E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 124 1998 modificat de Ordonanţa 30 2011
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 493 2002
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Ordin 35 2002
Ordonanţa 124 1998 aprobat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 12 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 12 din actul Ordonanţa 124 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 13 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 15 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Legea 534 2001
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Legea 535 2001
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Ordin 698 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 articole noi... OUG 266 2000
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 43 2000
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 86 din actul Ordonanţa 73 1999
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Ordin 527 1999
Articolul 13 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 6 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Norma 786 1998
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Norma 786 1998
Ordonanţa 124 1998 republicat de Ordonanţa 124 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 124 din 29 august 1998

privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 29 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si al art. 114 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Cabinetul medical este unitatea fara personalitate juridica, furnizoare de servicii medicale primare de medicina generala, de stomatologie si de specialitate.
    (2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala - medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal medical acreditat.
    (3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:
    a) cabinet medical individual;
    b) cabinete medicale grupate;
    c) cabinete medicale asociate;
    d) societate civila medicala.
    Art. 2
    (1) In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati sau colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
    (2) Cabinetele individuale se pot grupa formand cabinete medicale grupate, pentru a-si crea facilitati economice comune, pastrandu-si individualitatea in relatiile cu tertii.
    (3) Cabinetele individuale se pot asocia, formand cabinete medicale asociate, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.
    (4) Societatea civila medicala este constituita din doi sau mai multi medici asociati si poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
    Art. 3
    (1) Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.
    (2) Medicul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea autoritatii care a avizat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical.

    CAP. 2
    Infiintare si inregistrarea cabinetului medical

    Art. 4
    Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activitatilor care se vor desfasura, inscrise in autorizatia de libera practica a medicului, eliberata in conditiile legii.
    Art. 5
    (1) Cabinetele medicale se infiinteaza la cererea medicului sau a grupului de medici, in functie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
    (2) Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste si se pastreaza de autoritatea sanitara publica, respectiv de directiile sanitare judetene sau de Directia Sanitara a Municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de inregistrare se inmaneaza titularului cabinetului medical.
    (3) Documentatia necesara pentru inregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.

    CAP. 3
    Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical

    Art. 6
    (1) Cabinetele medicale pot desfasura activitati de invatamant si cercetare, daca au aprobarea Ministerului Sanatatii si a Ministerului Educatiei Nationale in acest sens.
    (2) Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, in cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.
    (3) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor de sanatate se exercita de catre Ministerul Sanatatii si unitatile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania sau de catre alte organe abilitate, in conditiile legii.
    Art. 7
    Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.
    Art. 8
    Cabinetul medical poate realiza venituri din:
    a) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti ori cu alte persoane fizice sau juridice;
    b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
    c) donatii si sponsorizari;
    d) activitati de consiliere si avizare in domeniul medical;
    e) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de invatamant si cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii;
    f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum si a celei excedentare din dotare.
    Art. 9
    Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa.
    Art. 10
    Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezinta cabinetul medical in raporturile juridice si profesionale.
    Art. 11
    (1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de catre medic sau, in cazul medicilor asociati, de catre medicul delegat.
    (2) In cabinetele medicale in care sunt incadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 12
    Cabinetele medicale sunt obligate sa intocmeasca si sa transmita situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii privind starea de sanatate si demografica a populatiei.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 13
    (1) Cabinetele medicale se pot infiinta in cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau in alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori in spatii private, special amenajate si autorizate legal, cu aceasta destinatie.
    (2) Bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, pot fi inchiriate, concesionate sau vandute medicilor in vederea infiintarii de cabinete medicale potrivit dispozitiilor legale.
    (3) Conditiile de vanzare sau de concesionare vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    Cabinetele medicale infiintate in temeiul altor acte normative se vor reorganiza, potrivit prezentei ordonante, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare.
    Art. 15
    Ministerul Sanatatii impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, norme privind formele de exercitare a profesiei prevazute la art. 1 alin. (3), care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 16
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul sanatatii,
                        Hajdu Gabor

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 124/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 124 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 124/1998
Ordonanţa 30 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Legea 493 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
Ordin 35 2002
privind reorganizarea asistentei medicale in ambulatoriul de specialitate si in ambulatoriul de spital
Legea 629 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Legea 534 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Legea 535 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Ordin 698 2001
pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice
OUG 266 2000
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Hotărârea 43 2000
privind regularizarea decontarilor in unele domenii ale asistentei medicale din sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Ordonanţa 73 1999
privind impozitul pe venit
Ordin 527 1999
pentru stabilirea activitatilor conexe serviciilor medicale
OUG 116 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Norma 786 1998
privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Norma 786 1998
privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Ordonanţa 124 1998
privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu