E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1236/154 din 19 septembrie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tarifele pentru energia electrica si termica

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              Nr. 1.236 din 19 septembrie 2003
              MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
              Nr. 154 din 22 septembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 699 din  6 octombrie 2003

    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, ale art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice si ministrul economiei si comertului emit urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Instructiunile privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tarifele pentru energia electrica si termica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                        p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

                      Ministrul economiei si comertului,
                               Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                INSTRUCTIUNI
privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tarifele pentru energia electrica si termica

    Potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic s-au introdus in bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie speciala, urmand regulile si principiile acestui buget.

    CAP. 1
    Constituirea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice

    1. Veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele in vigoare stabilite pentru energia electrica si termica livrata de agentii economici producatori si autoproducatori de energie electrica si termica, indiferent de forma de proprietate a acestora, consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici. Taxa de dezvoltare se calculeaza inclusiv la majorarile din tarife rezultate din intarzierile la plata facturilor de energie electrica si termica.
    2. Taxele de dezvoltare sunt incluse in tarifele pentru energie electrica si termica si sunt stabilite in cuantum de 9% pentru energia electrica si de 2% pentru energia termica, livrate consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici.
    3. Potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 60/2001, veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea Sistemului energetic national se colecteaza de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. si Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si de filialele acestora, Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A., Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. - pentru energie electrica si de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si filialele sale cu personalitate juridica - pentru energia termica, intr-un cont special, pe masura incasarii contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.
    Pentru autoproducatorii de energie electrica si termica, interconectati la Sistemul energetic national, veniturile cu destinatie speciala pentru dezvoltarea Sistemului energetic national se colecteaza de la acestia intr-un cont special, pe masura incasarii contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.
    Unitatile colectoare prevazute la alin. 1 si 2 au obligatia sa vireze cu ordin de plata sumele reprezentand taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele pentru energia electrica si termica la bugetul de stat, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care acestea se incaseaza, in contul nr. 20170119 "Venituri cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare, cuprinsa in tariful energiei electrice si termice", deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
    Unitatile colectoare prevazute la alin. 1 si 2 sunt obligate sa declare taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele pentru energia electrica si termica lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care acestea se incaseaza, pe formularul "Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice", cod 14.13.01.14, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 386/2003.
    Unitatile colectoare care nu au virat in contul veniturilor cu destinatie speciala sumele reprezentand taxele din dezvoltare cuprinse in tarifele pentru energia electrica si termica la termenul scadent datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Utilizarea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice

    Veniturile cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice incasate la bugetul de stat se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor de investitii din sistemul energetic, in limita sumelor incasate la acesta.
    1. Cheltuielile care se finanteaza din veniturile cu destinatie speciala se reflecta in bugetul Ministerului Economiei si Comertului, la capitolul bugetar in care se evidentiaza energia electrica si termica sub forma:
    a) cheltuielilor de investitii;
    b) transferurilor din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic;
    c) rambursarilor de credite interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic.
    2. Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului pe destinatiile prevazute la lit. a), b) si c) de la pct. 1 se pot folosi, la cererea ordonatorului principal de credite, numai dupa deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare si alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.
    Aprobarea cererii de deschidere se face in functie de gradul de incasare a veniturilor cu destinatie speciala, in raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispozitie anterior.
    3. Veniturile cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice se utilizeaza pentru:
    a) finantarea urmatoarelor categorii de investitii din sistemul energetic al producatorilor si autoproducatorilor de energie, cuprinse in Strategia energetica a Ministerului Economiei si Comertului, respectiv:
    a1) amenajari hidroenergetice;
    a2) finalizarea capacitatilor in executie, precum si realizarea de capacitati noi, inclusiv cele nucleare, pentru producerea energiei electrice si termice;
    a3) amenajari de depozite de carbune, pacura, cenusa;
    a4) lucrari pentru marirea gradului de siguranta in functionarea capacitatilor existente;
    a5) lucrari pentru protectia mediului inconjurator la obiectivele din sectorul energetic;
    a6) retelele de transport si distributie a energiei electrice, in special in mediul rural;
    a7) instalatii de producere si furnizare a apei fierbinti prin utilizarea aburului disponibil in cazanele centralelor de termoficare si alte obiective din sectorul energetic;
    a8) lucrari pentru cresterea eficientei energetice la consumatorii interconectati la Sistemul energetic national;
    a9) finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologica aferenta suportului tehnic national pentru domeniul de energetica nucleara;
    a10) finantarea stocului de uraniu necesar in vederea realizarii primei incarcaturi, precum si depozitarea si conservarea acestuia pentru centralele nuclearelectrice;
    a11) finantarea stocului de apa grea necesar in vederea realizarii primei incarcaturi pentru centralele nuclearelectrice;
    a12) lucrari de transport si distributie a energiei termice, inclusiv cele aflate in subordinea administratiei publice locale;
    a13) lucrari pentru conservarea energiei, respectiv cele destinate reabilitarii sistemelor de incalzire, modernizarii retelelor termice existente, pentru recuperarea resurselor energetice refolosibile si regenerabile, precum si pentru substituirea gazelor naturale si a altor purtatori de energie;
    a14) evaluarea tehnica si avizarea, in conditii de respectare a realitatii, regularitatii si legalitatii, precum si monitorizarea proiectelor in domeniul eficientei energetice de catre Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, ca institutie de specialitate la nivel national, cu personalitate juridica, autonomie functionala, organizatorica si financiara din subordinea Ministerului Economiei si Comertului;
    b) transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se utilizeaza pentru:
    b1) repararea, reabilitarea si modernizarea centralelor si punctelor termice;
    b2) repararea, reabilitarea si modernizarea retelelor de transport si distributie a energiei termice;
    b3) contorizarea energiei termice.
    Sumele prevazute ca transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizeaza pe judete, localitati si obiective de catre Ministerul Economiei si Comertului si se aproba ca anexa la bugetul acestui minister.
    Dupa aprobarea repartizarii pe trimestre a sumelor prevazute ca transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic, acestea vor fi comunicate, in termen de 15 zile, unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare.
    Sumele necesare finantarii obiectivelor de investitii se determina pe baza notelor de fundamentare prezentate de primarii, aprobate de catre ordonatorul principal de credite si avizate pentru control financiar preventiv.
    Sumele cuvenite bugetelor locale se vireaza pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului, in contul de venituri al bugetelor locale nr. 21.37.02.07 "Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis la unitatile Trezoreriei Statului (anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezentele instructiuni). Anexele nr. 1 - 3 se semneaza si de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale;
    c) din veniturile cu destinatie speciala pot fi efectuate cheltuieli pentru rambursarea creditelor interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic si pentru plati de dobanzi si comisioane aferente acestora, potrivit legii bugetului de stat aprobat, in conditiile in care nu sunt interdictii de a utiliza aceasta sursa de finantare.
    In functie de importanta lucrarilor executate pentru dezvoltarea si modernizarea Sistemului energetic national pentru care s-au contractat credite interne si externe de catre agentii producatori de energie electrica si termica, cu garantarea in numele si in contul statului roman, Ministerul Economiei si Comertului, in calitate de ordonator principal de credite, stabileste prioritatile si cuantumul rambursarilor de credite, platilor de dobanzi si comisioane la credite in functie de cheltuielile cu aceasta destinatie aprobate prin legea anuala a bugetului de stat.
    4. In conditiile legii, in cazuri bine justificate, ordonatorul principal de credite poate redistribui sumele alocate din venituri cu destinatie speciala pe obiectivele de investitii, in cadrul listei aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, in conformitate cu prevederile art. 43 si 44 din Legea nr. 500/2002.
    5. Beneficiarii de fonduri alocate din venituri cu destinatie speciala au obligatia sa respecte destinatia sumelor primite, sa le utilizeze cu maxima eficienta, sa isi organizeze evidenta urmaririi realizarii finantarii obiectivelor de investitii, distinct pe obiective si surse de finantare, avandu-se in vedere ca sursele prevazute in liste sunt limite maxime ce nu pot fi depasite, si sa asigure contabilitatea si raportarea operatiunilor gestionate.
    Organele fiscale, cu ocazia verificarii modului de indeplinire a obligatiilor catre stat, vor urmari si modul de utilizare a sumelor privind veniturile cu destinatie speciala. Pentru sumele utilizate cu alta destinatie cei vinovati vor fi sanctionati conform prevederilor legale in vigoare.
    6. Situatiile lucrarilor si facturile de echipamente pentru investitii, neachitate pana la finele anului din lipsa de disponibil, se vor achita in anul urmator pe masura colectarii si constituirii veniturilor cu destinatie speciala si a incasarii creantelor, cu incadrarea in plafoanele aprobate prin listele-anexe la legea anuala a bugetului de stat.
    7. Alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 500/2002 prevede ca veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se introduc in bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie speciala, urmand regulile si principiile acestui buget.
    Avand in vedere aceste prevederi, prezentele instructiuni privind finantarea cheltuielilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu normele, instructiunile si precizarile aprobate pentru finantarea cheltuielilor din fonduri publice.

    CAP. 3
    Contabilitatea si prezentarea executiei veniturilor si a cheltuielilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare a sistemului energetic

    1.1. Principalele inregistrari contabile privind colectarea si utilizarea de catre agentii economici a veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare a sistemului energetic:

    La unitatile colectoare:
    - Constituirea veniturilor cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare a sistemului energetic pe masura ce se factureaza consumul de energie electrica si termica in al carui tarif este inclusa aceasta taxa
                 635                =      447/analitic distinct
    "Cheltuieli cu alte impozite,        "Fonduri speciale - taxe
    taxe si varsaminte asimilate"        si varsaminte asimilate"
    - Virarea sumelor colectate in conturile deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului
      447/analitic distinct         =              5121
    "Fonduri speciale - taxe             "Conturi la banci in lei"
    si varsaminte asimilate"

    La unitatile beneficiare:
    a) In cazul finantarii obiectivelor de investitii:
    - Primirea sumelor alocate din veniturile cu destinatie speciala, virate de catre Ministerul Economiei si Comertului pentru finantarea obiectivelor de investitii aprobate
                 5121                                 131
    "Conturi la banci in lei"       =    "Subventii pentru investitii"
    - Evidentierea imobilizarilor corporale si necorporale receptionate, care au fost efectuate din sumele primite pentru investitii
                213                 =            404 (231)
    "Instalatii tehnice, mijloace       "Furnizori de imobilizari"
    de transport animale si             ("Imobilizari corporale
    plantatii"                          in curs")
                                   sau
              203                              404 (233)
    "Cheltuieli de dezvoltare"      =   "Furnizori de imobilizari"
                                        ("Imobilizari necorporale
                                        in curs")
    - Plata facturilor furnizorilor pentru realizarea obiectivelor de investitii
              404 (401)             =             5121
    "Furnizori de imobilizari"          "Conturi la banci in lei"
    ("Furnizori")
    - Inregistrarea cotei-parti din subventii pe seama veniturilor, pe masura amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale
        - inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale
                681                 =         281
    "Cheltuieli de exploatare            "Amortizari privind
    privind amortizarile si              imobilizari corporale"
    provizioanele"
                                   sau
        - inregistrarea amortizarii imobilizarilor necorporale
                681                 =         280
    "Cheltuieli de exploatare            "Amortizari privind
    privind amortizarile si              imobilizari necorporale"
    provizioanele"
                              si, concomitent,
                131                 =          7584
    "Subventii pentru investitii"       "Venituri din subventii
                                        pentru investitii"
    b) In cazul finantarii altor activitati decat investitii:
    - Primirea sumelor alocate din veniturile cu destinatie speciala, virate de catre Ministerul Economiei si Comertului pentru finantarea altor activitati decat cele de natura investitiilor
              5121                  =            472
    "Conturi la banci in lei"           "Venituri inregistrate
                                        in avans"
    - Recunoasterea venitului corespunzator cheltuielilor efectuate, colectate dupa natura lor
               472                  =             741
    "Venituri inregistrate in           "Venituri din subventii
    avans"                              de exploatare"
    1.2. Operatiunile contabile care se efectueaza la Ministerul Economiei si Comertului
    - Virarea sumelor catre unitatile beneficiare
                410                 =           700
    "Cheltuieli ale institutiei         "Finantare de la buget
    publice finantate de la buget"      privind anul curent"

    Prezentele instructiuni inlocuiesc Instructiunile ministrului finantelor si ministrului industriei si comertului nr. 91.825/255.479/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999, cu completarile ulterioare.

    ANEXA 1
    la instructiuni

    Judetul .....................................
    Consiliul Judetean/Local ....................

                            NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru luna ............... anul .......

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Nr.                             Valoarea                Sume alocate   Sume de
crt.   Obiectivul  ___________________________________  cumulat de la  alocat
                    lucrarilor   situatiei lucrarilor   inceputul
                    conform      executate cumulat de   anului pana
                    listei       la inceputul anului    la finele
                    aprobate pe  pana la finele         lunii
                    anul curent  lunii precedente       precedente
________________________________________________________________________________
  A         B           1               2                   3           4=2-3
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
  TOTAL:
________________________________________________________________________________

                       Ordonator principal de credite
             Numele si prenumele: ..........................
             Semnatura: ....................................
                                  L/S

    ANEXA 2
    la instructiuni

    Judetul .....................................
    Consiliul Judetean/Local ....................

                             BORDEROU Nr. ...........
privind efectuarea de cheltuieli din transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic
                  din data de ............ anul ......

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Nr.            Codul               Denumirea                   Suma repartizata
crt.
________________________________________________________________________________
  1. ......................
  2. ......................
  3. ......................
________________________________________________________________________________

    Sumele solicitate la plata reprezinta lucrari executate, achizitii de utilaje si servicii prestate in cadrul contractelor incheiate si au la baza facturi fiscale intocmite si vizate in conformitate cu prevederile legale (Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, aprobata si modificata prin Legea nr. 301/2002, cu modificarile ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu).

                       Ordonator principal de credite
             Numele si prenumele: ..........................
             Semnatura: ....................................
                                  L/S

    ANEXA 3
    la instructiuni

    Judetul .........................................
    Consiliul Judetean/Local ........................

                                BORDEROU
privind efectuarea de cheltuieli din transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic
                     din data de ........... anul ......
________________________________________________________________________________
                                                              Suma repartizata
                                                                 - mii lei -
________________________________________________________________________________
 1. Obiectivul
    1.1. Executanti
    ..................
    ..................
    1.2. Furnizori de echipamente
    ..................
    ..................
    1.3. Alti prestatori de servicii
    ..................
    ..................
________________________________________________________________________________
 2. Obiectivul
    2.1. Executanti
    ..................
    ..................
    2.2. Furnizori de echipamente
    ..................
    ..................
    2.3. Alti prestatori de servicii
    ..................
    ..................
________________________________________________________________________________

                       Ordonator principal de credite
             Numele si prenumele: ..........................
             Semnatura: ....................................
                                  L/SSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1236/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1236 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1236/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu