Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 287 din 20 noiembrie 1998

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului privatizarii nr. 59/1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL PRIVATIZARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 479 din 14 decembrie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, precum si prevederile art. 9 lit. b) si ale art. 29 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 361/1998,
    in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii,
    secretarul de stat, imputernicit prin mandatul primului-ministru nr. 55.409 din 26 octombrie 1998, emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Ordinul ministrului privatizarii nr. 59/1998 pentru aplicarea Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 15 aprilie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    a) din textul articolului 1 se elimina sintagma "prin negociere directa sau";
    b) anexa nr. 3 a) se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Dispozitiile prezentului ordin se aplica si contractelor de vanzare-cumparare de actiuni in curs de executie. In acest sens, partile, de comun acord, vor modifica clauzele contractuale prin act aditional.
    Art. 3
    Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi difuzat in teritoriu prin grija Fondului Proprietatii de Stat.

                 p. Ministrul interimar al privatizarii,
                              Victor Eros,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                             INSTRUCTIUNI
privind grila de punctaj al ofertelor pentru vanzarea actiunilor prin licitatie cu oferta in plic sigilat

                            (continut-cadru)

    Fondul Proprietatii de Stat poate include in grila de punctaj al ofertelor criterii privind angajamentele de realizare a unor investitii, iar in contractele de vanzare-cumparare, clauze speciale privind investitiile, in urmatoarele situatii:
    a) la vanzarea pachetului de actiuni ale societatii comerciale supuse procesului de privatizare, care confera detinatorului o pozitie majoritara;
    b) la vanzarea pachetului de actiuni ale societatii comerciale supuse procesului de privatizare, care confera detinatorului o pozitie de control.
    In situatia prevazuta la lit. b) este necesara hotararea Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat sau a comitetelor de directie ale sucursalelor acestuia.
    A. Elemente componente:
    1. Oferta financiara
    Pretul pe actiune

                    Pretul oferit de solicitant
    - Nr. puncte = ----------------------------- x 100
                    Pretul de oferta al F.P.S.

    Total (1) ...................................... = ... puncte

    2. Investitii din surse proprii
    a) Volumul total al investitiei

                    Volumul total de investitii
    - Nr. puncte = ----------------------------- x 100 = ... puncte
                         Capitalul social

    b) Perioada de efectuare a investitiei

                                 Volumul total de
                               investitii in anul 1    100
    b1) Anul 1 - Nr. puncte = ---------------------- x --- ... = ... puncte
                                 Volumul total de       1
                                    investitii

                                Volumul total de
                              investitii in anul 2    100
    2) Anul 2 - Nr. puncte = ---------------------- x --- ... = ... puncte
                                Volumul total de       2
                                   investitii

                                 Volumul total de
                               investitii in anul x    100
    bx) Anul x - Nr. puncte = ---------------------- x --- ... = ... puncte
                                 Volumul total de       x
                                   investitii

    Total (2) ................. (a + b1 + b2 + ... + bx) ..... = ... puncte

    NOTA:
    - Data de referinta a calculelor temporale este data semnarii contractului de vanzare-cumparare.
    - Sunt considerate surse proprii de finantare a investitiilor angajate de cumparatori prin contractele de vanzare-cumparare de actiuni urmatoarele:
    a) aportul la capitalul social al societatii comerciale:
       - in numerar, in moneda nationala sau in valuta convertibila;
       - in natura, de bunuri imobile si/sau mobile, corporale si necorporale,
         a caror valoare va fi stabilita si inregistrata in conformitate cu
         prevederile legale;
    b) partea din profitul net, proportionala cu numarul de actiuni detinut, care se repartizeaza anual pentru investitii, conform aprobarii adunarii generale a actionarilor.
    - Clauzele contractuale privind investitiile angajate de cumparatori sunt considerate indeplinite daca acestia prezinta Fondului Proprietatii de Stat, in termenele prevazute in contract, documente privind inregistrarea in contabilitatea societatii comerciale a investitiilor, vizate de cenzori.
    - Obligatia cumparatorului de a efectua investitii se considera realizata si prin aportul unor terte persoane, atras de catre cumparator.
    - Cumparatorul ramane responsabil pentru realizarea integrala a volumului de investitii angajat prin contractul de vanzare-cumparare pana la finalizarea demersurilor legale pentru includerea investitiilor efectuate prin aportul unor terte persoane la capitalul propriu al societatii comerciale.
    3. Protectia mediului
    Investitii pentru protectia mediului neincluse la pct. 2
    a) Volumul total de investitii:

                    Volumul total al investitiilor
                       pentru protectia mediului
    - Nr. puncte = --------------------------------- x 100 .... = ... puncte
                        Volumul investitiilor
                        calculat de vanzator

    b) Perioada de efectuare a investitiei pentru protectia mediului:

                              Volumul investitiilor
                                 pentru protectia
                                mediului in anul 1       100
    b1) Anul 1 - Nr. puncte = ------------------------ x --- ... = ... puncte
                                 Volumul total al         1
                               investitiilor pentru
                                protectia mediului

                              Volumul investitiilor
                                 pentru protectia
                                mediului in anul 2       100
    b2) Anul 2 - Nr. puncte = ------------------------ x --- ... = ... puncte
                                 Volumul total al         2
                               investitiilor pentru
                                protectia mediului

                              Volumul investitiilor
                                 pentru protectia
                                mediului in anul x       100
    bx) Anul 1 - Nr. puncte = ------------------------ x --- ... = ... puncte
                                 Volumul total al         x
                               investitiilor pentru
                                protectia mediului

    Total (3) ................... (a + b1 + b2 + ... + bx) ..... = ... puncte

    NOTA:
    Volumul total al investitiilor pentru protectia mediului nu poate fi, de regula, mai mic decat volumul investitiilor calculat de vanzator.

    B. Determinarea punctajului final:
    Punctajul final (PF) se determina astfel:

    PF = Total (1) x A + Total (2) x B + Total (3) x C = x puncte,

in care A, B si C reprezinta ponderea elementelor componente in punctajul final si se stabilesc de Consiliul de administratie sau de comitetele de directie, dupa caz, ale Fondului Proprietatii de Stat, in functie de domeniul principal de activitate al societatii comerciale, de obiectivele urmarite prin privatizare si/sau de altele asemenea. Grila de punctaj al ofertelor contine ponderile A, B si C si se transmite ofertantilor o data cu dosarul de prezentare.
    Evaluarea ofertelor se efectueaza pe loc, in sala de desfasurare a licitatiei si se selecteaza ofertantul care a obtinut punctajul cel mai mare. La punctaj egal, va fi selectat ofertantul care are cea mai buna oferta financiara.

    NOTA:
      In cazul in care elementele componente ale grilei se diminueaza sau se maresc, pe baza hotararii Consiliului de administratie sau a comitetelor de directie, dupa caz, ale Fondului Proprietatii de Stat, si numarul ponderilor va scadea sau va creste corespunzator.
      La incheierea contractelor de vanzare cumparare de actiuni, Fondul Proprietatii de Stat va putea solicita cumparatorului gajarea unui numar de actiuni din pachetul vandut, in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor contractuale referitoare la investitii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 287/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 287 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu