E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 126 1995 modificat de Legea 187 2012
Legea 126 1995 modificat de Legea 123 2011
Legea 126 1995 completat de OUG 9 2011
Legea 126 1995 modificat de Legea 267 2010
Legea 126 1995 modificat de OUG 67 2010
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 in legatura cu Ordin 234 2004
Articolul 2 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 7 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 11 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 articole noi... Legea 478 2003
Articolul 30 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 32 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 38 din actul Legea 126 1995 in legatura cu Hotărârea 536 2002
Articolul 3 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 5 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 8 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 13 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 18 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 26 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 articole noi... Legea 464 2001
Articolul 30 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 32 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 33 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 38 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Legea 126 1995 promulgat de Decretul 405 1995
Legea 126 1995 republicat de Legea 126 1995
Legea 126 1995 republicat de Legea 126 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 126 din 27 decembrie 1995

privind regimul materiilor explozive

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 298 din 28 decembrie 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice a materiilor explozive.
    Prin materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive, pirotehnice si simple, mijloacele de initiere, cele auxiliare de aprindere, precum si orice alte substante sau amestecuri de substante destinate sa dea nastere la reactii chimice instantanee, cu degajare de caldura si gaze la temperatura ridicata.
    Art. 2
    Producerea de materii explozive si orice operatiune de import-export cu acestea sunt permise numai persoanelor fizice si juridice care sunt inregistrate si poseda autorizatie in acest sens, eliberata de organele prevazute de lege.
    Art. 3
    Materiile explozive fabricate in tara pot fi experimentate sau folosite in baza unui aviz de specialitate, emis de un organ autorizat stabilit prin hotarare a Guvernului, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Amestecurile explozive simple pot fi preparate de oricare persoana autorizata, conform instructiunilor elaborate si avizate de organele prevazute la alin. 1.
    Art. 4
    Furnizorii au obligatia de a garanta calitatea materiilor explozive prin certificate de calitate, eliberate o data cu livrarea acestora, si de a indica pe ambalaje: denumirea, lotul, data si producatorul, cantitatea, temperaturile maxime si minime in limitele carora se pot transporta, depozita si manui, perioada de garantie de la data fabricatiei si orice alte date necesare unei detineri si exploatari in deplina siguranta.
    Termenul de garantie va putea fi depasit numai cu avizul organului de specialitate autorizat.
    Art. 5
    Detinerea, testarea, utilizarea, transportul, depozitarea si manuirea materiilor explozive provenite din import se fac cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale instructiunilor producatorului.
    Daca organele prevazute in art. 3 alin. 1 completeaza sau aduc amendamente instructiunilor producatorilor de materii explozive din import, beneficiarii au obligatia respectarii si a acestora.
    Art. 6
    Prin detinator de materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege orice persoana juridica sau fizica in posesia sau detentia careia se afla, licit, astfel de materii.
    Art. 7
    Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca materii explozive, daca nu au fost autorizate si inregistrate conform legii, cu exceptia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vanatoare.

    CAP. 2
    Autorizarea si inregistrarea detinatorilor de materii explozive

    Art. 8
    Pentru a putea produce si prepara materii explozive, persoanele care, prin statutul de infiintare a societatii comerciale, au ca obiect astfel de operatiuni, sunt obligate sa obtina, in prealabil, autorizatia inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii si a inspectoratului de politie al judetului sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si sa se inregistreze la aceste autoritati.
    Obligatia de a obtine, in prealabil, autorizatia si de inregistrare la autoritatile prevazute la alin. 1 revine si persoanelor care detin, transporta si folosesc materii explozive.
    Aceleasi obligatii le au si persoanele care produc, detin, transporta si folosesc obiecte artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice.
    Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durata determinata, cu posibilitati de prelungire - prin avizare - in conditiile legii. Indeplinirea activitatilor inscrise in autorizatie prin interpusi neautorizati este interzisa.
    Art. 9
    Materiile explozive pot fi depozitate numai in spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor avizate de inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii.
    Depozitele de materii explozive, amenajate in conditiile alineatului precedent, pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, emisa in comun de catre inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Se interzice autorizarea producerii, prepararii, experimentarii, detinerii sau depozitarii materiilor explozive in cladiri cu locuinte.
    In autorizatia de functionare se stabileste capacitatea maxima de depozitare in echivalent trotil.
    Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii pot aviza depasirea, temporara, a capacitatilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.
    Art. 10
    Inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot retrage autorizatiile, pot suspenda sau restrange activitatile prevazute la art. 8 si 9, daca sunt incalcate prevederile legale care au stat la baza eliberarii acestora.
    Retragerea autorizatiei atrage dupa sine incetarea dreptului acordat persoanelor de a prepara, produce, detine, transporta si folosi materii explozive.
    La incetarea activitatii este obligatorie predarea, in termen de 15 zile, a autorizatiei organului care a emis-o.
    Art. 11
    Autorizatiile eliberate in baza prezentei legi se vizeaza anual de catre autoritatile emitente in raza carora titularul isi are sediul.
    Organele prevazute la art. 8 elibereaza persoanelor juridice si fizice o noua autorizatie, in urmatoarele cazuri:
    a) cand titularul si-a schimbat denumirea sau sediul;
    b) daca autorizatia s-a distrus in imprejurari fortuite, a fost sustrasa ori pierduta;
    c) dupa completa epuizare a spatiilor rezervate vizei anuale.
    Art. 12
    Persoanele autorizate, potrivit prevederilor art. 8, care executa lucrari cu caracter temporar, de prospectiuni si explorari geologice sau alte activitati la care utilizeaza materii explozive sunt obligate sa anunte inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti in raza carora se afla localitatile unde isi vor desfasura activitatea, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor la care folosesc astfel de materii.

    CAP. 3
    Operatiuni cu materii explozive si evidenta acestora

    Art. 13
    Transportul si manuirea materiilor explozive, cu exceptia obiectelor artizanale si distractive, se efectueaza sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni.
    Art. 14
    Fiecare transport de materii explozive se efectueaza cu mijloace special amenajate, pe baza ordinului de transport eliberat si semnat de beneficiarul transportului.
    Transportul de la depozitul de consum la firidele artificierilor si la locurile de munca este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.
    Art. 15
    Incarcarea, transportul, descarcarea, depozitarea si distrugerea materiilor explozive in timpul noptii sunt interzise.
    Fac exceptie transportul din fabrica producatoare la depozitele proprii, transportul pe calea ferata sau pe apa, precum si transporturile executate in conditiile prevazute la art. 14 alin. 2.
    Art. 16
    Transportul in acelasi vehicul al materiilor explozive impreuna cu alte materiale, precum si accesul in vehicul al persoanelor straine de transport sunt interzise.
    Se excepteaza de la prevederile alin. 1 autovehiculele folosite de echipele de prospectiuni geologice, perforari de sonde, constructii hidroenergetice, hidrotehnice, reparatii sau constructii de drumuri, cai ferate si poduri, daca sunt special amenajate.
    Art. 17
    Transportul si depozitarea in comun a mai multor tipuri de explozivi se fac numai in conditiile stabilite prin anexa la prezenta lege.
    Art. 18
    Paza transporturilor de materii explozive de la producator la depozitele de baza, indiferent de mijlocul de transport, se asigura de catre unitatile Ministerului de Interne, pe cheltuiala beneficiarului.
    Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, precum si de la acestea la locul de utilizare, paza se asigura de catre agentii economici prin personal dotat cu arme de foc. Pentru transportul de la depozitele de baza la cele de consum, agentul economic este obligat sa anunte, in prealabil, unitatea Ministerului de Interne pe teritoriul careia se efectueaza transportul.
    Paza materiilor explozive, in tranzit pe teritoriul Romaniei, se asigura de catre Ministerul de Interne - contra cost - dupa verificarea prealabila a integritatii sigiliilor aplicate de expeditor, la solicitarea organelor care au atributii privind transporturile si expeditiile internationale.
    Art. 19
    Asupra amplasamentului si cantitatii maxime de depozitat, pentru firidele artificierilor, precum si pentru incaperile in care se depoziteaza si se manuiesc materii explozive pentru perforari de sonde, articole de vanatoare, obiecte de distractie, pistoale pentru implantat bolturi, fuzee antigrindina si capse de alarmare C. F. R. este suficient avizul dat de inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii.
    Art. 20
    Capsele detonante vor fi depozitate in cladiri sau in camere subterane, separate de cele in care se depoziteaza explozivii propriu-zisi.
    Fac exceptie depozitele de la suprafata cu capacitati pana la 500 kg in echivalent trotil, in care mijloacele de initiere pot fi depozitate in aceeasi cladire cu explozivii propriu-zisi, insa in incaperi separate.
    Art. 21
    Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafata sau subterane, nelegate de reteaua minei, trebuie imprejmuit.
    Art. 22
    Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurata permanent cu personal dotat cu arme de foc, in conditiile legii, cu exceptia depozitelor subterane legate de reteaua minei.
    Art. 23
    Accesul in depozit este permis, in prezenta gestionarului sau a inlocuitorului sau, numai persoanelor cu atributii in gestiune, manuire si control asupra materiilor explozive.
    In timpul noptii este interzis accesul in depozit.
    Se excepteaza de la prevederile alin. 2 depozitele de consum ale unitatilor in care se lucreaza si in schimburi de noapte.
    Art. 24
    La toate depozitele se tine o evidenta stricta a intrarii, iesirii si consumurilor de materii explozive.
    Registrele de evidenta de la depozite, precum si formularele privind miscarea materiilor explozive - intrari, iesiri, consum - au caracter de documente cu regim special.
    Orice lipsa de materii explozive trebuie anuntata imediat organului local al politiei si inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii.
    Art. 25
    Gestionarul depozitului si inlocuitorul sau sunt desemnati de catre conducatorul unitatii detinatoare de materii explozive din randul artificierilor autorizati si raspund, dupa caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal, pentru gestiunea incredintata.
    Art. 26
    Lucrarile de impuscare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificieri, cu exceptia celor care indeplinesc functiile prevazute la art. 25.
    Verificarea materiilor explozive, la producator si la laboratoarele de specialitate autorizate in acest scop, se efectueaza de personal calificat, nefiind necesara autorizarea acestuia ca artificier.
    Art. 27
    Autorizarea calitatii de artificier se face de catre inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, dupa care se inregistreaza la organul de politie in raza caruia se afla locul de munca al celui autorizat.
    Art. 28
    Angajatul caruia i s-au incredintat materii explozive nu are dreptul, in nici o imprejurare, sa le instraineze, sa le foloseasca in alte scopuri ori sa efectueze alte operatiuni decat cele stabilite pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.
    Orice persoana care gaseste materii explozive este obligata sa le predea celui mai apropiat organ de politie sau sa-i indice locul in care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de indata la ridicarea lor.
    Materiile explozive retinute in conditiile alin. 2 constituie corpuri delicte, asupra masurii confiscarii urmand a se pronunta, dupa caz, procurorul sau instanta judecatoreasca.
    Materiile explozive nedetonate in urma operatiunilor de impuscare se predau artificierului.
    Art. 29
    Persoanele juridice si fizice autorizate sa fabrice, sa confectioneze sau sa comercializeze obiecte artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice, sunt obligate ca la depozitarea, pastrarea, manuirea acestora, ca si a materiilor din care sunt facute, sa respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.
    Art. 30
    Vanzarea de materii explozive, cu exceptia obiectelor artizanale si de distractie, se face numai dupa inscrierea - in registrul prevazut la art. 24 alin. 2 - a numelui cumparatorului, a autorizatiei din care rezulta ca are dreptul sa detina, sa foloseasca sau sa faca operatiuni cu astfel de materii, precum si cantitatea comercializata.
    O data cu marfa, vanzatorul elibereaza cumparatorului factura sau alt document de insotire a marfii, retinand copia.

    CAP. 4
    Infractiuni si contraventii

    Art. 31
    Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul, folosirea sau orice alta operatiune cu materii explozive, efectuate fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Cand fapta prevazuta in alineatul precedent se refera la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea de exploziv este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 32
    Constituie contraventii incalcarea prevederilor prezentei legi, daca faptele nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. 2, art. 14 alin. 2, art. 19, 21, 23, art. 24 alin. 1 si 2, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 si art. 28 alin. 1, 2 si 4 - cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
    b) nerespectarea dispozitiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, art. 14 alin. 1, art. 20, 29 si 30 - cu amenda de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei;
    c) nerespectarea dispozitiilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, art. 24 alin. 3 si art. 26 alin. 1 - cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 33
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate din aparatul central si teritorial al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, de catre ofiterii si subofiterii de politie, cu atributii de verificare si control al materiilor explozive, precum si de catre persoanele prevazute in art. 35 lit. c).
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare.
    Art. 34
    Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor din art. 25-27.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Controlul asupra detinerii, folosirii sau altor operatiuni cu materii explozive se exercita de catre:
    a) organele Ministerului de Interne;
    b) inspectorii de specialitate din inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, precum si din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    c) persoanele special desemnate de catre conducerile unitatilor care folosesc materii explozive.
    Art. 36
    Ministerul Apararii Nationale poate participa cu specialisti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea si manuirea materiilor explozive, organizate, in situatii deosebite, de catre Ministerul de Interne sau de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la cererea acestora.
    Art. 37
    Reglementarea regimului materiilor explozive in unitatile producatoare se stabileste prin instructiuni emise de acestea si avizate de Ministerul de Interne si, dupa caz, de Ministerul Apararii Nationale si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 38
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Industriilor vor emite in comun, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in activitatile detinatorilor.
    Ministerul Apararii Nationale, in acelasi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 39
    Prezenta lege nu se aplica armelor, munitiilor si explozivilor nucleari.
    Art. 40
    Prezenta lege intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe data intrarii in vigoare a acestei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive in economie, precum si reglementarile referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE SENATUI
                        ION SOLCANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

             p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                         IOAN GAVRA

    ANEXA 1

    Diferitele tipuri de explozivi si mijloace de initiere si aprindere care pot fi depozitate sau transportate in comun

    a) Explozivii cu continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mare de 6%, impreuna cu explozivii de siguranta (antigrizutosi), cu conditia sa fie depozitati pe rafturi separate;
    b) hexogenul, impreuna cu pentrita, tetrilul si amestecurile facute cu trotil sau cu acestia;
    c) trotilul, impreuna cu explozivii pe baza de azotat de amoniu si continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mic de 6%, precum si cu incarcaturi speciale pe baza de trotil (cu bustere, detoroc etc.);
    d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lenta si degajari mici de fum, impreuna cu explozivii pe baza de clorati si perclorati;
    e) pulberile coloidale fara fum;
    f) capsele detonante de orice fel, impreuna cu relee detonante si sistem de initiere "Nonel";
    g) fitilele detonante pe baza de pentrita, impreuna cu explozivii prevazuti la lit. b) si c), iar cei pe baza de hexogen, impreuna cu cei de la lit. b);
    h) incarcaturile de hexogen, impreuna cu pulberile de sonda, folosite de echipele de perforare la sonda.
    Fitilele cu ardere lenta se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevazuti la lit. a)-h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi pastrate la un loc cu materialele explozive, cu exceptia celor din categoriile prevazute la lit. a), d) si e) de mai sus.
    Mijloacele de initiere si de aprindere se pot transporta impreuna cu explozivii propriu-zisi, de la depozit la locul de munca, de catre artificier, precum si cu vehicule special amenajate.
    Exceptii de la prevederile de mai sus, privind pastrarea in comun a explozivilor de tipuri diferite, sunt admise numai in:
      depozitele de consum si cele temporare sau de scurta durata cu capacitati pana la maximum 200 kg explozivi;
      camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru pastrarea explozivilor ramasi nefolositi de catre artificieri, la sfarsitul schimbului de lucru.SmartCity5

COMENTARII la Legea 126/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 126 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 126/1995
Legea 187 2012
Legea 123 2011
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
OUG 9 2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Legea 267 2010
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
OUG 67 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Ordin 234 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice
Legea 478 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Hotărârea 536 2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor
Legea 464 2001
pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Legea 126 1995
Legea 126 1995
privind regimul materiilor explozive
Decretul 405 1995
pentru promulgarea Legii privind regimul materiilor explozive
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu