E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 124 1998 modificat de Ordonanţa 30 2011
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 493 2002
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Ordin 35 2002
Ordonanţa 124 1998 aprobat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 12 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 12 din actul Ordonanţa 124 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 13 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 15 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Legea 534 2001
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Legea 535 2001
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Ordin 698 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 articole noi... OUG 266 2000
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 43 2000
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 86 din actul Ordonanţa 73 1999
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Ordin 527 1999
Articolul 13 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 6 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Norma 786 1998
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Norma 786 1998
Ordonanţa 124 1998 republicat de Ordonanţa 124 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 124 din 29 august 1998

privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 29 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si al art. 114 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Cabinetul medical este unitatea fara personalitate juridica, furnizoare de servicii medicale primare de medicina generala, de stomatologie si de specialitate.
    (2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala - medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal medical acreditat.
    (3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:
    a) cabinet medical individual;
    b) cabinete medicale grupate;
    c) cabinete medicale asociate;
    d) societate civila medicala.
    Art. 2
    (1) In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati sau colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
    (2) Cabinetele individuale se pot grupa formand cabinete medicale grupate, pentru a-si crea facilitati economice comune, pastrandu-si individualitatea in relatiile cu tertii.
    (3) Cabinetele individuale se pot asocia, formand cabinete medicale asociate, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.
    (4) Societatea civila medicala este constituita din doi sau mai multi medici asociati si poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
    Art. 3
    (1) Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.
    (2) Medicul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea autoritatii care a avizat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical.

    CAP. 2
    Infiintare si inregistrarea cabinetului medical

    Art. 4
    Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activitatilor care se vor desfasura, inscrise in autorizatia de libera practica a medicului, eliberata in conditiile legii.
    Art. 5
    (1) Cabinetele medicale se infiinteaza la cererea medicului sau a grupului de medici, in functie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
    (2) Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste si se pastreaza de autoritatea sanitara publica, respectiv de directiile sanitare judetene sau de Directia Sanitara a Municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de inregistrare se inmaneaza titularului cabinetului medical.
    (3) Documentatia necesara pentru inregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.

    CAP. 3
    Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical

    Art. 6
    (1) Cabinetele medicale pot desfasura activitati de invatamant si cercetare, daca au aprobarea Ministerului Sanatatii si a Ministerului Educatiei Nationale in acest sens.
    (2) Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, in cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.
    (3) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor de sanatate se exercita de catre Ministerul Sanatatii si unitatile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania sau de catre alte organe abilitate, in conditiile legii.
    Art. 7
    Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.
    Art. 8
    Cabinetul medical poate realiza venituri din:
    a) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti ori cu alte persoane fizice sau juridice;
    b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
    c) donatii si sponsorizari;
    d) activitati de consiliere si avizare in domeniul medical;
    e) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de invatamant si cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii;
    f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum si a celei excedentare din dotare.
    Art. 9
    Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa.
    Art. 10
    Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezinta cabinetul medical in raporturile juridice si profesionale.
    Art. 11
    (1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de catre medic sau, in cazul medicilor asociati, de catre medicul delegat.
    (2) In cabinetele medicale in care sunt incadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 12
    Cabinetele medicale sunt obligate sa intocmeasca si sa transmita situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii privind starea de sanatate si demografica a populatiei.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 13
    (1) Cabinetele medicale se pot infiinta in cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau in alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori in spatii private, special amenajate si autorizate legal, cu aceasta destinatie.
    (2) Bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, pot fi inchiriate, concesionate sau vandute medicilor in vederea infiintarii de cabinete medicale potrivit dispozitiilor legale.
    (3) Conditiile de vanzare sau de concesionare vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    Cabinetele medicale infiintate in temeiul altor acte normative se vor reorganiza, potrivit prezentei ordonante, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare.
    Art. 15
    Ministerul Sanatatii impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, norme privind formele de exercitare a profesiei prevazute la art. 1 alin. (3), care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 16
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul sanatatii,
                        Hajdu Gabor

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 124/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 124 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 124/1998
Ordonanţa 30 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Legea 493 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
Ordin 35 2002
privind reorganizarea asistentei medicale in ambulatoriul de specialitate si in ambulatoriul de spital
Legea 629 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Legea 534 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Legea 535 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Ordin 698 2001
pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice
OUG 266 2000
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Hotărârea 43 2000
privind regularizarea decontarilor in unele domenii ale asistentei medicale din sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Ordonanţa 73 1999
privind impozitul pe venit
Ordin 527 1999
pentru stabilirea activitatilor conexe serviciilor medicale
OUG 116 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Norma 786 1998
privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Norma 786 1998
privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Ordonanţa 124 1998
privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu