Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 786 din 30 septembrie 1998

privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 470 din  8 decembrie 1998

    CAP. 1
    Introducere

    Prezentele norme sunt emise in temeiul art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998.
    Normele au in vedere reglementarea aplicarii unitare a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, care stabilesc formele de exercitare a profesiunii de medic.

    CAP. 2
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Profesiunea de medic, ca profesie umanitara si liberala, se exercita in conditiile legii si cu respectarea Statutului Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 2
    Independenta profesionala a medicului confera acestuia dreptul de initiativa si de decizie in exercitarea actului medical si deplina raspundere fata de acesta.
    Art. 3
    Exercitarea profesiunii de medic este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean roman, posesoare a diplomei de medic, eliberata de o institutie de invatamant medical din Romania ori din strainatate, echivalata potrivit legii.
    Exercitarea profesiunii de medic este avizata de Colegiul Medicilor din Romania si este autorizata de Ministerul Sanatatii.
    Art. 4
    Profesiunea de medic poate fi exercitata in Romania de catre medici, cetateni straini, in conditiile prevazute de lege si in conditii de reciprocitate stabilite prin conventii la care Romania este parte.

    CAP. 3
    Formele de exercitare a profesiunii de medic, ca profesie liberala

    Art. 5
    Formele de exercitare a profesiunii de medic, ca profesie liberala, in cadrul cabinetului medical, sunt cele prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, dupa cum urmeaza:
    a) cabinetul medical individual;
    b) cabinetele medicale grupate;
    c) cabinetele medicale asociate;
    d) societatea civila medicala.
    Art. 6
    Medicul este liber sa opteze si sa isi schimbe optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiunii prevazute la art. 5, cu obligatia de a instiinta autoritatea sanitara publica in a carei zona teritoriala isi desfasoara activitatea despre orice modificare in forma de exercitare a profesiunii, pentru a fi inscrisa in Registrul unic al cabinetelor medicale.
    Art. 7
    Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul titular, singur sau impreuna cu alti medici si cu alte categorii de personal medical acreditat. Acestia au calitatea de salariat sau de colaborator, in conditiile legii.
    Art. 8
    (1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza conventiei dintre doua sau mai multe cabinete medicale individuale, in scopul crearii de facilitati economice comune, cum ar fi folosirea in comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori a colaboratorilor.
    (2) Cabinetele medicale grupate isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.
    (3) Conditiile gruparii sunt stabilite prin conventia partilor, incheiata in forma scrisa, cu respectarea Codului civil si a prezentelor norme.
    (4) Conventia de grupare va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:
    - partile conventiei;
    - obiectul si scopul conventiei;
    - sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;
    - coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitatile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune;
    - durata conventiei si modalitatile de incetare a acesteia.
    Art. 9
    (1) Cabinetele medicale asociate se constituie din doua sau mai multe cabinete medicale individuale, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete.
    (2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intra in relatii cu tertii in numele asocierii din care fac parte, cu pastrarea drepturilor si a responsabilitatilor individuale prevazute de lege.
    (3) Conditiile asocierii sunt convenite intre parti prin conventia de asociere, incheiata in forma scrisa, cu respectarea legii civile si a prezentelor norme.
    (4) Conventia de asociere va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
    - partile conventiei si denumirea asocierii;
    - scopul si obiectul asocierii;
    - sediul profesional al asocierii;
    - coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata conventiei si modalitatile de incetare a acesteia.
    Art. 10
    Cabinetele medicale grupate si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, daca s-a convenit in acest sens prin conventia de grupare sau de asociere.
    Patrimoniul comun este destinat, in exclusivitate, realizarii intereselor personale nepatrimoniale ale asociatilor.
    Art. 11
    (1) Societatea civila medicala se constituie prin contract de societate civila, incheiat in forma scrisa, intre doi sau mai multi medici asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 1.491, 1.492 si 1.499 - 1.531 din Codul civil referitoare la societatea civila particulara si a dispozitiilor prezentelor norme.
    (2) Contractul de societate civila va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:
    - partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;
    - sediul profesional al societatii civile medicale;
    - patrimoniul social al societatii civile medicale, cu indicarea aportului fiecarui medic societar, constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari;
    - organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia;
    - durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia.
    Art. 12
    (1) Societatea civila medicala este reprezentata in relatiile cu tertii de consiliul de administratie.
    (2) Componenta consiliului de administratie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor si cauzele de incetare a mandatului acestora vor fi prevazute in statutul societatii.
    (3) Societatea civila medicala este reprezentata in relatiile cu tertii de catre presedintele acesteia, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (4) Conducerea curenta operativa a societatii civile medicale poate fi incredintata unui director executiv, desemnat de consiliul de administratie dintre membrii acesteia. Directorul executiv poate fi si o persoana din afara societatii civile medicale.
    Art. 13
    Organizarea si functionarea societatii civile medicale vor fi prevazute, in detaliu, in statutul ei.
    Art. 14
    (1) Cabinetele medicale grupate, cabinetele medicale asociate si societatea civila medicala pot angaja, ca salariati sau colaboratori, medici si alte categorii de personal medical, acreditati, precum si personal auxiliar si de alta specialitate.
    (2) Contractul individual de munca si conventia de colaborare se incheie intre salariati ori colaboratori si angajator: medicul sau, dupa caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, presedintele societatii civile medicale ori alt medic imputernicit in acest sens.
    (3) Contractele individuale de munca si conventiile de colaborare sunt supuse regimului prevazut de Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.
    (4) Medicii salarizati se bucura de independenta profesionala in realizarea activitatilor medicale incredintate in cadrul atributiilor de serviciu. Subordonarea fata de angajator priveste numai respectarea regulilor de ordine interioara si a conditiilor de munca.
    Art. 15
    Toate formele de exercitare a profesiunii de medic sunt supuse urmatoarelor reguli:
    a) patrimoniul comun este afectat in exclusivitate activitatii profesionale;
    b) obligatia de a comunica de indata autoritatii sanitare publice modificarile privind formele de exercitare a profesiunii de medic revine medicului titular al cabinetului medical individual, coordonatorului cabinetelor medicale grupate, cabinetelor medicale asociate si societatii civile medicale;
    c) neintelegerile dintre medici in legatura cu formele de exercitare a profesiunii de medic se vor rezolva, in principal, pe cale amiabila; neintelegerile nesolutionate pe cale amiabila urmeaza sa fie supuse organului de jurisdictie profesionala a Colegiului Medicilor din Romania, prevazut de Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente, potrivit legii.

    CAP. 4
    Infiintarea si inregistrarea cabinetului medical

    Art. 16
    In functie de forma de organizare prevazuta la art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, cabinetele medicale se infiinteaza la cererea medicului sau a grupului de medici, pe baza documentatiei stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998.
    Art. 17
    Conventiile de grupare si de asociere a cabinetelor medicale, precum si contractul societatii civile medicale pot fi inregistrate la autoritatea sanitara publica numai daca sunt avizate de consiliile judetene si al municipiului Bucuresti ale Colegiului Medicilor din Romania.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 18
    Ministerul Sanatatii va putea emite avize si precizari in aplicarea prezentelor norme.
    Art. 19
    Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 20
    Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti si organele teritoriale ale Colegiului Medicilor din Romania vor urmari punerea in aplicare a prezentelor norme.

                         Ministrul sanatatii,
                         Hajdu Gabor

                         Presedintele Colegiului
                         Medicilor din Romania,
                         conf. dr. Mircea CintezaSmartCity5

COMENTARII la Norma 786/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 786 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu