E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Procedura Nr.- din 13.12.2011

de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 27 decembrie 2011SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Atribuirea denumirii unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentei proceduri.(2) Prin denumirea unei unităţi de învăţământ se înţelege textul complet în care sunt conţinute date relevante referitoare la funcţionarea unităţii de învăţământ respective:a)numele, titulatura/nr. atribuit; b)tipul unităţii de învăţământ, respectiv nivelul de învăţământ pentru care este emisă denumirea; c)nivelul/nivelurile de învăţământ şcolarizate în unitatea de învăţământ; d)localitatea; e)adresa completă. Articolul 2Denumirea unităţii de învăţământ trebuie să reflecte nivelul cel mai înalt de învăţământ şcolarizat în unitatea de învăţământ respectivă. Articolul 3Atribuirea denumirii se realizează ca urmare a: a)înfiinţării unei unităţi de învăţământ; b)autorizării de funcţionare provizorie/acreditării pe un nivel de învăţământ superior celor pe care unitatea de învăţământ şcolarizează; c)ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditării unei unităţi de învăţământ pentru nivelul cel mai înalt pe care unitatea de învăţământ şcolarizează; d)fuziunii sau scindării unităţilor de învăţământ, în condiţiile legii. Articolul 4Începând cu anul şcolar 2012-2013, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular vor avea denumirile următoare: a)unităţile de învăţământ pentru educaţie timpurie:

(i) creşă;
(ii) grădiniţă cu program normal/cu program prelungit/cu program săptămânal;
(iii) centru de zi;

b)unităţile de învăţământ pentru învăţământul primar:şcoală primară; c)unităţile de învăţământ pentru nivel secundar inferior sau gimnazial:şcoală gimnazială; d)unităţile de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal:

(i) liceu teoretic;
(ii) liceu vocaţional;
(iii) liceu cu program sportiv;
(iv) club sportiv şcolar;
(v) liceu tehnologic;

e)colegiu/colegiu naţional - unităţile de învăţământ care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri au dobândit denumirea de colegiu/colegiu naţional îşi păstrează denumirea în forma respectivă, conform ordinului ministrului în baza căruia li s-a atribuit denumirea: f)unităţile de învăţământ pentru nivelul postliceal:şcoală postliceală; g)unităţile de învăţământ pentru învăţământul profesional:şcoală profesională; h)unităţile de învăţământ pentru învăţământul de artă:şcoală de artă; i)unităţile de învăţământ pentru învăţământul special:şcoală pentru copii cu deficienţe. Articolul 5Procedura de atribuire a unui nume unităţii de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se realizează după cum urmează: a)pe parcursul anului şcolar, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte propunerea privind denumirea unităţii de învăţământ începând cu anul şcolar următor şi înaintează solicitarea, însoţită de fundamentarea necesară, spre aprobare, administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b)atribuirea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular se realizează de către consiliile locale, prin hotărâre, pentru unităţile de învăţământ din raza lor teritorială; c)pentru unităţile de învăţământ liceal special şi postliceal special atribuirea de denumire se realizează prin hotărâre de către consiliile judeţene/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; d)atribuirea de denumiri de către instituţiile menţionate se va realiza şi cu respectarea prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Modificările denumirilor unităţilor de învăţământ de stat şi particular se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale anterior solicitării avizului conform al inspectoratului şcolar privind organizarea reţelei şcolare. Articolul 7Modificările denumirilor unităţilor de învăţământ special liceal şi special postliceal se realizează de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale municipiului Bucureşti, anterior solicitării avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind aceste unităţi de învăţământ. Articolul 8Atribuirea de denumiri pentru şcolile postliceale se face numai în situaţiile în care unităţile de învăţământ respective şcolarizează doar pe nivelul de învăţământ postliceal. Articolul 9Unităţile de învăţământ preuniversitar care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri au dobândit statutul/denumirea de „colegiu“/„colegiu naţional“ îşi păstrează acest/această statut/denumire, urmând ca celelalte elemente caracteristice să fie corelate cu prevederile prezentei proceduri. Articolul 10Textul complet al denumirii va constitui elementul de identificare publică a unităţii de învăţământ, dar şi în bazele de date privind reţeaua şcolară, constituite la nivel local, judeţean sau naţional. Articolul 11Atribuirea de denumiri unităţilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se realizează de către ministerele interesate şi de alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale prin norme interne, corelate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile prezentei proceduri. Capitolul IIAtribuirea denumirii unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică Articolul 12Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică are următoarele elemente definitorii: a)act de înfiinţare/funcţionare; b)cod de identitate fiscală eliberat de autoritatea fiscală pe baza actului de înfiinţare/funcţionare al unităţii de învăţământ respective; c)sigiliu/ştampilă; d)cont în Trezoreria Statului. Articolul 13În alcătuirea textului denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar se introduc următoarele prescurtări şi abrevieri, denumite coduri: 1. educaţie timpurie: Ed T; a)nivel antepreşcolar: APRE; b)nivel preşcolar: PRE;2. nivel primar: PRI; 3. nivel secundar inferior sau nivel gimnazial: GIM; 4. nivel secundar superior sau nivel liceal: LIC; a)liceu, filieră teoretică - liceul teoretic: LIC TEO; b)liceu, filieră vocaţională - liceul vocaţional: LIC VOC; c)liceu, filieră tehnologică - liceul tehnologic: LIC TEH;5. învăţământ profesional: PROF; 6. învăţământ postliceal: POS; 7. învăţământ de artă: AR; 8. învăţământ sportiv: SP; 9. învăţământ special: SPE; 10. învăţământ special integrat: SPEI; 11. colegiu: COL; 12. colegiu naţional: COL NAT; Articolul 14Codurile prevăzute la art. 13 vor fi utilizate în alcătuirea textului hotărârii autorităţii administraţiei publice locale/consiliului judeţean/consiliilor locale ale municipiului Bucureşti privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ, pentru menţionarea explicită a nivelurilor/formelor de învăţământ şcolarizate de către unitatea respectivă. Articolul 15Modelele privind denumirile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică sunt prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură. Articolul 16Modelele de alcătuire a siglei/firmei unităţii de învăţământ sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură. Capitolul IIIAtribuirea de denumire pentru unităţile de învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate) Articolul 17Unitatea de învăţământ fără personalitate juridică, denumită structură şcolară arondată (AR), este subordonată unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică (PJ), reprezentând una dintre locaţiile în care şcoala coordonatoare îşi desfăşoară activitatea pe unul sau mai multe niveluri de învăţământ. Articolul 18Atribuirea de denumire pentru o structură arondată se face în situaţia reorganizării reţelei şcolare, extinderii/restrângerii activităţii unei unităţi de învăţământ cu PJ. Articolul 19Atribuirea de denumire se face prin hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ coordonatoare, cu aprobarea administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind atribuirea de denumiri pentru instituţiile publice. Articolul 20Denumirea unei structuri arondate va conţine în prima casetă denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică la care este arondată structura respectivă. Articolul 21Modelele privind atribuirea denumirii unităţilor de învăţământ fără personalitate juridică sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1la procedură MODELE privind denumirile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică Denumirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, confesional şi particular vor fi alcătuite din casete explicite, după cum urmează: A. Unitate de învăţământ pentru educaţie timpurie

Unitatea de învăţământ pentru educaţie timpurie Creşa Grădiniţa Centrul de zi
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... Pinochio/nr. 5 Prichindel/nr. 3 Zorile
Denumirea localităţii Buftea Craiova Oraviţa
Nivelul şcolarizat APRE APRE/PRE APRE
Adresa Aleea Florilor nr. 5 Aleea Florilor nr. 5 Aleea Florilor nr. 5

B. Unitate de învăţământ pentru învăţământul primar

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul primar Şcoala primară
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... Ion Creangă/nr. 5
Localitatea Craiova
Nivelul şcolarizat PRE, PRI/PRI
Adresa Aleea Florilor nr. 5

C. Unitate de învăţământ pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul gimnazial Şcoala gimnazială
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... Aurel Vlaicu/nr. 4
Localitatea Alexandria
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM/PRI, GIM/GIM
Adresa Aleea Florilor nr. 5

D. Unitate de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal

Unitatea de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal Liceul teoretic/Liceul vocaţional/ Liceul tehnologic Colegiul/Colegiul naţional
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... Ion Mincu/nr. 4 Ion Minulescu/nr. 10
Localitatea Buftea Slatina
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM, LIC/LIC TEO/ LIC VOC/LIC TEH/POS PRE, PRI, GIM, LIC ( )/GIM, LIC, POS
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5 Aleea Florilor nr. 5

E. Unitate de învăţământ pentru învăţământul profesional

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul gimnazial Şcoala profesională
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... 1 Mai/nr. 4
Localitatea Constanţa
Nivelul şcolarizat PROF
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

F. Unitate de învăţământ pentru nivelul postliceal

Unitatea de învăţământ pentru nivelul postliceal Şcoala postliceală
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/ nr. ... Sanitară/P S Aurelian/nr. 1
Localitatea Galaţi
Nivelul şcolarizat POS
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

G. Unitate de învăţământ pentru învăţământul de artă: AR

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul de artă Şcoala de artă
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... N. Grigorescu/nr. 1
Localitatea Galaţi
Nivelul şcolarizat/profilul GIM/AR
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

H. Unitate de învăţământ pentru învăţământul special: SPE

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul special Şcoala de copii cu deficienţe/ deficienţe vizuale
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ... S. Wonder/nr. 1
Localitatea Galaţi
Nivelul şcolarizat/învăţământ special PRE, GIM/SPE
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

I. Unitate de învăţământ pentru învăţământul sportiv

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul sportiv Liceul cu program sportiv
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/ nr. ... N. Dobrin/nr. 1
Localitatea Piteşti
Nivelul şcolarizat/Profilul LIC/SP
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5
Unitatea de învăţământ pentru învăţământul sportiv Clubul şcolar sportiv
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/ nr. ... N. Dobrin/nr. 1
Localitatea Piteşti
Nivelul şcolarizat/Profilul LIC/SP
Adresa Tel./fax/e-mail Aleea Florilor nr. 5

ANEXA Nr. 2la procedură MODEL privind atribuirea denumirii unităţilor de învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate) Denumirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, confesional şi particular fără personalitate juridică vor fi alcătuite din casete explicite, după cum urmează:

Unitatea de învăţământ pentru educaţie timpurie cu personalitate juridică (PJ)
Denumirea AR (creşa/grădiniţa, centrul de zi) nr.
Denumirea nivelului şcolarizat: APRE, PRE sau PRE
Adresa

De exemplu: dacă într-o unitate de învăţământ de nivel gimnazial sunt incluse şi clase de învăţământ special integrat, se va adăuga, în mod corespunzător, codul SPEI. Dacă aceeaşi unitate are incluse clase cu profil sportiv, codul adăugat la denumire va fi: SP. ANEXA Nr. 3la procedură MODELE de alcătuire a siglei/firmei unităţii de învăţământ Pe firma unităţii de învăţământ va apărea doar numele şcolii sau numărul acesteia, conform modelelor prezentate mai jos, fără a mai fi necesară adăugarea altor cuvinte (numele localităţii, al consiliului local etc.). Spre exemplu:

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“

sau

Şcoala Gimnazială Nr. 4

sau

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale“

sau

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Dobrin“


SmartCity5

COMENTARII la Procedura -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Procedura - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu