Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 160 din  7 mai 1986

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Financiar-Bancar

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din  9 mai 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul Financiar-Bancar ca organ de lucru in subordinea Consiliului de Ministri.
    Consiliul Financiar-Bancar coordoneaza activitatea tuturor organelor financiar-bancare si raspunde de modul in care se realizeaza politica financiar-bancara a statului la nivelul intregii economii si in unitatile economico-sociale.
    Consiliul Financiar-Bancar actioneaza impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si locale pentru aplicarea cu fermitate in economie a mecanismului economico-financiar, infaptuirea autogestiunii economico-financiare a unitatilor socialiste, solutionarea operativa a problemelor financiare care apar, exercitarea unui control financiar permanent, in vederea obtinerii unei eficiente ridicate si gospodaririi judicioase a mijloacelor materiale si banesti.
    Consiliul Financiar-Bancar organizeaza si coordoneaza intreaga activitate de control financiar-bancar a organelor de specialitate republicane, locale si din unitatile economico-sociale, pentru infaptuirea prevederilor legale referitoare la autofinantarea unitatilor economice si administrativ-teritoriale, realizarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor, intarirea raspunderii in folosirea resurselor materiale si banesti ale societatii.
    Consiliul Financiar-Bancar asigura coordonarea activitatii de finantare si creditare, folosirea eficienta a pirghiilor financiare, analizeaza fenomenele si tendintele ce apar in domeniul financiar, monetar si valutar, asigura cresterea eficientei fondurilor materiale si banesti, intarirea puterii de cumparare a monedei nationale.
    Art. 2
    Consiliul Financiar-Bancar analizeaza relatiile financiare si valutare cu alte tari si propune masuri pentru dezvoltarea si perfectionarea acestora, pentru sporirea eficientei financiar-valutare a operatiunilor cu strainatatea.
    Art. 3
    Consiliul Financiar-Bancar prezinta Consiliului de Ministri, trimestrial si ori de cate ori este nevoie, rapoarte asupra modului in care isi indeplineste atributiile ce-i revin si asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    Consiliul Financiar-Bancar are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza sistematic si stabileste masurile necesare pentru folosirea eficienta a fondurilor materiale si a fortei de munca din unitatile productive, respectarea normativelor privind randamentul de utilizare a fondurilor fixe, ale investitiei specifice si de personal;
    b) organizeaza controlul, de catre organismele de specialitate, asupra modului in care se respecta normativele economico-financiare stabilite pe intreprinderi si produse, in vederea reducerii costurilor de productie, a consumurilor materiale si de munca si cresterii eficientei economice;
    c) analizeaza, controleaza si sprijina unitatile economice pentru respectarea prevederilor legale privind autofinantarea unitatilor economice, folosirea cat mai eficienta a creditelor si avansurilor corespunzatoare normativelor stabilite;
    d) examineaza evolutia eficientei economice pe intreaga economie, ramuri, subramuri si intreprinderi si propune masuri de corelare a nivelurilor rentabilitatii in industria orizontala si la produsele finale, in functie de modificarile care au loc in sistemul factorilor de productie;
    e) coordoneaza activitatea organelor de control financiar-bancar si ia masuri pentru intarirea controlului preventiv si operativ in toate unitatile, pentru respectarea prevederilor legale privind gestionarea si folosirea fondurilor materiale si banesti;
    f) analizeaza sistematic evolutia preturilor si propune masurile necesare pentru corelarea preturilor de productie si de livrare cu nivelurile costurilor de productie;
    g) actioneaza pentru realizarea veniturilor statului si folosirea eficienta a resurselor bugetului si altor resurse banesti;
    h) analizeaza fenomenele si tendintele din sfera circulatiei banesti si ia masuri pentru asigurarea evolutiei normale a acestei circulatii, cresterea puterii de cumparare a monedei nationale, atat pe plan intern, cat si in raport cu monedele straine;
    i) efectueaza, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, analiza anuala a rezultatelor economico-financiare pe ansamblul economiei si pe ramuri, pe baza datelor din bilant, si face propuneri corespunzatoare;
    j) analizeaza caile si mijloacele de crestere a resurselor valutare ale tarii, prin participarea tot mai activa la diviziunea internationala a muncii si sporirea eficientei exportului si a celorlalte operatiuni cu strainatatea, in vederea asigurarii echilibrului balantei de plati externe si crearii de rezerve valutare;
    k) studiaza si face propuneri privind posibilitatile de dezvoltare a relatiilor financiare cu alte state, precum si a colaborarii cu diferite organisme financiar-valutare internationale;
    l) analizeaza problemele de ansamblu ale activitatii vamale si ia masuri pentru perfectionarea continua a acesteia;
    m) exercita orice alte atributii prevazute de lege si indeplineste insarcinarile date de Consiliul de Ministri.

    CAP. 3
    Organizare  si functionare

    Art. 5
    Consiliul Financiar-Bancar este format din reprezentanti ai ministerelor si altor organe centrale, precum si conducatori ai unor institutii financiar-bancare, de cercetare si invatamant.
    Consiliul se compune din 45-55 membri si are in conducerea sa un presedinte si un vicepresedinte.
    Art. 6
    Problemele curente ale activitatii Consiliului Financiar-Bancar se rezolva de biroul sau executiv, compus din 7-9 membri. Presedintele biroului executiv este presedintele consiliului.
    Din biroul executiv fac parte presedintele si vicepresedintele consiliului si membri.
    Art. 7
    Presedintele Consiliului Financiar-Bancar este un viceprim-ministru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintele, membrii consiliului si ai biroului sau executiv se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, la propunerea presedintelui Consiliului Financiar-Bancar.
    Secretar al Consiliului Financiar-Bancar este un vicepresedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 8
    Consiliul Financiar-Bancar, biroul executiv si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga lor activitate.
    Art. 9
    Consiliul Financiar-Bancar se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, in sedinte plenare, la convocarea biroului sau executiv sau a presedintelui, si adopta hotarari.
    Biroul executiv se intruneste in sedinte lunare si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii.
    Art. 10
    Pentru elaborarea de studii si analize, Consiliul Financiar-Bancar poate constitui colective de lucru cuprinzand specialisti din ministere si celelalte organe centrale, institute de cercetari economice si financiare, institutii de invatamant superior si din alte unitati socialiste; desemnarea specialistilor se face cu acordul conducatorului organului respectiv.
    Consiliul Financiar-Bancar poate solicita elaborarea de studii si analize institutelor de cercetari economice si financiare, precum si institutelor de invatamant superior.
    Art. 11
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul Financiar-Bancar are un aparat de specialitate care pregateste lucrarile necesare desfasurarii activitatii consiliului si biroului sau executiv si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului si a deciziilor biroului.
    Numarul maxim de personal, nomenclatorul specific de functii si modul de retribuire a personalului aparatului de specialitate al Consiliului Financiar-Bancar sunt cele prevazute in anexa*), care face parte integranta din prezentul decret.
    Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de un secretar, numit prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Atributiile personalului de executie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliu.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, precum si centralele industriale si unitatile economice, vor pune la dispozitia Consiliului Financiar-Bancar, la cerere, datele si documentatiile necesare indeplinirii sarcinilor ce ii revin.
    Art. 13
    Pe data prezentului decret se abroga Decretul nr. 77/1973 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Financiar Bancar, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22 din 4 martie 1973.
              
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 160/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 160 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 160/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu