E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 887 din  1 noiembrie 1995

cu privire la Normele metodologice privind vanzarea, contra numerar, a actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 14 noiembrie 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 17 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 55/1995 si in baza prevederilor art. 17 din aceeasi lege, actiunile societatilor comerciale aferente cotei de capital social care nu este destinata transferului cu titlu gratuit, in limita capitalului social prevazuta in Lista societatilor comerciale care se privatizeaza, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, asa cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, pot fi vandute de Fondul Proprietatii de Stat catre persoane fizice si/sau juridice, cu capital privat, romane ori straine, prin:
    a) oferte publice de vanzare de actiuni;
    b) vanzari de actiuni pe baza de licitatie deschisa sau licitatie cu participanti preselectionati;
    c) vanzari de actiuni prin negociere directa;
    d) orice combinatie a procedurilor de mai sus.
    Art. 2
    (1) Lista societatilor comerciale care se privatizeaza, prevazuta la art. 1, va fi elaborata, in etape, de Fondul Proprietatii de Stat, cu avizul Agentiei Nationale pentru Privatizare si va contine, dupa caz, elemente privind metodele, etapele sau termenele procesului de privatizare pentru fiecare societate comerciala si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Lunar, Fondul Proprietatii de Stat si Agentia Nationala pentru Privatizare vor informa Guvernul asupra indeplinirii programului de vanzare a actiunilor societatilor comerciale.
    Art. 3
    (1) Actiunile societatilor comerciale pot fi cumparate exclusiv de catre persoane fizice si/sau juridice romane cu capital integral privat ori de persoane fizice sau juridice straine.
    (2) Orice societate de intermediere, autorizata in conditiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, poate dobandi actiuni ale societatilor comerciale.
    (3) Asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale, constituite in conformitate cu Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, pot participa la cumpararea de actiuni ale respectivelor societati comerciale prin oricare dintre metodele de vanzare de actiuni prevazute la art. 1.
    (4) Pentru vanzarea de actiuni catre persoane fizice sau juridice straine, Fondul Proprietatii de Stat, in colaborare cu Agentia Romana de Dezvoltare, organizeaza actiuni de publicitate in strainatate si pot mandata persoane juridice straine pentru efectuarea operatiunilor de vanzare a actiunilor.
    Art. 4
    In vederea derularii accelerate a procesului de privatizare, Fondul Proprietatii de Stat, cu avizul Agentiei Nationale Pentru Privatizare, va elabora, in termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotarari, norme metodologice, regulamente si metodologii specifice, care sa conduca la privatizarea integrala a partii de capital administrata de Fondul Proprietatii de Stat.
    Aceste reglementari vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei prin grija Fondului Proprietatii de Stat.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                      PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VACAROIU

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             presedintele Consiliului
                             pentru Coordonare, Strategie
                             si Reforma Economica,
                             Mircea Cosea

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Florin Georgescu
    ANEXA 1


               NORME METODOLOGICE
privind vanzarea, contra numerar, a actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare (denumita in continuare lege) se face in conditiile acesteia si cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice.
    Art. 2
    Actiunile societatilor comerciale care se privatizeaza potrivit legii (denumite in continuare societati comerciale), aferente cotei de capital social care nu este destinata transferului cu titlu gratuit (denumite in continuare actiuni), se vor vinde, contra numerar, de catre Fondul Proprietatii de Stat (denumit in continuare F.P.S.), prin licitatie, negociere directa sau oferta publica.
    Societatile comerciale sunt cuprinse in Lista societatilor comerciale care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, asa cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, cu modificarile ulterioare.
    La vanzarea actiunilor societatilor comerciale care realizeaza productie speciala pentru apararea tarii, F.P.S. asigura respectarea prevederilor Legii apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994, ale Legii nr. 73/1990 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si ale Legii nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare.
    Art. 3
    Actiunile societatilor comerciale pot fi cumparate de persoane fizice si/sau juridice de drept privat, romane ori straine.
    Art. 4
    In functie de marimea capitalului social, societatile comerciale se clasifica in:
    a) societati comerciale mici, avand un capital social de pana la 2,5 miliarde lei;
    b) societati comerciale mijlocii, avand un capital social cuprins intre 2,5 miliarde lei si 18 miliarde lei;
    c) societati comerciale mari, avand un capital social mai mare de 18 miliarde lei.

    CAP. 2
    Pregatirea societatilor comerciale pentru vanzare de actiuni

    Art. 5
    In functie de situatia societatilor comerciale, de interesul potentialilor investitori pentru cumpararea de actiuni si de metodele de vanzare a actiunilor, impartirea societatilor comerciale pe categorii se face la propunerea F.P.S. si a Agentiei Romane de Dezvoltare - in cazul investitiilor straine -, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Privatizare. Aceasta aprobare constituie, totodata, si aprobarea prevazuta la art. 50 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991.
    Art. 6
    Categoriile de societati comerciale sunt urmatoarele:
    (1) Categoria 1 cuprinde un numar de pana la 50 de societati comerciale mari si cu activitate economico-financiara buna si stabila, ale caror actiuni vor fi puse in vanzare prin oferta publica.
    Prospectele de oferta publica ale acestor societati comerciale vor fi avizate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale cuprinse in aceasta categorie se face potrivit Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori.
    (2) Categoria a 2-a cuprinde:
    A. societatile comerciale prestatoare de servicii din agricultura de tip "Agromec", "Servagromec", "Agroservice".
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale cuprinse in subcategoria (2) A se face cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din lege si ale Hotararii Guvernului nr. 855/1995;
    B. societatile comerciale avand ca obiect de activitate prelucrarea si industrializarea produselor agricole.
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale cuprinse in subcategoria (2) B se face cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din lege, astfel:
    Lista societatilor comerciale cuprinse in aceasta subcategorie se intocmeste in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, de catre o comisie constituita in acest scop din reprezentanti ai F.P.S. si ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Metodele de vanzare a actiunilor sunt:
    a) negocierea directa cu categoriile preferentiale de cumparatori prevazute de lege sau cu investitorii potentiali care solicita intregul pachet de actiuni pus in vanzare; sau
    b) licitatie.
    Incadrarea producatorilor agricoli in prevederile art. 7 alin. (5) din lege se face la propunerea societatii comerciale, cu avizul directiei generale pentru agricultura si alimentatie din judetul in care isi are sediul societatea comerciala.
    (3) Categoria a 3-a cuprinde societatile comerciale pentru actiunile carora si-au manifestat interesul de cumparare investitori potentiali din tara sau din strainatate, ori care au elaborat si au inaintat la F.P.S. un plan de afaceri realist, sau pentru care F.P.S. a elaborat un plan de afaceri de natura a atrage astfel de investitori.
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale din categoria a 3-a se face prin negociere directa cu investitorul potential.
    In cazul existentei mai multor investitori potentiali, selectarea investitorului care urmeaza a participa la negocierea directa se face prin compararea ofertelor primite, pe baza urmatoarelor criterii principale:
    - pretul ferm oferit pentru pachetul de actiuni scos la vanzare si conditiile de plata a pretului;
    - volumul de investitii preconizat care sa asigure viabilitatea societatii comerciale;
    - marimea pachetului de actiuni solicitat, apreciindu-se oferta care solicita pachetul integral de actiuni scos la vanzare;
    - planul de afaceri cuprinzand cifra de afaceri, profituri estimate si destinatia lor, marimea exportului, volumul si calitatea produselor destinate pietei interne;
    - masurile preconizate pentru protectia sociala si protectia mediului.
    (4) Categoria a 4-a cuprinde societatile comerciale care nu au fost incluse in celelalte trei categorii.
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale din categoria a 4-a se face prin licitatie.
    Art. 7
    Vanzarea prin licitatie a actiunilor societatilor comerciale se face prin licitatie publica fara preselectie, organizata de F.P.S. conform Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de actiuni, cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    In cadrul acestei licitatii, F.P.S. pune in vanzare intregul pachet de actiuni detinut la societatea comerciala, iar licitantul trebuie sa solicite un pachet de actiuni reprezentand minimum 5% din numarul total de actiuni ale societatii comerciale.
    Licitatiile vor fi organizate de F.P.S. pentru loturi de societati comerciale selectate din toate sectoarele de activitate, la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, conform programelor aprobate de Consiliul de administratie al F.P.S.
    Art. 8
    Pe parcursul procesului de privatizare a unei societati comerciale, in functie de rezultatele aplicarii metodei stabilite initial, aceasta metoda va fi mentinuta sau, dupa caz, schimbata, cu respectarea prevederilor art. 5 din prezentele norme metodologice, in scopul vanzarii integrale a actiunilor detinute de F.P.S. la respectiva societate comerciala.
    Art. 9
    Vanzarea de actiuni, la oricare dintre societatile comerciale care detin terenuri pentru care societatea comerciala nu are titlu de proprietate sau acest titlu a fost contestat de terti in justitie pana la data de 1 septembrie 1995, se va efectua in limita capitalului social, fara a include valoarea acestor terenuri.
    Dupa clarificarea situatiei juridice a terenurilor, va fi pus in vanzare pachetul de actiuni aferent acestora.

    CAP. 3
    Stabilirea pretului si vanzarea actiunilor

    Art. 10
    Pretul de vanzare a actiunilor se stabileste astfel:
    (1) Pentru societatile comerciale cuprinse in categoria 1, pretul de vanzare a actiunilor se stabileste conform Metodologiei de evaluare rapida a societatilor comerciale pe baza unui raport de evaluare simplificat, cuprinsa in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si nu poate fi mai mic de 25.000 lei actiunea.
    (2) Pentru societatile comerciale cuprinse in categoria a 2-a:
    a) pentru societatile comerciale cuprinse in subcategoria (2)A, pretul minim de vanzare a actiunilor se stabileste conform normelor metodologice specifice emise in aplicarea art. 22 alin. (1) din lege;
    b) pentru societatile comerciale cuprinse in subcategoria (2)B, pretul minim de vanzare a actiunilor se stabileste conform metodologiei cuprinse in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, cu exceptia vanzarii actiunilor catre un investitor potential definit la art. 6 alin. (2) lit. B a) de mai sus, situatie in care se va proceda la intocmirea de catre o firma de consultanta specializata a unui raport de evaluare a societatilor comerciale, al carui continut-cadru este cuprins in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    (3) Pentru societatile comerciale cuprinse in categoria a 3-a, pretul minim de vanzare a actiunilor se stabileste de F.P.S. pe baza unui raport de evaluare a societatii comerciale, al carui continut-cadru este cuprins in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, intocmit de o firma de consultanta specializata.
    (4) Pentru societatile comerciale cuprinse in categoria a 4-a, pretul de pornire a licitatiei se stabileste conform metodologiei cuprinse in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Art. 11
    Actiunile societatilor comerciale, la care cererea de actiuni este mai mica decat oferta, cat si actiunile neschimbate in procesul privatizarii cu titlu gratuit vor fi puse in vanzare de F.P.S. la un pret minim de vanzare redus fata de cel stabilit conform art. 10 din prezentele norme metodologice, in cadrul unor runde succesive de licitatie, care sa permita privatizarea integrala a societatii comerciale.
    Art. 12
    In situatia in care pretul minim de vanzare reprezinta mai putin de 70% din valoarea nominala a actiunilor unei societati comerciale, contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu cumparatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele trei restrictii privind drepturile actionarilor:
    - intr-o perioada de 2 ani actionarii nu vor hotari, in mod voluntar, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    - intr-o perioada de 2 ani actionarii nu vor hotari vanzarea activelor care ar afecta eficienta realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale;
    - pentru o perioada de 2 ani actionarii vor aproba un program de activitate care sa asigure un numar de locuri de munca dimensionat corespunzator realizarii obiectului de activitate in conditii de eficienta economica si financiara.
    Aceste atributii speciale ale adunarii generale a actionarilor vor fi mentionate in statutul societatii comerciale care, dupa adoptare, va fi prezentat la F.P.S. pentru verificare.
    Art. 13
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale se finalizeaza prin incheierea contractului de vanzare-cumparare de actiuni in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea negocierilor sau de la data procesului-verbal al sedintei de licitatie.

    CAP. 4
    Facilitati ce pot fi acordate unor categorii de cumparatori de actiuni

    Art. 14
    (1) Persoanele fizice si/sau juridice de drept privat, romane, care cumpara actiuni ale societatilor comerciale pot beneficia de facilitati de plata, in conditiile prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1995 si in Normele metodologice nr. 1/1995 privind criteriile si conditiile vanzarii cu plata in rate a actiunilor societatilor comerciale, conform Ordonantei Guvernului nr. 39/1995, emise de F.P.S.
    (2) Asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale, constituite in conformitate cu Legea nr. 77/1994, vor beneficia de conditiile preferentiale prevazute la art. 48 alin. 1 si 2 din Legea nr. 58/1991 in cazul cumpararii de actiuni prin oferta publica, licitatie si negociere directa.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Cheltuielile ocazionate de vanzarea actiunilor societatilor comerciale, efectuata potrivit prezentelor norme metodologice, se suporta de catre F.P.S.
    Art. 16
    Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplica in mod corespunzator si vanzarii de parti sociale la societatile comerciale cu raspundere limitata.
    Art. 17
    Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    la normele metodologice

                          REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de actiuni

    1. Licitatia publica fara preselectie este licitatia organizata intr-o singura etapa si la care poate participa un numar nelimitat de ofertanti.
    2. In sensul prezentului regulament, se denumesc:
    - vanzator este Fondul Proprietatii de Stat (F.P.S.);
    - cumparator este orice persoana fizica si/sau juridica de drept privat, romana ori straina, care cumpara actiuni puse in vanzare de F.P.S.;
    - societate comerciala este societatea comerciala ale carei actiuni sunt puse in vanzare;
    - licitator este presedintele comisiei de licitatie;
    - licitant (ofertant) este potentialul cumparator admis la licitatie.
    3. F.P.S. va face anunturi-publicitare in presa interna - intr-o publicatie de raspandire nationala si intr-o publicatie de raspandire locala - cu minimum 15 zile inainte de data stabilita pentru tinerea licitatiei.
    4. Continutul minim al anuntului publicitar al licitatiei va fi:
    - denumirea societatii comerciale, sediul social, forma juridica, capitalul social, numarul total de actiuni, valoarea nominala a unei actiuni si structura actionariatului;
    - obiectul de activitate al societatii comerciale;
    - numarul de actiuni puse in vanzare;
    - locul de unde se pot obtine alte informatii;
    - pretul de pornire a licitatiei (pentru pachetul de actiuni puse in vanzare);
    - data, ora si locul tinerii licitatiei, precum si ale rundelor ulterioare ale licitatiei;
    - taxa de participare la licitatie, in suma de 25.000 lei.
    5. Pentru desfasurarea corespunzatoare a licitatiei, Consiliul de administratie al F.P.S. numeste comisiile de licitatie, precum si comisia de solutionare a contestatiilor cu privire la licitatii, stabilind si presedintii acestora.
    6. Comisia de licitatie este compusa din minimum trei membri. Presedintele si membrii comisiei sunt salariati ai F.P.S.
    Comisia de licitatie va functiona numai in prezenta tuturor membrilor sai.
    7. In ziua si la ora stabilite pentru tinerea licitatiei, licitatorul anunta deschiderea sedintei de licitatie, obiectul acesteia, face prezenta licitantilor inscrisi si constata daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea licitatiei, inclusiv cele de publicitate.
    Daca toate conditiile legale sunt indeplinite, licitatorul anunta modul de desfasurare a licitatiei.
    8. Licitatorul inmaneaza, spre completare, participantilor la licitatie cate un formular de participare la licitatie.
    Comisia de licitatie verifica, pe loc, formularele completate de catre participanti.
    Prezentarea de formulare completate incorect da dreptul comisiei de licitatie de a nu admite ca licitant pe participantii respectivi.
    Formularele de participare la licitatie respinse vor fi anulate de comisia de licitatie, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al sedintei de licitatie.
    Modelul de formular de participare la licitatie pentru cumpararea de actiuni este prezentat in anexa nr. 1.1.
    9. Comisia de licitatie procedeaza astfel:
    9.1. constata daca sunt cel putin doua oferte care satisfac concomitent urmatoarele conditii:
    - pretul pe actiune este mai mare sau egal cu pretul minim de incepere a licitatiei anuntat;
    - se solicita cumpararea unei pachet de actiuni reprezentand minimum 5% din numarul total de actiuni ale societatii comerciale.
    In caz contrar, inchide licitatia si, fara a face o noua publicitate, organizeaza la intervale de cate 7 zile doua noi runde de licitatie, la care pretul de pornire a licitatiei va fi redus cu cate 5% din pretul initial de pornire a licitatiei;
    9.2. ordoneaza ofertele admise in ordinea descrescatoare a pretului pe actiune, in limita numarului de actiuni puse in vanzare de F.P.S.;
    9.3. stabileste pretul de adjudecare ca pret mediu ponderat al ofertelor acceptate ca mai sus


            ä (pret oferit pentru o actiune x numarul de actiuni solicitate)
   Pa = --------------------------------------------------------------------;
                        numarul total de actiuni solicitate

    9.4. adjudeca fiecarui licitant un numar de actiuni corespunzator pretului total oferit pentru actiunile solicitate, divizat la pretul de adjudecare; se neglijeaza fractiunile rezultate din impartire.
    10. Dupa anuntarea castigatorilor licitatiei de catre licitator, se declara inchisa sedinta de licitatie. Se intocmeste procesul-verbal al sedintei de licitatie, care se semneaza de catre membrii comisiei de licitatie si de catre castigatorii licitatiei.
    Momentul adjudecarii pachetului de actiuni care face obiectul licitatiei se considera data si ora incheierii procesului-verbal al sedintei de licitatie.
    Procesul-verbal al sedintei de licitatie constituie actul in baza caruia F.P.S. va incheia contractul de vanzare-cumparare de actiuni.
    Procesul-verbal, impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei, se pastreaza la sediul F.P.S.
    11. Castigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vanzare-cumparare de actiuni, cuprins in anexa nr. 1.2., in termen de 5 zile lucratoare de la data procesului-verbal al sedintei de licitatie.
    12. Licitantii, cu exceptia castigatorului licitatiei, pot formula contestatii cu privire la respectarea dispozitiilor legale si a prezentului regulament.
    Contestatiile se depun pe loc la comisia de licitatie.
    Solutionarea contestatiilor se face de catre comisia pentru solutionarea contestatiilor cu privire la licitatii, in termen de 3 zile de la depunerea contestatiei.
    In cazul respingerii contestatiilor, se definitiveaza rezultatul licitatiei, iar in caz de admitere, se anuleaza licitatia si se organizeaza o noua licitatie, potrivit prezentului regulament.
    13. In cazul cand, in oricare dintre etapele de desfasurare a licitatiei, se prezinta un singur ofertant care solicita intregul pachet de actiuni scos la vanzare si accepta in totalitate conditiile stabilite de vanzator pentru etapa respectiva, actiunile societatilor comerciale vor fi vandute prin negociere directa unicului ofertant in conformitate cu prevederile art. 8 din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1.1.
    la regulament

                    FORMULAR
de participare la licitatie pentru cumpararea de actiuni ale societatii comerciale................................
    (1) Numele si prenumele participantului / Denumirea persoanei juridice participante ................................................................. ..............................................................................
    (2) Reprezentata prin: ...................................................
                               (delegatie/procura autentica)
    (3) Adresa / Sediul participantului:
    Strada .............................................................
    Localitatea ........................................................
    Codul postal  ......................................................
    Tara ...............................................................
    Telefon  ...........................................................
    Telefax ............................................................
    (4) Buletinul de identitate seria ..... nr............, eliberat de ......
    la data de ................................. .
             (in cazul participantului, persoana fizica romana)
    (5) Pasaport seria............ nr. ...........................
    (6) Cetatenia ................................................
    (7) Numarul de inregistrare la Registrul comertului si tara de inregistrare ..............................................................................
               (in cazul participantului persoana juridica)
    (8) Denumirea bancii prin care isi desfasoara principalele operatiuni .............................................................................
    Strada .....................................................
    Localitatea ................................................
    Codul postal ...............................................
    Tara .......................................................
    Telefon ....................................................
    Telefax ....................................................
    (9) Cerere de cumparare de actiuni la Societatea Comerciala .............. ..............................................................................
    Subsemnatul/a ............................................................
    a) solicit ......................... actiuni la pretul de ................ lei/actiune, reprezentand suma totala de.......................  lei.
    b) Ma angajez ca, in cazul in care mi se adjudeca actiuni in limita sumei totale de ..........................lei, sa inchei cu F.P.S. contractul de vanzare-cumparare de actiuni, cuprins in anexa nr. 1.2. la regulament, in termen de 5 zile lucratoare de la data procesului-verbal al sedintei de licitatie.

          Data ..................

                                 Semnatura .............


       ANEXA 1.2
       la regulament

                      CONTRACT
           de vanzare-cumparare de actiuni
            Nr. .......... din .........

    I. Partile:
       - vanzator - F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. C. A. Rosetti nr. 21, sectorul 2, reprezentat prin ..........................., in baza imputernicirii nr. .............. emisa de .....................;
       - cumparator persoana fizica/juridica ................................
        date de identificare ................................................
    II. Obiect:
        - vanzarea-cumpararea unui numar de ............... actiuni, numerotate de la nr.......... la nr. ......... inclusiv, ale Societatii Comerciale ....... .................. , cu sediul in .............................................
.............................................................................. adjudecate cumparatorului cu ocazia licitatiei ce s-a desfasurat in data de ... .....................
    III. Pretul si plata:
   Pretul pentru actiunile cumparate este de ............ lei si se plateste de cumparator pana la data de.............. in contul F.P.S. nr. ................ deschis la Banca ........................
    IV. Alte clauze:
    Cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate asupra actiunilor la data platii pretului.
    Neplata pretului pana la data prevazuta la pct. III duce la desfiintarea prezentului contract, fara nici o somatie.

        Vanzator,                               Cumparator,

       Nota:
       Prezentul contract se completeaza cu clauze speciale in cazul in care:
      - plata pretului actiunilor se face in rate;
      - pretul de vanzare a actiunilor reprezinta mai putin de 70% din valoarea nominala a acestora.


    ANEXA 2
    la normele metodologice

                           METODOLOGIE
de evaluare rapida a societatilor comerciale pe baza unui raport de evaluare simplificat

    1. Raportul de evaluare simplificat se intocmeste de catre directia de restructurare - privatizare de profil din F.P.S., in vederea stabilirii pretului minim de vanzare a actiunilor societatii comerciale (pretul de vanzare prin oferta publica, pretul minim de vanzare prin negociere directa sau pretul de pornire a licitatiei, dupa caz), pe baza prezentei metodologii de evaluare rapida.
    2. Metodologia de evaluare rapida utilizeaza doua metode:
    a) Metoda valorii patrimoniale nete Vpn.
    Valoarea patrimoniala neta Vpn este egala cu activul net contabil determinat de societatea comerciala conform anexei nr. 2.1., pe baza rezultatelor financiare (formular 01) si a situatiei patrimoniului (formular 02, completat cu balanta de verificare pe luna septembrie 1995) din trimestrul III/1995, vizat de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti.
    Conducerea societatii comerciale va depune la directia de restructurare - privatizare de profil din F.P.S. documentele de mai sus, precum si activul net contabil determinat conform anexei nr. 2.1., semnate de conducerea societatii comerciale, vizate si certificate de cenzori.
    Comisia de cenzori va verifica si va certifica corectitudinea datelor bilantiere si, in mod deosebit, corectitudinea determinarii valorii ramase a mijloacelor fixe pe baza reevaluarii acestora conform hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992, nr. 500/1994 si a amortizarilor conform Legii nr. 15/1994, Hotararii Guvernului nr. 266/1994 si Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 106/1995, precum si corecta evaluare a terenurilor din patrimoniul societatii comerciale pe baza hotararilor Guvernului nr. 834/1991 si nr. 500/1994.
    b) Metoda profitabilitatii continue Vpc
    Valoarea societatii comerciale prin metoda profitabilitatii continue se va stabili in conformitate cu formula:
                 __
           __    PN
     Vpc = PN  + ---
                 t
    in care: PN = profitul net/pierdere calculat ca medie intre profitul realizat de societatea comerciala in 1994 si cel estimat a fi realizat in 1995, conform formulei:

               PN  x 1,3 + PBR  x 0,62
                 94           95
   ___
   PN = VT  X ----------------------------
          95         VT  x 1,3 + VT
                       94          95

    t = rata de actualizare (t = 19%, constanta)
    Semnificatia marimilor folosite in determinarea PN mediu este:

    - PN   = rezultatul net/pierdere al anului 1994 (formular 20, rand 55/56,
        94     col. 2);
    - VT   = veniturile totale in anul 1994 (formular 20, rand 50, col. 2)
        94
    - PBR   = rezultatul brut/pierdere estimat pe anul 1995 pe baza datelor
         95   financiar contabile inregistrate pe trimestrul III, prin
              extrapolare liniara  (formular 01, rand 52/53, col. 2 x 1,33);
    - VT   = veniturile totale estimate pe anul 1995 pe baza datelor financiar
        95   contabile inregistrate pe trimestrul III, prin extrapolare liniara
             (formular 01, rand 50, col. 2 x 1,33).
    3. Pretul minim de vanzare a actiunilor societatii comerciale (pretul de vanzare prin oferta publica, pretul minim de vanzare prin negociere directa sau pretul de pornire a licitatiei dupa caz) va rezulta din relatia:

                   K x Vpn + (1 - K) x Vpc
    Pret/actiune = ------------------------ (lei/actiune)
                          N

    in care:
    K = coeficient specific sectorului de activitate, conform tabelului din anexa nr. 2.2;
    N = numarul total de actiuni ale societatii comerciale, corespunzator ultimei mentiuni la Registrul comertului.


    ANEXA 2.1
    la metodologie

                   DETERMINAREA ACTIVULUI NET CONTABIL
------------------------------------------------------------------------------
    A. ELEMENTE DE ACTIV
------------------------------------------------------------------------------
    I. Active imobilizate
------------------------------------------------------------------------------
    1. Mijloace fixe la valoarea ramasa + terenuri  211 + 212 - 281 - 291
------------------------------------------------------------------------------
    2. Imobilizari necorporale la valoarea          201 + 203 + 205 + 207 +
       ramasa                                       + 208 - 280 - 290
------------------------------------------------------------------------------
    3. Imobilizari corporale si necorporale in curs 230 + 231
------------------------------------------------------------------------------
    4. Imobilizari financiare                     261 + 262 + 263 + 267 - 296
------------------------------------------------------------------------------
                             TOTAL I (1:- 4)
------------------------------------------------------------------------------
    II. Active circulante
------------------------------------------------------------------------------
    1. Materiale, obiecte de inventar             300 + 301 +/- 308 + 321 -
                                                  322 + 323 +/- 328 + 351 +
                                                  + 352 + 354
------------------------------------------------------------------------------
    2. Produse finite si semifabricate            341 + 345 + 346 + 348
------------------------------------------------------------------------------
    3. Productie in curs                          331 + 332
------------------------------------------------------------------------------
    4. Animale                                    361 +/- 368 + 356
------------------------------------------------------------------------------
    5. Marfuri si ambalaje                        371 +/- 378 + 381 +/- 388 +
                                                  + 357 + 358 - 4428
------------------------------------------------------------------------------
    6. Conturi de regularizare                    471 + 473*)
------------------------------------------------------------------------------
    7. Prime privind rambursarea obligatiunilor   169
------------------------------------------------------------------------------
    8. Disponibilitati banesti                    511 + 512*) + 518*) + 531 +
                                                  + 532 + 541 + 542
------------------------------------------------------------------------------
    9. Titluri de plasament                       502 + 503 + 505 + 506 + 508
------------------------------------------------------------------------------
    10. Creante si decontari                      409 + 411 + 413 + 416 + 418 +
                                                + 425 + 428*) + 438*) + 441*) +
                                                + 442*) + 445 + 448*) + 451*) +
                                                + 456 + 458*) + 461 + 431*) +
                                                + 437*) + 444*) + 446*) + 447*)
------------------------------------------------------------------------------
                          TOTAL II (1:- 10)
------------------------------------------------------------------------------
                          TOTAL A = I + II
------------------------------------------------------------------------------
     B. DATORII
------------------------------------------------------------------------------
     1. Imprumuturi si datorii asimilate        161 + 162 + 166 + 167 + 168 +
                                                + 269 + 512*) + 518*) + 519
------------------------------------------------------------------------------
     2. Furnizori                               401 + 403 + 404 + 405 + 408
------------------------------------------------------------------------------
     3. Creditori                               462
------------------------------------------------------------------------------
     4. Dividende de platit                     457
------------------------------------------------------------------------------
     5. Alte decontari                          419 + 421 + 423 + 424 + 426 +
                                              + 427 + 428*) + 431*) +437*)+
                                              + 438*) + 441*) + 442*) +
                                              + 444*) + 446*) + 447*) +
                                              + 448*) + 451*) + 455 + 458*)
                                              + 509
------------------------------------------------------------------------------
     6. Conturi de regularizare                  472 + 473*)
------------------------------------------------------------------------------
                             TOTAL B (1:- 6)
------------------------------------------------------------------------------
                        ACTIVUL NET = A - B
------------------------------------------------------------------------------

    Director general              Director financiar-contabil
      (Manager)                        (Contabil sef)
   .......... ...... *)         .............. .........*)


                            Certificat cenzori
                   .............*)    ........*)
                   .............*)    ........*)
                   .............*)    ........*)

---------------------
      *) Sold debitor.
     *) Sold creditor.
    *) Se completeaza cu numele, prenumele si, respectiv, semnatura persoanelor indicate.    ANEXA 2.2
    la metodologie

                        TABEL
Atribuirea coeficientului K in functie de sectorul de activitate

 Cod           Sector                  K   Cod     Sector                  K
 01 resurse carbune                  0,8  22 comunicatii                   0,6
 02 resurse petrol                   0,8  23 transporturi feroviare        0,6
 03 resurse gaz metan                0,8  24 transporturi auto             0,6
 04 resurse feroase                  0,8  25 transporturi navale           0,6
 05 resurse neferoase                0,8  26 transporturi aeriene          0,6
 06 resurse altele                   0,8  27 constructii                   0,7
 07 ind. combustibil                 0,6  28 informatica                   0,7
 08 ind. metalurgica                 0,6  29 comert interior               0,8
 09 ind. constr. masini, prelucrare  0,6  30 comert exterior               0,4
                                          31 finante, banci, asigurari     0,4
 10 ind. electronica, electrotehnica 0,6  32 educatie, cultura, arta       0,7
 11 ind. chimica                     0,6  33 cercetare, proiectare         0,7
 12 ind. materiale constructii       0,6  34 sanatate, farmacie            0,7
 13 ind. lemn, celuloza, hartie      0,5  35 turism, alimentatie publica,
                                                 agrement                  0,8
 14 ind. sticla, portelan, faianta   0,6  36 mediu                         0,6
 15 ind. confectii, textile          0,6  37 servicii                      0,7
 16 ind. piele, blana, incaltaminte  0,6  38 publicitate mass-media        0,7
 17 ind. alimentara                  0,6  39 aprovizionare, contractari    0,7
 18 ind. sapunuri, cosmetice         0,7  40 educatie fizica, sport        0,7
 19 ind. altele                      0,7  41 gospodarie comunala, locativa 0,7
 20 agricultura                      0,5  42 alte activitati               0,7
 21 silvicultura, piscicultura       0,7  43 metalurgie neferoasa          0,6

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                         RAPORT DE EVALUARE
                          Continut-cadru
    1. Metodele de evaluare folosite
    Se vor utiliza cel putin doua dintre urmatoarele metode:
    a) metoda activului net actualizat;
    b) metoda fluxurilor financiare actualizate;
    c) metoda comparatiilor de piata;
    d) metoda capitalizarii veniturilor.
    2. Scenariile de evaluare utilizate in cadrul fiecarei metode de evaluare.
    3. Ipotezele tehnico-economice care stau la baza scenariilor de evaluare.
    4. Alte elemente pentru fiecare metoda de evaluare si fundamentarea acestora.
    5. Prezentarea calculelor aferente fiecarui scenariu.
    6. Rezultatele evaluarii.
    7. Specificarea surselor de informatii.
    8. Concluzii si recomandari.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 887/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 887 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu