E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 634 1991 abrogat de articolul 4 din actul Hotărârea 457 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 545 1992
Articolul 5 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 545 1992
Articolul 11 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 545 1992
Articolul 15 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 545 1992
Articolul 20 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 545 1992
Articolul 24 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 545 1992
Articolul 29 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 545 1992
Articolul 32 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 545 1992
Articolul 36 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 545 1992
Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 545 1992
Hotărârea 634 1991 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 782 1991
Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 758 1991
Articolul 4 din actul Hotărârea 634 1991 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 758 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 634 din 16 septembrie 1991

pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 193 din 26 septembrie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat, anexa la prezenta hotarare.


                        PRIM-MINISTRU
                         PETRE ROMAN

                              NORME METODOLOGICE
privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat prevazute la art. 2 din Legea nr. 58/1991 a privatizarii societatilor comerciale, catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, se face in conditiile legii si cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme, elaborate in baza prevederilor art. 55 din Legea nr. 58/1991.
    Art. 2
    In scopul Legii nr. 58/1991, prin "active" se inteleg unitati din structura unei societati comerciale cu capital de stat (denumita in continuare "societate comerciala detinatoare"), ca magazine, restaurante, hoteluri, cabane, depozite, ateliere, sectii, fabrici si alte asemenea care pot fi organizate si pot functiona in mod independent si care isi desfasoara activitatea in industrie, agricultura, comert, turism, prestari de servicii si in alte ramuri.
    Art. 3
    Vanzarea activelor se face potrivit legii, pe baza de licitatie, sub indrumarea Agentiei Nationale pentru Privatizare (denumita in continuare A.N.P.).
    Pana la constituirea Fondului Proprietatii de Stat si Fondurilor Proprietatii Private, se pot vinde active a caror valoare totala reprezinta pana la 75% din valoarea inregistrata a activelor unei societati comerciale, cu conditia ca activele ramase nevandute sa asigure functionalitatea societatii comerciale, potrivit obiectului sau de activitate.
    Art. 4
    Persoanele fizice care nu au cetatenia romana si domiciliul in Romania, precum si persoanele juridice care nu au nationalitatea romana si sediul in Romania, nu pot dobandi active in conditiile legii, cand acestea ar consta in terenuri.
    Societatea comerciala detinatoare, in cazul in care este si proprietara a terenului pe care este amplasat activul ce se vinde unei persoane fizice sau juridice straine, va transmite acesteia numai dreptul de folosinta asupra terenului respectiv.
    O persoana fizica sau o persoana juridica poate cumpara, in aceeasi localitate, respectiv sector al municipiului Bucuresti, maximum trei active de acelasi profil.

    CAP. 2
    Alegerea activelor pentru vanzare

    Art. 5
    Lista de active care vor fi scoase la vanzare, in primele 12 luni de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 58/1991, se publica de catre A.N.P. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Propunerile ulterioare de vanzare a altor active in cadrul perioadei de 12 luni, necuprinse in lista initiala, vor urma procedura de publicitate prevazuta la alin. 1.
    Art. 6
    Initiativa de inscriere pe lista a unor active o poate avea societatea comerciala detinatoare, prin consiliul de administratie, si orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, interesata.
    Propunerile de inscriere pe lista a activelor se depun la societatea comerciala detinatoare, care are obligatia sa le inregistreze.
    Art. 7
    Consiliul imputernicitilor statului sau adunarea generala a actionarilor, dupa caz, sunt obligate sa analizeze propunerile primite privind inscrierea pe lista a activelor si sa decida in termen de 15 zile de la data inregistrarii propunerii.
    Cand propunerea este respinsa, consiliul imputernicitilor statului sau adunarea generala a actionarilor, dupa caz, sunt obligate sa raspunda in scris initiatorului, aratand motivele care au stat la baza acestui refuz.
    Art. 8
    Propunerile de inscriere pe lista a activelor se fundamenteaza de catre consiliul de administratie al societatii comerciale detinatoare pe baza criteriilor orientative minime din anexa nr. 1 la prezentele norme si a criteriilor specifice elaborate, dupa caz, de ministerele de resort, prefecturi sau Primaria municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    Propunerile de inscriere pe lista a activelor, aprobate de consiliul imputernicitilor statului sau de adunarea generala a actionarilor, dupa caz, se inainteaza la ministerele de resort, prefecturi sau Primaria municipiului Bucuresti in vederea analizarii si transmiterii de catre acestea la A.N.P., in forma prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme, pana la data de 21 octombrie 1991.
    A.N.P. analizeaza propunerile primite si selecteaza activele pentru a fi inscrise pe lista pe care o publica.
    Art. 10
    Dupa expirarea perioadei de 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 58/ 1991, activele ramase nevandute din lista initiala, precum si alte active vor putea fi vandute de societatile comerciale detinatoare in conformitate cu Legea nr. 58/1991 si cu prezentele norme.
    Societatile comerciale detinatoare sunt obligate sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, activele ce urmeaza a fi vandute.
    Aprobarile pentru aceste vanzari vor fi date de consiliile imputernicitilor statului sau de adunarile generale ale actionarilor, dupa caz.

    CAP. 3
    Evaluarea activelor

    Art. 11
    Societatea comerciala detinatoare de active, care urmeaza sa fie vandute, intocmeste raportul de evaluare a activului cu cel mult 60 zile inainte de data tinerii licitatiei.
    Art. 12
    Raportul de evaluare a activului va contine o examinare completa a situatiei economice si financiare a activului si va stabili pretul initial de vanzare al acestuia.
    Raportul de evaluare a activului se va intocmi conform anexei nr. 3 la prezentele norme. Ministerele de resort pot preciza, dupa caz, tehnici de evaluare specifice pentru unele active din sectorul respectiv.
    Art. 13
    Raportul de evaluare a activului, aprobat de consiliul imputernicitilor statului sau de adunarea generala a actionarilor, dupa caz, se inainteaza la filiala judeteana a A.N.P. in termen de 5 zile de la aprobare, numai in situatia cand pretul de pornire al licitatiei este sub valoarea contabila actualizata in functie de influenta preturilor si a uzurii.
    Filiala judeteana a A.N.P., in colaborare cu Directia judeteana a finantelor publice, verifica raportul de evaluare a activului si solicita, daca este cazul, modificarea, completarea sau refacerea acestuia cu consultarea unei institutii specializate, in termen de 15 zile.
    Art. 14
    A.N.P. poate controla, inainte de publicarea anuntului de vanzare a activului, realitatea datelor din raportul de evaluare a activului si poate solicita refacerea acestuia, cand se constata abateri de la prezentele norme. In aceste cazuri, societatea comerciala detinatoare este obligata sa refaca raportul de evaluare a activului.

    CAP. 4
    Obligatii ale societatilor comerciale detinatoare

    Art. 15
    Societatile comerciale detinatoare publica anuntul de vanzare intr-un ziar de mare tiraj, precum si intr-un ziar local, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita pentru licitatie. In acelasi termen, societatea comerciala detinatoare afiseaza anuntul de vanzare la sediul acesteia si la locul activului respectiv.
    Proiectul de contract de vanzare-cumparare se intocmeste de catre societatea comerciala detinatoare si constituie oferta ferma de vanzare, care se afiseaza, cu 5 zile inainte de tinerea licitatiei, in aceleasi locuri cu anuntul de vanzare.
    Art. 16
    Anuntul de vanzare va cuprinde informatiile de la pct. 2 din regulamentul de licitatie, prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 17
    Daca activul este format din bunuri imobile, societatea comerciala detinatoare va trimite o copie a contractului de vanzare-cumparare la Notariatul de stat in raza caruia sunt situate bunurile imobile pentru a fi transcrise in registrul de publicitate imobiliara, in termen de 5 zile de la incheierea contractului.
    Art. 18
    Daca societatea comerciala detinatoare este proprietara terenului pe care se afla activul, pretul terenului va fi inclus in pretul general de vanzare, in cazul transmiterii dreptului de proprietate.
    In situatia transmiterii numai a dreptului de folosinta, in pretul general de vanzare va fi inclus si pretul de folosinta al terenului.
    Daca activul care formeaza obiectul vanzarii este situat pe un teren care nu este proprietatea societatii comerciale detinatoare, cumparatorul se substituie societatii comerciale detinatoare, in contractul de inchiriere a terenului, in conditiile legii.
    Art. 19
    Societatea comerciala detinatoare are obligatia de a afisa, la sediul sau, precum si la locul activului scos la vanzare, zilele si orele la care acesta poate fi vizitat de catre cei interesati sa participe la licitatie.
    Societatea comerciala detinatoare este obligata sa puna la dispozitia celor care solicita, cu cel putin 30 de zile inainte de tinerea licitatiei, dosarul de prezentare a activului care va cuprinde datele din anuntul de vanzare, principalele informatii tehnico-financiare, lista mijloacelor fixe, gradul de uzura si alte informatii considerate necesare.

    CAP. 5
    Obligatii ale cumparatorului

    Art. 20
    In situatia in care societatea comerciala detinatoare are in derulare contracte pentru livrarea unor produse ce se executa - total sau partial - prin utilizarea activului vandut, cumparatorul activului are obligatia preluarii acestora. In vederea transferului relatiilor contractuale este necesar acordul beneficiarului contractual.
    Art. 21
    Daca la data vanzarii, activul este inchiriat sau predat in locatie de gestiune in baza unui contract legal incheiat, iar cumparatorul nu este locatarul, atunci cumparatorul activului este obligat sa preia acest contract.
    Art. 22
    In cazul in care activul era utilizat de societatea comerciala detinatoare pentru producerea sau vanzarea alimentelor de baza - paine, lapte si produse lactate, carne si preparate din carne, zahar, ulei - cumparatorul este obligat sa continue aceasta activitate pentru o perioada de 1 an, in afara cazurilor cand perioada respectiva este scurtata cu acordul, dupa caz, al ministerului de resort sau al Directiei de programe si urbanism comercial a prefecturii sau a Primariei municipiului Bucuresti.
    Art. 23
    Cumparatorul asigura, pentru o perioada de 3 luni, diferenta dintre ultimul salariu avut si ajutorul de somaj acordat salariatilor deveniti disponibili, ca urmare a cumpararii activului sau disponibilizati ulterior, din motive de restrangere de personal, intr-un interval de 6 luni de la data contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 24
    Pentru activele care se afla in situatiile prevazute la art. 20 - 23, obligatiile cumparatorului vor fi cuprinse in dosarul de prezentare a acestora la vanzare. Aceste obligatii vor fi incluse si in capitolul de clauze speciale al contractului de vanzare-cumparare.

    CAP. 6
    Vanzarea activelor

    Art. 25
    Societatea comerciala detinatoare organizeaza vanzarea activelor prin licitatie publica sau licitatie in plic, cu adjudecarea la pretul cel mai mare, potrivit prevederilor art. 54 din Legea nr. 58/1991.
    Daca la licitatie participa si persoane fizice sau persoane juridice straine, in caz de egalitate, vanzarea se efectueaza in favoarea cetatenilor romani sau a persoanelor juridice romane.
    Licitatia se desfasoara potrivit regulamentului de licitatie prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 26
    Contractul de vanzare-cumparare se incheie, in termen de 15 zile de la data adjudecarii, de catre societatea comerciala detinatoare, cu cistigatorul licitatiei.
    Continutul cadru al contractului de vanzare-cumparare a activului este prevazut in anexa nr. 5.
    Art. 27
    Stocurile de materii prime, materiale, productie neterminata, produse finite si alte mijloace circulante aferente activului ce se vinde, actualizate cu influenta modificarilor de preturi existente la data negocierii, pot fi preluate, la cererea vanzatorului, de cumparator, pe baza unor negocieri de vanzare separate, fara a fi incluse in pretul de pornire al licitatiei.

    CAP. 7
    Facilitati ce pot fi acordate unor categorii de cumparatori de active

    Art. 28
    La incheierea licitatiei, in situatia in care doua sau mai multe categorii de persoane participante la licitatie, se afla la egalitate din punct de vedere al pretului oferit si fac parte din categoria celor care beneficiaza de un drept de preferinta prevazut la art. 59 alin. 2 din Legea nr. 58/1991, adjudecarea activului licitat se va face de catre comisia de licitatie, tinand cont de urmatoarea ordine de preferinta:
    a) locatar al activului, cetatean roman;
    b) salariat al societatii comerciale detinatoare;
    c) pensionar care a avut ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala.
    Art. 29
    Societatile comerciale care doresc sa asigure facilitatile prevazute la art. 60 din Legea nr. 58/1991, privind acordarea de credite, plata la termen sau plata in rate, solicita, motivat, aprobarea A.N.P., numai in conditiile in care aceste facilitati nu se incadreaza in urmatoarele limite: avans minim de 10%; dobanda cel putin egala cu cea practicata de unitatile C.E.C. pentru depunerile la vedere; durata esalonarii la plata - maximum 5 ani. Aprobarea se solicita si in cazul in care societatile comerciale doresc sa acorde si alte facilitati.
    In cazul acordarii de credite, marimea acestora se negociaza de societatile comerciale in functie de posibilitatile lor financiare.
    Art. 30
    Facilitatile negociate intre societatile comerciale si salariatii acestora sau pensionari se vor finaliza prin eliberarea de inscrisuri de confirmare a acordarii lor. Aceste inscrisuri devin obligatorii pentru societatea comerciala care le emite.
    Art. 31
    Facilitatile acordate salariatilor sau pensionarilor se inscriu in contractul de vanzare-cumparare.

    CAP. 8
    Sanctiuni

    Art. 32
    Constituie contraventie la normele privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat urmatoarele fapte, daca nu constituie infractiune:
    a) acordarea de facilitati, in alte conditii decat acelea prevazute la art. 29;
    b) anuntarea si organizarea licitatiei cu nerespectarea prevederilor art. 13;
    c) nepublicarea de catre societatile comerciale detinatoare in Monitorul Oficial al Romaniei a listei cu activele propuse la vanzare, conform art. 10 alin. 2, precum si nerespectarea termenului minim de 30 de zile, intre data publicarii anunturilor de vanzare si data tinerii licitatiei, prevazut la art. 15;
    d) nerespectarea de catre societatile comerciale detinatoare, din motive imputabile acestora, a termenului de 15 zile prevazut pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare;
    e) neraportarea informatiilor la termenul prevazut de art. 39.
    Art. 33
    Contraventiile prevazute la art. 32 din prezentele norme se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:
    - cele de la lit. a), cu amenda de la 50 mii lei la 100 mii lei;
    - cele de la lit. b), c) si d), cu amenda de la 100 mii lei la 200 mii lei;
    - cele de la lit. e), cu amenda de la 5 mii lei la 10 mii lei.
    Art. 34
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul imputernicit al A.N.P. si al organelor de control financiar.
    Art. 35
    Contraventiilor prevazute de prezentele norme li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 36
    Incalcarea prevederilor de la art. 10 alin. 2, art. 13 alin. 2 si art. 15 are drept consecinta anularea licitatiei, la cererea persoanelor interesate.
    Art. 37
    Nesemnarea contractului de vanzare-cumparare a activului de catre cistigatorul licitatiei in termen de 15 zile de la data adjudecarii licitatiei conduce la pierderea garantiei de participare  a acestuia si la plata daunelor cauzate societatii detinatoare.

    CAP. 9
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 38
    Sumele rezultate din vanzarea activelor raman la dispozitia societatii comerciale detinatoare, intr-un cont distinct, urmand a fi folosite conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 58/1991.
    Sumele rezultate din vanzarea stocurilor de materii prime, materiale, productie neterminata, produse finite si alte mijloace circulante aferente activului se introduc in contul curent al societatii comerciale detinatoare.
    Art. 39
    Societatile comerciale detinatoare sunt obligate sa raporteze la filiala judeteana a A.N.P. datele privind activul vandut, prevazute in anexa nr. 6, in termen de 10 zile de la incheierea contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 40
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1

                   CRITERII ORIENTATIVE MINIME
pentru inscrierea activelor in lista A.N.P.
    1. Active aflate in conservare.
    2. Active care au fost deja inchiriate si/sau date in locatie de gestiune, conform prevederilor legale.
    3. Active care prin vanzarea lor nu afecteaza nivelul general de rentabilitate a societatii comerciale detinatoare.
    4. Active care prin retehnologizari, modernizari, au ca efect cresterea randamentului, scaderea consumului de energie si reducerea noxelor.
    5. Alte active pentru care oportunitatea vanzarii lor rezulta din studiile de restructurare.

    ANEXA 2

    MINISTERUL (Prefectura, Primaria municipiului
    Bucuresti) ......................................
    Departamentul ...................................

                     LISTA ACTIVELOR
din cadrul societatilor comerciale cu capital de stat propuse pentru vanzare pana la data de 14 august 1992 (art. 56 din Legea nr. 58/1991)

    - Denumirea societatii comerciale detinatoare ............................
    - Sediul societatii comerciale detinatoare *) ............................
    - Numarul de inregistrare in registrul comertului ........................
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Ponderea
                                         Numarul   activului     Criterii avute
Denumirea Sediul    Obiectul   Volumul   de        in valoare    in vedere la
activului activului de         anual de  salariati totala de     efectuarea
                    activitate activitate  ai      inregistrare  propunerii
                    a          a         activului a activelor   pentru
                    activului  activului              - % -      vanzare
                               *)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    NOTA
  -------
    *) Pentru sediul societatii comerciale detinatoare se vor trece: adresa, numarul de telefon, telex, telefax.
    *) In functie de specificul activului se inscriu date caracteristice pentru dimensiunea activitatii  acestuia (datele valorice se exprima in mii lei).

    ANEXA 3

                       RAPORT DE EVALUARE A ACTIVULUI

    1. Valoarea contabila a activului, determinata pe baza reevaluarii, conform H.G. nr. 945/1990, luata in calcul la stabilirea patrimoniului net al societatii comerciale detinatoare.
    2. Valoarea contabila, actualizata cu influentele modificarilor de preturi intre reevaluarea efectuata potrivit H.G. nr. 945/1990 si data scoaterii la vanzare.
    3. Principalii indicatori economico-financiari ai activului.
    4. Forta de munca utilizata in cadrul activului si calificarea acesteia.
    5. Implicatii asupra societatii comerciale detinatoare in cazul vanzarii activului propus.
    6. Sursele de aprovizionare cu materii prime, materiale si posibilitatile de desfacere a produselor finite.
    7. Contracte comerciale pe rol ale societatii comerciale detinatoare vizand activul in cauza.
    8. Datorii ale societatii comerciale detinatoare vizand activul in cauza.
    9. Sarcini de care este grevat activul in cauza.
    10. Dotarea tehnica si nivelul tehnologic al activului; uzura fizica si morala.
    11. Valoarea investitiilor facute de locatar (daca este cazul).
    12. Pretul minim propus pentru inceperea licitatiei si tipul de licitatie care se doreste a fi utilizat.
    13. Justificarea pretului initial de incepere a licitatiei si metoda de evaluare folosita (la stabilirea pretului, vor fi avute in vedere si elemente caracteristice ale fondului de comert cum sunt: marca, vadul comercial, clientela, licente, patente etc.).

    ANEXA 4

                              REGULAMENT
de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru vanzarea de active apartinand societatilor comerciale prevazute la art. 2 din Legea nr. 58/1991
    1. Vanzarile de active se pot efectua prin urmatoarele tipuri de licitatie publica:
    a) deschisa, cu strigare;
    b) deschisa, cu oferte inchise in plicuri sigilate.
    Participarea publicului la desfasurarea licitatiei este libera. Taxa de intrare este de 50 lei.
    Sunt exceptati de la plata taxei de intrare reprezentantii mijloacelor de informare in masa.
    2. Anuntul de vanzare pentru tinerea licitatiei va contine urmatoarele informatii:
    a) denumirea si adresa societatii comerciale detinatoare;
    b) denumirea activului scos la vanzare, obiectul principal de activitate si adresa unde poate fi vizitat;
    c) locul unde pot fi consultate datele economico-financiare sau se poate procura dosarul de prezentare a activului propus spre vanzare;
    d) tipul de licitatie utilizat;
    e) numarul de telefon al persoanei desemnate sa dea relatii despre activul respectiv si conditiile de participare la licitatie;
    f) taxa de participare, garantia de 10% din pretul de pornire al licitatiei activului si contul in care se achita;
    g) adresa, ziua si ora de tinere a licitatiei;
    h) pretul de pornire al licitatiei;
    i) specificarea terenurilor ocupate de activ, care nu fac obiectul licitatiei, nefiind proprietatea societatii comerciale detinatoare, cu precizarea situatiei juridice a terenului.
    3. Licitatiile se vor tine in fata unei comisii aprobate de consiliul imputernicitilor statului sau de adunarea generala a actionarilor, dupa caz, ale societatilor comerciale detinatoare, o data cu aprobarea raportului de evaluare a activului.
    Comisia va fi formata din cel putin trei persoane: presedintele si secretarul comisiei din partea societatii comerciale licitatoare; un reprezentant de la una din urmatoarele institutii judetene: filiala Agentiei Nationale pentru Privatizare, Directia finantelor publice sau Directia controlului financiar de stat.
    In comisia de licitatie, poate fi numit ca membru si un reprezentant, dupa caz, al ministerului de resort, prefecturii sau Primariei municipiului Bucuresti.
    Persoanele din comisia de licitatie, cat si membrii lor de familie nu vor avea dreptul sa participe la licitatie in calitate de ofertanti.
    Societatea comerciala detinatoare poate angaja pentru organizarea si conducerea licitatiei o firma, legal autorizata, specializata in licitatii.
    Persoanele din cadrul firmei autorizate, care conduc licitatia, trebuie sa fie atestate metodologic de catre A.N.P., contra unei taxe stabilite de aceasta, din care se vor suporta cheltuielile ocazionate de atestarea si informarea periodica a persoanelor atestate.
    4. La licitatiile de vanzare a activelor, pot participa persoane fizice sau persoane juridice, romane sau straine, cu exceptia institutiilor publice, regiilor autonome sau societatilor comerciale cu unic actionar statul roman, care au depus, la sediul organizatorului licitatiei, cu cel putin trei zile inainte de tinerea licitatiei, urmatoarele documente:
    a) dovada achitarii taxei de participare si a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei;
    b) copia certificata de pe inmatricularea de la Oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice romane si bonitatea acestora pe baza de recomandari bancare, precum si dovada achitarii obligatiilor fiscale;
    c) pentru participantii straini, dovada existentei legale, in cadrul persoanelor juridice, cat si bonitatea acestora pe baza de recomandari bancare, acordate de banci de prim rang sau de alte banci comerciale agreate de o banca comerciala romana.
    5. Comisia va analiza documentele prezentate si va intocmi lista cu ofertantii acceptati, excluzand  de la participare pe cei care nu au depus in totalitate si in termen documentele de participare la licitatie, prevazute la pct. 4.
    6. Consiliul imputernicitilor statului sau adunarea generala a actionarilor, dupa caz, ale societatilor comerciale detinatoare, stabileste marimea indemnizatiei pentru membrii comisiei de licitatie, precum si cuantumul taxei de participare la licitatie.
    Taxa de participare se va determina astfel incat sa acopere cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei. Aceeasi destinatie o are si taxa de intrare.
    7. Licitatia publica se tine la cel putin 30 de zile de la publicarea in presa si are loc in ziua si la ora indicate in anuntul de vanzare, daca sunt cel putin doi ofertanti. In caz contrar, se asteapta o ora pentru a avea cel putin doi concurenti. Daca nici dupa acest termen nu se indeplineste conditia respectiva, licitatia nu va mai avea loc, incheindu-se un proces-verbal de constatare.
    Reluarea licitatiei activului respectiv se va face dupa publicarea intr-un ziar de mare tiraj si intr-un ziar local, a tinerii unei noi licitatii, la cel putin 15 zile de la aparitia anuntului.
    In cazul cand nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doi concurenti, licitatia se va reface dupa un termen de 5 zile.
    Daca si de aceasta data se prezinta un singur ofertant, acesta este examinat si, daca indeplineste conditiile de participare la licitatie si accepta pretul si obligatiile prevazute in dosarul de prezentare a activului, va fi declarat castigator.
    8. Licitatia este condusa efectiv de presedintele comisiei de licitatie, denumit in continuare licitator, iar participantii admisi la licitatie licitanti.
    9. In ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, licitatorul anunta deschiderea sedintei, obiectul acesteia, face prezenta licitantilor inscrisi si constata daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.
    Daca toate conditiile legale sunt indeplinite, licitatorul anunta modul de desfasurare a licitatiei, pretul initial de la care pleaca strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare permisa, respectiv salt minim de 5% si salt maxim permis de 20% din pretul initial.
    10. Dupa inceperea sedintei, se primesc de la licitanti, prin strigari, ofertele de pret care trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei. Licitatorul este obligat sa anunte tare si clar suma oferita de licitant.
    Daca la a treia repetare a ultimei oferte, nu se striga o suma mai mare, licitatorul anunta adjudecarea activului licitantului care a oferit ultima suma.
    In caz de oferte egale, activul revine licitantului care se bucura de prevederile art. 25 alin. 2 si art. 28 din Normele metodologice privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat.
    Daca egalitatea se mentine in continuare, se va proceda potrivit prevederilor de la pct. 17 alin. 2 - 4.
    11. In cazul cand, dupa deschiderea sedintei de licitatie, nici un licitant nu ofera o suma egala sau superioara pretului initial anuntat, licitatorul are posibilitatea de a cobori succesiv, in trepte de 5% din pretul initial, dar nu mai mult de 30%.
    Daca nici dupa aceasta nu se primesc oferte, licitatorul anunta inchiderea sedintei de licitatie si retragerea activului de la vanzare.
    12. Activele care sunt in situatia de la pct. 11 pot fi ulterior scoase la vanzare numai dupa reevaluarea acestora de catre o comisie de experti.
    13. Dupa anuntarea adjudecatorului de catre licitator, se declara inchisa sedinta de licitatie. Se intocmeste procesul-verbal al sedintei de licitatie care se semneaza de comisia de licitatie si de adjudecator.
    Procesul-verbal, impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei, se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul societatii comerciale vanzatoare.
    Presedintele comisiei de licitatie vizeaza declaratiile de consemnare pentru returnarea garantiei de participare pentru ceilalti licitanti, retinandu-se doar garantia adjudecatorului, care face parte din pretul adjudecat.
    14. Cistigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vanzare - cumparare in termen de 15 zile de la data sedintei de licitatie in conditiile prevazute de art. 57 alin. 2 din Legea nr. 58/1991 si a celor din dosarul de prezentare a activului.
    In caz contrar, cu exceptia unor situatii de forta majora temeinic dovedite, cistigatorului licitatiei i se aplica prevederile art. 37 din Normele metodologice pentru vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat.
    15. In cazul licitatiilor cu oferte in plicuri inchise si sigilate, inscrierea la licitatie are loc in aceleasi conditii ca si pentru licitatiile prin strigari, dar depunerea plicurilor cu ofertele se va face in fata comisiei de licitatie, in ziua si la ora stabilite pentru inceperea acesteia.
    Pe plic, se va mentiona clar, denumirea persoanei juridice, numele, prenumele si calitatea imputernicitului legal (sau numele si prenumele persoanei fizice) si denumirea completa a activului pentru care liciteaza.
    In oferta, se va inscrie clar denumirea activului pentru care liciteaza si pretul oferit, numele, prenumele si calitatea imputernicitului  legal al persoanei juridice (sau numele si prenumele) si semnatura olografa.
    Orice plic nesigilat, fara inscrierea datelor obligatorii, sau oferte nesemnate si/sau cuprinzand alte date, fara legatura cu oferta, duc la excluderea de la licitatie a licitantului in cauza.
    16. Dupa deschiderea plicurilor de catre comisie, ofertele sunt contrasemnate de toti membrii comisiei de licitatie si de fiecare licitant in parte.
    17. Licitatia este adjudecata licitantului care a oferit suma cea mai mare.
    In caz de egalitate, cistigatorul licitatiei este declarat cel care indeplineste conditiile prevazute la art. 25 si art. 28 din Normele metodologice privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat. Daca si in acest caz exista egalitate, se va proceda pe loc la o noua licitatie inchisa intre cei aflati la egalitate, pornindu-se de la suma cea mai mare obtinuta pana in acel moment.
    Daca egalitatea se mentine sau cei aflati la egalitate nu vor sa-si mai modifice ofertele se procedeaza la negociere directa intre societatea comerciala detinatoare si licitantii aflati la egalitate.
    Negocierea va avea ca obiect alte clauze sau conditii avantajoase oferite in plus peste pretul de adjudecare.
    In cazul cand negocierile esueaza, din vina partilor, desemnarea cistigatorului licitatiei se va face prin tragere la sorti.
    18. Prevederile pct. 13 - 14 din prezentul regulament se aplica si licitatiilor cu oferte in plicuri inchise si sigilate.
    19. Participantii la licitatie pot formula contestatii cu privire la respectarea dispozitiilor legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei.
    Contestatiile se depun la sediul societatii comerciale detinatoare in termen de 24 de ore de la incheierea sedintei de licitatie.
    Consiliul de administratie al societatii comerciale detinatoare este obligat sa solutioneze contestatia in termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

    ANEXA 5

    Continut cadru
                     CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

    Intre subsemnatii:
    Societatea comerciala ...................... forma juridica .................... actul de infiintare ....... inmatriculata in registrul comertului sub nr. ........ cu sediul in ................. reprezentata prin ...................., in calitate de vanzator si,
    Societatea comerciala ....................... forma juridica ................... inmatriculata in registrul comertului sub nr. ........ cu sediul in .............. reprezentata prin ..................................
    Dl(D-na) ..................................... fiul lui ................... si al ...................... nascut la................ in ......................... cu domiciliul in .................... legitimat cu ............, in calitate de cumparator,
    In baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei nr. ..... din ..........., s-a incheiat prezentul contract in urmatoarele conditii:
    1 ......................... vinde si ................. cumpara activul...... (unitate de productie, comerciala, prestatoare de servicii).................... situat in ...............................
    Obiectul vanzarii este detaliat in inventarul - anexa nr. 1 la contract.
    2. Predarea-primirea obiectului vanzarii este consemnata in procesul-verbal - anexa nr. 2 la contract.
    3. Pretul este .............. (.........................................).
    Plata pretului se face, dupa caz, astfel:*)
    A) Vanzarea cu plata integrala.
    Plata integrala a pretului se face in cel mult 5 zile de la data incheierii contractului sau in termenele uzuale pentru decontare bancara.
    B) Vanzarea cu plata in rate.
    Plata pretului se face in rate.
    La incheierea contractului, cumparatorul a achitat vanzatorului ...... % avans din pret, adica ............ (........................) conform chitantei nr. ........... din ..........................
    Restul datorat de .................... plus dobanda de ......... total........., cumparatorul se obliga a-l plati vanzatorului in ...... rate lunare, esalonate dupa cum urmeaza: .........................................
    C) Vanzarea cu plata la termen.
    Plata pretului se face la data de .............. (alta decat cea a incheierii contractului).
    D) Vanzarea cu acordarea de credite.
    La incheierea contractului, vanzatorul acorda cumparatorului un credit de ........... (...............) pe termen de ........ ani, cu o dobanda de......% pe an.
    Dobanda totala este de ..............
    4. Neplata pretului la scadenta a 3 rate succesive si/sau nerestituirea la termen a creditului acordat de vanzator, inclusiv a dobanzii, atrag rezolutiunea contractului si executarea silita.
    5. La rezolutiunea contractului, vanzatorul poate pretinde daune-interese.
    6. Stocurile de materii prime si materiale existente la data incheierii contractului, care se preiau de cumparator, sunt: ...........................
    7. Productia neterminata si produsele finite existente la data incheierii contractului, care se preiau de cumparator, sunt: ........................
    8. Alte mijloace circulante aferente activului, existente la data incheierii contractului, care se preiau de cumparator, sunt: ........................
    9. Stocurile, precum si produsele care nu se preiau de cumparator vor fi ridicate de vanzator in termen de .......... de la data incheierii contractului.
    10. Cumparatorul asigura, pentru o perioada de 3 luni, diferenta dintre ultimul salariu avut si ajutorul de somaj acordat salariatilor deveniti disponibili ca urmare a cumpararii activului, sau disponibilizati ulterior din motive de restrangere de personal intr-un interval de 6 luni de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare.
    11. Clauze speciale *):
    a) cumparatorul este obligat sa respecte, timp de un an de la data incheierii contractului, destinatia activului, daca, la acea data, activul era utilizat pentru producerea sau vanzarea alimentelor de baza;
    b) cumparatorul este obligat sa preia contractele in derulare, pentru livrarea unor produse, existente la data incheierii contractului de vanzare-cumparare;
    c) cumparatorul este obligat sa preia contractul de inchiriere sau de locatie de gestiune a activului, incheiat anterior licitatiei.
    12. Anexele fac parte integranta din contract.
    Subsemnatul ............................. declar ca am cumparat si primit activul descris la art. 1, in conditiile specificate mai sus.
    Incheiat la.......................... la data de.......................


         Vanzator,                        Cumparator,

    ANEXA 6

    Ministerul/prefectura .......................................
    Subramura economica .........................................
    SOCIETATEA COMERCIALA VANZATOARE (denumire) .................
    Cod societate comerciala ....................................
    Judetul (sectorul).............................. .. ..
    Localitatea ...........................................
    Strada ................................... nr. ..........
    Telefon ................ Fax ............. Telex ..........
    ACTIVUL VANDUT (denumire) ...........................
    Locul activului: Localitatea.........................
    str. ...................... nr. ..... judetul .............
    Obiectul de activitate ................................

                   DATE PRIVIND ACTIVUL VANDUT
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.                 Date                                   mii lei
crt.
-----------------------------------------------------------------------------
1. Valoarea de inregistrare in contabilitate a activului vandut  ............
2. Procent fata de valoarea totala a activelor inregistrata
   in contabilitate inainte de vanzarea activului                ............
3. Valoarea contabila actualizata cu influenta modificarilor
   de preturi                                                    ............
4. Valoarea de incepere a licitatiei                             ............
5. Valoarea de adjudecare a licitatiei                           ............
6. Numar de participanti la licitatie                            ............
7. Facilitati acordate
   a) avans platit      mii lei %                                ............
   b) plata in rate     mii lei/ani                              ............
   c) plata la termen   mii lei/ani                              ............
   d) credite           mii lei/ani                              ............
   e) dobanda           procent pe an                            ............
   f) alte facilitati                                            ............
8. Dimensiunea fizica a activului (capacitatea de
   productie, suprafata comerciala, nr. camere etc.)             ............
9. Cumparator
   - persoana fizica ............................
   - persoana juridica ..........................
   - tara de origine ............................
-----------------------------------------------------------------------------

    L.S.

              Semnatura,                    Data .......................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 634/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 634 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu