E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 4 din actul OUG 43 1997 modificat de articolul 40 din actul Legea 345 2002
OUG 43 1997 in legatura cu OUG 49 2000
Articolul 7 din actul OUG 43 1997 abrogat de articolul 14 din actul OUG 163 1999
Articolul 2 din actul OUG 43 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 21 1998
Articolul 11 din actul OUG 43 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 21 1998
OUG 43 1997 aprobat de articolul 1 din actul Legea 166 1998
OUG 43 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 166 1998
Articolul 2 din actul OUG 43 1997 modificat de Decizia 101 1998
OUG 43 1997 in legatura cu articolul 22 din actul Legea 109 1998
Articolul 1 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 2 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 3 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 6 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 7 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 9 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Articolul 10 din actul OUG 43 1997 modificat de OUG 48 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 43 din 10 iulie 1997

pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 153 din 14 iulie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Se autorizeaza Banca Agricola - S.A. sa intocmeasca bilant contabil special, pe baza datelor contabile de la 31 martie 1997, in vederea asigurarii restructurarii activelor, respectiv a creditelor si a dobanzilor aferente, clasificate in categoria "pierdere", potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc si luand in considerare prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    Creditele acordate pe baza contractelor incheiate inainte de 31 decembrie 1996 si dobanzile aferente clasificate in categoria "pierdere" vor fi evidentiate in conturi in afara bilantului, vor fi urmarite in continuare de Banca Agricola - S.A. pentru incasare si vor fi regularizate in bilantul contabil special intocmit pe baza datelor contabile de la 31 martie 1997, devenind efective de la aceeasi data, si in limita valorilor inscrise in anexa*) care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, dupa cum urmeaza:
    (1) Garantii acordate Bancii Agricole - S.A. de catre imprumutati, a caror valoare va fi inscrisa in activul bilantului Bancii Agricole - S.A., cu titlu de "Active in curs de realizare", la valoarea ramasa din cea inscrisa in contractele de credit si in actele de constituire a garantiilor;
    (2) Diferenta dintre valoarea nominala a creditelor si dobanzilor aferente, clasificate in categoria "pierdere", si valoarea ramasa a garantiilor primite de Banca Agricola - S.A. va fi regularizata in limita sumei de 2.700 miliarde lei si inlocuita in activul bilantului Bancii Agricole - S.A., astfel:
    - cu titluri de stat emise de Ministerul Finantelor, in suma de 1.300 miliarde lei;
    - prin anularea din bilantul Bancii Agricole - S.A. a soldului creditelor primite de la Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996, si a dobanzilor aferente. Banca Nationala a Romaniei va anula din creantele sale sumele respective, care vor fi reflectate in conturi de decontari distincte, pana la suportarea acestora pe rezultatele exercitiilor financiare ale anilor 1997-1999;
    - prin contributia Fondului Proprietatii de Stat, cu titlu de sprijin financiar, in suma de 500 miliarde lei, din care 300 miliarde lei pana cel mai tarziu la 31 august 1997, iar diferenta de 200 miliarde lei, nu mai tarziu de 31 decembrie 1997.
    (3) Depozitele clientilor Bancii Agricole - S.A., inclusiv ale actionarilor, care beneficiaza si de imprumuturi clasificate in categoria "pierdere", vor fi blocate incepand cu data prezentei ordonante de urgenta pana la rambursarea creditelor respective.
--------------------
    *) Anexa se comunica celor interesati.

    Art. 3
    (1) Ministerul Finantelor va evidentia creditele si dobanzile astfel preluate, la nivelul sumei de 1.300 miliarde lei, potrivit art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, intr-un cont separat in cadrul datoriei publice, pe baza conventiei incheiate cu Banca Agricola - S.A.
    (2) Preluarea la datoria publica a sumelor rezultate ca diferenta intre valoarea nominala a creditelor si dobanzilor aferente, clasificate in categoria "pierdere", si valoarea garantiilor primite de Banca Agricola - S.A. se va efectua pe baza bilantului contabil special, incheiat pe baza datelor contabile de la 31 martie 1997, aprobat de adunarea generala a actionarilor, si a anexelor privind creditele si dobanzile aferente pentru fiecare agent economic, intreaga responsabilitate a corectitudinii, realitatii si exactitatii sumelor preluate revenind Bancii Agricole - S.A.
    (3) Se excepteaza de la preluare sumele datorate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/1997, precum si creditele nerambursate si dobanzile restante, aferente suprafetelor agricole calamitate, reglementate prin Legea nr. 116/1996.
    (4) Se anuleaza garantiile de stat emise de Ministerul Finantelor catre Banca Agricola - S.A. pentru categoriile de credite si pentru dobanzile care fac obiectul art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, banca calculand, cu aceeasi data, provizioanele corespunzatoare.
    Art. 4
    (1) In cadrul Bancii Agricole - S.A. se va constitui un departament specializat, aflat in subordinea directa a presedintelui Bancii Agricole - S.A., al carui unic obiectiv va fi recuperarea "Activelor in curs de realizare".
    (2) Conventiile in executarea creantelor, incheiate intre Banca Agricola - S.A. cu imprumutatii sai, si actiunile initiate de aceasta in vederea executarii silite a creantelor aflate sub incidenta prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de plata taxei pe valoarea adaugata si a oricaror taxe de timbru.
    (3) Sumele obtinute in plus prin recuperare fata de valoarea evidentiata de Banca Agricola - S.A. in conturi in afara bilantului, potrivit art. 2 din prezenta ordonanta de urgenta, se regularizeaza potrivit legii.
    Art. 5
    Contractele de credit incheiate intre Banca Agricola - S.A. si imprumutatii sai pentru creditele si dobanzile ce intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta constituie titluri executorii.
    Art. 6
    (1) Titlurile de stat emise de Ministerul Finantelor se vor inregistra, pe baza conventiei incheiate cu Banca Agricola - S.A., la datoria publica interna, in temeiul bilantului contabil special intocmit, vor fi negociabile si vor fi purtatoare de dobanda potrivit prospectului de emisiune.
    (2) Dobanzile aferente datoriei publice interne, constituite prin prezenta ordonanta de urgenta, se vor plati in temeiul bilantului contabil special, intocmit din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat.
    (3) Titlul de stat este purtatorul unei dobanzi a carei rata se va situa la nivelul ratei dobanzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile, anterioara platii cuponului.
    (4) Ministerul Finantelor va plati la scadenta valoarea nominala a titlurilor de stat, emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Bancii Agricole - S.A. sau detinatorilor legali ai acestora, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Se constituie Comitetul de supraveghere, format din reprezentanti ai Fondului Proprietatii de Stat, ai Bancii Nationale a Romaniei si ai Ministerului Finantelor.
    Prin ordin comun al conducatorilor celor trei institutii publice vor fi numiti reprezentantii acestora, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Fondul Proprietatii de Stat, in consultare cu Banca Agricola - S.A., va elabora, pana la data de 31 august 1997, planul strategic de restructurare pe urmatorii 5 ani, cu avizul Ministerului Finantelor si al Bancii Nationale a Romaniei. Pana la data de 15 septembrie 1997 se va incheia contractul de management pentru implementarea planului strategic de restructurare.
    (3) Comitetul de supraveghere va urmari implementarea planului strategic de restructurare.
    (4) Periodic, Consiliul de administratie si conducerea executiva a Bancii Agricole - S.A. vor prezenta rapoarte catre Comitetul de supraveghere privind indeplinirea planului strategic de restructurare si a celorlalte obiective financiare si operationale ale Bancii Agricole - S.A.
    In conditiile in care Comitetul de supraveghere considera necesar, poate solicita si opinia unei societati specializate de expertiza.
    Art. 8
    Ministerul Finantelor va putea solicita Bancii Agricole - S.A. achitarea la scadenta a contravalorii titlurilor de stat, in anii in care aceasta va inregistra, potrivit bilantului anual expertizat de o firma internationala de profil, o rata de adecvare a capitalului social mai mare de 10% si in limita surplusului realizat peste acest nivel.
    Art. 9
    In cazul privatizarii Bancii Agricole - S.A., potrivit Legii nr. 83/1997, prin hotarare a Guvernului, care va stabili conditiile privatizarii, se vor reglementa si raporturile juridice dintre Ministerul Finantelor, Fondul Proprietatii de Stat, Banca Nationala a Romaniei si Banca Agricola - S.A. privind sumele care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    (1) Agentii economici, beneficiari ai creditelor, care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta, au obligatia rambursarii acestora si a dobanzilor aferente.
    (2) Sumele incasate de Banca Agricola - S.A. din rambursarea creditelor si a dobanzilor aferente, care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, vor fi evidentiate distinct in contabilitatea bancii, pana la solicitarea regularizarii de catre Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei si Fondul Proprietatii de Stat, in conformitate cu prevederile art. 8 si 9 din prezenta ordonanta de urgenta.

                     PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Mircea Ciumara

                            Guvernatorul Bancii
                            Nationale a Romaniei,
                            Mugur Isarescu

                            Presedintele Consiliului
                            de administratie al Fondului
                            Proprietatii de Stat,
                            Sorin DimitriuSmartCity5

COMENTARII la OUG 43/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 43 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 43/1997
Legea 345 2002
privind taxa pe valoarea adaugata
OUG 49 2000
privind unele masuri pentru asanarea financiara a activitatii Bancii Agricole - S.A., in vederea privatizarii
OUG 163 1999
privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii
OUG 21 1998
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Legea 166 1998
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., precum si pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997
Decizia 101 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/1997
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
OUG 48 1997
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu