E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 60 din 16 martie 1998

pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active

ACT EMIS DE: MINISTERUL PRIVATIZARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 15 aprilie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Decretului nr. 622 din 5 decembrie 1997, ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, precum si dispozitiile art. 8 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998,
    in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii,
    ministrul privatizarii emite prezentul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiilor cu strigare pentru vanzarea de actiuni, cuprins in anexa nr. 1, Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiilor cu oferta in plic sigilat pentru vanzarea de actiuni, cuprins in anexa nr. 2, si Instructiunile privind raportul de evaluare simplificat pentru stabilirea pretului de oferta la vanzarea prin licitatie a actiunilor/partilor sociale (continutul-cadru), cuprinse in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 3
    Departamentul pentru restructurare si privatizare din Ministerul Privatizarii va coordona si va controla aplicarea prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                Ministrul privatizarii,
                Valentin M. Ionescu

    ANEXA 1

                          REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor cu strigare pentru vanzarea de actiuni

    1. Licitatiile cu strigare se organizeaza la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat ori la sucursalele sale teritoriale si se desfasoara intr-o singura etapa, la care poate participa un numar nelimitat de persoane.
    2. Pentru tinerea licitatiei vanzatorul este obligat sa faca publicitate in conformitate cu art. 39 si 40 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, denumite in continuare norme metodologice, si sa puna la dispozitie oricarui ofertant dosarul de prezentare a societatii comerciale, contra cost.
    3. Ofertantii depun la comisia de licitatie, cel mai tarziu cu o ora inainte de ora fixata pentru inceperea licitatiei, documentele de participare prevazute la art. 27 din normele metodologice, precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare.
    4. Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare prezentate de ofertanti si intocmeste lista ofertantilor acceptati, carora le inmaneaza taloane cu numere de identificare, excluzand de la participare pe aceia care nu intrunesc conditiile prevazute la art. 27 si art. 52 alin. (2) din normele metodologice si/sau a caror scrisoare de bonitate financiara, emisa de o banca, dupa caz, nu intruneste conditiile cerute. Numarul inscris pe talonul de identificare inmanat licitantului va corespunde cu numarul de ordine din lista ofertantilor acceptati.
    5. Sedinta de licitatie se desfasoara la locul, data si ora fixate in anuntul publicitar si este deschisa de catre licitator, desemnat de comisia de licitatie.
    6. Licitatorul anunta denumirea societatii comerciale ale carei actiuni se pun in vanzare, marimea pachetului oferit la vanzare, pretul de oferta la vanzare, pasul de licitare stabilit valoric intre 2 si 5% din pretul de oferta la vanzare, denumirea si numarul de ordine ale ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare a acesteia.
    7. In cursul sedintei de licitatie, licitantii au dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de licitator.
    8. Licitatorul este obligat sa tina licitatia dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca cererea pentru pachetul de actiuni este mai mare decat oferta, licitatorul va creste pretul, din treapta in treapta, cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana cand rezulta pretul de adjudecare al pachetului de actiuni;
    b) in cazul in care nu se formuleaza nici o cerere de cumparare la nivelul pretului de pornire, licitatorul va scadea pretul, din treapta in treapta, cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul de adjudecare al pachetului de actiuni.
    9. Pentru situatia prevazuta la pct. 8 lit. b), comisia intrerupe sedinta de licitatie, pentru consultare, si stabileste pasul pentru licitatia de tip olandez, precum si numarul maxim de pasi care se vor licita.
    Licitatorul reia licitatia dupa regula licitatiei olandeze, anuntand pasul de licitatie stabilit valoric de comisie intre 2 si 5% din pretul de oferta la vanzare. Daca pachetul de actiuni nu este adjudecat inainte de ultimul pas stabilit de comisie, licitatorul anunta ultimul pas. In acest caz, daca sunt mai multe oferte, licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, pana la adjudecarea pachetului de actiuni.
    In cazul in care, la ultimul pas anuntat de catre licitator, pachetul de actiuni nu a fost adjudecat, se declara inchisa sedinta de licitatie si se poate organiza o noua licitatie, respectandu-se conditiile de publicitate.
    10. Sedinta de licitatie se incheie in momentul acceptarii exprese a ofertei de catre licitant, daca nu mai exista si alte cereri, la pretul cel mai mare.
    11. Dupa anuntarea adjudecatarului, licitatorul declara inchisa sedinta de licitatie, dupa care intocmeste procesul-verbal de adjudecare, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de catre ceilalti licitanti.
    Garantia de participare depusa de adjudecatar se retine de catre vanzator si se deduce din suma datorata pentru achizitionarea actiunilor adjudecate.
    12. In situatia in care pachetul de actiuni nu a fost adjudecat, se va tine, dupa caz, o noua sedinta de licitatie, la data prevazuta in anuntul publicitar, sau o alta licitatie, respectandu-se conditiile de publicitate.

    ANEXA 2

                              REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor cu oferta in plic sigilat pentru vanzarea de actiuni

    1. Licitatiile cu oferte in plic sigilat se organizeaza la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat ori la sucursalele sale teritoriale si se desfasoara intr-o singura etapa, la care poate participa un numar nelimitat de persoane.
    2. Pentru tinerea licitatiei, vanzatorul este obligat sa faca publicitatea prevazuta la art. 39 si 40 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, denumite in continuare norme metodologice, si sa puna la dispozitie oricarui ofertant, contra cost, dosarul de prezentare a societatii comerciale.
    3. Ofertantii au obligatia, ca cel mai tarziu cu o ora inainte de ora tinerii licitatiei, comunicata in anuntul publicitar, sa depuna, la locul indicat de vanzator, ofertele in plic sigilat si documentele de participare necesare prezentarii la licitatie, precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare.
    4. Ofertele transmise peste termenul fixat pentru a fi depuse nu se iau in considerare si se inapoiaza, nedeschise, ofertantilor respectivi.
    5. Oferta, reprezentand angajamentul ferm al licitantului, este secreta si se depune in plic sigilat si semnat. Pe plic se inscriptioneaza:
    - denumirea licitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul;
    - organizatorul licitatiei si denumirea societatii comerciale ale carei actiuni/parti sociale fac obiectul vanzarii.
    6. Ofertele inchise in plic sigilat trebuie sa contina:
    a) informatii cu privire la numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice si domiciliul/sediul acesteia;
    b) pretul oferit si modalitatea de plata;
    c) alte conditii de oferta solicitate prin dosarul de prezentare a societatii comerciale;
    d) angajamentul ferm al licitantului asupra valabilitatii ofertei sale.
    7. La data, ora si locul anuntate pentru deschiderea plicurilor vor fi prezenti membrii comisiei de licitatie si licitantii sau reprezentantii acestora, in baza documentelor de imputernicire. Membrii comisiei de licitatie verifica existenta documentelor necesare participarii la licitatie. Se exclud de la licitatie ofertantii care nu au depus toate documentele solicitate, nu intrunesc conditiile prevazute la art. 52 alin. (2) din normele metodologice si/sau a caror scrisoare de bonitate financiara emisa de o banca, dupa caz, nu intruneste conditiile cerute.
    Presedintele comisiei de licitatie va deschide numai plicurile care contin ofertele licitantilor prezenti si va anunta:
    a) numele/denumirea licitantilor;
    b) continutul ofertelor;
    c) notificarile, in scris, referitoare la modificarile si la eliminarea unor elemente din oferte, in cazul in care acestea s-au formulat.
    Se exclud de la licitatie ofertele licitantilor care nu se prezinta la data, ora si locul indicate de vanzator pentru tinerea licitatiei, plicurile returnandu-se acestora fara a fi deschise.
    8. Fiecare oferta, in ordinea deschiderii, este semnata de toti membrii comisiei de licitatie si de toti licitantii.
    9. Evaluarea ofertelor se face pe baza grilei de punctaj al ofertelor, care reprezinta rezultatul compararii elementelor ofertelor, stabilite si aprobate, in prealabil, de vanzator.
    Membrii comisiei de licitatie vor proceda, pe loc, la evaluarea si compararea ofertelor, in baza grilei de punctaj.
    10. Decizia de adjudecare se ia in favoarea ofertei care totalizeaza punctajul maxim. In cazul in care mai multi licitanti au intrunit acelasi punctaj maxim, se declara adjudecatar licitantul care a oferit pretul cel mai mare*).
--------------
    *) Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat sau comitetele de directie ale sucursalelor Fondului Proprietatii de Stat pot stabili, inainte de tinerea licitatiei, ca, in cazul ofertelor egale de pret, departajarea acestora sa se faca in functie de punctajul obtinut la unul dintre elementele din grila de punctaj al ofertelor, considerat de vanzator ca esential in cazul dat. Criteriul de departajare a ofertelor egale de pret va fi precizat explicit in dosarul de prezentare.

    In situatia in care se mentine egalitatea, pentru departajarea acestora, comisia de licitatie va organiza, de indata, licitatie cu strigare, la care se va licita doar pretul.
    In situatia in care preturile inscrise in oferte de catre licitanti sunt mai mici decat pretul de pornire a licitatiei, comisia de licitatie poate accepta aceste preturi, daca sunt serioase si determinate si daca ofertele cuprind elementele mentionate la pct. 6, sau, dupa caz, poate intrerupe sedinta de licitatie. In caz de neadjudecare, vanzatorul poate organiza o alta licitatie, cu respectarea conditiilor de publicitate prevazute in normele metodologice.
    11. Adjudecarea licitatiei se consemneaza intr-un proces-verbal, incheiat in 2 exemplare, care va cuprinde:
    a) numele membrilor comisiei de licitatie;
    b) nominalizarea licitantului a carui oferta a fost adjudecata;
    c) semnaturile membrilor comisiei de licitatie si ale licitantilor*).
-------------
    *) Daca un licitant refuza sa semneze, chiar si cu obiectii scrise, comisia de licitatie va insera in procesul-verbal constatarea acestui refuz si va inainta de indata compartimentului de coordonare/control al Fondului Proprietatii de Stat o notificare scrisa pentru fiecare caz in parte.

    12. Comisia de licitatie va transmite, de indata, persoanei careia i s-a adjudecat licitatia, procesul-verbal de adjudecare.
    Garantia de participare depusa de adjudecatar se retine de catre vanzator si se deduce din suma datorata pentru achizitionarea actiunilor adjudecate.
    13. In situatia in care pachetul de actiuni nu a fost adjudecat, se va tine, dupa caz, o noua sedinta de licitatie, la data prevazuta in anuntul publicitar, sau o alta licitatie, respectandu-se conditiile de publicitate.

    ANEXA 3

                          INSTRUCTIUNI
privind raportul de evaluare simplificat pentru stabilirea pretului de oferta la vanzarea prin licitatie a actiunilor/partilor sociale

    Metodologia de evaluare se bazeaza pe calcularea valorii activului net contabil, ajustata cu media profitului pe ultimii 4 ani.

    A. Calculul activului net contabil
    Activul net contabil se calculeaza conform modelului-formularul F12 lit. c) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului privatizarii nr. 59/1998.
    Valoarea activului net contabil (Vanc) este determinata in baza datelor cuprinse in ultima balanta de verificare, tinand seama si de influenta contului 8045, elaborate de societatea comerciala supusa privatizarii.
    Administratorii societatii comerciale depun la vanzator documentele de oferta solicitate de acesta si formularul cuprinzand determinarea valorii activului net contabil, verificate si semnate de cenzori sau de un expert contabil autorizat, in cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata.
    Cenzorii si administratorii societatii comerciale au obligatia de a verifica si certifica corectitudinea datelor, in mod deosebit pe cele referitoare la:
    - determinarea valorii ramase a mijloacelor fixe, pe baza reevaluarii acestora, conform hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - amortizarea mijloacelor fixe, conform Legii nr. 15/1994, cu modificarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 266/1994;
    - evaluarea terenurilor din proprietatea societatii comerciale, pe baza Hotararii Guvernului nr. 834/1991, completata, si prin Hotararea Guvernului nr. 500/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    B. Media aritmetica a profitului pe ultimii 4 ani*) se determina cu ajutorul formulei (1):
-----------
    *) Este valabil pentru cazul in care societatea comerciala a incheiat bilant contabil in ultimii 4 ani, raportat la anul de baza; in cazul unor societati comerciale nou-infiintate, se considera media aritmetica a ultimilor ani in care a incheiat bilant contabil raportat la anul de baza.

           Pn    x I     x I    x i  + Pn   x I   x i + Pn   x i + Z
             t-3    t-2     t-1    t     t-2   t-1   t    t-1   t
    Pnm  = --------------------------------------------------------  (1),
                                4
    in care:
    - Pnm = media profitului net pe ultimii 4 ani, la care s-au aplicat indicii de inflatie comunicati de Comisia Nationala pentru Statistica;
    - t = indice care reprezinta anul de baza in care se calculeaza Pnm;
    - Pn    = profitul net realizat in anul anterior;
        t-1
     - Pn   = profitul net realizat in ultimii doi ani;
         t-2
     - Pn    = profitul net realizat in ultimii trei ani;
         t-3
     - I     I
        t-2,  t-1 = indici de inflatie comunicati de Comisia Nationala pentru
                    Statistica, pentru anii t-2 si t- 1;
    - i
       t = indicele de inflatie de la inceputul anului (t) pana in luna ultimei
           balante de verificare;
    Z = profitul net anual, extrapolat pentru anul (t) in care se face calculul,
        si care este dat de formula (2):

           Yn
    Z = ------ x 12, in care: (2)
           n
    Y n = profitul net cumulat, preluat din ultima balanta de verificare a
          conturilor sintetice din anul (t);
    n = numarul de luni care au trecut de la inceputul anului (t) pana la data
        intocmirii ultimei balante de verificare.
    Pentru anii in care s-au inregistrat pierderi, termenii corespunzatori acestor ani primesc semnul "-" in formula (1).
    Formula de calcul al profitului net mediu (1) se utilizeaza in anul 1997. Pentru anii urmatori, formula de calcul se modifica corespunzator.

    C. Calculul pretului de oferta/actiune
    Pretul de oferta/actiune se calculeaza cu ajutorul formulei (3):

                               K x Vanc +/- (1 - K) x Pnm
    Pretul de oferta/actiune = ---------------------------- (3)
                                         N

    Pretul de oferta pentru pachetul de actiuni care se vinde se calculeaza cu ajutorul formulei (4):
    Pretul de oferta pe pachetul de actiuni = Pretul de oferta/actiune x N1 (4),
    in care:
    Vanc = valoarea activului net, calculata conform lit. A.
    K = un coeficient specific sectorului de activitate al societatii comerciale supuse privatizarii, indicat in tabelul de mai jos.
    N = numarul total de actiuni emise de societatea comerciala supusa
        privatizarii, aferent capitalului social corespunzator ultimei cereri de
        mentiuni inregistrate la oficiul registrului comertului;
    N1 = numarul de actiuni oferite la vanzare.

    In situatia in care pretul pe actiune, calculat conform formulei (4), este mai mic decat 20% din valoarea nominala a actiunii, pretul de oferta se va calcula cu ajutorul formulei (5):
    Pretul de oferta = 0,2 x Valoarea nominala a actiunii x N1 (5)


                        TABEL
     Atribuirea coeficientului K in functie de sectorul de activitate
--------------------------------------------------------
Codul                  Sectorul                    K
--------------------------------------------------------
 01    resurse carbune                            0,8
 02    resurse petrol                             0,8
 03    resurse gaz metan                          0,8
 04    resurse feroase                            0,8
 05    resurse neferoase                          0,8
 06    resurse, altele                            0,8
 07    industria combustibilului                  0,6
 08    industria metalurgica                      0,6
 09    industria constructiilor de masini,
       industria prelucratoare                    0,6
 10    industria electronica, electrotehnica      0,6
 11    industria chimica                          0,6
 12    industria materialelor pentru
       constructii                                0,6
 13    industria lemnului, celulozei si hartiei   0,5
 14    industria sticlei, portelanului si
       faiantei                                   0,6
 15    industria confectiilor si a produselor
       textile                                    0,6
 16    industria pielariei, blanurilor,
       incaltamintei                              0,6
 17    industria alimentara                       0,6
 18    industria sapunurilor si a produselor
       cosmetice                                  0,7
 19    industrie, altele                          0,7
 20    agricultura                                0,5
 21    silvicultura, piscicultura                 0,7
 22    comunicatii                                0,6
 23    transporturi feroviare                     0,6
 24    transporturi auto                          0,6
 25    transporturi navale                        0,6
 26    transporturi aeriene                       0,6
 27    constructii                                0,7
 28    informatica                                0,7
 29    comert interior                            0,8
 30    comert exterior                            0,4
 31    finante, banci, asigurari                  0,4
 32    educatie, cultura, arta                    0,7
 33    cercetare, proiectare                      0,7
 34    sanatate, farmacie                         0,7
 35    turism, alimentatie, publica, agrement     0,8
 36    mediu                                      0,6
 37    servicii                                   0,7
 38    publicitate, mass-media                    0,7
 39    aprovizionare, contractari                 0,7
 40    educatie fizica si sport                   0,7
 41    gospodarie comunala si locativa            0,7
 42    alte activitati                            0,7
 43    metalurgie neferoasa                       0,6
                                                          SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 60/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 60 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu