E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 4 din actul OUG 43 1997 modificat de articolul 40 din actul Legea 345 2002
OUG 43 1997 in legatura cu OUG 49 2000
Articolul 7 din actul OUG 43 1997 abrogat de articolul 14 din actul OUG 163 1999
Articolul 2 din actul OUG 43 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 21 1998
Articolul 11 din actul OUG 43 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 21 1998
OUG 43 1997 aprobat de articolul 1 din actul Legea 166 1998
OUG 43 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 166 1998
Articolul 2 din actul OUG 43 1997 modificat de Decizia 101 1998
OUG 43 1997 in legatura cu articolul 22 din actul Legea 109 1998
Articolul 1 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 2 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 3 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 6 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 7 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 9 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 10 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 43 din 10 iulie 1997

pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 153 din 14 iulie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Se autorizeaza Banca Agricola - S.A. sa intocmeasca bilant contabil special, pe baza datelor contabile de la 31 martie 1997, in vederea asigurarii restructurarii activelor, respectiv a creditelor si a dobanzilor aferente, clasificate in categoria "pierdere", potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc si luand in considerare prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    Creditele acordate pe baza contractelor incheiate inainte de 31 decembrie 1996 si dobanzile aferente clasificate in categoria "pierdere" vor fi evidentiate in conturi in afara bilantului, vor fi urmarite in continuare de Banca Agricola - S.A. pentru incasare si vor fi regularizate in bilantul contabil special intocmit pe baza datelor contabile de la 31 martie 1997, devenind efective de la aceeasi data, si in limita valorilor inscrise in anexa*) care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, dupa cum urmeaza:
    (1) Garantii acordate Bancii Agricole - S.A. de catre imprumutati, a caror valoare va fi inscrisa in activul bilantului Bancii Agricole - S.A., cu titlu de "Active in curs de realizare", la valoarea ramasa din cea inscrisa in contractele de credit si in actele de constituire a garantiilor;
    (2) Diferenta dintre valoarea nominala a creditelor si dobanzilor aferente, clasificate in categoria "pierdere", si valoarea ramasa a garantiilor primite de Banca Agricola - S.A. va fi regularizata in limita sumei de 2.700 miliarde lei si inlocuita in activul bilantului Bancii Agricole - S.A., astfel:
    - cu titluri de stat emise de Ministerul Finantelor, in suma de 1.300 miliarde lei;
    - prin anularea din bilantul Bancii Agricole - S.A. a soldului creditelor primite de la Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996, si a dobanzilor aferente. Banca Nationala a Romaniei va anula din creantele sale sumele respective, care vor fi reflectate in conturi de decontari distincte, pana la suportarea acestora pe rezultatele exercitiilor financiare ale anilor 1997-1999;
    - prin contributia Fondului Proprietatii de Stat, cu titlu de sprijin financiar, in suma de 500 miliarde lei, din care 300 miliarde lei pana cel mai tarziu la 31 august 1997, iar diferenta de 200 miliarde lei, nu mai tarziu de 31 decembrie 1997.
    (3) Depozitele clientilor Bancii Agricole - S.A., inclusiv ale actionarilor, care beneficiaza si de imprumuturi clasificate in categoria "pierdere", vor fi blocate incepand cu data prezentei ordonante de urgenta pana la rambursarea creditelor respective.
--------------------
    *) Anexa se comunica celor interesati.

    Art. 3
    (1) Ministerul Finantelor va evidentia creditele si dobanzile astfel preluate, la nivelul sumei de 1.300 miliarde lei, potrivit art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, intr-un cont separat in cadrul datoriei publice, pe baza conventiei incheiate cu Banca Agricola - S.A.
    (2) Preluarea la datoria publica a sumelor rezultate ca diferenta intre valoarea nominala a creditelor si dobanzilor aferente, clasificate in categoria "pierdere", si valoarea garantiilor primite de Banca Agricola - S.A. se va efectua pe baza bilantului contabil special, incheiat pe baza datelor contabile de la 31 martie 1997, aprobat de adunarea generala a actionarilor, si a anexelor privind creditele si dobanzile aferente pentru fiecare agent economic, intreaga responsabilitate a corectitudinii, realitatii si exactitatii sumelor preluate revenind Bancii Agricole - S.A.
    (3) Se excepteaza de la preluare sumele datorate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/1997, precum si creditele nerambursate si dobanzile restante, aferente suprafetelor agricole calamitate, reglementate prin Legea nr. 116/1996.
    (4) Se anuleaza garantiile de stat emise de Ministerul Finantelor catre Banca Agricola - S.A. pentru categoriile de credite si pentru dobanzile care fac obiectul art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, banca calculand, cu aceeasi data, provizioanele corespunzatoare.
    Art. 4
    (1) In cadrul Bancii Agricole - S.A. se va constitui un departament specializat, aflat in subordinea directa a presedintelui Bancii Agricole - S.A., al carui unic obiectiv va fi recuperarea "Activelor in curs de realizare".
    (2) Conventiile in executarea creantelor, incheiate intre Banca Agricola - S.A. cu imprumutatii sai, si actiunile initiate de aceasta in vederea executarii silite a creantelor aflate sub incidenta prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de plata taxei pe valoarea adaugata si a oricaror taxe de timbru.
    (3) Sumele obtinute in plus prin recuperare fata de valoarea evidentiata de Banca Agricola - S.A. in conturi in afara bilantului, potrivit art. 2 din prezenta ordonanta de urgenta, se regularizeaza potrivit legii.
    Art. 5
    Contractele de credit incheiate intre Banca Agricola - S.A. si imprumutatii sai pentru creditele si dobanzile ce intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta constituie titluri executorii.
    Art. 6
    (1) Titlurile de stat emise de Ministerul Finantelor se vor inregistra, pe baza conventiei incheiate cu Banca Agricola - S.A., la datoria publica interna, in temeiul bilantului contabil special intocmit, vor fi negociabile si vor fi purtatoare de dobanda potrivit prospectului de emisiune.
    (2) Dobanzile aferente datoriei publice interne, constituite prin prezenta ordonanta de urgenta, se vor plati in temeiul bilantului contabil special, intocmit din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat.
    (3) Titlul de stat este purtatorul unei dobanzi a carei rata se va situa la nivelul ratei dobanzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile, anterioara platii cuponului.
    (4) Ministerul Finantelor va plati la scadenta valoarea nominala a titlurilor de stat, emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Bancii Agricole - S.A. sau detinatorilor legali ai acestora, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Se constituie Comitetul de supraveghere, format din reprezentanti ai Fondului Proprietatii de Stat, ai Bancii Nationale a Romaniei si ai Ministerului Finantelor.
    Prin ordin comun al conducatorilor celor trei institutii publice vor fi numiti reprezentantii acestora, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Fondul Proprietatii de Stat, in consultare cu Banca Agricola - S.A., va elabora, pana la data de 31 august 1997, planul strategic de restructurare pe urmatorii 5 ani, cu avizul Ministerului Finantelor si al Bancii Nationale a Romaniei. Pana la data de 15 septembrie 1997 se va incheia contractul de management pentru implementarea planului strategic de restructurare.
    (3) Comitetul de supraveghere va urmari implementarea planului strategic de restructurare.
    (4) Periodic, Consiliul de administratie si conducerea executiva a Bancii Agricole - S.A. vor prezenta rapoarte catre Comitetul de supraveghere privind indeplinirea planului strategic de restructurare si a celorlalte obiective financiare si operationale ale Bancii Agricole - S.A.
    In conditiile in care Comitetul de supraveghere considera necesar, poate solicita si opinia unei societati specializate de expertiza.
    Art. 8
    Ministerul Finantelor va putea solicita Bancii Agricole - S.A. achitarea la scadenta a contravalorii titlurilor de stat, in anii in care aceasta va inregistra, potrivit bilantului anual expertizat de o firma internationala de profil, o rata de adecvare a capitalului social mai mare de 10% si in limita surplusului realizat peste acest nivel.
    Art. 9
    In cazul privatizarii Bancii Agricole - S.A., potrivit Legii nr. 83/1997, prin hotarare a Guvernului, care va stabili conditiile privatizarii, se vor reglementa si raporturile juridice dintre Ministerul Finantelor, Fondul Proprietatii de Stat, Banca Nationala a Romaniei si Banca Agricola - S.A. privind sumele care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    (1) Agentii economici, beneficiari ai creditelor, care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta, au obligatia rambursarii acestora si a dobanzilor aferente.
    (2) Sumele incasate de Banca Agricola - S.A. din rambursarea creditelor si a dobanzilor aferente, care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, vor fi evidentiate distinct in contabilitatea bancii, pana la solicitarea regularizarii de catre Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei si Fondul Proprietatii de Stat, in conformitate cu prevederile art. 8 si 9 din prezenta ordonanta de urgenta.

                     PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Mircea Ciumara

                            Guvernatorul Bancii
                            Nationale a Romaniei,
                            Mugur Isarescu

                            Presedintele Consiliului
                            de administratie al Fondului
                            Proprietatii de Stat,
                            Sorin DimitriuSmartCity5

COMENTARII la OUG 43/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 43 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 43/1997
Legea 345 2002
privind taxa pe valoarea adaugata
OUG 49 2000
privind unele masuri pentru asanarea financiara a activitatii Bancii Agricole - S.A., in vederea privatizarii
OUG 163 1999
privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii
OUG 21 1998
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Legea 166 1998
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., precum si pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997
Decizia 101 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/1997
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
OUG 48 1997
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu