Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 14 din 27 martie 1997

pentru inlocuirea anexei nr. 3 la Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1997 privind unele reglementari referitoare la determinarea fondurilor proprii de catre societatile bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 52 din 28 martie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si al art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, se stabilesc urmatoarele reglementari:

    Art. 1
    Anexa nr. 3 la Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1997 privind unele reglementari referitoare la determinarea fondurilor proprii de catre societatile bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, se inlocuieste cu anexa la prezenta circulara.
    Art. 2
    Prezenta circulara intra in vigoare incepand cu data de 21 martie 1997.

             p. GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                          CORNELIU CROITORU,
                            viceguvernator

    ANEXA 1

    II. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANT, PONDERATE IN FUNCTIE DE RISC
                                                       - mii lei -
 ---------------------------------------------------------------------
|                              | Nr.  | Valoare   | Pondere | Valoare |
|   Elemente luate in calcul   | rand | contabila | de risc |ponderata|
|                              |      |           |  - % -  |[col. 3 =|
|                              |      |           |         | (1x2)/  |
|                              |      |           |         |  /100]  |
|---------------------------------------------------------------------|
|             a                |  b   |    1      |   2     |    3    |
|---------------------------------------------------------------------|
|Numerar si disponibil la      |      |           |         |         |
|Banca Nationala a             |      |           |         |         |
|Romaniei (rd. 1 = rd. 2 +     |      |           |         |         |
| rd. 3)                       |  1   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| Casa de lei si de valuta     |  2   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Disponibil la Banca Nationala |      |           |         |         |
| a Romaniei                   |  3   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| Titluri de valoare emise de: |      |           |         |         |
|(rd. 4 = rd. 5 la rd. 8)      |  4   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratia publica         |      |           |         |         |
| centrala de specialitate a   |      |           |         |         |
|statului roman                |  5   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratia centrala a      |      |           |         |         |
|tarilor din categoria A       |  6   |           |    0%   |         | |------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancile centrale din tarile   |      |           |         |         |
|din categoria A               |  7   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Institutii financiare         |      |           |         |         |
| internationale               |  8   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Credite si avansuri acordate  |      |           |         |         |
|(sau garantate de acestea):   |      |           |         |         |
|(rd. 9 = rd. 10 la rd. 14     |  9   |           |   0%    |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei publice        |      |           |         |         |
|centrale de specialitate a    |      |           |         |         |
|statului roman                | 10   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei centrale a     |      |           |         |         |
|tarilor din categoria A       | 11   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancii Nationale a Romaniei   | 12   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor centrale din tarile  |      |           |         |         |
|din categoria A               | 13   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Institutiilor financiare      |      |           |         |         |
| internationale               | 14   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte creante asupra:          |      |           |         |         |
|(rd. 15 = rd. 16 la rd. 20    | 15   |           |    0%   |         | |------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei publice        |      |           |         |         |
|centrale de specialitate a    |      |           |         |         |
|statului roman                | 16   |           |    0%   |         | |------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei centrale a     |      |           |         |         |
|tarilor din categoria A       | 17   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancii Nationale a Romaniei   | 18   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor centrale din tarile  |      |           |         |         |
|din categoria A               | 19   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Institutiilor financiare      |      |           |         |         |
| internationale               | 20   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Elemente deductibile din      |      |           |         |         |
|capital:                      |      |           |         |         |
|(rd. 21 = rd. 22 la rd. 26)   | 21   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Valoarea neamortizata a       |      |           |         |         |
| imobilizarilor necorporale   | 22   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Cheltuieli inregistrate in    |      |           |         |         |
| avans                        | 23   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Sume ce depasesc fondul de    |      |           |         |         |
|dezvoltare existent, aferente |      |           |         |         |
|imobilizarilor corporale in   |      |           |         |         |
|curs, materialelor pentru     |      |           |         |         |
|investitii, stocurilor pentru |      |           |         |         |
|investitii si debitorilor     |      |           |         |         |
|pentru investitii (inscrise   |      |           |         |         |
|la rd. 25 din macheta cu      |      |           |         |         |
|calculul fondurilor proprii)  | 24   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Imprumuturi subordonate,      |      |           |         |         |
|acordate altor societati      |      |           |         |         |
|bancare                       | 25   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Participatii la capitalul     |      |           |         |         |
|altor societati bancare       | 26   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Cecuri, cupoane si alte       |      |           |         |         |
| elemente in curs de incasare | 27   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Titluri de valoare emise de:  |      |           |         |         |
|(rd. 28 = rd. 29 la rd. 32    | 28   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Societati bancare romanesti   | 29   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Banci din tarile din          |      |           |         |         |
|categoria A                   | 30   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratia locala din      |      |           |         |         |
|Romania                       | 31   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratia locala din      |      |           |         |         |
|tarile din categoria A        | 32   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Credite si avansuri acordate  |      |           |         |         |
|(sau garantate de acestea):   |      |           |         |         |
|(rd. 33 = rd. 34 la rd. 40    | 33   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Societatilor bancare romanesti| 34   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor din tarile din       |      |           |         |         |
|categoria A                   | 35   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor din tarile din       |      |           |         |         |
|categoria B, cu scadenta de   |      |           |         |         |
| maximum un an                | 36   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei locale din     |      |           |         |         |
|Romania                       | 37   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei locale din     |      |           |         |         |
|tarile din categoria A        | 38   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Organismelor guvernamentale   |      |           |         |         |
|din Romania                   | 39   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Organismelor guvernamentale   |      |           |         |         |
|din tarile din categoria A    | 40   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Disponibilitati si depozite   |      |           |         |         |
|la: (rd. 41 = rd. 42 la       |      |           |         |         |
|rd. 44)                       | 41   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Societati bancare romanesti   | 42   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Banci din tarile din          |      |           |         |         |
|categoria A                   | 43   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Banci din tarile din          |      |           |         |         |
|categoria B,                  |      |           |         |         |
|pe termen de maximum un an    | 44   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte creante asupra: (rd. 45 =|      |           |         |         |
| = rd. 46 la rd. 52)          | 45   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Societatilor bancare romanesti| 46   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor din tarile din       |      |           |         |         |
|categoria A                   | 47   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor din tarile din       |      |           |         |         |
|categoria B, cu scadenta de   |      |           |         |         |
|maximum un an                 | 48   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei locale din     |      |           |         |         |
|Romania                       | 49   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei locale din     |      |           |         |         |
|tarile din categoria A        | 50   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Organismelor guvernamentale   |      |           |         |         |
|din Romania                   | 51   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Organismelor guvernamentale   |      |           |         |         |
|din tarile din categoria A    | 52   |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Credite si avansuri acordate  |      |           |         |         |
|clientilor, garantate cu      |      |           |         |         |
|ipoteci asupra locuintelor    | 53   |           |   50%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Terenuri si cladiri ocupate   |      |           |         |         |
|de banca pentru scopurile     |      |           |         |         |
|activitatii sale              | 54   |           |   50%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte titluri de valoare       | 55   |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte credite si avansuri      |      |           |         |         |
|acordate                      | 56   |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Participatii de capital la    |      |           |         |         |
|institutii financiare si la   |      |           |         |         |
|alte entitati nebancare       | 57   |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte imobilizari corporale,   |      |           |         |         |
|inclusiv sumele aferente      |      |           |         |         |
|imobilizarilor corporale in   |      |           |         |         |
|curs, care nu au fost incluse |      |           |         |         |
|la rd. 24                     | 58   |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte active, inclusiv sumele  |      |           |         |         |
|aferente materialelor pentru  |      |           |         |         |
|investitii, stocurilor pentru |      |           |         |         |
|investitii si debitorilor     |      |           |         |         |
|pentru investitii, care nu au |      |           |         |         |
|fost incluse la rd. 24        | 59   |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| TOTAL ACTIVE DIN BILANT      |      |           |         |         |
| (rd. 60 = rd. 1 + rd. 4 +    |      |           |         |         |
| rd. 9 + rd. 15 + rd. 21 +    |      |           |         |         |
| rd. 27 + rd. 28 + rd. 33 +   |      |           |         |         |
| rd. 41 + rd. 45 + rd. 53 la  |      |           |         |         |
| rd. 59)                      | 60   |           |    x    |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| Pozitia valutara totala      |      |           |         |         |
| scurta                       | 61   |           |   50%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| TOTAL ELEMENTE (rd. 62 =     |      |           |         |         |
| = rd. 60 + rd. 61)           | 62   |           |    x    |         |
 ---------------------------------------------------------------------

   III. CONVERSIA ELEMENTELOR IN AFARA BILANTULUI, IN ECHIVALENT CREDIT
                                                          - mii lei -
 ---------------------------------------------------------------------
|                          | Nr.  | Valoare   | Factor de |Echivalent |
| Elemente luate in calcul | rand | contabila | conversie |  credit   |
|                          |      |           |           | (col. 3 = |
|                          |      |           |           | 1 x 2 )   |
|---------------------------------------------------------------------|
|           a              |  b   |     1     |    2      |    3      |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Cambii si alte efecte de  |      |           |           |           |
|comert, acceptate la plata|      |           |           |           |
|de catre societatea       |      |           |           |           |
|bancara si care nu sunt   |      |           |           |           |
|avalizate de alte banci   |  1   |           |     1     |           |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Garantii irevocabile de   |      |           |           |           |
|plata, emise de catre     |      |           |           |           |
|societatea bancara        |  2   |           |     1     |           |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Garantii irevocabile de   |      |           |           |           |
|plata, emise de catre     |      |           |           |           |
|societatea bancara, altele|      |           |           |           |
|decat cele de plata       |  3   |           |    0,5    |           |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Angajamente irevocabile   |      |           |           |           |
|ale societatii bancare de |      |           |           |           |
|acordare de credite       |  4   |           |    0,5    |           |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Acreditive deschise si    |      |           |           |           |
|confirmate de catre       |      |           |           |           |
|societatea bancara,       |      |           |           |           |
|negarantate cu bunurile   |      |           |           |           |
|care fac obiectul         |      |           |           |           |
|tranzactiei               |  5   |           |    0,5    |           |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Acreditive deschise si    |      |           |           |           |
|confirmate de catre       |      |           |           |           |
|societatea bancara,       |      |           |           |           |
|garantate cu bunurile care|      |           |           |           |
|fac obiectul tranzactiei  |  6   |           |     0,2   |           | |--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Cambii si alte efecte de  |      |           |           |           |
|comert, acceptate la plata|      |           |           |           |
|de catre societatea       |      |           |           |           |
|bancara si care sunt      |      |           |           |           |
|avalizate de alte banci   |  7   |           |    0,2    |           |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|TOTAL DE CONTROL          |      |           |           |           |
|(rd. 8 = rd. 1 la rd. 7)  |  8   |           |    x      |           |
|__________________________|______|___________|___________|___________|

   IV. STRUCTURA ELEMENTELOR IN AFARA BILANTULUI, IN ECHIVALENT CREDIT,
             IN FUNCTIE DE BENEFICIARII ACESTOR FACILITATI

                                                       - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------
|                              | Nr.  |Echivalent | Pondere | Valoare |
| Categorii de beneficiari     | rand |   credit  | de risc |ponderata|
|                              |      |           |  - % -  |[col. 3 =|
|                              |      |           |         | (1x2)/  |
|                              |      |           |         |  /100]  |
|---------------------------------------------------------------------|
|             a                |  b   |    1      |   2     |    3    |
|---------------------------------------------------------------------|
|Administratia publica         |      |           |         |         |
|centrala de specialitate a    |      |           |         |         |
|statului roman                |   1  |           |    0%   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Administratia centrala a      |      |           |         |         |
|tarilor din categoria A       |  2   |           |    0%   |         | |---------------------------------------------------------------------|
|Banca Nationala a Romaniei    |  3   |           |    0%   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Bancile centrale din tarile   |      |           |         |         |
|din categoria A               |   4  |           |    0%   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Institutii financiare         |      |           |         |         |
|internationale                |   5  |           |    0%   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Societatile bancare romanesti |   6  |           |   20%   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Bancile din tarile din        |      |           |         |         |
|categoria A                   |   7  |           |   20%   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Bancile din tarile din        |      |           |         |         |
|categoria B, cu scadenta de   |      |           |         |         |
|maximum un an                 |   8  |           |   20%   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Administratia locala din      |      |           |         |         |
|Romania                       |   9  |           |   20%   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Administratiile locale din    |      |           |         |         |
|tarile din categoria A        |  10  |           |    20%  |         | |---------------------------------------------------------------------|
|Organismele guvernamentale    |      |           |         |         |
|din Romania                   |  11  |           |    20%  |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Organismele guvernamentale    |      |           |         |         |
|din tarile din categoria A    |  12  |           |    20%  |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Alte categorii de beneficiari |  13  |           |   100%  |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|TOTAL ELEMENTE IN AFARA       |      |           |         |         |
|BILANTULUI                    |      |           |         |         |
|(rd. 14 = rd. 1 la rd. 13)    |  14  |           |    x    |         |
|_____________________________________________________________________|

    V. CALCULAREA RAPORTULUI DE SOLVABILITATE
                                                            - mii -
 _____________________________________________________________________
|Total fonduri proprii (Calculul fondurilor proprii, |       |        |
|col. 3 rd. 41)                                      |   1   |        |
|---------------------------------------------------------------------|
|Total elemente din bilant, ponderate in functie de  |       |        |
|risc (formularul II, col. 3 rd. 62)                 |   2   |        |
|---------------------------------------------------------------------|
|Total elemente in afara bilantului, ponderate in    |       |        |
|functie de risc (formularul IV col. 3 rd. 14)       |   3   |        |
|---------------------------------------------------------------------|
|RAPORT DE SOLVABILITATE (IN PROCENTE)               |       |        |
|[rd. 4 = rd. 1 x 100/(rd. 2 + rd. 3)]               |    4  |        |
|---------------------------------------------------------------------|

      Conducatorul unitatii,        Conducatorul compartimentului
    ..........................            financiar-contabil,
    (nume, prenume, semnatura)       ............................
                                      (nume, prenume, semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Circulara 14/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 14 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu