E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3283 din 17.02.2012

pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 24 februarie 2012SmartCity1

În baza prevederilor art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Articolul I Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi avea următorul cuprins: Articolul 2 Denumirea unităţii de învăţământ trebuie să reflecte, de regulă, nivelul cel mai înalt de învăţământ şcolarizat în unitatea de învăţământ respectivă. 2. La articolul 4, literele a) , d) , e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)unităţile de învăţământ pentru educaţie timpurie:
(i) creşă;
(ii) grădiniţă;
(iii) grădiniţă cu program normal;
(iv) grădiniţă cu program prelungit;
(v) grădiniţă cu program săptămânal;
(vi) centru de zi;
........ ................ ................ ................ ................ ........ .............

d)unităţile de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal:

(i) pentru unităţile de învăţământ liceal care şcolarizează preponderent pe filiera teoretică:

liceu teoretic;

(ii) pentru unităţile de învăţământ liceal care şcolarizează preponderent pe filiera vocaţională:

liceu de arte;liceu de arte vizuale;liceu de muzică;liceu de coregrafie;liceu de arhitectură;liceu teologic;seminar teologic ortodox;liceu pedagogic;liceu cu program sportiv;

(iii) pentru unităţile de învăţământ liceal care şcolarizează preponderent pe filiera tehnologică:

liceu tehnologic;

(iv) pentru unităţile de învăţământ de nivel liceal care şcolarizează în ponderi sensibil egale pe filierele cuprinse în lege:

liceu; e)colegiu/colegiu tehnic/colegiu naţional - unităţile de învăţământ de nivel liceal care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri au dobândit denumirea de colegiu/colegiu tehnic/colegiu naţional îşi păstrează denumirea în forma respectivă, conform ordinului ministrului în baza căruia li s-a atribuit denumirea;........ ................ ................ ................ ................ .......... h)unităţile de învăţământ de nivel gimnazial pentru învăţământul de artă şi sportiv:şcoală gimnazială de artă;şcoală gimnazială de arte;şcoală gimnazială de muzică;şcoală gimnazială cu program sportiv; 3. La articolul 4, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1) , cu următorul cuprins: h^1) unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar: club sportiv şcolar; 4. La articolul 4, litera i) se modifică şi avea următorul cuprins: i)unităţile de învăţământ pentru învăţământul special:grădiniţă specială;şcoală gimnazială specială;şcoală profesională specială;liceu special;liceu tehnologic special;centru şcolar de educaţie incluzivă;centru de pedagogie curativă;şcoală postliceală specială; 5. La articolul 4, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1) , cu următorul cuprins: i^1) unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare: Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;Palatul Copiilor;Clubul Copiilor; 6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Modificările denumirilor unităţilor de învăţământ de stat şi particular se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, de regulă, anterior solicitării avizului conform al inspectoratului şcolar privind organizarea reţelei şcolare.(2) Pentru anul şcolar 2012-2013, modificările denumirilor unităţilor de învăţământ de stat şi particular se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene, după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei proceduri.(3) În localităţile în care există şi minorităţi naţionale, se asigură, potrivit solicitărilor organizaţiei minorităţilor naţionale, atribuiri de denumiri - nume proprii pentru unităţile de învăţământ şi structurile subordonate acestora, în raport cu ponderea minorităţii respective şi cu respectarea procedurii prevăzute la art. 5. Denumirile - nume proprii propuse se vor baza pe tradiţiile culturale şi istorice ale minorităţii în cauză. 7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, au dobândit statutul/denumirea de «colegiu»/«colegiu tehnic»/«colegiu silvic»/ colegiu economic»/«colegiu naţional» îşi păstrează acest statut/denumire, urmând ca celelalte elemente caracteristice să fie corelate cu prevederile prezentei proceduri. (2) Unităţile de învăţământ care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, au o denumire care reprezintă o tradiţie cultural-istorică, atestată prin documente justificative, pot opta pentru menţinerea acesteia, în conformitate cu prevederile actului normativ prin care li s-a atribuit denumirea respectivă, cu avizul inspectoratului şcolar, urmând ca celelalte elemente caracteristice să fie corelate cu prevederile prezentei proceduri. 8. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Unităţile de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale care devin structuri subordonate altor unităţi de învăţământ cu personalitate juridică îşi menţin denumirea iniţială, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale şi cu avizul conform al inspectoratului şcolar. 9. La anexa nr. 1, litera D, caseta cu modelul denumirii pentru unitatea de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal se modifică şi va avea următorul cuprins: D. Unitate de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal:

Unitatea de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal Liceul Teoretic/Liceul Teologic/Liceul Tehnologic/Liceu Colegiul/Colegiul Naţional
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... Ion Mincu/nr. 4 Ion Minulescu/nr. 10
Localitatea Buftea Slatina
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM, PROF, LIC/LIC TEO/LIC VOC/LIC TEH/POS PRE, PRI, GIM, PROF, LIC ()/GIM, LIC, POS
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5 Aleea Florilor nr. 5

10. La anexa nr. 1, litera H, caseta cu modelul denumirii pentru unitatea de învăţământ pentru învăţământul special: SPE se modifică şi va avea următorul cuprins: H. Unitate de învăţământ pentru învăţământul special: SPE

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul special Grădiniţă specială/Şcoală gimnazială specială/ Centru şcolar de educaţie incluzivă
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... S. Wonder/nr. 1
Localitatea Galaţi
Nivelul şcolarizat/Învăţământ special PRE, GIM/SPE
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

11. La anexa nr. 1, litera I, caseta a doua cu modelul denumirii pentru unitatea de învăţământ pentru învăţământul sportiv se modifică şi va avea următorul cuprins: I. Unitate de învăţământ pentru învăţământul sportiv

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul sportiv Clubul Şcolar Sportiv
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... N. Dobrin/nr. 1
Localitatea Piteşti
Nivelul şcolarizat/Profilul LIC/SP
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

Articolul IIDirecţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, confesional şi particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Cătălin Ovidiu BabaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3283/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3283 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu