E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 59 din 16 martie 1998

pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active

ACT EMIS DE: MINISTERUL PRIVATIZARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 15 aprilie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Decretului nr. 622/1997, ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, precum si dispozitiile art. 8 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998,
    in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii,
    ministrul privatizarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind dosarul de prezentare a societatii comerciale, cuprinse in anexa nr. 1, Instructiunile privind anuntul publicitar pentru vanzarea de actiuni/parti sociale prin negociere directa, cuprinse in anexa nr. 2a), Instructiunile privind anuntul publicitar pentru vanzarea de actiuni prin licitatie publica, cuprinse in anexa nr. 2b), Instructiunile privind angajamentul de confidentialitate asupra informatiilor privitoare la societatile comerciale care se privatizeaza, cuprinse in anexa nr. 2c) si Instructiunile privind grila de punctaj al ofertelor pentru vanzarea actiunilor prin negociere directa sau prin licitatie cu oferta in plic sigilat, cuprinse in anexa nr. 3a) si Instructiunile privind modul de intocmire a contractului de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale, prevazute in anexa nr. 3b).
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 3
    Departamentul pentru restructurare si privatizare din Ministerul Privatizarii va coordona si va controla aplicarea prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                  Ministrul privatizarii,
                    Valentin M. Ionescu

    ANEXA 1

                             INSTRUCTIUNI
privind dosarul de prezentare a societatii comerciale

    Dosarul de prezentare a societatii comerciale cuprinde:
    a) formularele F1 pana la F13, dupa caz;
    b) alte elemente suplimentare, daca este cazul:
    - concluziile auditului financiar/raport financiar dupa norme internationale, dupa caz;
    - clauze contractuale specifice;
    c) mentiunea ca statul pastreaza actiunea nominativa de control pentru societatile comerciale din ramurile strategice ale economiei nationale, in conformitate cu art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, dupa caz.
    Dosarul de prezentare se pune la dispozitie ofertantilor, contra cost, dupa aparitia anuntului publicitar elaborat, dupa caz, conform anexei nr. 2a) sau 2b) la prezentul ordin si dupa semnarea in prealabil de catre ofertant sau reprezentantul sau legal a angajamentului de confidentialitate, prezentat in anexa nr. 2c) la prezentul ordin.
    La dosarul de prezentare se anexeaza modelul de contract si grila de punctaj al ofertelor, atunci cand vanzarea actiunilor/partilor sociale se face prin negociere directa sau prin licitatie cu oferta in plic sigilat, in conformitate cu anexa nr. 3a) la prezentul ordin.
    Modul de completare:
    1. Dosarul de prezentare a societatii comerciale va fi redactat si editat pe calculator.
    2. Toate formularele si paginile dosarului de prezentare vor fi identificate prin inscrierea, in partea de sus a paginii, a denumirii si a numarului de inmatriculare al societatii comerciale la oficiul registrului comertului.
    3. Formularele cu mentiunea "optional" din borderoul de mai jos se vor trata corespunzator situatiei concrete a societatii comerciale, respectiv:
    - acolo unde este cazul, se va completa informatia in formular si se va inscrie "DA" in rubrica "DA/NU" a borderoului;
    - acolo unde nu este cazul, se va bara formularul respectiv si se va inscrie "NU" in rubrica "DA/NU" a borderoului.
    4. Dosarul de prezentare a societatii comerciale va cuprinde toate formularele.
    5. La dosarul de prezentare al societatii comerciale se va anexa, dupa caz, lista tuturor contractelor de locatie de gestiune, de inchiriere si de asociere in participatiune, precum si lista contractelor economice, financiare, bancare, respectiv de asigurari, care greveaza patrimoniul societatii comerciale sau/si largesc/limiteaza in vreun fel activitatea prezenta si viitoare.

                           BORDEROU
----------------------------------------------------------------------
 Formularul  Informatia tratata                        Felul    DA/NU
----------------------------------------------------------------------
    F1       Informatii generale                                  DA
    F2       Terenuri                                   Optional
    F3       Cladiri principale                         Optional
    F4       Investitii in curs                         Optional
    F5       Participari la alte societati              Optional
    F6       Garantii obtinute de la terti              Optional
    F7       Lista bunurilor grevate de garantii,
             ipoteci, gajari si altele                  Optional
    F8       Licente folosite                           Optional
    F9       Lista brevetelor de inventie, a marcilor,
             a desenelor si a modelelor industriale
             detinute                                   Optional
    F10      Litigii (reclamant, parat)                 Optional
    F11      Lista activelor revendicate sau
             revendicabile, altele decat cele din F10              DA
    F12      Rezultate economico-financiare                        DA
    F13      Prezentarea obligatiilor legate de mediu              DA
-----------------------------------------------------------------------

    Informatiile furnizate sunt corecte si complete.

            Director general,              Director financiar-contabil,
               (Manager)                        (Contabil-sef)

    Data .................

    FORMULARUL F1 - INFORMATII GENERALE

    1. Denumirea  ............................................................
              (nu va cuprinde prescurtari pentru forma juridica si nici pentru localitatea de resedinta)
    2. Forma juridica (S.A., S.R.L) |_|_|_|
    3. Nr. de inmatriculare la oficiul registrului comertului J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 199|_|
    4. Infiintarea societatii comerciale
    4.1. Infiintarea intreprinderii de stat din care provine, prin: |_| in anul 199|_|
    N = nationalizare;
    R = restructurare a altei/altor intreprinderi de stat;
    I = investitie noua.
    4.2. Temeiul juridic de constituire ......................................
    5. Codul fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    6. Sediul principal:
    Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|    Codul postal |_|_|_|_|_|
    Prefix |_|_| ..... Tel. |_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|
    Telex |_|_|_|_|_|
    7. Capitalul social (mii lei):
    - conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    - inregistrat la oficiul registrului comertului|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, din care varsat          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
    8. Actiuni (parti sociale): Valoare nominala (mii lei) |_|_|_|_|_|
                                Numar  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    - actiuni nominative |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, actiuni la purtator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    - actiuni ordinare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, actiuni preferentiale
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    9. Structura actionariatului:
 ------------------------------------------------------------
| Nr. crt.|  Denumirea actionarului       |  %  | Observatii | |---------|-------------------------------|-----|------------|
|    1.   | Persoane fizice*)             |     |            |
|    2.   | Persoane juridice*)           |     |            |
|    3.   | Banci si/sau societati de     |     |            |
|         | investitii financiare*)      |     |            |
|    4.   | Fondul Proprietatii de Stat   |     |            |
|    5.   |                               |     |            |
 -------------------------------------------------------------
    *) Daca este cazul, se precizeaza: - din care, straine.
    *) Din care se precizeaza: - societatile de investitii financiare.

    10. Sectorul de activitate |_|_|_|_|
    - se va completa in conformitate cu clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997.
    11. Prezentarea societatii (scurt istoric, capacitati tehnologice etc.)
    12. Principalele activitati, produse, servicii (cu pondere peste 15% din venitul total).
---------------------------------------------------------------------------
|Nr. crt.| Activitatea,| % |                 Venitul total                 |
|        | produsul,   |   |-----------------------------------------------|
|        | serviciul   |   |conform bilant .....*)|estimat pe anul .....*)|
|--------|-------------|---|----------------------|------------------------|
|   1.   |             |   |                      |                        |
|   2.   |             |   |                      |                        |
|   3.   |             |   |                      |                        |
|   4.   |             |   |                      |                        |
|   5.   |             |   |                      |                        |
|--------|-------------|---|----------------------|------------------------|
    *) Pentru anul precedent.
    *) Pentru anul in curs.

    13. Principalele exporturi:
---------------------------------------------------------------------------
|Nr. crt.| Tara        | % |                 Venitul total                 |
|        |             |   |-----------------------------------------------|
|        |             |   |conform bilant .....*)|estimat pe anul .....*)|
|--------|-------------|---|----------------------|------------------------|
|   1.   |             |   |                      |                        |
|   2.   |             |   |                      |                        |
|   3.   |             |   |                      |                        |
|   4.   |             |   |                      |                        |
|   5.   |             |   |                      |                        |
|--------|-------------|---|----------------------|------------------------|
    *) Pentru anul precedent.
    *) Pentru anul in curs.

    14. Conducerea societatii comerciale*):
 -----------------------------------------------------------------
|Nr. crt.| Numele si prenumele | Functia | Vechimea in societate  |
|        |                     |         |   comerciala (ani)     |
|--------|---------------------|---------|------------------------|
|  1.    |                     |         |                        |
|  2.    |                     |         |                        |
|  3.    |                     |         |                        |
|  4.    |                     |         |                        |
|  5.    |                     |         |                        |
|  6.*) |                     |         |                        |
|--------|---------------------|---------|------------------------|
    *) Consiliul de administratie sau comitetul de directie, dupa caz.
    *) Directorul executiv, directorul economic/financiar sau contabilul-sef, dupa caz.

    15. Structura numerica a personalului salariat:
                                               ------------------------
                                              | NUMAR |   OBSERVATII   |
 ---------------------------------------------|-------|----------------|
| Conducere*)                                 |       |                |
|---------------------------------------------|-------|----------------|
| Personal de executie,                       |       |                |
| din care cu studii superioare               |-------|----------------|
|---------------------------------------------|-------|----------------|
| Maistri                                     |       |                |
|---------------------------------------------|-------|----------------|
| Personal muncitor                           |       |                |
|_____________________________________________|_______|________________|
    *) Mai putin cei inclusi la pct. 14.

    16. Gradul de utilizare a capacitatilor existente:
    16.1. In anul precedent (%) |_|_|_|
    Diferenta se datoreaza (Da/Nu): - lipsei materiilor prime      |_|_|
                                    - lipsei pietelor de desfacere |_|_|
                                    - lipsei fortei de munca       |_|_|

    16.2. In anul in curs, la data de ...... (%)                   |_|_|_|
    Diferenta se datoreaza (Da/Nu): - lipsei materiilor prime      |_|_|
                                    - lipsei pietelor de desfacere |_|_|
                                    - lipsei fortei de munca       |_|_|

    17. Estimati posibilitatea unor riscuri de viitoare litigii (Da/Nu) |_|_| din urmatoarele categorii:
    17.1. Revendicari ale dreptului de proprietate |_|_|
    17.2. Revendicari de daune datorita nerespectarii unor prevederi contractuale sau raspunderii delictuale, superioare valorii de 10% din capitalul social |_|_|
    17.3. Alte litigii patrimoniale (se detaliaza) ............................

    18. Societatea comerciala este unic producator national sau/si regional pentru vreun produs? (Da/Nu) |_|_| (se detaliaza)............................

    19. Prezentarea avantajelor si a punctelor slabe, a oportunitatilor si a riscurilor pentru societatea comerciala (se detaliaza).........................

    FORMULARUL F2 - TERENURI
 --------------------------------------------------------------------------
|Nr. |            | Inclus in | Suprafata | Valoarea  | Tipul | Situatia   |
|crt.| Amplasare  | capitalul |  (mp)     | contabila |  *)   |juridica*) |
|    |            | social    |           | (mii lei) |       |            |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 1. |            |           |           |           |       |            |
| 2. |            |           |           |           |       |            |
| 3. |            |           |           |           |       |            |
| 4. |            |           |           |           |       |            |
| 5. |            |           |           |           |       |            |
|____|____________|___________|___________|___________|_______|____________|

    *) Tip I = zona industriala; N = alte zone.
    *) Proprietate:
    - carte funciara
    - registrul de inscriptiuni, prescriptiuni, gaj, dupa caz;
      - in cesiune;
      - in administrare;
      - alte cazuri (se detaliaza).

    FORMULARUL F3 - CLADIRI PRINCIPALE
 -----------------------------------------------------------------------------
|Nr. |            |   Suprafata - mp -   | Valoarea neta| Vechimea|  Situatia |
|crt.| Amplasarea |----------------------| contabila    |  (ani)  | juridica*)|
|    |            |Construita|Desfasurata| (mii lei)    |         |           |
|----|------------|----------|-----------|--------------|---------|-----------|
| 1. |            |          |           |              |         |           |
| 2. |            |          |           |              |         |           |
| 3. |            |          |           |              |         |           |
| 4. |            |          |           |              |         |           |
| 5. |            |          |           |              |         |           |
|____|____________|__________|___________|______________|_________|___________|
    *) Proprietate, cesiune, administrare, alte cazuri (se detaliaza).

    FORMULARUL F4 - INVESTITII IN CURS
 ---------------------------------------------------------------------
| Nr.|            | Valoarea totala |   %      |   Data     | Tipul*) |
|crt.| Descrierea | (mii lei)       | realizat | finalizarii|         |
|----|------------|-----------------|----------|------------|---------|
| 1. |            |                 |          |            |         |
| 2. |            |                 |          |            |         |
| 3. |            |                 |          |            |         |
| 4. |            |                 |          |            |         |
| 5. |            |                 |          |            |         |
|____|____________|_________________|__________|____________|_________|
    *) Tip M = marire capacitate; I = inlocuire capacitate; O = altele (se vor detalia).

    FORMULARUL F5 - PARTICIPARI LA ALTE SOCIETATI COMERCIALE*)
 -----------------------------------------------------------------------------
| Nr.| Denumirea | Nr. de inmatriculare | Valoarea contabila | % din capitalul|
|crt.| societatii|la oficiul registrului| a participarii     | social la      |
|    | comerciale|    comertului        |    (mii lei)       | societatea     |
|    |           |                      |                    | comerciala     |
|    |           |                      |                    | la care detine |
|    |           |                      |                    | actiuni/parti  | |    |           |                      |                    |    sociale     |
|----|-----------|----------------------|--------------------|----------------|
| 1. |           |                      |                    |                |
| 2. |           |                      |                    |                |
| 3. |           |                      |                    |                |
| 4. |           |                      |                    |                |
| 5. |           |                      |                    |                |
|____|___________|______________________|____________________|________________|
    *) Daca participarea este de natura obligatiunilor transformabile in actiuni, aceasta se va mentiona explicit.

    FORMULARUL F6 - GARANTII OBTINUTE DE LA TERTII
 -------------------------------------------------------------------
| Nr. |      Valoarea        |             Debitorul                |
|crt. |     (mii lei)        |--------------------------------------|
|     |                      |   Denumirea  |  Nr. de inmatriculare |
|     |                      |              | la oficiul registrului|
|     |                      |              |      comertului       |
|-----|----------------------|--------------|-----------------------|
| 1.  |                      |              |                       |
| 2.  |                      |              |                       |
| 3.  |                      |              |                       |
| 4.  |                      |              |                       |
| 5.  |                      |              |                       |
|_____|______________________|______________|_______________________|

    FORMULARUL F7 - LISTA BUNURILOR GREVATE DE GARANTII (IPOTECI GAJARI)
 -------------------------------------------------------------------
| Nr.|  Denumirea | Valoarea    |            Beneficiarul          |
|crt.|            | (mii lei)   |----------------------------------|
|    |            |             | Denumirea | Nr. de inmatriculare |
|    |            |             |           |la oficiul registrului|
|    |            |             |           |  comertului          |
|----|------------|-------------|-----------|----------------------|
| 1. |            |             |           |                      |
| 2. |            |             |           |                      |
| 3. |            |             |           |                      |
| 4. |            |             |           |                      |
| 5. |            |             |           |                      |
|____|____________|_____________|___________|______________________|

    FORMULARUL F8 - LISTA LICENTELOR FOLOSITE
 -------------------------------------------------------
| Nr.|     Titularul   | Natura |  Data     | Estimarea |
|crt.|-----------------|        | expirarii | venitului |
|    | Denumirea |Tara |        |           | (mii lei) |
|----|-----------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1. |           |     |        |           |           |
| 2. |           |     |        |           |           |
| 3. |           |     |        |           |           |
| 4. |           |     |        |           |           |
| 5. |           |     |        |           |           |
|____|___________|_____|________|___________|___________|

    FORMULARUL F9 - LISTA BREVETELOR DE INVENTIE, A MARCILOR,
A DESENELOR SI A MODELELOR INDUSTRIALE DETINUTE
 ------------------------------------------------------------
| Nr.|  Natura  |  Data     | Estimarea veniturilor generate |
|crt.|          | expirarii |         (mii lei)              |
|----|----------|-----------|--------------------------------|
| 1. |          |           |                                |
| 2. |          |           |                                |
| 3. |          |           |                                |
| 4. |          |           |                                |
| 5. |          |           |                                |
|____|__________|___________|________________________________|

    FORMULARUL F10 - LISTA LITIGIILOR IN CURS
 --------------------------------------------------------
| Nr.|    Natura   |   Vechimea      |  Suma in litigiu  |
|    |             |                 |    (mii lei)      |
|____|_____________|_________________|___________________|
|                    RECLAMANT                           |
|____ ___________________________________________________|
| 1. |             |                 |                   |
| 2. |             |                 |                   |
| 3. |             |                 |                   |
| 4. |             |                 |                   |
| 5. |             |                 |                   |
|____|_____________|_________________|___________________|
|                      PARAT                             |
|________________________________________________________|
| 1. |             |                 |                   |
| 2. |             |                 |                   |
| 3. |             |                 |                   |
| 4. |             |                 |                   |
| 5. |             |                 |                   |
|____|_____________|_________________|___________________|

    FORMULARUL F11 - LISTA ACTIVELOR REVENDICATE SAU REVENDICABILE,
                 ALTELE DECAT CELE DIN F10*)
 -------------------------------------------------------------------------
| Nr. | Denumirea activului | Revendicat | Revendicabil | Observatii*)  |
|crt. |                     |            |              |                |
|-----|---------------------|------------|--------------|----------------|
| 1.  |                     |            |              |                |
| 2.  |                     |            |              |                |
| 3.  |                     |            |              |                |
| 4.  |                     |            |              |                |
| 5.  |                     |            |              |                |
|_____|_____________________|____________|______________|________________|
    *) Se completeaza pe baza informatiilor obtinute de la prefectura, consiliul local/judetean sau de la alte surse, dupa caz.
    *) Se mentioneaza sursa si numarul de inregistrare.

    FORMULARUL F12 - SITUATIA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE
    a) BILANT SIMPLIFICAT

                                                           - mii lei -
 -----------------------------------------------------------------------------
|                                    | Conform    | Conform      | Calculat  |
|                                    | bilantului | bilantului   | conform   |
|                                    | pe anul ...|   pe         | ultimei   |
|                                    |            |semestrul ....| balante   |
|                                    |            |  anul ....   |din luna ..|
|                                    |            |              | anul .... |
|------------------------------------|------------|--------------|-----------|
|Elemente patrimoniale               |            |              |           |
|------------------------------------|------------|--------------|-----------|
|I. Active imobilizate - TOTAL       |            |              |           |
|II. Active circulante - TOTAL,      |            |              |           |
|    din care:                       |            |              |           |
| Stocuri (materiale, productie in   |            |              |           |
|curs de executie, semifabricate,    |            |              |           |
|produse finite, marfuri etc.)       |            |              |           |
| Disponibilitati banesti            |            |              |           |
| Clienti si conturi asimilate       |            |              |           |
| Alte creante                       |            |              |           |
|III. Conturi de regularizare - TOTAL|            |              |           |
|IV. Prime pentru rambursarea        |            |              |           |
|    obligatiunilor - TOTAL          |            |              |           |
|------------------------------------|------------|--------------|-----------|
|    TOTAL ACTIV (I+II+III+IV)       |            |              |           |
|------------------------------------|------------|--------------|-----------|
|I. Capitaluri proprii - TOTAL,      |            |              |           |
|    din care:                       |            |              |           |
|   Capital social subscris varsat   |            |              |           |
|II. Provizioane pentru riscuri si   |            |              |           |
|    cheltuieli - TOTAL              |            |              |           |
|III. Datorii - TOTAL                |            |              |           |
|IV. Conturi de regularizare - TOTAL |            |              |           |
|------------------------------------|------------|--------------|-----------|
|   TOTAL PASIV (I+II+III+IV)        |            |              |           |
|------------------------------------|------------|--------------|-----------|
|    Soldul contului 8045            |            |              |           |
|____________________________________|____________|______________|___________|

    b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
 -----------------------------------------------------------------------------
|                                          | Sfarsitul anului |  Anul curent  |
|                                          |   precedent      |Formular/Rand*)|
|                                          | Formular/Rand    |               |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| 0                                        |        1         |      2        |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| Venituri din exploatare                  |      20/11       |   01/11       |
|    financiare                            |      20/34       |   01/34       |
|    exceptionale                          |      20/46       |   01/46       |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
|   TOTAL VENITURI                         |    20/I+III+V    | 01/I+III+V    |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| Cheltuieli pentru exploatare             |      20/25       |   01/25       |
|      financiare                          |      20/41       |   01/41       |
|      exceptionale                        |      20/47       |   01/47       |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
|    TOTAL CHELTUIELI                      |    20/I+IV+VI    |  01/II+IV+VI  |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI          |                  |               |
| FINANCIAR                                |    20/A+B+C      |   01/A+B+C    |
|    Profit                                |     20/52        |   01/26+42+48 |
|    Pierderi                              |     20/53        |   01/27+43+49 |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| Impozit pe profit                        |     20/54        |     01/54     |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| PROFIT NET                               |     20/55        |     01/55     |
|__________________________________________|__________________|_______________|
    *) In cazul in care coloana 2 se completeaza la nivelul lunii, se va proceda la completare, in mod similar cazului in care completarea coloanei se face la nivelul semestrului, in sensul ca se utilizeaza aceiasi indicatori si aceleasi randuri din formularul intocmit la semestru, dar utilizandu-se datele efective cumulate pana in luna pentru care se calculeaza activul net contabil.

    c) ACTIVUL NET CONTABIL LA DATA DE ...
------------------------------------------------------------------------------
                 Denumirea                        Simbolul contului contabil
------------------------------------------------------------------------------
 A. ELEMENTE DE ACTIV
 I. Active imobilizate
 1. Imobilizari necorporale la valoarea ramasa    201+203+205+207+208-280-290
 2. Terenuri si mijloace fixe la valoarea ramasa  211+212-281-291
 3. Imobilizari necorporale si corporale in curs  (230+231)-293
 4. Imobilizari financiare                        261+262+263+267-296
------------------------------------------------------------------------------
      Total I (1 +4)
------------------------------------------------------------------------------
 II. Active circulante
  1. Materii prime, materiale, consumabile,       300+301+/-308+321-322+323+/-
     stocuri aflate la terti, obiecte             +/-328+351+352+354+356+357+
     de inventar, baracamente                     +358-390-391-392-395
  2. Produse semifabricate                        341+345+346+/-348-394
  3. Productie in curs de executie                331+332-393
  4. Animale                                      361+/-368-396
  5. Marfuri si ambalaje                          371+/-378+381+/-388-
                                                  -4428-397-398
  6. Conturi de regularizare si asimilate         471+473*)+476
  7. Prime privind rambursarea obligatiunilor     169
  8. Disponibilitati banesti                      511+512*)+518*)+531+532+
                                                  +541+542
  9. Titluri de plasament                         502+503+505+506+508-590
 10. Creante si decontari                         409+411+413+416+418+425+
                                                  +428*)+438*)+441*)+442*)+
                                                  +445+448*)+451*)+456+458*)+
                                                  +461+431*)+437*)+444*)+
                                                  +446*)+447*)+463-491-495-496
------------------------------------------------------------------------------
        Total II (1+10)
------------------------------------------------------------------------------
        TOTAL A = I + II
------------------------------------------------------------------------------
    B. DATORII
    1. Imprumuturi si datorii asimilate           161+162+166+167+168+269+
                                                  +512*)+518*)+519
    2. Furnizori                                  401+403+404+405+408
    3. Creditori                                  462
    4. Dividende de platit                        457
    5. Alte decontari                             419+421+423+424+426+427+
                                                  +428*)+431*)+437*)+438*)+
                                                  +441*)+442*)+444*)+
                                                  +446*)+447*)+448*)+
                                                  +451*)+455+458*)+509
   6. Conturi de regularizare si asimilare        472+473*)+477
------------------------------------------------------------------------------
      Total B (1 ö 6)
------------------------------------------------------------------------------
      ACTIV NET = A - B
------------------------------------------------------------------------------
      Soldul contului 8045
------------------------------------------------------------------------------

    Director general,               Director financiar-contabil,
      (Manager)                           (Contabil-sef)
  .........    .........*)        .........      ............*)

                  Certificat cenzori
              .........    .........*)
              .........    .........*)
              .........    .........*)

---------
    *) Sold debitor.
    *) Sold creditor.
    *) Se completeaza numele, prenumele si, respectiv, semnatura persoanelor indicate.

    F 13 - PREZENTAREA SITUATIEI OBIECTIVELOR DE MEDIU MINIM ACCEPTATE:
    Dosarul de prezentare a societatii comerciale va include:
    - bilantul de mediu de Nivel 0, cu sectiunile completate de autoritatea competenta de mediu;
    - obiectivele de mediu minim acceptate, rezultate din bilanturile de mediu realizate, raportul la bilantul de mediu Nivel I sau Nivel II, dupa caz;
    - avertizarea investitorului potential ca, in afara pretului pe care il va plati pentru actiuni sau pentru active, va trebui sa se conformeze cerintelor legislatiei de mediu, ceea ce poate conduce la cheltuieli suplimentare pentru societatea comerciala sau pentru activ, ulterior cumpararii;
    - se specifica, obligatoriu, valoarea investitiilor, calculata de vanzator.
    De asemenea, dupa caz, include:
    - obligatiile Tip B constatate;
    - pasivele legate de mediu, identificate in afara bilantului contabil;
    - se specifica, obligatoriu, valoarea investitiilor, calculata de vanzator.

    NOTA:
    La elaborarea dosarului de prezentare, cat si a procedurilor de lucru ale Fondului Proprietatii de Stat privind vanzarea de actiuni/parti sociale se va avea in vedere particularizarea documentatiei pe metode de privatizare, pe sectoare de activitate, pe marimea societatii comerciale, cat si pe anumite situatii individuale. Aceasta se va face cu scopul de a dimensiona documentatia de privatizare prin prisma oportunitatii, necesitatii si suficientei legale.
    In acest sens, grila de punctaj a ofertelor privind vanzarea actiunilor/partilor sociale, cat si proiectul de contract de vanzare-cumparare de actiuni se vor adapta la cazul particular. In contractul de vanzare-cumparare va fi inclusa o clauza care sa permita vanzatorului accesul ulterior la acele documente ale societatii, care sunt in legatura cu respectarea obligatiilor asumate prin contract de catre cumparator.

    ANEXA Nr. 2a)

                      INSTRUCTIUNI
privind anuntul publicitar pentru vanzarea de actiuni/parti sociale prin negociere directa
                       (model)
    Fondul Proprietatii de Stat/Sucursala teritoriala ..............., cu sediul in ..............., ofera la vanzare prin negociere directa, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, si ale Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, un pachet de ........... % din actiunile/partile sociale ale Societatii Comerciale "............." - S.A./S.R.L., cu sediul in ........................,
str. ............. nr. ............., judetul/sectorul ..........., codul fiscal
.............., numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............., avand:
    Obiectul principal de activitate ................., capitalul social conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la oficiul registrului comertului  .............., conform bilantului contabil din anul/semestrul ................, cifra de afaceri este de ................. si profitul este de ............... .
    Structura actionariatului este: .......................................... .
    Pretul de oferta este de ................................................. .
    Dosarul de prezentare a societatii comerciale poate fi procurat contra sumei de ................. lei, zilnic, de la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat si de la sucursala Fondului Proprietatii de Stat .......................        intre orele .................... .
    Alte relatii privind societatea comerciala ..............................*).
    Pentru participarea la negociere, ofertantii vor depune la sediul ........., pana la data de ............, oferta de cumparare si documentele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 55/1998, art. ........ .
    Ofertantii vor face dovada consemnarii la dispozitia vanzatorului a garantiei de participare in valoare de .......................... lei, precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare.
----------
    *) Persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele, nr. de telefon, nr. fax).

    ANEXA Nr. 2b)

                       INSTRUCTIUNI
privind anuntul publicitar pentru vanzarea de actiuni prin licitatie publica
                          (model)

    Fondul Proprietatii de Stat/Sucursala teritoriala ......................, cu
sediul in ................ organizeaza licitatie publica ................ *), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, si ale Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, pentru vanzarea a ...... % din actiunile/partile sociale ale Societatii Comerciale "..............." - S.A./S.R.L., cu sediul in ..........., str. ............ nr. .........., judetul/sectorul ....................., codul fiscal ..........., numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ..............., avand:
    Obiectul principal de activitate ................, capitalul social conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la oficiul registrului comertului.....; conform bilantului din anul/semestrul ................, cifra de afaceri este de         .............. si profitul este de ................. .
    Structura actionariatului este: ............................................
    Pretul de pornire este de ..................................................
    Licitatia va avea loc la data de ......, ora ......., la sediul .......... .
    In caz de neadjudecare la prima sedinta, se va organiza cea de-a doua sedinta a licitatiei la data de ........................ .
    Dosarul de prezentare a societatii comerciale poate fi procurat contra sumei de ............. lei, zilnic, de la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat si de la sucursala Fondului Proprietatii de Stat ...... intre orele ..... .
    Alte relatii privind societatea comerciala*) ............................ .

    Ofertele inchise in plicuri sigilate se depun o data cu documentele de participare, cel mai tarziu cu o ora inainte de inceperea licitatiei.*)

    Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul ..........     pana in ziua licitatiei, ora ..............., documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 55/1998, art. ............ .
    Participantii la licitatie vor depune la casieria vanzatorului sau in contul nr. ........................., deschis la ......................., taxa de participare de ................ lei si vor face dovada consemnarii la dispozitia vanzatorului a garantiei de participare in valoare de ..............., precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare.
-----------
    *) Se completeaza, dupa caz: "cu strigare" sau "cu oferta in plic sigilat".
    *) Se completeaza cu informatii privind persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele, numarul de telefon, telefax).
    *) Se include in anunt pentru licitatiile publice cu oferte in plicuri sigilate.

    ANEXA Nr. 2c)

                         INSTRUCTIUNI
privind angajamentul de confidentialitate asupra informatiilor privitoare la societatile comerciale care se privatizeaza
                             (model)

    Referitor: Informatii privind Societatea Comerciala "..................... " - S.A./S.R.L.
    Catre: .......................................................... (vanzator)

    Acest angajament de confidentialitate stabileste conditiile in care vanzatorul este de acord sa ne furnizeze anumite informatii confidentiale privind Societatea Comerciala ".............. " - S.A./S.R.L.

    1. Acest angajament de confidentialitate acopera atat informatiile orale, cat si pe cele scrise, comunicate noua despre Societatea Comerciala ".........." - S.A./S.R.L. de catre vanzator sau de catre cel care actioneaza in numele vanzatorului. Termenul de informatii, in sensul prezentului angajament, nu include urmatoarele:
    a) informatii despre societatea comerciala, care au caracter public, prin alte canale decat cele folosite de noi;
    b) informatii care sunt in posesia dumneavoastra sau a societatii comerciale si care sunt dezvaluite prin alte mijloace decat cele prin care ni le-ati dezvaluit noua;
    c) informatii obtinute de noi, dupa data prezentului angajament, din terte surse.
    2. Informatiile vor fi folosite numai in scopul fundamentarii deciziei noastre de a investi in Societatea Comerciala ".............." - S.A./S.R.L.
    3. Informatiile vor fi pastrate confidential de noi si nu vor fi dezvaluite unei alte parti fara acordul scris al vanzatorului.
    4. Suntem de acord si ne angajam sa nu comunicam cu alte persoane, in afara de cele care au fost mentionate in mod expres de catre vanzator. Totodata, suntem de acord sa nu comunicam cu conducerea sau cu salariatii societatii comerciale, fara acordul prealabil al vanzatorului.
    5. Intelegem si suntem de acord ca, in situatia in care vanzatorul ne solicita in mod expres inapoierea informatiilor scrise, sa le restituim fara intarziere.
    6. In caz de nerespectare a prezentului angajament, datoram vanzatorului daune-interese stabilite de instantele competente.
    7. Obligatia de confidentialitate este valabila pentru o perioada de 3 ani de la data acceptarii.

              Semnat si acceptat in termenii de mai sus de*) ..............................................................................
      (numele, prenumele, actul de identitate, nr. procurii de reprezentare*)

                            Data ..........................

------------
    *) Pentru ofertant, persoana juridica, se vor scrie in clar: denumirea, nationalitatea, sediul, codul fiscal, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului.
    *) Pentru reprezentantul ofertantului.

    ANEXA Nr 3a)

                            INSTRUCTIUNI
privind grila de punctaj al ofertelor pentru vanzarea actiunilor prin negociere directa sau prin licitatie cu oferta in plic sigilat
                         (continut-cadru)

    A. Elemente componente
    1. Oferta financiara
    Pretul pe actiune
                      Pret oferit de solicitant
    - Nr. puncte =  ---------------------------  x 100
                      Pret de oferta F.P.S.
    Total (1) ..................................................... = ... puncte
    2. Investitii din surse proprii in societatea comerciala
      a) Volumul total al investitiei
                    Volum total investitii
    - Nr. puncte = -------------------------   x 100 .............. = ... puncte
                       Capital social
       b) Perioada de efectuare a investitiei

             b1)
                     Volum total investitii in anul 1     100
Anul 1 - Nr. puncte = ------------------------------- x = --- ..... = ... puncte
                         Volum total investitii            1             b2)
                     Volum total investitii in anul 2     100
Anul 2 - Nr. puncte = ------------------------------- x = --- ..... = ... puncte
                         Volum total investitii            2             bx)
                     Volum total investitii in anul x     100
Anul x - Nr. puncte = ------------------------------- x = --- ..... = ... puncte
                         Volum total investitii            x

    Total (2) ..................... (a+b1+b2+...+bx) ............. =  ... puncte

    NOTA:
    - Volumul total de investitii propus sa nu depaseasca, de regula, valoarea capitalului social al societatii comerciale.
    - Data de referinta a calculelor temporale este data semnarii contractului de vanzare-cumparare.

    3. Protectia mediului
    Investitii pentru protectia mediului neincluse in pct. 2:
    a) Volumul total de investitii:

               Volumul total al investitiilor
               pentru protectia mediului
- Nr. puncte = ------------------------------  x 100 .............. = ... puncte
                Volumul investitiilor
                calculat de vanzator

    b) Perioada de efectuare a investitiei pentru protectia mediului:
         b1)
                      Volumul investitiilor pentru
                      protectia mediului in anul 1    100
Anul 1 - Nr. puncte = ----------------------------- x --- ......... = ... puncte
                      Volumul total al investitiilor   1
                      pentru protectia mediului

         b2)
                      Volumul investitiilor pentru
                      protectia mediului in anul 2    100
Anul 2 - Nr. puncte = ----------------------------- x --- ......... = ... puncte
                      Volumul total al investitiilor   2
                      pentru protectia mediului
         bx)
                      Volumul investitiilor pentru
                      protectia mediului in anul x    100
Anul x - Nr. puncte = ----------------------------- x --- ......... = ... puncte
                      Volumul total al investitiilor   x
                      pentru protectia mediului

    Total (3) .................. (a+b1+b2+...+bx) ................  = ... puncte

    NOTA:
    - Volumul total al investitiilor pentru protectia mediului nu poate fi, de regula, mai mic decat volumul investitiilor, calculat de vanzator.

    B. Determinarea punctajului final
    Punctajul final (PF) se determina astfel:
    PF = Total(1) x A+Total(2) x B+Total(3) x C = x puncte,

in care A, B, C reprezinta ponderea elementelor componente in punctajul final si se stabilesc de Consiliul de administratie sau de comitetele de directie, dupa caz, ale Fondului Proprietatii de Stat, in functie de domeniul principal de activitate al societatii comerciale, de obiectivele urmarite prin privatizare si/sau de altele asemanatoare. Grila de punctaj al ofertelor contine ponderile A, B, C si se transmite ofertantilor o data cu dosarul de prezentare.
    Evaluarea ofertelor se efectueaza pe loc, in sala de desfasurare a negocierii/licitatiei si se selecteaza ofertantul care a obtinut punctajul cel mai mare. La punctaj egal, va fi selectat ofertantul care are cea mai buna oferta financiara.

    NOTA:
    In cazul in care elementele componente ale grilei se diminueaza sau se maresc, pe baza hotararii Consiliului de administratie sau a comitetelor de directie, dupa caz, ale Fondului Proprietatii de Stat, si numarul ponderilor va scadea sau va creste corespunzator.

    ANEXA Nr. 3b

                              INSTRUCTIUNI
privind modul de intocmire a contractului de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale*1)
                         (continut-cadru)

                                             Nr. ....... din ...../...../......

    I . Partile contractante
    Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in ...................................., sectorul ........., Romania, tel. ......., fax: ........, contul nr. ..............., deschis la Banca ........., Sucursala          ............., codul fiscal nr. ............, reprezentata legal prin .........., denumit in continuare vanzator, si
    Societatea Comerciala*2) .............., cu sediul*3) in .................., str. .................... nr. ............, inmatriculata la oficiul registrului comertului cu nr. J/......../......*4), codul fiscal nr. ..............., contul nr. ........., deschis la Banca ..........., Sucursala ........................,
reprezentata legal prin ................, denumita in continuare cumparator, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale.

    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate si sa remita, iar cumparatorul sa plateasca si sa preia un numar de .... actiuni/parti sociale emise de societatea comerciala.
    Proprietatea se transmite de drept cumparatorului in momentul semnarii contractului, in conformitate cu art. 1.295 alin. 1 din Codul civil*5).

    III. Pretul si modalitatile de plata
    Art. 2
    Valoarea contractului este de ........ $/lei (inclusiv garantia de participare)*6).
    Evolutia ratei inflatiei sau a cursului de schimb valutar care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract nu determina renegocierea pretului*7).
    Art. 3
    Modalitati de plata
    Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:
    a) virament prin ordin de plata;
    b) fila cec;
    c) cambie;
    d) acreditiv documentar irevocabil/revolving.
    Plata se face in termen*8) de ......... zile lucratoare de la perfectarea contractului, in contul vanzatorului cu nr. .................., deschis la Banca ............., Sucursala ...................... .

    IV. Garantii
    Art. 4
    Cumparatorul se obliga sa efectueze la societatea comerciala investitiile in tehnologii/echipament, resurse umane, precum si in protectia mediului, convenite cu vanzatorul si prevazute in anexa la prezentul contract, conform documentatiei de prezentare a societatii comerciale, acceptata de catre cumparator*9).
    Cumparatorul se obliga sa protejeze si sa promoveze marcile de fabrica, de comert sau de serviciu inregistrate, aflate in patrimoniul societatii comerciale*10). De asemenea, cumparatorul se obliga sa nu modifice firma si emblema in actul constitutiv al societatii comerciale*11).

    V. Raspunderea contractuala
    Art. 5
    Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune moratorii (penalitati de intarziere) si/sau daune-interese.
    Art. 6
    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1.082 si 1.083 din Codul civil.
    Art. 7
    Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.
    Art. 8
    Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.
    Greva nu va fi considerata caz de forta majora.
    Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
    Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.
    Art. 9
    Clauza penala
    a) Pentru intarziere la plata pretului, peste termenul stipulat in contract sau ulterior, conform modificarii contractului prin act aditional, cumparatorul datoreaza urmatoarele daune moratorii:
    - pentru primele 15 zile: 0,3%;
    - pentru urmatoarele 15 zile: O,3%*12).
    Daunele moratorii se calculeaza la valoarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de intarziere.
    b) Pentru intarziere in finalizarea lucrarilor de investitii, conform termenelor fixate in documentatia prevazuta in anexa*13):
    - pentru primele 15 zile: 0,3%;
    - pentru urmatoarele 15 zile: 0,3%*14).
    Art. 10
    Pactul comisoriu
    In cazul in care cumparatorul nu isi executa obligatiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune-interese*15) de catre vanzator, printr-o simpla notificare, daca, in prealabil, partea in culpa a fost pusa in intarziere, dar numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit art. 9.
    Vanzatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin. 1 al acestui articol, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, de la momentul perfectarii contractului si pana la momentul efectuarii platii, cumparatorul se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.
    Cumparatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin. 1, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, dupa perfectarea prezentului contract, actiunile nu se aflau in proprietatea statului*16).

    VI. Modificarea contractului
    Art. 11
    Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act aditional.
    Clauzele care se refera la indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate nu pot fi modificate.

    VII. Dispozitii finale
    Art. 12
    Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile Codului civil si ale Codului comercial.
    Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile se vor solutiona la instantele judecatoresti competente*17).
    Art. 14
    Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte*18).

              Vanzator,                       Cumparator,

--------------
    *1) Contractul de vanzare-cumparare este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile si obligatiile in functie de fiecare situatie particulara in parte, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil.
    *2) Numele si prenumele persoanei fizice/denumirea societatii comerciale, dupa caz.
    *3) Pentru persoane fizice: domiciliul.
    *4) In cazul asociatiilor infiintate de catre salariati si/sau pensionari cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, sau salariati si membrii consiliului de administratie, ori asociatii si fundatii, se va mentiona numarul hotararii judecatoresti de autorizare. Pentru persoane fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I. seria si nr., pasaport, dupa caz.
    *5) La contractele de vanzare cu plata in rate, vanzatorul poate stipula ca dreptul de proprietate se transmite la data la care va fi platita ultima rata. La achizitiile de actiuni de catre asociatiile infiintate de salariati si/sau pensionari cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala sau de salariati si membrii consiliului de administratie, clauza de rezerva a proprietatii nu opereaza.
    *6) Completarea art. 2 alin. 1 este necesara numai in situatia in care contractul s-a incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depunerea unei garantii de participare.
    *7) In cazul contractelor cu plata in rate, vanzatorul poate stipula indexarea valorii contractului, in functie de dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
    *8) Termenul de plata nu poate depasi 60 de zile lucratoare. Pentru vanzarile cu plata in rate, varsamantul se face cel mai tarziu in a 25-a zi a lunii urmatoare.
    *9) In anexe vor fi enumerate toate obligatiile ce revin cumparatorului in oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si asupra carora s-a convenit, inclusiv obligatiile minime acceptate conform bilantului de mediu, dupa caz.
    *10) Clauza are caracter obligatoriu pentru societatile comerciale, care, in baza unei marci de fabrica, de comert sau de serviciu inregistrate, si-au castigat un renume pe piata interna sau internationala si, facultativ, pentru societatile comerciale care nu se afla in aceasta situatie.
    *11) Clauza are caracter obligatoriu pentru societatile comerciale care si-au castigat un renume pe piata interna sau internationala.
    *12) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.
    *13) Investitiile se refera la tehnologii, resurse umane, protectia mediului, precum si la orice alte investitii pe care vanzatorul le-a convenit cu cumparatorul, conform documentatiei de prezentare a societatii comerciale.
    *14) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.
    *15) Partile vor fixa cuantumul daunelor-interese, dupa cum urmeaza:
    a) dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, garantia de participare plus penalitatile;
    b) suma care reprezinta diferenta dintre pretul curent platit de un tert printr-un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect aceleasi actiuni, ce a fost incheiat ulterior, si cel convenit prin contractul initial de vanzare-cumparare reziliat, in conformitate cu art. 68 din Codul comercial.
    *16) Clauzele de reziliere se aplica pentru achizitiile cu plata integrala. De asemenea, clauzele referitoare la reziliere se aplica si in cazul achizitiilor cu plata in rate, efectuate de catre asociatiile infiintate de salariati si/sau pensionari cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, sau de salariati si membrii consiliului de administratie. La contractele de vanzare-cumparare cu plata in rate incheiate cu clauza de rezerva a proprietatii, vanzatorul va cere rezolutia contractului, daca ratele nu au fost platite de doua ori consecutiv, cu daune moratorii si restituirea actiunilor.
    *17) In situatia in care contractul se perfecteaza cu o persoana fizica sau juridica straina, in contract se va stipula ca partile convin ca prezentul contract, in privinta formarii, validitatii, interpretarii, executarii si raspunderii pentru neexecutarea totala/partiala a obligatiilor, sa fie guvernat de legea romana.
    *18) In cazul in care cumparatorul este o persoana fizica sau juridica straina, se va preciza instanta de judecata din Romania, respectiv arbitrajul organizat pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 59/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 59 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu