Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 61 din 16 martie 1998

pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active

ACT EMIS DE: MINISTERUL PRIVATIZARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 15 aprilie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Decretului nr. 622 din 5 decembrie 1997, ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, precum si dispozitiile art. 8 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998,
    in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii,
    ministrul privatizarii emite prezentul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de active cu plata integrala, cu plata in rate sau pentru utilizarea activelor in sistem de leasing imobiliar, cuprins in anexa.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi adus la indeplinire de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 3
    Departamentul pentru restructurare si privatizare din Ministerul Privatizarii va coordona si va controla aplicarea prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    Ministrul privatizarii,
                    Valentin M. Ionescu


    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de active cu plata integrala, cu plata in rate sau pentru utilizarea in sistem de leasing imobiliar

    1. Vanzarea de active se efectueaza prin licitatie, intr-o singura etapa, la care poate participa un numar nelimitat de persoane, astfel:
    a) licitatie publica cu strigare, in cazul vanzarii activelor cu plata integrala;
    b) licitatie publica cu oferte inchise in plic sigilat, in cazul vanzarii activelor cu plata in rate sau pentru utilizarea in sistem de leasing imobiliar.
    2. Pentru tinerea licitatiei, vanzatorul este obligat sa faca publicitatea prevazuta la art. 71, 72 si 73 din Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, denumite in continuare norme metodologice, si sa puna la dispozitie oricarui ofertant, contra cost, dosarul de prezentare a activului, dupa aparitia anuntului publicitar.
    3. Ofertantii depun la sediul vanzatorului, cel mai tarziu cu o ora inainte de ora fixata pentru inceperea licitatiei, documentele de participare prevazute la art. 75 din normele metodologice, precum si dovada achitarii contravalorii dosarului de prezentare.
    4. Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare prezentate de ofertanti si intocmeste lista ofertantilor acceptati, excluzandu-i de la participare pe cei care se incadreaza in prevederile art. 76 alin. (2) sau pe cei care nu intrunesc conditiile prevazute la art. 75 din normele metodologice si/sau a caror scrisoare de bonitate financiara emisa de o banca, dupa caz, nu intruneste conditiile cerute. Nu sunt acceptate la licitatie persoanele fizice sau juridice care nu si-au respectat obligatiile asumate la adjudecarea licitatiilor anterioare la aceeasi societate comerciala, respectiv nesemnarea contractului de vanzare-cumparare sau neplata la termen a activului adjudecat.
    5. Sedinta de licitatie are loc in ziua si la ora indicate in anuntul de vanzare. Daca nu sunt prezenti cel putin doi ofertanti sau daca nu se adjudeca licitatia, comisia declara sedinta inchisa si intocmeste procesul-verbal de constatare. In acest caz se va tine o noua sedinta de licitatie la data prevazuta in anuntul publicitar.
    6. Daca la a doua sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant si acesta nu accepta pretul de pornire, comisia de licitatie declara sedinta inchisa si intocmeste procesul-verbal de constatare.
    7. Pentru situatiile prevazute la pct. 1 lit. b), plicurile cu oferte se depun la sediul vanzatorului, in ziua si la ora stabilite pentru desfasurarea licitatiei, potrivit datei din anuntul publicitar.
    Ofertele vor contine, ca elemente minimale, pretul oferit, avansul si numarul de rate lunare, pentru vanzarea de active cu plata in rate, respectiv redeventa oferita si durata contractului, pentru utilizarea activelor in sistem de leasing imobiliar.
    8. Licitatia este condusa de un licitator, desemnat dintre membrii comisiei de licitatie.
    9. La deschiderea sedintei de licitatie, licitatorul anunta modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare, sarcinile de care este grevat activul, dupa caz, pretul de pornire al licitatiei.
    In situatia prevazuta la pct. 1 lit. a) licitatorul anunta pasul de licitare stabilit valoric, de catre comisia de licitatie, intre 2 si 10% din pretul de pornire.
    In situatiile prevazute la pct. 1 lit. b) se anunta modul de calcul al punctajului, conform grilei de punctaj a ofertelor pentru vanzarea cu plata in rate sau pentru utilizarea in sistem de leasing imobiliar, dupa caz.
    10. Pentru situatia prevazuta la pct. 1 lit. a), sedinta de licitatie se desfasoara conform prevederilor pct. 11-14, iar pentru situatiile prevazute la pct. 1 lit. b), sedinta de licitatie se desfasoara conform prevederilor pct. 15-19.
    11. In cursul sedintei de licitatie, licitantii au dreptul sa anunte, prin strigare si ridicarea mainii, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de licitator.
    12. Licitatorul este obligat sa tina licitatia dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca se ofera pretul anuntat, licitatorul va creste pretul, din treapta in treapta, cu un pas de licitare, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul de adjudecare al activului;
    b) daca nu se ofera pretul anuntat, licitatorul va scadea pretul, din treapta in treapta, cu un pas de licitare stabilit valoric intre 2 si 5% din pretul de pornire, in functie de punctul de confluenta dintre cerere si oferta, pana rezulta pretul de adjudecare al activului.
    13. Pentru situatia prevazuta la pct. 12 lit. b) din prezentul regulament, comisia intrerupe sedinta de licitatie pentru consultare si stabileste pasul pentru licitatia de tip olandez, precum si numarul maxim de pasi care se vor licita, avand in vedere ca valoarea de adjudecare sa nu diminueze activul net contabil al societatii vanzatoare si/sau sa nu afecteze privatizarea societatii comerciale.
    Licitatorul reia licitatia dupa regula licitatiei olandeze si anunta pasul de licitatie. Daca activul nu este adjudecat inainte de ultimul pas stabilit de comisie, licitatorul anunta ultimul pas. In acest caz, daca sunt mai multe oferte, licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, pana la adjudecarea activului.
    In cazul in care, la ultimul pas anuntat de catre licitator, activul nu a fost adjudecat, comisia de licitatie declara sedinta inchisa si intocmeste procesul-verbal de constatare.
    14. Daca la a treia repetare a ultimei strigari nu se ofera o suma mai mare, licitatorul anunta adjudecarea activului licitantului care a oferit ultima suma strigata.
    15. Presedintele comisiei de licitatie va deschide plicurile care contin ofertele si va anunta:
    a) numele/denumirea licitantilor;
    b) valoarea ofertelor;
    c) notificarile in scris referitoare la modificarile si eliminarea unor elemente din oferte, in cazul in care acestea s-au formulat.
    Se exclud de la licitatie ofertele licitantilor care nu se prezinta la data, ora si locul indicate de vanzator pentru tinerea licitatiei si plicurile se returneaza acestora fara a fi deschise.
    16. Fiecare oferta, in ordinea deschiderii, este semnata de toti membrii comisiei de licitatie si de toti licitantii.
    17. Evaluarea ofertelor se face pe baza grilei de punctaj a ofertelor, pentru vanzarea activelor cu plata in rate, respectiv pentru utilizarea activelor in sistem de leasing.
    Membrii comisiei de licitatie vor proceda, pe loc, la evaluarea si la compararea ofertelor pe baza grilei de punctaj.
    18. Decizia de adjudecare se ia in favoarea ofertei care totalizeaza punctajul maxim.
    In cazul in care mai multi licitanti au intrunit acelasi punctaj maxim, se declara adjudecatar licitantul care a oferit pretul cel mai mare. In situatia in care licitantii au oferit acelasi pret, pentru departajarea acestora, comisia de licitatie va organiza, de indata, licitatie cu strigare, la care se va licita doar pretul.
    19. In situatia in care pretul inscris in oferta de catre licitanti este mai mic decat pretul de pornire a licitatiei, comisia de licitatie poate accepta acest pret, tinand seama ca valoarea de adjudecare sa nu diminueze activul net contabil al societatii comerciale vanzatoare, sau poate intrerupe sedinta de licitatie. In caz de neadjudecare, vanzatorul poate organiza o alta licitatie, cu respectarea conditiilor de publicitate prevazute de Hotararea Guvernului nr. 55/1998.
    20. Dupa anuntarea adjudecatarului de catre licitator, acesta anunta ca se retine garantia de participare depusa de adjudecatar, care se deduce din suma de plata pentru achizitionarea activului adjudecat, si declara inchisa sedinta de licitatie.
    21. Comisia de licitatie procedeaza la intocmirea procesului-verbal, care se semneaza de catre membrii comisiei, de catre adjudecatar si de ceilalti licitanti.

    NOTA:
    In situatia in care o societate comerciala are in derulare contracte de locatie de gestiune, inchiriere sau asociere in participatiune si vinde un activ prin negociere directa, cu plata integrala, catre locatari sau asociati sau incheie cu acestia, prin novatie, contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, aceasta are obligatia de a transmite comisiei o notificare avizata de Fondul Proprietatii de Stat, din care sa rezulte urmatoarele:
      legalitatea incheierii contractelor de locatie de gestiune, inchiriere sau asociere in participatiune, precum si a actelor aditionale la aceste contracte;
      respectarea de catre locatar sau asociat a obligatiilor asumate contractual (dupa caz, achitarea chiriei si a altor obligatii de plata, realizarea investitiilor, participarea la beneficii si pierderi a partilor etc.).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 61/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 61 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu