E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 241 2001 aproba OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 6 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 9 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 10 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 13 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 14 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 15 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 16 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 18 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 23 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 24 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 26 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 27 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 28 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 31 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 32 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 adauga dupa articolul 32 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 abrogă articolul 33 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 34 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 abrogă articolul 36 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 45 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 in legatura cu Legea 112 1995
Legea 241 2001 in legatura cu Legea 17 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 241 din 16 mai 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 23 mai 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Contractele de inchiriere privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte, precum si cele folosite de asezamintele social-culturale si de invatamant, de partide politice, de sindicate si de alte organizatii neguvernamentale, legal inregistrate, prelungite sau reinnoite conform Legii nr. 17/1994 si aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se prelungesc de drept pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a acesteia, in aceleasi conditii, cu exceptia nivelului chiriei."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Contractele de inchiriere prelungite sau reinnoite in temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele cu destinatia de locuinte, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriasilor, pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In cazul contractelor de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, si desfiintate prin hotarare judecatoreasca, proprietarul recunoscut de justitie va incheia cu persoanele care au cumparat locuinta in baza Legii nr. 112/1995 si care o ocupa efectiv, la cererea acestora, un contract de inchiriere pentru o perioada de 5 ani."
    4. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor inregistra noul contract de inchiriere la organul fiscal teritorial."
    5. La articolul 10, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Chiriasul sau fostul chirias este obligat ca comunice in scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a incheia un nou contract de inchiriere, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificarii."
    6. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Prelungirea contractelor de inchiriere nu se aplica:
    a) in cazul contractelor de inchiriere incheiate de chiriasi cu proprietari persoane fizice, altele decat cele prevazute la art. 2 - 7;
    b) in cazul contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte proprietate particulara, prevazute la art. 1 - 7, ai caror titulari de contract sau membri de familie mentionati in contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzatoare ori au instrainat o locuinta corespunzatoare, dupa data de 1 ianuarie 1990, in aceeasi localitate. Fac exceptie contractele de inchiriere ai caror titulari sau membri de familie mentionati in contract au redobandit, ca fosti proprietari sau mostenitori ai acestora, locuinte care sunt efectiv ocupate de chiriasi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevazute la art. 1 sau de o institutie publica;
    c) chiriasului care refuza sa preia in folosinta o alta locuinta pusa la dispozitie, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de fostul proprietar sau de mostenitorii acestuia ori de autoritatile publice locale;
    d) in cazul litigiilor determinate de refuzul chiriasilor carora li s-a notificat sa incheie un nou contract de inchiriere cu proprietarul, potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) in cazul litigiilor dintre proprietar si chirias avand ca obiect schimbul de locuinte;
    f) in cazul chiriasilor care au subinchiriat locuinta fara consimtamantul scris al proprietarului;
    g) in cazul chiriasilor care au schimbat total sau partial destinatia ori structura interioara a locuintei fara consimtamantul scris al proprietarului si fara aprobarile legale;
    h) chiriasului care a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a instrainat fara drept parti din acestea;
    i) chiriasului care are un comportament ce face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
    j) chiriasilor rezidenti in strainatate care, fara a fi detasati, nu au mai folosit locuinta mai mult de un an fara intrerupere."
    7. La articolul 14, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) La expirarea termenului de inchiriere stabilit conform prezentei ordonante de urgenta chiriasul are dreptul la reinnoirea contractului, pentru aceeasi perioada, daca partile nu modifica prin acord expres durata inchirierii.
...............................................................................
    (3) Proprietarul este obligat sa ii notifice chiriasului refuzul de a reinnoi contractul de inchiriere cu cel putin un an inainte de expirarea acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b). In cazurile prevazute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea contractului.
...............................................................................
    (5) Chiriasul este obligat sa paraseasca locuinta in termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, daca locatiunea nu s-a reinnoit. Chiriasul este obligat sa plateasca intreaga chirie, precum si toate cheltuielile pentru servicii si intretinere aferente perioadei in care a ocupat efectiv locuinta."
    8. La articolul 15, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In cazul chiriasilor care au primit notificarea pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) si ale caror venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt sub nivelul salariului mediu net pe economie, precum si in cazul celor care au dreptul la locuinte sociale potrivit Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale sunt obligate sa le puna la dispozitie, cu prioritate, o locuinta corespunzatoare in termen de un an de la data cererii chiriasului.
...............................................................................
    (4) In cazul in care consiliile locale nu au putut pune la dispozitie chiriasului o locuinta corespunzatoare in termenul prevazut la alin. (1) contractul de inchiriere se prelungeste pentru o perioada de 6 luni de la data expirarii sale, fiind aplicabile si prevederile cap. II privind schimbul de locuinta."
    9. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Chiriasii ale caror contracte de inchiriere nu s-au reinnoit pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) au prioritate la acordarea inlesnirilor prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute de Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, in vederea dobandirii de locuinte corespunzatoare.
    (2) Nerespectarea ordinii de prioritate prevazute la alin. (1) atrage obligarea la plata unor despagubiri echivalente cu dobanda corespunzatoare creditului."
    10. La articolul 18, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Daca chiriasul notifica proprietarului intentia de a cumpara locuinta, sub conditia obtinerii unui imprumut pentru plata pretului, contractul de inchiriere se prelungeste cu un an. La expirarea acestui termen, daca vanzarea nu s-a perfectat, chiriasul pierde dreptul de preemtiune la cumpararea locuintei."
    11. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Schimbul de locuinta"
    12. La articolul 23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru aceasta proprietarul este obligat sa puna la dispozitie chiriasului, cu contract de inchiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuinta in aceeasi localitate sau intr-o alta localitate cu acordul chiriasului, cu asigurarea exigentelor minimale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    13. La articolul 24, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Chiriasul nu va putea insa sa invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul ca locuinta oferita este situata intr-un cartier periferic, ca este mai putin confortabila datorita felului diferit de incalzire, ca nu are curte ori datorita etajului la care se afla locuinta oferita in schimb.
    (4) Chiriasul poate fi evacuat si din garajul detinut, daca acesta a apartinut, la data preluarii de catre stat, locuintei din care urmeaza sa se mute, chiar daca proprietarul nu poate sa ii ofere chiriasului un alt garaj la schimb."
    14. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Chiriile pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ai societatilor comerciale, companiilor si societatilor nationale si ai regiilor autonome se calculeaza pornindu-se de la un tarif de baza lunar.
    (2) Chiriile pentru locuintele prevazute la alin. (1) se diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone, de catre consiliile locale, conform criteriilor avute in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de baza, dupa cum urmeaza:
_________________________________________________________
 Zona in cadrul              Categoria localitatii
  localitatii         -----------------------------------
                       Municipii      Orase      Comune
_________________________________________________________
      A                   3,5          2,5         1
      B                   2,5          2           0,5
      C                   2            1,5
      D                   1,5          1
_________________________________________________________

    (3) Pentru locuintele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
    (4) Comunicatele Institutului National de Statistica si Studii Economice privind nivelul salariului mediu net pe economie vor fi publicate trimestrial in Monitorul Oficial al Romaniei."
    15. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Tariful de baza lunar al chiriei pe mp este cel prevazut in tabelul de mai jos:
_______________________________________________________________
  Categoria suprafetelor                        Tariful de baza
                                                   (lei/mp)
_______________________________________________________________
 Suprafata locuibila                                 2.000
 Suprafata antreului, holului, tindei,
 verandei, culoarului, bucatariei,
 chicinetei, oficiului, debaralei, camarii,
 camerei de baie, closetului                           800
 Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor,
 logiilor, spalatoriilor, uscatoriilor                 450
 Suprafata garajelor                                 3.000
 Suprafata dotarilor speciale: piscina,
 sauna, sera, crama si altele asemenea               3.000
 Suprafata anexelor gospodaresti
 aferente locuintelor din mediul rural                  50"
_______________________________________________________________

    16. La articolul 28, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Suprafata locuibila cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.
    (2) Dependinte, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, sunt incaperile care, prin functiunile lor, asigura folosirea corespunzatoare a locuintei, si anume: antreu, tinda, vestibul, hol, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera de baie, WC, spalatorie, uscatorie, pivnita, boxa, logie terasa si magazie din zid."
    17. La articolul 31, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele prevazute la art. 26 si terenul aferent acestora nu poate depasi 15% din venitul net lunar pe familie in cazul in care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depaseste salariul mediu net lunar pe economie. In cazul in care venitul net lunar pe membru de familie se situeaza intre venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei lunare nu poate depasi 25% din venitul net lunar pe familie."
    18. La articolul 32, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile art. 31 se aplica in mod corespunzator."
    19. La articolul 32, alineatul (3) se abroga.
    20. Dupa articolul 32 se introduce articolul 32^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 32^1
    Prin familie, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, se intelege sotul, sotia, copiii, parintii sotilor, precum si ginerii, nurorile si copiii acestora, daca locuiesc si gospodaresc impreuna."
    21. Articolul 33 se abroga.
    22. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Proprietarii ale caror locuinte sunt ocupate de chiriasii prevazuti la art. 32 alin. (1), care platesc o chirie mai mica decat chiria calculata potrivit art. 26 - 30, sunt scutiti de impozitul pe cladire, teren si chirie pentru imobilul in cauza, pe durata contractului de inchiriere respectiv."
    23. Articolul 36 se abroga.
    24. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Contractele de inchiriere incheiate pentru spatiile ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si de personalul strain al acestora se prelungesc, la cererea chiriasului, pentru o perioada de 5 ani, in aceleasi conditii, indiferent de proprietar."
    25. La anexa nr. 1, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Judecatorii Curtii Supreme de Justitie si ai Curtii Constitutionale, presedintele si membrii Curtii de Conturi numiti de Parlament, avocatul poporului, presedintele Consiliului Legislativ, precum si procurorii de la Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie"

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 241/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 241 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu