Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 15815 din 20 noiembrie 1995

privind determinarea activului net ajustat la societatile comerciale prestatoare de servicii din agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              Nr. 15.815 din 20 noiembrie 1995
              MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
              Nr. 97.405 din 20 noiembrie 1995
              FONDUL PROPRIETATII DE STAT
              Nr. 2.108.507 din 20.11.1995
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 27 noiembrie 1995


    In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 855/1995, Ministerul Finantelor, in colaborare cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si cu Fondul Proprietatii de Stat au elaborat Instructiunile privind determinarea activului net ajustat la societatile comerciale prestatoare de servicii din agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice", cu urmatorul continut:
    1. Activul net ajustat se determina pentru societatile comerciale prestatoare de servicii din agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice" in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) si (3) din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare.
    2. Societatile comerciale prevazute la pct. 1 vor intocmi liste cu mijloacele fixe a caror durata de functionare consumata este mai mare de 5 ani si neamortizate integral, cu un grad de folosinta in anul 1994 cuprins intre 0-55% (inclusiv mijloacele fixe inchiriate sau date in locatie de gestiune pentru care gradul de folosinta se determina de catre societatea comerciala care le are inregistrate in patrimoniu).
    Se exclud cladirile administrative si bunurile de utilitate comuna (depozite, magazii, mobilier, autovehicule cu destinatie administrativa si alte bunuri de aceasta natura).
    Mijloacele fixe aflate in conservare in anul 1994, care, conform prevederilor legale, in anul 1995 au fost scoase la vanzare pe baza de licitatie fara a fi vandute pana la data de 31 octombrie 1995 si nici nu fac in viitor obiectul restructurarii economico-financiare, vor fi incadrate la gradul de folosinta zero.
    3. Gradul de folosinta a mijloacelor fixe mentionate la pct. 2 va fi egal cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza, calculat pentru anul 1994 in conformitate cu prevederile Normelor nr. 16.805/2.812/1994, emise de Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Statistica, modificate prin Precizarile nr. 10.474/1.541/1995.
    4. Evaluarea mijloacelor fixe prevazute la pct. 2 (exclusiv cele cu grad de folosinta zero) se va face in functie de valoarea ramasa la data de 31 octombrie 1995, corectata cu gradul de folosinta realizat in anul 1994.
    Noua valoare a mijloacelor fixe determinata conform alineatului de mai sus nu poate fi mai mica decat valoarea ramasa la 31 decembrie 1993 plus amortizarea aferenta perioadei 1 ianuarie 1994 - 31 octombrie 1995.
    Valoarea ramasa la 31 octombrie 1995 se determina pornind de la valoarea de intrare actualizata a mijloacelor fixe la 1 ianuarie 1995 (stabilita in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/1994) din care se deduce amortizarea scriptica inregistrata la 31 octombrie 1995 in conturile 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale" si 8.045 "Amortizarea mijloacelor fixe aferenta gradului de neutilizare".
    Pentru stabilirea valorilor evaluate ale mijloacelor fixe, respectivele societati comerciale vor intocmi anexa la prezentele instructiuni.
    Inregistrarea in contabilitate a valorilor evaluate conform anexei se va efectua dupa ajustarea, de catre comisiile prevazute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, a activului net.
    Diferentele rezultate din evaluare (col. 9 din anexa) vor diminua valoarea de intrare a mijloacelor fixe concomitent cu micsorarea capitalului social.
    5. Mijloacele fixe amortizate integral, care nu mai sunt necesare activitatii proprii a respectivelor societati comerciale si care se scot din functiune conform art. 24 din Legea nr. 15/1994, vor fi scazute din evidenta contabila, urmand a fi valorificate conform prevederilor legale in vigoare.
    Pentru mijloacele fixe neamortizate integral, cu grad de folosinta zero, valoarea evaluata este egala cu valoarea de recuperare a ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente si a altor materiale recuperabile, stabilita de catre o comisie tehnica numita de consiliul de administratie al societatii comerciale.
    Cu diferenta dintre valoarea neamortizata a mijloacelor fixe si valoarea evaluata, conform alineatului de mai sus, se va diminua valoarea de intrare a acestora, concomitent cu micsorarea capitalului social.
    Aceste operatiuni se vor inregistra in contabilitate dupa ajustarea activului net de catre comisia prevazuta de lege.
    6. In vederea determinarii activului net contabil potrivit anexei nr. 1.2 la Normele metodologice nr. 2/1994 pentru aplicarea Legii nr. 77/1994, emise de Fondul Proprietatii de Stat, Fondurile Proprietatii Private si Agentia Nationala pentru Privatizare, respectivele societati comerciale vor inregistra in contabilitate pierderile realizate pana la finele anului 1994, precum si creantele existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioara datei de 31 decembrie 1993, potrivit prevederilor art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995. si ale art. 19 alin. 16 din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 172/1995.
    7. Societatile comerciale mentionate la pct. 1 vor prezenta comisiei prevazute de lege lista terenurilor neagricole cu situatie juridica neclara si care pot fi transferate administratiei publice locale.
    Valoarea acestor terenuri, in situatia in care este evidentiata in contabilitate, se va scadea prin micsorarea capitalului social sau a altor fonduri, dupa ajustarea activului net cu valoarea aferenta, de catre comisia prevazuta de lege.
    In cazurile in care valoarea terenurilor neagricole este inregistrata in capitalul social, iar societatile comerciale nu au obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului si nu fac obiectul transferului catre administratia publica locala, aceasta va fi scazuta din capitalul social si inregistrata, pana la clarificarea situatiei juridice a terenurilor, in contul 118 "Alte fonduri".
    Aceste inregistrari se vor efectua inaintea intocmirii listelor cu terenurile neagricole propuse a fi transferate administratiei publice locale.
    8. Pe baza elementelor de la pct. 2-7 prezentate de societatile comerciale respective, comisiile vor proceda la analizarea oportunitatii ajustarii activului net si vor determina activul net ajustat intocmind anexa nr. 1.2 din Normele metodologice nr. 2/1994 pentru aplicarea Legii nr. 77/1994, din care un exemplar va fi transmis societatilor comerciale pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.

        Ministru de stat,
        ministrul finantelor,
        Florin Georgescu

        p. Ministrul agriculturii
        si alimentatiei,
        Alexandru Lapusan,
        secretar de stat

        Presedintele Consiliului de administratie
        al Fondului Proprietatii de Stat,
        Emil Dima    ANEXA 1

                FISA
 mijloacelor fixe supuse evaluarii conform prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 55/1995
----------------------------------------------------------------------------
     0      1       2       3       4      5       6       7      8       9
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
        SEMNIFICATIA COLOANELOR
    0 = Nr. crt.
    1 = Denumirea mijlocului fix
    2 = Durata de functionare consumata la data de 31 octombrie 1995
    3 = Valoarea ramasa la 31 decembrie 1993
    4 = Valoarea de intrare la 1 ianuarie 1995
    5 = Amortizarea scriptica la 31 octombrie 1995 (contul 281 + contul 8.045)
    6 = Valoarea ramasa la 31 decembrie 1995 (col. 4 - col. 5)
    7 = Gradul de folosinta (%)
    8 = Valoarea evaluata (col. 6 x col. 7)
    9 = Diferenta (col. 8 - col. 4)

SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 15815/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 15815 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu