E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 126 1995 modificat de Legea 187 2012
Legea 126 1995 modificat de Legea 123 2011
Legea 126 1995 completat de OUG 9 2011
Legea 126 1995 modificat de Legea 267 2010
Legea 126 1995 modificat de OUG 67 2010
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 in legatura cu Ordin 234 2004
Articolul 2 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 7 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 11 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 articole noi... Legea 478 2003
Articolul 30 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 32 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 478 2003
Articolul 38 din actul Legea 126 1995 in legatura cu Hotărârea 536 2002
Articolul 3 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 5 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 8 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 13 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 18 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 26 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 29 din actul Legea 126 1995 articole noi... Legea 464 2001
Articolul 30 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 32 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 33 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Articolul 38 din actul Legea 126 1995 modificat de Legea 464 2001
Legea 126 1995 promulgat de Decretul 405 1995
Legea 126 1995 republicat de Legea 126 1995
Legea 126 1995 republicat de Legea 126 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 126 din 27 decembrie 1995

privind regimul materiilor explozive

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 298 din 28 decembrie 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice a materiilor explozive.
    Prin materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive, pirotehnice si simple, mijloacele de initiere, cele auxiliare de aprindere, precum si orice alte substante sau amestecuri de substante destinate sa dea nastere la reactii chimice instantanee, cu degajare de caldura si gaze la temperatura ridicata.
    Art. 2
    Producerea de materii explozive si orice operatiune de import-export cu acestea sunt permise numai persoanelor fizice si juridice care sunt inregistrate si poseda autorizatie in acest sens, eliberata de organele prevazute de lege.
    Art. 3
    Materiile explozive fabricate in tara pot fi experimentate sau folosite in baza unui aviz de specialitate, emis de un organ autorizat stabilit prin hotarare a Guvernului, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Amestecurile explozive simple pot fi preparate de oricare persoana autorizata, conform instructiunilor elaborate si avizate de organele prevazute la alin. 1.
    Art. 4
    Furnizorii au obligatia de a garanta calitatea materiilor explozive prin certificate de calitate, eliberate o data cu livrarea acestora, si de a indica pe ambalaje: denumirea, lotul, data si producatorul, cantitatea, temperaturile maxime si minime in limitele carora se pot transporta, depozita si manui, perioada de garantie de la data fabricatiei si orice alte date necesare unei detineri si exploatari in deplina siguranta.
    Termenul de garantie va putea fi depasit numai cu avizul organului de specialitate autorizat.
    Art. 5
    Detinerea, testarea, utilizarea, transportul, depozitarea si manuirea materiilor explozive provenite din import se fac cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale instructiunilor producatorului.
    Daca organele prevazute in art. 3 alin. 1 completeaza sau aduc amendamente instructiunilor producatorilor de materii explozive din import, beneficiarii au obligatia respectarii si a acestora.
    Art. 6
    Prin detinator de materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege orice persoana juridica sau fizica in posesia sau detentia careia se afla, licit, astfel de materii.
    Art. 7
    Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca materii explozive, daca nu au fost autorizate si inregistrate conform legii, cu exceptia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vanatoare.

    CAP. 2
    Autorizarea si inregistrarea detinatorilor de materii explozive

    Art. 8
    Pentru a putea produce si prepara materii explozive, persoanele care, prin statutul de infiintare a societatii comerciale, au ca obiect astfel de operatiuni, sunt obligate sa obtina, in prealabil, autorizatia inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii si a inspectoratului de politie al judetului sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si sa se inregistreze la aceste autoritati.
    Obligatia de a obtine, in prealabil, autorizatia si de inregistrare la autoritatile prevazute la alin. 1 revine si persoanelor care detin, transporta si folosesc materii explozive.
    Aceleasi obligatii le au si persoanele care produc, detin, transporta si folosesc obiecte artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice.
    Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durata determinata, cu posibilitati de prelungire - prin avizare - in conditiile legii. Indeplinirea activitatilor inscrise in autorizatie prin interpusi neautorizati este interzisa.
    Art. 9
    Materiile explozive pot fi depozitate numai in spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor avizate de inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii.
    Depozitele de materii explozive, amenajate in conditiile alineatului precedent, pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, emisa in comun de catre inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Se interzice autorizarea producerii, prepararii, experimentarii, detinerii sau depozitarii materiilor explozive in cladiri cu locuinte.
    In autorizatia de functionare se stabileste capacitatea maxima de depozitare in echivalent trotil.
    Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii pot aviza depasirea, temporara, a capacitatilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.
    Art. 10
    Inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot retrage autorizatiile, pot suspenda sau restrange activitatile prevazute la art. 8 si 9, daca sunt incalcate prevederile legale care au stat la baza eliberarii acestora.
    Retragerea autorizatiei atrage dupa sine incetarea dreptului acordat persoanelor de a prepara, produce, detine, transporta si folosi materii explozive.
    La incetarea activitatii este obligatorie predarea, in termen de 15 zile, a autorizatiei organului care a emis-o.
    Art. 11
    Autorizatiile eliberate in baza prezentei legi se vizeaza anual de catre autoritatile emitente in raza carora titularul isi are sediul.
    Organele prevazute la art. 8 elibereaza persoanelor juridice si fizice o noua autorizatie, in urmatoarele cazuri:
    a) cand titularul si-a schimbat denumirea sau sediul;
    b) daca autorizatia s-a distrus in imprejurari fortuite, a fost sustrasa ori pierduta;
    c) dupa completa epuizare a spatiilor rezervate vizei anuale.
    Art. 12
    Persoanele autorizate, potrivit prevederilor art. 8, care executa lucrari cu caracter temporar, de prospectiuni si explorari geologice sau alte activitati la care utilizeaza materii explozive sunt obligate sa anunte inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti in raza carora se afla localitatile unde isi vor desfasura activitatea, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor la care folosesc astfel de materii.

    CAP. 3
    Operatiuni cu materii explozive si evidenta acestora

    Art. 13
    Transportul si manuirea materiilor explozive, cu exceptia obiectelor artizanale si distractive, se efectueaza sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni.
    Art. 14
    Fiecare transport de materii explozive se efectueaza cu mijloace special amenajate, pe baza ordinului de transport eliberat si semnat de beneficiarul transportului.
    Transportul de la depozitul de consum la firidele artificierilor si la locurile de munca este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.
    Art. 15
    Incarcarea, transportul, descarcarea, depozitarea si distrugerea materiilor explozive in timpul noptii sunt interzise.
    Fac exceptie transportul din fabrica producatoare la depozitele proprii, transportul pe calea ferata sau pe apa, precum si transporturile executate in conditiile prevazute la art. 14 alin. 2.
    Art. 16
    Transportul in acelasi vehicul al materiilor explozive impreuna cu alte materiale, precum si accesul in vehicul al persoanelor straine de transport sunt interzise.
    Se excepteaza de la prevederile alin. 1 autovehiculele folosite de echipele de prospectiuni geologice, perforari de sonde, constructii hidroenergetice, hidrotehnice, reparatii sau constructii de drumuri, cai ferate si poduri, daca sunt special amenajate.
    Art. 17
    Transportul si depozitarea in comun a mai multor tipuri de explozivi se fac numai in conditiile stabilite prin anexa la prezenta lege.
    Art. 18
    Paza transporturilor de materii explozive de la producator la depozitele de baza, indiferent de mijlocul de transport, se asigura de catre unitatile Ministerului de Interne, pe cheltuiala beneficiarului.
    Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, precum si de la acestea la locul de utilizare, paza se asigura de catre agentii economici prin personal dotat cu arme de foc. Pentru transportul de la depozitele de baza la cele de consum, agentul economic este obligat sa anunte, in prealabil, unitatea Ministerului de Interne pe teritoriul careia se efectueaza transportul.
    Paza materiilor explozive, in tranzit pe teritoriul Romaniei, se asigura de catre Ministerul de Interne - contra cost - dupa verificarea prealabila a integritatii sigiliilor aplicate de expeditor, la solicitarea organelor care au atributii privind transporturile si expeditiile internationale.
    Art. 19
    Asupra amplasamentului si cantitatii maxime de depozitat, pentru firidele artificierilor, precum si pentru incaperile in care se depoziteaza si se manuiesc materii explozive pentru perforari de sonde, articole de vanatoare, obiecte de distractie, pistoale pentru implantat bolturi, fuzee antigrindina si capse de alarmare C. F. R. este suficient avizul dat de inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii.
    Art. 20
    Capsele detonante vor fi depozitate in cladiri sau in camere subterane, separate de cele in care se depoziteaza explozivii propriu-zisi.
    Fac exceptie depozitele de la suprafata cu capacitati pana la 500 kg in echivalent trotil, in care mijloacele de initiere pot fi depozitate in aceeasi cladire cu explozivii propriu-zisi, insa in incaperi separate.
    Art. 21
    Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafata sau subterane, nelegate de reteaua minei, trebuie imprejmuit.
    Art. 22
    Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurata permanent cu personal dotat cu arme de foc, in conditiile legii, cu exceptia depozitelor subterane legate de reteaua minei.
    Art. 23
    Accesul in depozit este permis, in prezenta gestionarului sau a inlocuitorului sau, numai persoanelor cu atributii in gestiune, manuire si control asupra materiilor explozive.
    In timpul noptii este interzis accesul in depozit.
    Se excepteaza de la prevederile alin. 2 depozitele de consum ale unitatilor in care se lucreaza si in schimburi de noapte.
    Art. 24
    La toate depozitele se tine o evidenta stricta a intrarii, iesirii si consumurilor de materii explozive.
    Registrele de evidenta de la depozite, precum si formularele privind miscarea materiilor explozive - intrari, iesiri, consum - au caracter de documente cu regim special.
    Orice lipsa de materii explozive trebuie anuntata imediat organului local al politiei si inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii.
    Art. 25
    Gestionarul depozitului si inlocuitorul sau sunt desemnati de catre conducatorul unitatii detinatoare de materii explozive din randul artificierilor autorizati si raspund, dupa caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal, pentru gestiunea incredintata.
    Art. 26
    Lucrarile de impuscare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificieri, cu exceptia celor care indeplinesc functiile prevazute la art. 25.
    Verificarea materiilor explozive, la producator si la laboratoarele de specialitate autorizate in acest scop, se efectueaza de personal calificat, nefiind necesara autorizarea acestuia ca artificier.
    Art. 27
    Autorizarea calitatii de artificier se face de catre inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, dupa care se inregistreaza la organul de politie in raza caruia se afla locul de munca al celui autorizat.
    Art. 28
    Angajatul caruia i s-au incredintat materii explozive nu are dreptul, in nici o imprejurare, sa le instraineze, sa le foloseasca in alte scopuri ori sa efectueze alte operatiuni decat cele stabilite pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.
    Orice persoana care gaseste materii explozive este obligata sa le predea celui mai apropiat organ de politie sau sa-i indice locul in care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de indata la ridicarea lor.
    Materiile explozive retinute in conditiile alin. 2 constituie corpuri delicte, asupra masurii confiscarii urmand a se pronunta, dupa caz, procurorul sau instanta judecatoreasca.
    Materiile explozive nedetonate in urma operatiunilor de impuscare se predau artificierului.
    Art. 29
    Persoanele juridice si fizice autorizate sa fabrice, sa confectioneze sau sa comercializeze obiecte artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice, sunt obligate ca la depozitarea, pastrarea, manuirea acestora, ca si a materiilor din care sunt facute, sa respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.
    Art. 30
    Vanzarea de materii explozive, cu exceptia obiectelor artizanale si de distractie, se face numai dupa inscrierea - in registrul prevazut la art. 24 alin. 2 - a numelui cumparatorului, a autorizatiei din care rezulta ca are dreptul sa detina, sa foloseasca sau sa faca operatiuni cu astfel de materii, precum si cantitatea comercializata.
    O data cu marfa, vanzatorul elibereaza cumparatorului factura sau alt document de insotire a marfii, retinand copia.

    CAP. 4
    Infractiuni si contraventii

    Art. 31
    Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul, folosirea sau orice alta operatiune cu materii explozive, efectuate fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Cand fapta prevazuta in alineatul precedent se refera la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea de exploziv este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 32
    Constituie contraventii incalcarea prevederilor prezentei legi, daca faptele nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. 2, art. 14 alin. 2, art. 19, 21, 23, art. 24 alin. 1 si 2, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 si art. 28 alin. 1, 2 si 4 - cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
    b) nerespectarea dispozitiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, art. 14 alin. 1, art. 20, 29 si 30 - cu amenda de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei;
    c) nerespectarea dispozitiilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, art. 24 alin. 3 si art. 26 alin. 1 - cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 33
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate din aparatul central si teritorial al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, de catre ofiterii si subofiterii de politie, cu atributii de verificare si control al materiilor explozive, precum si de catre persoanele prevazute in art. 35 lit. c).
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare.
    Art. 34
    Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor din art. 25-27.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Controlul asupra detinerii, folosirii sau altor operatiuni cu materii explozive se exercita de catre:
    a) organele Ministerului de Interne;
    b) inspectorii de specialitate din inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, precum si din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    c) persoanele special desemnate de catre conducerile unitatilor care folosesc materii explozive.
    Art. 36
    Ministerul Apararii Nationale poate participa cu specialisti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea si manuirea materiilor explozive, organizate, in situatii deosebite, de catre Ministerul de Interne sau de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la cererea acestora.
    Art. 37
    Reglementarea regimului materiilor explozive in unitatile producatoare se stabileste prin instructiuni emise de acestea si avizate de Ministerul de Interne si, dupa caz, de Ministerul Apararii Nationale si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 38
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Industriilor vor emite in comun, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in activitatile detinatorilor.
    Ministerul Apararii Nationale, in acelasi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 39
    Prezenta lege nu se aplica armelor, munitiilor si explozivilor nucleari.
    Art. 40
    Prezenta lege intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe data intrarii in vigoare a acestei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive in economie, precum si reglementarile referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE SENATUI
                        ION SOLCANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

             p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                         IOAN GAVRA

    ANEXA 1

    Diferitele tipuri de explozivi si mijloace de initiere si aprindere care pot fi depozitate sau transportate in comun

    a) Explozivii cu continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mare de 6%, impreuna cu explozivii de siguranta (antigrizutosi), cu conditia sa fie depozitati pe rafturi separate;
    b) hexogenul, impreuna cu pentrita, tetrilul si amestecurile facute cu trotil sau cu acestia;
    c) trotilul, impreuna cu explozivii pe baza de azotat de amoniu si continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mic de 6%, precum si cu incarcaturi speciale pe baza de trotil (cu bustere, detoroc etc.);
    d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lenta si degajari mici de fum, impreuna cu explozivii pe baza de clorati si perclorati;
    e) pulberile coloidale fara fum;
    f) capsele detonante de orice fel, impreuna cu relee detonante si sistem de initiere "Nonel";
    g) fitilele detonante pe baza de pentrita, impreuna cu explozivii prevazuti la lit. b) si c), iar cei pe baza de hexogen, impreuna cu cei de la lit. b);
    h) incarcaturile de hexogen, impreuna cu pulberile de sonda, folosite de echipele de perforare la sonda.
    Fitilele cu ardere lenta se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevazuti la lit. a)-h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi pastrate la un loc cu materialele explozive, cu exceptia celor din categoriile prevazute la lit. a), d) si e) de mai sus.
    Mijloacele de initiere si de aprindere se pot transporta impreuna cu explozivii propriu-zisi, de la depozit la locul de munca, de catre artificier, precum si cu vehicule special amenajate.
    Exceptii de la prevederile de mai sus, privind pastrarea in comun a explozivilor de tipuri diferite, sunt admise numai in:
      depozitele de consum si cele temporare sau de scurta durata cu capacitati pana la maximum 200 kg explozivi;
      camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru pastrarea explozivilor ramasi nefolositi de catre artificieri, la sfarsitul schimbului de lucru.



SmartCity5

COMENTARII la Legea 126/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 126 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 126/1995
Legea 187 2012
Legea 123 2011
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
OUG 9 2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Legea 267 2010
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
OUG 67 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Ordin 234 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice
Legea 478 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Hotărârea 536 2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor
Legea 464 2001
pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Legea 126 1995
Legea 126 1995
privind regimul materiilor explozive
Decretul 405 1995
pentru promulgarea Legii privind regimul materiilor explozive
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu