Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 160 din  7 mai 1986

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Financiar-Bancar

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din  9 mai 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul Financiar-Bancar ca organ de lucru in subordinea Consiliului de Ministri.
    Consiliul Financiar-Bancar coordoneaza activitatea tuturor organelor financiar-bancare si raspunde de modul in care se realizeaza politica financiar-bancara a statului la nivelul intregii economii si in unitatile economico-sociale.
    Consiliul Financiar-Bancar actioneaza impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si locale pentru aplicarea cu fermitate in economie a mecanismului economico-financiar, infaptuirea autogestiunii economico-financiare a unitatilor socialiste, solutionarea operativa a problemelor financiare care apar, exercitarea unui control financiar permanent, in vederea obtinerii unei eficiente ridicate si gospodaririi judicioase a mijloacelor materiale si banesti.
    Consiliul Financiar-Bancar organizeaza si coordoneaza intreaga activitate de control financiar-bancar a organelor de specialitate republicane, locale si din unitatile economico-sociale, pentru infaptuirea prevederilor legale referitoare la autofinantarea unitatilor economice si administrativ-teritoriale, realizarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor, intarirea raspunderii in folosirea resurselor materiale si banesti ale societatii.
    Consiliul Financiar-Bancar asigura coordonarea activitatii de finantare si creditare, folosirea eficienta a pirghiilor financiare, analizeaza fenomenele si tendintele ce apar in domeniul financiar, monetar si valutar, asigura cresterea eficientei fondurilor materiale si banesti, intarirea puterii de cumparare a monedei nationale.
    Art. 2
    Consiliul Financiar-Bancar analizeaza relatiile financiare si valutare cu alte tari si propune masuri pentru dezvoltarea si perfectionarea acestora, pentru sporirea eficientei financiar-valutare a operatiunilor cu strainatatea.
    Art. 3
    Consiliul Financiar-Bancar prezinta Consiliului de Ministri, trimestrial si ori de cate ori este nevoie, rapoarte asupra modului in care isi indeplineste atributiile ce-i revin si asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 4
    Consiliul Financiar-Bancar are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza sistematic si stabileste masurile necesare pentru folosirea eficienta a fondurilor materiale si a fortei de munca din unitatile productive, respectarea normativelor privind randamentul de utilizare a fondurilor fixe, ale investitiei specifice si de personal;
    b) organizeaza controlul, de catre organismele de specialitate, asupra modului in care se respecta normativele economico-financiare stabilite pe intreprinderi si produse, in vederea reducerii costurilor de productie, a consumurilor materiale si de munca si cresterii eficientei economice;
    c) analizeaza, controleaza si sprijina unitatile economice pentru respectarea prevederilor legale privind autofinantarea unitatilor economice, folosirea cat mai eficienta a creditelor si avansurilor corespunzatoare normativelor stabilite;
    d) examineaza evolutia eficientei economice pe intreaga economie, ramuri, subramuri si intreprinderi si propune masuri de corelare a nivelurilor rentabilitatii in industria orizontala si la produsele finale, in functie de modificarile care au loc in sistemul factorilor de productie;
    e) coordoneaza activitatea organelor de control financiar-bancar si ia masuri pentru intarirea controlului preventiv si operativ in toate unitatile, pentru respectarea prevederilor legale privind gestionarea si folosirea fondurilor materiale si banesti;
    f) analizeaza sistematic evolutia preturilor si propune masurile necesare pentru corelarea preturilor de productie si de livrare cu nivelurile costurilor de productie;
    g) actioneaza pentru realizarea veniturilor statului si folosirea eficienta a resurselor bugetului si altor resurse banesti;
    h) analizeaza fenomenele si tendintele din sfera circulatiei banesti si ia masuri pentru asigurarea evolutiei normale a acestei circulatii, cresterea puterii de cumparare a monedei nationale, atat pe plan intern, cat si in raport cu monedele straine;
    i) efectueaza, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, analiza anuala a rezultatelor economico-financiare pe ansamblul economiei si pe ramuri, pe baza datelor din bilant, si face propuneri corespunzatoare;
    j) analizeaza caile si mijloacele de crestere a resurselor valutare ale tarii, prin participarea tot mai activa la diviziunea internationala a muncii si sporirea eficientei exportului si a celorlalte operatiuni cu strainatatea, in vederea asigurarii echilibrului balantei de plati externe si crearii de rezerve valutare;
    k) studiaza si face propuneri privind posibilitatile de dezvoltare a relatiilor financiare cu alte state, precum si a colaborarii cu diferite organisme financiar-valutare internationale;
    l) analizeaza problemele de ansamblu ale activitatii vamale si ia masuri pentru perfectionarea continua a acesteia;
    m) exercita orice alte atributii prevazute de lege si indeplineste insarcinarile date de Consiliul de Ministri.

    CAP. 3
    Organizare  si functionare

    Art. 5
    Consiliul Financiar-Bancar este format din reprezentanti ai ministerelor si altor organe centrale, precum si conducatori ai unor institutii financiar-bancare, de cercetare si invatamant.
    Consiliul se compune din 45-55 membri si are in conducerea sa un presedinte si un vicepresedinte.
    Art. 6
    Problemele curente ale activitatii Consiliului Financiar-Bancar se rezolva de biroul sau executiv, compus din 7-9 membri. Presedintele biroului executiv este presedintele consiliului.
    Din biroul executiv fac parte presedintele si vicepresedintele consiliului si membri.
    Art. 7
    Presedintele Consiliului Financiar-Bancar este un viceprim-ministru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintele, membrii consiliului si ai biroului sau executiv se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, la propunerea presedintelui Consiliului Financiar-Bancar.
    Secretar al Consiliului Financiar-Bancar este un vicepresedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 8
    Consiliul Financiar-Bancar, biroul executiv si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga lor activitate.
    Art. 9
    Consiliul Financiar-Bancar se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, in sedinte plenare, la convocarea biroului sau executiv sau a presedintelui, si adopta hotarari.
    Biroul executiv se intruneste in sedinte lunare si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii.
    Art. 10
    Pentru elaborarea de studii si analize, Consiliul Financiar-Bancar poate constitui colective de lucru cuprinzand specialisti din ministere si celelalte organe centrale, institute de cercetari economice si financiare, institutii de invatamant superior si din alte unitati socialiste; desemnarea specialistilor se face cu acordul conducatorului organului respectiv.
    Consiliul Financiar-Bancar poate solicita elaborarea de studii si analize institutelor de cercetari economice si financiare, precum si institutelor de invatamant superior.
    Art. 11
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul Financiar-Bancar are un aparat de specialitate care pregateste lucrarile necesare desfasurarii activitatii consiliului si biroului sau executiv si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului si a deciziilor biroului.
    Numarul maxim de personal, nomenclatorul specific de functii si modul de retribuire a personalului aparatului de specialitate al Consiliului Financiar-Bancar sunt cele prevazute in anexa*), care face parte integranta din prezentul decret.
    Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de un secretar, numit prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Atributiile personalului de executie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliu.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, precum si centralele industriale si unitatile economice, vor pune la dispozitia Consiliului Financiar-Bancar, la cerere, datele si documentatiile necesare indeplinirii sarcinilor ce ii revin.
    Art. 13
    Pe data prezentului decret se abroga Decretul nr. 77/1973 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Financiar Bancar, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22 din 4 martie 1973.
              
    * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 160/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 160 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 160/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu