E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 241 2001 aproba OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 6 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 9 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 10 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 13 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 14 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 15 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 16 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 18 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 23 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 24 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 26 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 27 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 28 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 31 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 32 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 adauga dupa articolul 32 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 abrogă articolul 33 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 34 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 abrogă articolul 36 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 45 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 in legatura cu Legea 112 1995
Legea 241 2001 in legatura cu Legea 17 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 241 din 16 mai 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 23 mai 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Contractele de inchiriere privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte, precum si cele folosite de asezamintele social-culturale si de invatamant, de partide politice, de sindicate si de alte organizatii neguvernamentale, legal inregistrate, prelungite sau reinnoite conform Legii nr. 17/1994 si aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se prelungesc de drept pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a acesteia, in aceleasi conditii, cu exceptia nivelului chiriei."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Contractele de inchiriere prelungite sau reinnoite in temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele cu destinatia de locuinte, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriasilor, pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In cazul contractelor de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, si desfiintate prin hotarare judecatoreasca, proprietarul recunoscut de justitie va incheia cu persoanele care au cumparat locuinta in baza Legii nr. 112/1995 si care o ocupa efectiv, la cererea acestora, un contract de inchiriere pentru o perioada de 5 ani."
    4. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor inregistra noul contract de inchiriere la organul fiscal teritorial."
    5. La articolul 10, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Chiriasul sau fostul chirias este obligat ca comunice in scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a incheia un nou contract de inchiriere, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificarii."
    6. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Prelungirea contractelor de inchiriere nu se aplica:
    a) in cazul contractelor de inchiriere incheiate de chiriasi cu proprietari persoane fizice, altele decat cele prevazute la art. 2 - 7;
    b) in cazul contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte proprietate particulara, prevazute la art. 1 - 7, ai caror titulari de contract sau membri de familie mentionati in contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzatoare ori au instrainat o locuinta corespunzatoare, dupa data de 1 ianuarie 1990, in aceeasi localitate. Fac exceptie contractele de inchiriere ai caror titulari sau membri de familie mentionati in contract au redobandit, ca fosti proprietari sau mostenitori ai acestora, locuinte care sunt efectiv ocupate de chiriasi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevazute la art. 1 sau de o institutie publica;
    c) chiriasului care refuza sa preia in folosinta o alta locuinta pusa la dispozitie, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de fostul proprietar sau de mostenitorii acestuia ori de autoritatile publice locale;
    d) in cazul litigiilor determinate de refuzul chiriasilor carora li s-a notificat sa incheie un nou contract de inchiriere cu proprietarul, potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) in cazul litigiilor dintre proprietar si chirias avand ca obiect schimbul de locuinte;
    f) in cazul chiriasilor care au subinchiriat locuinta fara consimtamantul scris al proprietarului;
    g) in cazul chiriasilor care au schimbat total sau partial destinatia ori structura interioara a locuintei fara consimtamantul scris al proprietarului si fara aprobarile legale;
    h) chiriasului care a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a instrainat fara drept parti din acestea;
    i) chiriasului care are un comportament ce face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
    j) chiriasilor rezidenti in strainatate care, fara a fi detasati, nu au mai folosit locuinta mai mult de un an fara intrerupere."
    7. La articolul 14, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) La expirarea termenului de inchiriere stabilit conform prezentei ordonante de urgenta chiriasul are dreptul la reinnoirea contractului, pentru aceeasi perioada, daca partile nu modifica prin acord expres durata inchirierii.
...............................................................................
    (3) Proprietarul este obligat sa ii notifice chiriasului refuzul de a reinnoi contractul de inchiriere cu cel putin un an inainte de expirarea acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b). In cazurile prevazute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea contractului.
...............................................................................
    (5) Chiriasul este obligat sa paraseasca locuinta in termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, daca locatiunea nu s-a reinnoit. Chiriasul este obligat sa plateasca intreaga chirie, precum si toate cheltuielile pentru servicii si intretinere aferente perioadei in care a ocupat efectiv locuinta."
    8. La articolul 15, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In cazul chiriasilor care au primit notificarea pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) si ale caror venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt sub nivelul salariului mediu net pe economie, precum si in cazul celor care au dreptul la locuinte sociale potrivit Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale sunt obligate sa le puna la dispozitie, cu prioritate, o locuinta corespunzatoare in termen de un an de la data cererii chiriasului.
...............................................................................
    (4) In cazul in care consiliile locale nu au putut pune la dispozitie chiriasului o locuinta corespunzatoare in termenul prevazut la alin. (1) contractul de inchiriere se prelungeste pentru o perioada de 6 luni de la data expirarii sale, fiind aplicabile si prevederile cap. II privind schimbul de locuinta."
    9. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Chiriasii ale caror contracte de inchiriere nu s-au reinnoit pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) au prioritate la acordarea inlesnirilor prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute de Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, in vederea dobandirii de locuinte corespunzatoare.
    (2) Nerespectarea ordinii de prioritate prevazute la alin. (1) atrage obligarea la plata unor despagubiri echivalente cu dobanda corespunzatoare creditului."
    10. La articolul 18, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Daca chiriasul notifica proprietarului intentia de a cumpara locuinta, sub conditia obtinerii unui imprumut pentru plata pretului, contractul de inchiriere se prelungeste cu un an. La expirarea acestui termen, daca vanzarea nu s-a perfectat, chiriasul pierde dreptul de preemtiune la cumpararea locuintei."
    11. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Schimbul de locuinta"
    12. La articolul 23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru aceasta proprietarul este obligat sa puna la dispozitie chiriasului, cu contract de inchiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuinta in aceeasi localitate sau intr-o alta localitate cu acordul chiriasului, cu asigurarea exigentelor minimale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    13. La articolul 24, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Chiriasul nu va putea insa sa invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul ca locuinta oferita este situata intr-un cartier periferic, ca este mai putin confortabila datorita felului diferit de incalzire, ca nu are curte ori datorita etajului la care se afla locuinta oferita in schimb.
    (4) Chiriasul poate fi evacuat si din garajul detinut, daca acesta a apartinut, la data preluarii de catre stat, locuintei din care urmeaza sa se mute, chiar daca proprietarul nu poate sa ii ofere chiriasului un alt garaj la schimb."
    14. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Chiriile pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ai societatilor comerciale, companiilor si societatilor nationale si ai regiilor autonome se calculeaza pornindu-se de la un tarif de baza lunar.
    (2) Chiriile pentru locuintele prevazute la alin. (1) se diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone, de catre consiliile locale, conform criteriilor avute in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de baza, dupa cum urmeaza:
_________________________________________________________
 Zona in cadrul              Categoria localitatii
  localitatii         -----------------------------------
                       Municipii      Orase      Comune
_________________________________________________________
      A                   3,5          2,5         1
      B                   2,5          2           0,5
      C                   2            1,5
      D                   1,5          1
_________________________________________________________

    (3) Pentru locuintele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
    (4) Comunicatele Institutului National de Statistica si Studii Economice privind nivelul salariului mediu net pe economie vor fi publicate trimestrial in Monitorul Oficial al Romaniei."
    15. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Tariful de baza lunar al chiriei pe mp este cel prevazut in tabelul de mai jos:
_______________________________________________________________
  Categoria suprafetelor                        Tariful de baza
                                                   (lei/mp)
_______________________________________________________________
 Suprafata locuibila                                 2.000
 Suprafata antreului, holului, tindei,
 verandei, culoarului, bucatariei,
 chicinetei, oficiului, debaralei, camarii,
 camerei de baie, closetului                           800
 Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor,
 logiilor, spalatoriilor, uscatoriilor                 450
 Suprafata garajelor                                 3.000
 Suprafata dotarilor speciale: piscina,
 sauna, sera, crama si altele asemenea               3.000
 Suprafata anexelor gospodaresti
 aferente locuintelor din mediul rural                  50"
_______________________________________________________________

    16. La articolul 28, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Suprafata locuibila cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.
    (2) Dependinte, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, sunt incaperile care, prin functiunile lor, asigura folosirea corespunzatoare a locuintei, si anume: antreu, tinda, vestibul, hol, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera de baie, WC, spalatorie, uscatorie, pivnita, boxa, logie terasa si magazie din zid."
    17. La articolul 31, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele prevazute la art. 26 si terenul aferent acestora nu poate depasi 15% din venitul net lunar pe familie in cazul in care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depaseste salariul mediu net lunar pe economie. In cazul in care venitul net lunar pe membru de familie se situeaza intre venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei lunare nu poate depasi 25% din venitul net lunar pe familie."
    18. La articolul 32, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile art. 31 se aplica in mod corespunzator."
    19. La articolul 32, alineatul (3) se abroga.
    20. Dupa articolul 32 se introduce articolul 32^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 32^1
    Prin familie, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, se intelege sotul, sotia, copiii, parintii sotilor, precum si ginerii, nurorile si copiii acestora, daca locuiesc si gospodaresc impreuna."
    21. Articolul 33 se abroga.
    22. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Proprietarii ale caror locuinte sunt ocupate de chiriasii prevazuti la art. 32 alin. (1), care platesc o chirie mai mica decat chiria calculata potrivit art. 26 - 30, sunt scutiti de impozitul pe cladire, teren si chirie pentru imobilul in cauza, pe durata contractului de inchiriere respectiv."
    23. Articolul 36 se abroga.
    24. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Contractele de inchiriere incheiate pentru spatiile ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si de personalul strain al acestora se prelungesc, la cererea chiriasului, pentru o perioada de 5 ani, in aceleasi conditii, indiferent de proprietar."
    25. La anexa nr. 1, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Judecatorii Curtii Supreme de Justitie si ai Curtii Constitutionale, presedintele si membrii Curtii de Conturi numiti de Parlament, avocatul poporului, presedintele Consiliului Legislativ, precum si procurorii de la Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie"

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 241/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 241 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu