E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 499 din 10 iulie 1995

pentru aprobarea Normelor metodologice privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din 21 iulie 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 2 alin. 2 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,

    Guvernul Romaniei  hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se aproba Normele metodologice privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare, prevazute in anexa la prezenta hotarare.
    (2) Actiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare incepe la data de 1 august 1995 si se desfasoara pana la data de 30 septembrie 1995 inclusiv.
    Art. 2
    Prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, asigura distribuirea efectiva a cupoanelor nominative de privatizare cu sprijinul autoritatilor publice locale si judetene si al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si raspund de organizarea, coordonarea, indrumarea si controlul acestei actiuni, in profil teritorial.
    Art. 3
    (1) Secretariatele judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995 asigura conditiile tehnico-materiale si organizatorice necesare derularii, in termen si in bune conditii, a actiunii de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare.
    (2) Regiile autonome, institutiile publice si autoritatile publice locale sunt obligate sa puna la dispozitie spatiile stabilite de secretariatele judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995, ca sedii ale centrelor de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare.
    (3) Prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, impreuna cu Ministerul de Interne organizeaza cu prioritate transportul, securitatea in timpul transportului si al depozitarii, spatiile necesar, accesul la mijloacele de comunicatie, astfel incat sa se asigure fluenta actiunii de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare.
    Art. 4
    (1) Prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, Agentia Nationala pentru Privatizare, Ministerul de Interne si Comisia Nationala de Informatica au obligatia ca, pana la data de 31 iulie 1995 inclusiv, sa intocmeasca listele cu cetatenii care, potrivit legii, au dreptul sa primeasca cupoane nominative de privatizare si sa le repartizeze in teritoriu, impreuna cu cupoanele nominative de privatizare.
    (2) Distribuirea listelor, precum si a cupoanelor nominative de privatizare centrelor de distribuire din teritoriu se face conform prevederilor din anexa la prezenta hotarare.
    Art. 5
    Arhivarea documentelor pe baza carora s-a facut distribuirea cupoanelor nominative de privatizare se face, pe o durata de 5 ani, de catre prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, in conformitate cu normele legale in vigoare.
    Art. 6
    Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Agentia Nationala pentru Privatizare, precum si organele si institutiile prevazute la art. 2-4 raspund de aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 7
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

              p. PRIM-MINISTRU
              DAN MIRCEA POPESCU,
              ministru de stat, ministrul
              muncii si protectiei sociale

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         presedintele Consiliului pentru
                         Coordonare, Strategie si
                         Reforma Economica,
                         Mircea Cosea

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Privatizare,
                         Iacob Zelenco

                         Secretar de stat,
                         seful Departamentului pentru
                         Administratie Publica Locala,
                         Octav Cozmanca


    ANEXA 1

             NORME METODOLOGICE
privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    I. a) Constituirea centrelor de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare
    Art. 1
    (1) Pentru distribuirea efectiva a cupoanelor nominative de privatizare, in conditii de siguranta si operativitate, se organizeaza centre de distribuire fixe sau, dupa caz, mobile la nivel comunal, orasenesc sau municipal, si pe sectoare ale municipiului Bucuresti.
    (2) Centrele de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare (denumite, in continuare, centre de distribuire) se stabilesc si se organizeaza de catre secretariatele judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare (denumite, in continuare, secretariate judetene), in spatiile puse la dispozitie de regiile autonome, institutiile publice, scoli sau alte institutii ale autoritatilor publice locale.
    (3) In vederea distribuirii cupoanelor nominative de privatizare catre succesorii legali ai celor care au fost indreptatiti sa primeasca carnete cu certificate de proprietate conform Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 si care au decedat, se constituie, la nivelul municipiilor si oraselor, centre de distribuire sau ghisee speciale, dupa caz.
    Art. 2
    (1) Personalul centrelor de distribuire este format din salariatii proprii ai Regiei Autonome "Posta Romana", ai societatilor comerciale, regiilor autonome de interes local, unitatilor de invatamant si ai altora asemenea, in care s-au organizat astfel de centre, precum si, dupa caz, din pensionari, cadre din rezerva Ministerului de Interne sau a Ministerului Apararii Nationale, salariati ai administratiei publice locale, someri si alte persoane cu o pregatire corespunzatoare desfasurarii acestei activitati.
    (2) Personalul necesar fiecarui centru de distribuire se stabileste de institutiile mai sus mentionate, sub supravegherea secretariatelor judetene si a consiliilor locale.
    Art. 3
    (1) In vederea sprijinirii secretariatelor judetene, se organizeaza, in subordinea acestora, comisii de distribuire care raspund de buna desfasurare a activitatii unuia sau a mai multor centre de distribuire.
    (2) Secretariatele judetene stabilesc componenta comisiilor de distribuire, numarul de membri, precum si atributiile ce revin acestor comisii, altele decat cele prevazute de prezentele norme metodologice, astfel incat sa se asigure distribuirea cupoanelor nominative de privatizare in conditiile si la termenele stabilite.
    Art. 4
    Secretariatele judetene au obligatia sa stabileasca arondarea strazilor (satelor) la centrele de distribuire. Situatia privind arondarea, centralizata la nivel judetean, se transmite pe baza de proces-verbal de predare-primire, de catre fiecare secretariat judetean, institutele si societatile de servicii informatice avizate de catre Comisia Nationala de Informatica, pana la data de 13 iulie 1995 inclusiv, in vederea intocmirii listelor nominative cu cetatenii care au dreptul sa primeasca cupoane nominative de privatizare.

    I. b) Procedura de intocmire si de editare a listelor nominale si a imprimarii cupoanelor nominative de privatizare
    Art. 5
    Listele nominale cuprind datele de identificare a cetatenilor romani, cu domiciliul in Romania, care, pana la data de 31 decembrie 1990 inclusiv, au implinit varsta de 18 ani si au fost astfel indreptatiti sa primeasca carnete cu certificatele de proprietate, conform prevederilor Legii nr. 58/1991, precum si datele de identificare a cetatenilor romani care vor implini varsta de 18 ani pana la data de 31 decembrie 1995 inclusiv si care domiciliaza in Romania. Modelul listelor nominale este prevazut in anexa A la prezentele norme metodologice.
    Art. 6
    (1) Cupoanele nominative de privatizare se imprima cu datele de identificare a cetatenilor indreptatiti sa le primeasca in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 55/1995, de catre unitatea desemnata sa le imprime, denumita, in continuare, centru de imprimare.
    (2) Cupoanele nominative de privatizare sunt alcatuite din marca si contramarca. Mentiunea "Declar pe propria raspundere ca am primit cuponul nominativ de privatizare si nu am utilizat direct certificatul de proprietate in procesul de privatizare a societatilor comerciale", de pe contramarca, se refera la acele persoane care au utilizat intregul carnet cu certificate de proprietate si nu la utilizarea partiala a acestuia. In acest din urma caz, potrivit Legii nr. 55/1995, persoanele care au utilizat partial carnetul cu certificate de proprietate au dreptul sa primeasca cuponul nominativ de privatizare.
    Art. 7
    In scopul intocmirii listelor mentionate la art. 5 din prezentele norme metodologice si in vederea imprimarii cupoanelor nominative de privatizare, pana la data de 12 iulie 1995 inclusiv, inspectoratele judetene de politie ale Ministerului de Interne elaboreaza fisierele cu datele de identificare a cetatenilor care au dreptul sa primeasca cupoane nominative de privatizare. In cursul zilei de 13 iulie 1995, institutele si societatile de servicii informatice avizate de catre Comisia Nationala de Informatica, in baza delegatiilor eliberate de catre secretariatele judetene, preiau suporturile magnetice cu datele respective de la inspectoratele judetene de politie. Cu ocazia predarii-primirii datelor, intre inspectoratele de politie judetene si institutele si societatile abilitate se incheie procese-verbale de predare-primire, in care se consemneaza in mod expres ca datele furnizate sa fie utilizate strict in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 55/1995.
    Art. 8
    (1) In vederea aplicarii prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 55/1995, societatile comerciale la care s-au schimbat carnete cu certificate de proprietate contra actiuni, pana la data intrarii in vigoare a acestei legi, sunt obligate, in conformitate cu art. 24 alin. (2) din lege, sa intocmeasca si sa transmita Fondurilor Proprietatii Private lista persoanelor care au utilizat intregul carnet cu certificate de proprietate, atat in forma scrisa, cat si pe suport magnetic. Atat lista intocmita conform anexei B la prezentele norme metodologice si semnata de catre presedintele consiliului de administratie al societatii comerciale respective, cat si fisierele intocmite in conformitate cu anexa C la prezentele norme metodologice sunt transmise institutiilor mentionate mai sus.
    (2) Fisierele continand datele de identificare a persoanelor care au utilizat intregul carnet cu certificate de proprietate urmeaza a fi centralizate si structurate de catre Fondurile Proprietatii Private, respectand modelul prevazut in anexa C. Fondurile Proprietatii Private transmit aceste fisiere, pe baza de proces-verbal de predare-primire, pana la data de 12 iulie 1995 inclusiv, Agentiei Nationale pentru Privatizare, care, in colaborare cu Centrul de Tehnologie a Informatiei Financiare al Ministerului Finantelor, le centralizeaza pe judetul de domiciliu al persoanelor care au utilizat intregul carnet cu certificate de proprietate in procesul de privatizare. Dupa centralizarea fisierelor, Agentia Nationala pentru Privatizare le transmite, pana la data de 15 iulie 1995 inclusiv, institutelor si societatilor de servicii informatice avizate de catre Comisia Nationala de Informatica.
    Art. 9
    In conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, Comisia Nationala de Informatica, prin institutele si societatile de servicii informatice avizate, are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, pe baza documentelor primite de la secretariatele judetene, un fisier care contine situatia arondarii strazilor (satelor) la centrele de distribuire;
    b) identifica si evidentiaza persoanele care au utilizat intregul carnet cu certificate de proprietate in procesul de privatizare, prin compararea bazei de date primite de la Agentia Nationala pentru Privatizare cu cea primita de la inspectoratele judetene ale politiei, in vederea excluderii de la tiparirea cupoanelor, de catre centrul de imprimare, a persoanelor respective;
    c) transmite centrului de imprimare, prin intermediul secretariatelor judetene, pana la data de 17 iulie 1995 inclusiv, baza de date continand datele de identificare a cetatenilor indreptatiti sa le primeasca care urmeaza a fi imprimate pe cupoane, repartizati pe strazile (satele) arondate la centrele de distribuire. Predarea-primirea bazei de date se face numai pe baza de proces-verbal;
    d) preda secretariatelor judetene, in urma efectuarii operatiunilor mentionate la lit. a) si b) din prezentul articol, pe baza de proces-verbal, pana la data de 25 iulie 1995 inclusiv, urmatoarele documente editate:
    - listele nominale mentionate la art. 5 din prezentele norme metodologice. Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 55/1995, rubrica "Observatii" din listele nominale corespunzatoare persoanelor care au utilizat intregul carnet cu certificate de proprietate urmeaza sa contina mentiunea "A folosit carnetul cu certificate de proprietate la societatea comerciala (cod fiscal), F.P.P. I, II, III, IV sau V, dupa caz";
    - listele nominale cu datele de identificare a cetatenilor care au decedat dupa data de 31 decembrie 1990, care au fost indreptatiti sa primeasca carnete cu certificate de proprietate in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991 si nu sunt cuprinsi in listele nominale mentionate la art. 5 din prezentele norme metodologice. Modelul acestor liste este prevazut in anexa A la prezentele norme metodologice;
    - lista cetatenilor care au schimbat intregul carnet cu certificate de proprietate contra actiuni in procesul de privatizare, conform modelului prevazut in anexa B la prezentele norme metodologice, pentru persoanele care se incadreaza in dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 55/1995, dar care, din cauze obiective, nu se regasesc pe listele nominale.
    Art. 10
    Institutiile publice si agentii economici implicati in procedura de intocmire si de editare a listelor si de imprimare a cupoanelor nominative de privatizare incheie protocoale, prin care se stabileste modul de colaborare intre acestea, in vederea aplicarii prevederilor prezentelor norme metodologice.

    I. c) Distribuirea in teritoriu a listelor nominale si a cupoanelor nominative de privatizare
    Art. 11
    Secretariatele judetene iau masuri pentru repartizarea listelor mentionate la art. 9 lit. d) din prezentele norme metodologice, la centrele de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare, cu respectarea stricta a conditiilor de transport si depozitare a acestora, pana la data de 31 iulie 1995 inclusiv.
    Art. 12
    (1) Cupoanele nominative de privatizare imprimate cu datele de identificare a cetatenilor indreptatiti sa le primeasca sunt ridicate de la centrul de imprimare, pe baza de proces-verbal de predare-primire, de catre persoane imputernicite in acest scop de catre secretariatul judetean.
    (2) Secretariatele judetene au obligatia sa asigure repartizarea cupoanelor nominative de privatizare fiecarui centru de distribuire, pana la data de 31 iulie 1995 inclusiv, cu respectarea masurilor de securitate mentionate la art. 3 alin. (3) din hotararea de aprobare a prezentelor norme metodologice.

    I. d) Instruirea membrilor centrelor de distribuire si organizarea informarii cetatenilor
    Art. 13
    (1) Secretariatele judetene organizeaza instruirea personalului centrelor de distribuire in vederea aplicarii corespunzatoare a dispozitiilor prezentelor norme metodologice.
    (2) In cazul in care institutiile publice si agentii economici in cadrul carora functioneaza centre de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare utilizeaza personal propriu pentru aceasta actiune, sarcina instruirii personalului revine institutiei in cauza, care colaboreaza in acest scop cu secretariatele judetene.
    (3) Secretariatele judetene desemneaza responsabilii centrelor de distribuire si informeaza cetatenii asupra arondarii strazilor (satelor) la centrele de distribuire, precum si asupra programului de lucru al ghiseelor amenajate in acest scop. Responsabilii centrelor de distribuire au urmatoarele atributii:
    a) gestioneaza cupoanele nominative de privatizare si documentele aferente distribuirii acestora pe toata durata actiunii de distribuire;
    b) raspund de modul de solutionare a eventualelor contestatii;
    c) sunt raspunzatori de raportarea datelor statistice si informative solicitate de institutiile publice si agentii economici implicati in actiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare;
    d) exercita orice alte atributii stabilite prin prezentele norme metodologice;
    (4) instruirea personalului implicat in actiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare se face pana la data de 20 iulie 1995 inclusiv.
    Art. 14
    La sediile centrelor de distribuire se vor afisa, prin grija responsabilului centrului de distribuire respectiv, pana la data de 20 iulie 1995 inclusiv, listele cuprinzand strazile (satele) arondate, programul de lucru, perioada de distribuire, precum si actele necesare pentru ridicarea cuponului nominativ de privatizare, inclusiv cele necesare in cazurile prevazute la art. 17, art. 18, precum si in cazurile speciale mentionate la art. 21 din prezentele norme metodologice.
    Art. 15
    Secretariatele judetene iau masuri de afisare, in fiecare localitate, a informatiilor privind:
    - data inceperii si data incheierii actiunii de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare, precum si locul de unde pot fi ridicate acestea;
    - arondarea strazilor (satelor) la centrele de distribuire;
    - orasul de functionare a centrelor de distribuire, inclusiv cel a centrelor de distribuire speciale, mentionate la art. 1 alin. (3) din prezentele norme metodologice;
    - programul de lucru al centrelor mobile;
    - actele necesare ridicarii cupoanelor nominative de privatizare de catre cetatenii indreptatiti, inclusiv cele necesare in cazurile mentionate la art. 17, art. 18, precum si in cazurile speciale mentionate la art. 21 din prezentele norme metodologice;
    - alte informatii necesare bunei desfasurari a acestei actiuni de distribuire.
    Art. 16
    Pentru informarea populatiei, secretariatele judetene asigura tiparirea si difuzarea imprimatelor publicitare ce cuprind instructiunile, privind utilizarea cupoanelor nominative de privatizare prevazute in anexa E la prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Distribuirea catre cetatenii indreptatiti a cupoanelor nominative de privatizare

    Art. 17
    (1) Cuponul nominativ de privatizare se distribuie numai pe baza actului de identitate. Prin act de identitate se intelege buletinul sau adeverinta de identitate.
    (2) Actele de identitate sunt valabile daca: termenul de valabilitate inscris in continutul lor nu este expirat, nu prezinta stersaturi, adaugari, modificari sau deteriorari care sa creeze suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, iar fizionomia persoanei corespunde cu fotografia. Pasaportul nu poate fi utilizat la ridicarea cuponului nominativ de privatizare.
    Art. 18
    (1) La prezentarea cetatenilor, distribuitorul verifica valabilitatea actului de identitate si, pe baza acestuia, daca solicitantii se incadreaza in prevederile Legii nr. 55/1995, elibereaza cuponul nominativ de privatizare, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    (2) Cetateanul semneaza de primire, atat pe marca, cat si pe contramarca cuponului nominativ de privatizare. Marca cuponului se inmaneaza cetateanului indreptatit, potrivit dispozitiilor prezentelor norme metodologice, iar contramarca constituie dovada eliberarii cuponului nominativ de privatizare si se pastreaza la centrul de distribuire.
    Art. 19
    (1) Personalul centrelor de distribuire desemnat sa distribuie cupoane nominative de privatizare are urmatoarele atributii principale:
    a) verifica daca cetatenii care se prezinta la ghiseul de distribuire in vederea ridicarii cuponului nominativ de privatizare se incadreaza in conditiile prevazute de lege (varsta, domiciliu), precum si valabilitatea actelor de identitate prezentate de acestia;
    b) completeaza, in cazurile speciale (militari in termen, persoane aflate in detentie, succesori legali ai persoanelor indreptatite sa primeasca cuponul nominativ de privatizare etc.), rubrica "Observatii" din Lista nominala a cetatenilor care au dreptul sa primeasca cupoane nominative de privatizare, cu datele de identificare a persoanelor imputernicite sa ridice cupoanele respective si denumirea actului in baza caruia se face eliberarea cuponului;
    c) completeaza rubrica "Data eliberarii" si semneaza la rubrica "Reprezentant emitent", de pe contramarca cuponului nominativ de privatizare;
    d) gestioneaza si indosariaza actele in baza carora elibereaza cupoane nominative de privatizare in cazurile speciale mentionate la art. 21 alin. (1) din prezentele norme metodologice;
    e) gestioneaza, pe toata durata actiunii, cupoanele nominative de privatizare repartizate in vederea distribuirii catre cetatenii indreptatiti, precum si marca cupoanelor distribuite si a celor anulate;
    f) exercita orice alte atributii stabilite prin prezentele norme metodologice.
    Art. 20
    (1) Distribuitorul are obligatia de a completa datele de identificare a cetatenilor indreptatiti sa primeasca cupoane nominative de privatizare in Lista suplimentara a cetatenilor care au dreptul sa primeasca cupoane nominative de privatizare, in conformitate cu modelul prevazut in anexa D la prezentele norme metodologice, citet si cu majuscule, in urmatoarele cazuri:
    a) au fost omisi din listele nominale si fac dovada arondarii la centrul de distribuire respectiv, prin domiciliu, pe baza actului de identitate sau, dupa caz, a procurii;
    b) au fost trecuti in listele nominative, respectiv pe cupoanele nominative de privatizare, cu date personale in neconcordanta flagranta cu datele din documentul prezentat (act de identitate, procura, act de deces); neconcordantele flagrante constau in tiparirea cu greseli a unuia dintre urmatoarele elemente de identificare: numele, prenumele, data nasterii, locul nasterii, adresa, seria sau numarul actului de identitate ori, dupa caz, numarului actului de deces;
    c) au decedat si sunt omisi din listele nominale de la centrele sau ghiseele speciale de distribuire, succesorii legali ai acestora urmand sa beneficieze, in conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 55/1995, de dreptul de a ridica cuponul nominativ de privatizare, cu respectarea prevederilor art. 17, art. 18 si art. 21 lit. e) din prezentele norme metodologice.
    (2) In cazul mentionat la alineatul anterior lit. b) in fata solicitantului, distribuitorul procedeaza la bararea cuponului nominativ de privatizare in cauza si la inscrierea pe acesta a cuvantului "Anulat", urmand a se proceda ulterior la eliberarea unui nou cupon nominativ de privatizare cu datele de identificare corect imprimate, precum si la inscrierea mentiunii "N" (neconcordanta) la rubrica "Observatii" din lista nominala.
    (3) In cazurile mentionate la alin. (1) din prezentul articol, datele din lista suplimentara a cetatenilor care au dreptul sa primeasca cupoane nominative de privatizare, confirmate prin semnatura distribuitorului respectiv, sunt preluate de catre secretariatele judetene in maximum a saptamana, care le inainteaza institutelor  si societatilor de servicii informatice.  Aceste institute si societati transmit, pe suport magnetic, datele respective, centrului de imprimare si, totodata, editeaza listele cu datele primite de la secretariatele judetene. Dupa imprimarea datelor de identificare a titularilor pe cupoanele nominative de privatizare, acestea se ridica de catre reprezentantul secretariatului judetean respectiv, urmand a fi repartizate impreuna cu listele aferente editate centrelor de distribuire in cauza.
    Art. 21
    (1) Se pot elibera cupoane nominative de privatizare si in urmatoarele cazuri speciale:
    a) pentru familiile cu mai multi membri indreptatiti sa primeasca cupoane nominative de privatizare si care au acelasi domiciliu, cupoanele pot fi ridicate de un singur membru major al familiei care prezinta procuri speciale, in conformitate cu prevederile anexei F la prezentele norme metodologice, precum si copii dupa actele de identitate a celor care l-au imputernicit sa ridice cupoanele;
    b) pentru persoanele care nu pot semna din diverse cauze, centrul de distribuire elibereaza cuponul nominativ de privatizare prin incheierea unui proces-verbal, completat conform anexei G la prezentele norme metodologice, semnat de responsabilul centrului de distribuire si, dupa caz, de persoana insotitoare, in care se specifica in mod expres eliberarea acestuia fara semnatura de primire. La rubrica "Observatii" din lista nominala se consemneaza "Eliberat cu proces-verbal nr. _____";
    c) pentru persoanele aflate in detentie, cupoanele nominative de privatizare pot fi ridicate de un membru al familiei sau de o alta persoana agreata de acestea, pe baza unei procuri speciale, certificata de catre comandantul locului de detentie. Procura speciala se completeaza in conformitate cu anexa H la prezentele norme metodologice;
    d) pentru militarii in termen, cupoanele nominative de privatizare pot fi ridicate de un membru al familiei sau de o alta persoana agreata de acestia, pe baza unei procuri speciale, certificata de catre comandantul unitatii militare. Procura speciala se completeaza in conformitate cu anexa H la prezentele norme metodologice;
    e) pentru persoanele care indeplineau conditiile prevazute de Legea nr. 58/1991 pentru a primi carnete cu certificate de proprietate si care au decedat dupa data de 31 decembrie 1990, cupoanele nominative de privatizare se elibereaza de la centrul sau ghiseul special de distribuire sau, dupa caz, de la centrul de distribuire unde este arondat ultimul domiciliu al persoanei decedate, succesorilor legali ai acestora. Acestia trebuie sa prezinte certificatul de deces si, dupa caz, actul notarial din care sa rezulte calitatea de succesor legal, in cazul succesiunii deschise, sau certificatul de mostenitor, in cazul incheierii succesiunii, in original si in copie. Daca sunt mai multi succesori legali, este necesara o imputernicire legalizata din partea celorlalti succesori legali, atat in copie cat si in original. Actele in original se inapoiaza succesorului legal, iar copiile de pe aceste acte se anexeaza la lista nominala;
    f) pentru minorii succesori, asupra carora este instituita curatela sau tutela, cuponul nominativ de privatizare poate fi ridicat de catre curator sau tutore prin prezentarea actului autentic care dovedeste instituirea curatelei sau a tutelei, precum si o copie de pe acest act, care se anexeaza la lista nominala;
    g) pentru persoanele care, in perioada actiunii de distribuire, sunt plecate din tara (in interes de serviciu, calatorii turistice, de studii sau de afaceri, personal imbarcat pe nave, aeronave etc, pe o perioada mai mare de 30 de zile) si care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a primi cupoane nominative de privatizare, cuponul poate fi ridicat de un membru al familiei sau de o alta persoana agreata de acestea, pe baza unei procuri speciale. Procura speciala se completeaza in conformitate cu anexa I sau J, dupa caz, la prezentele norme metodologice, si se certifica de catre persoanele juridice in interesul carora este efectuata deplasarea in strainatate, de reprezentantele diplomatice romanesti, de comandantul navei romanesti, sau este autentificata de notariat;
    h) pentru cetatenii care nu se pot prezenta, din diverse motive, la centrele de distribuire unde sunt arondati pentru a ridica cuponul nominativ de privatizare (invalizi, batrani, handicapati, greu transportabili etc. - internati in camine sau alte unitati similare), acesta poate fi ridicat de o terta persoana, pe baza unei procuri speciale, completata in conformitate cu anexa H la prezentele norme metodologice, certificata de directorul caminului-spital de batrani, de inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapati, de Secretariatul de Stat pentru Culte etc., dupa caz;
    i) pentru persoanele greu transportabile, care nu sunt internate in camine sau alte unitati similare, indreptatite sa primeasca cupoane nominative de privatizare, acesta poate fi ridicat de un tert, pe baza unei copii de pe actul de identitate al persoanei indreptatite, precum si a unei procuri completate in conformitate cu prevederile anexei F;
    j) pentru persoanele care si-au schimbat numele, domiciliul sau actul de identitate, se pot elibera cupoanele nominative de privatizare imprimate cu datele anterioare schimbarii, astfel:
    - pentru cei care si-au schimbat numele, pe baza copiei de pe actul  ce dovedeste aceasta schimbare (certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca etc.);
    - pentru cei care si-au schimbat domiciliul, pe baza copiei actului de identitate din care sa rezulte vechiul si noul domiciliu;
    - pentru cei care si-au schimbat actul de identitate, pe baza verificarii codului numeric personal.
    (2) In cazurile speciale mentionate la alin. (1) al acestui articol, la rubrica "Observatii" din lista nominala se mentioneaza tipul actului pe baza caruia s-a efectuat distribuirea cuponului nominativ de privatizare (procura, act de deces, act de instituire a curatelei sau tutelei etc.), precum si datele de identificare (numele, prenumele, seria si numarul buletinului sau adeverintei de identitate) a persoanei imputernicite sa ridice cuponul nominativ de privatizare.
    (3) Eliberarea cupoanelor nominative de privatizare in cazurile mentionate la alin. (1) al acestui articol se poate solicita de catre persoanele imputernicite de catre cetatenii indreptatiti sa primeasca cupoane nominative de privatizare, numai de la centrul de distribuire la care titularii cuponului sunt arondati cu domiciliul.
    (4) Procurile, procesele-verbale, copiile de pe actele de identificare, de pe actele care dovedesc instituirea curatelei sau a tutelei etc., necesare eliberarii cuponului nominativ de privatizare in cazurile speciale mentionate la alin. (1) lit. a) - j) al acestui articol, se indosariaza si constituie anexe la listele nominale sau la cele suplimentare. Pe fiecare din actele mentionate mai sus se completeaza numarul pozitiei si numarul paginii din lista nominala corespunzatoare persoanei indreptatite sa primeasca cuponul nominativ de privatizare.

    CAP. 3
    Controlul preventiv, raportarile privitoare la distribuire si controlul postdistribuire

    Art. 22
    (1) Agentia Nationala pentru Privatizare controleaza modul cum sunt respectate prevederile Legii nr. 55/1995 si este abilitata sa aplice sanctiuni persoanelor fizice sau, dupa caz, persoanelor juridice, in conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea mai sus mentionata si ale prezentelor norme metodologice.
    (2) Institutiile publice si agentii economici implicati in actiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare sunt obligati:
    - sa raspunda solicitarilor Agentiei Nationale pentru Privatizare referitoare la actiunea de distribuire in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii cererii;
    - a puna la dispozitia reprezentantilor imputerniciti ai Agentiei Nationale pentru Privatizare documentele si informatiile necesare pentru efectuarea controlului.
    (3) Secretariatele judetene controleaza modul cum sunt respectate prevederile prezentelor norme metodologice de catre personalul recrutat pentru aceasta actiune.
    Art. 23
    (1) Controlul ulterior distribuirii cupoanelor nominative de privatizare se efectueaza de catre Agentia Nationala pentru Privatizare, in colaborare cu Ministerul de Interne, si se finalizeaza in termen de 120 de zile de la data incheierii actiunii de distribuire. Modul de colaborare se stabileste prin incheierea unui protocol intre cele doua institutii implicate.
    (2) Acest control vizeaza, in special, depistarea situatiilor de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare unor persoane care, conform Legii nr. 55/1995, nu au avut dreptul sa le ridice.
    Art. 24
    Secretariatele judetene au, in domeniul raportarilor privitoare la distribuirea cupoanelor nominative de privatizare, urmatoarele atributii:
    a) centralizeaza, de la centrele de distribuire, datele statistice referitoare la actiunea de distribuire si raporteaza saptamanal, in fiecare zi de luni, prin telefax, Agentiei Nationale pentru Privatizare, numarul total de cupoane nominative de privatizare distribuite de la inceperea actiunii. Aceasta situatie se intocmeste pe total judet, pe total mediu urban, pe total mediu rural, cu precizarea a minimum 4 localitati (mediu urban si, dupa caz, mediu rural) in care se inregistreaza minime si maxime de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare;
    b) centralizeaza, de la centrele de distribuire, si raporteaza, in termen de 10 zile de la incheierea actiunii de distribuire, prin telefax, Agentiei Nationale pentru Privatizare, datele finale privind actiunea de distribuire. Raportul final se va referi, in principal, la: numarul total de cupoane nominative de privatizare eliberate pe parcursul actiunii, pe total judet, pe total mediu urban, pe total mediu rural, inclusiv procentul acestora din numarul total stabilit prin listele nominale, o estimare a cauzelor neridicarii cupoanelor nominative de privatizare de catre cetatenii indreptatiti, eventualele situatii deosebite aparute in timpul distribuirii;
    c) exercita orice alte atributii ce le revin din prezentele norme metodologice.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 25
    Constituie contraventii la prezentele norme metodologice urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) nerespectarea prevederilor art. 14 din prezentele norme metodologice privind informarea cetatenilor;
    b) eliberarea cupoanelor nominative de privatizare altor persoane decat titularilor acestora, fara actele justificative cerute conform prevederilor art. 17, art. 18 si art. 21 din prezentele norme metodologice;
    c) pierderea listelor nominale sau a celor suplimentare de catre personalul implicat in actiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare;
    d) pierderea actelor justificative sau a formularelor speciale, prevazute a fi anexate la listele nominale, de catre personalul, implicat in actiunea de distribuire;
    e) pierderea cupoanelor nominative de privatizare de catre personalul implicat in actiunea de distribuire.
    Art. 26
    Contraventiile prevazute la art. 25 din prezentele norme metodologice se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. a), cu amenda de la 250.000 lei la 500.000 lei;
    b) cele de la lit. c) si d), cu amenda de 1.000.000 lei;
    c) cele prevazute la lit. b) si e), cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 27
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al prefecturilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, si al Agentiei Nationale pentru Privatizare.
    Art. 28
    Contraventiilor prevazute la art. 25 din prezentele norme metodologice le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 29
    In cazurile de forta majora, constatate de catre secretariatele judetene, care au condus la distrugerea listelor nominale cu cetatenii indreptatiti sa primeasca cupoane nominative de privatizare sau a cupoanelor nominative de privatizare, cat si in cazurile mentionate la art. 25 lit. c), d) si e) din prezentele norme metodologice, se va proceda la anularea distribuirii efectuate pana la acea data, inclusiv a cupoanelor eliberate, si la reluarea actiunii, cu publicitatea de rigoare, concomitent cu anuntarea persoanelor indreptatite, prin scrisori cu confirmare de primire.
    Art. 30
    Cupoanele nominative de privatizare sustrase in timpul actiunii de distribuire, cele eliberate cetatenilor neindreptatiti sa le primeasca, cele ramase nedistribuite, precum si cele mentionate la art. 20 alin. (2) din prezentele norme metodologice urmeaza a fi anulate de catre emitent.
    Art. 31
    Cetatenii pot depune contestatii privitoare la actiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare la secretariatele judetene, care au obligatia de a analiza si a comunica modul de solutionare in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii contestatiilor.
    Art. 32
    Pentru centrele de distribuire care functioneaza in cadrul Regiei Autonome "Posta Romana", detalierea procedurii de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare se va face de catre Agentia Nationala pentru Privatizare, impreuna cu conducerea regiei autonome, aceasta din urma avand obligatia de a transmite organelor din subordine normele metodologice in cauza si de a urmari aplicarea unitara a acestora de catre toate unitatile din teritoriu. In acest caz, obligatia organizarii centrelor de distribuire si a instruirii personalului revine Regiei Autonome "Posta Romana". Sumele cuvenite pentru actiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare se stabilesc pe baza de contract intre Agentia Nationala pentru Privatizare si Regia Autonoma "Posta Romana" si se vireaza centralizat acesteia din urma, defalcarea pe unitatile din subordine urmand a se face de catre regia autonoma in cauza. In cazul in care centrele de distribuire se organizeaza de catre prefecturi, sumele cuvenite se vireaza acestora, care, la randul lor, le vireaza in contul institutiilor in cadrul carora functioneaza centrele de distribuire.
    Art. 33
    Pentru intocmirea si tiparirea listelor, Agentia Nationala pentru Privatizare incheie contracte cu Directia evidentei populatiei din cadrul Inspectoratului General al Politiei si cu Comisia Nationala de Informatica. Sumele cuvenite pentru prestarea si executarea serviciilor sau a lucrarilor, dupa caz, se varsa in contul institutiilor cu care se incheie contractul si numai pe baza confirmarii de catre beneficiar a receptiei lucrarii (serviciului), in conditiile de calitate si la termenele prevazute in contract sau in protocoale, dupa caz. Defalcarea pe unitatile teritoriale se face de catre institutiile prestatoare mai sus mentionate.
    Art. 34
    Secretariatele judetene pot decide, dupa caz, restrangerea numarului centrelor de distribuire.
    Art. 35
    Anexele A-J constituie parte integranta a prezentelor norme metodologice.

    ANEXA A

    JUDETUL...........................
    LOCALITATEA.......................
             (municipiu, oras, comuna)
    CENTRUL DE DISTRIBUIRE............
    STRADA............................
               (satul)

             LISTA NOMINALA
a cetatenilor care au dreptul sa primeasca cupoane nominative de privatizare


-----------------------------------------------------------------------
 0    1      2    3    4    5    6  7 8 9 10 11  12    13     14    15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    SEMNIFICATIA CAMPURILOR DIN TABEL:

     0 = Numar curent

     1 = Numele, initiala tatalui si prenumele

         Data nasterii
     2 = ziua
     3 = luna
     4 = anul

         Locul nasterii
     5 = localitatea
     6 = judetul

         Domiciliul stabil
     7 = numar
     8 = bloc
     9 = scara
    10 = apartament
    11 = sector

         Actul de identitate sau actul de deces, dupa caz
    12 = seria
    13 = numarul

    14 = Codul numeric personal

    15 = Observatii

    NOTA:
    Rubrica 15 se completeaza, dupa caz, in momentul eliberarii cuponului nominativ de privatizare, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare.


    ANEXA B

    F.P.P. .........................
    Societatea Comerciala...........
    Codul fiscal ...................
    Localitatea ....................
    Data semnarii contractului de
    vanzare-cumparare actiuni ......

                    LISTA
cetatenilor care au schimbat intregul carnet cu certificate de proprietate contra actiuni in procesul de privatizare

-----------------------------------------------------------------------
Nr. Numele,  Data si locul   Actul de    Domiciliul stabil     Judetul
crt.initiala    nasterii     identitate  --------------------  si loca-
    tatalui  --------------  ----------- str.nr., bl.sc.ap.  litatea
    si pre-  ziualunaanul  seria nr.                         de domi-
    numele   localitatea,                                      ciliu
             judetul                                          ---------
                                                              jud.loc.
-----------------------------------------------------------------------
 1     2     5  6  7  8  9    10   11    12  13  14  15  16    17   18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Conform Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, "Societatile comerciale care s-au privatizat pana la data intrarii in vigoare a legii sunt obligate sa comunice Fondurilor Proprietatii Private in termen de 15 zile lista persoanelor care au utilizat carnete cu certificate de proprietate....".
    Nerespectarea prevederilor acestui articol constituie contraventie la Legea nr. 55/1995, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiune si se sanctioneaza  cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.


    ANEXA C

    F.P.P. ........................... (C -  5)
    Societatea Comerciala ............ (C - 75)
    Codul fiscal ..................... (N - 10)
    Localitatea ...................... (C - 30)
    Numarul contractului de vanzare-cumparare
    actiuni si data semnarii acestuia:
    Numarul ...... Anul ....... Luna ...... Ziua .......
           (N - 6)     (N - 2)      (N - 2)      (N - 2)
                     LISTA
cetatenilor care au schimbat intregul carnet cu certificate de proprietate contra actiuni in procesul de privatizare

-----------------------------------------------------------------------
Nr.  Numele   Prenumele   Prenumele                 A
crt.                      tatalui          Locul si data nasterii
                                    -----------------------------------
                                    judet cod*)  localitate  an luna zi
-----------------------------------------------------------------------
N      C         C           C        C     N        C       N    N   N
-----------------------------------------------------------------------
4      45        45          15      15     2       30       3    2   2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      ~ ~
-----------------------------------------------------------------------
     B                       D                         E
Actul de           Domiciliul stabil         Judetul si localitatea de
identitate  -------------------------------  domiciliu
----------  tip*) str.nr.bloc.sc.ap.sector  --------------------------
serie  nr.                                   judet cod*) tip*) loca-
                                                                 litate
-----------------------------------------------------------------------
  C    N      C     C  C   C   C   N   N       C    N      C       C
-----------------------------------------------------------------------
  2    6      5    27  5   5   2   3   2      15    2      5      30
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) - reprezinta codul judetului.
    *) - reprezinta tipul strazii (intrare, alee, strada, bulevard, piata).
    *) - reprezinta tipul localitatii (sat, comuna, oras, municipiu).


    ANEXA D

    JUDETUL.....................
    LOCALITATEA.................
         (municipiu, oras, comuna)
    CENTRUL DE DISTRIBUIRE......
    STRADA*)....................
                (satul)

             LISTA SUPLIMENTARA
a cetatenilor care au dreptul sa primeasca cupoane nominative de privatizare

-----------------------------------------------------------------------
Nr. Numele,  Data nasterii  Locul nasterii Domiciliul   Actul de Obser-
crt.initiala -------------- ----------- --------------- identi-  vatii
    tatalui  ziualunaanul locali- ju- nr.bl.sc.ap., tate sau
    si pre-                 tatea   de- sectorul        actul de
    numele                          tul                 deces,
                                                        dupa caz
                                                        ----------
                                                        seria  nr.
-----------------------------------------------------------------------
 0    1       2     3   4     5      6   7  8  9 10 11    12   13   14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    *) Se completeaza de catre distribuitor.


    ANEXA E

              INSTRUCTIUNI
privind utilizarea cuponului nominativ de privatizare

    Cuponul nominativ de privatizare este un titlu de valoare, emis in temeiul Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, care, la fel ca si carnetul cu certificate de proprietate, poate fi folosit in cadrul Programului de privatizare in masa in scopul schimbului contra actiuni.
    Cuponul nominativ de privatizare poate fi utilizat numai de catre titular sau de catre succesorii legali ai acestuia.
    Fiecare posesor al cuponului nominativ de privatizare poate deveni actionar la o singura societate comerciala, daca isi exprima, pana la data de 31 decembrie 1995 inclusiv, optiunea.
    Depunerea cuponului nominativ de privatizare la societatea comerciala aleasa se va face in urma consultarii listei societatilor comerciale incluse in Programul de privatizare in masa.
    Cetateanul care nu a formulat optiuni privind schimbarea carnetelor cu certificate de proprietate si/sau a cuponului nominativ de privatizare in actiuni la societatile comerciale incluse in Programul de privatizare in masa poate depune aceste titluri de valoare la Fondurile Proprietatii Private, pana la data de 31 martie 1996 inclusiv, devenind astfel actionar la aceste societati de investitii.

    ATENTIE !

    CERTIFICATELE DE PROPRIETATE, PRECUM SI CUPOANELE NOMINATIVE DE PRIVATIZARE NEUTILIZATE PANA LA DATA DE 31 MARTIE 1996 INCLUSIV ISI PIERD VALABILITATEA.
    VANZAREA CUPOANELOR NOMINATIVE DE PRIVATIZARE NU ESTE AUTORIZATA.

    Recomandari
    Pastrati cu grija cuponul nominativ de privatizare ! In cazul pierderii, deteriorarii sau furtului, nu se mai elibereaza un alt cupon.


    ANEXA F

    Judetul.........................
    Centrul de distribuire nr.......
    Localitatea.....................
    Nr. pag ..../nr. poz .... din lista
    Seria si nr. cuponului
    nominativ de privatizare........
    Data ...........................

               PROCURA SPECIALA

    Subsemnatul(a) .........................................., nascut(a)
                    (numele, initiala tatalui si prenumele)
la data de ................. in localitatea ............................., judetul ..................., domiciliat(a) in ..........................,
                                              (adresa completa)
avand B.I. seria ... nr. ......, eliberat de ......... la data de ..........., imputernicesc pe domnul (doamna) ..................... pentru a ridica de la centrul de distribuire cuponul nominativ de privatizare ce mi se cuvine.

            Data
     ....................

              Semnatura titularului,
             ......................

     Imputernicitul(a) ............................., domiciliat(a) in ...
                         (numele si prenumele)
........................................, legitimat(a) cu B.I. seria ...
          (adresa completa)
nr. ........., eliberat la data de ............, certific pe propria raspundere si semnez in fata membrului centrului de distribuire de exactitatea continutului acestei procuri speciale, cunoscand dispozitiile art. 290 si 292 din Codul penal privind falsul acestei procuri.

         Data
     ...............

           Semnatura imputernicitului,
           ..........................

    NOTA:
    La prezenta procura se anexeaza si copia de pe actul de identitate al persoanei indreptatite sa primeasca cuponul nominativ de privatizare.


    ANEXA G

    Judetul ..........................
    Centrul de distribuire nr ........
    Localitatea ......................
    Nr. pag. ..../nr. poz. .... din lista
    Seria si nr. cuponului
    nominativ de privatizare .........
    Data .............................

                    PROCES - VERBAL

    Subsemnatii ..............................., membrii ai centrului de distribuire, am procedat la eliberarea cuponului nominativ de privatizare seria .... nr. ........... d-lui (d-nei) ....................., legitimat(a) cu buletinul (adeverinta) de identitate seria ....nr ......, eliberat la data de ........... de catre ......................., cu domiciliul in ................... str ................ nr. ....., blocul ..., ap ....., sectorul ......., fara semnatura de primire, conform prevederilor art. 21 lit. b) din Normele metodologice privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare.

    Au fost de fata si confirma cele de mai sus urmatorii martori:

    1. .................., (B.I.) ..............., (adresa) .............
       (numele si prenumele)

    2. .................., (B.I.) ..............., (adresa) .............
       (numele si prenumele)


          Responsabilul
       centrului de distribuire,
       ......................

                 Membrii
           centrului de distribuire,
             ..................
             ..................

                       Martori,
                   ...............
                   ...............


    ANEXA H

    ROMANIA
    *) 1 ........................
    *) 2 ........................
    Adresa ......................
    Nr. ......../................

                  PROCURA SPECIALA

    Subsemnatul(a) ......................................., nascut(a) la
                  (numele, initiala tatalui si prenumele) data de ............................ in localitatea .....................,
         (ziua, luna, anul)
judetul .................., domiciliat(a) in judetul ..................., localitatea ..................., str ..................... nr. .........., blocul ......., scara ......., etajul ......, apartamentul ..........., sectorul ......, avand B.I. seria .... nr. ..........., eliberat de .............., aflat in ..................*) 3 ........................, imputernicesc pe domnul (doamna) ........................, domiciliat(a)
                                   (numele si prenumele)
in ............................, legitimat(a) cu B.I. *) seria .......
       (adresa completa)
nr. ............ pentru a ridica de la centrul de distribuire cuponul nominativ de privatizare ce mi se cuvine.

               Data
         .................

              Semnatura titularului,
             .......................


    Data in fata mea si confirm realitatea din prezenta procura speciala.

    ...........*) 4..........

           Semnatura si stampila,
           .....................

                         Data
                   ................

----------
    *) Se completeaza de catre institutia care certifica procura:
    1. Ministerul Justitiei / Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul de Interne / Secretariatul de Stat pentru Handicapati / Ministerul Muncii si Protectiei Sociale / Ministerul Sanatatii / Secretariatul de Stat pentru Culte;
    2. penitenciar / unitate militara / camin / institutie de ocrotire sociala / sanatoriu / asezamint de cult;
    3. detentie / serviciu militar in termen / camin de handicapati / camin de batrani / sanatorii de recuperare / asezamint de cult;
    4. numele si functia comandantului sau conducatorului institutiei care certifica procura.
    *) Se poate completa si de catre distribuitor in momentul eliberarii cuponului nominativ de privatizare.


    ANEXA I

    ROMANIA
    *) 1 ..................
    *) 2 ..................
    Adresa ................
    Nr. ...../..............

                 PROCURA SPECIALA

    Subsemnatul(a) ..................................., nascut(a) la
                 (numele, initiala tatalui si prenumele)
data de ........................... in localitatea .....................,
         (ziua, luna, anul)
judetul ........................., domiciliat(a) in Romania, in ........ .......................................... legitimat(a) cu pasaportul ...
  (localitatea, adresa completa)
..................................., eliberat la data de ..............,
  (tipul pasaportului, seria, nr.)
imputernicesc pe domnul (doamna) .....................................,
                                        (numele si prenumele)
domiciliat(a) in ..........................................., pentru a
                    (adresa completa si B.I. *)
ridica de la centrul de distribuire cuponul nominativ de privatizare ce mi se cuvine.

              Data
         .................

                 Semnatura titularului,
                 .....................

    Data in fata mea si confirm realitatea din prezenta procura speciala.

         *) 3...............

                 Semnatura si stampila,
                 .....................

                         Data
                     .................

--------
    *) Se completeaza de catre institutia care certifica procura:
    1. denumirea persoanei juridice unde este inregistrata nava romaneasca / denumirea institutiei publice sau a agentului economic in interesul caruia se efectueaza deplasarea in strainatate;
    2. denumirea navei romanesti / codul fiscal;
    3. comandantul navei / conducatorul institutiei publice.
    *) Datele din actul de identitate se pot completa si de catre distribuitor in momentul eliberarii cuponului nominativ de privatizare.


    ANEXA J

    AMBASADA ROMANIEI
    CONSULATUL GENERAL AL ROMANIEI la ...................
    Nr. ............./...................................

               PROCURA SPECIALA

    Subsemnatul(a) ................................, nascut(a) la data
                 (numele, initiala tatalui si prenumele)
de ......................... in localitatea ............................,
     (ziua, luna, anul)
judetul .........................., domiciliat(a) in Romania, in ....... ....................................., legitimat(a) cu pasaportul .....
   (localitatea, adresa completa)
.............................., eliberat la data de ..................,
(tipul pasaportului, seria, nr.)
imputernicesc pe domnul (doamna) ......................................, domiciliat(a) in ............................................., pentru a
                         (adresa completa si B.I.)
ridica de la centrul de distribuire cuponul nominativ de privatizare ce mi se cuvine.

              Data
         ..............

              Semnatura titularului,
             .......................


        INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. .....
        Anul .... luna ............ ziua .......

    In fata mea, ......................................., s-a prezentat
                          (functia sau gradul)
cetateanul roman .................., domiciliat in ....................., identificat cu pasaportul nr. ............, eliberat de ................. la data de ..............., care a consimtit la autentificarea prezentului inscris si a semnat toate exemplarele sale.

    Se autentifica acest inscris.
    S-a taxat cu ...............


                  Semnatura
                ..............

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 499/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 499 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu