Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMELE Nr

NORMELE   Nr. 10 din  1992

privind imprumuturile acordate debitorilor aflati in relatii speciale cu societatile bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 290 din 19 noiembrie 1992


SmartCity3


    In vederea asigurarii concurentei loiale, a obiectivitatii si neutralitatii deciziei de imprumut de catre societatile bancare,
    in temeiul art. 29 alin. 2 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme:

    1. O societate bancara poate acorda imprumuturi persoanelor cu care se afla in relatii speciale numai in conditiile precizate de prezentele norme.
    2. In sensul prezentelor norme, se considera persoane aflate in relatii speciale cu societatea bancara:
    a) imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, administratorii, directorii si cenzorii societatii bancare;
    b) directorii executivi ai societatii bancare;
    c) orice persoana juridica ce exercita controlul efectiv asupra societatii bancare, actionarii semnificativi si administratorii acesteia;
    d) sotii, rudele si afinii pina la gradul al patrulea inclusiv ai persoanelor prevazute la lit. a) si b) ale prezentului punct si ai administratorilor sau actionarilor semnificativi ai persoanelor juridice care au controlul efectiv asupra societatii bancare;
    e) orice actionar semnificativ, precum si orice societate comerciala aflata sub controlul efectiv, direct sau indirect, al acestui actionar;
    f) orice actionar al carui reprezentant are una din calitatile prevazute la lit. a) a prezentului punct;
    g) orice societate comerciala nebancara la al carei capital social societatea bancara are o participatie de cel putin 10%;
    h) orice societate comerciala la al carei capital social una dintre persoanele prevazute la lit. a), b), c), d) si f) ale prezentului punct detine o participatie de cel putin 5%;
    i) personalul Bancii Nationale a Romaniei care exercita atributii de supraveghere bancara;
    j) membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei;
    k) personalul societatii bancare.
    3. Statul si societatile bancare sint exceptate de la prevederile pct. 2 lit. e) si f) de mai sus.
    4. In sensul prezentelor norme, prin control efectiv asupra unei societati bancare sau asupra oricarei alte societati comerciale se intelege ca o persoana fizica sau juridica:
    a) detine mai mult de 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al societatii bancare sau al oricarei alte societati comerciale;
    b) are dreptul de a numi sau a inlocui majoritatea membrilor consiliului de administratie al societatii bancare sau al oricarei alte societati comerciale;
    c) este actionar sau asociat si controleaza singur majoritatea drepturilor de vot, in conformitate cu un acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai societatii bancare sau ai oricarei alte societati comerciale;
    d) are puterea de a exercita o influenta decisiva asupra conducerii si politicii societatii bancare sau ale care sau ai oricarei alte societati comerciale;
    5. In sensul prezentelor norme prin actionar semnificativ se intelege acea persoana sau grup de persoane care actioneaza impreuna si care detine cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societati bancare sau ale oricarei alte societati comerciale.
    6. In sensul prezentelor norme prin imprumut se intelege acordarea sau reinnoirea unui imprumut, deschiderea unei linii de credit, emiterea de garantii, scontarea de cambii si bilete de ordin, precum si acordarea oricarui alt tip de credit.
    7. Societatile bancare nu vor acorda imprumuturi persoanelor cu care se afla in relatii speciale, prevazute la pct. 2 lit. a) de mai sus.
    8. Societatile bancare nu vor acorda imprumuturi in conditii de favoare persoanelor cu care se afla in relatii speciale, prevazute la pct. 2 lit. b) - j) de mai sus.
    9. In sensul prezentelor norme, se considera acordare de imprumuturi in conditii de favoare:
    a) incheierea unei tranzactii care prin natura, scop, caracteristici sau risc nu ar fi fost incheiata de societatea bancara cu clientii cu care nu se afla in relatii speciale;
    b) perceperea de dobinzi, comisioane sau alte taxe sau acceptarea de garantii mai mici decit cele cerute altor clienti.
    10. Societatile bancare pot acorda imprumuturi persoanelor cu care se afla in relatii speciale, prevazute la pct. 2 lit. b) - j) de mai sus, numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administratie.
    Decizia consiliului de administratie se va baza pe un raport al directiilor de specialitate, care va cuprinde descrierea naturii relatiei speciale in cauza, analiza tranzactiei, a situatiei financiare si a veniturilor solicitantului de imprumut, precum si a bonitatii acestuia.
    Decizia de acordare a imprumutului trebuie sa precizeze in mod clar dobinda si conditiile de rambursare a imprumutului acordat persoanei aflate in relatii speciale cu societatea bancara.
    11. Suma totala a imprumuturilor acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu societatea bancara, precizate la pct. 2 lit. b) - j) de mai sus, nu poate depasi 20% din capitalul propriu al societatii bancare.
    In scopul aplicarii prezentelor norme, prin capital propriu se intelege capitalul social varsat, plus fondul de rezerva si fondul de risc, mai putin participatiile societatii bancare in cauza la alte societati bancare.
    12. O societate bancara nu va putea acorda persoanelor cu care se afla in relatii speciale imprumuturi pentru obtinerea actiunilor sale.
    13. Societatile bancare pot acorda imprumuturi personalului propriu, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) scadenta imprumutului acordat sa fie egala cu cea a imprumuturilor similare acordate clientilor;
    b) rata dobinzii sa nu fie mai mica de 75% din rata dobinzii cerute clientilor pentru imprumuturi similare. Diferenta de dobinda va fi subventionata dintr-un fond special constituit de societatea bancara, in acest scop, din profitul net.
    14. Totalul imprumuturilor acordate de o societate bancara personalului sau nu poate depasi 5% din capitalul propriu.
    15. Societatile bancare vor acorda imprumuturi personalului propriu numai pe baza unor norme interne aprobate de consiliul de administratie.
    16. Societatile bancare vor intocmi si pastra evidentele necesare pentru a respecta prevederile prezentelor norme. Aceste evidente trebuie sa identifice toate persoanele aflate in relatii speciale cu societatea bancara care au beneficiat de imprumuturi si sa specifice suma si conditiile de acordare a fiecarui imprumut catre aceste persoane.
    Societatile bancare vor dispune de evidentele precizate la alineatul anterior in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.
    17. Persoanele vinovate pentru acordarea unui imprumut cu incalcarea prezentelor norme sint raspunzatoare fata de societatea bancara de toate prejudiciile cauzate acesteia prin fapta lor.
    18. Banca Nationala a Romaniei poate acorda societatilor bancare, la cererea acestora, o derogare de la prevederile pct. 11 si 14 ale prezentelor norme, prin stabilirea unui termen de cel mult un an pentru regularizarea situatiei lor. Aceasta regularizare se va realiza pe baza unui grafic intocmit de societatea bancara in cauza si aprobat de Directia de reglementare si supraveghere bancara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.
    19. Societatile bancare vor trimite Bancii Nationale a Romaniei - Directia de reglementare si supraveghere bancara - o raportare distincta asupra acordarii de credite supuse prevederilor prezentelor norme. Modelul si periodicitatea raportarii vor fi stabilite printr-o circulara a Bancii Nationale a Romaniei.
    20. Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

                              Mugur Isarescu,
                 presedintele Consiliului de administratie
                     al Bancii Nationale a RomanieiSmartCity5

COMENTARII la Norma 10/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 10 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu