E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 536 din 30 mai 2002

pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 479 din  4 iulie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 38 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificata si completata prin Legea nr. 464/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 225/1996 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in activitatile detinatorilor si autorizarea artificierilor pirotehnisti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministru de interne,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                             NORME TEHNICE
privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Domeniu de aplicare si definitii

    Art. 1
    Prezentele norme tehnice se aplica persoanelor juridice si fizice care detin, prepara, experimenteaza, distrug, transporta, manuiesc si folosesc materii explozive sau care comercializeaza obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice.
    Art. 2
    Prezentele norme tehnice nu se aplica persoanelor juridice si fizice care au ca obiect de activitate fabricarea materiilor explozive.
    Art. 3
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) detinator - persoana fizica si/sau juridica care desfasoara in conditiile legii activitati de aprovizionare si/sau utilizare de materii explozive in scopuri productive sau care transporta si/sau comercializeaza obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice;
    b) distrugere - operatiunea prin care materiile explozive care si-au pierdut capacitatea de detonatie din cauza depasirii termenelor de garantie sau alterarii, precum si cele care nu au explodat in urma operatiilor de impuscare se distrug;
    c) experimentare - procedeul de verificare a materiilor explozive prin care se apreciaza eficienta tehnica si de siguranta a acestora;
    d) manuire - operatiunea de manipulare manuala a materiilor explozive;
    e) operatiuni specifice - operatiunile care sunt proprii numai materiilor explozive;
    f) preparare - ansamblul de operatiuni manuale sau mecanizate prin care se obtine un amestec exploziv simplu si care se realizeaza in apropierea locului de munca in care urmeaza a se utiliza.

    SECTIUNEA a 2-a
    Clasificarea materiilor explozive

    Art. 4
    (1) Materiile explozive se clasifica, din punct de vedere al efectului pe care-l pot avea asupra mediului in caz de explozie, in urmatoarele grupe:
________________________________________________________________________________
Grupa  Categoria de        Coeficient de  Exemple de materii explozive
       materii explozive   echivalenta    din grupa
                           cu trotilul
________________________________________________________________________________
   1          2                 3                      4
________________________________________________________________________________
    I  Explozivi de mare   1,3            - Explozivi pe baza de nitroglicerina
       putere              sau mai mare     sau nitroglicol (cu continut de
                                            peste 6%)
                                          - Pentrita, hexogen, octogen si
                                            amestecurile lor
                                          - Explozivi plastici, elastici, fitile
                                            detonante si explozivi de initiere
   II  Explozivi de        1,0            - Trotil, tetril si ceilalti explozivi
       putere medie                         nitroaromatici, precum si cei pe
                                            baza de azotat de amoniu cu mai
                                            putin de 6% nitroglicerina sau
                                            nitroglicol
                                          - Explozivi pe baza de clorati si
                                            perclorati
                                          - Geluri explozive, amestecuri
                                            explozive simple de tip AMAL
                                          - Emulsii explozive
  III  Explozivi de mica   0,7            - Amestecuri explozive simple de tip
       putere                               nitramon (AM-1) si nitramonit
                                          - Pulberi negre cu fum si similare
                                          - Amestecuri explozive cu peste 30%
                                            materii inhibitoare (clorura de
                                            sodiu, clorura de amoniu etc.)
                                          - Explozivi antigrizutosi
                                          - Capse detonante de orice fel, relee
                                            intarzietoare si sisteme de initiere
                                            neelectrica
   IV  Explozivi slabi     0,5            - Pulberi coloidale fara fum, pe baza
                                            de nitroceluloza, de nitroceluloza
                                            si amestecuri de nitroglicerina cu
                                            nitroglicoli
                                          - Amestecuri incendiare si fitile de
                                            amorsare (Bickford)
________________________________________________________________________________

    (2) Materiile explozive noi produse in tara trebuie incadrate de producator, prin asimilare cu caracteristicile lor pirotehnice, in una dintre grupele de mai sus, iar cele importate pentru prima data trebuie incadrate de catre un organ de specialitate autorizat stabilit prin hotarare a Guvernului.
    (3) Calculele de eficienta si de efect asupra obiectivelor din vecinatate se fac pe baza coeficientilor de echivalenta ai materiilor explozive, considerati in raport cu trotilul luat ca exploziv de referinta.
    Art. 5
    (1) Obiectele artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice, se clasifica, din punct de vedere al periculozitatii lor si scopului de utilizare, in urmatoarele clase:
________________________________________________________________________________
Clasa  Categoria de obiecte   Masa maxima                 Exemple
       pirotehnice            de amestec
                              pirotehnic
                              (grame)
________________________________________________________________________________
   1             2               3                           4
________________________________________________________________________________
   I  Obiecte pirotehnice de          3
      distractie, foarte
      mici:
      - artificii                          - Stelute
                                           - Lumanari scanteietoare
                                           - Jerbe cu scantei
                                           - Minifacle
                                           - Minisori
                                           - Inele de foc, sateliti
                                           - Obiecte zburatoare luminoase
      - pocnitori                          - Minipetarde cu confeti
                                           - Minipocnitori
                                           - Alte obiecte similare
  II  Obiecte pirotehnice de
      distractie, mici:
      - baterii de artificii         200   - Baterii de artificii
      - artificii                     50   - Arteziana de artificii, sori si
                                             sori rotitori
                                           - Jerbe scanteietoare
                                           - Jeturi luminoase
                                           - Facle
                                           - Minicandele
      - rachete                       10   - Minicandele de diferite tipuri
                                           - Rachete cu meteoriti
      - pocnitori                     10   - Pocnitori mici de diferite tipuri
                                           - Pocnitori chinezesti
                                           - Tunet de tun si petarde de diferite
                                             tipuri
                                           - Alte obiecte similare
 III  Obiecte pirotehnice de
      distractie, medii:
      - cascade de apa             1.200   - Cascade de apa
      - baterii de artificii         800   - Baterii de artificii
      - artificii                    250   - Candele de diferite tipuri
                                           - Facle colorate
                                           - Produse scanteietoare sau cu fum
                                             colorat, de diferite tipuri
                                           - Sori rotitori
      - rachete                       75   - Rachete de diferite tipuri
      - pocnitori                    100   - Bombite pocnitoare de diferite
                                             tipuri si calibre
                                           - Alte obiecte similare
  IV   Obiecte pirotehnice   Cu masa mai
       de distractie, mari   mare decat a
                             celor din
                             clasa a III-a
  T1  Obiecte pirotehnice
      pentru scopuri
      tehnice:
      - fumigene                   1.000   - Mijloace producatoare de fum si
                                             ceata
      - combaterea                 1.000   - Mijloace de iritare, combatere a
        daunatorilor si                      daunatorilor si protectia plantelor
        protectia plantelor                  in agricultura
      - luminoase                    500   - Mijloace de semnalizare luminoase
                                             de diferite tipuri
      - artificii de scena            50   - Artificii de scena pentru
                                             interioare
                                           - Artificii de scena pentru
                                             exterioare
      - cu efect acustic              10   - Mijloace de semnalizare acustice
                                           - Alte obiecte similare.
  T2  Obiecte pirotehnice    Cu masa mai
      pentru scopuri         mare decat
      tehnice                a celor din
                             clasa T1
________________________________________________________________________________

    (2) Obiectele artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice noi, produse in Romania trebuie incadrate de producator, prin asimilare cu caracteristicile acestora, in una dintre clasele de mai sus, iar cele importate pentru prima data trebuie incadrate de catre un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului.
    (3) Este interzisa utilizarea obiectelor pirotehnice din clasele T1 si T2 in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.

    SECTIUNEA a 3-a
    Experimentarea materiilor explozive noi in vederea certificarii

    Art. 6
    (1) Experimentarea in subteran sau in lucrari la suprafata, in vederea certificarii unor noi tipuri de materii explozive, se face in baza verificarii in poligon de catre un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului, precum si a documentatiei intocmite de producator privind parametrii balistici si de siguranta ai produsului, cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Pentru materiile explozive de siguranta este necesara in plus efectuarea de verificari in poligon de catre un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului, in prezenta unei comisii numite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, care va admite experimentarea in subteran.
    (3) Experimentarea materiilor explozive noi in subteran sau in lucrari la suprafata, in vederea certificarii, se face de un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului, in prezenta beneficiarului si a reprezentantului inspectoratului teritorial de munca, pe baza unui program de lucru intocmit in comun, cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Experimentarea materiilor explozive din import

    Art. 7
    (1) Experimentarea in subteran sau in lucrari la suprafata a materiilor explozive provenite din import se face in baza verificarii produselor in poligon de catre un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului, precum si a documentatiei intocmite de beneficiar privind tehnologia de impuscare, cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Experimentarea in subteran sau in lucrari la suprafata a materiilor explozive provenite din import se face de catre organele si in conditiile mentionate la art. 6 alin. (3).

    SECTIUNEA a 5-a
    Folosirea de noi materii explozive si tehnologii de impuscare

    Art. 8
    (1) Folosirea unor materii explozive noi certificate in tara conform prevederilor art. 6 sau importate, precum si aplicarea unor tehnologii noi de impuscare se fac cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului.
    (2) Tehnologiile de impuscare care vizeaza si protectia seismica a obiectivelor civile si industriale se elaboreaza si se experimenteaza de un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului.
    (3) In cazul obiectivelor de importanta deosebita, un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului, va asigura supravegherea seismica la intervale de minimum 2 ani prin masurarea vitezei oscilatiei solului.

    SECTIUNEA a 6-a
    Preluarea de la furnizori a materiilor explozive

    Art. 9
    La preluarea materiilor explozive de la furnizor primitorul verifica daca documentele de insotire ale acestora (ordine de transport, certificate de calitate) sunt completate cu toate datele tehnice si de identificare si daca exista concordanta intre datele inscrise in documente si cele inscriptionate pe ambalaje (denumirea, lotul, data si producatorul, cantitatea, temperaturile maxime si minime in limitele carora se pot transporta, depozita si manui, perioada de garantie de la data fabricatiei si orice alte date necesare unei detineri si exploatari in deplina siguranta) si refuza pe cele care nu contin aceste date.

    SECTIUNEA a 7-a
    Prepararea amestecurilor explozive simple

    Art. 10
    (1) Prepararea amestecurilor explozive simple de tip AM-1 si a emulsiilor explozive la detinatori se poate face in urmatoarele moduri:
    a) manual, pe platforme;
    b) mecanizat, in instalatii fixe sau mobile.
    (2) Prepararea mecanizata a amestecurilor explozive simple si a emulsiilor explozive la detinatori se face cu utilaje certificate, conform normelor specifice de protectie a muncii, pentru depozitarea, transportul si folosirea materiilor explozive.
    (3) In cazul in care prepararea se face in instalatii fixe, acestea se amplaseaza izolat fata de celelalte constructii.
    (4) Detinatorii care au in dotare instalatii mobile pentru prepararea si incarcarea mecanizata a gaurilor pot realiza amestecurile explozive simple de tip AM-1 sau emulsiile explozive la frontul de lucru unde urmeaza sa se execute impuscarea.

    SECTIUNEA a 8-a
    Comercializarea, manuirea si folosirea obiectelor pirotehnice

    Art. 11
    (1) Comercializarea obiectelor pirotehnice se face numai de catre persoane fizice si juridice autorizate conform legii, in spatii special amenajate, situate in afara constructiilor de locuinte.
    (2) Pe ambalajul obiectelor pirotehnice care se comercializeaza trebuie sa se inscriptioneze in limba romana clasa si instructiunile de folosire.
    (3) Obiectele pirotehnice din clasa I pot fi comercializate in tot timpul anului.
    (4) Obiectele pirotehnice din clasele a II-a si T1 se pot comercializa numai in spatii de vanzare avand gradul I de rezistenta la foc, in urmatoarele perioade:
    a) cele din clasa T1, in tot timpul anului;
    b) cele din clasa a II-a, in perioada 27 - 31 decembrie.
    (5) Obiectele pirotehnice din clasa a II-a pot fi folosite numai in zilele de 31 decembrie si 1 ianuarie. Inspectoratul de politie judetean, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, poate dispune ca obiectele pirotehnice din clasa a II-a sa nu fie folosite nici in zilele de 31 decembrie si 1 ianuarie, in urmatoarele situatii:
    a) in apropierea unor cladiri sau instalatii cu risc ridicat de incendiu;
    b) intre anumite ore, in localitati dens locuite sau in zone din localitati, daca au efect exclusiv de pocnitura.
    (6) Obiectele pirotehnice din clasele a III-a, a IV-a si T2 se comercializeaza la producator in tot timpul anului.
    (7) Obiectele pirotehnice din clasele a III-a si a IV-a pot fi inmanate si date in folosinta numai persoanelor autorizate ca pirotehnist.
    (8) Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele a III-a si a IV-a este necesar avizul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. Jocurile de artificii cu obiecte pirotehnice din clasa a IV-a se pot efectua numai de catre persoane specializate, autorizate conform legii, cu luarea tuturor masurilor pentru prevenirea producerii unor incendii.
    (9) In scopul prevenirii producerii unor incendii si al asigurarii unor interventii operative, organizatorii de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele a III-a si a IV-a trebuie sa anunte serviciul de pompieri din localitate cu 24 de ore inainte de desfasurarea acestora.

    CAP. 2
    Inregistrare si autorizare

    Art. 12
    (1) Cererile de inregistrare sau de autorizare a persoanelor juridice sau fizice, precum si a depozitelor de materii explozive ale acestora trebuie sa cuprinda:
    a) pentru persoanele juridice sau fizice: denumirea, sediul si obiectul activitatii, cu indicarea actului legal in baza caruia functioneaza, pentru persoanele juridice, respectiv numele si prenumele, pentru persoanele fizice, si tipul materiilor explozive pe care le prepara, le prelucreaza, le detin, le comercializeaza, le experimenteaza, le folosesc, le transporta sau le tranziteaza;
    b) pentru depozite: in plus fata de elementele mentionate pentru persoanele juridice sau fizice, cantitatile maxime de materii explozive, pe tipuri, care pot fi depozitate, si locul unde se depoziteaza.
    (2) Persoanele juridice sau fizice pot efectua operatiuni cu materii explozive numai dupa ce, in prealabil, au obtinut autorizatie, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 13
    Depozitele de materii explozive utilizate de persoane care au dreptul sa efectueze operatiuni cu materii explozive pot functiona numai dupa ce s-a obtinut autorizatia, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, de la inspectoratul teritorial de munca, care sa ateste ca sunt indeplinite conditiile stabilite de lege, si de la inspectoratul de politie judetean, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, ca sunt indeplinite toate conditiile de securitate si ca nu aduc atingere ordinii publice. Fac exceptie de la aceasta prevedere firidele.

    CAP. 3
    Transportul, incarcarea, descarcarea si manuirea materiilor explozive

    SECTIUNEA 1
    Mijloace de transport

    Art. 14
    (1) Materiile explozive pot fi transportate in vagoane de cale ferata acoperite, in nave si alte ambarcatiuni, avioane, elicoptere, autovehicule, carute, sanii, cu samare sau manual, cu respectarea actelor normative in vigoare.
    (2) Transportul materiilor explozive cu teleferice destinate transportului de materiale, remorci si alte asemenea mijloace trebuie facut cu luarea de masuri adecvate acestui mod de transport pentru siguranta publica si a persoanelor, cu respectarea regulilor prevazute in prezentele norme tehnice si a instructiunilor producatorului.
    Art. 15
    Daca temperatura mediului ambiant are tendinta sa coboare sub temperatura de congelare indicata de producator, materiile explozive din grupa I cu continut mai mare de 6% nitroglicerina si cele antigrizutoase se transporta numai cu mijloace speciale - izoterme.

    SECTIUNEA a 2-a
    Amenajarea mijloacelor de transport

    Art. 16
    (1) Vehiculele folosite la transportul materiilor explozive trebuie amenajate astfel incat sa se evite producerea de incendii in timpul deplasarii, trebuie sa fie prevazute cu suspensii elastice, cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform prevederilor privind transportul substantelor periculoase, precum si cu mijloace de marcare si avertizare, conform reglementarilor in vigoare.
    (2) Este interzis transportul materiilor explozive in autovehicule cu generatoare de gaze sau in care exista instalatii cu foc deschis, precum si in autovehicule care pot fi descarcate automat.
    (3) Detinatorul mijlocului de transport este obligat sa efectueze intretinerile si verificarile periodice potrivit legislatiei in vigoare.
    (4) Vagoanele de cale ferata folosite la transportul materiilor explozive trebuie sa fie de tipul celor cu osiile pe rulmenti.
    (5) Aranjarea vagoanelor incarcate cu materii explozive in compunerea trenului se face conform Instructiunilor de miscare ale S.N.C.F.R.

    SECTIUNEA a 3-a
    Ordinul de transport

    Art. 17
    (1) Ordinul de transport al materiilor explozive trebuie sa cuprinda:
    a) denumirea detinatorului pentru care se executa transportul si sediul acestuia;
    b) tipurile si cantitatile de materii explozive care urmeaza a fi transportate;
    c) locul de unde se ridica si unde se transporta, cu indicarea traseului de parcurs;
    d) mijlocul de transport;
    e) data la care incepe efectuarea transportului si durata acestuia;
    f) numele si prenumele, seria si numarul cartii/buletinului de identitate ale artificierului responsabil de transport si ale conducatorului mijlocului de transport;
    g) numele si prenumele, seria si numarul cartii/buletinului de identitate ale personalului de paza, precum si tipul armei de foc.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. g) transporturile ce se executa de la producatori la depozitele de baza ale acestora, precum si transporturile de tranzit pe teritoriul tarii, a caror paza este asigurata de catre unitatile competente ale Ministerului de Interne.
    (3) Cand transportul se face pe calea ferata, expeditorul este obligat sa ataseze la scrisoarea de trasura si ordinul de transport care, dupa efectuarea transportului, trebuie predat destinatarului impreuna cu celelalte documente insotitoare.
    (4) In cazurile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu este necesara emiterea unui ordin de transport, transportul materiilor explozive se efectueaza pe baza formularului "Indeplinirea comenzii".

    SECTIUNEA a 4-a
    Transportul manual

    Art. 18
    (1) La transportul manual fiecare artificier sau persoana instruita special in acest scop si numita de conducerea detinatorului poate transporta maximum 25 kg de materii explozive in ambalajele originale ale producatorului, introduse in lazi sau genti speciale, prevazute cu incuietori. La aceste transporturi de la depozitul de consum la locul de utilizare in perimetrul persoanei juridice sau fizice nu este necesara paza cu personal dotat cu arme de foc.
    (2) Materiile explozive de initiere trebuie transportate separat de explozivii propriu-zisi, numai sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni.
    (3) Capsele detonante pirotehnice trebuie transportate in cutii de tabla in interiorul carora se afla fixat un bloc de lemn cu gauri corespunzatoare introducerii lor.

    SECTIUNEA a 5-a
    Transportul cu vehicule special amenajate

    Art. 19
    (1) Pentru lucrarile de prospectiuni, explorari geologice, perforari de sonde, constructii hidroenergetice sau hidrotehnice, precum si pentru cele de constructii sau reparatii de drumuri, cai ferate, poduri sau terasamente, de demolari si altele asemenea, materiile explozive se pot transporta de la depozite la locurile de munca, cu vehicule special amenajate in acest scop.
    (2) In aceste cazuri ordinul de transport se emite pentru maximum 1.000 kg explozivi propriu-zisi in echivalent trotil plus mijloacele de initiere si de aprindere necesare pentru fiecare vehicul precum si raza de actiune in care sunt permise transportul si folosirea materiilor explozive respective.

    SECTIUNEA a 6-a
    Incarcarea si descarcarea materiilor explozive in si din mijloacele de transport

    Art. 20
    (1) Materiile explozive se incarca si se descarca in si din mijloacele de transport numai manual, cu exceptia operatiunilor executate la producatori, detinatori si carausi dotati cu mijloace de incarcare-descarcare mecanizate, certificate in acest scop, precum si cu descarcare mecanizata la locurile de munca a materiilor explozive produse cu instalatii speciale mobile certificate.
    (2) La operatiunile de incarcare-descarcare efectuate mecanizat se vor respecta instructiunile producatorului privind manuirea materiilor explozive.
    (3) In timpul operatiunilor de incarcare-descarcare manuala sau mecanizata a ambalajelor in care se gasesc materii explozive este interzisa lovirea, rasturnarea, aruncarea sau tractarea in plan orizontal a acestora.
    Art. 21
    (1) Incarcarea si descarcarea materiilor explozive in si din mijloacele de transport se fac numai in locuri special destinate in acest scop, pazite si marcate cu panouri de semnalizare.
    (2) In cazul in care producatorul, respectiv destinatarul, poseda linie ferata industriala, incarcarea si descarcarea acestor materii se fac pe aceasta linie cu luarea masurilor de securitate.
    (3) La incarcarea si descarcarea manuala a materiilor explozive in si din mijloacele de transport se asigura podete sau rampe de circulatie a caror latime sa permita trecerea in doua sensuri a cel putin doua persoane.
    (4) Caile de acces trebuie nivelate si gropile astupate, iar pe timp de inghet pe caile de acces si pe rampele de incarcare-descarcare trebuie sa se imprastie material antiderapant.
    (5) Toate caile de acces dinspre locurile de incarcare-descarcare trebuie sa fie in permanenta libere si sa asigure o circulatie fluenta.
    (6) In cazul folosirii rampelor de cale ferata din statii C.F.R., incarcarea se face din vehicule direct in vagon, iar descarcarea, din vagon direct in vehicule. Daca prin statia respectiva trec trenuri de persoane, in timpul trecerii acestora operatiunile de incarcare-descarcare se sisteaza.
    (7) Depozitarea materiilor explozive pe rampele de cale ferata este interzisa.
    (8) Operatiunile de incarcare-descarcare a materiilor explozive se efectueaza numai in timpul zilei. Este interzis ca aceste operatiuni sa se efectueze noaptea sau in conditii meteorologice nefavorabile, cu descarcari electrice.
    (9) La manuirea in orice situatie, precum si la incarcarea sau descarcarea materiilor explozive trebuie respectate urmatoarele reguli:
    a) executarea oricarei operatiuni se face numai de catre personal calificat, instruit si avizat medical in acest scop, sub supraveghere;
    b) la manuirea si manipularea acestora de catre personalul muncitor, greutatea unei incarcaturi, inclusiv ambalajul, nu trebuie sa depaseasca limitele stabilite de reglementarile in vigoare.
    (10) Se interzic:
    a) transportul materiilor explozive pe umeri, pe spate, sprijinite pe cap sau folosind manerele din sfoara ale ambalajelor;
    b) manipularea materiilor explozive fara ambalaje, in ambalaje deteriorate sau care nu sunt inchise cu capac;
    c) manipularea materiilor explozive care nu sunt fixate corect, pentru a nu permite deplasarea acestora pe timpul transportului si manipularii;
    d) sa se rastoarne, sa se tranteasca cutiile sau lazile cu materiale explozive.
    (11) Atunci cand in timpul operatiunilor de incarcare-descarcare s-au varsat materii explozive, se iau masuri imediate de inlaturare a acestora si de curatare a locului respectiv.
    Art. 22
    (1) La transportul materiilor explozive vehiculele vor fi incarcate maximum pana la inaltimea peretilor laterali, cu exceptia capselor detonante (pirotehnice sau electrice) si a explozivilor propriu-zisi din grupa I, care se incarca pana la maximum doua treimi din aceasta inaltime.
    (2) Incarcatura de materii explozive se repartizeaza uniform pe platforma vehiculului, fixandu-se in asa fel incat ambalajele sa nu se deplaseze sau sa se loveasca intre ele sau de peretii acestuia in timpul transportului.
    (3) Cand se folosesc vehicule descoperite, intreaga incarcatura se acopera cu o prelata, iar cand transportul se face pe drumuri accidentate, pe platforma vehiculului se pun materiale moi si greu inflamabile, in grosime de minimum 20 mm, fiind interzisa folosirea materialelor usor inflamabile.
    Art. 23
    In timpul operatiunilor de incarcare-descarcare conducatorul mijlocului de transport are urmatoarele obligatii:
    a) dupa oprire sa ia masuri de asigurare a mijlocului de transport contra pornirii accidentale;
    b) sa verifice daca nu exista pierderi de materii explozive;
    c) sa ia masuri de curatare in cazul in care exista pierderi de materii explozive;
    d) sa verifice ca stivuirea ambalajelor cu materii explozive sa se efectueze corect;
    e) sa refuze incarcarea materiilor explozive cu ambalajul deteriorat;
    f) sa nu depaseasca sarcina maxima admisa pentru mijlocul de transport respectiv;
    g) sa nu lase nesupravegheat mijlocul de transport;
    h) sa interzica apropierea oricarei persoane purtatoare de flacara deschisa.

    SECTIUNEA a 7-a
    Personal de insotire si paza

    Art. 24
    (1) Transportul de materii explozive in convoi, cu mijloace cu tractiune animala sau cu autovehicule, trebuie sa fie insotit de cel putin un artificier care trebuie sa se afle in primul vehicul si de un numar de paznici inarmati care se stabileste si se repartizeaza in functie de numarul mijloacelor de transport din convoi, iar in ultimul vehicul trebuie sa se afle un paznic inarmat.
    (2) In cazul in care transportul se executa cu un singur mijloc de transport, paza se asigura de un artificier inarmat, pe baza ordinului de serviciu eliberat de conducere.
    (3) In cazul in care transportul se executa cu autovehicule deschise, personalul de paza trebuie sa stea in caroserie.
    Art. 25
    (1) Produsele pirotehnice se transporta cu vehicule numai in ambalajul original inscriptionat conform reglementarilor in vigoare, cu respectarea prevederilor privind transportul materiilor periculoase.
    (2) Produsele din clasele I, a II-a si T1 se pot transporta fara insotitor, produsele din clasele a III-a si a IV-a trebuie sa fie transportate numai cu insotitor autorizat ca pirotehnist pentru focuri de artificii, iar cele din clasa T2 numai cu insotitor instruit de catre persoana juridica sau fizica producatoare.
    (3) In actele insotitoare este obligatoriu sa se mentioneze clasa produselor transportate.

    SECTIUNEA a 8-a
    Masuri de siguranta la efectuarea transportului

    Art. 26
    (1) Pe timpul deplasarii responsabilul cu executarea transportului trebuie sa respecte urmatoarele masuri:
    a) sa ocoleasca locurile de manifestare a unor incendii la o distanta de cel putin 300 m, iar in cazul intalnirii focurilor deschise trebuie sa ia masuri suplimentare de precautie;
    b) in cazul deplasarii in convoi, daca se impune stationarea, sa respecte distanta de minimum 20 m intre carute, samare si de minimum 50 m intre vehiculele auto;
    c) pe timp cu conditii meteorologice nefavorabile (de exemplu: ceata, furtuna), cu vizibilitate sub 20 m, transportul se opreste, iar vehiculele se scot in afara arterei de circulatie;
    d) in cazul in care vehiculele auto sau carutele in care se transporta materii explozive ajung seara in apropierea unei localitati, sa anunte organul de politie locala, iar acesta, daca este cazul, ia masuri pentru intarirea pazei si va anunta formatia de pompieri din localitatea respectiva;
    e) sa anunte organele de politie ori de cate ori intervin situatii neprevazute, cu precizarea tipului incarcaturii si a itinerarului de deplasare.
    (2) Este interzis ca vehiculele care transporta materii explozive sa stationeze la o distanta mai mica de 300 m fata de diverse obiective (de exemplu: fabrici, uzine, lucrari de arta, centre populate) si de 100 m fata de arterele principale de circulatie.
    Art. 27
    (1) Artificierii, pirotehnistii pentru focurile de artificii si personalul auxiliar care transporta materii explozive nu au voie sa se opreasca sau sa se abata de la traseul stabilit, sa intre in alte locuri decat in cele in care urmeaza sa le depoziteze sau sa execute operatiuni cu materii explozive si sa le predea unor persoane neautorizate.
    (2) Artificierii si pirotehnistii pentru focurile de artificii nu au voie sa lase materiile explozive nepazite sau sa le pastreze in alte locuri decat in cele anume destinate in acest scop.
    Art. 28
    (1) Autovehiculele-pusca care deservesc echipele de prospectiuni, explorari geologice si perforari la sonde, precum si cele special amenajate care transporta materiile explozive necesare realizarii efectelor pirotehnice in productia de filme trebuie sa stationeze in timpul executarii lucrarilor de impuscare si, respectiv, de filmare, la distantele prevazute in prevederile normelor specifice de protectia muncii, fata de locurile de munca.
    (2) Responsabilul transportului trebuie sa aiba grija ca incarcatura de materii explozive sa fie pazita pe timpul stationarii, nepermitand apropierea persoanelor neautorizate, si sa ia masuri de prevenire a producerii incendiilor.
    Art. 29
    La transportul si manuirea materiilor explozive, inclusiv a obiectelor pirotehnice, se interzic folosirea mijloacelor de aprindere a focului, fumatul, folosirea lampilor cu flacara deschisa sau a altor mijloace cu foc deschis, fiind obligatorie si respectarea celorlalte reguli specifice.

    CAP. 4
    Depozitarea materiilor explozive

    SECTIUNEA 1
    Depozite de materii explozive. Generalitati

    Art. 30
    Materiile explozive trebuie pastrate numai in locuri special amenajate si destinate in acest scop - depozite.
    Art. 31
    Dupa destinatie, perioada de folosire si amplasament, depozitele de materii explozive se clasifica astfel:
    a) uzinale la producator - din care se alimenteaza depozitele beneficiarilor;
    b) de baza - din care se face aprovizionarea depozitelor de consum;
    c) de consum - din care sunt aprovizionati artificierii;
    d) complexe - in care o parte este amenajata ca depozit de baza, iar cealalta, ca depozit de consum;
    e) permanente - care pot fi de baza sau de consum, cu timp de folosire mai mare de 2 ani;
    f) temporare - care pot fi numai depozite de consum, cu timp de folosire pana la un an;
    g) de suprafata - care constau in una sau mai multe cladiri, bordeie sau camere amenajate in coasta unui deal;
    h) subterane - care constau in constructii miniere pentru acces, depozitare, manuire si distribuire, inclusiv instalatii, accesorii si auxiliare, necesare deservirii depozitului;
    i) mixte - care constau in cladiri la suprafata si camere subterane.
    Art. 32
    Depozitele de materii explozive ale caror incaperi de depozitare sunt sapate in panta unui deal si sunt prevazute cu val de pamant in fata intrarii sau depozitele bordei care sunt acoperite cu un strat de pamant de minimum 1 m grosime si in jurul lor, in continuarea stratului acoperitor, se gaseste pamant de cel putin grosimea unui val se considera depozite de suprafata protejate cu val de pamant.
    Art. 33
    (1) Depozitele subterane pot fi construite independent de reteaua unei mine sau legate de aceasta. Depozitele legate de reteaua minei pot fi folosite numai ca depozite de consum.
    (2) Depozitele subterane legate sau nelegate de reteaua unei mine trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in anexa nr. 4 a).
    Art. 34
    (1) Ca depozite temporare pot fi folosite:
    a) cladiri noi sau vechi, izolate si nelocuite, construite din zidarie, argila batuta sau pamant, tencuite atat in interior, cat si in exterior;
    b) camere ingropate si amenajate in coasta unui deal sau bordeie;
    c) depozite de tip mobil.
    (2) Constructiile noi sau vechi, folosite ca depozite temporare, trebuie sa fie protejate astfel incat in ele sa nu patrunda apa sau umezeala, sa fie bine aerisite si, dupa caz, prevazute cu instalatii de iluminat si de incalzit, care sa asigure pastrarea in conditii corespunzatoare a materiilor explozive.
    (3) In cazul lucrarilor de prospectiuni, explorari geologice, constructii hidroenergetice sau hidrotehnice, constructii sau reparatii de drumuri, cai ferate, precum si al minelor cu o durata de functionare de pana la 5 ani, depozitele temporare, cu exceptia bordeielor, pot fi folosite pe toata durata lucrarilor, daca corespund cerintele in baza aprobarii anuale din partea inspectoratului teritorial de munca si a inspectoratului de politie judetean, respectiv a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.
    Art. 35
    Prin exceptie, materiile explozive pot fi pastrate temporar:
    a) in baraci sau in corturi pazite, o cantitate de materii explozive necesare pentru o zi de lucru, in cazul lucrarilor la santuri si puturi de cercetari geologice, al lucrarilor de prospectiuni geofizice sau al altor lucrari izolate (demolari, deblocari de gheturi, constructii de drumuri si altele asemenea), care trebuie amplasate la o distanta de cel putin 50 m de lucrarile respective si de cantonamentul lucratorilor, in zona fiind interzisa utilizarea flacarii deschise;
    b) in vehiculul special amenajat pentru transportul explozivilor propriu-zisi si al celor de initiere, in cazul lucrarilor de realizare a efectelor speciale pirotehnice in productia de filme, in zona unde se realizeaza filmarea respectiva si pe toata durata filmarilor, asigurandu-se paza inarmata a vehiculelor, iar locul de stationare a acestora, pe timpul noptii, este stabilit de comun acord cu organul de politie local;
    c) in apropierea locului de munca pana la incarcare, in cazul impuscaturilor masive, cantitatea de exploziv necesara pentru 24 de ore, asigurandu-se paza inarmata, iar capsele si fitilul se aduc din depozit la locul de munca numai in momentul utilizarii lor.
    Art. 36
    (1) La proiectarea depozitelor se tine seama de studiile si documentatiile de specialitate privind amplasarea, precum si de distantele minime de siguranta fata de obiectivele din vecinatate, prevazute in anexele nr. 3a), 3b) si 3c).
    (2) Orice modificare adusa unui proiect de depozit se pune in aplicare numai dupa ce se obtine un nou aviz din partea organelor care l-au avizat.
    Art. 37
    Intre cladirile de la suprafata ale depozitelor de materii explozive, precum si intre cladiri si obiectivele din vecinatate se executa valuri de pamant in scopul reducerii distantelor dintre ele potrivit prevederilor din anexele nr. 3a), 3b), 3c) si 5.
    Art. 38
    (1) Constructiile depozitelor de materii explozive, de suprafata si subterane, vor consta in:
    a) incaperi pentru depozitarea diferitelor tipuri de explozivi propriu-zisi;
    b) incaperi pentru depozitarea mijloacelor de initiere si aprindere;
    c) incaperi pentru deschiderea ambalajelor si distribuirea explozivilor propriu-zisi (anticamere sau camere separate);
    d) incaperi pentru deschiderea ambalajelor si distribuirea mijloacelor de initiere si aprindere (anticamere sau camere separate);
    e) cai de acces la constructii care, in cazul depozitelor subterane, sunt constituite din lucrari de tip minier (puturi, galerii, planuri inclinate).
    (2) La depozitele de baza, in care materiile explozive sunt pastrate si manuite in ambalajele originale ale producatorului, nu sunt obligatorii construirea si amenajarea incaperilor de distribuire prevazute la alin. (1) lit. c) si d).
    Art. 39
    (1) In incaperile de depozitare se executa numai operatiunile necesare pentru introducerea, depozitarea sau scoaterea materiilor explozive, ambalate asa cum au fost livrate de producator.
    (2) Operatiunile de despachetare si distribuire se executa in incaperile destinate acestui scop.
    Art. 40
    In depozitele complexe, cladirile, respectiv camerele depozitului de baza, trebuie sa fie separate de cele ale depozitului de consum, astfel incat accesul la acestea sa se faca fara a se trece prin depozitul de baza.
    Art. 41
    Depozitele de consum trebuie sa fie dimensionate astfel incat, tinandu-se seama de posibilitatile de aprovizionare, sa se asigure consumul pe o anumita perioada fara sa se creeze stocuri care sa conduca la depasirea termenelor de garantie ale materiilor explozive.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cantitatea maxima care poate fi pastrata intr-un depozit

    Art. 42
    (1) Cantitatea maxima de materii explozive in echivalent trotil care poate fi pastrata intr-un depozit, in functie de tipul acestuia, este:
    a) 240 de tone - pentru un depozit de baza de suprafata;
    b) 6,5 tone - pentru depozitele de consum subterane, legate de reteaua minei;
    c) 5 tone - pentru depozitele temporare, fara a depasi consumul pentru maximum 3 luni.
    (2) Pentru depozitele de baza subterane, nelegate de reteaua minei, capacitatea maxima nu se limiteaza, cu conditia respectarii celorlalte elemente constructive (de exemplu: asigurarea grosimii peretilor despartitori intre camere si a stratului acoperitor).
    (3) Capacitatea maxima a unei cladiri sau camere subterane din ansamblul oricarui tip de depozit se limiteaza la 40 de tone materii explozive in echivalent trotil.
    (4) Prin instructiuni specifice privind regimul materiilor explozive se stabilesc cantitatile maxime ce pot fi depozitate la producator.
    (5) In laboratoarele de analiza specializate in cercetari asupra materiilor explozive se pastreaza numai cantitatile strict necesare experimentarilor pentru un schimb de lucru.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conditii privind constructia si amenajarea depozitelor de materii explozive

    Art. 43
    (1) Cladirile depozitelor de materii explozive de suprafata trebuie sa fie construite din materiale incombustibile si sa aiba acoperisuri de tip usor, cu exceptia depozitelor de consum cu capacitate mai mica de 2.000 kg in echivalent trotil, precum si a constructiilor folosite ca depozite temporare, al caror acoperis poate fi executat si din materiale combustibile ignifugate sau placate cu materiale incombustibile.
    (2) Cladirile destinate depozitarii materiilor explozive pe baza de nitroglicerina sau nitroglicoli in proportie mai mare de 6% trebuie sa fie prevazute cu acoperis cu izolatie termica incombustibila sau cu poduri cu acces interzis.
    Art. 44
    (1) La depozitele de materii explozive de suprafata, de consum si complexe, incaperile aceleiasi cladiri in care se depoziteaza tipuri diferite de materii explozive trebuie sa fie despartite intre ele prin pereti incombustibili.
    (2) Incaperile de depozitare trebuie sa aiba iesirea in anticamere care, de asemenea, trebuie sa fie despartite prin pereti incombustibili.
    (3) Atat la intrarea in depozite, cat si in diferitele incaperi ale depozitelor nu se admit trepte, iar eventualele denivelari trebuie sa fie amenajate cu pante constante la maximum 10% .
    Art. 45
    (1) Usile si ferestrele cladirilor depozitelor de materii explozive de suprafata trebuie sa se deschida spre exterior, iar ferestrele trebuie sa fie asigurate cu zabrele sau plase metalice.
    (2) Geamurile ferestrelor trebuie sa fie mate sau vopsite in alb pe partea interioara, iar gurile de ventilatie trebuie sa fie protejate cu grilaje metalice duble.
    (3) Usile de intrare in depozitele de materii explozive si in incaperile de depozitare trebuie sa fie confectionate din tabla de otel cu grosimea minima de 3 mm.
    (4) In cazul depozitelor subterane de materii explozive, usile de intrare trebuie sa fie prevazute cu orificii de aerisire si control, iar usile incaperilor de depozitare si manuire, precum si cele ce despart depozitul de baza de cel de consum pot fi confectionate si din grilaje din bare de otel cu diametrul de minimum 12 mm, cu ochiuri cu latura de maximum 100 mm.
    (5) La incaperile din depozitele de materiale explozive temporare usile pot fi confectionate si din material lemnos ignifugat.
    (6) La depozitele pentru pulberi cu fum numai usile exterioare trebuie sa fie metalice.
    (7) Usile de intrare in depozite trebuie sa fie prevazute cu incuietori duble diferite (zavor cu lacat si broasca cu cheie).
    Art. 46
    (1) In functie de conditiile locale incaperile de suprafata si depozitele subterane de materii explozive trebuie sa fie prevazute cu instalatii de semnalizare si de alarmare.
    (2) Sistemul de functionare si de utilizare a acestor instalatii, precum si locul de amplasare a lor se stabilesc de organele care autorizeaza depozitele.
    Art. 47
    (1) La parasirea depozitului de materii explozive gestionarul sau loctiitorul inchide si sigileaza, cu sigiliul personal, usile de la intrarea acestuia si poarta de la imprejmuirea interioara, pastrand cheile asupra sa.
    (2) Al doilea rand de chei se pastreaza in permanenta intr-o cutie sigilata, in cabina paznicului.
    (3) In procesul-verbal incheiat intre paznici la schimbarea serviciului se fac mentiuni cu privire la predarea-primirea cutiei cu chei si la starea sigiliului.
    Art. 48
    (1) In depozite materiile explozive se asaza pe rastele prevazute cu rafturi sau in stive, conform instructiunilor producatorului.
    (2) Inaltimea rastelelor si stivelor nu va depasi 1,75 m. Distantele dintre rastele si peretii incaperii de depozitare trebuie sa fie de cel putin 0,20 m, iar cele dintre stive si peretii incaperii de depozitare trebuie sa fie de cel putin 0,75 m.
    (3) Printre rastele si printre stive se lasa spatii de trecere de cel putin 1,30 m latime.
    (4) Lazile se asaza pe rafturi intr-un singur rand, avand o distanta de 40 mm intre ele, capacul in sus si inscriptia inspre afara.
    Art. 49
    Anticamerele si camerele in care se face distribuirea capselor detonante trebuie sa fie prevazute cu mese confectionate din material lemnos, cu bordura si captusite cu pasla sau covor de cauciuc.
    Art. 50
    (1) Instalatia electrica si echipamentul electric pentru iluminatul stationar al depozitelor de materii explozive trebuie sa corespunda gradului de periculozitate al mediului respectiv, folosindu-se numai cabluri armate, cu conductori de cupru.
    (2) Corpurile de iluminat trebuie sa fie montate in exteriorul incaperilor de depozitare, de unde vor lumina prin ferestrele sau luminatoarele special prevazute in acest scop.
    (3) In cazul cand iluminatul din exterior nu este posibil de realizat, corpurile de iluminat pot fi montate si in interiorul camerelor de depozitare, cu conditia ca acestea sa fie astfel concepute si sa functioneze, incat sa nu determine explozia materiilor depozitate sau generarea de incendii (constructia antiexploziva).
    (4) Intrerupatoarele electrice si conductorii electrici se monteaza in exteriorul incaperilor de depozitare a materiilor explozive.
    Art. 51
    (1) Ca lampi individuale portabile se folosesc numai lampi de tip minier (lampi electrice cu acumulatoare sau lampi de siguranta cu benzina).
    (2) In cazul depozitelor temporare sau al celor mici de consum ale santierelor izolate, fara pericolul gazelor explozive, pentru iluminatul individual portabil se pot folosi si lanterne de buzunar cu baterii de maximum 4,5 V, care trebuie sa aiba cutia sigilata cu fir plombat, pentru ca deschiderea lor sa fie facuta numai de persoane abilitate si in afara depozitului.
    Art. 52
    (1) Incalzirea incaperilor de la suprafata in care se depoziteaza materii explozive congelabile se face numai cu aer cald introdus cu ajutorul unui ventilator dintr-o camera de incalzire alaturata, printr-o deschizatura protejata cu plasa metalica.
    (2) In cazul folosirii energiei electrice corpurile de incalzire (radiatoarele) trebuie protejate cu carcase.
    (3) Camera de incalzire trebuie sa fie separata de cea de depozitare printr-un perete termoizolator si incombustibil.
    (4) In cazul folosirii aburului sau a apei calde, cazanele pentru incalzirea centrala, precum si depozitele de combustibili trebuie sa fie amplasate la cel putin 50 m de cea mai apropiata incapere de depozitare, in afara perimetrului imprejmuit, si sa aiba cosurile prevazute cu parascantei.
    Art. 53
    (1) In incaperile in care se depoziteaza sau se manipuleaza materii explozive trebuie sa se asigure temperaturi cu cel putin 5 grade C peste temperaturile minime la care acestea isi pastreaza caracteristicile precizate de producator.
    (2) Temperatura maxima in incaperile de depozitare si manipulare trebuie sa fie de +25 grade C si in mod exceptional de +30 grade C pentru materiile explozive care, conform standardelor, normelor interne sau documentatiilor speciale ale producatorului, sunt considerate stabile.
    (3) Pentru controlul temperaturii fiecare incapere de depozitare trebuie sa fie dotata cu un termometru amplasat la doua treimi din inaltimea incaperii.
    Art. 54
    (1) Depozitele de materii explozive de suprafata si cele subterane nelegate de reteaua unei mine cu strat acoperitor mai mic de 10 m trebuie sa fie protejate contra descarcarilor electrice atmosferice prin paratrasnete, iar depozitele mobile in carcasa metalica, prin legarea acestora la o priza de pamant.
    (2) Rezistenta prizelor de legare la pamant a instalatiilor de protectie impotriva descarcarilor electrice atmosferice se masoara de catre personal autorizat, conform reglementarilor in vigoare.
    (3) In ambele cazuri rezistenta prizelor de legare la pamant va fi de maximum 4 ohmi.
    (4) Paratrasnetele trebuie executate astfel incat sa asigure o protectie completa impotriva descarcarilor electrice atmosferice si a actiunilor secundare ale acestora.
    Art. 55
    (1) Pastrarea in depozitele de materii explozive a altor materiale este interzisa.
    (2) Ambalajele din care au fost scoase materiile explozive trebuie sa fie depozitate in magazii amplasate in afara perimetrului depozitului, iar la depozitele subterane legate de reteaua minelor, ambalajele trebuie sa fie evacuate periodic la suprafata, pe caile de acces mentinute in permanenta deblocate.
    (3) Uneltele destinate deschiderii ambalajelor sau curateniei depozitelor trebuie sa fie pastrate in anticamere sau in camerele de distribuire si sa fie confectionate din materiale care nu se incarca electrostatic si nu produc scantei.
    Art. 56
    (1) Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafata sau subterane nelegate de reteaua minei trebuie imprejmuit cu doua randuri de gard de sarma ghimpata, inalt de cel putin 2 m, la o distanta de 5 m intre ele.
    (2) La depozitele subterane nelegate de reteaua minei se admite lipsa celui de-al doilea gard, cu conditia ca galeria de acces in depozit sa fie prevazuta cu doua usi metalice si doua sisteme diferentiate de incuietori.
    (3) Atunci cand gura suitorului de aeraj nu se afla in incinta depozitului, acesta trebuie blocat cu grilaj metalic si imprejmuit separat cu un gard de sarma ghimpata de cel putin 2 m inaltime si amplasat la 5 m de suitor.
    (4) In jurul terenului imprejmuit ce constituie incinta depozitului se stabileste, in functie de conditiile locale, o zona de interdictie de minimum 10 m, marcata prin panouri de avertizare si de interdictie.
    (5) Terenul imprejmuit (incinta depozitului) trebuie defrisat si curatat de vegetatia care impiedica vizibilitatea sau poate propaga incendii.
    (6) Depozitarea oricaror materiale pe acest teren, cu exceptia mijloacelor pentru stingerea incendiilor, este interzisa.
    Art. 57
    Distantele de la cladirile depozitelor de suprafata, de la usile de acces in incaperile ingropate sau de la galeriile de acces ale depozitelor subterane nelegate de reteaua minei pana la gardul exterior imprejmuitor trebuie sa fie de 20 - 40 m, in functie de conditiile locale.
    Art. 58
    (1) Terenul imprejmuit al depozitului de materii explozive va fi iluminat pe timp de noapte.
    (2) Corpurile de iluminat se monteaza pe stalpii amplasati pe conturul gardului imprejmuitor exterior, astfel incat sa se asigure iluminarea intregului teren imprejmuit (incinta).
    (3) Acolo unde iluminatul electric nu este posibil se utilizeaza felinare de vant, numarul acestora si locul de amplasare a acestora stabilindu-se in comun de organele care autorizeaza depozitul.
    Art. 59
    (1) Traversarea incintei depozitului cu conductori electrici sau cu teleferice este interzisa.
    (2) In cazuri exceptionale, de stricta necesitate si numai peste incintele depozitelor subterane, se admit asemenea traversari, insa numai pe baza de proiecte avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 60
    (1) La intrarea in incinta depozitelor, intre cele doua garduri se amplaseaza o cabina pentru paznic, construita din materiale incombustibile si incalzita cu mijloace fara flacara deschisa.
    (2) La depozitele imprejmuite cu un singur gard cabina paznicului se amplaseaza in afara incintei.
    (3) In interiorul depozitelor de materii explozive si in incinta acestora sunt interzise fumatul si utilizarea flacarii deschise.
    Art. 61
    (1) Pana la intrarea in depozite se amenajeaza cai de acces (drumuri sau cai ferate) care trebuie mentinute permanent in stare buna de circulatie.
    (2) Incintele depozitelor de materii explozive de suprafata trebuie prevazute cu drumuri sau fasii de teren amenajate, care sa asigure pe orice vreme accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor pe toate laturile cladirilor sau grupurilor de cladiri (in exteriorul valurilor de protectie).
    Art. 62
    (1) Valurile de pamant construite pentru reducerea distantelor dintre cladirile depozitelor de suprafata sau fata de obiectivele din vecinatate se executa pe acele laturi ale cladirilor in directia carora sunt obiective de protejat si trebuie sa aiba o sectiune trapezoidala cu panta minima rezultata din calcul stabilitatii taluzului natural, dar nu mai mica de 1/1, o creasta cu latimea de 1 m si inaltimea care sa depaseasca partea superioara a peretilor cladirilor depozitelor cu 1 m.
    (2) Distanta de la baza taluzurilor pana la peretii cladirilor trebuie sa fie de pana la 2 m, spatiu in care se amenajeaza rigole pentru scurgerea apelor.
    (3) Valurile se construiesc din pamant fara pietris care trebuie bine batut, astfel ca reducerea inaltimii lor prin tasari ulterioare sa fie minima.
    (4) In cazul valurilor de pamant care inconjoara cladirile depozitelor pe toate laturile lor, se va prevedea accesul la drumuri al mijloacelor de transport curente, inclusiv al autospecialelor pentru incendii. Accesele practicate in astfel de situatii sunt de doua feluri: valuri de pamant cu traversare (fig. 1, anexa nr. 6) si valuri de pamant cu tunele (fig. 2, anexa nr. 6).
    (5) In cazul terenurilor denivelate inaltimea valurilor masurata pe ax trebuie sa depaseasca cu 1 m linia ce uneste partea superioara a peretilor cladirilor depozitelor cu punctul cel mai inalt al obiectivului de aparat.
    (6) Daca terenul permite, barierele naturale (de exemplu: dealuri, movile) existente pe unele laturi pot inlocui valurile de pamant sau se pot combina cu acestea prin ingemanare, astfel incat sa se obtina inaltimea reglementara.
    (7) In situatii exceptionale, cand taluzurile create de sapaturile efectuate in coastele de deal au tendinta de alunecare, acestea se consolideaza corespunzator.
    Art. 63
    (1) Toate depozitele de materii explozive trebuie prevazute cu echipamente tehnice (masini, instalatii, utilaje, aparatura), mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, echipamente de protectie si agenti stingatori pentru prevenirea si stingerea incendiilor, conform normelor legale in vigoare.
    (2) Pentru depozitele de materii explozive de suprafata si pentru cele subterane nelegate de reteaua unei mine, care au o capacitate mai mare de 5.000 kg in echivalent trotil, trebuie sa se asigure obligatoriu alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor, din bazine sau rezervoare cu o capacitate de minimum 25 mc ori prin hidranti de incendiu exteriori cu un debit de cel putin 10 l/sec. si cu o durata de functionare de cel putin 3 ore.

    SECTIUNEA a 4-a
    Incaperi subterane cu capacitatea de pana la 200 kg pentru pastrarea materiilor explozive

    Art. 64
    (1) In subteran materiile explozive pot fi pastrate in incaperi legate de reteaua lucrarilor miniere, construite si amenajate conform schitei din anexa nr. 4b), a caror capacitate nu va depasi cantitatea de 200 kg in echivalent trotil.
    (2) Galeria de acces si camera de pastrare trebuie sa aiba un profil liber de minimum 4,80 mp. In cazul lucrarilor sustinute, pentru sustinere se folosesc numai materiale incombustibile.
    (3) Usa de la intrare in galeria de acces trebuie confectionata sub forma de grilaj din bare de otel cu diametrul de minimum 8 mm si ochiuri cu latura de maximum 100 mm, avand tocul metalic bine incastrat in roca din jur, si prevazuta cu doua incuietori (zavor cu lacat si broasca cu cheie).
    (4) Firida pentru capse trebuie captusita cu material lemnos, iar la partea inferioara se pune pasla sau covor de cauciuc si poate fi impartita, dupa necesitati, in mai multe compartimente.
    (5) Firida pentru capse trebuie sa aiba usa din tabla metalica cu grosimea de minimum 3 mm, prevazuta cu incuietoare si fara orificii de aerisire.
    (6) Camera pentru pastrarea materiilor explozive trebuie sa aiba usa din tabla metalica cu grosimea de minimum 3 mm, prevazuta cu orificii de aerisire si incuietoare.
    (7) Pentru distribuirea materiilor explozive catre artificieri, intre camera de depozitare a explozivilor propriu-zisi si firida pentru capse se monteaza o masa acoperita cu pasla sau covor de cauciuc.
    (8) La terminarea ultimului schimb, inainte de zilele nelucratoare, se plaseaza post de paza sau materiile explozive se evacueaza din subteran si se returneaza la depozitul de consum.
    (9) Distribuirea si evidenta materiilor explozive se realizeaza de catre un artificier gestionar.
    (10) In ceea ce priveste amplasarea, autorizarea, amenajarea, dotarea, aerajul, iluminatul etc. trebuie respectate prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la depozitele subterane legate de reteaua minelor.

    SECTIUNEA a 5-a
    Firide pentru pastrarea materiilor explozive

    Art. 65
    (1) Firidele sunt constructii cu capacitatea maxima de 60 kg, in care artificierii isi pastreaza materiile explozive necesare pentru un schimb de lucru.
    (2) Firidele amenajate in subteran trebuie sa fie executate in locuri uscate, la minimum 50 m de puturi sau camere subterane si la minimum 6 m de o alta firida.
    (3) Firida pentru explozivii propriu-zisi se executa pe peretele lateral al unui spatiu de acces cu o lungime de minimum 2 m, sapat perpendicular pe peretele unei galerii.
    (4) Firida pentru mijloacele de initiere si aprindere se construieste direct in peretele unei galerii, fara spatiu de acces.
    (5) Construirea firidelor in galeriile principale de transport este interzisa.
    (6) Firidele pentru explozivii propriu-zisi, care se executa la suprafata si sunt sapate in panta de deal, trebuie sa respecte distanta de:
    a) minimum 20 m de axa galeriei (tunelului), in cazul galeriilor de cercetare geologica sau cu caracter hidroenergetic si hidrotehnic, tunele si altele similare;
    b) cel putin 300 m de extremitatea fronturilor de lucru, in cazul exploatarilor miniere la zi.
    (7) La exploatarile miniere la zi materiile explozive se pot pastra si in firide mobile metalice sau din beton, executate pe baza de proiect avizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (8) Acolo unde se executa impuscaturi masive firidele se golesc de materiile explozive inainte de efectuarea acestor operatiuni.
    (9) Mijloacele de initiere si aprindere se pastreaza atat in subteran, cat si la suprafata in firide special amenajate, amplasate la o distanta de minimum 6 m de firida destinata depozitarii explozivilor propriu-zisi.
    (10) Firidele pentru materii explozive trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie sustinute si captusite cu scanduri, iar cele executate in carbune sa fie betonate;
    b) sa aiba usi din tabla de otel de cel putin 3 mm grosime, prevazute cu incuietori.
    (11) Firidele pentru mijloacele de initiere si aprindere trebuie captusite la partea inferioara cu pasla sau cu covor de cauciuc.
    (12) Atunci cand firidele contin materii explozive, usile se inchid si se incuie. Pe usile firidelor se pune panou de avertizare in conformitate cu Prescriptiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

    SECTIUNEA a 6-a
    Incaperi pentru pastrarea diferitelor materii explozive (altele decat explozivii propriu-zisi si mijloacele de initiere)

    Art. 66
    (1) Incaperile in care se depoziteaza si se manuiesc materii explozive pentru articole de vanatoare, perforari de sonde, obiecte de distractie, pistoale de implantat bolturi, fuzee antigrindina, capse de alarmare C.F.R., diferite tipuri de cartuse de semnalizare, aruncatoare de bandula si altele asemenea trebuie construite din materiale incombustibile si sa aiba o singura usa de acces confectionata din metal.
    (2) Pardoseala trebuie sa fie incombustibila, plana si fara fisuri.
    (3) In aceste incaperi este interzisa pastrarea impreuna cu materiile explozive a altor materiale si trebuie sa existe mijloace corespunzatoare verificate, pentru combaterea si stingerea incendiilor, care sa fie accesibile in orice moment.
    (4) In aceste incaperi sunt interzise fumatul si utilizarea flacarii deschise.
    (5) Distribuirea si evidenta materiilor explozive din aceste incaperi se efectueaza numai de persoane desemnate in scris de catre conducatorul unitatii detinatoare de materii explozive.

    SECTIUNEA a 7-a
    Pastrarea pulberii de vanatoare

    Art. 67
    (1) Pulberea de vanatoare se pastreaza intr-un seif sau dulap metalic, avand grosimea peretilor si a usii de minimum 3 mm, prevazut cu incuietoare, amplasat intr-o incapere construita conform prevederilor art. 66, in care temperatura nu o depaseste pe cea maxima admisa de depozitare, stabilita de producator, dupa cum urmeaza:
    a) in cladiri cu spatii comerciale, intr-o incapere alaturata spatiului de comercializare este admisa pastrarea a maximum 3 kg neto pulbere de vanatoare;
    b) in incaperile de comercializare este interzisa pastrarea pulberii de vanatoare;
    c) in cladiri nelocuite situate in zone populate, intr-o incapere de depozitare a unei cladiri utilizate in exclusivitate in scopuri industriale este admisa pastrarea a maximum 25 kg neto pulbere de vanatoare.
    (2) Cantitati mai mari decat cele mentionate in prezentul articol se pastreaza numai in depozitele de materii explozive autorizate conform legii.

    SECTIUNEA a 8-a
    Pastrarea obiectelor pirotehnice

    Art. 68
    (1) Obiectele pirotehnice se pastreaza in ambalajul original sau in unitatea de ambalare cea mai mica a furnizorului, in incaperi construite conform prevederilor art. 66, in care temperatura nu o depaseste pe cea maxima admisa de depozitare, stabilita de producator, dupa cum urmeaza:
    a) in cladiri cu spatii comerciale:
    - in incaperile de comercializare, numai obiectele pirotehnice din clasele I, a II-a si T1, pana la o greutate bruta de 100 kg;
    - intr-o incapere alaturata spatiului de comercializare care nu serveste sederii continue a persoanelor, numai obiectele pirotehnice din clasele I, a II-a si T1, pana la o greutate bruta de 300 kg;
    b) in cladiri nelocuite situate in zone populate sau intr-o incapere de depozitare a unei cladiri utilizate in exclusivitate in scopuri industriale este admisa pastrarea obiectelor pirotehnice din clasele I, a II-a si T1, pana la o greutate bruta de 1.000 kg.
    (2) Cantitati mai mari decat cele mentionate la alin. (1) si obiectele pirotehnice din clasele a III-a, a IV-a si T2 se pastreaza numai in depozite de materii explozive autorizate conform legii.

    SECTIUNEA a 9-a
    Pastrarea capselor pentru pistoale de implantat bolturi

    Art. 69
    (1) Capsele pentru pistoale de implantat bolturi se pastreaza in ambalajul original sau in unitatea de ambalare cea mai mica a furnizorului, intr-un seif, dulap metalic sau lada metalica avand grosimea peretilor si a capacului de minimum 3 mm, prevazuta cu incuietoare, amplasata intr-o incapere construita conform prevederilor art. 66, dupa cum urmeaza:
    a) in cladiri cu birouri si spatii comerciale este admisa pastrarea a maximum 10.000 capse;
    b) in cladiri nelocuite situate in zone populate sau intr-o incapere de depozitare a unei cladiri utilizate in exclusivitate in scopuri industriale, precum si in depozite semimobile metalice (baraca metalica tip) situate intr-o zona industriala este admisa pastrarea a maximum 250.000 capse.
    (2) Cantitati mai mari decat cele mentionate in prezentul articol se pastreaza numai in depozite de materii explozive autorizate conform legii.

    CAP. 5
    Evidenta si eliberarea materiilor explozive

    Art. 70
    (1) Materiile explozive sosite in depozitul detinatorului se receptioneaza cantitativ si calitativ si sunt luate in primire de catre gestionarul depozitului sau de inlocuitorul acestuia, care verifica actele de livrare si de transport, starea ambalajelor (integritatea, inscriptionarea, existenta sigiliilor) si cantitatile primite, pe tipuri si loturi de fabricatie.
    (2) Gestionarul depozitului sau inlocuitorul acestuia trebuie sa urmareasca daca descarcarea din mijloacele de transport si asezarea materiilor explozive se fac in bune conditii in depozit, inregistrandu-le in registrul de evidenta intocmit conform anexei nr. 7.
    (3) Registrul de evidenta trebuie numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la unitatea careia ii apartine depozitul, iar inscrierile in registru se fac cu creion chimic, cerneala sau pasta si se pastreaza in conditii care sa nu duca la deteriorarea lui.
    (4) Atunci cand in lotul de materii explozive sosit la destinatar se constata ambalaje desigilate, cantitatea de exploziv se verifica prin deschiderea lazilor respective, iar cand ambalajul s-a deteriorat si materiile explozive s-au risipit in vehicul, acestea se aduna si se ambaleaza, verificandu-se cantitativ.
    (5) In cazul in care se constata lipsuri, se anunta imediat conducatorul unitatii de care apartine depozitul, iar acesta trebuie sa anunte organul de politie local si inspectoratul teritorial de munca, incheindu-se un proces-verbal dupa procedura stabilita prin dispozitiile legale in vigoare cu privire la receptia, expeditia si primirea marfurilor.
    Art. 71
    Miscarea zilnica a materiilor explozive in cadrul depozitului (distribuirile, consumurile, restituirile si materiile explozive provenite din resturi neexplodate) se inscrie in registrul de evidenta pe baza formularelor "Comanda de materii explozive" si "Indeplinirea comenzii", intocmite conform anexelor nr. 8 si 9.
    Art. 72
    (1) Pentru eliberarea materiilor explozive gestionarul inscrie pe formularul "Indeplinirea comenzii", la rubricile respective, cantitatile eliberate si, daca este cazul, si materiile explozive luate in primire de la artificierul din schimbul anterior.
    (2) In toate cazurile cei care predau si preiau materii explozive semneaza de predare sau de primire pe formularele respective.
    (3) Dupa efectuarea lucrarilor se inscriu pe formularul "Indeplinirea comenzii" cantitatile folosite, care se confirma prin semnatura, pe acelasi formular, de catre conducatorul locului de munca din schimbul respectiv.
    (4) In cazul in care conducatorul locului de munca este si artificier si executa lucrarile de impuscare, atestarea cantitatii de materii explozive consumate se face pe baza de semnatura, de catre un membru al echipei care il asista pe artificier.
    (5) La sfarsitul schimbului (zilei) de lucru se restituie gestionarului la depozit, formularul "Indeplinirea comenzii", completat la rubricile "materii consumate" si "materii restituite/predate".
    (6) Artificierii autorizati pentru efectuarea lucrarilor de efecte speciale pirotehnice in productia de filme completeaza formularul "Indeplinirea comenzii" la sfarsitul fiecarei zile de lucru, precum si la orice schimbare a locului de filmare. Acest formular se restituie gestionarului la inapoierea din teren.
    (7) La lucrarile izolate (constructii de drumuri, lucrari geologice, hidroenergetice, hidrotehnice, cariere si altele asemenea), situate la distante mai mari de 5 km de depozitul de materii explozive, artificierii care au consumat intreaga cantitate preluata din depozit sau care le-au predat pe cele neconsumate artificierilor din schimbul urmator (in cazul lucrului pe mai multe schimburi) depun formularul "Indeplinirea comenzii" atunci cand se prezinta la depozit pentru a ridica o noua cantitate, fara insa a depasi 3 zile de la data ultimei ridicari de materii explozive.
    (8) La rubricile corespunzatoare din formularul "Indeplinirea comenzii" se inscriu si cantitatile de materii explozive recuperate dupa efectuarea lucrarilor (de exemplu: resturi neexplodate, exploziv aruncat din gauri), care se predau gestionarului la depozit in vederea distrugerii.
    (9) Gestionarul depozitului inscrie in Registrul de evidenta a intrarii si iesirii materiilor explozive cantitatile respective de care se descarca prin procesul-verbal de distrugere a materiilor explozive devenite inutilizabile.
    Art. 73
    (1) Gestionarii sunt obligati sa verifice zilnic stocurile de materii explozive din depozit.
    (2) Trimestrial, o comisie formata din 2 - 3 persoane, condusa de catre organul financiar al detinatorului depozitului, inventariaza materiile explozive din depozit.
    (3) In caz de neconcordanta intre stocul faptic si cel scriptic, se sesizeaza imediat conducerea, care anunta organul de politie local si inspectoratul teritorial de munca.
    Art. 74
    (1) La fiecare depozit de materii explozive se afiseaza obligatoriu urmatoarele:
    a) lista nominala cuprinzand persoanele care au dreptul sa semneze comenzi pentru materii explozive, cu specimenele de semnaturi, aprobata de conducatorul unitatii;
    b) lista nominala cuprinzand artificierii care au dreptul sa ridice materii explozive din depozit, cu specimenele de semnaturi, aprobata de conducatorul unitatii;
    c) lista cuprinzand institutiile si persoanele care au drept de control la depozitul de materii explozive;
    d) autorizatia de functionare a depozitului de materii explozive (in original sau copie);
    e) prevederi din normele specifice de protectia muncii cu privire la manuirea materiilor explozive;
    f) masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
    g) dosarul cu extrase din standardele, caietele de sarcini sau normele interne ale materiilor explozive existente in depozit, cu referire la cerintele de calitate.
    (2) Este interzisa eliberarea de materii explozive din depozit catre alte persoane sau pe baza de comenzi semnate de alte persoane decat cele prevazute in liste.
    Art. 75
    (1) Este interzisa eliberarea materiilor explozive din depozit catre artificieri care nu dispun de mijloace de transport corespunzatoare cerintelor stabilite pentru securitatea transportului si de documente legale de transport.
    (2) De asemenea este interzisa eliberarea de materii explozive din depozit de catre artificieri care efectueaza transport manual si nu au asigurate dotarile prevazute in actele normative in vigoare.
    Art. 76
    (1) Registrele de evidenta a materiilor explozive de la depozite, precum si formularele privind miscarea materiilor explozive trebuie sa aiba caracter de document cu "regim special".
    (2) Caracterul de "regim special" al registrelor de evidenta la depozitele de materii explozive se refera la numerotarea fiecarei file, snuruirea, sigilarea, parafarea si inregistrarea de catre conducatorul detinator al depozitului.
    (3) Celelalte formulare: "Comanda de materii explozive" si "Indeplinirea comenzii" trebuie sa poarte in mod obligatoriu seria si numarul de ordine, care se completeaza in mod obligatoriu inaintea utilizarii.
    Art. 77
    Inainte de a fi eliberate materiile explozive din depozit trebuie verificate urmatoarele:
    a) existenta pe ambalaje a datelor de identificare certa;
    b) starea ambalajului si a explozivului;
    c) incadrarea in termenul de garantie.

    CAP. 6
    Verificarea calitatii materiilor explozive

    Art. 78
    (1) Materiile explozive care sunt in termen de garantie se vor verifica atunci cand se constata:
    a) degradarea ambalajului cartusului de explozivi ca urmare a manuirii sau umiditatii excesive;
    b) rateuri, deflagrari sau resturi de explozivi la efectuarea lucrarilor de impuscare;
    c) rateuri de capse, mai mult de 1% din numarul de capse folosite intr-un lot;
    d) rateuri la sistemul de initiere neelectrica;
    e) rateuri la fitilul de amorsare (Bickford) sau cand nu se aprinde la darea focului.
    (2) Aceste verificari se pot efectua la persoane, la un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului, sau la fabrica producatoare, in functie de incercarile necesar a fi efectuate.
    (3) Materiile explozive pentru medii inflamabile (explozivii propriu-zisi si capsele detonante electrice) se verifica si se atesta de un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului, prin probe de tunel, pentru fiecare lot, inainte de a fi date in folosinta.

    SECTIUNEA 1
    Verificari ce se pot face la persoane

    Art. 79
    (1) Verificarile la persoane se efectueaza de catre seful de depozit in prezenta unui cadru tehnic numit in acest scop de catre conducatorul unitatii, in afara incintei depozitului de materii explozive, intr-un loc izolat astfel ales si pazit, incat incercarile sa nu pericliteze constructiile invecinate, iar accesul persoanelor straine sa poata fi controlat si interzis.
    (2) Fiecare verificare se consemneaza intr-un proces-verbal in care se indica: fabrica furnizoare, numarul lotului si data fabricatiei, data verificarii, incercarile efectuate si rezultatele obtinute.
    Art. 80
    (1) Pentru explozivii propriu-zisi se pot efectua la persoane urmatoarele operatiuni:
    a) controlul vizual al starii ambalajului cartuselor si al explozivului se face cu ocazia manuirii explozivilor in depozit.
In cazul in care la unele cartuse se constata ca hartia de ambalaj este inmuiata si usor de rupt din cauza umiditatii excesive, se controleaza in continuare intregul lot, retinandu-se la depozit in vederea distrugerii toate cartusele cu ambalajul degradat. Explozivul din lotul respectiv cu ambalajul nedegradat se distribuie cu prioritate la consum pana la epuizare. In cazul in care prin pipaire se constata ca explozivul este intarit sau rigid ca urmare a inghetarii, acesta se retine in depozit in vederea dezghetarii;
    b) verificarea fenomenului de exudatie la explozivii pe baza de nitroglicerina se realizeaza concomitent cu controlul starii ambalajului cartuselor si se face vizual, prin constatarea existentei unor picaturi de lichid in/sau pe ambalajele cartuselor.
Picaturile se culeg intr-un pahar cu apa si daca acestea nu se amesteca cu apa, ci cad la fundul paharului, avand un aspect uleios, atunci exista indicatia precisa ca s-a produs fenomenul de exudatie. In caz ca s-a constatat fenomenul de exudatie, intregul lot se declara necorespunzator si se interzice folosirea lui in continuare, urmand a fi distrus;
    c) verificarea sensibilitatii la transmiterea detonatiei se face cand se constata rateuri, deflagrari sau resturi de materii explozive la efectuarea lucrarilor de impuscare.
Verificarea se face pe un teren plat, pe un pat de nisip realizat intr-o groapa de 0,5 m adancime. Se asaza 6 cartuse aranjate coaxial si echidistante, iar pentru cartusele de explozivi cu masa de 200 g sau mai mari, probele se efectueaza folosind numai 3 cartuse. Primul cartus din coloana astfel formata se amorseaza electric sau pirotehnic. Se considera ca explozivul poseda sensibilitate corespunzatoare la transmiterea detonatiei cand la 3 probe consecutive toate cartusele explodeaza complet la distanta dintre cartuse egala cu diametrul cartusului. In cazul in care se constata ca explozivul nu poseda sensibilitate corespunzatoare la transmiterea detonatiei, intregul lot se declara necorespunzator si se interzice folosirea lui in continuare, urmand a fi distrus.
    (2) Pentru fitilul de amorsare (Bickford) se efectueaza la persoane urmatoarele operatiuni:
    a) verificarea aspectului exterior se face vizual, cu ochiul liber, pentru colacii prelevati conform art. 83 lit. g).
Stratul exterior al fitilului trebuie sa fie uniform, fara crapaturi sau rupturi, iar cel rezistent la apa sa nu aiba deteriorat stratul izolant;
    b) comportarea la ardere in aer liber se face pe o suprafata orizontala. Fitilele se asaza la o echidistanta de 5 cm si se aprind. Arderea trebuie sa fie fara pocnituri, emiteri de scantei prin invelis si fara sa se stinga;
    c) determinarea duratei de ardere a fitilului in aer liber se face pe bucati de fitil de 1 m lungime, luate din fiecare colac al probei. Se aprinde la unul dintre capete, masurandu-se cu un cronometru timpul scurs pana la tasnirea flacarii la celalalt capat. Durata de ardere trebuie sa fie cuprinsa intre 100 - 125 sec./m. Intre valoarea maxima si cea minima a probelor supuse incercarii se admite o diferenta de maximum 15 secunde.
    (3) In cazul in care se constata ca fitilul de amorsare (Bickford) nu corespunde cerintelor de calitate, se interzice folosirea lui in continuare, urmand a fi distrus.
    (4) Pentru fitilul detonant persoanele efectueaza o examinare vizuala exterioara asupra a cel putin 50 m din zece bobine prelevate la intamplare din fiecare lot, inainte ca acesta sa fie dat in consum.
    (5) Examinarea vizuala exterioara a fitilului detonant consta in:
    a) verificarea exterioara a calitatii impletiturii sau a uniformitatii stratului acoperitor;
    b) verificarea subtierilor sau a ingrosarilor;
    c) verificarea prin sondaj a diametrului;
    d) verificarea etanseitatii capetelor prin capsulare sau izolare cu banda adeziva.
    (6) Daca la examinarea exterioara se constata ca fitilul detonant din proba prelevata prezinta deficiente la una dintre verificarile la care a fost supus, se trece la examinarea exterioara a intregului lot.
    (7) Cantitatile de fitil detonant gasite necorespunzatoare nu se utilizeaza la lucrarile de impuscare, urmand sa fie distruse.

    SECTIUNEA a 2-a
    Verificari la laboratoarele de specialitate

    Art. 81
    Determinarile privind densitatea, umiditatea, compozitia chimica, capacitatea de lucru, brizanta, antigrizutanta, termorezistenta, gazele toxice de explozie si alte probe pentru explozivi, precum si efectuarea de expertize asupra unor loturi de capse, relee intarzietoare, fitil de amorsare (Bickford), fitil detonant si sistem de initiere neelectrica se efectueaza numai de catre laboratoare de specialitate, respectiv de fabrica producatoare sau de un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului, conform metodologiilor prevazute de reglementarile in vigoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Prelungirea termenului de garantie

    Art. 82
    (1) Prelungirea termenului de garantie se face la cererea persoanelor, inaintata producatorului sau organului de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului.
    (2) Materiile explozive la care termenul de garantie este depasit se folosesc numai daca, prin analize de laborator si prin verificari efectuate de catre organele mentionate la alin. (1), se constata ca isi mentin calitatea prevazuta in standarde, norme interne, caiete de sarcini sau in documentatiile speciale aferente.
    (3) In acest sens se elibereaza un buletin de prelungire a termenului de garantie, respectandu-se masurile si conditiile indicate in buletinul de prelungire a termenului de garantie.

    SECTIUNEA a 4-a
    Prelevarea probelor

    Art. 83
    In scopul efectuarii de expertize asupra unor loturi de materii explozive, precum si pentru prelungirea termenului de garantie persoanele trimit la producator sau la un organ de specialitate autorizat, stabilit prin hotarare a Guvernului, probe prelevate din loturile respective de materii explozive in modurile si cantitatile urmatoare:
    a) pentru explozivii ordinari probele se iau la intamplare din 3% din numarul lazilor care compun lotul sau restul de lot, iar din aceste lazi se scoate un numar de pungi sau cartuse in asa fel incat masa totala sa fie de minimum 15 kg;
    b) pentru explozivii de siguranta de tip clasic (AGP) sau alt tip similar probele se iau la intamplare din cel putin 20 de lazi, iar din fiecare lada se scoate cate o punga cu cartuse a 2,4 kg, in asa fel incat masa totala sa fie de 48 kg exploziv;
    c) pentru explozivii de inalta siguranta cu detonatie selectiva (DS) sau alt tip similar, probele se iau la intamplare din cel putin 20 de lazi, iar din fiecare lada se scot cate doua pungi cu cartuse a cate 2,4 kg fiecare, in asa fel incat masa totala sa fie de 96 kg exploziv;
    d) pentru capsele detonante probele se iau la intamplare din 2 lazi care compun lotul sau restul de lot si din fiecare lada, un numar de capse. In total se trimit:
    - 150 bucati pentru capse detonante electrice instantanee;
    - 50 bucati din fiecare treapta de intarziere, pentru capse detonante electrice cu intarziere (semisecunda si milisecunda);
    - 200 bucati pentru capse detonante pirotehnice;
    - 100 bucati din fiecare treapta de intarziere, pentru capse detonante electrice (milisecunda) pentru medii grizutoase;
    e) pentru releele detonante intarzietoare se ia la intamplare din doua cutii care compun lotul sau restul de lot un numar de 50 relee, din fiecare treapta de intarziere;
    f) pentru fitilul detonant probele se iau la intamplare din 4 lazi, din fiecare lada cate o bobina, incat bobina supusa verificarilor sa reprezinte 400 m fitil, in cazul bobinelor de 100 m si, respectiv 375 m fitil, in cazul bobinelor de 75 m;
    g) pentru fitilul de amorsare (Bickford) probele se iau la intamplare, in functie de numarul de colaci care compun lotul sau restul de lot, intr-un numar total de colaci, dupa cum urmeaza:
    - 10 colaci, daca marimea restului de lot este de pana la 50 de colaci;
    - 15 colaci, daca marimea restului de lot este de 51 - 100 de colaci;
    - 20 de colaci, daca marimea restului de lot este de 101 - 200 de colaci;
    - 25 de colaci, daca marimea restului de lot este de 201 - 300 de colaci;
    - 35 de colaci, daca marimea restului de lot este de 301 - 500 de colaci;
    - 50 de colaci, daca marimea restului de lot este de peste 500 de colaci;
    h) pentru sistemul de initiere neelectric probele se iau la intamplare din cel putin 10 lazi care compun lotul sau restul de lot si din fiecare lada, un numar de elemente cu capsa, in asa fel incat numarul total supus verificarilor sa fie de 10 bucati din fiecare element si treapta de intarziere (semisecunda si milisecunda).

    CAP. 7
    Dezghetarea explozivilor pe baza de nitroglicerina

    Art. 84
    Seful depozitului de materii explozive este obligat sa il anunte imediat in scris pe conducatorul unitatii ori de cate ori constata ca explozivul din depozit sau din transporturile sosite este inghetat.
    Art. 85
    Dezghetarea explozivilor se face in baza dispozitiei scrise a conducatorului unitatii, in care se specifica: data, locul, responsabilul lucrarilor si echipa de artificieri insarcinati cu executarea operatiunilor de dezghetare.
    Art. 86
    (1) Dezghetarea explozivilor se face in incaperile din cadrul depozitelor de materii explozive sau in incaperi special amenajate.
    (2) In incaperile respective pe perioada dezghetarii sunt interzise pastrarea altor explozivi, efectuarea altor lucrari si accesul altor persoane in afara de cele insarcinate cu efectuarea operatiunilor de dezghetare sau de control.
    (3) Cantitatea maxima de explozivi ce poate fi dezghetata simultan intr-o incapere este limitata de capacitatea de depozitare stabilita prin autorizatia depozitului respectiv.
    (4) Transportul explozivilor inghetati in incaperile de dezghetare se efectueaza sub directa supraveghere a responsabilului lucrarii. Transportul lazilor sau al pungilor se face cu o targa prevazuta cu bordura si curele, care in timpul transportului trebuie trecute peste umeri. Incarcatura maxima de explozivi pe targa nu trebuie sa depaseasca 30 kg.
    (5) Pe toata durata in care se executa dezghetarea in incaperi trebuie asigurata o temperatura cuprinsa intre +15 grade C si +25 grade C.
    (6) Controlul temperaturii se face cu termometre cu care trebuie prevazute incaperile, de catre responsabilul cu dezghetarea, la introducerea explozivului in incapere si periodic de 2 ori pe zi.
    (7) In incaperea destinata pentru dezghetare explozivii ambalati in lazi sau despachetati din ambalajul intermediar (pungi) se asaza pe mese sau rafturi acoperite cu panza cauciucata, musama sau linoleum, lasandu-se intre ele un spatiu de cel putin 20 cm, cu exceptia cazurilor in care explozivul este lasat sa se dezghete pe loc in camera in care a inghetat.
    (8) Dupa o perioada de 48 de ore de la introducerea explozivului in incapere responsabilul lucrarii controleaza starea explozivului si daca constata ca acesta nu este dezghetat, prelungeste perioada, controland zilnic starea explozivului.
    (9) Dupa terminarea operatiunii de dezghetare panza cauciucata, musamaua sau linoleumul trebuie sters cu o carpa umeda, iar mesele, rafturile, podelele si instalatiile incaperii se spala cu o solutie de apa calda si soda.
    Art. 87
    (1) Dupa terminarea lucrarilor de dezghetare responsabilul intocmeste un proces-verbal asupra modului cum au decurs lucrarile si a starii explozivului, pe care il inainteaza conducatorului unitatii.
    (2) Daca din procesul-verbal rezulta ca explozivul s-a dezghetat, acesta poate fi dat in consum pe baza unei dispozitii scrise date de conducatorul unitatii.

    CAP. 8
    Distrugerea materiilor explozive

    SECTIUNEA 1
    Generalitati

    Art. 88
    Materiile explozive necorespunzatoare si cele devenite inutilizabile din cauza depasirii termenelor de garantie sau a alterarii, precum si cele provenite din rateuri sau din resturi neexplodate se pastreaza pana la distrugere, separat de celelalte materii explozive, in lazi (cutii) marcate corespunzator si trebuie distruse in termen de maximum 30 de zile sau la acumularea unei cantitati de maximum 5 kg.
    Art. 89
    Distrugerea materiilor explozive se face in baza unei cereri scrise intocmite de catre seful de depozit si aprobata de catre conducatorul unitatii, care cuprinde: locul, data, felul materiilor explozive, cantitatile, metoda de distrugere, locul de plasare a posturilor de paza si de retragere a persoanelor care asista.
    Art. 90
    Operatiunile de distrugere se efectueaza numai de catre artificieri autorizati, instruiti in acest scop, sub supravegherea personalului tehnic desemnat de conducatorul unitatii.
    Art. 91
    (1) Distrugerea materiilor explozive se consemneaza intr-un proces-verbal, care cuprinde:
    a) numarul si data actului prin care conducatorul unitatii a aprobat distrugerea;
    b) felul si cantitatea materiilor explozive distruse;
    c) motivul pentru care s-a hotarat distrugerea;
    d) procedeul folosit si modul in care a decurs distrugerea;
    e) mentiuni cu privire la asanarea terenului;
    f) numele persoanelor care au condus si au executat distrugerea.
    (2) Procesul-verbal se semneaza de persoanele care au participat la distrugere si se aproba de conducatorul unitatii detinatoare de depozit si se inregistreaza, constituind actul justificativ pentru scaderea materiilor explozive din evidenta depozitului.
    Art. 92
    Distrugerea materiilor explozive este admisa numai ziua, in conditii de vizibilitate buna pentru asigurarea supravegherii zonei.
    Art. 93
    La efectuarea operatiunilor de distrugere se respecta urmatoarele:
    a) locul distrugerii prin explodare sau ardere a materiilor explozive trebuie sa se gaseasca la o distanta minima de siguranta de cel putin 300 m fata de orice loc de munca, locuinte, cantonamente, cai de comunicatii, lucrari de arta etc. si trebuie sa fie asigurat prin paza care trebuie mentinuta pe toata durata efectuarii operatiunilor de distrugere, in asa fel incat nici o persoana sa nu aiba acces in perimetrul stabilit;
    b) locul de distrugere se alege pe un teren nisipos sau argilos;
    c) materiile explozive se transporta la locul unde se executa distrugerea lor, cu luarea de masuri suplimentare se securitate si numai dupa ce au fost terminate toate lucrarile pregatitoare, iar in cazul in care transportul se face pe drumurile publice trebuie instiintat si organul de politie local;
    d) in cazul in care cantitatea care trebuie distrusa este mai mare decat cea admisa la o distrugere, surplusul de materii explozive se pastreaza in perimetrul terenului pazit, insa la cel putin 100 m de locul propriu-zis al distrugerii.
    Art. 94
    Distrugerea materiilor explozive se face numai pe grupe de acelasi fel de materii explozive. In acest scop resturile de materii explozive trebuie sa se sorteze dupa grupele din care fac parte, inainte de inceperea operatiunilor de distrugere.
    Art. 95
    Distrugerea materiilor explozive se face prin explodare, ardere sau dizolvare in apa.

    SECTIUNEA a 2-a
    Distrugerea prin explodare

    Art. 96
    (1) Prin explodare se distrug acele materii explozive care mai pot detona prin initiere cu capse detonante.
    (2) Distrugerea prin explodare se face prin initiere pe cale electrica.
    (3) In cazul in care persoana respectiva nu utilizeaza capse electrice, se admite folosirea de capse detonante pirotehnice aprinse, cu fitil de amorsare (Bickford).
    Art. 97
    (1) Cantitatea maxima care se distruge deodata, conform art. 94, prin explodare este de:
    a) 10 kg de explozivi in echivalent trotil;
    b) 100 de capse detonante pirotehnice sau electrice;
    c) 100 de relee detonante intarzietoare;
    d) 100 de elemente de initiere neelectrice;
    e) 250 m fitil detonant.
    (2) In cazuri deosebite, cu aprobarea conducatorului unitatii se poate distruge o cantitate de pana la 50 kg exploziv in echivalent trotil, cu conditia ca locul de distrugere sa se gaseasca la o distanta minima de siguranta de cel putin 1.000 m fata de orice loc de munca, locuinte, cantonamente, cai de comunicatii etc.
    Art. 98
    Distrugerea prin explodare trebuie executata intr-o groapa cu un diametru de 2 m si adancimea de cel putin 1 m. Fundul gropii trebuie nivelat si prevazut cu un strat de nisip sau argila cu o grosime de minimum 0,2 m.
    Art. 99
    Inainte de a incepe distrugerea materiilor explozive artificierul intinde cablul de impuscare de la groapa pana la locul de declansare a exploziei, verificand starea acestuia.
    Art. 100
    (1) Explozivii propriu-zisi destinati pentru distrugere se asaza in centrul gropii si se explodeaza cu un cartus de exploziv de calitate buna, amorsat cu o capsa detonanta electrica, care se asaza in masa de exploziv ce trebuie distrusa si apoi se leaga reoforii capsei electrice la capetele cablului de impuscare.
    (2) Pentru distrugerea fitilului detonant colacul sau bobina se detoneaza cu ajutorul a 2 cartuse de exploziv, initiate cu o capsa detonanta electrica, care se fixeaza pe partea exterioara a colacului sau a bobinei de fitil detonant care trebuie distrus si apoi se leaga reoforii capsei electrice la capetele cablului de impuscare.
    (3) Capsele detonante pirotehnice, electrice, releele detonante intarzietoare si capsele de la sistemul de initiere neelectrica care urmeaza a fi distruse se ambaleaza intr-un sul de hartie dupa care se fixeaza in jurul unui cartus amorsat cu o capsa detonanta electrica.
    Art. 101
    (1) Declansarea exploziei cu capse detonante electrice se face dintr-un loc adapostit, situat la o distanta de cel putin 100 m de groapa.
    (2) In cazul amorsarii cartusului de exploziv cu capsa detonanta pirotehnica si fitil de amorsare (Bickford), acesta trebuie sa aiba o lungime minima de 2 m, iar dupa aprinderea fitilului artificierul se retrage intr-un loc adapostit, situat la o distanta de minimum 100 m de groapa.
    (3) In cazuri deosebite, daca explozivul ce se distruge depaseste 10 kg, initierea se face numai pe cale electrica, iar locul de declansare a exploziei trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 200 m de groapa.
    Art. 102
    In timpul declansarii exploziei personalul tehnic de supraveghere numit si persoanele care asigura paza trebuie sa se afle la minimum 300 m de locul de distrugere.
    Art. 103
    Inaintea declansarii exploziei artificierul semnalizeaza prin semnale acustice retragerea, aprinderea focului si terminarea distrugerii, dupa un cod de semnalizare stabilit si adus la cunostinta tuturor celor care participa la operatiunea de distrugere.
    Art. 104
    Dupa fiecare operatiune de distrugere artificierul controleaza daca n-au ramas materii explozive neexplodate in groapa sau in imediata apropiere a acesteia, pe o raza de cel putin 10 m.
    Art. 105
    (1) In cazul unui rateu, dupa trecerea a 20 de minute, artificierul verifica sistemul de initiere pentru a stabili cauza rateului si repeta initierea.
    (2) In cazul repetarii rateului, dupa alte 20 de minute de asteptare, artificierul utilizeaza pentru initiere un alt cartus amorsat cu ajutorul caruia se realizeaza distrugerea.
    Art. 106
    In cazul ramanerii unor resturi de materie exploziva neexplodata, acestea se distrug printr-o noua operatiune, dupa acelasi procedeu.

    SECTIUNEA a 3-a
    Distrugerea prin ardere

    Art. 107
    (1) Prin ardere se distrug acele materii explozive care si-au pierdut capacitatea de detonatie, precum si acelea care nu fac explozie (fitil de amorsare Bickford).
    (2) Este interzisa distrugerea prin ardere a capselor detonante electrice sau pirotehnice si a cartuselor amorsate.
    (3) Se interzice efectuarea operatiunilor de distrugere prin ardere pe timp cu precipitatii sau cu vant puternic.
    Art. 108
    Se admite distrugerea prin ardere separat pe grupe, conform prezentelor norme tehnice, a urmatoarelor cantitati maxime:
    a) 25 kg explozivi propriu-zisi in echivalent trotil;
    b) 40 kg fitil de amorsare Bickford.
    Art. 109
    (1) Terenul si locul arderii materiilor explozive se aleg in conformitate cu prescriptiile art. 93.
    (2) In plus, suprafata terenului trebuie sa fie plata pe o raza de 10 m, iar in jurul locului de distrugere, pe o raza de 20 m, se curata vegetatia si orice substanta combustibila.
    (3) In apropierea locului de distrugere prin ardere se pregateste din timp o cantitate de apa cu care sa se poata raci locul pe care s-a efectuat distrugerea, iar acolo unde este posibil se instaleaza hidranti.
    Art. 110
    Materiile explozive supuse distrugerii prin ardere se scot din ambalaj.
    Art. 111
    (1) Distrugerea materiilor explozive prin ardere se executa astfel:
    a) pe terenul amenajat conform art. 109 se sapa un sant de 30 - 50 cm latime, 15 - 20 cm adancime si cu lungimea in functie de cantitatea de materii explozive ce se arde deodata;
    b) in sant se asaza lemne sau scanduri care formeaza patul focului;
    c) cartusele de exploziv sau fitil de amorsare Bickford taiat in bucati de cel putin 2 m lungime se asaza pe patul de lemn sau de scanduri sub forma unei gramezi cu inaltimea de maximum 100 mm, peste care se pun resturile de la ambalaje;
    d) aprinderea focului se face prin intermediul unei dare formate din materiale usor combustibile, ca hartie sau talas, de cel putin 5 m lungime.
    (2) Dupa aprinderea materialului usor combustibil artificierul se retrage intr-un loc adapostit, situat la minimum 100 m de locul distrugerii.
    Art. 112
    (1) Apropierea de locul unde au fost arse materiile explozive este admisa numai dupa ce exista certitudinea ca focul s-a stins si numai dupa 30 de minute de la stingerea acestuia.
    (2) Dupa terminarea fiecarei arderi amplasamentul se stropeste cu apa.
    (3) Pentru focul urmator se amenajeaza alt amplasament situat la minimum 5 m de ultimul.
    (4) La sfarsitul operatiunii de ardere a unui foc, dupa stropire cu apa, amplasamentul focului si terenul din jur, pe o raza de cel putin 10 m, vor fi cercetate pentru a se asigura ca nu au mai ramas parti incandescente sau resturi de materii explozive nearse.
    (5) Resturile de materii explozive nedistruse prin ardere se aduna, dupa care se supun din nou distrugerii la operatiunea de ardere urmatoare.
    (6) Cenusa ramasa de la focurile dintr-o zi se aduna la sfarsitul zilei intr-o groapa si se acopera cu pamant.
    (7) Amplasamentele curatate de orice resturi de ardere pot fi folosite din nou, numai dupa trecerea a 24 de ore de la distrugere.

    SECTIUNEA a 4-a
    Distrugerea prin dizolvare in apa

    Art. 113
    (1) Prin dizolvare in apa se distrug explozivii propriu-zisi pe baza de azotat de amoniu si pulberile cu fum.
    (2) Distrugerile prin dizolvare se executa in vase anume destinate pentru aceasta operatiune.
    (3) Distrugerea prin dizolvare se executa prin introducerea explozivului in apa, cu mentiunea ca cei incartusati se scot din ambalajul de hartie parafinata.
    (4) Explozivul este considerat distrus atunci cand pe fundul vasului nu se mai constata existenta cristalelor de saruri nedizolvate.
    (5) Dupa dizolvare solutia trebuie aruncata intr-o groapa anume sapata. Resturile insolubile, precum si hartia de ambalaj se aduna si se distrug prin ardere.

    CAP. 9
    Autorizarea artificierilor si pirotehnistilor pentru focuri de artificii

    Art. 114
    (1) Efectuarea operatiunilor cu explozivi propriu-zisi si mijloace de initiere, precum si supravegherea incarcarii-descarcarii si a transportului se incredinteaza numai persoanelor care sunt autorizate ca artificier, cu exceptia operatiunilor de declansare a exploziilor necesare realizarii efectelor speciale pirotehnice in productia de filme, care in anumite situatii speciale se efectueaza de catre interpretul secventei.
    (2) Efectuarea operatiunilor cu obiecte pirotehnice din clasele a III-a si a IV-a, precum si supravegherea incarcarii-descarcarii si a transportului se incredinteaza numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnist pentru focuri de artificii.
    (3) Verificarile in poligon, gestionarea, depozitarea, incarcarea, descarcarea si transportul materiilor explozive la laboratoarele de specialitate autorizate in acest scop se asigura prin personal calificat si instruit de catre persoanele juridice si fizice, fara a fi necesara autorizarea acestuia ca artificier, respectiv ca pirotehnist pentru focuri de artificii.
    Art. 115
    (1) Autorizarea pentru exercitarea activitatii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se acorda persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute in cap. X si primesc avizul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, si promoveaza un examen sustinut in fata unei comisii.
    (2) Autorizarea se atesta prin eliberarea unui carnet conform modelului din anexa nr. 10 a) sau 10 b).
    (3) Carnetele prevazute la alin. (2) se elibereaza de catre inspectoratul teritorial de munca al carui delegat a participat la examinare in vederea autorizarii.
    (4) Dupa obtinerea carnetului posesorul acestuia lucreaza timp de o luna sub supravegherea unui artificier, respectiv pirotehnist pentru focuri de artificii, cu experienta.
    (5) Exercitarea activitatii pentru care s-a obtinut autorizatia este permisa numai pentru categoria de lucrari inscrisa in carnet.
    (6) In cazul cand un artificier urmeaza sa execute operatiuni de impuscare la altfel de lucrari decat cele pentru care a fost autorizat, se procedeaza la o noua autorizare.
    (7) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) artificierii autorizati pentru lucrari de impuscare in subteran, care au indeplinit aceasta activitate timp de 3 ani si care au dreptul de a se prezenta la autorizare in vederea obtinerii dreptului suplimentar de a executa impuscari pentru lucrarile prevazute la art. 126 alin. (1) lit. a), b) si d).
    (8) Exercitarea activitatii de artificier pentru noul tip de lucrari se atesta printr-o mentiune facuta in carnetul de artificier.
    Art. 116
    Cursurile de pregatire a artificierilor, respectiv a pirotehnistilor pentru focuri de artificii, vor fi organizate de persoanele juridice sau fizice autorizate care au obtinut avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si care dispun de baza materiala, didactica si de cadre cu studii tehnice superioare in domeniu si au o durata de minimum 30 de ore.
    Art. 117
    In vederea inscrierii la cursurile de pregatire a artificierilor sau a pirotehnistilor pentru focuri de artificii, candidatii trebuie sa prezinte persoanelor prevazute la art. 116 urmatoarele acte:
    a) cererea candidatului;
    b) copie de pe diploma de bacalaureat sau, dupa caz, adeverinta de absolvire a cel putin 8 clase;
    c) certificat medical din care sa rezulte ca este sanatos;
    d) certificat psihologic din care sa reiasa ca este apt pentru activitatea de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii;
    e) acte din care sa reiasa ca indeplineste conditiile prevazute la cap. X, in functie de lucrarile pe care urmeaza sa le execute;
    f) avizul inspectoratului de politie judetean respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in raza caruia domiciliaza.
    Art. 118
    (1) Dupa absolvirea cursului de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, candidatul sustine un examen in fata comisiei din cadrul unitatii care a organizat cursul, in urma caruia i se elibereaza un certificat de absolvire.
    (2) Programul si tematica cursului se supun avizarii de catre autoritatile in domeniu, respectiv Inspectia Muncii, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari si Inspectoratul General de Politie.
    Art. 119
    (1) Autorizarea pentru exercitarea activitatii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se face pe baza unui examen sustinut in fata unei comisii formate din delegatul inspectoratului teritorial de munca si delegatul persoanei la care lucreaza sau la care urmeaza sa functioneze candidatul.
    (2) Pentru sustinerea examenului candidatul prezinta comisiei urmatoarele acte:
    a) cererea candidatului;
    b) copie de pe certificatul de absolvire a cursului de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii;
    c) doua fotografii 3 x 4.
    (3) Examenul de autorizare pentru exercitarea activitatii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se sustine imediat sau dupa maximum 60 de zile de la absolvirea cursului de pregatire.
    Art. 120
    (1) Candidatii la examenul de autorizare pentru exercitarea activitatii de artificier sunt examinati cu privire la:
    a) cunostintele privind materiile explozive si atributiile artificierilor in tehnologii de impuscare;
    b) reglementarile privind transportul, pastrarea, manuirea si folosirea materiilor explozive in conditii de securitate, potrivit specificului lucrarilor pentru care se solicita autorizarea de functionare;
    c) regulile specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Candidatii la examenul de autorizare pentru exercitarea activitatii de pirotehnist pentru focuri de artificii sunt examinati cu privire la:
    a) cunostintele privind obiectele pirotehnice si atributiile pirotehnistilor pentru focuri de artificii la jocurile de artificii;
    b) reglementarile privind transportul, pastrarea, manuirea si folosirea obiectelor pirotehnice in conditii de securitate;
    c) regulile specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor.
    (3) Rezultatul examenului de autorizare pentru exercitarea activitatii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei.
    Art. 121
    (1) Actele mentionate la art. 117 se inregistreaza si se pastreaza la unitatile care au organizat cursurile de pregatire pentru exercitarea activitatii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii.
    (2) Inspectoratele teritoriale de munca inregistreaza si pastreaza actele mentionate la art. 119 pentru persoanele carora le-au eliberat carnetul de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, tinand evidenta carnetelor respective.
    Art. 122
    (1) Inspectoratul teritorial de munca tine evidenta nominala, pe unitati, a tuturor artificierilor si pirotehnistilor pentru focuri de artificii de pe raza inspectoratului respectiv.
    (2) Persoanele juridice sau fizice au obligatia sa comunice inspectoratelor teritoriale de munca orice schimbare survenita in situatia artificierilor, respectiv a pirotehnistilor pentru focuri de artificii, din cadrul acestora.
    (3) Incadrarea unui artificier, respectiv a unui pirotehnist pentru focuri de artificii, la o alta unitate se face numai dupa ce a fost luat in evidenta de inspectoratul teritorial de munca in raza caruia se afla aceasta.
    Art. 123
    (1) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se ridica pe termen de cel mult 3 luni de catre organele de control prevazute in actele normative in vigoare, atunci cand constata abateri de la prevederile legale privind regimul materiilor explozive.
    (2) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se anuleaza de organul emitent:
    a) la retragerea avizului organului de politie;
    b) ca urmare a savarsirii unor abateri grave de la prevederile legale privind regimul materiilor explozive sau ale normelor si instructiunilor de protectie a muncii;
    c) la intreruperea activitatii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, mai mult de 4 ani.
    Art. 124
    (1) In cazul anularii carnetului de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, obtinerea unui nou carnet este posibila numai dupa trecerea a cel putin un an de la data anularii, pe baza unui examen sustinut in conditiile mentionate la art. 119.
    (2) Fac exceptie situatiile prevazute la art. 123 alin. (2) lit. c) pentru care nu este necesara scurgerea perioadei de un an de la data anularii carnetului, fiind obligatorie insa absolvirea unui nou curs de pregatire pentru functia de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii.
    Art. 125
    (1) Persoanele juridice organizeaza cel putin anual verificarea cunostintelor pe care trebuie sa le posede personalul care manuieste, transporta, pastreaza si foloseste materii explozive.
    (2) Verificarea cunostintelor privind regimul materiilor explozive va fi precedata de efectuarea unui examen psihologic in baza caruia se confirma ca artificierul, respectiv pirotehnistul pentru focuri de artificii, este apt pentru activitatea pe care o indeplineste.
    (3) Verificarea cunostintelor si examinarea psihologica nu exclud efectuarea instructajelor prevazute in normele specifice de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor, precum si in instructiunile de securitate a muncii.

    CAP. 10
    Conditiile ce trebuie indeplinite in vederea autorizarii pentru activitatea de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii

    SECTIUNEA 1
    Pentru activitatea de artificier

    Art. 126
    (1) In functie de lucrarile pe care urmeaza sa le execute ca artificier candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) pentru lucrari de impuscare la exploatari miniere la zi, la constructii de drumuri si terasamente, demolari sau derocari de alta natura decat cele prevazute la literele urmatoare:
    - vechime de cel putin 2 ani in functia de miner de suprafata sau subteran;
    - vechime de cel putin 2 ani in activitatea de fabricare sau de verificare a explozivilor;
    b) pentru lucrari de impuscare a obiectelor din metal in vederea dezmembrarii lor:
    - vechime de cel putin 1 an in functia de miner de suprafata sau subteran;
    - vechime de cel putin 1 an in functia de muncitor pregatitor metale vechi;
    - vechime de cel putin 2 ani in activitati de fabricare sau verificare a explozivilor;
    c) pentru lucrari de impuscare in subteran - vechime de cel putin 3 ani efectiv lucrati in locuri de munca din subteran in care s-au folosit materii explozive, din care cel putin 2 ani cu calificare de miner categoria a 4-a sau a 5-a;
    d) pentru lucrari de impuscare in prospectiuni geologice sau perforari de sonde (perforari de coloane) si la amorsarea fuzeelor antigrindina - vechime de cel putin 2 ani consecutivi sau doua campanii consecutive in echipe de prospectiuni geologice, echipe de perforari de coloane sau echipe de fuzee antigrindina, ca lucrator auxiliar pe langa un artificier;
    e) pentru lucrari de impuscare in masive fierbinti (la cuptoare metalurgice) - vechime de cel putin 2 ani consecutivi ca lucrator la cuptoarele metalurgice;
    f) pentru lucrari de impuscare sub apa - scafandri care au un numar de cel putin 200 de ore imersie;
    g) pentru lucrari de efecte speciale pirotehnice in productia de filme - vechime de cel putin 1 an in functia de muncitor specialist instruit in echipele de artificieri pentru lucrari de efecte speciale pirotehnice in productia de filme sau vechime de cel putin 2 ani ca artificier la una dintre lucrarile prevazute la lit. a) - e).
    (2) Vechimea in meseriile si activitatile mentionate mai sus se considera de la data recrutarii candidatilor respectivi pentru cursurile de calificare in meseria de artificier.
    Art. 127
    (1) In vederea obtinerii autorizarii ca artificier se mai pot prezenta si:
    a) absolventii scolilor de maistri si tehnicieni minieri, sondori, constructori, pentru instalatii de transport forestier, precum si ai facultatilor cu profil minier sau electromecanica miniera;
    b) maistrii, tehnicienii, subinginerii si inginerii din activitatile de fabricare si verificare a materialelor explozive, cu o vechime de cel putin 2 ani in aceste activitati;
    c) absolventii liceelor industriale sau scolilor profesionale miniere, care fac dovada ca au efectuat o practica de cel putin 6 luni la fronturi de lucru in care s-au folosit materii explozive si care au absolvit un curs de artificier de 3 luni;
    d) cadrele militare active (ofiteri, maistri militari si subofiteri) care au absolvit scoala militara de geniu.
    (2) In urma examenului sustinut aceste persoane pot fi autorizate ca artificieri pentru lucrarile prevazute la art. 126 alin. (1) lit. a), b), d) si g), precum si pentru functia de gestionar de depozit de materii explozive, iar maistrii, tehnicienii, subinginerii si inginerii minieri si electromecanici minieri si pentru cele de la art. 126 alin. (1) lit. c).
    Art. 128
    Absolventii liceelor industriale si ai scolilor profesionale cu profil minier sau electromecanica miniera pot fi autorizati ca artificieri pentru unitatea miniera subterana sau exploatarea de zi in care si-au desfasurat practica de 6 luni, precum si pentru alte unitati cu specific similar.
    Art. 129
    Absolventii scolilor de maistri si tehnicieni minieri si ai facultatilor cu profil minier sau electromecanica miniera, care au o activitate de cel putin 2 ani in functii de conducere, control si supraveghere a lucrarilor in care s-au utilizat materii explozive, pot fi autorizati ca artificieri chiar daca nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute la art. 126 alin. (1) lit. a) - g).
    Art. 130
    Cu exceptia absolventilor scolilor de maistri sau tehnicieni constructori, pentru instalatii de transport forestier, precum si a maistrilor, tehnicienilor, subinginerilor, inginerilor din activitatile de fabricare si verificare a materiilor explozive, celor prevazuti la art. 127 alin. (1) lit. a) si d) nu li se cere absolvirea cursului de calificare pentru functia de artificier.
    Art. 131
    Pe baza carnetului de artificier obtinut in conditiile de mai sus cadrele militare prevazute la art. 127 alin. (1) lit. d) pot executa operatiuni de transport, manipulare, precum si lucrari de impuscare in unitati economice, cu exceptia celor mentionate la art. 126 alin. (1) lit. c) si f), sub conducerea personalului tehnico-ingineresc de specialitate din unitatea respectiva.

    SECTIUNEA a 2-a
    Pentru activitatea de pirotehnist pentru focuri de artificii

    Art. 132
    In functie de lucrarile pe care urmeaza sa le execute ca pirotehnist pentru focuri de artificii candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) vechime de cel putin 1 an ca muncitor special instruit in echipele de pirotehnisti pentru jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice clasele a III-a si a IV-a;
    b) vechime de cel putin 2 ani in activitatea de fabricare sau de verificare a obiectelor pirotehnice.
    Art. 133
    Vechimea in meseriile si activitatile prevazute la art. 132 se considera de la data recrutarii candidatilor respectivi pentru cursurile de calificare in meseria de pirotehnist pentru focuri de artificii.
    Art. 134
    In vederea obtinerii autorizarii ca pirotehnist se mai pot prezenta si cei care fac dovada ca prin natura functiilor indeplinite in cadrul fortelor armate au lucrat cu obiecte pirotehnice cel putin 3 ani si nu au trecut mai mult de 4 ani de la intreruperea acestei activitati.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 135
    Masurile de siguranta privind folosirea materiilor explozive si executarea lucrarilor de impuscare la locurile de munca se vor reglementa prin norme de protectie a muncii elaborate conform actelor normative in vigoare.
    Art. 136
    In cazurile in care apar alte categorii de lucrari decat cele prevazute la art. 126 alin. (1) lit. a) - g), conditiile ce trebuie indeplinite pentru scolarizarea si autorizarea artificierilor se stabilesc de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 137
    Anexele nr. 1 - 10 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE         MINISTERUL DE INTERNE
    INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL             INSPECTORATUL DE POLITIE
    JUDETULUI ..........................             AL JUDETULUI ..............
                                                                 sau
                                                   DIRECTIA GENERALA DE POLITIE
                                                     A MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ........ din ...........                    Nr. ........ din ...........

                               AUTORIZATIE

    In baza art. 8 din "Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare", se autorizeaza ............................... cu sediul in ...................... str. .................... nr. .................... judetul ...................... de a produce, prepara, detine, transporta, comercializa si folosi materii explozive, cu respectarea prevederilor din reglementarile in vigoare*).

           INSPECTOR SEF,                           SEF
          ITM al judetului      Inspectorat de politie al judetului ...........
                                                    sau
                                   Directia Generala de Politie a Municipiului
                                                 Bucuresti
          ................                 .....................

                               VIZE ANUALE
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |   Anul   | ITM al judetului |  Inspectoratul de politie al judetului  |
|crt.|          |                  |                    sau                  |
|    |          |                  |      Directia Generala de Politie a     |
|    |          |                  |          Municipiului Bucuresti         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  1.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  2.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  3.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  4.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  5.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|

------------
    *) Se vor indica (inscrie) numai operatiile care fac obiectul autorizarii.

    ANEXA 2*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE         MINISTERUL DE INTERNE
    INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL             INSPECTORATUL DE POLITIE
    JUDETULUI ..........................             AL JUDETULUI ..............
                                                                 sau
                                                   DIRECTIA GENERALA DE POLITIE
                                                     A MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Nr. ........ din ...........                    Nr. ........ din ...........

                               AUTORIZATIE

    In baza art. 9 din "Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare", se autorizeaza functionarea depozitului de materii explozive, amplasat pe teritoriul (comuna, oras, municipiu) ........................... judetul ................... apartinand de .................. cu sediul in ........................ str. .......................... nr. ......... judetul ............................
    Depozitul are caracter ...................................................*) si poate fi utilizat pentru pastrarea cantitatilor de materii explozive specificate pe verso.

           INSPECTOR SEF,                           SEF
          ITM al judetului      Inspectorat de politie al judetului ...........
                                                    sau
                                   Directia Generala de Politie a Municipiului
                                                 Bucuresti
          ................                 .....................

                               VIZE ANUALE
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |   Anul   | ITM al judetului |  Inspectoratul de politie al judetului  |
|crt.|          |                  |                    sau                  |
|    |          |                  |      Directia Generala de Politie a     |
|    |          |                  |          Municipiului Bucuresti         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  1.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  2.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  3.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  4.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|
|  5.|          |                  |                                         |
|____|__________|__________________|_________________________________________|

------------
    *) Se  indica tipul depozitului conform Normelor Tehnice.

    VERSO-UL AUTORIZATIEI

    Nr. camerei      Materii explozive        U/M        Echivalent in trotil
    ...........     ....................    .........    ....................
    ...........     ....................    .........    ....................
    ...........     ....................    .........    ....................
    ...........     ....................    .........    ....................
    ...........     ....................    .........    ....................
    ...........     ....................    .........    ....................
    ...........     ....................    .........    ....................
    ...........     ....................    .........    ....................
    ...........     ....................    .........    ....................
    ...........     ....................    .........    ....................

    ANEXA 3 a)
    la normele tehnice

    Distantele minime de siguranta ale depozitului fata de obiectivele exterioare inconjuratoare se vor stabili dupa valoarea suprapresiunii din frontul undei de soc, calculata dupa relatia:

    delta pf = 0,84 lambda + 2,7 lambda^2 + 7 lambda^3, in care:
    delta pf = suprapresiunea din frontul undei de soc (kg/cm^2);
                ___
              3/
    lambda = \/ q/R,

    in care:
    q = cantitatea de materii explozive exprimata in echivalent trotil, aflata in cladirea depozitului, al carei efect distrugator se extinde pe cea mai mare distanta (kg);
    R = distanta masurata de la aceasta cladire pana la obiectivul considerat (m).
    Suprapresiunea in frontul undei de soc se stabileste cu ajutorul tabelului din anexa nr. 3 b), corespunzator naturii constructiilor invecinate si efectului distrugator admis.

    ANEXA 3 b)*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 3 b) este reprodusa in facsimil.

    Gradul de distrugeri provocat de suprapresiunea din frontul undei de soc asupra diferitelor obiective exterioare
 ______________________________________________________________________________
|N |       Felul      |     Valoarea suprapresiunii in frontul undei de soc    |
|r.|   obiectivelor   |                 delta pf (kg/cm^2)                     |
|c |    exterioare    |________________________________________________________|
|r |                  |Distrugeri|Distrugeri|Distrugeri|Distrugeri |   Avarii  |
|t.|                  |  totale  | puternice|   medii  |  usoare   |neinsemnate|
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|0 |         1        |     2    |     3    |     4    |      5    |     6     |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|1 |Cladiri din       |          |          |          |           |           |
|  |beton armat       | 0,80-1,00| 0,50-0,80| 0,30-0,80|  0,10-0,30| 0,03-0,005|
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|2 |Cladiri din       |          |          |          |           |           |
|  |caramida cu mai   | 0,20-0,40| 0,20-0,30| 0,10-0,20|  0,05-0,10| 0,03-0,05 |
|  |multe etaje       |          |          |          |           |           |
|  |                  |          |          |          |           |           |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|3 |Cladiri din       |          |          |          |           |           |
|  |caramida cu       | 0,35-0,45| 0,25-0,35| 0,15-0,25|  0,07-0,15| 0,03-0,05 |
|  |putine etaje      |          |          |          |           |           |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|4 |Case din lemn     | 0,20-0,30| 0,12-0,20| 0,09-0,12|  0,06-0,08| 0,03-0,05 |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|5 |Constructii       |          |          |          |           |           |
|  |industriale cu    | 0,50-0,80| 0,30-0,50| 0,20-0,30|  0,05-0,20| 0,03-0,05 |
|  |schelet metalic   |          |          |          |           |           |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|6 |Retele ale        |          |          |          |           |           |
|  |gospodariei locale| 10,0-15,0|6,00-10,00|2,00-6,0*)|2,00-6,00*)|     -     |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|7 |Poduri metalice   |          |          |          |           |           |
|  |de cale ferata    |  1,5-2,0 |  1,5-2,0 |  1,0-1,5 |  0,5-1,00 |     -     |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|8 |Cale ferata       |  3,0-5,0 |  3,0-5,0 |  1,5-3,0 |  1,0-1,5  |     -     |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|9 |Garnituri de      |          |          |          |           |           |
|  |cale ferata       |  1,0-2,0 |  1,0-2,0 |  0,4-0,8 |  0,3-0,4  |     -     |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|10|Linii aeriene de  |     -    |     -    |     -    |     -     |     -     |
|  |inalta tensiune   |          |          |          |           |           |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|11|Linii de          |     -    |    0,3   |     -    |     -     |     -     |
|  |transmisii aeriene|          |          |          |           |           |
|  |pe stalpi de lemn |          |          |          |           |           |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|12|Cabluri subterane |     -    |    3,8   |     -    |     -     |     -     |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|13|Fideri si statii  |     -    |    0,5   |     -    |     -     |     -     |
|  |de transformatori |          |          |          |           |           |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|14|Ziduri de sprijin |     -    |    1,5   |     -    |     -     |     -     |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|15|Baraje si diguri  |     -    |    4,5   |     -    |     -     |     -     |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|16|Geamuri sparte    |          |          |          |           |           |
|  |complet           |          |     -    |     -    |     -     | 0,02-0,07 |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|17|Geamuri sparte    |          |          |          |           |           |
|  |partial           |          |     -    |     -    |     -     | 0,01-0,02 |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|18|Vatamarea omului. |          |          |          |           |           |
|  | a) moartea sigura|  4,0-6,0 |     -    |     -    |     -     |     -     |
|  | b) traumatisme   |     -    |    1,0   |     -    |     -     |     -     |
|  |foarte grave,     |     -    |     -    | 0,50-1,00|     -     |     -     |
|  |practic           |          |          |          |           |           |
|  |incompatibile cu  |          |          |          |           |           |
|  |viata             |          |          |          |           |           |
|  | c) traumatisme   |     -    |     -    |     -    |  0,3-0,5  |     -     |
|  |grave (fracturi,  |          |          |          |           |           |
|  |hemoragii interne)|          |          |          |           |           |
|  | d) traumatisme   |     -    |     -    |     -    |     -     |  0,2-0,3  |
|  |mijlocii          |          |          |          |           |           |
|  |(contuzii,        |          |          |          |           |           |
|  |surditate)        |          |          |          |           |           |
|  | e) traumatisme   |     -    |     -    |     -    |     -     |     -     |
|  |usoare (contuzii, |          |          |          |           |           |
|  |tiuitul urechilor)|          |          |          |           |           |
|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|
|   *) Dupa adancimea la care sunt instalate                                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3 c)*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 3 c) este reprodusa in facsimil.

    Tabel cu distantele de siguranta calculate in functie de valoarea suprapresiunii delta pf din frontul undei de soc
 ______________________________________________________________________________
|         |        |                q (kg) echivalent trotil                   |
|delta pf | lambda |___________________________________________________________|
|(kg/cm^2)|        | 10 | 25 | 50 | 75 | 100| 200| 300| 400| 500| 600| 700| 800|
|         |        |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|         |        |                     Distanta, R (m)                       |
|_________|________|___________________________________________________________|
|    2,00 |  0,504 |   4|   6|   7|   8|   9|  12|  13|  15|  16|  17|  18|  18|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,90 |  0,492 |   4|   6|   7|   8|   9|  12|  14|  15|  16|  17|  18|  19|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,80 |  0,480 |   4|   6|   8|   9|  10|  12|  14|  15|  16|  18|  18|  19|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,70 |  0,468 |   5|   6|   8|   8|  10|  12|  14|  16|  17|  18|  19|  20|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,60 |  0,454 |   5|   6|   8|   9|  10|  13|  15|  16|  17|  19|  20|  20|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,50 |  0,442 |   5|   7|   8|  10|  10|  13|  15|  17|  18|  19|  20|  21|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,40 |  0,428 |   5|   7|   9|  10|  11|  14|  16|  17|  19|  20|  21|  22|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,30 |  0,414 |   5|   7|   9|  10|  11|  14|  16|  18|  19|  20|  21|  22|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,20 |  0,398 |   5|   7|   9|  11|  12|  15|  17|  19|  20|  21|  22|  23|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,10 |  0,381 |   6|   8|  10|  11|  12|  15|  18|  19|  21|  22|  23|  24|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    1,00 |  0,362 |   6|   8|  10|  12|  13|  14|  18|  20|  22|  23|  24|  26|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,95 |  0,355 |   6|   8|  10|  12|  13|  16|  19|  21|  22|  24|  25|  26|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,90 |  0,345 |   6|   8|  11|  12|  13|  17|  19|  21|  23|  24|  26|  27|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,85 |  0,335 |   6|   9|  11|  13|  14|  17|  20|  22|  24|  25|  26|  28|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,80 |  0,326 |   7|   9|  11|  13|  14|  18|  20|  23|  24|  26|  27|  28|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,75 |  0,315 |   7|   9|  12|  13|  15|  19|  21|  23|  25|  27|  28|  29|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,70 |  0,304 |   7|  10|  12|  14|  15|  19|  22|  24|  26|  28|  29|  31|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,65 |  0,292 |   7|  10|  13|  14|  16|  20|  23|  25|  27|  29|  30|  32|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,60 |  0,281 |   8|  10|  13|  15|  16|  21|  24|  26|  28|  30|  32|  33|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,55 |  0,267 |   8|  11|  14|  16|  17|  22|  25|  28|  30|  32|  33|  35|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,50 |  0,255 |   8|  11|  14|  17|  18|  23|  26|  29|  31|  33|  35|  36|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,45 |  0,239 |   9|  12|  15|  18|  19|  24|  28|  31|  33|  35|  37|  39|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,40 |  0,225 |  10|  13|  16|  19|  21|  26|  30|  33|  35|  37|  39|  41|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,35 |  0,206 |  10|  14|  18|  20|  23|  28|  32|  36|  39|  41|  43|  45|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,30 |  0,190 |  11|  15|  19|  22|  24|  31|  35|  39|  42|  44|  47|  49|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,25 |  0,168 |  13|  17|  22|  25|  28|  35|  40|  44|  47|  50|  53|  55|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,20 |  0,146 |  15|  20|  25|  29|  32|  40|  46|  50|  54|  58|  61|  64|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,15 |  0,119 |  18|  25|  31|  35|  39|  49|  56|  62|  66|  71|  75|  78|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,10 |  0,088 |  24|  33|  42|  48|  53|  66|  76|  84|  90|  96| 101| 105|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,09 |  0,082 |  26|  36|  45|  51|  57|  71|  82|  90|  97| 103| 108| 113|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,08 |  0,075 |  29|  39|  49|  56|  62|  78|  89|  98| 106| 112| 118| 124|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,07 |  0,066 |  33|  44|  56|  64|  70|  98| 101| 112| 120| 128| 135| 141|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,06 |  0,059 |  36|  49|  62|  72|  79|  99| 113| 125| 135| 143| 151| 157|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,05 |  0,050 |  43|  58|  74|  84|  93| 117| 134| 147| 159| 169| 178| 186|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,04 |  0,042 |  51|  70|  88| 100| 110| 139| 159| 175| 189| 201| 212| 221|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,03 |  0,032 |  67|  91| 115| 132| 145| 183| 209| 230| 248| 263| 278| 290|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,02 |  0,022 |  98| 133| 167| 192| 211| 266| 304| 335| 361| 383| 408| 422|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    0,01 |  0,012 | 180| 243| 307| 352| 387| 487| 558| 614| 662| 703| 740| 773|
|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

 ______________________________________________________________________________
|         |      |                   q (kg) echivalent trotil                  |
|delta pf |lambda|_____________________________________________________________|
|(kg/cm^2)|      | 900|1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|15000|
|         |      |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|         |      |                       Distanta, R (m)                       |
|_________|______|_____________________________________________________________|
|    2,00 | 0,504|  19|  20|  25|  29|  32|  34|  36|  38|  40|  41|   43|   49|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,90 | 0,492|  20|  20|  26|  30|  32|  35|  37|  39|  41|  42|   44|   50|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,80 | 0,480|  20|  21|  26|  30|  33|  36|  38|  40|  42|  43|   45|   51|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,70 | 0,468|  21|  21|  27|  31|  34|  37|  39|  41|  43|  44|   46|   53|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,60 | 0,454|  21|  22|  28|  32|  35|  38|  40|  42|  44|  46|   47|   54|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,50 | 0,442|  22|  23|  29|  33|  36|  39|  41|  43|  45|  47|   49|   56|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,40 | 0,428|  23|  23|  29|  34|  37|  40|  42|  45|  47|  49|   50|   58|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,30 | 0,414|  23|  24|  30|  35|  38|  41|  44|  46|  48|  50|   52|   60|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,20 | 0,398|  24|  25|  32|  36|  40|  43|  46|  48|  50|  52|   54|   62|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,10 | 0,381|  25|  26|  33|  38|  42|  45|  48|  50|  52|  55|   57|   65|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    1,00 | 0,362|  27|  28|  35|  40|  44|  47|  50|  53|  55|  57|   59|   68|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,95 | 0,355|  27|  28|  35|  41|  45|  48|  51|  54|  56|  59|   61|   69|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,90 | 0,345|  28|  29|  37|  42|  46|  50|  53|  55|  58|  60|   62|   71|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,85 | 0,335|  29|  30|  38|  43|  47|  51|  54|  57|  60|  62|   64|   74|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,80 | 0,326|  30|  31|  39|  44|  49|  52|  56|  59|  61|  64|   66|   76|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,75 | 0,315|  31|  32|  40|  46|  50|  54|  58|  61|  63|  66|   68|   78|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,70 | 0,304|  32|  33|  41|  47|  52|  56|  60|  63|  66|  68|   71|   81|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,65 | 0,292|  33|  34|  43|  49|  54|  59|  62|  66|  68|  71|   74|   84|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,60 | 0,281|  34|  36|  45|  51|  56|  61|  65|  68|  71|  74|   77|   88|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,55 | 0,267|  36|  38|  47|  54|  59|  64|  68|  72|  75|  78|   81|   92|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,50 | 0,255|  38|  40|  50|  57|  62|  67|  71|  75|  78|  82|   84|   97|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,45 | 0,239|  40|  42|  53|  60|  66|  72|  76|  80|  84|  87|   90|  103|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,40 | 0,225|  43|  44|  56|  64|  71|  76|  81|  85|  89|  93|   96|  110|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,35 | 0,206|  47|  49|  61|  70|  77|  83|  88|  93|  97| 101|  105|  120|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,30 | 0,190|  51|  53|  66|  76|  84|  90|  96| 101| 105| 110|  113|  130|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,25 | 0,168|  57|  59|  75|  86|  94| 102| 108| 114| 119| 124|  128|  147|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,20 | 0,146|  66|  68|  86|  98| 109| 117| 124| 131| 137| 142|  148|  169|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,15 | 0,119|  81|  84| 106| 121| 133| 144| 153| 161| 168| 175|  181|  207|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,10 | 0,088| 110| 114| 143| 164| 180| 194| 206| 217| 227| 236|  245|  280|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,09 | 0,082| 118| 122| 154| 176| 194| 208| 222| 233| 244| 254|  263|  301|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,08 | 0,075| 129| 133| 168| 192| 212| 228| 242| 255| 267| 278|  288|  329|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,07 | 0,066| 147| 152| 191| 218| 242| 259| 276| 290| 303| 316|  326|  363|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,06 | 0,059| 164| 170| 214| 244| 269| 290| 308| 324| 339| 353|  366|  418|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,05 | 0,050| 193| 200| 252| 288| 318| 342| 364| 382| 400| 416|  431|  493|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,04 | 0,042| 230| 238| 300| 344| 378| 407| 433| 455| 476| 495|  513|  587|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,03 | 0,032| 301| 313| 394| 450| 497| 434| 568| 597| 625| 650|  673|  771|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,02 | 0,022| 440| 455| 573| 657| 721| 777| 826| 868| 909| 946|  980| 1121|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|
|    0,01 | 0,012| 804| 833|1050|1202|1223|1425|1514|1594|1668|1735| 1795| 2055|
|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

 ____________________________________________________________________________
|         |      |                  q (kg) echivalent trotil                 |
|delta pf |lambda|___________________________________________________________|
|(kg/cm^2)|      |20000|25000|30000|35000|40000|45000|50000|55000|60000|65000|
|         |      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|         |      |                       Distanta, R (m)                     |
|_________|______|___________________________________________________________|
|    2,00 | 0,504|   54|   58|   62|   65|   68|   71|   73|   76|   78|   80|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,90 | 0,492|   55|   59|   63|   67|   70|   72|   75|   77|   80|   82|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,80 | 0,480|   57|   61|   65|   68|   71|   74|   77|   79|   82|   84|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,70 | 0,468|   58|   62|   66|   70|   73|   76|   79|   81|   84|   86|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,60 | 0,454|   60|   64|   68|   72|   75|   78|   81|   84|   86|   89|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,50 | 0,442|   61|   66|   70|   74|   77|   81|   83|   86|   89|   91|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,40 | 0,428|   63|   68|   73|   76|   80|   83|   86|   89|   91|   94|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,30 | 0,414|   66|   71|   75|   79|   83|   86|   89|   92|   95|   97|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,20 | 0,398|   68|   73|   78|   82|   86|   89|   93|   96|   98|  101|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,10 | 0,381|   71|   77|   82|   86|   90|   93|   97|  100|  103|  106|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    1,00 | 0,362|   75|   81|   86|   90|   94|   98|  102|  105|  108|  111|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,95 | 0,355|   76|   82|   88|   92|   96|  100|  104|  107|  110|  113|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,90 | 0,345|   79|   85|   90|   95|   99|  103|  107|  110|  113|  117|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,85 | 0,335|   81|   87|   93|   98|  102|  106|  110|  114|  117|  120|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,80 | 0,326|   83|   90|   95|  100|  105|  109|  113|  117|  120|  123|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,75 | 0,315|   86|   93|   99|  104|  109|  113|  117|  121|  124|  128|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,70 | 0,304|   89|   96|  102|  108|  113|  117|  121|  125|  129|  132|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,65 | 0,292|   93|  100|  106|  112|  117|  122|  126|  130|  134|  138|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,60 | 0,281|   97|  104|  111|  116|  122|  127|  131|  135|  140|  143|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,55 | 0,267|  102|  110|  116|  122|  128|  133|  138|  142|  147|  151|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,50 | 0,255|  106|  115|  122|  128|  134|  140|  144|  149|  153|  157|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,45 | 0,239|  114|  122|  130|  137|  143|  149|  154|  159|  164|  168|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,40 | 0,225|  121|  130|  138|  145|  152|  158|  164|  170|  174|  179|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,35 | 0,206|  132|  142|  151|  157|  166|  173|  179|  184|  190|  195|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,30 | 0,190|  143|  154|  164|  172|  180|  187|  194|  200|  206|  212|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,25 | 0,168|  162|  174|  185|  195|  204|  212|  219|  226|  233|  239|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,20 | 0,146|  186|  200|  213|  224|  234|  244|  252|  260|  268|  275|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,15 | 0,119|  228|  246|  261|  275|  287|  299|  310|  319|  329|  338|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,10 | 0,088|  308|  332|  353|  372|  385|  405|  419|  432|  445|  457|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,09 | 0,082|  332|  357|  379|  399|  417|  438|  449|  464|  477|  490|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,08 | 0,075|  362|  390|  414|  436|  456|  473|  491|  507|  522|  536|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,07 | 0,066|  412|  444|  471|  497|  518|  538|  558|  576|  593|  609|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,06 | 0,059|  460|  496|  527|  554|  580|  603|  625|  645|  664|  682|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,05 | 0,050|  543|  585|  621|  654|  684|  712|  737|  761|  783|  804|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,04 | 0,042|  646|  696|  740|  779|  814|  848|  877|  905|  932|  937|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,03 | 0,032|  848|  914|  971| 1022| 1069| 1113| 1151| 1190| 1224| 1257|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,02 | 0,022| 1237| 1330| 1412| 1489| 1555| 1618| 1675| 1729| 1780| 1828|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|    0,01 | 0,012| 2262| 2440| 2589| 2726| 2850| 2967| 3071| 3170| 3262| 3351|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 _________________________________________________________________________
|         |      |                  q (kg) echivalent trotil              |
|delta pf |lambda|________________________________________________________|
|(kg/cm^2)|      |70000|75000|80000|85000|90000|95000|100000|110000|120000|
|         |______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|         |      |                       Distanta, R (m)                  |
|_________|______|________________________________________________________|
|    2,00 | 0,504|   82|   84|   85|   87|   89|   91|    92|    95|    98|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,90 | 0,492|   84|   86|   87|   89|   91|   93|    94|    97|   100|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,80 | 0,480|   86|   88|   90|   92|   93|   95|    97|   100|   103|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,70 | 0,468|   88|   90|   92|   94|   96|   97|    99|   102|   105|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,60 | 0,454|   91|   93|   95|   97|   99|  101|   102|   106|   109|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,50 | 0,442|   93|   95|   98|   99|  101|  103|   105|   108|   111|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,40 | 0,428|   96|   99|  101|  103|  105|  107|   108|   112|   115|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,30 | 0,414|  100|  102|  104|  106|  108|  110|   112|   116|   119|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,20 | 0,398|  104|  106|  108|  110|  113|  115|   117|   120|   124|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,10 | 0,381|  108|  111|  113|  115|  118|  120|   122|   126|   130|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    1,00 | 0,362|  114|  116|  119|  121|  124|  126|   128|   132|   136|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,95 | 0,355|  116|  119|  121|  124|  126|  129|   131|   135|   139|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,90 | 0,345|  119|  122|  125|  127|  130|  132|   135|   139|   143|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,85 | 0,335|  123|  126|  129|  131|  134|  136|   139|   143|   147|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,80 | 0,326|  126|  129|  132|  135|  137|  140|   142|   147|   151|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,75 | 0,315|  131|  134|  137|  140|  142|  145|   147|   152|   157|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,70 | 0,304|  136|  139|  142|  145|  147|  150|   153|   158|   162|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,65 | 0,292|  141|  144|  148|  151|  153|  156|   159|   164|   169|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,60 | 0,281|  147|  150|  153|  157|  160|  163|   165|   170|   176|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,55 | 0,267|  154|  158|  161|  165|  168|  171|   174|   179|   185|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,50 | 0,255|  162|  165|  169|  173|  176|  179|   182|   188|   193|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,45 | 0,239|  172|  176|  180|  184|  187|  191|   194|   200|   206|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,40 | 0,225|  183|  187|  192|  195|  199|  203|   206|   212|   219|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,35 | 0,206|  200|  205|  209|  213|  218|  222|   225|   233|   239|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,30 | 0,190|  217|  222|  227|  231|  236|  240|   244|   252|   260|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,25 | 0,168|  245|  251|  256|  262|  267|  272|   275|   285|   294|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,20 | 0,146|  283|  289|  295|  301|  307|  313|   318|   328|   338|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,15 | 0,119|  346|  354|  362|  369|  376|  383|   390|   403|   414|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,10 | 0,088|  468|  479|  490|  500|  509|  519|   528|   544|   560|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,09 | 0,082|  503|  514|  525|  536|  546|  556|   566|   584|   601|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,08 | 0,075|  549|  562|  575|  586|  597|  608|   619|   639|   658|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,07 | 0,066|  624|  639|  654|  666|  679|  691|   703|   726|   747|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,06 | 0,059|  698|  715|  730|  745|  760|  773|   787|   812|   836|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,05 | 0,050|  824|  843|  862|  879|  896|  913|   928|   958|   986|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,04 | 0,042|  981| 1004| 1026| 1047| 1067| 1086|  1105|  1141|  1174|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,03 | 0,032| 1288| 1318| 1347| 1374| 1400| 1426|  1451|  1497|  1541|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,02 | 0,022| 1873| 1917| 1958| 1999| 2037| 2074|  2110|  2178|  2242|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|
|    0,01 | 0,012| 3434| 3514| 3591| 3664| 3734| 3803|  3868|  3993|  4110|
|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

 _____________________________________
|         |      |  q (kg) echivalent |
|         |      |       trotil       |
|delta pf |lambda|____________________|
|(kg/cm^2)|      |130000|140000|150000|
|         |______|______|______|______|
|         |      |  Distanta, R (m)   |
|_________|______|____________________|
|    2,00 | 0,504|   101|   103|   105|
|_________|______|______|______|______|
|    1,90 | 0,492|   103|   106|   108|
|_________|______|______|______|______|
|    1,80 | 0,480|   106|   108|   111|
|_________|______|______|______|______|
|    1,70 | 0,468|   108|   111|   114|
|_________|______|______|______|______|
|    1,60 | 0,454|   112|   114|   117|
|_________|______|______|______|______|
|    1,50 | 0,442|   114|   117|   120|
|_________|______|______|______|______|
|    1,40 | 0,428|   118|   121|   124|
|_________|______|______|______|______|
|    1,30 | 0,414|   122|   125|   128|
|_________|______|______|______|______|
|    1,20 | 0,398|   127|   130|   133|
|_________|______|______|______|______|
|    1,10 | 0,381|   133|   136|   140|
|_________|______|______|______|______|
|    1,00 | 0,362|   140|   144|   147|
|_________|______|______|______|______|
|    0,95 | 0,355|   143|   146|   150|
|_________|______|______|______|______|
|    0,90 | 0,345|   147|   150|   154|
|_________|______|______|______|______|
|    0,85 | 0,335|   151|   155|   159|
|_________|______|______|______|______|
|    0,80 | 0,326|   155|   159|   163|
|_________|______|______|______|______|
|    0,75 | 0,315|   161|   165|   169|
|_________|______|______|______|______|
|    0,70 | 0,304|   167|   171|   175|
|_________|______|______|______|______|
|    0,65 | 0,292|   173|   178|   182|
|_________|______|______|______|______|
|    0,60 | 0,281|   180|   185|   189|
|_________|______|______|______|______|
|    0,55 | 0,267|   190|   194|   199|
|_________|______|______|______|______|
|    0,50 | 0,255|   199|   204|   208|
|_________|______|______|______|______|
|    0,45 | 0,239|   212|   217|   222|
|_________|______|______|______|______|
|    0,40 | 0,225|   225|   231|   236|
|_________|______|______|______|______|
|    0,35 | 0,206|   246|   252|   258|
|_________|______|______|______|______|
|    0,30 | 0,190|   267|   273|   280|
|_________|______|______|______|______|
|    0,25 | 0,168|   301|   309|   318|
|_________|______|______|______|______|
|    0,20 | 0,146|   347|   356|   364|
|_________|______|______|______|______|
|    0,15 | 0,119|   426|   436|   446|
|_________|______|______|______|______|
|    0,10 | 0,088|   576|   590|   604|
|_________|______|______|______|______|
|    0,09 | 0,082|   618|   633|   647|
|_________|______|______|______|______|
|    0,08 | 0,075|   675|   692|   708|
|_________|______|______|______|______|
|    0,07 | 0,066|   768|   787|   805|
|_________|______|______|______|______|
|    0,06 | 0,059|   859|   880|   901|
|_________|______|______|______|______|
|    0,05 | 0,050|  1013|  1038|  1064|
|_________|______|______|______|______|
|    0,04 | 0,042|  1206|  1236|  1265|
|_________|______|______|______|______|
|    0,03 | 0,032|  1583|  1522|  1660|
|_________|______|______|______|______|
|    0,02 | 0,022|  2303|  2360|  2415|
|_________|______|______|______|______|
|    0,01 | 0,012|  4222|  4327|  4428|
|_________|______|______|______|______|

    NOTA:
    - Pentru determinarea distantelor exterioare de siguranta ale depozitului se va stabili mai intai gradul de distrugeri acceptat pentru obiectivele din vecinatate, potrivit cu natura si importanta lor, respectiv valoarea suprapresiunii din frontul undei de soc care va ajunge pana la ele si cu ajutorul tabelelor se va stabili distanta R pana la obiectivul considerat.
    - Pentru obiectivele exterioare care nu sunt mentionate concret in anexa 3 b) se va proceda prin asimilare.
    - Distantele de siguranta se vor dubla daca suflul pe directia interesata este dirijat de-a lungul vailor si se vor reduce la jumatate pentru depozitele de suprafata prevazute cu valuri.
    - In cazuri bine justificate, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate da derogari pe termen limitat la parametrii prevazuti mai sus.

    ANEXA 4 a)
    la normele tehnice

                               CONDITIILE
pe care trebuie sa le indeplineasca depozitele subterane legate sau nelegate de reteaua unei mine

    a) Grosimea minima a stratului de roca aflat deasupra incaperilor depozitelor subterane, in metri, se stabileste dupa datele din tabelul urmator:
________________________________________________________________________________
Nr.   Natura rocii           Capacitatea incaperii (kg echivalent trotil)
crt.               _____________________________________________________________
                   500 1000 2000 3000 4000 5000 8000 0000 2000 15000 20000 25000
________________________________________________________________________________
  1. Straturi
     argiloase
     neconsolidate  18   22   28   32   36   38   45   48   51    55    61    65

  2. Straturi
     nisipoase      17   21   27   31   34   36   42   45   48    52    57    62

  3. Straturi
     pietris
     marunt         16   20   25   29   32   34   40   43   46    49    54    59

  4. Straturi
     pietris        15   19   24   28   31   33   38   41   44    47    52    56

  5. Sisturi
     argiloase si
     marnoase       15   18   23   27   30   32   37   40   42    45    50    54

  6. Roci sistoase  14   18   22   26   28   31   36   38   41    44    46    52

  7. Roci tari      13   17   21   24   27   29   34   38   38    41    45    49

  8. Roci
     eruptive si
     metamorfice    12   15   17   21   23   27   29   32   34    36    40    42
________________________________________________________________________________
    Observatii

    Pentru capacitatile cuprinse intre valorile indicate in aceasta anexa sau
    mai mari grosimea rocii care acopera depozitele se va calcula dupa relatia:
                   __
               3 /
    R = 2,415 \ /a/b
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    q = capacitatea maxima de materii explozive ce se inmagazineaza, in kg echivalent trotil.
    Valorile coeficientului "b" in functie de natura rocilor sunt urmatoarele:
    1. Straturi argiloase neconsolidate 1,25
    2. Straturi nisipoase               1,50
    3. Straturi pietris marunt          1,75
    4. Straturi pietris                 2,00
    5. Sisturi argiloase si marnoase    2,25
    6. Roci sistoase                    2,50
    7. Roci tari                        3,00
    8. Roci eruptive si metamorfice     4,50

    Daca la suprafata terenului, deasupra camerelor de depozitare, nu se gasesc obiective care ar putea fi distruse in cazul unei eventuale explodari a materiilor explozive depozitate, grosimea rezultata din calcul poate fi redusa cu 25%, fara sa fie mai mica de 6 m. In acest caz terenul de la suprafata care ar putea fi influentat de explozie se ingradeste cu gard de sarma ghimpata cu inaltimea de minimum 2 m.
    b) Grosimea peretilor despartitori dintre doua camere de depozitare vecine se stabileste dupa camera cu capacitatea de depozitare cea mai mare si trebuie sa fie de minimum 6 m pentru capacitati de pana la 3.900 kg materii prime explozive in echivalent trotil si de minimum 10 m pentru capacitati mai mari de 3.900 kg materii explozive in echivalent trotil.
    c) Depozitele se amplaseaza in locuri uscate si asigurate contra inundatiilor, iar constructiile se prevad cu canale pentru scurgerea apei. Sustinerea excavatiilor, daca este necesara, se face cu materiale incombustibile si ignifugate.
    d) Galeriile de acces se construiesc in linii frante cu coturi la 90 grade. In dreptul fiecarui cot se prevede, in prelungirea directiei spre iesire, o nisa de cel putin 2 m adancime si cu acelasi profil ca al galeriei, in dreptul fiecarei camere de depozitare se vor prevedea de asemenea nise de amortizare, cu aceleasi profile ca ale galeriilor de acces respective si a caror adancime trebuie sa fie:
    - de 2 m, in cazul camerelor cu capacitati de pana la 1.000 kg materii explozive in echivalent trotil sau in cazul camerelor de manuire;
    - de 3 m, in cazul camerelor cu capacitati mai mari de 1.000 kg materii explozive in echivalent trotil;
    e) La depozitele noi intrarea la diferitele camere de depozitare sau de manuire trebuie sa aiba acelasi profil cu cel al camerei respective.
    f) Profilele galeriilor de acces in depozitele noi trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni minime:
    - la profilele trapezoidale latimea vetrei trebuie sa fie de 2,1 m si inaltimea de 2 m intre vatra si tavan;
    - la profilele circulare raza minima trebuie sa fie de 1,2 m.
    g) Lungimea galeriei de acces trebuie sa fie cea necesara obtinerii deasupra camerelor de depozitare a grosimii de roca acoperitoare, calculata conform tabelului din prezenta anexa.
    h) Fiecare camera de depozitare trebuie prevazuta cu o singura legatura cu galeria de acces si trebuie sa aiba lungimea de maximum 10 m. Camerele depozitelor subterane nelegate la reteaua minei, cu capacitati mai mari de 8.000 kg materii explozive in echivalent trotil, pot fi mai lungi de 10 m, insa in acest caz trebuie prevazute cu doua legaturi cu galeria de acces.
    i) Toate partile metalice ale instalatiilor electrice, care in mod normal nu se gasesc sub tensiune, dar care in mod accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie legate la pamant cu o rezistenta de scurgere de cel mult 2 ohmi.
    In afara de conditiile de mai sus, la depozitele subterane noi nelegate la reteaua minei, care se construiesc dupa intrarea in vigoare a prezentelor norme tehnice, se respecta si urmatoarele:
    a) distanta in linie dreapta, masurata in plan, de la prima camera de depozitare spre gura de intrare in depozit, fata de obiectivele din vecinatate trebuie sa fie de cel putin 80 m;
    b) galeria de acces pana la prima camera de depozitare a materiilor explozive trebuie sa aiba cel putin 3 coturi la 90 grade prevazute cu nise de amortizare;
    c) camerele de distribuire pentru materii explozive pot fi amplasate si dupa al doilea cot, fiind interzisa insa pastrarea materiilor explozive ramase dupa distribuire in aceste camere;
    d) la capacitati de pana la 200 kg materii explozive in echivalent trotil depozitele pot fi aerisite si cu ajutorul instalatiilor mecanice de ventilatie partiala, care trebuie sa aiba ventilatorul montat in exteriorul depozitelor;
    e) pentru capacitati mai mari de 200 kg materii explozive in echivalent trotil depozitele trebuie prevazute cu suitori de aeraj, ale caror guri de iesire se acopera cu gratare. De asemenea, gurile suitorilor de aeraj se inconjoara cu garduri din sarma ghimpata cu inaltimea de minimum 2 m, la distanta de 5 m de acestea.
    Depozitele subterane noi legate la reteaua minei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) amplasarea se face la o distanta de minimum 60 m de cele mai apropiate constructii mai importante (de exemplu: rampe de puturi, camere de masini, statii de ventilare, fronturi de lucru);
    b) trebuie sa aiba un pilier de cel putin 30 m grosime intre camerele de depozitare si cele mai apropiate constructii miniere prin care se efectueaza transportul mecanic si circulatia intensa a oamenilor;
    c) la depozitele cu capacitati mai mari de 200 kg materii explozive in echivalent trotil, care se vor construi dupa intrarea in vigoare a prezentelor norme tehnice, aerisirea se asigura printr-o legatura directa la circuitul de aer principal si printr-o a doua legatura cu curentul de evacuare a aerului viciat din mina, astfel incat gazele si fumul de la un eventual incendiu sau explozie in depozite sa nu treaca pe la locurile de munca active din mina.

    ANEXA 4 b)*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 4 b) este reprodusa in facsimil.

    INCAPERE SUBTERANA DE DEPOZITARE MATERII EXPLOZIVE, CU CAPACITATEA
DE PANA LA 200 kg ECHIVALENT TROTIL

      0,5 0,8 m      6,0 m              2,3 m
  ______________________________________________
     | m |     |                    |          |
     |   |     |                    |          |
                                   ==============---------------------
                                   ||          ||  Camera pastrare    |
 Firida capse                      ||          ||___________________  |
 ____________                      ||          /|   exploziv          |
             \                     ||         /||   propriu-zis       |
              \             1,2 m  ||        / ||                     | 3,0 m
               ===           ___   ||          ||                     |
             || \ ||      | |   |  ||          ||                     |
            ==|___|=======|=|===|=======\===|===----------------------|
           || |  /  0,6 m | |   |        \  |  ||                     |
           || |_/        _|_|_\_|         \_|  ||                     |
           ||             |    \               ||                     |
           ||                   \  Masa pentru ||                     | 2,3 m
           ||                    \ manuire     ||                     |
           ||                      ----------- ||                     |
           ||                                  ||                     |
           ||                                  ||                     |
            ==========         =================----------------------|
                     ||     \ ||                                      |
                     ||      \||                                      |
                     ||       \| Galerie acces                        |
                     ||       |\ ______________                       | minimum
                     ||       ||                                      |  4,0 m
                     ||       ||                                      |
                    =||==   ==||=                                     |
                     ||  \ /  ||                                      |
 =====================|   |   |=================================------|-
                      | 2,3 m |                                       |
                      |_______|                                       |
                      |       |                                       | 2,3 m
                                                                      |
                                                                      |
 ===============================================================------|-

    ANEXA 5*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                      DISTANTELE MINIME DE SIGURANTA
interioare, dintre cladirile depozitului de suprafata sau semiingropate (bordeie)
 ______________________________________________________________________________
| Capacitatea |        | Capacitatea |        |                                |
|  cladirii   |Distanta|  cladirii   |Distanta|           Observatii           |
| depozit (kg)|        | depozit (kg)|        |                                |
|echiv. trotil|        |echiv. trotil|        |                                |
|_____________|________|_____________|________|________________________________|
|      1      |    2   |      3      |    4   |               5                |
|_____________|________|_____________|________|________________________________|
|    500      |   24   |    9000     |   62   | Pentru capacitatile            |
|_____________|________|_____________|________| intermediare distantele de     |
|   1000      |   30   |   10000     |   64   | siguranta interioare se vor    |
|_____________|________|_____________|________| calcula cu relatia             |
|   2000      |   38   |   15000     |   74   |          __                    |
|_____________|________|_____________|________|       3 /                      |
|   3000      |   43   |   20000     |   81   | R = 3 \/ q                     |
|_____________|________|_____________|________|                                |
|   4000      |   48   |   25000     |   88   | in care:                       |
|_____________|________|_____________|________| R: distanta (m) dintre cladiri |
|   5000      |   51   |   30000     |   93   | masurata intre peretii         |
|_____________|________|_____________|________| exteriori ai acestora;         |
|   6000      |   54   |   35000     |   98   | q: cantitatea de materii       |
|_____________|________|_____________|________| explozive (kg) echivalent      |
|   7000      |   57   |   40000     |  103   | trotil                         |
|_____________|________|_____________|________|                                |
|   8000      |   60   |             |        |                                |
|_____________|________|_____________|________|________________________________|

    NOTA:
    1. Distantele de siguranta interioare calculate ca mai sus se vor putea reduce, pana la jumatate, pentru cladirile prevazute cu obstacole protectoare.
    2. Distanta minima intre doua cladiri vecine va fi determinata de cladirea care are capacitatea cea mai mare.
    3. Daca din calcul sau fata de prevederile pct. 1 rezulta distante mai mici de 13 (m) se vor prevedea distante de siguranta interioare de minimum 13 (m).

    ANEXA 6*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                        REALIZAREA VALURILOR DE PAMANT

    Fig. 1

    Figura 1, reprezentand realizarea valurilor de pamant cu traversare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, la pagina 28.

    Fig. 2

    Figura 2, reprezentand realizarea valurilor de pamant cu tunele, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, la pagina 28.

    ANEXA 7*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    REGIM SPECIAL

    DENUMIREA UNITATII
    DEPOZITUL ..................

               REGISTRUL DE EVIDENTA INTRARII SI IESIRII MATERIILOR
                EXPLOZIVE IN SI DIN DEPOZIT (de baza si de consum)
                           ANUL ...................
 ______________________________________________________________________________
|       | 1| Ziua luna si ora schimbului      |                                |
|_______|__|__________________________________|________________________________|
|       | 2| Dinamita, (kg)                   | Explozivi    | Stocul existent |
|_______|__|__________________________________| propriu-zisi | la orele ...    |
|       | 3| Astralita, (kg)                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       | 4| Explozivi antigrizutosi tip ...  |              |                 |
|       |  | (kg)                             |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       | 5|                                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       | 6| Exploziv provenit din resturi si |              |                 |
|       |  | rateuri, (kg)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|                 |
|       | 7| Capse pirotehnice tip ..., (kg)  | Mijloace de  |                 |
|_______|__|__________________________________| initiere     |                 |
|       | 8| Capse electrice instantanee      |              |                 |
|       |  | tip ... (buc)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       | 9| Capse electrice cu intarziere    |              |                 |
|       |  | semisecunda tip ... (buc)        |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |10| Capse electrice cu intarziere de |              |                 |
|       |  | milisecunda tip ... (buc)        |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |11| Fitil de amorsare (Bickford), (m)|              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |12| Fitil detonant tip ... (m)       |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |13| Bustere tip ... (buc)            |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |14| Sistem de initiere neelectric    |              |                 |
|       |  | tip ... (buc)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|                 |
|       |15|                                  | Alte materii |                 |
|_______|__|__________________________________| explozive    |                 |
|       |16|                                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|_________________|
|       |17| Dinamita, (kg)                   | Explozivi    | Cantitatile     |
|_______|__|__________________________________| propriu-zisi | intrate in      |
|       |18| Astralita, (kg)                  |              | cursul zilei    |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |19| Explozivi antigrizutosi tip ...  |              |                 |
|       |  | (kg)                             |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |20|                                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |21| Exploziv provenit din resturi si |              |                 |
|       |  | rateuri, (kg)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|                 |
|       |22| Capse pirotehnice tip ..., (kg)  | Mijloace de  |                 |
|_______|__|__________________________________| initiere     |                 |
|       |23| Capse electrice instantanee      |              |                 |
|       |  | tip ... (buc)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |24| Capse electrice cu intarziere    |              |                 |
|       |  | semisecunda tip ... (buc)        |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |25| Capse electrice cu intarziere de |              |                 |
|       |  | milisecunda tip ... (buc)        |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |26| Fitil de amorsare (Bickford), (m)|              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |27| Fitil detonant tip ... (m)       |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |28| Bustere tip ... (buc)            |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |29| Sistem de initiere neelectric    |              |                 |
|       |  | tip ... (buc)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|                 |
|       |30|                                  | Alte materii |                 |
|_______|__|__________________________________| explozive    |_________________|
|       |31|                                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|_________________|
|       |32| Provenienta materialului si      |              |                 |
|       |  | documentele in baza carora s-a   |              |                 |
|       |  | facut primirea                   |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|_________________|
|       |33| Dinamita, (kg)                   | Explozivi    | Cantitatile     |
|_______|__|__________________________________| propriu-zisi | eliberate       |
|       |34| Astralita, (kg)                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |35| Explozivi antigrizutosi tip ...  |              |                 |
|       |  | (kg)                             |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |36|                                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |37| Exploziv provenit din resturi si |              |                 |
|       |  | rateuri, (kg)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|                 |
|       |38| Capse pirotehnice tip ..., (kg)  | Mijloace de  |                 |
|_______|__|__________________________________| initiere     |                 |
|       |39| Capse electrice instantanee      |              |                 |
|       |  | tip ... (buc)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |40| Capse electrice cu intarziere    |              |                 |
|       |  | semisecunda tip ... (buc)        |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |41| Capse electrice cu intarziere de |              |                 |
|       |  | milisecunda tip ... (buc)        |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |42| Fitil de amorsare (Bickford), (m)|              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |43| Fitil detonant tip ... (m)       |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |44| Bustere tip ... (buc)            |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |45| Sistem de initiere neelectric    |              |                 |
|       |  | tip ... (buc)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|                 |
|       |46|                                  | Alte materii |                 |
|_______|__|__________________________________| explozive    |                 |
|       |47|                                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|_________________|
|       |48| Documentele in baza carora s-a   |              |                 |
|       |  | facut eliberarea                 |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|_________________|
|       |49| Cui s-a eliberat                 |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|_________________|
|       |50| Dinamita, (kg)                   | Explozivi    | Stocul existent |
|_______|__|__________________________________| propriu-zisi |                 |
|       |51| Astralita, (kg)                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |52| Explozivi antigrizutosi tip ...  |              |                 |
|       |  | (kg)                             |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |53|                                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |54| Exploziv provenit din resturi si |              |                 |
|       |  | rateuri, (kg)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|                 |
|       |55| Capse pirotehnice tip ..., (kg)  | Mijloace de  |                 |
|_______|__|__________________________________| initiere     |                 |
|       |56| Capse electrice instantanee      |              |                 |
|       |  | tip ... (buc)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |57| Capse electrice cu intarziere    |              |                 |
|       |  | semisecunda tip ... (buc)        |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |58| Capse electrice cu intarziere de |              |                 |
|       |  | milisecunda tip ... (buc)        |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |59| Fitil de amorsare (Bickford), (m)|              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |60| Fitil detonant tip ... (m)       |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |61| Bustere tip ... (buc)            |              |                 |
|_______|__|__________________________________|              |                 |
|       |62| Sistem de initiere neelectric    |              |                 |
|       |  | tip ... (buc)                    |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|                 |
|       |63|                                  | Alte materii |                 |
|       |  |__________________________________| explozive    |                 |
|       |64|                                  |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|_________________|
|       |65| OBSERVATII                       |              |                 |
|_______|__|__________________________________|______________|_________________|

    ANEXA 8*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 8 este reprodusa in facsimil.

    REGIM SPECIAL

    UNITATEA ...............
    SUBUNITATEA .............

                   COMANDA DE MATERII EXPLOZIVE NR. ............
                  Data .............. si ora schimbului ........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Dinamita (kg)
    B - Astralita (kg)
    C - Explozivi antigrizutosi tip .... (kg)
    D - Capse pirotehnice tip .... (buc)
    E - Capse electrice instantanee tip....... (buc)
    F - Capse electrice cu intarziere de semisecunda de tip ........ (buc)
    G - Capse electrice cu intarziere de milisecunde de tip ........ (buc)
    H - Fitil de amorsare (Bickford) (m)
    I - Fitil detonant tip ...... (m)
    J - Bustere tip ..... (m)
    K - Sistem de initiere neelectric (buc)
 ______________________________________________________________________________
|   Numele si    |             |                       |          |            |
|   prenumele    |  Explozivi  | Mijloace de initiere  |    Alte  |  Semnatura |
|  primitorului  | propriu-zisi|                       |  materii | de primire |
|(artificierului)|             |                       | explozive|            |
|________________|_____________|_______________________|__________|            |
|                |A | B| C |   |D |E |F |G |H |I |J |K |     |    |            |
|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|
|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|
|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|
|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|
|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|
|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|
|    TOTAL       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |            |
|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|

         Sef schimb subunitate                   Am predat din depozit
         .....................                        Distribuitor,
                                                 .....................

    ANEXA 9*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 9 este reprodusa in facsimil.

    REGIM SPECIAL

    UNITATEA .................
    SUBUNITATEA ..............

                       INDEPLINIREA COMENZII NR. ........
    Primitorul (artificierul) ................... a executat la ............. data de ................. schimbul .......................... urmatoarele lucrari .........................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Dinamita (kg)
    B - Astralita (kg)
    C - Explozivi antigrizutosi tip .... (kg)
    D - Capse pirotehnice tip .... (buc)
    E - Capse electrice instantanee tip....... (buc)
    F - Capse electrice cu intarziere de semisecunda de tip ........ (buc)
    G - Capse electrice cu intarziere de milisecunde de tip ........ (buc)
    H - Fitil de amorsare (Bickford) (m)
    I - Fitil detonant tip ...... (m)
    J - Bustere tip ..... (m)
    K - Sistem de initiere neelectric (buc)
 ______________________________________________________________________________
|                   |            |                      |  Alte   | Semnatura  |
|                   | Explozivi  | Mijloace de initiere | materii |  celui ce  |
|Operatia de miscare|propriu-zisi|                      |explozive|   atesta   |
|   a materiilor    |____________|______________________|_________|operatia si |
|    explozive      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |cantitatea  |
|(primire, consum,  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |de materii  |
|restituire/predare)| A |B |C |  |D |E |F |G |H |I |J |K|    |    | explozive  |
|                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    | utilizate  |
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|Materii explozive  |                                                          |
|luate in primire:  |__________________________________________________________|
|- de la depozit    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Predator    |
|                   |___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|- de la alt        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Predator    |
|  artificier       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |            |
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|Total primit       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |
|                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |(artificier)|
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|Materii explozive  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Conducatorul|
|consumate la locul |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |locului de  |
|de munca           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |munca       |
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|Total consumat     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |
|                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |(artificier)|
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|Materii explozive  |                                                          |
|restituite/predate |__________________________________________________________|
|- la depozit       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |
|                   |___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|- la alt artificier|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|Total predat       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Predator    |
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|
|Materii explozive  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |
|provenite din      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |            |
|resturi neexplodate|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |            |
|si rateuri         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |            |
|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

                                                     Semnatura primitorului
                                                        (artificierului)
                                                     ......................

    ANEXA 10 a)*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 10 a) este reprodusa in facsimil.

    Coperta

                  MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                           CARNET DE ARTIFICIER

________________________________________________________________________________
      Pag. 1                       Numele si prenumele
      verso-ul copertei            ......................
                                   Locul si data nasterii
                                   ......................
            ____________
           |            |          Emis de I.T.M. judetul
           | fotografie |          ......................
           |            |
           |____________|          nr. .... din .........

                                       INSPECTOR SEF,
                                   .......................
                                   L.S.

                                   Semnatura artificierului
                                   ........................
________________________________________________________________________________
      Pag. 2 si 3                  Are dreptul sa execute urmatoarele
                                   lucrari de impuscare*):
                                   1. ...............................
                                   2. ...............................
                                   3. ...............................
    *) Fiecare completare se va data, semna si stampila de catre Inspectoratul teritorial de munca.
________________________________________________________________________________
      Pag. 4                       Sanctiuni cu ridicarea carnetului
                                   (sanctiunea, data, numele, prenumele, functia
                                   si semnatura celui care a aplicat sanctiunea)
                                   ..................................
________________________________________________________________________________

    ANEXA 10 b)*)
    la normele tehnice

    *) Anexa nr. 10 b) este reprodusa in facsimil.

    Coperta

                    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                  CARNET DE PIROTEHNIST PENTRU FOCURI DE ARTIFICII

________________________________________________________________________________
      Pag. 1                       Numele si prenumele
      verso-ul copertei            ......................
                                   Locul si data nasterii
                                   ......................
            ____________
           |            |          Emis de I.T.M. judetul
           | fotografie |          ......................
           |            |
           |____________|          nr. .... din .........

                                       INSPECTOR SEF,
                                   .......................
                                   L.S.

                                   Semnatura pirotehnistului pentru focuri
                                   de artificii ..........................
________________________________________________________________________________
      Pag. 2 si 3                  Are dreptul sa execute urmatoarele lucrari

                                   1. Focuri de artificii cu obiecte pirotehnice
                                      clasa ............. si ...................

    *) Fiecare completare se va data, semna si stampila de catre Inspectoratul teritorial de munca.
________________________________________________________________________________
      Pag. 4                       Sanctiuni cu ridicarea carnetului
                                   (sanctiunea, data, numele, prenumele, functia
                                   si semnatura celui care a aplicat sanctiunea)
                                   ..........................
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 536/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 536 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 536/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu