E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 151 din 10 noiembrie 2008

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 759 din 11 noiembrie 2008Prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ au fost stabilite creşterile salariale ce se acordă în anul 2008 personalului din învăţământ. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat urmau să beneficieze, în perioada octombrie-decembrie 2008, de o creştere salarială de 9%.

Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, care a stabilit următoarele creşteri salariale:

• 55% profesorii universitari;

•  37% personalul didactic din învăţământul universitar (conferenţiari, lectori, preparatori etc.) şi din învăţământul preuniversitar.

Având în vedere faptul că efortul financiar al măririi salariilor cadrelor didactice nu putea fi susţinut, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 a fost amânată aplicarea Legii nr. 221/2008 pentru luna aprilie a anului 2009.

Conştienţi de necesitatea creşterilor salariale pentru personalul din învăţământ şi din dorinţa de a atrage în sistem personal calificat şi valoros, pentru anul 2009, pornind de la solicitările sindicatelor din învăţământ şi de la poziţia adoptată de Senatul României în cadrul şedinţei de plen din data de 10 noiembrie 2008, în sensul menţinerii respectivelor creşteri salariale, şi luând în considerare, totodată, faptul că aplicarea creşterilor salariale prevăzute de Legea nr. 221/2008 ar conduce la discrepanţe foarte mari între diferitele categorii de cadre didactice, se impune adoptarea unor creşteri diferenţiate pentru cadrele didactice, astfel încât personalul din învăţământ cu salarii mici să beneficieze de creşteri semnificativ mai importante decât cele ale personalului cu salarii mari.

Ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative directe, în sensul amplificării nemulţumirilor reale, pe fondul acutizării discrepanţelor existente între categoriile de cadre didactice, şi având în vedere presiunea socială care se exercită în prezent pe acest subiect,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situaţii.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ"

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.1. - (1) In cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

-  1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;

b)   coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007;

c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

-  1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.

(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) In cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majorează după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;

b)  pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;

c)   pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b.

(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."

4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ.

(2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază."

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscute în învăţământ.

(2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 3, 3a şi 3b cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) In coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, respectiv din anexele nr. 1.1a, 1.2a şi din anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) In coeficienţii de multiplicare cuprinşi în anexele nr. 2, 2a şi în anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele 3 tranşe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare."

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 şi 11 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare."

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008, respectiv până la finele lunii mai 2009.

(2) Promovarea personalului din învăţământ încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile existenţei unor lucrări de complexitate care să necesite studii superioare, se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii studiilor superioare de lungă durată, a studiilor superioare cu licenţă sistem Bologna şi a studiilor superioare de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut în conformitate cu necesitatea activităţilor desfăşurate în instituţie.

(3) Promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se vor face la gradul profesional/treapta profesională imediat superioară, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008, respectiv pe anul 2009."

9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. -Anexele nr. 1.1*), 1.2*), 2*), 3*), 4*) şi 5*), anexele nr. 1.1a*), 1.2a*), 2a*), 3a*), precum şi anexele 1.1b*), 1.2b*), 2b*) şi 3b*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

10.  Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

11.  După anexa nr. 5 se introduc opt noi anexe, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1.1a, 1.1b, 1.2a, 1.2b, 2a, 2b, 3a şi 3b la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Prevederile art. 4, 8 şi ale anexelor nr. 4 şi 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică în continuare pe întreg parcursul anului 2009.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Anton Anton

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1.1, 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.2a, 1.2b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b 4 şi 5 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA nr. 1.1

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000                 ianuarie - martie 2008 =     230,247     lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000             aprilie- septembrie 2008 =     244,061     lei

Valoarea coeficientului (ie multiplicare 1,000        octombrie - decembrie 2008 =    266,026     lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr.

crt.

Funcţia*)

Nivelul studiilor/

Moneda

Vechime in învăţămant

pana la 3 ani

3 - 6 ani

6 -10 ani

10- 15 ani

15-20 ani

20 - 25 ani

25 - 30 ani

30- 35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max.

min./max.

min/max.

min. / max.

min./max.

min./max

min./max.

rnin /max.

min./max.

1.

Profesor

universitar

S

-

-

-

10,965

11,678

12,311

13,073

14,066

15,127

16,257

-

-

-

21.607

22,366

23,436

24,427

26,284

26,267

30,379

*) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA nr. 1.1 a

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000        ianuarie- februarie 2009 =     266,026    lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr.

crt.

Functia*)

Nivelul studiilor/

Moneda

Vechime în învăţământ

pana la 3 ani

3 - 6 ani

6- 10 ani

10 - 15 ani

15 - 20 ani

20 - 25 ani

25 - 30 ani

30 - 35 ani

35 - 40 ani

peste 40 ani

min./max.

min/max.

min /max.

min /max.

min / max.

min. / max.

min./max

min./max

min. / max.

min. / max.

1

Profesor universitar

S

-

-

-

10,965

11,678

12,311

13,073

14,066

15,127

16,257

-

-

-

21,607

22.366

23,436

24,427

26,264

26,267

30.379

*) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA nr. 1.1 b

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000         septembrie - decembrie 2009 =     266,026     lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr crt.

Funcţia*)

Nivelul studiilor/

Moneda

Vechime în învăţământ

pana la 3 ani

3 - 6 ani

6- 10 ani

10 - 15 ani

15 - 20 ani

20 - 25 ani

25 - 30 ani

30 - 35 ani

35 - 40 ani

peste 40 ani

min /max.

min./max.

min /max.

min /max

min /max.

min./max.

min./max

min./max

min./max.

min./max.

1

Profesor universitar

S

-

-

-

10,965

11,678

12,311

13,073

14,066

15,127

16,257

21,607

22.366

23,436

24,427

26,264

26,267

30.379

*)Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA nr. 1.2

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000                ianuarie - martie 2008 =     259,593     lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000             aprilie - septembrie 200S =     275,168    lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000        octombrie - decembrie 2008 =     299,933     lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr. crt.

Funcţia*)

Nivelul studiilor/

Moneda

Vechime în învăţământ

pana la 3 ani

3 - 6 ani

6-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

20 - 25 ani

25 - 30 ani

30 - 35 ani

35 - 40 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min /max.

min /max.

min./max.

min./max.

1

Conferenţiar universitar

S

-

-

5,591

6,753

7,253

7,529

7,945

8,193

8,691

8,857

-

-

9,717

11471

11,501

11,611

11,718

12,125

12,555

13,004

2

Sef lucrari (lector universitar)

S

-

5,203

5,286

5,868

5,978

6,034

6,161

6,576

6,854

-

-

7,848

7,992

8,92

9,017

9,047

9,086

9494

9,966

-

3

Asistent universitar

S

4,716

4,788

4,871

5,453

5,480

5,507

5,536

5,563

5,591

-

6,185

6,231

6,24

6,954

7,047

7,088

7,179

7,477

7,792

-

4

Preparator universitar

S

4,328

4,405**)

4,483*)

-

-

-

-

-

-

-

6,085

6,190**)

6,243**)

-

-

-

-

-

-

-

*) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

**) Pentru preparatorii din domeniul medical

ANEXA nr. 1.2 a

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000                  ianuarie - februarie 2009 =     299,933    lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr. crt.

Funcţia*)

Nivelul studiilor/

Moneda

Vechime în învăţământ

pana la 3 ani

3-6ani

6-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

20-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35 - 40 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

1

Conferenţiar universitar

S

-

-

5.591

6,753

7,253

7,529

7,945

8,193

8,691

8,857

-

-

9.717

11,471

11,501

11,611

11,718

12,125

12,555

13,004

2

Sef lucrări (lector universitar)

S

-

5,203

5,286

5,868

5,978

6,034

6,161

6,576

6,854

-

-

7,848

7,992

8,92

9,017

9,047

9,086

9,494

9,966

-

3

Asistent universitar

S

4,716

4,788

4,871

5,453

5.480

5,507

5,536

5,563

5,591

-

6,185

6,231

6,24

6,954

7,047

7,088

7,179

7,477

7,792

-

4

Preparator universitar

S

4,328

4,405**)

4,483**)

-

-

-

-

-

-

-

6,085

6,190**)

6,243**)

-

-

-

-

-

-

-

*) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

**) Pentru preparatorii din domeniul medical

ANEXA nr. 1.2 b

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000                 septembrie - decembrie 2009 =     299,933     lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar

Nr. crt

Funcţia*)

Nivelul studiilor/

Moneda

Vechime în învăţământ

pana la 3 ani

3-6 ani

6-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

20 - 25 ani

25-30 ani

30 - 35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min/max.

1

Conferenţiar universitar

S

-

-

5,668

6,832

7,253

7,529

7,945

8,193

8,691

8,857

-

-

9,717

11,471

11,501

11,611

11,718

12,125

12,555

13,004

2

Sef lucrări (lector universitar)

S

-

5,334

5,418

6,000

6,018

6,034

6,161

6,576

6,854

-

-

7,848

7,992

8,92

9,017

9,047

9,086

9,494

9,966

-

3

Asistent universitar

S

5,151

5.301

5,434

5,453

5,480

5,507

5,536

5,563

5,591

-

6,185

6,231

6,24

6,954

7,047

7,088

7,179

7,477

7,792

-

4

Preparator universitar

S

5,000

5,041**)

5,084**)

-

-

-

~

-

-

-

6,085

6,190**)

6,243**)

-

-

-

-

-

-

-

*) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

**) Pentru preparatorii din domeniul medical

ANEXA nr. 2

Valoarea cueficicnlului de multiplicare 1,000                  ianuarie - martie 2008 =     259,593    lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000              aprilie - septembrie 2008 =     275,168    lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000        octombrie- decembrie 2008=     299,933    lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar

Nr.

crt.

FUNCŢIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea in invatamant

pana la 2 ani

2-6

ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22  ani

22-25 ani

26-30 ani

30-36 ani

36-40 ani

peste

40 ani

1

Profesor

-cu grad didactic I

S

-

-

4.722

5.373

5.593

5,718

6.031

6.308

6.620

6,965

7,315

-cu grad didactic II

-

3,965

4.043

4,610

4,703

4.891

5,146

5.407

5,601

5,852

6,097

- definitiv

-

3.808

3.855

4,374

4,437

4.562

4.912

5.057

5.314

5,553

5.789

- debutant

3.782

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Profesor

- cu grad didactic I

SSD

-

-

4,043

4.510

4,682

4,808

5.063

5.376

5.595

5,877

6.190

-cu grad didactic II

-

3,636

3,709

4,173

4.361

4,456

4,758

4.985

5.238

5,489

5.716

- definitiv

-

3,625

3,652

4,017

4,079

4.173

4,298

4,466

4.659

4,857

5,170

- debutant

3,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

Nr.

crt.

FUNCŢIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea în invatamant

pana la 2 ani

2-6

ani

6-10

ani

10-14 ani

14-18

ani

18-22 ani

22-25

ani

25-30 ani

30-35

ani

35-40

ani

peste

40 ani

3.

Institutor I

-cu grad didactic I

S

-

-

3,965

4,431

4,604

4.730

4.985

5,298

5.517

5,799

6.112

-cu grad didactic II

-

3,568

3.604

4.064

4,127

4,315

4,502

4,732

4.956

5,207

5.431

- definitiv

-

3.401

3.443

3,939

4,001

4.095

4,315

4.387

4.568

4.813

5,063

- debutant

3,338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Inslitutor II

- cu grad didactic I

SSD

-

-

3,840

4.291

4,416

4,578

4,859

5.141

5.424

5,643

5.955

- cu grad didactic II

3,459

3,526

3.939

4.001

4.127

4,315

4.544

4,732

5,019

5,243

- definitiv

3,355

3,380

3,876

3.939

4,001

4,220

4.262

4,456

4,654

4.873

- debutant

3,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Invăţător,educatoare,educator, maistru-instructor - cu grad didactic I

M

-

-

3,714

4,103

4,291

4.385

4,688

4.954

5,236

5,485

5,705

- cu grad didactic II

-

3,396

3,505

3,891

3.939

4,022

4,127

4.382

4,565

4,783

5,055

- definitiv

-

3,281

3,307

3,782

3,829

3,923

4,064

4.121

4,287

4,528

4,743

- debutant

3,229

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Profesor, invadator, maistru instructor, cu studii de nivel liceal, fara pregătire de specialitate*)

M

2.242

2,321

2,373

2,817

2,869

2.921

2,973

3.026

3.078

3,182

3.350

ANEXA nr. 2 a

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000           ianuarie - februarie 2009 =    299,933    lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar

Nr. crt.

FUNCŢIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea in invatamant

pana la 2 ani

2-6

ani

6-10 ani

10-14

ani

14-18

ani

13-22

ani

22-25

ani

25-30 ani

30-35

ani

35-40 ani

peste

40 ani

1

Profesor

- cu grad didactic I

S

-

-

4,722

5,373

5,593

5,718

6,031

6,308

6,620

6.965

7,315

- cu grad didactic II

-

3.965

4,043

4,610

4,703

4,891

5.146

5.407

5.601

5.852

6,097

- definitiv

-

3,808

3,855

4,374

4,437

4,562

4,912

5,057

5,314

5.553

5,739

- debutant

3.782

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Profesor

- cu grad didactic I

SSD

-

-

4,043

4,510

4.682

4,808

5,063

5.376

5,595

5,877

6,190

- cu grad didactic II

-

3,636

3,709

4,173

4,361

4.456

4,758

4,985

5,238

5.489

5,716

- definitiv

-

3,625

3,652

4.017

4,079

4,173

4,298

4,466

4,659

4,857

5,170

- debutant

3.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr crt.

FUNCŢIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învatamant

pana la 2 ani

2-6

ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22

ani

22-25 ani

25-30 ani

30-35

ani

35-40

ani

peste 40 ani

3.

Institutor I

- cu grad didactic I

S

-

-

3,965

4,431

4,604

4,730

4,985

5,298

5,517

5,799

6,112

-cu grad didactic II

-

3,568

3,604

4,064

4,127

4,315

4,502

4,732

4,956

5,207

5.431

- definitiv

-

3,401

3,443

3,939

 4,001

4,095

4,315

4,387

4,568

4,813

5,063

- debutant

3.338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Institutor II

- cu grad didaclic I

SSD

-

-

3,840

4,291

4,416

4,578

4,859

5,141

5,424

5,643

5,955

- cu grad didactic II

-

3,459

3,526

3,939

4,001

4,127

4,315

4,544

4,732

5,019

5.243

- definitiv

3,355

3,380

3.876

3,939

4,001

4,220

4,262

4,456

4,654

4.873

- debutant

3.235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Invaţator educatoare,educator, maistru-instructor

- cu grad didactic I

M

-

-

3,714

4,103

4,291

4,385

4,688

4,954

5,236

5,485

5,705

- cu grad didactic II

-

3,396

3,505

3,891

3,939

4,022

4,127

4,382

4,565

4,783

5,055

- definitiv

-

3,281

3,307

3,782

3,829

3,923

4,064

4,121

4,287

4,528

4,743

- debutant

3.229

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Profesor, invatator. maistru instructor, cu studii de nivel liceal, fara pregătire de specialitate*)

M

2,242

2,321

2,373

2,817

2,869

2,921

2,973

3,026

3,078

3,182

3,350

*) Funcţiile se ocupa potrivii prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA nr. 2b

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000       septembrie - decembrie 2009 =    299,933    lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar

Nr crt

FUNCŢIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea in învăţământ

pană la 2 ani

2-6 ani

6-10

ani

10-14

ani

14-18

ani

18-22

ani

22-25

ani

25-30

ani

30-35 ani

35-40 ani

peste

40 ani

1

Profesor

- cu grad didactic I

S

-

-

5,334

6,001

6,134

6,251

6,401

6,641

6,954

7,301

7,651

- cu grad didactic II

-

4.684

4751

5,334

5,434

5534

5.634

5,707

5.901

6,154

6,398

- definitiv

-

4,677

4,701

5.267

5.271

5,297

5.381

5,557

5.627

5.854

6,091

- debutant

4,667

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Profesor

- cu grad didactic I

SSD

-

-

4,701

5,217

5,267

5,317

5,501

5,677

5,897

6,178

6,491

-cu grad didactic II

-

4,267

4,284

4,734

4,767

4,867

5,067

5,287

5,541

5,791

6,018

- definitiv

-

4,234

4,267

4,617

4,634

4,661

4,701

4,734

4,927

5,124

5,437

- debutant

4,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Institutor I

- cu grad didactic I

S

-

-

4,601

5,101

5,134

5,231

5,454

5,601

5,817

6,101

6,414

- cu grad didactic II

-

4,167

4,200

4.701

4,734

4,817

4,971

5.034

5,257

5,507

5,731

- definitiv

-

4,034

4,067

4,617

4,634

4,651

4,667

4,687

4,871

5,114

5,364

- debutant

4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr crt.

FUNCŢIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

pană la 2 ani

2-6

ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani

22-25 ani

25-30 ani

30-35

ani

35-40

ani

peste 40 ani

4

Institutor II

- cu grad didactic I

SSD

-

-

4,467

4,951

5,004

5,067

5,294

5,474

5,757

5,978

6,291

-cu grad didactic II

-

4.034

4.067

4,501

4.551

4,661

4,751

4,844

5 034

5,321

5,544

- definitiv

-

3.900

3.934

4.467

4,484

4.501

4.534

4.564

4.757

4.954

5,174

- debutant

3,867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Invăţător, educatoare,

educator, maistru- instructor

- cu grad didactic I

M

-

-

4,300

4,734

4,827

4,887

5,124

5,287

5,571

5,821

6,041

-cu grad didactic II

-

4,000

4,040

4,434

4,467

4,534

4,617

4,684

4,867

5,084

5.357

- definitiv

-

3,884

3,934

4,467

4,501

4,534

4,567

4,617

4,667

4,864

5,077

-debutant

3,834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Profesor. învăţător, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)

M

2,877

2,923

2,940

3,317

3,370

3,424

3,440

3,494

3,514

3,584

3,717

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA nr. 3

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000                  ianuarie - martie 2008 =                                       259,593 lei

Valoarea coeficientului multiplicare 1,000                   aprilie- septembrie 2008 =                                       275,168 lei

Valuarea coeficient ului de multiplicare 1,000       octombrie - decembrie 2008 =                                       299,933 lei

Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învaţământ *)

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul

studiilor**)

Minim

maxim

Funcţii de execuţie pe grade si trepte profesionale

1

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A ***)

S

3,621

5,327

2

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

3,249

5,172

3

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

2,695

4,967

4

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

S

2,571

3,820

5

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

2,368

6

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD

3,054

4,488

7

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

SSD

2,624

4,029

8

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

SSD

2,568

3,533

9

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

SSD

2,332

10

Informatician gradul I A

S

3,823

5,467

II

Informatician gradul I

S

3,440

5,310

12

Informatician gradul II

S

3,004

5,058

13

Informatician gradul III

S

2,531

3,928

14

Informatician gradul IV

S

2,415

3,557

15

Informatician debutant

S

2,368

[6

Informatician gradul I

SSD

2,902

4,488

17

Informatician gradul II

SSD

2,692

4,029

18

Informatician gradul III

SSD

2,405

3,533

19

Informatician debutant

SSD

2,332

20

Instructor-animator gradul I

S

2,772

3,780

21

Instructor-animator gradul II

S

2,487

3,275

22

Instructor-animator gradul III

S

2.415

2,995

23

Instructor-aniniator debutant

S

2,368

24

Instructor-animator gradul I

SSD

2,601

3,478

25

Instructor-animator gradul II

SSD

2.431

3,025

26

Instructor-animator gradul III

SSD

2,378

2,644

27

Instructor-aniniator debutant

SSD

2,332

28

Asistent social gradul I

S

3,023

4,082

29

Asistent social gradul II

S

2,521

3,427

30

Asistent social gradul III

S

2,415

3,043

31

Asistent social debutant

S

2,368

32

Asistent social gradul I

SSD

2,523

3,416

33

Asistent social gradul II

SSD

2,337

2,955

34

Asistent social debutant

SSD

2,322

35

Corepetitor gradul I

S

2,772

3,780

36

Corepetitor gradul II

S

2,487

3,275

37

Corepetitor gradul III

S

2415

2,995

38

Corepetitor debutant

S

2,368

39

Corepetitor gradul I

SSD

2,601

3,478

40

Corepetitor gradul II

SSD

2,431

3,025

41

Corepetitor gradul III

SSD

2.378

2,762

42

Corepetitor debutant

SSD

2,332

43

Secretar IA ****)

S

3,716

5,467

44

Secretar I ******)

S

3,337

5,310

45

Secretar II******)

S

2.849

5,058

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

46

Secretar III******)

S

2.531

3.928

47

Secretar IV******)

S

2,415

3,557

48

Secretar debutant******)

S

2,368

49

Secretar I ******)

S.S.D.

2,637

4,609

50

Secretar II******)

S.S.D.

2.495

4,121

51

Secretar III******)

S.S.D.

2.414

3,601

52

Secretar IV******)

S.S.D.

2,368

2,938

53

Secretar debutant******)

S.S.D.

2,322

54

Secretar I A******)

M

2.388

3,954

55

Secretar I******)

M

2,347

3,603

56

Secretar II******)

M

2,305

3,192

57

Secretar III******)

M

2.262

2,860

58

Secretar debutant******)

M

2.217

59

Bibliotecar, documentarist, redactor I A

PL/M

2,325

3,851

60

Bibliotecar, documentarist, redactor I

PL/M

2,283

3,506

6]

Bibliotecar, documentarist, redactor II

PL/M

2,241

3,105

62

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

PL/M

2.217

63

Iuformatician I A

PL/M

2,388

3,954

64

Informatician I

PL/M

2,347

3,603

65

Informatician II

PL/M

2,305

3,192

66

Informatician III

PL/M

2.262

2,860

67

Informatician debutant

PL/M

2,217

68

Instructor-animator I A

M

2,325

2,996

69

Instructor-animator I

M

2,283

2,599

70

Instructor-animator II

M

2.241

2.358

71

Instructor-animator debutant

M

2,217

0,000

72

Instructor de educaţie extraşcolara I A

M

2,388

3,077

73

Instructor de educaţie extraşcolara I

M

2,347

2,822

74

Instructor de educaţie extraşcolara II

M

2.305

2,475

75

Instructor de educaţie extraşcolara III

M

2,262

2,351

76

Instructor de educaţie extraşcolara debutant

M

2.217

77

Asistent social I

PL/M

2,545

3,445

78

Asistent social II

PL/M

2.283

2,943

79

Asistent social III

PL/M

2,241

2,504

80

Asistent social debutant

PL/M

2.217

81

Corepetitor I

M

2,325

2,645

82

Corepetitor II

M

2.283

2,402

83

Corepetitor III

M

2,241

2,329

84

Corepetitor debutant

M

2,217

85

Tehnician I A*****)

M

2,388

3,628

86

Tehnician I*****)

M

2.347

3,463

87

I'ehnician II*****)

M

2,305

3,144

88

Tehnician III*****)

M

2,262

2,927

89

Tehnician debutant*****)

M

2.217

90

Laborant IA

S

3.465

4,704

91

Laborant I

S

3,104

4,235

92

Laborant II

S

2,592

3,892

93

Laborant I

S.S.D.

2,349

4,166

94

Laborant II

S.S.D.

2.337

3,834

95

Laborant III

S.S.D.

2,322

3,395

96

Laborant I

PL/M

2,262

3,235

97

Laborant II

PL/M

2,220

2,871

98

Laborant debutant

PL/M

2.197

99

Pedagog şcolar IA

S

3,465

4,704

Nr.

crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

100

Pedagog şcolar I

S

3,104

4,235

101

Pedagog şcolar II

S

2,592

3,892

102

Pedagog şcolar I

S.S.D.

2,349

4,166

103

Pedagog şcolar II

S.S.D.

2,337

3,834

104

Pedagog şcolar III

S.S.D.

2.322

3,395

105

Pedagog şcolar IA

M

2.262

3,028

106

Pedagog şcolar I

M

2,220

2,711

107

Pedagog şcolar II

M

2,197

108

Analist, programator, inginer sistem : IA

S

3,126

5,959

109

Analist, programator, inginer sistem : I

S

2,820

5,644

110

Analist, programator, inginer sistem : II

S

2,555

4,940

111

Analist, programator, inginer sistem : III

S

2,483

4.247

112

Analist, programator, inginer sistem : IV

S

2,415

3,779

113

Analist, programator, inginer sistem : deb.

S

2,368

114

Analist (programator) ajutor; IA

M

2,388

3,954

115

Analist (programator) ajutor: I

M

2,347

3,603

116

Analist (programator) ajutor: II

M

2,305

3,192

117

Analist (programator) ajutor: III

M

2,262

2,860

118

Analist (programator) ajutor; debutant

M

2,217

119

Operator, controlor date: I

M

2,388

3,666

120

Operator, controlor date: II

M

2,347

3,250

121

Operator, controlor date: III

M

2,305

2,913

122

Operator, controlor date: IV

M

2,262

2,589

123

Operator, controlor date: debutant

M

2,217

124

Maestru (balet-dans.corepetit.). dirij.cor: I

S

3,026

6,053

125

Maestru (balet-dans.corepetit.). dirij.cor: II

S

2,522

5,043

126

Maestru( balet-dans.corepetit.). dirij.cor: III

S

2,368

4.284

127

Comandant

S

2,439

5,661

128

Set mecanic

S

2,316

4,576

129

Ofiter punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician

S

2,316

3,644

130

Căpitan

M

2,168

3,394

131

Şef mecanic

M

2,168

3,320

132

Ofiţer punte

M

2,168

3,094

133

Ofiter mecanic, ofiţer electrician

M

2,168

3,017

134

Şef echipaj

M

2,168

3,169

135

Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic

M

2,168

2,205

136

Inginer gradul IA

S

2,552

4,934

137

Inginer gradul I

S

2,495

4,628

138

Inginer gradul II

S

2,461

4,243

139

Inginer gradul III

S

2,415

3,848

140

Inginer gradul debutant

S

2,368

141

Subinginer gradul I

SSD

2,403

4,241

142

Subinginer gradul II

SSD

2,392

3,924

143

Subinginer gradul III

SSD

2,368

3,463

144

Subinginer debutant

SSD

2,322

145

Medic primar

S

3,080

6,163

146

Medic specialist

S

2,967

5,657

147

Medic

S

2,659

5,320

148

Medic stagiar

S

2,368

149

Farmacist primar

S

3,080

6,163

150

Farmacist specialist

S

2,686

5,374

151

Farmacist

S

2,415

4,480

152

Farmacist stagiar

S

2,368

153

Dentist principal

SSD

2,349

4,166

Nr.

crt.

Funcţia

Nivelul

studiilor**)

minim

maxim

154

Dentist

SSD

2.337

3,834

155

Dentist debutant

SSD

2,322

156

Tehnician dentar principal

M

2,262

3,746

157

Tehnician dentar

M

2,220

3.410

158

Tehnician dentar debutant

M

2,197

159

Biolog, biochimist, chimist, fizician principal

S

3,080

6,163

160

Biolog, biochimist. chimist, fizician specialist

S

2,686

5,374

161

Biolog, biochimist. chimist, fizician

S

2,415

4.480

162

Biolog, biochimist. chimist, fizician, debutant

S

2,368

163

Psiholog, sociolog principul

S

2,637

5,277

164

Psiholog, sociolog

S

2,428

4,695

165

Psiholog, sociolog debutant

S

2,368

166

Cercetător ştiinţific principal I

S

3,080

6,163

167

Cercetător ştiinţific principal II

S

2,967

5,657

168

Cercetător ştiinţific principal III

S

2,659

5,320

169

Cercetător ştiinţific

S

2.413

4,665

170

Asistent de cercetare ştiinţifică

S

2,372

4,401

171

Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar

S

2,326

172

Asistent I

M

2,325

3,851

173

Asistent II

M

2,283

3,506

174

Asistent III

M

2,241

3,105

175

Asistent stagiar

M

2,217

176

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregrafi consultant artistic I

S

3,245

6,493

177

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II

S

3,117

5,942

178

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III

S

2,759

5,522

179

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV

S

2,531

4,893

180

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V

S

2,415

4,129

181

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant

S

2,368

182

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar                       muzical), operator imagine sunet I

S

3,047

5,808

183

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II

S

2,747

5,496

184

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III

S

2,509

4,851

185

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV

S

2,415

4,129

186

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant

S

2,368

187

Maestru (balet - dans. corepetitor), maestru de studii balet: I

2,207

3,319

188

Maestru (balet - dans. corepetitor), maestru de studii balet: II

2.186

2,872

189

Maestru (balet - dans. corepetitor), maestru de studii balet: III

2,165

2,554

190

Maestru (balet - dans. corepetitor), maestru de studii balet:debutant

2,054

191

Artist plastic, machior, peruchier. monteur imagine, editor imagine I

S

2,580

5,162

192

Artist plastic, machior, peruchier. monteur imagine, editor imagine II

S

2.439

4.414

193

Artist plastic, machior, peruchier. monteur imagine, editor imagine III

S

2,415

4,129

194

Artist plastic, machior, peruchier. Monteur imagine, editor imagine debutant

S

2,368

195

Artist plastic, machior, peruchier. monteur imagine, editor imagine I

2,325

3,851

196

Artist plastic, mechior. peruchier. monteur imagine, editor imagine II

2.283

3,506

197

Artist plastic, machior, peruchier. monteur imagine, editor imagine III

2,241

3,105

198

Artist plastic, machior, peruchier. monteur  imagine, editor imagine debutant

2,217

199

Secretar tehnic de redacţie, traducător,  tehnoredactor, corector, desenator artistic I

S

2,580

5,162

200

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehunoredactor, corector, desenator artistic II

S

2,439

4,525

201

Secretar tehnic de redactie. traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III

S

2,415

4,371

202

Secretar tehnic de redactie. traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant

S

2,368

203

Muzeograf, bibliograf I

SSD

2,403

4.241

204

Muzeograf, bibliograf II

SSD

2,392

3,924

205

Muzeograf, bibliograf III

SSD

2,368

3,463

206

Muzeograf, bibliograf debutant

SSD

2,322

207

Secretar de redacţie, tehnoredactor IA

M

2,325

3,851

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

208

Secretar de redacţie, tehnoredactor I

M

2,283

3,506

209

Secretar de redacţie, tehnoredactor II

M

2,241

3,105

210

Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant

M

2,217

211

Regizor scenă (culise) I

M

2,325

3,851

212

Regizor scenă (culise) II

M

2,283

3,506

213

Regizor scenă (culise) III

VI

2,241

3,105

214

Regizor scenă (culise) debutant

M

2,217

215

Căpitan secund.şef electrician şef mecanic secund

S

2,372

4,293

216

Ofiţer aspirant

S

2,326

217

Sef staţie RTG

M

2,168

3.590

218

Ofiţer RTG I

M

2,290

3,133

219

Ofiţer RTG II

M

2,262

2,860

220

Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer .dragor; aspirant

M

2,168

221

Medic veterinar I

S

2,966

5,656

222

Medic veterinar II

S

2,487

4,808

223

Medic veterinar III

S

2415

4,129

224

Medic veterinar debutant

S

2,368

225

Inginer agronom, zootehnist. pedolog I

S

2,486

4,805

226

Inginer agronom, zootehnist, pedolog II

S

2,439

4,205

227

Inginer agronom, zootehnist, pedolog III

S

2415

4,129

228

Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant

S

2,368

229

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA

S

3,080

6,163

230

Conservator, restaurator, muzeograf. bibliograf   I