E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 163 din 28 octombrie 1999

privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 533 din  2 noiembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare a Bancii Agricole - S.A. pana la privatizarea sa, restructurarea financiara si operationala a bancii in scopul reducerii cheltuielilor acesteia, al cresterii gradului de lichiditate si a credibilitatii interne si externe ale acesteia.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) active bancare supuse valorificarii - au semnificatia prevazuta la alin. (1) al art. 2*) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, cu modificarile ulterioare;
    b) angajamente extrabilantiere - valoarea angajamentelor de finantare si a celor de garantie care se evidentiaza in soldurile urmatoarelor conturi: "901 - Angajamente in favoarea altor banci", "903 - Angajamente in favoarea clientelei", "911 - Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci", "913 - Garantii date pentru clientela", "922 - Titluri de livrat" si "981 - Angajamente indoielnice", diminuata cu valoarea depozitelor colaterale aduse in garantie pentru angajamentele respective;
    c) lichiditate curenta - indicatorul calculat ca raport intre activele lichide si pasivele cu scadenta de pana la un an. In activele lichide se includ: numerarul in casierii, disponibilitatile bancii in conturi la vedere sau pe termen de pana la un an, creantele cu scadenta de pana la un an, la valoarea neta. Pasivele cu scadenta de pana la un an includ resursele atrase de Banca Agricola - S.A. de la clientela bancara si nebancara, a caror scadenta este de pana la un an;
    d) operatiuni cu titluri - operatiunile efectuate de Banca Agricola - S.A. cu urmatoarele categorii de titluri: titluri primite in pensiune livrata, titluri de tranzactie, titluri de plasament si titluri de investitii.
------------
    *) Alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, si prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.

    CAP. 2
    Comitetul de administrare

    Art. 3
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se constituie Comitetul de administrare a Bancii Agricole - S.A., denumit in continuare comitet de administrare, alcatuit din 3 persoane desemnate de Banca Nationala a Romaniei prin ordin al guvernatorului, cu avizul Guvernului. Ordinul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Comitetul de administrare va avea un presedinte si 2 vicepresedinti. Persoanele numite in comitetul de administrare trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 25 alin. (1) din Legea bancara nr. 58/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, precum si in normele Bancii Nationale a Romaniei pentru conducatorii bancilor.
    (3) Pe perioada exercitarii functiilor in cadrul comitetului de administrare, persoanelor salariate ale Bancii Nationale a Romaniei li se suspenda contractul individual de munca cu aceasta, urmand sa li se incheie contract de munca pe durata determinata cu Banca Agricola - S.A. La incetarea mandatului persoanele respective vor reveni la functiile detinute anterior in cadrul Bancii Nationale a Romaniei.
    (4) Persoanele care vor face parte din comitetul de administrare vor incheia un contract de mandat comun cu Fondul Proprietatii de Stat, Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor, prin care se vor stabili obiectivele si termenele de realizare a acestora.
    (5) Trimestrial, comitetul de administrare va prezenta rapoarte scrise institutiilor prevazute la alin. (4) cu privire la starea financiara a Bancii Agricole - S.A., costul mentinerii activelor si situatia recuperarii creditelor neperformante. Totodata, raportul va contine referiri cu privire la stadiul indeplinirii obiectivelor prevazute in contractul de mandat.
    (6) Remuneratia presedintelui, precum si remuneratiile vicepresedintilor comitetului de administrare se stabilesc la nivelul drepturilor banesti ale presedintelui si, respectiv, ale vicepresedintilor Bancii Agricole - S.A.
    Art. 4
    (1) Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, potrivit art. 3 alin. (1), inceteaza mandatul membrilor Consiliului de administratie al Bancii Agricole - S.A. si contractele de munca ale celorlalti conducatori ai bancii. De asemenea, cu aceeasi data se suspenda exercitarea atributiilor Consiliului de administratie al Bancii Agricole - S.A. prevazute in actul constitutiv al respectivei banci.
    (2) Comitetul de administrare va asigura punerea in aplicare a masurilor de restructurare operationala si financiara prevazute la art. 5 - 10 si va stabili conditiile optime pentru conservarea activelor si incasarea creantelor in interesul deponentilor si al celorlalti creditori.
    (3) Comitetul de administrare isi va inceta activitatea dupa privatizarea Bancii Agricole - S.A. si dupa alegerea administratorilor de catre adunarea generala a actionarilor, potrivit prevederilor legale si ale actului constitutiv.

    CAP. 3
    Masuri de restructurare operationala si financiara

    Art. 5
    (1) Comitetul de administrare va asigura continuarea procesului de restructurare operationala a Bancii Agricole - S.A., precum si finalizarea acestui proces pana la privatizarea bancii.
    (2) In cadrul procesului de restructurare operationala se va avea in vedere stabilirea unui raport optim intre volumul de activitate ramas dupa preluarea activelor bancare prevazute la art. 6 alin. (1) de catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, pe de o parte, si numarul de sucursale, agentii si alte sedii secundare ale Bancii Agricole - S.A., precum si numarul de salariati ai bancii, pe de alta parte. Obiectivele care vor fi avute in vedere prin optimizarea acestui raport sunt cresterea lichiditatii si reducerea ponderii cheltuielilor operationale in totalul cheltuielilor bancii.
    Art. 6
    (1) Se autorizeaza Agentia de Valorificare a Activelor Bancare sa preia active bancare supuse valorificarii de la Banca Agricola - S.A., in limita unui plafon de 2.700 miliarde lei, pana la data de 30 decembrie 1999, din care 1.300 miliarde lei pana la data de 29 octombrie 1999. Activele bancare supuse valorificarii vor fi preluate in conditiile prevazute la art. 2*), 3*), 8*), 12*) si 12^1 *) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile ulterioare.
    (2) Operatiunile de preluare a activelor bancare supuse valorificarii se vor efectua in urmatoarele conditii:
    a) vor fi precedate de clasificarea portofoliului de credite si a dobanzilor aferente, precum si de provizionarea acestora in conformitate cu prevederile Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1999 privind constituirea de catre banci, persoane juridice romane, de provizioane specifice de risc pentru dobanzile neincasate la scadenta, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la alte banci, pe baza situatiei efective inregistrate in ultima zi din luna anterioara celei in care se face preluarea;
    b) Comitetul de coordonare a restructurarii Bancii Agricole - S.A. va aviza selectarea si preluarea acestora, in conformitate cu prevederile art. 19 lit. b)*) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile ulterioare.
    (3) Pentru activele bancare prevazute la alin. (1), preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Agricola - S.A. va primi in contrapartida titluri de stat de valoare egala. Sumele efectiv recuperate de catre Banca Agricola - S.A. in perioada predarii activelor neperformante Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate in contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor.
    (4) Preluarea la datoria publica interna si emiterea titlurilor de stat aferente operatiunilor prevazute la alin. (1), precum si evidentierea lor de catre Banca Agricola - S.A. se fac in doua etape, astfel:
    a) cu data de 29 octombrie 1999, in limita sumei de 1.300 miliarde lei;
    b) pana la data de 30 decembrie 1999, in limita sumei reprezentand diferenta pana la 2.700 miliarde lei.
    (5) Operatiunile se vor efectua potrivit evidentelor contabile ale Bancii Agricole - S.A. si pe baza documentelor de predare-primire.
    (6) Titlurile de stat vor fi emise in limita plafonului stabilit la alin. (1) si vor avea scadenta la 2 ani. Titlurile de stat sunt negociabile si poarta o dobanda a carei rata este egala cu rata medie lunara a dobanzilor active practicate de banci in relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunara a dobanzilor active este calculata de Banca Nationala a Romaniei pe baza datelor transmise de banci. Dobanda aferenta titlurilor de stat se calculeaza trimestrial, incepand cu data realizarii emisiunii, si se plateste pana la data de 27 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face calculul.
------------
    *) Art. 2, 3, 8 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, si prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.
    *) Art. 12^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost introdus prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999.
    *) Art. 19 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999.

    Art. 7
    (1) Operatiunile privind titlurile de stat emise in baza prezentei ordonante de urgenta se deruleaza prin Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza in calitate de agent al statului.
    (2) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor va incheia cu Banca Agricola - S.A. conventii de derulare a datoriei publice astfel contractate.
    Art. 8
    Intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si realitatea sumelor preluate la datoria publica interna conform art. 6 alin. (1) revine Bancii Agricole - S.A. si Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
    Art. 9
    Pana la sfarsitul anului 1999 comitetul de administrare va lua masuri pentru conformarea Bancii Agricole - S.A. cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei referitoare la rezerva minima obligatorie pe care bancile trebuie sa o constituie in conturile curente deschise la Banca Nationala a Romaniei, precum si pentru reducerea soldului depozitelor atrase si/sau a imprumuturilor obtinute de la alte banci la un nivel care sa asigure o administrare corespunzatoare a resurselor si a plasamentelor bancii, precum si o lichiditate adecvata.
    Art. 10
    (1) Pe perioada functionarii comitetului de administrare Banca Agricola - S.A. va acorda credite si va efectua operatiuni cu titluri numai in situatia in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) in cazul operatiunilor de creditare, nivelul indicatorului "Lichiditatea curenta" sa fie mai mare de 100%, iar beneficiarii creditelor sa fie clienti ai Bancii Agricole - S.A. ale caror credite obtinute anterior de la banca au fost clasificate in categoria "Standard";
    b) in cazul operatiunilor cu titluri, lichiditatea curenta sa fie mai mare de 110% .
    (2) In scopul cresterii lichiditatii, pe perioada functionarii comitetului de administrare Banca Agricola - S.A. nu isi va asuma angajamente extrabilantiere, nu va acorda credite subordonate, nu va achizitiona parti sociale/actiuni in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu si nu va efectua investitii in imobilizari corporale. Totodata, comitetul de administrare va putea hotari vanzarea de parti sociale/actiuni in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu in situatia in care este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
    a) lichiditatea curenta este mai mica de 90%;
    b) titlurile respective au un randament scazut si nu asigura o utilizare eficienta a fondurilor imobilizate.

    CAP. 4
    Masuri pentru accelerarea privatizarii

    Art. 11
    (1) Raportul de evaluare a Bancii Agricole - S.A., precum si studiul de fezabilitate pe baza carora se va realiza privatizarea bancii se vor intocmi in conformitate cu dispozitiile art. 7*) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare, cu modificarile ulterioare.
    (2) In scopul incheierii procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A. pana la data de 30 iunie 2000, se stabilesc urmatoarele termene:
    a) principalele elemente ale raportului de evaluare si ale studiului de fezabilitate, insusite de Comisia de privatizare a Bancii Agricole - S.A., vor fi supuse regimului de publicitate in principalele cotidiene de raspandire nationala, precum si in principalele saptamanale financiare internationale in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
    b) procedeele si metodele de privatizare, precum si cotele de capital social care pot fi dobandite de persoanele fizice sau juridice in procesul de privatizare a Bancii Agricole - S.A. se vor stabili prin hotarare a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultarii si a avizului comun al Agentiei Romane de Dezvoltare, Bancii Nationale a Romaniei si Fondului Proprietatii de Stat, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
-----------
    *) Art. 7 din Legea nr. 83/1997 a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999.

    Art. 12
    (1) Ca parte componenta a strategiei de privatizare a Bancii Agricole - S.A., se mandateaza Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de actionar majoritar, sa propuna adunarii generale a actionarilor Bancii Agricole - S.A. acoperirea pierderilor inregistrate la data de 29 octombrie 1999 prin utilizarea integrala a sumelor evidentiate in soldurile conturilor "Rezerve legale" si "Alte rezerve", precum si prin reducerea soldului contului "Capital social".
    (2) Operatiunea prevazuta la alin. (1) va fi realizata efectiv in cursul lunii noiembrie 1999.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 13
    O data cu preluarea de catre comitetul de administrare a atributiilor Consiliului de administratie al Bancii Agricole - S.A. in conditiile art. 4, Comitetul de coordonare a restructurarii Bancii Agricole - S.A., constituit in conformitate cu dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1998, isi inceteaza activitatea.
    Art. 14
    La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, se abroga art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei
                       Romane de Dezvoltare,
                       Sorin Fodoreanu

                       Presedintele Consiliului de
                       administratie al Fondului
                       Proprietatii de Stat,
                       Radu Sarbu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Guvernatorul Bancii
                       Nationale a Romaniei,
                       Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 163/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 163 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 163/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu