E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 885 din  1 noiembrie 1995

privind unele masuri de organizare unitara a evidentei actionarilor si actiunilor societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 278 din 28 noiembrie 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 71 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si in conformitate cu Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pentru asigurarea evidentei si a publicitatii anuale a situatiei actiunilor emise de societatile comerciale potrivit art. 71 din Legea nr. 3l/1990, acestea, prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a managerului, sunt obligate sa deschida si sa tina la zi registrele prevazute la art. 64 si la art. 127 lit. a) din Legea nr. 31/1990, dupa cum urmeaza:
    - registrul actionarilor, cu continutul prevazut in anexa nr. 1;
    - registrul de actiuni, cu continutul prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Actualizarea registrului actionarilor se efectueaza ori de cate ori este convocata o adunare generala ordinara si/sau extraordinara, dar cel putin o data pe an inaintea adunarii generale ordinare de discutare a bilantului.
    Art. 3
    Actualizarea registrului actionarilor se face pornind de la lista actionarilor existenti la inceputul perioadei pentru care se face actualizarea si tinand seama de soldul titlurilor, rezultat din toate transmiterile de actiuni, indiferent de natura juridica a transmiterii, inregistrate in registrul de actiuni in toata perioada pentru care se efectueaza actualizarea.
    Art. 4
    In registrul de actiuni se inregistreaza, in ordine cronologica, toate modificarile in detinerea proprietatii asupra actiunilor, indiferent de natura juridica a transmiterii proprietatii - cesiune, succesiune si altele.
    Art. 5
    (1) La inregistrarea in registrul de actiuni a modificarilor intervenite in detinerea proprietatii asupra actiunilor se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) in cazul cesiunii, este obligatorie semnatura in registrul de actiuni a cedentului si a cesionarului, ori a mandatarilor acestora, sau actul notarial;
    b) in cazul dobandirii prin succesiune, inscrierea se face cu respectarea prevederilor art. 68 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, pe baza certificatului de mostenitor sau, pentru persoanele juridice, pe baza actului legal doveditor al calitatii de succesor, fiind obligatorie si semnatura beneficiarului ori a mandatarului acestuia;
    c) in cazul dobandirii prin vanzare silita a actiunilor gajate, inregistrarea se face pe baza actului de vanzare legal incheiat, fiind obligatorie si semnatura beneficiarului sau a mandatarului acestuia.
    (2) In toate cazurile, depunerea semnaturii se face cu ocazia primei adunari generale care are loc dupa efectuarea cesiunii, dobandirii succesiunii sau, dupa caz, a dobandirii silite.
    (3) Societatea comerciala, prin grija administratorilor sau, dupa caz, a managerului, este obligata sa verifice identitatea persoanelor si dreptul acestora de a semna in registrul de actiuni, precum si autenticitatea actelor pe baza carora se certifica inregistrarile operate.
    Art. 6
    In cazul actiunilor materializate, transmiterea acestora se va inscrie si pe versoul titlului, mentionandu-se numele noului titular, actul de identitate si data cesiunii.
    Art. 7
    In cazul actiunilor dematerializate, se va elibera fiecarui actionar un certificat de actionar, in care se vor inscrie urmatoarele: numele / denumirea actionarului, domiciliul/sediul, seria si numarul actului de identitate / numarul de la Oficiul Registrului comertului, numarul total de actiuni dobandite, numarul de ordine si valoarea lor nominala.
    Art. 8
    Registrele se tin in doua exemplare si se completeaza citet si cu toata atentia. In cazul unei erori textul eronat se bareaza cu cerneala, scriindu-se textul corect in rubrica destinata acestui scop. Rectificarea se semneaza de catre persoana anume desemnata pentru completarea registrelor.
    Art. 9
    Societatile comerciale au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari, sa deschida si sa completeze la zi registrele mentionate la art. 1.
    Art. 10
    (1) Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care au fost privatizate pana la data prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991, au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la data publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari, sa transmita pe suport magnetic, la Agentia Nationala pentru Privatizare, lista actionarilor, conform formatului prezentat in anexa nr. 1.
    (2) Societatile comerciale care se privatizeaza in continuare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995, Legii nr. 58/1991 si ale Legii nr. 77/1994, vor transmite in mod operativ datele privind evidenta actionarilor in termen de 15 zile de la incheierea contractelor de catre Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private.
    Art. 11
    (1) Informatiile primite in conformitate cu prevederile art. 10 al prezentei hotarari si informatiile rezultate in urma procesului de subscriere a cupoanelor nominative de privatizare si a carnetelor cu certificate de proprietate, precum si de alocare a actiunilor, vor fi centralizate de catre Agentia Nationala pentru Privatizare intr-un registru unic computerizat pentru evidenta actionarilor.
    (2) Incepand cu data de 15 februarie 1996, registrul unic computerizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare va transfera catre Registrul independent al actionarilor din cadrul Bursei de Valori Mobiliare listele consolidate ale actionarilor rezultate din toate sursele, in forma existenta la acea data. In cazul inregistrarii actionarilor rezultati din subscrierea la Fondurile Proprietatii Private, Agentia Nationala pentru Privatizare va transfera aceste liste ale actionarilor in termen de 15 zile de la primirea listelor transmise de catre societatile de investitii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietatii Private. Dupa efectuarea transferului, orice modificare privind structura actionariatului va fi transmisa operativ de catre societatile comerciale si societatile de investitii financiare (succesoare ale Fondurilor Proprietatii Private) catre Registrul independent al actionarilor.
    Art. 12
    (1) Fondul Proprietatii de Stat va informa atat Agentia Nationala pentru Privatizare, cat si Registrul independent al actionarilor asupra tuturor modificarilor titularilor dreptului de proprietate rezultate in urma vanzarii actiunilor sale. Agentia Nationala pentru Privatizare va verifica aceste inregistrari ale actionarilor si va transmite corectiile in termen de 15 zile de la primirea informatiilor de la Fondul Proprietatii de Stat, catre Registrul independent al actionarilor, pana cand Fondul Proprietatii de Stat va vinde intregul pachet de actiuni detinut de societatile comerciale privatizabile.
    (2) Registrul independent al actionarilor va transmite lunar Agentiei Nationale pentru Privatizare orice modificare privind listele actionarilor detinute de acesta.
    Art. 13
    Prevederile art. 10 - 12 nu sunt aplicabile inregistrarii actionarilor rezultati din tranzactiile actiunilor inregistrate la Oficiul de inregistrare a actiunilor apartinand Comisiei Nationale pentru Valori Mobiliare. Aceste tranzactii vor fi inregistrate conform Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si vor fi reflectate in Registrul independent al actionarilor din cadrul Bursei de Valori Mobiliare, conform normelor specifice emise de Comisia Nationala pentru Valori Mobiliare.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                        PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VACAROIU

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             presedintele Consiliului
                             pentru Coordonare, Strategie
                             si Reforma Economica,
                             Mircea Cosea

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Florin Georgescu


    ANEXA 1

|-----------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETATEA COMERCIALA ................ - S.A.                               |
|  Sediul: .....................................                              |
|  Inmatriculata la Oficiul Registrului                                       |
|  comertului .............. sub nr. ...........                              |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                           REGISTRUL ACTIONARILOR                            |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|

      LISTA ACTIONARILOR - La data de ...... /199...
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. de |       |           |     |              |              |              |
  i   |        |           |  R  |Soldul initial|  Cumparari   |    Vanzari   |
  d   |Numele si| Domiciliul| e  |              |              |              |
  e   |prenumele|   (sau   |  c  |--------------|--------------|--------------|
  n   |  (sau   |   sediul |  t  |  Nr.  |  Nr. |  Nr.  |  Nr. |  Nr.  |  Nr. |
  t   |denumirea)    si    |  i  |  de   |  de  |  de   |  de  |  de   |  de  |
  i   |         |  numarul |  f  |actiuni|ordine|actiuni|ordine|actiuni|ordine|
  f   |         |    de    |  i  |-------|------|-------|------|-------|------|
  i   |         inmatriculare c  |       |      |       |      |       |      |
  c   |         |la Oficiul|  a  |       |      |       |      |       |      |
  a   |         |Registrului| r  |       |      |       |      |       |      |
  r   |         | comertului| i  |       |      |       |      |       |      |
  e   |         |           |    |       |      |       |      |       |      |
-------------------------------------------------------------------------------
   0  |    1    |     2     | 3  |   4   |  5   |   6   |   7  |   8   |  9   |
-------------------------------------------------------------------------------
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
------|---------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------|------|
                                pag. 1-------------------------------------------------------------------------------
        SUBSCRIERI        |       |              |        OBSERVATII          |
--------------------------|       |   SOLD NOU   | (gajaresechestreanulari) |
      |Varsaminte efectuate       |              |----------------------------|
Nr. de|-------------------|Diverse|--------------| Nr.de |  Data de   |       |
actiuni|  |  Data  | Data |       |Nr. de |Nr. de|actiuni|identificare| Data  |
       |  |scadenta|platii|       |actiuni|ordine|  si   |     a      (incetare
       | %|        |      |       |       |      |nr. de |creditorului|  gaj  |
       |  |        |      |       |       |      |ordine |            |  etc.)|
------------------------------------------------------------------------------|
  10   |11|   12   |  13  |  14   |  15   |  16  |  17   |     18     |  19   |
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
-------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|
                                pag. 2


|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|    Prezentul registru contine ..... pagini numerotate de la 1 la ........., |
|  fiecare fila fiind parafata/stampilata de noi, astazi .............        |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                           Administrator                                     |
|                     (semnatura si stampila)                                 |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|


    ANEXA 2
|-----------------------------------------------------------------------------|
|   SOCIETATEA COMERCIALA.................- S.A.                              |
|   Sediul: ....................................                              |
|   Inmatriculata la Oficiul Registrului                                      |
|   comertului .............. sub nr. ..........                              |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                          REGISTRUL DE ACTIUNI                               | |                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|


                                   CEDENT -------------------------------------------------------------------------------
  |              | Numele si|     Nr. de  | Domiciliul  |    Nr.   |          |
Nr|              | prenumele| identificare| (sau sediul |actiunilor| Semnatura|
  |      Data    |    (sau  |     din     |si numarul de|transmise |  (numai  |
  |inregistrarii |denumirea)|   registrul |inmatriculare| si nr. de|la cesiune)
  |              |          | actionarilor| la Oficiul  |  ordine  |          |
  |              |          |             | Registrului |    al    |          |
  |              |          |             | comertului) | acestora)|          |
-------------------------------------------------------------------------------
 0|      1       |    2     |     3       |      4      |    5     |    6     |
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
--|--------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
                                      pag. 1                                 CESIONAR
------------------------------------------------------------------------------|
|  Numele si  | Numarul de  | Domiciliul  |         |            |            |
|  prenumele  |identificare | (sau sediul |         |            |            |
sau denumirea |din registrul| si nr. de   |Semnatura|  Natura    | Observatii |
beneficiarului|actionarilor |inmatriculare|         |transmiterii|            |
|             |             |in Registrul |         |            |            |
|             |             | comertului) |         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|     7       |      8      |      9      |   10    |     11     |    12      |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
                                    pag. 2


|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|     Prezentul registru contine ..... pagini numerotate de la 1 la .........,|
|   fiecare fila fiind parafata/stampilata de noi, astazi .............       |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                           Administrator                                     |
|                     (semnatura si stampila)                                 |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 885/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 885 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu