E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 60 din 16 martie 1998

pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active

ACT EMIS DE: MINISTERUL PRIVATIZARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 15 aprilie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Decretului nr. 622 din 5 decembrie 1997, ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, precum si dispozitiile art. 8 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998,
    in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii,
    ministrul privatizarii emite prezentul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiilor cu strigare pentru vanzarea de actiuni, cuprins in anexa nr. 1, Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiilor cu oferta in plic sigilat pentru vanzarea de actiuni, cuprins in anexa nr. 2, si Instructiunile privind raportul de evaluare simplificat pentru stabilirea pretului de oferta la vanzarea prin licitatie a actiunilor/partilor sociale (continutul-cadru), cuprinse in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 3
    Departamentul pentru restructurare si privatizare din Ministerul Privatizarii va coordona si va controla aplicarea prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                Ministrul privatizarii,
                Valentin M. Ionescu

    ANEXA 1

                          REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor cu strigare pentru vanzarea de actiuni

    1. Licitatiile cu strigare se organizeaza la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat ori la sucursalele sale teritoriale si se desfasoara intr-o singura etapa, la care poate participa un numar nelimitat de persoane.
    2. Pentru tinerea licitatiei vanzatorul este obligat sa faca publicitate in conformitate cu art. 39 si 40 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, denumite in continuare norme metodologice, si sa puna la dispozitie oricarui ofertant dosarul de prezentare a societatii comerciale, contra cost.
    3. Ofertantii depun la comisia de licitatie, cel mai tarziu cu o ora inainte de ora fixata pentru inceperea licitatiei, documentele de participare prevazute la art. 27 din normele metodologice, precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare.
    4. Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare prezentate de ofertanti si intocmeste lista ofertantilor acceptati, carora le inmaneaza taloane cu numere de identificare, excluzand de la participare pe aceia care nu intrunesc conditiile prevazute la art. 27 si art. 52 alin. (2) din normele metodologice si/sau a caror scrisoare de bonitate financiara, emisa de o banca, dupa caz, nu intruneste conditiile cerute. Numarul inscris pe talonul de identificare inmanat licitantului va corespunde cu numarul de ordine din lista ofertantilor acceptati.
    5. Sedinta de licitatie se desfasoara la locul, data si ora fixate in anuntul publicitar si este deschisa de catre licitator, desemnat de comisia de licitatie.
    6. Licitatorul anunta denumirea societatii comerciale ale carei actiuni se pun in vanzare, marimea pachetului oferit la vanzare, pretul de oferta la vanzare, pasul de licitare stabilit valoric intre 2 si 5% din pretul de oferta la vanzare, denumirea si numarul de ordine ale ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare a acesteia.
    7. In cursul sedintei de licitatie, licitantii au dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de licitator.
    8. Licitatorul este obligat sa tina licitatia dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca cererea pentru pachetul de actiuni este mai mare decat oferta, licitatorul va creste pretul, din treapta in treapta, cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana cand rezulta pretul de adjudecare al pachetului de actiuni;
    b) in cazul in care nu se formuleaza nici o cerere de cumparare la nivelul pretului de pornire, licitatorul va scadea pretul, din treapta in treapta, cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul de adjudecare al pachetului de actiuni.
    9. Pentru situatia prevazuta la pct. 8 lit. b), comisia intrerupe sedinta de licitatie, pentru consultare, si stabileste pasul pentru licitatia de tip olandez, precum si numarul maxim de pasi care se vor licita.
    Licitatorul reia licitatia dupa regula licitatiei olandeze, anuntand pasul de licitatie stabilit valoric de comisie intre 2 si 5% din pretul de oferta la vanzare. Daca pachetul de actiuni nu este adjudecat inainte de ultimul pas stabilit de comisie, licitatorul anunta ultimul pas. In acest caz, daca sunt mai multe oferte, licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, pana la adjudecarea pachetului de actiuni.
    In cazul in care, la ultimul pas anuntat de catre licitator, pachetul de actiuni nu a fost adjudecat, se declara inchisa sedinta de licitatie si se poate organiza o noua licitatie, respectandu-se conditiile de publicitate.
    10. Sedinta de licitatie se incheie in momentul acceptarii exprese a ofertei de catre licitant, daca nu mai exista si alte cereri, la pretul cel mai mare.
    11. Dupa anuntarea adjudecatarului, licitatorul declara inchisa sedinta de licitatie, dupa care intocmeste procesul-verbal de adjudecare, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de catre ceilalti licitanti.
    Garantia de participare depusa de adjudecatar se retine de catre vanzator si se deduce din suma datorata pentru achizitionarea actiunilor adjudecate.
    12. In situatia in care pachetul de actiuni nu a fost adjudecat, se va tine, dupa caz, o noua sedinta de licitatie, la data prevazuta in anuntul publicitar, sau o alta licitatie, respectandu-se conditiile de publicitate.

    ANEXA 2

                              REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor cu oferta in plic sigilat pentru vanzarea de actiuni

    1. Licitatiile cu oferte in plic sigilat se organizeaza la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat ori la sucursalele sale teritoriale si se desfasoara intr-o singura etapa, la care poate participa un numar nelimitat de persoane.
    2. Pentru tinerea licitatiei, vanzatorul este obligat sa faca publicitatea prevazuta la art. 39 si 40 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, denumite in continuare norme metodologice, si sa puna la dispozitie oricarui ofertant, contra cost, dosarul de prezentare a societatii comerciale.
    3. Ofertantii au obligatia, ca cel mai tarziu cu o ora inainte de ora tinerii licitatiei, comunicata in anuntul publicitar, sa depuna, la locul indicat de vanzator, ofertele in plic sigilat si documentele de participare necesare prezentarii la licitatie, precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare.
    4. Ofertele transmise peste termenul fixat pentru a fi depuse nu se iau in considerare si se inapoiaza, nedeschise, ofertantilor respectivi.
    5. Oferta, reprezentand angajamentul ferm al licitantului, este secreta si se depune in plic sigilat si semnat. Pe plic se inscriptioneaza:
    - denumirea licitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul;
    - organizatorul licitatiei si denumirea societatii comerciale ale carei actiuni/parti sociale fac obiectul vanzarii.
    6. Ofertele inchise in plic sigilat trebuie sa contina:
    a) informatii cu privire la numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice si domiciliul/sediul acesteia;
    b) pretul oferit si modalitatea de plata;
    c) alte conditii de oferta solicitate prin dosarul de prezentare a societatii comerciale;
    d) angajamentul ferm al licitantului asupra valabilitatii ofertei sale.
    7. La data, ora si locul anuntate pentru deschiderea plicurilor vor fi prezenti membrii comisiei de licitatie si licitantii sau reprezentantii acestora, in baza documentelor de imputernicire. Membrii comisiei de licitatie verifica existenta documentelor necesare participarii la licitatie. Se exclud de la licitatie ofertantii care nu au depus toate documentele solicitate, nu intrunesc conditiile prevazute la art. 52 alin. (2) din normele metodologice si/sau a caror scrisoare de bonitate financiara emisa de o banca, dupa caz, nu intruneste conditiile cerute.
    Presedintele comisiei de licitatie va deschide numai plicurile care contin ofertele licitantilor prezenti si va anunta:
    a) numele/denumirea licitantilor;
    b) continutul ofertelor;
    c) notificarile, in scris, referitoare la modificarile si la eliminarea unor elemente din oferte, in cazul in care acestea s-au formulat.
    Se exclud de la licitatie ofertele licitantilor care nu se prezinta la data, ora si locul indicate de vanzator pentru tinerea licitatiei, plicurile returnandu-se acestora fara a fi deschise.
    8. Fiecare oferta, in ordinea deschiderii, este semnata de toti membrii comisiei de licitatie si de toti licitantii.
    9. Evaluarea ofertelor se face pe baza grilei de punctaj al ofertelor, care reprezinta rezultatul compararii elementelor ofertelor, stabilite si aprobate, in prealabil, de vanzator.
    Membrii comisiei de licitatie vor proceda, pe loc, la evaluarea si compararea ofertelor, in baza grilei de punctaj.
    10. Decizia de adjudecare se ia in favoarea ofertei care totalizeaza punctajul maxim. In cazul in care mai multi licitanti au intrunit acelasi punctaj maxim, se declara adjudecatar licitantul care a oferit pretul cel mai mare*).
--------------
    *) Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat sau comitetele de directie ale sucursalelor Fondului Proprietatii de Stat pot stabili, inainte de tinerea licitatiei, ca, in cazul ofertelor egale de pret, departajarea acestora sa se faca in functie de punctajul obtinut la unul dintre elementele din grila de punctaj al ofertelor, considerat de vanzator ca esential in cazul dat. Criteriul de departajare a ofertelor egale de pret va fi precizat explicit in dosarul de prezentare.

    In situatia in care se mentine egalitatea, pentru departajarea acestora, comisia de licitatie va organiza, de indata, licitatie cu strigare, la care se va licita doar pretul.
    In situatia in care preturile inscrise in oferte de catre licitanti sunt mai mici decat pretul de pornire a licitatiei, comisia de licitatie poate accepta aceste preturi, daca sunt serioase si determinate si daca ofertele cuprind elementele mentionate la pct. 6, sau, dupa caz, poate intrerupe sedinta de licitatie. In caz de neadjudecare, vanzatorul poate organiza o alta licitatie, cu respectarea conditiilor de publicitate prevazute in normele metodologice.
    11. Adjudecarea licitatiei se consemneaza intr-un proces-verbal, incheiat in 2 exemplare, care va cuprinde:
    a) numele membrilor comisiei de licitatie;
    b) nominalizarea licitantului a carui oferta a fost adjudecata;
    c) semnaturile membrilor comisiei de licitatie si ale licitantilor*).
-------------
    *) Daca un licitant refuza sa semneze, chiar si cu obiectii scrise, comisia de licitatie va insera in procesul-verbal constatarea acestui refuz si va inainta de indata compartimentului de coordonare/control al Fondului Proprietatii de Stat o notificare scrisa pentru fiecare caz in parte.

    12. Comisia de licitatie va transmite, de indata, persoanei careia i s-a adjudecat licitatia, procesul-verbal de adjudecare.
    Garantia de participare depusa de adjudecatar se retine de catre vanzator si se deduce din suma datorata pentru achizitionarea actiunilor adjudecate.
    13. In situatia in care pachetul de actiuni nu a fost adjudecat, se va tine, dupa caz, o noua sedinta de licitatie, la data prevazuta in anuntul publicitar, sau o alta licitatie, respectandu-se conditiile de publicitate.

    ANEXA 3

                          INSTRUCTIUNI
privind raportul de evaluare simplificat pentru stabilirea pretului de oferta la vanzarea prin licitatie a actiunilor/partilor sociale

    Metodologia de evaluare se bazeaza pe calcularea valorii activului net contabil, ajustata cu media profitului pe ultimii 4 ani.

    A. Calculul activului net contabil
    Activul net contabil se calculeaza conform modelului-formularul F12 lit. c) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului privatizarii nr. 59/1998.
    Valoarea activului net contabil (Vanc) este determinata in baza datelor cuprinse in ultima balanta de verificare, tinand seama si de influenta contului 8045, elaborate de societatea comerciala supusa privatizarii.
    Administratorii societatii comerciale depun la vanzator documentele de oferta solicitate de acesta si formularul cuprinzand determinarea valorii activului net contabil, verificate si semnate de cenzori sau de un expert contabil autorizat, in cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata.
    Cenzorii si administratorii societatii comerciale au obligatia de a verifica si certifica corectitudinea datelor, in mod deosebit pe cele referitoare la:
    - determinarea valorii ramase a mijloacelor fixe, pe baza reevaluarii acestora, conform hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 si nr. 500/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - amortizarea mijloacelor fixe, conform Legii nr. 15/1994, cu modificarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 266/1994;
    - evaluarea terenurilor din proprietatea societatii comerciale, pe baza Hotararii Guvernului nr. 834/1991, completata, si prin Hotararea Guvernului nr. 500/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    B. Media aritmetica a profitului pe ultimii 4 ani*) se determina cu ajutorul formulei (1):
-----------
    *) Este valabil pentru cazul in care societatea comerciala a incheiat bilant contabil in ultimii 4 ani, raportat la anul de baza; in cazul unor societati comerciale nou-infiintate, se considera media aritmetica a ultimilor ani in care a incheiat bilant contabil raportat la anul de baza.

           Pn    x I     x I    x i  + Pn   x I   x i + Pn   x i + Z
             t-3    t-2     t-1    t     t-2   t-1   t    t-1   t
    Pnm  = --------------------------------------------------------  (1),
                                4
    in care:
    - Pnm = media profitului net pe ultimii 4 ani, la care s-au aplicat indicii de inflatie comunicati de Comisia Nationala pentru Statistica;
    - t = indice care reprezinta anul de baza in care se calculeaza Pnm;
    - Pn    = profitul net realizat in anul anterior;
        t-1
     - Pn   = profitul net realizat in ultimii doi ani;
         t-2
     - Pn    = profitul net realizat in ultimii trei ani;
         t-3
     - I     I
        t-2,  t-1 = indici de inflatie comunicati de Comisia Nationala pentru
                    Statistica, pentru anii t-2 si t- 1;
    - i
       t = indicele de inflatie de la inceputul anului (t) pana in luna ultimei
           balante de verificare;
    Z = profitul net anual, extrapolat pentru anul (t) in care se face calculul,
        si care este dat de formula (2):

           Yn
    Z = ------ x 12, in care: (2)
           n
    Y n = profitul net cumulat, preluat din ultima balanta de verificare a
          conturilor sintetice din anul (t);
    n = numarul de luni care au trecut de la inceputul anului (t) pana la data
        intocmirii ultimei balante de verificare.
    Pentru anii in care s-au inregistrat pierderi, termenii corespunzatori acestor ani primesc semnul "-" in formula (1).
    Formula de calcul al profitului net mediu (1) se utilizeaza in anul 1997. Pentru anii urmatori, formula de calcul se modifica corespunzator.

    C. Calculul pretului de oferta/actiune
    Pretul de oferta/actiune se calculeaza cu ajutorul formulei (3):

                               K x Vanc +/- (1 - K) x Pnm
    Pretul de oferta/actiune = ---------------------------- (3)
                                         N

    Pretul de oferta pentru pachetul de actiuni care se vinde se calculeaza cu ajutorul formulei (4):
    Pretul de oferta pe pachetul de actiuni = Pretul de oferta/actiune x N1 (4),
    in care:
    Vanc = valoarea activului net, calculata conform lit. A.
    K = un coeficient specific sectorului de activitate al societatii comerciale supuse privatizarii, indicat in tabelul de mai jos.
    N = numarul total de actiuni emise de societatea comerciala supusa
        privatizarii, aferent capitalului social corespunzator ultimei cereri de
        mentiuni inregistrate la oficiul registrului comertului;
    N1 = numarul de actiuni oferite la vanzare.

    In situatia in care pretul pe actiune, calculat conform formulei (4), este mai mic decat 20% din valoarea nominala a actiunii, pretul de oferta se va calcula cu ajutorul formulei (5):
    Pretul de oferta = 0,2 x Valoarea nominala a actiunii x N1 (5)


                        TABEL
     Atribuirea coeficientului K in functie de sectorul de activitate
--------------------------------------------------------
Codul                  Sectorul                    K
--------------------------------------------------------
 01    resurse carbune                            0,8
 02    resurse petrol                             0,8
 03    resurse gaz metan                          0,8
 04    resurse feroase                            0,8
 05    resurse neferoase                          0,8
 06    resurse, altele                            0,8
 07    industria combustibilului                  0,6
 08    industria metalurgica                      0,6
 09    industria constructiilor de masini,
       industria prelucratoare                    0,6
 10    industria electronica, electrotehnica      0,6
 11    industria chimica                          0,6
 12    industria materialelor pentru
       constructii                                0,6
 13    industria lemnului, celulozei si hartiei   0,5
 14    industria sticlei, portelanului si
       faiantei                                   0,6
 15    industria confectiilor si a produselor
       textile                                    0,6
 16    industria pielariei, blanurilor,
       incaltamintei                              0,6
 17    industria alimentara                       0,6
 18    industria sapunurilor si a produselor
       cosmetice                                  0,7
 19    industrie, altele                          0,7
 20    agricultura                                0,5
 21    silvicultura, piscicultura                 0,7
 22    comunicatii                                0,6
 23    transporturi feroviare                     0,6
 24    transporturi auto                          0,6
 25    transporturi navale                        0,6
 26    transporturi aeriene                       0,6
 27    constructii                                0,7
 28    informatica                                0,7
 29    comert interior                            0,8
 30    comert exterior                            0,4
 31    finante, banci, asigurari                  0,4
 32    educatie, cultura, arta                    0,7
 33    cercetare, proiectare                      0,7
 34    sanatate, farmacie                         0,7
 35    turism, alimentatie, publica, agrement     0,8
 36    mediu                                      0,6
 37    servicii                                   0,7
 38    publicitate, mass-media                    0,7
 39    aprovizionare, contractari                 0,7
 40    educatie fizica si sport                   0,7
 41    gospodarie comunala si locativa            0,7
 42    alte activitati                            0,7
 43    metalurgie neferoasa                       0,6
                                                          SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 60/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 60 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu