E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 6 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 7 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 8 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 9 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 10 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 11 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 12 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 13 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 14 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 15 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 16 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 17 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 25 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 42 din actul Legea 219 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 1228 1990 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 5 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 18 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 19 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 20 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 21 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 22 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 23 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 24 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 26 din actul Hotărârea 1228 1990 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Hotărârea 1228 1990 modificat de Hotărârea 740 1993
Hotărârea 1228 1990 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 15 1992
Hotărârea 1228 1990 in legatura cu Hotărârea 5 1992
Articolul 3 din actul Hotărârea 1228 1990 modificat de Hotărârea 859 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1228 din 21 noiembrie 1990

pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din 12 decembrie 1990


SmartCity3


    In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii, anexa la prezenta hotarare.

                            PRIM-MINISTRU
                             PETRE ROMAN

    ANEXA 1

               METODOLOGIA
concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii

    CAP. 1
    Dispozitii generale si comune

    Art. 1
    Activitatea de concesionare, inchiriere si locatie a gestiunii se efectueaza in conditiile legii si cu respectarea dispozitiilor prezentei metodologii.
    Art. 2
    Concesionarea si subconcesionarea de activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si de terenuri proprietate de stat se desfasoara sub controlul guvernului.
    Inchirierea de bunuri proprietatea statului se efectueaza, in conditiile legii, pe baza de licitatie, cu aprobarea guvernului sau a organului administratiei locale de stat, dupa caz.
    Inchirierea de bunuri proprietatea regiilor autonome sau societatilor comerciale cu capital integral de stat se face, in conditiile legii, pe baza aprobarii consiliului de administratie ori a consiliului imputernicitilor statului, dupa caz.
    Locatia gestiunii pentru sectii, uzine, fabrici si alte subunitati economice comerciale cu capital integral de stat se efectueaza pe baza aprobarii consiliului de administratie ori a consiliului imputernicitilor statului, dupa caz.
    Pentru concesionarea, inchirierea si locatia gestiunii unor capacitati de productie, linii de fabricatie, sectii, uzine si fabrici care executa produse sau subansamble destinate inzestrarii armatei se va solicita si avizul Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 3
    Licitatiile publice in vederea concesionarii se desfasoara sub indrumarea Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    Agentia Nationala pentru Privatizare controleaza respectarea de catre concesionar a caietului de sarcini si a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune.
    Art. 4
    In cazul in care contractul de concesionare sau de inchiriere se incheie cu persoane fizice sau persoane juridice straine, acestea pot plati redeventa, respectiv chiria in lei, daca sumele in lei sunt obtinute din activitati desfasurate, in conditiile legii, in Romania.
    Art. 5
    Concesionarea, inchirierea si locatia gestiunii presupun, daca este cazul, initierea, fundamentarea, aprobarea, licitatia, contractarea si controlul lor.

    CAP. 2
    Concesionarea

    Art. 6
    Prin contractul de concesiune, o parte - concedentul - transmite celeilalte parti - concesionarul - spre administrare rentabila, pe un termen determinat, in schimbul unei redevente, o activitate economica, un serviciu public, o subunitate productiva sau un teren proprietate de stat.
    Art. 7
    Cand obiectul concesiunii il constituie terenuri continand substante minerale utile, precum titei, gaze si altele asemenea, se vor respecta uzantele internationale in materie, iar contractul va produce efecte juridice numai dupa aprobarea lui de catre Guvernul Romaniei.
    Art. 8
    Initiativa concesionarii apartine titularului dreptului real - proprietate ori folosinta - asupra bunurilor care vor forma obiectul contractului de concesiune.
    In cazul prevazut de art. 25 alin. 3 din Legea nr. 15/1990, initiativa concesionarii apartine organului administratiei de stat care are in subordine regia autonoma in structura careia se gaseste subunitatea productiva ce va forma obiectul concesionarii.
    Initiativa concesionarii o poate avea si persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care justifica interesul dobandirii, in regim de concesiune, a bunurilor ori activitatilor ce vor forma obiect al contractului de concesionare.
    Art. 9
    Propunerea de concesionare se fundamenteaza prin studiul tehnico-economic, care se aproba de catre consiliul de administratie al concedentului ori de organul de conducere al initiatorului, in cazul prevazut de art. 8  alin. 2.
    Elementele studiului tehnico-economic sunt cele prevazute in anexa  nr. 1.
    Art. 10
    Propunerea de concesionare fundamentata se transmite, spre avizare, Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    Agentia Nationala pentru Privatizare emite avizul sau potrivit anexei nr. 1 a).
    Art. 11
    Propunerea de concesionare va avea cuprinsul prevazut de anexa nr. 1 b).
    Art. 12
    Dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale pentru Privatizare, initiatorul concesiunii va elabora caietul de sarcini al concesiunii.
    Intocmirea caietului de sarcini se va face cu respectarea dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 15/1990 si potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    Art. 13
    Propunerea de concesionare, avizata favorabil de Agentia Nationala pentru Privatizare, si caietul de sarcini se transmit ministerului de resort, care le inainteaza ministrului de stat pentru industrie si comert. Acestea se supun aprobarii guvernului, potrivit art. 25 alin. 1 din Legea nr. 15/1990.
    Hotararea guvernului constituie temeiul trecerii la organizarea licitatiei concesiunii.
    Art. 14
    Organizarea licitatiei privind concesiunea si caietul de sarcini cuprinzand conditiile concesiunii, aprobate de guvern, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si in presa, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii licitatiei.
    Art. 15
    Procedura licitatiei si conditiile participarii la ea sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    Art. 16
    Pe baza rezultatului licitatiei, Agentia Nationala pentru Privatizare emite acordul prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 17
    Contractul de concesiune se incheie cu continutul prevazut de art. 27 din Legea nr. 15/1990 si in conditiile precizate de anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

    CAP. 3
    Inchirierea

    Art. 18
    Bunuri din proprietatea statului pot fi inchiriate numai pe baza de licitatie, organizata de organul de stat care le are in patrimoniu.
    In acest scop, organul de stat prevazut la alin. 1 are obligatia sa publice, cel putin intr-un ziar de larga circulatie, un anunt referitor la bunul si conditiile de inchiriere, precum si la data de inchidere si locul de tinere a licitatiei.
    Licitatia are loc in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
    Art. 19
    Pentru inchirierea de bunuri proprietatea regiilor autonome sau societatilor comerciale licitatia nu este obligatorie, daca nu sunt mai multi ofertanti.
    Art. 20
    Contractul de inchiriere se incheie intre proprietarul bunului si persoane fizice sau persoane juridice, romane ori straine.
    Prin contractul de inchiriere se vor conveni clauze care sa asigure exploatarea bunului inchiriat potrivit specificului acestuia, cu respectarea prevederilor continutului cadru din anexa nr. 6.
    Art. 21
    Pentru determinarea chiriei se vor avea in vedere: valoarea bunului inchiriat, amplasarea acestuia pe zone de interes, dotarile de care beneficiaza bunul, nivelul chiriei pe piata interna si externa pentru bunuri similare, importanta sociala a activitatii pentru desfasurarea careia urmeaza a fi folosit bunul inchiriat si alte elemente de asemenea natura.

    CAP. 4
    Locatia gestiunii

    Art. 22
    Prin contractul de locatie a gestiunii, regia autonoma sau societatea comerciala acorda uneia sau mai multor persoane fizice sau persoane juridice, romane ori straine, gestionarea unor sectii, uzine, fabrici ori altor subunitati.
    Art. 23
    Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc prin contractul de locatie a gestiunii, cu respectarea prevederilor continutului cadru din anexa nr. 7.
    Art. 24
    Regiile autonome si societatile comerciale au obligatia sa mentioneze despre incheierea contractului de locatie a gestiunii in registrul comertului, in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii contractului.

    CAP. 5
    Dispozitii specifice referitoare la concesionarea, inchirierea si  locatia gestiunii de spatii comerciale, servicii catre populatie, mijloace de  transport pentru marfuri sau persoane si activitati de colectare a materialelor refolosibile

    Art. 25
    Concesionarea de spatii comerciale, servicii catre populatie, mijloace de transport pentru marfuri sau persoane si activitati de colectare a materialelor refolosibile se efectueaza prin licitatie directa, organizata pe baza ofertelor primite de catre concedent.
    Art. 26
    Inchirierea si locatia gestiunii in situatiile prevazute la art. 25 se fac si la cererea unui singur ofertant, cu aprobarea organelor executive de conducere ale regiilor autonome sau societatilor comerciale. Licitatia nu este obligatorie.
    Contractul de inchiriere sau de locatie a gestiunii se incheie dupa 15 zile de la data inregistrarii ofertelor.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Dispozitiile prezentei metodologii se aplica si unitatilor de stat.
    Art. 28
    Prezenta metodologie se aplica pe data publicarii hotararii in Monitorul Oficial.

    ANEXA 1

               INITIATORUL CONCESIUNII
                        STUDIUL
tehnico-economic de fundamentare in vederea concesionarii

    1. Date privind persoana juridica careia ii apartine domeniul ce se va concesiona:
    1.1. denumirea si sediul;
    1.2. actul de infiintare;
    1.3. forma juridica de organizare;
    1.4. obiectul de activitate;
    1.5. structura organizatorica (unitati, subunitati ce urmeaza a fi concesionate).
    2. Titlul juridic al detinerii (proprietate, folosinta).
    3. Motive care determina concesionarea.
    4. Date privind bunul care se concesioneaza:
    4.1. denumirea activitatii sau serviciului;
    4.2. obiectul de activitate, volumul productiei;
    4.3. sediul activitatii respective;
    4.4. descrierea bunurilor conform inventarului: terenuri, cladiri, utilitati, utilaje, mijloace circulante in stoc, mijloace circulante in rulaj, dupa caz, planul de situatie.
    5. Date privind eficienta bunului ce se concesioneaza, elaborate conform normelor de proiectare specifice domeniului, la care se adauga, dupa caz:
    5.1. gradul de tehnicitate al bunului ce se concesioneaza;
    5.2. costurile necesare pentru realizarea produselor;
    5.3. utilitatea produselor ce se realizeaza;
    5.4. ansamblul in care functioneaza bunul si conditiile ce se cer pentru a nu prejudicia acest ansamblu; gradul de integrare;
    5.5. productivitatea realizata in ultimii ani;
    5.6. valoarea investitiilor facute in bunul ce face obiectul contractului de concesionare in ultimii 3 ani;
    5.7. forta de munca necesara desfasurarii activitatii; nivelul asigurat;
    5.8. gradul de instruire cerut; gradul de instruire asigurat pe specialitati de baza;
    5.9. sarcini de care este grevat bunul ce urmeaza a fi concesionat;
    5.10. principalii furnizori si beneficiari si dificultatile in aprovizionare si desfacere;
    5.11. principalii debitori si creditori inregistrati.
    Concluzii privind eficienta activitatii, cu propuneri concrete.
    6. Date privind pretul minim pentru concesiune:
    6.1. valoarea rezultata din inventariere si reevaluare;
    6.2. estimarea valorii globale a concesiunii si calcularea dobanzilor bancare, conform Legii nr. 15/1990;
    6.3. media beneficiilor realizate in ultimii 5 ani, conform bilanturilor anuale, la valoarea actualizata;
    6.4. cota de amortizare calculata la valoarea rezultata in urma actiunii de reevaluare;
    6.5. cheltuieli efectuate si nerecuperate la data predarii.
    7. La stabilirea valorii minime de la care pleaca licitatia, in studiul tehnico-economic se propune o valoare estimata in functie de toate elementele prevazute la pct. 6, precum si de unele aspecte de reevaluare mentionate la pct. 5, in mod diferentiat dupa specificul concesiunii.

    ANEXA 1a)

    Continut cadru
    AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE
    Nr. ........ din .........

                         AVIZ
privind studiul tehnico-economic

    Consiliul de experti al Agentiei Nationale pentru Privatizare, examinind studiul tehnico-economic prezentat de autoritatea concedenta ............ cu privire la obiectul concesiunii ............................................ ............................................................................ constata ca sunt intrunite conditiile pentru a fi promovata propunerea de concesionare la guvern in vederea aprobarii.

                     SECRETAR DE STAT
          Director                     Presedintele Consiliului de experti,
       Directia dezetatizare,

    ANEXA 1 b)

      Continut cadru
                     PROPUNERE (CERERE) DE CONCESIONARE

    1. Date privind denumirea, sediul si organizarea initiatorului concesiunii
    2. Contul bancar
    3. Termenul
    4. Principalele propuneri de exploatare, investire, crestere a eficientei
    5. Propuneri referitoare la pret ori redeventa
    6. Alte elemente.

                                        Semnatura initiatorului,
                                        .......................

    ANEXA 2

    Continut cadru
    CONCEDENT
    Data .............                       Aprobarea guvernului,
    Aviz A.N.P.*)                            Data .....................
    Data si nr. .........
-------------------------
    *) A.N.P. = Agentia Nationala pentru Privatizare (in continuare se va folosi A.N.P.).

                   CAIET DE SARCINI AL CONCESIUNII

    1. Obiectul concesiunii
    Se trec toate datele necesare determinarii cat mai exacte a obiectului concesiunii, date ce se vor lua din studiul tehnico-economic de fundamentare, referitoare la situatia actuala a acestuia. Pentru terenuri si cladiri se va anexa un plan de situatie.
    Inventarul bunurilor este cel rezultat din inventarierea si reevaluarea patrimoniului.
    2. Modul de organizare a unitatii care preia concesiunea
    Se indica optiunea autoritatii concedente pentru forma de organizare a concesionarului.
    Concesionarul isi poate organiza activitatea ca societate comerciala, conform legii, dar este obligat sa aiba, pe toata durata concesiunii, sediul principal sau secundar in tara.
    3. Durata concesiunii
    4. Program minimal de lucrari
    4.1. Programul minimal al lucrarilor ce urmeaza a fi executate de concesionar si investitiile noi necesare activitatii reprezinta dispozitii obligatorii.
    Se descrie, schematic, fluxul de productie sau exploatare strict necesar care va  fi in sarcina concesionarului,  astfel incat sa poata fi verificat pe parcurs: utilajele in functiune, utilajele de pus in functiune, situatia fondurilor fixe neamortizate, activitati comerciale, evidente financiar - contabile obligatorii, conditii de conservare a patrimoniului, conditii de exploatare si consum al fructelor.
    Se propun scenarii de retehnologizare prin mijloace proprii sau investitii noi care se estimeaza ca valoare globala, volum, furnizori posibili.
    In cazul in care prin investitie se afecteaza patrimonii cu regim special - terenuri, constructii, cursuri de apa, mediul inconjurator, defrisari de paduri - se mentioneaza avizele ce trebuie luate de la forurile de resort.
    Se mentioneaza valoarea actiunilor ce se atribuie autoritatii concedente daca aceasta contribuie cu fonduri sau utilaje la investitie.
    Se notifica regimul investitiilor care nu se amortizeaza pe durata concesiunii. In ultimii 5 ani investitiile se fac numai cu avizul autoritatii concedente care va aproba devizele si va fixa cotele de amortisment.
    Programul de investitii pe ultimii 5 ani propus de autoritatea concedenta va cuprinde norme pentru repartitia intre parti a cheltuielilor facute cu aceste lucrari. In aceasta perioada se vor incheia inventare amanuntite care sa stabileasca, pe de o parte, imobilele care revin concedentului, iar pe de alta parte, materialele si uneltele care raman la dispozitia concesionarului.
    In perioada respectiva este interzis a se demonta instalatii sau parti de instalatii ori a se ridica materiale si scule care servesc la exploatarea obiectului concesiunii.
    Se vor enumera unele conditii care sunt valabile pentru ramura autoritatii concedente, ca de exemplu: protectia mediului, protectia muncii, materiale cu regim special, secret de stat, conditii de siguranta in exploatare.
    4.2. Se vor preciza caile de crestere a eficientei, astfel incat sa poata fi verificate pe parcurs de catre organele de control.
    5. Sarcini care greveaza patrimoniul
    Se vor mentiona: valoarea investitiilor facute pana la data concesionarii si nerecuperate (de exemplu: renovari, reparatii capitale, retehnologizari, proiecte neaplicate), amortismente neincasate, contracte de inchiriere sau locatie pe termen lung, ipoteci, restante in plata pretului de la beneficiar sau in plata catre furnizor.
    6. Capitalul social
    In situatia in care unitatea care urmeaza a fi concesionata are forma juridica a unei societati comerciale, se vor preciza capitalul social si modalitatile de majorare a acestuia.
    7. Elemente de pret
    7.1. Dobanda B.N. calculata in valoare estimata a patrimoniului.
    7.2. Media beneficiilor realizate in ultimii 5 ani, conform bilanturilor anuale.
    7.3. Subventii de la stat si credite acordate in ultimii 5 ani, din care credite rambursate.
    7.4. Pretul de plecare propus pentru licitatie.
    7.5. Alte modalitati de plata a redeventei (prestatii in natura, participare la beneficii, reinvestire in afacerile autoritatii concedente sau in alte unitati).  Modalitatile de calcul si de percepere a redeventei se  stabilesc prin devizul anexa la contract.
    8. Incetarea concesiunii
    8.1. Incetarea concesiunii prin expirarea duratei
    8.1.1. La termenul prevazut in contract, de incetare a concesiunii, concesionarul are obligatia de a preda toate bunurile ce au facut obiectul concesiunii si cele ce au rezultat in urma investitiilor facute de el, gratuit si libere de orice sarcini.
    8.1.2. Concesionarul va prezenta, din partea administratiei financiare in raza careia s-a desfasurat activitatea, dovada eliberarii de orice sarcina a obiectivelor concesionate, dupa care, intre concedent si concesionar, se va intocmi un proces-verbal de predare a  obiectului concesionat si a bunurilor dobandite pe perioada concesiunii si destinate concesiunii.
    8.1.3. La sfarsitul concesiunii, concedentul are facultatea de a prelua pe baza de contract: materialele aprovizionate si alte obiecte mobiliare ramase la dispozitia concesionarului, instalatiile ce nu sunt destinate pentru uzul exclusiv al concesiunii, precum si alte bunuri ce se vor conveni intre parti, la preturi actualizate.
    Intentia de preluare va fi adusa la cunostinta concesionarului cu 2 ani inainte de terminarea concesiunii.
    8.2. Incetarea concesiunii prin rascumparare
    8.2.1. In situatia in care interese majore impun rascumpararea unei concesiuni, aceasta se poate face numai prin hotararea guvernului, la propunerea autoritatii concedente si cu avizul A.N.P. In caietul de sarcini se va mentiona aceasta situatie, eventual cu mentionarea cazurilor posibile.
    8.2.2. In cazul prezentat la pct. 8.2.1. se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In acest caz, de incetare a  concesiunii, nu se percep daune.
    8.3. Incetarea concesiunii prin retragere
    8.3.1. In situatia in care concesionarul nu respecta obligatiile asumate prin contract ori prevazute in caietul de sarcini, concesiunea se retrage si contractul se reziliaza.
    Constatarea nerespectarii obligatiilor se face de catre organele de control prevazute in prezentul caiet de sarcini.
    8.3.2. In acest caz, concesionarul este tinut a plati penalitati si daune. Obligatia de plata se prevede in caietul de sarcini, iar cuantumul penalitatilor se prevede in anexa la contract.
    8.4. Incetarea concesiunii prin renuntare
    8.4.1. Concesionarul poate renunta la concesiune in cazul disparitiei obiectului contractului sau al imposibilitatii de a-l exploata din alte cauze obiective.
    8.4.2. In situatia de la pct. 8.4.1., aspectele semnalate de catre concesionar vor fi verificate de o comisie formata din reprezentanti ai ministerului sau administratiei centrale de resort si ai A.N.P. In urma concluziilor prezentate se va stabili veridicitatea motivelor invocate si, dupa caz, se va conveni asupra continuarii sau incetarii contractului.
    8.5. Conditii generale la incetarea concesiunii
    8.5.1. La incetarea concesiunii, in oricare din situatiile aratate mai sus, concesionarul este obligat sa predea concedentului toata documentatia tehnica referitoare la obiectul concesiunii, registrele de productie si personal, precum si orice alte acte sau documente in legatura cu exploatarea obiectului concesiunii.
    8.5.2. Concesionarul este obligat sa prevada in actele juridice pe care le incheie si prin care isi asuma obligatii fata de terti sau dobandeste drepturi prin prestatii succesive in legatura cu exploatarea obiectului concesionat, o clauza speciala potrivit careia autoritatea concedenta se va substitui concesionarului la incetarea concesiunii din orice cauza. Concesionarul este raspunzator de daunele ce s-ar produce prin nerespectarea acestei obligatii.
    9. Clauze referitoare la personal
    9.1. Concesionarul este obligat, in principiu, sa respecte dispozitiile legilor in vigoare referitoare la personalul ce lucreaza in cadrul regiilor autonome. Nu-si gasesc, insa, aplicarea dispozitiile privitoare la salarizare.
    9.2. Se mentioneaza, de asemenea, in mod obligatoriu, clauze de protectie sociala.
    10. Controlul
    10.1. Se va detalia modul in care se exercita de catre Ministerul Finantelor si de catre ministerul economic de resort controlul prevazut de art. 27 alin. 1 lit i) din Legea nr. 15/1990.
    10.2. Controlul general al respectarii de catre concesionar a caietului de sarcini si a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune se face, potrivit art. 28 din Legea nr. 15/1990, de catre - A.N.P.
    11. Solutionarea litigiilor
    Litigiile de orice fel aparute intre partile contractante in cursul derularii contractului de concesiune sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Pentru solutionarea lor, partile pot apela si la arbitraj.
    12. Dispozitii finale
    12.1. Concesionarul este obligat sa suporte toate cheltuielile ocazionate de instituirea concesiunii. Se vor nominaliza aceste cheltuieli, inclusiv costul studiilor tehnico-economice efectuate, si se vor deconta in cel mult 12 luni catre cel care le-a avansat.
    12.2. Concesionarul este obligat sa plateasca, pe toata durata concesiunii, taxele si impozitele catre stat, judet sau comuna.
    12.3. La incheierea concesiunii, partile vor stabili, de comun acord, si alte probleme care urmeaza a fi  reglementate.
    12.4. Se enumera dispozitiile de reglementare prin trimiterea la punctele din prezentul caiet de sarcini, astfel:
    - dispozitiile care pot fi modificate unilateral de catre autoritatea concedenta;
    - dispozitiile care se supun controlului superior;
    - dispozitiile a caror incalcare atrage raspunderea persoanelor in culpa.
    Exemple: pentru bunuri si servicii cu destinatie publica sau cu drepturi de monopol se introduc clauze ca: obligatia de pastrare a calitatii, a marcii de fabrica sau de serviciu, obligatia concesionarului de a  asigura regularitatea si continuitatea serviciului, cu mentionarea concreta in ce constau acestea; reglementarea orarelor, daca este cazul; dreptul autoritatii concedente de a aproba tarifele practicate de concesionar; dispozitii care sa permita in viitor adaptarea prevederilor caietului de sarcini in vederea satisfacerii nevoilor publicului; obligatii de raportare si de  evidenta, obligatia de pastrare a anumitor furnizori sau beneficiari.
    Caietul de sarcini se intocmeste in 4 exemplare, de catre autoritatea concedenta, se avizeaza de catre A.N.P. si se aproba de guvern.

    ANEXA 3

            PROCEDURA SI CONDITIILE LICITATIEI PENTRU CONCESIONARE

    1. Publicarea licitatiei
    Publicarea licitatiei se face dupa aprobarea de catre guvern a caietului de sarcini si a organizarii licitatiei.
    Data tinerii licitatiei va fi la cel putin 30 de zile dupa data aparitiei anuntului. Publicarea licitatiei se va face atat in Monitorul Oficial, Partea a III-a, cat si in presa. De asemenea, anunturile se vor face si la sediul central al A.N.P. sau la cel al filialelor judetene. Pentru obiective de interes deosebit, anunturile se pot da si in presa straina.
    Publicatiile de licitatii vor contine:
    a) obiectul licitatiei, locul de amplasare unde poate fi vizitat;
    b) locul unde se poate studia caietul de sarcini;
    c) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca licitatorul pentru a fi admis la licitatie;
    d) taxa, garantia de participare si contul de plata;
    e) adresa, ziua si ora licitatiei.
    2. Conditii de participare la licitatie
    2.1. La licitatie pot participa firme particulare, de stat, mixte, persoane fizice sau juridice, din tara sau  din strainatate, care au acceptat caietul de sarcini si care au depus garantia minima necesara de 5% din valoarea pretului de concesionare de la care porneste licitatia si taxa de participare.
    2.2. Pentru toti participantii romani este necesar ca la inscrierea la licitatie sa se dovedeasca, pe langa capacitatea juridica a ofertantului, si capacitatea tehnica si economica de a desfasura activitatile preconizate.
    2.3. Pentru participantii din strainatate este necesara prezentarea la A.N.P. a dovezilor prin care se certifica forma juridica de organizare a firmei, precum si bonitatea acesteia, pe baza de recomandari bancare.
    3. Cazuri de limitare a participarii concurentilor la licitatie
    Licitatiile publice referitoare la concesiuni de furnituri, lucrari speciale, exploatari si altele pot fi limitate la firme recunoscute, capabile de a concura potrivit conditiilor prevazute in caietele de sarcini si pe baza unor motivari speciale, in urmatoarele cazuri:
    a) cand pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul concesiunii se cere o capacitate de executie sau incredere speciala, fara de care nu s-ar garanta buna executare;
    b) cand interesele militare sau alte interese importante nu permit tinerea unei licitatii publice;
    c) cand tinerea unei licitatii publice, libere, ar prilejui o amanare care ar periclita interesele publice imediate.
    4. Desfasurarea licitatiei
    4.1. Ofertantii la licitatie, fie din tara, fie din strainatate, isi vor declara domiciliul ori sediul in tara, in ce priveste indeplinirea angajamentelor luate.
    4.2. In termen de 30 de zile de la publicarea hotararii guvernului se depun la concedent documentatiile prevazute la pct. 2.2. si 2.3.
    4.3. A.N.P., pe baza examinarii documentatiilor prevazute la pct. 4.2., stabileste persoanele care pot prezenta oferte de participare la licitatie.
    4.4. Dupa publicarea in Monitorul Oficial, Partea a III-a, a aprobarii guvernului pentru tinerea licitatiei si pentru caietul de sarcini, se depun la A.N.P., in plic inchis si sigilat, cererile de concesionare, intocmite conform anexei nr. 1 b).
    Acestea vor raspunde, in mod obligatoriu, pe langa aspectele legate de obiectul concesiunii, la conditiile speciale aratate de organizatorul licitatiei in caietul de sarcini.
    Exemple de conditii speciale ale licitatiei pot fi:
    - investitiile facute de ofertant, de buna-credinta, pana la data tinerii licitatiei, in obiectul concesiunii;
    - angajamentul de reinvestire a unei parti din profit in obiectul concesiunii sau in alte obiecte de interes public;
    - angajamentele de sponsorizare a unor activitati culturale, umanitare, sportive etc;
    - plata unei parti din redeventa, in valuta forte.
    4.5. Conditiile speciale ale licitatiei vor fi afisate si la sediul A.N.P. in 48 de ore de la publicarea licitatiei in Monitorul Oficial, Partea a III-a.
    4.6. Cererile de concesionare pot fi transmise la A.N.P., direct sau prin posta. In acest al doilea caz, ofertele vor fi inchise in doua plicuri: cel exterior va purta adresa A.N.P., iar in cel interior sigilat va fi cererea purtand numele ofertantului si concesiunea pentru care liciteaza. In primul plic se va afla si dovada achitarii la CEC a garantiei, pe numele concedentului, si pe numele A.N.P. a taxei de participare cu mentiunea concesiunii dorite.
    Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, telex sau telefax.
    4.7. Licitatiile se vor tine in fata unei comisii aprobate de ministrul de stat pentru industrie si comert, formata din:
    - reprezentant A.N.P. - presedinte;
    - reprezentant Ministerul Finantelor - membru;
    - reprezentant al concedentului - membru;
    - secretarul comisiei - din partea A.N.P.
    4.8. In ziua stabilita pentru licitatie, ofertantii vor prezenta, la inceperea sedintei, foaia de varsamint CEC reprezentand 5% din valoarea minima a concesiunii, daca nu a fost expediata in plic. Foaia respectiva este valabila la o singura licitatie.
    Dupa adjudecarea provizorie, se va retine numai garantia persoanei in favoarea careia s-a facut adjudecarea, iar celelalte garantii se vor returna imediat, cu viza A.N.P.
    4.9. Licitatiile se tin in ziua si la ora indicate in publicatie numai daca sunt cel putin doi ofertanti. In caz contrar, se asteapta o ora, pentru a avea cel putin doi concurenti. Daca nici dupa acest termen nu se indeplineste aceasta conditie, licitatia nu va mai avea loc, incheindu-se un proces-verbal de constatare.
    4.10. Concurentii la licitatie pot trimite mandatar, cu procura autentica. Aceasta procura se va atasa intotdeauna in original sau in copie legalizata la procesul-verbal al licitatiei.
    4.11. Din momentul anuntat pentru inchiderea licitatiei nu se va putea admite nici o alta oferta. Presedintele, dupa ce a primit toate ofertele, deschide plicurile in prezenta concurentilor. Toate ofertele vor fi semnate de membrii comisiei si fiecare ofertant in parte. Se va incheia un proces-verbal in care se arata modul in care a decurs licitatia si pretul in cifre si litere al ofertei celei mai avantajoase; se va trece, totodata, numele cistigatorului licitatiei.
    Cistigatorul licitatiei va fi desemnat astfel:
    - cu punctajul acordat pentru conditiile speciale puse se va face o medie, care, insumata cu punctajul acordat pentru valoarea oferita pentru concesiune, va determina punctajul final al ofertantului. Punctajul cel mai mare va determina cistigatorul.
    4.12. In cazul in care un numar de concurenti obtin acelasi numar de puncte maxim, se va proceda in aceeasi sedinta la o noua licitatie cu oferte inchise, numai intre acestia. In cazul in care concurentii aflati la egalitate nu vor sa-si modifice ofertele, va fi preferat concurentul care obtine cel mai mare punctaj la conditiile speciale, dar nu mai mic decat baremul stabilit de comisie, comunicat in sedinta de licitatie. Daca exista egalitate intre doi sau mai multi concurenti, din care cel putin unul nu este prezent, licitatia se va tine la o alta data, anuntata de comisie (in termen de cel mult 5 zile).
    4.13. In situatia prevazuta la pct. 3, se vor trimite invitatii de participare la cel putin 5 firme recunoscute sau persoane particulare. Licitatia se va putea tine in cazul in care se prezinta minimum doi din cei invitati. Daca aceasta conditie nu este indeplinita, se va reface licitatia dupa un termen de 5 zile. Daca si de aceasta data se prezinta un singur ofertant, acesta este examinat si daca indeplineste conditiile de licitatie va fi declarat castigator.
    4.14. Dosarul licitatiei, cuprinzand procesul-verbal si copiile certificate ale actelor aratate mai sus, se va  depune de catre presedintele comisiei la A.N.P., care va emite un acord dupa modelul din anexa nr. 4.
    In caz de infirmare, licitatia se repeta.
    4.15. Garantia depusa de cistigatorul licitatiei ramane la dispozitia autoritatii concedente si nu se mai poate retrage decat dupa executarea si lichidarea definitiva a contractului incheiat.
    Garantia definitiva este de 10% din valoarea concesiunii si se va depune la concedent in cel mult o luna de la data adjudecarii.
    4.16. Garantia provizorie de 5% pentru participare la licitatie se pierde in cazul in care concurentul nu semneaza la timp contractul, adica in 30 de zile de la data acordului A.N.P., in calitate de castigator al licitatiei.
    4.17. Cazurile de forta majora care impiedica predarea sau preluarea obiectului concesiunii, precum si incheierea contractului, trebuie dovedite cu acte si anuntate in termen de 5 zile de la ivire la A.N.P., care va propune, impreuna cu partile contractante, masurile ce se impun a fi luate. Aceasta nu presupune rezilierea  contractului decat in cazuri deosebite, dupa o atenta examinare a situatiei.
    4.18. In caz de incetare din viata a cistigatorului licitatiei, mostenitorii sai, fie direct, fie prin reprezentantii lor, daca nu au exercitiul drepturilor lor, pot prelua, cu avizul autoritatii concedente, drepturile cistigatorului, cu aprobarea A.N.P., daca prezinta o declaratie autentificata din care rezulta ca inteleg sa continue executarea stricta a tuturor stipulatiilor din caietul de sarcini.
    4.19. Taxele de participare a ofertantilor la licitatie se stabilesc de catre A.N.P., cu avizul Ministerului Finantelor, si sunt destinate acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei.

    ANEXA 4

    Continut cadru
    AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE


                    ACORD
            nr. ....... din ...........
            privind acordarea concesiunii

    Pe baza referatului Consiliului de experti al Agentiei Nationale pentru Privatizare intocmit in urma examinarii conditiilor de sustinere a licitatiei din data de .............. privind concesionarea domeniului ........... detinut de concedentul ........... obtinut de concesionarul ............................ precum si documentele oficiale:
    - Hotararea guvernului nr. ..............
    - Studiul tehnico-economic
    - Caietul de sarcini
    - Aprobarea guvernului pentru licitatie si continutul caietului de sarcini ... ................................................................................
    Avand in vedere ca oferta solicitantului de mai sus constand in:
    - pretul concesiunii ..........
    - celelalte conditii ........................................................ asigura cistigarea licitatiei, conform procesului-verbal incheiat la data de .....
    Agentia Nationala pentru Privatizare acorda concesiunea ................. .............................................................................
    Concedent ....................................................................
    Concesionar ....................................................................
    Prezentul acord intra in vigoare la data de .................................

                         SECRETAR DE STAT,

    ANEXA 5

    Continut cadru
    AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE
    Nr. ....... din ....................

                      CONTRACT DE CONCESIUNE

    I. Partile contractante
    Intre .................. statutul juridic ......................... actul de infiintare ............ cu sediul central in ................................... reprezentat prin .......................... functia ..........................in calitate de concedent, pe de o parte, si .............................. statutul juridic ................. cu sediul central in ................ reprezentat prin ........... functia .............. in calitate de concesionar, pe de alta parte,
    In temeiul Hotararii guvernului nr. ..... din ...... si al Acordului nr. ... din ........ dat de Agentia Nationala pentru Privatizare, privind adjudecarea la licitatie a concesiunii, s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Obiectul contractului este cedarea si preluarea in concesiune a (activitatii, serviciului public, unitatii, terenului) ...................... ............................................................................. ............................................................................. situat in ...................................................................
    Obiectul concesiunii este detaliat prin caietul de sarcini - anexa nr. 1 la contract.
    Art. 2
    Predarea-primirea obiectului concesiunii este consemnata in procesul-verbal - anexa nr. 3 la contract.

    III. Termenul
    Art. 3
    Durata concesiunii este de ... ani incepand de la data predarii-primirii.

    IV. Pretul
    Art. 4
    Pretul concesiunii este o redeventa valorica de ....... anual si redeventa in natura, conform caietului de sarcini si devizului - anexa nr. 2 la contract.
    V. Plata pretului
    Art. 5
    Plata redeventei valorice se face prin conturile:
    Contul concedentului nr. ......... deschis la Banca ......................
    Contul concesionarului nr. ....... deschis la Banca ......................
    Depunerea redeventei in natura si executarea celorlalte obligatii care intra in pret se fac conform devizului anexa - anexa nr. 2 la contract.
    Neplata sau nepredarea, dupa caz, a redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la retragerea concesiunii cu consecintele prevazute in caietul de sarcini.
    VI. Obligatiile partilor
    Art. 6
    Conditiile concrete de exploatare a bunului concesionat si obligatiile reciproce ale partilor sunt prevazute in caietul de sarcini.
    Alte clauze si obligatii specifice stabilite de parti sunt prevazute in anexa nr. 4 la contract.
    Art. 7
    Concesionarul se obliga sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia pe toata durata contractului si sa despagubeasca pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa, in conditiile stabilite in caietul de sarcini. Obiectul concesionat cu toate instalatiile, dependintele si anexele lui vor fi restituite concedentului, la incetarea concesiunii, gratuit si libere de orice sarcini.
    Prin semnarea contractului, concesionarul confirma ca a luat act de toate conditiile impuse de concedent prin caietul de sarcini si Acordul A.N.P. si ca le accepta integral.
    Concesionarul se obliga sa puna la dispozitia organelor de control toate evidentele si informatiile solicitate.
    Art. 8
    Concedentul se obliga sa puna la dispozitia concesionarului, la data inceperii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sarcini, si sa rascumpere plusurile valorice care apar la incetarea concesiunii, conform celor stabilite prin caietul de sarcini.
    VII. Raspunderea contractuala
    Art. 9
    Pentru nerespectarea obligatiilor stabilite prin caietul de sarcini si prin contract, partile datoreaza penalitati in limitele stabilite prin caietul de sarcini.
    Daunele se platesc in masura in care nu sunt acoperite prin plata penalitatilor. Forta majora apara de raspundere.
    VIII. Litigii
    Art. 10
    Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenta instantei de drept comun sau arbitrajului.

    IX. Alte cauze
    Art. 11
    ..................................................................
   ...................................................................

    X. Dispozitii finale
    Art. 12
    Modificarea sau adaptarea contractului se poate face prin acordul partilor, cu exceptia clauzelor obligatorii prevazute in caietul de sarcini.
    Art. 13
    Contractul de concesiune nu se va incheia ori, desi incheiat, nu va produce efecte decat  dupa achitarea de catre concesionar a garantiei de 10% din pretul concesiunii.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - caietul de sarcini, nr. 2 - devizul estimativ, nr. 3 - procesul-verbal de predare-primire si, dupa caz, anexa nr. 4 - clauze speciale, fac parte integranta din contract.
    Prezentul contract de concesiune privind obiectul: .......................... s-a incheiat in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta si cate unul pentru organele de control.

                  Data ....................

           CONCEDENT,                            CONCESIONAR,
         ................                    ...................

    ANEXA 6

    Continut cadru

                         CONTRACT DE INCHIRIERE

    I. Partile contractante
    Intre ............ statutul juridic ............................ actul de infiintare ............... cu sediul in ..................... reprezentat prin ........... functia ............... in calitate de locator si .................. statutul juridic ................... cu sediul in ................ reprezentat prin ................ functia ........... in calitate de locatar,
    In baza aprobarii ........... din ......... s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.
    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Obiectul contractului este procurarea folosintei bunului (imobil sau mobil) .................... situat in ......................................
    Art. 2
    Predarea-primirea obiectului inchirierii este consemnata in procesul-verbal, anexa la contract.
    III. Termenul
    Art. 3
    Termenul inchirierii este de .... ani (luni) cu incepere de la data procesului-verbal mentionat la art. 2.
    IV. Pretul
    Art. 4
    Pretul inchirierii - chiria - pentru folosirea obiectului inchirierii este de ..........................
    V. Plata chiriei
    Art. 5
    Plata chiriei se face lunar (semestrial), cel mai tarziu pana la expirarea lunii (semestrului) pentru care se face plata.
    Art. 6
    Plata chiriei se face prin conturile:
    Contul locatorului nr. .................. deschis la Banca ...................
    Contul locatarului nr. .................. deschis la Banca ...................
    Art. 7
    Neplata chiriei la termen autoriza pe locator a cere rezilierea contractului si plata de daune.
    VI. Obligatiile locatorului
    Art. 8
    Locatorul se obliga:
    a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzatoare folosintei pentru care a fost inchiriat si sa-l intretina in aceasta stare tot timpul cat dureaza inchirierea;
    b) sa execute toate lucrarile  de reparatii care nu sunt in sarcina locatarului;
    c) sa asigure folosinta bunului inchiriat in tot timpul contractului, garantind pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburarii folosintei bunului;
    VII. Obligatiile locatarului
    Art. 9
    Locatarul se obliga:
    a) sa foloseasca bunul inchiriat dupa destinatia care rezulta din contract;
    b) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere si reparatii ce-i revin;
    c) sa plateasca chiria la termenele fixate prin contract;
    d) la sfarsitul contractului sa restituie bunul inchiriat in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit in stare buna.
    VIII. Alte obligatii
    Art. 10
    Locatorul suporta sarcinile si impozitele asupra bunului inchiriat.
    Art. 11
    Taxele comunale, precum si utilitatile consumate sunt in sarcina locatarului.
    IX. Subinchirierea si cesiunea
    Art. 12
    Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui tert este permisa numai cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea conditiilor si obtinerea aprobarilor cerute pentru inchiriere.
    X. Raspunderea contractuala
    Art. 13
    Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale partile datoreaza despagubiri.
    Art. 14
    Forta majora apara de raspundere.
    XI. Litigii
    Art. 15
    Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de inchiriere sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun sau arbitrajului.
    XII. Clauze speciale
    Art. 16
    In raport de natura si specificul obiectului inchirierii, partile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a acestuia, obligatii si garantii suplimentare, cazuri de reziliere a contractului si altele.
    XIII. Prezentul contract se incheie in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
    Anexa face parte integranta din contract si se incheie in acelasi numar de exemplare.

    Data ..........................

             LOCATOR,                       LOCATAR,
          ............                   ..............

    ANEXA 7

    Continut cadru

                CONTRACT DE LOCATIE A GESTIUNII

    I. Partile contractante
    Intre ................ statutul juridic ................. actul de infiintare ............. cu sediul in ............. reprezentat prin ............. functia .......... in calitate de locator al gestiunii si ...........statutul juridic ....... actul de infiintare ......... cu sediul in ............ reprezentat prin ............. functia ............ in calitate de locatar al gestiunii, s-a incheiat prezentul contract de locatie a gestiunii:
    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Obiectul contractului consta in predarea, respectiv preluarea, gestiunii (sectiei, uzinei, fabricii, subunitatii economice - dupa caz) din structura locatorului ...................... amplasata in .................. .
    Art. 2
    Predarea-primirea obiectului locatiei se consemneaza in procesul-verbal incheiat intre parti.
    III. Termenul
    Art. 3
    Termenul locatiei gestiunii este de ... ani (luni) cu incepere de la ................... .
    IV. Obligatiile partilor
    Art. 4
    Obligatiile reciproce ale partilor sunt:
    A. Locatorul
    a) sa puna la dispozitie gestiunea sectiei, uzinei, fabricii, subunitatii economice in stare de functionare cu tot inventarul de spatiu, echipament industrial, mijloace fixe si obiecte de inventar, mijloace circulante existente la data predarii, in stoc, asa cum rezulta din procesul-verbal de evaluare incheiat conform legii;
    b) sa efectueze inainte sau dupa predare, conform conventiei partilor, contra cost, lucrari de amenajare, reparatii capitale;
    c) sa asigure, la cererea locatarului, contra cost, servicii ca:
    - aprovizionarea tehnico-materiala, comercializarea produselor, transportul, recrutarea si formarea personalului;
    - livrarea de utilitati, efectuarea de reparatii curente;
    - evidente contabile si alte servicii financiare;
    - asistenta tehnica de specialitate.
    d) in cazul in care locatarul intelege sa-si desfasoare activitatea de gestionare in mod independent, cu mijloace proprii, aceasta se va stipula in mod expres;
    e) sa precizeze cu claritate conditiile puse locatarului in ce priveste preturile pe care acesta urmeaza a le practica.
    B. Locatarul
    a) sa verifice, la preluarea gestiunii, integritatea si starea de folosinta a patrimoniului;
    b) sa conserve patrimoniul primit si sa il dezvolte ca un bun gospodar;
    c) sa creasca eficienta activitatii prin mijloace de organizare, investitii, politica de personal;
    d) sa respecte si sa creasca nivelul calitatii produselor si serviciilor;
    e) sa livreze catre locator cantitatea de produse si marfuri, sa presteze serviciile convenite;
    f) sa respecte preturile convenite;
    g) sa gospodareasca rational mijloacele materiale si financiare, sa sporeasca fondurile gestiunii prin mijloace legale.
    Locatarul poate practica un adaos la preturile de livrare pentru acoperirea unor cheltuieli proprii suplimentare sau stimularea personalului;
    h) sa plateasca la timp sumele convenite cu locatorul ca pret pentru prestatiile acestuia, cote de amortisment pentru mijloace fixe, chirie pentru spatiu si obiecte de inventar, echivalentul dobanzilor pentru credite nerambursate si altele asemenea;
    i) locatarul isi poate constitui fonduri proprii de dezvoltare, premiere, fonduri cu scop social din veniturile realizate prin gestiunea sectiei, uzinei, fabricii, subunitatii economice luata in locatie;
    j) locatarul poate prelua integral sau partial personalul salariat existent la data predarii gestiunii sau sa incadreze personal nou;
    k) in functie de gradul de integrare a gestiunii in economia locatorului, locatarul gestiunii participa la administratia locatorului.
    V. Platile
    Art. 5
    Platile se fac prin conturile: al locatorului ........................ deschis la ........................ al locatarului ........................ deschis la ........................
    VI. Alte clauze
    Art. 6
    La sfarsitul perioadei de locatie prevazuta in contract se restituie gestiunea in buna stare de functionare si in conditiile de eficienta stabilite.
    Art. 7
    Locatarul nu are dreptul sa cedeze locatia gestiunii in tot sau in parte, fara acordul scris al locatorului.
    Art. 8
    Clauze speciale: ........................................................................... ...........................................................................
    VII. Raspunderea contractuala
    Art. 9
    Neexecutarea urmatoarelor obligatii contractuale este sanctionata cu rezilierea de plin drept a contractului si plata de daune:
    - Neplata unei singure rate a obligatiei banesti convenite;
    - ...........................................................
    - ...........................................................
    Art. 10
    Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
    VIII. Litigii
    Art. 11
    Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract sunt de competenta instantei de drept comun sau arbitrajului.
    Prezentul contract s-a incheiat in 4 exemplare, cate 2 pentru fiecare parte contractanta.
                             Data .........................
        LOCATORUL GESTIUNII,                   LOCATARUL GESTIUNII,
       ..........................            .......................

                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1228/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1228 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1228/1990
Legea 219 1998
privind regimul concesiunilor
Hotărârea 457 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vanzarilor de actiuni, de parti sociale si de active
Hotărârea 740 1993
privind spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta din fondul locativ de stat detinute, cu titlu de chirias, de catre instantele judecatoresti, parchetele de pe linga acestea si notariatele de stat
Ordonanţa 15 1992
cu privire la impozitele si taxele locale
Hotărârea 5 1992
privind spatiile cu alta destinatie din fondul locativ de stat detinute cu titlu de chirias de Uniunea Artistilor Plastici si unitatile sale componente
Hotărârea 859 1991
pentru modificarea pct. 4.7 din anexa nr. 3 la Metodologia concesionarii, inchirierii si locatiei gestiunii, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 1228/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu