, acoperiş de ţiglă

1890

127123

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi art.166 alin. 41 din  Legea nr. 84/1995

0

1

2

3

4

5

6

120

1.6.2

Teren aferent Şcolii din Bărboşi

Situat în satul Bărboşi, în suprafaţă de 4000 mp, învecinat cu: N - Puia Pompei, S - Drum de exploatare, E-DE, V - Puia Pompei

1890

26230

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi

art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

121

1.6.2

Clădirea Grădiniţei Zau de Câmpie

Situată în localitatea Zau de Câmpie, Str. Libertăţii nr. 1, în suprafaţă de 299 m, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperiş din ţiglă

1890

222150

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

122

1.6.2

Teren          aferent clădire      grădiniţă Zau de Câmpie

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Libertăţii nr. 1, în suprafaţă de 1600 mp, învecinat cu: N - bloc locuinţe, S - Sylaghi Iren, E - Grama Eugen, V - Str. Libertăţii

1890

10450

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

123

1.6.2

Clădirea grădiniţei

Situată în localitatea Zau de Câmpie, Str. Trandafirilor nr. 14, în suprafaţă de 52 mp, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperiş din ţiglă

1972

70825

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

124

1.6.2

Teren          aferent clădire grădiniţă

Situat în localitatea Zau de Câmpie,

Str. Trandafirilor nr 14, în suprafaţă

de 300 mp, învecinat cu:

N - Str. Trandafirilor,

S - Drum acces E-on Gaz,

E - Mesaros Anica,

V -ADS

1972

1608

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009, şi art.166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

125

1.6.4

Clădire remiza PSI

Situată în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 74, în suprafaţă de 50 mp, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperiş din ţiglă

1990

5107

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

126

1.6.4

Teren          aferent remiza PSI

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 74, în suprafaţă de 100 mp, învecinat cu: N - clădire CAP, S - magazie CAP, E - Iclănzan Alin, V - drum de incintă fost CAP

1990

418

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

127

1.6.2

Clădire    dispensar medical    Zau    de Câmpie

Situată în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 10, în suprafaţă de 232 mp, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperiş din ţiglă

1938

138760

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

128

1.6.2

Teren          aferent clădire    dispensar medical    Zau    de Câmpie

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii nr. 10, în suprafaţă de 2600 mp, învecinat cu: N - Moldovan Cosmin, S - Rusu Teodor, E - calea ferată, V -DJ 151

1948

21060

Domeniul public al comunei, conform HCL

Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată

prin HCL nr. 7/2009

0

1

2

3

4

5

6

129

1.6.2

Monument al eroilor

Centrul localităţii Zau de Câmpie, monument din beton şi marmură

1986

5000

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

130

1.3.7

Indicator

2 buc. la intrare şi ieşire din comuna Zau   de   Câmpie,   din   beton   cu armături metalice

1986

300

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

131

1.81.5

Reţea proprie distribuţie apă

In localitatea Zau de Câmpie, două străzi, str. Călăraşi de la nr. 1 la nr. 58 şi Str. Republicii de la nr. 1 la nr. 39

1978

7688

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 17/2001, modificată prin HCL nr. 7/2009

132

1.8.7

Reţea de canalizare

800 ml, în localitatea Zau de Câmpie, str. Călăraşi de la nr. 1 la nr. 58 şi Str. Stufului de la nr. 1 la nr. 4

1984

2840

Domeniul public al comunei Zau de Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

133

Teren intravilan

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii, lângă Stupar Ioan, în suprafaţă de 1224 mp, învecinat cu: N - Greu Silvia, S - Stupariu Ioan, E - CFR, V - DJ 151

1990

7956

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

134

Teren          aferent PECO intravilan

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Republicii, în suprafaţă de 700 mp, învecinat cu: N - pădure, S - Călugăr Octavian, E - păşune Valea-Largă, V - DJ 151

1995

5670

Domeniul public al comunei conform HCL nr. 24/30.09.2008

135

1.8.8

Teren    curte    fost CAP pentru  staţie de epurare

Situat în localitatea Zau de Câmpie, în suprafaţă de 18000 mp, învecinat cu: N -HC, S - Trif Cornel, E - curte fost CAP, V - Pârâul de Câmpie

2008

147600

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

136

1.2.7

Grajd tauri Bărboşi

Situat în satul Bărboşi nr. 10/a, în suprafaţă de 112 mp, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperiş din ţiglă

1962

44800

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

137

1.2.7

Teren aferent grajd tauri Bărboşi

Situat în satul Bărboşi nr. 10/a, în suprafaţă de 1388 mp, învecinat la: N  -  Socaci  Vasile,   S  -  Greu Gheorghe, E - DC 113, V - Varga Iosif

1962

5552

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

138

1.2.7

Grajd tauri Zau de Câmpie

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Salcâmilor nr. 33, în suprafaţă de 180 mp, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, acoperiş din ţiglă

1997

173575

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

139

Teren intravilan

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Salcâmilor nr. 54, în suprafaţă de 50000 mp, învecinat cu: N - păşune comunală, S - Bercheşan Ilie, E - păşune comunală, V - Tău Zau de Câmpie

1997

325000

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL

nr. 24/30.09.2008

140

1.2.11

Cimitir animale

Situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Babe, în suprafaţă de 5200 mp, învecinat cu: N - Şuteu Ioan, S - Şuteu Vasile, E - păşune Valea Largă, V - Şuteu Ioan

1990

4788

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

0

1

2

3

4

5

6

141

1.8.3

Teren                  rât Ştefăneaca  pentru captări de apă

Teren  extravilan,  situat în  satul Ştefăneaca  - rât, în suprafaţă de 3600 mp, învecinat cu: E - Trifan Ioan, V - Consiliul  Local Valea Largă, N - Cenan Susana, S - Consiliul Local Valea Largă

2008

14400

Domeniul public al comunei Zau de Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

142

1.8.3

Izvor      şi      teren aferent acestuia în satul Ştefăneaca

Izvor şi teren situat satul Ştefăneaca, în suprafaţă de 1000 mp, învecinat cu: N - Călugăr Nastasia, S - HC, E  -  DJ   151C,  V  -  teren   rât Ştefăneaca

2008

4000

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

143

Teren intravilan

Situat în localitatea Zau de Câmpie, Str. Sportului, Arena veche - grădini, 13500 mp, învecinat cu: N - Gutu Toma Constantin, S - HC, E - Str. Sportului, V - Pârâul de Câmpie

1990

87750

Domeniul public alcomunei Zau de Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

144

Teren intravilan

Situat în localitatea Zau de Câmpie, pe Şantier, în suprafaţă de 6500 mp, învecinat    cu:    N    -   drum    de exploatare, S - drum de exploatare, E - Str. Trandafirilor, V - ADS

1990

42250

Domeniul public al comunei Zau de

Câmpie, conform HCL nr. 24/30.09.2008

SECŢIUNEA II: BUNURI MOBILE

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Patrimoniul comunei

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumirea actului de proprietate sau a altor acte doveditoare

1

3.4

Fond bibliotecar

10720 volume

1960-2008

11410

Domeniul public al comunei, conform HCL Zau de Câmpie nr. 22/2008


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 746/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 746 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu