E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 885 din  1 noiembrie 1995

privind unele masuri de organizare unitara a evidentei actionarilor si actiunilor societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 278 din 28 noiembrie 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 71 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si in conformitate cu Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pentru asigurarea evidentei si a publicitatii anuale a situatiei actiunilor emise de societatile comerciale potrivit art. 71 din Legea nr. 3l/1990, acestea, prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a managerului, sunt obligate sa deschida si sa tina la zi registrele prevazute la art. 64 si la art. 127 lit. a) din Legea nr. 31/1990, dupa cum urmeaza:
    - registrul actionarilor, cu continutul prevazut in anexa nr. 1;
    - registrul de actiuni, cu continutul prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Actualizarea registrului actionarilor se efectueaza ori de cate ori este convocata o adunare generala ordinara si/sau extraordinara, dar cel putin o data pe an inaintea adunarii generale ordinare de discutare a bilantului.
    Art. 3
    Actualizarea registrului actionarilor se face pornind de la lista actionarilor existenti la inceputul perioadei pentru care se face actualizarea si tinand seama de soldul titlurilor, rezultat din toate transmiterile de actiuni, indiferent de natura juridica a transmiterii, inregistrate in registrul de actiuni in toata perioada pentru care se efectueaza actualizarea.
    Art. 4
    In registrul de actiuni se inregistreaza, in ordine cronologica, toate modificarile in detinerea proprietatii asupra actiunilor, indiferent de natura juridica a transmiterii proprietatii - cesiune, succesiune si altele.
    Art. 5
    (1) La inregistrarea in registrul de actiuni a modificarilor intervenite in detinerea proprietatii asupra actiunilor se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) in cazul cesiunii, este obligatorie semnatura in registrul de actiuni a cedentului si a cesionarului, ori a mandatarilor acestora, sau actul notarial;
    b) in cazul dobandirii prin succesiune, inscrierea se face cu respectarea prevederilor art. 68 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, pe baza certificatului de mostenitor sau, pentru persoanele juridice, pe baza actului legal doveditor al calitatii de succesor, fiind obligatorie si semnatura beneficiarului ori a mandatarului acestuia;
    c) in cazul dobandirii prin vanzare silita a actiunilor gajate, inregistrarea se face pe baza actului de vanzare legal incheiat, fiind obligatorie si semnatura beneficiarului sau a mandatarului acestuia.
    (2) In toate cazurile, depunerea semnaturii se face cu ocazia primei adunari generale care are loc dupa efectuarea cesiunii, dobandirii succesiunii sau, dupa caz, a dobandirii silite.
    (3) Societatea comerciala, prin grija administratorilor sau, dupa caz, a managerului, este obligata sa verifice identitatea persoanelor si dreptul acestora de a semna in registrul de actiuni, precum si autenticitatea actelor pe baza carora se certifica inregistrarile operate.
    Art. 6
    In cazul actiunilor materializate, transmiterea acestora se va inscrie si pe versoul titlului, mentionandu-se numele noului titular, actul de identitate si data cesiunii.
    Art. 7
    In cazul actiunilor dematerializate, se va elibera fiecarui actionar un certificat de actionar, in care se vor inscrie urmatoarele: numele / denumirea actionarului, domiciliul/sediul, seria si numarul actului de identitate / numarul de la Oficiul Registrului comertului, numarul total de actiuni dobandite, numarul de ordine si valoarea lor nominala.
    Art. 8
    Registrele se tin in doua exemplare si se completeaza citet si cu toata atentia. In cazul unei erori textul eronat se bareaza cu cerneala, scriindu-se textul corect in rubrica destinata acestui scop. Rectificarea se semneaza de catre persoana anume desemnata pentru completarea registrelor.
    Art. 9
    Societatile comerciale au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari, sa deschida si sa completeze la zi registrele mentionate la art. 1.
    Art. 10
    (1) Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care au fost privatizate pana la data prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991, au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la data publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari, sa transmita pe suport magnetic, la Agentia Nationala pentru Privatizare, lista actionarilor, conform formatului prezentat in anexa nr. 1.
    (2) Societatile comerciale care se privatizeaza in continuare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995, Legii nr. 58/1991 si ale Legii nr. 77/1994, vor transmite in mod operativ datele privind evidenta actionarilor in termen de 15 zile de la incheierea contractelor de catre Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private.
    Art. 11
    (1) Informatiile primite in conformitate cu prevederile art. 10 al prezentei hotarari si informatiile rezultate in urma procesului de subscriere a cupoanelor nominative de privatizare si a carnetelor cu certificate de proprietate, precum si de alocare a actiunilor, vor fi centralizate de catre Agentia Nationala pentru Privatizare intr-un registru unic computerizat pentru evidenta actionarilor.
    (2) Incepand cu data de 15 februarie 1996, registrul unic computerizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare va transfera catre Registrul independent al actionarilor din cadrul Bursei de Valori Mobiliare listele consolidate ale actionarilor rezultate din toate sursele, in forma existenta la acea data. In cazul inregistrarii actionarilor rezultati din subscrierea la Fondurile Proprietatii Private, Agentia Nationala pentru Privatizare va transfera aceste liste ale actionarilor in termen de 15 zile de la primirea listelor transmise de catre societatile de investitii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietatii Private. Dupa efectuarea transferului, orice modificare privind structura actionariatului va fi transmisa operativ de catre societatile comerciale si societatile de investitii financiare (succesoare ale Fondurilor Proprietatii Private) catre Registrul independent al actionarilor.
    Art. 12
    (1) Fondul Proprietatii de Stat va informa atat Agentia Nationala pentru Privatizare, cat si Registrul independent al actionarilor asupra tuturor modificarilor titularilor dreptului de proprietate rezultate in urma vanzarii actiunilor sale. Agentia Nationala pentru Privatizare va verifica aceste inregistrari ale actionarilor si va transmite corectiile in termen de 15 zile de la primirea informatiilor de la Fondul Proprietatii de Stat, catre Registrul independent al actionarilor, pana cand Fondul Proprietatii de Stat va vinde intregul pachet de actiuni detinut de societatile comerciale privatizabile.
    (2) Registrul independent al actionarilor va transmite lunar Agentiei Nationale pentru Privatizare orice modificare privind listele actionarilor detinute de acesta.
    Art. 13
    Prevederile art. 10 - 12 nu sunt aplicabile inregistrarii actionarilor rezultati din tranzactiile actiunilor inregistrate la Oficiul de inregistrare a actiunilor apartinand Comisiei Nationale pentru Valori Mobiliare. Aceste tranzactii vor fi inregistrate conform Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si vor fi reflectate in Registrul independent al actionarilor din cadrul Bursei de Valori Mobiliare, conform normelor specifice emise de Comisia Nationala pentru Valori Mobiliare.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                        PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VACAROIU

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             presedintele Consiliului
                             pentru Coordonare, Strategie
                             si Reforma Economica,
                             Mircea Cosea

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Florin Georgescu


    ANEXA 1

|-----------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETATEA COMERCIALA ................ - S.A.                               |
|  Sediul: .....................................                              |
|  Inmatriculata la Oficiul Registrului                                       |
|  comertului .............. sub nr. ...........                              |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                           REGISTRUL ACTIONARILOR                            |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|

      LISTA ACTIONARILOR - La data de ...... /199...
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. de |       |           |     |              |              |              |
  i   |        |           |  R  |Soldul initial|  Cumparari   |    Vanzari   |
  d   |Numele si| Domiciliul| e  |              |              |              |
  e   |prenumele|   (sau   |  c  |--------------|--------------|--------------|
  n   |  (sau   |   sediul |  t  |  Nr.  |  Nr. |  Nr.  |  Nr. |  Nr.  |  Nr. |
  t   |denumirea)    si    |  i  |  de   |  de  |  de   |  de  |  de   |  de  |
  i   |         |  numarul |  f  |actiuni|ordine|actiuni|ordine|actiuni|ordine|
  f   |         |    de    |  i  |-------|------|-------|------|-------|------|
  i   |         inmatriculare c  |       |      |       |      |       |      |
  c   |         |la Oficiul|  a  |       |      |       |      |       |      |
  a   |         |Registrului| r  |       |      |       |      |       |      |
  r   |         | comertului| i  |       |      |       |      |       |      |
  e   |         |           |    |       |      |       |      |       |      |
-------------------------------------------------------------------------------
   0  |    1    |     2     | 3  |   4   |  5   |   6   |   7  |   8   |  9   |
-------------------------------------------------------------------------------
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
                                pag. 1-------------------------------------------------------------------------------
        SUBSCRIERI        |       |              |        OBSERVATII          |
--------------------------|       |   SOLD NOU   | (gajaresechestreanulari) |
      |Varsaminte efectuate       |              |----------------------------|
Nr. de|-------------------|Diverse|--------------| Nr.de |  Data de   |       |
actiuni|  |  Data  | Data |       |Nr. de |Nr. de|actiuni|identificare| Data  |
       |  |scadenta|platii|       |actiuni|ordine|  si   |     a      (incetare
       | %|        |      |       |       |      |nr. de |creditorului|  gaj  |
       |  |        |      |       |       |      |ordine |            |  etc.)|
------------------------------------------------------------------------------|
  10   |11|   12   |  13  |  14   |  15   |  16  |  17   |     18     |  19   |
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
                                pag. 2


|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|    Prezentul registru contine ..... pagini numerotate de la 1 la ........., |
|  fiecare fila fiind parafata/stampilata de noi, astazi .............        |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                           Administrator                                     |
|                     (semnatura si stampila)                                 |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|


    ANEXA 2
|-----------------------------------------------------------------------------|
|   SOCIETATEA COMERCIALA.................- S.A.                              |
|   Sediul: ....................................                              |
|   Inmatriculata la Oficiul Registrului                                      |
|   comertului .............. sub nr. ..........                              |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                          REGISTRUL DE ACTIUNI                               | |                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|


                                   CEDENT -------------------------------------------------------------------------------
  |              | Numele si|     Nr. de  | Domiciliul  |    Nr.   |          |
Nr|              | prenumele| identificare| (sau sediul |actiunilor| Semnatura|
  |      Data    |    (sau  |     din     |si numarul de|transmise |  (numai  |
  |inregistrarii |denumirea)|   registrul |inmatriculare| si nr. de|la cesiune)
  |              |          | actionarilor| la Oficiul  |  ordine  |          |
  |              |          |             | Registrului |    al    |          |
  |              |          |             | comertului) | acestora)|          |
-------------------------------------------------------------------------------
 0|      1       |    2     |     3       |      4      |    5     |    6     |
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
                                      pag. 1                                 CESIONAR
------------------------------------------------------------------------------|
|  Numele si  | Numarul de  | Domiciliul  |         |            |            |
|  prenumele  |identificare | (sau sediul |         |            |            |
sau denumirea |din registrul| si nr. de   |Semnatura|  Natura    | Observatii |
beneficiarului|actionarilor |inmatriculare|         |transmiterii|            |
|             |             |in Registrul |         |            |            |
|             |             | comertului) |         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|     7       |      8      |      9      |   10    |     11     |    12      |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
                                    pag. 2


|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|     Prezentul registru contine ..... pagini numerotate de la 1 la .........,|
|   fiecare fila fiind parafata/stampilata de noi, astazi .............       |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                           Administrator                                     |
|                     (semnatura si stampila)                                 |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 885/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 885 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu