E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 55 din  2 februarie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 66 din 12 februarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Privatizarii si Fondul Proprietatii de Stat vor lua masurile necesare pentru aplicarea Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active.
    Art. 3
    Procedurile de privatizare aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari vor continua cu recunoasterea valabilitatii actelor si etapelor consumate pana la aceasta data, potrivit dispozitiilor legale anterioare.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    - Hotararea Guvernului nr. 643/1992 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 457/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vanzarilor de actiuni, de parti sociale si de active, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1997;
    - Normele specifice privind privatizarea societatilor comerciale de cercetare-dezvoltare nr. 637-20/294-2.295/1996, emise de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Fondul Proprietatii de Stat si Agentia Nationala pentru Privatizare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 20 mai 1996.

                  PRIM-MINISTRU
                  VICTOR CIORBEA

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul privatizarii,
                         Valentin M. Ionescu

                         Ministrul reformei,
                         presedintele Consiliului
                         pentru Reforma,
                         Ilie Serbanescu

                         p. Ministrul finantelor,
                         Valentin Lazea,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apelor,
                         padurilor si protectiei mediului,
                         Viorel Raicu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1
                          NORME METODOLOGICE
privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active

    TITLUL I
    Dispozitii generale, definitii

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedurile si conditiile vanzarii de actiuni si de active, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale.
    (2) In acest scop, prin prezentele norme se reglementeaza:
    a) participarea persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, la achizitia de actiuni detinute de stat sau de autoritatile administratiei publice locale, dupa caz;
    b) cumpararea de active apartinand societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar de catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine.
    (3) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica in mod corespunzator si in cazul participarii persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, la achizitia de parti sociale detinute de stat sau de autoritatile administratiei publice locale la societatile comerciale cu raspundere limitata.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica urmatoarelor societati comerciale ale caror actiuni sunt gestionate de Fondul Proprietatii de Stat:
    a) societatilor comerciale constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, prin hotarare a Guvernului sau prin decizii ale autoritatilor administratiei publice locale;
    b) societatilor comerciale sau companiilor/societatilor nationale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997*) privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificarile ulterioare. Companiile/societatile nationale trec in gestiunea Fondului Proprietatii de Stat pe baza unui protocol incheiat cu ministerul de resort si se privatizeaza la data fixata in programul anual de privatizare aprobat prin hotarare a Guvernului;
    c) societatilor comerciale constituite de autoritatile administratiei publice locale, in baza Legii nr. 69/1991 republicata, cu modificarile ulterioare;
    d) societatilor comerciale care rezulta din divizarea sau fuziunea societatilor comerciale mentionate la lit. a)-c).
    (2) Societatile bancare urmeaza regimul de privatizare stabilit prin Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificarile ulterioare. In acest sens, prezentele norme metodologice sunt aplicabile, daca legea nu dispune altfel.
--------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 207 din 12 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 18 decembrie 1997.

    Art. 3
    (1) Vanzarea de actiuni emise de societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar se desfasoara:
    a) la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat, la bursele de valori nationale sau internationale, pentru societatile comerciale din categoria intreprinderilor mari;
    b) la sucursalele teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat sau pe pietele extrabursiere nationale sau internationale, pentru societatile comerciale din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform programului anual de privatizare aprobat de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat pentru sucursale;
    c) la centrele de afaceri deschise de Fondul Proprietatii de Stat in tara sau in strainatate;
    d) pe pietele de capital internationale, de catre banci de investitii cu care Fondul Proprietatii de Stat a incheiat contracte.
    (2) Prin hotararea consiliului de administratie sau a comitetului de directie al unei sucursale teritoriale a Fondului Proprietatii de Stat, actiunile societatilor comerciale din categoria intreprinderilor mari, necotate la bursa de valori, pot fi vandute si pe pietele extrabursiere, conform criteriilor stabilite in programul anual de privatizare.
    (3) Prin intreprinderi mari se intelege societatile comerciale cu un capital social minim de 18 miliarde lei.
    Art. 4
    (1) Vanzatorul are obligatia de a publica in mijloacele de informare in masa, inclusiv in sistem electronic, anuntul de vanzare a actiunilor pentru societatile comerciale si de a intocmi in prealabil dosarul de prezentare.
    (2) Anuntul de vanzare prevazut la alin. (1) cuprinde informatii cu privire la:
    - denumirea si sediul social al societatii comerciale;
    - numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal;
    - obiectul de activitate;
    - capitalul social inregistrat la oficiul registrului comertului, iar corespunzator, numarul total de actiuni;
    - numarul de actiuni oferite la vanzare si procentul acestora din totalul actiunilor;
    - structura actionariatului.
    (3) Fondul Proprietatii de Stat are obligatia sa deschida un spatiu de localizare pe INTERNET sau pe alt sistem electronic care sa cuprinda informatiile prevazute la alin. (2) pentru societatile comerciale care urmeaza sa fie privatizate.
    (4) In cazul in care la Fondul Proprietatii de Stat se inregistreaza, din partea unui investitor potential, o scrisoare de intentie cu privire la achizitia unui pachet de actiuni emise de o societate comerciala, Fondul Proprietatii de Stat este obligat:
    - sa faca publicitatea prevazuta la alin (1) in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la intocmirea dosarului de prezentare;
    - sa intocmeasca dosarul de prezentare in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii scrisorii de intentie.
    Art. 5
    (1) Vanzarea de actiuni sau de active se face la pretul de piata, pe baza raportului dintre cerere si oferta, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fara a exista un pret minim de vanzare. Pretul de piata se refera la pretul de achizitie care poate fi mai mic, egal sau mai mare decat pretul de oferta la vanzare, in conformitate cu regulile pietei. In cazul metodelor de privatizare pentru care Fondul Proprietatii de Stat stabileste in dosarul de prezentare o grila de punctaj, oferta castigatoare este cea care intruneste cel mai mare punctaj.
    (2) Vanzarea de actiuni, prin oricare dintre metodele descrise in prezentele norme metodologice, obliga Fondul Proprietatii de Stat sa formuleze o oferta irevocabila, valabila cel putin 30 de zile calendaristice, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data publicarii ei.
    (3) Pretul de oferta se formeaza in baza raportului de evaluare intocmit de Fondul Proprietatii de Stat sau de o societate comerciala - firma specializata, dupa caz. In situatia in care o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar este cotata la bursa de valori sau pe o alta piata organizata, Fondul Proprietatii de Stat nu va intocmi, de regula, raport de evaluare. In acest caz, pretul de vanzare va fi o medie a cotatiilor inregistrate in ultima luna la bursele de valori sau pe alte piete organizate, nationale sau internationale.
    (4) Termenul maxim de plata a pretului convenit pentru pachetul de actiuni vandut, de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, este de:
    - pana la 60 de zile lucratoare, pentru situatiile in care plata pretului actiunilor se face integral;
    - pana la 30 de zile lucratoare, pentru plata avansului, in situatiile in care plata se face in rate.
    (5) In cazul in care Fondul Proprietatii de Stat decide vanzarea actiunilor pe piata de capital nationala sau internationala prin intermediul societatilor de valori mobiliare ori al bancilor de investitii, vanzarea se va face conform procedurii stabilite in contractul incheiat intre Fondul Proprietatii de Stat si societatea de valori mobiliare sau banca de investitii, cu avizul Ministerului Privatizarii.
    (6) Societatile comerciale carora li s-a eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se privatizeaza cu includerea valorii terenului in capitalul social. Actiunile aferente valorii majorate a capitalului social revin Fondului Proprietatii de Stat si celorlalti actionari, dupa caz, in functie de data la care terenurile au fost inscrise in cartea funciara si de momentul dobandirii calitatii de actionar. Fondul Proprietatii de Stat are obligatia sa faca prima oferta pentru pachetul de actiuni, aferent valorii terenului, actionarilor existenti. Daca acestia, in termen de 15 zile lucratoare, nu depun o oferta de cumparare, Fondul Proprietatii de Stat va pune in vanzare pachetul de actiuni, catre alti ofertanti, prin oricare dintre metodele de privatizare, cu respectarea prezentelor norme metodologice.
    Art. 6
    Institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 10% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor nu au dreptul sa participe la cumparari de actiuni sau active, sub sanctiunea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare incheiate.
    Art. 7
    Statul nu poate transfera cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra unor active din patrimoniul societatilor comerciale la care este actionar in patrimoniul unei institutii publice sau al unei regii autonome, decat cu o justa despagubire, sub sanctiunea nulitatii actului de transfer.
    Art. 3
    (1) Ministerul Privatizarii va elabora instructiuni privind dosarul de prezentare, regulamentele de organizare si desfasurare a licitatiilor de vanzare de actiuni/active, modelele de contracte de vanzare-cumparare de actiuni/active, modelele de oferta pentru vanzarea activelor cu plata in rate sau pentru utilizarea activelor in sistem de leasing imobiliar, precum si orice alte instructiuni pe care le considera necesare pentru aplicarea prezentelor norme metodologice.
    (2) Instructiunile se aproba prin ordin al ministrului privatizarii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Fondului Proprietatii de Stat.
    (3) Fondul Proprietatii de Stat are obligatia de a depune, in copie, la Ministerul Privatizarii, toate contractele de vanzare-cumparare de actiuni.
    Art. 9
    In intelesul prezentelor norme metodologice, notiunile de mai jos se definesc astfel:
    a) licitatie cu strigare este o procedura de vanzare cu caracter public, care se organizeaza intr-o singura etapa si la care poate participa un numar nelimitat de persoane;
    b) licitatie cu oferta in plic este o procedura de vanzare cu caracter public, care se organizeaza intr-o singura etapa, la care participa ofertantii care raspund anuntului publicitar si in care selectia se face de catre vanzator pe baza de punctaj;
    c) negocierea directa este o modalitate prin care vanzatorul si un potential cumparator convin asupra clauzelor care trebuie incluse in contractul de vanzare-cumparare ce are ca obiect actiuni emise de societatea comerciala la care statul este actionar;
    d) vanzator este Fondul Proprietatii de Stat sau societatea comerciala, in cazul vanzarii unor active;
    e) cumparator este orice persoana fizica sau juridica ori un grup de persoane fizice si/sau juridice, care achizitioneaza un activ al unei societati comerciale ori actiuni emise de o societate comerciala la care statul este actionar. Cumparator nu poate fi o societate comerciala la care statul roman sau o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 10% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor;
    f) investitor strategic este un cumparator care achizitioneaza mai mult de 51% din actiunile cu drept de vot emise de o societate comerciala la care statul este actionar, iar investitor de portofoliu/institutional este un cumparator care achizitioneaza cel mult 33% din actiunile cu drept de vot emise de o societate comerciala la care statul este actionar;
    g) companii/societati nationale sunt societati comerciale pe actiuni, constituite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, si organizate in baza Legii nr. 31/1990, republicata;
    h) licitator este persoana care coordoneaza o licitatie;
    i) licitant este ofertantul, potential cumparator, admis la o licitatie;
    j) oferta reprezinta manifestarea de vointa ferma si irevocabila a vanzatorului sau a unui potential investitor de a contracta, in conformitate cu conditiile prevazute in dosarul de prezentare si conform procedurilor prezentelor norme metodologice; perioada de valabilitate a unei oferte este cuprinsa intre data inregistrarii ei la vanzator si data semnarii contractului de vanzare-cumparare, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice;
    k) asociatie este asociatia salariatilor, membrilor consiliului de administratie sau pensionarilor cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala; asociatia salariatilor societatii comerciale care se privatizeaza este o persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial;
    l) obligatii de mediu de tip A sunt acele raspunderi care identifica obligatiile de mediu cunoscute la momentul vanzarii, legate atat de daunele din trecut, cat si de cele viitoare, cu respectarea legislatiei. Acestea se trateaza prin specificarea in documentele de oferta si in contractul de vanzare-cumparare a unor obiective de mediu minim acceptate. Cumparatorul trebuie sa-si asume integral costurile si responsabilitatea pentru indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate;
    m) obligatii de mediu de tip B sunt acele raspunderi care identifica surse potentiale de obligatii de mediu, de protectia muncii si de sanatate, ale caror costuri nu pot fi cunoscute cu precizie si care depind de cadrul legislativ viitor, de comportamentul tertilor si de informatiile disponibile in viitor;
    n) bilant de mediu Nivel 0 este o fisa de verificare completata de societatea comerciala, care contine informatiile necesare pentru a determina daca societatea comerciala are impact de mediu si pentru a stabili obiectivele de mediu minim acceptate;
    o) bilant de mediu Nivel I este un studiu de mediu fara prelevare de probe si fara analiza factorilor de mediu, care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru formarea unei decizii privind dimensiunea impactului de mediu efectiv, prezentat de societatea comerciala care se privatizeaza. O sectiune a acestui bilant contine recomandari pentru obiectivele de mediu minim acceptate, o descriere a obligatiilor de mediu de tip B si raspunderi potentiale legate de mediu, identificate in afara bilantului contabil;
    p) bilant de mediu Nivel II necesita un studiu de mediu asupra societatii comerciale care se privatizeaza sau asupra activului care se vinde, efectuat pentru a cuantifica dimensiunea contaminarii factorilor de mediu, prin prelevare de probe si analize chimice sau fizice. O sectiune a acestui bilant contine recomandari pentru obiectivele de mediu minim acceptate, o descriere a obligatiilor de mediu de tip B si raspunderi potentiale legate de mediu, identificate in afara bilantului contabil;
    q) expert de mediu atestat este orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, autorizata sa execute bilanturile de mediu Nivel I si Nivel II, cerute prin procedurile de tratare a obligatiilor de mediu prevazute in titlul V al prezentelor norme metodologice.

    TITLUL II
    Vanzarea de actiuni si de parti sociale

    CAP. 1
    Achizitii externe

    Sectiunea 1
    Oferta publica de vanzare
    Art. 10
    (1) Oferta publica de vanzare este propunerea formulata de catre Fondul Proprietatii de Stat de a vinde actiunile pe care le gestioneaza, emise de o societate comerciala, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate.
    (2) Oferta publica de vanzare este valabila cel putin 30 de zile calendaristice, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data publicarii ei.
    Art. 11
    Fondul Proprietatii de Stat trebuie sa obtina autorizatia pentru oferta publica de vanzare de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe baza de prospect, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare. Pentru societatile comerciale listate la bursa de valori sau pe piata extrabursiera nu se va intocmi prospect de oferta.
    Art. 12
    Pe intreg parcursul derularii ofertei publice de vanzare nu pot fi modificate valoarea nominala, numarul si toate caracteristicile actiunilor oferite.
    Art. 13
    Acceptarea ofertei publice de vanzare de catre investitori este neconditionata si devine irevocabila.
    Art. 14
    (1) Publicarea listei societatilor comerciale ale caror actiuni se vand prin oferta publica se face in programul anual de privatizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si prin anunt publicitar la data autorizarii prospectului, daca este emis un astfel de prospect, intr-un cotidian central de mare tiraj si/sau intr-un cotidian local.
    (2) Publicarea listei se face si prin INTERNET sau prin alt sistem electronic si intr-un cotidian de circulatie internationala sau intr-o publicatie de specialitate, dupa caz.
    Art. 15
    (1) Pentru intocmirea prospectului de oferta, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va emite instructiuni speciale, in vederea simplificarii formalitatilor de autorizare a prospectului, in cazul ofertelor publice de vanzare promovate de Fondul Proprietatii de Stat, atat la bursa de valori, cat si pe piata extrabursiera.
    (2) Fondul Proprietatii de Stat poate perfecta contracte cu societati de valori mobiliare pentru vanzarea actiunilor la bursa de valori sau pe piata extrabursiera.

    Sectiunea a 2-a
    Vanzarea prin negociere directa
    Art. 16
    Vanzarea prin negociere directa se face atunci cand vanzatorul se adreseaza exclusiv investitorilor strategici ori in cazul in care, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate, nu s-a inregistrat decat o singura oferta.
    Art. 17
    Initiativa vanzarii prin negociere directa poate apartine atat vanzatorului, cat si unui investitor strategic interesat.
    Art. 18
    Organizarea activitatii de negociere directa este asigurata de catre vanzator printr-o comisie formata din 3-5 persoane dintre salariatii Fondului Proprietatii de Stat si se desfasoara la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat, in cazul societatilor comerciale din categoria intreprinderilor mari, sau la sucursalele sale teritoriale, in cazul societatilor comerciale din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
    Art. 19
    (1) Membrii comisiei nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la societatea comerciala ale carei actiuni se ofera la vanzare.
    (2) De asemenea, nu pot fi membri ai comisiei persoanele ale caror rude si/sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv ori soti se afla intr-una dintre situatiile prevazute la alin. (1).
    (3) Pentru vanzarea actiunilor, vanzatorul poate desemna experti in domeniu, care sa participe in calitate de consultanti ai comisiei, cat si la intocmirea dosarelor de prezentare.
    (4) Indemnizatiile consultantilor se stabilesc si se suporta de catre vanzator.
    Art. 20
    (1) In vederea vanzarii actiunilor emise de societatile comerciale, vanzatorul intocmeste, in prealabil, un dosar de prezentare si il pune la dispozitie oricarui ofertant, in baza unui angajament de confidentialitate.
    (2) Dosarul de prezentare prevazut la alin. (1) va fi intocmit in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie internationala, daca si-au manifestat intentia de a participa la negocierea directa si ofertanti straini.
    (3) Dosarul de prezentare se obtine contra cost de la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat sau de la sucursala sa teritoriala. Pretul de vanzare al dosarului de prezentare se stabileste de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 21
    (1) In mod exceptional, vanzatorul poate sa aduca modificari in continutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusa la cunostinta ofertantilor care au cumparat dosarele de prezentare prin scrisoare sau fax, cel mai tarziu cu 5 zile lucratoare inainte de data anuntata pentru depunerea documentelor de participare si a ofertelor de cumparare.
    (2) In cazul in care se modifica dosarul de prezentare, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (1), este necesar sa se prelungeasca termenul de depunere a ofertelor. Noul termen se comunica de catre vanzator tuturor ofertantilor, o data cu transmiterea notificarilor.
    Art. 22
    (1) Vanzatorul este obligat sa publice anuntul publicitar pentru vanzarea de actiuni intr-un cotidian central de mare tiraj, intr-un cotidian local, precum si prin INTERNET sau prin alt sistem electronic, cu cel putin 15 zile calendaristice, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
    (2) In situatia in care se urmareste atragerea ofertantilor straini, publicarea anuntului se face, conform alin. (1), si intr-un cotidian de circulatie internationala sau intr-o publicatie de specialitate.
    Art. 23
    (1) In vederea participarii la negociere directa, ofertantul este obligat sa depuna o garantie de participare reprezentand pana la 3% din pretul de oferta anuntat, pentru ca vanzatorul sa fie asigurat de solvabilitatea ofertantului, iar in cazul finalizarii negocierii directe, de perfectarea contractului de vanzare-cumparare si de indeplinirea obligatiei de plata.
    (2) Garantia de participare se depune, o data cu depunerea documentelor de participare si a ofertelor de cumparare, pana la data precizata in anuntul publicitar.
    (3) Nici o oferta nu va fi luata in considerare, daca nu s-a depus garantia prevazuta la alin. (1).
    Art. 24
    (1) Cuantumul garantiei de participare se aproba de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale din categoria intreprinderilor mari, si de catre comitetul de directie al sucursalelor sale teritoriale, pentru societatile comerciale din categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Garantia de participare se constituie in moneda nationala, pentru persoane fizice sau juridice cu domiciliul/sediul principal in Romania, si in devize convertibile, pentru persoane fizice/juridice  straine.
    (2) Modalitatile de plata a garantiei de participare la negocierea directa sunt urmatoarele:
    a) virament prin ordin de plata;
    b) fila cec.
    Art. 25
    In cazul in care un ofertant nu constituie o garantie de participare intr-una dintre modalitatile prevazute la art. 24, el poate ordona unei societati bancare sa emita o scrisoare de garantie bancara, avand termenul de valabilitate stabilit de vanzator prin dosarul de prezentare. In cazul unui ofertant, persoana fizica sau juridica straina, scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa de o societate bancara straina la care o societate bancara romana este corespondenta.
    Art. 26
    (1) Garantiile de participare la negocierea directa, indiferent de modul de constituire, se restituie fara nici un fel de retineri, in maximum 3 zile lucratoare de la data semnarii procesului-verbal prin care a fost desemnata cea mai buna oferta, cu exceptia garantiei ofertantului cu care se incheie contractul de vanzare-cumparare.
    (2) Revocarea unei oferte depuse la sediul vanzatorului, dupa termenul precizat in anuntul publicitar prevazut la art. 22, refuzul cumparatorului de a semna contractul de vanzare-cumparare sau de a face plata conduce la pierderea garantiei de participare depuse.
    Art. 27
    (1) Pentru participarea la negocierea directa, ofertantii trebuie sa depuna, intr-un plic sigilat, urmatoarele documente:
    a) in cazul persoanelor juridice romane:
    - dovada achitarii garantiei de participare;
    - copii de pe certificatul de inmatriculare de la oficiul registrului comertului, actul constitutiv al societatii comerciale ofertante si codul fiscal;
    - scrisoarea de bonitate financiara, emisa de o societate bancara;
    - dovada achitarii obligatiilor fiscale: copii de pe certificatul fiscal sau de pe declaratiile depuse de societatea comerciala ofertanta, inregistrate de organul financiar teritorial si insotite de ordinele de plata, prin care sa se ateste achitarea acestora;
    - imputernicirea pentru reprezentantul societatii comerciale ofertante care participa la negocierile directe;
    - declaratia pe propria raspundere, care atesta ca persoana juridica pe care o reprezinta nu se afla in reorganizare sau in faliment;
    b) in cazul persoanelor fizice romane:
    - dovada achitarii garantiei de participare;
    - copie de pe actul de identitate;
    - certificatul de cazier judiciar;
    - imputernicirea de participare pentru reprezentantul ofertantului care participa la negocierile directe;
    - dovada achitarii obligatiilor fiscale;
    c) in cazul persoanelor juridice de drept privat fara scop lucrativ, fundatii, asociatii:
    - dovada achitarii garantiei de participare;
    - copie de pe statutul asociatiei/fundatiei si de pe hotararea judecatoreasca de autorizare;
    - imputernicirea de participare pentru reprezentantul asociatiei/fundatiei care participa la negocierile directe;
    d) in cazul persoanelor fizice sau juridice straine:
    - dovada achitarii in valuta a garantiei de participare;
    - dovada identitatii sau a personalitatii juridice. In cazul persoanelor fizice se va depune o copie de pe pasaport, iar in cazul persoanelor juridice, certificatul de inmatriculare din tara de origine;
    - declaratia pe propria raspundere ca nu are cazier judiciar, autentificata de catre un notar public din Romania - pentru persoane fizice;
    - scrisoarea de bonitate financiara, emisa de o societate bancara straina la care o societate bancara romana este corespondenta - pentru persoane juridice;
    - imputernicirea de participare, pentru reprezentantul ofertantului care participa la negocierile directe;
    - declaratia pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare sau in faliment - pentru persoane juridice.
    (2) Documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice straine vor fi traduse prin grija ofertantului, iar traducerile vor fi legalizate de catre un notar public din Romania.
    Art. 28
    (1) O data cu depunerea documentelor necesare participarii la negocierea directa, ofertantul depune separat oferta de cumparare intr-un alt plic sigilat, care va contine urmatoarele:
    a) pretul oferit, modalitatea si conditiile de plata;
    b) propuneri privind investitiile in societatea comerciala;
    c) angajamentul ferm al ofertantului asupra valabilitatii ofertei sale;
    d) alte documente solicitate si prevazute in dosarul de prezentare.
    (2) Termenul limita de depunere a ofertei este un termen de decadere. Ofertantii ale caror oferte au fost inregistrate dupa termenul limita anuntat sunt exclusi de la negocierea directa si li se vor restitui ofertele nedeschise.
    Art. 29
    Negocierile directe se vor desfasura, pe baza grilei de punctaj a ofertelor, aprobata de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale din categoria intreprinderilor mari, sau de catre comitetul de directie al sucursalelor sale teritoriale, pentru societatile comerciale din categoria intreprinderilor mari, sau de catre comitetul de directie al sucursalelor sale teritoriale, pentru societatile comerciale din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
    Art. 30
    (1) Ofertantii care sunt dovediti ca au stabilit intelegeri pentru falsificarea rezultatului negocierii directe, in scopul obtinerii unor preturi mai avantajoase, sau cei care perturba desfasurarea acesteia pierd garantia de participare si vor fi exclusi de la aceste negocieri. Excluderea se dispune de catre comisia prevazuta la art. 18 si se consemneaza in procesul-verbal al acesteia.
    (2) Nu sunt acceptate la negocierile directe persoanele fizice sau juridice care nu au respectat obligatiile cuprinse in contractele de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale pe care le-au incheiat anterior cu Fondul Proprietatii de Stat sau cu Agentia Nationala pentru Privatizare si nici persoanele juridice care se afla in reorganizare sau in faliment.
    Art. 31
    Dupa incheierea negocierilor, comisia intocmeste un proces-verbal care cuprinde concluziile asupra clauzelor ce trebuie incluse in contractul de vanzare-cumparare.
    Art. 32
    (1) In baza concluziilor incluse in procesul-verbal, vanzatorul incheie cu ofertantul care a prezentat si a mentinut cea mai buna oferta contractul de vanzare-cumparare de actiuni, intr-un termen cuprins intre 5 si 15 zile lucratoare de la data semnarii procesului-verbal.
    (2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1), impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea negocierii directe, se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul vanzatorului.
    Art. 33
    Contractul de vanzare-cumparare de actiuni, incheiat in urma negocierilor directe, poate fi modificat numai prin acordul partilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele negociate care au condus la desemnarea cumparatorului.
    Art. 34
    In toate cazurile, contractul de vanzare-cumparare este supus legislatiei romane.

    Sectiunea a 3-a
    Reguli generale privind vanzarea de actiuni prin licitatie
    Art. 35
    Prevederile prezentei sectiuni se aplica in cazul vanzarii prin licitatie a actiunilor emise de societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, cu participarea persoanelor fizice sau juridice, romane ori straine.
    Art. 36
    Licitatiile sunt publice si se pot organiza in una dintre urmatoarele forme:
    a) cu strigare;
    b) cu oferta in plic sigilat.
    Art. 37
    (1) Organizarea licitatiei in formele prevazute la art. 36 este asigurata de catre vanzator printr-o comisie formata din 3-5 persoane, dintre care un presedinte si un secretar, numiti prin decizia Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale din categoria intreprinderilor mari, si de catre comitetul de directie al sucursalelor sale teritoriale, pentru societatile comerciale din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, dintre salariatii Fondului Proprietatii de Stat.
    (2) Membrii comisiei prevazute la alin. (1) nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la societatea comerciala ale carei actiuni fac obiectul licitatiei. De asemenea, nu pot fi membri ai comisiei de licitatie, persoanele ale caror rude si/sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv ori soti se afla intr-una dintre situatiile mentionate mai sus.
    Art. 38
    Comisia raspunde de respectarea desfasurarii licitatiei, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, precum si de activitatea de examinare, evaluare a ofertelor si de adjudecare.
    Art. 39
    (1) Vanzatorul este obligat sa publice anuntul publicitar intr-un cotidian central de mare tiraj, intr-un cotidian local, precum si prin INTERNET sau prin alt sistem electronic, cu cel putin 15 zile lucratoare, dar nu mai mult de 30 de zile lucratoare inainte de data tinerii licitatiei.
    (2) In situatia in care se urmareste atragerea ofertantilor straini, publicarea anuntului se face, conform alin. (1), si intr-un cotidian de circulatie internationala sau intr-o publicatie de specialitate.
    Art. 40
    Anuntul publicitar se va afisa in mod obligatoriu la sediile vanzatorului, o data cu publicarea acestuia conform art. 39.
    Art. 41
    Vanzatorul are obligatia ca, anterior publicarii anuntului, sa elaboreze dosarul de prezentare care se pune la dispozitie ofertantilor la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat sau la sucursala sa teritoriala.
    Art. 42
    (1) Dosarul de prezentare a societatii comerciale se pune la dispozitie oricarui ofertant, in baza unui angajament de confidentialitate.
    (2) Dosarul de prezentare va fi intocmit in limba romana, precum si intr-o limba de circulatie internationala, in cazul in care si-au manifestat intentia de a participa la licitatie ofertanti straini.
    (3) Dosarul de prezentare prevazut la alin. (1) se obtine, contra cost, de la locul indicat de vanzator in anuntul publicitar.
    (4) Pretul de vanzare al dosarului de prezentare si cuantumul taxei de participare la licitatie se stabilesc de Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 43
    (1) In mod exceptional, vanzatorul poate sa aduca modificari in continutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusa la cunostinta ofertantilor care au cumparat dosarele de prezentare, prin scrisoare sau prin fax, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data anuntata pentru depunerea documentelor de participare la licitatia publica.
    (2) in cazul in care se modifica dosarul de prezentare in conformitate cu procedura prevazuta la alin. (1), este necesar sa se prelungeasca termenul de depunere a ofertelor si sa se amane data tinerii licitatiei. Noul termen se va comunica de catre vanzator tuturor ofertantilor, o data cu transmiterea notificarilor.
    Art. 44
    In vederea participarii la licitatie, ofertantul este obligat sa depuna, cu cel putin o ora inainte de inceperea sedintei de licitatie, o garantie de participare reprezentand pana la 3% din pretul de pornire anuntat si sa achite taxa de participare.
    Art. 45
    (1) Garantia de participare se constituie in moneda nationala, pentru persoane fizice sau juridice cu domiciliul/sediul principal in Romania, si in devize convertibile, pentru persoane fizice/juridice straine.
    (2) Modalitatile de plata a garantiei de participare sunt urmatoarele:
    a) virament prin ordin de plata;
    b) fila cec.
    Art. 46
    In cazul in care un ofertant nu constituie garantia de participare intr-una dintre modalitatile prevazute la art. 45, el poate ordona societatii bancare sa emita o scrisoare de garantie bancara avand termenul de valabilitate stabilit de vanzator prin dosarul de prezentare. In cazul unui ofertant, persoana fizica sau juridica straina, scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa de o societate bancara straina la care o societate bancara romana este corespondenta.
    Art. 47
    (1) Garantiile de participare la licitatie, indiferent de modul de constituire, se restituie fara nici un fel de retineri, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data licitatiei, cu exceptia garantiei participantului care si-a adjudecat actiunile licitate. Pentru acesta garantia de participare depusa se retine si se deduce din suma datorata pentru achizitionarea actiunilor adjudecate.
    (2) Revocarea unei oferte depuse la sediul vanzatorului dupa termenul precizat in anuntul publicitar de organizare a licitatiei, precum si refuzul adjudecatarului de a semna contractul de vanzare-cumparare sau de a efectua plata determina pierderea garantiei de participare.
    Art. 48
    (1) Locul de desfasurare a licitatiei se stabileste de catre vanzator si se comunica in anuntul publicitar.
    (2) Orice modificare a orarului de desfasurare a unei licitatii se aduce la cunostinta participantilor cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru tinerea respectivei licitatii si se comunica prin anunt publicitar in cotidianele in care s-a facut initial publicitatea.
    Art. 49
    Termenul limita de participare la licitatie este un termen de decadere. Ofertele inregistrate dupa termenul limita de participare sunt excluse de la licitatie si se restituie ofertantilor.
    Art. 50
    (1) Conditiile de desfasurare a licitatiei sunt indeplinite, daca, la data, ora si locul anuntate, sunt prezenti minimum 2 ofertanti.
    (2) In cazul in care se prezinta un singur licitant si oferta acestuia indeplineste conditiile impuse de vanzator, se trece la negociere directa. Daca licitantul nu accepta conditiile de oferta din dosarul de prezentare, vanzatorul poate organiza o alta licitatie, cu respectarea conditiilor de publicitate din prezentele norme metodologice, sau poate schimba metoda de privatizare pentru societatea respectiva.
    Art. 51
    La licitatie pot participa persoanele care au depus documente de participare, in conformitate cu dispozitiile art. 27.
    Art. 52
    (1) Ofertantii care sunt dovediti ca au stabilit intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei, in scopul obtinerii unor preturi mai avantajoase, sau care perturba desfasurarea licitatiei pierd garantia de participare si vor fi exclusi de la licitatie. Excluderea se dispune de catre comisie si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei de licitatie.
    (2) Nu sunt acceptate la licitatie persoanele fizice sau juridice care nu au respectat obligatiile cuprinse in contractele de vanzare-cumparare de actiuni, incheiate anterior cu Fondul Proprietatii de Stat sau cu Agentia Nationala pentru Privatizare, si nici persoanele juridice care se afla in reorganizare sau in faliment.
    (3) In timpul desfasurarii sedintei de licitatie sunt interzise actiunile corelate ale licitantilor, care au drept scop perturbarea sedintei de licitatie sau influentarea membrilor comisiei de licitatie. Ofertantii aflati in aceasta situatie se exclud de la licitatie si pierd garantia de participare.
    Art. 53
    (1) Eventualele contestatii ale licitantilor se pot depune in scris, in termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de adjudecare, la sediul vanzatorului unde s-a tinut licitatia.
    (2) Contestatiile prevazute la alin. (1) sunt analizate si rezolvate, in termen de 5 zile lucratoare, de catre vanzator.
    (3) In cazul in care contestatiile sunt intemeiate, vanzatorul anuleaza decizia de adjudecare, comunica hotararea tuturor licitantilor si dispune, dupa caz, organizarea unei noi licitatii sau adjudecarea licitatiei in favoarea unui alt licitant.
    Art. 54
    (1) Adjudecatarul este obligat sa semneze contractul de vanzare-cumparare intr-un termen cuprins intre 5 si 15 zile lucratoare, calculate de la data tinerii licitatiei ori de la data la care contestatiile au fost rezolvate.
    (2) Daca la expirarea termenului prevazut la alin. (1) adjudecatarul refuza semnarea contractului de vanzare-cumparare, pierde garantia de participare, iar comisia de licitatie procedeaza la perfectarea contractului de vanzare-cumparare cu licitantul clasat pe locul secund, in cazul in care acesta accepta conditiile convenite la adjudecarea licitatiei. In caz contrar, se organizeaza o noua licitatie, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 55
    (1) Contractul de vanzare-cumparare de actiuni poate fi modificat numai prin acordul partilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele asumate care au condus la adjudecarea licitatiei.
    (2) In toate cazurile, contractul de vanzare-cumparare este supus legislatiei romane.
    (3) Procesul-verbal de adjudecare, impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul vanzatorului.

    CAP. 2
    Achizitii interne

    Art. 56
    In scopul achizitiei de actiuni emise de societatile comerciale la care statul este actionar, salariatii, membrii consiliului de administratie sau pensionarii cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala pot constitui asociatii potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    Art. 57
    Pentru a putea dobandi personalitate juridica, asociatia trebuie sa fie constituita din cel putin 20 de persoane, dintre cele prevazute la art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, si sa aleaga, dintre ele, un comitet de initiativa format din 3-7 membri. Comitetul de initiativa asigura elaborarea proiectului de statut al asociatiei si indeplinirea formalitatilor necesare pentru constituirea asociatiei.
    Art. 58
    (1) Asociatia se constituie dupa urmatoarea procedura:
    a) comitetul de initiativa solicita, prin afisare la sediul societatii comerciale, cererile de admitere in asociatie de la persoanele prevazute la art. 16 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. Daca cel putin 30% din numarul total al persoanelor prevazute la art. 16 alin. (1) din ordonanta sus-mentionata au depus cerere de admitere in asociatie, comitetul de initiativa convoaca adunarea generala constitutiva;
    b) adunarea generala constitutiva poate decide constituirea asociatiei si, in acest caz, adopta statutul si alege primul consiliu de administratie al asociatiei. La data alegerii primului consiliu de administratie al asociatiei, comitetul de initiativa se dizolva.
    (2) Constituirea asociatiei este supusa autorizarii de catre instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea comerciala care se privatizeaza.
    (3) Cererea de inregistrare trebuie sa fie insotita de:
    a) copia legalizata de pe procesul-verbal al adunarii constitutive si de pe statutul asociatiei;
    b) dovada existentei patrimoniului initial al asociatiei si a sediului acesteia.
    (4) Asociatia va avea sediul intr-un spatiu pus la dispozitie de societatea comerciala care se privatizeaza.
    Art. 59
    (1) Instanta judecatoreasca verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege si va incuviinta cererea, dispunand inscrierea asociatiei in Registrul special de evidenta a persoanelor juridice. Personalitatea juridica a asociatiei este dobandita la data inscrierii.
    (2) Orice modificare adusa statutului de catre adunarea generala a asociatiei trebuie comunicata imediat instantei judecatoresti; judecatorul dispune inscrierea mentiunilor despre aceasta modificare in registrul persoanelor juridice.
    (3) Pentru a facilita constituirea unei asociatii, in anexa nr. 1.1 A la prezentele norme metodologice se prezinta un model de statut.
    Art. 60
    In scopul achizitiei actiunilor societatii comerciale care se privatizeaza, asociatia, prin reprezentantul sau legal, va depune, la sediul central sau la sucursalele teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat, oferta insotita, in mod obligatoriu, de urmatoarele acte:
    - procesul-verbal al adunarii generale constitutive a asociatiei si statutul asociatiei;
    - hotararea definitiva a instantei judecatoresti de autorizare a asociatiei, cu mentionarea datei si a numarului de inscriere a asociatiei in Registrul special de evidenta a persoanelor juridice, tinut de judecatorii;
    - dovada efectuarii publicitatii, prin afisare la sediul societatii comerciale a categoriilor de persoane care pot face parte din asociatie.
    Art. 61
    Actiunile societatilor comerciale care se privatizeaza se pot vinde asociatiei prin negociere directa, licitatie cu strigare sau cu oferte in plic sigilat, potrivit dispozitiilor cuprinse in titlul II din prezentele norme metodologice, prin utilizarea urmatoarelor modalitati de plata:
    a) plata in rate, cu avans achitat din surse proprii; avansul este de minimum 20% din pretul de vanzare; platile se esaloneaza pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, cu o dobanda de 10%;
    b) plata in rate, cu avans minim de 20% din pretul de vanzare, achitat din sume obtinute prin credit contractat cu o banca, la dobanda pietei; platile se esaloneaza pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, la care se aplica o dobanda de 10%;
    c) plata integrala.
    Art. 62
    (1) Asociatia va negocia cu Fondul Proprietatii de Stat contractul de vanzare-cumparare de actiuni, dupa incheierea procedurii de negociere directa sau in urma adjudecarii licitatiei, stabilindu-se de comun acord:
    a) obiectul contractului de vanzare-cumparare;
    b) termenul;
    c) pretul de cumparare, modalitatea de plata, avansul initial si esalonarea ratelor, dupa caz;
    (2) Contractul de vanzare-cumparare de actiuni prevazut la alin. (1) se semneaza, pentru asociatie, de catre reprezentantul legal al acesteia, intr-un termen cuprins intre 5 si 15 zile lucratoare, calculat de la data finalizarii negocierii directe sau a adjudecarii licitatiei.

    TITLUL III
    Vanzarea de active

    CAP. 1
    Vanzarea de active cu plata integrala

    Art. 63
    (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (2) Vanzarea activelor prevazute la alin. (1) se efectueaza prin licitatie cu strigare sau cu oferta in plic sigilat, cu adjudecare la pretul de piata, in baza raportului dintre cerere si oferta.
    Art. 64
    (1) Societatile comerciale prevazute la art. 63 din prezentele norme metodologice au dreptul sa vanda active, daca prin instrainare nu este afectata vanzarea de actiuni sau vanzarea unui activ in integralitatea sa.
    (2) Vanzarea de active apartinand societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar se poate organiza la sediul vanzatorului, precum si la sediul central sau la sucursalele teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 65
    Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat isi mandateaza corespunzator reprezentantii in adunarea generala a actionarilor din societatea comerciala vanzatoare, pentru luarea deciziilor privitoare la vanzarea de active, cu respectarea procedurii din prezentele norme metodologice.
    Art. 66
    Terenurile aferente activelor vandute anterior datei dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul vanzatorului vor fi vandute, la pretul pietei, cumparatorilor activelor respective, prin negociere directa intre partile contractante.
    Art. 67
    Procedura de vanzare a activelor este initiata de administratorul unic sau de consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare care are in proprietate activele respective si cu acordul Fondului Proprietatii de Stat ori din initiativa Fondului Proprietatii de Stat, cu mandatarea reprezentantului sau in adunarea generala a actionarilor.
    Art. 68
    (1) Administratorul unic sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare intocmeste lista activelor propuse pentru vanzare, pe care o inainteaza spre aprobare adunarii generale a actionarilor, insotita de o nota de fundamentare tehnico-economica.
    (2) Adunarea generala a actionarilor este convocata de catre administratorul unic, consiliul de administratie sau Fondul Proprietatii de Stat, in termen de 30 de zile lucratoare de la data intocmirii listei cu activele propuse spre vanzare, conform alin. (1), sau in acelasi termen de la data publicarii de catre Fondul Proprietatii de Stat a listei cu activele propuse spre vanzare, pentru a aproba:
    a) vanzarea activului sau a activelor, dupa caz;
    b) stabilirea pretului de pornire, in baza raportului de evaluare elaborat in prealabil. Pretul de pornire al licitatiei se publica in anuntul de vanzare si nu include taxa pe valoarea adaugata;
    c) garantia de participare, care poate fi de pana la 3% din pretul de pornire.
    Art. 69
    (1) In situatia in care solicitarea de cumparare a activelor apartine unei persoane fizice sau juridice de drept privat, romana sau straina, aceasta poate formula o cerere care se depune la sediul vanzatorului si la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat ori la sucursalele teritoriale ale acestuia.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1) administratorul unic sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare analizeaza cererea solicitantului si intocmeste, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, o nota de fundamentare tehnico-economica, pe care o supune aprobarii Fondului Proprietatii de Stat.
    (3) Cand cererea este respinsa, administratorul unic sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare va comunica solicitantului, in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea hotararii de respingere, motivele care au stat la baza luarii acestei decizii. In cazul in care solicitantul considera ca motivele care au stat la baza hotararii de respingere a cererii sale nu sunt intemeiate poate depune, in scris, o contestatie la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat. Acesta are obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare sa analizeze contestatia si, in cazul in care decizia de respingere adoptata nu este justificata, sa dea mandat reprezentantului/reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor ca, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, sa aprobe cererea solicitantului.
    Art. 70
    Administratorul unic sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare aproba cuantumul taxei de participare luand in considerare cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei.
    Art. 71
    Vanzatorul este obligat sa publice anuntul de vanzare pentru activele respective intr-un cotidian central de mare tiraj si intr-un cotidian local. In situatia in care se urmareste atragerea ofertantilor straini, publicarea anuntului se face si intr-un cotidian de circulatie internationala sau intr-o publicatie de specialitate, precum si prin INTERNET sau prin alt sistem electronic.
    Art. 72
    (1) Anuntul de vanzare se va afisa obligatoriu la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat, la sediul vanzatorului, la locul activului si la sediul sucursalei teritoriale a Fondului Proprietatii de Stat.
    (2) Termenul stabilit pentru tinerea licitatiei este de minimum 15 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului de vanzare prevazut la art. 71, dar nu mai mult de 30 de zile lucratoare. In caz de neadjudecare la prima sedinta, se va organiza cea de a doua sedinta in termen de 5 zile lucratoare, calculate de la data tinerii primei sedinte de licitatie.
    Art. 73
    Vanzatorul are obligatia sa afiseze la sediul sau, precum si la locul activului, zilele si orele la care activul poate fi inspectat de catre cei interesati sa participe la licitatie.
    Art. 74
    (1) Vanzatorul este obligat sa puna la dispozitie celor care solicita, contra cost, incepand cu data aparitiei anuntului de vanzare, dosarul de prezentare a activului.
    (2) In mod exceptional, vanzatorul poate sa aduca modificari in continutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusa la cunostinta ofertantilor care au cumparat dosarele de prezentare, prin scrisoare sau prin fax, cel mai tarziu cu 5 zile lucratoare inainte de data licitatiei.
    (3) In cazul in care se modifica dosarul de prezentare dupa procedura de la alin. (2) si este necesar sa se modifice data licitatiei, noul termen se va comunica de catre vanzator tuturor ofertantilor, o data cu transmiterea notificarilor.
    Art. 75
    (1) La licitatiile de vanzare de active pot participa persoane fizice sau juridice de drept privat, romane ori straine.
    (2) Ofertantii depun la sediul organizatorului licitatiei, cu cel putin o ora inainte de inceperea licitatiei, urmatoarele documente:
    a) dovada consemnarii la dispozitia societatii comerciale vanzatoare a garantiei de participare. Modalitatile de plata a acesteia sunt:
    - virament prin ordin de plata;
    - fila cec.
    In cazul in care un ofertant nu doreste constituirea garantiei banesti in una dintre aceste modalitati, el poate ordona societatii bancare sa emita o scrisoare de garantie bancara avand termenul de valabilitate de cel putin 15 zile calendaristice de la data tinerii licitatiei. In cazul unui ofertant, persoana fizica sau juridica straina, scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa de o societate bancara straina la care o societate bancara romana este corespondenta;
    b) actul care atesta imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie;
    c) dovada achitarii obligatiilor fiscale: certificat fiscal sau copii de pe declaratiile depuse de societatea comerciala ofertanta, inregistrate de organul financiar teritorial si insotite de ordinele de plata, prin care sa se ateste achitarea acestora;
    d) documente specifice, in functie de incadrarea juridica a ofertantilor:
    - pentru persoane juridice romane:
    (i) copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, actul constitutiv si de pe codul fiscal;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana;
    (iii) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare sau in faliment;
    - pentru persoane juridice straine:
    (i) certificat de inmatriculare a societatii comerciale straine, tradus in limba romana si legalizat la un notar public din Romania;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara straina corespondenta cu o societate bancara romana;
    - pentru persoane fizice romane - copie de pe actul de identitate si certificat de cazier judiciar;
    - pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale - copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata in baza Decretului-lege nr. 54/1990, certificat de cazier judiciar, dupa caz;
    - pentru persoanele fizice straine - copie de pe pasaport si declaratie pe propria raspundere ca nu are cazier judiciar, autentificata de catre un notar public din Romania.
    Art. 76
    (1) Pentru organizarea si conducerea licitatiei, societatea comerciala vanzatoare va constitui o comisie formata din 3-5 persoane, numita prin hotarare a administratorului unic sau a consiliului de administratie, dintre care presedintele si secretarul comisiei sunt din partea societatii comerciale vanzatoare si ceilalti membri sunt reprezentanti ai Ministerului Privatizarii si ai Fondului Proprietatii de Stat. Indemnizatiile membrilor comisiei de licitatie se stabilesc si se suporta de catre vanzator prin hotararea administratorului unic sau a consiliului de administratie.
    (2) Membrii consiliului de administratie si directorii executivi ai societatilor comerciale vanzatoare nu au dreptul sa participe la licitatie in calitate de ofertanti.
    (3) Comisia de licitatie prevazuta la alin. (1) raspunde de respectarea procedurii desfasurarii licitatiei in conformitate cu prezentele norme metodologice, precum si de activitatea de examinare si evaluare a ofertelor si de adjudecare a licitatiei.
    (4) Pentru organizarea licitatiei, societatea comerciala poate apela la serviciile burselor de marfuri, prin hotararea administratorului unic sau a consiliului de administratie. In acest caz, prevederile alin. (1)-(3) ale acestui articol nu se mai aplica.
    Art. 77
    (1) Ofertantii care sunt dovediti ca au stabilit intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei, in scopul obtinerii de preturi mai avantajoase, sau care perturba desfasurarea licitatiei sunt exclusi de la licitatie si pierd garantia de participare. Excluderea se dispune de catre comisia de licitatie si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei de licitatie.
    (2) In timpul desfasurarii sedintei de licitatie sunt interzise actiunile corelate ale licitantilor, care au drept scop perturbarea sedintei de licitatie sau influentarea membrilor comisiei de licitatie.
    Art. 78
    Procesul-verbal al licitatiei, impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea acesteia se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul vanzatorului.
    Art. 79
    (1) Eventualele contestatii ale licitantilor se pot depune la sediul vanzatorului unde s-a tinut licitatia, in termen de 24 de ore de la incheierea sedintei de licitatie.
    (2) Administratorul unic sau, dupa caz, consiliul de administratie al vanzatorului este obligat sa solutioneze contestatiile in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii acestora.
    (3) In cazul in care contestatiile sunt intemeiate, vanzatorul anuleaza decizia de adjudecare, comunica hotararea tuturor licitantilor si dispune, dupa caz, organizarea unei noi licitatii.
    (4) Garantia de participare se restituie in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data adjudecarii licitatiei, cu exceptia garantiei castigatorului, care se deduce din pretul de adjudecare.
    Art. 80
    Plata integrala a activului adjudecat se face in termen de cel mult 45 de zile calendaristice, calculat de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 81
    (1) Societatile comerciale care au in derulare contracte de locatie de gestiune, inchiriere sau asociere in participatiune pot vinde, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii, activele pe care acestia le utilizeaza, in situatiile in care ei au efectuat investitii. Prin lucrari de investitii, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege noi amenajari privind plafonul, pardoseala, zidurile, instalatiile, altele decat lucrarile de intretinere sau dotarile obligatorii de functionare.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), vanzarea activului catre locatar sau asociat se face fara licitatie. In acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea investitiilor efectuate, pe baza de raport de evaluare acceptat de parti.
    (3) Optiunile formulate de locatari sau de asociati, potrivit prevederilor alin. (1), se transmit administratorului unic sau consiliului de administratie al societatii comerciale vanzatoare, spre analiza.
    (4) In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii optiunilor formulate, in situatia avizarii favorabile, administratorul unic sau consiliul de administratie al societatii comerciale vanzatoare transmite spre aprobare Fondului Proprietatii de Stat nota de fundamentare, in vederea mandatarii reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor privind vanzarea activelor respective. In acest caz, adunarea generala a actionarilor se convoaca in termen de 15 zile de la obtinerea mandatului de la Fondul Proprietatii de Stat.
    (5) Daca optiunile formulate sunt respinse, se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 69 alin. (3).

    CAP. 2
    Vanzarea de active cu plata in rate

    Art. 82
    (1) Vanzarea de active se poate efectua cu plata in rate, cu acordul Fondului Proprietatii de Stat, in conditiile stabilite de consiliile lor de administratie, catre comercianti - persoane fizice, asociatii familiale sau societati comerciale, care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici sau mijlocii.
    (2) Se definesc ca intreprinderi mici si mijlocii persoanele care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
    a) sunt autorizate in baza Decretului-lege nr. 54/1990, comercianti - persoane fizice sau asociatii familiale;
    b) sunt constituite in baza Legii nr. 31/1990, republicata, ori sunt rezultate din procesul de privatizare, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale nu detine mai mult de 10% din totalul actiunilor cu drept de vot, si au pana la 250 de angajati.
    Art. 83
    Cumpararea activelor cu plata in rate se poate face in urmatoarele conditii:
    a) achitarea unui avans minim de 20% din pretul de vanzare al activului;
    b) esalonarea platii ratelor pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a activului;
    c) perceperea unei dobanzi anuale de 30% .
    Art. 84
    Vanzarea activelor cu plata in rate se face numai pe baza de licitatie cu oferte inchise in plicuri sigilate, cu respectarea prevederilor art. 64-79.
    Art. 85
    Plata avansului se face in termen de cel mult 30 de zile calendaristice, calculat de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare a activului.
    Art. 86
    Pentru activele vandute cu plata in rate se constituie ipoteca in favoarea societatii comerciale vanzatoare, pana la data achitarii integrale a pretului.

    CAP. 3
    Vanzarea de active la expirarea contractelor de leasing imobiliar

    Art. 87
    (1) Leasingul imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare este contractul prin care o societate comerciala, denumita locator, acorda unei alte persoane, denumita utilizator, pe o perioada determinata, dreptul de posesie si de folosinta asupra unui activ, urmand ca, la sfarsitul perioadei de leasing, utilizatorul sa cumpere activul.
    (2) Utilizator poate fi oricare persoana dintre cele enumerate la art. 63 sau 82 din prezentele norme metodologice.
    Art. 88
    (1) Contractele de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare se perfecteaza numai pe baza de licitatie cu oferte inchise in plic sigilat, cu respectarea procedurilor privind organizarea licitatiilor pentru vanzarea de active din prezentele norme metodologice.
    (2) Termenul contractual este de 3-5 ani.
    Art. 89
    (1) Societatile comerciale care au in derulare contracte de locatie de gestiune, inchiriere sau asociere in participatiune pot incheia prin novatie, potrivit art. 1.128 - 1.137 din Codul civil, contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii, in situatiile in care acestia au efectuat investitii in activele pe care le utilizeaza. In acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea investitiilor efectuate sau in curs, pe baza de raport de evaluare acceptat de parti.
    (2) Locatar sau asociat poate fi orice persoana fizica sau persoana juridica de drept privat.
    Art. 90
    (1) Perfectarea contractelor de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare prin novatie poate fi initiata la propunerea Fondului Proprietatii de Stat, a administratorului unic sau a consiliului de administratie al societatii comerciale care are in proprietate activele respective sau la cererea formulata in acest sens de catre locatar sau asociat.
    (2) Ca urmare a optiunilor formulate de locatari sau asociati, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea acestora, administratorul unic sau consiliul de administratie al societatii comerciale convoaca adunarea generala a actionarilor, pentru a aproba:
    a) acordarea in sistem de leasing imobiliar prin novatie;
    b) stabilirea pretului, in baza raportului de evaluare, elaborat in prealabil, si a conditiilor de negociere a contractului de leasing imobiliar prin novatie.
    (3) In situatia respingerii optiunilor formulate de locatari sau asociati se aplica prevederile art. 69 alin. (3).
    Art. 91
    (1) Administratorul unic sau consiliul de administratie al societatii comerciale care urmeaza sa transforme prin novatie contractul de locatie de gestiune, inchiriere sau asociere in contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare are obligatia sa procedeze la intocmirea raportului de evaluare, luand in considerare valoarea investitiilor efectuate de catre locatar sau asociat.
    (2) Administratorul unic sau consiliul de administratie este obligat sa incheie, in cel mult 15 zile lucratoare de la semnarea procesului-verbal de negociere cu locatarii sau asociatii, contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare.

    CAP. 4
    Dispozitii comune privind vanzarea de active

    Art. 92
    In toate cazurile, contractul de vanzare-cumparare a activului se incheie intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare, calculat de la data adjudecarii licitatiei ori de la data la care contestatiile au fost rezolvate.
    (2) Contractul de vanzare-cumparare a activului, incheiat in urma adjudecarii licitatiei, poate fi modificat numai cu acordul partilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele asumate care au condus la adjudecarea licitatiei.
    (3) Nesemnarea contractului de vanzare-cumparare de active de catre castigatorul licitatiei, din motive imputabile acestuia, conduce la pierderea garantiei de participare, la plata daunelor cauzate societatii comerciale vanzatoare si la anularea licitatiei.
    Art. 93
    In toate cazurile, contractul de vanzare-cumparare a activului este supus legislatiei romane.
    Art. 94
    In termen de 5 zile lucratoare de la incheierea contractului de vanzare-cumparare de active, se va proceda la inscrierea, respectiv intabularea bunurilor imobile, potrivit legii.
    Art. 95
    La data vanzarii unui activ in integralitatea sa, contractele de inchiriere, locatie de gestiune sau asociere in participatiune, care greveaza, partial sau integral, activul, sunt preluate de cumparator, cu exceptia contractului la care acesta este titular.
    Art. 96
    (1) Vanzatorul este obligat sa transmita Fondului Proprietatii de Stat informatiile privind activele vandute, in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare de active.
    (2) Daca, din diferite motive, contractul de vanzare-cumparare sau de leasing a activului se reziliaza sau este rezolvit, vanzatorul este obligat sa instiinteze in scris Fondul Proprietatii de Stat, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit rezilierea sau rezolutiunea contractului.

    TITLUL IV
    Evaluarea actiunilor si activelor

    Art. 97
    (1) Pretul de oferta pentru vanzarea de actiuni detinute de stat se stabileste, in functie de metoda de privatizare, astfel:
    a) pentru societatile comerciale ale caror actiuni se vand prin licitatie, pretul de oferta este stabilit prin raportul de evaluare simplificat;
    b) pentru societatile comerciale ale caror actiuni se vand prin alte metode de privatizare, pretul de oferta este stabilit de raportul de evaluare elaborat prin utilizarea metodelor de evaluare patrimoniale, de randament si combinatii ale acestora sau, dupa caz, prin raport de evaluare simplificat.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica societatilor comerciale ale caror actiuni sunt cotate la bursele de valori sau pe piata extrabursiera. In acest caz pretul de oferta este media lunara a cotatiilor inregistrate la bursa de valori sau pe piata extrabursiera.
    Art. 98
    Raportul de evaluare a societatii comerciale, prin care se stabileste pretul de oferta, este intocmit de catre Fondul Proprietatii de Stat, in situatiile in care pretul de oferta se stabileste pe baza raportului de evaluare simplificat, sau de catre persoane fizice ori juridice specializate in evaluari, selectate pe baza de licitatie, in celelalte situatii.
    Art. 99
    Pretul de oferta pentru vanzarea activelor societatilor comerciale este stabilit pe baza raportului de evaluare elaborat prin utilizarea metodelor de evaluare patrimoniale, de randament si combinatii ale acestora, intocmit de persoane fizice sau juridice specializate in evaluari. Raportul de evaluare a activului va evidentia si valoarea investitiilor efectuate de locatar sau asociat, care se vor deduce din pretul de vanzare, tinandu-se seama si de amortizarea acestora.

    TITLUL V
    Procedura de tratare a obligatiilor de mediu

    CAP. 1
    Criteriile de declansare a procedurii de tratare a obligatiilor de mediu

    Art. 100
    Procedura de tratare a obligatiilor de mediu se declanseaza in situatiile in care:
    a) se ofera la vanzare, prin acelasi contract, un pachet de actiuni reprezentand mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor unei societati comerciale;
    b) se ofera la vanzare un activ care face parte sau a facut parte din patrimoniul unei societati comerciale care desfasoara sau a desfasurat, conform legislatiei de mediu, o activitate cu impact negativ asupra mediului.
    Art. 101
    Raspunderea pentru declansarea procedurii de mediu revine:
    a) Fondului Proprietatii de Stat, in situatia prevazuta la art. 100 lit. a);
    b) societatii comerciale, prin consiliul de administratie sau prin administratorul unic, dupa caz, in situatia prevazuta la art. 100 lit b).
    Art. 102
    In situatiile in care, prin transferul drepturilor de proprietate asupra unui pachet de actiuni, cumparatorului ii revin in sarcina obligatii de conformare cu cerintele pentru protectia mediului, Fondul Proprietatii de Stat are obligatia de a include, atat in dosarul de prezentare, cat si in contractul de vanzare-cumparare, obiectivele de mediu minim acceptate, stabilite prin aplicarea procedurii din prezentul titlu. Aceeasi obligatie revine si societatii comerciale care vinde active in situatia prevazuta la art. 100 lit. b).

    CAP. 2
    Conditii de intocmire a bilantului de mediu

    Art. 103
    In cazul in care se declanseaza procedura de tratare a obligatiilor de mediu, in contractele de vanzare-cumparare avand ca obiect actiuni sau active pot fi incluse obligatii de mediu tip A si/sau, aditional, obligatii de mediu tip B.
    Art. 104
    La declansarea procedurii de mediu, consiliul de administratie sau, dupa caz, administratorul unic al societatii comerciale care se privatizeaza sau care vinde un activ are obligatia sa intocmeasca un bilant de mediu Nivel 0 si sa-l predea autoritatii de mediu competente, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului conform art. 4 alin. (1).
    Art. 105
    Autoritatea de mediu competenta are obligatia de a evalua si de a completa sectiunile corespunzatoare bilantului de mediu Nivel 0, de a stabili obligatii de mediu tip A, in forma si continutul prezentate in anexa nr. 1.2A la prezentele norme metodologice, si de a le transmite vanzatorului in termen de 4 zile lucratoare de la primirea acestuia.
    Art. 106
    (1) Daca vanzatorul, la propunerea autoritatii de mediu competente, care a verificat si a completat bilantul de mediu Nivel 0, considera ca acesta nu este suficient de detaliat pentru clarificarea obligatiilor de mediu tip A, procedura trebuie sa continue cu executarea unui bilant de mediu Nivel I sau Nivel II.
    (2) In termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea raportului la bilantul de mediu si in baza informatiilor proprii, autoritatea de mediu competenta stabileste si transmite vanzatorului obligatiile de mediu tip A, in forma definitiva.
    Art. 107
    (1) Obligatiile de mediu tip A, ca obiective de mediu minim acceptate, contin, in Partea I din anexa nr. 1.2B la prezentele norme metodologice, masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor existente la declansarea procedurii de mediu, iar in Partea a II-a din anexa nr. 1.2B la prezentele norme metodologice, contin masuri pentru remedierea efectelor asupra mediului ale activitatilor anterioare declansarii procedurii de mediu.
    (2) Obligatiile de mediu tip A vor preciza atat cerintele de mediu pe termen lung, cat si masurile imediate ce trebuie intreprinse in scopul protectiei mediului.
    (3) La stabilirea obligatiilor de mediu tip A, in baza bilantului de mediu, se pot stabili, aditional, obligatii de mediu tip B.
    Art. 108
    Bilanturile de mediu Nivel I sau Nivel II vor fi executate de catre experti atestati de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. In cazul in care un bilant de mediu Nivel I sau Nivel II este intocmit de persoane juridice, acesta trebuie sa fie semnat si de o persoana fizica atestata ca expert de mediu.
    Art. 109
    Expertul atestat care elaboreaza un bilant de mediu Nivel I sau Nivel II la o societate comerciala care se privatizeaza sau la un activ care se vinde nu poate avea calitatea de administrator sau cenzor la societatea comerciala respectiva ori sa detina mai mult de 5% din actiunile acestei societati comerciale. De asemenea, el nu poate sa aiba legaturi contractuale cu cumparatorul, sa-i reprezinte interesele ori sa fie administrator sau cenzor al acestuia.
    Art. 110
    Autoritatea de mediu competenta poate incasa tarife pentru serviciile prestate vanzatorului, in baza prevederilor prezentelor norme metodologice. Cuantumul tarifelor se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 111
    (1) Fondul Proprietatii de Stat va dispune ca, in conformitate cu prevederile legale in domeniul contabilitatii, societatea comerciala sa indice pe fisa de bilant contabil acele pasive legate de mediu privind activul sau societatea comerciala, dupa caz, identificate in afara bilantului contabil, in cazul in care nu au fost asigurate in bilant rezerve corespunzatoare pentru aceste pasive.
    (2) In anexa nr. 1.2C la prezentele norme metodologice este prezentata o lista a raspunderilor potentiale legate de mediu, identificabile in afara bilantului contabil.
    Art. 112
    Pentru situatiile in care se declanseaza procedura prevazuta in prezentul titlu, in dosarul de prezentare se vor include bilantul de mediu Nivel 0 si, dupa caz, rapoartele la bilanturile de mediu Nivel I si Nivel II, precum si obligatiile de mediu tip A. De asemenea, se vor include, dupa caz, obligatiile de mediu tip B constatate si pasivele legate de mediu, identificate in afara bilantului contabil.

    CAP. 3
    Prevederi contractuale speciale

    Art. 113
    Categoriile de obligatii de mediu tip B, care pot fi incluse de catre Fondul Proprietatii de Stat in contractul de vanzare-cumparare, sunt prezentate in anexa nr. 1.2D la prezentele norme metodologice. Aceste categorii de obligatii cuprind masuri ce trebuie luate de cumparator, dupa caz, si nu pot face obiectul unui contract separat.
    Art. 114
    Orice contract in care sunt incluse categoriile de obligatii de mediu tip B, altele decat cele din anexa nr. 1.2D la prezentele norme metodologice, este considerat ca o incalcare a procedurii de tratare a obligatiilor de mediu, potrivit art. 33 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    Art. 115
    Pentru indeplinirea obligatiilor contractuale de mediu, Fondul Proprietatii de Stat impreuna cu cumparatorul pot conveni constituirea unui depozit, denumit cont pentru garantii de mediu, purtator de dobanda, la o societate bancara stabilita de Fondul Proprietatii de Stat, din pretul de vanzare. Acest cont este debitat de catre cumparator si poate fi constituit pentru:
    a) obligatiile de mediu tip A;
    b) obligatiile de mediu tip B.
    Art. 116
    Instructiunile de utilizare a fondurilor din contul pentru garantii de mediu se stabilesc in contractul de vanzare-cumparare si vor include:
    a) moneda contului pentru garantii de mediu;
    b) partea/partile contractuale care pot aproba efectuarea platilor din contul pentru garantii de mediu si, dupa caz, modul de informare a Fondului Proprietatii de Stat asupra efectuarii platilor;
    c) destinatarul fondurilor contului pentru garantii de mediu ramase necheltuite la expirarea obligatiilor contractuale;
    d) durata de utilizare a contului, specificata pentru fiecare obligatie de mediu tip B;
    e) conditiile de restituire a sumelor folosite pentru realizarea partiala sau integrala a fiecarei obligatii.
    Art. 117
    (1) Sumele ramase din contul pentru garantii de mediu se restituie in conformitate cu prevederile contractuale. Cererea de restituire se intocmeste de cumparator sau de reprezentantul autorizat al acestuia si se depune la Fondul Proprietatii de Stat. Anexata la cerere se depune confirmarea rezultatelor obtinute dupa executarea activitatilor acoperite de sumele cuprinse in contul de garantii de mediu. Modalitatea de confirmare a rezultatelor se stabileste in contractul de vanzare-cumparare si poate include acordarea de asistenta de specialitate de catre autoritatile competente.
    (2) La plata sumelor prevazute la alin. (1) se vor respecta principiile contabile corespunzatoare, astfel incat sa se evite deducerea de doua ori a acelorasi costuri in bilanturile contabile.
    (3) Folosirea sumelor din contul pentru garantii de mediu pentru cheltuielile de indeplinire a obligatiilor de mediu tip B, aferente unui teren al societatii comerciale care se revinde dupa privatizare, este permisa numai cu acordul Fondului Proprietatii de Stat.
    (4) La data depunerii cererii de restituire, cumparatorul trebuie sa fie actionar al societatii comerciale sau proprietar al activului care a facut obiectul vanzarii.
    Art. 118
    La sfarsitul fiecarei perioade de 12 luni dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, care include obligatii de mediu tip B, si pana la expirarea duratei de utilizare a contului pentru garantii de mediu, cumparatorul este obligat sa prezinte Fondului Proprietatii de Stat orice informatii privind cauze care ar putea, in viitor, sa conduca la utilizarea sumelor din acest cont. Aceste informatii vor include o descriere a prejudiciilor, natura si estimarea dimensiunii acestora.
    Art. 119
    Categoriile de obligatii de mediu tip A si tip B nu pot fi transferate de cumparator altei persoane juridice, fara consimtamantul Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 120
    Sumele depuse de catre cumparator in contul prevazut la art. 115 nu pot fi folosite, daca riscul acoperit de acest fond a fost produs in mod intentionat de catre cumparator sau de catre societatea comerciala dupa vanzare.
    Art. 121
    Cumparatorul este responsabil pentru daunele produse Fondului Proprietatii de Stat prin acte ce impiedica indeplinirea drepturilor prevazute la art. 115-120.
    Art. 122
    In cazurile prevazute de categoriile de obligatii de mediu tip B, la momentul aparitiei riscului, cumparatorul este obligat sa ia masuri pentru incadrarea pierderilor in limita sumei pentru care au fost contractate categoriile respective.
    Art. 123
    In cazul in care, ca rezultat al includerii unor categorii de obligatii de mediu tip B, se utilizeaza un cont pentru garantii de mediu, conform art. 115, cumparatorul este obligat sa informeze Fondul Proprietatii de Stat asupra tuturor faptelor care au impact in ceea ce priveste marimea sumelor utilizate din acest cont.
    Art. 124
    (1) In contractele de vanzare-cumparare care contin obligatiile de mediu tip A vanzatorul poate include penalitati de intarziere pentru cumparator, daca acesta nu realizeaza la termen cerintele stabilite in contracte.
    (2) Fondul Proprietatii de Stat si cumparatorul pot conveni prin contractul de vanzare-cumparare ca o parte dintre activele societatii comerciale ale carei actiuni au fost vandute sa fie transferate altei societati comerciale, pentru ca aceasta din urma sa fie total raspunzatoare de remedierea problemelor de mediu ale partii respective. In acest caz, contractul va contine o clauza cu privire la persoana care suporta costurile respectivei remedieri. Aceleasi prevederi se aplica si la vanzarea de active cu impact asupra mediului.
    (3) In cazul in care terenul aferent societatii comerciale care se privatizeaza sau activul care se vinde nu este inclus in oferta de vanzare, contractul de vanzare-cumparare va reglementa modul in care cumparatorul isi va asuma obligatiile de mediu legate de teren.
    Art. 125
    Fondul Proprietatii de Stat nu poate fi actionat in judecata de catre partile vatamate care au plangeri impotriva societatii comerciale sau activului care a facut obiectul vanzarii.

    TITLUL VI
    Sanctiuni

    Art. 126
    Constituie contraventii la prevederile prezentelor norme metodologice urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii, incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
    a) nerespectarea prevederilor art. 68 alin. (1) si ale art. 69, privind procedura de aprobare a vanzarii activelor;
    b) nerespectarea prevederilor art. 68 alin. (2) privind stabilirea pretului de pornire al licitatiei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 40 si ale art. 72 alin. (1), privind obligativitatea afisarii anuntului de organizare a licitatiei;
    d) nerespectarea termenului dintre data aparitiei anuntului de vanzare si data tinerii licitatiei, prevazut la art. 39, art. 72 alin. (2), precum si nerespectarea termenului dintre data aparitiei anuntului publicitar si data tinerii negocierii, prevazut la art. 22;
    e) nerespectarea prevederilor art. 20, art. 41, art. 42, art. 74, art. 102 si ale art. 112 referitoare la dosarul de prezentare;
    f) nerespectarea de catre vanzator, din motive imputabile acestuia, a termenului prevazut la art. 32, art. 54, art. 62 alin. (2) si la art. 92 alin. (1), pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare;
    g) nerespectarea prevederilor art. 94 referitoare la publicitatea imobiliara;
    h) netransmiterea informatiilor la termenele prevazute de art. 96;
    i) nedeclansarea procedurii de mediu conform prevederilor art. 101;
    j) nerespectarea prevederilor art. 104 privind intocmirea bilantului de mediu Nivel 0 la termen;
    k) netransmiterea de catre autoritatea de mediu competenta a informatiilor prevazute la art. 105 si la art. 106 alin. (2);
    l) nerespectarea prevederilor art. 107, art. 108 si ale art. 109;
    m) nerespectarea prevederilor art. 114;
    n) nerespectarea prevederilor art. 116-118 si art. 122-124.
    Art. 127
    (1) Contraventiile prevazute la art. 126 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cele de la lit. c), e), f) si h), cu amenda de la 300.000 lei la 500.000 lei;
    - cele de la lit. a), d), g), i) si n), cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;
    - cele de la lit. b), j), k), l) si m), potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    (2) Dispozitiile din prezentul titlu se completeaza cu prevederile legale privind raspunderea civila, administrativa sau penala, dupa caz, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 128
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Ministerului Privatizarii, organele de control financiar ale Ministerului Finantelor, autoritatea administrativa autonoma in domeniul concurentei sau de personalul autoritatii centrale competente in materie de protectia mediului, dupa caz.
    Art. 129
    Incalcarea prevederilor art. 39, art. 68 alin. (2), art. 71 si ale art. 72 alin. (2) are drept consecinta anularea licitatiei.

    ANEXA Nr. 1.1 A
    la normele metodologice

                           STATUTUL
                      Asociatiei "......."
                            (model)

    CAP. 1
    Scopul si denumirea, sediul, durata

    Art. 1
    Scopul si denumirea
    Pentru dobandirea de actiuni ale Societatii Comerciale "..........", care se privatizeaza, denumita in continuare societate, se constituie Asociatia ".....", in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    Art. 2
    Sediul
    Sediul Asociatiei ".....", este in localitatea ..........., str. ........... nr. ......, judetul (sectorul) ........ .
    Art. 3
    Durata
    Durata asociatiei este de ..... luni (ani), incepand de la data inscrierii in Registrul special de evidenta a persoanelor juridice de la instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea*).
    Durata poate fi prelungita prin hotararea adunarii generale a asociatilor.
-------------
    *) Durata initiala a asociatiei trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de esalonare a ratelor, solicitata in oferta de cumparare a actiunilor de la Fondul Proprietatii de Stat.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate, patrimoniul

    Art. 4
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al asociatiei este achizitionarea unui pachet de actiuni emis de Societatea Comerciala ".....".
    In acest scop, asociatia:
    a) primeste contributiile in numerar depuse de membrii asociatiei in scopul cumpararii de actiuni ale societatii comerciale;
    b) contracteaza credite la banci pentru cumpararea actiunilor, dupa caz;
    c) negociaza si incheie cu Fondul Proprietatii de Stat contractul de vanzare-cumparare de actiuni, pentru distribuirea acestora membrilor asociatiei.
    d) detine, pana la achitarea lor integrala, actiunile dobandite in conditiile art. 19 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997;
    e) organizeaza distribuirea actiunilor in conditiile stabilite de adunarea generala a asociatiei.
    Art. 5
    Patrimoniul
    Patrimoniul initial al asociatiei se constituie din sumele depuse de membrii acesteia.
    Bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli ale asociatiei se intocmesc anual, conform dispozitiilor legale.

    CAP. 3
    Administrarea asociatiei

    Art. 6
    Adunarea generala
    6.1. - Adunarea generala, constituita din toti membrii asociatiei, este organul suprem de conducere al acesteia. In acest scop adunarea generala are urmatoarele atributii:
    a) aproba si modifica statutul asociatiei;
    b) alege si revoca membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori;
    c) aproba raportul anual al consiliului de administratie al asociatiei, bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) stabileste si modifica criteriile de distribuire catre membrii asociatiei a actiunilor cumparate de asociatie si aproba programul de distribuire;
    e) hotaraste excluderea din asociatie;
    f) aproba angajarea de credite;
    g) hotaraste dizolvarea asociatiei;
    h) hotaraste plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, precum si suportarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea acestei activitati;
    i) adopta orice alte hotarari, care, conform statutului, sunt de competenta exclusiva a adunarii generale.
    6.2. - Fiecare membru al asociatiei dispune de un vot in adunarea generala. Dreptul de vot se exercita direct sau prin mandat.
    6.3. - Adunarea generala este convocata cel putin o data pe an, la cererea consiliului de administratie, in sedinte ordinare si, ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare.
    6.4. - Adunarea generala extraordinara poate fi convocata la cererea consiliului de administratie sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    6.5. - Adunarea generala este legal constituita, daca la sedinta participa jumatate din numarul total al membrilor asociatiei, si adopta hotarari valabile cu votul a jumatate plus unul din numarul celor prezenti.
    6.6. - Convocarea pentru adunarea generala, cu precizarea ordinii de zi, trebuie facuta cu cel putin 14 zile inainte de data tinerii acesteia, prin instiintarea in scris a tuturor membrilor asociatiei sau prin instiintari afisate la sediul societatii comerciale.
    6.7. - Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor sau pentru revocarea acestora.
    Art. 7
    Consiliul de administratie
    7.1. - Consiliul de administratie este organul executiv de conducere al asociatiei, format din ...... membri*) ales de adunarea generala, pentru o perioada de ...... luni/ani*).
    Consiliul este alcatuit din ...... membri, dintre care un presedinte si un vicepresedinte.
-------------
    *) Numarul membrilor consiliului de administratie va fi de minimum 3 si de maximum 7.
    *) Perioada pentru care sunt alesi membrii consiliului de administratie va fi de 2-4 ani.

    7.2. - Presedintele sau vicepresedintele consiliului de administratie reprezinta asociatia in fata autoritatilor publice, in justitie si in relatiile cu tertii.
    7.3. - Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori pentru daunele cauzate din vina lor atat fata de terti, cat si fata de asociatie sau de membrii asociatiei.
    7.4. - Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei, intre sedintele adunarii generale, si realizeaza actele de administrare a asociatiei;
    b) negociaza si semneaza contractul de vanzare-cumparare de actiuni;
    c) organizeaza si supravegheaza distribuirea actiunilor catre membrii asociatiei si raporteaza rezultatul adunarii generale;
    d) aproba aderarea ulterioara in asociatie a altor persoane, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul statut, precum si retragerea din asociatie;
    e) asigura intocmirea bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli ale asociatiei, pe care le supune spre aprobare adunarii generale;
    f) exercita orice alte atributii si indeplineste insarcinari stabilite de adunarea generala.
    7.5. - Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la doua luni sau ori de cate ori este necesar, la sediul asociatiei, la data stabilita de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte. Convocarea se face in scris, cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii.
    7.6. - La sedintele consiliului de administratie este necesara participarea a jumatate din numarul membrilor sai, iar hotararile sunt valabile cu votul majoritatii celor prezenti.
    Art. 8
    Comisia de cenzori*)
    8.1. - Controlul gestiunii patrimoniului asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori, formata din 3 membri alesi de adunarea generala.
    8.2. - Comisia de cenzori intocmeste rapoarte pe care le prezinta consiliului de administratie sau adunarii generale, ori de cate ori este necesar.
---------------
    *) Constituirea comisiei de cenzori este facultativa. Daca nu se constituie comisia de cenzori, controlul gestionarii patrimoniului asociatiei este asigurat de adunarea generala.

    CAP. 4
    Conditiile de admitere in asociatie, de aderare ulterioara, de retragere si de excludere din asociatie

    Art. 9
    Pot dobandi calitatea de membru al unei asociatii:
    a) salariatii cu contract individual de munca ai societatii, incheiat pe durata nedeterminata sau determinata, si cu program de lucru normal sau cu jumatate de norma;
    b) membrii consiliului de administratie;
    c) pensionarii care au avut ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala;
    Art. 10
    Orice persoana care indeplineste conditiile de la articolul anterior poate adera la asociatie si ulterior constituirii acesteia, cu aprobarea consiliului de administratie.
    Art. 11
    Orice membru al asociatiei se poate retrage oricand din asociatie, cu conditia sa comunice hotararea sa consiliului de administratie, cu 3 luni inainte.
    Art. 12
    Adunarea generala poate hotari excluderea din asociatie a unui membru, daca se constata incalcarea de catre acesta a prevederilor statutului asociatiei sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin cererea de subscriere de actiuni, iar in cazul salariatilor societatilor comerciale, cand li s-a desfacut contractul individual de munca din motive imputabile acestora.

    CAP. 5
    Criteriile de distribuire si modul de transmitere a actiunilor

    Art. 13
    Numarul de actiuni care se distribuie fiecarui membru al asociatiei se stabileste potrivit optiunii acestuia si in baza varsamintelor efectuate sau care urmeaza a fi efectuate, cu respectarea criteriilor stabilite de adunarea generala a asociatilor.
    Art. 14
    In conformitate cu criteriile de distribuire, stabilite in conditiile prevazute la art. 13, contributia fiecarui membru al asociatiei este de minimum     ........ lei si de maximum ........ lei, care se va plati astfel: (integral sau in rate, in numerar).
    Art. 15
    Optiunea de dobandire de actiuni se exprima prin cerere de cumparare de actiuni, conform formularului din anexa nr. 1.1 B la prezentele norme metodologice.
    Art. 16
    Actiunile dobandite de asociatie, conform art. 19 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, se transmit membrilor asociatiei dupa achitarea lor integrala.
    Aceste actiuni se inregistreaza in registrul actionarilor societatii, in numele membrilor asociatiei care au platit integral actiunile distribuite si care au drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii si dreptul la dividendele distribuite de societatea comerciala, corespunzator numarului actiunilor detinute.

    ANEXA Nr. 1.1 B
    la normele metodologice

                         CERERE
                 de cumparare de actiuni

           Catre*) ..........................
           Asociatia ........................
           Societatea Comerciala ............

    Subsemnatul(a) ..........., domiciliat(a) in ................, posesor(oare) al(a) buletinului de identitate seria ...... nr. ........., declar ca:
    a) indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru admiterea in asociatie, avand statutul de*) ............... la societatea comerciala;
    b) am luat cunostinta si sunt de acord cu statutul asociatiei si cu programul de distribuire de actiuni, aprobate de adunarea generala a asociatiei;
    c) solicit un numar de*) ...... actiuni, cu o valoare nominala de ... lei fiecare, la pretul de ........ lei fiecare;
    Anexez*)  ............ pentru ......... lei, reprezentand ......... % din pretul actiunilor subscrise;
    d) ma angajez sa efectuez costul varsamintelor in contul actiunilor subscrise, conform esalonarii comunicate de asociatie, in conditiile contractului de vanzare-cumparare de actiuni.

                             Semnatura ............
                             Data .................

--------------
    *) Cererea se adreseaza presedintelui consiliului de administratie al asociatiei.
    *) Salariat, membru al consiliului de administratie, pensionar cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala.
    *) Cel mult numarul de actiuni distribuit prin program.
    *) Documentul doveditor al platii.


    ANEXA Nr. 1.2 A
    la normele metodologice

                   OBLIGATII DE MEDIU TIP A
                   - Continut simplificat -

    PARTEA I
    Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor existente

    Sectiunea A
    Poluarea solurilor si a apelor subterane
    Aceasta sectiune cuprinde obligatii de mediu tip A cu privire la atingerea, ca rezultat al lucrarilor de remediere, a concentratiilor de poluanti in sol si in apele subterane ale amplasamentului sau adiacente acestuia.
    La stabilirea acestora se vor lua in considerare concentratiile poluantilor, stabilite ca praguri de alerta si de interventie in conformitate cu Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului.

    Sectiunea B
    Descarcarea apelor uzate
    Aceasta sectiune cuprinde obligatii de mediu tip A, referitoare la concentratiile permise ale poluantilor in efluentii tehnologici si in alte ape uzate care provin de pe amplasament.
    Acestea vor tine seama, dupa caz, de: nivelurile de tratare realizate pe amplasament inainte de descarcare, nivelurile de tratare realizate dupa descarcare de catre alte parti sau utilitati, sistemul care preia descarcarile de ape uzate si receptorul final al apelor uzate tratate sau netratate.
    La stabilirea obiectivelor se va tine seama de standardele si reglementarile legale in vigoare pentru stabilirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor in descarcarile de ape uzate si in receptorii naturali, precum si pragurile de alerta si interventie din Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului.

    Sectiunea C
    Emisii atmosferice
    Aceasta sectiune cuprinde obligatii de mediu tip A privind concentratiile admisibile de poluanti in descarcarile gazoase in atmosfera.
    Acestea vor avea in vedere nivelurile de tratament realizate pe amplasament inainte de descarcare si masele de aer locale si regionale receptoare ale emisiilor tratate si netratate provenind de pe amplasament.
    La stabilirea acestor obiective se va tine seama de standardele si reglementarile legale in vigoare privind concentratiile de poluanti in emisiile atmosferice si in aerul ambiental, precum si de pragurile de alerta si de interventie din Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului.

    Sectiunea D
    Reducerea deseurilor
    Aceasta sectiune cuprinde obligatii de mediu tip A privind tipurile si cantitatile de deseuri care pot fi sau nu supuse unui tratament inainte de reducerea lor printr-o metoda specifica.
    Respectand cerintele legale, acestea vor avea in vedere necesitatea minimizarii si reciclarii, toxicitatea cunoscuta sau presupusa, precum si pericolele generate de diferite tipuri de deseuri si disponibilitatea prezenta sau viitoare de utilizare a unor modalitati specifice de reducere a deseurilor la nivel local sau regional.

    Sectiunea E
    Protectia muncii si igiena locului de munca
    Aceasta sectiune cuprinde obligatii de mediu tip A privind protectia fortei de munca impotriva impactului exercitat ca rezultat al activitatilor desfasurate.
    La stabilirea acestor obiective se va tine seama de standardele si reglementarile legale in vigoare privind expunerea permisa la concentratii de poluanti, zgomot si alti factori stresanti la locul de munca.

    Sectiunea F
    Planuri de aparare impotriva dezastrelor, de stingere si prevenire a incendiilor
    Aceasta sectiune cuprinde obligatii de mediu tip A, referitoare la masuri precautionale si planuri, vizand actiunile ce trebuie intreprinse in situatii de urgenta, inclusiv incendii.
    La stabilirea obiectivelor se va tine seama de reglementarile legale in vigoare privind planurile de aparare impotriva dezastrelor si pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

    PARTEA a II-a
    Masuri pentru remedierea efectelor asupra mediului ale activitatilor anterioare declansarii procedurii de mediu

    Se vor face referiri la sectiunile A - E din partea I.

    ANEXA Nr. 1.2 B
    la normele metodologice

                                MODELUL
                 obiectivelor de mediu minim acceptate

                                PARTEA I
       Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale
                        activitatilor existente

                              Sectiunea A
                Poluarea solului si a apelor subterane
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Obiectivele de mediu
                     Situatia        Cerintele            minim acceptate
   Domeniul*)        curenta         legale*)      ---------------------------
                                                       Obiectivul     Termenul
-------------------------------------------------------------------------------
A. 1.             Se vor prezenta  - Legea           Se vor completa  Termene
Poluarea          detalii privind  protectiei        conform          de
existenta a       istoricul        mediului nr.      cerintelor       realizare
solului si        poluarilor       137/1995          cu masurile
a apelor          semnificative    [art. 39, art.    necesar a fi
subterane                          47 si art. 51];   intreprinse
(Prezentare                        - Standarde       pentru a limita
generala)                          privind           efectele
                                   calitatea         prezente si
                                   apelor potabile   viitoare
                                   (STAS 1342/91);   datorate
                                   - Alte            poluarilor
                                   prevederi         din trecut.
                                   legale.
-------------------------------------------------------------------------------
A.2.              Descrierea       - Legea nr.       Se vor inscrie   Termene
Lucrari in        lucrarilor in    137/1995          masurile         de
curs de           curs de          [art. 39, art.    necesare in      realizare
executie          executie, cu     47 si art. 51];   completarea
pentru            specificarea     - Standarde       lucrarilor in
protectia         documentarilor   privind           curs de
solului si a      relevante;       calitatea apei    executie,
apelor            situatia         potabile          inclusiv pentru
subterane         monitorizarii    (STAS 1342/91);   monitorizare.
                                   - Alte prevederi
                                   legale.
-------------------------------------------------------------------------------
A.3.             - Descrierea      - Legea nr.       Se vor           Termene
Detalii ale      restructurarilor  137/1995          specifica        de
programelor de   in curs de        [art. 39, art.    masurile         realizare
restructurare    derulare care     47 si art. 51];   necesare,
in curs de       pot afecta solul  - Standarde       corelate cu
desfasurare      si apele          privind           lucrarile de
                 subterane         calitatea         restructurare
                                   apei potabile     in curs de
                                   (STAS 1342/91);   realizare.
                                   - Alte prevederi
                                   legale.
-------------------------------------------------------------------------------

    *) In formularul completat vor fi reproduse toate domeniile din model, completand "Nu este cazul" in situatiile pentru care nu trebuie stabilite OMMA.
    *) Reprezinta baza orientativa pentru stabilirea OMMA.

                              Sectiunea B
                       Descarcarea apelor uzate
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Obiectivele de mediu
                     Situatia        Cerintele            minim acceptate
   Domeniul*)        curenta         legale*)      ---------------------------
                                                       Obiectivul     Termenul
-------------------------------------------------------------------------------
B.1.             Detalii despre    - Legea nr.       Se vor           Termene
Efluenti         efluenti          137/1995          completa cu      de
tehnologici      tehnologici,      [art. 39];        descrierea       realizare
                 incluzand         - Conditii de     masurilor
                 comentarii        descarcare        necesare pentru
                 asupra oricaror   stabilite de      reducerea
                 tratari si        catre             impactului
                 amenajari pentru  autoritatea       descarcarilor
                 descarcarile      competenta:       de ape uzate.
                 efluentilor       Normativul        Acestea trebuie
                 tehnologici. Se   C90-83/83, emis   sa includa
                 vor descrie       de CNA-CPCP, sau  toate masurile
                 situatiile de     alte prevederi    necesare
                 neconformitate    legale;           privind
                 survenite de-a    - Asigurarea      tratarea,
                 lungul timpului   monitorizarii     descarcarea si
                 si poluantii      conform           monitorizarea
                 implicati in      prevederilor      efluentilor.
                 aceste situatii,  Legii nr.
                 precum si         137/1995
                 sistemul de       [art. 79
                 monitorizare      lit. e)].
                 existent
-------------------------------------------------------------------------------
B.2.             Se vor prezenta   - Legea nr.       Se vor inscrie   Termene
Canalizare       detalii privind   137/1995,         masurile         de
                 traseele          [art. 39];        stabilite        realizare
                 existente/        - Legea apelor    pentru
                 proiectate,       nr. 107/1996      descarcarile
                 precum si         [art. 16];        sistemului de
                 dimensionarea     - Normativul      canalizare,
                 canalizarii si a  C90-83/83         incluzand
                 procedeelor de    privind           masuri
                 descarcare        conditii de       detaliate
                                   descarcare in     privind orice
                                   canalizarile      tratare in situ
                                   altor             si cele dictate
                                   unitati;          de cerintele
                                   - Alte prevederi  pentru
                                   legale.           obtinerea
                                                     autorizatiei de
                                                     descarcare a
                                                     apelor uzate,
                                                     stabilite de
                                                     autoritatea
                                                     competenta.
-------------------------------------------------------------------------------
B.3.             Descrierea        - Legea nr.       Se vor descrie   Termene
Ape pluviale     metodelor de      137/1995          masurile ce      de
                 descarcare a      [art. 39];        trebuie luate    realizare
                 apelor pluviale   - Legea apelor    privind
                 provenind de pe   nr. 107/1996      sistemul de
                 amplasament       [art. 19];        colectare si
                                   - Normativul      descarcare a
                                   C90-83/83         apelor uzate de
                                   privind conditii  pe amplasament.
                                   de descarcare in
                                   canalizarile
                                   altor unitati;
                                   - Alte prevederi
                                   legale.
-------------------------------------------------------------------------------

    *) In formularul completat vor fi reproduse toate domeniile din model, completand "Nu este cazul" in situatiile pentru care nu trebuie stabilite OMMA.
    *) Reprezinta baza orientativa pentru stabilirea OMMA.

                                 Sectiunea C
                             Emisii atmosferice
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Obiectivele de mediu
                     Situatia        Cerintele            minim acceptate
   Domeniul*)        curenta         legale*)      ---------------------------
                                                       Obiectivul     Termenul
-------------------------------------------------------------------------------
C.1.             Descrierea        - Legea nr.       Se vor completa  Termene
Lucrari de       lucrarilor in     137/1995          obiectivele de   de
retehnologizare  curs de executie, [art. 46 lit. a)  mediu minim      realizare
in curs de       cu specificarea   si c) si art. 79  acceptate,
realizare        documentatiilor   lit. e)];         relevante
                 de baza pentru    - Ordin al        pentru
                 realizarea        ministrului       realizarea
                 acestora          apelor,           oricaror
                                   padurilor si      lucrari de
                                   protectiei        retehnologizare.
                                   mediului
                                   nr. 462/1993
                                   pentru aprobarea
                                   Conditiilor
                                   tehnice privind
                                   protectia
                                   atmosferei si a
                                   Normelor
                                   metodologice
                                   privind
                                   determinarea
                                   emisiilor de
                                   poluanti
                                   atmosferici
                                   produsi de surse
                                   stationare;
                                   - STAS 12574/87
                                   privind conditii
                                   de calitate a
                                   aerului in
                                   zonele protejate;
                                   - Directivele UE
                                   pentru poluanti
                                   nenominalizati in
                                   standardele
                                   romanesti;
                                   - Alte prevederi
                                   legale.
-------------------------------------------------------------------------------
C.2.             Se vor prezenta   - Legea nr.       Se vor stabili   Termen
Surse specifice  sursele           137/1995          obiectivele de   de
                 specifice de      [art. 46 lit. b)  mediu minim      realizare
                 emisii            si art. 79        acceptate
                 atmosferice,      lit. e)];         pentru
                 individual, si    - Ordin al        realizarea
                 sistemul          Ministrului       instalatiilor
                 existent de       apelor,           de tratare si
                 monitorizare a    padurilor si      monitorizare
                 emisiilor         protectiei        sau pentru
                                   mediului nr.      incetarea
                                   462/1993 pentru   descarcarilor
                                   aprobarea         atmosferice,
                                   Conditiilor       referitoare la
                                   tehnice privind   fiecare dintre
                                   protectia         emisiile
                                   atmosferei si a   specifice,
                                   Normelor          listate in
                                   metodologice      coloana a 2-a
                                   privind           din stanga
                                   determinarea      tabelului.
                                   emisiilor de
                                   poluanti
                                   atmosferici
                                   produsi de
                                   surse de
                                   stationare.
-------------------------------------------------------------------------------

    *) In formularul completat vor fi reproduse toate domeniile din model, completand "Nu este cazul" in situatiile pentru care nu trebuie stabilite OMMA.
    *) Reprezinta baza orientativa pentru stabilirea OMMA.

                                 Sectiunea D
                               Deseuri solide
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Obiectivele de mediu
                     Situatia        Cerintele            minim acceptate
   Domeniul*)        curenta         legale*)      ---------------------------
                                                       Obiectivul     Termenul
-------------------------------------------------------------------------------
D.1.             Se va prezenta    - Legea nr.       Se vor completa  Termene
Reducerea        detaliat          137/1995          masurile         de
deseurilor       situatia          [art. 21, art.    necesare         realizare
solide*)       existenta         22 si art. 24];   privind:
                 privind           - Ordonanta       |_| minimizarea;
                 minimizarea si    Guvernului nr.    |_| reciclarea;
                 reciclarea        33/1995 privind   |_| intocmirea
                 deseurilor,       masuri pentru     Planului
                 precum si         colectarea,       strategic de
                 sistemul de       reciclarea si     reducere a
                 evidenta. Se va   reintroducerea    deseurilor;
                 mentiona daca     in circuitul      |_| reducerea
                 exista un plan    productiv a       finala a
                 de reducere a     deseurilor        deseurilor
                 deseurilor        refolosibile de   depozitate.
                 pentru            orice fel
                 activitatile      - Sistemul
                 desfasurate pe    european de
                 amplasament       clasificare a
                                   deseurilor;
                                   - Alte
                                   reglementari
                                   legale.
-------------------------------------------------------------------------------
D.2.             Se vor prezenta   - Legea nr.       Se vor completa  Termene
Deseuri          detalii privind   137/1995          masurile         de
speciale si      existenta         [art. 21];        stabilite        realizare
periculoase      oricaror deseuri  - Directivele UE  pentru
                 speciale si       in domeniul       depozitarea,
                 periculoase si,   analizat.         tratarea si
                 de asemenea,                        reducerea finala
                 asupra                              a fiecarui tip
                 azbestului,                         de deseu din
                 inclusiv                            categoriile
                 sistemul de                         mentionate in
                 evidenta                            coloana a 2-a
                                                     din stanga
                                                     tabelului.
-------------------------------------------------------------------------------

    *) In formularul completat vor fi reproduse toate domeniile din model, completand "Nu este cazul" in situatiile pentru care nu trebuie stabilite OMMA.
    *) Reprezinta baza orientativa pentru stabilirea OMMA.
    *) Cu exceptia deseurilor speciale si periculoase, care vor fi prezentate separat.

                            Sectiunea E
                   Igiena si protectia muncii

-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Obiectivele de mediu
                     Situatia        Cerintele            minim acceptate
   Domeniul*)        curenta         legale*)      ---------------------------
                                                       Obiectivul     Termenul
-------------------------------------------------------------------------------
E.1.             Descrierea        - Legea           Se va stabili    Termene
Conformarea cu   aspectelor        protectiei        depunerea        de
reglementarile   legate de         muncii            solicitarii      realizare
legale privind   implementarea     nr. 90/1996;      pentru
protectia        Legii protectiei  - Alte            obtinerea
muncii           muncii            reglementari      autorizatiei
                 nr. 90/1996       legale.           de protectie a
                                                     muncii, daca nu
                                                     a fost deja
                                                     obtinuta.
                                                     Se vor descrie
                                                     masurile
                                                     necesare pentru
                                                     rezolvarea
                                                     fiecarui caz de
                                                     neconformare in
                                                     parte.
-------------------------------------------------------------------------------
E.2.             Se vor prezenta   - Legea nr.       Se va stabili    Termene
Probleme         detalii privind   98/1995 pentru    depunerea        de
privind igiena   toate expunerile  aprobarea         solicitarii      realizare locului de       semnificative     Ordonantei        pentru obtinerea
munca            privind nivelul   Guvernului        autorizatiei
                 poluantilor la    nr. 28/1995       sanitare de
                 locul de munca,   privind           functionare,
                 cat si nivelul    acordarea         daca nu a fost
                 de zgomot         facilitatilor     deja obtinuta.
                                   fiscale pentru    Se vor descrie
                                   functionarea      masurile ce
                                   "Fondului         trebuie luate
                                   Romano-American   in legatura cu
                                   de Investitii";   fiecare caz
                                   - Alte            identificat,
                                   reglementari      de neconformare
                                   legale privind    cu prevederile
                                   igiena locului    legale.
                                   de munca.
-------------------------------------------------------------------------------
E.3.             Se vor descrie    - Directivele     Se vor descrie   Termene
Materiale care   orice materiale   87/217/ EEC si    masurile ce      de
contin azbest    care contin       nr. 91/382/EEC    trebuie luate    realizare
                 azbest,           (orientativ).     pentru a
                 identificate pe                     asigura
                 amplasament, si                     conformarea cu
                 starea acestora                     prevederile
                                                     directivelor UE.
-------------------------------------------------------------------------------

    *) In formularul completat vor fi reproduse toate domeniile din model, completand "Nu este cazul" in situatiile pentru care nu trebuie stabilite OMMA.
    *) Reprezinta baza orientativa pentru stabilirea OMMA.

                             Sectiunea F
       Planuri de aparare impotriva dezastrelor si de prevenire
                     si stingere a incendiilor
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Obiectivele de mediu
                     Situatia        Cerintele            minim acceptate
   Domeniul*)        curenta         legale*)      ---------------------------
                                                       Obiectivul     Termenul
-------------------------------------------------------------------------------
F.1.             Se va specifica,  - Ordonanta       Se va stabili,   Termene
Apararea         dupa caz, daca    Guvernului        dupa caz,        de
impotriva        exista un plan    nr. 47/1994       intocmirea si    realizare
dezastrelor      de aparare si     privind apararea  prezentarea
                 interventie in    impotriva         spre aprobare
                 caz de dezastre   dezastrelor,      autoritatilor
                 pentru            aprobata prin     civila a
                 activitatile      Legea             planului
                 desfasurate       nr. 124/1995      de interventie
                                   [art. 30];        in caz de
                                   - Alte            dezastre.
                                   reglementari
                                   legale.
-------------------------------------------------------------------------------
F.2.             Se va specifica   - Hotararea       In situatiile    Termene
Prevenirea si    daca exista un    Guvernului        in care nu       de
stingerea        plan de           nr. 51/1992       exista un plan   realizare
incendiilor      prevenire si      privind unele     de prevenire si
                 stingere a        masuri pentru     stingere a
                 incendiilor       imbunatatirea     incendiilor, se
                                   activitatii de    va prevedea
                                   prevenire si      intocmirea si
                                   stingere a        inaintarea
                                   incendiilor,      acestuia spre
                                   modificata prin   aprobare
                                   Hotararea         Companiei
                                   Guvernului        Civile de
                                   nr. 71/1996.      Pompieri.
-------------------------------------------------------------------------------

    *) In formularul completat vor fi reproduse toate domeniile din model, completand "Nu este cazul" in situatiile pentru care nu trebuie stabilite OMMA.
    *) Reprezinta baza orientativa pentru stabilirea OMMA.

                               PARTEA a II-a
     Masuri pentru remedierea efectelor asupra mediului ale activitatilor
                anterioare declansarii procedurii de mediu
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Obiectivele de mediu
                     Situatia        Cerintele            minim acceptate
   Domeniul*)        curenta         legale*)      ---------------------------
                                                       Obiectivul     Termenul
-------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea A      Vor fi            - Legea           Se vor completa  Termene
Poluarea         prezentate        nr. 137/1995      conform          de
solului si a     detaliat          [art. 39,         cerintelor,      realizare
apelor           poluarile         art. 47,          notand OMMA
subterane        istorice ale      art. 51 si        necesare pentru
                 solului si        art. 79           remedierea
                 apelor            lit. d)];         poluarii
                 subterane         - Standarde de    istorice
                                   calitate a apei
                                   potabile
                                   (STAS 1.342/1991);
                                   - Alte
                                   reglementari
                                   legale.
-------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea B      Se vor descrie    - Legea           Se vor completa  Termene
Impactul         detaliat          nr. 137/1995      conform          de
evacuarilor de   problemele        [art. 39 si art.  cerintelor,      realizare
ape uzate        create prin       79 lit. d)];      notand OMMA
                 tratarea          - Alte            necesare pentru
                 necorespunzatoare reglementari      remedierea
                 a apelor uzate    legale.           poluarii
                 evacuate                            istorice.
-------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea C      Vor fi            - Legea nr.       Se vor completa  Termene
Poluarea         prezentate        137/1995 [art.    conform          de
atmosferica      detaliat          79 lit. d)];      cerintelor,      realizare
                 poluarile         - Ordinul         specificand
                 istorice          ministrului       OMMA necesare
                 datorate          apelor,           pentru
                 emisiilor         padurilor si      remedierea
                 atmosferice       protectiei        poluarii
                                   mediului          istorice.
                                   nr. 462/1993;
                                   - Alte
                                   reglementari
                                   legale.
-------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea D      Se vor prezenta   - Legea nr.       Se vor completa  Termene
Deseurile        detaliat          137/1995 [art.    conform          de
solide           poluarile         21, art. 22 si    cerintelor,      realizare
                 istorice create   art. 79 lit. d)]; specificand
                 prin depozitarea  - Alte            OMMA necesare
                 sau reducerea     reglementari      pentru
                 finala            legale.           remedierea
                 necorespunzatoare                   poluarii
                 a deseurilor                        istorice.

-------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea E      Se vor detalia    - Legea           Se vor completa  Termene
Igiena si        aspectele         nr. 98/1995;      conform          de
protectia        istorice          - Legea           cerintelor,      realizare
muncii           referitoare la    nr. 90/1996;      specificand
                 igiena si         - Alte            OMMA necesare
                 protectia muncii  reglementari      pentru
                                   legale.           acoperirea
                                                     efectelor
                                                     activitatii
                                                     anterioare
                                                     asupra
                                                     sanatatii.
-------------------------------------------------------------------------------

    *) In formularul completat vor fi reproduse toate domeniile din model, completand "Nu este cazul" in situatiile pentru care nu trebuie stabilite OMMA.
    *) Reprezinta baza orientativa pentru stabilirea OMMA.
    *) Cu exceptia deseurilor speciale si periculoase, care vor fi prezentate separat.


    ANEXA Nr. 1.2 C
    la normele metodologice

                            LISTA
    raspunderilor potentiale legate de mediu, identificabile
                 in afara bilantului contabil

    1. Valoarea pretentiilor legate de mediu, formulate de terti in justitie, pentru:
    - prejudicii cauzate prin fapta tertului (conform art. 1.000 din Codul civil),
    - lipsa intretinerii unui edificiu sau viciu de constructie (conform art. 1.002 din Codul civil), taxe si penalitati suspendate sau neplatite (asa cum se prevede in legislatia pentru protectia mediului);
    - daune produse de activitati miniere trecute (asa cum sunt prevazute in legislatia in vigoare).
    2. Hotarari judecatoresti definitive sau acte administrative definitive, emise pe numele societatii comerciale sau al succesorilor sai legali, pentru obligatia depoluarii solului sau a apei subterane.
    3. Acordurile, categoriile sau alte obligatii de a participa la costurile viitoare pentru monitorizare, noi depozite de deseuri, planuri de tratare a apelor uzate, extragerea apei, unitati pentru utilizarea substantelor periculoase sau pentru alte investitii similare organizate de autoritatile locale pentru folosirea obisnuita a entitatilor fizice si juridice.
    4. Compensatiile stabilite in baza unei hotarari judecatoresti definitive, a unor acte administrative ori in baza Legii protectiei mediului nr. 137/1995, care vor fi platite de catre societatea comerciala tertilor, din cauza impactului activitatii sale trecute.
    5. Alte raspunderi, in conformitate cu reglementarile corespunzatoare din legislatia pentru protectia mediului care pot avea un impact important asupra stabilitatii financiare viitoare a societatii comerciale ce urmeaza sa fie privatizata sau a activului ce va fi vandut.

    ANEXA Nr. 1.2 D
    la normele metodologice

                             CATEGORIILE
                     de obligatii de mediu tip B

    Urmatoarele categorii contractuale de obligatii de mediu tip B pot fi folosite de Fondul Proprietatii de Stat, daca investitorii se obliga sa efectueze investitii importante:
    1. indepartarea echipamentului subteran sau de suprafata, care constituie sursa contaminarii;
    2. depoluarea contaminarii solului si a apei subterane cu substante periculoase, contaminare care a aparut inainte de vanzare, inclusiv evacuarea acestei contaminari catre depozitele de deseuri aprobate;
    3. cumpararea si instalarea, inclusiv pregatirea spatiului necesar, transportul, montajul, pornirea echipamentului care previne contaminarea solului si a apei subterane din surse nepermanente, cum sunt: tavile de sub rezervoare, rezervoare-tampon de pe conductele de ape pluviale, canale de beton de sub conductele de substante chimice toxice, acoperiri noi si rezistente pentru pardoseli etc.;
    4. demolarea cladirilor industriale vechi, daca acestea nu sunt parte a patrimoniului national de arhitectura industriala si numai daca prin mentinerea lor poate fi afectata sau pusa in pericol viata sau sanatatea persoanelor, demolarea echipamentului inutil, a podelelor din beton si a altor active necesare pentru executarea activitatilor acoperite de alte garantii;
    5. indepartarea azbestului si/sau a altor substante periculoase acumulate pe/si/in interiorul cladirilor, peretilor si podelelor activului care se privatizeaza;
    6. repararea cladirilor si/sau sistemului de aprovizionare cu apa sau cu alte utilitati, ale entitatilor pagubite datorita activitatilor anterioare ale societatii comerciale care se privatizeaza sau ale activului care se vinde;
    7. indepartarea substantelor periculoase ale unei terte parti, acumulate pe teritoriul societatii comerciale care se privatizeaza sau al activului care se vinde, daca aceasta terta parte a fost o intreprindere proprietate a statului roman si, dupa depozitarea acestor deseuri, a fost declarata in insolvabilitate;
    8. remedierea, decisa prin hotarare judecatoreasca, act administrativ sau lege, a terenurilor de depozitare a deseurilor considerate substante periculoase si depozitate de societatea comerciala care se privatizeaza sau de activul care se vinde;
    9. compensare decisa prin hotarare judecatoreasca sau prin lege si platita catre terti datorita daunelor rezultate din schimbarea caracterului fizic al solului, inclusiv daune miniere, daune produse prin vibratii, daune produse prin schimbarea retelei de apa din sol etc.;
    10. compensare decisa prin hotarare judecatoreasca sau prin lege si platita salariatilor sau fostilor salariati datorita daunelor aduse sanatatii si vietii lor in timpul cat au avut calitatea de salariati la societatea comerciala care se privatizeaza;
    11. compensare decisa prin hotarare judecatoreasca sau prin lege si platita tertilor datorita daunelor aduse sanatatii si vietii lor, care sunt rezultatul emisiei de substante periculoase in atmosfera, apa sau in apa subterana de catre societatea comerciala care se privatizeaza;
    12. costul consultantilor angajati pentru supravegherea proiectelor de remediere, analiza pentru monitorizarea rezultatelor proiectelor de remediere, asistenta juridica pentru rezolvarea revendicarilor si a altor probleme legate direct de indeplinirea activitatilor care sunt acoperite de celelalte tipuri de garantii.

    ANEXA 2

                       REGULAMENT
de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Fondul Proprietatii de Stat este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, organizata ca fond inchis de investitii, atipic, aflat in subordinea Ministerului Privatizarii.
    Art. 2
    Fondul Proprietatii de Stat are patrimoniu propriu si autonomie functionala si de decizie. In activitatea sa Fondul Proprietatii de Stat se conduce si ia hotarari dupa principii comerciale.
    Art. 3
    Fondul Proprietatii de Stat administreaza patrimoniul propriu si gestioneaza actiunile si partile sociale pe care statul sau o autoritate a administratiei publice locale le detine in societatile comerciale la care este actionar sau asociat.
    Art. 4
    Activitatea Fondului Proprietatii de Stat se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si ale prezentului regulament.
    Art. 5
    (1) Fondul Proprietatii de Stat are sigla proprie, aprobata de consiliul sau de administratie.
    (2) Sediul Fondului Proprietatii de Stat este in municipiul Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3.
    (3) Denumirea Fondul Proprietatii de Stat, cu specificarea sediului acestuia, trebuie sa figureze, cu caractere vizibile, pe toate actele emise de Fondul Proprietatii de Stat. Pe documentele oficiale ale Fondului Proprietatii de Stat se imprima si sigla acestuia.

    CAP. 2
    Patrimoniul Fondului Proprietatii de Stat

    Art. 6
    (1) Patrimoniul Fondului Proprietatii de Stat este constituit din mijloace fixe, din obiectele de inventar din dotarea proprie, precum si din sumele ramase la dispozitia sa, dupa virarea la buget, ce rezulta din vanzarea actiunilor societatilor comerciale inainte de organizarea Fondului Proprietatii de Stat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    (2) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea Agentiei de Restructurare se includ in patrimoniul Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile Fondului Proprietatii de Stat se efectueaza cu respectarea art. 9 si 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 si potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de consiliul sau de administratie.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli intocmit anual si contul de executie bugetara pentru anul precedent sunt aprobate de consiliul de administratie si se prezinta Ministerului Finantelor.

    CAP. 3
    Obiectul activitatii Fondului Proprietatii de Stat

    Art. 8
    Fondul Proprietatii de Stat exercita, in conditiile legii, in numele statului sau al autoritatilor administratiei publice locale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale prevazute la art. 2 din prezentele norme metodologice, in care scop desfasoara urmatoarele activitati:
    a) elaboreaza si transmite spre avizare Ministerului Privatizarii programul anual de privatizare;
    b) vinde actiunile si partile sociale detinute de stat sau de autoritatile administratiei publice locale ori mandateaza o societate de valori mobiliare sau banca de investitii sa vanda actiuni catre terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine, conform programului anual de privatizare;
    c) colaboreaza cu Ministerul Privatizarii;
    d) initiaza, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor, sau aproba, dupa caz, vanzarea activelor din patrimoniul societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, la pretul de piata, in baza raportului dintre cerere si oferta;
    e) stabileste sistemul de evaluare a actiunilor emise de societatile enumerate la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, prin directiile sale de specialitate sau cu asistenta asigurata de consultanti - persoane fizice ori societati de consultanta autorizate -, dupa caz, daca acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe piete extrabursiere nationale sau internationale;
    f) dispune sau avizeaza publicarea in presa scrisa sau in sistem electronic, pe plan intern sau international, a anunturilor de vanzare de actiuni/parti sociale emise de societatile comerciale care urmeaza sa fie privatizate;
    g) stabileste metoda de privatizare a unei societati comerciale, in baza criteriilor stabilite in programul anual de privatizare. Fondul Proprietatii de Stat poate schimba metoda de privatizare pentru o societate comerciala, in functie de conditiile pietei la momentul vanzarii sau al declansarii procedurii de privatizare;
    h) ia masuri pentru restructurarea si privatizarea societatilor comerciale cu datorii restante, prin vanzare, dizolvare si lichidare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, precum si prin conversia datoriilor in actiuni sau reesalonarea datoriilor, cu acordul creditorilor. Dizolvarea sau lichidarea unei societati comerciale se initiaza de Fondul Proprietatii de Stat, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor/asociatilor;
    i) initiaza, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor/asociatilor, divizarea sau fuziunea societatilor comerciale, dupa caz, in scopul privatizarii lor;
    j) aduce la indeplinire hotararile Guvernului, ordinele sau instructiunile ministrului privatizarii, emise in conformitate cu strategia si cu programul de privatizare, aprobate de catre Guvern;
    k) efectueaza orice alte operatiuni comerciale si financiare necesare realizarii obiectului sau de activitate.

    CAP. 4
    Administrarea Fondului Proprietatii de Stat

    Art. 9
    (1) Administrarea Fondului Proprietatii de Stat este asigurata de catre consiliul de administratie, format din 11 membri, persoane cu pregatire si cu experienta in domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este secretar de stat la Ministerul Privatizarii, in calitate de vicepresedinte, si doi sunt lideri recomandati de principalele confederatii sindicale.
    (2) Membrii consiliului de administratie nu pot fi, in acelasi timp, administratori sau cenzori ai societatilor comerciale prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    (3) In caz de incompatibilitate sau din alta cauza care provoaca vacanta unui loc in consiliul de administratie, acesta va solicita ministrului privatizarii sa avanseze primului-ministru propuneri pentru noi numiri.
    (4) Membrii consiliului de administratie isi exercita mandatul, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata. Ei raspund pentru activitatea lor, personal si solidar, potrivit legislatiei comerciale.
    (5) In cazul in care un membru al consiliului de administratie, sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatii de Stat, el trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri ai consiliului de administratie si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
    (6) Nerespectarea, de catre un membru al consiliului de administratie, a prevederilor alin. (2) si (5) atrage raspunderea pentru daunele produse Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 10
    (1) Consiliul de administratie lucreaza valabil in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai si ia decizii valabile cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul celor prezenti.
    (2) Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui.
    (3) Consiliul de administratie poate fi convocat in sedinte extraordinare de catre presedinte sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai ori la solicitarea ministrului privatizarii.
    (4) Sedintele consiliului de administratie trebuie sa fie convocate in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data fixata pentru tinerea acestora. Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. In cazul sedintei extraordinare, convocarea se poate face in scris, cu 24 de ore inainte de data fixata pentru tinerea acesteia.
    (5) Sedintele consiliului de administratie vor fi conduse de presedinte sau, in absenta acestuia, de vicepresedinte. La sedinte vor fi convocati si cenzorii.
    (6) Toate materialele, inclusiv rapoartele despre operatiunile ce s-au executat, se prezinta in sedintele consiliului de administratie numai in scris.
    (7) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunit si opiniile separate. Procesul-verbal, in copie, se transmite Ministerului Privatizarii.
    Art. 11
    Consiliul de administratie are urmatoarele competente:
    a) aproba structura organizatorica a aparatului sau central si local, atributiile acestuia, precum si statul de functii si numarul de salariati;
    b) numeste un secretar general al consiliului;
    c) aproba, pe criterii de eficienta si costuri, infiintarea de sucursale in tara sau de reprezentante in strainatate, structura organizatorica a acestora si statul de functii;
    d) aproba lista societatilor comerciale care se privatizeaza, in conformitate cu termenele stabilite in programul anual de privatizare, precum si lista suplimentara a societatilor comerciale care nu au fost incluse in acest program;
    e) stabileste sistemul de evaluare a societatilor comerciale, daca acestea nu sunt cotate la bursa sau pe piata extrabursiera;
    f) adopta raportul anual asupra activitatii Fondului Proprietatii de Stat, care se supune spre aprobare Ministerului Privatizarii;
    g) aproba contul de profit si pierderi, bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli ale Fondului Proprietatii de Stat, care se transmit Ministerului Finantelor;
    h) numeste, pe baza de mandat, pe reprezentantul Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale societatilor comerciale la care statul sau autoritatile administratiei publice locale sunt actionari sau asociati; stabileste obligatiile reprezentantului de a apara si promova interesele actionarului/asociatului, atributiile, drepturile si raspunderile reprezentantului, precum si conditiile de retragere a mandatului, care vor fi concretizate intr-un contract de mandat; fixeaza criteriile pentru stabilirea numarului reprezentantilor Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale;
    i) aproba mandatul special al reprezentantului Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale societatilor comerciale in care statul sau autoritatile administratiei publice locale sunt actionari sau asociati, intrunite pentru a hotari asupra:
    - divizarii, fuziunii, dizolvarii si lichidarii din orice cauza;
    - gajarii si ipotecarii de active sau de mijloace fixe, in vederea contractarii de credite bancare peste limitele stabilite in contractul de reprezentare;
    - participarii la constituirea de noi societati comerciale;
    - modificarii participatiei statului la capitalul social in alt mod decat in cadrul actiunii de privatizare stabilite prin lege;
    j) aproba proportiile de utilizare a veniturilor Fondului Proprietatii de Stat pentru, dar fara a se limita la:
    - cheltuieli proprii de organizare si functionare;
    - depunerea in conturi purtatoare de dobanzi;
    - cheltuieli legate de plata comisioanelor pentru consultanti - persoane fizice ori societati de consultanta, societati de valori mobiliare sau banci de investitii;
    - finantarea cheltuielilor legate de pregatirea si realizarea privatizarii societatilor comerciale;
    - costuri legate de dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale;
    - orice alte operatiuni comerciale si financiare in legatura cu obiectul sau de activitate;
    k) adopta proiectul programului anual de privatizare;
    l) aproba negocierea si vanzarea la pretul de piata, in baza raportului dintre cerere si oferta, a actiunilor emise de societatile comerciale incluse in programul anual de privatizare, aprobat de Guvern;
    m) dispune sau avizeaza publicarea in presa scrisa sau in sistem electronic, pe plan intern sau international, a anunturilor de vanzare a actiunilor detinute la societatile comerciale care se privatizeaza;
    n) aduce la indeplinire ordinele si instructiunile ministrului privatizarii, emise in conformitate cu strategia si cu programul anual de privatizare, aprobate de Guvern;
    Art. 12
    (1) Presedintele consiliului de administratie aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie si il informeaza asupra modului de realizare a acestora, in care scop are urmatoarele atributii:
    a) prezinta consiliului de administratie proiectul programului anual minimal de privatizare si al bugetului de venituri si cheltuieli, raportul privind executia bugetara, precum si raportul anual de activitate;
    b) numeste si elibereaza din functie, cu acordul consiliului de administratie, pe directorul general executiv; numeste si elibereaza din functie pe directorii Fondului Proprietatii de Stat, inclusiv pe cei ai sucursalelor teritoriale sau ai reprezentantelor din strainatate ale acestuia;
    c) controleaza activitatea directorului general executiv;
    d) angajeaza si reprezinta Fondul Proprietatii de Stat in relatiile cu persoanele fizice sau juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti sau arbitrale;
    e) semneaza sau aproba incheierea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni, date in competenta sa de catre consiliul de administratie;
    f) aproba angajamente de plati date in competenta sa de catre consiliul de administratie;
    g) indeplineste orice alta atributie stabilita de consiliul de administratie.
    (2) In absenta presedintelui, atributiile acestuia se exercita de catre vicepresedintele consiliului de administratie.
    (3) Presedintele consiliului de administratie poate sa delege directorului general executiv o parte dintre atributiile sale pentru a reprezenta Fondul Proprietatii de Stat in relatiile cu persoane fizice sau persoane juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti sau arbitrale. De asemenea, presedintele consiliului de administratie mandateaza pe directorul general executiv sa angajeze Fondul Proprietatii de Stat in acte comerciale.
    Art. 13
    Secretarul general al consiliului de administratie are urmatoarele atributii:
    a) asigura pregatirea materialelor sedintelor consiliului de administratie si buna desfasurare a acestora;
    b) intocmeste procesul-verbal al fiecarei sedinte a consiliului de administratie;
    c) coordoneaza activitatea aparatului tehnic al consiliului de administratie;
    d) arhiveaza documentele consiliului de administratie;
    e) indeplineste alte sarcini incredintate de consiliul de administratie.
    Art. 14
    Directorul general executiv conduce activitatea curenta a Fondului Proprietatii de Stat. In acest scop, directorul general executiv are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul programului anual minimal de privatizare si al bugetului de venituri si cheltuieli, raportul anual de activitate si raportul privind executia bugetara si le prezinta presedintelui consiliului de administratie;
    b) angajeaza si concediaza salariatii Fondului Proprietatii de Stat, cu acordul presedintelui consiliului de administratie;
    c) incheie contractul colectiv de munca si negociaza, in cadrul acestuia, drepturile salariale;
    d) angajeaza cheltuielile legate de functionarea aparatului propriu al Fondului Proprietatii de Stat;
    e) prezinta presedintelui consiliului de administratie lucrarile intocmite de organele de executie, asigurand, dupa aprobarea acestora, transmiterea lor pentru punerea in executare;
    f) angajeaza colaboratori externi pentru anumite lucrari sau avize de specialitate;
    g) semneaza contractele de vanzare-cumparare actiuni/parti sociale, contractele cu societatile de valori mobiliare si bancile de investitii, date in competenta sa de catre presedintele consiliului de administratie;
    h) exercita orice alte atributii ce-i sunt delegate de consiliul de administratie sau de presedintele acestuia.

    CAP. 5
    Cenzorii

    Art. 15
    (1) Cenzorii, in numar de 3, sunt numiti in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    (2) Cenzorii supravegheaza gestiunea Fondului Proprietatii de Stat, inclusiv a unitatilor teritoriale si a reprezentantelor din strainatate ale acestuia, in care scop:
    a) certifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi;
    b) certifica indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
    c) prezinta in consiliul de administratie raportul propriu asupra bilantului exercitiului financiar incheiat.
    (3) Certificarea si raportul cenzorilor, prevazute la lit. a) si c), se anexeaza la raportul de activitate anual al Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 16
    Cenzorii prezinta consiliului de administratie, daca este cazul, rapoarte speciale asupra constatarilor facute.

    CAP. 6
    Sucursalele Fondului Proprietati de Stat

    Art. 17
    (1) Pentru desfasurarea activitatii pe principiul descentralizarii, Fondul Proprietatii de Stat are sucursale teritoriale, a caror conducere este asigurata de un comitet de directie format din 3 membri.
    (2) Membrii comitetului de directie al sucursalei teritoriale sunt numiti sau, dupa caz, revocati de presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietati de Stat pentru o durata stabilita prin decizia de numire.
    (3) Deciziile comitetului de directie se iau cu votul a cel putin 2 din numarul membrilor sai.
    (4) Prevederile art. 9 alin. (3) si (5), art. 10 alin. (1), (2), (5) si (6), art. 11 si ale art. 12 se aplica in mod corespunzator si membrilor comitetului de directie.
    Art. 18
    (1) Comitetul de directie are principala obligatie de a vinde actiunile detinute de stat sau de autoritatile administratiei publice locale la societatile comerciale care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) In acest scop comitetul de directie are urmatoarele atributii:
    a) adopta proiectul programului anual de privatizare al sucursalei, care se supune aprobarii consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat;
    b) aproba negocierea si vanzarea la pretul de piata, in baza raportului dintre cerere si oferta, a actiunilor emise de societatile comerciale incluse in programul anual de privatizare;
    c) stabileste sistemul de evaluare a actiunilor emise de societatile comerciale precizate la alin. (1), daca acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte piete organizate;
    d) dispune sau avizeaza publicarea in presa scrisa sau in sistem electronic, pe plan intern sau international, a anunturilor de vanzare a actiunilor detinute la societatile comerciale care se privatizeaza;
    e) aduce la indeplinire deciziile Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, ordinele si instructiunile ministrului privatizarii, emise in conformitate cu strategia si cu programul anual de privatizare, aprobate de Guvern.

    CAP. 7
    Salarizarea, remunerarea si alte drepturi banesti ale personalului Fondului Proprietatii de Stat

     Art. 19
    (1) Remuneratiile, salariile si alte drepturi banesti, prevazute in contractul colectiv de munca, vor constitui partea fixa a castigului, iar o parte variabila va fi acordata in raport cu performantele fiecarui angajat al Fondului Proprietatii de Stat, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administratie.
    (2) Drepturile banesti ale reprezentantilor Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale societatilor comerciale se acorda potrivit contractului de reprezentare incheiat cu acestia.
    Art. 20
    Remuneratiile membrilor consiliului de administratie si ale cenzorilor, precum si salariul directorului general executiv se fixeaza de consiliul de administratie.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 21
    Pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului Proprietatii de Stat, plata salariilor, a remuneratiilor, onorariilor, indemnizatiilor si a altor cheltuieli se face din sursele ce i revin acestuia conform art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, precum si din alte surse atrase.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 55/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 55 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 55/1998
Hotărârea 788 1999
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat
Hotărârea 450 1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea 361 1998
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 55/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat
Ordin 133 1998
pentru aprobarea Instructiunilor privind anuntul publicitar pentru vanzarea, prin negociere directa, a actiunilor emise de societatile comerciale care se privatizeaza, conform contractelor incheiate intre Fondul Proprietatii de Stat si banci de investitii sau institutii financiare internationale
Ordin 59 1998
pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active
Ordin 60 1998
pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active
Ordin 61 1998
pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active
Ordin 62 1998
pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu