Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 61 din 16 martie 1998

pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active

ACT EMIS DE: MINISTERUL PRIVATIZARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 15 aprilie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Decretului nr. 622 din 5 decembrie 1997, ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, precum si dispozitiile art. 8 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998,
    in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii,
    ministrul privatizarii emite prezentul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de active cu plata integrala, cu plata in rate sau pentru utilizarea activelor in sistem de leasing imobiliar, cuprins in anexa.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 3
    Departamentul pentru restructurare si privatizare din Ministerul Privatizarii va coordona si va controla aplicarea prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    Ministrul privatizarii,
                    Valentin M. Ionescu


    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de active cu plata integrala, cu plata in rate sau pentru utilizarea in sistem de leasing imobiliar

    1. Vanzarea de active se efectueaza prin licitatie, intr-o singura etapa, la care poate participa un numar nelimitat de persoane, astfel:
    a) licitatie publica cu strigare, in cazul vanzarii activelor cu plata integrala;
    b) licitatie publica cu oferte inchise in plic sigilat, in cazul vanzarii activelor cu plata in rate sau pentru utilizarea in sistem de leasing imobiliar.
    2. Pentru tinerea licitatiei, vanzatorul este obligat sa faca publicitatea prevazuta la art. 71, 72 si 73 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, denumite in continuare norme metodologice, si sa puna la dispozitie oricarui ofertant, contra cost, dosarul de prezentare a activului, dupa aparitia anuntului publicitar.
    3. Ofertantii depun la sediul vanzatorului, cel mai tarziu cu o ora inainte de ora fixata pentru inceperea licitatiei, documentele de participare prevazute la art. 75 din normele metodologice, precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare.
    4. Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare prezentate de ofertanti si intocmeste lista ofertantilor acceptati, excluzandu-i de la participare pe cei care se incadreaza in prevederile art. 76 alin. (2) sau pe cei care nu intrunesc conditiile prevazute la art. 75 din normele metodologice si/sau a caror scrisoare de bonitate financiara emisa de o banca, dupa caz, nu intruneste conditiile cerute. Nu sunt acceptate la licitatie persoanele fizice sau juridice care nu si-au respectat obligatiile asumate la adjudecarea licitatiilor anterioare la aceeasi societate comerciala, respectiv nesemnarea contractului de vanzare-cumparare sau neplata la termen a activului adjudecat.
    5. Sedinta de licitatie are loc in ziua si la ora indicate in anuntul de vanzare. Daca nu sunt prezenti cel putin doi ofertanti sau daca nu se adjudeca licitatia, comisia declara sedinta inchisa si intocmeste procesul-verbal de constatare. In acest caz se va tine o noua sedinta de licitatie la data prevazuta in anuntul publicitar.
    6. Daca la a doua sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant si acesta nu accepta pretul de pornire, comisia de licitatie declara sedinta inchisa si intocmeste procesul-verbal de constatare.
    7. Pentru situatiile prevazute la pct. 1 lit. b), plicurile cu oferte se depun la sediul vanzatorului, in ziua si la ora stabilite pentru desfasurarea licitatiei, potrivit datei din anuntul publicitar.
    Ofertele vor contine, ca elemente minimale, pretul oferit, avansul si numarul de rate lunare, pentru vanzarea de active cu plata in rate, respectiv redeventa oferita si durata contractului, pentru utilizarea activelor in sistem de leasing imobiliar.
    8. Licitatia este condusa de un licitator, desemnat dintre membrii comisiei de licitatie.
    9. La deschiderea sedintei de licitatie, licitatorul anunta modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare, sarcinile de care este grevat activul, dupa caz, pretul de pornire al licitatiei.
    In situatia prevazuta la pct. 1 lit. a) licitatorul anunta pasul de licitare stabilit valoric, de catre comisia de licitatie, intre 2 si 10% din pretul de pornire.
    In situatiile prevazute la pct. 1 lit. b) se anunta modul de calcul al punctajului, conform grilei de punctaj a ofertelor pentru vanzarea cu plata in rate sau pentru utilizarea in sistem de leasing imobiliar, dupa caz.
    10. Pentru situatia prevazuta la pct. 1 lit. a), sedinta de licitatie se desfasoara conform prevederilor pct. 11-14, iar pentru situatiile prevazute la pct. 1 lit. b), sedinta de licitatie se desfasoara conform prevederilor pct. 15-19.
    11. In cursul sedintei de licitatie, licitantii au dreptul sa anunte, prin strigare si ridicarea mainii, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de licitator.
    12. Licitatorul este obligat sa tina licitatia dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca se ofera pretul anuntat, licitatorul va creste pretul, din treapta in treapta, cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul de adjudecare al activului;
    b) daca nu se ofera pretul anuntat, licitatorul va scadea pretul, din treapta in treapta, cu un pas de licitare stabilit valoric intre 2 si 5% din pretul de pornire, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul de adjudecare al activului.
    13. Pentru situatia prevazuta la pct. 12 lit. b) din prezentul regulament, comisia intrerupe sedinta de licitatie pentru consultare si stabileste pasul pentru licitatia de tip olandez, precum si numarul maxim de pasi care se vor licita, avand in vedere ca valoarea de adjudecare sa nu diminueze activul net contabil al societatii vanzatoare si/sau sa nu afecteze privatizarea societatii comerciale.
    Licitatorul reia licitatia dupa regula licitatiei olandeze si anunta pasul de licitatie. Daca activul nu este adjudecat inainte de ultimul pas stabilit de comisie, licitatorul anunta ultimul pas. In acest caz, daca sunt mai multe oferte, licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, pana la adjudecarea activului.
    In cazul in care, la ultimul pas anuntat de catre licitator, activul nu a fost adjudecat, comisia de licitatie declara sedinta inchisa si intocmeste procesul-verbal de constatare.
    14. Daca la a treia repetare a ultimei strigari nu se ofera o suma mai mare, licitatorul anunta adjudecarea activului licitantului care a oferit ultima suma strigata.
    15. Presedintele comisiei de licitatie va deschide plicurile care contin ofertele si va anunta:
    a) numele/denumirea licitantilor;
    b) valoarea ofertelor;
    c) notificarile in scris referitoare la modificarile si eliminarea unor elemente din oferte, in cazul in care acestea s-au formulat.
    Se exclud de la licitatie ofertele licitantilor care nu se prezinta la data, ora si locul indicate de vanzator pentru tinerea licitatiei si plicurile se returneaza acestora fara a fi deschise.
    16. Fiecare oferta, in ordinea deschiderii, este semnata de toti membrii comisiei de licitatie si de toti licitantii.
    17. Evaluarea ofertelor se face pe baza grilei de punctaj a ofertelor, pentru vanzarea activelor cu plata in rate, respectiv pentru utilizarea activelor in sistem de leasing.
    Membrii comisiei de licitatie vor proceda, pe loc, la evaluarea si la compararea ofertelor pe baza grilei de punctaj.
    18. Decizia de adjudecare se ia in favoarea ofertei care totalizeaza punctajul maxim.
    In cazul in care mai multi licitanti au intrunit acelasi punctaj maxim, se declara adjudecatar licitantul care a oferit pretul cel mai mare. In situatia in care licitantii au oferit acelasi pret, pentru departajarea acestora, comisia de licitatie va organiza, de indata, licitatie cu strigare, la care se va licita doar pretul.
    19. In situatia in care pretul inscris in oferta de catre licitanti este mai mic decat pretul de pornire a licitatiei, comisia de licitatie poate accepta acest pret, tinand seama ca valoarea de adjudecare sa nu diminueze activul net contabil al societatii comerciale vanzatoare, sau poate intrerupe sedinta de licitatie. In caz de neadjudecare, vanzatorul poate organiza o alta licitatie, cu respectarea conditiilor de publicitate prevazute de Hotararea Guvernului nr. 55/1998.
    20. Dupa anuntarea adjudecatarului de catre licitator, acesta anunta ca se retine garantia de participare depusa de adjudecatar, care se deduce din suma de plata pentru achizitionarea activului adjudecat, si declara inchisa sedinta de licitatie.
    21. Comisia de licitatie procedeaza la intocmirea procesului-verbal, care se semneaza de catre membrii comisiei, de catre adjudecatar si de ceilalti licitanti.

    NOTA:
    In situatia in care o societate comerciala are in derulare contracte de locatie de gestiune, inchiriere sau asociere in participatiune si vinde un activ prin negociere directa, cu plata integrala, catre locatari sau asociati sau incheie cu acestia, prin novatie, contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, aceasta are obligatia de a transmite comisiei o notificare avizata de Fondul Proprietatii de Stat, din care sa rezulte urmatoarele:
      legalitatea incheierii contractelor de locatie de gestiune, inchiriere sau asociere in participatiune, precum si a actelor aditionale la aceste contracte;
      respectarea de catre locatar sau asociat a obligatiilor asumate contractual (dupa caz, achitarea chiriei si a altor obligatii de plata, realizarea investitiilor, participarea la beneficii si pierderi a partilor etc.).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 61/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 61 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu