E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 163 din 28 octombrie 1999

privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 533 din  2 noiembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare a Bancii Agricole - S.A. pana la privatizarea sa, restructurarea financiara si operationala a bancii in scopul reducerii cheltuielilor acesteia, al cresterii gradului de lichiditate si a credibilitatii interne si externe ale acesteia.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) active bancare supuse valorificarii - au semnificatia prevazuta la alin. (1) al art. 2*) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, cu modificarile ulterioare;
    b) angajamente extrabilantiere - valoarea angajamentelor de finantare si a celor de garantie care se evidentiaza in soldurile urmatoarelor conturi: "901 - Angajamente in favoarea altor banci", "903 - Angajamente in favoarea clientelei", "911 - Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci", "913 - Garantii date pentru clientela", "922 - Titluri de livrat" si "981 - Angajamente indoielnice", diminuata cu valoarea depozitelor colaterale aduse in garantie pentru angajamentele respective;
    c) lichiditate curenta - indicatorul calculat ca raport intre activele lichide si pasivele cu scadenta de pana la un an. In activele lichide se includ: numerarul in casierii, disponibilitatile bancii in conturi la vedere sau pe termen de pana la un an, creantele cu scadenta de pana la un an, la valoarea neta. Pasivele cu scadenta de pana la un an includ resursele atrase de Banca Agricola - S.A. de la clientela bancara si nebancara, a caror scadenta este de pana la un an;
    d) operatiuni cu titluri - operatiunile efectuate de Banca Agricola - S.A. cu urmatoarele categorii de titluri: titluri primite in pensiune livrata, titluri de tranzactie, titluri de plasament si titluri de investitii.
------------
    *) Alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, si prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.

    CAP. 2
    Comitetul de administrare

    Art. 3
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se constituie Comitetul de administrare a Bancii Agricole - S.A., denumit in continuare comitet de administrare, alcatuit din 3 persoane desemnate de Banca Nationala a Romaniei prin ordin al guvernatorului, cu avizul Guvernului. Ordinul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Comitetul de administrare va avea un presedinte si 2 vicepresedinti. Persoanele numite in comitetul de administrare trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 25 alin. (1) din Legea bancara nr. 58/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, precum si in normele Bancii Nationale a Romaniei pentru conducatorii bancilor.
    (3) Pe perioada exercitarii functiilor in cadrul comitetului de administrare, persoanelor salariate ale Bancii Nationale a Romaniei li se suspenda contractul individual de munca cu aceasta, urmand sa li se incheie contract de munca pe durata determinata cu Banca Agricola - S.A. La incetarea mandatului persoanele respective vor reveni la functiile detinute anterior in cadrul Bancii Nationale a Romaniei.
    (4) Persoanele care vor face parte din comitetul de administrare vor incheia un contract de mandat comun cu Fondul Proprietatii de Stat, Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor, prin care se vor stabili obiectivele si termenele de realizare a acestora.
    (5) Trimestrial, comitetul de administrare va prezenta rapoarte scrise institutiilor prevazute la alin. (4) cu privire la starea financiara a Bancii Agricole - S.A., costul mentinerii activelor si situatia recuperarii creditelor neperformante. Totodata, raportul va contine referiri cu privire la stadiul indeplinirii obiectivelor prevazute in contractul de mandat.
    (6) Remuneratia presedintelui, precum si remuneratiile vicepresedintilor comitetului de administrare se stabilesc la nivelul drepturilor banesti ale presedintelui si, respectiv, ale vicepresedintilor Bancii Agricole - S.A.
    Art. 4
    (1) Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, potrivit art. 3 alin. (1), inceteaza mandatul membrilor Consiliului de administratie al Bancii Agricole - S.A. si contractele de munca ale celorlalti conducatori ai bancii. De asemenea, cu aceeasi data se suspenda exercitarea atributiilor Consiliului de administratie al Bancii Agricole - S.A. prevazute in actul constitutiv al respectivei banci.
    (2) Comitetul de administrare va asigura punerea in aplicare a masurilor de restructurare operationala si financiara prevazute la art. 5 - 10 si va stabili conditiile optime pentru conservarea activelor si incasarea creantelor in interesul deponentilor si al celorlalti creditori.
    (3) Comitetul de administrare isi va inceta activitatea dupa privatizarea Bancii Agricole - S.A. si dupa alegerea administratorilor de catre adunarea generala a actionarilor, potrivit prevederilor legale si ale actului constitutiv.

    CAP. 3
    Masuri de restructurare operationala si financiara

    Art. 5
    (1) Comitetul de administrare va asigura continuarea procesului de restructurare operationala a Bancii Agricole - S.A., precum si finalizarea acestui proces pana la privatizarea bancii.
    (2) In cadrul procesului de restructurare operationala se va avea in vedere stabilirea unui raport optim intre volumul de activitate ramas dupa preluarea activelor bancare prevazute la art. 6 alin. (1) de catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, pe de o parte, si numarul de sucursale, agentii si alte sedii secundare ale Bancii Agricole - S.A., precum si numarul de salariati ai bancii, pe de alta parte. Obiectivele care vor fi avute in vedere prin optimizarea acestui raport sunt cresterea lichiditatii si reducerea ponderii cheltuielilor operationale in totalul cheltuielilor bancii.
    Art. 6
    (1) Se autorizeaza Agentia de Valorificare a Activelor Bancare sa preia active bancare supuse valorificarii de la Banca Agricola - S.A., in limita unui plafon de 2.700 miliarde lei, pana la data de 30 decembrie 1999, din care 1.300 miliarde lei pana la data de 29 octombrie 1999. Activele bancare supuse valorificarii vor fi preluate in conditiile prevazute la art. 2*), 3*), 8*), 12*) si 12^1 *) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile ulterioare.
    (2) Operatiunile de preluare a activelor bancare supuse valorificarii se vor efectua in urmatoarele conditii:
    a) vor fi precedate de clasificarea portofoliului de credite si a dobanzilor aferente, precum si de provizionarea acestora in conformitate cu prevederile Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1999 privind constituirea de catre banci, persoane juridice romane, de provizioane specifice de risc pentru dobanzile neincasate la scadenta, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la alte banci, pe baza situatiei efective inregistrate in ultima zi din luna anterioara celei in care se face preluarea;
    b) Comitetul de coordonare a restructurarii Bancii Agricole - S.A. va aviza selectarea si preluarea acestora, in conformitate cu prevederile art. 19 lit. b)*) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile ulterioare.
    (3) Pentru activele bancare prevazute la alin. (1), preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Agricola - S.A. va primi in contrapartida titluri de stat de valoare egala. Sumele efectiv recuperate de catre Banca Agricola - S.A. in perioada predarii activelor neperformante Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate in contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor.
    (4) Preluarea la datoria publica interna si emiterea titlurilor de stat aferente operatiunilor prevazute la alin. (1), precum si evidentierea lor de catre Banca Agricola - S.A. se fac in doua etape, astfel:
    a) cu data de 29 octombrie 1999, in limita sumei de 1.300 miliarde lei;
    b) pana la data de 30 decembrie 1999, in limita sumei reprezentand diferenta pana la 2.700 miliarde lei.
    (5) Operatiunile se vor efectua potrivit evidentelor contabile ale Bancii Agricole - S.A. si pe baza documentelor de predare-primire.
    (6) Titlurile de stat vor fi emise in limita plafonului stabilit la alin. (1) si vor avea scadenta la 2 ani. Titlurile de stat sunt negociabile si poarta o dobanda a carei rata este egala cu rata medie lunara a dobanzilor active practicate de banci in relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunara a dobanzilor active este calculata de Banca Nationala a Romaniei pe baza datelor transmise de banci. Dobanda aferenta titlurilor de stat se calculeaza trimestrial, incepand cu data realizarii emisiunii, si se plateste pana la data de 27 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face calculul.
------------
    *) Art. 2, 3, 8 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, si prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.
    *) Art. 12^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost introdus prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999.
    *) Art. 19 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999.

    Art. 7
    (1) Operatiunile privind titlurile de stat emise in baza prezentei ordonante de urgenta se deruleaza prin Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza in calitate de agent al statului.
    (2) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor va incheia cu Banca Agricola - S.A. conventii de derulare a datoriei publice astfel contractate.
    Art. 8
    Intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si realitatea sumelor preluate la datoria publica interna conform art. 6 alin. (1) revine Bancii Agricole - S.A. si Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
    Art. 9
    Pana la sfarsitul anului 1999 comitetul de administrare va lua masuri pentru conformarea Bancii Agricole - S.A. cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei referitoare la rezerva minima obligatorie pe care bancile trebuie sa o constituie in conturile curente deschise la Banca Nationala a Romaniei, precum si pentru reducerea soldului depozitelor atrase si/sau a imprumuturilor obtinute de la alte banci la un nivel care sa asigure o administrare corespunzatoare a resurselor si a plasamentelor bancii, precum si o lichiditate adecvata.
    Art. 10
    (1) Pe perioada functionarii comitetului de administrare Banca Agricola - S.A. va acorda credite si va efectua operatiuni cu titluri numai in situatia in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) in cazul operatiunilor de creditare, nivelul indicatorului "Lichiditatea curenta" sa fie mai mare de 100%, iar beneficiarii creditelor sa fie clienti ai Bancii Agricole - S.A. ale caror credite obtinute anterior de la banca au fost clasificate in categoria "Standard";
    b) in cazul operatiunilor cu titluri, lichiditatea curenta sa fie mai mare de 110% .
    (2) In scopul cresterii lichiditatii, pe perioada functionarii comitetului de administrare Banca Agricola - S.A. nu isi va asuma angajamente extrabilantiere, nu va acorda credite subordonate, nu va achizitiona parti sociale/actiuni in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu si nu va efectua investitii in imobilizari corporale. Totodata, comitetul de administrare va putea hotari vanzarea de parti sociale/actiuni in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu in situatia in care este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
    a) lichiditatea curenta este mai mica de 90%;
    b) titlurile respective au un randament scazut si nu asigura o utilizare eficienta a fondurilor imobilizate.

    CAP. 4
    Masuri pentru accelerarea privatizarii

    Art. 11
    (1) Raportul de evaluare a Bancii Agricole - S.A., precum si studiul de fezabilitate pe baza carora se va realiza privatizarea bancii se vor intocmi in conformitate cu dispozitiile art. 7*) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare, cu modificarile ulterioare.
    (2) In scopul incheierii procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A. pana la data de 30 iunie 2000, se stabilesc urmatoarele termene:
    a) principalele elemente ale raportului de evaluare si ale studiului de fezabilitate, insusite de Comisia de privatizare a Bancii Agricole - S.A., vor fi supuse regimului de publicitate in principalele cotidiene de raspandire nationala, precum si in principalele saptamanale financiare internationale in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
    b) procedeele si metodele de privatizare, precum si cotele de capital social care pot fi dobandite de persoanele fizice sau juridice in procesul de privatizare a Bancii Agricole - S.A. se vor stabili prin hotarare a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultarii si a avizului comun al Agentiei Romane de Dezvoltare, Bancii Nationale a Romaniei si Fondului Proprietatii de Stat, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
-----------
    *) Art. 7 din Legea nr. 83/1997 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999.

    Art. 12
    (1) Ca parte componenta a strategiei de privatizare a Bancii Agricole - S.A., se mandateaza Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de actionar majoritar, sa propuna adunarii generale a actionarilor Bancii Agricole - S.A. acoperirea pierderilor inregistrate la data de 29 octombrie 1999 prin utilizarea integrala a sumelor evidentiate in soldurile conturilor "Rezerve legale" si "Alte rezerve", precum si prin reducerea soldului contului "Capital social".
    (2) Operatiunea prevazuta la alin. (1) va fi realizata efectiv in cursul lunii noiembrie 1999.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 13
    O data cu preluarea de catre comitetul de administrare a atributiilor Consiliului de administratie al Bancii Agricole - S.A. in conditiile art. 4, Comitetul de coordonare a restructurarii Bancii Agricole - S.A., constituit in conformitate cu dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1998, isi inceteaza activitatea.
    Art. 14
    La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, se abroga art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei
                       Romane de Dezvoltare,
                       Sorin Fodoreanu

                       Presedintele Consiliului de
                       administratie al Fondului
                       Proprietatii de Stat,
                       Radu Sarbu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Guvernatorul Bancii
                       Nationale a Romaniei,
                       Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 163/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 163 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 163/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu