E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă Hotărârea 81 1996
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă Hotărârea 887 1995
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă Hotărârea 855 1995
Hotărârea 457 1997 in legatura cu Legea 55 1995
Hotărârea 457 1997 in legatura cu Legea 77 1994
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă Hotărârea 331 1992
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă Hotărârea 154 1992
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă Hotărârea 634 1991
Hotărârea 457 1997 in legatura cu Legea 58 1991
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă Hotărârea 140 1991
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 26 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 1 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 5 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 18 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 19 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 20 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 21 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 22 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 23 din actul Hotărârea 1228 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997 abrogă articolul 24 din actul Hotărârea 1228 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 457 din 15 august 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de privatizare


SmartCity3

si conditiile de organizare si desfasurare a vanzarilor de actiuni, de parti sociale si de active
ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 213 din  28 august 1997

    In temeiul prevederilor art. 55 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, ale art. 52 si 63 din aceeasi lege, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997, ale art. 56 din Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/1997, precum si ale art. 17 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vanzarilor de actiuni, de parti sociale si de active, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Privatizare si Fondul Proprietatii de Stat vor lua masurile necesare pentru aplicarea Normelor metodologice privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vanzarilor de actiuni, de parti sociale si de active.
    Art. 3
    (1) Procedurile de privatizare aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza reglementarilor ce se abroga conform art. 4, vor continua cu recunoasterea valabilitatii actelor si etapelor consumate pana la aceasta data.
    (2) In sensul alin. (1) sunt considerate proceduri de privatizare in curs de derulare: vanzarile de actiuni, daca au fost aprobate de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, si vanzarile de active, daca s-au publicat anunturile de organizare a licitatiilor.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) art. 1, art. 2 alin. 3, 4 si 5, art. 5, art. 18-24 si art. 26 din Hotararea Guvernului nr. 1228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 12 decembrie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 140/1991 privind metodologia atribuirii in locatie de gestiune sau inchirierii unor subunitati prin licitatie directa, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 18 august 1992;
    c) Hotararea Guvernului nr. 634/1991 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 26 septembrie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) Hotararea Guvernului nr. 154/1992 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 10 aprilie 1992;
    e) Hotararea Guvernului nr. 331/1992 privind vanzarea unor terenuri ale societatilor comerciale cu capital de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 26 iunie 1992;
    f) Hotararea Guvernului nr. 855/1995 pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 cu privire la privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 1 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) Hotararea Guvernului nr. 887/1995 cu privire la Normele metodologice privind vanzarea, contra numerar, a actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 14 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) Hotararea Guvernului nr. 81/1996 privind stabilirea valorii terenurilor neagricole aflate in patrimoniul societatilor comerciale de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1996;
    i) orice alte dispozitii contrare.

              PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                     Contrasemneaza:
                     Ministru de stat,
                     ministrul reformei,
                     Ulm Spineanu

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Mircea Ciumara

                     Presedintele
                     Agentiei Nationale
                     pentru Privatizare,
                     Valentin M. Ionescu


    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vanzarilor de actiuni, de parti sociale si de active

    TITLUL I
    Dispozitii generale; definitii
    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedurile si conditiile vanzarii de actiuni, de parti sociale si de active, in aplicarea prevederilor Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active din patrimoniul acestora, Legii nr. 77/1994 privind participarea salariatilor, membrilor consiliului de administratie, si/sau managerilor la cumpararea de actiuni emise de societatile comerciale care se privatizeaza si Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In acest scop, prin prezentele norme metodologice se reglementeaza:
    a) participarea persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, la achizitia de actiuni detinute de stat sau de autoritatile administratiei publice locale, dupa caz;
    b) cumpararea de active apartinand societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar sau asociat, de catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine.
    (3) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica, in mod corespunzator, si in cazul participarii persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, la achizitia de parti sociale detinute de stat sau de autoritatile administratiei publice locale la societatile comerciale cu raspundere limitata.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica in cazul societatilor comerciale constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si in cazul societatilor comerciale rezultate din transformarea regiilor autonome, ale caror actiuni sau parti sociale sunt gestionate de Fondul Proprietatii de Stat.
    (2) Societatile comerciale constituite la nivel local, precum si societatile comerciale infiintate prin reorganizarea regiilor autonome de interes local, se privatizeaza in conformitate cu hotararea autoritatilor administratiei publice locale, prin Fondul Proprietatii de Stat, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (3) Societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii unor regii autonome de interes national se privatizeaza cu aprobarea ministerului de resort, in conformitate cu regimul stabilit prin Legea nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu respectarea prezentelor norme metodologice.
    (4) Societatile bancare urmeaza regimul de privatizare stabilit prin Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar. In acest sens, prezentele norme metodologice sunt aplicabile, daca legea nu dispune altfel.
    Art. 3
    (1) Vanzarea de actiuni emise de societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar se desfasoara la sediul central ori la reprezentantele teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat, pe piata extrabursiera sau la bursele de valori organizate in Romania sau in strainatate, dupa caz. Vanzarea de actiuni se poate face si la centrele de afaceri deschise de Fondul Proprietatii de Stat in strainatate.
    (2) Actiunile emise de societatile comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local si care nu sunt gestionate de Fondul Proprietatii de Stat se vand la sediul central al acestuia ori la sediile reprezentantelor sale teritoriale, in baza hotararii autoritatilor administratiei publice locale sau a ministerelor de resort.
    Art. 4
    (1) Vanzatorul are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in mijloacele de informare in masa, inclusiv in sistem electronic, listele cu societatile comerciale care urmeaza sa fie privatizate si de a intocmi documentele de oferta.
    (2) Listele prevazute la alin. (1) cuprind informatii referitoare la:
    - denumirea si sediul social al societatii comerciale;
    - numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului si codul fiscal;
    - obiectul de activitate;
    - cifra de afaceri, profitul brut conform ultimului bilant contabil;
    - capitalul social inregistrat la Oficiul Registrului comertului;
    - numarul total de actiuni;
    - numarul de actiuni oferite la vanzare si procentul acestora din totalul actiunilor;
    - structura actionariatului.
    (3) In termen de cel mult 60 de zile de la data publicitatii, facuta in conformitate cu prevederile alin. (1), vanzatorul are obligatia de a intocmi documentele de oferta si de a publica lista cu societatile comerciale la care s-au intocmit aceste documente.
    (4) Fondul Proprietatii de Stat are obligatia sa deschida un spatiu de localizare pe INTERNET sau REUTERS, care sa cuprinda informatiile prevazute la alin. (2) pentru societatile comerciale care urmeaza sa fie privatizate, cat si pentru cele la care s-au intocmit documentele de oferta.
    (5) In cazul in care la Fondul Proprietatii de Stat se inregistreaza, din partea unui investitor potential, o scrisoare de intentie cu privire la achizitia unui pachet de actiuni emise de o societate comerciala, Fondul Proprietatii de Stat este obligat sa faca publicitatea prevazuta la alin. (1) in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea scrisorii de intentie.
    Art. 5
    (1) Vanzarea de actiuni, precum si vanzarea activelor se fac la cel mai bun pret oferit, indiferent de metoda de privatizare utilizata. Pretul cel mai bun oferit se refera la pretul de achizitie, care poate fi mai mic, egal sau mai mare decat pretul de oferta, in conformitate cu regulile pietei. In cazul metodelor de privatizare pentru care Fondul Proprietatii de Stat stabileste in dosarul de prezentare o grila de punctaj, pretul cel mai bun oferit se refera la oferta care a intrunit cel mai mare punctaj.
    (2) Pretul de oferta prevazut la alin. (1) se formeaza in baza raportului de evaluare financiara, intocmit de Fondul Proprietatii de Stat sau de o societate comerciala/firma specializata, dupa caz, cu exceptia vanzarilor de actiuni ale societatilor comerciale cotate pe piata extrabursiera sau la bursele de valori organizate in Romania sau in strainatate.
    (3) In cazul in care societatile comerciale nu detin certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra unor terenuri ori terenurile respective fac obiectul unor actiuni in revendicare sau in constatare, vanzarea de actiuni se va efectua in limita valorica a capitalului social, fara a se include valoarea acestor terenuri. In cazul in care, prin clarificarea situatiei juridice, terenurile revin societatilor comerciale, Fondul Proprietatii de Stat va pune in vanzare pachetul de actiuni aferent valorii acestora.
    Art. 6
    Institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale la care statul este actionar nu au dreptul sa participe la achizitii de actiuni si nici la achizitii de active, sub sanctiunea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare incheiate.
    Art. 7
    Statul nu poate transfera, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra unor active din patrimoniul societatilor comerciale la care este actionar in patrimoniul unei institutii publice sau al altei societati comerciale la care statul detine actiuni, sub sanctiunea nulitatii actului de transfer.
    Art. 8
    In intelesul prezentelor norme metodologice, notiunile de mai jos se definesc astfel:
    a) actiunile reprezinta valori mobiliare, astfel cum sunt ele reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori;
    b) licitatia publica deschisa cu strigare este o procedura de vanzare, cu caracter public, care se organizeaza intr-o singura etapa si la care poate participa un numar nelimitat de persoane;
    c) licitatia publica cu oferta in plic este o procedura de vanzare, cu caracter public, care se organizeaza intr-o singura etapa, la care participa ofertantii care raspund anuntului publicitar si in care selectia se face, de catre vanzator, pe baza de punctaj;
    d) licitatia publica cu preselectie si oferta in plic este o procedura de vanzare, cu caracter public, organizata in doua etape: in prima etapa participa ofertantii care raspund anuntului publicitar, iar in a doua etapa participa numai ofertantii selectionati de catre vanzator, pe baza de punctaj;
    e) negocierea directa este o modalitate prin care vanzatorul si un potential cumparator convin asupra clauzelor care trebuie incluse in contractul de vanzare-cumparare ce are ca obiect actiuni emise de societatea comerciala la care statul este actionar;
    f) vanzatorul este Fondul Proprietatii de Stat, in cazul vanzarii de actiuni sau parti sociale si societatea comerciala, in cazul vanzarii unor active;
    g) cumparatorul este orice persoana fizica sau juridica ori un grup de persoane fizice si/sau juridice, care achizitioneaza un activ al unei societati comerciale sau parti sociale ori actiuni emise de o societate comerciala la care statul este asociat sau actionar;
    h) licitatorul este persoana care coordoneaza o licitatie;
    i) licitantul este ofertantul, potential cumparator admis la o licitatie;
    j) oferta reprezinta manifestarea de vointa, ferma si irevocabila, a unui potential investitor de a contracta, in conformitate cu conditiile prevazute in dosarul de prezentare si conform procedurilor prezentelor norme metodologice; perioada de valabilitate a unei oferte este cuprinsa intre data inregistrarii ei la vanzator si data semnarii contractului de vanzare-cumparare;
    k) obiectivele de mediu minim acceptate reprezinta un set de obiective aprobate de autoritatea de mediu competenta, in baza unui bilant de mediu realizat anterior formularii ofertei de vanzare. Obiectivele de mediu minim acceptate se stabilesc prin luarea in considerare a obiectivelor calitative si cantitative minime de mediu si a duratei maxime admisibile pentru realizarea programului de conformare cu cerintele de mediu, precum si cu orice alte cerinte ce pot fi identificate de catre autoritatea de mediu competenta;
    l) obligatia de mediu de tip A sunt acele raspunderi care identifica obligatiile de mediu cunoscute la momentul vanzarii, legate atat de daunele din trecut, cat si de cele viitoare, cu respectarea legislatiei. Acestea se trateaza prin specificarea in documentele de oferta si in contractul de vanzare-cumparare a unor obiective de mediu minim acceptate. Cumparatorul trebuie sa-si asume integral costurile si responsabilitatea pentru indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate;
    m) obligatiile de mediu de tip B sunt acele raspunderi care identifica surse potentiale de obligatii de mediu, de protectia muncii si de sanatate, ale caror costuri nu pot fi cunoscute cu precizie si care depind de cadrul legislativ viitor, de comportamentul tertilor si de informatiile disponibile in viitor;
    n) bilantul de mediu nivel 0 este o fisa de verificare completata de societatea comerciala, care contine informatiile necesare pentru a determina daca societatea comerciala are impact de mediu si pentru a stabili obiectivele de mediu minim acceptate;
    o) bilantul de mediu nivel I este un studiu de mediu, fara prelevare de probe si fara analiza factorilor de mediu, care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru formarea unei decizii privind dimensiunea impactului de mediu efectiv prezentat de societatea comerciala care se privatizeaza. O sectiune a acestui bilant contine: recomandari pentru obiectivele de mediu minim acceptate, o descriere a obligatiilor de mediu de tip B si raspunderi potentiale legate de mediu, identificate in afara bilantului contabil;
    p) bilantul de mediu nivel II necesita un studiu de mediu asupra societatii comerciale care se privatizeaza sau asupra activului care se vinde, efectuat pentru a cuantifica dimensiunea contaminarii factorilor de mediu, prin prelevare de probe si analize chimice sau fizice. O sectiune a acestui bilant contine: recomandari pentru obiectivele de mediu minim acceptate, o descriere a obligatiilor de mediu de tip B si raspunderi potentiale legate de mediu, identificate in afara bilantului contabil;
    q) expertul de mediu atestat este orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, autorizata sa execute bilantul de mediu Nivel I si Nivel II cerute prin procedurile de tratare a obligatiilor de mediu prevazute in Titlul V al prezentelor norme metodologice.

    TITLUL II
    Vanzarea de actiuni si de parti sociale

    CAP. 1
    Achizitii externe

    Sectiunea 1
    Oferta publica de vanzare
    Art. 9
    (1) Oferta publica de vanzare este propunerea formulata de catre Fondul Proprietatii de Stat de a vinde actiunile sau partile sociale pe care le gestioneaza la o societate comerciala si care reprezinta minimum 5%, dar nu mai mult de 2/3 din valoarea capitalului social, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate.
    (2) Oferta publica de vanzare este valabila cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicarii ei.
    Art. 10
    Fondul Proprietatii de Stat trebuie sa obtina autorizatia pentru oferta publica de vanzare de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    Art. 11
    Pe intreg parcursul derularii ofertei publice de vanzare nu pot fi modificate valoarea nominala, numarul si caracteristicile actiunilor oferite si nici pretul de vanzare al acestora.
    Art. 12
    Acceptarea ofertei publice de vanzare de catre investitor este neconditionata si devine irevocabila incepand cu data subscriptiei.
    Art. 13
    (1) Publicarea listei societatilor comerciale ale caror actiuni se vand prin oferta publica se face in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian central de mare tiraj si/sau intr-un cotidian local.
    (2) In situatia in care se urmareste atragerea investitorilor straini, publicarea listei se face si intr-un cotidian de circulatie internationala sau intr-o publicatie de specialitate, precum si prin sistemul electronic INTERNET sau REUTERS.
    Art. 14
    (1) Dispozitiile cuprinse in Regulamentul nr. 6/1995 privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare, aprobat prin Ordinul nr. 3/1996 al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 februarie 1996, se aplica in mod corespunzator, cu exceptia dispozitiilor referitoare la oferta primara, in cazul societatilor comerciale care se privatizeaza prin oferta publica de vanzare.
    (2) Pentru intocmirea prospectului de oferta din anexa nr. 1 si a raportului privind rezultatele ofertei publice de vanzare de valori mobiliare din anexa nr. 5 la regulamentul prevazut la alin. (1), Fondul Proprietatii de Stat va solicita Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sa emita instructiuni speciale, in vederea simplificarii formalitatilor, in cazul ofertelor publice de vanzare promovate de Fondul Proprietatii de Stat.

    Sectiunea a 2-a
    Vanzarea actiunilor si a partilor sociale prin negociere directa
    Art. 15
    Vanzarea partilor sociale sau a actiunilor emise de o societate comerciala si gestionate de Fondul Proprietatii de Stat se face prin negociere directa, atunci cand vanzatorul intentioneaza sa pastreze caracterul confidential al unei investitii strategice, ori in cazul in care, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate, nu s-a inregistrat decat o singura oferta.
    Art. 16
    Initiativa vanzarii actiunilor sau a partilor sociale prin negociere directa poate apartine atat vanzatorului, cat si unui investitor strategic interesat.
    Art. 17
    Oferta vanzatorului este irevocabila cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicarii ei, iar vanzarea se face la cel mai bun pret oferit, pe baza raportului dintre cerere si oferta.
    Art. 18
    (1) Organizarea activitatii de negociere directa este asigurata de catre vanzator printr-o comisie formata din 3-5 persoane, dintre care un presedinte si un secretar, numiti prin decizia Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, dintre salariatii acestuia.
    Presedintele comisiei poate fi si un membru al Consiliului de administratie, al Fondului Proprietatii de Stat.
    (2) Membrii comisiei de negociere directa prevazute la alin. (1) nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la societatea comerciala ale carei actiuni sau parti sociale se negociaza.
    (3) De asemenea, nu pot fi membri ai comisiei de negociere directa persoanele ale caror rude si/sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv, ori soti se afla intr-una din situatiile prevazute la alin. (2).
    (4) Pentru vanzarea actiunilor sau partilor sociale, vanzatorul poate desemna experti in domeniu, care sa participe atat in calitate de consultanti ai comisiei la negocierile directe, cat si la intocmirea dosarelor de prezentare.
    (5) Indemnizatiile membrilor comisiei de negociere directa si ale consultantilor se stabilesc si se suporta de catre vanzator.
    Art. 19
    (1) In vederea vanzarii partilor sociale sau a actiunilor emise de societatile comerciale, vanzatorul intocmeste, in prealabil, un dosar de prezentare, care cuprinde obligatoriu elementele prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si le pune la dispozitie oricarui ofertant in baza unui angajament de confidentialitate. Continutul angajamentului de confidentialitate este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (2) Dosarul de prezentare prevazut la alin. (1) va fi intocmit in limba romana, precum si intr-o limba de circulatie internationala, in cazul in care si-au manifestat intentia de a participa la negocierea directa ofertanti straini.
    (3) Dosarul de prezentare se obtine, contra cost, de la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat si de la reprezentanta sa din judetul unde isi are sediul societatea comerciala ale carei actiuni sau parti sociale se ofera spre vanzare.
    (4) Pretul de vanzare al dosarului de prezentare se stabileste de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 20
    (1) In mod exceptional, vanzatorul poate sa aduca modificari in continutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusa la cunostinta ofertantilor care au cumparat dosarele de prezentare, prin scrisoare sau prin fax, cu cel putin 5 zile inainte de data anuntata pentru depunerea documentelor de participare si a ofertelor de cumparare.
    (2) In cazul in care se modifica dosarul de prezentare cu respectarea procedurii prevazute la alin. (1), este necesar sa se prelungeasca termenul de depunere a ofertelor. Noul termen se va comunica de catre vanzator tuturor ofertantilor, o data cu transmiterea notificarilor.
    Art. 21
    (1) Vanzatorul este obligat sa publice anuntul publicitar pentru vanzarea de actiuni sau parti sociale, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, intr-un cotidian central de mare tiraj, precum si intr-un cotidian local, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data negocierii directe.
    (2) In situatia in care se urmareste atragerea ofertantilor straini, publicarea anuntului se face, conform alin. (1), si intr-un cotidian de circulatie internationala sau intr-o publicatie de specialitate, precum si prin sistem electronic INTERNET sau REUTERS, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data negocierii directe.
    Art. 22
    (1) In vederea participarii la negocierea directa, ofertantul este obligat sa depuna o garantie de participare reprezentand pana la 3% din pretul de oferta anuntat, pentru ca vanzatorul sa fie asigurat de solvabilitatea ofertantului, iar in cazul finalizarii negocierii directe, de perfectarea contractului de vanzare-cumparare.
    (2) Garantia de participare se depune, cel mai tarziu, o data cu depunerea documentelor de participare si a ofertelor de cumparare.
    (3) Nici o oferta nu va fi luata in considerare daca nu s-a depus garantia prevazuta la alin. (1).
    Art. 23
    (1) Cuantumul garantiei de participare se stabileste de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si se constituie in moneda nationala, pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul principal in Romania, si in devize convertibile, pentru persoanele fizice sau juridice straine.
    (2) Modalitatile de plata a garantiei de participare la negocierea directa sunt urmatoarele:
    a) virament prin ordin de plata;
    b) fila C.E.C.
    Art. 24
    In cazul in care un ofertant nu constituie garantia de participare intr-una dintre modalitatile prevazute la art. 23 din prezentele norme metodologice, el poate ordona societatii bancare la care are deschis contul principal sa emita o scrisoare de garantie bancara, avand termenul de valabilitate stabilit de vanzator, prin dosarul de prezentare.
    Art. 25
    (1) Garantiile de participare la negocierea directa, indiferent de modul de constituire, se restituie fara nici un fel de retineri, in termenul prevazut la art. 31 alin. (1) din prezentele norme metodologice, cu exceptia garantiei ofertantului cu care se incheie contractul de vanzare-cumparare.
    (2) Revocarea unei oferte depuse la sediul vanzatorului, dupa termenul precizat in anuntul publicitar prevazut in art. 21 din prezentele norme metodologice, sau refuzul cumparatorului de a semna contractul de vanzare-cumparare, conduce la pierderea garantiei de participare depuse.
    Art. 26
    Pentru participarea la negocierea directa, ofertantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:
    a) in cazul persoanelor juridice romane:
    - dovada achitarii garantiei de participare;
    - copii ale: certificatului de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului, actelor constitutive ale societatii comerciale ofertante, codului fiscal;
    - scrisoare de bonitate financiara emisa de o societate bancara;
    - dovada achitarii obligatiilor fiscale: certificat fiscal sau copii de pe declaratiile depuse de societatea comerciala ofertanta, inregistrate de organul financiar teritorial si insotite de ordinele de plata, prin care sa se ateste achitarea acestora;
    - imputernicire pentru reprezentantul societatii comerciale ofertante care participa la negocierile directe.
    b) in cazul persoanelor fizice romane:
    - dovada achitarii garantiei de participare;
    - copia actului de identitate;
    - copia carnetului de munca sau a actului de numire, in situatia in care ofertantul se incadreaza in categoriile mentionate la art. 49 din Legea nr. 58/1991, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997;
    - certificat de cazier judiciar;
    - imputernicire de participare pentru reprezentantul ofertantului care participa la negocierile directe.
    c) in cazul persoanelor juridice de drept privat fara scop lucrativ - fundatii, asociatii:
    - dovada achitarii garantiei de participare;
    - copie a statutului asociatiei/fundatiei si a hotararii judecatoresti de infiintare a acesteia, imputernicire de participare pentru reprezentantul asociatiei/fundatiei care participa la negocierile directe;
    d) in cazul persoanelor fizice sau juridice straine:
    - dovada achitarii in valuta a garantiei de participare;
    - dovada existentei legale (in cazul persoanelor fizice se va depune o copie a pasaportului, iar in cazul persoanelor juridice, certificatul de inmatriculare din tara de origine);
    - scrisoare de bonitate financiara emisa de o societate bancara, romana sau straina, agreata de o societate bancara romana (in cazul persoanelor juridice);
    - imputernicire de participare pentru reprezentantul ofertantului care participa la negocierile directe.
    Documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice straine vor fi traduse, iar traducerile vor fi legalizate de catre un notar public din Romania.
    Art. 27
    (1) O data cu depunerea documentelor necesare participarii la negocierea directa, ofertantul depune oferta de cumparare inchisa in plic sigilat, care va contine:
    a) pretul oferit, modalitatea si conditiile de plata;
    b) propuneri privind investitiile in societatea comerciala;
    c) angajamentul ferm al ofertantului asupra valabilitatii ofertei sale.
    (2) Termenul limita de depunere a ofertei prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice este un termen de decadere. Ofertantii ale caror oferte au fost inregistrate dupa termenul limita anuntat sunt exclusi de la negocierea directa si li se vor restitui ofertele, nedeschise.
    Art. 28
    (1) In termen de 24 de ore de la data anuntata pentru depunerea ofertelor, comisia de negociere directa programeaza ofertantii pentru negocierea directa si ii informeaza in scris asupra datei acesteia.
    (2) Negocierile directe se vor desfasura cu fiecare ofertant in parte, pe baza grilei de punctaj a ofertelor prezentata in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, aprobata de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 29
    (1) Ofertantii care sunt dovediti ca au stabilit intelegeri pentru falsificarea rezultatului negocierii directe, in scopul obtinerii unor preturi mai avantajoase sau cei care perturba desfasurarea acesteia pierd garantia de participare si vor fi exclusi de la aceste negocieri.
    (2) Nu sunt acceptate la negocierile directe persoanele fizice sau juridice care nu au respectat obligatiile cuprinse in contractele de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale pe care le-au incheiat anterior cu Fondul Proprietatii de Stat sau cu Agentia Nationala pentru Privatizare si nici persoanele juridice care se afla in reorganizare sau lichidare judiciara.
    Art. 30
    Dupa incheierea negocierilor directe, comisia intocmeste un proces-verbal care cuprinde concluziile negocierilor purtate, in care se recomanda cea mai avantajoasa oferta.
    Art. 31
    (1) In baza concluziilor incluse in procesul-verbal, vanzatorul incheie, cu ofertantul care a prezentat si a mentinut cea mai buna oferta, contractul de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale, intr-un termen cuprins intre 5 si 15 zile lucratoare de la data semnarii procesului-verbal.
    (2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea negocierii directe, se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul vanzatorului.
    Art. 32
    Contractul de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale, incheiat in urma negocierilor directe, poate fi modificat numai prin acordul partilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele negociate care au condus la desemnarea cumparatorului. Modelul contractului de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale este prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
    Art. 33
    Contractul de vanzare-cumparare incheiat cu o persoana juridica straina este supus legii romane.

    Sectiunea a 3-a
    Reguli generale privind vanzarea de actiuni prin licitatie publica
    Art. 34
    Prevederile prezentei sectiuni se aplica in cazul vanzarii prin licitatie publica a actiunilor emise de societati comerciale la care statul este actionar, cu participarea persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine.
    Art. 35
    Licitatiile sunt publice si se pot organiza in una dintre urmatoarele forme:
    a) deschisa cu strigare;
    b) deschisa cu oferta in plic sigilat;
    c) cu ofertanti preselectionati cu oferte in plic sigilat.
    Art. 36
    (1) Organizarea licitatiei publice in formele prevazute la art. 35 este asigurata de catre vanzator printr-o comisie formata din 3-5 persoane, dintre care un presedinte si un secretar, numiti prin decizia Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat dintre salariatii acestuia si ai Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    (2) Membrii comisiei prevazute la alin. (1) nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la societatea comerciala ale carei actiuni fac obiectul licitatiei publice. De asemenea, nu pot fi membri ai comisiei de licitatie persoanele ale caror rude si/sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ori soti se afla intr-una din situatiile mentionate mai sus.
    (3) Indemnizatiile membrilor comisiei de licitatie se stabilesc si se suporta de catre vanzator.
    Art. 37
    Comisia de licitatie raspunde de respectarea desfasurarii licitatiei publice, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, precum si de activitatea de examinare, evaluare a ofertelor si de adjudecare.
    Art. 38
    (1) Licitatia publica se desfasoara dupa un program aprobat de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    (2) Vanzatorul este obligat sa publice anuntul publicitar intr-un cotidian central de mare tiraj, precum si intr-un cotidian local, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data tinerii licitatiei publice.
    (3) In situatia in care se urmareste atragerea ofertantilor straini, publicarea anuntului se face si intr-un cotidian de circulatie internationala sau intr-o publicatie de specialitate, precum si prin sistem electronic INTERNET sau REUTERS, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data tinerii licitatiei.
    (4) In cazul organizarii licitatiilor publice cu ofertanti preselectionati si oferte in plic sigilat, vanzatorul este obligat sa publice anuntul publicitar cu cel putin 50 de zile calendaristice inainte de data tinerii licitatiei in conditiile prevazute la alin. (2) si (3).
    Art. 39
    Anuntul publicitar se va afisa, in mod obligatoriu, atat la sediul societatii comerciale supuse privatizarii, cat si la sediile vanzatorului, o data cu publicarea acestuia conform art. 38. Modelul de anunt publicitar este prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
    Art. 40
    Vanzatorul are obligatia de a elabora dosarul de prezentare, care se pune la dispozitia ofertantilor o data cu aparitia anuntului publicitar, la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat si la reprezentanta sa din judetul unde isi are sediul societatea comerciala ale carei actiuni se ofera spre vanzare.
    Art. 41
    (1) Dosarul de prezentare a societatii comerciale se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si se pune la dispozitia oricarui ofertant, in baza angajamentului de confidentialitate prevazut la art. 19 alin. (1).
    (2) Dosarul de prezentare va fi intocmit in limba romana, precum si intr-o limba de circulatie internationala, in cazul in care si-au manifestat intentia de a participa la licitatia publica ofertanti straini.
    (3) La intocmirea dosarului de prezentare pentru vanzarea de actiuni emise de unele societati comerciale, vanzatorul poate angaja experti in domeniu. Indemnizatiile expertilor se stabilesc si se suporta de catre vanzator.
    (4) Dosarul de prezentare prevazut la alin. (1) se obtine, contra cost, de la locul indicat de vanzator in anuntul publicitar.
    (5) Pretul de vanzare a dosarului de prezentare si cuantumul taxei de participare la licitatia publica se stabilesc de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 42
    (1) In mod exceptional, vanzatorul poate sa aduca modificari in continutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusa la cunostinta ofertantilor care au cumparat dosarele de prezentare prin scrisoare sau prin fax, cu cel putin 5 zile inainte de data anuntata pentru depunerea documentelor de participare la licitatie publica.
    (2) In cazul in care se modifica dosarul de prezentare in conformitate cu procedura prevazuta la alin. (1), este necesar sa se prelungeasca termenul de depunere a ofertelor si sa se amane data tinerii licitatiei publice. Noul termen se va comunica de catre vanzator tuturor ofertantilor, o data cu transmiterea notificarilor.
    Art. 43
    In vederea participarii la licitatie, ofertantul este obligat sa depuna, cu cel putin o ora inainte de inceperea sedintei de licitatie publica, o garantie de participare reprezentand pana la 3% din pretul de pornire anuntat.
    Art. 44
    (1) Cuantumul garantiei de participare prevazute la art. 43 se stabileste de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si se constituie in moneda nationala, pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul principal in Romania, si, in devize convertibile, pentru persoanele fizice sau juridice straine.
    (2) Modalitatile de plata a garantiei de participare sunt urmatoarele:
    a) virament prin ordin de plata;
    b) fila C.E.C.
    Art. 45
    In cazul in care un ofertant nu constituie garantia de participare intr-una din modalitatile prevazute la art. 44, el poate ordona societatii bancare la care are deschis contul principal sa emita o scrisoare de garantie bancara, avand termenul de valabilitate stabilit de vanzator prin dosarul de prezentare.
    Art. 46
    (1) Garantiile de participare la licitatia publica, indiferent de modul de constituire, se restituie fara nici un fel de retineri, in termen de cel mult 7 zile de la data licitatiei, cu exceptia garantiei participantului sau participantilor care si-au adjudecat actiunile licitate. Pentru acestia garantia de participare depusa se retine si se deduce din suma datorata pentru achizitionarea actiunilor adjudecate.
    (2) Revocarea unei oferte depuse la sediul vanzatorului dupa termenul precizat in anuntul publicitar, precum si refuzul adjudecatarului de a semna contractul de vanzare-cumparare conduce la pierderea garantiei de participare depuse.
    Art. 47
    (1) Locul de desfasurare a licitatiei publice va fi stabilit de catre vanzator si comunicat in anuntul publicitar.
    (2) Orice modificare a orarului de desfasurare a unei licitatii publice va fi adusa la cunostinta participantilor cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru tinerea respectivei licitatii si va fi comunicata prin anunt publicitar in cotidienele in care s-a facut initial publicitatea.
    Art. 48
    Termenul limita de participare la licitatia publica este un termen de decadere. Ofertele inregistrate dupa termenul limita de participare sunt excluse de la licitatie si se restituie ofertantilor.
    Art. 49
    (1) Conditiile de desfasurare a licitatiei publice sunt indeplinite daca la data, ora si locul anuntate sunt prezenti minimum 2 ofertanti.
    (2) In cazul in care se prezinta un singur licitant si oferta acestuia indeplineste conditiile impuse de vanzator, se trece la negociere. Daca licitantul nu accepta conditiile din documentele de oferta, vanzatorul poate organiza o alta licitatie publica, cu respectarea conditiilor de publicitate din prezentele norme metodologice sau poate schimba metoda de privatizare pentru societatea comerciala respectiva.
    Art. 50
    La licitatie, indiferent de tipul acesteia, pot participa persoanele care au depus urmatoarele documente de participare:
    a) in cazul persoanelor juridice romane:
    - dovada achitarii taxei de participare si a garantiei de participare reprezentand pana la 3% din valoarea de pornire a licitatiei, pentru pachetul de actiuni solicitat;
    - copii ale certificatului de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului ale actelor constitutive ale societatii comerciale licitante si ale codului fiscal;
    - scrisoare de bonitate financiara emisa de o societate bancara;
    - dovada achitarii obligatiilor fiscale: certificat fiscal sau copii de pe declaratiile depuse de societatea comerciala licitanta, inregistrate de organul financiar teritorial si insotite de ordinele de plata, prin care sa se ateste achitarea acestora;
    - imputernicire pentru reprezentantul societatii comerciale licitante care participa la licitatie.
    b) in cazul persoanelor fizice romane:
    - dovada achitarii taxei de participare si a garantiei de participare reprezentand pana la 3% din valoarea de pornire a licitatiei, pentru pachetul de actiuni solicitat;
    - copia actului de identitate;
    - copia carnetului de munca sau a actului de numire in situatia in care ofertantul se incadreaza in categoriile mentionate la art. 49 din Legea nr. 58/1991, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997;
    - certificat de cazier judiciar;
    - imputernicire de participare pentru reprezentantul ofertantului care participa la licitatie.
    c) in cazul persoanelor juridice de drept privat fara scop lucrativ - fundatii, asociatii:
    - dovada achitarii taxei de participare si a garantiei de participare reprezentand pana la 3% din valoarea de pornire a licitatiei, calculata pentru pachetul de actiuni solicitat;
    - copie a statutului asociatiei/fundatiei si a hotararii judecatoresti de infiintare a acesteia;
    - imputernicirea de participare pentru reprezentantul asociatiei/fundatiei care participa la licitatie;
    d) in cazul persoanelor fizice sau juridice straine:
    - dovada achitarii in valuta a taxei de participare si a garantiei de participare de pana la 3% din valoarea de pornire a licitatiei pentru pachetul de actiuni solicitat;
    - dovada existentei legale (in cazul persoanelor fizice se va depune o copie a pasaportului, iar in cazul persoanelor juridice, certificatul de inmatriculare din tara de origine);
    - scrisoare de bonitate financiara acordata de o societate bancara romana sau o societate bancara straina agreata de o societate bancara romana (in cazul persoanelor juridice);
    - imputernicire de participare pentru reprezentantul ofertantului care participa la licitatie.
    Documentele solicitate persoanelor fizice si juridice straine vor fi traduse, iar traducerile vor fi legalizate la un notar public in Romania.
    Art. 51
    (1) Ofertantii care sunt dovediti ca au stabilit intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei, in scopul obtinerii unor preturi mai avantajoase, sau cei care perturba desfasurarea licitatiei, pierd garantia de participare si vor fi exclusi de la licitatie.
    (2) Nu sunt acceptate la licitatie persoanele fizice sau juridice care nu au respectat obligatiile cuprinse in contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate anterior cu Fondul Proprietatii de Stat sau cu Agentia Nationala pentru Privatizare si nici persoanele juridice care se afla in reorganizare sau lichidare judiciara.
    (3) In timpul desfasurarii sedintei de licitatie sunt interzise actiunile corelate ale licitantilor care au drept scop perturbarea sedintei de licitatie sau influentarea membrilor comisiei de licitatie.
    Art. 52
    (1) Eventualele contestatii ale licitantilor se pot depune in scris, in termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de adjudecare, la sediul vanzatorului unde s-a tinut licitatia.
    (2) Contestatiile prevazute la alin. (1) sunt analizate si rezolvate, in termen de 5 zile calendaristice de la depunere, de catre vanzator.
    (3) In cazul in care contestatiile sunt intemeiate, vanzatorul anuleaza decizia de adjudecare, comunica hotararea tuturor licitantilor si dispune, dupa caz, organizarea unei noi licitatii sau adjudecarea licitatiei in favoarea unui alt licitant.
    Art. 53
    (1) Adjudecatarul este obligat sa semneze contractul de vanzare-cumparare intr-un termen cuprins intre 5 si 15 zile lucratoare, calculate de la data tinerii licitatiei ori de la data la care contestatiile au fost rezolvate.
    (2) Daca la expirarea termenului prevazut la alin. (1) adjudecatarul refuza semnarea contractului de vanzare-cumparare, pierde garantia de participare, iar comisia de licitatie procedeaza la perfectarea contractului de vanzare-cumparare cu licitantul clasat pe locul secund, in cazul in care acesta accepta conditiile convenite la adjudecarea licitatiei. In caz contrar, se organizeaza o noua licitatie, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 54
    Contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, in urma licitatiei poate fi modificat numai prin acordul partilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele asumate care au condus la adjudecarea licitatiei.
    Art. 55
    Contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu o persoana fizica sau juridica straina este supus legii romane.
    Art. 56
    (1) Regulamentele de desfasurare a licitatiilor: publice deschise cu strigare, deschise cu oferta in plic sigilat si cu ofertanti preselectionati cu oferte in plic sigilat sunt prevazute in anexele nr. 7, 8 si 9 la prezentele norme metodologice.
    (2) Procesul-verbal de adjudecare, impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei, se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul vanzatorului.

    CAP. 2
    Achizitii interne

    Art. 57
    Pentru achizitia de parti sociale sau de actiuni emise de societatile comerciale, salariatii, membrii consiliului de administratie si/sau managerii acestora pot constitui asociatii in conditiile Legii nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentelor norme metodologice.
    Art. 58
    Asociatia salariatilor, membrilor consiliului de administratie si/sau managerilor societatii comerciale sau, dupa caz, asociatia salariatilor societatii comerciale care se privatizeaza, denumita in continuare asociatie, se constituie in scopul dobandirii partilor sociale sau a unui pachet de actiuni ale respectivei societati comerciale, prin negociere directa sau prin licitatie, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    Art. 59
    (1) Lista societatilor comerciale care se privatizeaza prin vanzarea partilor sociale sau a unui pachet de actiuni catre asociatie se stabileste de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (2) Listele cuprinzand societatile comerciale prevazute la alin. (1) se intocmesc luand in considerare valoarea capitalului social, numarul de actionari/asociati, situatia financiara, cota de actiuni sau parti sociale detinute de stat si contin urmatoarele elemente semnificative privind societatile comerciale respective:
    - denumirea si sediul social al societatii comerciale;
    - numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului si codul fiscal;
    - obiectul de activitate;
    - cifra de afaceri, profitul net conform ultimului bilant contabil;
    - capitalul social inregistrat la Oficiul Registrului comertului;
    - numarul total de actiuni sau parti sociale;
    - numarul de actiuni sau parti sociale oferite la vanzare si procentul acestora din total;
    - structura actionariatului/asociatilor;
    - modalitatea de stabilire a pretului de vanzare a actiunilor sau a partilor sociale si metoda de privatizare propusa a fi utilizata (negociere directa sau licitatie).
    Art. 60
    Pentru a facilita constituirea unei asociatii, in anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice se prezinta continutul-cadru al studiului de fezabilitate a privatizarii; in anexa nr. 11, un model pentru procesul-verbal al adunarii generale constitutive a asociatiei, iar in anexa nr. 12 un model de statut al asociatiei. Procesul-verbal al adunarii generale constitutive este un act sub semnatura privata.
    Art. 61
    (1) In scopul achizitiei actiunilor sau partilor sociale ale societatii comerciale care se privatizeaza, asociatia, prin reprezentantul sau legal, va depune la sediul central sau la reprezentanta teritoriala a Fondului Proprietatii de Stat oferta insotita, in mod obligatoriu, de urmatoarele acte:
    - procesul-verbal al adunarii generale constitutive a asociatiei;
    - statutul asociatiei;
    - hotararea definitiva a instantei judecatoresti de autorizare a asociatiei, cu mentionarea datei si a numarului de inscriere a asociatiei in registrul special de evidenta a persoanelor juridice, tinut de judecatorii;
    - studiul de fezabilitate a privatizarii;
    - dovada asigurarii publicitatii, prin afisare la sediul societatii comerciale a categoriilor de persoane care pot face parte din asociatie.
    (2) La cererea comitetului de initiativa ales in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele consiliului de administratie sau, dupa caz, managerul societatii comerciale este obligat sa convoace, in termen de maximum 15 zile de la primirea cererii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii comerciale, pentru adoptarea hotararii de constituire a asociatiei. In anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice se prezinta modelul de aprobare a constituirii asociatiei de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.
    Art. 62
    Actiunile sau partile sociale ale societatilor comerciale care se privatizeaza se pot vinde asociatiei, prin licitatie publica sau negociere directa cu Fondul Proprietatii de Stat potrivit dispozitiilor cuprinse in Titlul II din prezentele norme metodologice, cu stabilirea urmatoarelor modalitati de plata:
    a) plata integrala;
    b) plata in rate, cu avans din surse proprii;
    c) plata in rate, cu avans din sume obtinute din credit contractat cu o societate bancara.
    Art. 63
    (1) Asociatia va negocia cu Fondul Proprietatii de Stat contractul de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale, dupa incheierea procedurii de negociere directa sau in urma adjudecarii licitatiei stabilindu-se de comun acord:
    a) obiectul contractului de vanzare-cumparare;
    b) termenul;
    c) pretul de cumparare, modalitatea de plata, avansul initial si esalonarea ratelor, dupa caz;
    d) raspunderea contractuala.
    (2) Contractul de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale prevazut la alin. (1) se semneaza, pentru asociatie, de catre reprezentantul legal al acesteia, intr-un termen cuprins intre 5 si 15 zile lucratoare, calculat de la data finalizarii negocierii directe sau adjudecarii licitatiei.

    CAP. 3
    Vanzarea de actiuni sau de parti sociale cu plata in rate

    Art. 64
    Vanzarea actiunilor detinute de stat la societatile comerciale se poate efectua cu plata in rate catre urmatoarele categorii de persoane:
    a) salariati si administratori ai societatilor comerciale la care statul este actionar, daca cumpara actiuni in nume propriu, potrivit art. 49 din Legea nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) comercianti persoane fizice romane si/sau societati comerciale cu capital social integral privat, care nu intra sub incidenta reglementarilor privind regimul investitiilor straine, in conformitate cu prevederile art. 7^1 din Legea nr. 55/1995, astfel cum a fost completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/1997;
    c) asociatii ale salariatilor, membrilor consiliului de administratie si/sau managerilor societatilor comerciale, constituite conform Legii nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 65
    (1) Vanzarea actiunilor sau a partilor sociale catre persoanele incluse in categoria celor prevazute la art. 64 lit. a) se poate efectua cu plata in rate, in urmatoarele conditii:
    a) achitarea unui avans minim de 40% din pretul de vanzare a actiunilor sau partilor sociale;
    b) esalonarea platii ratelor pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale;
    c) perceperea unei dobanzi anuale de 30% din dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei, medie pe ultimele 12 luni anterioare datei la care se achita fiecare rata.
    (2) Facilitatile prevazute la alin. (1) se acorda numai in urmatoarele situatii:
    a) vanzarea are ca obiect actiuni nominative transformate, dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, prin grija administratorilor societatii comerciale privatizate, in actiuni preferentiale, dar nu mai mult de 10% din valoarea capitalului social;
    b) vanzarea are ca obiect actiuni nominative, aferente unei cote de maximum 5% din valoarea capitalului social al unei societati comerciale;
    c) vanzarea are ca obiect parti sociale, reprezentand o cota valorica de pana la 100% din capitalul social al unei societati comerciale.
    Art. 66
    (1) Vanzarea actiunilor sau a partilor sociale catre persoanele incluse in categoria prevazuta la art. 64 lit. b) se poate efectua cu plata in rate, in urmatoarele conditii:
    a) achitarea unui avans minim de 20-40% din pretul de vanzare a partilor sociale sau a pachetului de actiuni, in functie de domeniul de activitate al societatii comerciale emitente a actiunilor care fac obiectul contractului de vanzare-cumparare. Marimea avansului minim se stabileste in conformitate cu anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice;
    b) esalonarea platii ratelor pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale;
    c) perceperea unei dobanzi anuale de 30% din dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei, medie pe ultimele 12 luni anterioare datei la care se achita fiecare rata.
    (2) Facilitatile prevazute la alin. (1) se acorda numai in urmatoarele situatii:
    a) vanzarea are ca obiect actiuni nominative, aferente unei cote de cel mult 33% din valoarea capitalului social al unei societati comerciale, dar nu mai putin de 5% din aceasta;
    b) vanzarea are ca obiect parti sociale, reprezentand o cota valorica de pana la 100% din capitalul social al unei societati comerciale.

    TITLUL III
    Vanzarea de active

    CAP. 1
    Vanzarea de active cu plata integrala

    Art. 67
    (1) Societatile comerciale la care statul este actionar/asociat, astfel cum sunt definite de Legea nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pot vinde active catre persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, romane ori straine, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (2) Vanzarea activelor societatilor comerciale catre persoane fizice si/sau juridice romane sau straine se efectueaza prin licitatie publica cu strigare, cu adjudecarea la cel mai bun pret oferit.
    Art. 68
    (1) Societatile comerciale prevazute la art. 67 au dreptul sa vanda active, daca prin instrainare nu este afectata eficienta realizarii obiectului de activitate al acestora sau nu este afectata privatizarea respectivei societati comerciale ori a unui activ in integralitatea sa.
    (2) Vanzarea de active apartinand societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat se poate face la sediul vanzatorului, precum si la sediul central sau la reprezentantele teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat.
    (3) Lista cuprinzand activele propuse pentru vanzare, cu indicarea denumirii si a sediului vanzatorului, a denumirii activului si a locului acestuia, se transmite de catre vanzator, spre informare, la Fondul Proprietatii de Stat, in forma prevazuta in anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
    Art. 69
    Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat isi mandateaza corespunzator reprezentantii in adunarea generala a actionarilor/asociatilor din societatea comerciala vanzatoare, pentru luarea deciziilor prevazute la art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (2), art. 79 alin. (1) si art. 102.
    Art. 70
    (1) Activele amplasate pe terenurile care nu sunt proprietatea vanzatorului se pot vinde conditionat de existenta acordului scris al proprietarului terenului.
    (2) Terenurile aferente activelor vandute anterior datei dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniului vanzatorului vor fi vandute, la pretul pietei, cumparatorilor activelor respective, prin negociere directa intre partile contractante.
    Art. 71
    Procedura de vanzare a activelor este initiata de manager sau de consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare care are in proprietate activele respective sau de catre Fondul Proprietatii de Stat, dupa caz.
    Art. 72
    (1) Managerul sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare intocmeste lista activelor propuse pentru vanzare, pe care o inainteaza spre aprobare adunarii generale a actionarilor/asociatilor, insotita de o nota de fundamentare tehnico-economica.
    (2) Adunarea generala a actionarilor/asociatilor, pe baza fundamentarii prezentate de manager sau de consiliul de administratie, analizeaza lista activelor propuse pentru vanzare si ia o decizie privind vanzarea acestora.
    Art. 73
    (1) In situatia in care initiativa de vanzare a activelor apartine unei persoane fizice sau juridice de drept privat, romana sau straina, interesata in cumpararea acestora, cererea formulata in acest sens se depune la sediul vanzatorului si la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat ori la reprezentantele teritoriale ale acestuia din judetele in care societatile comerciale vanzatoare isi au sediile.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), managerul sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare analizeaza cererea solicitantului si intocmeste, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii, o nota de fundamentare tehnico-economica, pe care o supune aprobarii Fondului Proprietatii de Stat.
    (3) Cand cererea este respinsa, managerul sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare va comunica solicitantului, in scris, in termen de 5 zile de la adoptarea hotararii de respingere, motivele care au stat la baza luarii acestei decizii de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 74
    Managerul sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare care, in baza hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor, urmeaza sa vanda un activ din patrimoniul sau, are obligatia sa procedeze, in cel mult 30 de zile, la evaluarea acestuia apeland la persoane fizice sau juridice specializate in evaluari.
    Art. 75
    Adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii comerciale vanzatoare aproba cuantumul taxei de participare luand in considerare cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei.
    Art. 76
    (1) Vanzatorul este obligat sa publice anuntul de vanzare pentru activele respective, intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, intr-un cotidian central de mare tiraj si intr-un cotidian local. In situatia in care se urmareste atragerea ofertantilor straini, publicarea anuntului se face si intr-un cotidian de circulatie internationala sau intr-o publicatie de specialitate, precum si prin sistem electronic INTERNET sau REUTERS.
    (2) Anuntul de vanzare se va afisa obligatoriu la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat, la sediul vanzatorului, la locul activului si la sediul reprezentantei teritoriale a Fondului Proprietatii de Stat din judetul unde isi are sediul vanzatorul.
    (3) Termenul stabilit pentru tinerea licitatiei este de 15 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului de vanzare prevazut la alin. (1).
    Art. 77
    Vanzatorul are obligatia sa afiseze la sediul sau, precum si la locul activului, zilele si orele la care activul poate fi vazut de catre cei interesati sa participe la licitatie.
    Art. 78
    (1) Vanzatorul este obligat sa puna la dispozitia celor care solicita, contra cost, incepand cu data aparitiei anuntului de vanzare, dosarul de prezentare a activului, care va cuprinde datele prevazute in anexa nr. 17 la prezentele norme metodologice.
    (2) In mod exceptional, vanzatorul poate sa aduca modificari in continutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusa la cunostinta ofertantilor care au cumparat dosarele de prezentare, prin scrisoare sau prin fax, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru tinerea licitatiei.
    (3) In cazul in care se modifica dosarul de prezentare dupa procedura prevazuta la alin. (1) si este necesar sa se modifice data licitatiei, noul termen se va comunica de catre vanzator tuturor ofertantilor, o data cu transmiterea notificarilor.
    Art. 79
    (1) Pretul de pornire a licitatiei este aprobat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii comerciale pe baza raportului de evaluare.
    (2) Pretul de pornire a licitatiei, publicat in anuntul de vanzare, nu include taxa pe valoarea adaugata. Aceasta se adauga la pretul de adjudecare.
    Art. 80
    (1) La licitatiile de vanzare de active pot participa persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, romane ori straine, cu exceptia celor prevazute la art. 58 din Legea nr. 58/1991, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997.
    (2) Ofertantii depun la sediul organizatorului licitatiei, cu cel putin o ora inainte de inceperea licitatiei, urmatoarele documente:
    a) dovada achitarii taxei de participare la licitatie si dovada consemnarii la dispozitia societatii comerciale vanzatoare a garantiei de 3% din pretul de pornire a licitatiei. Modalitatile de plata a garantiei de participare sunt: virament prin ordin de plata sau fila C.E.C. In cazul in care un ofertant nu doreste constituirea garantiei banesti in una dintre aceste modalitati, el poate ordona societatii bancare la care are deschis contul principal sa emita o scrisoare de garantie bancara, avand termenul de valabilitate de cel putin 10 zile calendaristice de la data tinerii licitatiei;
    b) actul care atesta imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie;
    c) dovada achitarii obligatiilor fiscale: certificat fiscal sau copii ale declaratiilor depuse de societatea comerciala ofertanta, inregistrate de organul financiar teritorial si insotite de ordinele de plata, prin care sa se ateste achitarea acestora;
    d) documentele specifice, in functie de incadrarea juridica a ofertantilor:
    - pentru persoanele juridice romane:
      (i) copii ale certificatului de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului, ale actelor constitutive, ale codului fiscal;
      (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana sau de o filiala a unei banci straine in Romania;
    - pentru persoanele juridice straine:
      (i) certificat de inmatriculare a societatii comerciale straine, tradus in limba romana, iar traducerea sa fie legalizata la un notar public din Romania;
      (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara sau de o filiala a unei banci straine in Romania;
    - pentru persoanele fizice romane: copia actului de identitate si cazierul judiciar;
    - pentru persoanele fizice straine: copia pasaportului.
    Art. 81
    (1) Pentru organizarea si conducerea licitatiei, societatea comerciala vanzatoare va constitui o comisie formata din cel putin trei persoane, dintre care un presedinte si un secretar, numite prin hotarare a consiliului de administratie sau a managerului vanzatorului, din care vor face parte si reprezentanti ai Fondului Proprietatii de Stat si ai Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    (2) Membrii consiliului de administratie sau managerul societatii comerciale vanzatoare, membrii comisiei de licitatie, rudele sau afinii lor pana la gradul al IV-lea inclusiv, ori sotii acestora nu au dreptul sa participe, direct sau indirect la licitatie, in calitate de ofertanti.
    (3) Indemnizatiile membrilor comisiei de licitatie se stabilesc si se suporta de catre vanzator.
    (4) Comisia de licitatie prevazuta la alin. (1) raspunde de respectarea procedurii desfasurarii licitatiei in conformitate cu prezentele norme metodologice, precum si de activitatea de examinare a dosarelor de prezentare a activelor de evaluare a ofertelor si de declarare a adjudecatarului licitatiei.
    Art. 82
    Licitatia se desfasoara potrivit regulamentului prevazut in anexa nr. 18 la prezentele norme metodologice.
    Art. 83
    (1) Ofertantii care sunt dovediti ca au stabilit intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei, in scopul obtinerii unor preturi mai avantajoase, sau cei care perturba desfasurarea licitatiei, pierd garantia de participare.
    (2) In timpul desfasurarii sedintei de licitatie sunt interzise actiunile corelate ale licitantilor care au drept scop perturbarea sedintei de licitatie sau influentarea membrilor comisiei de licitatie.
    Art. 84
    Procesul-verbal al licitatiei impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea acesteia se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul vanzatorului.
    Art. 85
    (1) Eventualele contestatii ale licitantilor se pot depune la sediul vanzatorului unde s-a tinut licitatia, in termen de 24 de ore de la incheierea sedintei de licitatie.
    (2) Managerul sau, dupa caz, consiliul de administratie al vanzatorului este obligat sa solutioneze contestatiile in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii acestora.
    (3) In cazul in care contestatiile sunt intemeiate, vanzatorul anuleaza decizia de adjudecare, comunica hotararea tuturor licitantilor si dispune, dupa caz, organizarea unei noi licitatii.
    (4) Garantia de participare se restituie in termen de 5 zile de la data adjudecarii licitatiei, cu exceptia garantiei castigatorului, care se deduce din pretul de adjudecare.
    Art. 86
    (1) Continutul-cadru al contractului de vanzare-cumparare de active este prevazut in anexa nr. 19 la prezentele norme metodologice.
    (2) Plata integrala a activului adjudecat se face in termen de cel mult 45 de zile, calculat de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 87
    (1) In cazul societatilor comerciale care se privatizeaza potrivit Legii nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au incheiate contracte de locatie de gestiune sau de inchiriere a unor active proprii, locatarii care au efectuat investitii in activele respective, prin lucrari de structura sau de modernizare a spatiului, pot opta, cu aprobarea Fondului Proprietatii de Stat, pentru cumpararea activelor respective in baza unui raport de evaluare. Prin lucrari de investitii, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege noi amenajari privind plafonul, pardoseala, zidurile, instalatiile, altele decat lucrarile de intretinere sau dotarile obligatorii de functionare.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), vanzarea activului catre locatar se face fara licitatie. Pretul de vanzare se stabileste in baza raportului de evaluare, in care se evidentiaza valoarea actualizata a investitiilor efectuate de catre locatari, care va fi dedusa din pretul de vanzare.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1), la calculul valorii actualizate se tine cont de valoarea amortizata.

    CAP. 2
    Vanzarea de active cu plata in rate

    Art. 88
    Vanzarea de active se poate efectua cu plata in rate catre urmatoarele categorii de persoane:
    a) salariatii societatii comerciale vanzatoare, precum si pensionarii care au avut ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, cu exceptia membrilor consiliului de administratie si ai directorilor executivi ai acesteia;
    b) comercianti persoane fizice romane, altele decat cele prevazute la lit. a), sau persoane juridice romane cu capital integral privat, care nu intra sub incidenta reglementarilor privind regimul investitiilor straine.
    Art. 89
    (1) Salariatii din cadrul societatilor comerciale vanzatoare si pensionarii care au avut ultimul loc de munca la respectiva societate pot beneficia de facilitatile prevazute la art. 60. si 61 din Legea nr. 58/1991, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997, respectiv in conditiile unui avans minim de 20% din pretul de vanzare a activului si esalonarea platii ratelor pe un termen de maximum 10 ani.
    (2) Facilitatile acordate in conformitate cu prevederile alin. (1) se inscriu in contractul de vanzare-cumparare a activului respectiv.
    Art. 90
    Comerciantii persoane fizice romane, altele decat cele prevazute la art. 88 lit. a) din prezentele norme metodologice, si/sau societatile comerciale romane cu capital integral privat, care nu intra sub incidenta reglementarilor privind regimul investitiilor straine, pot cumpara active, in urmatoarele conditii:
    a) achitarea unui avans minim de 20-40 % din pretul de vanzare a activului, in functie de domeniul de activitate al societatii comerciale vanzatoare, conform anexei nr. 14 la prezentele norme metodologice;
    b) esalonarea platii ratelor pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a activului;
    c) perceperea unei dobanzi anuale de 30% din dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei, medie pe ultimele 12 luni anterioare datei la care se achita fiecare rata.
    Art. 91
    Vanzarea activelor cu plata in rate se face numai pe baza de licitatie cu oferte inchise in plicuri sigilate, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68-81 si art. 83-85 din prezentele norme metodologice si cu respectarea regulamentului prevazut in anexa nr. 20 la acestea.
    Art. 92
    (1) Continutul-cadru al contractului de vanzare-cumparare de active este prevazut in anexa nr. 19 la prezentele norme metodologice.
    (2) Plata avansului se face in termen de cel mult 45 de zile, calculat de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare a activului.
    Art. 93
    Pentru activele vandute cu plata in rate se constituie ipoteca, in favoarea societatii comerciale vanzatoare, pana la data achitarii integrale a pretului.

    CAP. 3
    Vanzarea de active la expirarea contractelor de leasing imobiliar

    Art. 94
    Vanzarea de active se poate efectua si la expirarea contractelor de leasing imobiliar, daca acestea includ o clauza ferma de vanzare in favoarea utilizatorului.
    Art. 95
    Leasingul imobiliar este contractul prin care o societate comerciala, denumita locator, acorda unui utilizator, pe o perioada determinata, dreptul de posesie si de folosinta asupra unui activ, urmand ca la sfarsitul perioadei de leasing utilizatorul sa poata opta pentru:
    a) cumpararea activului, caz in care intre locator si utilizator se incheie un contract de vanzare-cumparare a activului;
    b) incetarea raporturilor contractuale si restituirea activului locatorului.
    Art. 96
    Contractele de leasing imobiliar se perfecteaza numai pe baza de licitatie cu oferte inchise in plicuri sigilate, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68-81 si art. 83-85 din prezentele norme metodologice si cu respectarea regulamentului prevazut in anexa nr. 20 la acestea.
    Art. 97
    (1) Continutul-cadru al contractului de leasing imobiliar este prevazut in anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.
    (2) Termenul contractual nu va depasi 10 ani.
    Art. 98
    (1) La expirarea contractului de leasing imobiliar, in cazul in care utilizatorul opteaza pentru cumpararea activului, locatorul procedeaza la vanzarea activului in cauza.
    (2) In cazul in care, la expirarea contractului de leasing imobiliar, utilizatorul nu opteaza pentru cumpararea activului, locatorul va decide viitoarea utilizare a acestuia.
    Art. 99
    (1) Persoanele fizice si juridice, romane sau straine, care au incheiate contracte de locatie de gestiune sau de inchiriere a unor active cu o societate comerciala, pot opta, cu aprobarea Fondului Proprietatii de Stat, pentru transformarea acestora, prin novatie, in contracte de leasing imobiliar cu clauza ferma de cumparare.
    (2) Perfectarea contractelor de leasing imobiliar prin novatie, potrivit art. 1128-1137 din Codul civil, poate fi initiata la propunerea Fondului Proprietatii de Stat, a managerului, a consiliului de administratie al societatii comerciale care are in proprietate activele respective sau la cererea formulata, in acest sens, de catre locatar.
    (3) In cazul societatilor comerciale care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au incheiate contracte de locatie de gestiune sau de inchiriere a unor active proprii, locatarii care au efectuat investitii in activele respective, prin lucrari de structura sau de modernizare a spatiului, pot opta, cu acordul Fondului Proprietatii de Stat, pentru incheierea unor contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de cumparare la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul initial avand ca obiect activele in cauza, dupa ce, din valoarea actualizata a acestora, a fost dedusa valoarea actualizata a investitiilor efectuate de catre acestia. Prin lucrari de investitii se intelege noi amenajari privind plafonul, pardoseala, zidurile, instalatiile, altele decat lucrarile de intretinere curenta.
    Art. 100
    Managerul sau consiliul de administratie al societatii comerciale supune aprobarii adunarii generale a actionarilor/asociatilor o nota de fundamentare privind oportunitatea perfectarii contractului de leasing imobiliar, prevazut la art. 99 din prezentele norme metodologice.
    Art. 101
    Managerul sau consiliul de administratie al societatii comerciale care urmeaza sa transforme contractul de locatie de gestiune sau de inchiriere in contract de leasing imobiliar are obligatia sa procedeze la intocmirea raportului de evaluare, luand in considerare valoarea actualizata a investitiilor efectuate de catre locatar.
    Art. 102
    Adunarea generala a actionarilor/asociatilor, pe baza fundamentarii prezentate de manager sau de consiliul de administratie, decide asupra transformarii contractelor de locatie de gestiune sau de inchiriere, dupa caz, in contracte de leasing imobiliar si stabileste conditiile de negociere a acestora.

    CAP. 4
    Dispozitii comune privind vanzarea de active

    Art. 103
    (1) In cazul in care prin vanzarea unui activ este afectata privatizarea unei societati comerciale sau privatizarea unui activ in integralitatea sa, se va solicita expres avizul Fondului Proprietatii de Stat.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in situatia in care un activ al unei societati comerciale a fost inchiriat, utilizat in baza unui contract de locatie de gestiune ori a fost fractionat pentru a fi exploatat in baza unor contracte de inchiriere sau de locatie de gestiune.
    Art. 104
    (1) In toate cazurile, contractul de vanzare-cumparare a activului se incheie intr-un termen cuprins intre 5 si 15 zile lucratoare, calculat de la data adjudecarii licitatiei ori de la data la care contestatiile au fost rezolvate.
    (2) Contractul de vanzare-cumparare a activului incheiat in urma adjudecarii licitatiei poate fi modificat numai cu acordul partilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele asumate care au condus la adjudecarea licitatiei.
    (3) Nesemnarea contractului de vanzare-cumparare de active de catre castigatorul licitatiei, din motive imputabile acestuia, conduce la pierderea garantiei de participare, la plata daunelor cauzate societatii comerciale vanzatoare si la anularea licitatiei.
    Art. 105
    Contractul de vanzare-cumparare incheiat cu o persoana juridica straina este supus legii statului roman.
    Art. 106
    In termen de 5 zile de la incheierea contractului de vanzare-cumparare de active se va proceda la transcrierea, respectiv intabularea bunurilor imobile, potrivit legii.
    Art. 107
    (1) La data vanzarii unui activ in integralitatea sa, contractele de inchiriere sau de locatie de gestiune prin care s-a fractionat activul sunt preluate de cumparator, daca acesta nu este titularul unui astfel de contract.
    (2) In acest caz cumparatorul si locatorul pot conveni rezilierea contractului de inchiriere sau de locatie de gestiune, in schimbul unei juste despagubiri.
    Art. 108
    (1) Vanzatorul este obligat sa transmita Fondului Proprietatii de Stat informatiile privind activele vandute, in forma prezentata in anexa nr. 22 la prezentele norme metodologice, in termen de 5 zile de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare de active.
    (2) Daca, din diferite motive, contractul de vanzare-cumparare de active se reziliaza sau este rezolvit, vanzatorul este obligat sa instiinteze in scris Fondul Proprietatii de Stat, in termen de 5 zile de la data la care a intervenit rezilierea sau rezolutia contractului.

    TITLUL IV
    Evaluarea actiunilor, a partilor sociale si a activelor

    CAP. 1
    Evaluarea actiunilor si a partilor sociale

    Art. 109
    (1) Pretul de oferta pentru vanzarea de actiuni si de parti sociale detinute de stat se stabileste in functie de metoda de privatizare astfel:
    a) pentru societatile comerciale ale caror parti sociale sau pachete de actiuni se vand prin licitatie publica, pretul de oferta este stabilit prin raportul de evaluare simplificat al carui continut-cadru este prezentat in anexa nr. 25 la prezentele norme metodologice;
    b) pentru societatile comerciale ale caror parti sociale sau pachete de actiuni se vand prin alte metode de privatizare, pretul de oferta este stabilit de raportul de evaluare elaborat prin utilizarea metodelor de evaluare patrimoniale, de randament si combinatii ale acestora, al carui continut-cadru este prezentat in anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica societatilor comerciale ale caror actiuni sunt cotate la bursele de valori sau sunt tranzactionate pe piata extrabursiera; in acest caz pretul de oferta este egal cu cota actiunilor inregistrate in ziua precedenta vanzarii pe respectivele piete secundare.
    Art. 110
    Raportul de evaluare a societatii comerciale, prin care se stabileste pretul de oferta, este intocmit de catre Fondul Proprietatii de Stat, in situatiile prevazute la art. 109 lit. a), sau de catre persoane fizice ori juridice specializate in evaluari, in situatiile prevazute la art. 109 lit. b).

    CAP. 2
    Evaluarea activelor societatilor comerciale

    Art. 111
    Pretul de oferta pentru vanzarea activelor societatilor comerciale este stabilit pe baza raportului evaluare intocmit de persoane fizice sau juridice specializate in evaluari.
    Art. 112
    Raportul de evaluare a unui activ va contine o examinare completa a situatiei economice si financiare a acestuia si se va intocmi in conformitate cu prevederile anexei nr. 29 la prezentele norme metodologice.

    TITLUL V
    Procedura de tratare a obligatiilor de mediu

    CAP. 1
    Criteriile de declansare a procedurii de tratare a obligatiilor de mediu in cazul vanzarii de actiuni, de parti sociale sau de active

    Art. 113
    Procedura de tratare a obligatiilor de mediu se declanseaza in situatiile in care:
    a) se ofera la vanzare, prin acelasi contract, un pachet de actiuni sau parti sociale reprezentand mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot in adunarea generala actionarilor/asociatilor unei societati comerciale;
    b) se ofera la vanzare un activ care face parte sau facut parte dintr-o societate comerciala care desfasoara sau a desfasurat, conform legislatiei de mediu, o activitate cu impact negativ asupra mediului.
    Art. 114
    Raspunderea pentru declansarea procedurii de mediu revine:
    a) Fondului Proprietatii de Stat, in situatia prevazuta art. 113 lit. a);
    b) societatii comerciale prin consiliul de administratie sau managerul acesteia, dupa caz, in situatia prevazuta art. 113 lit. b).
    Art. 115
    In situatiile in care transferul drepturilor proprietate asupra unui pachet de actiuni sau asupra partilor sociale creeaza in sarcina cumparatorului obligatii de conformare cu cerintele pentru protectia mediului, Fondul Proprietatii de Stat are obligatia de a include, atat in documentele de oferta, cat si in contractul de vanzare-cumparare, obiectivele de mediu minim acceptate, stabilite prin aplicarea procedurii din prezentul titlu. Aceeasi obligatie revine si societatii comerciale care vinde active, in situatia prevazuta la art. 113 lit. b) din prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Conditii de intocmire a bilantului de mediu

    Art. 116
    In sensul prezentelor norme metodologice, in contractele de vanzare-cumparare avand ca obiect actiuni, parti sociale sau un activ pot fi incluse obligatii de tip A si/sau obligatii de tip B.
    Art. 117
    In termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Agentia Nationala pentru Privatizare vor emite norme privind continutul obiectivelor de mediu minim acceptate si clasificarea activitatilor cu impact negativ asupra mediului.
    Art. 118
    (1) La declansarea procedurii de mediu, consiliul de administratie sau, dupa caz, managerul societatii comerciale care se privatizeaza sau care vinde activ are obligatia sa intocmeasca un bilant de mediu Nivel 0, in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data publicarii anuntului conform art. 4 alin. (1) din prezentele norme metodologice si sa-l predea autoritatii de mediu competente, in termen de 24 de ore de la intocmire.
    (2) In situatia in care societatea comerciala care se privatizeaza are sucursale in mai multe judete, consiliul de administratie sau, dupa caz, managerul va transmite bilantul de mediu Nivel 0 autoritatii de mediu competente din judetul in care sucursala isi are sediul.
    Art. 119
    Autoritatea de mediu competenta are obligatia de a evalua si de a completa sectiunile corespunzatoare bilantului de mediu Nivel 0, de a stabili obiectivele de mediu minim acceptate, in termen de 2 zile lucratoare de la primirea acestuia, si de a-l returna vanzatorului, in termen de 24 de ore de la completarea lui.
    Art. 120
    Daca vanzatorul considera ca bilantul de mediu Nivel 0, verificat si completat de catre autoritatea de mediu competenta, nu este suficient de detaliat pentru clarificarea obiectivelor de mediu minim acceptate, procedura trebuie sa continue cu executarea unui bilant de mediu Nivel I sau Nivel II.
    Art. 121
    O copie de pe raportul la bilanturile de mediu Nivel I sau Nivel II se transmite, in termen de 24 de ore de la intocmire, la autoritatea de mediu competenta.
    Art. 122
    In termen de cel mult 15 zile de la primirea bilantului de mediu si in baza informatiilor proprii, autoritatea de mediu competenta stabileste obiectivele de mediu minim acceptate si le transmite Fondului Proprietatii de Stat in 24 de ore de la stabilirea acestora.
    Art. 123
    Bilanturile de mediu Nivel I sau Nivel II vor fi executate de catre experti atestati de autoritatea centrala pentru protectia mediului. In cazul in care un bilant de mediu Nivel I sau Nivel II este intocmit de persoane juridice, acesta trebuie sa fie semnat si de o persoana fizica atestata ca expert de mediu.
    Art. 124
    Expertul atestat care elaboreaza un bilant de mediu Nivel I sau Nivel II la o societate comerciala care se privatizeaza sau la un activ care se vinde nu poate avea calitatea de administrator sau cenzor la societatea comerciala respectiva, ori sa detina mai mult de 5% din actiunile sau partile sociale ale acestei societati comerciale. De asemenea, el nu poate sa aiba legaturi contractuale cu cumparatorul, sa-i reprezinte interesele ori sa fie administrator sau cenzor al acestuia.
    Art. 125
    Autoritatea de mediu competenta poate incasa tarife pentru serviciile prestate vanzatorului in baza prevederilor prezentelor norme metodologice. Cuantumul tarifelor se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului.
    Art. 126
    (1) Fondul Proprietatii de Stat va dispune ca, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991, cu modificarile ulterioare, societatea comerciala sa indice pe fisa de bilant contabil acele pasive legate de mediu privind activul sau societatea comerciala, dupa caz, identificate in afara bilantului contabil, in cazul in care nu au fost asigurate in bilant rezerve corespunzatoare pentru aceste pasive.
    (2) In anexa nr. 30 la prezentele norme metodologice este prezentata o lista a raspunderilor potentiale legate de mediu identificabile in afara bilantului contabil.
    Art. 127
    Pentru situatiile in care se declanseaza procedura prevazuta in prezentul titlu, in documentele de oferta se vor include bilantul de mediu Nivel 0 si obiectivele de mediu minim acceptate, dupa caz. De asemenea, se pot include raportul la bilantul de mediu Nivel I sau Nivel II, obligatiile tip B constatate si pasivele legate de mediu, identificate in afara bilantului contabil.

    CAP. 3
    Prevederi contractuale speciale

    Art. 128
    Categoriile de obligatii de mediu tip B care pot fi incluse de catre Fondul Proprietatii de Stat in contractul de vanzare-cumparare sunt prezentate in anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice. Aceste categorii de obligatii cuprind masuri ce trebuie luate de cumparator, dupa caz, si nu pot face obiectul unui contract separat.
    Art. 129
    Orice contract in care sunt incluse categoriile de obligatii de mediu tip B, altele decat cele din anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice, este considerat ca o incalcare a procedurii de tratare a obligatiilor de mediu potrivit art. 68 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 58/1991, modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997.
    Art. 130
    Pentru indeplinirea garantiilor contractuale, Fondul Proprietatii de Stat impreuna cu cumparatorul pot conveni constituirea unui depozit denumit cont pentru garantii de mediu, purtator de dobanda, la o societate bancara stabilita de Fondul Proprietatii de Stat si care participa in sistemul de asigurare a depunerilor bancare. Acest cont poate fi constituit pentru:
    a) obiectivele de mediu minim acceptate;
    b) obligatiile de mediu tip B.
    Art. 131
    Instructiunile de utilizare a fondurilor din contul pentru garantii de mediu se stabilesc in contractul de vanzare-cumparare si vor include:
    a) moneda contului;
    b) partea/partile contractuale care pot aproba efectuarea platilor din contul pentru garantii de mediu;
    c) destinatarul fondurilor contului pentru garantii de mediu ramase necheltuite la expirarea obligatiilor contractuale.
    Art. 132
    (1) Sumele cuvenite cumparatorului din contul pentru garantii de mediu din prezentele norme metodologice se restituie societatii comerciale pentru indeplinirea garantiilor contractuale prevazute la art. 130. Cererea de restituire se intocmeste de cumparator sau de reprezentantul autorizat al acestuia si se depune la Fondul Proprietatii de Stat. Anexat la cerere se depune confirmarea rezultatelor obtinute dupa executarea activitatilor acoperite de categoriile de obligatii de mediu tip B.
    (2) La plata restituirilor prevazute la alin. (1) se vor respecta principiile contabile corespunzatoare, astfel incat sa se evite deducerea, de doua ori, a acelorasi costuri in bilanturile contabile.
    Art. 133
    Dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, care include obligatii de mediu tip B, cumparatorul este obligat sa prezinte Fondului Proprietatii de Stat, la sfarsitul fiecarui an, orice informatii privind cauzele care ar putea, in viitor, sa conduca la utilizarea contului reglementat la art. 130 din prezentele norme metodologice. Aceste informatii vor include o descriere a contaminarii, natura si estimarea dimensiunii acesteia.
    Art. 134
    Categoriile de obligatii de mediu tip B nu pot fi transferate de cumparator altei persoane juridice fara consimtamantul Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 135
    Fondul depus in contul prevazut la art. 130 din prezentele norme metodologice nu poate fi folosit de cumparator daca riscul acoperit de acest fond a fost produs, in mod intentionat, de catre cumparator sau de catre societatea comerciala, dupa vanzare.
    Art. 136
    Cumparatorul este responsabil pentru daunele produse Fondului Proprietatii de Stat prin acte ce impiedica indeplinirea drepturilor prevazute la art. 130-132 din prezentele norme metodologice.
    Art. 137
    In cazurile prevazute de categoriile de obligatii de mediu tip B, la momentul aparitiei riscului, cumparatorul este obligat sa ia masuri pentru incadrarea pierderilor in limita sumei pentru care au fost contractate categoriile respective.
    Art. 138
    La data depunerii cererii de despagubire, cumparatorul trebuie sa fie actionar al societatii comerciale sau proprietar al activului care a facut obiectul vanzarii. Categoriile de obligatii de mediu tip B nu vor fi folosite pentru amplasamente care se aflau in proprietatea societatii comerciale sau activului la data vanzarii si care au fost vandute inainte de depunerea cererii de despagubire.
    Art. 139
    In cazul in care, ca rezultat al includerii unor categorii de obligatii de mediu tip B, se utilizeaza un cont pentru garantii de mediu conform art. 130 din prezentele norme metodologice, cumparatorul si Fondul Proprietatii de Stat sunt indreptatiti sa se informeze reciproc asupra tuturor faptelor care au impact in ceea ce priveste marimea sumelor utilizate din acest cont.
    Art. 140
    Fondul Proprietatii de Stat nu poate fi actionat in judecata de catre partile vatamate care au plangeri impotriva societatii comerciale sau a activului care a facut obiectul vanzarii.
    Art. 141
    La orice conflict ce poate aparea in timpul executarii postcontractuale a categoriilor de obligatii de mediu de tip B, Fondul Proprietatii de Stat si cumparatorul sunt obligati, in cazul in care nu ajung la un acord, sa supuna litigiul spre solutionare instantei judecatoresti competente.
    Art. 142
    Partile contractuale au dreptul de a se informa in legatura cu platile efectuate din fondurile contului pentru garantii de mediu.

    CAP. 4
    Dispozitii comune procedurii de tratare a obligatiilor de mediu

    Art. 143
    Vanzatorul va anexa contractului de vanzare-cumparare o declaratie a cumparatorului, din care sa reiasa ca acesta a primit de la vanzator informatii privind situatia prezenta a societatii comerciale din punct de vedere al protectiei mediului, ca a avut acces total la documente si a verificat personal societatea comerciala, dupa caz, pentru a desfasura investigatiile pe care le-a considerat necesare in vederea evaluarii consecintelor legale legate de protectia mediului.
    Art. 144
    In contractele de vanzare-cumparare care contin obiective de mediu minim acceptate, vanzatorul va include penalitati de intarziere in cazul in care nu se realizeaza la termen cerintele stabilite in aceste obiective.
    Art. 145
    Fondul Proprietatii de Stat si cumparatorul pot conveni, prin contractul de vanzare-cumparare, ca o parte din activele societatii comerciale ale carei actiuni sau parti sociale au fost vandute, sa fie transferate altei societati comerciale, cu scopul ca aceasta din urma sa fie total raspunzatoare de remedierea problemelor de mediu ale partii respective. In acest caz, contractul va contine o clauza cu privire la persoana care suporta costurile respectivei remedieri. Aceleasi prevederi se aplica si la vanzarea de active cu impact asupra mediului.
    Art. 146
    In cazul in care terenul aferent societatii comerciale care se privatizeaza sau activului care se vinde nu este inclus in oferta de vanzare, contractul de vanzare-cumparare va stipula persoana careia ii revine raspunderea cu privire la obligatiile de mediu legate de acest teren.
    Art. 147
    Aplicarea prevederilor cap. I si II din Titlul V - Procedura de tratare a obligatiilor de mediu - nu este obligatorie pentru societatile comerciale in cazul carora Fondul Proprietatii de Stat a intocmit documentele de oferta pana la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice sau pentru care s-a publicat anuntul privind vanzarea de active.

    TITLUL VI
    Sanctiuni
    Art. 148
    Constituie contraventii la prevederile prezentelor norme metodologice urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
    a) nerespectarea prevederilor art. 72 si 73 privind procedura de aprobare a vanzarii activelor;
    b) nerespectarea prevederilor art. 74 si art. 79 alin. (1) privind evaluarea activelor si stabilirea pretului de pornire a licitatiei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 39 si art. 76 alin. (2) privind obligativitatea afisarii anuntului de organizare a licitatiei;
    d) nerespectarea termenului dintre data aparitiei anuntului de vanzare si data tinerii licitatiei, prevazut la art. 38, art. 76 alin. (3) si respectiv nerespectarea termenului dintre data aparitiei anuntului publicitar si data tinerii negocierii, prevazut la art. 21;
    e) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1), art. 39 si art. 76 alin. (1) privind continutul anuntului de vanzare;
    f) nerespectarea prevederilor art. 19, art. 41 si art. 78 referitoare la dosarul de prezentare;
    g) nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (1), art. 82, art. 91 si art. 96 privind desfasurarea licitatiei si respectiv nerespectarea prevederilor art. 28-31 privind desfasurarea vanzarii prin negociere directa;
    h) nerespectarea prevederilor art. 86 alin. (1), art. 92 alin. (1) si art. 97 alin. (1) referitoare la continutul-cadru al contractului de vanzare-cumparare de active si respectiv de leasing imobiliar;
    i) nerespectarea de catre vanzator, din motive imputabile acestuia, a termenului prevazut de art. 31, art. 53, art. 63 si art. 104 alin. (1) pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare;
    j) nerespectarea prevederilor art. 106 referitoare la publicitatea imobiliara;
    k) netransmiterea informatiilor la termenele prevazute de art. 108;
    l) vanzarea de catre persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, a activelor dobandite prin cumparare de la societatile comerciale, inainte de expirarea termenului de un an de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 149
    (1) Conventiile prevazute la art. 148 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. c), f), h), i) si k) cu amenda de la 300.000 lei la 500.000 lei;
    b) cele de la lit. a), b), d), e), g), j) si l) potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 58/1991 astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997.
    (2) Dispozitiile din prezentul titlu se completeaza cu prevederile legale privind raspunderea civila, administrativa sau penala, dupa caz, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 150
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Agentiei Nationale pentru Privatizare, organele de control financiar ale Ministerului Finantelor, autoritatea administrativa autonoma in domeniul concurentei sau personalul autoritatii centrale competente in materie de protectia mediului, dupa caz.
    Art. 151
    Incalcarea prevederilor art. 39, art. 76 alin. (1) si (3) si art. 79 alin. (1), are drept consecinta anularea licitatiei.
    Art. 152
    Intocmirea contractului de vanzare-cumparare care contine obiective de mediu minim acceptate, diferite de cele din documentele de oferta, constituie nerespectarea procedurii de privatizare si vanzarea va fi sanctionata conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 58/1991, modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997.

    TITLUL VII
    Constituirea si utilizarea fondurilor repartizate pentru finantarea activitatii Agentiei Nationale pentru privatizare si Agentiei Romane de Dezvoltare
    Art. 153
    (1) Din sumele obtinute de catre Fondul Proprietatii de Stat in urma vanzarii actiunilor emise de societatile comerciale infiintate prin hotarari ale Guvernului, o cota de 20% se varsa la bugetul de stat.
    (2) O cota de 1% din sumele varsate de Fondul Proprietatii de Stat la bugetul de stat, conform alin. (1), va fi repartizata pentru finantarea activitatii Agentiei Nationale pentru Privatizare si a activitatii Agentiei Romane de Dezvoltare, in proportiile stabilite prin legea anuala a bugetului de stat.
    (3) Fondul Proprietatii de Stat are obligatia calcularii si varsarii sumelor la bugetul de stat.
    Art. 154
    Fondurile virate Agentiei Nationale pentru Privatizare si Agentiei Romane de Dezvoltare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor proprii de functionare, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.
    Art. 155
    (1) Bugetul fondului special al Agentiei Nationale pentru Privatizare si al Agentiei Romane de Dezvoltare se elaboreaza si se fundamenteaza la termenele prevazute prin Legea finantelor publice nr. 72/1996.
    (2) In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei anuale, dar nu mai tarziu de data de 31 octombrie a fiecarui an, Agentia Nationala pentru Privatizare sau Agentia Romana de Dezvoltare, dupa caz, pot solicita Ministerului Finantelor modificari ale repartizarii sumelor pe obiective si pe trimestre, cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat.
    Art. 156
    (1) Sumele datorate se stabilesc cu ocazia incasarii de catre Fondul Proprietatii de Stat a contravalorii actiunilor sau partilor sociale vandute in cazul societatilor comerciale infiintate prin hotarari ale Guvernului si conform contractelor de vanzare-cumparare incheiate de Fondul Proprietatii de Stat.
    (2) Sumele calculate si datorate de Fondul Proprietatii de Stat se varsa pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost stabilite.
    (3) Virarea sumelor calculate si datorate se face in contul Agentiei Nationale pentru Privatizare, respectiv in contul Agentiei Romane de Dezvoltare. In aceste conturi se vor incasa veniturile si din ele se vor efectua platile.
    Art. 157
    Pentru neplata in termen a sumelor datorate de Fondul Proprietatii de Stat se aplica o majorare pentru fiecare zi de intarziere, conform legislatiei fiscale in vigoare, la data scadentei platii. Sumele aferente majorarilor de intarziere se vireaza in contul Ministerului Finantelor.
    Art. 158
    Sumele neutilizate pana la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.

                                        J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 199|_|
    ANEXA 1
    la normele metodologice

                    DOSARUL DE PREZENTARE
                    a societatii comerciale

    Dosarul de prezentare a societatii comerciale cuprinde:
    a) formularele F1 pana la F13, dupa caz;
    b) prezentarea avantajelor si a punctelor slabe, a oportunitatilor si a riscurilor pentru societatea comerciala;
    c) raportul la bilantul de mediu, dupa caz;
    d) alte elemente suplimentare, daca este cazul:
       - concluziile auditului financiar,
       - clauze contractuale specifice;
    e) mentiunea ca statul pastreaza o actiune nominativa de control pentru societatile comerciale din ramurile strategice ale economiei nationale, dupa caz.
    La dosarul de prezentare a societatii comerciale se anexeaza, dupa caz:
    1. grila de punctaj a ofertelor, atunci cand vanzarea actiunilor/partilor sociale se face prin negociere directa, licitatie publica deschisa cu oferta in plic sigilat sau licitatie publica cu ofertanti preselectionati cu oferte in plic sigilat;
    2. grila de preselectie a ofertantilor, atunci cand vanzarea actiunilor/partilor sociale se face prin licitatie publica cu ofertanti preselectionati cu oferte in plic sigilat.
    Modul de completare:
    1. Dosarul de prezentare a societatii comerciale va fi completat cu litere majuscule.
    2. Toate formularele dosarului de prezentare vor fi identificate prin inscrierea, in partea de sus a paginii, in rubrica special prevazuta, a numarului de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului a societatii comerciale.
    3. Formularele F2-F13 (cu mentiunea "optional" in borderoul de mai jos) se vor trata corespunzator situatiei concrete a societatii comerciale, respectiv:
    - acolo unde este cazul, se va completa informatia in formular si se va inscrie "DA" in rubrica "Da/Nu" a borderoului;
    - acolo unde nu este cazul, se va bara formularul respectiv si se va inscrie "NU" in rubrica "Da/Nu" a borderoului.
    4. Dosarul de prezentare a societatii comerciale va cuprinde toate formularele.
    5. La dosarul de prezentare a societatii comerciale se vor anexa:
    5.1. formularele de rezultate financiare (01) si situatia patrimoniului (02) pentru ultimul trimestru incheiat;
    5.2. lista tuturor contractelor de locatie de gestiune sau inchiriere si fotocopii ale acestora.


                                        J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 199|_|
                            BORDEROU
______________________________________________________________________
Formularul    Informatia tratata                      Felul    Da/Nu
______________________________________________________________________
F 1         Informatii generale                                  Da
F 2         Terenuri                                  Optional
F 3         Cladiri principale                        Optional
F 4         Investitii in curs                        Optional
F 5         Participari la alte societati comerciale  Optional
F 6         Participari la capitalul
            societatii comerciale                     Optional
F 7         Garantii obtinute de la terti             Optional
F 8         Lista bunurilor grevate de garantii       Optional
F 9         Licente folosite                          Optional
F 10        Lista brevetelor de inventie, marcilor,
            desenelor si modelelor industriale
            detinute                                  Optional
F 11        Litigii (reclamant, parat)                Optional
F 12        Contul de profit si pierderi                         Da
F 13        Prezentarea obligatiilor legate de mediu             Da
______________________________________________________________________
    Informatiile furnizate sunt corecte si complete.

        DIRECTOR GENERAL,               DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
           (Manager)                          (Contabil-sef)

                                        Data ...............


                                        J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 199|_|

             FORMULARUL F1 - INFORMATII GENERALE
    1.Denumirea ............................................
    (nu va cuprinde prescurtari pentru forma juridica si nici pentru localitatea de resedinta)
    2. Forma juridica (S.A., S.R.L.) |_|_|_|
    3. Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 199|_|
    4. Infiintarea societatii comerciale
       4.1. Infiintarea intreprinderii de stat din care provine prin: |_| in anul 199|_|
            N = nationalizare;
            R = restructurare a altei/altor intreprinderi de stat;
            I = investitie noua.
       4.2. Reorganizarea conform Legii nr. 15/1990 prin: |_|, Legii nr. 31/1990 prin: |_| sau conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 prin: |_|,
            R = transformare integrala;
            D = divizare a intreprinderii de stat;
            F = fuziune a unor intreprinderi de stat;
            A = asocieri conform art. 35 din Legea nr. 15/1990.
    5. Codul fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    6. Sediul principal:
       Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
       Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
       Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Cod Postal |_|_|_|_|_|
       Prefix o |_|_|....    Tel. |_|_|_|_|_|_|_|  Fax |_|_|_|_|_|_|_|
       Telex |_|_|_|_|_|
    7. Capitalul social (mii lei):
       conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
       inregistrat la Oficiul Registrului comertului |_|_|_|_|_|_|_|
    8. Actiuni (parti sociale): Valoare nominala (mii lei) |_|_|_|_|_|
                                Numar |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                Fel |_| N = nominative, P1 = la purtator,
                                        P2 = preferentiale
    9. Sectorul de activitate |_|_|_|_|
    - se va completa in conformitate cu clasificarea activitatilor din economia nationala - C.A.E.N - elaborata de Comisia Nationala pentru Statistica

    10. Principalele activitati, produse, servicii (cu pondere peste 15 % din venitul total)
____________________________________________________________
Nr.         Activitatea,                         %
crt.        produsul, serviciul        Venitul total 1996
____________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
____________________________________________________________

    11. Principalele exporturi
____________________________________________________________
Nr.               Tara                          %
crt.                                   Venitul total 1996
____________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
____________________________________________________________

    12. Conducerea executiva (directori, contabil-sef)
____________________________________________________________
Nr.    Numele               Functia          Vechimea
crt.   si prenumele                          in societatea
                                             comerciala
____________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
____________________________________________________________

    13. Date financiare (mii lei)
____________________________________________________________
Nr.   Formularul   Randul     Parametrul            1997
crt.                                               estimat
____________________________________________________________
1.    01           01+26+34   Venituri totale
2.    01           11+28+35   Cheltuieli totale
3.    01              43      Profit impozabil
4.    02              75      Datorii
5.                            Dividende*)
6.    02              13      Active imobilizate
7.                            Amortismente*)
____________________________________________________________
-----------------
    *) La randul 5, datele se vor completa conform bilantului contabil intocmit la incheierea exercitiului financiar corespunzator, Anexa "Repartizarea profitului".
    *) Datele reprezinta soldurile conturilor 280 si 281.

    14. Stocuri (mii lei)
____________________________________________________________
Nr.                         Elemente de stoc      Valoare
crt.                                           _____________
                                                1996   1997
____________________________________________________________
   Materiale
   Marfuri facturate*)
   Productie neterminata
   Ambalaje
   Produse finite
   Animale
____________________________________________________________
   Total:
____________________________________________________________
----------------
    *) Marfurile livrate clientilor sunt incluse in stoc la pretul de cost pana la achitare.

    15. Structura numerica a personalului salariat
 __________________________________________________________
|   - Conducere                       |                    |
|_____________________________________|____________________|
|   - Personal de executie,           |                    |
|     din care, cu studii superioare  |                    |
|_____________________________________|____________________|
|   - Maistri                         |                    |
|_____________________________________|____________________|
|   - Personal muncitor               |                    |
|_____________________________________|____________________|

    16. Gradul de utilizare a capacitatilor existente (%) |_|_|_|
    Diferenta se datoreaza: lipsei materiilor prime |_|
                            lipsei pietelor de desfacere |_|
                            lipsei fortei de munca |_|
    17. Estimati posibilitatea unor riscuri de viitoare litigii (Da/Nu) |_|_| din urmatoarele categorii:
    1. Revendicari ale dreptului de proprietate
    2. Revendicari de daune, datorita nerespectarii unor prevederi contractuale sau raspunderii delictuale, superioare valorii de 10 % din capitalul social
    18. Societatea comerciala este unic producator national pentru vreun produs? (Da/Nu) |_|_|

                    FORMULARUL F2 - TERENURI
______________________________________________________________________
Nr.     Amplasarea     Suprafata      Valoarea contabila     Tipul*)
crt.                     (mp)              (mii lei)
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________
    *) Tip I - zona industriala; N = alte zone

                FORMULARUL F3 - CLADIRI PRINCIPALE
______________________________________________________________________
Nr.       Amplasarea         Valoarea neta contabila       Vechimea
crt.                                (mii lei)                (ani)
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________


            FORMULARUL F4 - INVESTITII IN CURS
______________________________________________________________________
Nr.   Descrierea   Valoarea totala     %         Data         Tipul*)
crt.                 (mii lei)      realizat  finalizarii
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________
    *) Tip M = marire capacitate; I = inlocuire capacitate; O = altele; se vor descrie.

       FORMULARUL F5 - PARTICIPARI LA ALTE SOCIETATI COMERCIALE
______________________________________________________________________
Nr.   Denumirea societatii    Nr. de inmatriculare        Valoarea
crt.       comerciale         la Oficiul Registrului      contabila
                              comertului                  (mii lei)
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________

     FORMULARUL F6 - PARTICIPARI LA CAPITALUL SOCIETATII COMERCIALE
______________________________________________________________________
Nr.   Denumirea societatii    Nr. de inmatriculare        Valoarea
crt.       comerciale         la Oficiul Registrului      contabila
                              comertului                  (mii lei)
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________

     FORMULARUL F7 - GARANTII OBTINUTE DE LA TERTI
______________________________________________________________________
                                              Debitorul
                                 -------------------------------------
Nr.    Valoarea                   Denumirea    Nr. de inmatriculare
crt.   (mii lei)                               la Oficiul Registrului
                                               comertului
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________

     FORMULARUL F8 - LISTA BUNURILOR GREVATE DE GARANTII
______________________________________________________________________
                                             Beneficiarul
                                   -----------------------------------
Nr.    Denumirea      Valoarea     Denumirea   Nr. de inmatriculare
crt.                  (mii lei)                la Oficiul Registrului
                                               comertului
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________

     FORMULARUL F9 - LISTA LICENTELOR FOLOSITE
______________________________________________________________________
Nr.        Titularul        Natura    Data expirarii    Estimarea
crt.   -----------------                                venitului
       Denumirea    Tara                                (mii lei)
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________

      FORMULARUL F10 - LISTA BREVETELOR DE INVENTIE, MARCILOR,
                     DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE DETINUTE
______________________________________________________________________
Nr.                                  Estimarea veniturilor generate
crt.  Natura       Data expirarii               (mii lei)
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________

      FORMULARUL F11 - LISTA LITIGIILOR IN CURS
______________________________________________________________________
Nr.                                             Suma in litigiu
crt.     Natura        Vechimea                     (mii lei)
______________________________________________________________________
                             RECLAMANT
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________
                             PARAT
______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________

      FORMULARUL F12 - SITUATIA REZULTATELOR FINANCIARE
             SAU CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
___________________________________________________________________________
                               Anul curent      Sfarsitul anului precedent
                               Formular/rand*)  Formular/rand
___________________________________________________________________________
       0                            1                      2
___________________________________________________________________________
Venituri din exploatare           01/11                  20/11
    financiare                    01/34                  20/34
    exceptionale                  01/46                  20/46
___________________________________________________________________________
TOTAL VENITURI                    01/I+III+V             20/I+III+V
___________________________________________________________________________
Cheltuieli pentru exploatare      01/25                  20/25
    financiare                    01/41                  20/41
    exceptionale                  01/47                  20/47
___________________________________________________________________________
TOTAL CHELTUIELI                  01/II+IV+VI            20/I+IV+VI
___________________________________________________________________________
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI   01/A+B+C               20/A+B+C
    Profit                        01/26+42+48            20/52
    Pierderi                      01/27+43+49            20/53
___________________________________________________________________________
Impozit pe profit                 01/54                  20/54
___________________________________________________________________________
PROFIT NET                        01/55                  20/55
___________________________________________________________________________
-----------------
    *) In cazul in care in coloana 1 se completeaza la nivelul lunii, se va proceda, la completare, in mod similar cazului cand completarea coloanei se face la nivelul trimestrului, in sensul ca se utilizeaza aceiasi indicatori si aceleasi randuri din formularul intocmit la trimestru, dar utilizandu-se datele efective ale lunii pentru care se calculeaza activul net contabil.

      F 13 - PREZENTAREA SITUATIEI OBIECTIVELOR DE MEDIU MINIME ACCEPTATE

    Dosarul de prezentare a societatii comerciale va include:
    - bilantul de mediu de Nivel 0 cu sectiunile completate de autoritatea competenta de mediu;
    - obiectivele de mediu minim acceptate, dupa caz;
    - avertizarea investitorului potential ca in afara pretului pe care il va plati pentru actiuni, parti sociale sau active, conformarea cu cerintele legislatiei de mediu poate necesita cheltuieli suplimentare pentru societatea comerciala sau activ, ulterior cumpararii.
    De asemenea poate include:
    - raportul la bilantul de mediu Nivel I sau Nivel II;
    - obligatiile de mediu Tip B constatate;
    - pasivele legate de mediu identificate in afara bilantului contabil.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                   ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
                               (model)
    Referitor: Informatii privind Societatea Comerciala ...................
    Catre: .............................
                  (Vanzator)
    Acest angajament de confidentialitate stabileste conditiile in care vanzatorul este de acord sa ne furnizeze anumite informatii confidentiale privind Societatea Comerciala ...............................
    1. Acest angajament de confidentialitate acopera atat informatiile orale, cat si pe cele scrise, comunicate noua despre Societatea Comerciala ......... de catre vanzator sau de catre cel care actioneaza in numele vanzatorului. Termenul de informatii in sensul prezentului angajament nu include urmatoarele:
    a) informatii despre societatea comerciala, care au caracter public, prin alte canale decat cele folosite de noi;
    b) informatii care sunt in posesia dumneavoastra sau a societatii comerciale si care sunt dezvaluite prin alte mijloace decat cele prin care ni le-ati dezvaluit noua;
    c) informatii obtinute de noi, dupa data prezentului angajament, din terte surse.
    2. Informatiile vor fi folosite numai in scopul fundamentarii deciziei noastre de a investi in Societatea Comerciala ............................
    3. Informatiile vor fi pastrate confidential de noi si nu vor fi dezvaluite unei alte parti fara acordul scris al vanzatorului.
    4. Suntem de acord si ne angajam sa nu comunicam cu alte persoane, in afara de cele care au fost mentionate in mod expres de catre vanzator. Totodata, suntem de acord sa nu comunicam cu conducerea sau salariatii societatii comerciale, fara acordul prealabil al vanzatorului.
    5. Intelegem si suntem de acord ca, in situatia in care vanzatorul ne solicita in mod expres inapoierea informatiilor, sa le restituim fara intarziere.
    6. Obligatia de confidentialitate este valabila pentru o perioada de 3 ani de la data acceptarii.
    Semnat si acceptat in termenii de mai sus de ...................
    Data ...............

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                             ANUNT PUBLICITAR
     pentru vanzarea de actiuni/parti sociale prin negociere directa
                                 (model)
    Fondul Proprietatii de Stat .................................... cu sediul in ................., ofera la vanzare prin negociere directa, in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991, modificata si completata, un pachet de ... % din actiunile/partile sociale ale Societatii Comerciale ".................."
- S.A./S.R.L., cu sediul in ................, str. ............... nr. ......, cod fiscal ......................., numar de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului ................., avand
    Obiectul principal de activitate .............................., capitalul social conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la Oficiul Registrului comertului .............................., cifra de afaceri in anul ....... de ............, profitul net al ultimului an incheiat ...............
    Structura actionariatului este: ...............................
    Pretul de oferta este de ......................................
    Documentele de prezentare a societatii comerciale pot fi procurate contra sumei de .............. lei, zilnic, de la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat ................. si de la reprezentanta acestuia, cu sediul ................., intre orele ................
    Alte relatii privind societatea comerciala ..................... *).
    Pentru participarea la negociere, ofertantii vor depune la sediul ......, pana la data de ........., oferta de cumparare si documentele prevazute in Hotararea Guvernului nr. ..... art. ........ .
    Ofertantii vor face dovada consemnarii la dispozitia vanzatorului a garantiei de participare in valoare de ........... lei.
----------------
    NOTA
    *) se completeaza cu urmatoarele informatii:
    - date privind eventualele litigii ale societatii comerciale, inclusiv cele legate de incalcarea prevederilor referitoare la protectia mediului, dupa caz;
    - persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele, numarul de telefon, telefax);
    - notificarea urmatoare, dupa caz:
    a) in cazul in care au fost stabilite obiectivele de mediu minime acceptate:
    "Obiectivele de mediu minime acceptate au fost stabilite pentru Societatea Comerciala ......................... prin Decizia nr. ........../........, emisa de .............. si sunt incluse in dosarul de prezentare a societatii comerciale";
    b) in cazul in care nu au fost stabilite obiectivele de mediu minime acceptate, pentru ca nu au fost necesare prin lege:
    "Obiectivele de mediu minime acceptate nu au fost stabilite, pentru ca Societatea Comerciala ..................... nu declanseaza procedurile de mediu specificate in Titlul V al prezentelor norme metodologice";
    c) in cazul in care nu au fost stabilite obiectivele de mediu minime acceptate, pentru ca, dupa primirea bilantului de mediu, autoritatile de mediu competente au decis ca nu sunt necesare:
    "Obiectivele de mediu minime acceptate nu au fost stabilite pentru Societatea Comerciala ................... pentru ca autoritatile de mediu competente au determinat, dupa executarea procedurilor de mediu cuprinse in Titlul V al prezentelor norme metodologice, ca pentru aceasta oferta de vanzare nu exista obligatia de a include obiective minime acceptate".
    d) in cazul in care a fost stabilita lista raspunderilor pentru daune aduse mediului, dupa caz:
    d1) obligatii de tip A;
    d2) obligatii de tip B.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                      GRILA DE PUNCTAJ A OFERTELOR*)
privind vanzarea actiunilor/partilor sociale prin negociere directa, prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic sigilat sau prin licitatie publica cu ofertanti preselectionati cu oferte in plic sigilat

    Continut-cadru
    1. Investitii in societatea comerciala:
    a) volumul investitiilor va fi punctat potrivit formulei:
                     Investitia
    Nr. puncte = --------------------
                 Capital social X 100
    Din volumul total de investitii se vor prezenta distinct cele pentru:
    - reducerea consumurilor specifice de energie;
    - cercetare-dezvoltare;
    - resurse umane;
    - protectia muncii;
    - retehnologizare.
    b) Perioada de efectuare a investitiei:
    - pana la 2 ani                          40 de puncte;
    - peste 2 ani dar nu mai mult de 4 ani   20 de puncte;
    TOTAL 1 (a+b)
    2. Protectia mediului:
    - Investitii pentru protectia mediului neincluse in punctul 1:
                 Investitia pentru protectia mediului
    Nr. puncte = -------------------------------------
                        Capital social X 100
    3. Marimea partilor sociale sau a pachetului de actiuni solicitat:
    - intre 51% si 100%                     100 de puncte
    - intre 33% si 51%                       50 de puncte
    - sub 33%                                 0 puncte
    4. Oferta financiara
    a) Pretul oferit:
                         Pret oferit
    Nr. de puncte = ---------------------
                    Pret de oferta X 100

    b) Conditii de plata:
    - plata integrala (termen maxim 45 zile) 100 de puncte
    - plata cu avans si rate, conform reglementarilor legale in vigoare:
    - avans peste 20% din pretul oferit       60 de puncte
    - avans de 20% din pretul oferit           0 puncte
    TOTAL 4 (a + b)
    B. Determinarea punctajului final
    Se stabilesc urmatoarele ponderi:
    TOTAL                                                              1,00
    din care:
    1. investitii in societatea comerciala                             0,35
    2. investitii pentru protectia mediului                            0,05
    3. marimea partilor sociale sau a pachetului de actiuni solicitat  0,20
    4. oferta financiara si conditiile de plata                        0,40
    Punctajul final (PF) se determina astfel:
    PF = nr. de puncte investitii x 0,35 + nr. de puncte investitii pentru protectia mediului x 0,05 + nr. de puncte marimea pachetului de actiuni solicitat x 0,20 + nr. puncte oferta financiara si conditiile de piata x 0,40.
    Ofertele se clasifica in functie de punctajul final; la punctaj egal va fi selectat ofertantul care solicita pachetul cel mai mare de actiuni.
-------------
    *) Grila de punctaj pentru dosarul de prezentare a societatii comerciale va fi fixata si aprobata de catre consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

         CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE ACTIUNI/PARTI SOCIALE*1)
                                           Nr. din ........./....../......

    I - Partile contractante
    Intre Fondul Proprietatii de Stat, cu sediul in .................., sectorul ..............., municipiul Bucuresti, Romania, tel. ........, fax ......, cu cont nr. ..........., deschis la Banca ............... - Sucursala Municipiului Bucuresti, codul fiscal nr. .........., reprezentata legal prin .........., denumit in continuare vanzator, si
    Societatea Comerciala*2) ...................................., cu sediul*3) in ...................., str. ................., nr. ......., inmatriculata la Oficiul Registrului comertului cu nr. J/............./.........,*4) codul fiscal nr. ........, cu cont nr. ............., deschis la Societatea Bancara - Sucursala ......................, reprezentata legal prin .................., denumit in continuare cumparator,
    s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale.
    II - Obiectul contractului
    Art. 1
    Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate si sa remita, iar cumparatorul sa plateasca si sa preia un numar de ......... actiuni/parti sociale emise de Societatea Comerciala ............................
    Proprietatea se transmite de drept cumparatorului in momentul semnarii contractului, in conformitate cu art. 1.295 alin. 1 din Codul civil*5)
    III - Pretul si modalitatile de plata
    Art. 2
    Valoarea contractului este de ...... lei, (inclusiv garantia de participare)*6).
    Evolutia ratei inflatiei sau cursului de schimb valutar care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract nu determina renegocierea pretului*7).
    Art. 3
    Modalitati de plata
    Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:
    a) virament cu ordin de plata;
    b) fila CEC;
    c) cambie;
    d) acreditiv documentar irevocabil/revolving;
    e) scrisoare de credit*8)
    Plata se face in termen*9) de ...... zile lucratoare de la perfectarea contractului, in contul vanzatorului cu nr. .......... deschis la Societatea Bancara .................. - Sucursala .................. .
    V - Garantii
    Art. 4
    Cumparatorul se obliga sa efectueze, la societatea comerciala, investitiile in tehnologii, resurse umane, precum si in protectia mediului, convenite cu vanzatorul si prevazute in anexa la prezentul contract, conform documentatiei de prezentare a societatii comerciale acceptate de catre cumparator*10).
    Cumparatorul se obliga sa protejeze si sa promoveze marcile de fabrica, de comert sau de serviciu, aflate in patrimoniul societatii comerciale*11). De asemenea, cumparatorul se obliga sa nu modifice firma si emblema in actul constitutiv al societatii comerciale*12).
    VI - Raspunderea contractuala
    Art. 5
    Pentru neexecutarea, total sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune moratorii (penalitati de intarziere) si/sau daune-interese.
    Art. 6
    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total/partial, executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1.082 si 1.083 din Codul civil.
    Art. 7
    Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.
    Art. 8
    Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica, total/partial, indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.
    Greva nu va fi considerata caz de forta majora.
    Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
    Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.
    Art. 9
    Clauza penala:
    a) pentru intarziere la plata pretului, peste termenul stipulat in contract sau, ulterior, conform modificarii contractului prin act aditional, cumparatorul datoreaza urmatoarele daune moratorii:
    - pentru primele 15 zile: 0,3%
    - pentru urmatoarele 15 zile: 0,3%*13)
    Daunele moratorii se calculeaza la valoarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de intarziere;
    b) pentru intarziere in finalizarea lucrarilor de investitii, conform termenelor fixate in documentatia prevazuta in anexa*14):
    - pentru primele 15 zile: 0,3%
    - pentru urmatoarele 15 zile: 0,3%*15)
    Art. 10
    Pact comisoriu.
    In cazul in care cumparatorul nu isi executa obligatiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune-interese*16) de catre vanzator printr-o simpla notificare, daca, in prealabil, partea in culpa a fost pusa in intarziere, dar numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit art. 9.
    Vanzatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin. 1 al acestui articol, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, de la momentul perfectarii contractului si pana la momentul efectuarii platii, cumparatorul se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.
    Cumparatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin. 1 al acestui articol, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca dupa perfectarea prezentului contract actiunile/partile sociale nu se aflau in proprietatea statului*17).
    VII - Modificarea contractului
    Art. 11
    Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act aditional.
    Clauzele care se refera la indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate nu pot fi modificate.
    VIII - Dispozitii finale
    Art. 12
    Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile Codului civil si Codului comercial.
    Art. 13
    Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile se vor solutiona la instantele judecatoresti competente*18).
    Art. 14
    Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte*19).

         VANZATOR                                 CUMPARATOR

----------------
    *1) Contractul de vanzare-cumparare este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile si obligatiile in functie de fiecare situatie particulara in parte, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil.
    *2) Numele si prenumele persoanei fizice/denumirea asociatiei, dupa caz.
    *3) Pentru persoane fizice: domiciliul.
    *4) In cazul asociatiilor infiintate de catre salariati sau salariati si manageri, ori asociatii si fundatii se va mentiona numarul hotararii judecatoresti de autorizare. Pentru persoane fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I. seria si nr., pasaport, dupa caz.
    *5) La contractele de vanzare cu plata in rate, vanzatorul va stipula ca dreptul de proprietate se transmite la data la care va fi platita ultima rata. La achizitiile de actiuni/parti sociale, potrivit metodei MEBO si ESOP, clauza de rezerva a proprietatii nu opereaza.
    *6) Completarea art. 2 alin. 1 este necesara numai in situatia in care contractul s-a incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depunerea unei garantii de participare.
    *7) In cazul contractelor cu plata in rate, vanzatorul poate stipula indexarea valorii contractului, in functie de dobanda de referinta a B.N.R.
    *8) Plata poate fi facuta prin scrisoare de credit emisa de societatea bancara desemnata de cumparator si agreata de vanzator, prin care i se confirma vanzatorului ca ea accepta cambii trase de vanzator asupra ei, la concurenta sumei pretului si cu rata al carei nivel va fi cu 5% peste rata de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei, cu scadenta de pana la 45 zile.
    *9) Termenul de plata nu poate depasi 45 zile lucratoare. Pentru vanzarile cu plata in rate, varsamantul se face cel mai tarziu in a 25-a zi a lunii urmatoare. In situatia in care contractul se perfecteaza cu o persoana fizica, cumparatorul va renunta la dreptul de a solicita un termen de garantie.
    *10) In anexe vor fi enumerate toate obligatiile ce revin cumparatorului in oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si asupra carora s-a convenit, inclusiv obligatiile minime acceptate, conform bilantului de mediu, dupa caz.
    *11) Clauza are caracter obligatoriu pentru societatile care, in baza unei marci de fabrica, de comert sau de serviciu, si-au castigat un renume pe piata interna sau internationala si, facultativ, pentru societatile comerciale care nu se afla in aceasta situatie.
    *12) Clauza are caracter obligatoriu pentru societatile comerciale care si-au castigat un renume pe piata interna sau internationala.
    *13) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.
    *14) Investitiile se refera la tehnologii, resurse umane, protectia mediului, precum si la orice alte investitii, pe care vanzatorul le-a convenit cu cumparatorul, conform documentatiei de prezentare a societatii comerciale.
    *15) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.
    *16) Partile vor fixa cuantumul daunelor-interese dupa cum urmeaza:
    a) dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, garantia de participare plus penalitatile;
    b) suma ce reprezinta diferenta dintre pretul curent platit de un tert printr-un contract de vanzare-cumparare, avand ca obiect aceleasi actiuni/parti sociale, ce a fost incheiat ulterior si cel convenit prin contractul initial de vanzare-cumparare reziliat, in conformitate cu art. 68 din Codul comercial.
    *17) Clauzele de reziliere se aplica pentru achizitiile cu plata integrala. De asemenea, clauzele referitoare la reziliere se aplica si in cazul achizitiilor cu plata in rate, efectuate potrivit metodelor MEBO si ESOP. La contractele cu plata in rate incheiate cu clauza de rezerva a proprietatii, vanzatorul va cere rezolutia contractului, daca ratele nu au fost platite de doua ori consecutiv, cu daune moratorii si restituirea actiunilor/partilor sociale.
    *18) In situatia in care contractul se perfecteaza cu o persoana fizica sau juridica straina, in contract se va stipula ca partile convin ca prezentul contract, in privinta formarii, validitatii, interpretarii, executarii si raspunderii pentru neexecutarea totala/partiala a obligatiilor sa fie guvernat de legea romana.
    *19) In cazul in care cumparator este o persoana fizica sau juridica straina se va preciza instanta de judecata din Romania, respectiv arbitrajul organizat pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                            ANUNT PUBLICITAR
     pentru vanzari de actiuni/parti sociale prin licitatie publica
                               (model)
    Fondul Proprietatii de Stat ............., cu sediul in ............, organizeaza licitatie publica ................*), in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991, modificata si completata, pentru vanzarea a .........% din actiunile/partile sociale ale Societatii Comerciale ".............." S.A/S.R.L., cu sediul in ..............., str. ................... nr. ......., codul fiscal ........................ numar de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului ................ avand:
    Obiectul principal de activitate ................., capitalul social conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la Oficiul Registrului comertului ............., cifra de afaceri in anul ......... de ............., profitul net al ultimului an incheiat .............. .
    Pretul de pornire este de ..............
    Licitatia va avea loc pe data de ........., ora ...., la sediul ........
    Dosarul de prezentare a societatii comerciale poate fi procurat contra sumei de ........ lei, zilnic de la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat si de la reprezentanta Fondului Proprietatii de Stat ................., intre orele ............. .
    Alte relatii privind Societatea Comerciala ..........................*)
    *) Preselectia ofertantilor va avea loc pe data de ........, ora ...., la sediul ................ .
    *) Ofertele inchise in plicuri sigilate se depun o data cu documentele de participare cel tarziu cu o ora inainte de inceperea licitatiei.
    Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul ..... pana in ziua licitatiei, ora ......, documentele prevazute in Hotararea Guvernului Romaniei nr. ...... art. ......... .
    Participantii la licitatie vor depune la casieria vanzatorului sau in contul nr. .........., deschis la ............, taxa de participare de ..... - .... lei si vor face dovada consemnarii la dispozitia vanzatorului a garantiei de participare in valoare de .........................
-----------------
    NOTA
    *) Se completeaza, dupa caz: "deschisa cu strigare", "deschisa si oferta in plic sigilat" sau "cu ofertanti preselectionati si oferta inchisa in plic sigilat".
    * ) Se completeaza cu informatii privind:
    - date privind eventualele litigii ale societatii comerciale;
    - persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele, numarul de telefon, telefax)
    - notificarea urmatoare, dupa caz:
    a) in cazul in care au fost stabilite obiectivele de mediu minime acceptate:
    "Obiectivele de mediu minime acceptate au fost stabilite pentru Societatea Comerciala .............. prin Decizia nr. .............../.............., emisa de ........... si sunt incluse in dosarul de prezentare.";
    b) in cazul in care nu au fost stabilite obiectivele de mediu minime acceptate, pentru ca nu au fost necesare prin lege:
    "Obiectivele de mediu minime acceptate nu au fost stabilite, pentru ca Societatea Comerciala ............................... nu declanseaza procedurile de mediu specificate in Titlul V al prezentelor norme metodologice.";
    c) in cazul in care nu au fost stabilite obiectivele de mediu minime acceptate, pentru ca dupa primirea bilantului de mediu, autoritatile de mediu competente au decis ca nu sunt necesare:
    "Obiectivele de mediu minime acceptate nu au fost stabilite pentru Societatea Comerciala ..............., pentru ca autoritatile de mediu competente au determinat, dupa executarea procedurilor de mediu cuprinse in Titlul V al prezentelor norme metodologice, ca pentru aceasta oferta de vanzare nu exista obligatia de a include obiective minime acceptate.";
    d) in cazul in care a fost stabilita lista raspunderilor pentru daune aduse mediului, dupa caz:
    d1) obligatii de tip A,
    d2) obligatii de tip B.
    *) Se introduce in anunt pentru licitatiile cu ofertanti preselectionati cu oferte in plic sigilat.
    *) Se include in anunt pentru licitatiile publice cu oferte in plicuri sigilate.

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    REGULAMENT DE DESFASURARE A LICITATIILOR PUBLICE DESCHISE, CU STRIGARE

    1. Licitatiile publice deschise, cu strigare, se organizeaza la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat ori la centrele sale teritoriale si se desfasoara intr-o singura etapa, la care poate participa un numar nelimitat de persoane.
    2. Pentru tinerea licitatiei, vanzatorul este obligat sa faca publicitatea prevazuta la art. 38 din prezentele norme metodologice si sa puna la dispozitia oricarui ofertant dosarul de prezentare a societatii comerciale.
    3. Ofertantii depun la comisia de licitatie, cel mai tarziu cu o ora inainte de ora fixata pentru inceperea licitatiei, documentele de participare prevazute la art. 50 din prezentele norme metodologice.
    4. Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare prezentate de ofertanti si intocmeste lista ofertantilor acceptati, carora le inmaneaza taloane cu numere de identificare, excluzand de la participare pe aceia care nu intrunesc conditiile prevazute la art. 50, sau dupa caz, la art. 53 din prezentele norme metodologice. Numarul inscris pe talonul de identificare inmanat licitantului va corespunde cu numarul de ordine din lista ofertantilor acceptati.
    5. Sedinta de licitatie se desfasoara la locul, data si ora fixate in anuntul publicitar si este deschisa de catre licitatorul desemnat de comisia de licitatie, care anunta modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare a acesteia.
    6. Licitatorul anunta denumirea societatii comerciale ale carei actiuni/parti sociale se pun in vanzare, denumirea si numarul de ordine al ofertantilor, marimea pachetului oferit la vanzare, pretul de pornire, pasul de licitare stabilit valoric intre 2 si 3% din pretul de pornire.
    7. In cursul sedintei de licitatie, licitantii au dreptul sa anunte, prin strigare si ridicarea talonului de participare, un pret egal cu cel anuntat de licitator ori un pret mai bun decat pretul de pornire.
    8. Licitatorul este obligat sa tina licitatia dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca cererea pentru pachetul de actiuni/parti sociale este mai mare decat oferta, licitatorul va creste pretul din treapta in treapta cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul curent si se adjudeca pachetul de actiuni;
    b) in cazul in care nu se formuleaza nici o cerere de cumparare la nivelul pretului de pornire, licitatorul va scadea pretul din treapta in treapta, cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul curent si se adjudeca pachetul de actiuni/parti sociale.
    9. Pentru situatia prevazuta la pct. 8 lit. b), licitatorul va scadea din nivelul pretului de pornire pana la pretul minim stabilit de comisia de licitatie sau va intrerupe sedinta de licitatie. In cazul in care comisia de licitatie este de acord, licitatorul poate oferi la vanzare un pachet de actiuni/parti sociale mai mic decat cel anuntat, care se va licita dupa mecanismul prevazut la pct. 8, pana la adjudecare.
    10. Sedinta de licitatie se incheie in momentul acceptarii exprese a ofertei de catre licitant, daca nu mai exista si alte cereri, la pretul cel mai bun.
    11. Dupa anuntarea adjudecatarului, licitatorul declara inchisa sedinta de licitatie, dupa care se intocmeste procesul-verbal de adjudecare semnat de catre membrii comisiei de licitatie, de catre adjudecatar si de catre ceilalti licitanti.
    Garantia de participare depusa de adjudecatar se retine de catre vanzator si se deduce din suma datorata pentru achizitionarea actiunilor/partilor sociale adjudecate.
    12. In situatia in care pachetul de actiuni/parti sociale, integral sau partial, nu a fost adjudecat, se organizeaza o noua licitatie, respectandu-se conditiile de publicitate.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

              REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA LICITATIEI DESCHISE
                         CU OFERTA IN PLIC SIGILAT

    1. Prevederile prezentului regulament se aplica licitatiilor deschise cu oferta in plic sigilat, in scopul vanzarii actiunilor sau partilor sociale emise de societati comerciale la care statul este actionar.
    2. Licitatiile deschise cu oferta in plic sigilat se desfasoara intr-o singura etapa si adjudecatarul se stabileste pe baza competitivitatii prezentate in oferta de cumparare. Participarea potentialilor cumparatori la licitatie este libera, in cazul in care raspund anuntului publicitar formulat de catre vanzator.
    3. Pentru tinerea licitatiei, vanzatorul este obligat sa faca publicitatea prevazuta la art. 38 din prezentele norme metodologice si sa puna la dispozitia oricarui ofertant dosarul de prezentare a societatii comerciale.
    4. Licitantii au obligatia ca, cel mai tarziu cu o ora inainte de ora tinerii licitatiei, comunicata in anuntul publicitar, sa depuna la locul indicat de vanzator ofertele in plic sigilat si documentele de participare necesare prezentarii la licitatie.
    5. Oferta reprezinta angajamentul ferm al licitantului, este secreta si se depune in plic sigilat si semnat. Pe plic se inscriptioneaza:
    - denumirea licitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul;
    - organizatorul licitatiei si denumirea societatii comerciale supuse privatizarii.
    6. Ofertele transmise peste termenul fixat pentru a fi depuse nu se iau in consideratie si se inapoiaza, nedeschise, licitantilor respectivi.
    7. Ofertele inchise in plic sigilat trebuie sa contina:
    a) informatii cu privire la numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice si domiciliul/sediul acesteia;
    b) pretul oferit, modalitatea si conditiile de plata;
    c) alte conditii de oferta solicitate prin dosarul de prezentare a societatii comerciale;
    d) angajamentul ferm al licitantului asupra valabilitatii ofertei sale.
    8. La data, ora si locul anuntate pentru deschiderea plicurilor vor fi prezenti membrii comisiei de licitatie si licitantii sau reprezentantii acestora, in baza documentelor de imputernicire. Presedintele comisiei de licitatie verifica existenta documentelor necesare participarii la licitatie. Se exclud de la licitatie, licitantii care nu au depus toate documentele solicitate si/sau a caror scrisoare de bonitate financiara emisa de o societate comerciala bancara, dupa caz, nu intruneste conditiile cerute.
    La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va anunta numele/denumirea licitantilor, dupa care va deschide plicurile care contin ofertele, unul cate unul, inclusiv documentele anexate la acestea.
    Licitatorul va anunta:
    a) numele/denumirea licitantilor;
    b) valoarea ofertelor
    c) notificarile in scris referitoare la modificarile si retragerile de oferte, in cazul in care acestea s-au formulat;
    d) existenta garantiilor de participare.
    9. Fiecare oferta, in ordinea deschiderii, este semnata de toti membrii comisiei de licitatie si toti licitantii.
    Dupa deschiderea si semnarea pe prima fila a fiecarei oferte, presedintele comisiei de licitatie anunta numele/denumirea licitantului si oferta acestuia.
    10. Evaluarea ofertelor se face pe baza punctajului din grila de punctaj a ofertelor, care reprezinta rezultatul aplicarii unor coeficienti la elementele principale ale ofertei, stabiliti si aprobati, in prealabil, de vanzator.
    Membrii comisiei de licitatie vor proceda pe loc la evaluarea si compararea ofertelor in baza grilei de punctaj.
    Comisia de licitatie va evalua si compara ofertele in functie de modul in care corespund cerintelor din documentele licitatiei.
    11. In cazul prezentarii ofertelor alternative, comisia de licitatie va cota atat oferta de baza, cat si oferta alternativa prezentata.
    12. Decizia de adjudecare trebuie luata in favoarea ofertei care va totaliza punctajul maxim.
    In cazul in care mai multi licitanti au intrunit acelasi punctaj, se declara adjudecatar licitantul care a oferit pretul cel mai mare. In situatia in care licitantii au oferit acelasi pret, pentru departajarea acestora comisia de licitatie va organiza de indata licitatie cu oferta in plic sigilat, la care se va licita doar pretul.
    13. Adjudecarea licitatiei se constata printr-un proces-verbal incheiat in sedinta, in 2 exemplare, care va cuprinde:
    a) numele membrilor comisiei de licitatie;
    b) nominalizarea licitantului a carui oferta a fost adjudecata;
    c) justificarea criteriilor economice ale deciziei de adjudecare, in baza punctajului obtinut prin aplicarea grilei de punctaj a ofertelor;
    d) semnaturile membrilor comisiei de licitatie si ale licitantilor.
    14. Comisia de licitatie va transmite de indata persoanei careia i s-a adjudecat licitatia procesul-verbal de adjudecare.

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA LICITATIEI CU OFERTANTI PRESELECTIONATI CU
                           OFERTE IN PLIC SIGILAT

    1. Licitatiile cu ofertanti preselectionati se desfasoara in doua etape:
    in prima etapa, de selectionare a ofertantilor, participarea este nelimitata; in a doua etapa pot participa numai licitantii care au fost selectionati in prima etapa de catre vanzator in baza unei grile de preselectie.
    2. Pentru tinerea primei etape a licitatiei, vanzatorul este obligat sa faca publicitatea prevazuta la art. 38 din prezentele norme metodologice si sa puna la dispozitia oricarui ofertant dosarul de prezentare a societatii comerciale.
    3. Termenul limita de inscriere la preselectie, prin depunerea cererii de intentie, este cu 30 zile inainte de termenul stabilit in anuntul publicitar pentru tinerea licitatiei. Termenul de inscriere este un termen de decadere. Scrisorile de intentie inregistrate peste termenul limita fixat prin anuntul publicitar sunt excluse de la preselectie si se restituie ofertantilor.
    4. Documentele de participare si alte informatii solicitate pentru preselectie sunt depuse in locul si la data indicate de vanzator si contin urmatoarele elemente principale:
    a) informatii cu privire la numele persoanei fizice/denumirea societatii comerciale si domiciliul/sediul acesteia;
    b) actele care atesta identitatea sau existenta legala, respectiv copii de pe actul de identitate sau de pe hotararea judecatoreasca de infiintare a asociatiei, certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului si codul fiscal;
    c) actul constitutiv al ofertantului;
    d) cifra de afaceri si profitul pe ultimii trei ani;
    e) informatii privind segmentul de piata pe care opereaza societatea comerciala ofertanta;
    f) scrisoare de bonitate financiara emisa de o societate comerciala bancara;
    g) alte elemente solicitate prin dosarul de prezentare a societatii comerciale sau pe care ofertantul le considera necesare in vederea sustinerii intentiei sale.
    5. La locul, data si ora limita anuntate pentru depunerea documentelor de la pct. 4, comisia de licitatie, pe baza grilei de preselectie aprobate de consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, intocmeste lista ofertantilor selectionati si o afiseaza, in aceeasi zi, la sediul vanzatorului.
    6. In vederea desfasurarii etapei a doua a licitatiei, vanzatorul este obligat sa puna la dispozitia licitantilor preselectionati dosarul de prezentare al licitatiei.
    7. Licitantii au obligatia ca cel mai tarziu cu o ora inainte de ora tinerii licitatiei, comunicata in anuntul publicitar, sa depuna la locul indicat de vanzator ofertele in plic sigilat si documentele necesare participarii la licitatie, mai putin cele solicitate la pct. 4.
    8. Pentru desemnarea adjudecatarului licitatiei se procedeaza in conformitate cu prevederile pct. 5-14 din anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

    ANEXA 10
    la normele metodologice

                STUDIUL DE FEZABILITATE A PRIVATIZARII
                           Continut-cadru

    1. Continutul-cadru al studiului de fezabilitate a privatizarii, prevazut in Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie un model orientativ.
    Comitetul de initiativa, cu asistenta societatii comerciale, in conditiile legii, va include orice alte documente, studii, rapoarte, expertize, dupa caz, considerate relevante in raport cu prevederile normelor metodologice.
    2. Pentru toate societatile comerciale, studiul de fezabilitate a privatizarii va contine:
    2.1. dosarul de prezentare a societatii comerciale, intocmit conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice;
    2.2. raportul de evaluare a societatii comerciale, intocmit potrivit metodei de privatizare propuse de catre Fondul Proprietatii de Stat.

    ANEXA 11
    la normele metodologice

                            PROCES-VERBAL
    al adunarii generale constitutive a Asociatiei "..................."
                              (model)

    Salariatii si membrii conducerii Societatii Comerciale "........", cu sediul in ...................., str. ...................... nr. ........., judetul (sectorul) ................., intruniti, in conformitate cu art. 8 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, in adunare constitutiva, au hotarat urmatoarele:
    1. Constituirea, in conditiile Legii nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, a Asociatiei "...............", in scopul dobandirii de actiuni (parti sociale) ale Societatii Comerciale "..................".
    2. Adoptarea statutului Asociatiei "..................." anexat la prezentul proces-verbal.
    3. Alegerea, pentru un mandat de ......... ani, a primului consiliu de administratie al Asociatiei ".....................", compus din: (se mentioneaza numele si prenumele, precum si functia detinuta in societatea comerciala).
    Membrii consiliului de administratie au ales ca presedinte pe ........... si ca vicepresedinte al acestuia pe ..................
    Presedintele sau vicepresedintele consiliului de administratie reprezinta asociatia in fata autoritatilor publice, in justitie si in relatiile cu tertii.
    4. Prin prezenta imputernicim presedintele consiliului de administratie (vicepresedintele consiliului de administratie) sa inainteze la Judecatoria ............. cererea de autorizare a constituirii Asociatiei "..........".
    Incheiat astazi, ..............

                                       Semnaturi (ale participantilor la
                                       adunarea generala constitutiva)

    ANEXA  12
    la normele metodologice

                              STATUTUL
                    Asociatiei ".............."
                               (model)

    CAP. 1
    Scopul si denumirea, sediul, durata

    Art. 1
    Scopul si denumirea,
    Pentru dobandirea de actiuni (parti sociale) ale Societatii Comerciale ".............." care se privatizeaza, denumita in continuare societate, se constituie Asociatia "..................", in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Sediul
    Sediul Asociatiei "..............." este in localitatea .............., str. ..................... nr. ........, judetul (sectorul) ...........
    Art. 3
    Durata
    Durata asociatiei este convenita la ....... luni (ani) incepand de la data inscrierii in Registrul special de evidenta al judecatoriilor pentru persoanele juridice de la instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea*).
    Aceasta durata poate fi prelungita prin hotararea adunarii generale a asociatilor.
------------------
    *) Durata initiala a asociatiei trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de esalonare a ratelor, solicitata in oferta de cumparare a actiunilor/partilor sociale de la Fondul Proprietatii de Stat.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate, patrimoniul

    Art. 4
    Obiectul de activitate al asociatiei este urmatorul:
    a) sa primeasca contributiile, in numerar, facute de membrii asociatiei in scopul cumpararii de actiuni/parti sociale ale societatii comerciale;
    b) sa solicite si sa primeasca credite de la societati bancare sau alte institutii financiare pentru cumpararea actiunilor/partilor sociale;
    c) sa negocieze cu Fondul Proprietatii de Stat conditiile de dobandire a actiunilor/partilor sociale;
    d) sa incheie cu Fondul Proprietatii de Stat contractele pentru dobandirea de actiuni/parti sociale ale societatii comerciale in numele si pentru membrii asociatiei;
    e) sa transmita membrilor asociatiei, imediat dupa achitarea integrala a pretului, actiunile/partile sociale dobandite in conditiile art. 29 pct. 3 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) sa detina, pana la achitarea lor integrala, actiunile/partile sociale dobandite in conditiile art. 29 pct. 1 si pct. 2 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) sa constituie drept gaj actiunile/partile sociale prevazute la litera f) de mai sus la cererea societatii bancare, ca garantie a platii la termen a ratelor, creditelor si dobanzilor aferente; sa transmita aceste actiuni/parti sociale membrilor asociatiei, conform prevederilor Legii nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea dreptului de gaj constituit in favoarea creditorilor;
    h) sa plateasca ratele si dobanzile aferente in conditiile contractului de vanzare de actiuni/parti sociale si sa restituie creditele si dobanzile aferente in conditiile contractului de credit;
    i) sa exercite, pana la plata integrala a pretului actiunilor/partilor sociale dobandite potrivit lit. f) de mai sus, in adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii comerciale, dreptul de vot corespunzator numarului de actiuni/parti sociale platite;
    j) sa organizeze distribuirea actiunilor in conditiile stabilite de adunarea generala.
    Art. 5
    Patrimoniul initial al asociatiei se constituie din sume depuse de membrii asociatiei.
    Bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli ale asociatiei se intocmesc anual, conform dispozitiilor legale.

    CAP. 3
    Organele de conducere si controlul gestiunii

    Art. 6
    Adunarea generala
    6.1. Adunarea generala, constituita din toti membrii asociatiei, este organul suprem de conducere al acesteia.
    6.2. Atributiile adunarii generale sunt urmatoarele:
    a) aproba si modifica statutul asociatiei;
    b) alege si revoca membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori ale asociatiei;
    c) aproba raportul anual al consiliului de administratie al asociatiei, bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli ale asociatiei;
    d) stabileste si modifica criteriile de distribuire catre membrii asociatiei a actiunilor cumparate de asociatie si aproba programul de distribuire;
    e) hotaraste excluderea din asociatie;
    f) aproba angajarea de credite;
    g) hotaraste dizolvarea asociatiei.
    6.3. Fiecare membru al asociatiei dispune de un vot in adunarea generala.
    6.4 Adunarea generala va fi convocata cel putin o data pe an.
    6.5. Adunarea generala extraordinara poate fi convocata in urmatoarele cazuri:
    a) ori de cate ori este nevoie, din initiativa consiliului de administratie;
    b) la cererea scrisa si motivata a cel putin 25% din numarul total al membrilor asociatiei.
    6.6. Adunarea generala este legal constituita cand la aceasta participa majoritatea membrilor sai si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    6.7. Convocarea pentru adunarea generala, cu precizarea ordinii de zi, trebuie facuta cu cel putin 14 zile inainte de data tinerii acesteia, prin instiintarea in scris a tuturor membrilor asociatiei sau prin instiintari afisate la locurile de munca ale acestora.
    6.8. Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor si pentru revocarea acestora.
    Art. 7
    Consiliul de administratie
    7.1. Consiliul de administratie este organul executiv de conducere al asociatiei, format din ........... membri*) alesi de adunarea generala, pentru o perioada de ...... ani*).
    Membrii consiliului de administratie sunt reeligibili.
----------------
    *) Numarul membrilor consiliului de administratie va fi minimum 3 si de maximum 7.
    *) Perioada pentru care sunt alesi membrii consiliului de administratie va fi de 2 pana la 4 ani.

    7.2. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
    7.3. Asociatia este reprezentata in fata autoritatilor publice, in justitie si in relatiile cu tertii, de presedintele sau de vicepresedintele consiliului de administratie;
    7.4. Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori pentru daunele cauzate din vina lor, atat fata de terti, cat si fata de asociatie sau de membrii asociatiei.
    7.5. Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei intre adunarile generale si realizeaza actele de administrare privind activitatea acesteia;
    b) negociaza si da acordul pentru semnarea contractului de vanzare a actiunilor/partilor sociale;
    c) organizeaza si supravegheaza distribuirea actiunilor/partilor sociale catre membrii asociatiei si raporteaza rezultatul adunarii generale;
    d) aproba aderarea ulterioara in asociatie, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul statut, precum si retragerea din asociatie;
    e) asigura intocmirea bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli ale asociatiei, pe care le supune spre aprobare adunarii generale;
    f) exercita orice alte atributii si indeplineste insarcinari stabilite de adunarea generala.
    7.6. Regulile pentru convocarea consiliului de administratie, validitatea deliberarilor si adoptarea hotararilor acestuia sunt cele prevazute la art. 24 si art. 25 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Comisia de cenzori*)
-----------------
    *) Constituirea comisiei de cenzori este facultativa.

    8.1. Controlul gestionarii patrimoniului asociatiei va fi asigurat de o comisie de cenzori, formata din 3 membri, alesi de adunarea generala.
    Daca nu se constituie comisia de cenzori, controlul gestionarii patrimoniului asociatiei este asigurat de adunarea generala.

    CAP. 4
    Conditiile de admitere in asociatie, de aderare ulterioara, de retragere si de excludere din asociatie

    Art. 9
    Pot participa la asociatie, pe baza liberului consimtamant, exprimat in scris:
    a) salariatii societatii cu contract de munca incheiat pe durata nedeterminata sau determinata, cu program de lucru normal sau de cel putin o jumatate de norma;
    b) membrii consiliului de administratie si/sau managerii societatii comerciale;
    c) pensionarii care au avut ultimul loc de munca la societatea comerciala si fostii salariati ai societatii comerciale, cu exceptia celor carora li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile lor.
    Art. 10
    Orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 13 poate adera la asociatie ulterior constituirii acesteia, cu aprobarea consiliului de administratie.
    Art. 11
    Orice membru al asociatiei se poate retrage oricand din asociatie, cu conditia sa comunice hotararea sa consiliului de administratie, cu 3 luni inainte.
    Art. 12
    Adunarea generala poate hotari excluderea din asociatie a unui membru, daca se constata incalcarea de catre acesta a prevederilor statutului asociatiei sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin cererea de subscriere de actiuni, iar in cazul salariatilor societatilor comerciale, cand li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile acestora.

    CAP. 5
    Criteriile de distribuire si modul de transmitere a actiunilor

    Art. 13
    Numarul de actiuni care se distribuie fiecarui membru al asociatiei se stabileste potrivit optiunii acestuia si cu respectarea urmatoarelor criterii:
    (Se vor inscrie unul sau mai multe criterii stabilite de adunarea generala cu respectarea prevederilor art. 38 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare).
    Art. 14
    In conformitate cu criteriile de distribuire prevazute la art. 13, contributia fiecarui membru al asociatiei este de minimum ...... lei si maximum ........ lei, care se va plati astfel: (integral sau in rate, in numerar).
    Art. 15
    Optiunea de dobandire de actiuni se exprima prin cerere de subscriere de actiuni (conform formularului din anexa la Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare).
    Art. 16
    Actiunile dobandite de asociatie in modul prezentat in art. 29 pct. 3 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit membrilor asociatiei imediat dupa achitarea lor integrala.
    Aceste actiuni se inregistreaza in registrul actionarilor societatii, in numele membrilor asociatiei care au platit integral actiunile distribuite si care au drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii si dreptul la dividendele distribuite de societatea comerciala, corespunzator numarului de actiuni detinute.
    Art. 17
    Actiunile dobandite de asociatie in modul prezentat la art. 29 pct. 1 si pct. 2 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi utilizate pentru a garanta creditele contractate. Aceste actiuni se inregistreaza in registrul actionarilor societatii comerciale, in numele asociatiei care are drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale, corespunzator numarului de actiuni platite.
    Asociatia se va inscrie la Oficiul Registrului comertului, la pozitia "Actionari", pana la data achitarii integrale a pretului.
    Art. 18
    Actiunile/partile sociale prevazute la art. 17 se distribuie membrilor asociatiei conform prevederilor Legii nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 19
    Actiunile sunt nominative sau preferentiale si se pot transmite pe durata existentei societatii comerciale, in conditiile legislatiei in vigoare.

    CAP. 6
    Raspunderea asociatiei si a membrilor asociatiei

    Art. 20
    Asociatia raspunde pentru obligatiile sale cu actiunile dobandite in conditiile art. 29 pct. 1 si pct. 2 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, actiuni/parti sociale care vor servi drept gaj pentru plata ratelor si dobanzilor aferente ori pentru restituirea creditelor contractate.
    Art. 21
    Membrii asociatiei nu sunt solidar raspunzatori pentru debitele asociatiei; fiecare membru al asociatiei raspunde personal pentru plata integrala a actiunilor/partilor sociale subscrise.

    CAP. 7
    Dizolvarea si lichidarea

    Art. 22
    Dizolvarea asociatiei si lichidarea patrimoniului acesteia se fac conform art. 39-47 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 13
    la normele metodologice

                         HOTARAREA NR..............
                   din data de .........................

    Adunarea generala extraordinara a actionarilor (asociatilor) Societatii Comerciale "................", constituita din reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat (si ai celorlalti actionari, daca este cazul), analizand cererea comitetului de initiativa ales conform art. 5 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare,
    hotaraste:
    1. Aproba constituirea, de catre ................ *), cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 77/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, a unei asociatii pentru dobandirea de actiuni/parti sociale ale Societatii Comerciale ".................", in cadrul procesului de privatizare a acesteia.
----------------
    *) Se completeaza, dupa caz:
    - salariati, fosti salariati si pensionari;
    - membrii consiliului de administratie sau managerul societatii comerciale, precum si salariatii.

    2. Societatea Comerciala "..................." va pune la dispozitie spatiul necesar pentru sediul asociatiei.

    ANEXA 14
    la normele metodologice

    DETERMINAREA MARIMII AVANSULUI MINIM PENTRU PLATA IN RATE A
     ACTIUNILOR/PARTILOR SOCIALE SAU A ACTIVELOR SOCIETATILOR
        COMERCIALE, IN FUNCTIE DE DOMENIUL DE ACTIVITATE
------------------------------------------------------------
Nr.  Domeniul de activitate                       Avansul
                                                  minim (%)
------------------------------------------------------------
1. industria lemnului si a mobilei                  40
2. industria textila, confectii, pielarie           35
3. constructii, transporturi, posta si
   telecomunicatii, industrie petrochimica,
   informatica                                      30
4. turism si comert, industrie chimica,
   industria de masini, echipamente si
   aparatura electronica si electrotehnica;
   industria constructiilor metalice si
   a produselor metalice, recuperarea deseurilor
   si a resturilor de materiale reciclabile;
   productie, transport energie electrica
   si gaze; distributia apei; industria celulozei
   si hartiei, industria poligrafica;
   industria alimentara, materiale de constructii,
   abatoare                                         25
5. industria metalurgica, industria extractiva,
   cercetare, proiectare, edituri, cultura, arta,
   sanatate si farmacii; agricultura, servicii,
   zootehnie                                        20
------------------------------------------------------------

    ANEXA 15
    la normele metodologice

                              LISTA
              activelor propuse pentru ..............*)
    conform hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor
                      din data de ..................

    Denumirea societatii comerciale ....................................
    Sediul societatii comerciale *) ...................................
    Numarul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului .........
    Codul fiscal ................
---------------------------------------------------------------------------
                     Obiectul de  Valoarea   Numarul   Ponderea valorii
Denumirea  Adresa    activitate   contabila  de        in valoarea totala
activului  activului al           a          salariati de inregistrare
                     activului    activului            in contabilitatea
                                                       societatii
                                                       comerciale
                                                              %
---------------------------------------------------------------------------
  1           2           3           4           5              6
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------
    *) Se completeaza, dupa caz, cu "vanzare" sau "utilizare in sistem de leasing imobiliar".
    *) Pentru sediul societatii comerciale se mentioneaza adresa, numarul de telefon, telex, telefax.

    ANEXA 16
    la normele metodologice

                          ANUNT PUBLICITAR
                      pentru vanzari de active
                              (model)

    Societatea Comerciala ..............., cu sediul in ..........., organizeaza licitatie publica deschisa ....................*), conform Legii nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ..............*) a urmatoarelor active:

    Denumirea     Obiectul de     Adresa         Pretul de
    activului     activitate      activului      pornire
    .......................................................
    .......................................................
    La pretul de adjudecare se adauga TVA-ul, suportat de catre cumparator.
    Licitatia va avea loc pe data de ......, ora ...., la ...............
    In caz de neadjudecare la prima sedinta, se va organiza cea de a doua sedinta a licitatiei pe data de ...........
    Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic de la sediul societatii comerciale, intre orele .....
    Alte relatii privind activele ce urmeaza a fi vandute: ...........*)
    Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul societatii pana in ziua licitatiei, ora ...., documentele prevazute de legislatia in vigoare.
    Participantii la licitatie vor depune la casieria societatii sau in contul nr. ..........., deschis la ............, taxa de participare de ........ lei si vor face, in cazul vanzarii activului, dovada consemnarii la dispozitia societatii comerciale vanzatoare a garantiei de 3 % din pretul de pornire a licitatiei.
    Valoarea terenului aferent activului ................*)
----------------
    NOTA
    *) Se completeaza, dupa caz, "cu strigare", in cazul vanzarii cu plata integrala, sau "cu oferte inchise in plicuri sigilate", in cazul vanzarii cu plata in rate si al utilizarii in sistem leasing.
    *) Se completeaza, dupa caz, cu "vanzarea" sau "utilizarea in sistem leasing".
    *) Se completeaza, dupa caz, cu informatii privind:
    - numarul de salariati;
    - date privind eventualele litigii legate de activ, inclusiv cele legate de incalcarea prevederilor privind protectia mediului;
    - persoana desemnata sa dea relatii suplimentare privind activul (numele, numarul de telefon).
    *) Se completeaza, dupa caz, cu "este inclusa in pretul de pornire a licitatiei" sau "nu este inclusa, urmand ca acesta sa fie vandut cumparatorului activului conform prevederilor legale in vigoare".
    Observatie: Anuntul publicitar se poate publica, cu respectarea prezentului model, si intr-o limba straina de circulatie internationala.

    ANEXA 17
    la normele metodologice

                   DOSAR DE PREZENTARE A ACTIVULUI
                          Continut-cadru

    1. Principalele informatii extrase din raportul de evaluare a activului
    2. Modelul de oferta, in cazul licitatiei publice cu oferte inchise in plicuri sigilate
    3. Proiectul de contract de vanzare-cumparare sau de leasing imobiliar, dupa caz
    4. Obligatiile de mediu, dupa caz:
    a) obiectivele minime acceptate care au fost stabilite pentru activ, prin decizia ............, emisa de .................. (se completeaza numai in cazul in care au fost stabilite obiectivele minime acceptate);
    b) obiectivele minime acceptate nu au fost stabilite pentru ca activul nu declanseaza procedurile legale de mediu (se completeaza numai in cazul in care obiectivele minime acceptate nu au fost stabilite, deoarece nu au fost necesare in conformitate cu legislatia in vigoare);
    c) obiectivele minime acceptate nu au fost stabilite pentru activ, deoarece autoritatile de mediu competente au determinat, dupa executarea procedurilor legale de mediu, ca pentru aceasta oferta de vanzare nu exista obligatia de a include obiective minime acceptate (se completeaza numai in cazul in care obiectivele minime acceptate nu au fost stabilite deoarece, dupa primirea bilantului de mediu, autoritatile de mediu competente au decis ca nu sunt necesare)
    5. Alte date considerate utile de catre societatea comerciala

    ANEXA 18
    la normele metodologice

                               REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de active, cu plata integrala

    1. Vanzarea de active cu plata integrala se efectueaza prin licitatie publica deschisa cu strigare, la care poate participa un numar nelimitat de persoane.
    2. Pentru tinerea licitatiei, vanzatorul este obligat sa faca publicitatea prevazuta la art. 76 din prezentele norme metodologice si sa puna la dispozitia oricarui ofertant dosarul de prezentare a activului.
    3. Ofertantii depun la sediul vanzatorului, cel mai tarziu cu o ora inainte de ora fixata pentru inceperea licitatiei, documentele de participare prevazute la art. 80 alin. (1) din prezentele norme metodologice.
    4. Comisia de licitatie analizeaza documentele prezentate de ofertanti si exclude de la participare persoanele care nu intrunesc conditiile prevazute la art. 80 alin. (1) din prezentele norme metodologice.
    5. Sedinta de licitatie are loc in ziua si la ora indicate in anuntul de vanzare, daca sunt prezenti cel putin doi ofertanti. Daca nu se indeplineste aceasta conditie, sedinta de licitatie se va relua dupa 7 zile lucratoare, incheindu-se un proces-verbal de constatare.
    6. Daca la a doua sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant, comisia de licitatie procedeaza la negocierea pretului cu acesta. Daca ofertantul nu accepta conditiile din oferta, vanzatorul poate organiza o alta licitatie, cu respectarea conditiilor de publicitate din prezentele norme metodologice.
    7. Licitatia este condusa de un licitator, desemnat dintre membrii comisiei de licitatie.
    8. La deschiderea sedintei de licitatie, licitatorul anunta modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare, sarcinile de care este grevat activul, pretul de pornire a licitatiei, pasul de licitare, care poate fi de minimum 2 % si maximum 10 % din pretul de pornire.
    9. In cursul sedintei de licitatie, licitantii au dreptul sa anunte, prin strigare si ridicarea mainii, un pret egal cu cel anuntat de licitator ori un pret mai bun decat pretul de pornire.
    10. Licitatorul este obligat sa tina licitatia dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca licitantii ofera pretul anuntat, licitatorul va creste pretul din treapta in treapta cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul curent si se adjudeca activul;
    b) daca licitantii nu ofera pretul anuntat, licitatorul va scadea pretul din treapta in treapta, cu un pas de licitare de 2 %, in functie de punctul de confluenta intre cerere si oferta, pana rezulta pretul curent si se adjudeca activul.
    11. Daca la a treia repetare a ultimei strigari nu se ofera o suma mai mare, licitatorul anunta adjudecarea activului, licitantului care a oferit ultima suma strigata.
    12. Pentru situatia prevazuta la pct. 10 lit. b), licitatorul va scadea din nivelul pretului de pornire pana la pretul minim stabilit de comisia de licitatie sau va intrerupe sedinta de licitatie.
    13. Dupa anuntarea adjudecatarului de catre licitator, comisia declara inchisa sedinta de licitatie si procedeaza la intocmirea procesului-verbal. Procesul-verbal se semneaza de catre comisia de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti licitanti.

    ANEXA 19
    la normele metodologice

           CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE ACTIVE*1)
            Nr. ......... din ....../....../........

    I. Partile contractante
    Intre Societatea Comerciala ............., cu sediul in .........., sectorul .............., municipiul Bucuresti/judetul ............., Romania, tel. ........, fax .........., cu cont nr. ............ deschis la Societatea Bancara ..................... - Sucursala Municipiului Bucuresti, codul fiscal nr. ........., reprezentata legal prin .............., denumit in continuare vanzator, si
    Societatea Comerciala ...............*2), cu sediul in .............., str. ................... nr ......, inmatriculata la Oficiul Registrului comertului cu nr. J ........../...............*3), codul fiscal nr. ........., cu contul nr. ..., deschis la Societatea Bancara .........- Sucursala ...., reprezentata legal prin .............., denumit in continuare cumparator,
    s-a incheiat prezentul contract.
    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate si sa remita, iar cumparatorul sa plateasca si sa preia bunul imobil *4) situat in ..........., cu terenul aferent *5), in suprafata de ..........., avand urmatoarele vecinatati:
    - la nord: ...........
    - la sud: ............
    - la vest: ...........
    - la est: ............
    Proprietatea se transmite de drept cumparatorului in momentul semnarii contractului, in conformitate cu art. 1295 alin. 1 din Codul civil *6).
    Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal, anexat la prezentul contract.
    III. Pretul si modalitatile de plata
    Art. 2
    Valoarea contractului este de --- lei, (inclusiv garantia de participare)*7).
    Evolutia ratei inflatiei sau cursului de schimb valutar care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract nu determina renegocierea pretului *8).
    Art. 3
    Modalitati de plata:
    Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:
    a) virament cu ordin de plata;
    b) fila C.E.C.;
    c) cambie;
    d) acreditiv documentar irevocabil/revolving.
    Plata se face in termen de .......*9) zile lucratoare, de la perfectarea contractului, in contul vanzatorului cu nr. ........ deschis la Societatea Bancara - Sucursala ................
    V. Garantii
    Art. 4
    Cumparatorul se obliga sa efectueze, la societatea comerciala, investitiile convenite cu vanzatorul si prevazute in anexa la prezentul contract *10).
    VI. Raspunderea contractuala
    Art. 5
    Pentru neexecutarea, total sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune moratorii (penalitati de intarziere) si/sau daune-interese.
    Art. 6
    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1082 si 1083 din Codul civil.
    Art. 7
    Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.
    Art. 8
    Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.
    Greva nu va fi considerata caz de forta majora.
    Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
    Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.
    Art. 9
    Clauza penala
    a) pentru intarziere la plata pretului, peste termenul stipulat in contract sau, ulterior, conform modificarii contractului prin act aditional, cumparatorul datoreaza urmatoarele daune moratorii:
    - pentru primele 15 zile: 0,3 %;
    - pentru urmatoarele 15 zile: 0,3 %*11)
    Daunele moratorii se calculeaza la valoarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de intarziere:
    b) pentru intarziere in finalizarea lucrarilor de investitii, conform termenelor fixate in documentatia prevazuta in anexa:
    - pentru primele 15 zile: 0,3 %;
    - pentru urmatoarele 15 zile: 0,3 %*12)
    Art. 10
    Pactul comisoriu
    In cazul in care cumparatorul nu isi executa obligatiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune-interese de catre vanzator, printr-o simpla notificare, daca, in prealabil, partea in culpa a fost pusa in intarziere, dar numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit art. 9.
    Vanzatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin. 1 al acestui articol, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, de la momentul perfectarii contractului si pana la momentul efectuarii platii, cumparatorul se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.
    Cumparatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, dupa perfectarea prezentului contract, activul nu se afla in proprietatea vanzatorului.
    Daunele-interese cuprind garantia de participare care a fost inclusa in contract si penalitatile, calculate pentru fiecare zi de intarziere la suma datorata*13), dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata la rata datorata*14).
    VII. Modificarea contractului
    Art. 11
    Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act aditional.
    Clauzele care se refera la indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate nu pot fi modificate*15).
    VIII. Dispozitii finale
    Art. 12
    Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile Codului civil si Codului comercial.
    Art. 13
    Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile se vor solutiona la instantele judecatoresti competente*16).
    Art. 14
    Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    VANZATOR,                                   CUMPARATOR,
__________________
    *1) Contractul de vanzare-cumparare este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile si obligatiile in functie de fiecare situatie particulara in parte, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil. In toate situatiile, contractul se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii.
    *2) Numele si prenumele persoanei fizice, precum si domiciliul.
    *3) Pentru persoanele fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I. seria si nr., pasaportul, dupa caz.
    *4) Partile vor face referire in anexa si la bunurile imobile prin destinatia lor, daca sunt afectate activitatii bunului imobil ce face obiectul instrainarii, precum si la teren, dupa caz.
    *5) Daca terenul nu se instraineaza, se va preciza ca vanzatorul acorda un drept de folosinta sau superficie pe durata existentei cladirii.
    *6) La contractele de vanzare-cumparare cu plata in rate, vanzatorul va stipula ca dreptul de proprietate se transmite la data la care va fi platita ultima rata.
    *7) Completarea art. 2, alin. 1, este necesara numai in situatia in care contractul s-a incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depunerea unei garantii de participare.
    *8) In cazul contractelor cu plata in rate, vanzatorul poate stipula indexarea valorii contractului, in functie de dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
    *9) Termenul de plata nu poate depasi 45 zile lucratoare. Pentru vanzarile cu plata in rate, varsamantul se face lunar, pana cel mai tarziu in a 25-a zi.
    *10) In anexe vor fi enumerate toate obligatiile ce revin cumparatorului in oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si asupra carora s-a convenit, inclusiv obligatiile minime acceptate, conform bilantului de mediu, dupa caz.
    *11) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare, ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1 %, in functie de valoarea contractului.
    *12) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare, ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1 %, in functie de valoarea contractului.
    *13) La contractele cu plata in rate, se va fixa dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei pentru fiecare rata neachitata.
    *14) Clauzele de reziliere se aplica la contractele cu plata integrala, precum si la contractele cu plata in rate incheiate pentru activele detinute de societatile comerciale ce intra sub incidenta Legii nr. 55/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru contractele de vanzare cu plata in rate incheiate potrivit Legii nr. 58/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, se va cere rezolutia contractului, daca ratele nu au fost platite de doua ori consecutiv, cu penalitati de intarziere si restituirea bunului.
    *15) Clauza va fi stipulata numai pentru situatiile in care activul ce face obiectul vanzarii a avut o activitate cu impact negativ asupra mediului.
    *16) Pentru contractele incheiate cu persoanele fizice sau juridice straine se va stipula ca formarea, validitatea, interpretarea, executarea si raspunderea pentru neexecutarea totala/partiala a obligatiilor sa fie guvernate de legea romana. In consecinta se va apela la arbitrajul de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau la instantele judecatoresti din Romania.

    ANEXA 20
    la normele metodologice

                              REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de active cu plata in rate sau pentru utilizarea in sistem de leasing imobiliar

    1. Vanzarea de active cu plata in rate sau utilizarea acestora in sistem de leasing imobiliar se efectueaza prin licitatie publica deschisa, cu oferte inchise in plic sigilat.
    2. Licitatia se desfasoara in conformitate cu conditiile stabilite la pct. 2-7 si pct. 13 din regulamentul pentru vanzarea cu plata integrala, prevazut in anexa nr. 18 la prezentele norme metodologice.
    Depunerea plicurilor cu oferte se face la sediul vanzatorului, in ziua si la ora stabilite pentru desfasurarea acesteia.
    3. Ofertele se intocmesc in conformitate cu modelele prezentate in anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice, pentru vanzarea in rate, si anexa nr. 24 la prezentele norme metodologice, pentru utilizarea in sistem de leasing.

    ANEXA 21
    la normele metodologice

                CONTRACT DE LEASING IMOBILIAR*1)
                       (continut-cadru)
                                  Nr. ...... din ....../....../.......

    I. Partile contractante
    Cu acordul Fondului Proprietatii de Stat, in calitate de actionar principal, intre Societatea Comerciala .........., cu sediul in  sectorul ....., municipiul Bucuresti/judetul ........., Romania, tel. ........., fax ............., cu cont nr. ............... deschis la Societatea Bancara .................. - Sucursala Municipiului Bucuresti, codul fiscal nr. ................, reprezentata legal prin ................, denumit in continuare locator, si
    Societatea Comerciala ................*2), cu sediul in .............., str. ................... nr. ......., inmatriculata la Oficiul Registrului comertului cu nr. J/......./........*3), cod fiscal nr. ......., cu cont nr. ....., deschis la Societatea Bancara ..............- Sucursala ................, reprezentata legal prin .........., denumit in continuare utilizator, s-a incheiat prezentul contract.
    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Locatorul se obliga sa transmita dreptul de folosinta si posesia, iar utilizatorul sa plateasca si sa preia bunul imobil*4) situat in ............, cu terenul aferent in suprafata de ..........., avand urmatoarele vecinatati:
    - la nord: .............
    - la sud: .............
    - la vest: .............
    - la est: ..............
    Art. 2
    Predarea-primirea bunului ce face obiectul utilizarii se consemneaza in proces-verbal, anexat la prezentul contract.
    Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract va fi utilizat pentru:
    ...........................................
    Art. 3
    Locatorul se obliga:
    a) sa confere utilizatorului un drept de folosinta si posesia bunului utilizat in sistem de leasing imobiliar;
    b) sa predea bunul la termenul stipulat in prezentul contract;
    c) sa respecte, la expirarea contractului de leasing imobiliar, dreptul de optiune al utilizatorului, ce consta in posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului sau restituirea acestuia.
    Art. 4
    Utilizatorul se obliga:
    a) sa preia si sa foloseasca bunul, dupa destinatia care rezulta din contract;
    b) sa nu incheie un contract de sublocatie privind bunul incredintat, fara acordul locatorului;
    c) sa efectueze platile cu titlu de redeventa, in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in prezentul contract;
    d) sa execute la termen si in bune conditii toate reparatiile capitale si curente;
    e) sa apere, in raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la bunul ce face obiectul prezentului contract;
    f) sa asigure bunul la o societate de asigurari autorizata si sa plateasca primele de asigurare, ori sa preia contractul de asigurare de la locator;
    g) sa plateasca toate impozitele si taxele, precum si utilitatile consumate (energie electrica, termica, gaze naturale, apa, salubritate, telefon, fax etc.);
    h) sa efectueze investitiile convenite cu locatorul, prevazute in anexa la prezentul contract*5);
    i) sa predea bunul locatorului in stare buna de folosinta, potrivit destinatiei sale, la expirarea sau rezilierea prezentului contract, in cazul in care nu si-a exercitat dreptul la optiune, prin notificare scrisa, cu cel putin 30 zile inainte de data expirarii, fiind considerat ca, initial, l-a primit in stare buna.
    III. Termen
    Art. 5
    Termenul utilizarii in sistem de leasing imobiliar este de ......... ani, cu incepere de la data semnarii procesului-verbal mentionat la art. 2.
    Contractul nu se poate prelungi peste termenul stipulat la articolul precedent.
    IV. Pretul si modalitati de plata
    Art. 6
    Pretul contractului este de ...... lei, (inclusiv garantia de participare)*6).
    Redeventele locative acopera valoarea de circulatie a bunului si marja de profit a locatorului. La calculul redeventei se va tine cont si de nivelul de amortizare a bunului.
    Evolutia ratei inflatiei care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract poate determina indexarea redeventelor locative.
    Art. 7
    Modalitati de plata:
    Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:
    a) virament cu ordin de plata;
    b) fila C.E.C.;
    c) cambie.
    Plata se face lunar in a 25-a zi, in contul locatorului cu nr. ...... deschis la Societatea Bancara ............... - Sucursala ...............
    In cazul in care, la expirarea contractului de leasing imobiliar, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara bunul, locatorul trebuie sa aiba in vedere varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa si amortizarile.
    In situatia in care contractul de leasing imobiliar a fost incheiat ca urmare a unei novatii, prin care s-a stins un raport juridic anterior nascut in baza unui contract de locatie de gestiune, locatorul va lua in considerare si ratele cu titlu de chirie platite in baza contractului de locatie de gestiune, daca acest contract a fost incheiat cu acelasi utilizator.
    V. Raspunderea contractuala
    Art. 8
    In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat, nu isi respecta obligatiile ce se refera la realizarea de investitii sau in situatia in care se afla in reorganizare ori lichidare judiciara, locatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract cu daune-interese*7).
    In cazul in care utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a redeventei, doua luni consecutiv, locatorul are dreptul de a rezilia contractul cu daune-interese, ce cuprind redeventele scadente si cuantumul valoric al redeventelor care au ramas de platit pana la expirarea prezentului contract.
    Nerespectarea dreptului la optiune al utilizatorului obliga locatorul la plata de daune ce vor fi egale cu valoarea contabila ramasa.
    Art. 9
    Prevederile art. 8 nu se aplica daca un caz de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului. Pentru aceasta situatie, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de caz de forta majora conform art. 1082 si 1083 din Codul civil.
    Art. 10
    Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.
    Art. 11
    Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.
    Greva nu va fi considerata caz de forta majora.
    Partea care invoca forta majora este obligata sa justifice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
    Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.
    VI. Modificarea contractului
    Art. 12
    Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act aditional.
    VII. Dispozitii finale
    Art. 13
    Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti competente*8).
    Art. 14
    Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

     LOCATOR,                                    UTILIZATOR,
--------------
    *1) Contractul este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile si obligatiile in functie de fiecare situatie particulara in parte, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil.
    Exceptie fac clauzele care definesc natura juridica a contractului de leasing imobiliar, cum sunt: art. 1, art. 3 si 4, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 3, art. 8 alin. 2 si 3.
    *2) Numele si prenumele persoanei fizice, precum si domiciliul acesteia.
    *3) Pentru persoane fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I., seria nr., pasaport, dupa caz.
    *4) Partile vor face referire in anexa si la bunurile imobile prin destinatia lor, daca sunt afectate activitatii bunului imobil ce face obiectul instrainarii, precum si la teren, dupa caz.
    *5) In anexe vor fi enumerate toate obligatiile ce revin utilizatorului in oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si asupra carora s-a convenit.
    *6) Completarea este necesara numai in situatia in care contractul s-a incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depunerea unei garantii de participare.
    *7) Daunele-interese se calculeaza, in acest caz, in mod similar cu clauzele stipulate in contractul de vanzare-cumparare de active/parti sociale.
    *8) Contractul incheiat cu persoana fizica sau juridica straina este guvernat de legea romana. In consecinta, litigiile de orice fel aparute ca urmare a modului de formare, ori in legatura cu validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale, se vor solutiona de catre arbitrajul organizat pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau la instantele judecatoresti din Romania.

    ANEXA 22
    la normele metodologice

                              INFORMATII
                        privind activul vandut

    Societatea comerciala vanzatoare (denumirea) .....................
    Codul fiscal al societatii comerciale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului .......
    Judetul (sectorul) ................. |_|_|_|_|_|
    Localitatea ......................................................
    Strada ............................................ nr. ..........
    Telefon .............. Fax ............... Telex .................
    Activul vandut (denumire) ........................................
    Adresa: Localitatea ...................... str. ..................
    nr. ........... judetul ..........................................
    Obiectul de activitate: ..........................................
    Data si numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care a aparut
    anuntul .................
    Denumirea publicatiilor si data aparitiei anuntului de organizare a
    licitatiei ........................................................

------------------------------------------------------------
                DATE PRIVIND ACTIVUL VANDUT
------------------------------------------------------------
Nr.            Date                            Mii lei
crt.
------------------------------------------------------------
1. Valoarea de inregistrare in contabilitate
   a activului vandut,                        .............
               din care, valoarea terenului   .............
2. Valoarea activului rezultata in urma
   evaluarii,                                 .............
               din care, valoarea terenului   .............
3. Valoarea de incepere a licitatiei          .............
4. Valoarea de adjudecare a activului
  (exclusiv TVA)                              .............
5. Numar de participanti la licitatie         .............
6. Facilitati acordate:                       .............
             a) avans platit    mii lei; %    .............
             b) plata in rate   mii lei/an    .............
             c) dobanda         %/an          .............
7. Dimensiunea fizica a activului (capacitate
   de productie, suprafata comerciala,
   nr. camere etc.)                           ..............
8. Suprafata terenului pe care este
   amplasat activul                           ..............
9. Cumparator:
                  - persoana fizica   ......................
                  - persoana juridica ......................
                  - tara de origine   ......................

10. Data desfasurarii licitatiei      ......................
11. Numarul contractului de vanzare
    si data incheierii acestuia       ......................

         L.S.
      Semnatura,      Data intocmirii ................


    ANEXA 23
    la normele metodologice

             MODEL DE OFERTA PENTRU VANZAREA DE ACTIVE CU PLATA IN RATE

    Denumirea activului .........................
    Licitant ....................................
    1. Pretul oferit ............................    maximum 100 de puncte
    2. Avans ....................................    maximum 100 de puncte
    3. Numar de rate lunare .....................    maximum 100 de puncte
    4. Dobanda anuala ...........................    maximum 100 de puncte

              Data                         Semnatura si stampila
         .............                     .....................

    Modul de calcul al punctajului
    Cea mai mare oferta, pentru fiecare din pozitiile nr. 1, 2 si 4, primeste punctajul maxim, respectiv 100 de puncte.
    Cea mai mica oferta pentru pozitia nr. 3 primeste punctajul maxim de 100 puncte.
    Punctajele celorlalti ofertanti se calculeaza proportional, in functie de cea mai mare valoare oferita, pentru punctele nr. 1, 2 si 4, respectiv de cea mai mica valoare, pentru punctul nr. 3.
    Castigatorul licitatiei este cel care a obtinut punctajul total cel mai mare.

    ANEXA 24
    la normele metodologice

                            MODEL DE OFERTA
      pentru utilizarea activelor in sistem de leasing imobiliar

    Denumirea activului ...............
    Licitant ..........................

    1. Redeventa oferita ..............     maximum 100 de puncte
    2. Durata contractului ............     maximum 100 de puncte

            Data                   Semnatura si stampila
        ............               .....................

    Modul de calcul al punctajului
    Cea mai mare oferta, pentru pozitia nr. 1, primeste punctajul maxim, respectiv 100 de puncte.
    Cea mai mica oferta, pentru pozitia nr. 2, primeste punctajul maxim de 100 de puncte.
    Punctajele celorlalti ofertanti se calculeaza proportional, in functie de cea mai mare valoare oferita, pentru punctul nr. 1, respectiv de cea mai mica valoare, pentru punctul nr. 2.
    Castigatorul licitatiei este cel care a obtinut punctajul total cel mai mare.

    ANEXA 25
    la normele metodologice

                           CONTINUTUL-CADRU
               al raportului de evaluare simplificat

    Raportul de evaluare se intocmeste de catre vanzator, in vederea stabilirii pretului de oferta pentru vanzarea actiunilor sau partilor sociale emise de societatile comerciale.
    Metodologia de evaluare se bazeaza pe calcularea valorii activului net contabil ajustata cu media profitului pe ultimii patru ani.
    A) Calculul activului net contabil
    Valoarea activului net contabil (Vanc) este determinata in baza datelor cuprinse in ultima balanta de verificare, elaborate de societatea comerciala supusa privatizarii.
    Administratorii societatii comerciale depun la vanzator documentele de oferta solicitate de acesta si formularul prezentat in anexa nr. 26 la prezentele norme metodologice, cuprinzand determinarea valorii activului net contabil, verificate si semnate de membrii comisiei de cenzori sau de un expert contabil autorizat in cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata.
    Cenzorii si administratorii societatii comerciale au obligatia de a verifica si certifica corectitudinea datelor, in mod deosebit pe cele referitoare la:
    - determinarea valorii ramase a mijloacelor fixe pe baza reevaluarii acestora, conform hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994;
    - amortizarea mijloacelor fixe, conform Legii nr. 15/1994 si Hotararii Guvernului nr. 266/1994;
    - evaluarea terenurilor din proprietatea societatii comerciale pe baza hotararilor Guvernului nr. 834/1991 si nr. 500/1994.
    B) Media profitului pe ultimii patru ani se determina prin urmatoarea formula:
            Pn94 X I95 X I96 X i97 + Pn95 X I96 X i97 + Pn96 X i97 + Z
    Pnm = ---------------------------------------------------------------- (1)
                                      4
    in care:
    Pnm      - media profitului net pe ultimii patru ani, la care s-au aplicat
               indicii de inflatie comunicati de Comisia Nationala pentru
               Statistica;
    Pn94     - profitul net realizat in anul 1994;
    Pn95     - profitul net realizat in anul 1995;
    Pn96     - profitul net realizat in anul 1996;
    I95, I96 - indicii de inflatie comunicati de Comisia Nationala pentru
               Statistica pentru anii 1995 si 1996;
    i97      - indicele de inflatie de la inceputul anului 1997 pana in luna
               ultimei balante de verificare;
    Z        - profitul net anual extrapolat pentru anul 1997 si este calculat
               cu formula:

         Yn
    Z = --- X 12     (2)
         n

    Yn - profitul net cumulat, preluat din ultima balanta de verificare a
         conturilor sintetice;
    n  - numarul de luni care au trecut de la inceputul anului pana la data
         intocmirii ultimei balante de verificare.
    Pentru anii in care s-au inregistrat pierderi, termenii corespunzatori acestor ani primesc semnul "-" in formula (1).
    Formula de calcul a profitului net mediu (1) se utilizeaza in anul 1997. Pentru anii urmatori, formula de calcul se modifica in mod corespunzator.
    C) Calculul pretului de oferta
    Pretul de oferta/actiune se calculeaza cu formula (3):

                              K x Vanc + (1-K) x Pnm
    Pret de oferta/actiune = ------------------------   (3)
                                      N

    Pretul de oferta pentru pachetul de actiuni care se vinde se calculeaza cu formula (4):
    Pretul de oferta pe pachetul de actiuni = Pret de oferta/actiune x N1 (4)
    in care:
    Vanc = valoarea activului net, calculata conform lit. A);
    K este un coeficient specific sectorului de activitate al societatii comerciale supuse privatizarii, indicat in tabelul din anexa nr. 27 la prezentele norme metodologice;
    N = numarul total de actiuni emise de societatea comerciala supusa privatizarii, aferent capitalului social corespunzator ultimei cereri de mentiuni, inregistrata la Oficiul Registrului comertului;
    N1 = numarul de actiuni oferite la vanzare.
    In situatia in care pretul pe actiune calculat conform formulei (4) este mai mic decat 20% din valoarea nominala a actiunii, pretul de oferta se va calcula cu ajutorul formulei (5):
    Pretul de oferta = 0,2 x Valoarea nominala a actiunii x N1    (5)

    ANEXA 26
    la normele metodologice

                    DETERMINAREA ACTIVULUI NET CONTABIL

____________________________________________________________________________
    Denumire                                       Simbol cont contabil
____________________________________________________________________________
A. ELEMENTE DE ACTIV
____________________________________________________________________________
I. Active imobilizate
____________________________________________________________________________
 1. Imobilizari necorporale la valoarea       201+203+205+207+208-280-290
    ramasa
____________________________________________________________________________
 2. Terenuri si mijloace fixe la valoarea     211+212-281-291
    ramasa
____________________________________________________________________________
 3. Imobilizari necorporale si corporale      (230+231)-293
    in curs
____________________________________________________________________________
 4. Imobilizari financiare                    261+262+263+267-296
____________________________________________________________________________
    Total I (1 + 4)
____________________________________________________________________________
II. Active circulante
____________________________________________________________________________
 1. Materii prime, materiale, consumabile,    300+301 "308+321-322+323"
    stocuri aflate la terti,                  328+351+352+354+356+357+
    obiecte de inventar, baracamente          358-390-391-392-395
____________________________________________________________________________
 2. Produse semifabricate                     341+345+346 "348-394
____________________________________________________________________________
 3. Productie in curs de executie             331+332-393
____________________________________________________________________________
 4. Animale                                   361 "368-396
____________________________________________________________________________
 5. Marfuri si ambalaje                       371 "378+381 "388-4428-397-398
____________________________________________________________________________
 6. Conturi de regularizare si asimilate      471+473*)+476
____________________________________________________________________________
 7. Prime privind rambursarea obligatiunilor  169
____________________________________________________________________________
 8. Disponibilitati banesti                   511+512*)+518*)+531+532+541+542
____________________________________________________________________________
 9. Titluri de plasament                      502+503+505+506+508-590
____________________________________________________________________________
 10. Creante si decontari                     409+411+413+416+418+425+428*)+
                                              +438*)+441*)+442*)+445+448*)+
                                              +451*)+456+458*)+461+431*)+
                                              +437*)+444*)+446*)+447*)+463-
                                              -491-495-496
____________________________________________________________________________
    Total II (1 + 10)
____________________________________________________________________________
    TOTAL A = I + II
____________________________________________________________________________
B. DATORII
____________________________________________________________________________
 1. Imprumuturi si datorii asimilate          161+162+166+167+168+269+512*)+
                                              +518*)+519
____________________________________________________________________________
 2. Furnizori                                 401+403+404+405+408
____________________________________________________________________________
 3. Creditori                                 462
____________________________________________________________________________
 4. Dividende de platit                       457
____________________________________________________________________________
 5. Alte decontari                            419+421+423+424+426+427+428*)+
                                              +431*)+431*)+437*)+438*)+
                                              +441*)+442*)+444*)+446*)+
                                              +447*)+448*)+451*)+455+
                                              +458*)+509
____________________________________________________________________________
 6. Conturi de regularizare si asimilate      472+473*)+477
____________________________________________________________________________
    TOTAL B (1) 6)
____________________________________________________________________________
    ACTIV NET = A-B
____________________________________________________________________________

    Director general,                      Director financiar-contabil,
        (Manager)                                 (Contabil sef)

   ......   ............*)              ......   ...............*)

                           Certificat cenzori
                           .......  ...............*)
                           .......  ...............*)
                           .......  ...............*)
------------------
    *) Sold debitor.
    *) Sold creditor.
    *) Se completeaza numele, prenumele si, respectiv, semnatura persoanelor indicate.

    ANEXA 27
    la normelor metodologice

                                 TABEL
    Atribuirea coeficientului K in functie de sectorul de activitate
______________________________________________________________________
    Cod        Sector                                     K
______________________________________________________________________
    01 resurse carbune                                   0,8
    02 resurse petrol                                    0,8
    03 resurse gaz metan                                 0,8
    04 resurse feroase                                   0,8
    05 resurse neferoase                                 0,8
    06 resurse, altele                                   0,8
    07 industria combustibililor                         0,6
    08 industria metalurgica                             0,6
    09 industria constructiilor de masini, prelucrare    0,6
    10 industria electronica, electrotehnica             0,6
    11 industria chimica                                 0,6
    12 industria materialelor de constructii             0,6
    13 industria lemnului, celulozei, hartiei            0,5
    14 industria sticlei, portelanului, faiantei         0,6
    15 industria confectiilor, textilelor                0,6
    16 industria pielariei, blanurilor, incaltamintei    0,6
    17 industria alimentara                              0,6
    18 industria sapunurilor, cosmeticelor               0,7
    19 industrie, altele                                 0,7
    20 agricultura                                       0,5
    21 silvicultura, piscicultura                        0,7
    22 comunicatii                                       0,6
    23 transporturi feroviare                            0,6
    24 transporturi auto                                 0,6
    25 transporturi navale                               0,6
    26 transporturi aeriene                              0,6
    27 constructii                                       0,7
    28 informatica                                       0,7
    29 comert interior                                   0,8
    30 comert exterior                                   0,4
    31 finante, banci, asigurari                         0,4
    32 educatie, cultura, arta                           0,7
    33 cercetare, proiectare                             0,7
    34 sanatate, farmacie                                0,7
    35 turism, alimentatie publica, agrement             0,8
    36 mediu                                             0,6
    37 servicii                                          0,7
    38 publicitate mass-media                            0,7
    39 aprovizionare, contractari                        0,7
    40 educatie fizica, sport                            0,7
    41 gospodarie comunala, locativa                     0,7
    42 alte activitati                                   0,7
    43 metalurgie neferoasa                              0,6
______________________________________________________________________

    ANEXA 28
    la normele metodologice

                           RAPORT DE EVALUARE
                            (continut-cadru)

    1. Metodele de evaluare folosite (se vor utiliza cel putin doua dintre urmatoarele metode):
       a) metoda activului net actualizat;
       b) metoda fluxurilor financiare actualizate;
       c) metoda comparatiilor de piata;
       d) metoda capitalizarii veniturilor.
    2. Scenariile de evaluare utilizate in cadrul fiecarei metode de evaluare.
    3. Ipotezele tehnico-economice care stau la baza scenariilor de evaluare.
    4. Alte elemente pentru fiecare metoda de evaluare si fundamentarea acestora.
    5. Prezentarea calculelor aferente fiecarui scenariu.
    6. Rezultatele evaluarii.
    7. Specificarea surselor de informatii.
    8. Concluzii si recomandari.

    ANEXA 29
    la normele metodologice

                            RAPORT DE EVALUARE
         pentru stabilirea pretului de oferta la vanzarea de active
                             (continut-cadru)

    1. Valoarea activului si a terenului aferent acestuia, inregistrate in contabilitate, la care s-au aplicat toate reevaluarile in conformitate cu actele normative in vigoare.
    2. Valoarea contabila a activului si a terenului aferent acestuia, actualizate cu influentele modificarilor de preturi intervenite intre data ultimei reevaluari si data intocmirii raportului de evaluare.
    3. Dotarea tehnica si nivelul tehnologic al activului; uzura fizica si morala a bunurilor incluse in activ.
    4. Forta de munca utilizata in cadrul activului si calificarea acesteia.
    5. Implicatii asupra societatii comerciale detinatoare, in cazul vanzarii activului.
    6. Sursele de aprovizionare cu materii prime, materiale si posibilitatile de desfacere a produselor finite realizate.
    7. Contracte comerciale in curs de derulare incheiate de societatea comerciala, vizand activul in cauza.
    8. Sarcini de care este grevat activul (contracte de inchiriere, locatie, ipoteci etc.).
    9. Valoarea actualizata a investitiilor efectuate de locatar (daca este cazul), care va fi evidentiata distinct in pretul propus pentru inceperea licitatiei.
    10. Pretul propus pentru inceperea licitatiei, din care valoarea terenului.
    11. Justificarea pretului propus pentru inceperea licitatiei si metoda de evaluare folosita (la stabilirea pretului vor fi avute in vedere si elemente caracteristice ale fondului de comert, cum sunt: marca, vadul comercial, clientela, licente, patente etc.).

    ANEXA 30
    la normele metodologice

                                 LISTA
raspunderilor potentiale legate de mediu, identificabile in afara bilantului contabil

    1. Valoarea pretentiilor legate de mediu, formulate de terti in justitie pentru:
    - prejudicii cauzate prin fapta tertului (conform art. 1000 din Codul civil),
    - lipsa intretinerii unui edificiu sau viciu de constructie (conform art. 1002 din Codul civil), taxe si penalitati suspendate sau neplatite (asa cum se prevede in legislatia pentru protectia mediului),
    - daune produse de activitati miniere trecute (asa cum sunt prevazute in legislatia in vigoare).
    2. Hotarari judecatoresti definitive sau acte administrative definitive emise pe numele societatii comerciale sau predecesorilor sai legali pentru obligatia depoluarii solului sau a apei subterane.
    3. Acordurile, categoriile sau alte obligatii de a participa la costurile viitoare pentru monitorizare, noi depozite de deseuri, planuri de tratare a apelor uzate, extragerea apei, unitati pentru utilizarea substantelor periculoase sau alte investitii similare organizate de autoritati locale pentru folosirea obisnuita a entitatilor fizice si juridice.
    4. Compensatiile stabilite in baza unei hotarari judecatoresti definitive, a unor acte administrative, ori in Legea protectiei mediului care vor fi platite de catre societatea comerciala tertilor din cauza impactului activitatii sale trecute.
    5. Alte raspunderi, in conformitate cu reglementarile corespunzatoare din legislatia pentru protectia mediului, care pot avea un impact important asupra stabilitatii financiare viitoare a societatii comerciale ce urmeaza sa fie privatizata sau asupra activului ce va fi vandut.

    ANEXA 31
    la normele metodologice

             CATEGORIILE DE OBLIGATII DE MEDIU TIP B

    Urmatoarele categorii contractuale de obligatii de mediu tip B pot fi folosite de Fondul Proprietatii de Stat daca investitorii se obliga sa efectueze investitii importante:
    1. indepartarea echipamentului subteran sau de suprafata, care constituie sursa contaminarii;
    2. cumpararea si instalarea, inclusiv pregatirea spatiului necesar, transportul, montajul, pornirea echipamentului care inlocuieste echipamentul indepartat conform categoriei anterioare;
    3. depoluarea contaminarii solului si apei subterane cu substante periculoase, contaminare care a aparut inainte de vanzare, inclusiv evacuarea acestei contaminari catre depozitele de deseuri aprobate;
    4. cumpararea si instalarea, inclusiv pregatirea spatiului necesar, transportul, montajul, pornirea echipamentului care previne contaminarea solului si a apei subterane din surse nepermanente cum sunt: tavile de sub rezervoare, rezervoare tampon de pe conductele de ape pluviale, canale de beton de sub conductele de substante chimice toxice, acoperiri noi si rezistente pentru pardoseli etc.;
    5. cumpararea si instalarea, inclusiv pregatirea spatiului necesar, transportul, montajul, pornirea echipamentului care ar trebui sa se gaseasca in intreprindere, conform legislatiei pentru protectia mediului in vigoare la data emiterii acestor garantii;
    6. demolarea cladirilor industriale vechi, daca acestea nu sunt parte a patrimoniului national de arhitectura industriala si numai daca prin mentinerea lor pot fi afectate sau puse in pericol viata sau sanatatea persoanelor, echipamentul inutil, podelele de beton si alte active necesare pentru executarea activitatilor acoperite de alte garantii;
    7. indepartarea azbestului si/sau a altor substante periculoase acumulate pe/si/in interiorul cladirilor, peretilor si podelelor activului care se privatizeaza;
    8. repararea cladirilor si/sau sistemului de aprovizionare cu apa sau alte utilitati la entitatile pagubite datorita activitatilor anterioare ale societatii comerciale care se privatizeaza sau ale activului care se vinde;
    9. indepartarea substantelor periculoase ale unei terte parti, acumulate pe teritoriul societatii comerciale care se privatizeaza sau al activului care se vinde, daca aceasta terta parte a fost o intreprindere proprietatea statului roman si dupa depozitarea acestor deseuri a fost declarata in insolvabilitate;
    10. remedierea, decisa prin hotarare judecatoreasca, act administrativ sau lege, a terenurilor de depozitare a deseurilor considerate substante periculoase si depozitate de societatea comerciala care se privatizeaza sau activul care se vinde;
    11. compensare decisa prin hotarare judecatoreasca sau prin lege si platita catre terti datorita daunelor rezultate din schimbarea caracterului fizic al solului, inclusiv daune miniere, daune produse prin vibratii, daune produse prin schimbarea retelei de apa din sol etc.;
    12. compensare decisa prin hotarare judecatoreasca sau prin lege si platita salariatilor sau fostilor salariati datorita daunelor aduse sanatatii si vietii lor in timpul cat au avut aceasta calitate de salariati la societatea comerciala care se privatizeaza;
    13. compensare decisa prin hotarare judecatoreasca sau prin lege si platita tertilor datorita daunelor aduse sanatatii si vietii lor, care sunt rezultatul emisiei de substante periculoase in atmosfera, apa sau apa subterana de catre societatea comerciala care se privatizeaza;
    14. costul consultantilor angajati pentru supravegherea proiectelor de remediere, analiza pentru monitorizarea rezultatelor proiectelor de remediere, asistenta juridica pentru rezolvarea revendicarilor si a altor probleme legate direct de indeplinirea activitatilor, care sunt acoperite de celelalte tipuri de garantii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 457/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 457 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 457/1997
Hotărârea 81 1996
privind stabilirea valorii terenurilor neagricole aflate in patrimoniul societatilor comerciale de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice"
Hotărârea 887 1995
cu privire la Normele metodologice privind vanzarea, contra numerar, a actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995
Hotărârea 855 1995
pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 cu privire la privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice"
Legea 55 1995
pentru accelerarea procesului de privatizare
Legea 77 1994
privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza
Hotărârea 331 1992
privind vinzarea unor terenuri ale societatilor comerciale cu capital de stat
Hotărârea 154 1992
pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate
Hotărârea 634 1991
pentru aprobarea Normelor metodologice privind vinzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat
Legea 58 1991
privind privatizarea societatilor comerciale
Hotărârea 140 1991
privind metodologia atribuirii in locatie a gestiunii sau inchirierii unor subunitati prin licitatie directa
Hotărârea 1228 1990
pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu