E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE Nr. 749 din 22 septembrie 1995   * Republicata

privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 50 din 12 martie 1996


SmartCity3


                  NORME METODOLOGICE*)

    *) Republicate in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 26 din 19 ianuarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 29 ianuarie 1996, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749 din 22 septembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 28 septembrie 1995.

    CAP. 1
    Dispozitii generale
    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza:
    a) conditiile de organizare si de desfasurare a subscrierii in vederea schimbului carnetelor cu certificate de proprietate, carnetelor cu certificate de proprietate incomplete si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat, prevazute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 55/1995, denumite in continuare societati comerciale, in limitele prevazute de lege si aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, care se vor transforma in societati de investitii financiare;
    b) modalitatea de alocare a actiunilor unei societati comerciale in urma subscrierii carnetelor cu certificate de proprietate, carnetelor cu certificate de proprietate incomplete si/sau cupoanelor nominative de privatizare, pe baza raportului valoric dintre cererile valabil exprimate si oferta de actiuni;
    c) procedura de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului pentru cetatenii care au subscris carnete cu certificate de proprietate, carnete cu certificate de proprietate incomplete si/sau cupoane nominative de privatizare la societatile comerciale sau la Fondurile Proprietatii Private, care se vor transforma in societati de investitii financiare.
    Art. 2
    (1) In vederea realizarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995, a schimbului carnetelor cu certificate de proprietate, carnetelor cu certificate de proprietate incomplete si/sau cupoanelor nominative de privatizare, denumite in continuare titluri de privatizare, se organizeaza centre de subscriere si centre computerizate de preluare a datelor care vor fi transmise Institutului de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor.
    (2) Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private furnizeaza Institutului de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor date si informatii cu privire la capitalul social al societatilor comerciale cuprinse in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, actualizat la data de 31 decembrie 1995, precum si orice alte informatii necesare programului de alocare.
    (3) Datele si informatiile prevazute la alineatul precedent vor fi transmise sub semnatura presedintilor fondurilor respective.
    Art. 3
    (1) Centrele de subscriere vor functiona in perioada 1 octombrie 1995 - 30 aprilie 1996 si vor fi organizate de institutiile prevazute la art. 18 (alin. 1) din Legea nr. 55/1995, respectiv Fondurile Proprietatii Private, Casa de Economii si Consemnatiuni, Regia Autonoma "Posta Romana", societatile bancare cu capital de stat si societatile de asigurare cu capital de stat.
    (2) Societatile comerciale incluse in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, regiile autonome, institutiile publice, precum si alte institutii interesate vor colabora cu institutiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, in vederea organizarii si functionarii de centre de subscriere la fiecare dintre acestea, in numele beneficiarului mandatului instituit de lege.
    (3) Centrele de subscriere prevazute la alineatul precedent pot primi cereri de subscriere si titluri de privatizare numai din partea salariatilor institutiei la care acestea sunt organizate, depuse in nume propriu sau mandatati in acest scop de alte persoane fizice, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 750/1995.
    (4) Consiliile locale comunale, in colaborare cu institutiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, vor organiza si vor asigura functionarea cel putin a unui centru mobil de subscriere pe raza respectivei unitati administrativ-teritoriale, care va actiona in numele beneficiarului mandatului instituit de lege.
    (5) Pot fi solicitate, in scopul colaborarii la organizarea si functionarea acestor noi centre de subscriere, oricare dintre institutiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995.
    (6) Centrele de subscriere vor fi dotate cu echipament de verificare a autenticitatii titlurilor de privatizare.
    Art. 4
    (1) Institutiile prevazute la art. 18 din Legea nr. 55/1995 vor comunica Agentiei Nationale pentru Privatizare, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, centrele se subscriere, nominalizate dupa modelul prevazut in anexa nr. 1, si vor aduce la cunostinta cetatenilor repartizarea teritoriala la aceste centre.
    (2) Pentru centrele de subscriere organizate de institutiile mentionate la alineatul precedent, care dispun de echipament de calcul, modalitatea de integrare a acestora in sistemul informatic, prevazuta in prezentele norme metodologice, va fi stabilita prin proceduri comune de lucru elaborate de Agentia Nationala pentru Privatizare, impreuna cu institutiile in cauza, Ministerul Comunicatiilor si Comisia Nationala de Informatica, pana la data inceperii subscrierii.
    Art. 5
    La nivelul judetelor, al municipiului Bucuresti si al sectorului agricol Ilfov se organizeaza centre computerizate de preluare a datelor, care vor fi dotate corespunzator pe perioada desfasurarii acestei activitati de catre Agentia Nationala pentru Privatizare.
    Art. 6
    Reteaua centrelor de subscriere si a centrelor computerizate de preluare a datelor va fi adaptata in functie de evolutia procesului de privatizare.
    Art. 7
    (1) Optiunile formulate si depuse de cetateni vor fi prelucrate computerizat de Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor, care va fi interconectat cu centrele computerizate de preluare a datelor si isi va desfasura activitatea sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    (2) Transferul datelor se va face manual intre centrele de subscriere si centrele computerizate de preluare a datelor.
    (3) Interconectarea se va realiza intre centrele computerizate de preluare a datelor si Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor.
    Art. 8
    (1) Organizarea centrelor computerizate de preluare a datelor se va face sub supravegherea si cu sprijinul secretariatelor judetene, al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, constituite in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 476/1995, iar activitatea acestora va fi coordonata de persoana desemnata in acest scop de catre fiecare secretariat judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov.
    (2) Lista persoanelor desemnate va fi comunicata Agentiei Nationale pentru Privatizare in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (3) In acelasi termen, institutiile prevazute la art. 18 din Legea nr. 55/1995 vor transmite la Agentia Nationala pentru Privatizare lista persoanelor din fiecare judet, respectiv din municipiul Bucuresti si din sectorul agricol Ilfov, responsabile cu organizarea centrelor de subscriere, si vor dispune masurile ce se impun pentru o buna colaborare cu secretariatele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, precum si amplasarea acestor centre (adresa, telefon, fax).

    CAP. 2
    Depunerea de catre cetateni a optiunilor pentru schimbul titlurilor de privatizare in vederea obtinerii de actiuni la societatile comerciale si la Fondurile Proprietatii Private
    Art. 9
    Cetatenii romani care, potrivit legii, sunt indreptatiti sa utilizeze titlurile de privatizare pot opta pentru a deveni actionari:
    a) la societatile comerciale prevazute in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, in conditiile reglementate de prezentele norme metodologice;
    b) la Fondurile Proprietatii Private, care se vor transforma in societati de investitii financiare conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 55/1995;
    c) la societatile comerciale necuprinse in lista aprobata prin hotararile sus-mentionate, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 55/1995 si ale cap. IV din prezentele norme metodologice.
    Art. 10
    (1) Exprimarea optiunilor prevazute la art. 9 lit. a) se va face prin completarea formularului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, care va fi depus, impreuna cu titlurile de privatizare, la centrele de subscriere.
    (2) Cuponul nominativ de privatizare poate fi depus pentru o singura societate comerciala, afara de cazul cand persoanele fizice utilizeaza astfel de titluri obtinute prin succesiune legala; in orice situatie, cuponul nominativ de privatizare da dreptul la dobandirea de actiuni la o singura societate comerciala.
    (3) Carnetele intregi cu certificate de proprietate pot fi depuse pentru dobandirea de actiuni la una sau mai multe societati comerciale cuprinse in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995.
    (4) Prin carnet intreg se intelege numai cazul in care cele cinci certificate de proprietate au inscrisa aceeasi serie.
    (5) Optiunile pentru dobandirea de actiuni la societatile comerciale, in conditiile mentionate la art. 9 lit. a), pot fi depuse la centrele de subscriere, incepand cu data de 1 octombrie 1995, pana la data de 31 martie 1996 inclusiv.
    Art. 11
    (1) Exprimarea optiunilor pentru unul dintre Fondurile Proprietatii Private, potrivit art. 9 lit. b), care se vor transforma in societati de investitii financiare, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 55/1995, se poate face pana la data de 30 aprilie 1996. Cetatenii indreptatiti pot utiliza, in acest scop, cupoane nominative de privatizare, carnete cu certificate de proprietate intregi si/sau carnete cu certificate de proprietate incomplete la valoarea de 5.000 lei pentru un certificat de proprietate, indiferent de Fondul Proprietatii Private care l-a emis.
    (2) In acest caz se va completa acelasi tip de formular prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, mentionandu-se insa, in rubrica corespunzatoare, numarul Fondului Proprietatii Private pentru care se face optiunea, respectiv: Fondul Proprietatii Private I - Banat-crisana, Fondul Proprietatii Private II - Moldova, Fondul Proprietatii Private III - Transilvania, Fondul Proprietatii Private IV - Muntenia, Fondul Proprietatii Private V - Oltenia.
    Art. 12
    Exprimarea optiunilor pentru societatile comerciale prevazute la art. 5 din Legea nr. 55/1995, pentru o cota de 30% din capitalul social al fiecareia, se poate realiza de catre cei indreptatiti, prin depunerea de carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare, pana la data de 31 martie 1996 inclusiv, la sediul Fondului Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala respectiva.
    Art. 13
    Depunerea cererii de schimb si a titlurilor de privatizare la centrele de subscriere se poate face:
    a) personal;
    b) prin intermediul persoanelor fizice mandatate in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 55/1995 si cu normele speciale emise in acest scop;
    c) prin intermediul institutiilor prevazute la art. 18 din Legea nr. 55/1995.
    Art. 14
    La centrele de subscriere se va pune la dispozitia cetatenilor lista societatilor comerciale supuse privatizarii in masa si se vor afisa modele de completare a formularelor necesare subscrierii. Formularele se completeaza cu litere mari de tipar, cu cerneala sau cu pix, fara stersaturi sau modificari.
    Art. 15
    (1) Centrele de subscriere primesc de la cetatenii indreptatiti:
    a) cererea de schimb [anexa nr. 2 - lit. a) si b)];
    b) titlurile de privatizare, semnate personal de titular, succesor sau tutore etc.;
    c) documentele justificative, cerute prin normele de mandatare;
    d) alte documente justificative privind identitatea cetateanului.
    (2) Cetatenii care depun numai carnete cu certificate de proprietate sau care exercita calitatea de tutore si/sau curator sunt obligati ca la subscriere sa prezinte actul de identitate propriu, avand inscris codul numeric personal.
    (3) Personalul acestor centre de subscriere are obligatia sa verifice:
    a) identitatea fiecarui solicitant si, dupa caz, codul numeric personal actul de mandatare si/sau certificatul de mostenitor;
    b) corectitudinea completarii cererii de schimb;
    c) autenticitatea titlurilor de privatizare;
    d) declaratia data pe propria raspundere, in cazul in care persoana prezinta un cupon nominativ de privatizare dobandit prin succesiune (anexa B din normele speciale de mandatare emise in acest scop);
    e) corespondenta dintre datele completate in cererea de schimb, actul de identitate, documentele insotitoare si cuponul nominativ de privatizare.
    (4) Dupa verificare, personalul centrelor de subscriere semneaza, stampileaza cererea de schimb cu stampila care identifica unitatea si elibereaza cetateanului recipisa detasabila, completata si stampilata, prevazuta in anexa nr. 2 lit. b) la prezentele norme metodologice, care constituie dovada depunerii cererii de schimb si a titlurilor de privatizare.
    (5) Personalul centrelor de subscriere completeaza corespunzator Registrul centralizator (anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice) in dublu exemplar.
    Art. 18
    Titlurile de privatizare controlate de centrele de subscriere, potrivit art. 15 alin. (3) de mai sus, se stampileaza cu stampila institutiei in cadrul careia este organizat centrul. Titlurile de privatizare care, in urma verificarii, se dovedesc false, se anuleaza, fapt ce va fi adus la cunostinta persoanei in cauza. Toate titlurile de privatizare se retin de catre personalul centrelor de subscriere.
    Art. 17
    Centrele de subscriere au obligatia de a preda periodic centrelor computerizate de preluare a datelor la care sunt arondate urmatoarele:
    a) cererile de schimb primite de la cetateni;
    b) titlurile de privatizare semnate personal de titular, succesor sau tutore etc.;
    c) documentele justificative, cerute prin normele de mandatare;
    d) alte documente justificative privind identitatea cetateanului;
    e) un exemplar al filei corespunzatoare din Registrul centralizator.
    Art. 18
    (1) Titlurile de privatizare valabile, grupate pe Fonduri ale Proprietatii Private, se transmit acelora saptamanal, de catre centrele computerizate de preluare a datelor, pe baza de borderou intocmit in doua exemplare, din care un exemplar se returneaza centrelor, cu confirmarea primirii titlurilor de privatizare in cauza. Fondurile Proprietatii Private verifica validitatea titlurilor de privatizare pe loc, in prezenta reprezentantului autorizat al centrelor computerizate de preluare a datelor.
    (2) Titlurile de privatizare anulate se transmit saptamanal la Agentia Nationala pentru Privatizare, unde vor fi pastrate pana la incheierea actiunii de alocare a actiunilor.
    Art. 19
    Centrele computerizate de preluare a datelor au obligatia sa prelucreze informatiile si sa le transmita zilnic Institutului de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor.
    Art. 20
    Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor centralizeaza cererile de schimb (optiunile) ale cetatenilor pe fiecare societate comerciala si pe fiecare Fond al Proprietatii Private si declanseaza procedura de alocare a actiunilor conform prezentelor norme metodologice.
    Art. 21
    (1) Institutiile desemnate potrivit art. 18 din Legea nr. 55/1995, abilitate de Agentia Nationala pentru Privatizare sa efectueze operatiunile de primire a cererilor de schimb, percep un comision de maximum doua miimi din valoarea unica de schimb a titlurilor de privatizare prezentate pentru schimbul contra actiuni.
    (2) Comisionul de maximum doua miimi din valoarea unica de schimb a titlurilor de privatizare pentru schimbul de actiuni nu se va percepe pensionarilor pentru o valoare subscrisa de maximum 1 milion lei. Pentru titlurile de privatizare subscrise suplimentar se va percepe comisionul de maximum doua miimi prevazut de lege.
    (3) Comisionul nu va fi perceput nici pensionarilor succesori care depun suplimentar titlurile de privatizare dobandite prin succesiune, pentru o valoare subscrisa de maximum 1 milion lei reprezentand echivalentul valoric al unui cupon nominativ de privatizare si al unui carnet cu certificate de proprietate, in aceasta situatie prezentandu-se certificatul de mostenitor, in copie si original, sau declaratia pe propria raspundere (conform anexei B din normele speciale de mandatare emise in acest scop) din care sa rezulte calitatea de succesor legal si, dupa caz, actul de mandatare intre persoanele cu vocatie succesorala - succesiune deschisa sau intre succesorii legali. Dupa verificare, copia se retine, iar originalul se restituie.
    (4) Calitatea de pensionar se dovedeste prin prezentarea talonului de pensie.
    Art. 22
    Prevederile art. 21 alin. (2) se aplica si in cazul minorilor succesori asupra carora s-a instituit tutela sau curatela. La depunerea titlurilor de privatizare, tutorele sau curatorul va prezenta actul prin care s-a instituit tutela sau curatela, precum si o copie de pe acestea, care se anexeaza cererii de depunere.

    CAP. 3
    Procedura de alocare a actiunilor societatilor comerciale
    Art. 23
    Optiunile primite de la centrele computerizate de preluare a datelor vor fi centralizate de catre Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor, pana la data de 20 aprilie 1996, potrivit normelor emise de Agentia Nationala pentru Privatizare.
    Art. 24
    Alocarea actiunilor societatilor comerciale in functie de numarul si valoarea titlurilor de privatizare depuse de catre cetateni se va face de catre Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor, sub supravegherea unei comisii formate din reprezentanti ai Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Secretariatului General al Guvernului, Fondului Proprietatii de Stat, Fondurilor Proprietatii Private, Agentiei Nationale pentru Privatizare, Ministerului Finantelor, Ministerului de Interne si ai Departamentului pentru Administratie Publica Locala, desemnati in acest scop de institutiile respective.
    Art. 25
    Alocarea actiunilor se va face, avandu-se in vedere ca un cupon nominativ de privatizare este echivalent cu 39 de carnete cu certificate de proprietate a 25.000 lei fiecare. Valoarea nominala a unei actiuni este, de asemenea, de 25.000 lei.
    Numarul actiunilor luate in calcul este cel aferent capitalului social la data de 31 decembrie 1995, transferabil cu titlu gratuit, in limita nivelului prevazut in lista societatilor comerciale aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995.
    Art. 26
    (1) In functie de optiunile depuse de cetateni pentru o societate comerciala, se va proceda astfel:
    (1.1) In cazul in care optiunile cu titluri de privatizare pentru o societate comerciala se situeaza pana la limita prevazuta in lista societatilor comerciale aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, numarul actiunilor alocate va fi egal cu numarul de titluri de privatizare, in echivalent carnete cu certificate de proprietate, depuse de fiecare cetatean. In cazul in care optiunile se situeaza sub limita de capital social transferabil cu titlu gratuit, legal prevazut, alocarea actiunilor se va face in limita cererilor depuse; pentru partea de capital social netransferat gratuit se aplica prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 55/1995.
    (1.2) In cazul in care cererile de schimb depasesc echivalentul capitalului social transferabil cu titlu gratuit, se va proceda astfel:
    (1.2.1) - se stabileste numarul titlurilor de privatizare in echivalent carnete cu certificate de proprietate, corespunzator cotei maxime de capital social ce poate fi transferat gratuit; acest numar este egal cu numarul actiunilor aferent capitalului social ce se poate transfera gratuit;
    (1.2.2) - se face raportul dintre acest numar, determinat ca mai sus, si numarul titlurilor de privatizare cu care s-a optat, exprimat, de asemenea, in echivalent carnete cu certificate de proprietate; rezultatul acestui raport, care va fi subunitar, se denumeste in continuare indice de alocare;
    (1.2.3) - se inmulteste numarul titlurilor de privatizare cu care s-a optat de catre fiecare cetatean, exprimate in echivalent carnete cu certificate de proprietate, cu indicele de alocare, rezultatul obtinut reprezentand numarul de actiuni ce revine in functie de titlurile de privatizare cu care s-a participat.
    (2) In cazul in care vor rezulta fractiuni de actiuni, pentru alocarea unui numar intreg de actiuni se va considera ca valoarea nominala a acesteia este de 1.000 lei, in loc de 25.000 lei, prin cresterea corespunzatoare a numarului de actiuni astfel incat, pe total, valoarea capitalului social sa nu fie afectata.
    Art. 27
    (1) Rezultatele alocarii actiunilor pe fiecare societate comerciala vor fi listate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Institutul de Management si Informatica din subordinea Ministerului Industriilor va transmite Agentiei Nationale pentru Privatizare, precum si societatilor comerciale in cauza lista nominala a actionarilor, rezultata in urma alocarii.
    (3) Societatile comerciale au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la inchiderea perioadei de depunere, in conformitate cu art. 15 din Legea nr. 55/1995, sa emita si sa elibereze in mod gratuit certificate de actionar, care sunt nominative, potrivit modelului din anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    (4) Certificatele de actionar, dobandite ca urmare a procedurii de alocare, se vor elibera de catre societatile comerciale, exclusiv pe numele titularilor de titluri de privatizare, si se vor preda personal acestora, cu exceptia cazurilor stabilite de normele speciale de mandatare a persoanelor fizice, stabilite prin hotarare a Guvernului, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 55/1995.

    CAP. 4
    Procedura de subscriere pentru societatile comerciale prevazuta le art. 5 din Legea nr. 55/1995 si procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale
    Art. 28
    (1) Pentru societatile comerciale care nu sunt incluse in lista societatilor comerciale, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 626/1995, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 732/1995, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (2) si la art. 23 din Legea nr. 55/1995, Fondurile Proprietatii Private sunt obligate sa primeasca cereri de subscriere pentru cetatenii indreptatiti la schimb potrivit art. 5 din lege.
    (2) Transferul cu titlu gratuit catre cetatenii indreptatiti se face in limita unei cote de pana la 30% din capitalul social, prin schimbul carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni. Optiunile, impreuna cu titlurile de privatizare, se depun numai la Fondul Proprietatii Private la care societatea comerciala respectiva este arondata.
    Art. 29
    (1) Cetatenii indreptatiti la schimb, potrivit art. 5 din Legea nr. 55/1995, pot subscrie:
    a) individual, respectand procedura de subscriere prevazuta la art. 12 din prezentele norme metodologice;
    b) prin mandatare, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 750/1995, precum si ale art. 12 din prezentele norme metodologice;
    c) individual, prin reprezentantul, persoana fizica, mandatat de membrii asociatiei salariatilor constituite in baza Legii nr. 77/1994, caz in care se vor respecta, in materie de mandatare, prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/1995. In acest caz, sunt indreptatiti a solicita efectuarea schimbului titlurilor de privatizare numai acei membri ai asociatiei salariatilor prevazuti la art. 5 din Legea nr. 55/1995.
    (2) Nu sunt indreptatiti a solicita efectuarea schimbului titlurilor de privatizare membrii asociatiei salariatilor care au pierdut calitatea de salariat al societatii comerciale respective si care la data efectuarii schimbului sunt salariati ai altor societati comerciale.
    (3) Somerii cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, precum si pensionarii care, din diverse motive, nu sunt membri ai asociatiei salariatilor pot subscrie individual, cu respectarea procedurii de subscriere prevazute la art. 12 din prezentele norme metodologice.
    Art. 30
    Calitatea ceruta pentru a subscrie in conditiile art. 5 din Legea nr. 55/1995 se atesta dupa cum urmeaza:
    a) pentru salariati, de catre managerul sau directorul general al societatii comerciale respective, prin adeverinta individuala sau colectiva, dupa caz;
    b) pentru reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat si ai Fondului Proprietatii Private in adunarea generala a actionarilor, prin prezentarea mandatului de reprezentare si prin depunerea unei fotocopii de pe acesta, certificata de catre manager sau, dupa caz, de catre directorul general al societatii comerciale;
    c) pentru membrii consiliului de administratie care nu calitatea de salariat al respectivei societati comerciale, prin adeverinta individuala eliberata de catre manager sau, dupa caz, de catre directorul general al acesteia;
    d) pentru managerul, persoana fizica, sau directorul general, prin prezentarea contractului de management sau, dupa caz, a deciziei de numire si prin depunerea acestora in fotocopie;
    e) pentru somerii si pensionarii cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, prin prezentarea carnetului de munca si prin depunerea unei copii de pe acesta, care se certifica de catre functionarul care instrumenteaza schimbul titlurilor de privatizare;
    f) pentru producatorii agricoli individuali care Intretin relatii contractuale cu caracter de continuitate cu societatea comerciala respectiva, daca aceasta se incadreaza in domeniul agriculturii, industriei prelucratoare de materii prime agricole ori al prestarilor de servicii pentru agricultura, prin depunerea unei adeverinte eliberate de catre managerul sau directorul general al societatii comerciale dupa caz.
    Art. 31
    Producatorii agricoli individuali, persoane fizice, care fac parte dintr-o asociatie familiala avand calitatea de producator agricol, se incadreaza in prevederile art. 5 lit. e) din Legea nr. 55/1995 si sunt indreptatiti la schimb, daca vor prezenta dovada ca asociatia familiala din care fac parte intretine relatii contractuale cu caracter de continuitate cu societatea comerciala respectiva, atestata de managerul sau, dupa caz, de directorul general al acesteia.
    Art. 32
    (1) Cetatenii indreptatiti potrivit art. 5 din Legea nr. 55/1995 pot depune, in vederea efectuarii schimbului contra actiuni, carnetele cu certificate de proprietate detinute si cupoanele nominative de privatizare, ai caror titulari sunt.
    (2) Cupoanele nominative de privatizare dobandite prin succesiune legala pot fi depuse numai in cazul in care procedura succesorala s-a finalizat prin eliberarea unui certificat de mostenitor avand ca unic mostenitor persoana indreptatita.
    Art. 33
    La depunerea cererilor de subscriere si a titlurilor de privatizare de catre cetatenii indreptatiti, Fondul Proprietatii Private le va elibera acestora recipise doveditoare privind efectuarea operatiunii respective.
    Art. 34
    Numarul actiunilor luate in calcul la alocare este aferent cotei de 30% din capitalul social al societatii comerciale, actualizat la data de 31 decembrie 1995, transferabil cu titlu gratuit. Alocarea actiunilor se va efectua in conformitate cu prevederile cap. III din prezentele norme metodologice.
    Art. 35
    Refuzul de primire a cererilor cetatenilor, indreptatiti potrivit art. 5 din Legea nr. 55/1995, de catre Fondurile Proprietatii Private la care societatea comerciala este arondata, constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din lege.
    Art. 36
    (1) Prevederile art. 5 din Legea nr. 55/1995 se aplica si in cazul societatilor comerciale prevazute la art. 2 din Legea nr. 58/1991, care nu au fost privatizate integral, anterior datei de 19 iunie 1995, prin metode reglementate de alte acte normative, numai in masura in care cota de gratuitate prevazuta de Legea nr. 58/1991 nu a fost transferata in totalitate de catre Fondul Proprietatii Private la care respectiva societate comerciala este arondata.
    (2) In situatia prevazuta la alineatul precedent, alocarea actiunilor se va face in limita cotei de gratuitate ramasa disponibila pentru transferul cu titlu gratuit.

    CAP. 5
    Dispozitii finale
    Art. 37
    Pentru verificarea si ordonarea documentelor se poate prelungi, dupa caz, functionarea centrelor de subscriere pana la data de 31 mai 1996 inclusiv.
    Art. 38
    Arhivarea si pastrarea cererilor de schimb si a documentelor justificative depuse de cetateni se va face pe o durata de 5 ani, de catre prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, in conformitate cu normele legale in vigoare.
    Art. 39
    Cetatenii pot depune contestatii la secretariatele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si sectorului agricol Ilfov, care au obligatia de a analiza si a comunica modul de solutionare in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii contestatiilor.
    Art. 40
    Procedura de alocare a actiunilor aferente optiunilor pentru Fondurile Proprietatii Private va fi reglementata prin norme separate, dupa aparitia legii de transformare a acestora in societati de investitii financiare.
    Art. 41
    Anexele nr. 1-4 constituie parte integranta a prezentelor norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                             LISTA
                centrelor de subscriere nominalizate de
     ...........................................................
    Judetul .........................
-----------------------------------------------------------------------
Nr. Localitatea   Nr. centrului   Strada   Nr.  Sectorul    Observatii
                  de subscriere
-----------------------------------------------------------------------
0        1             2             3     4        5            6
-----------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Lista se va completa de catre fiecare institutie abilitata de Agentia Nationala pentru Privatizare, astfel:
    - localitatile in ordine alfabetica;
    - centrele de subscriere in ordinea numerotarii;
    - la rubrica 6 - Observatii: <informatizat>.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

     a) CERERE DE SCHIMB AL TITLURILOR DE PRIVATIZARE CONTRA ACTIUNI
NUMAR *) |_|_|_|_|_|_| / |_|
Se completeaza de catre solicitant
Titular CNP si/sau CCP *)
                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                 (nume, prenume)
Prenumele tatalui: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nascut in:         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            localitatea
la data de:        |_|_|_|_|_|_|_|_|
                     zi  luna    an
ADRESA *):
Str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Nr.: |_|_|_|
Bloc: |_|_|_|_|  Scara: |_|_|  Etaj: |_|_|  Apartament: |_|_|_|
Tel.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Localitate: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Jud./sect.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate  Seria: |_|_|_|   Nr.: |_|_|_|_|_|_|
Cod numeric pers.*): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
eliberat de: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
la data de: |_|_|_|_|_|_|_|_|
Reprezentat prin: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate  Seria: |_|_|_|   Nr.: |_|_|_|_|_|_|
Cod numeric pers.:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                         ___           ___         ___         ___
In calitate de: mandatar | |  succesor | |  tutore | |  altele | |
                         ---           ---         ---         ---
depun: cuponul nominativ de privatizare (numarul): |_|_|_|_|_|_|_|_|
si un numar de ____ carnete cu certificate de proprietate, ________ certificate de proprietate, pentru schimbul contra actiuni, la:
(Se va alege una dintre variantele de subscriere de mai jos; societatea comerciala va fi aleasa din ultima varianta a Listei societatilor comerciale supuse privatizarii in masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei).

Societatea Comerciala _____________  cod fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
avand pozitia |_|_|_|_| in Lista societatilor comerciale supuse privatizarii in masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Fondul Proprietatii Private nr. _____, __________________________

DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE CA OPTIUNEA FACUTA ESTE IREVOCABILA, DATELE INSCRISE PE FORMULAR SUNT CORECTE IAR TITLURILE DE PRIVATIZARE SUNT VALABILE, IN CAZ CONTRAR, CEREREA VA FI ANULATA, IAR TITLURILE DE PRIVATIZARE VOR FI RETINUTE.
         Nr. CCP false |_|_|_|_|
         Nr. CP  false |_|_|_|_|
         Nr. CNP false |_|_|_|

Semnatura deponent _______________
                       Data: ______ Semnatura autorizata _____________

---------------
    *) Se vor completa datele de identificare a titularului din cuponul nominativ de privatizare si/sau actul de identitate.
    *) Numarul va fi identic cu nr. cererii de schimb col. 1 din Registrul centralizator - anexa nr. 3 - si va fi completat de catre centru de subscriere.

Se detaseaza de catre functionarul centrului de subscriere.
---------------------------------------------------------------------

         b) RECIPISA DE CONFIRMARE A CERERII DE SCHIMB

Numele *)            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Initiala, prenume *) |_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ADRESA *):
Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              Nr. |_|_|_|
Bloc |_|_|_|_|_|    Sc. |_|_|    Et. |_|_|    Ap. |_|_|_|
Localitate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Jud./sect.: |_|_|
Denumirea societatii      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod fiscal    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
sau
F.P.P.        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. carnete cu certificate de proprietate  |_|_|_|_|
Nr. certificate de proprietate             |_|_|_|_|
Nr. cupoane nominative de privatizare      |_|_|_|


Se completeaza de catre centrul de subscriere:
NUMAR *)  |_|_|_|_|_|_|_|
CENTRU     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Localitate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Jud./sect. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Comision       |_|_|_|_|_|  lei
Nr. carnete cu certif. de proprietate false      |_|_|_|_|
Nr. certificate de proprietate false             |_|_|_|_|
Nr. cupoane nominative de privatizare false        |_|_|_|

      Semnatura autorizata

    ANEXA 3
    la normele metodologice
    Data ...................
    Centrul de subscriere: .................

                    REGISTRU CENTRALIZATOR
              Nr. ....... din data .............
______________________________________________________________________________
|Nr |  Nr. |Nume- |Repre- |Bule- |Denu- |      |     |     |     |     |     |
|crt| cere-|le si |zentat |tinul |mirea |      |     |     |     |     |     |
|   | rii  |prenu-|prin:  |de i- |soci- |      |     |     |     |     |     |
|   |  de  |mele  |numele-|denti-| eta- | Numa-| din |Numa-| din |Numa-| din |
|   |schimb|  ti- |si pre-|tate  | tii  | rul  |care |rul  |care |rul  |care |
|   |      |tula- |numele |al de |comer-| C.C.P|FALSE| C.P.|FALSE|C.N.P|FALSE|
|   |      |rului |       |puna- |ciale |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |toru- |sau a |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       | lui: |F.P.P |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |      serie/nr.      |      |     |     |     |     |     |
______________________________________________________________________________
| 0 | 1    |  2   |  3    |  4   |  5   |  6   |  7  |  8  |  9  | 10  |  11 |
______________________________________________________________________________
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
|   |      |      |       |      |      |      |     |     |     |     |     |
______________________________________________________________________________
                         Semnatura autorizata


    ANEXA 4
    la normele metodologice


    Societatea Comerciala *) ............. S.A.
    Str. .......................... nr. .......
    Localitatea ...............................
    Judetul/sectorul ..........................
    Capitalul social ...................... lei
    Valoarea nominala a unei actiuni ...... lei
    Nr. din Registrul comertului J.../..../....

                        CERTIFICAT DE ACTIONAR
                        pentru persoane fizice
    Nr. ...... data: ...............
    Se atesta calitatea de ACTIONAR a domnului/doamnei ................
                                          (numele, initiala, prenumele)
          nascut(a) la data de ......., in localitatea ................
          adresa: str. ................ nr. ....., bl. ...., sc. .....,
                  et. ......., ap. ....
                  localitatea ............., judetul/sectorul .........
care este inscris in Registrul actionarilor la pozitia nr. ............,  fiind detinatorul unui numar de ......... actiuni nominative, cu numerele de ordine de la ...... pana la ......, cu o valoare nominala de ...... lei fiecare.
    Actiunile au fost dobandite in urma alocarii prin schimbarea unui numar de ....... cupoane nominative de privatizare, a unui numar de ....... carnete cu certificate de proprietate si a unui numar de ......   carnete cu certificate de proprietate incomplete, cu indicele de alocare (dupa caz) = ................. .
                   Semnaturi administratori,
                     ...................    ..................
______________
    *) Se va trece, dupa caz, societatea comerciala sau societatea de investitii financiare.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 749/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 749 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 749/1995
Hotărârea 12 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind regularizarea cotelor de capital social detinute de Fondul Proprietatii de Stat si de societatile de investitii financiare rezultate in urma transformarii Fondurilor Proprietatii Private in temeiul Legii nr. 133/1996 la societatile comerciale prevazute in art. 2 din Legea nr. 58/1991
Hotărârea 473 1996
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau al cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunile acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 749/1995
Hotărârea 26 1996
pentru modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului adoptate in executarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu