E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul OUG 37 1997 abrogă Ordonanţa 39 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 2 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 3 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 4 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 6 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 7 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 8 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 9 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 14 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 16 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 20 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 21 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 modifica articolul 22 din actul Legea 55 1995
Articolul 1 din actul OUG 37 1997 abrogă articolul 23 din actul Legea 55 1995
Articolul 2 din actul OUG 37 1997 modifica Legea 55 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 37 din 10 iulie 1997

privind modificarea si completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 150 din 11 iulie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 19 iunie 1995, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 129/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Transferul cu titlu gratuit, catre cetatenii romani indreptatiti, al actiunilor aferente cotei de 30% din capitalul social al societatilor comerciale constituite conform dispozitiilor cap. III din Legea nr. 15/1990, precum si din cel al societatilor comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome pana la data incheierii subscrierii carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare, se efectueaza pe baza certificatelor de proprietate, emise si distribuite in temeiul Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, cu modificarile ulterioare, si a cupoanelor nominative de privatizare, emise in temeiul prezentei legi."
    2. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) La nivelul unei societati comerciale, in functie de cerere, schimbul de actiuni se poate efectua pana la limita a 60% din valoarea capitalului social existent."
    3. Alineatul (4) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In conditiile in care cererea de actiuni depaseste oferta, alocarea actiunilor se efectueaza pe baza raportului valoric dintre cererile exprimate si oferta de actiuni, cu respectarea dispozitiilor referitoare la valoarea nominala minima a unei actiuni."
    4. Dupa alineatul (4) al articolului 4 se introduce alineatul (4)^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "(4)^1 La societatile comerciale la care cererile exprimate depasesc oferta de actiuni si, ca urmare a schimbului, rezulta fractiuni de actiuni reprezentand parti din valoarea capitalului social destinat transferului cu titlu gratuit, se aplica prevederile art. 68 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare."
    5. Alineatul (7) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Persoanele care opteaza pentru efectuarea schimbului certificatelor de proprietate, carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni ale Fondurilor Proprietatii Private, ce se vor organiza ca societati de investitii financiare, sunt indreptatite sa primeasca dividende incepand cu data de 1 ianuarie 1996. Dividendele provin numai din profitul realizat din activitatea economico-financiara a societatilor comerciale la care Fondurile Proprietatii Private devin actionari prin schimbul certificatelor de proprietate, al carnetelor cu certificate de proprietate si al cupoanelor nominative de privatizare, depuse de cetatenii indreptatiti, in conformitate cu prevederile alin. (6)."
    6. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Societatile comerciale cu activitate agricola sau piscicola, care detin in administrare terenuri proprietate de stat a caror situatie juridica nu este clarificata, se privatizeaza fara includerea valorii acestora in capitalul social. Pana la clarificarea regimului juridic al respectivelor terenuri, acestea vor fi inchiriate societatilor comerciale in a caror administrare se afla, prin decizii ale autoritatilor administratiei publice locale, iar sumele incasate cu titlu de chirie se fac venit la bugetele locale. Dupa clarificarea regimului juridic, pentru terenurile proprietate publica sau proprietate privata a statului sau a unei autoritati a administratiei publice locale se va urma regimul concesionarii, inchirierii ori al vanzarii, dupa caz."
    7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Actiunile emise de societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (3) din prezenta lege, care nu fac obiectul privatizarii cu titlu gratuit, vor fi oferite spre vanzare, contra numerar, de catre Fondul Proprietatii de Stat, persoanelor fizice si/sau juridice de drept privat, romane sau straine, prin oricare dintre metodele prevazute de lege, la cel mai bun pret oferit. Neplata de catre cumparator a pretului da Fondului Proprietatii de Stat dreptul de a rezilia contractul, cu daune-interese.
    (2) Actiunile neschimbate in procesul privatizarii cu titlu gratuit, aferente diferentei de capital social pana la concurenta cotei de 30% prevazute la art. 1 alin. (1) din prezenta lege, vor fi incluse in capitalul social al societatilor de investitii financiare, rezultate prin transformarea Fondurilor Proprietatii Private, urmand ca acestea sa-si majoreze corespunzator capitalul social.
    (3) Societatile de investitii financiare vor proceda la emiterea de actiuni corespunzator majorarii de capital social prevazute la alin. (2) si la distribuirea acestora catre cetatenii romani indreptatiti sa primeasca dividende in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din prezenta lege."
    8. Dupa articolul 7 se introduce articolul 7^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    (1) Vanzarea actiunilor ramase disponibile la societatile comerciale dupa valorificarea titlurilor de privatizare, potrivit prezentei legi, se poate efectua si cu plata in rate, catre persoane fizice romane, altele decat cele prevazute la art. 49 din Legea nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau catre persoane juridice romane cu capital social integral privat, care nu intra sub incidenta reglementarilor privind regimul investitiilor straine, in urmatoarele conditii:
    a) achitarea unui avans minim de 20-40% din pretul de vanzare a pachetului de actiuni, in functie de domeniul de activitate al societatii comerciale, emitenta a actiunilor care fac obiectul contractului de vanzare-cumparare;
    b) esalonarea platii ratelor pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
    c) perceperea unei dobanzi anuale de 30% din dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei, medie pe ultimele 12 luni anterioare datei la care se achita fiecare rata.
    (2) Facilitatile de plata prevazute la alineatul precedent se pot acorda numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) societatea comerciala emitenta a actiunilor solicitate la cumparare are un capital social de cel putin 25 miliarde lei;
    b) pachetul de actiuni solicitat reprezinta cel mult 33% din totalul actiunilor emise de respectiva societate comerciala, dar nu mai putin de 5% din acestea.
    (3) In situatia in care societatea comerciala, emitenta a actiunilor solicitate la cumparare, are un capital social mai mic de 25 miliarde lei, intregul pachet de actiuni gestionat de Fondul Proprietatii de Stat poate fi vandut in rate, in conditiile alin. (1).
    (4) Pentru actiunile vandute cu plata in rate, in conditiile prezentei legi, se constituie gaj asupra actiunilor neachitate.
    (5) Pana la achitarea integrala a actiunilor cumparate cu plata in rate, dividendele aferente acestora se varsa in contul ratelor scadente."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Din sumele cuvenite Fondului Proprietatii de Stat si incasate efectiv pentru actiunile vandute se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatii comerciale privatizate, o cota de 60%, care va fi utilizata, in urmatoarea ordine, pentru:
    a) stingerea datoriilor restante si a dobanzilor sau a penalitatilor aferente, dupa caz, inregistrate in contabilitatea respectivei societati comerciale la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia acelor debite rezultate din aplicarea unor sanctiuni contractuale sau legale;
    b) finantarea investitiilor in curs de executie la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
    c) reintregirea fondului de mijloace banesti necesare desfasurarii activitatii curente a societatii comerciale.
    (2) Este interzisa utilizarea sumelor care se lasa, cu titlu gratuit, in cazurile prevazute la alin. (1), la dispozitia societatii comerciale privatizate, pentru efectuarea platii drepturilor salariale.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul societatilor comerciale privatizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar numai in ceea ce priveste acele rate de rambursare a creditului acordat prin contractul incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat, care devin exigibile dupa aceasta data.
    (4) Sumele cuvenite societatilor comerciale, potrivit alin. (1) si (3), vor fi virate acestora de catre Fondul Proprietatii de Stat, in termen de 15 zile de la data incasarii contravalorii actiunilor vandute.
    (5) Achitarea datoriilor catre creditori, pana la concurenta creantelor acestora, potrivit alin. (1), se va efectua, de catre societatea comerciala debitoare, in termen de 15 zile de la data virarii sumelor de catre Fondul Proprietatii de Stat, in urmatoarea ordine:
    a) catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, in ordinea vechimii lor;
    b) catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale;
    c) catre societatile bancare;
    d) catre oricare alt creditor, in ordinea scadentei, potrivit prevederilor legale si clauzelor contractuale.
    (6) Controlul respectarii destinatiilor stabilite prin prezentul articol pentru sumele care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale privatizate, se exercita de catre organele competente ale Ministerului Finantelor. Pentru sumele constatate ca fiind utilizate fara respectarea destinatiilor respective, se va dispune virarea acestora la bugetul de stat."
    10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) In cazul societatilor comerciale care se privatizeaza potrivit prevederilor prezentei legi si care au incheiate contracte de locatie de gestiune sau de inchiriere a unor active proprii, locatarii care au efectuat investitii in activele respective, conform caietelor de sarcini sau din proprie initiativa, vor putea opta, cu acordul Fondului Proprietatii de Stat si dupa efectuarea schimbului de actiuni contra carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare, pentru:
    a) cumpararea activelor, la preturile lor actualizate, stabilite pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, din care se deduce valoarea actualizata a investitiilor efectuate in respectivele active;
    b) atribuirea de actiuni, corespunzator valorii incorporate in activul respectiv, stabilit pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat;
    c) incheierea unor contracte de leasing cu clauza irevocabila de cumparare la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul initial avand ca obiect activele in cauza, dupa ce, din valoarea actualizata a acestora, a fost dedusa valoarea actualizata a investitiilor efectuate de catre ei.
    (2) In toate situatiile prevazute la alin. (1), la calculul valorii actualizate se va tine seama de valoarea amortizata."
    11. Alineatul (4) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul cand, ca urmare a clarificarii situatiei juridice a terenurilor prevazute la alin. (3) sau a altor active, s-a eliberat societatii comerciale certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului ori a fost stabilit dreptul de proprietate asupra activului respectiv, se va proceda, indiferent de data privatizarii societatii comerciale, la majorarea capitalului social prin incorporarea valorii respectivelor terenuri ori a valorii respectivelor active. Actiunile aferente acestei majorari a capitalului social revin exclusiv Fondului Proprietatii de Stat, care le va oferi spre vanzare in regimul stabilit de prezenta lege."
    12. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In termen de cel mult 60 de zile de la data privatizarii a cel putin 51% din capitalul social al oricareia dintre societatile comerciale care intra sub incidenta prezentei legi, va fi convocata adunarea generala extraordinara a actionarilor, conform metodologiei stabilite de Guvern in acest scop."
    13. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Societatile comerciale prevazute la art. 2 alin. (1) din prezenta lege, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, pot vinde active din patrimoniu si cu plata in rate, la cel mai bun pret oferit, catre persoane fizice romane, altele decat cele prevazute la art. 59 din Legea nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau catre persoane juridice romane cu capital social integral privat, care nu intra sub incidenta reglementarilor privind regimul investitiilor straine, in urmatoarele conditii:
    a) achitarea unui avans minim de 20-40% din pretul de vanzare al activului, in functie de domeniul de activitate al societatii comerciale vanzatoare a activului;
    b) esalonarea platii ratelor pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare;
    c) perceperea unei dobanzi anuale de 30% din dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei, medie pe ultimele 12 luni anterioare datei la care se achita fiecare rata.
    (2) Pentru activele vandute cu plata in rate, in conditiile prezentei legi, se constituie ipoteca."
    14. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Actiunile dobandite prin schimb sau prin vanzare in cadrul procesului de privatizare in masa, reglementat de prezenta lege, pot fi tranzactionate pe piete ale valorilor mobiliare, organizate potrivit legii si aflate sub supravegherea si controlul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, fiind exceptate de la aplicarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 52/1994."
    15. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice", precum si societatile comerciale de tip "Avicola", "Suinprod" si "Suintest" se pot diviza in vederea privatizarii, pe baza raportului de evaluare intocmit de comisii formate din reprezentanti ai Fondului Proprietatii de Stat. Raportul de evaluare va cuprinde si utilajele neamortizate si nefolosite, valoarea acestora pe baza indicilor de folosire putand ajunge pana la valoarea de recuperare a materialelor.
    (2) La privatizarea societatilor comerciale prevazute la alin. (1), producatorii, detinatori de terenuri agricole, beneficiaza de dreptul de preferinta la cumpararea actiunilor reprezentand, in cazul fiecarei societati comerciale, o cota totala de pana la 30% din valoarea capitalului social. La privatizarea societatilor comerciale care au ca obiect de activitate prelucrarea si industrializarea produselor agricole, producatorii, detinatori de terenuri agricole, care intretin relatii contractuale cu caracter de continuitate cu societatile comerciale respective, beneficiaza de dreptul de preferinta la cumpararea actiunilor reprezentand o cota totala de pana la 20% din valoarea capitalului social, in cazul fiecarei societati comerciale."
    16. Articolul 23 se abroga.
    Art. 2
    Sintagma societate comerciala cu capital de stat din cuprinsul Legii nr. 55/1995 se inlocuieste cu formularea societatea comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar.
    Art. 3
    (1) Din actiunile gestionate de Fondul Proprietatii de Stat la societatile comerciale cuprinse in lista prevazuta la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 55/1995 se rezerva o cota de 10% in cazul fiecarei societati comerciale care nu a facut obiectul privatizarii prin vanzare de actiuni, in scopul asigurarii unei prime surse de alimentare a fondului de reparatii pentru bunuri preluate de stat in mod abuziv si care nu mai pot fi restituite in natura.
    (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Fondul Proprietatii de Stat va prezenta Guvernului, spre aprobare, lista societatilor comerciale prevazute la alineatul precedent.
    (3) Modul si procedura de acordare a reparatiilor pentru bunuri preluate de stat in modul abuziv vor fi reglementate printr-o lege speciala, elaborata de Guvern in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 39/1995 privind instituirea regimului de vanzare cu plata in rate a activelor si actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995.
    Art. 5
    Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                VICTOR CIORBEA

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul reformei,
                       Ulm Spineanu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Mircea Ciumara

                       Presedintele Agentiei
                       Nationale pentru Privatizare,
                       Valentin IonescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 37/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 37 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu