E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 241 2001 aproba OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 6 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 9 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 10 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 13 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 14 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 15 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 16 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 18 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 2 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 23 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 24 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 26 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 27 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 28 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 31 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 32 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 adauga dupa articolul 32 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 abrogă articolul 33 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 34 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 abrogă articolul 36 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 45 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 modifica articolul 1 din actul OUG 40 1999
Legea 241 2001 in legatura cu Legea 112 1995
Legea 241 2001 in legatura cu Legea 17 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 241 din 16 mai 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 23 mai 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Contractele de inchiriere privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte, precum si cele folosite de asezamintele social-culturale si de invatamant, de partide politice, de sindicate si de alte organizatii neguvernamentale, legal inregistrate, prelungite sau reinnoite conform Legii nr. 17/1994 si aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se prelungesc de drept pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a acesteia, in aceleasi conditii, cu exceptia nivelului chiriei."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Contractele de inchiriere prelungite sau reinnoite in temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele cu destinatia de locuinte, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriasilor, pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In cazul contractelor de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, si desfiintate prin hotarare judecatoreasca, proprietarul recunoscut de justitie va incheia cu persoanele care au cumparat locuinta in baza Legii nr. 112/1995 si care o ocupa efectiv, la cererea acestora, un contract de inchiriere pentru o perioada de 5 ani."
    4. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor inregistra noul contract de inchiriere la organul fiscal teritorial."
    5. La articolul 10, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Chiriasul sau fostul chirias este obligat ca comunice in scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a incheia un nou contract de inchiriere, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificarii."
    6. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Prelungirea contractelor de inchiriere nu se aplica:
    a) in cazul contractelor de inchiriere incheiate de chiriasi cu proprietari persoane fizice, altele decat cele prevazute la art. 2 - 7;
    b) in cazul contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte proprietate particulara, prevazute la art. 1 - 7, ai caror titulari de contract sau membri de familie mentionati in contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzatoare ori au instrainat o locuinta corespunzatoare, dupa data de 1 ianuarie 1990, in aceeasi localitate. Fac exceptie contractele de inchiriere ai caror titulari sau membri de familie mentionati in contract au redobandit, ca fosti proprietari sau mostenitori ai acestora, locuinte care sunt efectiv ocupate de chiriasi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevazute la art. 1 sau de o institutie publica;
    c) chiriasului care refuza sa preia in folosinta o alta locuinta pusa la dispozitie, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de fostul proprietar sau de mostenitorii acestuia ori de autoritatile publice locale;
    d) in cazul litigiilor determinate de refuzul chiriasilor carora li s-a notificat sa incheie un nou contract de inchiriere cu proprietarul, potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) in cazul litigiilor dintre proprietar si chirias avand ca obiect schimbul de locuinte;
    f) in cazul chiriasilor care au subinchiriat locuinta fara consimtamantul scris al proprietarului;
    g) in cazul chiriasilor care au schimbat total sau partial destinatia ori structura interioara a locuintei fara consimtamantul scris al proprietarului si fara aprobarile legale;
    h) chiriasului care a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a instrainat fara drept parti din acestea;
    i) chiriasului care are un comportament ce face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
    j) chiriasilor rezidenti in strainatate care, fara a fi detasati, nu au mai folosit locuinta mai mult de un an fara intrerupere."
    7. La articolul 14, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) La expirarea termenului de inchiriere stabilit conform prezentei ordonante de urgenta chiriasul are dreptul la reinnoirea contractului, pentru aceeasi perioada, daca partile nu modifica prin acord expres durata inchirierii.
...............................................................................
    (3) Proprietarul este obligat sa ii notifice chiriasului refuzul de a reinnoi contractul de inchiriere cu cel putin un an inainte de expirarea acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b). In cazurile prevazute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea contractului.
...............................................................................
    (5) Chiriasul este obligat sa paraseasca locuinta in termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, daca locatiunea nu s-a reinnoit. Chiriasul este obligat sa plateasca intreaga chirie, precum si toate cheltuielile pentru servicii si intretinere aferente perioadei in care a ocupat efectiv locuinta."
    8. La articolul 15, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In cazul chiriasilor care au primit notificarea pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) si ale caror venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt sub nivelul salariului mediu net pe economie, precum si in cazul celor care au dreptul la locuinte sociale potrivit Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale sunt obligate sa le puna la dispozitie, cu prioritate, o locuinta corespunzatoare in termen de un an de la data cererii chiriasului.
...............................................................................
    (4) In cazul in care consiliile locale nu au putut pune la dispozitie chiriasului o locuinta corespunzatoare in termenul prevazut la alin. (1) contractul de inchiriere se prelungeste pentru o perioada de 6 luni de la data expirarii sale, fiind aplicabile si prevederile cap. II privind schimbul de locuinta."
    9. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Chiriasii ale caror contracte de inchiriere nu s-au reinnoit pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) au prioritate la acordarea inlesnirilor prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor prevazute de Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, in vederea dobandirii de locuinte corespunzatoare.
    (2) Nerespectarea ordinii de prioritate prevazute la alin. (1) atrage obligarea la plata unor despagubiri echivalente cu dobanda corespunzatoare creditului."
    10. La articolul 18, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Daca chiriasul notifica proprietarului intentia de a cumpara locuinta, sub conditia obtinerii unui imprumut pentru plata pretului, contractul de inchiriere se prelungeste cu un an. La expirarea acestui termen, daca vanzarea nu s-a perfectat, chiriasul pierde dreptul de preemtiune la cumpararea locuintei."
    11. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Schimbul de locuinta"
    12. La articolul 23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru aceasta proprietarul este obligat sa puna la dispozitie chiriasului, cu contract de inchiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuinta in aceeasi localitate sau intr-o alta localitate cu acordul chiriasului, cu asigurarea exigentelor minimale prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    13. La articolul 24, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Chiriasul nu va putea insa sa invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul ca locuinta oferita este situata intr-un cartier periferic, ca este mai putin confortabila datorita felului diferit de incalzire, ca nu are curte ori datorita etajului la care se afla locuinta oferita in schimb.
    (4) Chiriasul poate fi evacuat si din garajul detinut, daca acesta a apartinut, la data preluarii de catre stat, locuintei din care urmeaza sa se mute, chiar daca proprietarul nu poate sa ii ofere chiriasului un alt garaj la schimb."
    14. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Chiriile pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ai societatilor comerciale, companiilor si societatilor nationale si ai regiilor autonome se calculeaza pornindu-se de la un tarif de baza lunar.
    (2) Chiriile pentru locuintele prevazute la alin. (1) se diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone, de catre consiliile locale, conform criteriilor avute in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de baza, dupa cum urmeaza:
_________________________________________________________
 Zona in cadrul              Categoria localitatii
  localitatii         -----------------------------------
                       Municipii      Orase      Comune
_________________________________________________________
      A                   3,5          2,5         1
      B                   2,5          2           0,5
      C                   2            1,5
      D                   1,5          1
_________________________________________________________

    (3) Pentru locuintele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
    (4) Comunicatele Institutului National de Statistica si Studii Economice privind nivelul salariului mediu net pe economie vor fi publicate trimestrial in Monitorul Oficial al Romaniei."
    15. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Tariful de baza lunar al chiriei pe mp este cel prevazut in tabelul de mai jos:
_______________________________________________________________
  Categoria suprafetelor                        Tariful de baza
                                                   (lei/mp)
_______________________________________________________________
 Suprafata locuibila                                 2.000
 Suprafata antreului, holului, tindei,
 verandei, culoarului, bucatariei,
 chicinetei, oficiului, debaralei, camarii,
 camerei de baie, closetului                           800
 Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor,
 logiilor, spalatoriilor, uscatoriilor                 450
 Suprafata garajelor                                 3.000
 Suprafata dotarilor speciale: piscina,
 sauna, sera, crama si altele asemenea               3.000
 Suprafata anexelor gospodaresti
 aferente locuintelor din mediul rural                  50"
_______________________________________________________________

    16. La articolul 28, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Suprafata locuibila cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.
    (2) Dependinte, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, sunt incaperile care, prin functiunile lor, asigura folosirea corespunzatoare a locuintei, si anume: antreu, tinda, vestibul, hol, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera de baie, WC, spalatorie, uscatorie, pivnita, boxa, logie terasa si magazie din zid."
    17. La articolul 31, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele prevazute la art. 26 si terenul aferent acestora nu poate depasi 15% din venitul net lunar pe familie in cazul in care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depaseste salariul mediu net lunar pe economie. In cazul in care venitul net lunar pe membru de familie se situeaza intre venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei lunare nu poate depasi 25% din venitul net lunar pe familie."
    18. La articolul 32, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile art. 31 se aplica in mod corespunzator."
    19. La articolul 32, alineatul (3) se abroga.
    20. Dupa articolul 32 se introduce articolul 32^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 32^1
    Prin familie, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, se intelege sotul, sotia, copiii, parintii sotilor, precum si ginerii, nurorile si copiii acestora, daca locuiesc si gospodaresc impreuna."
    21. Articolul 33 se abroga.
    22. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Proprietarii ale caror locuinte sunt ocupate de chiriasii prevazuti la art. 32 alin. (1), care platesc o chirie mai mica decat chiria calculata potrivit art. 26 - 30, sunt scutiti de impozitul pe cladire, teren si chirie pentru imobilul in cauza, pe durata contractului de inchiriere respectiv."
    23. Articolul 36 se abroga.
    24. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    Contractele de inchiriere incheiate pentru spatiile ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si de personalul strain al acestora se prelungesc, la cererea chiriasului, pentru o perioada de 5 ani, in aceleasi conditii, indiferent de proprietar."
    25. La anexa nr. 1, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Judecatorii Curtii Supreme de Justitie si ai Curtii Constitutionale, presedintele si membrii Curtii de Conturi numiti de Parlament, avocatul poporului, presedintele Consiliului Legislativ, precum si procurorii de la Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie"

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 241/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 241 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu