E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 885 din  1 noiembrie 1995

privind unele masuri de organizare unitara a evidentei actionarilor si actiunilor societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 278 din 28 noiembrie 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 71 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si in conformitate cu Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pentru asigurarea evidentei si a publicitatii anuale a situatiei actiunilor emise de societatile comerciale potrivit art. 71 din Legea nr. 3l/1990, acestea, prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a managerului, sunt obligate sa deschida si sa tina la zi registrele prevazute la art. 64 si la art. 127 lit. a) din Legea nr. 31/1990, dupa cum urmeaza:
    - registrul actionarilor, cu continutul prevazut in anexa nr. 1;
    - registrul de actiuni, cu continutul prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Actualizarea registrului actionarilor se efectueaza ori de cate ori este convocata o adunare generala ordinara si/sau extraordinara, dar cel putin o data pe an inaintea adunarii generale ordinare de discutare a bilantului.
    Art. 3
    Actualizarea registrului actionarilor se face pornind de la lista actionarilor existenti la inceputul perioadei pentru care se face actualizarea si tinand seama de soldul titlurilor, rezultat din toate transmiterile de actiuni, indiferent de natura juridica a transmiterii, inregistrate in registrul de actiuni in toata perioada pentru care se efectueaza actualizarea.
    Art. 4
    In registrul de actiuni se inregistreaza, in ordine cronologica, toate modificarile in detinerea proprietatii asupra actiunilor, indiferent de natura juridica a transmiterii proprietatii - cesiune, succesiune si altele.
    Art. 5
    (1) La inregistrarea in registrul de actiuni a modificarilor intervenite in detinerea proprietatii asupra actiunilor se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) in cazul cesiunii, este obligatorie semnatura in registrul de actiuni a cedentului si a cesionarului, ori a mandatarilor acestora, sau actul notarial;
    b) in cazul dobandirii prin succesiune, inscrierea se face cu respectarea prevederilor art. 68 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, pe baza certificatului de mostenitor sau, pentru persoanele juridice, pe baza actului legal doveditor al calitatii de succesor, fiind obligatorie si semnatura beneficiarului ori a mandatarului acestuia;
    c) in cazul dobandirii prin vanzare silita a actiunilor gajate, inregistrarea se face pe baza actului de vanzare legal incheiat, fiind obligatorie si semnatura beneficiarului sau a mandatarului acestuia.
    (2) In toate cazurile, depunerea semnaturii se face cu ocazia primei adunari generale care are loc dupa efectuarea cesiunii, dobandirii succesiunii sau, dupa caz, a dobandirii silite.
    (3) Societatea comerciala, prin grija administratorilor sau, dupa caz, a managerului, este obligata sa verifice identitatea persoanelor si dreptul acestora de a semna in registrul de actiuni, precum si autenticitatea actelor pe baza carora se certifica inregistrarile operate.
    Art. 6
    In cazul actiunilor materializate, transmiterea acestora se va inscrie si pe versoul titlului, mentionandu-se numele noului titular, actul de identitate si data cesiunii.
    Art. 7
    In cazul actiunilor dematerializate, se va elibera fiecarui actionar un certificat de actionar, in care se vor inscrie urmatoarele: numele / denumirea actionarului, domiciliul/sediul, seria si numarul actului de identitate / numarul de la Oficiul Registrului comertului, numarul total de actiuni dobandite, numarul de ordine si valoarea lor nominala.
    Art. 8
    Registrele se tin in doua exemplare si se completeaza citet si cu toata atentia. In cazul unei erori textul eronat se bareaza cu cerneala, scriindu-se textul corect in rubrica destinata acestui scop. Rectificarea se semneaza de catre persoana anume desemnata pentru completarea registrelor.
    Art. 9
    Societatile comerciale au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari, sa deschida si sa completeze la zi registrele mentionate la art. 1.
    Art. 10
    (1) Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care au fost privatizate pana la data prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991, au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la data publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari, sa transmita pe suport magnetic, la Agentia Nationala pentru Privatizare, lista actionarilor, conform formatului prezentat in anexa nr. 1.
    (2) Societatile comerciale care se privatizeaza in continuare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995, Legii nr. 58/1991 si ale Legii nr. 77/1994, vor transmite in mod operativ datele privind evidenta actionarilor in termen de 15 zile de la incheierea contractelor de catre Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private.
    Art. 11
    (1) Informatiile primite in conformitate cu prevederile art. 10 al prezentei hotarari si informatiile rezultate in urma procesului de subscriere a cupoanelor nominative de privatizare si a carnetelor cu certificate de proprietate, precum si de alocare a actiunilor, vor fi centralizate de catre Agentia Nationala pentru Privatizare intr-un registru unic computerizat pentru evidenta actionarilor.
    (2) Incepand cu data de 15 februarie 1996, registrul unic computerizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare va transfera catre Registrul independent al actionarilor din cadrul Bursei de Valori Mobiliare listele consolidate ale actionarilor rezultate din toate sursele, in forma existenta la acea data. In cazul inregistrarii actionarilor rezultati din subscrierea la Fondurile Proprietatii Private, Agentia Nationala pentru Privatizare va transfera aceste liste ale actionarilor in termen de 15 zile de la primirea listelor transmise de catre societatile de investitii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietatii Private. Dupa efectuarea transferului, orice modificare privind structura actionariatului va fi transmisa operativ de catre societatile comerciale si societatile de investitii financiare (succesoare ale Fondurilor Proprietatii Private) catre Registrul independent al actionarilor.
    Art. 12
    (1) Fondul Proprietatii de Stat va informa atat Agentia Nationala pentru Privatizare, cat si Registrul independent al actionarilor asupra tuturor modificarilor titularilor dreptului de proprietate rezultate in urma vanzarii actiunilor sale. Agentia Nationala pentru Privatizare va verifica aceste inregistrari ale actionarilor si va transmite corectiile in termen de 15 zile de la primirea informatiilor de la Fondul Proprietatii de Stat, catre Registrul independent al actionarilor, pana cand Fondul Proprietatii de Stat va vinde intregul pachet de actiuni detinut de societatile comerciale privatizabile.
    (2) Registrul independent al actionarilor va transmite lunar Agentiei Nationale pentru Privatizare orice modificare privind listele actionarilor detinute de acesta.
    Art. 13
    Prevederile art. 10 - 12 nu sunt aplicabile inregistrarii actionarilor rezultati din tranzactiile actiunilor inregistrate la Oficiul de inregistrare a actiunilor apartinand Comisiei Nationale pentru Valori Mobiliare. Aceste tranzactii vor fi inregistrate conform Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si vor fi reflectate in Registrul independent al actionarilor din cadrul Bursei de Valori Mobiliare, conform normelor specifice emise de Comisia Nationala pentru Valori Mobiliare.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                        PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VACAROIU

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             presedintele Consiliului
                             pentru Coordonare, Strategie
                             si Reforma Economica,
                             Mircea Cosea

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Florin Georgescu


    ANEXA 1

|-----------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETATEA COMERCIALA ................ - S.A.                               |
|  Sediul: .....................................                              |
|  Inmatriculata la Oficiul Registrului                                       |
|  comertului .............. sub nr. ...........                              |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                           REGISTRUL ACTIONARILOR                            |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|

      LISTA ACTIONARILOR - La data de ...... /199...
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. de |       |           |     |              |              |              |
  i   |        |           |  R  |Soldul initial|  Cumparari   |    Vanzari   |
  d   |Numele si| Domiciliul| e  |              |              |              |
  e   |prenumele|   (sau   |  c  |--------------|--------------|--------------|
  n   |  (sau   |   sediul |  t  |  Nr.  |  Nr. |  Nr.  |  Nr. |  Nr.  |  Nr. |
  t   |denumirea)    si    |  i  |  de   |  de  |  de   |  de  |  de   |  de  |
  i   |         |  numarul |  f  |actiuni|ordine|actiuni|ordine|actiuni|ordine|
  f   |         |    de    |  i  |-------|------|-------|------|-------|------|
  i   |         inmatriculare c  |       |      |       |      |       |      |
  c   |         |la Oficiul|  a  |       |      |       |      |       |      |
  a   |         |Registrului| r  |       |      |       |      |       |      |
  r   |         | comertului| i  |       |      |       |      |       |      |
  e   |         |           |    |       |      |       |      |       |      |
-------------------------------------------------------------------------------
   0  |    1    |     2     | 3  |   4   |  5   |   6   |   7  |   8   |  9   |
-------------------------------------------------------------------------------
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
                                pag. 1-------------------------------------------------------------------------------
        SUBSCRIERI        |       |              |        OBSERVATII          |
--------------------------|       |   SOLD NOU   | (gajaresechestreanulari) |
      |Varsaminte efectuate       |              |----------------------------|
Nr. de|-------------------|Diverse|--------------| Nr.de |  Data de   |       |
actiuni|  |  Data  | Data |       |Nr. de |Nr. de|actiuni|identificare| Data  |
       |  |scadenta|platii|       |actiuni|ordine|  si   |     a      (incetare
       | %|        |      |       |       |      |nr. de |creditorului|  gaj  |
       |  |        |      |       |       |      |ordine |            |  etc.)|
------------------------------------------------------------------------------|
  10   |11|   12   |  13  |  14   |  15   |  16  |  17   |     18     |  19   |
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
                                pag. 2


|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|    Prezentul registru contine ..... pagini numerotate de la 1 la ........., |
|  fiecare fila fiind parafata/stampilata de noi, astazi .............        |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                           Administrator                                     |
|                     (semnatura si stampila)                                 |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|


    ANEXA 2
|-----------------------------------------------------------------------------|
|   SOCIETATEA COMERCIALA.................- S.A.                              |
|   Sediul: ....................................                              |
|   Inmatriculata la Oficiul Registrului                                      |
|   comertului .............. sub nr. ..........                              |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                          REGISTRUL DE ACTIUNI                               | |                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|


                                   CEDENT -------------------------------------------------------------------------------
  |              | Numele si|     Nr. de  | Domiciliul  |    Nr.   |          |
Nr|              | prenumele| identificare| (sau sediul |actiunilor| Semnatura|
  |      Data    |    (sau  |     din     |si numarul de|transmise |  (numai  |
  |inregistrarii |denumirea)|   registrul |inmatriculare| si nr. de|la cesiune)
  |              |          | actionarilor| la Oficiul  |  ordine  |          |
  |              |          |             | Registrului |    al    |          |
  |              |          |             | comertului) | acestora)|          |
-------------------------------------------------------------------------------
 0|      1       |    2     |     3       |      4      |    5     |    6     |
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
                                      pag. 1                                 CESIONAR
------------------------------------------------------------------------------|
|  Numele si  | Numarul de  | Domiciliul  |         |            |            |
|  prenumele  |identificare | (sau sediul |         |            |            |
sau denumirea |din registrul| si nr. de   |Semnatura|  Natura    | Observatii |
beneficiarului|actionarilor |inmatriculare|         |transmiterii|            |
|             |             |in Registrul |         |            |            |
|             |             | comertului) |         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|     7       |      8      |      9      |   10    |     11     |    12      |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
                                    pag. 2


|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|     Prezentul registru contine ..... pagini numerotate de la 1 la .........,|
|   fiecare fila fiind parafata/stampilata de noi, astazi .............       |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                           Administrator                                     |
|                     (semnatura si stampila)                                 |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 885/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 885 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu