E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2/VII din  5 mai 1999

pentru aprobarea Manualului de operare si a Procedurii de dobandire a personalitatii juridice de catre grupurile din comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenite din comunitatile sarace

ACT EMIS DE: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 bis  din 20 mai 1999


SmartCity3


    Hotararea nr. 2/VII/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, este reprodusa si in acest numar bis.

    Consiliul director, constituit in baza Decretului nr. 294/1998 si a Hotararii Guvernului nr. 554/1998,
    in temeiul art. 12 lit. c) si al art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 129/1998*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala,
    in conditiile art. 13 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 129/1998,
    hotaraste:

    *) Legea nr. 129/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998.

    1. Se aproba urmatoarele reglementari ale Fondului:
    a) Manualul de operare;
    b) Procedura de dobandire a personalitatii juridice de catre grupurile din comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenite din comunitatile sarace.
    Reglementarile adoptate formeaza obiectul anexelor nr. I si II, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    2. In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, reglementarile prevazute la pct. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Consiliului director,
                              Radu Dop

    ANEXA 1

    FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

                             MANUAL DE OPERARE

                                 CUPRINS

                                                                      Pagina
    1. INTRODUCERE ..................................................     3
       1.1. Misiune .................................................     3
       1.2. Obiective ...............................................     3
       1.3. Principii generale ......................................     3

    2. STRUCTURA ORGANIZATORICA .....................................     4
       2.1. Conducerea Fondului .....................................     4
       2.2. Personalul Fondului .....................................     5
       2.3. Organigrama Fondului ....................................     5

    3. INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR .................     6
       3.1. Clasificarea judetelor ..................................     6
       3.2. Cine poate beneficia de fonduri? ........................     7
       3.3. Incurajarea grupurilor dezavantajate de a deveni
            beneficiari ai proiectelor Fondului......................     7
       3.4. Strategii de comunicare si promovare ....................     7
       3.5. Facilitarea .............................................     8
       3.6. Tipuri de interventii in vederea combaterii saraciei ....     8
       3.7. Criterii de eligibilitate si evaluare ...................     8

    4. CATEGORII DE PROIECTE ........................................     9
       4.1. Mica infrastructura rurala ..............................     9
       4.2. Activitati generatoare de venit .........................     9
       4.3. Servicii sociale comunitare .............................    10

    5. CICLUL UNUI PROIECT ..........................................    12
       5.1. Promovarea activitatilor Fondului .......................    12
       5.2. Facilitarea .............................................    13
       5.3. Prezentarea si selectia cererilor .......................    14
       5.4. Evaluarea ...............................................    15
       5.5. Aprobarea ...............................................    16
       5.6. Contractarea ............................................    16
       5.7. Lansarea proiectului ....................................    16
       5.8. Realizarea proiectelor ..................................    17
       5.9. Finalizarea si inchiderea ...............................    18
       5.10. Evaluarea: evaluare anuala a beneficiarilor ............    18

    6. GESTIUNEA FINANCIARA .........................................    18
       6.1. Reguli si proceduri pentru eliberarea fondurilor ........    18
       6.2. Procedurile de achizitie a bunurilor si serviciilor .....    19
       6.3. Conditii referitoare la controlul financiar intern
            si extern ...............................................    21

    7. MONITORIZAREA SI EVALUAREA FONDULUI ..........................    22
       7.1. Sistemul de Management al Informatiilor (SMI) ...........    22
       7.2. Indicatori de performanta si monitorizare pe parcurs ....    22
       7.3. Evaluarea ulterioara ....................................    23

    1. INTRODUCERE
    1.1. Misiune
    1.1.1. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, infiintat prin Legea 129/1998, denumit in continuare Fond, este un organism de interes public, apolitic, aflat sub autoritatea Guvernului, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica.
    Sediul Fondului este in Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 3, etaj 3, camera 304 - 310, tel./fax: 315.34.15., tel.: 315.34.40; 315.34.95.
    Creat ca un mecanism de combatere a saraciei la nivel comunitar, Fondul va oferi comunitatilor sarace posibilitatea de a-si identifica problemele prioritare, de a participa la elaborarea unor cereri de finantare si la realizarea unor proiecte care sa duca la rezolvarea acestor probleme.
    1.1.2. Fondul, in indeplinirea rolului sau, actioneaza pe doua cai:
    - prin finantarea acelor proiecte menite sa amelioreze modul de viata al beneficiarilor proiectelor respective (locuitori ai comunitatilor rurale sarace si grupuri dezavantajate);
    - prin acordarea de asistenta tehnica, menita sa stimuleze capacitatea comunitatilor de a se autoorganiza si de a reusi sa-si rezolve problemele prin eforturi proprii.
    1.2. Obiective
    1.2.1. Fondul va contribui la procesul de combatere a saraciei si stimulare a dezvoltarii initiat din interiorul comunitatilor sarace.

    Obiectivele generale ale Fondului sunt:
    a) ameliorarea calitatii vietii pentru beneficiarii proiectelor din comunitatile rurale sarace si din grupurile dezavantajate;
    b) intarirea capacitatii organizatorice si de intrajutorare la nivel local prin eforturi proprii.
    1.2.2. Rezultatele dorite ale activitatii Fondului sunt:
    - ameliorarea micii infrastructuri din comunitatile rurale sarace;
    - cresterea accesului grupurilor dezavantajate la serviciile sociale comunitare furnizate;
    - venituri mai mari si noi locuri de munca pentru beneficiari;
    - cresterea capacitatii de organizare a comunitatilor rurale sarace, a autoritatilor locale si ONG-urilor in abordarea participativa a problemelor categoriilor sociale defavorizate.
    1.3. Principii generale
    Principiile pe care Fondul le promoveaza in activitatea sa sunt urmatoarele:
    - orientarea resurselor catre nevoile si cererile exprimate de grupurile din comunitatile rurale sarace si din grupurile dezavantajate;
    - cresterea gradului de participare comunitara;
    - contributia beneficiarilor si a organizatiilor intermediare, dupa caz, la realizarea proiectelor, prin aporturi in munca, in natura si/sau in numerar;
    - incurajarea parteneriatului;
    - durabilitatea proiectelor;
    - stimularea competitiei (toate proiectele comunitare sunt supuse acelorasi proceduri de selectie si evaluare conforme cu criteriile Fondului);
    - asigurarea unui raport optim intre costuri si rezultatele proiectelor;
    - transparenta in gestionarea bugetului propriu.
    1.3.1. Orientarea resurselor catre nevoi exprimate
    Fondul va finanta numai proiectele care au la baza o solicitare care demonstreaza interesul si implicarea comunitatii sarace in rezolvarea problemelor cu care se confrunta.
    1.3.1.1. Pentru a putea solicita Fondului finantarea unui proiect, comunitatile sarace si grupurile productive provenite din comunitatile sarace vor trebui sa se inregistreze ca persoane juridice, conform Legii 129/1998, si sa desemneze un Comitet de conducere a proiectului (CCP), care sa fie format dintr-un presedinte, un trezorier si un secretar.
    CCP isi asuma in fata Fondului responsabilitatea de a implementa proiectul respectiv.
    1.3.1.2. Fondul va oferi comunitatilor rurale sarace si grupurilor productive provenite din comunitati sarace informatii impartiale legate de costurile unitare, tipurile de proiecte eligibile, precum si servicii adecvate menite sa sprijine categoriile foarte sarace si sa le incurajeze sa decida in cunostinta de cauza. ONG-urile vor trebui sa-si informeze beneficiarii si sa le ofere posibilitatea de a alege intre servicii diverse, stimuland participarea la elaborarea proiectului si adoptarea deciziilor in cunostinta de cauza.
    1.3.2. Participarea comunitara
    Participarea comunitara este cruciala in procesele de definire a nevoilor, ierarhizare a lor, elaborare si realizare a proiectului. Participarea de grup va asigura proprietatea comunitatii asupra proiectului si, astfel, durabilitatea in timp a acestuia chiar si dupa terminarea finantarii.
    1.3.2.1. In solicitarea finantarii catre Fond, comunitatea rurala saraca si/sau grupul productiv provenit dintr-o comunitate saraca, persoane juridice cu personalitate limitata recunoscute de FRDS prin prevederile Legii 129/1998, trebuie sa certifice faptul ca membrii comunitatii au luat parte la identificarea nevoilor, la ierarhizarea lor in functie de prioritati si la elaborarea propunerii de proiect. Aceste elemente vor fi specificate in solicitarea de finantare. Aceasta va cuprinde si documente care sa certifice implicarea membrilor comunitatii in administrarea proiectului, in realizarea lui si in activitatea ulterioara de intretinere. Un Comitet de Conducere a Proiectului, ales de comunitate, va reprezenta interesele acesteia si va detine controlul, autoritatea si responsabilitatea in legatura cu deciziile si resursele gestionate.
    1.3.2.2. In cazul grupurilor dezavantajate din mediul rural sau urban, organizatiile neguvernamentale specializate in furnizarea de servicii sociale vor actiona ca Agenti de executare, solicitand si executand proiecte. Aceste ONG-uri vor trebui sa probeze implicarea beneficiarilor in procesul de identificare a problemelor si in elaborarea proiectului. De asemenea, ONG-urile se vor consulta cu beneficiarii si cu membrii comunitatii si vor colabora cu acestia la realizarea proiectului.
    1.3.2.3. Numarul beneficiarilor unui proiect va depinde de natura proiectului respectiv.
    1.3.3. Facilitarea
    Multe comunitati sarace sunt fragmentate, caracterizandu-se prin absenta raporturilor de incredere intre oameni, dublata de incapacitatea de organizare.
    Ca solutie pentru corectarea acestei stari de fapt, Fondul va furniza servicii de facilitare. Facilitatorul este o persoana fizica sau juridica selectata de Fond, care isi asuma obligatia de a ajuta o comunitate rurala saraca sa se organizeze, sa-si identifice nevoile si sa elaboreze un proiect. Facilitatorii Fondului vor sprijini dezvoltarea spiritului organizatoric si participativ in comunitatile satesti aflate in judetele cele mai sarace ale tarii.
    1.3.3.1. In acest proces, facilitatorii vor ajuta comunitatile sarace sa intreprinda urmatorii pasi:
    1. sa identifice lideri formali si informali ai respectivei comunitati si sa stimuleze dezvoltarea de abilitati organizatorice;
    2. sa sustina liderii informali in evaluarea participativa a nevoilor comunitatii, a identificarii resurselor, a stabilirii prioritatilor si a elaborarii proiectului;
    3. sa catalizeze stabilirea parteneriatului cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte persoane juridice fara scop lucrativ pentru a contribui la elaborarea proiectului si la o mai buna durabilitate a acestuia o data cu incetarea finantarii proiectului de catre Fond;
    4. sa stimuleze participarea grupurilor marginalizate la adoptarea deciziilor;
    5. sa caute solutii ale problemelor in interiorul comunitatii, insistand asupra a ceea ce se poate realiza prin propriile forte;
    6. sa estimeze costurile si sa pregateasca studii de prefezabilitate, unde este cazul;
    7. sa ofere asistenta de specialitate comunitatilor rurale sarace sau grupurilor productive din comunitati sarace in pregatirea propunerii de proiect;
    8. sa se organizeze ca persoana juridica si sa desemneze Comitetul de conducere a proiectului.
    1.3.4. Parteneriatul
    Fondul promoveaza principiul interdependentei, al parteneriatului intre diferite persoane juridice si alte entitati, la toate nivelurile.
    1.3.4.1. Relatiile Fondului cu alte entitati
    Fondul isi propune sa asigure dialogul intre institutiile implicate (ministere, consilii locale, consilii judetene) si beneficiari, ca si o transparenta deplina a operatiunilor pe care le desfasoara.
    1.3.4.1.1. Fondul va solicita informatii de la comunitati, ONG-uri, institutii regionale si va clarifica, de comun acord cu autoritatile administratiei publice si comunitatile locale, problema proprietatii si a exploatarii bunurilor rezultate din executarea proiectului.
    1.3.4.1.2. Fondul va finanta numai proiectele care nu se suprapun cu programe derulate sau resurse alocate de ministere sau alte institutii. Fondul nu isi propune sa concureze initiativele existente, ci sa aiba initiative complementare. In acest sens, Fondul va promova masuri active de imbunatatire a comunicarii si a schimbului de informatii pentru sinergizarea eforturilor cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale.
    1.3.4.1.3. De asemenea, Fondul va intretine o colaborare stransa cu Comisia Nationala de Combatere a Saraciei, initiata de Presedintele Romaniei. Aceasta colaborare va asigura integrarea politicilor si strategiilor Fondului in contextul strategiei nationale de combatere a saraciei; ea va antrena coordonarea actiunilor intreprinse si cooperarea cu alte proiecte nationale consacrate problemelor saraciei.
    1.3.4.1.4. O companie de presa va asigura informarea tuturor factorilor interesati cu privire la obiectivele si activitatile Fondului. Participarea si comunicarea directa vor fi realizate prin ateliere si seminarii organizate de Fond.
    1.3.4.1.5. In dezvoltarea mecanismului de focalizare, Fondul va utiliza informatiile puse la dispozitie de Comisia Nationala pentru Statistica, de autoritatile administratiei publice locale, de ONG-uri precum si informatiile furnizate de comunitatile insesi prin solicitarile lor.
    1.3.4.2. Relatiile de parteneriat in realizarea proiectelor
    Solicitantii vor fi, de asemenea, incurajati sa stabileasca relatii de parteneriat in procesul de realizare a proiectelor. Factorii principali implicati la acest nivel sunt beneficiarii, autoritatile administratiei publice locale si ONG-urile.
    1.3.4.2.1. Va fi incurajat parteneriatul dintre comunitatile rurale sarace/grupurile productive provenind din comunitatile sarace si autoritatile administratiei publice locale.
    Acest parteneriat va asigura obtinerea rapida a personalitatii juridice si resursele suplimentare menite sa garanteze viabilitatea proiectului (suportarea cheltuielilor de intretinere si a reparatiilor ulterioare sau, dupa caz, a cheltuielilor de functionare).
    1.3.4.2.2. ONG-urile specializate in furnizarea de servicii sociale pot solicita proiecte pentru grupurile dezavantajate. Aceste proiecte pot fi initiate si de catre comunitati rurale sarace care colaboreaza in implementarea cu ONG-uri specializate sau cu profesionisti in domeniu. In ambele cazuri este necesar parteneriatul cu organizatii care sa asigure durabilitatea proiectului dupa incetarea finantarii: autoritati locale, grupuri de beneficiari si altele asemenea.
    1.3.5. Durabilitatea
    Fondul va cere Agentilor de executare sa prezinte planul prin care se incearca minimizarea riscului de terminare a proiectului o data cu finantarea Fondului, plan in care sa fie descrise demersurile facute pentru acoperirea resurselor necesare intretinerii si cheltuielilor curente ale proiectului.
    Pentru anumite proiecte, comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenind din comunitati sarace pot sa aleaga in prealabil un Comitet de intretinere care sa intocmeasca un plan de intretinere. Comitetul de intretinere are ca sarcina speciala preocuparea inca din timpul elaborarii si realizarii proiectului de problematica legata de intretinerea rezultatelor proiectului (drumului, instalatiei de apa, centrului de zi). Comitetul de intretinere trebuie sa defineasca din timp potentialele cheltuieli de intretinere si sa identifice surse din care acestea pot fi acoperite, dupa terminarea finantarii Fondului. Pregatirea necesara membrilor acestui comitet va fi asigurata, la cerere, de catre supervizorii Fondului. De asemenea, Fondul va incuraja si va acorda punctaje mai mari proiectelor care, pentru a rezolva problema intretinerii, a reparatiilor si a cheltuielilor periodice ulterioare, au stabilite parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale sau alti finantatori.

    2. STRUCTURA ORGANIZATORICA
    2.1. Conducerea Fondului
    2.1.1. Conducerea Fondului este asigurata de un Consiliu director format din 9 membri. Potrivit Legii 129/1998, Consiliul director are competenta de a elabora politica si strategia Fondului, in acord cu politicile si strategiile nationale in domeniul combaterii saraciei, de a adopta reglementarile Fondului si de a decide finantarea proiectelor si dimensiunea sumelor alocate pe baza rapoartelor de evaluare.
    2.1.2. Activitatea curenta a Fondului este condusa de un director executiv, numit de primul-ministru, la propunerea Consiliului director si in baza calificarii si a experientei profesionale impuse de ocuparea acestui post.
    Competentele directorului executiv sunt stabilite in conformitate cu prevederile legii si cu reglementarile Fondului.
    2.1.3. Fondul va lucra cu personal permanent si cu personal asociat.
    2.2. Personalul Fondului
    2.2.1. Personalul permanent al Fondului are ca principale atributii:
    - sa asigure in mod eficient punerea in practica a obiectivelor Fondului;
    - sa elaboreze reglementarile si politicile ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului director;
    - sa prezinte cererile pentru proiectele viabile si rapoartele de evaluare in fata Subcomitetului care aproba recomandarile de finantare a proiectelor selectionate in urma procesului de evaluare;
    - sa asigure evaluarea tuturor proiectelor primite care intrunesc criteriile de eligibilitate prin activitatea sa si prin contractarea personalului asociat;
    - sa asigure asistenta tehnica si sa supravegheze derularea finantarii tuturor proiectelor aprobate prin activitatea sa si prin contractarea personalului asociat;
    - sa creeze parteneriate.
    2.2.2. Personalul asociat este format in special din:
    - facilitatori care au ca obiectiv activarea si organizarea comunitatilor rurale sarace;
    - evaluatori care analizeaza solicitarile de proiecte primite la Fond;
    - supraveghetori (supervizori) care viziteaza periodic proiectele ce au primit finantare pentru a urmari buna lor desfasurare;
    - consultanti/colaboratori in diferite domenii de activitate (promovare, formare, asistenta juridica, procurare etc.).
    Personalul asociat va lucra pe baza de contract, in functie de nevoile existente. Ei vor fi profesionisti selectati, formati si mentinuti de catre Fond intr-o baza de date, conform termenilor de referinta intocmiti de coordonatorii de sector si agreati de directorul executiv.
    Pentru a indeplini aceste atributii si pentru a asigura respectarea principiilor Fondului, personalul va adopta, in principal, ca metoda de activitate, grupul de lucru (taskforce), apeland, in functie de necesitati, la expertii care efectueaza munca de teren.
    2.3. Organigrama Fondului
    Organigrama Fondului este aprobata de catre Consiliul director, pe baza propunerii formulate de directorul executiv. Personalul specializat al Fondului este angajat prin contract de munca sau, la nevoie, prin contracte civile de prestari servicii.
    Fondul va avea trei departamente:
    - Departamentul Operational,
    - Departamentul Financiar-Contabil Administrativ,
    - Departamentul de Promovare, Facilitare si Strangere de Fonduri.
    2.3.1. Departamentul Operational
    2.3.1.1. Departamentul Operational se va ocupa, pentru fiecare dintre cele trei tipuri de proiecte (mica infrastructura rurala, activitati generatoare de venit si serviciile sociale comunitare), de urmatoarele componente ale ciclului unui proiect:
    - inregistrarea proiectelor primite;
    - certificarea validitatii criteriilor de eligibilitate;
    - evaluare de birou si evaluare de teren;
    - supraveghere si control.
    2.3.1.2. Fiecare dintre cele trei tipuri de activitati mentionate va reveni unui coordonator de program, responsabil cu asigurarea evaluarii, supravegherii si controlului.
    2.3.1.3. Principalele atributii ale Departamentului Operational:
    a. elaboreaza si imbunatateste formularele standard de solicitare a finantarii de proiect, conferindu-le un cat mai mare grad de flexibilitate si adaptare la nevoile comunitatilor sarace;
    b. elaboreaza ghiduri, standarde, structuri ale costurilor unitare pe proiecte (tinand cont de contributiile in natura ale comunitatilor), contracte, programari, planuri etc.;
    c. inregistreaza si examineaza cererile primite;
    d. tine legatura cu solicitantii inregistrati;
    e. elaboreaza termenii de referinta pentru activitatea de evaluare si supervizare, supunandu-i aprobarii Consiliului director;
    f. organizeaza si coordoneaza activitatea de evaluare (pregateste liste/baze de date cu evaluatorii specializati si propune contracte pentru acestia, in functie de rezultatele fiecarei runde de selectie);
    g. organizeaza selectia supervizorilor in functie de natura proiectelor in curs de realizare;
    h. organizeaza pregatirea evaluatorilor si supervizorilor; integreaza activitatea acestora in activitatea Fondului in scopul promovarii de catre Fond a unor proiecte de calitate;
    i. organizeaza, in colaborare cu Departamentul Financiar-Contabil si Administrativ, supravegherea si controlul proiectelor;
    j. asigura derularea unui proces de evaluare si supervizare tehnica si profesionala de buna calitate si cu respectarea termenelor;
    k. asigura realizarea proiectelor aflate in derulare in conformitate cu standardele tehnice si profesionale in vigoare;
    l. asigura/promoveaza coerenta cu proiectele ministerelor de resort;
    m. ofera suport Comitetelor de conducere a proiectelor pentru respectarea cerintelor procedurale in ceea ce priveste achizitia bunurilor si serviciilor; supravegheaza respectarea acestor proceduri la nivelul comunitatii si al autoritatii administratiei publice locale;
    n. organizeaza, in colaborare cu Departamentul de Promovare, Facilitare si Strangere de Fonduri, pregatirea Comitetelor de conducere a proiectelor in domeniul administrarii proiectelor;
    o. elaboreaza manuale tehnice pentru uzul beneficiarilor, Agentilor de executare, autoritatilor administratiei publice locale implicate in realizarea proiectelor;
    p. organizeaza si dezvolta activitatea de supraveghere a proiectelor in derulare, asigurand astfel atingerea obiectivelor Fondului in mod eficient si eficace.
    2.3.2. Departamentul Financiar-Contabil si Administrativ
    Departamentul Financiar-Contabil si Administrativ controleaza si administreaza fondurile. Departamentul are urmatoarele atributii:
    a. elaboreaza bugetele anuale si trimestriale si rapoartele financiare ce urmeaza a fi prezentate Fondului, primului-ministru, Bancii Mondiale si altor finantatori;
    b. asigura aplicarea procedurilor contabile pentru a putea urmari cheltuielile efectuate de Fond si ia masuri pentru a asigura respectarea acestor proceduri;
    c. tine evidentele si contabilitatea Fondului in conformitate cu standardele contabile nationale in vigoare si cu cerintele formulate de finantatori;
    d. pregateste bilanturile si prezinta rapoarte organismelor financiar-administrative;
    e. consiliaza Consiliul director si pe directorul executiv in problemele juridice si asigura respectarea prevederilor legale;
    f. aproba si justifica toate platile;
    g. raspunde de administrarea resurselor umane si financiare;
    h. elibereaza sumele cu titlu de avans si transele ulterioare pentru proiectele aprobate de Consiliul director in conditiile stabilite de prezentul manual.
    2.3.3. Sistemul de Management al Informatiilor
    Sistemul de Management al Informatiilor (SMI) este organizat ca un sector al Departamentului Financiar-Contabil si Administrativ. SMI sprijina administrarea si monitorizarea executiei tehnice si financiare a proiectelor. El furnizeaza informatiile cerute de conducerea Fondului, Banca Mondiala si alti finantatori.
    SMI reflecta, cu precadere, informatiile pe faze ale ciclului proiectelor. SMI furnizeaza toate informatiile in limba romana. Un rezumat al informatiilor va fi redactat atat in limba romana, cat si in limba engleza.
    2.3.4. Departamentul de Promovare, Facilitare si Strangere de Fonduri
    Acest departament asigura focalizarea beneficiarilor vizati de Fond. Departamentul colecteaza informatii de la alte sectoare sau departamente, precum si de la partenerii cu care colaboreaza in realizarea atributiilor sale, enumerate in continuare:
    a. propune si perfectioneaza strategia de promovare si comunicare a Fondului si redacteaza planul anual de lucru al activitati de promovare;
    b. coordoneaza relatiile cu furnizorii de materiale si servicii de publicitate si promovare (termenii de referinta; selectie; contractarea si urmarirea executarii contractelor, evaluarea activitatii acestora);
    c. verifica si evalueaza realizarea programelor incluse in strategia de promovare si comunicare;
    d. asigura coerenta strategiei de promovare prin coordonarea si interactiunea cu alte departamente si tipuri de activitati intreprinse de Fond;
    e. identifica satele cele mai sarace in care este necesara munca de facilitare si inregistreaza solicitarile primite si asigura serviciile facilitatorilor in comunitatile selectate;
    f. selecteaza si pregateste facilitatorii comunitari;
    g. coordoneaza desfasurarea activitatii de facilitare (supravegheaza activitatile si planul de lucru al facilitatorilor aflati in teren);
    h. elaboreaza si promoveaza metode si ghiduri ale participarii comunitare active; asigura, prin intermediul facilitatorilor, participarea in luarea deciziilor a grupurilor marginalizate;
    i. coordoneaza programe de pregatire a personalului Fondului adecvate nevoilor specifice identificate;
    j. dezvolta parteneriate cu alte organizatii;
    k. identifica potentiali donatori care sa finanteze direct sau prin intermediul Fondului activitati/proiecte avand obiective similare cu cele ale Fondului; modalitatea de cheltuire a fondurilor astfel obtinute va fi stabilita de comun acord intre Fond si donatorul respectiv;
    l. pregateste rapoarte ce urmeaza a fi prezentate directorului executiv si Consiliului director.

    3. INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR
    Pentru a ajunge la beneficiarii sai, Fondul utilizeaza urmatoarele instrumente:
    - harti ale saraciei (pentru clasificarea judetelor in functie de nivelul lor de saracie; satele sarace din comunele sarace apartinand judetelor sarace vor beneficia de servicii de facilitare);
    - criteriile de identificare a beneficiarilor eligibili;
    - incurajarea grupurilor defavorizate de a deveni beneficiari ai proiectelor Fondului;
    - strategii de comunicare si promovare;
    - facilitare;
    - definirea tipurilor de proiecte eligibile.
    3.1. Clasificarea judetelor
    3.1.1. Pe baza indicatorilor indirecti ai consumului, saracia unui judet se defineste printr-un consum redus. Fondul utilizeaza indicele dezvoltarii judetelor: DEVJUD95*). O harta a saraciei, elaborata pe baza unui clasament al indicelui de dezvoltare a judetelor, se gaseste in Procedurile Operationale.
    3.1.2. Fondul va acorda prioritate judetelor sarace. Cele mai sarace judete ale tarii inregistreaza cel mai scazut indice de dezvoltare si cumuleaza 20% din intreaga populatie a Romaniei.
    3.1.3. Utilizand indicatori indirecti de consum, Fondul opereaza cu indicele dezvoltarii comunelor DEVCOM*). Rezulta o clasificare a tuturor comunelor in functie de acest indice si trasarea unei harti a saraciei comunelor. Criteriile de calcul al indicelui DEVCOM*) si harta elaborata pe baza clasamentului judetelor se gasesc in Procedurile Operationale.
    3.1.4. Hartile saraciei nu sunt utilizate pentru a aloca in avans resursele Fondului.
------------
    *) Pentru estimarea saraciei comunelor si judetelor, metodologiile vor fi perfectionate, iar hartile saraciei vor fi reactualizate.

    3.2. Cine poate beneficia de fonduri?
    Fondul vizeaza doua mari grupuri de beneficiari: comunitatile rurale sarace si grupurile dezavantajate.
    Toate propunerile de proiecte inaintate Fondului pentru finantare vor fi examinate, evaluate si ierarhizate pornind de la un set de criterii specifice. Aceste criterii, menite sa asigure, o data cu realizarea celorlalte obiective, si atingerea tintei vizate, sunt prezentate in continuare.
    3.2.1. Comunitati rurale sarace
    In viziunea Fondului, un sat este considerat sarac daca intruneste cel putin patru din urmatoarele criterii:*1)
    1. Nu exista acces normal la o sursa de apa sigura (nu exista apa in sat, iar pentru mai mult de 50% din locuitori accesul la apa potabila se face cu dificultate).
    2. Peste 60% din case nu au electricitate.
    3. Peste 50% dintre copiii de varsta scolara au nevoie de mai bine de o ora pentru a ajunge la scoala cu mijloacele de transport obisnuite.
    4. Pentru a ajunge la un doctor cu mijloacele de transport obisnuite, majoritatea locuitorilor au nevoie de mai bine de doua ore.
    5. Satul se gaseste la o distanta de peste 30 km de oras, de care nu este legat nici prin cale ferata, nici printr-o cursa rutiera.
    6. Rata mortalitatii infantile in sat a fost de peste 50 la mie in perioada 1995 - 1998.
    7. Mai mult de 30% din populatia sa depaseste varsta de 60 ani.
    8. Numarul aparatelor TV la suta de locuitori este mai mic de 4.
    9. Nu exista telefon in sat.
    10. Sub 2% din gospodarii poseda automobil proprietate personala.
------------
    *1) Pentru estimarea saraciei comunelor si judetelor, metodologiile vor fi perfectionate, iar hartile saraciei vor fi reactualizate.

    3.2.2. Grupurile dezavantajate
    Grupurile dezavantajate eligibile pentru proiectele Fondului pot proveni atat din comunitatile rurale sarace, cat si din mediul urban.
    Fondul defineste un grup dezavantajat ca fiind grupuri de persoane sarace, caracterizate printr-o nevoie de baza comuna, relativ omogena, pe care nu si-o pot satisface prin propriile eforturi. Aceste persoane nu beneficiaza de sprijinul necesar care se acorda in mod normal prin programele de asistenta sociala (de exemplu, nu sunt institutionalizati) si nu beneficiaza de suportul familiei sau alte forme de sprijin.
    Grupul este alcatuit, dupa caz, din varstnici, saraci, fara sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinte sau adapost, femei victime ale violentei domestice, femei sarace, parinti saraci cu copii in intretinere, copii ai strazii, adolescente sarace gravide si alte asemenea categorii (Legea nr. 129/1998).
    Descrierea categoriilor dezavantajate si criteriile de eligibilitate pentru proiectele de servicii sociale comunitare ale Fondului sunt prezentate in continuare.
    3.2.2.1. Copii defavorizati
    - copii abandonati, fara adapost;
    - copii proveniti din familii sarace si care au abandonat invatamantul general obligatoriu, fiind nevoiti sa munceasca sau copii din familii aflate in situatii de criza (unul/sau ambii parinti someri, boala cronica invalidanta a unuia dintre parinti, unul/ambii parinti alcoolici; orfani saraci crescuti de bunici; analfabetism/nivel scazut al educatiei parintilor);
    - adolescenti orfani din centrele de plasament (case de copii) care traverseaza criza dezinstitutionalizarii (copii aflati in pragul varstei de 18 ani, cand trebuie sa paraseasca centrul);
    - copii cu varsta intre 0 si 5 ani proveniti din familii sarace si care sunt supusi riscurilor asociate saraciei: malnutritie, anemie; risc ridicat de mortalitate infantila.
    3.2.2.2. Femei defavorizate
    - Femei sarace singure, avand rolul de cap de familie si trei (3) sau mai multi copii;
    - Femei cu copii care sunt supuse violentei, in special adolescente care nu beneficiaza de sprijin din partea familiei;
    - Femei sarace analfabete.
    3.2.2.3. Varstnici
    - Persoane in varsta sarace si dependente din punct de vedere fizic (imobilizate la pat sau la domiciliu, care nu pot iesi din casa si nu se pot autogospodari din cauza unor boli/deficiente);
    - Varstnici singuri si saraci (fara sot/sotie, copii, rude, sau alt sprijin din partea prietenilor sau vecinilor).
    3.2.2.4. Alte categorii (de toate varstele):
    - persoane fara adapost (persoane care dorm pe strada, care nu au casa, nu au un loc de munca, nu au rude, nu au documente de identitate, nu au nici un fel de venit);
    - persoane sarace analfabete, care traiesc in locuri izolate si nu beneficiaza de drepturile sau serviciile de care sunt indreptatite sa beneficieze;
    - familii monoparentale sarace cu trei sau mai multi copii.
    3.2.3. Pentru fiecare proiect de servicii sociale comunitare, este nevoie ca evaluarea nevoilor grupului defavorizat sa fie facuta de o echipa de evaluare sociala.
    De cate ori va fi posibil, evaluatorii Fondului vor lucra in parteneriat cu reprezentanti ai autoritatilor locale, Directiei muncii si protectiei sociale, alte organizatii neguvernamentale.
    3.3. Incurajarea grupurilor defavorizate de a deveni beneficiari ai proiectelor Fondului
    In cazul proiectelor pentru servicii sociale comunitare, gama de proiecte, marimea grantului si tipul de servicii acceptate de Fond au urmarit sa reduca numarul cererilor de finantare din partea unor grupuri mai putin defavorizate. Acest lucru va fi si in atentia campaniei de promovare care va incuraja activ numai abordarea nevoilor grupurilor defavorizate definite mai sus.
    3.4. Strategii de comunicare si promovare
    3.4.1. Fondul isi va viza beneficiarii, adaptandu-si strategia de comunicare si promovare dupa cum urmeaza:
    - va utiliza formule de comunicare directa (caravane care vor merge in zonele cele mai sarace):
    - va utiliza mediile de informare locale aflate la indemana comunitatilor vizate (presa locala, radioul si televiziunea);
    - va folosi sprijinul liderilor locali de opinie, care pot actiona ca agenti de difuzare directa a informatiei (preoti, medici, profesori, consilieri locali etc.);
    - va utiliza mesaje accesibile populatiei vizate, elaborand materiale de promovare si informare adaptate mediului cultural si nivelului de educatie local;
    - va solicita ONG-urilor sa practice transparenta in promovarea serviciilor proprii destinate grupurilor dezavantajate vizate.
    3.4.2. Proiectele de mica infrastructura locala si activitatile generatoare de venit sunt destinate exclusiv mediului rural.
    Serviciile sociale comunitare vor fi initiate la nivelul ONG-urilor si al grupurilor dezavantajate din mediul rural si urban.
    3.5. Facilitarea
    Fondul va oferi asistenta speciala comunitatilor sarace din cele mai sarace judete, furnizand servicii de facilitare pentru dezvoltarea comunitara si asistenta tehnica.
    3.6. Tipuri de interventii in vederea combaterii saraciei
    3.6.1. Gama de proiecte promovate si acceptate spre a fi finantate de catre Fond (proiecte in domeniul micii infrastructuri; activitatile generatoare de venit; serviciile sociale comunitare) sunt estimate si identificate ca raspunzand unei nevoi stringente a comunitatilor rurale foarte sarace sau a grupurilor dezavantajate.
    Dimensiunea sumei acordate (sub 75.000 dolari pentru infrastructura, sub 20.000 dolari pentru servicii sociale si activitati generatoare de venit) si, cu precadere, tipurile de activitati/proiecte eligibile vor descuraja solicitarile din partea celor mai putin afectati de saracie.
    3.6.2. In domeniul micii infrastructuri, tipurile de proiecte eligibile sunt: mici sisteme de conducte de alimentare cu apa; latrine; sisteme de canalizare; centre comunitare (foste case de cultura); drumuri comunale.
    3.6.3. In domeniul serviciilor sociale comunitare tipurile de proiecte eligibile sunt: gradinite de zi/centre educationale; adapost si mediu protejat pentru orfanii in varsta de 18 ani; planificare familiala/consiliere; educatie pentru sanatate; servicii de ingrijiri la domiciliu pentru persoane in varsta; adapost pentru persoanele fara locuinta; servicii de asistenta juridica.
    3.6.4. Dintre activitatile generatoare de venit sunt eligibile:
    asistenta tehnica a grupurilor productive in domeniile prelucrarii lemnului, lanii, fructelor, legumelor; asistenta in productie si marketing acordata mestesugarilor si grupurilor productive din mediul rural; construirea si/sau inlocuirea si/sau reabilitarea pietelor, depozitelor, solariilor, serelor, brutariilor comunitare etc.
    3.7. Criterii de eligibilitate si evaluare
    3.7.1. Criterii de eligibilitate
    3.7.1.1. Vor fi examinate toate solicitarile primite. Vor fi luate in considerare pentru evaluare numai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii de eligibilitate:
    1. se incadreaza in criteriile de definire a satului sarac (in cazul comunitatilor rurale) sau a grupului dezavantajat (criterii enumerate in capitolul 4);
    2. tipurile de proiecte si activitatile propuse sunt eligibile si se incadreaza in limita plafoanelor financiare maxime practicate de Fond.
    Solicitantii trebuie sa depuna o prezentare succinta a modului in care va contribui proiectul propus la reducerea saraciei in comunitate;
    3. solicitantii sunt Agenti de executare, definiti conform reglementarilor Fondului, in functie de tipul de activitate desfasurata (si anume: comunitate rurala saraca, grup productiv provenit dintr-o comunitate saraca sau ONG);
    4. se certifica contributia comunitara (sau a organizatiei neguvernamentale, in cazul serviciilor sociale), in bani sau in natura, conform prevederilor Fondului (15% pentru proiectele generatoare de venit, 10% pentru proiectele de mica infrastructura rurala si 5% pentru serviciile sociale comunitare);
    5. setul de documente necesar prezentarii cererii este complet, potrivit cerintelor Fondului.
    3.7.1.2. In cazul fondurilor obtinute de la alti donatori spre a fi derulate de Fond (vezi pct. 2.4.k) - donatii cu sarcina - criteriile de eligibilitate de mai sus pot fi stabilite de comun acord cu donatorul respectiv.
    3.7.2. Criterii de evaluare
    Toate cererile acceptate in urma unei trieri initiale (intrunesc criteriile de eligibilitate) sunt supuse evaluarii pe baza criteriilor de evaluare.
    Se vor folosi diferite ponderi si criterii definite in functie de tipul de actiune avut in vedere. Criteriile de evaluare, ponderile lor si subcriteriile de notare sunt prezentate in Tabelul 1.

    Tabelul 1

                      Criterii de evaluare
______________________________________________________________________
                               Ponderea       Ponderea      Ponderea
                              criteriilor    criteriilor   criteriilor
    Criterii                  pentru mica       pentru       pentru
                             infrastructura  activitatile  serviciile
                                             generatoare    sociale
                                               de venit    comunitare
______________________________________________________________________
Consistenta tehnica               15              10           30
Soliditate economica
si financiara                     10              20           10
Beneficii asteptate               10              20           10
Capacitate de realizare           20              20           20
Participarea beneficiarilor       10              10           10
Durabilitatea proiectului         25              20           20
Protectia mediului                10               0            0
______________________________________________________________________

    3.7 3. Deoarece este foarte probabil ca lipsurile cu care se confrunta comunitatile din judetele sarace sa fie mult mai drastice decat cele din restul judetelor, la selectia proiectelor, Consiliul director poate acorda un credit suplimentar pentru proiectele care vin din judete sarace.
    3.7.4. In cadrul proiectelor, Fondul va desfasura urmatoarele activitati:
    A) evaluarea, finantarea si supervizarea celor trei categorii de proiecte eligibile:
    - mica infrastructura rurala (reabilitare, imbunatatire, constructie sau echipament);
    - servicii sociale comunitare;
    - activitati generatoare de venit.
    B. asistenta tehnica si pregatirea partenerilor locali implicati in dezvoltarea comunitara, menite sa stimuleze:
    - participarea la identificarea nevoilor si la ierarhizarea lor in functie de prioritati;
    - elaborarea, realizarea, conducerea si controlul proiectelor;
    - folosirea de standarde de cost-eficienta si a tehnologiilor corespunzatoare in realizarea proiectelor.

    4. CATEGORII DE PROIECTE
    4.1. Mica infrastructura rurala
    4.1.1. Obiective:
    - imbunatatirea accesului comunitatilor rurale sarace la piete de aprovizionare si desfacere, educatie, servicii sociale comunitare si medico-sociale;
    - imbunatatirea conditiilor de igiena prin asigurarea apei potabile;
    - furnizarea de oportunitati pentru o mai buna viata sociala la nivelul comunitatilor rurale sarace;
    - intarirea capacitatii comunitatilor rurale de a actiona intr-un mediu orientat catre cerintele pietii.
    4.1.2. Beneficiarii vizati
    Comunitatile rurale sarace.
    4.1.3. Dimensiunea financiara a cererii
    Cererea de finantare a proiectului se va incadra in plafonul maxim de 75.000 dolari.
    Se estimeaza o cerere medie de finantare de 60.000 dolari/proiect
    4.1.4. Tipuri de activitati eligibile
    Vor fi avute in vedere urmatoarele tipuri de activitati (lista nu este limitativa):
    infrastructura sociala (vezi si 3.6.2.):
    - alimentare cu apa - sisteme mici de alimentare prin conducte;
    - alimentare cu apa - puturi (fantani) acoperite;
    - latrine;
    - centre comunitare;
    infrastructura economica:
    - drumuri comunale;
    - indiguiri.
    4.1.5. Operatii eligibile si non-eligibile
    Fondul finanteaza:
    - reabilitarea, modernizarea sau construirea unor sisteme de alimentare cu apa prin conducte la nivelul comunitatii;
    - reabilitarea, modernizarea sau construirea unor instalatii de aductiune la nivelul comunitatii;
    - reabilitarea, modernizarea sau construirea unor mici rezervoare de apa la nivelul comunitatii;
    - reabilitarea, modernizarea sau construirea unei statii de pompare la nivelul comunitatii;
    - reabilitarea, modernizarea sau construirea unor instalatii de tratare la nivelul comunitatii;
    - reabilitarea sau construirea unor puturi sapate manual;
    - reabilitarea sau construirea de puturi forate;
    - reabilitarea sau construirea de puturi sapate si forate;
    - reabilitarea sau construirea de sisteme de canalizare de mici dimensiuni, inclusiv unitati de tratare a apelor reziduale ce utilizeaza o tehnologie simpla;
    - constructia sau reabilitarea latrinelor ventilate;
    - construirea sau reabilitarea latrinelor care folosesc sisteme de evacuare cu apa;
    - reabilitarea si reamenajarea fostelor camine culturale;
    - reabilitarea si modernizarea drumurilor de pamant sau pietruite (2- 6 m latime);
    - imbracaminti rutiere (doar cu pietris);
    - reabilitarea sau modernizarea podurilor rurale;
    - reabilitarea si construirea drenurilor;
    - reabilitarea sau construirea de santuri de scurgere (rigole).
    Fondul nu finanteaza:
    - conectarea gospodariilor la sistemele centralizate de alimentare cu apa;
    - cumpararea sau arendarea de terenuri;
    - lucrari de reabilitare sau constructie pe terenuri private;
    - cheltuielile curente si de intretinere;
    - cererile individuale de latrine;
    - reabilitarea sau construirea unor sisteme de canalizare acolo unde nu se gaseste apa suficienta pentru gospodariile populatiei;
    - imbracaminti asfaltice de bitum sau beton;
    - construirea de noi drumuri rurale.
    4.1.6. Solicitanti eligibili
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 129/1998, care reglementeaza activitatea Fondului, solicitantii eligibili pentru aceasta categorie de proiecte sunt comunitatile rurale sarace, actionand in nume propriu sau in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale. Solicitantii eligibili pot primi o singura finantare de la Fond pentru un proiect de mica infrastructura rurala in decurs de un an calendaristic.
    4.1.7. Contributia locala
    Comunitatea locala trebuie sa contribuie cu cel putin 10% din suma ceruta de la Fond; contributia poate fi facuta in bani sau materiale sau munca sau echipament.
    4.1.8. Dosarul de solicitare a finantarii cuprinde:
    1. Formularul oficial de cerere (prezentare corespunzatoare)
    2. Documentele legale necesare (completate conform listei anexate formularului de cerere)
    3. Documentele tehnice necesare (completate conform listei anexate formularului de cerere)
    Vezi 1.2.2 pentru rezultate dorite.
    4.2. Activitati generatoare de venit
    4.2.1. Obiective:
    - intarirea capacitatii grupurilor productive provenite din comunitatile sarace de a face fata cerintelor pietei;
    - sporirea sanselor de creare a unor locuri de munca si a unor surse suplimentare de venit pentru beneficiarii directi si indirecti.
    4.2.2. Beneficiarii vizati
    Tinand cont de specificul acestei categorii, proiectele respective vor fi produse si apoi administrate de un numar mic de beneficiari organizati ca persoana juridica (minimum 10 locuitori ai satului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/1998).
    Pe perioada realizarii proiectului si ulterior, activitatea respectiva va trebui insa sa aduca beneficii unui numar mai mare de beneficiari indirecti (angajati, furnizori locali, clienti etc.).
    4.2.3. Dimensiunea financiara a cererii
    Cererea de finantare a proiectului se va incadra in plafonul de 20.000 dolari.
    Tinand cont de rezultatele preliminare ale analizei nevoilor sectoriale, se estimeaza o cerere medie de 15.000 dolari/proiect.
    4.2.4. Tipuri de activitati eligibile
    - asistenta tehnica;
    - sprijin organizatoric pentru grupurile productive rurale;
    - difuzarea informatiilor despre oportunitati ale pietei pentru grupurile productive rurale;
    - insusirea cunostintelor in domeniul afacerilor la scara mica;
    - construirea si consolidarea unor retele ale grupurilor productive;
    - promovarea unor tehnologii corespunzatoare pentru prelucrarea materiilor prime existente pe plan local;
    - reabilitarea infrastructurii economice locale (piete agroalimentare, solarii, sere, silozuri).
    4.2.5. Operatii eligibile si noneligibile
    Fondul finanteaza:
    - asistenta si expertiza tehnica;
    - pregatirea in domeniul managementului si dezvoltarii institutionale (inclusiv diurnele pentru cei care asigura pregatirea, materialele de baza si suporturile didactice);
    - sprijin juridic acordat in conditiile legii;
    - operatiuni legate de distributia/desfacerea productiei;
    - inchirierea echipamentului pentru cursurile de pregatire:
    - operatiuni de transport si asistenta tehnica;
    - reabilitarea cladirilor pentru desfasurarea unor activitati corespunzatoare;
    - echipamente si utilaje de capacitate mica pentru tehnologie adecvata prelucrarii materiilor prime locale;
    - achizitionarea materiilor prime pentru primul proces de productie;
    - reabilitarea infrastructurii economice locale;
    Fondul nu finanteaza:
    - chiria cladirilor;
    - procurarea de mijloace de transport;
    - cumpararea de terenuri;
    - salariile personalului administrativ;
    - productia de bauturi alcoolice;
    - prelucrarea tutunului;
    - achizitionarea exclusiva de echipament.
    4.2.6. Solicitanti eligibili
    Potrivit prevederilor Legii nr. 129/1998, care reglementeaza activitatea Fondului, solicitantii eligibili pentru aceasta categorie de proiecte sunt persoanele juridice descrise mai jos.
    - Grupurile productive de gospodarii si familii provenite din comunitatile rurale sarace (care se incadreaza in criteriile de definire a saraciei) si se confrunta cu urmatoarele dificultati:
    1. nu poseda mijloacele de productie necesare traiului si dezvoltarii (pamant si echipament proprii);
    2. nu au acces la credite, piete si tehnologie;
    3. nu detin controlul asupra resurselor locale; nu pot influenta procese decizionale;
    4. nu au capacitate de a concura cu alti producatori si grupuri de interese locale pentru o repartizare mai corecta a resurselor si beneficiilor.
    Indeplinirea criteriilor de mai sus se va constata in baza Declaratiei pe propria raspundere si a evaluarii de teren.
    - Grupurile productive provenite din comunitati sarace ale producatorilor agricoli, mestesugarilor, artizanilor, intrunind criteriile mentionate, care pot stabili parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale sau cu ONG-uri din mediul rural.
    Un solicitant eligibil din categoria celor de mai sus poate primi o singura finantare de la Fond pentru un proiect de activitate generatoare de venit pe un an calendaristic.
    4.2.7. Contributia locala
    Certificarea angajamentului si interesului prin contributii individuale in bani si/sau in natura (cel putin 15% din suma ceruta de la Fond).
    4.2.8. Dosarul de solicitare a finantarii cuprinde:
    1. Formularul oficial de cerere (prezentare si completare corespunzatoare);
    2. Planul de afaceri (completat pe baza unui formular standard al Fondului);
    3. Documentele legale necesare (completate conform Formularului pentru cerere de finantare).
    4.3. Servicii sociale comunitare
    4.3.1. Obiective
    - Cresterea accesului grupurilor dezavantajate vizate la serviciile sociale care raspund nevoilor lor imediate;
    - Intarirea capacitatii ONG-urilor si autoritatilor locale de a raspunde nevoilor in schimbare ale grupurilor dezavantajate.
    4.3.2. Beneficiarii vizati
    Beneficiarii eligibili sunt grupurile dezavantajate descrise in capitolul 3.2.2.
    4.3.3. Dimensiunea financiara a cererii
    Cererea de finantare a proiectului se va incadra in plafonul de 20.000 dolari.
    Tinand cont de rezultatele preliminare ale analizei nevoilor sectoriale, se estimeaza o cerere medie de 15.000 dolari/proiect.
    4.3.4. Tipuri de activitati eligibile
    Tipurile de activitati eligibile pentru sprijin financiar din partea Fondului pot fi caracterizate prin urmatoarele criterii:
    - proiectul se adreseaza grupurilor dezavantajate eligibile;
    - interventia raspunde nevoilor reale ale beneficiarilor;
    - exista, din partea solicitantului, un efort explicit de implicare a comunitatii;
    - se adreseaza unui numar minim de beneficiari, in functie de tipul de proiect;
    - plafonul maxim al contributiei Fondului este de 20.000 dolari.
    4.3.5. Tipuri de proiecte eligibile
    A) Centre de zi:
    - centre educative pentru prescolari;
    - reparatii/renovare a centrelor de zi deja existente;
    - centre educative pentru copiii saraci care au abandonat scoala, fiind nevoiti sa munceasca sau fac parte din familii in criza;
    - centre multifunctionale, in comunitatile rurale sarace izolate.
    Numar minim de beneficiari: 20.
    B) Proiecte in domeniul promovarii sanatatii:
    - planificare familiala;
    - educatie pentru sanatate in diverse domenii importante pentru starea de sanatate a comunitatii (poluarea apei cu nitriti/azbest; tuberculoza; prevenirea anemiei la copii etc.).
    Numar minim de beneficiari: 30.
    C) Proiecte pentru persoane in varsta:
    - servicii de ingrijiri la domiciliu pentru persoane in varsta sarace si dependente fizic.
    Numar minim de beneficiari: 30.
    D) Adaposturi:
    - adaposturi pentru copii lipsiti de locuinta;
    - adaposturi pentru adulti lipsiti de locuinta;
    - adaposturi sau medii protejate pentru tinerii de 18 ani care parasesc centrele de plasament;
    - adaposturi pe timpul saptamanii pentru copiii saraci din comunitatile rurale sarace in care accesul la scoli este dificil din cauza distantelor mari pe care trebuie sa le parcurga.
    Numar minim de beneficiari: 15.
    E) Proiecte care-si propun cresterea accesului persoanelor sarace la serviciile sociale existente (si de care sunt indreptatite sa beneficieze):
    - servicii de asistenta juridica, in conditiile prevazute de lege, pentru cresterea accesului persoanelor defavorizate la servicii sociale;
    - centre comunitare de informare si consiliere cu privire la drepturile persoanelor dezavantajate;
    - proiecte de dezvoltare comunitara, in cazul comunitatilor rurale sarace izolate (definite conform criteriilor Fondului).
    Numar minim de beneficiari: 200.
    Fondul va stimula capacitatea creativa a organizatiilor care doresc sa rezolve problemele sociale ale acestor grupuri dezavantajate. Proiectele concepute in spiritul principiilor promovate de Fond, dar care nu fac parte din enumerarea de mai sus pot fi incluse pe aceasta lista in urma unor discutii purtate pentru fiecare caz in parte.

    Operatiuni eligibile si noneligibile
    Fondul finanteaza:
    - materiale educative;
    - suplimente nutritive (lapte, vitamine) pentru copii si batrani;
    - cofinantare, pe o perioada maxima de 6 luni, pentru salariile educatorilor/ingrijitorilor de copii din centrele de ingrijire de zi/adaposturi si ale persoanelor care asigura serviciile de ingrijiri la domiciliu ale batranilor;
    - cheltuielile pentru reparatii/renovare a spatiilor (adaposturi, centre de zi) si obiecte de mic inventar (paturi, lenjerie, instalatii sanitare, bucatarii);
    - programe comunitare de educatie pentru sanatate adresate unor grupuri din comunitati rurale sarace sau specialistilor in domeniul sanatatii, daca este nevoie;
    - elaborarea si multiplicarea materialelor specifice necesare educatiei si informarii persoanelor sarace analfabete;
    - programe de pregatire a personalului si a ingrijitorilor informali (de exemplu, voluntari) in domeniul furnizarii serviciilor de ingrijiri la domiciliu;
    - pregatire speciala a adolescentilor orfani pentru crearea unor deprinderi/abilitati de a se orienta in viata;
    - cheltuielile pentru activitati legate de gasirea unui loc de munca;
    - cofinantare pentru o perioada limitata de timp (maximum 6 luni) pentru mentinerea intr-un mediu protejat (de exemplu, locuinte protejate) a adolescentilor orfani, care au implinit varsta de 18 ani si au parasit casele de copii;
    - echipament ajutator de mici dimensiuni si materiale de baza necesare pentru suport/ingrijiri la domiciliu;
    - cheltuielile pentru organizarea voluntarilor (decontare diurne, transport, cheltuieli de protocol, comunicatii - de exemplu, decontarea abonamentelor lunare de transport);
    - masini de spalat, detergenti;
    - costuri aditionale pentru minimum de echipamente suplimentare care pot permite extinderea serviciilor speciale si la alte grupuri vulnerabile;
    - cheltuielile de transport si diurna care sa permita accesul in comunitatile izolate, la nevoie.
    Fondul nu finanteaza:
    - cumpararea sau inchirierea de localuri;
    - achizitionarea de echipament de baza de birou (calculatoare, imprimante) pentru organizatiile intermediare (cum ar fi ONG-uri sau autoritati locale);
    - medicamente, droguri, vaccinuri, sterilete, anticonceptionale;
    - salariile profesionistilor care desfasoara activitati care duplica serviciile publice existente (de exemplu, profesori, medici generalisti, asistente medicale).
    4.3.6. Solicitanti eligibili
    Solicitantii vor fi evaluati potrivit unor criterii prestabilite.
    Astfel, solicitantii eligibili vor trebui sa demonstreze ca:
    - au capacitatea/competentele si resursele umane necesare derularii proiectului;
    - au capacitatea si dorinta de a consulta beneficiarii;
    - se angajeaza sa stabileasca parteneriate viabile cu toate tipurile de organizatii (publice, private, organizatii comunitare constituite in baza Legii nr. 129/1998 care reprezinta o comunitate rurala saraca etc.) pentru buna desfasurare a proiectului;
    - au capacitatea de a continua proiectul dupa incetarea finantarii de catre Fond, precizand sursa de acoperire a cheltuielilor curente, la sfarsitul proiectului.
    Agenti de executare in cazul proiectelor de servicii sociale sunt:
    1. ONG-uri specializate care-si desfasoara activitatea in domeniul serviciilor sociale si care:
    - au cel putin un an de experienta in furnizarea serviciilor sociale;
    - pot pune la dispozitie documente referitoare la beneficiarii proiectelor lor din anul anterior;
    - isi pot sustine cu dovezi calitatea muncii lor (se bucura de recunoastere internationala; au capacitatea de a transmite experienta practica/cunostintele acumulate prin cursuri de pregatire si asistenta tehnica);
    - demonstreaza capacitatea de a continua proiectul la sfarsitul finantarii din partea Fondului (demonstreaza capacitatea de a acoperi cheltuielile curente ale proiectului prin acorduri scrise incheiate fie cu autoritatile locale, fie cu comunitatea care doreste mentinerea tipului de serviciu respectiv).
    2. Organizatiile Comunitare constituite in baza Legii nr. 129/1998 din comunitatile rurale sarace (definite conform criteriilor Fondului) si care pot demonstra:
    - incheierea unor contracte de prestare a serviciilor cu ONG-uri specializate acestea vor trebui sa respecte criteriile de mai sus); in cazul comunitatilor rurale sarace, unde acest lucru nu este posibil, Comitetul de conducere a proiectului poate incheia contracte de colaborare cu cel putin o persoana specializata, care-si desfasoara activitatea in localitate (de exemplu: asistente medicale, pedagogi, medici de familie);
    - viabilitatea schemei cheltuielilor curente (initial suportate doar partial) prin incheierea unor acorduri fie cu autoritatile administratiei publice locale, fie cu o comunitate care doreste mentinerea tipului de serviciu respectiv.
    - demonstreaza sustenabilitatea schemei initiale a cheltuielilor de intretinere a proiectului la sfarsitul finantarii acestuia de catre Fond prin acorduri scrise fie cu autoritatile locale, fie cu comunitatea care doreste mentinerea tipului respectiv de serviciu.
    Solicitantul va completa un formular de evaluare a capacitatii organizatiei neguvernamentale cu care a incheiat contractul, iar Fondul il va inregistra. Evaluatorul va verifica corectitudinea informatiilor furnizate.
    Fondul poate finanta un singur proiect de servicii sociale pentru aceiasi beneficiari tinta timp de un an.
    4.3.7. Contributia locala
    Solicitantul va trebui sa faca dovada angajamentului si interesului sau printr-o contributie in bani si/sau in natura in valoare de cel putin 5% din suma ceruta de la Fond; contributia poate fi atat a comunitatii, cat si a oricarui partener implicat in proiect.
    4.3.8. Dosarul de solicitare a finantarii cuprinde:
    1. Formularul oficial pentru cererea de finantare a proiectelor de servicii sociale comunitare (prezentat si completat corespunzator).
    2. Alte formulare necesare:
    - formularele pentru evaluarea nevoilor grupului dezavantajat;
    - formularul de parteneriat;
    - formularul de evaluare a capacitatii organizatiei neguvernamentale;
    - formular de evaluare a beneficiarilor.
    (Acestea vor fi completate in conformitate cu formularele standard ale Fondului)
    3. Documentele legale necesare (completate conform listei din cererea de finantare).

    5. CICLUL UNUI PROIECT
    In activitatea de finantare a tipurilor de proiecte, Fondul intreprinde o serie de activitati, ordonate dupa cum urmeaza:
    1. isi promoveaza activitatile si comunica in mod eficient cu factorii interesati;
    2. furnizeaza servicii de facilitare pentru unele dintre cele mai sarace comunitati rurale selectate;
    3. organizeaza evaluarea, selectia si aprobarea propunerilor de proiecte; incheie contractul de grant cu reprezentantii persoanelor juridice solicitante;
    4. monitorizeaza, supervizeaza si evalueaza realizarea proiectelor;
    5. evalueaza indeplinirea conditiilor din contractul de grant, pe baza raportului final al supervizorului de proiect.
    5.1. Promovarea activitatilor Fondului
    5.1.1. Strategia de comunicare si promovare a Fondului va avea ca scop:
    - asigurarea unei transparente crescute;
    - managementul asteptarilor grupurilor de beneficiari potentiali;
    - crearea unei "culturi" a succesului prin mediatizarea proiectelor de succes.
    5.1.2. Principalele obiective ale strategiei de promovare si comunicare:
    - sa ofere beneficiarilor vizati informatii clare si utile in legatura cu Fondul, cu activitatile, principiile si reglementarile acestei institutii;
    - sa sensibilizeze publicul, beneficiarii vizati, reprezentantii Guvernului, autoritatile administratiei publice locale, alti factori de decizie, liderii de opinie nationali si locali in legatura cu importanta dezvoltarii spiritului comunitar si in legatura cu actiunile intreprinse de Fond;
    - sa stimuleze initiativele locale de combatere a saraciei;
    - sa incurajeze, la scara publica, disponibilitatea pentru parteneriat, participare si dezvoltare comunitara;
    - sa asigure succesul proiectelor comunitare de combatere a saraciei prin difuzarea unor informatii clare, accesibile si utile despre programele, reglementarile si procedurile Fondului, destinate grupurilor eligibile potentiale si Agentilor de executare;
    - sa contribuie la obtinerea de resurse financiare suplimentare necesare activitatilor pe termen lung.
    5.1.3. Strategia de promovare si comunicare a Fondului va implica o mare diversitate de activitati.
    Apelul la mediile de informare si la alte mijloace promotionale va putea consta in:
    - programe pentru radio (spoturi publicitare, programe speciale sau alte tipuri de emisiuni). Programele respective vor valoriza ideea de participare comunitara in procesul de identificare a nevoilor si ierarhizare a prioritatilor si ideea de contributie la realizarea proiectelor, incurajand dezvoltarea simtului proprietatii si schimbul de experienta intre comunitati diferite din intreaga tara;
    - documentare consacrate unor initiative locale de succes. Mesajul acestui tip de programe va insista asupra eficientei si rezultatelor procesului de dezvoltare initiat din interiorul comunitatii;
    - interviuri si mese rotunde difuzate de posturi locale de radio/TV. Invitatii pot fi reprezentanti ai comunitatilor rurale sarace si grupurilor productive provenind din comunitati sarace si/sau ai Fondului, ai autoritatilor administratiei publice locale si ONG-urilor;
    - publicatii (brosuri de informare, pliante si afise). Acestea vor contine informatii clare despre obiectivele programului, beneficiarii vizati, tipurile de proiecte si procedurile de solicitare. Vor fi difuzate prin posta, prin intermediari (relatii la nivel local, ONG-uri etc.) sau prin caravane;
    - articole de opinie pe teme ca: participarea comunitara, relatiile de parteneriat, problemele de mediu; interviuri cu beneficiari sau Agenti de executare, evaluari ale rezultatelor proiectelor. Acestea pot fi redactate si publicate in presa scrisa (cotidiene, reviste etc.);
    - logo si alte simboluri. Acestea vor contribui la informarea publicului si vor sintetiza principiile noului tip de actiune promovat de Fond. Logo-ul va figura in toate materialele Fondului, pe pancarte etc., si va putea fi afisat in mijloacele de transport in comun;
    - diapozitive si alte materiale vizuale (inclusiv fotografice). Acestea vor fi produse de Fond si vor fi utilizate in campaniile de informare si in seminariile cu jurnalisti, parlamentari, reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, specialisti din universitati, alte categorii de specialisti si alti factori interesati;
    - intalniri si discutii cu membrii comunitatilor; caravane care vor calatori prin sate; vizite de documentare ale Agentilor de executare in diverse localitati. Acestea vor asigura contactul direct, extrem de important in viziunea Fondului, cu reprezentantii comunitatilor sarace si/sau ai ONG-urilor de profil;
    - evenimente speciale (lansarea unui proiect intr-o comunitate saraca; finalizarea unui proiect etc.). Acestea vor face obiectul unor emisiuni speciale si vor constitui prilejuri de a invita diversi reprezentanti ai institutiilor interesate sau donatori care vor putea aprecia modul de abordare a problematicii saraciei specific Fondului;
    - alte evenimente deosebite - prezentate prin comunicate si conferinte de presa, suplimente ale cotidianelor etc.;
    - seminarii si ateliere. Acestea vor avea o dubla finalitate; o buna informare asupra procesului de dezvoltare initiat din interiorul comunitatii si asupra rolului si regulilor Fondului; pregatirea de specialitate menita sa creeze, la nivelul organizatiilor locale, capacitatea de a elabora, administra si realiza proiecte in spiritul parteneriatului si al eficientei. Organizatiile respective pot fi dintre cele specializate in anumite domenii (de exemplu, organizatii care se ocupa de grupurile dezavantajate avute in vedere de Fond sau grupuri productive provenind din comunitatile sarace), autoritati ale administratiei publice locale/judetene etc.;
    - activitati promotionale si educative speciale. Acestea vor fi intreprinse prin intermediul serviciilor de facilitare oferite de Fond in comunitatile rurale sarace selectate in prealabil, situate in judetele carora li se acorda prioritate;
    - anunturi publicate in ziarele locale si centrale, difuzate la radio si televiziune care vor face publice termenele finale ale rundelor de finantare.
    5.1.4. Programul de comunicare si promovare va avea la baza:
    - trasaturile caracteristice ale diverselor grupuri vizate, analizate pe baza unor studii si cercetari care vor evalua nevoile acestor grupuri;
    - analize de imagine, care vor genera deciziile privitoare la elementele si continutul unei imagini optime pe durata campaniei de comunicare si promovare;
    - elaborarea unui mesaj limpede si sintetic (decizia asupra continutului, simbolisticii si surselor);
    - alegerea canalelor de comunicare, programarea si acordul privitor la utilizarea acestora;
    - elaborarea unor mecanisme de evaluare a impactului mesajului si a comportamentelor induse de mesaj;
    - datele bugetului destinat promovarii si comunicarii;
    - structura instrumentelor de comunicare si promovare;
    - administrarea si monitorizarea strategiei de comunicare.
    5.1.5. Administrarea si monitorizarea strategiei de comunicare si mentinerea coerentei, prin coordonarea si interactiunea cu celelalte departamente si tipuri de activitati intreprinse de Fond, vor fi asigurate de catre un coordonator. Va fi selectata si desemnata o companie specializata prin intermediul careia se va realiza activitatile si programele de promovare si comunicare propuse.
    5.2. Facilitarea
    5.2.1. In viziunea Fondului, procesul de facilitare constituie un factor-cheie al succesului global al programului. Dezvoltarea comunitara este un camp de activitate care abia ia fiinta in Romania si care poate reprezenta o cale de realizare a unei schimbari de mentalitate/cultura pornite de la baza societatii.
    5.2.2. Procesul de facilitare comunitara este instrumentul prin care Fondul isi propune sa creasca accesibilitatea comunitatilor rurale sarace la proiectele sale, acestea dovedindu-se mai putin abile in a beneficia de oportunitatile de finantare.
    5.2.3. La baza acestui instrument de facilitare comunitara stau experiente similare din proiecte anterioare in care activitatea comunitatii, definirea participativa de catre acestea a nevoilor comunitatilor, definirea de prioritati si de solutii in cadrul comunitatii au fost puternic corelate cu un grad mai mare de durabilitate a proiectelor o data cu incetarea finantarii.
    5.2.4. O mare parte a eforturilor in cadrul procesului de facilitare se concentreaza asupra transferului de cunostinte, abilitati si informatii menite sa stimuleze implicarea, participarea si organizarea comunitara.
    In acest scop, Fondul isi propune sa dezvolte procesul de facilitare, care va include instrumentele, conceptele si pasii succesivi ce trebuie facuti pentru:
    - a atrage o mai mare participare a membrilor comunitatii in procesele de evaluare a nevoilor, de ierarhizare a prioritatilor, de elaborare si realizare a proiectelor de dezvoltare;
    - a dezvolta societatea civila si spiritul comunitar.
    5.2.5. Abordarea in detaliu a componentelor facilitarii comunitare, a rolului facilitatorilor este descrisa in Ghidul facilitatorului.
    5.2.6. In perioada de pregatire a Fondului, s-au desfasurat doua programe pilot de facilitare din care s-au desprins mai multe concluzii:
    - timpul minim necesar pentru dezvoltarea unei comunitati a fost apreciat, in urma programului pilot, la trei luni;
    - contactul unui facilitator cu comunitatea nu trebuie sa fie permanent;
    - facilitarea comunitara/schimbarea de mentalitate a comunitatilor rurale sarace este un tip de activitate dificil, care are nevoie sa se dezvolte intr-o cultura organizationala de incredere, de valorificare a realizarilor, in care este nevoie sustinuta de indrumare si suport.
    5.2.7. S-a considerat ca un facilitator va putea pregati in medie trei comunitati in decurs de trei luni.
    5.2.8. Fondul va incheia contracte directe cu fiecare facilitator in parte sau cu organizatii de profil care si-au dezvoltat acest tip de competenta. Facilitatorii vor raspunde de rezultatele activitatii lor in fata Fondului.
    5.2.9. Numai satele sarace din comunele sarace apartinand judetelor sarace vor fi eligibile pentru facilitatorii Fondului.
    Fondul identifica prin metodologii proprii satele sarace care beneficiaza de facilitare.
    5.2.10. Se considera ca facilitatorii care au contracte cu Fondul nu vor trebui angajati cu norma intreaga. In consecinta, vor fi necesare crearea si pregatirea unui grup de facilitatori potentiali cu care se vor incheia contracte pe baza rezultatelor (comunitati facilitate).
    5.2.11. S-a stabilit ca numarul facilitatorilor in organizarea comunitatilor si dezvoltarea de proiecte in comunitatile rurale sarace va trebui sa fie de minimum 30 - 40 pe an.
    5.2.12. Termenii de referinta ai facilitatorului precizeaza rolul si atributiile acestuia in incurajarea membrilor comunitatii de a se organiza, de a putea sa-si stabileasca participativ nevoile si ordinea lor de prioritate si de a putea solicita fonduri din partea unor finantatori cum ar fi Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.
    5.2.13. Performanta procesului de facilitare va fi examinata in functie de indicatori precum numarul de comunitati facilitate, numarul proiectelor aprobate trimise de comunitatile facilitate comparativ cu numarul proiectelor aprobate trimise de comunitatile lipsite de facilitare.
    Analiza acestor indicatori va fi utila in adaptarea politicilor legate de procesul de facilitare desfasurat pe durata de existenta a proiectului Fondului. Nu va fi subestimata, in aceasta analiza, marea variabilitate a coeficientului de coeziune comunitara, de la caz la caz, spre a putea lua in calcul aceasta variabila, Fondul va incerca sa dezvolte modalitati de masurare a capitalului social la nivel comunitar inainte si dupa interventia facilitatorului.
    5.3. Prezentarea si selectia cererilor
    5.3.1. Solicitarile de proiecte se primesc din partea solicitantilor eligibili, asa cum sunt definiti in capitolul 4 pentru fiecare categorie de proiecte.
    5.3.2. Comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenind din comunitati sarace pot prezenta cerere de finantare pentru un singur proiect pe an calendaristic, proiect care se adreseaza nevoii prioritare a acelei comunitati.
    5.3.3. In cazul grupurilor dezavantajate, organizatiile intermediare, in calitate de Agent de executare, pot prezenta o singura cerere de finantare pentru un proiect.
    5.3.4. Formularul de cerere va cuprinde urmatoarele informatii:
    - indicatori de saracie:
      - apartenenta la unul dintre grupurile dezavantajate vizate:
        i.) comunitate rurala saraca sau
        ii.) grup defavorizat;
      - acces dificil la: drumuri rutiere si de cale ferata, alimentare cu apa, scoli, servicii de sanatate, electricitate, telefon;
    - beneficiari: total populatie, numarul celor care vor beneficia in urma proiectului - date personale si principala sursa de venituri; in ce a constat/consta contributia lor in fazele de elaborare si realizare a proiectului;
    - tipul de proiect pentru care a fost prezentata cererea; dimensiunea proiectului, descrierea obiectivelor;
    - costul estimativ si bugetul proiectului;
    - abilitatile organizatorice de care dispune comunitatea;
    - participarea comunitatii si capacitatea organizatorica a acesteia - numar de intruniri, decizii luate de comunitate pe baza de procese-verbale, numar de decizii concretizate de comunitate in vederea rezolvarii necesitatilor, posibilitatea existentei contributiilor pentru proiectul respectiv, angajamente in acest sens si acorduri ale comunitatii, Agentul de executare asupra caruia s-a convenit de catre comunitate, comitetele alese, contacte cu ONG-uri, autoritati ale administratiei publice locale;
    - intretinerea - cum va fi intretinuta infrastructura; cum va fi ales Comitetul de intretinere; ce taxe de folosire se prevad; ce acorduri au fost incheiate cu autoritatile administratiei publice locale;
    - implicatiile cheltuielilor curente de executie si intretinere - salarii, masa etc.;
    - planificarea continuitatii (asigurarea durabilitatii temporale si spatiale) proiectului dupa incetarea finantarii din partea Fondului.
    5.3.5. Comunitatile din judetele cele mai sarace pot fi sprijinite in formularea cererilor de catre facilitatori. Autoritatea administratiei publice locale poate si ea oferi sfaturi si informatii suplimentare.
    5.3.6. Copii ale proceselor-verbale ale intrunirilor, listelor de participanti, dovezi ale contributiilor oferite, studiul de fezabilitate (elaborat de comunitate cu sprijinul partenerilor pe care si-i creeaza: autoritate locala, specialisti etc.) si rapoartele facilitatorilor (in cazul comunitatilor facilitate) vor fi anexate cererilor. Un exemplar al cererii va fi transmis la Fond. O copie va fi pastrata de comunitate.
    5.3.7. Inregistrarea si examinarea cererilor
    Cererile vor intra in competitie pentru a fi selectionate. Fondul va anunta termenele limita si suma alocata pentru fiecare runda de finantare. Fondul va organiza competitii pentru finantari de doua pana la patru ori pe an.
    Dupa primirea cererilor de catre Fond si inregistrarea acestora, Departamentul Operational va verifica dosarul pentru a se asigura ca au fost depuse toate actele si formularele, iar cererea corespunde criteriilor generale de eligibilitate (in functie de tipul de proiect, populatia tinta, contributia beneficiarilor, eligibilitatea solicitantilor).
    Daca nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate, propunerea poate fi respinsa in termen de 30 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii (in acest caz, solicitantilor li se vor comunica motivele) sau retrimisa solicitantilor pentru completari si/sau imbunatatiri.
    Solicitarile de proiecte care abordeaza corect criteriile de eligibilitate sunt apoi trecute la fazele urmatoare ale competitiei: evaluarea conform criteriilor de evaluare si ierarhizarea in functie de punctajul obtinut.
    5.4. Evaluarea
    5.4.1. Toate solicitarile de proiecte eligibile sunt predate unei echipe de evaluare alcatuite din doi sau trei membri (detalii in paragrafele 5.4.4 si 5.4.7).
    5.4.2. Evaluarea solicitarilor se face in doua etape:
    - evaluare de birou, pe baza documentelor prezentate de solicitant;
    - evaluare de teren (la fata locului).
    Evaluarea va viza fezabilitatea din punct de vedere tehnic, analiza economica, soliditatea financiara, evaluarea institutionala a Agentilor de executare, participarea comunitatii si a beneficiarilor, durabilitatea proiectului la incetarea finantarii de catre Fond si problemele de mediu (dupa caz).
    Evaluatorul va stabili mai intai daca propunerea de proiect are intr-adevar in vedere o problema cu care se confrunta comunitatea si daca ea reprezinta cea mai buna alternativa in rezolvarea problemei.
    5.4.3. Dupa evaluarea pe baza documentelor prezentate, comisiile de evaluare vor inregistra rezultatele preliminare in Sistemul de Management al Informatiilor, conform urmatoarelor specificatii:
    - proiect recomandat pentru evaluare pe teren;
    - amanat pentru a fi imbunatatit de catre solicitant (judetele cele mai sarace pot solicita suport in imbunatatirea proiectelor);
    - respins.

    Evaluarea in teren
    5.4.4. Fondul va incheia contracte cu persoane fizice pentru a intreprinde activitatile de evaluare de teren necesare. Persoanei cu care Fondul a incheiat contractul i se poate alatura, pentru evaluarea externa, o persoana din cadrul judetului care raspunde de acest sector sau un specialist sau un reprezentant din partea autoritatilor administratiei publice locale si un facilitator, in cazul in care a existat unul care a participat la identificarea proiectului. Partenerii care au contribuit la solicitarea de proiect in numele unei comunitati rurale sarace vor fi si ei prezenti la evaluarea in teren.
    5.4.5. Principalele obiective ale evaluarii in teren sunt de a verifica daca:
    - proiectul reprezinta o prioritate;
    - comunitatea rurala saraca/grupul productiv provenit din comunitatea saraca/ONG-ul sunt pregatite si si-au planificat modalitatile de atingere a obiectivelor;
    - proiectul este realizabil din punct de vedere tehnic.
    5.4.6. Evaluarea in teren presupune urmatoarele actiuni:
    - verificarea conditiei de saracie a beneficiarilor;
    - verificarea masurii in care proiectul satisface o nevoie prioritara a populatiei sarace;
    - verificarea capacitatii si angajamentului Agentului de executare;
    - convenire asupra contributiei comunitatii;
    - verificarea optiunilor tehnice/profesionale existente in solutionarea problemei;
    - evaluarea competentelor, complexitatii, anvergurii in timp si spatiu a proiectului;
    - evaluarea abilitatilor de a se supune cerintelor legate de protectia mediului;
    - verificarea datelor tehnice - planuri, masuratori, descriere a anvergurii activitatilor si costurilor acestora;
    - comunicarea conditiilor Fondului;
    - confirmarea faptului ca Agentul de executare reprezinta beneficiarii/comunitatea.
    5.4.7. Fondul va incheia direct contracte cu evaluatorii (individual) sau cu organizatii care detin competenta de a face evaluare de proiecte.
    Selectia evaluatorilor va fi sustinuta prin programe adecvate de pregatire menite sa estimeze nivelul cunostintelor si al aptitudinilor de comunicare necesar acestei activitati conform termenilor de referinta pentru evaluatori (vezi Proceduri Operationale).
    Se apreciaza ca va fi nevoie de aproximativ 60 de evaluatori intr-un interval de timp de patru ani.
    5.4.8. Evaluarea va avea un caracter participativ.
    In cazul in care evaluatorii vor constata neindeplinirea oricareia dintre conditii, vor sfatui comunitatea sa solicite ajutorul necesar fie:
    - prin trimitere la documentatia pusa la dispozitie de catre Fond (ex. Ghid pentru completarea formularelor pentru cerere de finantare, Ghid al facilitatorului);
    - prin intermediul facilitatorilor in judetele sarace.
    5.4.9. Analiza economica:
    Datele obtinute in urma evaluarii de birou si a evaluarii de teren sunt incluse in raportul evaluatorilor in Formularele de evaluare existente pentru toate cele trei categorii de proiecte si sunt introduse in Sistemul de Management al Informatiei.
    - se face o analiza a costurilor si beneficiilor pentru toate proiectele ale caror beneficii sunt masurabile.
    Acolo unde acestea nu pot fi cuantificate, se va folosi rentabilitatea si analiza celor mai mici costuri. Cum procesul de selectie a proiectelor este o competitie, proiectele ale caror beneficii (cuantificabile si necuantificabile) sunt percepute a fi mari vor primi, pentru "impactul economic", o bonificatie de notare. Fondul va elabora tabele indicative de costuri pe beneficiar si costuri unitare (km de drumuri reabilitate, metru de put sau conducta, participant la un program de pregatire, beneficiarul unui mic credit).
    La inceput, aceste tabele se vor baza pe experienta romaneasca. Cu timpul, experienta in teren a Fondului le va face mai exacte urmarind sa ofere noi exemple de reducere a costurilor prin folosirea tehnologiilor adecvate si a administrarii de catre comunitate a lucrarilor.
    - analiza economica a tuturor proiectelor are la baza un control financiar strict al costurilor proiectului, pe baza stabilirii unei baze de date asupra costurilor unitare ale principalelor articole de cheltuieli (inputuri) ale unui proiect, care vor fi actualizate cel putin o data pe trimestru pentru a opera modificarile impuse de instabilitatea preturilor in Romania;
    - soliditatea economica a proiectelor Fondului va putea fi urmarita prin:
    a) Sistemul de Management al Informatiilor care va furniza rapoarte standard cu privire la numarul beneficiarilor, costurilor pe un beneficiar, costul pe unitatea de serviciu furnizat si alti indicatori de performanta esentiali;
    b) revizii financiare independente si evaluari ulterioare ale beneficiarilor realizate pe un esantion de proiecte care sa confirme, printre altele, rentabilitatea, nivelul beneficiilor, si/sau impactul economic in functie de tipul de proiect, precum si viabilitatea observata.
    5.4.10. Analiza financiara se realizeaza in cadrul evaluarii fiecarui proiect.
    In aceasta faza, este confirmata contributia comunitatii (a organizatiei comunitare) sau/si a Agentului de executare (ONG-uri sau autoritatilor administratiei publice locale).
    Nivelul asteptat al contributiei comunitatii (in bani sau in natura) pe tip de proiect este urmatorul:
    a. lucrari mici de infrastructura rurala - cel putin 10% din suma ceruta de la Fond;
    b. servicii sociale - cel putin 5% din suma ceruta de la FRDS;
    c. activitati generatoare de venit - cel putin 15% din suma ceruta de la Fond (vezi si cap. 4).
    5.4.11. Evaluatorul va elabora un raport asupra evaluarii proiectului; in acesta vor fi descrise: verificarea criteriilor de eligibilitate (ex. tipuri de beneficiari), soliditatea tehnica a proiectului, participarea beneficiarilor, capacitatea de implementare, soliditatea economica si financiara, durabilitatea proiectului la incetarea finantarii din partea Fondului, si alte informatii pertinente.
    Pentru a proteja bugetul impotriva devalorizarii monedei nationale, bugetul proiectelor va fi initial calculat in lei si va fi ajustat trimestrial, cu ocazia acordarii de noi transe, prin transformarea in dolari S.U.A. Eliberarea sumelor se face la cursul leu - dolar al zilei. Rezumatul proiectului va fi introdus in SMI.
    5.4.12. Rapoartele de evaluare vor fi transmise Departamentului Operational al Fondului care le va verifica.
    5.4.13. Studiile de fezabilitate, constand in schite si costuri preliminare, sunt realizate in faza anterioara solicitarii proiectului; acestea vor fi verificate si modificate in timpul evaluarii de teren. In cazul unui proiect complex, se poate angaja pe baza de contract un expert care sa realizeze planul si aprecierea costurilor. Aceasta operatie poate fi platita, pe baza unui subcontract, de catre comunitate in cadrul contributiei sale.
    5.4.14. Sunt recomandate spre aprobare numai proiectele care intrunesc un punctaj strict mai mare decat 6.
    5.5. Aprobarea
    5.5.1. Dintre proiectele ierarhizate in functie de punctajele obtinute in procesul de evaluare, vor fi selectate cele mai bune.
    La proiectele recomandate spre aprobare se poate adauga un credit suplimentar corespunzator starii de saracie a judetului.
    Acestea vor fi prezentate de catre directorul executiv Subcomitetului desemnat de Consiliul director pentru avizare. Subcomitetul va face recomandari pentru finantare, urmand ca decizia finala sa fie luata de Consiliul director tinand seama si de fondurile existente pentru respectiva runda de selectie. Cererile care au intrunit note mari, dar pentru care nu au mai ajuns fondurile, pot fi prezentate din nou (o singura data) la urmatoarea runda.
    5.6. Contractarea
    5.6.1. Un contract de grant in forma scrisa se incheie intre Fond reprezentat de directorul executiv si reprezentantii beneficiarilor (Comitetul de conducere a proiectului sau Agentul de executare). Forma de contract de grant este aprobata de Consiliul director al Fondului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    5.6.2. Clauzele generale ale contractelor sunt urmatoarele:
    - suma de bani aprobata;
    - dimensiunea si descrierea activitatilor convenite in proiect;
    - schita de materiale, forta de munca, transport, echipament si asistenta tehnica;
    - calendarul realizarii proiectului;
    - monitorizarea activitatilor;
    - participarea si contributia comunitatii;
    - acordurile cu autoritatile locale;
    - conditiile de eliberare a sumelor;
    - proceduri de achizitionare (in conformitate cu cerintele Bancii Mondiale);
    - prevederile referitoare la contabilitatea si furnizarea de date financiare;
    - respectarea normelor privind protectia mediului.
    5.6.3. Reprezentantii alesi in Comitetul de conducere a proiectului sau ai Agentului de executare vor semna contractul de grant cu ocazia lansarii publice a proiectului.
    5.6.4. Plata grantului se face in lei, la termenele stabilite in contractul de grant la cursul dolarului din ziua efectuarii licitatiei valutare de catre Fond. Utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute in contractul de grant este interzisa si atrage desfiintarea contractului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a celei de arbitraj, dupa caz.
    Contractele dintre beneficiarii grantului si terti, furnizori si prestatori de servicii, se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii.
    5.6.5. Pe bunurile rezultate din executarea contractelor, furnizorul, antreprenorul si prestatorul de servicii au obligatia de a aplica, in orice forma si la vedere, emblema si celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementarile acestuia.
    5.6.6. Daca in cursul executarii contractului de grant se constata incalcari ale obligatiilor contractuale sau nesocotiri ale dispozitiilor Legii nr. 129/1998 si ale reglementarilor Fondului, acesta poate proceda la rezilierea contractului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a instantei de arbitraj.
    5.7. Lansarea proiectului
    5.7.1. Fondul trimite scrisori de aprobare Comitetului de conducere a proiectului/ONG-lui, se fixeaza data lansarii proiectului si i se cere Comitetului de conducere a proiectului deschiderea unui cont bancar curent destinat exclusiv acestui proiect.
    5.7.2. La lansare vor fi de fata Agentul de executare, Comitetul de conducere a proiectului, supervizorul Fondului si directorul executiv al Fondului (sau un alt reprezentant al Fondului delegat expres de directorul executiv), membrii comunitatii si reprezentantii administratiei publice locale.
    Contractul de grant va fi semnat de reprezentanti ai Comitetului de conducere a proiectului sau Agentului de executare si directorul executiv al Fondului (sau un alt reprezentant al Fondului imputernicit expres sa semneze in numele directorului executiv).
    Contractul de grant va fi semnat dupa ce partile au lamurit pe deplin continutul si intelesul clauzelor contractuale. Un exemplar este pastrat de catre Comitetul de conducere a proiectului si un exemplar este transmis Fondului.
    5.8. Realizarea proiectelor
    Pe toata perioada initierii, elaborarii, evaluarii, selectiei, aprobarii si realizarii proiectelor, beneficiarii, respectiv reprezentantii acestora, si facilitatorii sau organizatiile intermediare, dupa caz, au dreptul la asistenta juridica gratuita din partea autoritatilor administratiei publice locale de pe raza judetului, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, pentru pregatirea si incheierea oricaror acte juridice aferente prezentarii unui proiect spre finantare de catre Fond (conform art. 31 din Legea nr. 129/1998).
    Comitetul de conducere a proiectului in cadrul comunitatilor rurale sarace si a grupurilor productive (nu si ONG-uri specializate pe social) organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale in partida simpla, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, cu avizul Ministerului Finantelor (a se vedea Manualul procedurilor financiare).
    Comitetul de conducere a proiectului va tine evidentele contabile si, respectiv, va gestiona grantul intr-un cont curent separat de celelalte venituri si cheltuieli.
    5.8.1. Monitorizarea
    5.8.1.1. Monitorizarea reprezinta o activitate interna a proiectului contractata si inclusa in costul proiectului care urmareste asigurarea calitatii proiectului. In cazul unui proiect de infrastructura, rolul acestui monitor este similar celui de diriginte de santier.
    Fondul nu poate decat sa dea sfaturi, daca este solicitat, si sa furnizeze informatii asupra specialistilor care pot fi contactati si angajati direct de catre Agentul de executare.
    5.8.2. Supervizarea
    5.8.2.1. Proiectele vor fi supervizate lunar sau in fazele importante ale realizarii unui proiect de catre personalul corespunzator cu care Fondul a incheiat contracte.
    Termenii de referinta pentru supervizori sunt prezentati in Proceduri Operationale.
    Fondul va contracta direct supervizori, pe baza profilului si termenilor de referinta aprobati. Supervizorii vor trece printr-un proces de selectie si apoi prin programe de pregatire ale Fondului menite sa asigure cunostintele profesionale si abilitatile de comunicare necesare.
    Se estimeaza un necesar de aproximativ 60 de supervizori selectati si pregatiti pe durata celor 4 ani.
    5.8.2.2. Supervizorul controleaza urmatoarele aspecte (vezi Procedurile Operationale):
    - stadiul de realizare al proiectului din punct de vedere fizic si al obiectivelor atinse;
    - calitatea tehnica;
    - managementul contractelor;
    - participarea, angajamentul si organizarea comunitatii, dezvoltarea capacitatii de realizare a operatiunilor si intretinerii dupa incetarea finantarii de catre Fond;
    - managementul proiectului si respectarea procedurilor de efectuare a achizitiilor de echipamente, munca si servicii;
    - satisfacerea regulamentelor de protectie a mediului inconjurator;
    - gestiunea financiara si contabilitatea proiectului.
    5.8.2.3. Se verifica registrele, devizele, facturile, chitantele in original (documente de evidenta primara) si se intocmeste un raport financiar pentru ca proiectului sa i se poata aloca in continuare sumele prevazute.
    Raportul cu privire la lucrarile realizate va fi controlat cu atentie. Rapoartele financiare si raportul referitor la lucrarile incheiate vor fi semnate de catre supervizori angajati de Fond.
    Supervizorii vor identifica nevoile Agentilor de executare legate de asigurarea mai bunei administrari a proiectului si vor comunica aceste informatii Departamentului Operational al Fondului. In limita posibilitatilor, si daca este nevoie, Comitetele de intretinere pot beneficia de pregatire si asistenta tehnica.
    5.8.3. Modificari ulterioare de buget sau grafic de lucru
    Modificari ulterioare pot interveni in urmatoarele doua situatii:
    (1) depasirea bugetului estimat initial sau/si
    (2) modificari ale graficului de realizare.
    Pot face obiectul unei analize si decizii la nivelul Fondului acele modificari survenite independent de vointa reprezentantilor beneficiarilor care nu modifica substantial proiectul aprobat.
    5.8.3.1. Modificarile de buget datorate unei cresteri bruste a preturilor
    In cazul in care intervine o crestere a bugetului de pana la 5% fata de cuantumul aprobat initial de Fond, intra in sarcina directorului executiv al Fondului sa analizeze si sa ia o decizie referitoare la solutionarea cererii adresate de reprezentantii beneficiarilor.
    5.8.3.2. Daca cresterea este mai mare de 5% fata de cuantumul aprobat de catre Fond, solicitarea de finantare suplimentara adresata de reprezentantii beneficiarilor va fi supusa, prin grija directorului executiv, analizei si aprobarii Consiliului director.
    5.8.3.3. Modificari ale graficului de executie a proiectului de pana la 30% din timpul estimat initial, datorate unor amanari neasteptate, independente de vointa reprezentantilor beneficiarilor (cum ar fi: conditii climaterice deosebite, intarzieri in livrarea unor bunuri sau servicii, si altele asemenea) sunt supuse analizei si fac obiectul unei decizii a directorului executiv al Fondului.
    5.8.3.4. Modificarile graficului de executie a proiectului care depasesc 30% din durata estimata initial, sunt supuse prin grija directorului executiv, analizei si aprobarii Consiliului director.
    5.8.3.5. Atat in cazul modificarilor ulterioare de buget, indiferent de procentul de crestere, cat si ale graficului de executie cu peste 30% din timpul estimat initial la aprobarea proiectului, Fondul va trimite la fata locului supervizorul, care va analiza oportunitatea acceptarii de catre Fond a modificarilor solicitate de reprezentantii beneficiarilor. Decizia directorului executiv al Fondului, precum si hotararea Consiliului director se va fundamenta pe baza situatiei gasite in teren si a recomandarilor facute de supervizor.
    5.8.3.6. In situatia in care modificarea de buget este mai mare de 5%, iar cea a graficului de lucru este de peste 30%, supervizorul proiectului va suspenda executia proiectului pe perioada necesara analizei si fundamentarii unei decizii in consecinta. Perioada de suspendare va fi cat mai scurta. Supervizorul va notifica in scris suspendarea executiei catre reprezentantii beneficiarilor de proiect.
    5.8.3.7. Decizia directorului executiv sau hotararea Consiliului director de aprobare a solicitarii modifica prevederile contractului de grant.
    Pe baza celor mai sus mentionate, supervizorul proiectului pregateste, cu consultarea reprezentantilor beneficiarilor, un act aditional la contractul de grant care va fi supus semnarii de catre directorul executiv al Fondului si, respectiv reprezentantii beneficiarilor care au solicitat modificarile.
    5.8.3.8. Supervizorul introduce in Sistemul de Management al Informatiilor toate modificarile convenite.
    5.8.3.9. In cazul respingerii solicitarilor de modificare de buget si, respectiv, a graficului de lucru pentru executia proiectului, Fondul notifica in scris reprezentantilor beneficiarilor decizia sa in timpul perioadei de suspendare a executiei proiectului.
    Atat decizia, cat si motivele acesteia vor fi consemnate in scris in aceasta scrisoare.
    5.9. Finalizarea si inchiderea
    5.9.1. Proiectele sunt considerate incheiate daca obiectivele convenite au fost atinse in mod satisfacator si daca s-au justificat toti banii.
    Incheierea presupune trei stadii diferite: fizic, financiar si juridic.
    5.9.2. Finalizarea fizica are loc printr-o receptie la fata locului, la care participa Comitetul de conducere a proiectului, supraveghetorul local, supervizorul si contractorul (cel cu care a fost incheiat contractul de prestare a serviciilor).
    Conditiile de calitate sunt verificate si orice obiectiv neatins poate atrage amanarea preluarii. Urmatoarea vizita este programata si convenita de toate partile implicate, iar contractorul va desfasura activitatile necesare in acest sens pe baza propriilor resurse. Acordul de preluare se semneaza dupa atingerea obiectivelor fixate.
    5.9.3. Inchiderea proiectului va fi anuntata in cel putin trei locuri publice: primarie, scoala, biserica sau centrul comunitar.
    Un reprezentant al Comitetului de conducere a proiectului sau al Agentului de executare, institutia de monitorizare locala, supervizorul din partea Fondului, reprezentantul antreprenorului, reprezentantul Comitetului de intretinere si reprezentantul Fondului vor semna procesul-verbal de inchidere.
    Cu ocazia inchiderii proiectului, proprietatea va fi transferata beneficiarilor sau autoritatilor locale.
    Inainte de inchiderea proiectului, se va conveni asupra unui plan detaliat de realizare a activitatilor de intretinere si asigurare a bugetului necesar cheltuielilor curente si de intretinere.
    Este de dorit ca majoritatea beneficiarilor sa fie de fata la inchiderea proiectului (unde este cazul).
    5.10. Evaluarea: evaluare anuala a beneficiarilor
    Fondul va intreprinde o evaluare anuala a beneficiarilor pe baza unui esantion reprezentativ pentru fiecare categorie de proiecte care vor fi alese aleator.

    6. GESTIUNEA FINANCIARA
    6.1. Reguli si proceduri pentru eliberarea fondurilor

    A. La nivelul B.I.R.D.
    6.1.1. B.I.R.D. va elibera fondurile din Acordul de imprumut incheiat cu Guvernul Romaniei, conform urmatoarei proceduri:
    1. Conform cu Acordul de imprumut, prin Acordul subsidiar, care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor si Fond, Ministerul Finantelor va delega Fondului autoritatea de a-si deschide cont. Guvernul va delega Fondului, printr-o hotarare, prerogativa de operare asupra contului respectiv.
    In baza hotararii Guvernului, presedintele Consiliului director desemneaza pe directorul executiv al Fondului si pe directorul financiar-administrativ al Fondului, in calitate de persoane imputernicite sa efectueze operatiuni asupra contului special, inclusiv realimentarea acestuia, in conformitate cu prevederile Acordului de imprumut.
    2. Distinct de contul special, Fondul isi deschide conturi curente la societati - bancare, persoane juridice romane, selectate in conditiile stabilite de finantator si, respectiv de catre B.I.R.D.
    3. Realimentarea contului special se face pe baza unei cereri adresate B.I.R.D. de catre cele doua persoane mentionate la punctul 1, insotita de o declaratie de cheltuieli.
    4. In cazul unor contracte de achizitii internationale, incheiate de Fond, cu o valoare mai mare de 100.000 de dolari S.U.A., Fondul, prin persoanele mentionate la punctul 1, poate solicita B.I.R.D. efectuarea directa a platii din contul special localizat la Washington D.C. (vezi procedura de achizitii la echipament/calculatoare prevazuta in PAD).

    B. La nivelul Fondului
    6.1.2. Pentru fondurile banesti provenite de la bugetul de stat, Fondul deschide un cont curent distinct la o societate bancara - persoana juridica romana selectata in baza cerintelor Ministerului Finantelor.
    6.1.3. Pentru alte surse financiare, provenite de la terti finantatori, Fondul deschide conturi curente distincte la societati bancare - persoane juridice romane, selectate in conformitate cu cerintele impuse de respectivii finantatori.
    Pentru resursele financiare obtinute de la terti finantatori din strainatate, Fondul isi deschide conturi curente in valuta, in conditiile cerintelor finantatorilor.
    6.1.4. Operatiuni in conturile prevazute la punctele 6.1.2. si 6.1.3. pot fi realizate numai sub semnaturile directorului executiv si directorului financiar-contabil si administrativ.
    6.1.5. Platile efectuate de Fond, in legatura cu functionarea sa curenta (cum ar fi: salarii, cheltuieli de deplasare, diurne, intretinere si altele asemenea), au la baza documentele de decontare prevazute de lege.
    Pentru contractele de achizitii de bunuri si servicii, cu valori mai mari de 5.000.000 lei, plata se efectueaza pe baza contractelor incheiate.
    6.1.6. Orice act juridic incheiat de Fond este legat de o anumita sursa de finantare si de o anumita linie din bugetul Fondului. Actele juridice incheiate de Fond pot fi finantate, dupa caz, in totalitate dintr-o anumita sursa de finantare sau din mai multe surse, in functie de cerintele impuse de catre finantatori.
    6.1.7. Prin exceptie de la principiul potrivit caruia, pe teritoriul Romaniei, platile se efectueaza in moneda nationala, o parte din resursele financiare puse la dispozitie de catre finantatorii straini pot fi utilizate pentru efectuarea unor plati in valuta, in conditiile impuse de finantatori. (O.U.G. nr. 66/1997 privind scutirea de plata a impozitelor pe salarii realizate si/sau pe venituri realizate de consultanti straini pentru activitatile desfasurate in Romania in cadrul unor acorduri de imprumut)
    6.1.8. Pe toate documentele de plata se mentioneaza: scopul platii, codul B.I.R.D. pentru categoria respectiva de plati, precum si codul din sistemul de contabilitate intern (a se vedea Manualul de proceduri administrativ-financiare).

    C. La nivelul proiectelor finantate de catre Fond
    6.1.9. Eliberarea fondurilor banesti pentru finantarea proiectelor aprobate de catre Consiliul director al Fondului se face in transe. Prima transa este considerata avans, iar urmatoarele transe se elibereaza pe masura executarii si incheierii unor lucrari sau activitati cuprinse in proiect, precum si pe baza raportului de evaluare intocmit de catre supervizorii Fondului, la fata locului.
    6.1.10. Raportul de evaluare al supervizorului cuprinde o parte de executie fizica a lucrarilor sau activitatilor, precum si evaluarea financiara intocmita pe baza verificarii documentelor de plata originale ale beneficiarilor de finantare.
    6.1.11. La data solicitarii urmatoarei transe, reprezentantii beneficiarilor trebuie sa justifice supervizorilor Fondului cel putin 75% din transa anterioara.
    Justificarea restului de 25% se face cu ocazia formularii solicitarii pentru urmatoarea transa. Justificarea ultimei transe se face pe baza raportului final al supervizorului.
    6.1.12. Pe baza raportului final favorabil, inceteaza raportul juridic dintre Fond si persoana juridica beneficiara, se inchide contul curent al acesteia din urma, iar eventualele sume ramase neconsumate se vireaza la Fond.

    D. Eliberarea fondurilor catre reprezentantii beneficiarilor
    6.1.13. Metodele de transfer al fondurilor privitoare la proiect, termenele si conditiile de eliberare a fondurilor sunt precizate in contractul de grant.
    6.1.14. In vederea incheierii contractului de grant, Comitetul de conducere a proiectului trebuie sa deschida contul curent la cea mai apropiata unitate C.E.C. sau banca.
    Organizatiile intermediare trebuie sa faca dovada deschiderii unui cont separat la o societate bancara - persoana juridica romana.
    6.1.15. Nivelul avansului prevazut la punctul 6.1.9. este in functie de cuantumul fondurilor aprobate, fara sa poata depasi plafoanele maxime stabilite prin prezentul manual.
    6.1.16. Numarul de transe, precum si nivelul acestora sunt stabilite in functie de cuantumul fondurilor aprobate, dupa cum urmeaza:
    a) sub 10.000 dolari: doua transe, din care avansul 40%, iar cea de a doua transa 60%;
    b) intre 10.001 dolari - 20.000 dolari: trei transe, din care avansul 25%, urmatoarea 60%, iar ultima transa 15%;
    c) peste 20.000 dolari: patru transe, din care avansul 15%, iar urmatoarele trei transe, 30%, 30% si 25% .
    6.1.17. Contributiile in numerar ale beneficiarilor fondurilor la realizarea proiectelor trebuie sa fie consemnate in contul curent, anterior momentului incheierii contractului de grant.
    6.1.18. Pentru eliberarea urmatoarelor transe, reprezentantii beneficiarilor completeaza un formular standard de solicitare de plata. Fondul va elabora si va multiplica un numar suficient de exemplare originale ale acestui formular standard.
    6.1.19. Dupa primirea solicitarilor de plata, Fondul declanseaza procedura prevazuta la punctele 6.1.10 si 6.1.11. In cazul ultimei transe, eliberarea se face numai cu conditia existentei certitudinii - atestate de supervizor - a finalizarii proiectului, conform cu prevederile contractului de grant si specificatiile la proiectul aprobat.
    6.2. Procedurile de achizitie a bunurilor si serviciilor

    Prevederi generale
    6.2.1. Metodele de achizitie a bunurilor si serviciilor, utilizate de catre Fond sau de catre reprezentantii beneficiarilor in legatura cu realizarea proiectelor, trebuie sa respecte anumite proceduri, subordonate exigentelor de eficienta si economicitate.
    Procedurile de achizitii vor urma, in principal, reglemetarile Bancii Mondiale in aceasta materie.
    In cazul obtinerii unor resurse financiare din partea altor donatori decat Banca Mondiala, acestia pot impune, in cadrul conventiilor de finantare, proceduri de achizitii specifice.
    In caz contrar, se vor aplica procedurile prevazute in prezentul capitol, armonizate cu cele ale Bancii Mondiale.

    Metode de achizitie
    Achizitii efectuate de catre Fond din strainatate
    6.2.2. Achizitiile de bunuri cum ar fi mijloace de transport, echipamente si programe de calculatoare, copiatoare si altele asemenea, se realizeaza in cadrul unor pachete mari de contracte.
    Bunurile in valoare de peste 100.000 dolari se achizitioneaza pe baza acceptului prealabil al Bancii Mondiale, urmand reglementarile acesteia in materia achizitiilor de pe pietele internationale.
    In cazul acestei metode de achizitie, Fondul trebuie sa solicite si sa obtina cel putin trei oferte de pret din partea unor potentiali furnizori din strainatate ori a reprezentantilor autorizati ai acestora in Romania, calificati conform termenilor de referinta aprobati de Fond.

    Achizitiile efectuate de catre Fond si de catre reprezentantii beneficiarilor de pe piata interna
    6.2.3. Costul achizitiilor de pe piata interna va fi exprimat in dolari S.U.A., potrivit cursului de schimb existent la data incheierii contractului de achizitie. Platile se vor efectua in moneda nationala, cu respectarea prevederilor regulamentului valutar aprobat de Banca Nationala a Romaniei.
    Metodele de achizitie de pe piata interna sunt cele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 (republicata in 1995) privind achizitiile publice si aprobate de Banca Mondiala.
    6.2.4. Contractarea pe baza de competitie se bazeaza pe urmatoarele principii:
    a) competitie libera si loiala;
    b) desfasurarea procedurii de achizitie in mod transparent;
    c) tratament egal acordat oricaror ofertanti.
    6.2.5. Metodele de achizitie prevazute la punctul 6.2.3. alin. 2 se utilizeaza in special in cazul lucrarilor publice aferente proiectelor ce urmeaza sa fie finantate de Fond, dar si in cazul achizitiilor de servicii si a bunurilor mobile, altele decat cele prevazute la punctul 6.2.2. alin. 1.
    6.2.6. Contractarea pe baza de competitie consta in compararea a trei oferte de preturi din partea unor furnizori interni, in vederea obtinerii celui mai bun pret, la o calitate identica.
    Metoda exclude licitatia si poate fi utilizata in cazul unor bunuri si servicii in valoare de pana la 25.000 dolari sau daca la locul unde urmeaza sa fie realizat proiectul exista un numar redus de furnizori care sa fie interesati in incheierea unor contracte de valori mici.
    6.2.7. Existenta cazurilor exceptionale prevazute la punctul 6.2.6. se atesta in scris de catre Fond, pe baza analizei efectuate de coordonatorii de sector asupra cererii adresate de catre reprezentantii beneficiarilor.
    Analiza se efectueaza si se finalizeaza cu o recomandare adresata directorului executiv al Fondului, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii reprezentantilor beneficiarilor. Decizia de atestare sau, dupa caz, de respingere a recomandarii se emite de catre directorul executiv al Fondului in cel mult 48 de ore.
    Pentru a stabili nivelul preturilor si al tarifelor in cazul contractarilor directe, Fondul organizeaza si actualizeaza o baza de date privind costurile unitare ale bunurilor si serviciilor achizitionate, in mod obisnuit, pentru realizarea proiectelor.
    Locuitorii comunitatilor pot participa la realizarea proiectului si cu alte lucrari decat cele care, potrivit Legii nr. 129/1998, reprezinta contributii locale obligatorii in vederea incheierii contractului de grant.
    6.2.8. In zonele sarace din mediul rural, unde lucrarile aferente realizarii proiectelor sunt simple, reclamand o calificare profesionala redusa, Comitetul de conducere a proiectului va incheia contracte civile de prestari servicii cu lucratori locali.
    Forta de munca angajata in conditiile alin. 1 va fi platita pe baza tarifelor stabilite cu ajutorul bazei de date prevazute la punctul 6.27 alin. 3, avandu-se in vedere nivelul de calificare impus de natura lucrarilor.
    In cazul in care este nevoie de specialisti calificati care nu pot fi angajati din randul locuitorilor comunitatii, Comitetul de conducere a proiectului va angaja persoane din afara acesteia.

    Contractele pentru serviciile de consultanta
    6.2.9. Serviciile de consultanta prestate de persoane fizice pentru Fond si pentru beneficiari se achizitioneaza pe baza de competitie.
    6.2.10. Selectia consultantilor se realizeaza pe baza unor termeni de referinta, stabiliti de Fond si de reprezentantii beneficiarilor.
    Termenii de referinta trebuie sa prevada profilul de specialitate si calificarea consultantilor.

    Administrarea procedurilor de achizitie
    La nivelul Fondului
    6.2.11. Directorul executiv supravegheaza toate achizitiile realizate de Fond.
    6.2.12. Departamentul Financiar-Contabil si Administrativ raspunde de fundamentarea si efectuarea achizitiilor de bunuri si servicii necesare Fondului.
    Consilierul juridic avizeaza asupra legalitatii achizitiilor efectuate de Fond.
    6.2.13. Departamentul Operational asigura realizarea si respectarea procedurilor pentru toate achizitiile aferente realizarii proiectelor, furnizand, la cerere, sprijin si asistenta reprezentantilor beneficiarilor.
    6.2.14. Pentru achizitionarea de mijloace de transport, echipamente si programe de calculatoare se vor urma reglementarile Bancii Mondiale in materie sau, daca se utilizeaza resurse financiare oferite de alti donatori, procedurile de achizitie impuse de acestia.
    In vederea realizarii achizitiei, se identifica furnizori din strainatate, care au reprezentanti autorizati in Romania, solicitandu-li-se sa isi prezinte ofertele.
    Achizitiile ce depasesc 100.000 dolari S.U.A. trebuie sa fie avizate, in prealabil, de catre Banca Mondiala.
    6.2.15. Echipamentele de birou si consumabile se achizitioneaza de pe piata interna, pe baza a trei oferte de preturi (vezi Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata in 1995 privind achizitiile publice). Aceasta achizitie este supusa controlului ulterior al Bancii Mondiale.
    6.2.16. Consultantii Fondului se vor angaja pe baza de competitie, in mod transparent, precum si cu respectarea unor termeni de referinta acceptati de Banca Mondiala.
    6.2.17. Pentru personalul cu functii de conducere din cadrul Fondului, ca si pentru facilitatori, promotori, evaluatori si supervizori, termenii corespunzatori de referinta sunt prevazuti in Procedurile Operationale ale Manualului de operare.
    Consultantii pot fi alesi de pe o lista elaborata in prealabil si aflata in baza de date a Fondului.
    6.2.18. Asistenta tehnica este asigurata de catre consultanti-persoane fizice pentru care se stabilesc termeni de referinta, avizati de catre Banca Mondiala.
    In cazul unor contracte de consultanta cu o valoare de peste 15.000 dolari S.U.A., Fondul va invita consultantii - persoane juridice, inscrisi intr-o lista elaborata in prealabil, sa isi prezinte ofertele.
    6.2.19. In cazul organizarii unor cursuri sau activitati de pregatire, se poate recurge la o sursa unica, in masura in care satisface in totalitate conditiile calitative impuse de termenii de referinte.

    La nivelul proiectului
    6.2.20. Reprezentantii beneficiarilor raspund de administrarea resurselor financiare aferente realizarii proiectelor inclusiv in ceea ce priveste incheierea contractelor de achizitii.
    Reprezentantii beneficiarilor pot solicita Fondului sa le asigure asistenta de specialitate in vederea efectuarii achizitiilor, fara ca acest sprijin sa le reduca raspunderea prevazuta la alin. 6.2.20.
    Comitetul de conducere a proiectului va desemna pe unul dintre membrii sai pentru a urmari, in mod direct, respectarea procedurilor de achizitie si incheiere a contractelor corespunzatoare.
    6.2.21. Metodele de achizitie sunt flexibile, astfel incat sa poata fi adaptate diferentelor regionale, sub aspectul capacitatii institutionale a comunitatilor beneficiare si al existentei, pe plan local, a furnizorilor bunurilor si prestatorilor de servicii necesare.
    6.2.22. Achizitionarea de bunuri si servicii din resursele financiare oferite de Fond constituie o obligatie esentiala a Comitetului de conducere a proiectului.
    Contractul de grant va stipula conditiile si modalitatile de utilizare a banilor, cu privire la obligatia prevazuta la alin. 6.2.20.
    6.2.23. Procedurile de achizitie se anexeaza la contractul de grant, iar beneficiarul fondurilor beneficiaza, pe parcursul executarii proiectului, de cursuri de pregatire si asistenta tehnica referitoare la problemele de achizitii. Supervizorii Fondului examineaza, la fata locului, activitatea de achizitii, urmarind modul in care Comitetul de conducere a proiectului respecta clauzele contractului de grant si reglementarile Fondului, privitoare la achizitii.
    6.2.24. Fondul elibereaza resurse financiare pentru urmatoarele propuneri de proiecte:
    a) lucrari mici de infrastructura, in limita unui plafon de 75.000 dolari S.U.A.;
    b) servicii sociale si activitati generatoare de venit si de locuri de munca, in limita unui plafon de 20.000 dolari S.U.A.
    Avand in vedere limita restrictiva a fondurilor, eliberarea lor in mai multe transe succesive, precum si cheltuielile eligibile pe tipuri de proiecte, va fi utilizata metoda de achizitie a bunurilor si serviciilor pe piata interna, selectionarea furnizorilor si a prestatorilor realizandu-se pe baza a trei oferte de pret/tarif.
    In cazul absentei furnizorilor si a prestatorilor locali, ca si in situatia unor proiecte realizate in localitatile izolate, se poate recurge la incheierea directa a unor contracte de achizitie, fara competitie.
    6.2.25. Serviciile de consultanta pentru cursuri de pregatire, asistenta tehnica si extensie in sprijinul pregatirii, realizarii si evaluarii proiectelor - in valoare de pana la 500 dolari S.U.A., se pot achizitiona pe baza listei din baza de date a Fondului, referitoare la potentialii consultanti autorizati.
    6.2.26. Persoana insarcinata cu monitorizarea proiectului va fi desemnata de catre Comitetul de conducere a proiectului, in considerarea competentei tehnice necesare si a experientei anterioare in acest domeniu.

    Avizul prealabil al Bancii Mondiale cu privire la contractele de achizitie
    6.2.27. Banca Mondiala va solicita sa ii fie prezentate, in vederea unui aviz prealabil, primele trei proiecte aprobate de Fond, din fiecare din cele trei categorii, in fiecare runda a competitiei de selectie.
    6.2.28. Pentru toate contractele de achizitii de bunuri de pe piata internationala, a caror suma totala depaseste 200.000 dolari S.U.A., primele doua trebuie avizate, in prealabil, de catre Banca Mondiala.
    In cazul achizitiilor de bunuri de pe piata interna, Banca Mondiala va aviza, in prealabil, primele trei contracte urmand sa efectueze un control ulterior al mostrelor de bunuri si consumabile furnizate.
    6.2.29. Pentru contractele de achizitii de bunuri, cu o valoare de pana la 25.000 dolari S.U.A., Banca Mondiala va face un control ulterior al mostrelor furnizate.
    6.2.30. In cazul persoanelor angajate pe baza de contract de munca sau conventie civila de prestari servicii, termenii de referinta, in considerarea carora se incheie contractele, se avizeaza de catre Banca Mondiala, pentru a se asigura competenta si pregatirea de specialitate, precum si alegerea, pe baze competitive, a consultantului - persoana fizica.
    6.2.31. Avizul prealabil al Bancii Mondiale are caracter obligatoriu si trebuie respectat de catre Fond.
    6.3. Conditii referitoare la controlul financiar intern si extern

    Controlul financiar intern
    6.3.1. Departamentul Financiar-Contabil si Administrativ al Fondului raspunde de urmarirea situatiei bugetului de venituri si cheltuieli si a tuturor operatiunilor financiare efectuate de Fond.
    6.3.2. Supervizorii Fondului Intocmesc rapoarte referitoare la cheltuiala corecta a fondurilor pe parcursul realizarii proiectelor, cu respectarea clauzelor contractului de grant si a reglementarilor Fondului.
    6.3.3. Departamentul Financiar-Contabil si Administrativ raporteaza, de indata, directorului executiv orice neregularitati constatate in operatiunile financiare ale Fondului, formuland propuneri de intrare in legalitate. Aceste rapoarte se pun la dispozitia Consiliului director.

    Controlul financiar extern
    6.3.4. Situatiile financiare ale Fondului se vor intocmi in mod distinct de cele prevazute de legislatia romana, cu respectarea reglementarilor Bancii Mondiale in aceasta materie.
    Un cenzor extern independent agreat de Banca Mondiala va realiza controlul financiar extern anual al Fondului. Cenzorii externi independenti sunt selectati de catre Consiliul director, pe baza termenilor de referinta conveniti cu Banca Mondiala.
    Documentele justificative aferente operatiunilor financiare ale Fondului se pastreaza, in original, de catre Departamentul Financiar-Contabil si Administrativ si se prezinta cu ocazia controlului. Toate conturile, rapoartele intocmite in urma controlului si proiectele vor putea fi verificate oricand.
    Anul financiar pentru activitatea Fondului este de la 1 ianuarie - 31 decembrie.
    Conturile se inchid in ultima zi a anului financiar, iar raportul controlului financiar va fi prezentat Consiliului director in termen de 6 luni de la incheierea anului financiar precedent.
    6.3.5. In cel mult 6 luni de la incheierea anului financiar, Fondul va prezenta Primului-Ministru, Bancii Mondiale si altor donatori copii certificate ale rapoartelor controlului financiar, cuprinzand bilanturile si opinia cenzorului extern independent cu privire la eficienta activitatii Fondului si la eficacitatea controlului financiar intern, in ceea ce priveste reducerea posibilitatii de utilizare necorespunzatoare a resurselor financiare.

    7. MONITORIZAREA SI EVALUAREA FONDULUI
    7.1. Sistemul de Management al Informatiilor (SMI)
    7.1.1. Acesta va trebui sa fie alcatuit din doua subsisteme:
    - un subsistem de monitorizare a ciclului proiectelor
    - un subsistem administrativ.
    7.1.2. Subsistemul de monitorizare a ciclului proiectelor va trebui:
    - sa urmareasca ciclul proiectului si sa ajute Fondul in conducerea proiectului in toate fazele sale;
    - sa ajute Fondul in realizarea tuturor sarcinilor administrative legate de proiect;
    - sa fie un instrument in procesul de luare a deciziilor;
    - sa aiba o baza de date pentru cele mai reprezentative articole din proiect;
    - sa furnizeze indicatori de urmarire a performantei.
    7.1.3. Principalele module ale subsistemului de management al proiectelor sunt:
    - modulul resurselor si al instrumentelor de identificare a beneficiarilor: inlesneste procesul de luare a deciziilor; inregistreaza intr-o baza de date informatii referitoare la caracteristicile socio-economice ale diferitelor regiuni, resursele pe regiuni, organizatiile existente local ce pot furniza sprijin proiectelor, ONG-uri;
    - modulul legat de proiecte: gestioneaza toata informatia despre ciclul proiectelor Fondului incepand cu solicitarile de proiecte, evaluari, aprobari, contractari, implementare si incheiere a proiectelor;
    - modulul pentru monitorizare: incorporeaza rapoarte de monitorizare si prezentari grafice pentru principalii indicatori monitorizati.
    7.1.4. Subsistemul administrativ va trebui:
    - sa ajute Fondul in indeplinirea sarcinilor sale de administrare si contabilitate;
    - sa furnizeze la timp datele contabile pentru controlul financiar;
    - sa se ocupe de toate informatiile financiare.
    7.1.5. Subsistemul administrativ cuprinde urmatoarele module:
    - contabilitate (pe baza principiilor si procedurilor de contabilitate traditionala si eventual cu un program comercial existent; se recomanda sa opereze cu doua monede);
    - buget (controlarea bugetului prin raportari care sa arate volumul estimat, cel efectiv realizat si diferentele dintre cele doua pe o anumita perioada);
    - consultanti (o baza de date pentru consultanti, informatii de administrare a personalului, plata onorariilor consultantilor, contractele consultantilor);
    - rapoartele pentru Banca cu privire la fondurile eliberate si cheltuieli (ajuta la realizarea tuturor sarcinilor legate de rapoartele prezentate Bancii si Fond; primeste datele referitoare la ciclul proiectului, contabilitate, module profesionale).
    7.1.6. Sistemul de informatii se sprijina pe o baza de date a costurilor unitare - un instrument dinamic si util care permite controlul si elaborarea bugetelor proiectelor si a unor indicatori de eficienta a costurilor.
    In esenta, acest instrument este alcatuit din trei elemente:
    - o baza de date individuale;
    - o baza de date sub forma de formule;
    - o baza de date pentru preturi compuse.
    Combinatia de date din primele duce la crearea celei de a treia baze de date.
    Metodologia de alcatuire a unui Catalog de preturi compuse se face prin descompunerea unui produs (de exemplu, un zid) in elementele sale componente (materiale, mana de lucru si echipament): acesta este punctul de la care incepe construirea unei analize structurate.
    7.2. Indicatori de performanta si monitorizare pe parcurs
    Fondul poate utiliza urmatorii indicatori de monitorizare (furnizati de SMI):
    7.2.1. Promovare si facilitare
    - Numarul proiectelor (cererilor) prezentate de comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenind din comunitati sarace si/sau ONG-uri;
    - Numarul proiectelor (cererilor) prezentate de comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenind din comunitati sarace si/sau ONG/judete;
    - Numarul de comunitati facilitate;
    - Numarul proiectelor (cererilor) prezentate de catre comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenind din comunitati sarace facilitate/Numarul comunitatilor cu facilitatori (%);
    - Numarul proiectelor (cererilor) prezentate de catre organizatiile comunitare/numarul proiectelor prezentate (%);
    - Numarul proiectelor cu parteneriate/Numarul proiectelor prezentate (%);
    - Numarul facilitatorilor cu pregatire speciala;
    - Numarul mediu de comunitati facilitate pe un facilitator (si pe judete);
    - Numarul materialelor publicitare difuzate de catre Fond;
    - Media numarului de ore de lucru pe teren a unui facilitator pentru un proiect prezentat;
    - Media numarului de vizite intreprinse de facilitator intr-o comunitate pentru prezentarea unui proiect.
    7.2.2. Evaluarea
    - Numar de proiecte prezentate pe tipuri de proiect;
    - Numar de proiecte eligibile pe tipuri de proiect;
    - Proiecte eligibile/proiecte prezentate (%);
    - Numar de proiecte evaluate;
    - Numar de proiecte evaluate pe un evaluator (total si pe judete);
    - Numarul mediu de proiecte evaluate pe tipuri de proiect si pe judete;
    - Numar de proiecte aprobate prezentate de comunitatile cu facilitator;
    - Numar de proiecte aprobate prezentate de comunitatile fara facilitator;
    - Proiecte aprobate/proiecte evaluate (%);
    - Interval scurs intre prezentare si evaluarea de birou (zile);
    - Interval scurs intre evaluarea de birou si de teren (zile);
    - Interval scurs intre evaluarea externa si raportul de evaluare (zile);
    - Numarul beneficiarilor potentiali pe tipuri de proiect;
    - Cost per beneficiar per proiect (pe tipuri de proiect);
    - Tip/unitati de beneficii per proiect (pe tipuri de proiect);
    - Partea reprezentata de contributia comunitatii pe proiect (pe tipuri de proiect).
    7.2.3. Implementare si supervizare
    - Timp scurs in medie intre raportul de evaluare si eliberarea primei transe (zile);
    - Timp scurs in medie intre prezentarea cererii si eliberarea primei transe (zile);
    - Numar mediu de proiecte pe un supervizor (in total si pe fiecare judet in parte);
    - Durata medie intre supervizare si eliberarea urmatoarei transe (zile);
    - Numarul de proiecte incheiate;
    - Proiecte incheiate/proiecte aprobate (%) (in total si pe fiecare tip si subtip de proiect);
    - Proiecte incheiate/proiecte evaluate (%) (in total si pe fiecare tip si subtip de proiect);
    - Proiecte incheiate/proiecte eligibile (%) (in total si pe fiecare tip si subtip de proiect);
    - Proiecte incheiate/proiecte prezentate (%) (in total si pe fiecare tip si subtip de proiect);
    - Numar de proiecte anulate pe parcursul executiei si motivul (in total si pe tip si subtip, si pe judete);
    - Fonduri alocate pe fiecare tip si subtip de proiect (dolari S.U.A.);
    - Numar de proiecte incheiate pe fiecare tip de proiect, pe judete;
    - Volumul fondurilor pe fiecare tip si subtip de proiect (dolari S.U.A.);
    - Numar de proiecte in derulare pe tipuri si subtipuri, si pe judete;
    - Volum total al alocatiei (dolari S.U.A.);
    - Contributie locala/volum alocat (%) (in total si pe fiecare tip si subtip, ca si pe judete);
    - Intarzieri medii in executie pe tipuri de proiect (zile), pe tipuri de cauze;
    - Intarzieri medii in executie pe tipuri de proiecte (%).
    7.2.4. Indicatori generali
    - Numar total de beneficiari;
    - Numar de beneficiari pe tipuri si subtipuri si pe judete;
    - Cost mediu pe beneficiar (in total, pe fiecare tip si subtip, si pe judete);
    - Cost mediu pe beneficiar pe fiecare tip de proiect in mediul urban si in cel rural (in total, si pe fiecare tip si subtip de proiect);
    - Numar de proiecte administrate de organizatii comunitare/numar total de proiecte in sprijinul comunitatilor sarace din mediul rural.
    7.3. Evaluarea ulterioara
    7.3.1. Fondul intentioneaza sa isi evalueze activitatea pe parcursul derularii proiectelor si va fi suficient de flexibil pentru a permite orice modificare semnalata de evaluatori. Se propune trecerea in revista a activitatii Fondului la 18 luni de la data inceperii efective a activitatii sale. Evaluarea celor 18 luni de activitate va permite Fondului operarea de schimbari si imbunatatiri in programul sau.
    7.3.2. Succesul initiativelor izvorate din mijlocul comunitatii depinde de:
    - capacitatea comunitatii de a lua parte la propria dezvoltare;
    - mentinerea in continuare a bunurilor create prin proiect
    - capacitatea Fondului de a raspunde cererilor.
    7.3.3. Acestea vor fi, deci, principalele domenii ale primei evaluari. Rezultatele ei vor servi la imbunatatirea elementelor cu caracter tehnic, a procedurilor de conducere si raportate, a identificarii nevoilor de pregatire, evaluarii efectului asupra beneficiarilor, la imbunatatirea continutului mesajelor si identificarea zonelor de dezvoltare ulterioara.
    7.3.4. Cele trei domenii care vor fi supuse evaluarii sunt:
    - evaluarea beneficiarului la nivelul comunitatii
    - elementele tehnice pe care se bazeaza
    - conducerea Fondului
    7.3.5. Studii de evaluare a beneficiarilor
    Se vor organiza studii de evaluare a beneficiarilor pentru a aprecia valoarea activitatii proiectului, asa cum este ea perceputa de catre principalii ei utilizatori/beneficiari.
    Prin beneficiari se intelege diferitele grupuri de persoane care beneficiaza de rezultatele proiectului.
    Pe parcursul proiectului Fondului se vor organiza doua evaluari:
    - un studiu de baza care va fi initiat dupa alocarea granturilor;
    - o analiza principala, care va fi efectuata in scopul evaluarii finale.
    7.3.6. Elementele care vor fi avute in vedere in evaluarea impactului asupra beneficiarului a activitatii Fondului vor fi urmatoarele:
    - satisfactia beneficiarilor;
    - participarea beneficiarilor;
    - viabilitatea proiectului;
    - impactul institutional;
    - performanta Fondului.
    7.3.7. Este de dorit sa se evite folosirea unui esantion mare. In esantion ar putea intra:
    - solicitantul;
    - personalul Fondului implicat in proiect;
    - antreprenorii care au executat activitatea legata de proiect;
    - persoanele care au realizat activitatea de implementare a proiectului;
    - lideri locali;
    - membrii Comitetului de conducere a proiectului si ai Agentului de executare;
    - oficialitatile implicate in implementarea proiectului si/sau care raspund de mentinerea activitatii sau realizate;
    - membrii comunitatii; in functie de natura proiectului, pentru acest esantion va trebui sa se precizeze venitul, sexul, varsta, cu serviciu sau somer, cu pamant sau fara;
    - masura in care beneficiarii sunt satisfacuti de rezultatele proiectului (atingerea obiectivelor);
    - costul per beneficiar si tip de proiect.
    7.3.8. Evaluarea tehnica
    Se va solicita o evaluare tehnica dupa 18 luni de activitate. Ea va urmari:
    - Planurile si listele de cantitati utilizate:
      1. simplitate si usurinta de a fi intelese;
      2. daca planurile respecta normele in sectorul respectiv;
      3. daca listele de cantitati corespund planurilor;
      4. daca planurile si listele de cantitati au fost urmate de catre comunitati;
      5. daca cheltuielile efective corespund listei de cantitati.
    - Calitatea tehnica si valorica
    Evaluarea va stabili daca proiectele sunt bune, acceptabile sau slabe si daca investitia este justificata.
    - Constrangeri
    Evaluarea va identifica principalele constrangeri in realizarea proiectului, inclusiv eficacitatea achizitiilor si administrarii materialelor, fortei de munca si transportului.
    - Intretinere
    Evaluarea va aprecia perspectivele proiectului de a se mentine pe baza elementelor de conceptie, calitate tehnica a constructiei si angajamentului comunitatii de a-l intretine.
    Echipa de evaluare va merge in locurile in care se vor fi incheiat proiecte.

    Evaluarea conducerii si administratiei
    7.3.10. A treia componenta a evaluarii se va referi la capacitatea Fondului de a raspunde cererii:
    - revizuirea rolurilor si responsabilitatilor;
    - revizuirea strategiilor de promovare, focalizare si facilitare, precum si criteriile de eligibilitate pentru proiecte, modificandu-le in functie de noile nevoi ale populatiei sarace;
    - revizuirea procedurilor referitoare la ciclul unui proiect si identificarea punctelor de blocaj;
    - revizuirea capacitatii SMI - datele introduse, utilizarea datelor pentru analiza si intocmirea rapoartelor, utilizarea informatiilor elaborate pentru a fi continute in mesajele Fondului,
    - revizuirea fluxurilor informationale, a formei si mecanismelor de raportare;
    - recomandari cu privire la nevoile de personal si rolul acestora, nevoile de pregatire, si dezvoltarea in continuare a sistemului central de informatii

    Glosar:
    - Agent de executare = organizatie care pune in practica proiectul; in cazul comunitatilor rurale sarace, acesta este organizatia comunitara reprezentata de Comitetul de conducere a proiectului sau grupul productiv, iar in cazul proiectelor adresate grupurilor dezavantajate, Agentul de executare este, de obicei, o organizatie neguvernamentala in parteneriat cu autoritatea locala.
    - Beneficiari = grupuri din comunitati rurale sarace, grupuri dezavantajate si grupuri productive provenind din comunitati sarace (Legea nr. 129/1998).
    - Comitet de conducere a proiectului = unitatea de gestiune si conducere a proiectului, alcatuita din trei persoane: presedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunitati sarace sau al grupurilor dezavantajate si desemnate de acestea printr-o procura speciala certificata de secretarul Primariei locale (Legea nr. 129/1998).
    - Comitet de intretinere a proiectului = comitet alcatuit in scopul asigurarii continuitatii proiectului dupa terminarea finantarii Fondului; acesta are misiunea de a elabora si aplica un plan de intretinere a proiectului.
    - Comunitati rurale sarace = grupuri de gospodarii si familii, traind intr-un sat sau intr-o asezare umana izolata, care se confrunta cu aceleasi probleme si obstacole, au interese identice si indeplinesc caracteristicile prevazute in Manualul de operare al Fondului (Legea nr. 129/1998).
    - Contract de Grant = conventie incheiata intre Fond si reprezentantii de drept ai beneficiarilor, in temeiul careia Fondul transmite beneficiarilor sau, dupa caz, organizatiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, in scopul exclusiv al executarii proiectelor aprobate (Legea nr. 129/1998).
    - Reprezentantii beneficiarilor = dupa caz, acestia sunt Comitetele de conducere a proiectelor, in cazul grupurilor din comunitatile rurale sarace si al grupurilor productive provenind din comunitatile sarace, sau organizatiile intermediare, in cazul grupurilor dezavantajate (Legea 129/1998).
    - Mecanisme de focalizare = metode de identificare a comunitatilor rurale sarace si a grupurilor dezavantajate (de exemplu, harti ale saraciei, gradul de dezvoltare comunitara - masurat pe o scala de dezvoltare, criterii de eligibilitate si evaluare pentru selectia proiectelor, etc.)
    - Facilitator = persoana fizica sau juridica, selectata de Fond, care isi asuma obligatia sa ajute comunitatea rurala saraca, un grup dezavantajat sau un grup productiv dintr-o comunitate rurala saraca, dupa caz, sa se organizeze, sa-si identifice necesitatile proprii, sa le ierarhizeze si sa elaboreze un proiect (Legea nr. 129/1998).
    - Grupuri dezavantajate = grupuri de indivizi saraci, care se identifica printr-o nevoie de baza comuna pe care sunt incapabili sa si-o satisfaca prin propriile eforturi si care nu au acces, in mod normal, la toate programele de asistenta sociala si nu sunt ajutati de familie sau reteaua informala; acestea sunt alcatuite, dupa caz, din varstnici, saraci, fara sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinte sau adapost, femei victime ale violentei domestice, femei sarace, parinti saraci cu copii in intretinere, copii ai strazii, adolescente sarace gravide si alte asemenea categorii.
    - Grupuri productive provenite din comunitati sarace = grupuri ale producatorilor agricoli, mestesugarilor si artizanilor (Legea nr. 129/1998).
    - Organizatii intermediare = sunt organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ sau autoritati ale administratiei publice locale, dupa caz, aflate in raporturi contractuale de parteneriat cu organizatii neguvernamentale si grupuri dezavantajate (Legea nr. 129/1998).

    Lista abrevierilor:
    Fond   = Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS)
    ONG    = Organizatie nonguvernamentala
    CCP    = Comitetul de conducere a proiectului
    CD     = Consiliul director
    SMI    = Sistemul de Management al Informatiilor
    RP     = Relatii Publice
    SGG    = Secretariatul General al Guvernului
    C.E.C. = Casa de Economii si Consemnatiuni

    ANEXA 2

                            PROCEDURA
DE DOBANDIRE A PERSONALITATII JURIDICE DE CATRE GRUPURILE DIN COMUNITATILE RURALE SARACE SI GRUPURILE PRODUCTIVE PROVENITE DIN COMUNITATI SARACE

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pentru a beneficia de dispozitiile Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, grupurile din comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenite din comunitati sarace, definite potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) si d) din lege, trebuie sa obtina personalitate juridica in conditiile prevazute de prezenta procedura.
    Art. 2
    Grupul din comunitatea rurala saraca si grupul productiv provenit din comunitatea saraca ia fiinta printr-un act de constituire incheiat intre cel putin 10 persoane fizice cu capacitate de exercitiu deplina si cu domiciliul in localitatea respectiva.
    In cazul grupului productiv provenit din comunitatea saraca, asociatii pot fi atat producatori agricoli, mestesugari si artizani, cat si alte persoane care doresc sa practice in conditiile prevazute de lege aceste indeletniciri.

    CAP. 2
    Convocarea adunarii constitutive

    Art. 3
    Una sau mai multe persoane fizice din cele prevazute la art. 2 din prezenta procedura pot initia declansarea prezentei proceduri, determinand alte persoane fizice din cadrul comunitatii sa incerce identificarea nevoilor proprii ale acesteia din urma, ierarhizarea lor si elaborarea unui proiect pentru care sa se solicite o finantare din partea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, in conditiile Legii nr. 129/1998.
    In vederea identificarii si ierarhizarii nevoilor comunitatii, precum si in scopul clarificarii dispozitiilor Legii nr. 129/1998 si al elaborarii unui proiect, grupul constituit in conditiile paragrafului anterior se poate reuni in mai multe intalniri informale.
    Art. 4
    Dupa ce au fost realizate etapele prevazute la art. 3, se convoaca o adunare constitutiva a grupului din comunitatea rurala saraca sau, dupa caz, a grupului productiv provenit din comunitatea saraca. Adunarea constitutiva este legal constituita daca la lucrarile acesteia participa cel putin 10 persoane fizice ce indeplinesc conditiile prevazute la art. 2.
    Art. 5
    Procedura de convocare este stabilita, in mod liber, de catre grupul de initiativa, cu conditia de a fi asigurata o publicitate adecvata la nivelul comunei cu privire la problemele care urmeaza sa fie dezbatute, precum si la data si locul tinerii adunarii.
    Art. 6
    Persoanele care doresc sa se asocieze in grup participa personal la adunarea constitutiva.
    La adunarea constitutiva pot participa, in afara celor care o convoaca, orice alta persoana fizica cu capacitate de exercitiu deplina, avand domiciliul pe raza localitatii - tineri, batrani, barbati, femei, indiferent de etnie, convingeri politice sau religioase. Aceste persoane pot cere in conditiile prevazute in lege sa fie primite in grup.
    In cazul grupurilor productive provenite din comunitati sarace, vor fi avute in vedere prevederile art. 2 alin. 2.

    CAP. 3
    Competenta adunarii constitutive

    Art. 7
    In cadrul adunarii constitutive, se vor lua decizii cu privire la:
    a) nevoile comunitatii rurale sarace, precum si hotararea de a se constitui o persoana juridica in scopul satisfacerii acestor nevoi;
    b) stabilirea denumirii si a sediului persoanei juridice;
    c) evaluarea aporturilor in natura si in munca;
    d) aprobarea prin semnare a actului de constituire a grupului;
    e) alegerea Comitetului de conducere a proiectului si emiterea procurii speciale care stabileste puterile acestuia si modul lor de exercitare.
    Art. 8
    Adunarea constitutiva alege un presedinte din randul participantilor, care are sarcina de a conduce sedinta.
    Doi dintre participanti asigura secretariatul adunarii constitutive, redactand procesul-verbal al adunarii constitutive.
    Art. 9
    In cadrul adunarii, membrii grupului de initiativa prezinta o expunere privind nevoile comunitatii, continutul actului de constituire, precum si schita proiectului ce urmeaza sa fie inaintat Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.
    Actele mentionate la alin. 1 se elaboreaza de catre grupul de initiativa.
    Membrii grupului de initiativa trebuie sa ofere orice explicatii referitoare la Legea nr. 129/1998, precum si la reglementarile adoptate de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala in baza legii.

    CAP. 4
    Actul de constituire

    Art. 10
    Actul de constituire va cuprinde:
    a) denumirea persoanei juridice, care poate fi denumirea satului sau a asezarii umane izolate in care domiciliaza asociatii sau orice alta denumire care, in conditiile respectarii ordinii publice; individualizeaza persoana juridica;
    b) sediul persoanei juridice;
    c) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul asociatilor;
    d) scopul persoanei juridice, constand in satisfacerea unor nevoi specifice, prin realizarea unui proiect ce urmeaza sa fie supus spre aprobare Fondului Roman de Dezvoltare Sociala; descrierea sumara a nevoilor comunitatii;
    e) denumirea si descrierea sumara a proiectului;
    f) patrimoniul persoanei juridice, cu mentionarea contributiilor asociatilor, in bani, in bunuri sau in munca; valoarea contributiilor in bunuri, modul de stabilire a valorii contributiei in munca si de prestare a muncii; modul de varsare a contributiilor in bani si in bunuri; consecintele neindeplinirii obligatiilor asumate;
    g) organele persoanei juridice, alegerea, functionarea si componenta acestora: adunarea generala, comitetul de conducere;
    h) stabilirea asociatilor imputerniciti sa reprezinte persoana juridica in relatiile cu tertii si care pot semna actele care produc efecte juridice;
    i) durata asocierii;
    j) modul de dizolvare a persoanei juridice si de lichidare a patrimoniului acesteia.
    Art. 11
    Evaluarea contributiilor in natura si in munca se realizeaza de catre asociati, in conditiile legii.

    CAP. 5
    Hotararile adunarii constitutive

    Art. 12
    Hotararile adunarii constitutive au ca efect infiintarea unei asociatii. Pentru aceste considerente ele pot fi luate numai cu acordul tuturor membrilor fondatori.
    Hotararile sunt lovite de nulitate si nu produc efecte juridice daca participarea la adunare nu s-a facut in conditiile prevazute la art. 6.
    Art. 13
    Persoanele mentionate la art. 8 alin. 2 intocmesc procesul-verbal al adunarii constitutive, in care se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii constitutive, participantii prezenti in conditiile prevazute la art. 6, dezbaterile adunarii in rezumat, hotararile adoptate, iar, la cererea participantilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
    Procesul-verbal se semneaza de persoanele care l-au intocmit, precum si de presedintele adunarii constitutive.
    Art. 14
    Actul de constituire se semneaza de toti participantii care, in urma dezbaterii continutului sau/si a propunerilor de imbunatatire, l-au votat.

    CAP. 6
    Acte juridice si formalitati ulterioare adunarii constitutive

    Art. 15
    In termen de 5 zile de la data semnarii actului de constituire, asociatii care s-au angajat sa contribuie cu bani si alte bunuri la constituirea patrimoniului initial, sunt obligati sa le verse, respectiv sa le transmita, in conditiile stabilite de adunarea constitutiva.
    In acelasi termen, presedintele adunarii constitutive va solicita secretarului primariei comunei certificarea procurii speciale prin care a fost imputernicit comitetul de conducere a proiectului. Procura se certifica in cel mult 24 de ore. Comitetul de conducere a proiectului isi exercita mandatul de la data certificarii procurii speciale.
    Art. 16
    In termen de 10 zile de la data semnarii actului de constituire, comitetul de conducere a proiectului solicita primarului comunei inregistrarea actului de asociere. Cererea adresata primarului este insotita de actul de constituire, procesul-verbal al adunarii constitutive si procura speciala prin care a fost imputernicit Comitetul de conducere a proiectului, toate in original.
    Primarul examineaza cererea si actele anexate, verificand modul in care au fost respectate dispozitiile legii si prevederile prezentei Proceduri.
    In cazul in care cerintele mentionate la alin. 2 au fost indeplinite, primarul va dispune, in termen de 5 zile de la data depunerii cererii, inregistrarea actului de constituire intr-un registru special al primariei. Dispozitia de inregistrare va reda cuprinsul actului de constituire, potrivit art. 10.
    Art. 17
    Grupul din comunitatea saraca, respectiv grupul productiv provenit din comunitatea saraca este persoana juridica de la data inregistrarii actului de constituire in registrul special al primariei.
    De personalitatea juridica astfel dobandita grupul va putea face uz numai in raporturile juridice nascute in legatura cu aplicarea Legii nr. 129/1998.
    Art. 18
    Actul de constituire, precum si procura speciala prin care sunt imputerniciti mandatarii grupului vor fi intocmite potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta procedura.

    ANEXA 1

                         ACT DE CONSTITUIRE

    Art. 1
    Persoanele mentionate mai jos, care in data de ................... au luat parte la adunarea de constituire a grupului productiv din comunitatea rurala saraca/grupului productiv provenit din comunitatea rurala saraca
.................................. si au votat continutul prezentului act,
      (denumirea Grupului)
    Inteleg sa se asocieze si sa constituie o persoana juridica, in conditiile prevazute de Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.

         Numele de familie        Locul si data           Domiciliul
           si prenumele             nasterii
        ..................      ..................     ..................
        ..................      ..................     ..................
        ..................      ..................     ..................
        ..................      ..................     ..................

    Art. 2
    Denumirea persoanei juridice este Grupul din comunitatea saraca "..................."*1)
    Art. 3
    Sediul persoanei juridice este in ................*2).
    Art. 4
    Scopul persoanei juridice il constituie ......................*3).
    Art. 5
    Proiectul propus de persoana juridica este denumit ..................*4) si se refera, in esenta, la ....................*5)
    Art. 6
    La data constituirii patrimoniul persoanei juridice cuprinde: .............................*6)
    Art. 7
    Pe toata perioada asocierii prevazuta la art. 9, raporturile dintre asociati trebuie sa se caracterizeze prin buna-credinta si grija pentru treburile persoanei juridice.
    Asociatii vor urmari impreuna realizarea scopului pentru care s-au asociat.
    Adunarea membrilor persoanei juridice functioneaza dupa urmatoarele reguli: ......................................*7)
    Art. 8
    Comitetul de conducere a proiectului este compus din ....................*8) si are ca principale atributii administrarea cu grija si buna-credinta a proiectului, precum si a tuturor treburilor persoanei juridice.
    Obligatiile Comitetului de conducere a proiectului sunt detaliate prin procura speciala.
    Art. 9
    Persoana juridica se constituie pe durata de executare a proiectului.
    Art. 10
    Dizolvarea persoanei juridice are loc in urmatoarele cazuri:
    - trecerea duratei prevazute la art. 9 si realizarea proiectului;
    - imposibilitatea realizarii proiectului
    Art. 11
    Lichidarea persoanei juridice se face dupa cum urmeaza: ....................
    Actul s-a incheiat astazi, ................*9), la .....................*10)

    Semnaturile asociatilor:
------------
    *1) Poate fi denumirea satului ori a asezarii umane izolate in care domiciliaza asociatii sau orice alta denumire care, in conditiile respectarii ordinii publice, individualizeaza persoana juridica 1.
    *2) Sediul poate fi stabilit la domiciliul unui asociat. Sediul ar putea sa fie stabilit in localul unei institutii publice (scoala, primarie, casa de cultura sau altele asemenea), cu conditia sa existe certitudinea ca, prin punerea la dispozitie a unui spatiu, institutia publica respectiva nu poate influenta (prin stabilirea unei chirii prea mari, de pilda) activitatea comunitatii constituite ca persoana juridica 1.
    *3) Scopul consta in satisfacerea unor nevoi specifice (care pot fi detaliate), prin realizarea unui proiect ce urmeaza sa fie supus spre aprobare Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.
    *4) Denumirea proiectului trebuie sa fie scurta, dar suficienta pentru a indica obiectul acestuia.
    *5) Trebuie realizata o descriere scurta a proiectului.
    *6) Se impune aratarea contributiilor asociatilor, constand eventual, in:
        - sume de bani care intra in proprietatea comunitatii;
        - bunuri mobile care pot intra fie in proprietatea comunitatii sau doar in folosul acesteia, dupa cum decid asociatii;
        - bunuri imobile, care, pentru a evita aparitia unor formalitati sau litigii, este recomandabil sa fie aduse doar in folosinta comunitatii;
        - prestarea unui anumit serviciu care aduce foloase comunitatii, in virtutea aptitudinilor speciale sau profesiei asociatului respectiv (zidar, zugrav, electrician, tractorist, tamplar etc.).
        Asociatii trebuie, cu aproximatie, sa stabileasca valoarea contributiilor in natura si a celor in munca.
    *7) Regulile trebuie sa priveasca: modul de convocare a adunarii, termenele la care se convoaca adunarea, problemele asupra carora urmeaza sa se decida, modul in care se voteaza si altele asemenea. Aceste reguli nu pot contraveni dispozitiilor din Legea privind infiintarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, precum si principiilor generale de drept (cum sunt, adoptarea de hotarari cu majoritate de voturi, convocarea periodica a adunarii, libertatea de exprimare in cadrul adunarii etc.).
    *8) Se mentioneaza numele de familie, prenumele si functia membrilor Comitetului.
    *9) Data.
    *10) Localitatea.

    ANEXA 2

                             PROCURA SPECIALA

    Grupul din comunitatea rurala saraca/Grupul productiv provenit din comunitatea saraca ".........................."*11) in calitate de MANDANT

    Si

    Membrii Comitetului de conducere a proiectului, ........................*12) in calitate de MANDATARI au convenit urmatoarele:

    I. OBIECTUL PROCURII

    Art. 1
    MANDANTUL ii imputerniceste pe MANDATARI sa asigure executarea proiectului ".........................."*13).
    Art. 2
    In realizarea mandatului lor, MANDATARII beneficiaza de puteri depline, putand incheia, in numele si pe seama MANDANTULUI, toate actele juridice si efectua toate actele materiale pe care le presupune executarea proiectului.
    MANDATARII nu pot incheia nici un fel de acte care nu servesc realizarii proiectului.

    II. OBLIGATIILE MANDATARILOR

    Art. 3
    Mandatarii trebuie sa-si execute mandatul in comun. In acest scop, pentru validarea actelor juridice pe care urmeaza sa le incheie este necesar consimtamantul tuturor MANDATARILOR.
    Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare MANDANTULUI, poate decide un singur MANDATAR in lipsa celorlalti care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administrarea proiectului.
    Cand exista neintelegeri intre MANDATARI cu privire la incheierea unui act juridic, oricare dintre ei trebuie sa convoace, in cel mai scurt timp, adunarea membrilor persoanei juridice mandante; aceasta va decide cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Art. 4
    MANDATARII trebuie sa isi indeplineasca mandatul cu grija si buna-credinta.
    Atunci cand, in executarea mandatului, MANDATARII intra in legatura cu terte persoane, ei trebuie sa infatiseze prezenta procura speciala.
    MANDATARUL care intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare fata de MANDANT, nu poate lua parte, sub sanctiunea raspunderii sale civile, la nici o deliberare sau decizie privind operatiunea respectiva.
    Art. 5
    MANDATARII trebuie sa dea MANDANTULUI socoteala despre indeplinirea mandatului, sa ii predea tot ceea ce au primit in baza materialului si sa il informeze cu privire la stadiul realizarii proiectului.
    Art. 6
    MANDATARII trebuie sa-si execute mandatul in mod personal. Ei nu pot sa isi substituie o alta persoana, transmitandu-i o parte sau toate drepturile ce i-au fost conferite de MANDANT.
    Art. 7
    MANDATARII raspund in mod solidar pentru buna executare a mandatului.
    Forta majora inlatura raspunderea MANDATARILOR.

    III. OBLIGATIILE MANDANTULUI

    Art. 8
    MANDANTUL plateste MANDATARILOR o remuneratie pentru executarea mandatului, dupa cum urmeaza: .....................*14)
    Art. 9
    MANDANTUL este obligat sa restituie MANDATARILOR toate cheltuielile necesare si utile pe care acestia le-au facut din veniturile proprii, in vederea executarii mandatului.

    IV. REVOCAREA MANDATULUI

    Art. 10
    MANDANTUL poate revoca oricand mandatul.

    V. RENUNTAREA LA MANDAT

    Art. 11
    Oricare din MANDATARI sau toti acestia impreuna pot renunta la mandat, oricand, notificand MANDANTULUI, in cadrul unei adunari a membrilor persoanei juridice-mandante, cu cel putin 15 zile inainte ca renuntarea sa isi produca efectele.
    Art. 12
    MANDATARII raspund civil daca renuntarea la mandat este de natura sa il pagubeasca pe MANDANT, cu exceptia cazului in care dovedesc ca executarea in continuare a mandatului le-ar fi pricinuit o paguba insemnata.

    VI. CLAUZE FINALE

    Art. 13
    In toate cazurile de incetare a mandatului, MANDATARII trebuie sa predea MANDANTULUI prezenta procura speciala, precum si orice alte acte sau bunuri primite in cursul executarii mandatului.
    Art. 14
    Modificarea prezentei procuri speciale se poate face numai in scris, cu acordul MANDANTULUI si MANDATARILOR.

    VII. ALTE CLAUZE
    ...............................................................*15).
    Prezenta procura speciala s-a incheiat astazi .........................*16), la .........................*17), cu ocazia adunarii de constituire a grupului din comunitatea rurala saraca/grupului productiv provenit din comunitati sarace "......................"*18) in doua exemplare originale, cate unul pentru MANDANT si pentru MANDATARI.

               Pentru MANDANT,                            MANDATARI
    Presedintele adunarii de constituire        Presedinte ....................
    a grupului din comunitatea rurala           Secretar ......................
    saraca/grupului productiv provenit din      Trezorier .....................
    comunitatea saraca ...................
------------
    *11) Denumirea persoanei juridice.
    *12) Numele de familie, prenumele si functia.
    *13) Denumirea proiectului.
    *14) Cuantumul remuneratiei, modalitatile si termenele de plata.
    *15) Orice alte clauze legale care se considera a fi necesare.
    *16) Data.
    *17) Localitatea.
    *18) Denumirea persoanei juridice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu