E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 5 din actul Legea 118 2002
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 1 din actul Legea 629 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 aproba Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 40 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 41 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 adauga dupa articolul 41 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 43 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 46 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 58 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 62 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 64 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 65 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 66 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 70 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 72 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 adauga dupa articolul 72 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 74 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 75 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 76 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 85 din actul Ordonanţa 7 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica Legea 241 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 abrogă articolul 46 din actul Legea 184 2001
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 in legatura cu articolul 43 din actul Legea 32 2000
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 in legatura cu articolul 34 din actul OUG 40 1999
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 in legatura cu articolul 9 din actul Ordonanţa 124 1998
Articolul 1 din actul Legea 493 2002 modifica articolul 89 din actul Legea 128 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 493 din 11 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 543 din 25 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 7 din 19 iulie 2001 privind impozitul pe venit, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 1, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) deducerile personale reprezinta o suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie si/sau a persoanelor aflate in intretinere, dupa caz;"
    2. La articolul 1, dupa litera h) se introduce litera i) cu urmatorul cuprins:
    "i) baza fixa reprezinta locul prin intermediul caruia activitatea unei persoane fizice romane care nu are domiciliul in Romania sau a unei persoane fizice straine pe teritoriul Romaniei se desfasoara, in totalitate sau numai partial, in scopul obtinerii de venit."
    3. La articolul 4 alineatul (1), litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) venituri din activitati agricole, definite potrivit prezentei ordonante;"
    4. La articolul 5, literele b), c), k) si m) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) contravaloarea darurilor acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sarbatorilor Craciunului sau a altor sarbatori similare, specifice altor culte religioase recunoscute de lege, precum si angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, in limita sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare persoana si eveniment;
    c) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, precum si in cazul unor boli grave sau incurabile, acordate angajatului;
    ...........................................................................
    k) veniturile obtinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, exclusiv cele obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, precum si cele obtinute din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;
    ...........................................................................
    m) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizatiei acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu exceptia celor acordate de persoanele juridice fara scop lucrativ peste limitele legale stabilite pentru institutiile publice;"
    5. La articolul 6, dupa litera f) se introduc literele f^1) si f^2) cu urmatorul cuprins:
    "f^1) premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti la art. 62 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta:
    - clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice;
    - calificarea si participarea la campionatele europene, mondiale si jocurile olimpice, in cazul jocurilor sportive;
    f^2) primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti la art. 62 din Legea nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei;"
    6. La articolul 6, literele j) si l) vor avea urmatorul cuprins:
    "j) veniturile reprezentand avantajele in bani si/sau in natura acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi, accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasilor eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945;
    ...........................................................................
    l) veniturile din salarii ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator si stabilirea conditiilor de aplicare se fac prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice."
    7. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru anul fiscal 2001 impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual obtinut pe baza baremului prevazut la alin. (1), corectat cu rata inflatiei realizate pe perioada septembrie - decembrie 2001, comunicata de Institutul National de Statistica. Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2001 este urmatorul:
______________________________________________________
 Venitul anual impozabil        Impozitul anual (lei)
         (lei)
______________________________________________________
 pana la 19.700.000                     18%
 19.700.001 - 49.900.000        3.546.000 + 23% pentru
                                ceea ce depaseste suma
                                de 19.700.000 lei
 49.900.001 - 78.800.000        10.492.000 + 28% pentru
                                ceea ce depaseste suma
                                de 49.900.000 lei
 78.800.001 - 110.400.000       18.584.000 + 34% pentru
                                ceea ce depaseste suma
                                de 78.800.000 lei
 peste 110.400.000              29.328.000 + 40% pentru
                                ceea ce depaseste suma
                                de 110.400.000 lei"
______________________________________________________

    8. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) In aplicarea prezentei ordonante, in categoriile de venituri prevazute la art. 4 se cuprind si orice avantaje in bani si in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatii. Avantajele acordate includ folosinta in scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, reducerile de preturi sau de tarife in cazul cumpararii unor bunuri sau prestari de servicii pentru salariatii proprii, gratuitatile de bunuri si servicii, inclusiv sumele acordate pentru distractii sau recreere, precum si altele asemenea."
    9. La articolul 13, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Incepand cu anul fiscal 2002 sumele fixe, exprimate in lei, din cuprinsul prezentei ordonante, altele decat deducerea personala de baza si limitele amenzilor si penalitatilor prevazute la art. 72 alin. (2), respectiv la art. 72^1, se stabilesc conform procedurii prevazute la art. 8 alin. (3)."
    10. La articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In intelesul prezentei ordonante, veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
    ...........................................................................
    (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii."
    11. La articolul 16 alineatul (4), litera k) va avea urmatorul cuprins:
    "k) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizatiei zilnice de delegare sau de detasare, acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, care depasesc limitele stabilite pentru societatile comerciale;"
    12. La articolul 16, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Venitul net din activitati independente, realizat de persoanele fizice in cadrul unor asociatii intre persoane fizice, fara personalitate juridica, se calculeaza la nivelul asociatiei, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevazute la cap. IV."
    13. La articolul 16, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:
    "(7) Venitul net din activitati independente, realizat de persoanele fizice in cadrul unor asociatii dintre persoane fizice si persoane juridice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se calculeaza la nivelul asociatiei, cu respectarea regulilor prevazute la cap. IV."
    14. La articolul 18, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicata la venitul brut, precum si a contributiilor obligatorii, datorate potrivit legii.
    (3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 50%, aplicata la venitul brut, precum si a contributiilor obligatorii, datorate potrivit legii."
    15. La articolul 21 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) 10% din venitul brut incasat, ca urmare a valorificarii de bunuri in regim de consignatie;"
    16. La articolul 21 alineatul (1), dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) 10% din venitul brut incasat, in cazul activitatilor de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara."
    17. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Impozitul retinut de persoana juridica in contul persoanei fizice pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, care nu da nastere unei persoane juridice, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului determinat conform metodologiei stabilite in legislatia privind impozitul pe profit revine persoanei juridice romane."
    18. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Sunt considerate venituri din salarii, denumite in continuare salarii, toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul de ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani."
    19. La articolul 23, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:"
    20. La articolul 23, dupa litera a) se introduce litera a^1) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;"
    21. La articolul 23, litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) alte drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor."
    22. La articolul 24, alineatul (5) se abroga.
    23. La articolul 24, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) In cazul veniturilor incasate in avans in cursul anului pentru plata indemnizatiilor de concediu de odihna, acestea se cuprind in baza de calcul a lunilor la care se refera."
    24. La articolul 28, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania au obligatia ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, sa calculeze impozitul conform art. 24, sa il declare si sa il plateasca in termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul."
    25. La articolul 36, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Veniturile obtinute potrivit alin. (1) si (2) nu se supun globalizarii."
    26. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    In aceasta categorie se cuprind:
    a) veniturile obtinute din jocuri de noroc;
    b) veniturile sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;
    c) veniturile sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen;
    d) veniturile sub forma de premii in bani si/sau in natura, altele decat cele prevazute la art. 6, 22 si 23;
    e) diverse venituri care nu se regasesc mentionate in mod expres in prezenta ordonanta, precum si veniturile cu caracter intamplator."
    27. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Veniturile obtinute din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, prevazute la art. 38, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 20% aplicata asupra diferentei dintre venitul brut si suma reprezentand venitul scutit potrivit art. 39.
    (2) Veniturile din premii, in bani si/sau in natura, prevazute la art. 38, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 10% aplicata asupra diferentei dintre venitul brut si suma reprezentand venitul scutit potrivit art. 39.
    (3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri, impozitul fiind final."
    28. La articolul 41, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Castigul de capital reprezinta diferenta obtinuta in plus dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de valori mobiliare, diminuata, dupa caz, cu comisioanele datorate intermediarilor."
    29. La articolul 41, dupa alineatul (10) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
    "(11) In aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaza norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital obtinut de persoanele fizice, care se emit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice."
    30. Dupa articolul 41 se introduce articolul 41^1) cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41^1
    (1) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni si se impun prin aplicarea unei cote de impozit de 1%, in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul clientului, iar virarea impozitului se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
    (2) Impozitul calculat, retinut si varsat conform prevederilor alin. (1) este final.
    (3) Pierderile inregistrate nu se compenseaza cu castigul realizat din astfel de operatiuni."
    31. La articolul 43, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    (1) Veniturile care nu se regasesc in mod expres mentionate in prezenta ordonanta se supun impunerii cu o cota de 10%, impozitul fiind final."
    32. La articolul 46, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Normele de venit se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, cu avizul directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pana cel tarziu la data de 31 mai a anului fiscal. Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata si se reduc in caz de calamitati naturale, precum si in situatia inceperii sau a incetarii activitatii in cursul anului."
    33. La articolul 46, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6) - (8) cu urmatorul cuprins:
    "(6) Contribuabilii care incep o activitate dupa data de 30 iunie vor depune declaratie de impunere in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii.
    (7) Prin exceptie de la prevederile alineatelor anterioare ale prezentului articol, contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, definite potrivit prezentei ordonante, au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real.
    (8) Optiunea se face pe baza de cerere adresata organului fiscal competent pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal sau o data cu depunerea declaratiei privind venitul estimat si este obligatorie pentru contribuabil pe perioada a 3 ani fiscali consecutivi. Optiunea se considera reinnoita pentru o alta perioada de 3 ani in cazul in care contribuabilul nu depune o cerere de renuntare la optiunea privind impunerea in sistem real."
    34. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    (1) Prevederile art. 53 - 57 se aplica in cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice.
    (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica.
    (3) In cazul asociatiilor constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau nastere unei persoane juridice, sunt aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.
    (4) Profitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, care nu da nastere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe profit, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net."
    35. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    (1) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de realizare a venitului.
    (2) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.
    (3) Organul fiscal competent prevazut la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    (4) Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la functia de baza, pe intregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operatiunile prevazute la art. 27, nu au obligatia sa depuna declaratiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizeaza venituri din Romania, a caror impunere este finala si pentru care exista obligatia retinerii la sursa a impozitului anual datorat, nu au obligatia sa depuna declaratia speciala pentru aceste venituri."
    36. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    Declaratiile prevazute la art. 55, 62 si 63 se supun reglementarilor in vigoare privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe."
    37. La articolul 65, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Pentru constructiile de locuinte proprietate personala se acorda o reducere a impozitului pe venit in cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite. Se excepteaza de la prevederile acestui alineat cei care construiesc locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte sau beneficiaza de alte facilitati prevazute de lege."
    38. La articolul 66, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, care se plateste in doua rate egale, pana la 1 septembrie inclusiv si, respectiv, 15 noiembrie inclusiv."
    39. La articolul 66 alineatul (4), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat sau daca exista documente potrivit carora datele furnizate sunt incorecte."
    40. La articolul 70, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70
    (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa sunt obligati sa comunice organului fiscal competent informatii cu privire la calculul impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de catre Ministerul Finantelor Publice. Comunicarea se face pana la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri prevazuti la art. 21, care vor efectua comunicarea pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat."
    41. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 72
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) nedepunerea la termen de catre contribuabilii persoane fizice a declaratiei privind venitul estimat, a declaratiei speciale pentru sursele de venit care, potrivit legii, se globalizeaza, precum si a declaratiei prevazute la art. 28 alin. (1);
    b) nedepunerea la termen a declaratiei estimative de venit si a declaratiei anuale de venit de catre asociatiile fara personalitate juridica;
    c) nerespectarea de catre platitorii de salarii si venituri asimilate salariilor a obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale;
    d) netransmiterea fiselor fiscale si a formularului prevazut la art. 70 la organul fiscal competent, in termenul prevazut de prezenta ordonanta;
    e) neindeplinirea obligatiei de transmitere a fisei fiscale catre angajat, prevazuta la art. 26 alin. (5);
    f) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 28 alin. (3).
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. a), cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei;
    b) cele de la lit. b) si f), cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
    c) cele de la lit. c) - e), cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia art. 28 si 29."
    42. Dupa articolul 72 se introduce articolul 72^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 72^1
    (1) Nedepunerea la termen a declaratiei de venit global, precum si a declaratiei speciale pentru sursele de venit pentru care, potrivit legii, impozitul este final se penalizeaza dupa cum urmeaza:
    a) cu 10% din impozitul anual datorat ori stabilit din oficiu, dupa caz, daca termenul legal stabilit este depasit cu pana la 30 de zile inclusiv;
    b) cu 30% din impozitul anual datorat ori stabilit din oficiu, dupa caz, daca termenul legal stabilit este depasit cu pana la 60 de zile inclusiv;
    c) cu 50% din impozitul anual datorat ori stabilit din oficiu, dupa caz, daca termenul legal stabilit este depasit cu peste 60 de zile;
    d) cu 100.000 - 500.000 lei, in cazul contribuabililor pentru care impozitul anual datorat este zero.
    (2) Penalitatile aplicate potrivit prevederilor alin. (1) nu pot sa depaseasca suma de 10 milioane lei."
    43. La articolul 74, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    (1) Datele, informatiile si bazele de date referitoare la persoanele fizice, necesare determinarii impozitului pe venit, vor fi puse in mod gratuit la dispozitie Ministerului Finantelor Publice de catre:
    a) organe ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice sau de interes public;
    b) institutii publice sau private, dupa caz, care conduc evidenta populatiei sau care inregistreaza, sub orice forma, incheieri de contracte, bunuri si drepturi, exploatarea proprietatilor si altele asemenea;
    c) persoane fizice sau juridice care detin in pastrare sau in administrare bunuri si drepturi ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relatii de afaceri cu acestia.
    (2) Entitatile mentionate la alin. (1) lit. a) si b) sunt obligate sa furnizeze permanent toate modificarile operate in bazele proprii de date, necesare actualizarii bazei de date a Ministerului Finantelor Publice, potrivit specificatiei acestuia."
    44. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75
    (1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prevazute in actele normative privind unele masuri de protectie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, raman valabile pana la data expirarii lor.
    (2) Scutirile de la plata impozitului, in cazul serviciilor turistice prestate in mediul rural, potrivit legii, raman in vigoare pana la data de 31 decembrie 2004.
    (3) Pierderile inregistrate in perioada de scutire de contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2) nu se compenseaza cu veniturile obtinute din celelalte categorii de venituri in anii respectivi si nu se reporteaza, reprezentand pierderi definitive ale contribuabililor."
    45. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    Veniturile din salarii si cele asimilate salariilor realizate din strainatate ca urmare a activitatilor desfasurate in strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania nu se supun procedurii de globalizare."
    46. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 85
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    a) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999;
    b) prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000;
    c) prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;
    d) prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 1 iunie 2001;
    e) prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001;
    f) prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000;
    g) prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) si b) referitoare la scutirea de impozit pe venit acordata persoanelor fizice, precum si cele ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000;
    h) prevederile art. 21^5 cu privire la aplicabilitatea acestora persoanelor fizice si asociatiilor familiale din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) prevederile referitoare la neimpozitarea avantajelor prevazute la art. 39 alin. (1) lit. d) si la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) prevederea privind scutirea de impozit pe chirie prevazuta la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    k) prevederile art. 77 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    l) prevederile cu privire la scutirea de impozit pe venit acordata persoanelor fizice ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2000*) pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plata a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti straini pentru activitatile desfasurate in Romania in cadrul unor acorduri de imprumut, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 1 martie 2000;
    m) prevederile art. 64 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000;
    n) prevederile art. 46 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 18 aprilie 2001;
    o) prevederile art. I pct. 7 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001;
    p) prevederile art. 89 alin. (3) referitoare la impozitare din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    q) prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor masuri fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2002;
    r) prevederile referitoare la scutirea de impozit pe chirie de la pct. 22 al articolului unic din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001;
    s) prevederile referitoare la scutirea de impozit pe venit de la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002;
    t) orice alte dispozitii contrare."
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2000 a fost respinsa prin Legea nr. 421/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001.

    Art. 2
    Prevederile prezentei legi intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2003, cu exceptia prevederilor art. I pct. 5 - art. 6 lit. f^1) si f^2), care intra in vigoare cu data de intai a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 493/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 493 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 493/2002
Legea 118 2002
pentru instituirea indemnizatiei de merit
OUG 16 2002
pentru reglementarea unor masuri fiscale
Legea 629 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Ordonanţa 7 2001
privind impozitul pe venit
Legea 241 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte
Legea 184 2001
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
Legea 32 2000
privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor
OUG 40 1999
privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte
Ordonanţa 124 1998
privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Legea 128 1997
privind Statutul personalului didactic
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu