E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 124 1998 modificat de Ordonanţa 30 2011
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 493 2002
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Ordin 35 2002
Ordonanţa 124 1998 aprobat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 1 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 12 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 12 din actul Ordonanţa 124 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 13 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 15 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 629 2001
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Legea 534 2001
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Legea 535 2001
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Ordin 698 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 articole noi... OUG 266 2000
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 43 2000
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 86 din actul Ordonanţa 73 1999
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Ordin 527 1999
Articolul 13 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 14 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 6 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 116 1999
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Norma 786 1998
Ordonanţa 124 1998 in legatura cu Norma 786 1998
Ordonanţa 124 1998 republicat de Ordonanţa 124 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 124 din 29 august 1998

privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 29 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si al art. 114 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Cabinetul medical este unitatea fara personalitate juridica, furnizoare de servicii medicale primare de medicina generala, de stomatologie si de specialitate.
    (2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala - medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal medical acreditat.
    (3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:
    a) cabinet medical individual;
    b) cabinete medicale grupate;
    c) cabinete medicale asociate;
    d) societate civila medicala.
    Art. 2
    (1) In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati sau colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
    (2) Cabinetele individuale se pot grupa formand cabinete medicale grupate, pentru a-si crea facilitati economice comune, pastrandu-si individualitatea in relatiile cu tertii.
    (3) Cabinetele individuale se pot asocia, formand cabinete medicale asociate, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.
    (4) Societatea civila medicala este constituita din doi sau mai multi medici asociati si poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
    Art. 3
    (1) Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.
    (2) Medicul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea autoritatii care a avizat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical.

    CAP. 2
    Infiintare si inregistrarea cabinetului medical

    Art. 4
    Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activitatilor care se vor desfasura, inscrise in autorizatia de libera practica a medicului, eliberata in conditiile legii.
    Art. 5
    (1) Cabinetele medicale se infiinteaza la cererea medicului sau a grupului de medici, in functie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
    (2) Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste si se pastreaza de autoritatea sanitara publica, respectiv de directiile sanitare judetene sau de Directia Sanitara a Municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de inregistrare se inmaneaza titularului cabinetului medical.
    (3) Documentatia necesara pentru inregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.

    CAP. 3
    Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical

    Art. 6
    (1) Cabinetele medicale pot desfasura activitati de invatamant si cercetare, daca au aprobarea Ministerului Sanatatii si a Ministerului Educatiei Nationale in acest sens.
    (2) Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, in cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.
    (3) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor de sanatate se exercita de catre Ministerul Sanatatii si unitatile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania sau de catre alte organe abilitate, in conditiile legii.
    Art. 7
    Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.
    Art. 8
    Cabinetul medical poate realiza venituri din:
    a) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti ori cu alte persoane fizice sau juridice;
    b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
    c) donatii si sponsorizari;
    d) activitati de consiliere si avizare in domeniul medical;
    e) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de invatamant si cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii;
    f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum si a celei excedentare din dotare.
    Art. 9
    Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa.
    Art. 10
    Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezinta cabinetul medical in raporturile juridice si profesionale.
    Art. 11
    (1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de catre medic sau, in cazul medicilor asociati, de catre medicul delegat.
    (2) In cabinetele medicale in care sunt incadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 12
    Cabinetele medicale sunt obligate sa intocmeasca si sa transmita situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii privind starea de sanatate si demografica a populatiei.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 13
    (1) Cabinetele medicale se pot infiinta in cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau in alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori in spatii private, special amenajate si autorizate legal, cu aceasta destinatie.
    (2) Bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, pot fi inchiriate, concesionate sau vandute medicilor in vederea infiintarii de cabinete medicale potrivit dispozitiilor legale.
    (3) Conditiile de vanzare sau de concesionare vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    Cabinetele medicale infiintate in temeiul altor acte normative se vor reorganiza, potrivit prezentei ordonante, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare.
    Art. 15
    Ministerul Sanatatii impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, norme privind formele de exercitare a profesiei prevazute la art. 1 alin. (3), care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 16
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul sanatatii,
                        Hajdu Gabor

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 124/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 124 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 124/1998
Ordonanţa 30 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Legea 493 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
Ordin 35 2002
privind reorganizarea asistentei medicale in ambulatoriul de specialitate si in ambulatoriul de spital
Legea 629 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Legea 534 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Legea 535 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Ordin 698 2001
pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice
OUG 266 2000
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Hotărârea 43 2000
privind regularizarea decontarilor in unele domenii ale asistentei medicale din sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Ordonanţa 73 1999
privind impozitul pe venit
Ordin 527 1999
pentru stabilirea activitatilor conexe serviciilor medicale
OUG 116 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Norma 786 1998
privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Norma 786 1998
privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Ordonanţa 124 1998
privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu