E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 855 din 23 octombrie 1995

pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 cu privire la privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 251 din  1 noiembrie 1995


SmartCity3


    In vederea aplicarii in mod unitar a prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,
    in temeiul art. 17 din aceeasi lege,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice cu privire la functionarea comisiilor sau, dupa caz, a subcomisiilor de evaluare si la intocmirea rapoartelor de evaluare in vederea privatizarii societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura, prevazute in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) In termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din prezenta hotarare, Ministerul Finantelor, in colaborare cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Fondul Proprietatii de Stat vor elabora si vor transmite in teritoriu instructiunile privind determinarea activului net ajustat.
    (2) In acelasi termen, in aplicarea art. 22 alin. (3) din Legea nr. 55/1995, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, impreuna cu Departamentul pentru Administratie Publica Locala vor elabora un proiect de hotarare pentru transferul si concesionarea terenurilor neagricole.
    Art. 3
    In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 476/1995, comisiile de evaluare sunt organizate si isi desfasoara activitatea sub coordonarea si supravegherea secretariatelor judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995.
    Art. 4
    (1) In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, institutiile prevazute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 55/1995 isi numesc reprezentantii in comisiile judetene de evaluare, denumite in continuare comisii. In functie de situatia existenta in judete, comisiile pot decide organizarea de subcomisii.
    (2) Numarul reprezentantilor pe care fiecare dintre institutiile abilitate il nominalizeaza in comisii va fi in functie de specificul fiecarui judet de numarul, structura si dimensiunea societatilor comerciale de tip "Agromec", Servagromec" si "Agroservice", astfel incat operatiunile de evaluare sa fie finalizate pana la data de 15 noiembrie 1995 inclusiv.
    (3) Pentru problemele care fac obiectul activitatii comisiei, membrii acesteia sunt investiti cu autoritatea si competenta legala ale institutiei care ii numeste.
    (4) Comisia si, acolo unde este cazul, subcomisiile sunt coordonate de reprezentanti desemnati de prefectura.
    (5) Secretariatul fiecarei comisii este asigurat de catre directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana.
    Art. 5
    (1) Cheltuielile de personal se suporta de catre institutiile cu care personalul implicat in activitatea comisiei are contract de munca. Aceste cheltuieli includ diurna, cheltuielile de cazare, de deplasare, orele suplimentare, alte indemnizatii sau stimulente legale, dupa caz.
    (2) Alte cheltuieli materiale privind activitatea comisiilor se suporta de catre Fondul Proprietatii de Stat, in temeiul art. 26 lit. d) din Legea nr. 58/1991.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          presedintele Consiliului
                          pentru Coordonare,
                          Strategie si Reforma Economica,
                          Mircea Cosea

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Florin Georgescu

                          p. Ministrul agriculturii
                          si alimentatiei,
                          Alexandru Lapusan,
                          secretar de stat


    ANEXA 1

                       NORME METODOLOGICE
cu privire la functionarea comisiilor sau, dupa caz, a subcomisiilor de evaluare si la intocmirea rapoartelor de evaluare in vederea privatizarii societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura

    CAP. 1
    Functionarea comisiilor de evaluare

    Art. 1
    (1) Comisiile prevazute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, denumita in continuare lege, au urmatoarea componenta:
    - reprezentantul prefecturii, in calitate de presedinte;
    - reprezentantul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, in calitate de vicepresedinte;
    - reprezentantul directiei generale pentru agricultura si alimentatie;
    - reprezentantul directiei teritoriale a Fondului Proprietatii de Stat;
    - reprezentantul Fondului Proprietatii Private (sau al filialei acestuia) caruia ii sunt arondate, in calitatea sa de actionar, societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura din judet.
    (2) In functie de specificul fiecarui judet, de numarul, structura si dimensiunea fiecareia dintre societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura existente in judet, institutiile abilitate vor nominaliza numarul corespunzator de specialisti, formand astfel subcomisii, fiecare in structura mentionata la alin. (1).
    (3) La solicitarea scrisa a presedintelui comisiei, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, institutiile prevazute de lege pot pune la dispozitia comisiei si un numar de 1-3 specialisti pentru perioade de cel mult 30 de zile, in conditiile art. 3 pct. 1 si ale notei la anexa nr. 2 din Hotararea Guvernului nr. 476/1995.
    Art. 2
    Comisia poate functiona in prezenta a cel putin trei dintre cei cinci membri, in urmatoarele conditii:
    a) lucrarile sunt conduse de catre presedinte sau, in absenta acestuia, de catre vicepresedinte;
    b) absenta unui membru al comisiei este justificata si nu depaseste 5 zile lucratoare; in caz contrar, institutia care l-a numit ia masuri de sanctionare sau de inlocuire, dupa caz;
    c) rapoartele de evaluare, devizele estimative si documentele justificative ale cheltuielilor sunt insusite prin semnatura proprie de catre toti membrii comisiei.
    Art. 3
    (1) Evidenta cheltuielilor materiale privind activitatea comisiei si care se suporta de catre Fondul Proprietatii de Stat se tine de catre directia teritoriala a Fondului Proprietatii de Stat. Aceasta pune la dispozitia comisiei sau, dupa caz, a subcomisiilor fondurile corespunzatoare devizului estimativ, pentru o luna, insusit in conditiile art. 2 lit. c), sub forma avansurilor spre decontare.
    (2) In termen de maximum 5 zile de la expirarea lunii calendaristice pentru care s-a acordat avansul spre decontare, presedintele comisiei sau, dupa caz, al subcomisiei prezinta ordonatorului de avans documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
    Art. 4
    Comisia judeteana coordoneaza si pregatirea privatizarii societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura din judet, in conditiile legii. In acest scop, indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza si verifica publicitatea;
    b) indruma metodologic societatile comerciale, pe producatorii detinatori de terenuri agricole si celelalte categorii de persoane cu drept de preferinta la privatizare prevazute de lege, precum si alte parti interesate;
    c) centralizeaza optiunile exprimate de detinatorii unui drept de preferinta, avizeaza asupra lor si/sau le ia in considerare la intocmirea raportului de evaluare, dupa caz;
    d) intocmeste raportul de evaluare pentru fiecare societate comerciala prestatoare de servicii pentru agricultura, in vederea privatizarii;
    e) recomanda pentru societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura masuri de reorganizare, restructurare sau reabilitare, incluzand divizari/fuziuni, vanzari de active sau mijloace fixe, ori modificarea obiectului de activitate, tinand seama de situatia specifica, actuala si de perspectiva, de necesitatile si optiunile producatorilor agricoli mentionati la art. 7 alin. (5) din lege, precum si de prioritatea privatizarii societatilor comerciale respective;
    f) verifica documentatiile prezentate de societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura in vederea privatizarii si, daca este cazul, ia masuri de completare, corectare sau modificare a acestora, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile (indeosebi ale hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 834/1991, nr. 26/1992, nr. 500/1994, cu modificarile ulterioare) si ale prezentelor norme.
    Art. 5
    Cu ocazia verificarii documentatiei privind terenurile aflate in patrimoniul sau in administrarea societatii comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura, comisia ia masuri, in functie de situatia concreta, pentru:
    a) eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, strict necesare activitatii, tinand seama de rezultatul analizelor conform art. 4 lit. e) si f);
    b) scoaterea din patrimoniu si transferul, in conditiile art. 22 alin. (3) din lege, al terenurilor neagricole care, in aprecierea comisiei, nu sunt strict necesare activitatii si modificarea corespunzatoare a documentelor de evidenta, atestare si inregistrare;
    c) transferul catre administratia publica locala al terenurilor neagricole cu situatie juridica neclara si concesionarea, cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, a celor necesare activitatii societatii comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura;
    d) clarificarea daca este cazul, a regimului juridic al terenurilor apartinand domeniului privat al statului, vizate de art. 6 alin. (2) din lege.
    In luarea deciziilor asupra acestor probleme, comisia va avea in vedere accelerarea privatizarii societatii comerciale respective.
    Art. 6
    Comisiile isi incheie activitatea o data cu:
    a) intocmirea, pana cel tarziu la data de 15 noiembrie 1995, a rapoartelor de evaluare si a documentatiei pentru privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura;
    b) elaborarea de recomandari cu privire la remiterea catre societatea comerciala a cotei de pana la 60% din suma cuvenita Fondului Proprietatii de Stat, conform art. 8 alin. (1) si (2) din lege, cu privire la societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura din judet, privatizate pana la data de 19 iunie 1995; activitatea se va incheia la data de 15 decembrie 1995.

    CAP. 2
    Intocmirea rapoartelor de evaluare

    Art. 7
    Imediat dupa constituire, comisia ia masuri de publicitate si informare, coordonate la nivelul judetului, pentru toate partile interesate.
    Publicitatea si informarea se asigura prin:
    a) afisare la sediul societatilor comerciale respective, al primariilor din localitatile de pe raza de activitate a societatilor comerciale si al institutiilor reprezentate in comisie;
    b) publicare in presa scrisa (cate un cotidian de mare tiraj, de raspandire locala si nationala);
    c) alte mijloace de comunicare in masa cu audienta locala semnificativa;
    d) organizarea la secretariatul comisiei (directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana) a unui birou de relatii cu publicul, inclusiv cu reprezentantii societatilor comerciale si cu producatorii agricoli.
    Art. 8
    (1) Publicitatea si informarea prevazute la art. 7 lit. a), b) si c) cuprind:
    a) lista societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura care se privatizeaza potrivit prezentelor norme, cuprinzand indicatorii economico-financiari de baza;
    b) esalonarea in timp a activitatilor coordonate de comisie, conform art. 4 si 5;
    c) temeiul legal, modul si locul de adresare pentru cei interesati;
    d) alte informatii specifice, la aprecierea comisiei.
    (2) Informarea prevazuta la art. 7 lit. d) contine cel putin: reglementarile legale aplicabile, lista societatilor comerciale, documentatia de prezentare a societatilor comerciale, situatia economico-financiara a acestora pe baza de bilant, elementele specifice fiecarei societati comerciale cu privire la evaluare, divizare/fuziune si/sau privatizare.
    Art. 9
    (1) Comisia solicita conducerii fiecarei societati comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura toate informatiile necesare pentru evaluare in conditiile prezentelor norme.
    (2) In scopul elaborarii corecte si la termen a documentatiei solicitate, comisia poate desemna, dintre membrii sai, sau presedintele comisiei poate solicita institutiilor reprezentate in comisie unul sau mai multi specialisti, dupa caz, care sa sprijine societatea comerciala.
    (3) Documentatia de privatizare privind fiecare societate comerciala prestatoare de servicii pentru agricultura cuprinde:
    a) memorandumul de prezentare a societatii comerciale, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.1 la Normele metodologice nr. 2/1994 pentru aplicarea Legii nr. 77/1994, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 31 ianuarie 1995;
    b) activul net contabil determinat potrivit anexei nr. 1.2 la normele metodologice mentionate la lit. a), impreuna cu balanta de verificare a conturilor contabile sintetice si situatia patrimoniului - formular 02 - din luna precedenta;
    c) rulajul creditor al contului de capital social de la infiintarea societatii comerciale, conform Legii nr. 15/1990, pana la data intocmirii raportului de evaluare, cu explicarea fiecarei modificari inregistrate in debitul sau creditul contului de capital social, baza legala a acestor modificari si actele doveditoare ale respectarii procedurii legale pentru fiecare modificare (inclusiv cele privind aplicarea hotararilor Guvernului mentionate in art. 4 lit. f) si cererile de mentiuni la Registrul comertului, aferente);
    d) lista mijloacelor fixe amortizate integral care, daca nu mai sunt necesare pentru activitatea proprie, se scot din functiune conform art. 24 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
    e) lista utilajelor neamortizate si nefolosite pentru care se propune evaluarea in temeiul art. 22 din lege;
    f) lista activelor si a mijloacelor fixe din dotare propuse pentru vanzare in temeiul art. 20 din lege;
    g) bilanturile contabile incheiate pentru activitatea desfasurata in ultimii 3 ani, inclusiv anul 1994;
    h) documentatia intocmita conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind terenurile aflate in patrimoniul sau in administrarea societatii comerciale, atat cele pentru care a fost eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate, cat si cele aflate intr-una dintre situatiile de competenta a comisiei prevazute la art. 5;
    i) listele de inventariere a mijloacelor fixe din patrimoniu care pot fi folosite, cu duratele de serviciu ramase, exprimate in ani;
    j) lista creantelor de incasat, precum si a celor incerte care pot fi scazute din evidenta, potrivit legii;
    k) situatia datoriilor neachitate de catre societatea comerciala, cu indicarea cauzelor neachitarii acestora;
    l) alte informatii necesare comisiei pentru intocmirea raportului de evaluare si a documentatiei de privatizare.
    Art. 10
    (1) Concomitent cu intocmirea documentatiei conform art. 9, comisia centralizeaza optiunile, exprimate in scris, conform art. 4 lit. c). Pentru a fi luate in considerare, optiunile scrise trebuie sa cuprinda elementele necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice care le-au exprimat, inclusiv a reprezentantilor acestora.
    (2) De asemenea, ca urmare a publicitatii prevazute la art. 7 si 8, comisia centralizeaza ofertele de cumparare privind o societate comerciala, sectii sau grupuri de sectii, ori alte subunitati care pot functiona in mod independent in intelesul art. 53 din Legea nr. 58/1991, precum si active sau mijloace fixe care pot face obiectul vanzarii in conditiile art. 20 din lege.
    (3) Comisia nu va lua in considerare astfel de oferte, daca nu cuprind: identitatea persoanei fizice sau a persoanei juridice interesate, obiectul ofertei, modalitatea si conditiile de plata, angajamente suplimentare (de exemplu investitii noi, cu indicarea sursei de finantare, mentinerea/diversificarea/dezvoltarea obiectului de activitate, locuri de munca asigurate sau nou-create etc.).
    (4) Ofertele prevazute la alin. (3) se depun, in scris, la sediul secretariatului comisiei sau al institutiilor reprezentate in aceasta, in termenul indicat in anuntul publicitar, dar cu cel putin 10 zile inaintea datei de 15 noiembrie 1995.
    Art. 11
    Dupa intocmirea si centralizarea documentelor, conform art. 9 si 10, comisia le analizeaza, in cel mai scurt termen posibil, si intocmeste raportul de evaluare, pe care il transmite, impreuna cu dosarul complet privind fiecare societate comerciala prestatoare de servicii pentru agricultura, Fondului Proprietatii de Stat si Fondului Proprietatii Private - actionar al societatii comerciale - in vederea divizarii/fuziunii si/sau privatizarii.
    Raportul de evaluare trebuie sa cuprinda:
    a) documentele prevazute la art. 9 alin. (3) lit. a), b), d), e), f) si h);
    b) activul net ajustat de comisie in conformitate cu dispozitiile art. 22 alin. (1) si (3) din lege si cu instructiunile privind determinarea activului net ajustat, care vor fi intocmite de catre Ministerul Finantelor in colaborare cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Fondul Proprietatii de Stat;
    c) in cazul in care din analizele efectuate rezulta necesitatea divizarii, comisia sau, dupa caz, subcomisiile propun, in raportul de evaluare, inceperea procedurii de privatizare pe data de 15 noiembrie 1995. Dupa finalizarea procedurii de divizare, persoanele devenite actionari pot opta, pe criterii de arondare teritoriala, pentru mentinerea acestei calitati la una dintre societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura rezultate din divizare;
    d) clauzele asiguratorii prevazute de art. 7 alin. (3) din lege.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    (1) Recomandarile comisiei privind, inclusiv, masuri de felul celor prevazute la art. 4 lit. e), art. 5 lit. b) si c) si art. 11 lit. c) din prezentele norme, initiate si nefinalizate pana la data privatizarii, se includ, in mod corespunzator, prin clauze si/sau conditii specifice in sarcina societatii comerciale sau, dupa caz, a actionarilor ei, in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, caietul de sarcini al licitatiei de vanzare de actiuni sau in prospectul de vanzare de actiuni prin oferta publica.
    (2) In alegerea metodei de vanzare a cotei de 40% din capitalul social al societatii comerciale, in conditiile art. 7 din lege, Fondul Proprietatii de Stat va lua in considerare optiunile exprimate si avizul comisiei mentionat in art. 4 lit. c), cu conditia ca acestea sa fie atasate la raportul de evaluare.
    (3) In procesul de vanzare contra numerar a actiunilor societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura, se va acorda, in conditiile legii, preferinta optiunilor producatorilor agricoli ori ale asociatiilor acestora.
    (4) Capitalul social al societatii comerciale modificat ca efect al aplicarii prezentelor norme, va fi comunicat Agentiei Nationale pentru Privatizare, de catre Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private, pana la data de 31 decembrie 1995.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 855/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 855 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 855/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu